Page 1

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR PEC POD SNĚŽKOU VYPRACOVALA ATELIÉR

Veronika Michálková 1 + XX Romana Kouckého a Edity Lisecové Fa ČVUT 2010/2011


Pec pod Sněžkou

je největší a nejvýznamnější lyžařské středisko východní části Krkonoš. Leží v nadmořské výšce 769 m n. m. v údolí řeky Úpy, pod nejvyšší horou ČR, Sněžkou (1602 m n. m.). Z města vede lanová dráha na Růžovou horu a odtud pak další lanová dráha na Sněžku. Od 16. století byla Pec hornickým městem, těžila se zde měď, stříbro, železo a arzenik. V 17. století byla na Sněžce postavena kaple a mířila zde řada poutníků. Naplno se turistický ruch v oblasti rozvinul na přelomu 19. a 20. století, kdy se zvýšil počet návštěvníků z ciziny, především z Německa. Ve 30. letech přestaly stačit ubytovací kapacity a začalo se stavět ve velkém. Po 2. světové válce se postupně postavila lanovka na Sněžku a od 50. let vznikal lyžařský areál. Vlek Javor byl spuštěn v roce 1964. V současnosti nabízí areál Ski-Pec 11 vleků a uměle osvětlenou sjezdovku Javor s nočním lyžováním. Zatímco stálých obyvatel žije v Peci okolo 600, turistů zde bývá až 8000 ročně. Kromě Čechů jsou to hlavně Poláci, Němci a Holanďani.

Pozemek

se nachází v centru lyžařského areálu, na pomyslném náměstí u vleku Javor. V dané situaci je ideální i orientace vůči světovým stranám, která nabízí jižní výhled na sjezdovku. Vzhledem k plánované stavbě železniční trati a její zastávky v tomto místě se jedná o strategické místo v Peci.


pp _ _ pp _ ace_restaurant_bar_ support technické restaurace_restaurant_bar_ zázemí technical support restaurace_re technické záz restaurace_restaurant_bar_ ace_restaurant_bar_ j p j restaurace_re p oje_hotel rooms_hotelové pokoje_hotel rooms_hotelové pok oje_hotel rooms_hotelové pokoje_hotel rooms_hotelové pok oje_hotel rooms_hotelové pokoje_hotel rooms_hotelové pok hotel rooms hotelové pokoje hotel rooms recepce_rece hotelové pok aloje support_ technické zá_konference_conference_ epce_reception_kavárna_cafe_konfere ké zázemí_ technical sup _konference_conference_recepce_rece alarking_ support technické zá parkování_parking_ parkování_parking_ parkování_parking_ parková arking_ parkování_parking_ parkování_parking_ parkování_parking_ parková arking parkování parking parkování parking parkování parking parková

Koncept

hotelu vychází z umístění pozemku v mírně svažitém terénu - vzniklého převýšení je využito k vjezdům do dvou pater garáží, vstupu do hotelu a zásobování. Parkoviště je navrženo pouze pro hotelové hosty, protože regulační plán počítá s vybudováním velkého veřejného parkoviště v návaznosti na trať a vleky. Ve dvou patrech je navrženo cca 100 parkovacích míst, z toho v každém patře jedno místo pro osoby s tělesným postižením. Hlavní vstup se otevírá přímo do náměstí a hotel tak komunikuje se svým okolím. Ve vstupním podlaží je kavárna s rychlým občerstvením, přístupná jak z hotelové haly, tak přímo zvenku. Ke kavárně přiléhá terasa, která v tomto místě opět nabízí výhled na protější svah, v zimě se může využívat k bruslení. V návaznosti na hotelovou halu s recepcí funguje lyžárna a půjčovna lyží (v létě kol). V 1np se dále nachází zázemí hotelu - prádelna a sklady v prostorách, které se již nacházejí pod terénem. Druhé nadzemní podlaží nabízí zázemí pro kongresy - hlavní sál se dá rozdělit na dva menší s jednacími salonky. V tomto patře je umístěna také dětská herna. Dále administrativa, zázemí zaměstnanců a sklady, protože v této úrovni probíhá zásobování hotelu.


Třetí až páté patro tvoří hotelové pokoje. Vzhledem k poloze hotelu v horách jsem zvolila variantu tzv. pavlačového přístupu k jednotlivým pokojům, kdy má host kontakt s okolím nejen z pokoje, ale i výhledem z chodby. Pokoje jsou zařízeny jako čtyřhvězdičkové, každý pokoj má vlastní balkon. Protože se jedná o horský hotel určený převážně k delší rekreaci, jsou velikosti pokojů variabilní od dvou po tří a čtyřlůžkové rodinné pokoje, dvoulůžkové pokoje se dají rovněž propojit. Jeden pokoj je v bezbariérovém provedení. Bezbariérově přístupné jsou také všechny prostory určené hostům. Pro vertikální pohyb po objektu jsou zřízeny dva výtahy pro hotelové hosty a jeden výtah pro externí návštěvníky. Všechny tři výtahy propojují všechna patra budovy a slouží i jako evakuační. Po stranách jsou dvě úniková schodiště. V západní části domu, kde je umístěna většina zázemí hotelu, jsou dva výtahy nákladní. Hlavní hotelová restaurace zde nenavazuje přímo na hotelovou halu, jako je tomu běžně zvykem. Využívá výšky šestého nadzemního podlaží, aby nabídla hotelovým hostům pohled do hor jak při snídani, tak obědě či večeři. Restaurace je přístupná odděleným výtahem i neubytovaným hostům. Prostor je opět velmi variabilní, barová část se dá zcela uzavřít. V nejvyšším, osmém, patře je umístěno odpočinkové zázemí, pro hotelové i nehotelové návštěvníky. Ústředním místem je prostor kolem bazénu, na který navazuje řada wellness vybavení - vířivá vana, sauna, masáže a k dispozici je i menší posilovna. V sedmém patře, kde se nachází konstrukce bazénu, jsou rovněž zřízeny strojovny a rozvody tzb.


B

2 PP _parkoviště

B

1 PP _parkoviště

B

1 NP _vstupní hala _kavárna _zázemí

B

2 NP _konferenční prostory _dětská herna _administrativa _zázemí _zásobování M 1:800


B

3 NP _hotelové pokoje

B

4 - 5 NP _hotelové pokoje

B

6 NP _restaurace _bar

B

8 NP _bazén _wellness _posilovna

+26,760

+26,760

+22,400

+22,400

+19,480

+19,480

+16,480

+16,480

+13,280

+13,280

+10,080

+10,080

+6,880

+6,880

+3,520

+3,520

+3,520

±0,000

±0,000

-3,200

-3,200 -4,490

-6,080

-6,080

Řez A - A´

Řez B - B´

M 1:800


Pohled západní

Pohled jižní

Pohled východní

Pohled severní

Hmota

budovy je rozdělena do dvou částí. Podnož tvoří dvě patra parkovišť a z ní vyrůstá hmota hotelu. S bílým a černým sklem na fasádě tak evokuje dojem ledového krystalu, který vyrůstá ze země pod Sněžkou a i v létě, kdy je zde relativně teplo, připomíná, že jsme v horách, přestože opravdové ledovce v našich klimatických podmínkách nejsou.

Fasáda

je tvořena dvěma vrstvami - železobetonovou zdí a skleněnou fasádou z desek z tzv. zamrzlého (pískovaného) skla. Podle toho, jaké intenzity světla je třeba dosáhnout v interiéru, je skleněná fasáda přes okno ve zdi plná nebo s otvorem. Buď jde dovnitř přímé sluneční světlo (pokoje, kavárna, restaurace, bazén) nebo pouze tlumené (sauny, masáže).


OBSAH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU A. B. C. D. E. F. F1

F2

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký

PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE STAVBY C.01 Situace širších vztahů C.02 Koordinační situace stavby DOKLADOVÁ ČÁST ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.01 Technická zpráva E.02 Situace staveniště DOKUMENTACE OBJEKTŮ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F1.01 Technická zpráva F1.02 Výkres základů F1.03 Půdorys 2PP F1.04 Půdorys 1PP F1.05 Půdorys 1NP F1.06 Půdorys 2NP F1.07 Půdorys 3NP F1.08 Půdorys pokoje (výřez GH) F1.09 Řez pokoje CC F1.10 Půdorys 6NP F1.11 Půdorys 8NP F1.12 Výkres střechy F1.13 Řez AA F1.14 Řez BB F1.15 Pohled J F1.16 Pohled S F1.17 Pohled V F1.18 Pohled Z F1.19 Tabulka oken F1.20 Tabulka dveří F1.21 Tabulka truhlářských výrobků F1.22 Tabulka zámečnických výrobků F1.23 Tabulka klempířských výrobků F1.24 Tabulka ostatních výrobků F1.25 Skladby podlah F1.26 Skladby střech a teras F1.27 Detail A – atika F1.28 Detail B – vstup na terasu 1NP F1.29 Detail C - základy F1.30 Detail D – sokl F1.31 Detail E – terasa hotelového pokoje 3NP F1.32 Detail F – ostění F1.33 Detail G – přerušení tepelného mostu u sloupů ext. – int. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F2.01 Technická zpráva F2.02 Výkres tvaru základů F2.03 Výkres tvaru 1PP F2.04 Výkres tvaru 1NP


F3

F4

F2.05 Výkres tvaru 3NP F2.06 Výkres tvaru 7NP POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ F3.01 Technická zpráva F3.02 Situace F3.03 Požární úseky 3NP (typické podlaží) TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F4.01 Technická zpráva F4.02 Situace F4.03 Koordinační výkres 2PP F4.04 Koordinační výkres 1PP F4.05 Koordinační výkres 1NP F4.06 Koordinační výkres 2NP F4.07 Koordinační výkres 3NP F4.08 Schéma rozvodů v typickém hotelovém pokoji F4.09 Koordinační výkres 6NP F4.10 Koordinační výkres 7NP F4.11 Koordinační výkres 8NP F4.12 Koordinační výkres rozvodů - řez


A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


1. Identifikační údaje stavby stavba: místo stavby: pozemek: zadavatel: vedoucí projektu: vypracovala: stupeň projektu: stupeň dokumentace: charakteristika stavby: účel stavby: datum zpracování:

HOTEL JAVOR Pec pod Sněžkou 336/2, 336/6 Fakulta architektury ČVUT v Praze doc. Ing. arch. Roman Koucký Veronika Michálková bakalářská práce dokumentace pro stavební povolení (DSP) občanská budova hotel květen 2011

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Pozemek se nachází na levém břehu Vlčího potoka a je svažitý ve východozápadním směru. Nejnižší místo pozemku je na úrovni 815,8 m n. m. (BPV), celkové převýšení na pozemku je 10,1 m. Pozemek jihovýchodní hranou sousedí se silnicí. Příjezd k pozemku vede po místní komunikaci, která navazuje na silnici II/296 (Pec pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou – Trutnov). Na západní a východní straně sousedí s rekreačními objekty. Severozápadně od pozemku stoupá prudký svah, který je nezastavěný. V současnosti na části pozemku stojí dočasná stavba, zbytek pozemku je nevyužívaný, slouží jako odstavná plocha pro automobily. 3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Pro tento stupeň dokumentace byly provedeny obhlídky území a získány základní informace prostřednictvím České geologické služby. Žádné další průzkumy nebyly provedeny. Objekt je na jihovýchodní straně napojen na místní dopravní komunikaci, ze které je připojena technická infrastruktura. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány. 5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Objekt je navržen v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhl. 268/2009 Sb., vyhl. 269/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. 6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona Navrhovaný objekt je v souladu s regulačním plánem a územním plánem města Pece pod Sněžkou. 7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Navrhovaný objekt je jednou ze staveb, které by měly vzniknout kolem Horního náměstí u vleku Javor. Před započetím stavby bude nejprve provedena demolice dočasného objektu stojícího na pozemku. Poté začne výstavba objektu hotelu. Během celé doby


trvání stavby bude částečně omezen provoz na přilehlé komunikaci. Bude zabrán jeden jízdní pruh včetně smyčky pro otáčení autobusů. 8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Předpokládaná lhůta výstavby je 18 měsíců od zahájení. Stručný popis postupu výstavby Nosné konstrukce objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Po vytyčení pozemku bude provedeno vytěžení stavební jámy, která bude zajištěna záporovým pažením. To bude současně sloužit jako podklad pro svislou hydroizolaci. Pro odčerpávání spodní vody budou v jámě dočasně umístěny čtyři odvodňovací studny v hloubce 2 metry pod základovou spárou. Po provedení podkladního betonu bude následovat hydroizolace ve formě izolační vany. Na ochrannou vrstvu z cementové mazaniny pak bude vybetonována železobetonová monolitická základová deska. Jako svislá ochrana hydroizolace slouží vrstva tepelné izolace spodní stavby. Po položení základové desky následuje etapa hrubé spodní a vrchní stavby, tedy vybetonování vertikálních a horizontálních nosných konstrukcí z monolitického železobetonu. V místě dilatace horizontálních konstrukcí bude provedeno dodatečné dobetonování. Po dokončení hrubé stavby objektu se provede technologická etapa zastřešení. Následně se bude provádět montáž oken a nosná konstrukce obvodového pláště, hrubé vnitřní konstrukce a hrubé rozvody TZB v jednotlivých podlažích. Po jejich dokončení se provede kotvení skleněných desek obvodového pláště fasády. Následně se budou provádět vnitřní dokončovací konstrukce – omítky, podlahy, obklady, montáž dveří, koncová zařízení TZB, nášlapné vrstvy teras, zábradlí. Po dokončení výstavby pozemního objektu se provedou čisté terénní úpravy na pozemku. 9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové, nebytové v m orientační hodnota stavby:

220000 tis. Kč ( počítáno 7 tis. Kč/m³)

zastavěná plocha: celková užitná plocha: plocha hotelu: plocha restaurace: plocha kongresových prostor: plocha wellness: plocha parkovacích stání: obestavěný prostor:

1426 m² 9406 m² 4421 m² 956 m² 357 m² 956 m² 2714 m² (91 stání, 29,8 m²/stání) 31400 m³


B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně Staveniště se nachází na parcelách č. 336/2 a 336/6 v Peci pod Sněžkou. Pozemek se nachází na levém břehu Vlčího potoka a sousedí s přilehlou místní komunikací. Pozemek je obdélníkového tvaru a svažuje se ve východozápadním směru. V současné době se na pozemku investora nachází dočasný objekt, který je určen k demolici. Výškopisná poloha v úrovni podlahy 1NP je ±0,000=822 m n. m. BPV. 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících Navrhovaná budova je jedním z objektů, které by měly vzniknout kolem Horního náměstí u vleku Javor v Peci pod Sněžkou. Stavba je umístěna podélnou osou souběžně s přilehlou komunikací a tato fasáda tvoří hranu čtverce náměstí. Z komunikace jsou umístěny vjezdy do garáží a vstupy. Hlavní vstup do objektu je umístěn v pomyslném středu hrany čtverce náměstí kolem vleku Javor, naproti mostu přes Vlčí potok. Před hotelem je menší odstavné parkoviště pro hosty. Objekt je částečně zapuštěn do svahu. Hmota budovy se skládá ze dvou hranolů – spodní dvě patra podzemních garáží tvoří podnož pro kvádr hotelu. Obvodový plášť tvoří fasáda ze skleněných desek kotvených terčově na nosný rošt, obě hmoty jsou barevně odlišeny – na hotelu je použito bílé pískované sklo, na fasádu podnože garáží černé pískované sklo. 1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Konstrukce objektu je z monolitického železobetonu s kombinovaným systémem nosných sloupů a stěn. Objekt je založen na železobetonové monolitické základové desce. Je navržen těžký obvodový plášť s provětrávanou fasádou z desek z tvrzeného pískovaného skla kotvených terčově na nosný rošt. Vnitřní příčky jsou převážně sádrokartonové vždy splňující požadavky na akustickou a požární funkci. Podlahy jsou lehké plovoucí a těžké plovoucí. Schodiště jsou navržena z prefabrikovaných železobetonových ramen osazených na ozub na monolitické železobetonové podesty a mezipodesty s ochranou proti kročejovému hluku. Podrobněji jsou jednotlivé konstrukce popsány v části F1 Architektonické a stavebně technické řešení, která je součástí této dokumentace. 1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Stavba je dopravně napojena na místní přilehlou komunikaci, ze které jsou řešeny vjezdy do garáží a hlavní vstup do objektu. Z této ulice je napojena i technická infrastruktura. 1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území K objektu vede místní příjezdová komunikace, z níž jsou řešeny vjezdy do podzemních garáží a příjezd k zadní části objektu pro zásobování. Součástí objektu jsou dvě patra podzemních garáží s celkovou kapacitou 91 stání, před hotelem je parkoviště se 7 krátkodobými stáními.


1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Navržený objekt ani jeho provoz nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Budova je stavěna v Peci pod Sněžkou, v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, a tudíž bude při výstavbě i provozu objektu kladen zvýšený důraz na ochranu životního prostředí. 1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Všechny veřejně přístupné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Žádné průzkumy a měření nebyly provedeny. 1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Výškový systém je použit BPV (±0,000=822 m n. m.). 1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory A B C D E F G H I J K

– – – – – – – – – – –

demolice hrubé terénní úpravy kanalizační přípojka stoka pro odvod dešťové kanalizace vodovodní přípojka plynovodní přípojka (STL) přípojka silnoproudu přípojka slaboproudu hotel zpevněné plochy a komunikace čisté terénní úpravy 1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Touto problematikou se zabývá část E Zásady organizace výstavby. 1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uveden v části E.01. 2. Mechanická odolnost a stabilita Konstrukce je navržena tak, aby při respektování hospodárnosti splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu a při běžném užívání stavby nedošlo k žádnému z těchto jevů: a) zřícení stavby nebo její části b) větší stupeň nepřípustného přetvoření


c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině Podrobný popis konstrukce a jejích vlastností viz. F2 – Stavebně konstrukční část. 3. Požární bezpečnost Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu Minimální požární odolnost konstrukcí v objektu je 30 minut. Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Objekt je rozdělen na požární úseky, které jsou od sebe vzájemně odděleny požárně dělicími konstrukcemi. V objektu jsou umístěny přenosné hasicí přístroje a je instalován systém sprinklerových SHZ. Omezení šíření požáru na sousední stavbu Byly vypočítány odstupové vzdálenosti objektu a požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní stávající budovy. Umožnění evakuace osob a zvířat Evakuaci osob a zvířat z objektu zajišťují dvě chráněné únikové cesty typu A, do nich ústící nechráněné únikové cesty a tři evakuační výtahy. V budově budou rozmístěny evakuační plány a označeny směry úniku. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany V objektu je instalován systém elektrické požární signalizace (EPS). Příjezd hasičské mobilní techniky je umožněn po místní komunikaci až k objektu. U objektu je umístěn vnější podzemní požární hydrant. Součástí projektové dokumentace je část F3 – Požárně bezpečnostní řešení, ve které je požární bezpečnost podrobněji popsána. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Stavba při užívání bude splňovat hygienické požadavky pro tento typ stavby a požadavky na ochranu zdraví. Navržené místnosti budou mít zajištěno dostatečné osvětlení, větrání a vytápění. Stavba samotná ani její provoz neovlivní negativně životní prostředí. 5. Bezpečnost při užívání Stavba je navržena tak, že je při běžném užívání bezpečná. Podlahy a schodiště nesmí mít kluzký povrch. Na schodištích, terasách a lodžiích je navrženo zábradlí do výšky 1100 mm. Provozní řád bude vypracován provozovatelem stavby při uvedení stavby do provozu. 6. Ochrana proti hluku Všechny vnitřní i vnější konstrukce objektu splňují požadavky na zvukovou neprůzvučnost. Je zabráněno šíření hluku jak z objektu do okolí, tak z vnějšího prostředí dovnitř budovy.


7. Úspora energie a ochrana tepla Navržený objekt splňuje současné požadavky tepelně technické normy na stavební konstrukce. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Objekt je navržen v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. Radon Ochrana proti radonu je zajištěna fóliovou hydroizolací z měkčeného PVC Alkorplan 35034, která je po obvodu stavby vytažena 300 mm nad přilehlý terén. Izolace je chráněna geotextilií. Veškeré prostupy jsou utěsněny proti pronikání vody a radonu. Agresivní spodní vody Základové železobetonové konstrukce budou odolné vůči účinkům agresivní spodní vody. Navržená hydroizolační fólie je vhodná do prostředí s výskytem agresivní spodní vody. Ochranná pásma Stavba se nachází v Peci pod Sněžkou, v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, a tudíž bude během stavby i užívání objektu kladen zvýšený důraz na ochranu životního prostředí. 10.Ochrana obyvatelstva Nebylo řešeno. Požadavky buď nejsou stanoveny nebo se stavbou nemění. 11.Inženýrské stavby (objekty) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod Zpevněné plochy budou odvodněny a spolu s dešťovou vodou ze střechy a teras budou vedeny potrubím pod komunikací a vypouštěny do přilehlého vodního recipientu. Splaškové odpadní vody z objektu budou svedeny do jednotné kanalizace. Zásobování vodou Objekt je napojen vodovodní přípojkou na vodovodní řád vedený pod přilehlou místní komunikací. Zásobování energiemi K objektu je zřízena přípojka silnoproudu a plynovodní středotlaká přípojka.


Řešení dopravy K hotelu vede příjezdová komunikace, z ní jsou navrženy vjezdy do podzemních garáží a boční příjezd pro zásobování. Parkování je řešeno v podzemních garážích, které jsou součástí objektu hotelu a několika parkovacími stáními před hotelem. Povrchové úpravy v okolí stavby K objektu je navržen přístupový chodník, vjezdy do garáží a boční komunikace pro zásobování. Ostatní plochy jsou zatravněné. 12.Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) Ve stavbě se vyskytují pouze běžná zařízení pro tento typ stavby, která jsou blíže popsána v části F4 Technika prostředí staveb.


C. SITUACE STAVBY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


LEGENDA navrhovaný objekt objekt k demolici stávající objekty další objekty navrhované regulačním plánem

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

kraj

příjezdová komunikace

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou Královéhradecký

obsah

situace širších vztahů

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:5000

C.01


-8

15

-

20 32

2 0 80 17

I.

SO12 ±0,000

3

50 37

SO12 -6,030

SO3

0 80 81

SO13 SO1

hotel 8NP, 2PP

±0=822m n.m. (BPV)

SO4

výška atiky=+27,020m

-3,150

SO7

SO12 SO13

SO0 00 33

-8

SO2

1 0 80 15

-0,100

-

RŠ 00 70

20 99

20

SO8

SO13

+3,800

PS HUP

SO13

SO6 00 81

0 23 15

SO5 0 91 16

0 33 21

H100

VŠ 70 57

SO11 SO10 SO9

-8

-8

-8

LEGENDA hranice pozemku navrhovaný objekt zpevněná plocha - chodník vstup hlavní/vedlejší příjem zásobování/odvoz odpadů vjezd/výjezd z garáží únikový východ

35

30

25

-

-

-

LEGENDA IS kanalizace plynovod stl vodovod vedení nn vedení vn slaboproud

LEGENDA PŘÍPOJEK IS kanalizace splašková kanalizace dešťová plynovod stl vodovod silnoproud požární hydrant RŠ HUP VŠ PS

revizní šachta hlavní uzávěr plynu vodoměrná šachta přípojková skříň

LEGENDA: SO0 stávající objekt k demolici SO1 hotel 8NP, 2PP SO2 přístupový chodník SO3 komunikace do garáží 2PP SO4 komunikace do garáží 1PP SO5 komunikace zásobování SO6 parkoviště SO7 přípojka dešťové kanalizace SO8 přípojka splaškové kanalizace SO9 přípojka vodovod SO10 přípojka elektro

SO11 přípojka plyn SO12 hrubé terénní úpravy SO13 čisté terénní úpravy

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

I.

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

1 2 3

místní komunikace vytyčovací body: 50°41'18.475"N, 15°43'35.613"E 50°41'20.519"N, 15°43'38.767"E 50°41'20.077"N, 15°43'39.505"E

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační situace stavby

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:500

C.02


D. DOKLADOVÁ ČÁST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


E.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Návrh postupu výstavby řešeného objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty se zdůvodněním 1.1 Stavební objekty A B C D E F G H I J K

– – – – – – – – – – –

demolice hrubé terénní úpravy kanalizační přípojka stoka pro odvod dešťové kanalizace vodovodní přípojka plynovodní přípojka (STL) přípojka silnoproudu přípojka slaboproudu hotel zpevněné plochy a komunikace čisté terénní úpravy 1.2 Návrh postupu výstavby řešeného objektu I – hotel

Stavbě hotelu bude předcházet demolice stávajícího objektu na pozemku investora (A). Před zahájením etapy základových konstrukcí budou provedeny přípojky inženýrských sítí (C – H). Na staveniště bude zajištěn přívod vody a elektrické energie přípojkami na veřejné řády, které budou později využity jako přípojky pro objekt hotelu. Ostatní přípojky budou po dobu stavby zaslepené a budou chráněny chráničkami. Postup výstavby technologická etapa (TE) 1. zemní konstrukce

2. základové konstrukce

3. hrubá spodní stavba

4. hrubá vrchní stavba

5. zastřešení

návrh postupu výstavby - sejmutí ornice - těžba stavební jámy - zajištění stavební jámy záporovým pažením - snížení hladiny spodní vody pomocí odvodňovacích studní ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DESKA - betonáž podkladní vrstvy - položení hydroizolace - provedení ochranné vrstvy hydroizolace - betonáž základové desky ŽB MONOLITICKÝ SYSTÉM KOMBINOVANÝ SLOUPOVÝ A STĚNOVÝ - betonáž obvodových stěn - postupná betonáž konstrukcí podzemních podlaží - nosných sloupů a jader a stropních desek - budování prostupů pro přípojky TZB ŽB MONOLITICKÝ SYSTÉM KOMBINOVANÝ SLOUPOVÝ A STĚNOVÝ - postupná betonáž konstrukcí nadzemních podlaží – nosných sloupů, stěn a jader a stropních desek - osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a výtahových šachet PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ - provedení vývodů TZB - osazení výlezů, požárních světlíků - položení jednotlivých vrstev skladby střechy - oplechování - osazení bleskosvodu


6. obvodový plášť

7. hrubé vnitřní konstrukce 8. vnitřní dokončovací konstrukce 9. terénní úpravy

TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SKLENĚNÝCH DESEK - osazení výplní otvorů - provedení tepelné izolace - montáž nosného roštu fasády - kotvení fasádních desek - montáž zábradlí - oplechování - instalace hrubých rozvodů TZB - montáž sádrokartonových příček - provedení hrubých podlah a podhledů - montáž bazénů - kompletace instalací - povrchové úpravy stěn (omítky, nátěry, obklady) - položení čistých podlah - osazení výplní vnitřních otvorů (dveří) - příjezdové komunikace ke garážím, zásobování - přístupový chodník - venkovní parkoviště - čisté terénní úpravy

2. Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba 2.1 Návrh zdvihacích prostředků Analýza břemene Přepravovaný prvek Stěnové bednění Sloupové bednění Stropní bednění Svazek výztuže Násypný koš o objemu 1m³ betonu Prefabrikované ŽB schodišťové rameno

Hmotnost [t] 0,9 0,02 0,5 0,5 2,5 (2,3 + 0,2)

Maximální vzdálenost [m] 30 25 25 25 30

2,0

30

Vzhledem k rozsahu objektu jsou navrženy dva věžové jeřáby Liebherr 81K s maximálním vyložením 31 m a nosností 2900 kg. 2.2 Návrh výrobních, montážních, skladovacích a dalších ploch Výrobní a montážní plochy Vzhledem ke zvolenému konstrukčnímu systému (ŽB monolitický) jsou potřebné plochy pro ošetřování bednění a přípravu konstrukcí. - návrh: 9 x 5 [m] Skladovací plochy Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Jsou navrženy plochy pro skladování výztuže: sloupy: 0,4x0,4x2,88=0,46


stěny: stropy: - návrh:

0,46x100=46kg 500kg/svazek, 1svazek/10sloupů, 3 svazky à 3m/patro 1.záběr – 20m³ betonu ~ 2t výztuže 4 svazky à 3m 1.záběr – 50m³ betonu ~ 5t výztuže 10 svazků à 8m 8 x 3,5 [m]

Dále jsou navrženy plochy pro skladování bednění: sloupy: sloupové bednění PERI QUATTRO, rozměry 4 panely 600x3500/1 sloup stěny: rámové bednění PERI TRIO, rozměry 300,600,900,1200,2400,720x3300 stropy: nosníkové stropní bednění PERI MULTIPLEX - návrh: 2 x 6,5 x 3,5 [m] Plochy pro stroje a zařízení - základna pro jeřáb: - zpevněná plocha pro betonářské čerpadlo:

4,5 x 4,5 [m] 6 x 11 [m]

Objekty pro vedení stavby a sociální zařízení - 4 x (2 x administrativa + 2 x zaměstnanci) kancelářský kontejner: 2,6 x 6 [m] - 1 x sanitární kontejner wc: 1,2 x 1,2 [m] - 1 x sanitární kontejner sprchový: 1,2 x 1,2 [m] 3. Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní systém Trvalý záběr staveniště je navržen na celém pozemku investora. Součástí staveniště je dále zabrán jeden jízdní pruh šířky 3,5 m místní komunikace včetně točny, který je používán jako staveništní komunikace a prostor točny slouží jako plocha pro betonářské čerpadlo. Vjezd a výjezd na staveniště jsou totožné a navazují přímo na místní příjezdovou komunikaci. 4. Ochrana životního prostředí během výstavby a bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 4.1 Ochrana životního prostředí Budova je stavěna v Peci pod Sněžkou, v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, a tudíž bude v průběhu výstavby kladen zvýšený důraz na ochranu životního prostředí. Ochrana ovzduší Prašnost - komunikace staveniště navržena z betonových panelů - kropení prostoru demolice - zamezení ukládání vybouraného stavebního materiálu, urychleně jej odvážet a likvidovat Výfukové plyny - splnění emisních limitů stavebních strojů a vozidel - nenechávat motory u mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno a udržovat je v optimálním pracovním režimu


Ochrana půdy, podzemních a povrchových vod a kanalizací - recyklace oplachové a výplachové vody z betonárek, automíchačů; nevylévat na staveniště Znečištění ropnými produkty - dobrý technický stav strojů a vozidel - skladování pohonných hmot na zpevněné ploše Ochrana zeleně na staveništi Na staveništi se nenachází zeleň, kterou by bylo potřeba chránit. Ochrana před hlukem a vibracemi Staveniště se nenachází v obytné zóně, není nutné zřizovat protihluková opatření. Ochrana pozemních komunikací - snaha o vyloučení pohybu aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy - u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci zařídit očištění dopravních prostředků (kol a podvozků) - odstraňovat bláto nanesené na komunikacích a zpevněných plochách, zamezit splachování bláta do kanalizace Nakládání s odpady - dle zákona č. 185/2001 Sb. - předcházet vzniku odpadu, snažit se co nejvíce omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti - ukládání odpadu jen na místech k tomu určených - třídění odpadu podle jednotlivých druhů - nebezpečné odpady označit dle „Katalogu odpadu“ a „Identifikačním listem nebezpečného odpadu“; místo shromažďování nebezpečného odpadu označit výstražným symbolem 4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi - na základě zákona č. 309/2005 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Pracovníci na stavbě musí být náležitě proškoleni a o školení bude proveden zápis. Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni ochrannou přilbou a mít pracovní oděv a ochranné pomůcky příslušné jejich činnosti. Pracovníci by měli dbát o svoje zdraví a poslouchat pokynů nadřízených. Práce ve výškách Ochrana proti nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky se zřizuje vždy od 1,5m výšky. Přednostně se zajišťuje ochrana pomocí ochranných a záchytných konstrukcí: - ochranné zábradlí má min. výšku 1100 mm, je složeno z horní tyče, jedné nebo více středních tyčí, zarážky u podlahy a je zajištěno proti překlopení - ochranná lešení se zábradlím, při nebezpečí pádu předmětů se záchytnou sítí - poklopy se zarážkami proti posunutí v dostatečné tloušťce min. 30mm V případech, kde toto není možné nebo účelné se použije osobní zajištění: - pracovní polohovací pás, sedací postroj, zachycovací postroj, lana, karabiny - pracovník by měl být vždy jištěn dvěma nezávislými lany


Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, případně skladovány, ve výškách tak, aby byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný déšť, vítr, sněžení, bouře) musí být práce ve výškách přerušeny. Zemní práce Musí být provedeno vytyčení tras technické infrastruktury v prostoru staveniště. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Betonářské práce Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Před betonáží se provede kontrola bednění, případné zjištěné závady musí být odstraněny. Při přepravě betonové směsi čerpadlem musí být zajištěna komunikace mezi osobou provádějící betonáž a osobou obsluhující čerpadlo. Při odbedňování musí být dodrženy odbedňovací lhůty. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. Železářské práce Je zakázáno svařovat za mokra. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob Staveniště bude souvisle oploceno do výšky 1,8 m, řádně označeno a na všech vstupech opatřeno cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude označen dopravními značkami a zákazem vjezdu nepovolaným osobám. Změna provozu na místní komunikaci přiléhající ke staveništi bude označena dopravní značkou a pro střídavý provoz v jednom komunikačním pruhu bude zřízen dočasný semafor. Stroje, dopravní prostředky a břemena při přestavbě nesmí ohrozit bezpečnost osob na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Je zakázáno manipulovat s břemeny mimo hranice staveniště. Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám veřejné kanalizace, musí být zachován přístup k uličním hydrantům a umožněn přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům.


-8

15

-

00 32 00 47

g 00k ,29 m 1 3 max

0 80 17

zd je vý tě a eniš d ez av vj st na

00 78

0 80 81

kg 00 29

0 10

hotel 8NP, 2PP

jeřáb Liebherr 81K 00 11

x ma

, 31m

á ov ce zd nika e j í př omu k

±0=827m n.m.(bpv)

základna [4,5x4,5m]

skladování výztuže [8 x 3,5m] skladování bednění [6,5x 3,5m]

-8

20

-

montážní plocha [9 x 5m]

00 99 0 10 00 14

kancelářský kontejner [2,6 x 6m]

jeřáb Liebherr 81K

sanitární kontejner wc [1,2 x 1,2m]

skladování bednění [6,5 x 3,5m]

zpevněná plocha pro betonové čerpadlo [6 x 11m]

základna [4,5x4,5m]

sanitární kontejner sprcha [1,2 x 1,2m] rozvaděč vodoměr

-8

-8

-8

LEGENDA hranice pozemku navrhovaný objekt oplocení staveniště ochranné pásmo zákaz manipulace s břemenem vstup, příjezd na staveniště

LEGENDA IS kanalizace plynovod stl vodovod vedení nn vedení vn slaboproud

35

30

25

-

-

-

LEGENDA PŘÍPOJEK IS kanalizace splašková kanalizace dešťová plynovod stl vodovod silnoproud požární hydrant

pozn. Přívod vody na staveniště bude zajištěn přípojkou na vodovodní řád, která bude následně využita jako přípojka k objektu.

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

Pro přívod elektrické energie na staveniště bude provedeno napojení na vedení nn a na staveništi bude umístěn rozvaděč.

konzultant

Ing. Michal Pánek

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

situace staveniště

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

10.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:500

E.02


F1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


F1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Jedná se o stavbu hotelu s pokoji ve 3. – 5. nadzemním podlaží. Objekt má celkem osm nadzemních podlaží, ve kterých se kromě hotelových pokojů nachází kavárna s občerstvením, konferenční sál, restaurace a wellness s posilovnou. Ve dvou podzemních podlažích jsou garáže pro hotelové hosty a návštěvníky ostatních služeb. 2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 2.1. Architektonické řešení Budova má podlouhlý tvar a je umístěna souběžně se silnicí. Navrhovaný objekt je rozdělen do dvou základních hmot – větší kvádr garáží je zapuštěn téměř v celém objemu do mírného svahu a vytváří podnož pro hranol hotelu. Opláštění celého objektu je tvořeno jednotným systémem provětrávané fasády těžkého obvodového pláště s terčově kotveným obkladem deskami z pískovaného skla. Jednotlivé hmoty jsou zdůrazněny rozdílnou barvou skla – pro podnož je použita černá a pro samotný hotel bílá barva. 2.2. Dispoziční a funkční řešení Budova je přístupná z několika úrovní. Ve stoupajícím terénu jsou od přilehlé silnice postupně umístěny vjezdy a výjezdy z garáží, hlavní vstup a boční vstup pro zaměstnance a zásobování. V 1. nadzemním podlaží se nachází recepce a hotelová hala, která je propojena s kavárnou. Do kavárny vede vstup i z terasy, není určena pouze hotelovým hostům. V části, která je ještě zapuštěna do terénu se nachází sklady a technické provozy (prádelna). Ze zádveří i z hotelové haly je přístupná lyžárna (v létě sloužící k odkládání kol). Ve 2. nadzemním podlaží jsou konferenční prostory a dětská herna. V severozápadní části, kde podlaha 2NP navazuje na terén, probíhá zásobování objektu a jsou zde zřízeny sklady, místnost pro zimní údržbu, přípravna kuchyně a zázemí zaměstnanců (šatny a administrativa). Ve 3. až 5. podlaží jsou umístěny hotelové pokoje, na každém podlaží je místnost pro pokojskou. V 6NP se nachází restaurace včetně kuchyně. Část je oddělená jako prostor snídárny pro hotelové hosty, restaurace a bar jsou přístupné nejen hotelovým hostům, ale i návštěvníkům zvenčí pomocí samostatného výtahu z recepce a garáží. V 7NP je umístěno technické zázemí – kotelna, strojovna vzduchotechniky a technologie potřebné pro provoz bazénů umístěných v 8NP. V 8. nadzemním podlaží jsou prostory pro wellness a fitness. Nachází se zde bazén, sauny, vířivky, masáže a posilovna. Tyto služby jsou také k dispozici i neubytovaným hostům. Vertikální komunikace v objektu zajišťují tři výtahy pro přepravu návštěvníků – dva výhradně pro hotelové hosty, třetí výtah obsluhuje pouze garáže, recepci a patra s konferenčními sály, restaurací a wellness. Dále jsou navrženy dva nákladní výtahy pro restauraci, sloužící zároveň personálu hotelu, a dvě chráněné únikové cesty. V 2PP a 1PP jsou podzemní garáže pro hosty a návštěvníky ostatních služeb. 2.3 Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechny veřejné prostory jsou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V hotelu jsou navržené dva bezbariérové pokoje. Součástí hygienických zařízení jsou toalety pro osoby


s omezenou schopností pohybu. Je vyhrazeno 5 parkovacích stání v podzemních garážích a jedno venkovní stání před hotelem pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Jedno stání je vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Rozměry všech výtahů odpovídají potřebám pro přepravu osob na invalidním vozíku. 3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 3.1 Kapacity kapacita hotelu: kapacita konferenčních prostor: kapacita wellness:

96 lůžek 100 osob 70 osob

3.2 Užitkové plochy užitková plocha nadzemních podlaží: užitková plocha podzemních podlaží:

6692 m² 2714 m²

3.3 Obestavěný prostor obestavěný prostor:

31400 m³

3.4 Zastavěné plochy zastavěná plocha:

1426 m²

3.5 Orientace objektu Objekt je podélnou osou orientován ze severovýchodu na jihozápad. Hlavní vstup do objektu je z jihovýchodní strany objektu. Okna a terasy hotelových pokojů jsou orientovány na jihovýchod. 3.6 Osvětlení a oslunění Ve všech místnostech kde se předpokládá trvalý pobyt lidí je zajištěno denní osvětlenÍ. Budova svým umístěním, orientací a proporcemi negativně neovlivňuje proslunění okolních staveb. 4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 4.1 Vytyčení, zemní práce, zajištění stavební jámy Vytyčení, zemní práce Před zahájením stavby bude provedena demolice stávajícího objektu na pozemku investora. Vytyčení objektu bude provedeno podle digitálního podkladu zakresleného do zaměření pozemku v souřadném systému. Po zajištění a oplocení pozemku bude proveden výkop pomocí strojních rozrývačů a trhavin. Zajištění stavební jámy Stavební jáma bude zajištěna záporovým pažením, ve stavební jámě budou umístěny čtyři odvodňovací studny 2 metry pod základovou spárou pro dočasné snížení hladiny


spodní vody. Vytěžená zemina bude odvezena na externí skládku, ornice bude skladována zvlášť a část bude použita zpětně pro čisté terénní úpravy. 4.2 Základy, spodní stavba, hydroizolace Základy Stavba je založena na železobetonové monolitické desce tloušťky 0,5 m v úrovni -6,740 (±0,000= 822 m n. m. BPV). V místě pod výtahovou šachtou je základová spára snížena o 1,3 m a tloušťka desky zúžena na 0,3 m. Objekt je zapuštěn do svahu, v místech, kde základová spára nedosahuje do nezámrzné hloubky (1,2 m pod terénem), je základová spára snížena na -7,290. Spodní stavba Vzhledem k výskytu tlakové vody je hydroizolace spodní stavby řešena jako izolační vana. Tepelná izolace spodní stavby je zajištěna minerálně vláknitými deskami tloušťky 140 mm. Hydroizolace Hydroizolace je prováděna na podkladní beton tloušťky 100 mm a svisle kotvena přímo na pažení stavební jámy. Hydroizolaci stavby tvoří aktivovatelný systém ze dvou fólií. Fólie jsou chráněny geotextilií o hmotnosti 500 g/m² a mezi nimi je drenážní vrstva z polypropylenových vláken umožňující případnou injektáž. Hydroizolace je chráněna 50 mm vrstvou cementové mazaniny a svislou ochranu tvoří minerálně vláknité desky tepelné izolace. Hydroizolace je po celém obvodu stavby vytažena 300 mm nad terén. Hydroizolace slouží i jako ochrana proti pronikání radonu z podloží. 4.3 Nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce tvoří kombinovaný systém železobetonových monolitických stěn a sloupů a železobetonové šachty výtahů a schodišť. Nosné sloupy mají rozměry 400x400 mm, nosné stěny jsou tloušťky 200 mm. Sloupový systém je použit převážně v garážích, stěnový systém v podlažích s hotelovými pokoji. V ostatních podlažích je systém kombinovaný. Osové vzdálenosti podpor jsou v podélném směru 8,1 m, v příčném směru 4,3 – 8,4 – 2,3 – 2,0 m. Vodorovné nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Desky jsou křížem armované se skrytými průvlaky a mají tloušťku 300 mm. Stropní deska 1. podzemního podlaží je zalomená, část, nad kterou je venkovní terasa je snížena o 350 mm. V železobetonové desce jsou vynechány otvory pro výtahové a instalační šachty a schodiště. Prostupy pro vedení TZB jsou řešeny zabetonováním chrániček, menší prostupy mohou být vyvrtány dodatečně. 4.4 Vertikální komunikace Schodiště Schodiště jsou navržena dvouramenná. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná ze železobetonu s protiskluznou úpravou stupňů, podesty a mezipodesty tvoří železobetonové monolitické desky tloušťky 110 mm. Ochrana proti kročejovému hluku je


zajištěna pomocí 5 mm elastického pásu ETHAFOAM. Schodiště jsou opatřena zábradlím do výšky 1100 mm. Interiérové schodiště v hotelové hale je řešeno jako specifický zámečnický výrobek. Výtahy V objektu jsou navrženy tři výtahy pro přepravu osob a dva nákladní výtahy. Výtahy jsou umístěny v šachtách, které jsou řešeny dvojité s akustickou izolací (200 mm nosná konstrukce šachty, 30 mm akustická izolace, 150 mm vnitřní konstrukce výtahové šachty). Podrobnější specifikace výtahů je v části Technika prostředí staveb (F4.01 10). 4.5 Obvodový plášť Fasádu celého objektu tvoří těžký obvodový plášť s provětrávanou mezerou a obkladem deskami z tvrzeného pískovaného skla tl. 10 mm. Na nosnou železobetonovou monolitickou stěnu je kotvena izolace z minerálně vláknitých desek Rockwool Airrock HD tloušťky 200 mm, hydrofobizovaných v celém objemu. Skleněné fasádní desky mají předvrtané otvory a jsou uchyceny terčově na hliníkový rošt, který je kotven do ŽB nosné konstrukce pomocí Spidi Max kotev. Provětrávaná mezera má tloušťku 100 mm. Na zapuštěných zdech lodžií je na tepelněizolační desky nanesena vápenná omítka. 4.6 Střešní plášť Skladba ploché střechy budovy je navržena jednoplášťová neprovětrávaná s klasickým pořadím vrstev. Na tuto vrstvu je nataven asfaltový modifikovaný pás sloužící jako pojistná a parotěsnící vrstva. Minimální spád 1,5% zajišťuje vrstva betonové mazaniny v požadovaném spádu. Na ní je tepelněizolační vrstva z desek z kamenné vlny Rockwool Dachrock 200 mm. Jako hlavní hydroizolační vrstva je navržen celoplošně natavitelný modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 Special Dekor. 4.7 Dělicí konstrukce Vnitřní příčky V objektu jsou navrženy převážně příčky se sádrokartonu systému Knauf. Mezipokojové příčky tloušťky 200 mm jsou provedeny s dvojitým opláštěním deskami s protipožární funkcí. Příčky musí splňovat požadovanou minimální hodnotu stavební neprůzvučnosti Rw´= 47 dB pro hotelové pokoje. Příčky, u kterých není požadavek na akustickou neprůzvučnost jsou provedeny jednoduchým opláštěním a mají tloušťku 100 a 150 mm. V garážích, prostoru pro údržbu a skladu odpadků jsou příčky zděné z tvárnic Liapor tl. 175 mm a jsou provedeny na 150 mm vysokém soklu z betonové mazaniny. Posuvné příčky V konferenčních prostorech jsou navrženy mobilní příčky pro variabilní dělení prostoru. Je použit systém Dorma Moveo s průchozími dveřmi. Sanitární příčky V hygienických zařízeních jsou použity sanitární příčky z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek v nerezových nosných profilech pro vytvoření WC kabinek a oddělení pisoárů.


4.8 Podhledové konstrukce Ve většině případů jsou navrženy sádrokartonové podhledy Knauf. V podhledech jsou vedeny rozvody TZB. V prostoru pro wellness je použit napínaný stropní podhled Barrisol. 4.9 Skladby podlah Podlahy v nadzemních podlažích jsou navrženy s ohledem na provozy místností. Konstrukce podlah jsou jak lehké s roznášecí vrstvou z OSB desek, tak těžké plovoucí s roznášecí vrstvou z betonové mazaniny v prostorách s předpokládanou větší zátěží. V místnostech s vlhkým provozem je ve skladbě podlahy hydroizolační stěrka. Kročejová neprůzvučnost je zajištěna akustickou izolační deskou Steprock. Povrchové úpravy jsou zvoleny podle účelu místností (třívrstvá dřevěná podlaha, marmoleum, keramická dlažba, korkové dlaždice). Speciální podlahy jsou navrženy do posilovny a wellness. Podlahy v podzemních garážích tvoří jen samonivelační epoxidová stěrka. 4.10 Povrchové úpravy konstrukcí Vnitřní povrchy stěn budou natřeny jednovrstvou omítkou a malbou. Na stěnách ze sádrokartonu bude provedena sádrová stěrka a malba. V prostorách koupelen, hygienického zázemí a sprch je keramický obklad až do výše podhledu. V prostorách garáží, technického zázemí a únikových schodišť bude ponechán pohledový beton. 4.11 Výplně otvorů Okna V budově jsou navržena hliníková okna systému Schüco zasklená izolačním dvojsklem s hodnotou prostupu tepla U=0,9 W/m²K. Výplně oken jsou buď pevné nebo sklopné. Okna na lodžii jsou otvíravá/sklápěcí. Specifikace viz. Tabulka oken. Dveře Vnitřní dveře jsou ve většině případů ocelové nebo dřevěné osazované do lisované ocelové zárubně nebo do skryté obloukové zárubně. Pro oddělení jednotlivých požárních úseků jsou použity protipožární dveře. Dveře do chráněných předsíní výtahů jsou v některých podlažích prosklené protipožární. Dveře koupelen v hotelových pokojích jsou skleněné bez zárubně s horní vodicí lištou a spodním bodovým vodicím prvkem. Dveře v kabinkách WC a koupelnách řešených jako bezbariérové, jsou na vnitřní straně opatřeny madlem ve výšce 900 mm. Specifikace viz. Tabulka dveří. 4.12 Předsazené prvky Předsazené konstrukce lodžií jsou železobetonové monolitické konzoly spojené s železobetonovou monolitickou stropní deskou. K přerušení tepelného mostu jsou použity izonosníky Schöck Isokorb. K přerušení vertikálního tepelného mostu u nosných konstrukcí, které procházejí z interiéru do exteriéru a zpět je použito pěnové sklo. Příčky mezi lodžiemi k jednotlivým pokojům jsou kotveny do stropu a nosné obvodové stěny. 4.13 Doplňkové konstrukce Zámečnické výrobky Jako specifický zámečnický výrobek je v objektu navrženo interiérové schodiště, markýza nad hlavním vstupem a skleněná venkovní zábradlí. Všechny prvky pokud nejsou


z nerezu jsou opatřeny nátěrem nebo nástřikem. Nosný rošt fasády je opatřen protipožárním nátěrem. Klempířské výrobky Klempířské výrobky (oplechování atik a prostupů TZB na střechu) jsou provedeny z titanzinkového plechu. Detaily budou provedeny dle řešení schválených výrobcem. Truhlářské výrobky Dřevěné prvky jsou opatřeny ochranným nátěrem či lakem. 5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Izolační materiály splňují požadavky protipožární ochrany. 5.1 Obvodový plášť Tepelná izolace provětrávané fasády je navržena z desek z kamenné vlny Rockwool Airrock HD tloušťky 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD=0,035 W/m.K. Konstrukce splňuje doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla menší než UN=0,25 W/m²K. 5.2 Střecha Jednoplášťová neprovětrávaná konstrukce střechy obsahuje vrstvu kamenné vlny Rockwool Dachrock tloušťky 200 mm. Celá konstrukce splňuje požadavek na součinitel prostupu tepla menší než UN=0,24 W/m²K. Tepelné mosty v oblasti atiky jsou řešeny zateplením. 5.3 Podlahy Podlahy na styku s nevytápěným prostorem v 1NP jsou doplněny tepelnou izolací deskami z kamenné vlny Rockwool Fasrock s povrchovou úpravou z černé netkané textilie umístěné pod stropem 1PP v celé ploše pod 1NP s přesahem 1 m. Podobným způsobem je vyřešeno zateplení podlahy nad exteriérem (lodžiemi) v 6NP. 6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 6.1 Geologické podmínky V řešené lokalitě nebyl proveden aktuální inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. Informace o geologických podmínkách byly získány prostřednictvím České geologické služby - Geofondu ČR. Na území staveniště byly uvažovány základové poměry zjednodušeně ve dvou vrstvách – horní vrstva deluvia a pod ní vrstva skalního podloží tvořená metamorfity, převážně horninami fylit a svor. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3 – 5 m pod terénem a ovlivňuje založení stavby a spodní stavbu. 6.2 Způsob založení Stavba je založena na železobetonové monolitické desce. Hydroizolace spodní stavby je vzhledem k výskytu podzemní tlakové vody řešena jako izolační vana. Založení objektu je blíže popsáno v části 4.2.


7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Navržený objekt ani jeho provoz nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Provozem a užíváním objektu nebudou vznikat škodliviny ani nebezpečné odpadní látky. Běžný komunální odpad bude tříděn a v pravidelných intervalech odvážen na skládku. Splaškové vody z objektu budou odváděny do jednotného kanalizačního řádu. Dešťová voda ze střechy, teras a zpevněných ploch bude odváděna potrubím pod silnicí do přilehlého vodního recipientu – Vlčího potoka. 8. Dopravní řešení Příjezdová komunikace K objektu vede místní komunikace, která navazuje na komunikaci II/296 (Pec pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou – Trutnov). Pozemek přímo sousedí se silnicí, z níž jsou vjezdy do podzemních garáží a boční vjezd k objektu pro zásobování. Doprava v klidu Součástí objektu hotelu jsou dvě patra podzemních garáží pro hotelové hosty a návštěvníky služeb objektu s celkovou kapacitou 91 stání, z toho 5 míst je vyhrazeno jako bezbariérových. Před hotelem je menší odstavné parkoviště pro 6 vozidel a jedno bezbariérové stání. 9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Pro hydroizolaci spodní stavby jsou použity fólie z měkčeného PVC Alkorplan 35034, které zajišťují i protiradonovou ochranu stavby. Izolace je po obvodu stavby vytažena 300 mm nad úroveň přilehlého terénu včetně ochranné geotextilie. Veškeré prostupy musí být utěsněny proti proniku vody a radonu. 10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu Objekt je navržen v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., vyhl. 269/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb.


A´ 200

6060

200

200

720

4400

5600

-6,090 -6,740

200 200

1450

6760

2

2400

1000

1575

200

7700

400

7700

7800

7800

28150

400

7700

8300

400

3750

350

1000

20050

2900

7800

400

4250

-6,090 -6,740

7800

16000

6600

7500

4050

400

-6,090

1375

8400

-6,090 -6,740

1000 350

-6,090 -6,740

400

400

11000

8400

-6,740 -7,290

400

7700

400

7700

400

7700

400

7700

400

7700

400

400

7700

400

7800

200

140

4 3000

1700

1700

200

2000

4

7700

2300

7700

750

-6,090 -7,290

3000

140

-6,090 -6,740

140 200

140 200

5 240

5

2000

400

400

7800

1900

200

400

140

1900

3 2300

3

-6,740

17480

2700

670

200

670

-6,090 -6,740

-6,740

200

200

720

3700

-7,590 -8,040

-8,040

1600

4300

1200

1200

750

4200

1200

1200

3745

K 8100

200

750

1450

1200

1200

200

J 8100

-6,090 -6,740

200

1000

1200

200

1450 1200

2400

I 8100

1 200

3650

5800 200

-6,090 -6,740

H 8100

-6,090 -6,740

4900

4200

4400

4300

2

G 8100

250

-6,090 -6,740

1

-6,090 -6,740

-6,090 -6,740

-6,740 -7,290

dilatace

2025 240

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

-6,090 -7,290

6075 8100

8100

240

81480

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

F 8100

-6,740

E 8100

3000

200 140

240

D 8100

140

C 8100

5800

B 8100

200

A

-6,090

-6,740

-7,590

-6,090

-6,090

-6,740

-6,740

-8,040

LEGENDA železobeton betonová mazanina SDK příčka tepelná izolace - kamenná vlna hydroizolace

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

výkres základů

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

3xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:200

F1.02


I

J

8100

8100

400

7800

7800

400

8300

8000

17580

200

1500

8300

24200

7700

400

3750

1000 2020

4300

4000 400

5800

8x300=2400

2

200 11720

350

20050

02.01

1 -6,080 2400

02.05 2900

7800

400

4250

7800

200

140

16000

340

8000

7700

1450

1550

4200 5800 400

D1 P 400

200

16800

7700

10

18

8000

200

-4,640 1100

4400 8x300=2400

4000 400

200

16800

1575

200 140

140

340

140

250

250

720

200

200

7500

1000 2020

1400

1725

200

1000 2020

1

200 2400 200

1200

6060

3650

200

1250

9

3000

720

K

8100

1100

4900

1200 2020

1000 2020

750

3000

3000

3650

400

400

1200 2020

200

D6 P 150

8000

8400

750

D1 L 1600

4900

4000

4000 5800

5600

200

1375

200

1000

02.02

1000

400

200

18 3850

1200 D1 L

1550

200

3750

2700

2700

4200

8x300=2400 4400

5600

8x300=2400

4300

B

2

02.03 1375

02.04

1500

250

7900

1100

1 -6,080

H 8100

200

250 D1 P 1200 1200 2020

9 10

G 8100

250

250

140 200

1000 2020

1100

1250

200

1500

-4,640 2400 200

F 8100 81580

200 140

1

E 8100

8400

D 8100

17200

C 8100

17700

B 8100

A

400

400

11000 400

400

400

400

400

400

400

11000

11900

-6,080

3

3

73475

7700

400

400

5980

400

dilatace

4805

2025

4

-6,080 3000 2350

750

3000 2350

750

3000 2350

575

5

-6,130

510

340

140

140 200

200 510

5 69010

200

2000

400

7800

2300

400

1900

7700

D16 -

400

1700

400

400

D16 -

400

7700

1700

400

2000

400

1700

4

400

400

80800

7700

400

400

400

7700

400

400

340

400

1900

7700

400

400

1700

7700

200

400

1900

7700

400

400

400

7800

1900

200

400

2300

140

6075

3000 2350

1085

81650 81200 8100

8100

B

8100

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

8100

G

8100

H

I

8100

J

K

A

A

2PP - tabulka místností ozn. 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05

název místnosti garáže schodiště zásobníky na TV předsíň schodiště

plocha m² 1245,72 15,18 21,00 11,85 15,18

podlaha P1 epoxidová stěrka P1 epoxidová stěrka P1 epoxidová stěrka P1 epoxidová stěrka P1 epoxidová stěrka

LEGENDA železobeton příčka Liapor tepelná izolace - kamenná vlna desky z extrudovaného polystyrenu

stěny pohledový beton pohledový beton omítka pohledový beton pohledový beton

stropy pohledový beton pohledový beton pohledový beton pohledový beton pohledový beton

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

půdorys 2PP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F1.03


E

F

8100

K

8100

8100

400

2500

7800

8300

16000

6600

7800

400

8300

7700

400

3750

1000 2020

20050

01.01

140 3605

200 4000

1200

400

5800

9x300=2700

4400

01.05

2

1400

350

1200

D1 P 7800

200

200

2500

9650

19 -3,200 2400

200

2900

7800

400

4250

7800

200

200

16000

510

17650

4050

5500

1450

8000

400

200

16800

3750

1

200

16800

350

7500

1000 2020

9x300=2700

4200

200

340

140

340

140 200

250

720

200 2400 -1,600 1100 1100 28 29

200

200

1250

400

6060

400

200 200

200

4900

250 1000

1000 2020

200 D1 L1600 250

1200 2020

3650

3000

01.04

750

3000

200 3650

3900

400

400

5800

1500

1000 2020

200

4200 1450

17480

340

720

8000

2700

200

1200 2020

38

16800

200

200

200

2400

2100

750

140

01.03

01.02 140

8400

J

I

8100

D1 L

38 3850 1200

1400

-3,200

750

550 1000 550 200

200

5600

9x300=2700 4400

9x300=2700

4300

19

1000 2020

7900

D1 1200 P 1200 2020

4000

750

29

200 1500

200

1500

1250

4300

2400 200 -1,600 1100

4300

1200 1100 28

D6 L

250

140

1

17200

8100

81200 81480

B

H

8100

140

2

G

8100

4300

D 8100

8400

C 8100

17200

B 8100

A

14045

80800

400

400

400

400

11900 400

400

400

11000 400

400

11000

-3,200

3

3000 -3,200 2350

3000 2350

750

-3,250 3000 2350

1900 400 400

4

400 16775

2000

750

1700

3000 2350

2300

400

400 D16 -

400

D16 -

400

400 1700

48040

400 57275

400

400

400

400

1900

400

400

1900 400

400

400 1700

2000

1900 400

400 400

4

400

1700

400

140 200

400

400

2300

3

17285 6075

81650

140

200

dilatace 2025

510

9575

200 200

340

140 200

5 140

5

81200 8100

8100

B

8100

C

D

8100

E

200 8100

F

8100

8100

G

8100

H

I

8100

J

K

A

A

8100

1PP - tabulka místností ozn.

název místnosti

01.01

garáže

01.02 01.03 01.04 01.05

schodiště šachta předsíň schodiště

plocha m² podlaha 1257,85 P1 15,18 8,19 11,85 15,18

stěny

epoxidová stěrka

pohledový beton

P14 marmoleum P1 epoxidová stěrka P1 epoxidová stěrka

pohledový beton pohledový beton pohledový beton pohledový beton

P14 marmoleum

LEGENDA železobeton tepelná izolace - kamenná vlna desky z extrudovaného polystyrenu

stropy pohledový beton/ min. vlák. desky s povrch. textilií pohledový beton pohledový beton pohledový beton

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

půdorys 1PP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F1.04


1NP - tabulka místností

1100 46

2700

D1 P

1000 150

1450 150

1000 2020

1000 2020

1.17 3850 2700

2000

5600

500

2700

7700

400

2000

400

7700

400

7800

200

200 110

±0,000

6750 2660(0)

575

575

12

4300

wc muži wc bezbariérové schodiště lyžárna sklad sklad schodiště prádelna chodba předsíň úklidová místnost chodba zázemí recepce chodba

čisticí rohož třívrstvá dřevěná podlaha

P13 keramická dlažba P13 keramická dlažba P2 třívrstvá dřevěná podlaha P5 keramická dlažba P5 keramická dlažba P5 keramická dlažba P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P14 marmoleum P10 marmoleum P4 cementová stěrka P4 cementová stěrka P14 marmoleum P4 cementová stěrka P14 marmoleum P14 marmoleum P5 keramická dlažba P14 marmoleum P8 marmoleum P14 marmoleum

stěny omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu sádrová stěrka, malba keramický obklad/sádrová stěrka keramický obklad/omítka/s. s. keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad/sádrová stěrka keramický obklad/omítka/s. s. keramický obklad do výše stropu pohledový beton omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton/sádrová stěrka pohledový beton/sádrová stěrka pohledový beton pohledový beton/sádrová stěrka omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton/sádrová stěrka keramický obklad/omítka/s. s. omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka

stropy SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled pohledový beton SDK podhled pohledový beton poheldový beton pohledový beton pohledový beton SDK podhled pohledový beton SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled

6750 2660(0)

O3

O3

9450

6750

2375 1350

2000 6750 2660(0)

O1 1350

6750

2375 ±0,000

±0,000

1350

6750 2660(0)

7690

1,5%

3 8100 2300

2000

24100

3785

3275

400

400 200

+1,920

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

1,6%

4600

22

6750 2660(0)

wc wc wc bezbariérové předsíň

P3 P2

3800

±0,000

3,5%

4050

17820

1355

7700

2000

10x310=3100

±0,000 575

±0,000

2200 2400

1.04

1.01

1150

D15 P

2300

1000 650

2400

4 6990

11

10x310=3100

1150

650 1000 2020 650

2300

7800

18225

bar předsíň wc ženy

podlaha

-0,120 400 1

O1

schodiště kavárna kuchyně mytí nádobí

plocha m² 18,14 119,37 25,28 18,88 216,45 35,82 13,08 17,98 6,75 7,04 1,26 1,26 3,87 6,75 9,60 3,87 15,18 60,04 60,04 63,40 15,18 44,24 25,80 8,68 3,30 30,15 24,18 11,85

1355

1.05

O2

2850

7800

D2 P

8100

3,2%

1000 2020

3800

350

2025

5450

1675

6400

Z2

3

2,6%

4960

7690

1.02

3800

2950

D17 L

2

1,5%

8400

1.14

2700

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

1,6% 1000

1.09

-0,120 ±0,000

D6 L

3750

1000 2660

150 1000

3750

1800 100

D6 P

4150

1800 100

3300

54

400

V2

200

4450

4200

39

1000 150

±0,000

7900

±0,000

4600

1.15 2700

7x300=2100

V3

2700

5600 7x300=2100

1.12 1.11

V3

200

D6 L

2250 1800

1800

D6 P

2250

8000

D2 P

510

1200

1900

2400 +1,280

1100 47

10700

700

1800

1800

1900

2400

2400 1500 1500

1300

200

12150

1050

4550

1.18 200

3750

1250

D8 P

název místnosti zádveří hala recepce

575

4

O3 1350

6750

1085

15790

510

2000

7900

7600

1.19

2150 100

1.16

1

2,6%

200

6200

7900

6200

200

7600

7600 140

1.20

400

1.13

1500

150 1000

1.08 200

2150

200

D2 L

8000

400

200

1500

600

1200 2020

100

4100 3000 750

200 200

500

100

200

1.06

6000

1000 2020

1050

7900

1200 2020

1.10

100

4050 2660(0)

800 2020

D2 P

750

D8 L

K 8100

16300

1340

6050

720

J 8100

±0,000

200

200

1200 2020

I 8100

1500

9000

3600

200

200

1.07

9000

1000 2020

6060

1450 500(600)

3300

800

200

5500

200

3800

7500

D6 L 1850

800 2020

1000

200 2400

1000 5500 2020

D6 L

2050

1000 400 2020

1000

D6 L 2650

1000 2020 9850

1000 400 2020

3000 21500

1200

1000 2020

11950

6200 1400

400

5350

1.23

200

2700

3800

200

5400

3000

3000

3200

800 2020 3900

4100

1200 2020

5600

720

6200

800

D6 L

1.03

D3 P

1.27

D7 P

D6 P

1600 4900

1200

200

1000

1.28

700

14500

D6 P

1550

3900

200

200 2100

1000

2450

1000 2020

15480

1400

2350

8400

15200

1000 2020

7900

D6 P

1500

200 200

1500

1.25

730

16000

1.26

D7 L

1000

D6 P

575

2000

3750

400

D6 P 150

1.24

400

200

1450 1000

200 1500

2200

645

3750

D1 L

200 1200

1700

2400 2700

3850

100

1200 2020

7900

±0,000

1.21

5600

1.22 200

54

2

1550

4000

1250

39

±0,000

65450

5

5

-0,150

dilatace 6750

49785

2025

6075

81750

8100

A

8100

B

8100

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

8100

H

I

8100

J

K

A

B

200

400 1000 2020

250 7900

1000 2020

200

1200

7x300=2100 5800 4400

7x300=2100

47 4300

1250

1100

4200

1200

2400 200 +1,280

1100 46

H 8100

24035

200 140

41415

1

G 8100

4400

F 8100

1200

E 8100

400

D 8100

5600

C 8100

1000

B 8100

1000 2020

A

ozn. 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28

LEGENDA železobeton SDK příčka instalační předstěna tepelná izolace - kamenná vlna desky z extrudovaného polystyrenu

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

půdorys 1NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

4xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:150

F1.05


A

B

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

2NP - tabulka místností

H

8100

8100

I

8100

65620

110 100

1450

200

4300 5600

9x300=2700

9x300=2700

4200

1400

15200

8400

4450

15820 100 200

2400

D9 P

4450

5200

3

5350 2300

100

1000 1725

2.15 400

1725

13400

200

D9 L

D9 P

1000

200 7800

200

200

100

575

200

2.14

6600

2.03

7900

2400

1725

4900

4500

7950

7950 +1,920

10x310=3100 6750 1920(420)

200

1000 2020

200

3400

5600

2400

1725

7800

D9 P

1250

9000

2.02

+5,440

1725

200

2

72

1200

2725

2.12

D4 L

73

400

400

2.07

3000

10x310=3100

3750

1000 2020

1000 2020

O4 65620

200

65000

8100

B

8100

C

8100

D

200

8100

E

wc muži wc bezbariérové předsíň wc ženy wc wc wc bezbariérové konferenční sál jednací místnost sklad sklad schodiště předsíň chodba dětská herna sklad sklad nápojů sklad obalů údržba odpady schodiště přípravna předsíň úklidová místnost šatny sprcha ženy wc ženy sprcha muži wc muži kancelář sklad

plocha m² 6,00 38,70 71,10 6,84 9,69 3,96 6,84 7,13 1,26 1,26 3,96 165,84 21,24 10,68 10,68 15,18 18,96 48,30 57,67 57,67 28,10 28,10 25,28 30,81 15,18 44,24 8,68 3,30 32,64 3,82 1,26 3,82 1,26 44,24 11,85

podlaha

stěny

stropy

P13 keramická dlažba P2 třívrstvá dřevěná podlaha

omítka omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad/sádrová stěrka keramický obklad/omítka/s. s. keramický obklad do výše stropu keramický obklad/sádrová stěrka keramický obklad/omítka/s. s. keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton/sádrová stěrka pohledový beton/sádrová stěrka pohledový beton/sádrová stěrka pohledový beton/omítka pohledový beton/omítka pohledový beton keramický obklad do výše stropu pohledový beton/sádrová stěrka keramický obklad/omítka/s. s. omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu

omítka omítka omítka SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled

omítka

omítka

P8 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P8 marmoleum P8 marmoleum P8 marmoleum P8 marmoleum P14 marmoleum P14 marmoleum P14 marmoleum P 9 korkové dlaždice P4 cementová stěrka P4 cementová stěrka P4 cementová stěrka P4 cementová stěrka P4 cementová stěrka P14 marmoleum P5 keramická dlažba P14 marmoleum P5 keramická dlažba P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P8 marmoleum P14 marmoleum

omítka omítka omítka omítka pohledový beton omítka omítka omítka pohledový beton pohledový beton pohledový beton pohledový beton pohledový beton pohledový beton omítka pohledový beton SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled

4

8100

F

8100

G

110

8100

H

I

A

A

8100

název místnosti schodiště galerie foyer předsíň

110

O4

1

1100 82

3550

450

1100

5600

2900 4700

6050

1800

D6 P D9 P

1800

1800

1000 2020

2.16

14800

2725

200 1200

1000 2020

1000 2020

1800

1900

1900

1800

D1 P

8000

1900

2.13

250

200

Z2

3200

3850 +3,840

200

3950

V4

7900

575

3750

1725

200

575

D9 P

600

100

D2 L

2.01 6750 1920(420)

2600 3800

1600

+3,840

+3,840

575

2.09

1000 2020

V3

2020

2.23

400

400

7900

2.10 V3

1000

2.17

3000

1200 2020

2.19 200

475

63

1000 2020

750

D6 L

1800

3000

3000

3000

1200 2020 7900

2500

7900

6750 1440(900)

6350

5000

575

400 1000

1000

100

2.11

6350

5000

750

200

1000 2020

200

D2 L

2200

400 1000 2020

1900

1000 2020

9000

3750

2.20 200

2.05

2200

5850

5000

100

400

3850

V3

2000

1000

D8 L

1150

1000 2020

1000 2020

1200 2020

1150

3150

2.21 200

200

1900 2020

8850

1000 2020 3850

720

2.04

7300

200

200

5000

1000 2020

2.18

1500

D8 P

D9 L

200 1000

D4 L

2550

2300

2400

1900

200

300 1000

1500

500

200

250

5900

6060

4900

1600

1000 2020

200

1400

1000

7300

200

720

2400

1900 2260

1900

+3,840

610

200

D6 P

2100

800 2020

1500

2.08

1150

6750

1500

1000 2020

32200

2.06

100

D6 L

350 800

3100

2.35

2200

3800

3

4

5600

7900

1200

1000 2020

100

2600

200

2100

200

2900

2.34

200

1000 2020

7900

D7 P

L

7900

D19 P

200

2.33D7

D7 P 200 2100

575

800

6750 1440(900)

200

200 575

800 2020

200

4600

1050 800 2020

D7 L

5600 150

800 1050 2020 2000

2800

2.32

3600

3900

100

D6 P

1250

2400

2400

+3,820

1200 2020

D6 P

300 1000 250

2.22 7900

2.29

7300

2.24

2100 7900

7300

+3,840

1600200

D6 P

2800

D6 P 1900 2260

1900

D19 P

150

200 1000

4250

1000

2900

2100

3900

15820 8400

4100

1500

800 2020 5300

1000 2020

D7 2.31 D7 P P

2.28

645

3750

9350 4100

2.27

100

2.30

1200 2020

400 400

200

2800

575

1450

1250

200

D6 L

1000

D18 P

200

2200

D7 P

830

4000 3750

1200

1000 2260

1400 250

+5,440

1450

2400

100

7900

72 1100

1100

O9

350

100

4200

4500

5600

9x300=2700

4900

4450

9x300=2700

4300

2.26

73

2

2300

B

200

63

1550

+3,840

82 +3,820

200

D6 L

+3,840

200

D1 L

1000 2020

2.25

1200

1000 2260

1000

3850

D18 L

33485

O9

200

150

660

1

6750

2000

25385

ozn. 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35

LEGENDA železobeton příčka Liapor SDK příčka instalační předstěna tepelná izolace - kamenná vlna

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

půdorys 2NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

4xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:150

F1.06


A

B

C

8100

110

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

200

3NP - tabulka místností

H

8100

8100

I

8100

65000

200

110

65620 6750

O9

O9 100

250

65

3.44

575

3.52

200 4300

1200

3785

200

65

3850

8400

3785 3850

15400

65 200

3.48

65

1950

15820

65

3850

1400

200

2

1100

+8,640 2400

600

3785

1835

10800

1835

8x300=2400

4200 200

92 1100

D9 P

3.53

1000 2020

D10 PL

3350

D9 P

+7,040

1000 2020

D9 L

1000

D10 PL

1000

1000 2020

3275

4500

2700 2240(260)

9x300=2700 5600

200

400

900 2200

D2 P D11 -

D11 -

3.50

3.12

575

101

93

900

2200

3.51

600

8200

200

83

3.56

500

1

6635

3.40

3785 3850

1950 10800

65 200

3.47

900

D2 L

900 65

3850

+7,040

6700

3.35

3785

1000 2020

1000 2020

3.36

200

1950 10800

3785 3850

10800

65 200

4900

3850

D1 P

6200

3.31

65

3850

1835

6200

3.30

3785 200

1950

7700

3785 3850

5000

65 200

7600

3850

5000

65 5100

3785

1835

3.46

600

600

2285

3.42

900

3.43

1500

10800

1835

1000 2020

D2 P

2150

2200

3000

1000

D2 L

3.38

3.39

D11 -

3.33

1200

200 +7,040

1500

1000 2020

4625

900

5150

650

1000 2020

D8 L

6750 1440(740)

20050

1450

1500

950

900

D11 -

200

D11 -

1000 2020

1350

3.55

900

3.34

600 10800

200

6750 1440(740)

D2 P

720

2200

200

3000

6060

3000

200

3000

900

250

1600

250

1200 2020

1000

1500

1000

1500

750

2350

3.29

900

D2 L

1200 2020

7600

3.26

750

575

6200

6200

3.22

3785 3850

720

1950

6200

65 200

2200

900 65

3850

1950 10800

3785

1835

6200

1835

10800

2200 600

900

D11 -

D11 -

900 600

8200

D2 P

900 2200

D2 L

900

D2 P

3.28

1200 2020

D5 L

575

575

2700 2240(260)

575

575

2700 2240(260)

575

575

2700 2240(260)

575

575

2700 2240(260)

575

575

2700 2240(260)

575

575 2240(260)

575

575

2700 2240(260)

575

575

2700 2240(260)

575

575

2700 2240(260)

2700

675

675

2700

675

675

2700

1600

2700 2240(260)

3.24

1200

575 +7,040

1600

575

3850

3.25

2350

6750

3.011440(740)

D5 P

1600

575

600

3.18

3.21

1950

200

1000 2020

575

1600

2700 2240(260)

3785 3850

1200

9185 110

9450

O9 250

575

65

1000 2020

575

1600

575

1950

200

D9 P

3.20

10800

3.15

3850

3350

3350 2700 2240(260)

4900

900

D11 2200

2200

3900

1200 2020 800 2020 100

3785

575

1000 2020

1000 2020

3.11

1550

1835

6750 1440(740)

3.02

1200

3.16

1600

3.06

200

1350

6200

3785 3850

D7 P

2000

65 200

1100

1950

1000 2020

65

3.17

875

6450

3.14

650

1835

3850

1000 2020

1200 2020 645

D2 L

900 2200

3.09

600

3785

6200

6700

3.07

D9 L

1835

1000 2020

8400

200

4850

6200

3785 3850

10800

15820

65

2350

1950

6750 1440(740)

28150 1000 2020

D2 P D11 -

600

2400

D11 -

3.05

900

200

+8,640

3.10

900

2200

3.04

1000

1350

280

1000 2020

900

400

4900

92 1100

1100 1400

1000 2020

D2 L 4200

9x300=2700

8x300=2400

1250

6750 1440(740)

+7,040

10800

500 83

93

2

4625

1000 2020

+7,040

101 4300

200

D1 L

5600

1200

3850

3.03

6750

2350

1350

O9

1000 2020

6750

100

1

575

575

2700 2240(260)

575

575

2700 2240(260)

675

675

2700

675

675

2700

575

575

2700 2240(260)

575

2700

575

+7,190

O6

2700 4050

675

O5

3.19

3.13

675

2700 4050

675

675

O6

2700

O5 4050

3.23

3.27

675

675

2700

1350

O5

8100

2700

675

675

O6

3 2700

O5

8100

+7,325

3.32

1350

O6

3.37

4050

O6

O5 4050

3.41

3.45

4050

O6

O5

1350

3.49

8000

O6

2300

675

1900

675

1900

8100

2700

1900

O5

1350

1900

O6

2700

1900

675

1900

8000

3.08

675

1900

O5

2700

1900

1350

1900

2700

1900

575

1900

3 2300

3.54

4 1085

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1350

2700

1085

65620

8100

A

8100

B

8100

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

H

I

LEGENDA železobeton SDK příčka instalační předstěna tepelná izolace - kamenná vlna pozn. výřez hotelového pokoje ve výkrese F1.08

110

4

A

B

1350

O9

6200

6750

O9

5100

17285

ozn. 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56

plocha m² 11,87 42,22 chodba 15,18 schodiště předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 pokoj 25,11 15,20 terasa předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 pokoj 17,03 15,39 terasa předsíň 9,45 4,40 úklidová místnost předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 7,67 terasa předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 7,67 terasa předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 7,67 terasa předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 pokoj 28,52 15,39 terasa předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 pokoj 28,52 15,39 terasa předsíň 4,65 bezbariérová koupelna 5,95 bezbariérový pokoj 29,14 7,67 terasa předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 7,67 terasa předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 7,67 terasa předsíň 12,52 koupelna 3,87 pokoj 23,46 pokoj 25,11 15,20 terasa 30,07 chodba 15,18 schodiště název místnosti předsíň

podlaha P14 marmoleum P14 marmoleum P14 marmoleum P7 marmoleum P7 marmoleum P6 třívrstvá dřevěná podlaha P6 třívrstvá dřevěná podlaha S3 P7 P7 P6 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha třívrstvá dřevěná podlaha

S3 kamenná dlažba P14 marmoleum P5 keramická dlažba P7 marmoleum P7 marmoleum P6 třívrstvá dřevěná podlaha S3 P7 P7 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha

S3 P7 P7 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha

S3 P7 P7 P6 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha třívrstvá dřevěná podlaha

S3 P7 P7 P6 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha třívrstvá dřevěná podlaha

S3 P7 P7 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha

S3 P7 P7 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha

S3 P7 P7 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha

S3 P7 P7 P6 P6

kamenná dlažba marmoleum marmoleum třívrstvá dřevěná podlaha třívrstvá dřevěná podlaha

S3 kamenná dlažba P14 marmoleum P14 marmoleum

stěny omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad/omítka/s. s. omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba fasáda/lodžiové příčky omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton

stropy SDK podhled SDK podhled pohledový beton SDK podhled SDK podhled omítka omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka omítka SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka SDK podhled SDK podhled omítka omítka omítka SDK podhled pohledový beton

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

půdorys 3NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

4xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:150

F1.07


4

3

2

8400

4300

1350

2300

1

G

1350

G

3.43 3.44

1350

3.45

2700

4050

2%

LEGENDA železobeton SDK příčka instalační příčka/předstěna lehčený beton tepelná izolace - kamenná vlna

6750 1440 (740) +0,650

+7,780

1000 2020

1000 2020

1950

900 1970

330

200

1650 2350 400 1400(400)

1250 100

(2300)

3

otvor pro údržbu

200

+7,450

1000

950

885

2435

+7,450 635 165 400 200

200

65 200 65

575

100

1000

+7,040

800

3.47

800

(2300)

1800 7700

1000

1800

900 2250

800 50 2300

150

100

2100

1900

1835

800

3785

D11 -

400 4

900

3.48

+7,040

3850

2700 2240 (260) +7,190

+7,335

+7,325

600

+7,325

1350

2700 2240 (260)

4050

O6

200 1350

D2 L

3.46 +7,040

3.49

H

1950

1950

D10 LP

1350

T1

1950

10800

2%

C

200 +7,805

8200

+7,040

1000 2020

500

1600

3.55

6750

1200

200 200200

575

900 1970

1350

+7,165

±0,000

1350

8100

3.42

2

H

1

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

půdorys pokoje (výřez G-H)

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

F1.08


2

480 480

1440

480

320

480

480

1600

380 2020

2300

2300

2660 V4

640 480

480

1600

+5,860

480

posuvné příčky DORMA MOVEO

3

380 +6,660

480

+6,660

+5,860

P10 +7,040 3NP

740

P7

380

300

480 480

+6,660

480

3040

P6 +7,040 3NP

LEGENDA železobeton SDK příčka instalační příčka/předstěna lehčený beton tepelná izolace - kamenná vlna

+9,540

T1

380

+7,335 +7,190

+7,325

80

1100

640

2660

2240

2560

480

480

480

+9,340

2020 2500

+9,060

480 160

+9,700 280

360

160

+9,700

S3

det E

4

P10

+10,080 4NP

380

80 300

480

480

+9,700

P7

1440

P6

740

T1

360

+10,375 +10,230

380

640

+10,365

640

S2

+10,080 4NP 480

1

480

3

1100

480

4

V4

2

1

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

řez pokoje CC

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

F1.09


6NP - tabulka místností

B

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

H

8100

I

A

8100

8100

65620 6750

O9

6750 2560(420)

1350

400

575

200

4300

2

40300 5800

6.03 +16,320

400 7700

400

1350

25385

6750

wc bezbariérové wc muži wc ofis mytí nádobí kuchyně chodba zázemí předsíň wc wc úklidová místnost předsíň sklad schodiště

sádrová stěrka keramický obklad do výše stropu keramický obklad/sádrová stěrka keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu sádrová stěrka keramický obklad do výše stropu keramický obklad/sádrová stěrka keramický obklad do výše stropu keramický obklad/omítka/s.s. keramický obklad do výše stropu keramický obklad/omítka/s.s. omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad/omítka/s.s. pohledový beton/sádrová stěrka keramický obklad/omítka/s.s. pohledový beton

stropy SDK podhled SDK podhled omítka omítka pohledový beton SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled omítka omítka omítka SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled pohledový beton omítka pohledový beton

6750 2560(420)

1350

6750 2560(420)

1350

400

7800

6750 2560(420)

1350

6750 2560(420)

575

O7 1350

6750

O7 1350

6750

O7 1350

O7

6750

4

110

O7

O7

wc wc předsíň

P5 keramická dlažba P14 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P5 keramická dlažba P5 keramická dlažba P5 keramická dlažba P14 marmoleum P14 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P5 keramická dlažba P14 marmoleum P5 keramická dlažba P14 marmoleum

stěny omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton

3

7700

4 O7

wc bezbariérové wc ženy

podlaha P14 marmoleum P14 marmoleum P6 třívrstvá dřevěná podlaha

2300

400

3785

7700

3275

400

2000

7800

6750 2560(420)

restaurace bar schodiště předsíň

plocha m² 11,85 74,54 376,49 35,48 15,18 2,70 3,96 8,09 1,26 1,26 2,70 3,96 9,36 1,26 11,47 11,60 185,30 30,07 29,14 1,80 1,35 1,35 2,10 6,04 30,81 15,18

400

400

O8

název místnosti předsíň foyer

4050

8000

D12 -

8400

16000

15200

4050

15820

11950 14800

11300

1100

200

D13 L

1675

D5 L

+18,080 2400

4050 1440(900)

3000

1600

9000 575

1200

1100 152

200

6.01

1200 2020

1900

5800 200

7985

1250

1100 162

10x300=3000

200

6.05

1100 141

10x300=3000 5600

200 3750

3850 +16,320

4200

400

400 750

1900 2020

1200 2020 7900 1900 2020

100

750

24300

5100

7800

6750 2560(420)

1000 2020 5800

7700

6.15 1900 2020

4000

4000 6400

400

D1 P 1450

4700

1500

200

3650

7800

250 1000 2020

1200 2020 3000

11100

1200

3000

3000 2800

6.14

200

1

151 1200

6.10

200

6.02

100

6.09

V3

6.21

720

3000

1800

D7 P

3800

100

6.13

1500

3800 2800

V3

200

6.04

6600

D6 P

D6 L 1800

P

1400 800

1200

6.20

6060

4625

200

8675

6.07

200

6750 1440(900)

1100

6.08

2000

400

D7 L

D7 P

8100

7700

720

475

+16,320

2200

6.22 V3

475

2000

400

1500

D8 P

D8 L

6750 1440(900)

2000

7800

2300

3275

3

1500

10850

3700

400

24100

1900

16775

1000 2020

6.11 6.06

5100

6.17

6.12

6.23

3700

4400

9000

16000

2700

4050 1440(900)

O8

1000 900(1200)

2200

1500

800

D4 L

2900

3900

8400

6.16 1100

900 D7

2700 200

1150

4000

950

1500 900(1200) 3100

200

1000 2020

450

2300

800 2020

200

9650 16000

15820

1675

4450 4050

2550

100

D7 L

2100

1200

300 1000 250 2020

200

D7 900 L

3900

6200 4700

1200 2020

D6 3900 P

1200 2020

200

1350

6.19

575

D6 L800 600 2020

200

645

1000 2020

6.24

1250

8200

200

4850 300 1000 250

3750

6100

800 2020

D7 P

1250

1000 2020

D7 P

6750 1440(900)

6.18

7200

450

D6 P 800

3900

2300 200

D6 P

100

O9

575

1100

151 +18,080

D6 L

7900 400

400

4200

4400

3750

152

2400

1350 20050

1000 2020

6.25

1200

2

5600

10x300=3000

4350

1100

10x300=3000

141 1100

6750 1440(900) 8400

200

162

+16,320 4625

2450

D1 L

400 1000 2020

1200

3850 +16,320

6.26

1200

1

9185

65620 110

200

65000 8100

A

8100

B

8100

C

8100

D

200 8100

E

8100

F

8100

G

110

8100

H

I

A

B

O9

100

O9

41585 110

17285

ozn. 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26

LEGENDA železobeton SDK příčka instalační předstěna tepelná izolace - kamenná vlna

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

půdorys 6NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

4xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:150

F1.10


8NP - tabulka místností

B

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

H

8100

8100

I

A

8100

65620 6750

1350

6750

6750

1350

6750

O9

1350

6750

O9

9185

O9

575

575

575

6750 2560(420)

6300

4200

200

4050

4300

8.22

3850

8400

8.21

O8

7900

3000

400

6750 2560(420)

1350

7800

6750 2560(420)

575

200

8.24

7900

1350

575

6750 2560(420)

vířivka 2,0x2,0m

200

575

575

8.23

3 7900

6750 2560(420)

vířivka 2,0x2,0m

2300

7700

3275

400

575

575

6750 2560(420)

575

17285

O7 6750

O7 1350

6750

O7 1350

6750

1350

O7

O7

O7

6750

9450

6750

110

4 O7

1085

65620 200

65000 8100

A

8100

B

8100

C

8100

D

200 8100

E

8100

F

8100

G

LEGENDA železobeton SDK příčka instalační předstěna tepelná izolace - kamenná vlna

110

8100

H

I

A

110

15200

3850

15820

3350

200

2400

1675

200

200

4900

1700

200

D6 P

4950 1000 2020

1500

5600 7x300=2100

7x300=2100

400 1000 2020

2

D6 P

1000

171 170

600

750

1

1100 178

163

+21,120

2250

3350

D7 P

8.05 1100

4050 1440(900)

8.18

1250

4100

3450

1000 2020

13100

8.11

2700

2000

2750

8.20

D9 L

D7 L

V3

2800

2700

1000

1450

200

D6 P

D6 P

D6 L 450 1000 2020 2200 800 2020 7800

850

300 800 2020

1300

2200

8.19

3000

3000

8.34

1850

2000

+22,400

3500

3500

1000 2020

2000

100

7800 2000

1500 7900 6750 2560(420)

200

1000

1000 2020

D1 P

200

100 2000

100

3150

8.33

2800

2900

16200

8.32 3400

2650

450 2200 300 800 2020

1500 2020

D7 L

8.17

+22,400

1750

8.15

4625

400

250

8.10

V3

D9 P

2400

3500

4050

8.25

24100

400

1000

D7 P

8.16

650

D8 P

2600

2700

8.12 8.13 8.14

4900

D9 L

2700 2500

D6 L

100

400 800

D6 L

1600

8.06

1000 2020

1000 2020

D6 P

600

1750

3350 16300

8.25

1000 2020

100

800 2020

750

8.08

bazén 7,0x4,4m

2200

3000 1200 2020

8.09

2250

7900

750

D8 L

1000

1000 2020

250

2600

200

8.01

3500

8.07

2200

1200 2020

650 250 1000

6750 1440(900)

9000

3350

200

1000

8.04 6300

200

D5 L

750

2200

D14 L

1200 2020

1000 2020

1950

1000 2020

720

3000

3000

4000

2100

1200

+22,400

7800

200

5100

3950

6060

200

800

400 800 2020

14800

D14 L

3000 2000

8500

2500

8.26

5100

3350

200

1400

800 2020

800 2020

1000 2020

6100 7300

8.02

720

1000

1350

1000 2020

4000

3200

D14 P

200

6750 1440(900)

1000 2020 1850

7500

1000 2020 8300

D6 L

10150

bazén 2,4x1,3m

3950

1350

1000 2020

1500

6750 1440(900)

600

1000 2020 3900 200 3800

2300

2800

1500

4400 100

1350

3150

1500

3100

8.27

1950

1950

9000

2000

3150 1750

100

2350

1200 2020 1500

6750 1440(900)

8.03

7800

8.31

D9 P

1000 2020

1000 1750

4200

8.28

575 V5

8.30

475

7800

2300

1200 2020

1650

8.29

100

D9 P

3275

3785

2300

8.36

8.39

8.40

250

3

D6 P

D7 P

D7 P 2250 600

1650 1750 100

3500

8.37

1850

D9 L

1000 2020

1000 4050 1440(900)

4050

800

475

200

600

250

6750 1440(900)

300 1000 250

800 600 2020

3800

2250

8.42

2450

8.35

950

1000 2020

3850

15820 8400

O8

2000

3850

1500

800

1450

1900

2000

1750

200

1750

1675

1250

800

8.41

575

D6 L

645

1850

+21,120 200

1000

D7 D7 900 L 900 L

3900

3900

170

8.43 8.44 1550

500 1650 800 2020

800

200 1000

1550

2500

8.38

11950 800 300 800 2020 2020

D14 P

200

550

2 2400

+22,400

800 550 2020

1450

4200

171

4400

5600

7x300=2100

7x300=2100

7985

D1 L

1100 163

4300

1000 2020

8.45

2400 1100 178

1200

3850 +22,400

D7 P

1

B

1350

O9

100

O9

110

17285

4

ozn. 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45

plocha m² 17,30 38,34 9,60 45,52 chodba 15,18 schodiště 11,70 chodba šatna špinavá 9,62 17,32 šatna čistá wc, sprcha bezbariérové 5,64 sprchy ženy 6,75 předsíň 3,51 1,35 wc 1,35 wc 1,35 wc 11,70 chodba wc, sprcha bezbariérové 5,64 sprchy muži 6,75 6,21 wc muži 1,35 wc šatna špinavá 9,62 17,32 šatna čistá posilovna 86,88 24,88 vířivka 24,88 vířivka 247,33 wellness první pomoc 7,44 47,02 občerstvení 9,92 bar předsíň 5,70 12,92 sauna 10,64 ochlazovna předsíň 4,82 parní sauna 10,37 sprchy 8,54 6,60 šatna 6,75 šatna 37,80 masáže 17,92 chodba předsíň 6,04 11,71 zázemí 2,94 úklidová místnost 11,71 zázemí předsíň 1,39 1,39 wc 15,18 schodiště název místnosti předsíň foyer recepce

podlaha P14 marmoleum P14 marmoleum P14 marmoleum P14 marmoleum P14 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P11 Pavigym Fitness P12 voděodolná dřevěná podlaha P12 voděodolná dřevěná podlaha P12 voděodolná dřevěná podlaha P14 marmoleum P10 marmoleum P5 keramická dlažba P5 keramická dlažba P4 + podlaha konstrukce sauny P5 keramická dlažba P5 keramická dlažba P5 keramická dlažba P5 keramická dlažba P12 voděodolná dřevěná podlaha P12 voděodolná dřevěná podlaha P12 voděodolná dřevěná podlaha P14 marmoleum P14 marmoleum P4 cementová stěrka P5 keramická dlažba P14 marmoleum P10 marmoleum P10 marmoleum P14 marmoleum

stěny omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad/omítka/s.s. keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu keramický obklad/omítka/s.s. keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba voděodolná stěrka voděodolná stěrka voděodolná stěrka sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba voděodolná omítka konstrukce sauny voděodolná stěrka voděodolná stěrka voděodolná stěrka voděodolná stěrka sádrová stěrka, malba sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba omítka/sádrová stěrka, malba pohledový beton/sádrová stěrka omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad/omítka/s.s. omítka/sádrová stěrka, malba keramický obklad do výše stropu keramický obklad do výše stropu pohledový beton

stropy SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled pohledový beton SDK podhled SDK podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK vodovzdorný podhled SDK podhled napínaná fólie Barrisol napínaná fólie Barrisol napínaná fólie Barrisol SDK podhled napínaná fólie Barrisol napínaná fólie Barrisol napínaná fólie Barrisol konstrukce sauny napínaná fólie Barrisol napínaná fólie Barrisol napínaná fólie Barrisol napínaná fólie Barrisol SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled pohledový beton pohledový beton SDK podhled SDK podhled SDK podhled SDK podhled pohledový beton

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

půdorys 8NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

4xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:150

F1.11


A´ A

B

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

H

8100

I

8100

K1

7730

600

K1

8100

+27,020

+27,020

+27,020

+26,895

+26,895

podtlakové větrání

230

2390

1520 4645

2,0%

+26,770

540

4300

3315

3,5%

1740

1,5%

O10

3,5% 3,5%

850

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100 3,5%

komín Ø130

3,5%

215

2 spádový klín

K3

1150

230

odvod vzduchu ze strojovny VZT

2595

3,5%

ventilační průduch Ø250

3670

2xkomín Ø300

8400

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

+26,895

+26,895

2,0%

K4

komín Ø200

3,5%

15880

1,9%

1200

3395

K2 1960

8400

podtlakové větrání

větrací potrubí kanalizace

7365

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

+26,770

1,5%

1,5%

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

+26,770

1,9%

1,5%

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

+26,770

1,9%

1,5%

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

+26,770

+27,020

K1

2,0%

3

600

+26,895

2300

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3670

3

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

+26,770

3460

1800

7740

1,5%

210

K6

8040

+27,020

3,5%

1900

1900

5840

550

1,9%

větrací potrubí kanalizace

podtlakové větrání

3,5%

3395 K1

odvodnění vnitřní vpusť PVC DN 100

+26,770

4325

3290

1,5%

O11

podtlakové větrání

podtlakové větrání

360

8100

3,5%

1200

3670

4200

1,5% K5

540

840

+26,770

K4 600

větrací potrubí kanalizace

1790

2

větrací potrubí kanalizace

4990

3,5%

4315 2,0%

2300

+26,895

4 600

4 +27,020

+27,020 K1

7540

8500

8500

7700

8500

7700

8500

7540

65680 8100

8100

8100

B

C

8100

8100

D

E

8100

8100

F

G

8100

H

I

A

A

+27,700

+27,860

+27,860 2,0%

+27,860

K2

+27,860

+27,860

+27,860

+27,860

+27,540

+27,700 K1

1,5%

+26,770 +26,550

600

K1 +27,020

500

B

1800

O10

1740

1525

2390 3670

4300

3455

+26,895

3,5%

1 podtlakové větrání

1740

1

+26,900

1,5%

1,9% +26,770

+26,900

1,5%

1,9%

1,5%

+26,900

+26,770

2,0%

+27,020

+26,770 +26,550

+26,250

+26,250

LEGENDA železobeton betonová mazanina SDK příčka tepelná izolace - kamenná vlna hydroizolace

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

výkres střechy

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:200

F1.12


det. A

3,5%

S1

+27,020

3,5%

3,5%

3,5%

+26,550

+22,400 8NP

178

+19,840 7NP

P8

+3,840 2NP

3520 3200

10

+14,530

60

x1

x1

10

+11,520 111 110

9x

+11,330

x1

16

+8,640 3040

10

+8,450

x1

10

+5,440

60

72

10

+5,250

x1

x1

300 380

3840

3460

P1

-6,080 2PP

6

60

+9,890

/30 0 +7,040 3NP

+6,850

00 0/3

/30 0

8x

P14

16

00 0/3

+3,840 2NP

+3,650

55

8x

+2,370

16

0/3 00 +1,280 47 46

±0,000 1NP

1 8x

60

0 /30

+1,090

10

x1

3130

10 18

+0,170

39

38

60

/30 0 29

-3,200 1PP

x1

6

-1,600 28

-1,790

00 0/3

19

9x

-3,390

16

0/3 00 10

2880

10

2570

-3,510

+10,080 4NP

73

54

80 2820

-3,200 1PP

0 /30

63 62

10

P1

-3,250

0/3 00

60

300 380

-0,540

-0,750

+13,120 5NP

+12,930

83 82

-0,190

det. B

/30 0

93

92

+2,560

+16,320 6NP

+16,130

0 /30

0 /30 60

P7

300 310

-0,650

+19,650

102 101

1 9x

S4 ±0,000 1NP

+19,840 7NP

/30 0

60

60

P7

+2,020

-0,380

6

00 0/3

80

2820

+5,860

+3,000

P2

0/3 00

121 120

80

2660

+6,660

+3,460

±0,000

16

P7

300 380

P6

+7,040 3NP

P8

x1

x1

10

+14,720 131 130

3040

2660

+9,060

+9,700

+7,325

+5,860

+22,210

141 140

80

P6

+10,080 4NP

S3

11

+17,890

300 380

+10,365

isonosník Schöck

11

3200

+12,100

+12,740

+22,400 8NP

+18,080 152 151

300 380

P6

+13,120 5NP

S2

8x

163 162

80

2820

+15,140

+13,405

isonosník Schöck

0 /30

171 170

+20,930

300 380

+16,320 6NP +15,940

S2

60

80

3140

+18,340

P6

1 8x

300 380

+19,460

+21,120 2560

80 2180 300 380

+22,020

P4

4230

80

3850

+25,700

P11

+26,250

300

+26,250

-6,080 2PP

9x

1

0 /30 60

-4,640 9

-4,830

1

-6,740

hpv

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

LEGENDA železobeton SDK příčka příčka Liapor instalační předstěna tepelná izolace kamenná vlna

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

desky XPS hydroizolace

Pec pod Sněžkou

město

kraj Královéhradecký

HOTEL JAVOR obsah

řez AA

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát datum

1xA4 20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F1.13


S1 +27,020

+27,020 +26,550

+26,250

300

+26,250

+25,700

300 550

+26,550

+25,700

+24,900

+23,300 P12

P14

P10

+19,020

2820 +3,840 2NP

80 380

P14

+3,460

+12,100

P7

P14

P7

P14

+9,060

P7

P7

+9,700 +9,340

P7

+6,180 +5,860

+4,740 P4

P14

P8

P8

P10

P10

P8

+3,840 2NP

P14

P8

P13

P5

P5

P10 ±0,000 1NP -0,540

P1

-0,380

-3,200 1PP -3,510

-6,740

2570 P1

P1

-6,080

P7

P14

P7

P14

P7

P14

P8

P14

+2,500

3840

3460 80 380

2820 300 2660 160 3130 10 310 2570

-6,080 2PP

P14

P1

10

P1

P4

-0,380

-3,510

+6,660

+3,460

±0,000 1NP

-3,200 1PP

+7,040 3NP

+4,740

300

P14

80 380

+10,080 4NP

2880

-0,540

300 520

+12,740 +12,380

P7

+9,060

P7

+13,120 5NP +12,100

P7

80 2180 300 380 2560 3140

P7

P14

80 2820 380 2300 3200

P7

P6

80 2660 300 380 2300 360 3040

P7

+2,020

P14

+15,940

80

P14

+6,180

300

det. D +3,820

+15,140

+16,320 6NP

300 380

+6,660 P14

P14

2820

+7,040 3NP

P10

P14

2660 300 2300 360 3040

3140 2500 3520 80 380 300 520

+9,700 +9,340

P14

P7

80 2660 300 380 2300 360 3040

+10,080 4NP

P10

+15,420

2660 300 2300 360 3040

+12,740 +12,380

P14

P14

+15,140

80

+13,120 5NP

P14

300 380

+15,420

80 2820 380 2300 3200

+15,940

P5

3200

P14

+17,220

P4

300

+18,660 +18,340

+18,820

+16,320 6NP

+19,460

3520

+19,840 7NP

3200

+20,260

P4

80 380

P14

P14

300 960

P14

+20,260 P4

P11

80 3460 380 2500 3840

+19,460

80 2180 300 380 2560

+19,840 7NP

+22,400 8NP +22,020

300 640

+22,020

P14

P10

+21,700

-6,080 2PP

P14

P10

2820 300 2660 160 3130

+21,700

±0,000

S4

-0,730 -1,780

P14

10 310

P14

-3,200 1PP

P1

-3,510

300

P8

2880

+22,400 8NP

80 380

P8

80 380

+24,420

P1

10

3850

+25,100 3930

+24,900

3850 3300 3930

+24,740

-6,740

-6,080 2PP

P1

-6,740

det. C -3,510

hpv

LEGENDA železobeton SDK příčka příčka Liapor instalační předstěna tepelná izolace - kamenná vlna desky z extrudovaného polystyrenu hydroizolace

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

řez BB

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát datum

2xA4

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

20.5.2011

F1.14


+27,020

+27,020 F1

F1

+25,380

+25,380

+22,820

+22,820

+19,300

+19,300

+16,740

+16,740

+15,620

+15,620

+13,380

+13,380

+12,580

+12,580

+10,340

+10,340

+9,540

+9,540

+7,300

+7,300

+6,180

+6,180

+2,660 +3,840

+4,260 F1

M +2,660

+1,000

Z

±0,000

F1

-0,800 F2

-3,200 -3,680

-6,080

LEGENDA Z zábradlí - čiré sklo F1 fasádní desky z bílého pískovaného skla, terčové kotvení F2 M

fasádní desky z černého pískovaného skla, terčové kotvení markýza - oplechování, nástřik RAL černá

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP výkres

měřítko

pohled jižní

1:220

F1.15


+27,020

+27,020 F1

F1

+24,740

+24,740

+23,300

+23,300

+21,700

+21,700 v

+20,260

+20,260

+18,660

+18,660

+17,220

+17,220

+15,300

+15,300

+13,860

+13,860

+12,260

+12,260

+10,820

+10,820

+9,220

+9,220

+7,780

+7,780

+6,180

+6,180

+4,740

+4,740 F1

+1,000

+3,840

Z

±0,000

F1 F2

-1,870

LEGENDA V nasávací otvor vzduchotechniky Z zábradlí - čiré sklo F1 fasádní desky z bílého pískovaného skla, terčové kotvení F2

fasádní desky z černého pískovaného skla, terčové kotvení

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

pohled severní

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F1.16


+27,020

+27,020 F1

F1

+24,740

+23,300

+18,660

+17,220

M +2,660

+1,000 ±0,000

Z F1

F1

F2

F2

±0,000

-1,710

-6,080

LEGENDA Z zábradlí - čiré sklo F1 fasádní desky z bílého pískovaného skla, terčové kotvení F2

M

fasádní desky z černého pískovaného skla, terčové kotvení markýza - oplechování, nástřik RAL černá

F2

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

pohled východní

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F1.17


+27,020

+27,020 F1

F1 +24,740

+23,300

+21,700

+20,260

+18,660

+17,220

+6,180

+3,840

LEGENDA F1 fasádní desky z bílého pískovaného skla, terčové kotvení F2

fasádní desky z černého pískovaného skla, terčové kotvení

+6,180

F1

F1

+3,840

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

pohled západní

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F1.18


rozměr [mm] 6750x2740

O1

počet 2

VSTUPNÍ DVEŘE DO HALY, KAVÁRNY (1NP) - hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - dvojkřídlové dveře otvíravé dovnitř - tři křídla pevné zasklení - skrytě zabudované dveřní závěsy - nerezové kování

O2

4050x2740

1

VSTUPNÍ DVEŘE NA TERASU (1NP) - hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - jednokřídlové dveře otvíravé dovnitř - dvě křídla pevně zasklená - skrytě zabudované dveřní závěsy - nerezové kování

O3

6750x2740

3

OKNO HALA, KAVÁRNA (1NP) - hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - pětikřídlové - pevné zasklení - skrytě zabudované kování

6750x1920

O4

2

OKNO FOYER, DĚTSKÁ HERNA (2NP) - hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - pětikřídlové - krajní křídla otevíravá, sklopná - skrytě zabudované kování

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka oken

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

9.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:100

F1.19


rozměr [mm] O5

2700x2240

počet OKNO POKOJE (3 - 5NP)

24

- hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - dvojkřídlové - levé křídlo otevíravé, otočné, sklopné - skrytě zabudované kování

O6

2700x2240

OKNO POKOJE (3 - 5NP)

24

- hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - dvojkřídlové - pravé křídlo otevíravé, otočné, sklopné - skrytě zabudované kování

6750x2560

O7

OKNO RESTAURACE, WELLNESS (6,8NP)

14

- hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - pětikřídlové - krajní křídla otevíravá, sklopná - skrytě zabudované kování

O8

4050x1440

5

OKNO RESTAURACE, WELLNESS, KOTELNA (6,8NP) - hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - trojkřídlové - krajní křídla otevíravá, sklopná - skrytě zabudované kování

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka oken

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

9.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:100

F1.19


rozměr [mm] O9

6750x1440

počet 32

OKNO CHODBA, KANCELÁŘE, KONFERENČNÍ MÍSTNOST (2 -8NP) - hliníkový rám Schüco - zasklení izolačním dvojsklem - pětikřídlové - krajní křídla otevíravá, sklopná - skrytě zabudované kování

pozn. v technickém podlaží je místo jednoho otevíravého křídla otvor s mřížkou pro přívod vzduchu do strojovny vzduchotechniky

O10

1200x1800

2

SAMOČINNÝ ODVĚTRACÍ SVĚTLÍK ÚNIKOVÁ SCHODIŠTĚ - kopulový světlík s vyztuženou konstrukcí - ocelová manžeta - hliníkový rám - polykarbonátová výplň - napojen na EPS - elektrické ovládání - nouzové požární tlačítko - interiérové tlačítko pro denní větrání - senzory deště a větru

O11

840x1790

1

STŘEŠNÍ VÝLEZ - TECHNICKÁ MÍSTNOST (8NP) - ocelový kastlík z 1,5 mm plechu - poklop opatřen izolací - nůžkové schody a teleskopické madlo - elektricky ovládaný vrchní poklop a nůžkové schody - dešťový senzor a čidla na vítr - uzamykatelný vypínač elektrického ovládání

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka oken

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

9.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:100

F1.19


rozměr [mm] D1

900x1970

počet DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - ÚNIKOVÁ SCHODIŠTĚ, PŘEDSÍNĚ (2PP - 8NP)

P

L

celkem

12

12

24

21

21

42

1

0

1

0

3

3

- dveře vnitřní ocelové - zárubeň ocelová lisovaná - povrch plný, hladký - jednokřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - nerezové kování - protipožární

D2

900x1970

DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - POKOJE, HALA, FOYER, PŘEDSÍŇ (1-5NP) - dveře vnitřní dřevěné - zárubeň ocelová lisovaná - povrch plný hladký - jednokřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - nerezové kování - protipožární

D3

700x1970

DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - RECEPCE (1NP) - dveře vnitřní dřevěné - zárubeň ocelová lisovaná - povrch plný, hladký - jednokřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - nerezové kování - protipožární

D4

1800x1970

DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - FOYER, KONFERENČNÍ PROSTORY (2NP, 6NP) - dveře vnitřní dřevěné - zárubeň ocelová lisovaná - povrch plný, hladký - dvojkřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - nerezové kování - protipožární

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka dveří

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

F1.20


rozměr [mm] D5

900x1970

počet DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - PŘEDSÍNĚ (3-6NP, 8NP)

P

L

celkem

3

5

8

24

19

43

19

10

29

4

6

10

- dveře vnitřní prosklené - zárubeň ocelová lisovaná - rám ocelový - výplň čiré sklo - jednokřídlové - otočné - kování nerezové - protipožární

D6

900x1970

DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ, SKLADY (2-1PP, 1-2NP, 6-8NP) - dveře vnitřní ocelové - zárubeň ocelová lisovaná - povrch plný, hladký - jednokřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - kování nerezové

D7

700x1970

DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ, SKLADY (1-6NP, 8NP) - dveře vnitřní ocelové - zárubeň ocelová lisovaná - povrch plný, hladký - jednokřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - kování nerezové

D8

900x1970

DVEŘE VNITŘNÍ - BEZBARIÉROVÉ WC (1-6NP, 8NP) - dveře vnitřní ocelové - zárubeň ocelová lisovaná - povrch plný, hladký - jednokřídlové - otočné - vodorovné madlo na vnitřní straně ve výšce 900 mm - zámek odjistitelný zvenku - kování nerezové

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka dveří

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát datum

1xA4

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

20.5.2011

F1.20


rozměr [mm] D9

900x1970

počet DVEŘE VNITŘNÍ - FOYER, KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI, HOTELOVÉ POKOJE (2-5NP, 6NP)

P

L

celkem

17

11

28

-

-

6

-

-

31

-

-

1

- dveře vnitřní dřevěné - zárubeň skrytá dřevěná obložková - povrch plný, hladký - jednokřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - kování nerezové

D10

900x1970

DVEŘE VNITŘNÍ - HOTELOVÉ POKOJE (3-5NP) - dveře vnitřní dvojité dřevěné - zárubeň skrytá dřevěná obložková - povrch plný, hladký - 2 x jednokřídlové - otočné - 2 x vložkový zámek FAB - 2 x kování nerezové

D11

900x2250

DVEŘE VNITŘNÍ - KOUPELNY (3-5NP) - dveře vnitřní skleněné - posuvné - horní vodicí lišta hliníková - dolní vodicí bodová zárážka hliníková - bez zárubně - jednokřídlové - sklo pískované - kování nerezové

D12

1800x1970

DVEŘE VNITŘNÍ - KUCHYNĚ (6NP) - dveře vnitřní dřevěné s prosklením - zárubeň skrytá dřevěná obložková - povrch hladký, sklo čiré - dvojkřídlové - kyvné - kování nerezové

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka dveří

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát datum

1xA4

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

20.5.2011

F1.20


rozměr [mm] D13

1800x1970

počet DVEŘE VNITŘNÍ - FOYER (6NP)

P

L

celkem

0

1

1

2

2

4

1

0

1

-

-

4

- dveře vnitřní dřevěné - zárubeň skrytá dřevěná obložková - povrch plný, hladký - dvojkřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - kování nerezové

D14

700x1970

DVEŘE VNITŘNÍ - FOYER, KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI, HOTELOVÉ POKOJE (8NP) - dveře vnitřní dřevěné - zárubeň skrytá dřevěná obložková - povrch plný, hladký - jednokřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - kování nerezové

D15

700x1970

DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUP DO HOTELOVÉ HALY (1NP) - dveře vnitřní prosklené - zárubeň hliníková - rám hliníkový - výplň čiré sklo - dvojkřídlové - otočné - vložkový zámek FAB - kování nerezové

M 1:100

D16

3000x2350

GARÁŽOVÁ VRATA - GARÁŽE (2PP,1PP) - vnější vrata pro hromadné garáže - výklopná s protizávažím - výplň jednostěnná, hladký hliníkový plech 2 mm - pohon SupraMatic H - ochrana proti sevření prstů - světelná závora

M 1:100

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka dveří

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

F1.20


T1

150

150

SCHOD V HOTELOVÝCH POKOJÍCH (3-5NP)

- druh dřeva bude vybrán dle podlahy rozměry: 400 x 150 x 3785 mm

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

- v horní části dřevěná krycí mřížka 2700 x 200 mm

200 3785

400

150

400

50

2700

- dřevěný schod pro vstup na lodžie z hotelových pokojů, zároveň zakrytí otopného registru Licon OR

obsah

tabulka truhlářských výrobků

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

F1.21


Z1

ZÁBRADLÍ LODŽIÍ HOTELOVÝCH POKOJŮ (3-5NP)

1000

- desky z čirého tvrzeného skla s předvrtanými otvory pro kotvení tl. 10 mm rozměry: 1340 x 1000

100

- nosný nerezový profil kotvený do železobetonové desky 40x60

600

25

- nerezové terče osové vzdálenosti 140 x 100 mm

1340 140 40

140

1100

60

1350

1350

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka zámečnických výrobků

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:25

F1.22


K1

OPLECHOVÁNÍ ATIKY (střecha) - TiZn plech - tloušťka 1 mm

- ATIKOVÝ PLECH 15

rozvinutá délka: délka celkem:

0

683 163,12

[mm] [m]

15

50

460

8

- KOTVENÍ ATIKOVÉHO PLECHU rozvinutá délka: šířka: počet ks:

107

10

15 110

48

347

70

K2

707 120 165

[mm] [mm]

OPLECHOVÁNÍ VÝLEZU NA STŘECHU (střecha) - TiZn plech - tloušťka 1 mm 580 5,26

[mm] [m]

20

560

rozvinutá délka: délka celkem:

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka klempířských výrobků

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:20

F1.23


V1

ŽB PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO (2PP-8NP)

225

160

115

75

00 11 75

- uložení na ozub na ŽB monolitickou (mezi)podestu - ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5mm

115

75

300

75

V2

PLYNOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA (1NP)

500

- krbová vložka Bodart Gonay plynová - oboustranně prosklená - dálkové ovládání

Ø200 600

1450

Ø130

V3

SANITÁRNÍ PŘÍČKA - WC (1-2NP,6NP,8NP)

700

- rozměr dělicí příčky pisoárů: 450x700

100

- rozměr 1 kabiny: 900x1400 - otevírání dveří ven 900x1500 - otevírání dveří dovnitř

500

2200

450

- oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 20 mm - kovový nosný systém z nerez profilů U a L, samonosné nožky z nerezu - kování nerez - úchyt bez kliky - zámek - speciální úprava pro WC

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka ostatních výrobků

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

F1.24


V4

POHYBLIVÉ PŘÍČKY DORMA MOVEO - KONFERENČNÍ SÁLY (2NP) - mobilní dělicí příčky - elektronické řízení - povrch laminát - jednokřídlé průchozí dveře - dvoubodový závěs - parkoviště paralelně s osou příčky

M 1:100

- rozměry: 6600: 6 x 1100 7800: 6 x 1100 + 1200 7950: 6 x 1125 + 1200

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

tabulka ostatních výrobků

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:50

F1.24


P1

P2

P3

P4

P5

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

Královéhradecký

10 [mm]

- samonivelační epoxidová stěrka - ŽB monolitická stropní deska

10 300

KAVÁRNA, HALA (1NP, 2NP)

80 [mm]

- třívrstvá dřevěná podlaha Admonter - PU lepidlo - betonová mazanina - separační PE fólie - akustická izolační deska Steprock HD - hydroizolační stěrka - ŽB monolitická stropní deska

15 1 40 1 25 1 300

ZÁDVEŘÍ (1NP)

80 [mm]

- čisticí rohož - podkladní lepicí vrstva - betonová mazanina - separační PE fólie - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

10 1 40 1 30 300

SKLADY, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ (1 - 2NP, 7NP)

80 [mm]

- cementová stěrka - betonová mazanina - separační PE fólie - akustická izolační deska Steprock HD - hydroizolační stěrka - ŽB monolitická stropní deska

5 50 1 25 1 300

KUCHYNĚ, BARY (1NP, 6NP)

80 [mm]

- keramická dlažba - elastické lepidlo - betonová mazanina - separační PE fólie - akustická izolační deska Steprock HD - hydroizolační stěrka - ŽB monolitická stropní deska

12 1 40 1 25 1 300

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj

GARÁŽE (2PP, 1PP)

obsah

skladby podlah

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

F1.25


P6

P7

P8

P9

P10

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

Královéhradecký

80 [mm]

- třívrstvá dřevěná podlaha Admonter - PU lepidlo - OSB deska - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

15 1 2x18 30 300

POKOJE - WC, PŘEDSÍŇ (3 - 5NP)

80 [mm]

- marmoleum - podkladní lepicí vrstva - hydroizolační stěrka - OSB deska - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

3,2 1 1 2x22 30 300

KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI, KANCELÁŘE, ZÁZEMÍ (1 - 2NP)

80 [mm]

- marmoleum - podkladní lepicí vrstva - OSB deska - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

3,2 1 2x22 30 300

DĚTSKÁ HERNA (2NP)

80 [mm]

- korkové dlaždice 300x300 - podkladní vrstva - OSB deska - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

4 1 2x22 30 300

WC, ŠATNY, SPRCHY, LYŽÁRNA (1-2NP, 6NP, 8NP)

80 [mm]

- marmoleum - podkladní lepicí vrstva - hydroizolační stěrka - betonová mazanina - separační PE fólie - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

3,2 1 1 45 1 30 300

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj

RESTAURACE, POKOJE (3 - 6NP)

obsah

skladby podlah

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

F1.25


P11

P12

P13

P14

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

Královéhradecký

80 [mm]

- segmentová podlaha PAVIGYM Fitness - betonová mazanina - separační PE fólie - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

7,5 40 1 30 300

WELLNESS (8NP)

80 [mm]

- voděodolná dřevěná podlaha Miraqua - PU lepidlo - hydroizolační stěrka - betonová mazanina - separační PE fólie - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

13 1 1 40 1 25 300

RECEPCE, INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ (1NP)

80 [mm]

- keramická dlažba - elastické lepidlo - OSB deska - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

10 1 2x22 25 300

CHODBY, SCHODIŠTĚ (2PP - 8NP)

80 [mm]

- marmoleum - podkladní lepicí vrstva - betonová mazanina - separační PE fólie - akustická izolační deska Steprock HD - ŽB monolitická stropní deska

3,2 1 45 1 30 300

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj

POSILOVNA (8NP)

obsah

skladby podlah

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

F1.25


S1

STŘECHA

S2

350 [mm]

- hlavní hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL DECOR - minerálně vláknité desky ROCKWOOL DACHROCK - spádová vrstva z betonu - pojistná a parotěsnicí vrstva - ŽB monolitická stropní deska - stropní podhled Barisol / Knauf / ---

300 550 / 1350/1150 ---

TERASY HOTELOVÝCH POKOJŮ (4-5NP)

365 [mm]

200 30 - 150

- kamenná dlažba na podložkách - separační fólie FILTEC 300 - hlavní hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL - vylehčený beton ve spádu - pojistná a parotěsnicí vrstva - ŽB monolitická stropní deska - omítka vnitřní

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

skladby střech a teras

40

180 - 220 300 10

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

F1.26


S3

TERASY HOTELOVÝCH POKOJŮ (3NP) - kamenná dlažba na podložkách - separační fólie FILTEC 300 - hlavní hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL - minerálně vláknité desky MONROCK MAX E - spádové klíny ROCKFALL 2% - pojistná a parotěsnicí vrstva - ŽB monolitická stropní deska - omítka vnitřní

S4

365 [mm] 40

160 20 - 60 300 10

TERASA (1NP)

430 [mm]

- kamenná dlažba na podložkách - separační fólie FILTEC 300 - hlavní hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL - minerálně vláknité desky MONROCK MAX E - spádová vrstva z betonu - pojistná a parotěsnicí vrstva - ŽB monolitická stropní deska - minerálně vláknité desky FASROCK FB1 / ---

40

160 30 - 150 300 100 / -

pozn.: tepelná izolace mezi nevytápěným prostorem 1PP a vytápěným prostorem 1NP, která je vedena pod stropem 1NP, pokračuje do vzdálenosti 1 m pod konstrukci terasy (viz. detail B)

vedoucí ústavu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

skladby střech a teras

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

F1.26


oplechování atiky

kotvení oplechování

+27,020

fasádní desky z bílého pískovaného skla tl. 10 mm

SPIDI MAX kotva terčové kotvení fasádních desek

nosný L profil fasády SKLADBA

[mm]

- hlavní hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR - minerálně vláknité desky ROCKWOOL DACHROCK - spádová vrstva z betonu - pojistná a parotěsnicí vrstva - ŽB monolitická stropní deska

SKLADBA

200 30 - 150 300

[mm]

- skleněné fasádní desky 10 - nosný rošt fasády - provětrávaná mezera 100 - minerálně vláknité desky, hydrofobizované ROCKWOOL AIRROCK HD 200 - ŽB monolitická stěna 200

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

detail A

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

F1.27


hliníkové dveře Schüco ADS 75RL

P2

kotvení okenního rámu

SKLADBA

[mm]

SKLADBA

[mm]

- skladba podlahy P2 - separační fólie FILTEC 300 - hlavní hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL - minerálně vláknité desky MONROCK MAX E - spádová vrstva z betonu - pojistná hydroizolace - ŽB monolitická stropní deska - minerálně vláknité desky FASROCK FB1

80

- kamenná dlažba na podložkách - separační fólie FILTEC 300 - hlavní hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL - minerálně vláknité desky MONROCK MAX E - spádová vrstva z betonu - pojistná hydroizolace - ŽB monolitická stropní deska - minerálně vláknité desky FASROCK FB1

40

160 30 - 150 300 100

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

detail B

160 30 - 150 300 100

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

F1.28


SKLADBA

[mm]

- ŽB monolitická stěna 200 - minerálně vláknité desky ROCKWOOL 140 - ochranná geotextilie - hydroizolační fólie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35034 - drenážní vložka PETEXDREN 900 - hydroizolační fólie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35034 - ochranná geotextilie - záporové pažení 50 - podloží

P1

přířez EPS SKLADBA

[mm]

- skladba podlahy P1 10 - ŽB monolitická základová deska 500 - ochranná cementová mazanina 50 - ochranná geotextilie - hydroizolační fólie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35034 - drenážní vložka PETEXDREN 900 - hydroizolační fólie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35034 - ochranná geotextilie - podkladní beton 100 - podloží

záporové pažení

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

detail C

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát datum

2xA4

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:5

20.5.2011

F1.29


SKLADBA

[mm]

300

- skleněné fasádní desky 10 - nosný rošt fasády - provětrávaná mezera 100 - minerálně vláknité desky, hydrofobizované ROCKWOOL AIRROCK HD 200 - ŽB monolitická stěna 200

1200

stěrková omítka

SKLADBA

[mm]

- zásyp výkopu - desky XPS 200 - ochranná geotextilie - hydroizolační fólie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35034 - ochranná geotextilie - ŽB monolitická stěna 200

P10

SKLADBA

[mm]

- podloží - záporové pažení 50 - ochranná geotextilie - hydroizolační fólie z měkčeného PVC ALKORPLAN 35034 - ochranná geotextilie - minerálně vláknité desky ROCKWOOL 140 - ŽB monolitická stěna 200

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

detail D

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát datum

2xA4

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

20.5.2011

F1.30


1100

skleněná výplň zábradlí, čiré sklo tl. 10 mm

SKLADBA II

terčové kotvení skla zábradlí

1:5

hliníkové okno Schüco AWS 75RL kotvení okenního rámu

kotvení parapetu parapetní deska z bílého pískovaného skla tl. 10 mm

sloupek zábradlí 40x60 krycí lišta kotvení parapetní desky

nosný L profil parapetu

parapet vnitřní kamenná deska tl. 25 mm

parapet vnější kamenná deska tl. 20 mm

T1

okapnička terčové kotvení fasádních desek

P6

nosný L profil fasády

SPIDI MAX kotva

fasádní desky z bílého pískovaného skla tl. 10 mm

kotvení nosného profilu parapetu pomocí L profilu

SKLADBA I

SKLADBA I

SKLADBA II

- skleněné fasádní desky 10 mm - nosný rošt fasády - provětrávaná mezera 100 mm - minerálně vláknité desky, hydrofobizované ROCKWOOL AIRROCK HD 200 mm - ŽB monolitická stěna 200 mm - omítka vnitřní 10 mm

- kamenná dlažba na podložkách - separační fólie FILTEC 300 - hlavní hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL - minerálně vláknité desky MONROCK MAX E - spádové klíny ROCKFALL 2% - pojistná a parotěsnicí vrstva - ŽB monolitická stropní deska - omítka vnitřní

40 mm

160 mm 20 - 60 mm 300 mm 10 mm

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

detail E

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

F1.31


parapet vnitřní kamenná deska tl. 20 mm kotvení okenního rámu

hliníkové okno Schüco AWS 75RL

terčové kotvení desek ostění

SPIDI MAX kotva nosný L profil fasády deska ostění z bílého pískovaného skla tl. 10 mm SKLADBA

[mm]

- skleněné fasádní desky 10 - nosný rošt fasády - provětrávaná mezera 100 - minerálně vláknité desky, hydrofobizované ROCKWOOL AIRROCK HD 200 - ŽB monolitická stěna 200 - omítka vnitřní 10

fasádní desky z bílého pískovaného skla tl. 10 mm

parapet vnější deska z pískovaného skla tl. 10 mm

krycí lišta vnějšího parapetu terčové kotvení fasádních desek

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

detail F

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

1xA4

datum

20.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:5

F1.32


oplechování parapetu

okno Schüco AWS 75 RL

pojistná hydroizolace parapet vnitřní dřevěný 20 mm

fasádní desky z bílého pískovaného skla tl. 10 mm

INT. omítka vnitřní 10 mm stěnový profil Clipper terčové kotvení fasádních desek

P2 +16,320 6NP

SPIDI MAX kotva

nosný L profil fasády

+15,830 SKLADBA FOAMGLAS PERINSUL 100 mm krycí lišta

- skladba podlahy P2 - ŽB monolitická stropní deska - tepelná izolace z minerálně vláknitých desek ROCKWOOL FASROCK SW1 - vnější omítka

maltové lože 10 mm

80 mm 300 mm 160 mm 10 mm

EXT.

SKLADBA - skleněné fasádní desky 10 mm - nosný rošt fasády - provětrávaná mezera 100 mm - minerálně vláknité desky, hydrofobizované ROCKWOOL AIRROCK HD 200 mm - ŽB monolitická stěna 200 mm

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Pavel Štěpán

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

detail G

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát datum

2xA4

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:10

20.5.2011

F1.33


F2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


F2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis navrženého konstrukčního systému stavby Budova má osm nadzemních a dvě podzemní podlaží na obdélníkovém půdoryse o rozměrech 81,20 x 17,20 m. Nosná konstrukce objektu je navržena železobetonová monolitická. Nosný systém je kombinovaný sloupový a stěnový s nosnými jádry výtahů a schodišť. Prostorová tuhost objektu je zajištěna ve vodorovné rovině železobetonovými monolitickými sloupy a ve svislé rovině železobetonovými jádry a nosnými stěnami obvodového pláště. 1.1 Základy Geologické podmínky Z regionálně-geologického hlediska leží území v Krkonošsko-jizerském krystaliniku, konkrétně v jeho centrální části. Patří ke skupině starých metamorfovaných hornin proterozoického stáří. Horninové prostředí v místě je budováno metamorfity tzv. svorové série. Na území staveniště jsou základové poměry hodnocené zjednodušeně ve dvou vrstvách – 1. vrstva diluvia a 2. vrstva skalní podloží, fylit a svor. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3-5 metrů pod povrchem a ovlivňuje založení stavby a spodní stavbu. Hydroizolace bude provedena na principu izolační vany, bude použit aktivovatelný systém ze dvou fólií. Tím je zajištěna i ochrana proti pronikání radonu z podloží do objektu. Způsob založení Základové podloží tvoří svor a fylit, pevné vyvřelé horniny 6. třídy těžitelnosti. Vzhledem k výskytu tlakové vody bude stavba založena na železobetonové monolitické desce tloušťky 0,5 m. Základová spára je v hloubce -6,740 (vztaženo k ±0,000=822 m n. m. BPV). V místě pod výtahovou šachtou je základová spára snížena o 1,3 m a tloušťka desky zúžena na 0,3 m. Objekt je zapuštěn do svahu, v části, kde po obvodu základová spára nedosahuje do nezámrzné hloubky, je základová spára snížena na -7,290, tedy 1,2 m pod úroveň přilehlého terénu. 1.2 Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce tvoří kombinovaný systém železobetonových monolitických stěn a sloupů a železobetonové šachty výtahů a schodišť. Nosné sloupy mají rozměry 400x400 mm, nosné stěny jsou tloušťky 200 mm. Sloupový systém je použit převážně v garážích, stěnový systém v podlažích s hotelovými pokoji. V ostatních podlažích je systém kombinovaný. Osové vzdálenosti podpor jsou v podélném směru 8,1 m, v příčném směru 4,3 – 8,4 – 2,3 – 2,0 m. 1.3 Vodorovné nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Desky jsou křížem armované se skrytými průvlaky a mají tloušťku 300 mm. Stropní deska 1. podzemního podlaží je zalomená, část, nad kterou je venkovní terasa je snížena o 350 mm. V železobetonové desce jsou vynechány otvory pro výtahové a instalační šachty a schodiště. Prostupy pro vedení TZB jsou řešeny zabetonováním chrániček, menší prostupy mohou být vyvrtány dodatečně.


2. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 2.1 Schodiště Schodiště jsou navržena dvouramenná. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná ze železobetonu, podesty a mezipodesty tvoří železobetonové monolitické desky tloušťky 110 mm. Ochrana proti kročejovému hluku je řešena pomocí elastického pásu ETHAFOAM. 3. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 3.1 Hodnoty užitných zatížení hotelové pokoje restaurace, kavárna hotelová hala, konferenční prostory wellness

3–5NP 1,6NP 1,2NP 8NP

kat. kat. kat. kat.

A C1 C3 C4

qk=2,0[kN/m²] qk=3,0[kN/m²] qk=5,0[kN/m²] qk=5,0[kN/m²]

3.2 Hodnoty klimatických zatížení Objekt se nachází v Peci pod Sněžkou, tedy v VIII. sněhové oblasti ČR, S0=4,5 [kN/m²]. Lokalitu řadíme do IV. větrové oblasti, výchozí základní rychlost větru vb,0=30[m/s]. 4. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 4.1 Dilatace V objektu bude provedena jedna dilatační spára. Probíhá pouze dvěma podzemními podlažími (2PP a 1PP) a je provedena vzhledem k různému stálému zatížení vlastní tíhou z důvodu nestejné výšky objektu, a tedy nestejného sedání základů. Tato dilatační spára je řešena přerušením všech konstrukcí v ¼ vzdálenosti rozpětí. Proti smršťování betonu na délce objektu 65 m je proveden smršťovací pruh dodatečným vybetonováním horizontálních konstrukcí ve třetím poli (C – D, viz výkresy tvaru) ve vzdálenosti ¼ rozpětí od obou podpor. 4.2 Konstrukce bazénu V 8. nadzemním podlaží jsou navrženy dva bazény z nerezové oceli dle podkladů firmy Berndorf Bäderbau. Bazény mají rozměry 7,0 x 4,4 m a 2,4 x 1,3 m. Pro konstrukce jsou vytvořeny základy roštovou železobetonovou konstrukcí v návaznosti na nosný systém objektu v 7. nadzemním podlaží. Návrh nerezové konstrukce bazénů provede specializovaná firma. 5. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby Při betonáži vertikálních i horizontálních nosných konstrukcí je nutné dodržovat stanovenou dobu technologické přestávky pro tuhnutí a tvrdnutí betonu. Při provádění dodatečného dobetonování dilatační spáry bude dodržen technologický postup. Během provádění stavby se za běžných podmínek nepředpokládá narušení stability okolních objektů.


6. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů Stavební jáma bude zajištěna záporovým pažením. K odčerpávání spodní vody budou v jámě umístěny čtyři odvodňovací studny 2 metry pod základovou spárou. 7. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Před zakrytím konstrukcí (především základové spáry, izolace, výztuže) je nutné konstrukce zkontrolovat a provést zápis o kontrole do stavebního deníku včetně fotodokumentace daných konstrukcí. Vzhledem k výskytu vysoké hladiny podzemní vody na pozemku se provedou celkem tři kontroly vodotěsnosti izolačního systému (jedna před zabetonováním a dvě po zabetonování). Pokud některá z kontrol nevyhoví, je třeba provést izolaci v daném úseku znovu. 8. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software - podklady k předmětu Nosné konstrukce I a II na FA ČVUT v Praze (prof. Ing. Milan Holický, DrSc., doc. Ing. Karel Lorenc, CSc.) 9. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem Nejsou stanoveny.


14415

140

200

140

250

250

dilatace

200

200 -6,740

-6,090

-6,590

-6,740

-6,090

-6,740

400

8300

400

7700

400

7700

400

7700

400

3750

350

1000

2900

7800

7800

400

7700

400

7700

400

400

7800

-6,740

-6,090

-6,590

7500

D0

7800

7700

400

7700

400

-6,740

200

-6,090

200 7800

8400

7700

7700

400

7700

400

500

-7,290

400

200

-6,740

7700

500

2400 3850

6600

400

-6,090 200

-6,740

8000

3750

7500

350

-6,740

-6,090 1000

1450 200

1200

-8,040

500

8000 140

-6,090 5800

3650

300

-7,590

-6,090

200 500

200

200 2400

5600

720

1250 4200

200

-7,590

200

4400

6060

1600

500

1200

1000

750

1500

1200

5800

200

750

4000

720

1200

500

200

1200

200

1000

6075

2

1450

17200

8400

17480

2700

K 8100

1 7900

3650

-6,740

400

-6,740

-6,090

500

4000

500 5800

3850

1200

2400

-6,090

J 8100

2025

200

4200

4400

5600

4300

2

1250

I 8100

2025

smršťovací pruh dodatečně dobetonováno

200

200

4050

H 8100

44550

1 2400 200

G 8100

4050

2025

200

F 8100

3000

18465

140

E 8100

4300

D 8100

500

C 8100

400

B 8100

1500

A

7800

200

140

400

400

400

400

400

500

2300

4001900

4001900

4001900

-6,740

4001900

-6,090 4001900

2300

-6,090

500

3 500

3

-6,740

4

4

2001 700

1700

140

200

2000

1700

1700 200

200

1700 200

2000

-7,290

5 140

5 140

73675

3000

750

3000

775

140

81200 81480 8100

A

LEGENDA železobeton

8100

B

8100

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

8100

G

H

8100

I

8100

J

K

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

výkres tvaru základů

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

19.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F2.02


E

1000

O3

-0,380 S2G

O4

1450

200

350 3750

400

5500

350

2500

7800

400

7800

8300

7800

400

7700

400

1200

4300

2900 4250

7800

400

D9

8000

D8 6600

D7

-0,080

300

-0,080 300

300

D6

300

-0,380

7500

-0,080

-0,380

6600

D4

-0,380

-0,080

6600

D3

-0,080

17200

8400

300 D2

D5 -0,380

300

-0,430

S3G

D10

-0,430

S3H

S3I

-0,730 400

S3F

S3E

400

S3D

400

400

400

S3C

200

-0,380 -0,730

S3B

7800 300

300

D1

300

300

4000

-0,730

2

2400

1000

3750

-0,430

S2J

8400

1000 4050

-0,430

-0,730

S2H

1200 2700

5800

-0,080

-0,380

4400 5600

-0,080

4200

200

5800

720

300

200

3650

1500

O2

200

200

-0,190

6060

O5

3000

3000

S2D

200

200

720

1600

3000

1000 4900

200

1200

200

300

2100

-0,380

750

200 2400

-0,730

200

-0,080

-0,380

750

1250

-0,430

1450

-0,080

1200

1 200

400

S2B

4300

O6

3650

300

-0,380

1200

D11 1200

6075

dilatace

200

2400

-0,080

-0,380

8100 14275

2025

200

2

-0,080

3900

200

5800

300

4200

4400

4300

O1

750

300

1000

300

750

K

8100

110

7900 1500

200

200

1250

8100

250

smršťovací pruh dodatečně dobetonováno

300 2400 200

J

I

8100

44550 2025

1500

200

-0,380

-0.080

200

1

4050

H

8100

4050 2025

200

G

8100

-0,080

18325

F

8100

-0,430

D 8100

-0,730

C 8100

300

B 8100

250

A

S3J

3

3

S4D

400

S4E

7700

S4F

400

7700

400

S4G

7700

400

S4H

7700

S4I

400

7800

200 2300

7700

4001900

400

4001900

7700

4001900

S4C

400

-0,380

S4B

7700

-0,080

400 4001900

7700 -0,380

4001900

400

-0,080

7800

2300

200

S4J

1700 200

2000

1700 200

1700

-0,730

-0,430

-0,730

-0,430

1700

1700

4 2000

4

200

200

5 200

5 57475

3000

750

3000

16975

81200 8100

8100

C

8100

F

8100

8100

G

8100

H

I

8100

J

K

200

1250

ŽB prefabrikované schodišťové rameno

200

skladba podlahy

10

0

O1

4200

110

det B

80

2400

E

-1,790

-1,680

D

-1,600

-1,790

-1,600

D S1

200

8100

detail A 1:20

200

1:100 -1,680

Výkres tvaru schodiště

B

8100

190

A

8100

200

1100

200 1100

ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5 mm

200

detail B 1:20

1000 150

200

80 190

110

D S2

1200

3850

skladba podlahy

1450

-0,190

-0,080

200

ŽB prefabrikované schodišťové rameno

0

10

2700

±0,000

-0,190

2400

±0,000

-0,080

det A

-0,380

-0,080

-0,380

-0,080

ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5 mm

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

LEGENDA železobeton pozn.:

schodišťová ramena jsou zhotovena jako železobetonové prefabrikáty

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

výkres tvaru 1PP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

19.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F2.03


C

D

E

8100

3750

400

5500

200

200

200

100

200

1000

1500

+3,650

200

3850

200

1250

O4

750

1950

200

7900

200

1200

4300

4650 5600

4400

4200

300

+3,460

5800

300

+3,760

+3,460

5800

+3,760

4900 3800

200

S2G

2 2400 1200

200 7900

1200

2400

1000

O3

720 3000

3000

200

3000

6060

2700 2500

200

O5 200

+3,760

200

1000 4900

7800

3850

1800 350

1000

4050

400

1450

1400 200

350

200

O2

200

1200

200

720

775

1200 1000

1200

1200 2700

200

7800

8300

7800

400

7800

200

1000

3850

2700

200 2025

2100

+3,460

200

200

200

+3,460

1200

S2B

+3,760

O6

D9

1

110

7900 200

3800

+3,760

7900

300

1500

200

900

+3,460

200

800

+3,760

+3,460

2300

300

+3,760

300

7900

5800

300

5800 200

2

5500

8100

2025

smršťovací pruh dodatečně dobetonováno

3900

4200

4400 5600

4300

400

I

8100

42625

4050

200

1200

3750

O1

+3,760

1500

11950

480

200

645

1250

4300

200

300

2400

H

8100

100

+3,460

2025

1 200

G

8100

4050

+3,760

18325

F

8100

4000

8100

400

B 8100

200

A

4050

7800

400

8400 4050

6600

9000

7700

S 3E

400 S 3F

7700

400

7700

400 400

200

400

7900

15200

D8

300

4550 200

D7

8000

+3,460

7500

+3,760

+3,460

7500

+3,760

700

D6

400

7900

400

200

6200

7900

D4

D5

300

7800 200

D3

+3,460

9000

+3,760

300

1000

600

D2

8400

D1

1000

15200

300

S3G

7800

200

S 3H

2000

2000

2000

2000

1000 650

2300

2300

3 3475

3

25075

6750

1350

6750

1350

6750

200

200

200

200

200

4 200

4 1350

6750

1350

6750

775

65000

8100

8100

8100

F

8100

8100

G

H

I

detail A 1:20

200 200

1250

ŽB prefabrikované schodišťové rameno

200

skladba podlahy

10

0

O1

4200

110

det B

80

2400

8100

E

+1,090

+1,200

D

+1,280

+1,090

+1,280

D S1

200

8100

C

1:100 +1,200

Výkres tvaru schodiště

8100

B

190

A

200

1100

200 1100

200

ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5 mm

det A

110 200

0

10

1000 150

80

skladba podlahy 1200

D S2

190

200

ŽB prefabrikované schodišťové rameno

1450

3850 2700

+2,370

+2,480

+2,370

2400

+2,560

+2,560

+2,480

detail B 1:20

ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5 mm

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

LEGENDA železobeton pozn.:

schodišťová ramena jsou zhotovena jako železobetonové prefabrikáty

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

výkres tvaru 1NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

19.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:200

F2.04


C

D

E

8100

4050

200

200

8875 100

6750 200

200

250

1350

200

+9,890

200 O2

O3

O16

5900

1200

1000

200

O17

1000

1000

+10,000

2850

+9,700

200

1250

200

2400

200

4300

1000

5600

O 15

1000

2400

O5 4200

+9,700

5900

5800

O 14 +10,000

4700

1000

1500

1500

1000

720

400

200

300

+9,700

6060

300

200

400

720

3000

+9,700

O13

1000

200

5900

1700

1600

400

1200

400

750

1700

1200

400

750

200

1500

1000

200

1200

3000

1000

400

1000

+10,000

1

3850 1450

4400

250

200

6750

D9

O 12

400

5900

400

1000

1700

1500

200

+9,700

2100 200

O6

1350

O4

2

D8

200

200

300

200

1600

200 200

6700 7900 D5

7900

200

7900

200

7900

200

1000

7900

1600

200

200

7900

300

200

8400

D7

4050

15200

3850

200

200 10400

10400

11000

D6

7900 11000

200

12500

8650

7900

7600 200

1000

7900

+9,700

200

+10,000

6700 7900

200 300

300

200

12500

7900

+9,700

D4

200

200

200

+10,000

D3

7900

+9,700

200

+10,000

7900

5000

10400

15200

200

D2

8400

D1

2300

11250 10400

5600

10400

200

11000

3850

200

4050

11000

200

200

200

775

200

1200

2

6750

1200

O11

300

+9,700

200

300

+9,700

4600

O10 +10,000

400

1000

1350

7900

200

+10,000

1500

200 1700

1000

6750

200

1350

200

200

65000

6750

3900

4200

4700

O1 4400

2850

1845 480

200

300

8100

2025

O9 +10,000

4300

1250

1350

O8

300

200

400

2400

5800

200

300

4300

O7 +10,000

400

200

1450

1500

1000

200

100

200 1200

2400

6750

I

8100

42625

smršťovací pruh dodatečně dobetonováno

8875

H

8100

4050

2025

1

G

8100

+10,000

18325

F

8100

200

8100

200

B 8100

3000

A

S 4C

2700

S 4D

1350

2700

S 4E

1350

2700

1350

S 4F

2700

1350

2700

1350

2700

S4G

1350

2700

1350

2700

isonosník Schöck

575

200

2300

1350

200

2700

200

1350

2300

2700

2100 200

1350

2100 200

2700

2100 200

1350

2300

2700

+9,700

S4B

1350

+10,000

2700

2300

1350

2300 2100

2700

2100 200

1350

+9,700

2700

+10,080

1350

2300

2700

2300

575

200

3 200

2100 200

3

S 4H

7700

400

7700

400

7700

400

7700

400

200

400

200

7700

200

400

200

7800

200

4 200

200

4 7700

400

7800

200

65000

8100

I

110

80

skladba podlahy

10

4200

4400

8100

H

detail B 1:20

2400

200

80 190

+8,450

skladba podlahy

110

D S2

+8,640

+8,560

ŽB prefabrikované schodišťové rameno

+8,450

+8,560

8100

G

ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5 mm

O1

det A

+8,640

8100

F

ŽB prefabrikované schodišťové rameno

+9,700

200 1100 5600

1100

E

+10,000

200

det B

8100

D

0

300

100 +9,890

8100

detail A 1:20 110

+9,890

+10,000 D S1

3850

100 1000

1200

+10,080 +10,000

+9,890

200

1:100 +10,080 +10,000

Výkres tvaru schodiště

C

200

B

1200

A

8100

190

8100

1250

200

0

10

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

LEGENDA železobeton pozn.:

ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5 mm

schodišťová ramena jsou zhotovena jako železobetonové prefabrikáty

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

výkres tvaru 3NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

19.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:200

F2.05


C

D

E

8100

2025

40600

O3

100

1200

1000 S 2H

200

2400

200

5600

1250

4300

200 200

+22,020

O5 4200

+22,320

+22,020

5800

+22,320

200

S 2G O2

1 3850 1450

4700

720

3400

200

3000

6060

8875

1500

200

+22,320

200 200 3000

3400

300

300

720

8300

D4

S 2D

6750

O4

2

200 1200

1800

7700

400

3750

4050

200

7500 D6

15200

8400

14800

D9

9000

2200

D8

6600

+22,020 200

+22,020

200

+22,320

2200

+22,320

+22,020

+22,020 3100

300

2800

2800

400

D7

7500

+22,320

+22,020

+20,620 300

7800

300

+22,320

5100

300

1700

6600

+22,020

+22,320

1200

300

+19,760

13200

750

8100

200

750

O 20

9200

9000

1200

200

D3

+19,760

4050

7900

8000

2100

200

1700

8000

7900

200

200 O 19

+22,020

D2

+22,320

2500

D1

1200

2400

200

3640

9650

200

200

1200

200

200 200

3000

+22,020

D 10

+22,210

1500 +22,320

+22,020

775

550

550 650 1960

4050

8400

200 2100 O6

4050

200

200

200

4300

S 2B

3900

300

+22,020

O 18

+22,320 1200

+22,320

2

15200

300

645

5050

+22,020 400

300

200

5800

1250

4700

200

4200

5600

O1 4400

7675

2400

4000

480

200

4300

+22,320

200

1500

1000

1200

2500

1350

4400

6750 200

9450 200

6750

300

+22,020

+22,320

200

200

100

200

65000

3850 1450

8100

42625

4050

smršťovací pruh dodatečně dobetonováno

25075

I

8100

200

2025

H

8100

4050

16300

1

G

8100

4000

18325

F

8100

400

8100

300

B 8100

+22,320

A

S 3F

S 3G

400

S 3E

400

S 3D

400

S 3C

400

S 3B

400

400

300 S 3H

400

D5

7700

400

7700

400

7700

400

7800

200 2300

7700

2000

400

2000

7700

2000

400

2000

7700

2000

400

+22,020

7800

+22,320

200

2000

3475

3 2300

3

200

200

200

200

200

200

4 200

4 65000

8100

E

skladba podlahy

10

110

4200

H

I

190

300

110

200 5600

G

ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5 mm

O1

4400

8100

ŽB prefabrikované schodišťové rameno

+22,020

200 1100

det A

F

8100

+22,320

det B

1100

8100

detail A 1:20

100 +22,210

8100

D

0

D S1

1200

+22,320 +22,210

1200

+22,400 +22,320

+22,210

+22,400 +22,320

3850

100 1000

1:100

8100

C

200

Výkres tvaru schodiště

B

200

A

8100

80

8100

detail B 1:20

2400

200

1250

190

80

+20,930

skladba podlahy

110

D S2

+21,120 +21,040

+20,930

+21,120 +21,040

ŽB prefabrikované schodišťové rameno

200

0

10

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

LEGENDA železobeton pozn.:

ochrana proti kročejovému hluku Ethafoam 5 mm

schodišťová ramena jsou zhotovena jako železobetonové prefabrikáty

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

výkres tvaru 7NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

19.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:200

F2.06


F3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


F3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis a umístění stavby a jejích objektů Stavba se nachází v Peci pod Sněžkou. Objekt má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Ve dvou podzemních podlažích se nacházejí garáže, nadzemní podlaží jsou využita pro hotel a další služby – kavárna, restaurace, konferenční sál, wellness. Garáže nejsou určeny pro parkování vozidel s pohonem na zemní plyn. Požární výška objektu je 22,40m. Konstrukční systém je železobetonový monolitický – klasifikovaný jako nehořlavý. 2. Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků Objekt je rozdělen na požární úseky. Jednotlivé požární úseky jsou od sebe odděleny nosnou železobetonovou monolitickou konstrukcí stropů a stěn, protipožárními příčkami Knauf, skleněnými protipožárními příčkami JANSEN a protipožárními dveřmi. Samostatným požárním úsekem je: - každá chráněná úniková cesta - každá výtahová šachta - každá instalační šachta - strojovna vzduchotechniky - plynová kotelna - každá obytná buňka - garáže - sklady a technické zázemí - hotelová hala - kavárna - restaurace - konferenční prostor včetně foyer - wellness - požární předsíně 3. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti Prostory bez požárního rizika: - místnosti hygienického příslušenství - lodžie - terasa Výpočet pro typický požární úsek obytné buňky: výpočtové požární zatížení pv: 30 kg/m² (dle ČSN 730833/2010) stupeň hořlavosti stavebních konstrukcí: nehořlavé výška objektu (nadzemní podlaží) h: 22,40 m nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku:

III.

4. Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí Minimální požární odolnost konstrukcí je 30 minut (dle ČSN 730833/2010, pro budovy skupiny OB4).


5. Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů Evakuaci objektu zajišťují dvě chráněné únikové cesty, do nich ústící nechráněné únikové cesty a tři evakuační výtahy. 5.1 Nechráněná úniková cesta Nechráněné únikové cesty ústí do chráněných únikových cest nebo na volné prostranství. Délka nechráněné únikové cesty k bližšímu ze dvou východů do chráněných únikových cest nepřekračuje 30 m, při jednom směru úniku 10 m. Dveře v nechráněné únikové cestě mají šířku 900 mm. 5.2 Chráněná úniková cesta V objektu jsou navrženy dvě chráněné únikové cesty typu A, které zajišťují únik osob ze všech podzemních i nadzemních podlaží. Nejmenší průchozí šířka je 1,1 m, šířka dveří je 900 mm. Vstupní dveře do chráněných únikových cest a dveře vedoucí z požárních úseků obytných buněk do únikových cest jsou samouzavírací, napojeny na EPS. Větrání chráněné únikové cesty je zajištěno přívodem vzduchu vzduchotechnickou jednotkou do nejnižšího podlaží (2PP) a samočinným odvětracím světlíkem na střeše objektu. 5.3 Evakuační výtah V objektu jsou navrženy tři evakuační výtahy zajišťující evakuaci osob z každého podlaží. Evakuační výtahy ústí do samostatně větrané požární předsíně, v 1NP do hotelové haly a odtud ven na volné prostranství. Velikost kabiny evakuačního výtahu je 1100/2100mm. Evakuační výtahy jsou napojeny na záložní zdroj energie. 6. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností Vzhledem k výšce a účelu objektu se jako nejnepříznivější hodnoty odstupových vzdáleností považuje prostor, kam by v případě požáru mohly dopadat hořící předměty, vymezený pod úhlem 20° od fasády. Vypočítané odstupové vzdálenosti objektu se pohybují v rozmezí od 2,2m do 9,8m (viz. situace F3.02). Požárně nebezpečný prostor neohrožuje stávající okolní objekty. 7. Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami Jako vnější odběrné místo slouží podzemní hydrant DN 100 umístěný u objektu, napojený na místní vodovodní řád. V objektu je zaveden samostatný vnitřní rozvod požární vody. 8. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů Ve všech požárních úsecích, kromě prostorů bez požárního rizika, jsou instalována sprinklerová stabilní hasicí zařízení (SHZ). Ve všech požárních úsecích určených pro skladování je umístěn přenosný pěnový hasicí přístroj s hasicí schopností 13A. Pro hlavní domovní rozvaděč je instalován jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A. Přenosné hasicí přístroje jsou umístěny v chráněných únikových cestách objektu.


9. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními Stavba je zabezpečena elektrickou požární signalizací (EPS), požární úseky jsou vybaveny požárními čidly. V objektu jsou rozmístěny požární hlásiče. Nouzové osvětlení únikových cest, evakuační výtahy a požární čerpadlo jsou napojeny na dva nezávislé záložní zdroje energie se samočinným přepínáním v případě výpadku jednoho z nich. 10. Zhodnocení technických zařízení stavby Účinný protipožární zásah je zajištěn napojením na vnější podzemní hydrant DN 100 pro zásobování vodou pro hašení požáru, vnitřním rozvodem požární vody pro sprinklerová stabilní hasicí zařízení, umístěním přenosných hasicích přístrojů a napojením objektu na dva nezávislé záložní zdroje energie. 11. Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce V objektu není požadavek na vnitřní zásahové cesty. V případě potřeby je možné jako vnitřní zásahovou cestu použít chráněnou únikovou cestu typu A. Příjezd hasičské a záchranné služby k objektu je z jednoho směru po místní komunikaci šířky 7m. Příjezdová komunikace slouží zároveň jako nástupní plocha pro zásah požárních jednotek. Požární zásah je umožněn z jedné delší fasády a z obou kratších stran objektu. Je zajištěn přístup k hlavnímu uzávěru plynu, ovládání elektrické silové instalace, samočinných hasicích zařízení, odvětrávacího zařízení a čerpadel požární vody.


68

82

-8

15

-

20 32

95 21

00 22

0 80 17

I. úniková cesta

±0,000 50 37 70

PŘÍJEZD MOBILNÍ TECHNIKY

03

-6,030 95 21

0 80 81

RŠ 96 97

-3,150

SO1

hotel 8NP, 2PP požární výška=22,4m

±0=822m n.m. (BPV) výška atiky=+27,020m

00 33

-8

-

RŠ 20 99

-0,100

0 80 15

úniková cesta +3,800

00 70

2 65 12

20

SMĚR ZÁSAHU

PS HUP 00 81

0 23 15 8 18 26

0 91 16

0 33 21

H100

vnější podzemní požární hydrant

VŠ 70 57

-8

-8

-8

LEGENDA hranice pozemku navrhovaný objekt zpevněná plocha - chodník vstup hlavní/vedlejší příjem zásobování/odvoz odpadů vjezd/výjezd z garáží únikový východ požárně nebezpečný prostor

35

30

25

-

-

-

LEGENDA IS kanalizace plynovod stl vodovod vedení nn vedení vn slaboproud RŠ HUP VŠ PS

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

LEGENDA PŘÍPOJEK IS kanalizace splašková kanalizace dešťová plynovod stl vodovod silnoproud požární hydrant

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Vít Zinga

vypracovala

Veronika Michálková stavba

revizní šachta hlavní uzávěr plynu vodoměrná šachta přípojková skříň

kraj

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou Královéhradecký

obsah

situace

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

19.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:500

F3.02


4300

1

8400

2

2300

3

4

8100

A

8100

B

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ únikové schodiště instalační šachta chodba předsíň výtahu výtahová šachta předsíň obytná buňka terasa prostor bez požárního rizika

8100

C

8100

D

8100

E

8100

8100

F

G

8100

H

I

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

Ing. Vít Zinga

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

požární úseky 3NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

19.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:180

F3.03


F4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL JAVOR VYPRACOVALA VEDOUCÍ PROJEKTU

Veronika Michálková doc. Ing. arch. Roman Koucký


F4.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Vytápění Bilance potřeby tepla Celková potřeba tepla na vytápění objektu je 580 kW (Qvyt=235kW, Qvět=275kW, QTV=70kW). Podlaží garáží jsou nevytápěné. Otopný systém Objekt je vytápěn teplovodním otopným systémem s nuceným oběhem s teplotním spádem otopné vody 80/60. Pro celý objekt je navržena kotelna umístěná v technickém podlaží (7NP). Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková s horním rozvodem ležatého potrubí v 7. nadzemním podlaží a převládajícím horizontálním rozvodem. Vertikální rozvody jsou umístěny ve čtyřech instalačních šachtách a v podhledu 5. nadzemního podlaží rozvedeny do jednotlivých instalačních jader hotelových pokojů. V každém patře je na stoupacích potrubích umístěn rozdělovač a sběrač, odkud jsou vedeny ležaté rozvody k jednotlivým otopným tělesům. Trubní potrubí k OT je vedeno převážně v podlaze. Rozvodné potrubí je navrženo z mědi, opatřeno izolačním pouzdrem. Zdroj vytápění Jako zdroje tepla jsou navrženy dva stacionární plynové kondenzační kotle Logano plus GB312, každý o výkonu 280 kW. Plynové kotle budou kromě ohřevu teplé vody pro vytápění zajišťovat i ohřev vody pro vzduchotechniku. (Pro ohřev TV je navržen jeden stacionární plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 o výkonu 90 kW.) Otopná tělesa Pro vytápění hotelových pokojů jsou navrženy otopné registry Licon OR umístěné pod okny lodžií. V koupelnách hotelových pokojů jsou umístěny otopné žebříky. Vytápění společných prostor je řešeno kombinací vzduchotechniky a deskových otopných těles nebo podlahových konvektorů (dle typu výplně otvoru). 2. Kotelny a předávací stanice V objektu je navržena plynová kotelna II. kategorie o rozloze 60 m² umístěná v 7. nadzemním podlaží objektu (technické podlaží). V kotelně jsou umístěny tři stacionární plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 650 kW. Z kotelny jsou vedena dvě komínová tělesa pro odvod spalin ø 300, jedno komínové těleso ø 200 a ventilační průduch ø 250 mm, 1 m nad střechu. Vzhledem k umístění kotelny v 7. nadzemním podlaží a tedy malé účinné výšce komína je pro zlepšení tahu v kouřovodu osazen ventilátor. Kotelna je samostatným požárním úsekem, dveře kotelny se otevírají ven – ve směru úniku. 3. Zařízení pro ochlazování staveb V objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a větrání společných prostor pomocí centrální vzduchotechniky. V zimě je zdrojem vytápění pro ohřev vzduchu plynová kotelna, v létě je zdrojem chladu strojovna chlazení o ploše 15 m² umístěná v technickém (7. nadzemním) podlaží. Úprava vzduchu probíhá ve strojovně vzduchotechniky.


4. Vzduchotechnické zařízení 4.1 Větrání hotelových pokojů Větrání hotelových pokojů je zajištěno přirozeně okny. V objektu je navržen systém centrálního ovládání oken, kdy je možné, na základě signálů ze senzorů umístěných v pokojích, automaticky uzavírat okna při odchodu hosta z pokoje a při otevření okna hostem regulovat topení a chlazení. Koupelny hotelových pokojů je nutno větrat nuceně. Je navržen systém podtlakového odsávání vzduchu. Přívod vzduchu je zajištěn přirozeně infiltrací oken a dveří. Pro odvod vzduchu jsou navrženy stěnové a podstropní ventilátory. Ventilační potrubí je vedeno v podhledu koupelny a je napojeno na stoupací potrubí umístěné v instalačních jádrech. 4.2 Větrání společných prostor Společné prostory budou větrány přirozeně okny a pomocí centrální vzduchotechniky. Vzduch je nasáván z exteriéru přes mřížku otvorem ve fasádě a je upravován ve vzduchotechnické jednotce umístěné ve strojovně vzduchotechniky v technickém podlaží (7NP). V zimě je vzduch ohříván pomocí plynových kotlů umístěných v kotelně (7NP) a v létě je zdrojem pro ochlazování vzduchu strojovna chlazení umístěná rovněž v 7NP. Výtlak vzduchu do vzduchotechnického potrubí probíhá pomocí ventilátoru. Čtyřmi instalačními šachtami je vzduch přiváděn do jednotlivých podlaží, kde je vzduchotechnické potrubí vedeno v podhledu nebo volně pod stropem. V místech, kde vzduchotechnické potrubí prochází více požárními úseky jsou osazeny protipožární klapky. Je navržen cirkulační provoz vzduchotechniky – část vzduchu je znovu po úpravě použita pro vytápění nebo větrání, zbytek je odváděn průduchy nad střechu zpět do exteriéru. 4.3 Větrání šaten a hygienických zařízení Větrání je podpořeno přirozeně infiltrací okny a dveřmi. K větrání uvedených prostor je navrženo nucené podtlakové odsávání vzduchu. Ventilace je zajištěna podstropními ventilátory. Horizontální rozvody jsou vedeny v podhledech nebo volně pod stropem, vertikální potrubí je vedeno v instalačních šachtách a vyvedeno nad střechu. 4.4 Větrání garáží Garáže jsou umístěny v 2. a 1. podzemním podlaží, která jsou částečně zapuštěna do terénu. Větrání garáží je zajištěno pomocí vzduchotechniky s intenzitou výměny vzduchu 5 hod-1. Garáže nejsou určeny pro parkování vozidel s pohonem na zemní plyn. 5. Zařízení měření a regulace Pro tento stupeň dokumentace nejsou zařízení měření a regulace blíže specifikována. 6. Zdravotně technické instalace Bilance spotřeby vody, teplé vody, množství splašků a provozní podmínky (tlak, rychlost) nejsou v rámci bakalářské práce řešeny. 6.1 Vodovod Přípojka Vnitřní vodovod je napojen na místní vodovodní řád pomocí vodovodní přípojky návrtávkou. Vodovodní přípojka je vedena do vodoměrné šachty pod sklonem 3%.


Vodoměrná šachta o rozměrech 1000x1700x1800 mm se nachází pod příjezdovou cestou pro zásobování a je v ní umístěna vodoměrná sestava. Vnitřní vodovod Vnitřní vodovod je do objektu veden z vodoměrné šachty do 1. nadzemního podlaží. Kompenzace délkových změn potrubí je řešena smyčkovými kompenzátory. Zásobování objektu požární vodou Na uliční vodovodní řád je umístěn podzemní hydrant DN100 sloužící jako vnější odběrné místo při požáru. V objektu je navržen samostatný rozvod požární vody, který zásobuje sprinklerová stabilní hasicí zařízení. Vertikální rozvody Vertikální rozvod vody je v jednom tlakovém pásmu. Voda je vedena k zásobníkům TV v 2PP, ke kotlům v 7NP a k technologickému zázemí bazénů v 7NP. Stoupací vodovodní vedení je v instalačních šachtách a instalačních jádrech hotelových pokojů, které jsou přes otvory pro údržbu přístupné z chodby. Horizontální rozvody Horizontální rozvody jsou vedeny pod stropem zakryté podhledem a v prostorech technického zázemí jsou vedeny volně. K zařizovacím předmětům je potrubí vedeno ve většině případů v instalačních příčkách/předstěnách. 6.1.1 Příprava a rozvod TV Způsob ohřevu teplé vody je zvolen kombinovaný centrální a lokální - teplá voda pro hotel je připravována kombinovaně ve stojatých zásobnících a lamelovými průtokovými ohřívači, voda pro bazény je připravována zvlášť lamelovým průtokovým ohřívačem. Stojaté zásobníky na TV jsou umístěny v 2PP. Hlavní ležatý rozvod je veden v podhledu 1. nadzemního podlaží, vertikální rozvody jsou vedeny instalačními jádry, případně instalačními předstěnami a příčkami. 6.2 Kanalizace Objekt je napojen na jednotnou kanalizační síť pomocí splaškové kanalizační přípojky. Dešťová voda je odváděna do vodního recipientu. 6.2.1 Kanalizace splašková Přípojka Kanalizační splašková přípojka je napojena na uliční stoku v úrovni -3,200 m (vztaženo k ±0,000=822 m n. m. BPV) a vedena pod sklonem 26% do revizní šachty. Revizní šachta z betonových prefabrikovaných kruhových dílců ø1 m je umístěna v nezámrzné hloubce 1,4 m pod úrovní terénu, 3 m od hranice pozemku. Připojovací potrubí Připojovací potrubí je ve většině případů vedeno v instalační předstěně nebo v instalační příčce. Na trase připojovacího potrubí delší než 4 m je umístěna přivětrávací tvarovka.


Odpadní potrubí Odpadní potrubí je vedeno v instalačních jádrech hotelových pokojů. V technických místnostech a zázemí je vedeno volně podél stěny, případně obložené SDK deskami. V hygienickém zázemí je odpadní potrubí vedeno v instalační předstěně. Na odpadním potrubí v kuchyni je instalován mobilní odlučovač tuku. Svodné potrubí Svodné potrubí splaškové vody je vedeno volně pod stropem 1. podzemního podlaží (garáže). Odtud je vedena jedna větev svodného potrubí pod sklonem 15% do revizní šachty. Čisticí tvarovky Čisticí tvarovky jsou umístěny v revizní šachtě, na odpadním potrubí v 1., 3., 5. a 7. nadzemním podlaží 1 m nad podlahou a před každým ohybem odpadního a svodného potrubí. Větrání kanalizace Na jednotlivá odpadní potrubí jsou napojena větrací potrubí. V 7. nadzemním podlaží (technické mezipodlaží) a v podhledu 8. nadzemního podlaží jsou některá větrací potrubí spojena. Celkem tři větrací potrubí jsou vyvedena 0,5 m nad střechu a osazena větracími hlavicemi. 6.2.2 Kanalizace dešťová Odvodnění ploché střechy je navrženo 8 vnitřními svody ø100 mm , které jsou v podhledu 8. nadzemního podlaží svedeny do 4 instalačních šachet. Terasa v 1. nadzemním podlaží je odvodněna dvěma vnitřními svody ø100 mm. Kolem vpustí je umístěn topný kabel, který je v případě potřeby možno zapnout. Svodné potrubí je vedeno volně pod stropem 2. podzemního podlaží (garáže) a skrz obvodovou konstrukci pod sklonem 15% do revizní šachty. Revizní šachta z betonových prefabrikovaných kruhových dílců ø 1m je umístěna v nezámrzné hloubce 1,2 m pod terénem, 1,4 m od hranice pozemku. Z revizní šachty je potrubí dešťové kanalizace DN 200 vedeno ve sklonu 19% pod místní komunikací a je provedeno tunelováním. Dešťové odpadní vody jsou odváděny se souhlasem vodohospodářského orgánu do vodního recipientu – Vlčího potoka. 7. Plynová odběrná zařízení Přípojka Středotlaká plynovodní přípojka je navržena z plastu DN 40 a je vedena v hloubce 1 m pod terénem pod sklonem 0,5% od středotlakého uličního řádu k HUP. Středotlaký regulátor je umístěn v HUP. Hlavní uzávěr plynu (HUP) HUP je umístěn v plynoměrné skříni ve výklenku na boční fasádě objektu, a obsahuje hlavní uzávěr plynu, plynoměr a středotlaký regulátor. HUP je přístupný z venkovního prostoru.


Vnitřní plynovod Nízkotlaký vnitřní plynovod je veden z HUP do 2. nadzemního podlaží a odtud k jednotlivým plynovým spotřebičům. Rozvod je navržen z mědi a veden volně pod stropem a podél stěn. Při prostupu konstrukcemi se vkládá do plynotěsné chráničky. Plynové spotřebiče V 7. nadzemním (technickém) podlaží jsou tři stacionární plynové kondenzační kotle umístěné v kotelně 2. kategorie. V restaurační kuchyni v 6NP a v přípravně kavárny v 1NP budou umístěny plynové sporáky. V 1. nadzemním podlaží je mezi hotelovou halou a kavárnou umístěn krb s plynovou krbovou vložkou. Před každým plynovým spotřebičem je osazen uzávěr plynu. 8. Zařízení silnoproudé elektrotechniky Přípojka a přípojková skříň (PS) Elektrovodní přípojka silnoproudu je napojena na uliční síť a vedena 0,6 m pod terénem do přípojkové skříně. Vzdálenost elektrovodní a plynovodní přípojky je 1,5 m. Přípojková skříň je umístěna ve výklenku na boční fasádě a obsahuje hlavní jistič a elektroměr. PS je přístupná z venkovního prostoru. Hlavní rozvaděč Kabelové vedení prochází do objektu v 2. nadzemním podlaží, kde je umístěn hlavní rozvaděč, na který je napojeno stoupací vedení a patrová rozvodnice. Vedení v objektu Stoupací vedení je umístěno v instalační šachtě a v každém patře na něj navazuje patrová rozvodnice s jističi pro elektro obvody daného podlaží. Rozvody jsou vedeny v drážkách ve stěnách, v omítce, v podhledu nebo volně pod stropem. Ochrana před úderem blesku Jímací soustava zajišťující ochranu před úderem blesku je umístěna na střeše objektu a připojena na uzemňovací soustavu. 9. Zařízení slaboproudé elektroniky V objektu bude navržen rozvod sdělovacích sítí (telefon, internet) a zabezpečovacích zařízení (EPS, EZS). Vedení bude v instalačních šachtách, dále v podhledu nebo volně pod stropem a v omítce po stěnách. V rámci tohoto stupně dokumentace nebylo zařízení slaboproudé elektroniky podrobněji řešeno. 10. Zařízení vertikální dopravy osob Vertikální dopravu osob a nákladů v objektu zajišťují tři osobní výtahy, které slouží zároveň jako evakuační a dva výtahy nákladní. Výtahové šachty tvoří samostatný požární úsek. 10.1 Osobní výtahy / evakuační výtahy Pro přepravu osob jsou navrženy tři lanové trakční výtahy bez strojovny, všechny s průchozí kabinou o rozměrech 1100x2100 mm. Dva výtahy jsou určeny výhradně pro


hotelové hosty a obsluhují všechna podlaží kromě technického (7NP). Jeden výtah je určen pro ostatní návštěvníky restaurace, wellness a konferenčních místností. Tento výtah obsluhuje pouze 2PP, 1PP, 1NP, 2NP, 6NP a 8NP. Všechny tři výtahy splňují podmínky pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto výtahy slouží i pro evakuaci osob při požáru. Ve všech podlažích jsou přístupné ze samostatně větrané předsíně, 1. nadzemním podlaží ústí do hotelové haly a odtud ven z objektu. Evakuační výtahy jsou napojeny na záložní zdroj energie. 10.2 Nákladní a služební výtahy Jsou navrženy dva lanové trakční výtahy bez strojovny s velikostí kabiny 1100x1400 mm. Výtahy jsou kvůli restauraci provozně rozděleny na tzv. „čistý“ a „špinavý“ výtah. Nákladní výtahy obsluhují všechna nadzemní podlaží (1NP – 8NP). Tento výtah slouží i pro přepravu zaměstnanců hotelu a je přístupný z prostorů pro zaměstnance, technického zázemí a v podlažích s hotelovými pokoji navazuje na místnost pro pokojskou. 11. Nakládání s odpady Výpočet hotel restaurace, kavárna konference wellness

3 l/lůžko.den x 96 x 7

=

2016 l

1,5 l/místo.den x 128 x 7 = 0,25 l/místo.den x 100 x 7 = 0,5 l/osobu.den x 20 x 7 =

1344 l 175 l 70 l

celkem z toho 40% tříděný odpad: 60% smíšený odpad:

=

3605 l/týden

1440 l/týden 2165 l/týden

Koncepce V objektu je navržena místnost pro ukládání odpadu v 2. nadzemním podlaží, s přímým výstupem k boční příjezdové komunikaci, odkud bude odpad odvážen. V místnosti budou umístěny 3 sběrné nádoby o objemu 360 l na smíšený odpad, který bude odvážen dvakrát týdně. V rámci provozu je počítáno s tříděním odpadu v poměru cca 2:3, proto jsou zde umístěny čtyři sběrné nádoby na tříděný odpad – žlutá (plast), zelená (sklo), modrá (papír), oranžová (kartony). Všechny uvedené nádoby mají objem 360 l. V místnosti je umístěn jeden chladicí box na organický odpad z restauračního provozu. Tříděný a organický odpad bude odvážen jedenkrát za týden. Vedle místnosti na odpady je navržena místnost určená ke skladování vratných obalů.


-8

15

-

20 32

0 80 17

I. ±0,000 50 37

-6,030 0 80 81 % 15

RŠ Ø1000

-3,150

SO1 hotel 8NP, 2PP

% 19

±0=822m n.m. (BPV) výška atiky=+27,020m

00 33 % 15

-8

20

-

RŠ Ø1000 0 80 15

-0,100

00 70 % 26

20 99

+3,800

PS HUP 00 81

5% 0,

0 23 15

0 91 16

0 33 21

H100

3% 70 57

VŠ [1000x1700x1800mm] -8

-8

-8

LEGENDA hranice pozemku navrhovaný objekt zpevněná plocha - chodník vstup hlavní/vedlejší příjem zásobování/odvoz odpadů vjezd/výjezd z garáží únikový východ

35

30

25

-

-

-

LEGENDA IS kanalizace plynovod stl vodovod vedení nn vedení vn slaboproud RŠ HUP VŠ PS

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

LEGENDA PŘÍPOJEK IS kanalizace splašková kanalizace dešťová plynovod stl vodovod silnoproud požární hydrant

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

revizní šachta hlavní uzávěr plynu vodoměrná šachta přípojková skříň

kraj

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou Královéhradecký

obsah

situace

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

19.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:500

F4.02


1 -4,640 ZÁSOBNÍKY NA TV

4300

-4,640 PR

2 -6,080

8400

-6,080

-6,080

2300

3

2000

4

5

8100

A

8100

B

8100

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

8100

H

8100

J

I

K

LEGENDA dešťová kanalizace studená voda (SV) teplá voda (TV) cirkulační potrubí (CV) vytápění vzduchotechnika elektrorozvody

HUP

hlavní uzávěr plynu

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

revizní šachta

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres 2PP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F4.03


1 -1,600 4300

-1,600 PR

2 -3,200

-3,200

8400

-3,200

2300

3

2000

4

5

8100

A

8100

B

8100

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

8100

H

I

8100

J

K

LEGENDA splašková kanalizace dešťová kanalizace studená voda (SV) teplá voda (TV) cirkulační potrubí (CV) vytápění vzduchotechnika plyn elektrorozvody

PR

patrová rozvodnice

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký

revizní šachta

vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres 1PP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F4.04


1 +1,280 4300

+1,280 PR

2 ±0,000

±0,000

8400

±0,000

±0,000

2300

3

2000

4 ±0,000

5

8100

A

8100

B

LEGENDA splašková kanalizace dešťová kanalizace studená voda (SV) teplá voda (TV) cirkulační potrubí (CV) vytápění vzduchotechnika podtlakové větrání plyn elektrorozvody

8100

C

PR

pozn.

patrová rozvodnice

vertikální rozvody TV a CV pokračují z podhledu 1. nadzemního podlaží souběžně s rozvody SV

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

8100

H

I

8100

J

K

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres 1NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F4.05


1 +3,840

+3,840 4300

+3,840

PR

2 +5,440

+5,440

8400

PS +3,840

HUP

2300

3

4 8100

A

8100

B

LEGENDA splašková kanalizace dešťová kanalizace studená voda (SV) teplá voda (TV) cirkulační potrubí (CV) vytápění vzduchotechnika podtlakové větrání plyn elektrorozvody

HUP PS PR

pozn.

8100

C

hlavní uzávěr plynu přípojková skříň patrová rozvodnice

vertikální rozvody TV a CV pokračují z podhledu 1. nadzemního podlaží souběžně s rozvody SV

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

H

I

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres 2NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:180

F4.06


1 +7,040 4300

+7,040 PR

2 +8,640

8400

+8,640

+7,040

2300

3

4 8100

A

8100

B

LEGENDA splašková kanalizace dešťová kanalizace studená voda (SV) teplá voda (TV) cirkulační potrubí (CV) vytápění vzduchotechnika podtlakové větrání plyn elektrorozvody

8100

C

PR

pozn.

pozn.

patrová rozvodnice

vertikální rozvody TV a CV pokračují z podhledu 1. nadzemního podlaží souběžně s rozvody SV rozvody v typickém hotelovém pokoji ve výkrese F4.08

8100

D

8100

E

8100

8100

F

G

8100

H

I

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres 3NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:180

F4.07


S0

V0

10800

OR

pokojová rozvodnice s jističi

V0

vedeno v drážce ve stěně

vedeno v podhledu 22°C vedeno v omítce pod stropem

S2

V1

V2

vedeno v drážce ve stěně

4050

+7,040

V2

15°C

vedeno v nábytku

+7,190

S5

24°C V3

vedeno v podlaze

S6

S3 otvor pro údržbu 400x400

+7,325

S1

S4 OŽ

V6

V5

V1

V4

vedeno v instalační předstěně

LEGENDA splašková kanalizace studená voda teplá voda cirkulační potrubí vytápění přívodní potrubí vytápění zpětné potrubí podtlakové větrání elektrorozvody

OR

Sx - světlo stropní Sx - světlo nástěnné Vx - 1 / 2 vypínače pro světlo zásuvka chladnička ventilátor stěnový / stropní otopný registr

otopný žebřík

pozn.:

- rozvody požární vody nejsou zakresleny - v pokojích bude zaveden systém sprinklerových SHZ, návrh provede specializovaná firma

vedeno pod vanou a nábytkem

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

HOTEL JAVOR

stupeň

ATBP - DSP

schéma rozvodů v typickém hotelovém pokoji

měřítko

výkres

1:35

F4.08


1 +16,320 4300

+16,320 PR

2 +18,080

8400

+18,080

+16,320

2300

3

4 8100

A

8100

B

LEGENDA splašková kanalizace dešťová kanalizace studená voda (SV) teplá voda (TV) cirkulační potrubí (CV) vytápění vzduchotechnika podtlakové větrání plyn elektrorozvody

8100

C

PR

pozn.

patrová rozvodnice

vertikální rozvody TV a CV pokračují z podhledu 1. nadzemního podlaží souběžně s rozvody SV

8100

D

8100

E

8100

8100

F

G

8100

H

I

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres 6NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:180

F4.09


1 přívod čerstvého vzduchu

+19,840 4300

+19,840 PR

2 +21,120

+21,120 odvod odpadního vzduchu

STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

8400

STROJOVNA CHLAZENÍ +19,840 PLYNOVÁ KOTELNA

TECHNOLOGIE BAZÉNŮ

2300

3 TECHNOLOGIE PRO VÍŘIVKY

4 8100

A

8100

B

LEGENDA splašková kanalizace dešťová kanalizace studená voda (SV) teplá voda (TV) cirkulační potrubí (CV) vytápění vzduchotechnika podtlakové větrání plyn elektrorozvody

8100

C

PR

pozn.

patrová rozvodnice

vertikální rozvody TV a CV pokračují z podhledu 1. nadzemního podlaží souběžně s rozvody SV

8100

D

8100

E

8100

8100

F

G

8100

H

I

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres 7NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:180

F4.10


1 +22,400 4300

+22,400 PR

2 +21,120

bazén 2,4x1,3m

8400

+21,120

+22,400 bazén 7,0x4,4m

3 vířivka 2,0x2,0m

2300

vířivka 2,0x2,0m

4 8100

A

8100

B

LEGENDA splašková kanalizace dešťová kanalizace studená voda (SV) teplá voda (TV) cirkulační potrubí (CV) vytápění vzduchotechnika podtlakové větrání plyn elektrorozvody

8100

C

PR

pozn.

patrová rozvodnice

vertikální rozvody TV a CV pokračují z podhledu 1. nadzemního podlaží souběžně s rozvody SV

8100

D

8100

E

8100

8100

F

G

8100

H

I

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres 8NP

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 formát

2xA4

datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:180

F4.11


+27,020 +26,550 +26,250

+22,400 8NP +22,020 PLYNOVÁ KOTELNA

+19,840 7NP

TECHNOLOGIE BAZÉNŮ

STROJOVNA CHLAZENÍ

STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

+19,460

+16,320 6NP +15,940

+13,120 5NP +12,740

+10,080 4NP +9,700

+7,040 3NP +6,660

+3,840 2NP

HUP PS

+3,460 VŠ

±0,000 -0,350

±0,000 1NP -0,380

-0,650

-3,200 1PP

-3,130

-3,510

-6,080 2PP

-3,430 ZÁSOBNÍKY NA TV

LEGENDA splašková kanalizace dešťová kanalizace studená voda teplá voda cirkulační potrubí vytápění vzduchotechnika podtlakové větrání plyn elektrorozvody

-6,010

HUP PS

hlavní uzávěr plynu přípojková skříň

vodoměrná šachta

pozn.

rozvody TV a CV pokračují z podhledu 1. nadzemního podlaží souběžně s rozvody SV

±0,000 = 822,000 m n. m. BPV vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu

doc. Ing. arch. Roman Koucký

konzultant

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

vypracovala

Veronika Michálková stavba

město

HOTEL JAVOR

Pec pod Sněžkou kraj Královéhradecký

obsah

koordinační výkres rozvodů - řez

Fakulta architektury ČVUT Thákurova 7, Praha 6 2xA4

formát datum

18.5.2011

stupeň

ATBP - DSP

měřítko

výkres

1:220

F4.12

Hotel Javor Pec pod Sněžkou  

Bakalářská práce FA ČVUT Veronika Michálková

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you