Page 1

www.middenstandsbelangen.nl

Middagconcert This Generation Geldrop en Mierlo Vocaal

Geldrop speelt gelijk tegen ZSV Zeilberg

pagina 05

pagina 11

Zangvereniging “This Generation” uit Geldrop geeft op zondagmiddag 8 april samen met...

Huis aan huis weekblad voor:

Geldrop

Eerste editie van Braakhuizen Kermes pagina 12

Geldrop heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen ZSV. Hoewel Geldrop in de eerste helft veel...

|

Mierlo

|

Heeze

|

Zondag 15 april 2018 organisereert Wijkvereniging Braakhuizen Zuid, TMSG, LEV...

Leende

|

Sterksel

|

Uitgave: Celed Reclame b.v. Postbus 165, 5660 AD Geldrop, T 040-2858545, Advertenties: verkoop@opcommunicatie.nl Redactie: redactie@middenstandsbelangen.nl

Nuenen

|

14

Woensdag 4 april ‘18

Jaargang 67 Oplage 27.000

KinderLoop begint vorm te krijgen Gemeente Actueel Bel of mail uw bezorgklacht door: (040) 285 85 45 of verkoop@celedreclame.nl

HeezeLeende24 zie pagina 13

Akkoord over nieuwe coalitie Heeze-Leende GELDROP – MIERLO - Tijdens de SamenLoop voor Hoop GeldropMierlo wordt op zondagochtend 10 juni een speciale KinderLoop georganiseerd. De organisatie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen en het belooft een mooi programma te worden. Basisschoolkinderen zullen over de wielerbaan gaan lopen en kunnen daarnaast deelnemen aan een aantal spellen. Ook is er een kleurwedstrijd met leuke prijzen. Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met kanker. Ze kennen vaak wel iemand die ziek is geweest of misschien zelfs overleden is aan kanker. De KinderLoop is een mooie manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Het biedt kinderen bovendien de kans om zich actief in te zetten voor een goed doel. De KinderLoop is een korte versie van de SamenLoop,

24 of 48 minuten wandelen, om de ken worden vervolgens weer ingecontinue strijd tegen kanker te sym- leverd voor het evenement begint. Tijdens de SamenLoop worden alle boliseren. kaarsenzakken op zaterdagavond In de weken voor de KinderLoop zal langs het parcours gezet met een een kleurplaat verspreid gaan wor- kaars erin. Tijdens de Kaarsencereden. Ieder kind dat deze kleurplaat monie worden de kaarsen aangestoop zondagochtend 10 juni inlevert ken, zodat de wandelaars gedurende op het SamenLoopparcours op de de nacht omringd zijn door een zee Geldropse wielerbaan aan de Kervel, van licht. maakt kans op een leuke prijs. Ter plekke zijn strippenkaarten te koop Ben je enthousiast geworden en wil waarmee deelgenomen kan worden je je kind(eren) inschrijven voor de aan diverse leuke activiteiten. Enkele KinderLoop, stuur dan een mailtje ondernemers hebben al toegezegd naar kinderloopslvhgeldropmierlo@ gmail.com Wil je als ouder ook zelf om voor een verrassing zorgen. iets doen? Dat kan! Ga naar de webwww.samenloopvoorhoop.nl/ Kinderen kunnen vooraf kaarsenzak- site ken verkopen. Deze kaarsenzakken geldrop-mierlo en lees meer over worden via de SamenLoop verstrekt. het evenement. De SamenLoop voor Op een kaarsenzak kan de koper een Hoop Geldrop-Mierlo wordt georgawens of een persoonlijke boodschap niseerd door een enthousiaste groep schrijven of kunnen kinderen er een vrijwilligers en gefaciliteerd door tekening op maken. De kaarsenzak- KWF Kankerbestrijding.

De Vliegert Quiz gewonnen door ‘De Steunkousen’

zal de verdeling van de portefeuilles in het college aan de orde komen. Het ligt in de bedoeling dat ook de andere partijen de gelegenheid zal worden gegeven om input te leveren aan het nieuwe beleidskader. LOKAAL Heeze-Leende is van mening dat de beoogde coalitie een prima combinatie is van nieuw élan en aanwezige bestuurlijke kwaliteiten. De combinatie heeft een zekere meerderheid in de raad van 10 van de 17 zetels.

Fifty-Fit 50+ fietsen GELDROP - Donderdag 5 april 2018 wordt er weer fietst. Er wordt om 13.00 uur precies vertrokken vanaf de sporthal de Kievit aan de Linze te Geldrop. De afstand is ongeveer 35 km. Er is onderweg een rustpauze

Gevraagd:

ingelast bij een café. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Jan de Greef, tel 040-2855439 en Coby de Boer 040 -2853504. Ook als u (nog) geen lid bent kunt u meefietsen, ga het eens onverplicht proberen.

GELDROP

BEZORGERS

MIERLO - Met een voorsprong van slechts 4 puntjes heeft het team van ‘De Steunkousen’ op maandag 2 april, 2e paasdag de 1e editie van de Vliegert Quiz op haar naam weten te schrijven. Respectievelijk tweede en derde werden de teams van ‘De Supporters’ en ‘Kwisutwel’. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde quizmiddag, een activiteit die zonder twijfel voor herhaling vatbaar is. De nieuwe Mierlose activiteit, De Vliegert Quiz, werd georganiseerd door de activiteitencommissie van Seniorenvereniging ‘De Kersenplukkers’ en vond plaats in Cultureel Ontspanningscentrum ‘De Vliegert’. Een vijftigtal deelnemers, verdeeld over acht deelnemende teams kregen een 90tal vragen voorgelegd die gingen over Mierlo, De Vliegert, Algemene vragen, muziek en een speciale foto quiz. De activiteitencommissie kreeg tijdens de Eindstand geslaagde middag ondersteuning van Bianca van Oeffel en de vast DJ Wim 1e De Steunkousen (74 pnt), 2e De Supporters (70 pnt), 3e Kwisutwel (68 van den Biggelaar. pnt), 4e Even aan ons moeder vragen

HEEZE – LEENDE - LOKAAL Heeze-Leende heeft met CDA, D’66 en PvdA overeenstemming bereikt over een nieuwe coalitie en de samenstelling van het nieuwe college van B&W. Daarin zal LOKAAL Heeze-Leende, het CDA, D’66 en PvdA ieder één wethouder leveren, respectievelijk Jan de Bruijn (LHL), Frank de Win (CDA), Pieter van der Stek (D’66) en Toon Bosmans (PvdA). Deze partijen zullen nu gaan praten over de verdere invulling van het coalitieakkoord. Tevens

Wijk Bogardeind, 145 kranten

Straten: Bogardeind, Hout Oost, Hout West, Dommeldalsweg, Laan der Vierheemskinderen

V.a. 13 jaar, dus óók 55-plussers. Gezonde bijverdienste Tel. (040) 285 85 45 l www.middenstandsbelangen.nl | verkoop@opcommunicatie.nl

(63 pnt), 5e Wai, van achter de bar (60 pnt), 6e De Mulders (56 pnt), 7e Van Heugten familie (46 pnt) en 8e de poedelprijs voor De Denkertjes (45 pnt). Meezingprijs: Els Witte en Miel van Heugten.

Voor een gratis waardebepaling bel 040-2 444 770


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 02

Voorjaar 2018

Nieuwe menukaart

Voorgerechten: Rundercarpaccio

K KIIJJK K K D IG JKEEN A D A G D6-7-8 a N rriill 6-A 7-G 8 aEp pN

.00 – 16.00 uu r .0611-117 08 – 1a 6.0p 0ruiulr

Hoe klinkt dat? Hoe klinkt dat?

Zitten er scheurtjes of barsten in uw plafond? Moet het regelmatig Zitten er scheurtjes barsten in uw Moet het regelmatig geschilderd of gewitofof worden? Of wiltplafond? u nu echt vanhet dieregelmatig schrootjes af, Zitten er scheurtjes barsten Of in uw plafond? Moet geschilderd of gewit worden? wilt u nu echt van die schrootjes af, zonder sloopwerk? Plameco heeft hiervoor een ideaal plafondsysteem geschilderd of gewit worden? Of wilt u nu echt die schrootjes af, zonder sloopwerk? Plameco heeft hiervoor eenvan ideaal plafondsysteem ontwikkeld. “Je moet het product echt zelf zien”, aldusplafondsysteem Maurice van de zonder sloopwerk? Plameco heeft hiervoor een ideaal ontwikkeld. “Jekom moet het product zelf zien”, aldus Maurice van de Wetering “Dus vooral eens bijecht ons langs omaldus en laat je informeren ontwikkeld. “Je moet het product echt zelf zien”, Maurice van de over Wetering “Dus kom vooral eens bij ons langs om en laat je informeren over wat er allemaal is bij een Wetering “Dus mogelijk kom vooral eens bijPlameco-plafond.” ons langs om en laat je informeren over wat er allemaal mogelijk is bij een Plameco-plafond.” wat er allemaal mogelijk is bij een Plameco-plafond.”

In de showroom van Plameco zijn In showroom dede vele mogelijkevan stijlen te zien,zijn In de showroom vanPlameco Plameco zijn de vele mogelijke stijlen te de vele mogelijke stijlen tezien, zien,hoe maar bovendien kunt u ervaren maar bovendien kunt uuervaren hoe maar bovendien kuntplafonds ervarenzijn. hoe praktisch de flexibele praktisch de fl exibele plafonds zijn. praktisch de fl exibele plafonds zijn. Voor elk interieur kan Plameco een Voor elk interieur kan een Voor elk interieur kanPlameco Plameco een nieuw plafond verzorgen naar uw nieuw plafond verzorgen naar uw nieuw plafond verzorgen naar uw wensen. Of het nu klassiek of modern wensen. Of het klassiek ofmodern modern wensen. het nunu klassiek of moet zijn,Ofmet of zonder ornamenten, moet zijn, met of zonder ornamenten, moet zijn, met of zonder ornamenten, hoogglans of mat: het is allemaal hoogglans mat:het hetisisallemaal allemaal hoogglans ofof mat: mogelijk. Zelfs het aanbrengen van mogelijk. Zelfs het aanbrengen van mogelijk. aanbrengen sierlijsten Zelfs is eenhet optie. Plameco van werkt sierlijsten is een optie. Plameco werkt sierlijsten ishoogwaardige een optie. Plameco werkt hierbij met materialen. hierbij met hoogwaardige materialen. hierbij met hoogwaardige materialen. Zij Zij staat borg voor een uitstekend staat borg vooreen eenuitstekend uitstekend Zij staat borg voor product, gemonteerd door product, gemonteerd doorvakkundige vakkundige product, gemonteerd door vakkundige monteurs. monteurs. monteurs.

Montage inin één Montage ééndag dag Montage in één dag wordt HetHet Plameco-plafond Plameco-plafond wordtals alséén één Het Plameco-plafond als één geheel speciaalvoor vooruwordt ugemaakt. gemaakt. Het is is geheel speciaal Het geheel speciaal voor uen gemaakt. Het en is scheurschilfervrij enschimmelschimmelen scheurenen schilfervrij scheuren schilfervrij en schimmelbacteriewerend. Daarnaast hetook ooken bacteriewerend. Daarnaast isishet bacteriewerend. Daarnaast is het ook nog eens heel makkelijk schoon te nog eens heel makkelijk schoon te nog eensDe heel makkelijk schoon tezijn houden. De gebruikte materialen zijn houden. gebruikte materialen brandveilig en het systeem heeft een houden. De gebruikte materialen zijn brandveilig en het systeem heeft een geluidsisolerende werking.heeft Alsklap klap op brandveilig en het werking. systeem eenop geluidsisolerende Als de vuurpijl is zo’nwerking. prachtig plafond ook geluidsisolerende Als klap op de vuurpijl is zo’n prachtig plafond ook nog éénsisbinnen een dag plafond geïnstalleerd. de zo’n een prachtig ook nogvuurpijl ééns binnen dag geïnstalleerd. nog ééns binnen een dag geïnstalleerd. De monteurs beginnen ’s ochtends

Deen monteurs beginnen ’s ochtends zijn dezelfde dag alweer klaar. Dit De monteurs beginnen ’s ochtends enkan zijn dezelfde dag alweer klaar. Dit bij Plameco, omdat er vooraf altijd en zijn dezelfde dag alweervooraf klaar. Dit kaneerst bij Plameco, omdat een adviseur bij u er ter plaatsealtijd komt kan bijeen Plameco, omdat er vooraf eerst adviseur bij uteter plaatsealtijd komt kijken om de situatie beoordelen. Hij eerst een adviseur u ter plaatse met komt kijken omsamen de situatie beoordelen. Hij maakt metbij ute een ontwerp kijken om te beoordelen. Hij maakt samen met u een ontwerp met daarin alde uwsituatie wensen. maakt met u een ontwerp met daarin samen al uw wensen. daarin al uw wensen. voor de montage De voorbereidingen

al genieten van een spiksplinternieuw al genieten vaneen een spiksplinternieuw plafond, zonder gedoe. al genieten van spiksplinternieuw plafond, zonder gedoe. plafond, zonder gedoe.

Alleen Alleende dehuiskamer? huiskamer? Denkt u alleen aan plafond Alleen huiskamer? Denkt ude alleen aaneen eennieuw nieuw plafond voor uw huiskamer? Denk verder! Denkt u alleen aan een nieuw plafond voor uw huiskamer? Denk verder! Want Plameco kan ookDenk uw badkamer, voor uw huiskamer? verder! Want Plameco kan ook uw badkamer, keuken en toiletruimte moeiteloos van Want Plameco kan ook uw badkamer, keuken en toiletruimte moeiteloos van een nieuw plafond voorzien. En ook keuken en toiletruimte moeiteloos van een nieuw plafond voorzien. En ook in zakelijke kan een Plamecoeen nieuw ruimtes plafond voorzien. En ook in zakelijke ruimtes kan een Plamecoplafond een wereld van verschil maken. in zakelijke een Plamecoplafond eenruimtes wereldkan van verschil maken. Is uw receptieruimte of showroom plafond een wereld van verschil maken. Is uw receptieruimte of showroom toe aan een nieuw plafond? Geen Is uw receptieruimte of showroom toe aan een nieuw zorgt plafond? Geen probleem. Plameco in een toe aan een nieuw plafond? probleem. Plameco zorgt in een handomdraai voor een nieuwe,Geen frisse probleem. Plameco zorgt in eenfrisse handomdraai voor een nieuwe, uitstraling.

handomdraai voor een nieuwe, frisse uitstraling. uitstraling. Verlichting

Plameco biedt natuurlijk ook een vervolgens in de Verlichting Degebeuren voorbereidingen voor deeigen montage Verlichting De voorbereidingen montage oplossing voor de verlichting uw werkplaats, zodat bijvoor u direct kan Plameco biedt natuurlijk ookineen gebeuren vervolgens in dede eigen plafond. Het is mogelijk de bestaande Plameco biedt natuurlijk ook een worden gestart met het plaatsen gebeuren vervolgens in de eigen oplossing voor de verlichting in uw werkplaats, zodat bij u direct kan verlichting in het nieuwe plafond van het plafond. Het oplossing voor de verlichting inte uw werkplaats, zodat bij umontageteam direct kan plafond. Het is mogelijk de bestaande worden gestart met het plaatsen verwerken, maar u kunt natuurlijk monteert en spant plafond in één plafond. Het is mogelijk de bestaande worden gestart met het plaatsen verlichting in het nieuwe plafond te van het plafond. Het montageteam kiezen voor compleet nieuw dag, de grote meubelen gewoon ook verlichting heteen nieuwe plafond te van hetterwijl plafond. Het montageteam verwerken,in maar u kunt natuurlijk monteert en spant het plafond in één verlichtingsplan. Plameco heeft een in de ruimte kunnen blijven staan. De verwerken, maar u kunt natuurlijk monteert en spant het plafond in één ook kiezen voor aan eenmogelijkheden compleet nieuw dag, terwijl de grote meubelen gewoon ruim assortiment en montage gebeurt zonder hakook kiezen voor een compleet dag, terwijl de groteimmers meubelen gewoon verlichtingsplan. Plameco heeftnieuw een in de ruimte kunnen blijven staan. De producten. en breekwerk. U kunt dezelfde avond verlichtingsplan. heeft een en in de ruimte kunnen blijvenzonder staan. hakDe ruim assortimentPlameco aan mogelijkheden montage gebeurt immers ruim assortiment aan mogelijkheden montage gebeurt immers zonder hakPlafondbedrijf WeRa BV, Zandstraat 22, 5683 PL Best en producten. en breekwerk. U kunt dezelfde avond producten. en breekwerk. U kunt dezelfde avond www.plamecobest.nl • Bezoek onze showroom of bel: 0499 - 399106

Plafondbedrijf WeRa BV, Zandstraat 22, 5683 PL Best Plafondbedrijf WeRa BV,onze Zandstraat 5683 Best www.plamecobest.nl • Bezoek showroom 22, of bel: 0499 PL - 399106 www.plamecobest.nl • Bezoek onze showroom of bel: 0499 - 399106

Krokant gefrituurde gamba’s op een bedje van sla met een chilidressing.

Asperge salade

Griekse salade

Salade van rauwe asperges met gerookte kip en een honing-mosterdaus

Terrine met groene asperges

Terrine met ham, groene asperges en kip geserveerd met een waterkerssaus

Salade met feta blokjes, olijven, rode uien en zongedroogde tomaatjes

Soepen: Huisgemaakte tomatensoep Uien soep met een gegratineerde crouton Soep van de chef

Hoofdgerechten: LUNCH DINER

Zalm

Zeebaars

Asperges met zalm met een dragonsaus

Spaakhammetje

Asperges met spaakhammetje met een dillesaus

11.00 – 16.00 uur

NOOIT MEER MEER UW UW NOOIT NOOIT MEER UW PLAFOND WITTEN! PLAFOND WITTEN! PLAFOND WITTEN! Hoe klinkt dat?

Gamba’s in een krokant jasje

Dun gesneden runderhaas met coburgerham (Ardenner Mothenauer) op een bedje van gemengde sla met truffelmayonaise, pijnboompitjes en parmazaanse kaas

Geitenkaas Geitenkaas souffle met groene asperges

Zeebaars filet met een tomaten Basilicum saus en gepofte tomaatjes

Hollandse Biefstuk

Malse biefstuk geserveerd met een peperroomsaus

Eendenborst

Eendenborst met Grand Marniersaus

Hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituur. Heeft u voedselallergie of een voedsel intolerantie? Meld het ons. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw allergie of intolerantie. Kruisbesmetting van allergenen in onze keuken zijn echter nooit 100% uit te sluiten.

Nagerecht: Moulleux Chocolade

Warm chocoladetaartje met vloeibare chocoladevulling geserveerd met slagroom

Baileys stroopwafel toetje

Stroopwafelroomijs met Baileys, stroopwafeltjes en slagroom

Appel Crumble Voor meer informatie zie onze website: www.strabrechtsehoeve.nl

Appel Crumble met bosvruchtensaus, vanille-ijs en slagroom

Kalamansi met een red fruit on a stick

Biscuit met een compote van frambozen en een mouse van kalamansi, slagroom en een lolly van roodfruitroomijs omhuld met witte chocolade

Kaas plankje

(meerprijs 3,75)

Koffie/thee met lekkernijen

3 gangenmenu € 22,50 per persoon Voorgerecht of soep, hoofdgerecht en nagerecht

4 gangenmenu € 25,50 per persoon Voorgerecht, soep, hoofdgerecht en nagerecht


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 03

Besluiten B&W vergadering 20 maart 2018 GELDROP-MIERLO - Aan de B&W vergadering van dinsdag 20 maart jl. namen, naast Burgemeester B. Link ook mevrouw R. Hoekman – Sulman, mevrouw M. Verdouw en de heer M. Jeucken alle drie wethouder en de heer N. Scheltens, secretaris, deel. Tijdens de vergadering kwamen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde: Verkoop voormalige Johannesschool Dorpsstraat 103 te Mierlo. De Johannesschool heeft sinds medio 2015 geen onderwijsfunctie meer. Eind 2015 is een nieuwe bestemming voor de locatie vastgesteld. Kort daarna heeft een kunstenaarsduo zich gemeld dat ze geïnteresseerd zijn in huisvesting op deze locatie. De gesprekken met deze potentiële kopers lopen al meer dan twee jaar. Inmiddels is overeenstemming bereikt over verkoop van de achterzijde. Ook voor de voorzijde wordt nu gezocht naar startende kunstenaars die een deel van het gebouw willen kopen als atelierwerkruimte, eventueel in combinatie met een bovenwoning. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het recente raadsbesluit over het cultuurbeleidsplan. Het college besluit om in te stemmen met de koopovereenkomst voor het achterste gedeelte van de voormalige Johannesschool en met een publicatie voor de werving van potentiële kopers voor een atelierwerkruimte, eventueel in combinatie met een atelierbovenwoning. Verder wordt besloten om de schoolwoning, op het adres Dorpsstraat 101, pas in verkoop te doen als de invulling van de voorzijde bekend is. Ook wordt ingestemd met de raadsinformatiebrief. Wijzigingsovereenkomst International Wellness Resorts B.V. In juli 2008 is de huidige huurovereenkomst ondertekend. Deze huurovereenkomst heeft betrekking op de grond kadastraal bekend als gemeente Geldrop, sectie E nummer 2478 gedeeltelijk. Nu bijna tien jaar later, merkt International Wellness Resorts B.V. op dat voor de vestiging in Geldrop, SpaSense, er een toename is van de bezoekersaantallen. International Wellness Resorts B.V heeft daarom een verzoek ingediend waarbij wordt ingegaan op uitbreiding van SpaSense voor zowel de parkeerplaatsen als voor de kuurweide. Hiervoor dient een wijzigingsovereenkomst opgesteld te worden. Het college besluit om de wijzigingsovereenkomst met International Wellness Resorts B.V. goed te keuren met een ingangsdatum van 1 april 2018. De nieuwe huurprijs wordt goedgekeurd, en ingestemd met het in rekening brengen van de gemaakte investeringen van 6.995,-, 9.790,- en 2.400,- . Ook wordt de overeenkomst voor het vestigen van een recht van opstal opgesteld. Uitvoeringsregels evenementen. In het afgelopen jaar zijn de huidige uitvoeringsregels evenementen geevalueerd, waar nodig aangepast en herschreven, besproken met betrokken externe en interne partijen en gelijkgericht met de huidige landelijke wetgeving. Het stuk is na opmerkingen uit

het college aangepast en nu gereed om besproken te worden in het college. Het college besluit de aangepaste uitvoeringsregels aan te houden tot er een nieuw evenementenbeleid is opgesteld. Convenant Buurtbemiddeling Dommelvallei 2018. Het doel van buurtbemiddeling is de woonoverlast en conflicten in een buurt te voorkomen en te beslechten. De gemeenten Nuenen en GeldropMierlo werken samen met drie woningcorporaties en de politie ZuidOost-Brabant en delen in de kosten. Dit is een van de Prestatieafspraken in het kader van de Woningwet. Onder de samenwerking ligt een convenant waarin ook het delen van gegevens formeel wordt geregeld. De LEV-groep voert het project uit. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van “Convenant Buurtbemiddeling Dommelvallei 2018” en de Regeling voor het delen van gegevens en de kostenverdeelsleutel die er deel van uitmaakt. De burgemeester mag besluiten om volmacht te verlenen aan wethouder Jeucken om dit convenant en de Regeling te ondertekenen. Voor 2018, 2019 en 2020 wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van 9.336,- en deze kosten worden gedekt uit de post ‘project met woonbegeleiding’. In 2020 wordt op basis van een evaluatie van de werking van het convenant besloten over de daarop volgende jaren.

te continueren voor de periode 20192020, mits de regio Zuidoost-Brabant inspraak heeft bij welke instelling(en) de afbouw in de toekomst wordt gerealiseerd. Er wordt kennis genomen van de gewijzigde afspraken over het aanmeld coördinatiepunt Gesloten Jeugdzorg/ JeugdzorgPlus en ingestemd met de verrekening van de kosten voor 2017 en 2018, die voor de gemeente Geldrop-Mierlo jaarlijks 2.371,98,bedragen. De totale kosten van de bevoorschotting JeugdzorgPlus, de voorwaardelijke machtigingen en aanmeld coördinatie Gesloten Jeugdzorg/Jeugdzorg Plus wordt per jaar gefinancierd vanuit het beschikbare budget JeugdzorgPlus.

Planning- en control cyclus 2018. Begin vorig jaar heeft de raad ingestemd met een aantal verbetervoorstellen m.b.t. de planning- en controlcyclus. Ook zijn hier in de loop van het jaar aanvullende afspraken over gemaakt. Middels een raadsinformatiebrief worden de belangrijkste afspraken per document kort benoemd en legt het college de (voorlopige) planning voor van het bestuurlijke proces in 2018. Dit voorstel is reeds in februari besproken in het college en aangehouden. In overleg met de portefeuillehouder Financiën en secretaris zijn twee van de vier opmerkingen uit het presidium verwerkt in de raadsinformatiebrief. Daarnaast zijn in de planning van de jaarrekening, kadernota en begroting persmomenten opgenomen. Het college besluit in te stemmen met JeugdzorgPlus. JeugdzorgPlus betreft een landelijk de betreffende raadsinformatiebrief. dekkend netwerk van instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen Politiek testament “Samen voor van jongeren met een machtiging van Geldrop-Mierlo”. de kinderrechter. Het gaat hierbij om Aan het eind van de bestuursperiode jeugdigen, die vanwege hun eigen vei- wordt er teruggeblikt op de afgelopen ligheid of die van hun omgeving, tijde- regeerperiode. Op basis van het coalilijk in een gesloten setting behandeld tieprogramma “Samen voor Geldropmoeten worden. De inkoop van deze Mierlo” wordt nu beoordeeld welke vorm van jeugdzorg door gemeenten doelen zijn bereikt en aan welke nog is geen keuze, maar een wettelijke wordt gewerkt. Het college besluit: verplichting en een uitwerking van het politiek testament “Samen voor de Dienstverlening- en samenwer- Geldrop-Mierlo” vast te stellen en aan kingsovereenkomst “Regionale inkoop te bieden aan de lijststrekkers van de jeugdhulp” Zuidoost-Brabant 2017- politieke partijen. 2020, die in 2016 door B&W is vastgesteld. Het aantal in te kopen plaatsen is afhankelijk van de mate waarin door gemeenten en gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, machtigingen worden aangevraagd en door de rechtbanken worden afgegeven. Conform de uitkomsten van de bestuurlijke sessie JeugdzorgPlus van december 2017 wordt het college geïnformeerd en gevraagd om akkoord te gaan met een aantal voorstellen. Het college besluit om akkoord te gaan met de aangepaste verdeling van de JeugdzorgPlus capaciteit naar 220 plaatsen voor de periode 1 januari 2018 – 30 juni 2018 en een voorschot ad 257.217,94,-. Het college gaat ook akkoord met het voorstel voor tijdelijke inzet van voorwaardelijke machtigingen ter voorkoming van gesloten plaatsingen en de bijbehorende vergoeding 3.910,- per voorwaardelijke machtiging voor de periode van 1 januari 2018 - 31 december 2018. Het college spreekt de intentie uit om de bestuurlijke samenwerking op landsdeelniveau ook na 31 december 2018

Belevenissen in Colombia

Door: Adriaan van der Velden

Hulp Colombia is een democratie en op papier verschilt het land niets van de Europese landen. Helaas ligt dat papier vrijwel allemaal in een of ander la van de ontelbare regeringsinstituten. De werkelijkheid is namelijk dat er in de praktijk vrijwel niets goed geregeld is. Het waarom heeft vele oorzaken. De belangrijkste is natuurlijk de mogelijkheid tot corruptie. In een land waar, zo wie zo, weinig werk voorhanden is, is gratis geld wel heel erg aanlokkelijk. Maar een minstens even belangrijke reden is de mentaliteit. Een mentaliteit die ik dikwijls geweldig vind maar net zo dikwijls vervloek. Het is de ongelofelijke gemakzucht van de gemiddelde Colombiaan en al helemaal van de kustbewoner. De mentaliteit van “ waarom zou ik me druk moeten maken “ die ingebakken lijkt te zijn. Ik zal nooit kunnen wennen aan deze mentaliteit. Geen cent op zak en wetende dat volgende week de rekeningen komen van de elektriciteit, gas etc. en zich daarover geen seconde druk maken. Accepteren dat je te weinig verdiend om je gezin te kunnen onderhouden en dan maar gewoon een keer minder per dag eet of accepteren dat je in een krot woont. En toch zijn ze gelukkig. Er wordt nergens meer gelachen en gezongen dan in de volksbuurten. Je kan door geen enkele

buurt lopen zonder muziek te horen. Als er daar een feest georganiseerd wordt dan is iedereen van de partij, oud en jong. Helaas gaat deze mentaliteit ook op voor het naleven van regels. Regels zijn er alleen voor anderen. Deze mentaliteit is echter een risico aan het vormen voor het land. Dat risico wordt gecreëerd door het sterk groeiende aantal vluchtelingen uit Venezuela. Volgens officiële cijfers een half miljoen maar een miljoen vluchtelingen zal veel dichter bij de werkelijkheid liggen. Een groot gedeelte van deze vluchtelingen zijn ook nog eens ziek. In Venezuela zijn geen medicijnen meer en ziek worden betekend dan vertrekken. Al deze zieken maken gebruik van de medische voorzieningen in Colombia die daar echter geen cent voor ontvangen. Colombia vraagt echter aan niemand hulp. De mensen vangen de vluchtelingen op in hun huizen. De ziekenhuizen nemen de zieken op en de scholen maken plaats voor de kinderen. Dat is een grote aanslag op de toch al zeer beperkte sociale voorzieningen in dit land. De stroom vluchtelingen neemt helaas nog steeds alleen maar toe. Dan gaat de mentaliteit van “waarom zou ik me druk moeten maken” een keer opbreken.

Weer een onwaarschijnlijk, nooit gebeurd verhaal

Volg Weekblad Middenstandsbelangen ook op Facebook

GELDROP - Zondag 8 april 2018 vertelt Marianne Menting een verhaal van Jos Geevers, enkele keren tussen 14.30 uur tot 15.30 uur, entree gratis. Het verhaal gaat over een voormalige kasteelvrouwe die afgebeeld staat op een schilderij, dat in de Oostvleugel van het Kasteel Geldrop hangt. Haar naam: mevrouw Petronella Claziena van Voor tot Achter. Als je dit schilderij aandachtig bekijkt, zie je dat deze vrouw een beetje vreemd kijkt, alsof ze loenst. Hier zit een verhaal achter. De dame in kwestie had een buitengewoon ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Als zij ergens onrecht bespeurde, kon ze haar opkomende kwaadheid nauwelijks bedwingen; ze ontplofte dan bijna. En dat gaat Marianne in een leuk verhaal aan de bezoekers van het kasteel vertellen in één van de mooie vertrekken. Het verhaal wordt vanaf 14.30 uur verteld en tot 15.30 uur regelmatig herhaald. Waar precies in het kasteel? Dat wijst zich vanzelf.

6.99 9.99

Hortensia

Hydrangea macrophylla.

Diverse kleuren. Ø 23 cm. Rob Verlinden Groenshow Per stuk

Zondag 15 april 14-16u. Toegang gratis.

GroenRijk Geldrop • Zwembadweg 6 040-2856490 • ZONDAG OPEN 11-17u

per stuk

€2,

00

Fiesta pomodoro broodje

4+1 gratis!

Heuvel 26a Geldrop

Reef KOOPJE

MAALTIJD VAN DE WEEK

4 kalfs saucijzen

Speklapjes in jus met stamppot naar keuze

€6,

98

per portie

€4,

98

Heuvel 31 Geldrop

AANBIEDING

Aardbeien vlaaitje

AANBIEDING

WEEKENDAANBIEDING

De versspecialisten in Geldrop-Centrum

Asperge soep 1liter

Diverse 1 persoons maaltijden met gehaktbal

€4,98

€4,98

per portie

Heuvel 36 Geldrop


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 04

DONDERDAG 12 APRIL MEINDL WANDELSCHOENENDAG BIJ KLINKENBERG Op deze dag is er een specialist van Meindl Nederland aanwezig voor al uw vragen. Er is een gratis voetmeting en deskundig advies. Bij aankoop van een paar wandelschoenen van Meindl op deze dag ontvangt u ook nog eens gratis een heerlijke fles wijn naar keuze.

Strabrechtse Hoeve & Ankoor organiseren ‘kunst en natuurmarkt’

Mierlo – Wat spontaan begon met een gezellig ‘bakkie doen’ mondde uiteindelijk uit in een afspraak gezamenlijk een speciale ‘kunst en natuurmarkt’ op te zetten. Het decor waar zich het familie evenement op zondag 15 april aanstaande zal afspelen is de prachtige omgeving van de Strabrechtse Hoeve gelegen aan de Aardborstweg te Mierlo. De aanvang van het sfeervolle gratis toegankelijke evenement staat gepland om 12.00 uur terwijl 17.00 uur als einde van de activiteit in het draaiboek staat vermeld. Het idee gezamenlijk een activiteit te organiseren dateert alweer van enige tijd geleden toen het bestuur van de Mierlose zanggroep Ankoor te samen met Peter Paul van Meerwijk, uitbater van de Strabrechtse Hoeve, van gedachte wisselden met het oog op het 10-jarig bestaan van Ankoor. Zoals zo vaak, van het een kwam het ander en in notime was de basis gelegd voor een prachtige voorjaarsactiviteit. Een activiteit die vooral in het teken zal staan van kunst, natuur, zang, muziek en gezelligheid. Gewoon kleinschalig van opzet. Een markt op het landgoed gesitueerd aan de achterzijde van Mierloos sfeervolste locatie, de Strabrechtse Hoeve. Een kunst- en natuurmarkt met een vijftiental kraampjes, diverse ambachten zoals een glasblazer en een schaapskudde waar de jeugdige bezoekers nog ouderwets de kleine lammetjes en schaapjes heerlijk kunnen knuffelen.

@ P

w w w. k l i n ke n b e r g s c h o e n e n . n l g r a t i s p a r ke r e n a c h t e r o m

NIEUWENDIJK 24 GELDROP • T 040 285 33 40

Oldtimerrit vanuit Mierlo op 2e paasdag MIERLO – Maandag 2 april, 2e paasdag vormde Partycentrum denheuvel in Mierlo als decor voor de start en finish van de 1e oldtimerrit in 2018 van O.T.V. Brabant Limburg. Maar liefst 43 oldtimers van 50 jaar of ouder verschenen aan de start voor de tourrit die in de omgeving van Mierlo, Nuenen en Eindhoven werd verreden. De afstand van de eerste rit van het nieuwe seizoen voor de leden van Oldtimer Vrienden Brabant Lim- Mercedes 220 uit 1951 van Mierlonaar Toon Bergerhof trokken dan burg bedroeg 71 kilometer. ook veel bekijks. Zowel tijdens de De parkeerplaatsen nabij Partycen- start maar vooral ook tijdens de rit trum denheuvel leken maandag waarbij de deelnemers onderweg jongstleden wel op een soort van nog de nodige vragen en opdracholdtimermuseum. De meest mooie, ten moesten uitvoeren. De verrasspeciale en kostbare exemplaren, singsvraag na afloop van de gezelwaaronder de prachtige zwarte ligheidsrit was de vraag hoeveel

Volg Weekblad Middenstandsbelangen ook op Facebook

Fifty-Fit 50+ wandelen GELDROP - Dinsdag 10 april is er een wandeling van ± 11 km. voor 50+ ers.

rotondes de deelnemers tijdens de rit waren tegengekomen. Dit waren er 26 aldus de organisatie, de heren Toon Bergerhof en Johan Gordijn. Evenals de enthousiaste deelnemers mag ook de organisatie tevreden terugkijken op een geslaagde activiteit me start en finish in Mierlo.

Aanvang van de wandeling is 10.30 uur vanaf het Meertjesven (bij de Treeswijkhoeve), aan het einde van de Vlasrootlaan te Waalre. Vertrek met auto’s vanaf parkeerplaats Kasteel Geldrop aan de Helze om 10.00 uur.. Halverwege de wandeling is er een pauze in een horecagelegenheid. Ook als u (nog) geen lid bent van Fifty-Fit 50+, kunt u eens mee wandelen, ga het eens proberen (zonder verplichtingen). Voor meer informatie: Jos van Zantvoort, tel: 06 205 69 816

Ook zal de schaapsherder enkele demonstraties schaapsscheren verzorgen en kan de jeugd zich daarnaast vermaken met het knuffelen en borstelen van de aanwezige pony’s. Zanggroep Ankoor Een hoofdrol op zondagmiddag 15 april zal ook zijn weggelegd voor de Mierlose zanggroep Ankoor. Met begeleiding van het eigen combo en onder leiding van hun muzikaal leider Philip van Vlerken zal het popkoor, bestaande uit een 25-tal zangers en zangeressen, twee optredens van elk 45 minuten verzorgen (aanvang 13.30 uur én 15.00 uur). Ankoor opgericht in 2008 is een zanggroep die wekelijks repeteert en vooral veel plezier en ambitie uitstraalt. Tijdens de optredens zult u verrast worden door de diversiteit aan nummers. Van Nederlands, Frans tot Engels repertoire. Van Ramses Shaffy tot Adèle en van Michel Fugain tot The Alan Parsons Project. Alvast kennis maken met de zanggroep die in maart 2019 op speciale wijze hun 10-jarig bestaan zal vieren? Neem dan een kijkje op hun geheel vernieuwde website www.ankoor.nl. Heb je ook zin om deel uit te gaan maken van een enthousiaste groep als Ankoor? Dat treft, want de jubilerende zanggroep is op zoek naar enthousiaste mannenstemmen! ‘Kunst en natuurmarkt’ op zondag 15 april 2018 op de locatie van de Strabrechtse Hoeve, Ardborstweg 19 te Mierlo. Aanvang 12.00 uur, gratis entree.


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 05

Middagconcert This Generation Geldrop en Mierlo Vocaal GELDROP-MIERLO - Zangvereniging “This Generation” uit Geldrop geeft op zondagmiddag 8 april samen met zangvereniging “Mierlo Vocaal” een gezellig middagconcert. De beide koren zullen afwisselend hun repertoire ten gehore brengen op deze middag. Het concert vindt plaats in “Zaal den Heuvel” aan de Heuvel 2 in Mierlo. Aanvang 14.00 uur en de toegang is gratis.

Hooikoorts? Behandeling zonder medicatie bij Fysiotherapie Braakhuizen.

This Generation is een modern gemengd koor uit Geldrop en bestaat uit 50 leden. Het koor bestaat inmiddels 21 jaar en staat onder leiding van Marian van Beek. Tijdens de repetities en optredens wordt het koor begeleid door een vaste band. Het koor is een graag geziene gast bij allerlei activiteiten in en om Geldrop. Het programma van This Generation bestaat uit een gevarieerde mix van ingetogen nummers en nummers met een flinke beat! Zoals o.a. Dreamer van Supertramp, The winner takes it all van ABBA, Pastorale, Baba Yetu en Walking in the air. Het koor is in het bezit van geweldige solisten, die zich tijdens het concert zullen presenteren!

dus je kunt gerust spreken van een van oudsher in Mierlo geworteld koor. Het koor bestaat uit zo’n 75 zangers en zangeressen en wordt geleid door Wim van Loon, en op piano begeleid door Guy de Werd. De ‘leeftijd’ van Mierlo Vocaal zou kunnen doen vermoeden dat het koor een klassiek, behoudend repertoire brengt. Niets is echter minder waar: Mierlo Vocaal is van alle markten thuis en zingt zowel klassiek als modern. Zo staan voor zondag onder meer Franse nummers als Plaisir d’amour en Cent Het gastkoor op deze middag is Mierlo Mille Chansons op het programma, Vocaal. Dit gemengd koor heeft afgelo- maar ook het Zweedse Gabriellas Sang, pen jaar het 140-jarig bestaan gevierd, de Beatles-songs Hey Jude en Michelle,

het Adiemus, het vrouwennummer Seal Lullabye, het Hallelujah en het bekende Kumbaya, my Lord. Verder laat Mierlo Vocaal onder meer ‘You raise me up’ horen en ‘The Riverson. Zo net na de verkiezingen willen de koren laten zien dat samen zingen met elkaar verbindt en dat Geldrop-Mierlo een mooi dorp is met daarin veel zangkwaliteiten. De moeite waard om te komen luisteren tijdens het middagconcert op zondagmiddag 8 april. De leden van de koren verwelkomen u zondagmiddag graag!

Woensdag 18 april a.s. open repetitie zanggroep Joyim GELDROP - Plezier in muziek, dat is wat Joy in music (Joyim) betekent en waar de leden van de zanggroep al ruim 40 jaar voor staan. Plezier hebben samen met muziek is wat ze graag uit willen dragen èn wat hen al zoveel jaren lang bindt. Een Sudoku 13 club van enthousiaste jonge meiden / dames in de leeftijd van 12 tot 35 jaar o.l.v. dirigente Marian van Beek 9 2 1 8 en begeleid door een combo van 5 muzikale 1 mannen.3 7

5

7

1

BEL&WINSPEL Oplossing 13

OPLOSSING WEEK 13

3 1 2 6 7 8 5 9 4

9 8 7 4 2 5 1 3 6

2 4 9 8 3 1 7 6 5

7 3 8 5 6 2 9 4 1

1 5 6 7 4 9 3 2 8

8 9 1 3 5 4 6 7 2

5 7 3 2 8 6 4 1 9

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met Fysiotherapie Braakhuizen, telefonische bereikbaar op 040-2860797, of met Sportplein Eindhoven telefonisch te bereiken via 040-7600090. Locatie Sluisstraat Sluisstraat 7 Geldrop Tel. 040-2860797

Locatie Papenvoort Papenvoort 1B Geldrop Tel. 040-2860797

6 2 4 9 1 7 8 5 3

DE WINNAAR VAN WEEK 13 IS: Marten van den Broek Gansebloem 49 5662 VB Geldrop

Sportplein Eindhoven JC Dirkxpad 7 Eindhoven Tel. 040-7600090

Vijverdagen bij Beleef Water & Tuin GELDROP - Vrijdag 06 april 2018 staan vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur de vijver specialisten van AUGA en Ecolan en HIKARI voor u klaar om al uw vragen over pomp en filtertechniek, EPDM rubberfolie en vijvervisvoer te beantwoorden. band. Joyim zingt zowel in het Nederlands als in het Engels en soms zijn het popnummers of ballads, de andere keer is het een nummer uit een musical. De meeste nummers zijn 3 of 4 stemmig opgebouwd wat een geweldig effect geeft. Vooral als de groep een nummer zingt onder begeleiding van haar eigen band! Als je het dus leuk vindt om hen eens van dichtbij mee te maken ben je woensdag 18 april a.s. van harte welkom

bij de locatie Plein 6G! Zie voor meer AUGA is een innovatief bedrijf wat informatie, repertoire en foto’s ook eens zich onder andere bezig houdt met het www.Joyim.nl reduceren van het stroomverbruik van vijverpompen. Ze gebruiken materiaBen je tussen de 16 en 35 jaar en houd len voor hun producten die u ook bij je van zingen? Dan zien de meiden van NASA kunt vinden. ECOLAN is een Joyim je heel graag! Nederlandse producent van, ons in De open repetitie begint om 19.30 uur, ziens, de beste EPDM rubberfolie in de in de locatie op Plein6G, aan de Papen- markt. Voor elke vijver vorm is te folie voort 1a in Geldrop. (op maat) te maken en in 2D en zelfs 3D aan te leveren. Deze folie heeft een praktijk levensduur van meer dan 30 jaar! Van HIKARI komt een voedingsdeskundige vertellen over hét koi/vijver visvoer. Het voer onderscheidt zich van alle andere merken doordat het in Japan in 3 eigen hightech fabrieken kaarten leggen we voor onszelf en voor wordt geproduceerd. Hikari is dan ook elkaar. We duiden intuïtief en zonder al meer dan 40 jaar succesvol. Op zaoordeel. Wat zie jij? Wat trekt jouw aan- terdag 7 april 2018 staan vanaf 10.00 dacht? Welke woorden komen spontaan uur tot 16.00 uur de vijver specialisten bij je op? Laat je verrassen door wat de van Colombo BV voor u klaar. Er komt kaarten je zeggen. Ze geven je informatie een bioloog van Colombo vertellen om verder te komen. Een geweldig tool over waterchemie. De man van Covoor jou als trainer, coach of voor jezelf. lombo verteld u alle ins en outs over de Kijk voor meer informatie en aanmel- kwaliteit van uw vijverwater. Wij werken inmiddels al ruim 10 jaar met volle ding op www.desprong-geldrop.nl.

Cursus Intuïtieve Tarot van de vijfde dimensie bij de sprong in Geldrop

SUDOKU 4 6 5 1 9 3 2 8 7

Sinds enkele jaren wordt er voor de behandeling van deze klachten gebruik gemaakt van een speciale medical tape techniek. De techniek zorgt ervoor dat de klachten sterk verminderen en soms geheel verdwijnen. Vaak is 1 tot 2x per seizoen tapen genoeg. De kosten hiervan zijn 15 euro. De tape kunt u enkele dagen laten zitten, douchen is geen probleem.

info@fysiobraakhuizen.nl

4

Zingen is een soort vitamine voor je lijf! 9 En1bij Zanggroep Joyim kun je het binnenkort ervaren, want de groep houdt 7 8 op woensdag 18 april a.s. een gezellige 3 repetitie! Als je in “Google” ‘zin7 open gen2is gezond’ intypt, krijg je ontelbaar 1 6 8 veel pagina’s met uitleg waarom dit zo 9 de meiden4 van Joyim1weten is. Maar dit al jaren6uit 5 eigen ervaring. 8 2 Je traint je buikspieren, wordt er blijer van en gaat ook nog eens ontstresst naar huis na een avondje samen zingen. Wat wil je dus nog meer? En Joyim is niet alleen een groep enthousiaste zangeressen maar heeft ook nog eens een eigen live

Langzaam maar zeker komt het goede weer er weer aan. Dit betekent helaas voor veel mensen ook dat zij weer last krijgen van een loopneus, niesbuien, tranende en jeukende ogen en/of kriebelhoest etc.. Of wel Hooikoorts.

GELDROP – Op woensdag 11 april 2018 is er een cursus Intuïtieve Tarot van de vijfde dimensie en die wordt gegeven door Peronne Ewijk. De cursus is van 20:00 uur tot 21:30 uur (6 lessen). Wil jij meer vanuit je intuïtie leven? Meer op je intuïtie leren vertrouwen? Je hooggevoeligheid ombuigen tot een gave? Dan past deze cursus bij jou. In de 6 bijeenkomsten gaan we vooral praktisch aan de slag. De

Sudoku 14 SUDOKU BEL & WINSPEL:

5 7 4

Om kans te maken op een prijs, belt u de oplossing door naar Daar wordt u gevraagd om één bepaalde rij cijfers van de door u gevonden oplossing in te toetsen. Uit alle juiste inzendingen wordt de winnaar voor een gratis diner voor 2 bij Grieks restaurant Irodion getrokken. Veel succes!

9 6 2

1 4

0909 - 501 01 98

9

5

4

8

1 3

1 7 2

SCHEIDEN DOE JE SAMEN Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

wekelijks in weekblad Middenstandsbelangen

p u z z e l r u b r i e k

ZO DOET U MEE:

tevredenheid met de waterbehandelingsproducten van Colombo. U kunt vandaag uw vijverwater (net als altijd) GRATIS laten testen. Op zondag 8 april 2018 is iemand aanwezig die bij onze waterplantenleverancier Waterplantenkwekerij R. Moerings werkt. Deze man kan u alles vertellen over waterplanten, waterlelies en zuurstofplanten. Verder hebben we het hele weekend een loterij waar we op zondag de prijsuitreiking hebben, waarbij er onder andere een heuse vijver slibzuiger is te winnen t.w.v. 129,00! Tijdens alle opendagen kunt u gratis parkeren. Ook is er gratis koffie of thee en een versnapering. Beleef Water & Tuin is gevestigd in GroenRijk Geldrop aan de Zwembadweg 6 te Geldrop.

9

6

3

0909 - 50.10.198

WEEK 13 Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle horizontale rijen en één keer in alle verticale kolommen en één keer in elk van de negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

6

(max. 0,60 per gesprek)

DE WINNAAR KRIJGT: GRATIS diner voor 2 personen te besteden bij

grieks

specialiteiten restaurant

ook voor afhalen!

8 4 5

www.puzzelland.com

Bogardeind 17 - 5664 EA Geldrop - (040)2868654


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 06

familieberichten Dankbetuiging: Langs deze weg willen wij onze dank betuigen bij het afscheid van

Jo Adelaars Uw belangstelling en aanwezigheid was voor ons een grote steun. Speciaal woord van dank aan de mede bewoners van Kastanjehof en het personeel van Berkenheuvel. Voor de goede zorg die zij aan onze zus hebben gegeven. Familie Adelaars

Ik heb het leven liefgehad, met alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Graag had ik hier nog wat vertoefd helaas, dat gaat niet meer. Er is iemand die naar mij vraagt, dat is ons pap, daar ga ik naartoe. Bedenk, het leven is maar kort dus is mijn wens: geniet.

Tonny de Greef-Roestenburg echtgenote van

Harry de Greef † * Son, 17 augustus 1931

† Eindhoven, 1 april 2018 Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Waleweinlaan 221 5665 CJ Geldrop De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 april om 10.30 uur in de HH. Maria en Brigidakerk, Papenvoort 4, Geldrop. Daarna begeleiden wij ons mam naar crematorium Heeze, Somerenseweg 120, waar om 12.30 uur de crematiedienst zal plaatsvinden. Samenkomst in de kerk waar vanaf 10.00 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. U kunt afscheid van Tonny nemen op vrijdag 6 april van 19.00 tot 20.00 uur in familiekamer Lavendel van Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, Emopad 56, Geldrop.

VOOR AL UW AUTOMATERIALEN, GEREEDSCHAPPEN EN ACCESSOIRES.

Huva Automaterialen Heeze BV • Industrieweg 72 5591JL Heeze • Tel. 040-2266000• www.huva.nl

weekenddiensten

2160, 5500 BD Veldhoven 0402308408. bureau Heeze: J. Deckersstraat 6. Bureau Nuenen: Kloosterstraat 15. afspraak diëtiste: ma t/m vr. (040) 2308425. Thuiszorgwinkel voor uitleen, verhuur en verkoop van verpleeg- en kraamzorgartikelen, Kastelenplein 168, Eindhoven. 040-230 80 00. open: ma. t/m vr. van 08.30-18.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur.

Huisartsen Geldrop-Mierlo Voor spoedgevallen buiten kantooruren en in het weekend belt u de centrale huisartsenpost, telefoon 0900-8861. houd uw verzekeringsgegevens bij de hand als u de huisartsenpost Zuidzorg Heeze-Leendebelt. Sterksel Heeft u vragen over (thuis) Tandartsen zorg, wonen en welzijn of hoe 7 april- 8 april: Tandheelkundig u thuiszorg kunt regelen? Dan centrum Geldrop Oosteinde kunt u terecht bij het inloop1 5663 PZ Geldrop 040 285 29 spreekuur van de wijkverpleeg63 Spreekuren op zaterdag en kundige, iedere: Dinsdag van zondag van 12.00 tot 12.30 uur 14:00-15:00 in Dorpshuis Va(dit geldt ook voor de feestda- lentijn, Valentijn 3 in Sterksel. gen). Donderdag van 13:00-14:00 in Dorpshuis ‘t Perron, SchoolDienstdoende apotheek straat 48 in Heeze. Tevens is de De AnnApotheek in het St. wijkverpleegkundige van ZuidAnna Ziekenhuis is geopend Zorg bereikbaar tijdens kanvan Ma t/m Za 8-23 uur en Zo tooruren op 040-8806833. 9-23 uur. Wij verzoeken u de AnnApotheek ’s avonds (na Zuidzorg Nuenen 18.00 uur) en op zondag alleen Wijkverpleegkundigen- spreekvoor spoedeisende medicatie uur: U kunt vrijblijvend binnente gebruiken. Na 23.00 uur is lopen als u vragen heeft voor de AnnApotheek gesloten en uzelf, uw familie of bekenden kunt u voor spoedeisende me- over indicaties, informatie over dicatie terecht bij de Centrale zorg of mantelzorgondersteuDienstapotheek bij het Catha- ning. Iedere dinsdag van 13.00 rina Ziekenhuis in Ein dhoven. - 14.00 uur. ZuidZorg Winkel, Apotheek Coevering is elke Parkstraat 3F in Nuenen. zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Openingstijden per SVA: Samenwerkende 1 juli 2016:Ma t/m Vrij : 8.00Vrijwilligersorganisaties 17.30 uurZaterdag : geslotenArmoedebestrijding Zondag: gesloten Buiten onze Voedselbank Geldrop-Mieropeningstijden kunt u 24 uur lo Info: www.voedselbankper dag uw medicijnen ophageldrop-mierlo.nl len via onze geneesmiddel-uitEmail: secretariaat@voedsel gifteautomaat. Wilt u van deze bank-geldrop-mierlo.nl service gebruik maken? Kom Telefoon: 06 - 12 53 47 47 dan naar de apotheek voor meer informatie. We laten u dan Stichting Leergeld ook graag zien hoe onze geGeldrop-Mierlo / Heezeneesmiddel- uitgifteautomaat Leende E-mail info@leergeldwerkt.Benu Apotheek Geldrop geldrop.nl info en aanmelding Langstraat 4 5664 GG Geldrop via website www.leergeld040-2862474 Apotheek Hofdgeldrop.nl ael is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. ApoVincentius vereniging theek Heeze is op zaterdag Geldrop gesloten en verwijst door naar Info: jmscheepers@onsbraapotheek Coevering. bantnet.nl. Tel: 040-2863512 of 040-2868951 Verloskundigen Voor de verloskundigenprakWerkgroep BudgetMaatje tijk van Willemijn van Dijk en Info: bertvanleijsen1@gmail. Marjo Engelaar in Geldrop en com. Tel: 040-2868951 de praktijk van Maartje Kluck in Heeze-Leende graag belLevgroep len naar 2858323, 2263031 of De LEVgroep is een Welzijn06-52678066. Tea Bijlsma en sorganisatie die verschillende Madelon Janssen, verloskundidiensten en ondersteuning gen Geldrop - Mierlo - Brandebiedt in Geldrop en Mierlo. O.a. voort. 24 uur per dag bereikbaar ; ouderenwerk, jongerenwerk, op 06 - 51 24 93 50. vluchtelingenwerk, taalprojecten, steunpunt vrijwilligerswerk Dierenartsen buurtbemiddeling, buurtsportDienst Geldrop: wilt u voor de coaches, cursusaanbod, ondienst uw eigen dierenarts beldersteuning burgerinitiatieven len. Boschhoven kliniek voor en opbouwwerk. Voor Contact dieren Heeze-Leende: voor Tel: 0492-59 89 89 E-mail: dringende gevallen tel: 040-206 info@levgroep.nl Web-sites: 16 82. www.levgroep.nl www.lerenmetlev.nl www.voorelkaarinDier en Dokter Mierlo geldrop-mierlo.nl Drs. B. ten Bruggen Cate, Geldropseweg 8a, 5731 SG Boodschappen- en Mierlo, Tel. 0492 - 599 599. Voor begeleidingsdienst Mierlo spoed 24 uur per dag bereikOok maatjes! Info bij mevr. A baar. de Putter, telnr: 0492-66 2003 St. vrijw. zorg thuis Geldrop / Mierlo / Nuenen Voor terminale zorg bereikbaar via 06 12458961. Voor zorg aan zorg en welzijn mensen met dementie en/of lichamelijke beperking via 06 12458961 of via CMD Geldrop, Diabeteslijn tel 14040, of CMD Nuenen, tel. Diabeteslijn (033) 463 05 66, 040 2831675 info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, Ouderenadviseurs/cliënton‘s nachts alleen in geval van dersteuning nood) en over de producten en “Senioren in Geldrop en Mierlo diensten van de diabetesverenikunnen voor vragen en advies ging nederland. de vrijwillig ouderenadviseurs of cliëntondersteuners bereiZuidzorg ken via telefoonnummer 06Organisatie voor thuiszorg, 13946383”. kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) en Savant zorg voedingsvoorlichting en diVerzorging, verpleging, acute eetadvisering. voor alle dienzorgvragen, uitleen verpleegarsten 24 uur per dag bereiktikelen, eetpunt, verzorgingsbaar: centraal kantoor, postbus huiszorg, dagopvang, tijdelijk

verblijf/logeerzorg. info: 0492572000 of 0492-502000 of www. savant-zorg.nl Buurtzorg Geldrop (1) Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag bereikbaar onder nummer 06-12133393. Of via mail: geldrop@buurtzorgnederland.com Buurtzorg Geldrop (2) Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag. Bereikbaar onder nr. 06-12206444 of via geldrop2@buurtzorgnederland. com Buurtzorg Mierlo Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag bereikbaar onder nummer 06-10705509. Of via mail: mierlo@buurtzorgnederland.com Buurtzorg Heeze-LeendeSterksel Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag bereikbaar onder nummer 06-83222805. Of via mail: leende@buurtzorgnederland.com PrivaZorg EindhovenHelmond e.o. Huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en palliatief terminale zorg bij u thuis. Info: 0492-381138, www.privazorgeindhovenhelmond.nl Ananz Zorg Thuis in Kastanjehof in Geldrop en de aanleunwoningen bij het Nicasius in Heeze, dagbesteding, revalidatie, verpleeg-/verzorgingshuiszorg, kleinschalig wonen voor dementerenden. Tel: 040 286 48 18 of www.ananz.nl Sint Annaklooster Wijkzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en palliatief terminale zorg bij u thuis. Tel.: 040 -294 54 00 Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe voor terminale en tijdelijke verzorging en verpleging. 1e Haagstraat 89, Helmond. Tel.: 0492 - 76 02 00 Ook Hulp bij het Huishouden. www.sintannaklooster.nl Dementheek Geldrop-Mierlo Een uitleen- en adviescentrum voor volwassenen met geheugenproblemen en voor hun familieleden, vrienden en kennissen. Bibliotheek dommeldal, Heuvel 94, Geldrop. Telefoon: 040-744 05 05. www.bibliotheekdommeldal.nl/dementheek. Openingstijden: dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur. In Mierlo: Hof van Bethanië, maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De zorgboog www.dezorgboog.nl Tel 09008998636 Archipelthuis Tel 0800-0717 www.archipelthuis.nl CarePower Zorg aan huis bij psychiatrische problematiek info: www.carepower.nl 040-2869760 info@carepower.nl

IN-GELDROP.NL IN-MIERLO.NL


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 07

ST.MARTINUS KERK (HEEZE)

kerkdiensten H.BRIGIDA KERK (GELDROP) Woensdag 4 april 2018. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21). 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open 18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed. 19.00 uur eucharistieviering (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21).

Zaterdag 7 april 2018. H. CATHARINA VAN 20.30 uur eucharistieviering ALEXANDRIËKERK (STERKSEL) Intenties: Jan Hikspoors; Piet en Koos Zaterdag 7 april van Bree-van Dijk; Geen eucharistieviering Zondag 8 april 2018. KAPEL PROVIDENTIA 11.00 uur eucharistieviering (STERKSEL) Intentie: Noud Bosmans; Nieke de Beer-Strauven; Overleden ouders Zaterdag 7april Essing-Peters; 18.30 uur eucharistieviering Dinsdag 10 april 2018. 08.30 uur eucharistieviering.

PASTORAALTEAM:

Woensdag 11 april 2018. 08.30 uur eucharistieviering

• Pastoor van der Maazen Stationsstraat 21 5664 AP Geldrop tel: (040)- 2862364

Donderdag 12 april2018 Donderdag 5 april 2018. 08.30 uur eucharistieviering 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de kapel van het Antoniushuis, StatiH. LUCIAKERK (MIERLO) onsstr. 21). 18.30 uur eucharistische aanbidding, (parochie H. Nicasius) vesper/avondgebed. Heer van Scherpenzeelweg 18 19.00 uur eucharistieviering. 5731 EW Mierlo Pastorie 0492 661215 www.parochienicasius.nl Vrijdag 6 april 2018. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in E-mail mierlo@parochienicasius.nl de kapel van het Antoniushuis, Stati- van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 10.00 uur kunt u afspraken maken onsstr. 21). 18.30 uur eucharistische aanbidding, i.v.m. dopen, huwelijken, jubilea, misintenties etc. Voor echt dringende zaken vesper/avondgebed. kunt u echter altijd contact opnemen. 19.00 uur eucharistieviering. Zaterdag 7 april 2018. 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open. 19.00 uur eucharistieviering met volkszang, Intenties: Hilde van den Bosch. Zondag 8 april 2018, 2e zondag van Pasen. 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor, kinderwoorddienst, Aansluitend van de viering aanbidding en biecht gelegenheid. Intentie: Pastoor Jan Vogels; Frans en Cor Vogels-van der Velden; Ton Vogels; Frans en Ineke van Oldenhoven-Vogels; Peter Vogels en Antje Ree-Vogels; Paul Perrée; overleden ouders van den Berg; Miek Lemmens-de Jong v.w. haar verjaardag; Anne Marie van den Eijnden-de Rooij; Wim en Anneke van den Eijnden-van Leeuwen; Jan Peeters. Maandag 9 april 2018. 12.30 uur eucharistieviering. Dinsdag 10 april 2018. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21). 18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed. 19.00 uur eucharistieviering. Woensdag 11 april 2018 H. Stanislaus. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21). 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open 18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed. 19.00 uur eucharistieviering (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21). HH. MARIA EN BRIGIDA KERK (GELDROP)

naal-Peek en Frans Cardinaal; Gradus van den Broek; Overleden familie van den Broek-Schenkels; Jac van Baar.

• Pastoor Kloeg Heer van Scherpenzeelweg 18 5731 EW Mierlo tel: (0492)- 661215 •Pater van Meijl Dorpstraat 48 5595 CJ, Leende tel: (040)- 2061215 • Kapelaan Pater Mervin J. Deckersstraat 22 5591 HS Heeze tel. nr. (040) -2261215

• Diaken H. van Leuken Door de Doop is opgenomen in de Mobiel 0627346809. kerkgemeenschap: Fleur, dochter van Joost Kanen en Anouk Bovee. ZIEKENBEZOEK Met een kerkelijke viering hebben we afscheid genomen van: Marie-José Lanotte - Gidding. Zij overleed op 24 maart 2018 op 49 jarige leeftijd. Nell Mandigers - Verhagen. Zij overleed op 27 maart 2018 op 89 jarige leeftijd. Harrie van de Kerkhof. Hij overleed op 29 maart 2018 op 97 jarige leeftijd.

Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn, of in het ziekenhuis zijn opgenomen, en een bezoekje vanuit de parochie op prijs stellen, willen we vragen om dit door te geven aan de pastorie. Iemand van het pastoraal team of de bezoekgroep komt dan graag bij u op bezoek. Zie adres hierboven ter plaatsen.

Filmhuis Hofdael VRIJDAG 6 APRIL / LOVELESS Boris en Zhenya zijn in een echtscheiding verwikkeld. Ze maken voortdurend ruzie en krijgen aan de lopende band bezoekers over de vloer die hun appartement willen kopen. Ze bereiden zich allebei voor op een nieuwe toekomst: Boris met een jonge zwangere vrouw en Zhenya met een eenvoudige man die met haar lijkt te willen trouwen….geen van beiden heeft belangstelling voor Alyosha, hun twaalfjarige zoon. Tot hij verdwijnt. VRIJDAG 13 APRIL / BORG / MACENROE Het is 1980 wanneer het tennisduel van het jaar in zicht is. De Zweed Björn Borg, nummer één op de wereldranglijst van het herentennis, gaat het duel aan met het nieuwe Amerikaanse talent John McEnroe. De ingetogen en vriendelijke Borg wordt door de tenniswereld op handen gedragen. De excentrieke McEnroe staat ondanks zijn sportprestaties vooral bekend door zijn temperament op de tennisbaan. Beide mannen trainen ijverig ter voorbereiding op de finale, voor geen van beiden is verliezen een optie. Hoewel ze meer met elkaar gemeen hebben dan men op het eerste gezicht zou verwachten, ontwikkelt de rivaliteit zich steeds verder en lopen de spanningen hoog op tot het langverwachte moment daar eindelijk is. Terwijl de hele wereld meekijkt naar de finale tussen twee legendes, spelen Borg en McEnroe een wedstrijd die de tenniswereld voorgoed zal veranderen. ZONDAG 15 APRIL11.00 UUR! / TOEN MIJN VADER EEN STRUIK WERD. De tienjarige Toda woont met haar vader in

na de diensten. De beroemde Lijkwade van Turijn is al eeuwenlang voor gelovigen een voorwerp van devotie, vandaar ook deze tentoonstelling in de kerk. De foto’s zijn afgebeeld op canvas en zijn levensgroot. De lichaamsvormen, het PAROCHIEKANTOOR: hoofd en het gezicht met de gesloten ogen zijn in alle rust te bekijken. Er Donderdag 5 april Stationsstraat 21, Geldrop Tel: (040)18.30 uur eucharistieviering (Hof 3685060. Maandag t/m vrijdag van zijn ook foto’s in 3D bij, die nog indringender de afbeelding weergeven. van Bethanië) 09.30 uur tot 12.00 uur bereikbaar m.u.v. donderdag. E-mailadres van de Zaterdag 7 april PROTESTANTSE GEMEENTE parochie: geldrop@parochienicasius.nl 19.00 uur eucharistieviering, m.m.v. (GELDROP - MIERLO) het dameskoor. Ontmoetingscentrum ‘t Kruispunt, OUDE SINT-CLEMENSKERK Intenties: Miel Ligthart, Pieter Blaauw, Slachthuisstraat 22, Geldrop. Elke (GERWEN) Peter Bloks, Albert v. Dommelen, tweede zondag van de maand is er Frans Roulaux, Jan v.d. Berg, Geert Knoops, Nell Vliegen - v. Stipdonk, Uitsluitend de “Buitengewone vorm Annie v. Dijk - Gorissen, Marie-José van de Romeinse ritus”, volgens deLanotte - Gidding, Nell Mandigers - creet Summorum Pontificum van Verhagen, Harrie v.d. Kerkhof en ook paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. GELDROP - Een informatieve lentewandeling door het kasteelvoor Annie Kees. park in Geldrop vindt plaats op Donderdag 5 april. zondag 8 april 2018, van 14 tot 17.30 uur Lof; Zondag 8 april 15.30 uur. Startpunt is natuurin10.00 uur eucharistieviering, m.m.v. 18.30 uur H. Mis in de Paasweek. formatiecentrum De Paardestal. het mannenkoor. Deelname gratis, honden niet Intenties: Uit dankbaarheid b.g.v. een Vrijdag 6 april. toegestaan. Eerste vrijdag van de maand. 60-jarig huwelijk Marius v. Teeffelen, Pieter Blaauw, 17.30 uur Lof; De Engelse landschapstuin rondom Frits en Mien v.d. Boogaard - v. Asten 18.30 uur H. Mis van het Paasoctaaf. Kasteel Geldrop is een heerlijke plek en zoon Theo, Martijn Sleegers, Jan om te vertoeven, met oude bomen, en Mien Knoops - Coolen zoon Jan Zaterdag 7 april. zonnige gazons, overschaduwde paen Willy en ter ere van Gods Barm- Eerste zaterdag van de maand. den, waterpartijen met bruggetjes, 08.30 uur H. Mis van het Paasoctaaf; mooie doorkijkjes, de Kleine Domhartigheid. mel die het terrein gedeeltelijk bedaarna uitstelling tot 12.30 uur. grenst… Nog fijner wordt het als je Maandag 9 april wat weet van de natuur in het park. Zondag 8 april. 18.30 uur eucharistieviering Natuurgidsen begeleiden de bezoeBeloken Pasen. (Hof van Bethanië) kers zondag 8 april tijdens de voorIntenties: Karel August Nickl van Ni- 10.30 uur gezongen Hoogmis. jaarsexcursie van IVN Geldrop. kelsberg Maandag 9 april. Hoewel het nog vroeg in de lente is, Feest van Maria Boodschap. Donderdag 12 april valt er al veel te ontdekken in de ont18.30 uur gezongen H. Mis. 18.30 uur eucharistieviering (Hof van Bethanië) Dinsdag 10 april. 18.30 uur H. Mis. ST. PETRUS’ BANDEN KERK

Zondag 8 april 2018 2e zondag van Pasen. 09.30 uur eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor, Intentie: Claartje Feijen-Schiks; Overleden ouders Ver(LEENDE) meulen-van Luik; Piet Steenbakkers; Zaterdag 7 april Hans Geboers; Marietje van Kol-de 16.30 uur euchartieviering LeenderLau v.w. haar sterfdag. hof. Intentie: Fons Maas. Dinsdag 10 april 2018. 19.00 uur eucharistieviering, Inten- Zondag 1 april tie: Gerard Bottenberg v.w. zijn ver- Hoogmis 10.00 uur Intenties: Maria Vogels; Gèrard Rutjaardag. (in de kapel van de zusters, Diepe ten als jaargetijde en Antonetta Lijten; Hendrik Spoorenberg; Mien CardiVaart 2).

een bakkerij. Ze weet alles van taart en gebak en is dol op de trompetmuziek van haar vader. Wanneer haar vader onverwacht weggeroepen wordt om het land te verdedigen, staat Toda er alleen voor. Ze begint aan een spannende reis en onderweg weet ze steeds beter voor zichzelf op te komen. Via lieve vrienden, vreemde volwassenen, absurde situaties en een nieuw vriendje, komt ze uiteindelijk in het land van haar moeder terecht. Maar zal ze haar ook vinden? VRIJDAG 20 APRIL / DOOF KIND Doof kind schetst een ontroerend portret van de aanstekelijke dove Tobias die zijn draai gevonden heeft in heet leven en zichzelf bepaald niet zielig vindt. Door het gebruik van familiefilmpjes zien we hoe Tobias opgroeit. Hij onderhoudt een innige relatie met zijn iets oudere horende broer, Joachim. Samen blikken ze terug op hun jeugd. Communicatie met de horende wereld is moeizaam, maar Tobias’ verblijf op Gallaudet University in Washington DC – de enige dovenuniversiteit ter wereld – voelt paradijselijk aan. De film laat zien hoe een handicap zomaar in een rijke cultuur kan veranderen en andersom. Tobias weet die twee werelden slim met elkaar te verbinden: als docent Nederlandse gebarentaal leert hij horende studenten zijn taal en cultuur kennen. De onvoorwaardelijke acceptatie van zijn doofheid biedt gelegenheid tot het aan de orde stellen van allerhande vragen, die variëren van de problemen van het groot brengen van een doof kind en de effecten daarvan op de overige gezinsleden tot aan de soms absurde gevolgen van een gehandicaptenstatus

een nevendienst voor de kinderen van de basisschool. Iedere week is er oppas voor kinderen tot ongeveer 7 jaar. Zondag 8 april 10.00 uur ds. J. Beks, Eindhoven Meer op www.pggweb.nl PROTESTANTSE GEMEENTE (HEEZE) Adres: Kapelstraat 50 Heeze, zondag 08-04-2018 Aanvang 10.00 uur. Voorganger is Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond ; meer info: www.ogheeze. nl

IVN-excursie in kasteelpark Geldrop

Woensdag 11 april. 07.15 uur H. Mis, H. Leo I, paus en kerkleraar. In de oude St.-Clemenskerk aan de Heuvel te Gerwen is er een tentoonstelling ingericht over de lijnwade van Turijn. Deze expositie duurt tot de tweede zondag na Pasen. De toegang is vrij; de kerk is steeds open voor en

luikende natuur. Zo zijn er de vroege bolgewassen en anemonen. De sneeuwklokjes zijn dan al weer uitgebloeid, maar daar tegenover staat de grote diversiteit aan bloei die verspreid over het kasteelpark zichtbaar wordt. Kortom een ontdekkingstocht voor iedereen die er oog voor wil hebben. Expositie over Kleine Dommel Het vertrek is om 14 uur bij natuurinformatiecentrum De Paardestal, tegenover het kasteel. Na afloop, rond half vier, is een bezoek aan de tentoonstelling in de Paardestal mogelijk. De interactieve expositie over de Kleine Dommel is iedere zondagmiddag van 14 tot 17 uur open. In het koetshuis is ter aanvulling een klankbeeld te bekijken. Voor meer activiteiten zie de website van IVN Geldrop: www./ivn.nl/geldrop. IVN Geldrop is ook op facebook.


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 08

Gemeente Actueel Controles hondenbelasting Vanaf donderdag 5 april gaan we weer controles uitvoeren voor de hondenbelasting. Deze controles worden uitgevoerd door medewerkers van Legitiem B.V. Zij kunnen zich legitimeren, vraag hen daar gerust naar als u twijfels heeft. Heeft u een hond en is deze hond nog niet aangemeld? U kunt dit doen via www.geldrop-mierlo.nl/hondenbelasting

Overeenkomst realisatie woningbouwplan Talingstraat ondertekend

Afgelopen week ondertekenden burgemeester Link, wethouder Hoekman, Patrick Houtakkers van Houta projectontwikkeling en Michiel Werkhoven van Zuidvast projecten een anterieure overeenkomst voor de realisatie van het woningbouwplan Talingstraat in Geldrop. In deze overeenkomst staan afspraken over de planontwikkeling.

18 april

Ouderbijeenkomst over autisme

Fotograaf: Marco Magielse.

Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) heeft vorig jaar samen met het Plusteam bijeenkomsten voor ouders van een kind met autisme georganiseerd. Deze zijn enthousiast ontvan- Woningbouwplan Talingstraat Tussen de loop van de Kleine Dommel, de Kasteeltuin, gen en bezocht. We willen hier daarom graag mee doorgaan.

de Mierloseweg, de Kievitstraat en de Talingstraat ligt woningbouwplan Talingstraat. Hier komen 45 woningen Uitnodiging ouderbijeenkomst We nodigen u graag uit voor een volgende ouderbijeenkomst op woensdag in een groene omgeving. Het bouwplan bestaat uit half en vrijstaande woningen op ruime kavels. De woningen 18 april. hebben de (toekomstige) mogelijkheid voor een slaapkamer op de begane grond. Ook gasloos is een optie. Thema: Autisme en hulpverlening, welke mogelijkheden zijn er? Locatie:bibliotheek Geldrop Ook het aangrenzende Dommellandschap wordt verbeTijd:19.30 uur- 21.30 uur Doel van de bijeenkomst is om met elkaar ervaringen te delen. We geven terd met natuurontwikkeling van Mierloseweg tot aan de daarnaast zelf uitleg over de mogelijkheden die bij ons bekend zijn. In de Wielewaal, een fietsroute en een langzaamverkeer brug bijeenkomst staan we ook kort stil bij de invulling van de vervolgbijeenkom- naar het Kasteel. Deze ontwikkeling is mogelijk door de sten. Dus het is fijn als u van tevoren nadenkt over hoe u de bijeenkomsten in 2018 zou willen zien. Denk bijvoorbeeld aan thema’s en wat u wilt dat het u oplevert.

toevoeging van de eerder genoemde woningen. Ter inzage en informatiebijeenkomst In de eerste helft van april leggen we het ontwerpuitwerkingsplan, ontwerp-bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan ter inzage. Ook organiseren we voor omwonenden en belangstellenden weer een speciale informatiebijeenkomst. De exacte inzagetermijn en de datum van de bijeenkomst publiceren we binnenkort op deze pagina. Voor omwonenden volgt nog een uitnodiging. Meer informatie vindt u op www.geldrop-mierlo.nl of www.houta.nl.

Familie Van der Putten-Collart 60 jaar getrouwd

Opzet ouderbijeenkomsten Meneer en mevrouw Van der Putten-Collart uit Geldrop kregen donderdag 29 maart bezoek van De ouderavonden zijn begin 2017 gestart, omdat er bij meerdere ouders burgemeester Link. Hij kwam op de koffie om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. de behoefte was om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Het uitgangspunt is dat de input voor deze bijeenkomsten vanuit u als ouders komt, omdat u het beste weet waar u behoefte aan hebt. Aanmelden Graag horen we van tevoren of u komt, zodat we voor voldoende koffie, thee en zitplaatsen kunnen zorgen. Aanmelden kan telefonisch of via e-mail. U kunt ons bereiken op werkdagen via telefoonnummer 14 040 of per e-mail op cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl. Vragen Als er vragen zijn horen we dit graag. Stel deze via het mailadres van cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl of bij Petra Mulders (CMD) en Esther Steinschuld (Plusteam), bereikbaar op 14 040.

Vergadering Commissie voor Bezwaarschriften Op maandag 9 april komt de Commissie voor Bezwaarschriften in Centrum Hofdael aan de Molenstraat 23 in Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting. Op de agenda staat de volgende zaak: 19:30 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 19 december 2017 (verzonden 20 december 2017). Het college heeft toen besloten om Tafeltennisvereniging Unicum met ingang van 19 december 2017 subsidie te verlenen voor het installeren van een nieuwe warmtepompboiler en na-isolatie van de spouwmuren.

Fotograaf: Marco Magielse.


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 09

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - woensdag 4 april 2018

BEKENDMAKINGEN PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN BOUWEN EN WONEN Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1) Leeuwerik 50 in Mierlo 24 maart 2018 uitbouwen woning 20180247

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: : : :

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: Talingstraat 29 in Geldrop : 25 maart 2018 : plaatsen extra slaapkamer aan achterzijde woning : 20180248

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: : : :

Kalanderstraat 33 in Geldrop 23 maart 2018 plaatsen erker en uitbreiden bovenverdieping 20180253

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: : : :

Parallelweg 31 in Geldrop 23 maart 2018 uitbreiden eerste verdieping 20180254

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: : : :

Spaarpot 6 in Geldrop 26 maart 2018 wijzigen activiteiten binnen twee bedrijven 20180256

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: : : :

Nieuwendijk 42-44 in Geldrop 26 maart 2018 verbouwen woon/winkelpand 20180257

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: : : :

Ambachtweg 8 in Mierlo 27 maart 2018 vervangen stikstoftank 20180261

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: : : :

St. Catharinaweg 14 in Mierlo 27 maart 2018 oprichten woning 20180263

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: : : :

Arkweg 3 in Mierlo 27 maart 2018 overdekken doorgang hotel en sporthal 20180264

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1) Locatie Omschrijving Zaaknummer

: Rielseheideweg 1 in Geldrop : oprichten garage : 20180085

Locatie Omschrijving Zaaknummer

: Koolmees 8 in Mierlo : oprichten woonhuis : 20170976

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2) Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Fleskensstraat 16 in Geldrop 27 maart 2018 plaatsen dubbele dakopbouw 20180188

Burg Verheugtstraat 47 in Mierlo 27 maart 2018 plaatsen berging en overkapping 20180099 Laan der Vier Heemskinderen ongenummerd (openbare ruimte in middenberm nabij Roelantlaan 215) in Geldrop Verzenddatum besluit : 27 maart 2018 Omschrijving : rooien populier om meer ruimte en duurzame uitgroei te creëren voor andere boom Zaaknummer : 20180178 Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer : Locatie :

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Gruttostraat 11 in Geldrop 27 maart 2018 uitbreiden woonhuis met dubbele dakopbouw 20180158

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Eikenpage 5 in Mierlo 28 maart 2018 oprichten woonhuis 20180142

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN BOUWEN EN WONEN Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere wetten (7) Locatie : Admiraal de Ruyterstraat 56 in Geldrop Verzenddatum besluit : 23 maart 2018 Omschrijving : gewijzigde datum plaatsen hoogwerker op 5 april 2018 Zaaknummer : 20180225 Locatie : Bosrand 130 in Geldrop Verzenddatum besluit : 23 maart 2018 Omschrijving : tijdelijk plaatsen caravans/campers op 15 april en 21 oktober 2018 Zaaknummer : 20180218 Locatie : hoek Dorpsstraat/|Margrietstraat in Mierlo Verzenddatum besluit : 27 maart 2018 Omschrijving : gewijzigde data innemen standplaats voor maximaal 2 dagen per maand in de maanden april t/m oktober 2018 Zaaknummer : 20180171 Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Brugstraat 23 in Mierlo 27 maart 2018 exploitatievergunning 20180047

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Brugstraat 23 in Mierlo 27 maart 2018 drank –en horecavergunning 20180048

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Heuvel 93 in Geldrop 27 maart 2018 exploitatievergunning 20180088

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Heuvel 93 in Geldrop 27 maart 2018 drank –en horecavergunning 20180089

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Geldrop Tandtechniek, in verband met het oprichten van een inrichting aan de Mierloseweg 22-22a in Geldrop. De melding is ingediend op 9 maart 2018. De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 5 tot en met 18 april 2018 ter inzage in de publiekshal op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij of Hans van Santvoort, telefoon 14 040.

COLLEGEBESLUITEN Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE vastgesteld Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo maken onder verwijzing naar artikel 149 van de Gemeentewet bekend, dat de raad op 18 december 2017 de ‘Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE’ heeft vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van de verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk. De verordening treedt 31 maart 2018 in werking. Dit besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage tot 1 mei 2018 in het Informatiecentrum van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 te Geldrop. Een ieder kan op verzoek tegen vergoeding van de kosten een afschrift verkrijgen.

CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME/WMO Aangelegde gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft op 26 maart 2018 besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen: • nabij Bisschop van Mierlostraat 22 in Mierlo, te weten het meest rechtse parkeervak tegenover de woning. • nabij Heer van Rodestraat 9 in Mierlo te weten tegenover de woning in het meest linkse parkeervak.

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

Deze verkeersbesluiten en de plattegronden met de precieze locatie ligt vanaf 4 april 2018 voor iedereen zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop. De besluiten zijn ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank OostBrabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor bekendmakingen met nummer 7 geldt: De besluiten en overige stukken liggen vanaf de dag na verzending zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 14 040. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Ingetrokken en aangelegde gehandicaptenparkeerplaats

Meer informatie Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040.

RUIMTE/MILIEU Melding Wet milieubeheer Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” door:

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft op 26 maart 2018 besloten: • •

de gehandicaptenparkeerplaats in de directe nabijheid van de woning Heer van Rodestraat 129 te Mierlo in te trekken; een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de directe nabijheid van de woning Franciscanessenhof 205 te Mierlo, te weten de meeste linkse parkeerplaats van het middelste parkeervak van de straat;

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt vanaf 4 april 2018 voor iedereen zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.


www.middenstandsbelangen.nl

Beauty

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 10

EEN NIEUWE LOOK

Behoor jij tot één van de personen die compleet

die je leuk vindt, en die bij je persoonlijkheid past,

tevreden is met zijn uiterlijk? Gefeliciteerd! Voor

dan is het tijd om professioneel advies in te winnen.

al die anderen, die minder blij zijn met hun voor-

Informeer eens bij één van de adverteerders op deze

komen, stop met klagen en kom in actie.

pagina’s.

Je uiterlijk wordt namelijk in grote mate bepaald

Denk bijvoorbeeld aan een afslank coach of de

door je persoonlijkheid en wij zelf bepalen wat we

meest hippe kapper in het dorp, of een vriend(in)

willen uitstralen! Vele willen hun uiterlijk verande-

die veel afweet van mode en trends. Doe niet alles

ren en vragen zich af, hoe doe ik dat en naar wie

alleen, feedback is erg belangrijk.

kan ik toe voor professioneel advies? Het advies is om goed om je heen te kijken en veel Mocht je iets aan jezelf willen veranderen, waar

tijdschriften en magazines door te bladeren. Neem

begin je dan? Bedenk allereerst hoe je er zelf het

nooit zomaar klakkeloos een bepaalde look over

liefst uit zou willen zien. En wees realistisch. Verder

maar kijk vooral naar je figuur en persoonlijkheid,

moet je uiterlijk in overeenstemming zijn met je

focus op je eigen sterke karakteristieke punten en

persoonlijkheid. Heb je eenmaal de look bepaald

geef er een eigen draai aan.

2 5 jarig jubileum Bezoek ons op onze

OPEN DAG en maak kans op een

GRATIS BEHANDELING en profiteer van diverse aanbiedingen.

OPEN DAG 22 APRIL 2018 van 12.00 - 16.00 uur.

Deze dag hebben wij diverse demonstraties. Meld je aan voor 8 april via info@beautysalonprettywoman.nl

Hélène van Stratum Silmarien 14 5663 RK Geldrop www.beautysalonprettywoman.nl

LENTE AKTIE Tegen inlevering van de advertentie

GRATIS

high lights

bij een inoa kleuring Geldig t/m 14 april

Stationstraat 3 5664 AP, Geldrop (Hoofdvestiging nieuwe locatie)

* Praktijk voor reguliere tandheelkunde * Kroon- en Brugwerk * Implantologie * Parodontologie/preventie * Bleken

Stationstraat 28a (subvestiging oude locatie) 5664 AS, Geldrop Tandarts Mathot en orthodontie

Voor afspraken 040-2854966 Heggestraat 2 | 5664 BH Geldrop 040 845 15 22

Nieuwe patienten zijn welkom | info@mondzorggeldrop.nl | www.mondzorggeldrop.nl


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 11

Beauty EEN NIEUWE LOOK

Wij hebben alle aandacht voor uw farmaceutische zorg, maar we hebben bijvoorbeeld ook: Vrouwformule Iso-Vrouw CMN Plus 100 capsules 27,00 euro NaturapharmaÂŽ

Voor de vriendelijkste apotheek in de buurt gaat u naar Heuvel 8, Geldrop. www.apotheekhofdael.nl

nu

3e BH GRATIS!!! Ăłf de

2e voor de HELFT!

Maak kans op ÊÊn van de tien elektrische fietsen! Zo werkt het: 1. Bel vóór 30 april 0800 - 0200 159 en maak een afspraak. 2. Lever deze bon in op de dag van uw afspraak. Naam: ..................................................................................................... E-mailadres: ......................................................................................................

Beleef de natuur

Geldrop speelt gelijk tegen ZSV Zeilberg GELDROP - Geldrop heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen ZSV. Hoewel Geldrop in de eerste helft veel kansen creĂŤerde, scoorde de ploeg maar 1 keer. Dat kwam het vaandelteam uiteindelijk duur te staan. Na 4 minuten spelen was het Joep van der Velden die na een pass van Sander Heesakkers voor 1-0 had kunnen zorgen, maar de rechtsbuiten zag zijn inzet over het doel van ZSV-doelman Wouter Vaneker gaan. 1 minuut later knikte Tom Dekkers een goed aangesneden corner van Mark Werts binnen: 1-0. Een afgeslagen vrije trap van ZSV was in de 12e minuut de aanleiding van een mooie Geldropse-counter. Patrick Philippart stuurde Joep van der Velden weg, die vervolgens de bal mee gaf aan de opgekomen Sander Heesakkers. Heesakkers bediende de geheel vrijstaande Mark Werts. Het schot van de middenvelder spatte op de lat uiteen. In de 32e minuut was ZSV voor het eerst deze wedstrijd gevaarlijk. Maarten Kuunders testte met een goede poging Geldrop-doelman Yannick Derix, die de bal met behulp van de lat over zijn doel wist te tikken. 5 minuten voor het rustsignaal waren de groenwitten meerdere malen gevaarlijk vanuit hoekschoppen. Met kunst en vliegwerk hielden de bezoekers

Geldrop van 2-0 af. De gasten kregen via Davy Althuizen net voor de pauze een uitgelezen mogelijkheid om er 1-1 van te maken, maar Althuizen schoot net naast. Patrick Philippart had in de 48e minuut, na een harde, lage voorzet van Wessel van Moorsel, die de geblesseerd uitgevallen Joep van der Velden verving, de voorsprong kunnen vergroten, maar vond Wouter Vaneker op zijn weg. ZSV probeerde in de tweede helft meer mee te voetballen en dat resulteerde in de 56e minuut in de gelijkmaker. Joep Claassen bezorgde de bal bij Koen Kuunders, die de 1-1 aantekende. Geldrop had, ook kijkende naar de eerste helft, moeite om grote kansen te creĂŤren, waar de ploeg uit Deurne dat wel beter lukte. In de 62e minuut schoot Erwin van de Broek op goal, maar behoedde Yannick Derix Geldrop met een prima reflex voor een 1-2 achterstand. Na 77 minuten spelen was het weer Erwin van de Broek die uithaalde, maar opnieuw maakte Yannick Derix het schot van de aanvaller onschadelijk. Beide teams zouden elkaar in evenwicht houden, want er zou niet meer gescoord worden. Opstelling Geldrop: Derix: Heesakkers, Desriac, Dekkers, Verberne: Werts, C. Jansen, J. de Kort: Philippart, De Roos, V.d. Velden (31. Van Moorsel).

Vijveropendagen

6,7 en 8 april AcBijtieaanschaf van bactuur filterstart levende opstart bacteriĂŤn een fles van de zelfde grootte bactuur clean sludge levende slib oplossing bacteriĂŤn

TEGEN 50% KORTING

voor meer informatie kijk op www.vijver.top

    U kunt ons vinden in Groenrijk Geldrop Zwembadweg 6, Geldrop • Tel: 040-2860282MIERLO - Water, waterleven bij en in de beek. In het IVN verenigingsgebouw staat een tentoonstelling met 5 werkhoeken opgesteld. De leerlingen van groep 6 van de Mierlose basisscholen hebben hierdoor al veel geleerd over de kringloop van het water, veel verschillende waterplanten, waterdieren, voedselketen, voedselpiramide, vistrap. Bij de onderwerpen zijn spelletjes niet alleen voor de gr.6 leeftijd, ook voor andere leeftijden. Zelfs leuk om samen te spelen met je ouders, opa en oma, vriendjes. Kom op zondagmiddag 8 april 2018 tussen 13.30 en 16.00 naar ’t Klokhuis aan de Goorsedijk. Zie ook de website www. ivnmierlo.nl Fietstocht Kersenbloesemroute Mierlose Zwarte Begin april komen de Mierlose Zwarte kersenbomen weer in bloei en dan is het weer genieten van deze prachtige witte bloesems. Door de werkgroep“De Mierlose Zwarte�van het IVN Mierlo is een fietstocht uitgezet om te genieten van de kersenbloesem. Voorgaande jaren bleek dit een groot succes te zijn. De route van 16 km gaat langs de vele bloeiende kersenbomen die Mierlo rijk is. De fietstocht gaat o.a. door de Dorpsstraat, Broekstraat, Kasteelweg en Sanghorst. Op dinsdag 10 april 2018 om 18.30 u zal de Kersenbloesemroute gefietst worden onder leiding van het IVN Mierlo, start bij `t Klokhuis ( Goorsedijk 1 ). Wie wil, kan aansluiten. Wie op eigen gelegenheid gaat, kan bij het IVN of de VVV gratis de folder met routebeschrijving krijgen. Deze is ook te vinden op www.ivnmierlo.nl.

 

GELDROP: K.Kerkstraat 19 HELMOND: Steenweg 33

Bel 0800 - 0200 159 en maak een afspraak met ĂŠĂŠn van onze audiciens bij u in de buurt.

   

óók op alle actie-modellen

De derde van vijf ochtendlijke vogelwandelingen van IVN Geldrop volgt zo ongeveer de jaarlijkse 5-vennentocht, die over de Braakhuizensche en Strabrechtse Heide voert. Dit tegen Geldrop gelegen heidegebied is een boeiende biotoop voor onder meer vogels. De combinatie van heide, vennen en bomen trekt allerlei soorten aan, waaronder dodaars, wulp en zilverreiger. In de late uren kan men hier de nachtzwaluw aantreffen. Iedereen die belangstelling heeft voor vogels is welkom mee te lopen. Het vertrekpunt is vanuit de Bosrand in Geldrop 100 meter na het viaduct over de A67, aan de Strabrechtseheideweg. Vogelexcursies duren gewoonlijk 2 tot 2½ uur. Afhankelijk van het weer worden deelnemers geacht waterdicht schoeisel en kleding te dragen. Alleen bij erg slecht weer gaat de wandeling niet door. Een verrekijker zal zeker van nut zijn. Inlichtingen bij Leo Donders, tel. 2862665, en Marjan van Stratum, tel. 2851451. Voor meer activiteiten zie de website van IVN Geldrop: www./ ivn.nl/geldrop. IVN Geldrop is ook op facebook.

Is uw gehoor al lenteklaar?COLLECTIE

GELDROP - Vogelliefhebbers kunnen dinsdag 10 april 2018 gratis deelnemen aan een vogelwandeling van IVN Geldrop over de heide. Start is om 9 uur aan het begin van de Strabrechtseheidweg. Honden niet toegestaan.actie geldig op de gehele

Vogelwandeling ‘Vennentocht’ met IVN Geldrop


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 12

Zondag 8 april 2018 de 12e Adventure Store wandeltocht en de 5e Kids Adventure Trail

12 editie

HELMOND - Start & finish bevinden zich in de winkel van Adventure Store. Tijdens dit wandelevenement is de winkel de hele dag open van 08.00-17.00 uur en er zijn naast de bekende medische specialisten ook diverse toonaan-gevende leveranciers uit de wandelsport in de winkel aanwezig waarbij u advies en informatie kunt inwinnen.

e

5 ADVENTURESTORE editie ADVENTURE e

WANDELTOCHT

We hebben zelfs een primeur met de Lowa Experience Trailer voor de deur van de winkel waar u gratis schoenen kan uitproberen tijdens de wandeltocht. Indien deze goed bevallen zijn ze uiteraard te koop in de winkel. De Lowa trailer staat ook op zaterdag 7 april van 9.30 tot 17 uur voor de deur, mocht u op zondag verhinderd zijn. De klanten waarderen de combinatie van traditie en innovatie en waarderen de functionaliteit, kwaliteit en pasvorm van LOWA Schoenen.

KIDS

ADVENTURE

ZONDAG 8 APRIL 2018

15% KORTING OP HET HELE ASSORTIMENT*

TRAIL

KOOP ZONDAG WINKEL OPEN 08.00-17.00 UUR

Bestellen 24/7

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem • Gratis parkeren voor de deur • Persoonlijke en deskundige bediening • Vertrouwd adres sinds 1947

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl *NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 15 APRIL 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Robs Groenshow in Geldrop

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK14 MB

www.adventurestore.nl

Naast deze primeur hebben we nog een hoogtepunt voor de klanten. De Sidas 3d scan is aanwezig om uw voeten 100% nauwkeurig op te meten en daarbij de best passende schoen te adviseren. Tevens kunnen we op deze scan uw drukpunten zien en eventuele ondersteuning op maat bieden. De missie van Sidas is het aanbieden van comfort en het verhogen van prestaties voor elke voet, in elke sport, elke dag.

Tijdens dit wandelfestijn zijn er ook diverse medisch specialisten aanwezig. Podotherapeut Emile Itz heeft de hele middag gratis spreekuur. Dus heeft u last van uw voeten met (hard) lopen, kom dan even langs bij deze specialist. Maak ook kennis met de bekende medische pedicure Deborah. Deze biedt u een breed scala van gespecialiseerde voetbehandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied. Verder is ook dit jaar is Lenie Klaasen van Forever voeding weer GELDROP - TV-tuinman Rob Verlinden zijn enorme enthousiasme, creativiteit en aanwezig om u van deskundig voeis kind aan huis bij GroenRijk. Hij komt op vakmanschap geeft hij, tijdens zijn twee uur dingsadvies te voorzien. zondag 15 april 2018 bij GroenRijk Geldrop durende Groenshow, talloze tips en advielangs voor een interessante groenshow, tips zen op het gebied van tuin- en kamerplan- Er is tijdens deze dag ook een moover kamerplanten en tuinieren. Kom jij ten. Het bijwonen van de Robs Groenshow ook langs? Je kan gratis komen kijken. Rob is geheel gratis, je kan zo langskomen bij het Verlinden, presentator van het bekende TV- groenste tuincentrum van de regio. Groenprogramma Robs Grote Tuinverbouwing rijk Geldrop is uitgeroepen als ‘Verkoopbij SBS 6, is in actie te zien tijdens zijn tour team van het jaar‘ en elke zondag open van langsGaragedeuren de diverse GroenRijk tuincentra. Met 11 tot 17 uur. Zwembadweg 6, Geldrop. en voordeuren Mierlo - Na maanden van voorvan de nr. 1 van Europa voor een bereiding is Zanggroep Just voordeelprijs For Fun er helemaal klaar voor! Klaar voor een tweetal jubileumconcerten ter opluistering van hun 25-jarig bestaan. En wie jarig is trakteert ! Vandaar dat Zanggroep Just For Fun een tweetal jubileumconcerten organiseert en de bezoekers van de concerten aanstaande zaterdagavond 14 april en zondagmiddag 15 april zal trakWWW MBBOUWSTOFFEN NL teren op een gezellige gevarieerde avond/middag vol zang, muziek, show en entertainment. Het decor voor de beide conActieaanbiedingen die zeker overtuigen certen zal het prachtige Wijkgebouw ‘De Geseldonk’ zijn, de thuisbasis van Just For Fun gevestigd aan de Cederhoutstraat 44 in (Mierlo-Hout) Helmond.

Thuis is waar we ons veilig voelen

actie aanbieding die zeker overtuigend is

€ 1598*

Automatische garagedeur vanaf

NIEUW: incl. RC 2 veiligheidsuitrusting

www.mbbouwstoffen.nl Ambachtweg 35-37 - 5731 AE Mierlo - Tel. 0492-662640

€ 998*

De Adventure Store heeft alles uit de kast gehaald om de wandelaars op deze zondag te verwennen met Bayern als hoofd thema. Daar waar de wandelschoenen, sokken en toebehoren vandaan komen. Dit thema vind je terug in de muziek, de biertjes & wijntjes en de gehele ambiance in de winkel. Ook het personeel is makkelijk herkenbaar aan de Bayerische outfit.

De enthousiaste zanggroep Just For Fun bestaande uit een veertigtal leden zingt een heel gevarieerd genre. Van uptempo tot ballad. Aan choreografie en kleding wordt veel aandacht besteed zodat een optreden telkens weer een prachtig feestje is. Muziek verbroedert is een veelgehoorde uitspraak. Ook voor de leden van Just For Fun is dat zo en blijkt onder meer uit het feit maar liefst tien leden al vanaf de oprichting in maart 1993 lid zijn van de zanggroep. Onder de jubilarissen ook vier leden uit Mierlo, te weten Jacqueline van den Boogaard, José Damen, José Liebreks en Lia Slegers. Behalve dat er samen met veel plezier muziek gemaakt

Thuisteam

Uitteam

Uitslag

Geldrop JO19-1 Geldrop JO19-2 Geldrop JO19-3 Geldrop JO19-4 Geldrop MO19-1 Geldrop J017-1 Geldrop J017-2 Geldrop J017-3 Woenselse Boys JO17-1 Geldrop JO17-4 Geldrop J017-5 De Valk JO17-2

Geldrop J017-6

Geldrop M017-1 Geldrop J015-1 Braakhuizen JO15-2

Geldrop J015-2

0-4

Geldrop J015-3

RKSV Heeze JO15-2

2-1

Geldrop J015-4G

Best Vooruit JO15-3

0-3

EMK JO15-4

Geldrop J015-5

12-3

Geldrop JO13-3

2-5

Geldrop J012-1

1-2

De Valk JO11-4G

7-2

Geldrop J014-1 Geldrop M015-1 Geldrop J013-1 Geldrop J013-2

Voor de inwendige mens zorgt Joost Rooijakkers met een “Duitse” barbecue op zijn originele terras kachels van oude autovelgen of van gebruikte gastanks. U kunt ook zelf zo’n originele kachel aanschaffen bij hem, of een op maat gemaakt model bestellen.

DBS JO13-3 Geldrop JO13-4 Geldrop J013-5 Geldrop JO13-6 SV BLC JO12-1 Geldrop J011-1 Geldrop J011-2 Geldrop J011-3

Slijterij ’t Pijpke is een begrip in Mierlo-Hout en omstreken. De slijterij (wijnhandel-groothandel-kadowinkel) wordt met veel plezier gerund door de familie van Poppel. Zij voeren in hun slijterij een groot assortiment aan dranken, bieren en wijnen. Op de wandeldag zorgt Mike voor een lekker “Duits” biertje of wijntje na afloop van het wandelen. Naast het evenement en alle aanwezige expertise en entertainment kunt u ook terecht in de winkel voor uw benodigdheden, De winkel is open van 08.00 -17.00 uur

Geldrop J011-4G Geldrop J011-5

Woenselse Boys JO11-8 6-2

Bladella JO11-6

Geldrop J011-6

3-0

SBC JO11-9

Geldrop JO11-7

4-1

Marvilde JO10-1

2-4

Boxtel JO9-1

Geldrop JO9-2

8-0

Waalre JO9-1

Geldrop J09-3

3-4

Geldrop J010-1 Geldrop JO10-2 Geldrop J09-1

Geldrop J09-4 Geldrop J09-5 Nuenen JO9-4

Geldrop J09-6

4-4

Geldrop J09-7G

SBC JO9-5

4-11

Geldrop J09-8G

RPC JO9-6

0-17

Geldrop J09-10G

0-5

Geldrop JO8-4G

FC Cranendonck JO8-1

3-4

Geldrop 1

ZSV

1-1

Geldrop 2

Sarto 2

3-2

Geldrop J09-9

Er is inmiddels ook een traditie dat er tijdens deze dagen spectaculaire kortingsacties zijn. Dus kom langs, laat je verwennen ook als u niet mee wandelt. Het is zeker de moeite waard!

Jubileumconcerten Zanggroep ‘Just For Fun’

. . Thuis is waar we ons veilig voelen

Voordeur zonder zijdeel vanaf

gelijkheid om je al in te schrijven voor de Kennedymars Someren. De Adventure Store wandeltocht wordt door de organisatie van de Kennedy Mars als ideale voorbereiding gezien op het bekende wandelevenement van maar liefst 80 km, de 56e Kennedymars. Deze vindt dit jaar plaats op 7 en 8 juli 2018 en heeft een compleet nieuwe route gekregen. Kom langs en schrijf je in voor deze 80 km lange mars. Durf jij de uitdaging aan?

UITSLAGEN

wordt, vormen ze ook een hechte groep die al jaren lief en leed met elkaar deelt. Tijdens de jubileumconcerten wordt een mooie mix van het uitgebreide repertoire ten gehore gebracht. Just For Fun dat ook beschikt over een eigen combo (drummer en twee gitaristen, red.) staat onder leiding van Dan Loredan, de muzikaal leider die ook de arrangementen voor het koor schrijft. Een echte muzikale duizendpoot welke het koor begeleid op piano. Gastoptredens Naast de optredens tijdens beide jubileumconcerten kunnen de bezoekers ook gastoptredens verwachten. Op zaterdagavond 14 april (aanvang: 20.00 uur) staan optredens gepland van de bekende cabaretgroep Striepke Veur en het barbershopkoor T-Sing afkomstig uit Tilburg. Voor zondagmiddag 15 april (aanvang: 14.00 uur) staan op het programmaffiche optredens vermeld van Striepke Veur en de Vocalgroep Angels Rule. Kaartverkoop Ook u kunt bij het jubileumconcert aanwezig zijn! Toegangskaarten á 8,00 per stuk zijn verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen: Poelier Slegers, Brugstraat 11 te Mierlo, Cadeauwinkel Anne van der Vleuten, Marktstraat 29 te Mierlo en bij De Geseldonk, Cederhoutstraat 44 te (Mierlo-Hout) Helmond en Juwelier Van den Aker, Mierloseweg 287 te Helmond.

RKVVO JO9-6 Geldrop JO8-1 Geldrop JO8-2 Geldrop JO8-3

Geldrop 3 Geldrop 4 Geldrop 5 Geldrop 6 Geldrop 7

We zijn ook actief op facebook en twitter (#vvvgeldrop-mierlo)

Eerste editie van Braakhuizen Kermes GELDROP – Zondag 15 april 2018 organisereert Wijkvereniging Braakhuizen Zuid, TMSG, LEV, Kunstkwartier en Vrienden van Braakhuizen de eerste editie van Braakhuizen Kermes. Het vindt plaats op het terrein van het LEV aan het St. Jozefplein 4 en op het tegenover gelegen Cruijff Court. Het begint om 11.00 uur en eindigt om 18.00 uur en de entrée is gratis! Er zullen o.a. kraampjes zijn met heerlijk Turks, Nederlands en Japans eten; er is een 6x6 voetbaltoernooi georganiseerd door de buurtsportcoaches; de kinderen kunnen lekker spelen op een springkussen en van 13.00 tot 15.00 komt Tetterdetet ook gezellig langs; de politie, brandweer en de Wensambulance komen langs met een auto en daar kun je eens van dichtbij een kijkje in nemen; het Kunstkwartier organiseert Braakhuizen Got Talent (je kunt je nog opgeven!) en er komen optredens van gezellige danksgroepen en nog veel meer! Kijk op de website www.onsplatform.tv/braakhuizenkermes voor de precieze tijden van alle activiteiten. Kom gezellig langs!!


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 13

Heeze-Leende Jouw nieuws uit:

Heeze

|

Leende

|

Leenderstrijp

|

Sterksel

heezeleende24.nl

Cursuswerk IVN: 40 jaar natuurbeleving HEEZE-LEENDE - De cursuswerkgroep van IVN Heeze-Leende heeft wat te vieren! Al 40 jaar organiseert zij diverse natuurcursussen voor de inwoners van onze gemeente. Afgelopen zaterdag 24 maart heeft de werkgroep dat gevierd met de bouw van een serie insectenhotels op palen. Het bouwen van een insectenhotel komt nauw. “Er zit veel kaf tussen het koren”, zegt Annemiek van Dijk van de opleidingsgroep. “De kant-en-klare hotels die te koop zijn, blijven vaak teleurstellend leeg. Insecten zien? Zaai veel bloemen in de tuin en bouw zelf een hotelletje. Wandel voor inspiratie eens langs onze het IVN heeft gewezen. De eerste hotels, vanaf eind april te bezoe- Groencursus werd in 1979 gegeven ken aan het Freulelaantje.” en er zouden er nog velen volgen. Daarnaast was er een bont pallet aan De viering vond afgelopen zaterdag korte opleidingen: paddenstoelen, plaats in de werkschuur van Bra- bomen, diersporen, bloemen & inbants Landschap. Aanwezig waren secten, vlinders, vogels, keien, beekalle (ex)docenten die in de afgelopen dalen, klimaat, seizoenen, enz. Uniek jaren invulling hebben gegeven aan was dat alle cursussen zelf samengede kernactiviteit van het IVN. Want steld en gedoceerd werden. Pas de wie “IVN” zegt, zegt “educatie”. In laatste tijd worden ook wel cursusdie 40 jaar zijn zo’n 50 cursussen be- sen ingekocht, zoals bijvoorbeeld de zocht door 1000 deelnemers. En na succesvolle cursus Natuurfotografie. al die tijd is het opleidingsgebeuren Er is veel veranderd in die 40 jaar. nog steeds springlevend! Ongeveer Wat in de 70-er jaren begon met de helft van de cursisten bezocht een flap-over en eigen dia’s met de Groencursus, de moeder aller natuuropnamen is geleidelijk aan cursussen, die velen de weg naar geworden tot gebruik van de multi-

Donderdag 5 april t/m woensdag 11 april Deze week bij Centrum Hofdael:

Zaterdag 7 april: Theaterzaal Centrum Hofdael: 20:00 Theater Afrit 34 Donderdag 5 april: ‘In cafe de vreemde De wiele creatief vogel’ jeugd: Volksuniversiteit: Klassiek ballet 9/10 jaar Tekenen/schilderen Klassiek ballet 11/12 De wiele creatief jeugd: jaar Mini/maxi dans 2 – 3 Klassiek ballet 12+ jaar Make a piece 11+ De wiele creatief volDe wiele creatief vol- wassenen: wassenen: Papier en taal Cursus raku en pitfire stoken Zondag 8 april: Cursus bijzonder crea- Theaterzaal Centrum tief illustreren Hofdael: Ballet basics De wiele creatief preHatha yoga senteert: Edelsmeden 13:30 DanstheatervoorBeeldhouwen stelling ‘De dromenKeramiek vanger’ Textiel 15:30 DanstheatervoorVolksuniversiteit: stelling ‘De dromen20:00 lezing beleef vanger’ Corsica en Sardinië Analan Yoga Maandag 9 april: Landschapsschilderen Volksuniversiteit: Yoga ouderen Analan Yoga Basiskeuken voor Tekenen/schilderen mannen Spaans niveau 1 Engels niveau 6 Spaans niveau 2 Engels niveau 3 Spaans niveau 7 Engels business Engels niveau 7 Stressreductie met Tai Chi Chuan beginmindfulnessoefeningen ners en gevorderden Tai chi gevorderen Yoga Chinees niveau 1 Italiaans niveau 1 Gmc: Schilderen Slagwerkgroep: Italiaans niveau 6 Opleiding leerlingen Vakantiecursus Italiaans Repetitie slagwerkgroep De wiele creatief jeugd: Vrijdag 6 april: Edelsmeden Filmhuis Hofdael: Streetdance 11+ 20:30 Loveless Jazz modern 11+ Centrum Hofdael: De wiele creatief volStichting ‘Ook’ kookt wassenen: Kunstkwartier: Vormgeven met plantTheaterclub 8 - 12 jaar aardig materiaal Volksuniversiteit: Plastisch vormgeven: Frans niveau 4 leren lassen Filosofie en ethiek De wiele creatief vol- Dinsdag 10 april: wassenen: Gmc: Atelier tekenen/schilHarmonieorkest: deren Coaching of partijrepetitie

media anno 2018 Een gesprek met de opleidingsmensen van het IVN is een reis door de tijd met bevlogen docenten die overal open voor staan en ook “technische cursussen” niet uit de weg gaan. Al zal er altijd een gids moeten zijn om mensen te leren welke plant, boom, paddenstoel enz. bedoeld wordt en om mensen te stimuleren om te voelen, te ruiken en te proeven. Want natuurbeleving en verwondering staan centraal bij het cursuswerk van IVN gedurende al die jaren. Voor meer informatie over het cursuswerk van het IVN of over IVN zelf zie de website: www.ivn.nl/heezeleende

De 11-geruchtentocht weg door vandalisme HEEZE-LEENDE - De 11-geruchtentocht is opgehouden te bestaan. Na zes jaar hebben De Vrienden van Heeze definitief afscheid genomen van de Brabantsedag Elfgeruchtentocht. Wim Renders van De Vrienden van Heeze: ‘’helaas hebben we de tocht weg moeten halen omdat de prachtige borden steeds werden vernield en wij opdraaiden voor de kosten die op een gegeven moment de pan uitrezen. Jammer genoeg hebben we als Vrienden daarom moeten besluiten de tocht een stille dood te

laten sterven.’’ De tocht was een fiets- en belevingstocht door Heeze, Leende en Sterksel van 22 kilometer. Onderweg kwam de fietser 11 plaatselijke historische geruchten tegen die gerelateerd waren aan de Brabantsedag. ‘’11 is het gekkengetal legt Berry Knapen uit die één van de bedenkers en schrijvers was van deze 11 geruchten. Toen de Brabantsedag 55 jaar bestond, 5 x 11, is het spraakmakende idee ontstaan en hebben ze deze 11 geruchten bedacht. Het thema was toen Voor eeuwig vastgelegd waarop

wij als Vrienden van Heeze enkele ideeën hebben uitgewerkt waaronder deze 11-geruchtentocht.’’ Op de route stonden elf fraaie borden met op ieder bord een plaatselijk historisch gerucht. De route liep via het bekende knooppuntroutenetwerk en ging over goed begaanbare fietspaden in de gemeente Heeze-Leende. Een kortingsboekje gaf leuke kortingen bij lokale ondernemers dus niet alleen genieten van de omgeving maar ook van een voordeeltje. ‘’We willen het facilitaire team van de Brabantsedag hartelijk danken voor het weghalen van de borden!’’

Nieuw bij DQ Dance: workout en breakdance HEEZE - Nieuw bij DQ dance: breakdancegroep en nieuwe lessenserie dance workout volwassenen. Dance Workout lessen Heb je genoeg van de standaard aerobics lessen in de sportschool? Ben je na een lange werkdag of een vermoeiende dag met de kids toe aan een leuke dance workout? Dan is de Dance Workout voor volwassenen bij DQ dance in Heeze echt iets voor jou! Schrijf je in voor een lessenserie van 10 lessen op woensdagavond

van 20.00 tot 21.00 uur in dorpshuis ’t Perron in Heeze. Start 4 april. Je krijgt les van een enthousiaste docent die er voor zorgt dat iedere les anders is.

boy of b-girl en breakdancer worden, kom dan voor een gratis proefles op woensdagavond van 17.45 tot 18.45 uur. Vanaf 6 jr. kun je aan deze breakdance lessen meedoen. Wordt een Breakdance lessen echte breakdancer leer de moves en Vanaf april wijzigt onze just4boyz battle tegen je breakdance vrienden. groep naar een echte breakdancegroep onder begeleiding van profes- Kijk op onze website www.dqdance. sioneel breakdance docent Arjuna nl en ontdek welke andere lessen Vermeulen. er allemaal zijn in Heeze en Leende. peuter/kleuterdans, kidzdance, Windmill, flare, turtel, freezes, toprock, streetdance, hiphop, klassiek ballet, footwork en powermoves. Wil jij deze showdance, dancefusion en demomoves graag leren en een echte b- teams.

Gezamenlijke repetitie Opleidingsorkest: Repetitie De wiele creatief volwassenen: Vormgeven met plantaardig materiaal Edelsmeden Beeldhouwen Tekenen/schilderen experimenteel Tekenen/schilderen gemengde technieken De wiele creatief jeugd: Masterclass klassiek ballet 14+ Volksuniversiteit: Yoga Yoga 55+ Engels beginners Frans conversatie niveau 7 Spaans niveau 5 Spaans niveau 7 Spaans gevorderden Engels niveau 1 Woensdag 11 april: Kunstkwartier: muziekplezier 0 tot 4 jaar De wiele creatief jeugd: Klassiek ballet 6/7 jaar Klassiek ballet 8/9 jaar Kleuterdans 4/5 jaar Dansmix 6 – 9 jaar Tekenen/schilderen 6 – 11 jaar Tekenen/schilderen 12 – 18 jaar De wiele creatief volwassenen: Yoga inclusief meditatie Dans je zen Kunstgeschiedenis Textiel Beeldhouwen Edelsmeden Volksuniversiteit: Cursus ‘het ontstaan van West- Europa’ Kijk als je tekent zie je meer Yoga Schilderen Veganistische keuken

www.hofdael.nl Popkoor Lanara zingt op korenfestival Heeze HEEZE - Op zondag 8 april a.s. om 13.00 uur start alweer de vierde editie van het Korenfestival. Maar liefst 8 koren uit de regio trakteren u dan tot ongeveer 17.00 uur op een verrassend en zeer divers muzikaal spektakel in Dorpshuis ‘t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. Natuurlijk is ook popkoor Lanara uit Heeze weer van de partij en brengt een deel van haar gevarieerde repertoire op het podium van de Ra-

bozaal. Van 15.00 tot 15.25 uur kunt u luisteren en kijken naar de 50 meer dan enthousiaste zangers en zangeressen en het 4 koppige combo van Lanara. Zij zingen onder andere nummers van Queen, Van Dik Hout, en een prachtig nummer uit de musical Rent. Kortom: een middag samen genieten en meezingen! De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Iedereen is van harte welkom!

BEKENDMAKING Ontwerpbestemmingsplan “Strijperdijk 3d, Leende”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maakt, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Strijperdijk 3d, Leende” met ingang van 5 april tot en met 16 mei 2018 ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl. Op Strijperdijk 3d in Leende is sinds 1978 Joppen Motoren gevestigd. Om

het bedrijf toekomstbestendig te maken is het gewenst om het terrein her in te richten en de bebouwing uit te breiden. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarnaast wordt de woning, die nu nog in gebruik is als bedrijfswoning, bestemd als burgerwoning. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan de gemeenteraad van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590

GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Y.J. Trienekens (040-2241494). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 14

Te koop gevraagd

Wekkertjes dienen uiterlijk maandag voor 17.00 uur gemaild te zijn naar verkoop@opcommunicatie.nl

• Te koop gevraagd fietsen en snorfietsen 06-46830117 ------------------------------------• Goed gebruikt witgoed 06-53841416

Te koop • Wist u dat uw fabrieksgarantie bij ons gewoon behouden blijft bij uw onderhoudsbeurt? Bovag-garage Car City Service Center Geldrop 040-280 21 15 ------------------------------------• APK vanaf €29,95 Car City Service Center 040-280 21 15 ------------------------------------• Ook uw bedrijfswagen kunnen wij perfect onderhouden Car City Service Center Geldrop 040-280 21 15 Volg Weekblad Middenstandsbelangen ook op Facebook

• Te koop in Mierlo. Prachtig gelegen beleggingsperceel van 883 vierkante meter. Gelegen aan de rand van de bebouwde kom en tegen natuurgebied Sanghorst, met eigen inrit. Nu o.a. bestemming dagrecreatie. Gezien de ligging, toekomstgericht nieuwe uitdagingen, mogelijkheden. Heb je serieuse belangstelling; bel 06-10629629 ------------------------------------• Vinyl tapijt laminaat grastapijt Williesstoffering Helmond Bel 0492-535901. -------------------------------------

•VLOOIENMARKT 8 april Sporthal Tivoli. Geert Grootestraat 72 Eindhoven, 9-16 uur 06-20299824 ------------------------------------• Gebruikt witgoed met garantie 06-53841416 ------------------------------------• Tuinaanleg of renovatie? Onderhoud? Bestrating? Ontwerp? www. henselmanshoveniers.nl tel. 040-226 19 89. ------------------------------------•Vrijdag 13 april spirituele beurs van 19-22-30 uur. Entree 3 euro. De Brem Rijpelplein 1 Helmond. www. Stichting-deva.nl ------------------------------------• Laat nu uw trap stofferen met tapijt voor €295,- Williesstoffering 0492-535901 -------------------------------------

• Vitrage – rol- paneelvouwgordijnen Bel 0492-535901 www. williesstoffering.nl ------------------------------------• Psycho energetisch therapeut/coach Helpt bij stressklachten, angsten, trauma verwerking, onverklaarbare pijnen en klachten. 06-28 42 34 59 Geldrop www.noorderlicht-centrum.nl ------------------------------------• Digitaliseren van uw smalfilms, videobanden en dia’s. Al uw videowerk bij ons in goede handen. 06-53391018.

• Kantoor 23 m² Heuvel 6A. Tel 06-22508009

Cursussen • ANTROPOSOFIE workshop 13 april www.aniceplace.nl -------------------------------------

• Kamers te huur 06-53841416 -------------------------------------

Handboogsportvereniging Rozen van Oranje bestaat 50 jaar HEEZE - In mei 2018 bestaat Handboogsportvereniging Rozen van Oranje uit Heeze 50 jaar. Daarom worden er een aantal activiteiten georganiseerd om dit jubileum te vieren. Zo zijn er clinics voor lagere school leerlingen gepland en zijn er feestelijke wedstrijden voor zowel jeugd als senioren- schutters uit de regio. Ook organiseert Rozen van Oranje op de laatste zondag van mei een open dag in hun mooie indooraccommodatie met o.a. schietdemonstraties van prominente handboogschutters. Ook is de bezoeker dan in de gelegenheid een pijltje te schieten. Als start van het jubileumjaar organiseert Rozen van Oranje een reünie voor leden en oud- leden met hun partners. Deze reünie is op zaterdag 14 april, aan-

vang 20.00 uur in de eigen accommodatie gelegen aan de parkeerplaats bij het N.S. station, Ds. Kremersstr.47 te Heeze. Een gezellige avond vol verhalen en herinneringen mede aan de hand van foto’s en films. Ook kan men uiteraard weer eens een pijltje schieten. De vereniging heeft bijna alle oud-leden een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Helaas is het niet gelukt om van alle oud-leden het huidige adres te achterhalen. Mocht je dus als oud- lid geen uitnodiging ontvangen hebben: je bent uiteraard van harte welkom. In verband met de organisatie willen we wel graag een reactie als je komt, eventueel met partner. Dit kan via de mail: rozenvanoranjeheeze@gmail. com of via Facebookpagina van de vereniging.

verbouwing, onderhoud en renovatie voor bedrijf en particulier Beukelaar 21 · 5664 XA Geldrop · 06-22107153 www.molematimmerwerken.nl

W. H. MERTENS tandprothetische praktijk bv U kunt bij ons terecht voor: - aanmeten en vervaardigen van een optimaal passend kunstgebit - prothese op implantaten (klikgebit) - een frame- of gedeeltelijke prothese - repareren van een kunstgebit - advies & informatie - nazorg G EN Mvergoeden ERTENSde kosten van de tandprotheticus DeREIN zorgverzekeraars tandprothetische praktijk bv

W. H. MERTENS

W.H. MERTENS

tandprothetische praktijk bv

EMOPAD 37A - 5663 PA GELDROP (T) 040 - 2861378 (M) 06 53131335 WMERTENS@GENM-DENTAL.NL

PETUNIALAAN 2B - 5582 HA WAALRE (T) 040 - 2231731 (M) 06 - 53131335 WWW.GENM-DENTAL.NL

GEDIPLOMEERD TANDPROTHETICUS REGISTRATIENUMMER: 468


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 15

uit GeMak!

Kienen voor boodschappen Elke dinsdag 14.00 - 16.00 uur

Het oranjeveld, J. v. Amstelstraat 1

SHE Art Gallery Nuenen Zondag 18 maart t/m 15 april 15.00-17.00 uur

Vernissage (feestelijke opening) van Expositie “Dutchies”. Start van een prachtige, sprekende expostie met een Hollands tintje. SHE Art Gallery, De huufkes 34 Nuenen. Info en openingstijden: www.sheartgallery.com

Kasteel Geldrop Elke zondag tussen 14.00 - 17.00 uur

Bezichtiging van het kasteel. Op zondagen zijn de Oudheidkamer en Expositieruimte ook geopend.

Rommelmarkt Scouting Don Bosco Geldrop Jaarlijkse rommel- en fietsenmarkt. Heeft u nog verkoopbare spullen voor deze rommelmarkt dan kunt u deze naar ons clubhuis brengen van woensdag 28 maart t/m vrijdag 30 maart tussen 19.00 en 21.00 uur en zaterdag 31 april tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook kunt u deze avonden bellen voor spullen die u zelf niet kunt brengen. Deze spullen zullen wij dan op zaterdag 31 april komen ophalen.

Kienen in de Akert Iedere eerste en derde woensdag van de maand

Kienen m et jackpot bij wijkvereniging den Akert in Geldrop. Het begint om 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur in wijkgebouw den Akert aan de Eikelaar 2a te Geldrop.

Voorlezen op de Kinderboerderij Elke eerste woensdag van de maand 15.00-15.30 uur

Kom gezellig naar onze dierenverhalen luisteren en ga na de verhaaltjes met ons mee wat dieren voeren. Locatie Kinderboerderij, Mierloseweg 1G, Geldrop.

Centrum Hofdael Donderdag 5 april 20.00 - 22.00 uur

Centrum Hofdael Volksuniversiteit: Lezing Corsico en Sardinie.

Vrijdag 6 april 20.30 - 22.30 uur

Centrum Hofdael Filmhuis: Loveless

De Sprong Korte cursus: Zhineng Qigong door Iris van Koetsveld. Voor meer info en aanmelding: www.desprong-geldrop.nl

Vrijdag 6 april 13.30 - 14.30 uur

Lunch-café in het Lev-gebouw Iedere derde zondag van de maand

Om 12.30 uur een lekkere lunch met 2 koppen thee of koffie voor slechts €3,50 in het LEV gebouw St. Jozefplein. Opgeven tot 3 dagen van tevoren tel. 040-2851641

KIEVITSTRAAT 50 GELDROP TEL. 040-280 19 95 Voor al uw vlees en vleeswaren

Kippenbout

Per kilo.................................................................... €

199

Rundergehakt 500 gram ............................................................. €

199

Ribkarbonade 500 gram ............................................................. €

199

Boere gehaktschnitzel Per stuk ................................................................ € 6 stuks .................................................................. €

05050 2

Gemengd gehakt of verse worst

Galerie de ruimte Expositie kunst + design. Toegang expositie/ parkeren gratis. Meer informatie op: www.galeriederuimte.nl

6 april t/m 10 juni vr, za: 14.00 - 17.00 zo: 13.00 - 17.00

SLAGERIJ VAN HOOF

500 gram ............................................................. €

175

Geldig t/m 07-04-2018 of zolang de voorraad strekt.

Centrum Hofdael Korenmolen ‘t Nupke Geldrop Elke zaterdag 10:00 - 16:00 uur

Entree gratis. Bezoek tijdens openingstijd voor groepen van meer dan 10 personen graag op afspraak. Bezoek buiten openingstijd, excursies, huwelijksreportages e.d.d alleen op afspraak. Locatie: Molenakker 3, Geldrop. www.hetnupke.nl

Galerie de Ruimte t/m 8 april Vrij. en Za. van 14.00-17.00 uur Zo. 13.00-17.00 uur

Centrum Hofdael Theaterzaal: Afrist 34 ‘In cafe de vreemde vogel’

Zaterdag 7 april 20.00 uur

Zaterdag 7 april 09.30 - 17.00 uur

Workshop: Ziekte is een helingsproces door Esther Roymans. Voor meer info en aanmelding: www.desprong-geldrop.nl

Zondag 8 april 14.00 - 15.30 uur

Lente excursie ‘Na de winter komt het park weer tot leven’. Natuurinformatiecentrum De Paardestal. (bij hinder i.v.m. bomenkap e.d. naar overzijde Helze)

De Vliegert Mierlo Kasteel Geldrop Elke zondag 14.00 - 17.00 uur

Bezichtiging van het Kasteel, op zondag zijn de oudheidkamer en Expositieruimte nog geopend.

Rondje Geldrop-Mierlo Iedere dag van de week mogelijk

Rondleiding met gids door het centrum van Geldrop. Ook in combinatie met bezoek aan het Weverij Museum. Inlichtingen/ aanmelden: Tel. 040 286 35 12 of 040 285 55 43

Kasteel Geldrop 4 maart t/m 29 april

Expositie “een eigen weg, een eigen stijl van Jo Debeije en Josie Arnoys. Met deze expositie willen de kunstenaars u mee nemen naar een andere wereld en daar een glimlach op te roepen, want het leve hoeft niet zwaar en donker te zijn.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

Zaterdag 9 april 18.00 - 19.00 uur

De Sprong

IVN Natuur educatie Geldrop Expositie ‘Portret in portret’. Kubra-Art te bezichtigen vanaf 16 februari t/m 8 april en de Vernissage is op 18 februari om 15.00. www.stichtingkubra.nl/ info@stichtingkubra.nl

De Sprong

Zondag 8 april 14.00 uur

Galerie de Ruimte Dinsdag 10 april 14.00 - 15.30 uur

Galerie de Ruimte Vernissage - Expositie kunst + Design Toegang expositie gratis

De Sprong Woensdag 11 april 20.00 - 22.00 uur

Woensdag 11 april 14.30 - 15.45 uur

Een onwaarschijnlijk nooit gebeurd verhaal. Vanaf 14.30 tot 15.30 vertelt Marianne het verhaal steeds weer opnieuw. Duur ca 10 min Entree gratis. Kasteel Geldrop.

Centrum Hofdael Zondag 8 april 13.30 uur 15.30 uur

Intuitieve tarot van de 5e dimensie door Peronne Ewijk. Voor meer info en aanmelding: www.desprong-geldrop.nl

Woonzorgcentrum Berken Heuvel gebouw Heuvel. Grote Bos 8, 5666 AZ Geldrop

Goed Gevoel Avond voor vrouwen in de regio Vrijdag 13 april 19.00 - 22.30 uur

Kasteel Geldrop Zondag 8 april 14.30 - 15.30 uur

Lezing: ‘Realisme’ in aanslutiing met expositie ‘de serene blik’ in museum More. Aanmelden verplicht.

Zeemanskoor “The Saltydogs” uit Mierlo Vanta Classica ontmoet Maasechokoor Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert, Mierlo

Zondag 8 april 15.00 - 17.00 uur

Korte cursus: Yin Yoga door Miriam Daemen. Voor meer info en aanmelding: www.desprong-geldrop.nl

Een leuke avond met gezellige kraampjes en een modeshow met tussendoor entertainment. Alle vrouwen zijn welkom. Locatie: Gemeenschapshuis Zesgehuchten Papenvoort 1 Geldrop. info via: 06 12 10 03 58 of mmennen@onsbrabantnet.nl

Centrum Hofdael Vrijdag 13 april 20.30 - 22.30 uur

Centrum Hofdael Filmhuis: Borg/McEnroe

Strabrechtse Hoeve & Ankoor Centrum Hofdael de Wiele creatief: Dansvoorstelling: ‘De dromenvanger’

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

Zondag 15 april 12.00 uur

‘Kunst en natuurmarkt’ bij de Strabrechtse Hoeve, Ardborstweg 19 te Mierlo. Aanvang 12.00 uur, gratis entree

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

VOORJAAR: OPRUIMWOEDE. Iemand schreef: ‘Als de lente begint ontwaakt in de vrouw de voorjaarsschoonmaakwoede en wie daarbij de vrouw beziet begrijpt waarom wervelstormen vrouwelijke namen dragen’. Waar de waarheid bij bovenstaande al twijfelachtig is klopt het laatste al helemaal niet. Pas in 1945 kregen de orkanen namen en zeer discriminerend alleen maar mannen namen. In 1953 hebben de vrouwen bij een schoonmaakwoede ruimte gemaakt voor ook vrouwen namen sindsdien.

MAAK KANS OP EEN CADEAUBON

WINNAAR WEEK 13 Piet de Leeuwe W. Alexanderlaan 10 5712 CA Someren

t.w.v. €15,-

De winnaar ontvangt een cadeaubon t.w.v. 15,- van Volverlichting Langstraat 3 Leende

schildersbedrijf & verfspeciaalzaak

van gerven Hoog Geldrop 49 GELDROP TEL.: (040) 286 25 77

OPLOSSING WEEK 13

Stuur de oplossing naar postbus 165 5660 AD Geldrop of mail een foto of scan naar redactie@middenstandsbelangen.nl


Wij Wijzijn zijn ecialist. pecialist. BeddenBeddenpecialist. specialist. Wij zijn

STERK STERK IN MERKEN IN MERKE

www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 4 april 2018 - bladnr. 14 pagina 16

STERK STERK IN MERKEN IN MERKEN

Wij houden het VOORJAARSACTIE! Beddenin de zomer Wij houden het STERK IN MERKEN graag luchtig specialist. in de zomer Wij zijn Wij zijnluchtig graag met de ventilerende matrassen van Auping

BeddenBeddenspecialist. specialist.

met de ventilerende matrassen van Auping

NĂš

25%

STERK IN MERKENSTERK IN MERKEN

KORTING op het gehele assortiment*

0DʤUDɥ ɪɗ YʋQDɑ * Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR   0DʤUDɥ

ESTERKE MERKEN MERKEN GESPROKEN... GESPROKEN...

ÂŽ

adviseur. Actie is geldig van 24 maart 2018 tot en met 24 juni 2018.

ÉŞÉ— YĘ‹QDÉ‘ Bedbodem v.a. â‚Ź 411,-

Kussen v.a. â‚Ź 96,-

m eem nounou LeDorm. LeDorm.

OVER STERKE OVER STERKE MERKEN MERKEN GESPROKEN... GESPROKEN...

Matras v.a. â‚Ź 898,-

 

Neem Neem nou nou LeDorm. LeDorm. m rings boxsprings en matrassen en matrassen zijn gemaakt zijn gemaakt van de mooiste van de mooiste OVER STERKE MERKEN GESPROKEN...

Neem nou LeDorm.

rlijke terialen materialen zoals boxsprings Heveair zoals Heveair natuurlatex, wol, zijde enmooiste zijde kasjmier. en kasjmier. ÂŽzijn ÂŽ natuurlatex, eDorm LeDorm boxsprings en matrassen en matrassen gemaakt zijn gemaakt van de mooiste vanwol, de

ÂŽ ÂŽ dapt ieke Airdapt pocketveren pocketveren (thermisch (thermisch gehard) gehard) passen zich passen perfect zich perfect atuurlijke natuurlijke materialen materialen zoals Heveair zoals Heveair natuurlatex, zijde wol, en zijde kasjmier. en kasjmier. ÂŽ natuurlatex, ÂŽ van LeDorm boxsprings en matrassen zijn gemaakt dewol, mooiste

ÂŽ materialen ÂŽ natuurlijke zoals(thermisch Heveair wol, zijde enperfect kasjmier. ÂŽ natuurlatex, De unieke De Airdapt unieke Airdapt pocketveren (thermisch gehard) passen passen zich perfect w m lichaam aan. Met aan. LeDorm Met LeDorm haalt upocketveren natuurlijk haalt u natuurlijk comfort comfort in gehard) huis. inzich huis.

OVER STERKE MERKENÂŽ GESPROKEN... OVER STERKE MERKEN GESPROKEN...

unieke Airdapt pocketveren (thermisch gehard) passen zich perfect Bedbodems Kussens an uw lichaam aan uw De lichaam aan. Metaan. LeDorm Met LeDorm haalt u natuurlijk haalt u natuurlijk comfort comfort in huis. in huis.

Matrassen

Neem nouNeem LeDorm. nou LeDorm.

aan uw lichaam aan. Met LeDorm haalt u natuurlijk comfort in huis.

mpleet nu de compleet vernieuwde vernieuwde collectie van collectie LeDorm vanbij LeDorm ons inbij deons winkel. in de winkel.

LeDorm boxsprings en het matrassen LeDorm zijn boxsprings gemaakt van enLeDorm de matrassen mooiste van mooiste nu de compleet vernieuwde collectie van bij zijn ons in iggen de winkel. rvaar nuErvaar de compleet nuErvaar de compleet vernieuwde vernieuwde collectie van collectie LeDorm van bij LeDorm ons ingemaakt bij de ons winkel. in de debij winkel. Ervaar zelf en kom proefl uw TEMPURÂŽ

winkel: Ervaar het zelf en kom proefliggen bij uw Beddenspecialist Houben:

natuurlijke materialen zoals Heveair natuurlijke materialen zoals wol, Heveair zijde en kasjmier. ÂŽ natuurlatex, ÂŽ natuurlatex, wol, zijde en kasjmier. De unieke Airdapt

ÂŽ

ÂŽ De unieke Airdapt gehard) pocketveren (thermisch pocketveren passen zich (thermisch perfect gehard) passen zich perfect

aan uw lichaam aan. Met LeDorm aan uw haalt lichaam u natuurlijk aan. Met comfort LeDorm in huis. haalt u natuurlijk comfort in huis. Ervaar nu de compleet vernieuwde Ervaar collectie nu devan compleet LeDormvernieuwde bij ons in de collectie winkel.van LeDorm bij ons in de winkel.

Bogardeind 67 5664 EB Geldrop 0402862367 www.beddenspecialist-houben.nl

Bogardeind Bogardeind 67EB 5664 EB 67 Geldrop 5664 EB Geldrop 0402862367 0402862367 Bogardeind Bogardeind 67 5664 67 Geldrop 5664 EB Geldrop 0402862367 0402862367 www.beddenspecialist-houben.nl www.beddenspecialist-houben.nl Bogardeind 67 5664 EB GeldropBogardeind 040286236767 5664 EB Geldrop 0402862367 www.beddenspecialist-houben.nl www.beddenspecialist-houben.nl www.beddenspecialist-houben.nl www.beddenspecialist-houben.nl

Wij zijn onderdeel van de Beddenspecialist formule!

.nl

Wij zijn onderdeel van de Beddenspecialist formule!

Wij zijn onderdeel van Wij zijn onderdeel Wijv de Beddenspecialist formule!

de Beddenspecialist de Beddens for

Middenstandsbelangen, wee 14, 2018  
Middenstandsbelangen, wee 14, 2018  
Advertisement