Microsoft Innovation Center Vlaanderen - Jaarverslag 2014

Page 1

MIC Vlaanderen is een publiek private samenwerking en dankt zijn werking aan de volgende partijen:

www.micvlaanderen.be


PARTNERS

Burgemeester stad Genk

Wim Dries Beste lezer, We zijn verheugd u het 2e jaarboek van MIC Vlaanderen vzw voor te stellen! MIC Vlaanderen ondersteunt innovatie en ondernemerschap op basis van technologie in de welzijns- en zorgsector, een sector die voor belangrijke uitdagingen staat maar waar de opportuniteiten voor innovatieve en ondernemende partijen equivalent groot zijn. MIC Vlaanderen beoogt met gerichte activiteiten, individuele trajectbegeleiding en als matchmaker tussen verschillende stakeholders waarde te creëren in dit domein, zich hierbij voornamelijk richtend op de Vlaamse HealthIT start-ups. De werking van MIC Vlaanderen speelt in op de noden in de verschillende fasen van de levensloop van een start-up, van idee tot vermarkting en verder. Door de start-ups te omringen met de

juiste ervaring en expertise - en ten allen tijde de link met de markt en eindgebruiker centraal te stellen stelt MIC Vlaanderen zich tot doel de slaagkansen van onze jonge ondernemers te vergroten en op die manier ook de tewerkstelling in deze booming sector te stimuleren. We werken hiertoe samen met tal van andere spelers in het landschap, die dezelfde doelstellingen nastreven en vanuit hun specifieke invalshoek complementaire waarde creëren voor deze doelgroep. Na 2 jaar MIC Vlaanderen telt de portfolio van start-ups net geen 70 namen. Op het traject van elk van hen hebben we met MIC Vlaanderen een aantoonbare impact gehad - soms konden we een kleine stempel drukken, andere keren een grotere. Uit deze cases - waar van we hiernavolgend graag een selectie presenteren - blijkt dat we doorheen onze werking ook voor start-ups uit andere domeinen en

voor grotere organisaties een innovatieve meerwaarde kunnen betekenen - een troef die we mogelijks nog meer kunnen uitspelen in het komende jaar. Met innovatieve groet, Wim Dries, Voorzitter Raad van Bestuur MIC Vlaanderen vzw

In het incubatorennetwerk van Limburg speelt C-mine een belangrijke rol. De aanwezigheid van het MIC in C-mine Crib zorgt er voor dat het ecosysteem niet alleen op de site, maar in de hele regio versterkt wordt. De combinatie van Healthcare en ICT vormen een belangrijke focus in de regio. Met hun enthousiast team slaagt het MIC er in effectief een verschil te maken op het terrein.

Steven Lecluyse Schepen van Economie stad Kortrijk

kabinet stad Kortrijk

“De Stad Kortrijk en Leiedal stonden mee aan de wieg van MIC Vlaanderen. Na circa drie jaar kunnen we concluderen dat het initiatief z’n vruchten afwerpt en de organisatie haar rol en positie in het wijde startup landschap heeft bevestigd. De talrijke activiteiten en events die het MIC organiseert, kennen steevast stevige bijval en leiden tot community building. Dit zeer belangrijke aspect mondt uit in effectieve samenwerking tussen aspirerende en gevestigde ondernemers, investeerders en zorgactoren. Dergelijke collaboratie is essentieel om in het digitale tijdperk een antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen en nieuwe disruptieve paradigma’s. MIC Vlaanderen werd – terecht – niet opgericht als een vrijblijvend samenwerkingsverband tussen publieke en private partners.“ De missie van de vzw is niet min en het ambitieniveau ligt hoog. Zo hoort het. Uiteraard verwachten de stakeholders dan ook een meerwaarde voor hun inbreng en moet MIC Vlaanderen de hoge verwachtingen inlossen door de ingezette middelen te valoriseren en om te zetten in waardecreatie, met name het creëren van ondernemingen en werkplaatsen. Uit het jaarverslag dat slechts enkele van de talrijke startups en hun producten en diensten uitlicht, blijkt dat MIC Vlaanderen op de rails zit om deze doelstellingen waar te maken.“


Wim Dewaele

Gedelegeerd bestuurder iMinds

“Microsoft Innovation Center heeft in de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld als kweekvijver voor starterstalent. Verschillende van de MIC starters zijn nadien in het incubatieprogramma van iMinds geselecteerd: een mooie samenwerking ter ondersteuning van de Vlaamse digitale ondernemers.“

Algemeen Directeur KU Leuven Research & Development, KULeuven

Paul Van Dun

“Als kennisinstelling zijn we zeer begaan met het vertalen van kennis in maatschappelijke producten en diensten. Dit geldt in het bijzonder in de gezondheidssector waar steeds laagdrempeliger wordende technologieën leiden tot zowel incrementele als disruptieve innovaties. Actoren zoals het MIC vervullen in dit ecosysteem een essentiële rol als aanspreekpunt voor ondernemers die in dit domein actief zijn of willen zijn. Via hun brede netwerk, gestoeld op een grote complementariteit aan stakeholders slagen ze erin om snel de juiste expert in contact te brengen met de ondernemers.“

Steven Stokmans

General Manager OEM Western Europe

“Vlaanderen is goed voor ons. Sinds decennia zijn wij op de markt actief via een uitgebreid partnerkanaal. Wij hebben er gemeenschappelijk belang bij dat de lokale software-economie blijft innoveren en groeien. We moeten zorgen voor enthousiasme, innovatie en ondernemerschap, dat is goed voor samenleving en economie. Wij ervaren het als een voorrecht om via het Microsoft innovation Center hiertoe een steentje bij te mogen dragen.“

Voorzitter Niko Group

Rudy Mattheus

“Wij geloven dat mensen een moderne elektrische installatie verdienen, die hun comfort, controle en efficiëntie brengt op een aangename manier. Om dit constant na te streven is het cruciaal in talent, creativiteit en innovatie te investeren. Maar oplossingen worden niet meer alleen ontwikkeld, het is dikwijls een co-creatie effort. Voor de gezondheids- en welzijnstoepassingen wordt de noodzaak van een ecosysteem onderschat, daar waar multiple co-creatie nog meer een must is, maar nog niet aanvaard. Het MIC helpt mee dit te stimuleren en er een cultuur voor te creëren.“

Joris Hindryckx

Algemeen directeur VIVES

“MIC bundelt alle expertise en tools voor iedereen met ambities in zorg en technologie. Zo kunnen ook lectoren en studenten van VIVES beroep doen op deze knowhow. In een sterk evoluerende sector is deze samenwerking dan ook een grote troef.“


26 ACTIVITEITEN 331 DEELNEMERS

16 ACTIVITEITEN 441 DEELNEMERS

51 ACTIVITEITEN

967 DEELNEMERS

7 ACTIVITEITEN 71 DEELNEMERS

2 ACTIVITEITEN 124 DEELNEMERS

WORKSHOP HUMAN CENTRED DESIGN

“EEN VLOED VAN NUTTIGE INFO RONDOM HERKENBARE UITDAGINGEN

WERD ‘S MIDDAGS IN DE PRAKTIJK GEBRACHT TIJDENS INTENSIEVE GROEPSSESSIES MET ALS GEVOLG DAT HET AANBOD VAN DE GEHELE DAG GOED IS BIJGEBLEVEN. DIT SOORT SESSIES ZIJN EN PLEZIER OM TE VOLGEN”

- Christiaan Huizer, GoMaggy -

XAMARIN WORKSHOP

“ENORM VEEL BIJGELEERD. ER IS EEN ENORM DUIDELIJKE UITLEG NODIG OM ZULKE MATERIE TE VERWERKEN, DAT WAS UITSTEKEND GELUKT.” - Christiaan Hamal, Student PXL -


DOTZORG EVENT

“DIT ZIJN HET TYPE ‘EVENTS’ DIE VOOR ATENDI, EN IK VERMOED VOOR ANDE-

REN OOK, TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN AANGEZIEN ‘DE ZORGVERSTREKKERS’ AANWEZIG ZIJN. HET IS NIET EVIDENT OM DEZE TE MOTIVEREN OM DEEL TE NEMEN AAN EEN EVENT. DIT TYPE EVENT MOGEN WE HOPELIJK IN DE TOEKOMST NOG VERWACHTEN”

- Kurt Biesemans, Atendi -

HEALTH ACCELERATOR

“HEALTH ACCELERATOR IS ZEKER EN VAST EEN GOED INITIATIEF.

HET LAAT ONDERNEMERS TOE OM MEER INZICHTEN TE KRIJGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG EN HET ONDERNEMERSCHAP IN HET ALGEMEEN. JE WORDT OOK VERPLICHT OM JE (COMMERCIEEL) VERHAAL SCHERPER TE STELLEN, WAT JE LATER HELPT OM OVERTUIGENDER EN MEER TO-THE-POINT INVESTEERDERS AAN TE TREKKEN.”

- Tim Mertens, Woonzorgweb -

“DANKZIJ DE EYEOPENING & INFORMATIEVE WORKSHOPS HEBBEN WE VERSCHILLENDE ITERATIES DOORGEMAAKT EN BLIJVEN ONS GEZOND STRATEGISCH IN VRAAG STELLEN.”

- Joris Swinnen, Digitaal -

HACK4HEALTH

“TIJDENS EEN WEEKEND KAN JE EEN KRACHTIGE SAMENWERKING OPSTAR-

TEN. JE LEERT ZOVEEL NIEUWE MENSEN KENNEN MET VERSCHILLENDE ACHTERGRONDEN EN ERVARINGEN. MET EEN GERICHTE FOCUS EN EEN COMPLEMENTAIR TEAM KAN JE GROTE ZAKEN REALISEREN OP KORTE TERMIJN. JE IDEE HOEFT NIET GROOT TE ZIJN, MAAR JE KAN ER WEL IETS GROOTS MEE DOEN TIJDENS HACK FOR HEALTH!.”

- Ian Droogmans en Ine Boonen, winnende team Mindset -


FINANCIEEL

6,5% 6,5%

6,5% 0,5%

PUBLIEKE INBRENG 672.000€

7,5%

PRIVE INBRENG 672.000€

7,5%

35%

INKOMSTEN 2014

UITGAVEN 2014

6,5% 6,5%

7,5%

6,5%

7,5%

0,5%

TOTAAL INBRENG 1.344.000€


COMMUNITIES

OVERZICHT COMMUNITIES Microsoft Innovation Center Vlaanderen

twitter.com/MICVlaanderen

Nieuwsbief

facebook.com/MICVlaanderen

658 leden

1.543 volgers

1.678 inschrijvingen

6.104 likes


STARTUPS

FIREWOLF

ENGINEERING

turning data into profit

rosa.care


STARTUPS

6

IDEEFASE PROJECTBASIS

3

DEFINITIE CONCEPT

5

ALFA PROTOTYPE

16

BETA PROTOTYPE

11

MARKTCALLIBRATIE ON MARKET

6 21

Lieve Apers coördinator contactpunt zorgeconomie bij Agentschap Ondernemen

“START-UPS BEGELEIDEN OP MAAT VAN HUN TOEKOMSTIGE GEBRUIKER ZIT VAST VERWEVEN IN HET DNA VAN HET MIC”

- 68 START-UPS -

Grafisch ontwerp : www.skape.be Met dank aan Flanders DC voor creatieve brainstorm

www.micvlaanderen.be - info@micvlaanderen.be MIC Kortrijk - Etienne Sabbelaan 51 - 8500 Kortrijk - T/+32 56 282 888 // MIC Genk - C-Mine 12 - 3600 Genk - T/+32 89 201 735


QUOTE EINDGEBRUIKER

“THANKS TO THE FASTFINDER SOFTWARE, WE DELIVER A FULLY CERTIFIED SOLUTION TO OUR CUSTOMERS INCREASING THE VALUE OF OUR MELTING CURVE MULTIPLEX ASSAYS. THE SOFTWARE RULES OUT HUMAN ERRORS AND IS MORE ACCURATE THAN LAB TECHNICIANS” - Fastfinder gebruiker -


PROBLEM/SOLUTION FIT UgenTec is een tech start-up gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor automatische analyse van DNA resultaten. Vandaag worden in labo’s DNA analyses gebruikt voor het opsporen van tal van infecties, kankers, maar ook voor ziekenhuisbacteriën bijvoorbeeld. Deze analyses zijn complex en vragen van de laborant nog heel wat manueel werk.

“ONZE OPLOSSING IS ONTSTAAN VANUIT EEN MARKTVRAAG, WE HEBBEN VANAF DAG 1 ONS PRODUCT ONTWIKKELD IN ZEER NAUW CONTACT MET ONZE KLANTEN EN POTENTIËLE KLANTEN. WE GELOVEN ER STERK IN DAT DIT DE ENIGE MANIER IS OM EEN PRODUCT TE ONTWIKKELEN DAT EENVOUDIG VERKOCHT KAN WORDEN BINNEN DE MEDISCHE WERELD.”

Met FastFinder helpen we de labo’s efficiënter te werken en kosten te besparen, maar ook menselijke fouten te elimineren. UgenTec werd officieel opgericht op 30 april 2014 en is in het laatste jaar uitgegroeid tot een team van 11 personen met klanten verspreid over Europa. MIC IMPACT Als start-up moet je snel een product op de markt zien te brengen dat toch dient te voldoen aan dezelfde normen als de grote wereldspelers en marktleiders realiseren. Snelheid en focus is hierin zeer belangrijk. MIC Vlaanderen heeft ons geholpen om onze eerste focus te bepalen door middel van de Health Accelerator. In dit traject hebben we op korte tijd ons plan van aanpak kunnen bepalen wat we daarna in werkelijkheid hebben omgezet. Daarnaast hebben ze hun netwerk geopend wat het voor ons makkelijker maakte om bij de juiste personen terecht te komen.

VIA DE LINK MET MICROSOFT EN DIENS PARTNER NETWERK IN HEALTHCARE KAN MIC VLAANDEREN EEN BELANGRIJKE TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN IN DE FASE VAN SCALING EN INTERNATIONALISATIE

Wouter Uten wouter.uten@ugentec.com www.ugentec.com


QUOTE EINDGEBRUIKER

“OP EEN ZEKER MOMENT KREEG IK EEN BENAUWD GEVOEL, IK KON EEN HARTRITME METING DOEN MET CARDIMONI APP EN WERD OP BASIS VAN DE EFFECTIEVE DETECTIE VAN EEN HARTRITMESTOORNIS SNEL DOORVERWEZEN NAAR SPOED VOOR EEN BEHANDELING. IK BEN BLIJ DAT DEZE APP MIJ BEHOED HEEFT VOOR ERNSTIGERE GEZONDHEIDSPROBLEMEN” - Patrick Drijkoningen VADER VAN ÉÉN VAN DE QOMPIUM TEAMLEDEN


PROBLEM/SOLUTION FIT Qompium ontwikkelt smartphone applicaties toepasbaar in de gezondheidszorg. Ons eerste product Cardimoni (recent omgedoopt tot FibriCheck) is een app die hartritmestoornissen kan detecteren door simpelweg de vinger 60 seconden tegen de camera te plaatsen, gekoppeld aan een online-platform dat een arts toelaat om zijn patiënten op te volgen, beter te informeren en, indien nodig, aanpassingen in de behandeling door te voeren. Hartritmestoornissen zijn vaak geassocieerd met hartfalen, beroertes en verhoogde mortaliteit. Door patiënten van een tool te voorzien om het hartritme eenvoudig te monitoren enkel en alleen via de camera van de smartphone en dit te linken met de arts, kan de patiënt thuis op elk moment zijn hartritme controleren.

“DE IDEATION, ACCELER-

ATION EN PROTOTYPING BOOTCAMPS VAN MIC VLAANDEREN GEVEN HEALTH-IT START-UPS EEN BOOST IN VERSCHILLENDE FASEN VAN HUN STARTUP TRAJECT”

“MIC VLAANDEREN STIMULEERT ONDERZOEKERS RICHTING ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE VALORISATIE EN SENSIBILISEERT HEN RICHTING ONDERNEMERSCHAP”

HET ZIEKENHUIS OOSTLIMBURG (ZOL) WAS EEN IDEALE OMGEVING OM ONZE TECHNOLOGIE OP PUNT TE STELLEN AANGEZIEN ER EEN CONSTANTE EN DYNAMISCHE WISSELWERKING KON PLAATSVINDEN TUSSEN PATIËNTEN, ARTSEN EN GEBRUIKERS.

MIC IMPACT “Qompium is ontstaan uit een onderzoeksproject van de Mobile Health Unit van de Universiteit Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg. MIC heeft ons gestimuleerd verder te kijken dan de onderzoeksetting. Tijdens de Health Ideator van MIC in 2014 werd onze pitch scherpgesteld, op basis waarvan we geselecteerd werden als finalist voor de Grants4Apps accelerator van Bayer HealthCare in Berlijn. Zonder de Health Ideator van MIC zou Qompium waarschijnlijk vandaag (nog) niet bestaan. Mede door de verwijzing vanuit MIC verblijven we momenteel in de Corda Incubator te Hasselt en zijn we opgenomen in het iStart-programma van iMinds”.

QOMPIUM Jo Van der Auwera jo@qompium.com www.qompium.com


QUOTE EINDGEBRUIKER

“MEDVISE HEEFT SAMEN MET ONZE VAKGROEP ORTHOPEDIE EEN OP MAAT GEMAAKT ZELF STUREND SOFTWARE PAKKET ONTWORPEN VOOR REGISTRATIE VAN MEDISCHE DATA ALS PROM’S (DOOR PATIËNT ZELF INGEVULD VIA INTERNET), PROTHESE REGISTRATIE, COMPLICATIE REGISTRATIE E.D. HIERDOOR KUNNEN WIJ ALS VAKGROEP ORTHOPEDIE EENVOUDIG EN EFFICIËNTE DATA REGISTRATIE, DATA VERWERKING EN RAPPORTAGE ONDERHOUDEN” - Maarten-Paul van de Kerkhove VAKGROEP ORTHOPEDIE VAN ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN


PROBLEM/SOLUTION FIT Typework ontwikkelde een gebruiksvriendelijke en innovatieve software oplossing die kwaliteit registratie en analyse in de praktijk mogelijk maakt. In het pakket staat het zorgpad van de patiënt centraal en ligt de focus op het zo goed mogelijk inpassen van de software in de bestaande zorg processen. Door het eenvoudig invullen van vragenlijsten thuis of in de wachtkamer bereidt de patient zich ook

zelf voor op het consult met de arts. De data in het centraal platform kan na registratie gebruikt worden in rapportages, interactieve data-analyses en in exports naar standaard bestandsformaten en registers. Het systeem bevat op dit moment al meer dan 20 standaard vragenlijsten en scores en kan makkelijk aangepast worden naar nieuwe specialismen en toepassingen.

MIC’S REGIOMANAGERS KUNNEN DOOR DE NAUWE SAMENWERKING MET EN KENNIS VAN DE STARTUP PORTFOLIO GERICHTE EN WEDERZIJDS VERSTERKENDE CONNECTIES MAKEN TUSSEN STARTUPS

MIC IMPACT MIC Vlaanderen heeft ons van dag één op verschillende manieren geholpen. Zo hadden we toegang tot interessante sessies rond marketing, sales en productisering waar we naast de sessie content zelf ook in de netwerkmomenten nadien belangrijke contacten konden scoren. Zo bracht MIC ons in contact met Intuo, een andere startup waarvoor we uiteindelijk heel wat werk hebben neergezet. Naast de

toegang tot informatie zijn we ook op meerdere momenten uitgenodigd naar beurzen en events waar we onder de vleugels van MIC Vlaanderen konden pitchen en netwerken. Finaal hebben we een aantal vruchtbare sparring momenten gehad met de medewerkers van MIC Vlaanderen waarin we ons concept konden presenteren en bijsturen. Typework bvba Simon Dusauchoit simon@typework.com www.typework.com


QUOTE EINDGEBRUIKER

“DOIT EN FOLLOWUP MAKEN HET MOGELIJK VAN OP AFSTAND MEE TE KIJKEN EN BIJ TE STUREN ZONDER ALS CONTROLEFREAK OVER TE KOMEN BIJ JONGEREN. DANKZIJ HELP!ME KAN IK VERANTWOORD LOSLATEN” - Roos Kostermans, groepleidster -


PROBLEM/SOLUTION FIT

MIC IMPACT

Lucine ontwikkelt software ter optimalisatie van de jeugdzorg. Z-apps is een platform dat veiligheid en structuur biedt in de begeleiding van jongeren in het zelfstandig wonen. Via de bijhorende apps HelpMe (contactname in noodsituaties), Do!t (structuur doorheen dagschema’s), Docs (opslag en raadpleging documenten), FollowUp (opvolging gebruikers) en ReportIt (registratie van calamiteiten). Momenteel werken we aan een Alternatieve Activiteitenlijst voor mensen met Autisme, die het zal mogelijk maken om vrijetijdsbestedingen aan te bieden in de Do!t app rekening houdend met de interesse, tijd en de weersomstandigheden.

“MIC Vlaanderen is voor ons een ambassadeur, zij hebben Z-apps steeds gepromoot en ons via hun netwerk in contact gebracht met nieuwe partners zoals Techniek in de Zorg, een initiatief van POM Limburg in samenwerking met UC Leuven-Limburg. Hierdoor hebben we kunnen samenwerken met KIDS, De Dageraad, Autisme Limburg en CAD Limburg en nieuwe functionaliteiten ontwikkeld voor Do!t. Ook de activiteiten en workshops georganiseerd door MIC zijn altijd erg interessant en boeiend vooral omdat de sprekers steeds ervaringsdeskundigen zijn. MIC Vlaanderen heeft een grote toegevoegde waarde voor start-ups mede dankzij de gedrevenheid van de medewerkers”.

Doit.z-apps.eu is een SaaS-oplossing voor mensen met autisme of een verstandelijke beperking die extra behoefte hebben aan structuur. De Do!t-app maakt het gemakkelijk om dagschema’s op te stellen, ze op te volgen en biedt flexibiliteit die de zelfstandigheid bevordert.

“DE TOEKOMST IS AAN

“DOORHEEN GERICHTE EVENTS EDUCEERT MIC VLAAN-

Ben Van Broeckhoven, directeur Gastenhof

DEREN HEALTH-IT START-UPS EN ZORGPROFESSIONALS ZOWEL OP TECHNISCH ALS BUSINESS VLAK, EN BIEDT ZE NETWERKING EN MATCHMAKING OPPORTUNITEITEN MET DE ZORGSECTOR”

DE DROMERS EN DURVERS. LUCINE IS DAAROM VOOR ONS DE GESCHIKTE PARTNER OM HET ONMOGELIJKE MOGELIJK TE MAKEN.”

LUCINE Ine Boonen Ine.Boonen@lucine-os.be www.z-apps.eu


QUOTE EINDGEBRUIKER

“FAMILYEYE BIEDT ONZE HELE FAMILIE GEMOEDSRUST. WE WETEN ALS ONS MOEDER VALT DAT WE AUTOMATISCH VERWITTIGD WORDEN, OOK ALS ZE NIET MEER KAN REAGEREN. WE HOEVEN ONS GEEN ZORGEN TE MAKEN OF ZE AL DAN NIET HAAR TOESTELLETJE DRAAGT OF BIJ ZICH HEEFT, WANT DAT IS NIET MEER NODIG DANKZIJ FAMILYEYE. MOEDER KAN ZICH VRIJ IN HAAR HUIS BEWEGEN ZONDER ENIGE ZORG” - familyeye gebruiker -


PROBLEM/SOLUTION FIT Dankzij FamilyEye hoeven zorgbehoevenden geen enkele manuele handeling uit te voeren om hulp in te roepen in geval van een valincident. Het gepatenteerde systeem detecteert aan de hand van sensoren in huis wanneer iemand in de woonruimte valt en stuurt automatisch een waarschuwing naar de opgegeven contactpersonen van de zorgbehoevende. Dankzij de sensoren hoeft de zorgbehoevende niets te dragen of bij zich te hebben. De contactpersoon kan heel snel de situatie inschatten omdat FamilyEye meteen een foto van de valpartij meestuurt. Bij het ontvangen van de melding kan hij rechtstreeks contact opnemen met de hulpbehoevende, dit zowel met beeld als geluid.

“MIC VLAANDEREN BIEDT HEALTH-IT START-UPS EEN STIMULANS OP VLAK VAN BUSINESS DEVELOPMENT EN MARKETING-COMMUNICATIE. MIC VLAANDEREN FACILITEERT O.A. DEELNAME AAN BELANGRIJKE CONGRESSEN IN DE SECTOR EN BIEDT DE START-UPS DE NODIGE VISIBILITEIT WANNEER TIJDENS HUN GROEIPROCES BELANGRIJKE MILESTONES WORDEN GEHAALD.”

MIC IMPACT

“DOOR DE EXPERTISE AANWEZIG BINNEN MIC VLAANDEREN, ALSOOK HET UITGEBREIDE NETWERK, BIEDT MIC VLAANDEREN EEN ECHTE MEERWAARDE AAN HET TRAJECT VAN ELKE HEALTH IT START-UP.”

“Het netwerk dat aangeboden wordt is van goud waarde voor ons als startup. Op een heel korte termijn werden we overal geïntroduceerd, dit zowel binnen de privésector als bij de overheid. Maar zeker ook niet te vergeten is het MIC een ideale sparringpartner op alle mogelijke momenten. Tevens weten de medewerkers van het MIC perfect welke activiteit in aanmerking komt voor welke startup. Dankzij het MIC konden we al meermaals FamilyEye voorstellen tijdens presentaties, alsook deelnemen aan beurzen waar het anders als startup niet haalbaar was om aanwezig te zijn”. – Sylvie De Smet en Natasha Dewaele, founders

FAMILYEYE Sylvie De Smet sylvie@familyeye.be www.familyeye.be


QUOTE EINDGEBRUIKER

“ZORA WERD ONMIDDELLIJK DOOR DE BEWONERS IN HUN HART GESLOTEN” - Sandra Verhaeghe KINESITHERAPIE SOCIAAL HUIS DE BOAREBREKER


PROBLEM/SOLUTION FIT

MIC IMPACT

ZORA is een 57-centimeter grote, programmeerbare robot die over allerlei sensoren beschikt waardoor ze ondersteuning kan bieden bij revalidatie, als extra tool voor de saaie, repetitieve taken ingezet kan worden, en dienst kan doen als buddy. ZORA is de eerste ‘humanoïde’ robot ter wereld die rechtstreeks bij de mensen ingezet wordt. Zo werd ze reeds ingeschakeld in Woonzorgcentra met bejaarden, in scholen waar ze jonge autistische kinderen helpt en ook in verschillende ziekenhuizen waar ze onder andere dienst doet in Pediatrie, Neurologie, Kinderrevalidatie, Spoed, enz…

“MIC Vlaanderen was één van de eerste spelers waar wij als start-up contact mee hadden. De manier van werken en vooral hun directe hulp was voor ons een verfrissing. Als start-up kom je bij veel partijen terecht die veel beloven, maar waar uiteindelijk weinig uitkomt, te lange procedures kennen of waar je net buiten hun regels valt. Bij MIC Vlaanderen was niets minder waar: na een gesprek van 2 uur en een demonstratie van Zora konden wij direct rekenen op Azure cloud access, vrij gebruik van Microsoft producten en een promotiefilmpje” – Tommy Deblieck en Fabrice Goffin, co-founders.

“DE UNIEKE COMBINATIE VAN ZOWEL TECHNISCHE ALS BUSINESS EXPERTISE EN NETWERK LAAT MIC VLAANDEREN TOE OM EFFECTIEF HEALHT-IT START-UP TRAJECTEN TE ONDERSTEUNEN EN VERSNELLEN”

ZORA ROBOTICS Tommy Deblieck td@qbmt.be http://zorarobotics.be/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.