Page 1

ppp­ê½ê¢ª¡¢

}lêvêjovwwlyljo }

Online Custom Bike Magazín KÉ HUBLE S E

S

HEEL!!! W S

Č

Jak to bylo...

TRENDY VE STAVĚNÍ SWEDISH STYLE NOVINKY

STAVBY A PŘESTAVBY

TECHNIKA

VÝSTAVY chopperweb chop ch opperw oppe op perw pe rweb ebb online onl nKONTAKTY line ine ma in m magazín a

6. 3. 2012

Buell B

3. ČÍSLO ONLINE ZDARMA

aneb začátky stavitelů v Čechách

1


TIŠTĚNÁ VERZE (formát A5) POUZE NA OBJEDNÁVKU za 100 Kč e-mail: michal@chopperweb.cz

Digitální tisk www.lepor.cz

ONLINE MAGAZÍN NA WWW.CHOPPERWEB.CZ Podporují nás:

www.motorkarskydoupe.cz Kontakt: e-mail: radio@motorkarskydoupe.cz telefon: +420 602 316 878

2

chopperweb online magazín

Zdar Motorkáři ! Přicházíme za Vámi s Prvním českým motorkářským rádiem, které se jmenuje Bikers Radio Doupě. Chceme Vám hrát pohodovou muziku, která Vás potěší jak na cestách, tak třeba i v práci. Nechceme Vás unavovat zpravodajstvím, dlouhými rozhovory a nesmyslnými anoncemi na zahradní bazény, sekačky a jiné věci, které motorkáři nepotřebují. Naopak, cílem je poskytnou možnost zviditelnění těm, pro něž je motocykl srdeční záležitost. Myšlenka spustit motorkářské rádio vznikla jak jinak, než u piva a vína v Motorkářským doupěti v Humpolci. Hnacím motorem radia jsou 2 profesionálové v oboru a jeden fanda , který věří v přežití tohoto internetového rádia v záplavě konkurenčních médií. Pokud by jste chtěli na Bikers Rádiu Doupě zviditelnit Vaši akci nebo Firmu, tak nás neváhejte kontaktovat, protože zde platí pravidlo, Za Málo Peněz – Hodně Muziky :-) . Věříme, že se Vám Bikers Radio Doupě bude líbit a že mu budete věrni :-) . Pohodový ježdění a volný cesty Všem :-) .


Obsah

Stavby:

str. 4

MAGIC BUS................................................ str. 4 ČESKÉ HUBLESS WHEEL......................str. 10 OLD SCHOOL BUELL...............................str. 18 MUSASHI MIAYMOTO ......................... str. 32

str. 10

Historie: ZAČÁTKY STAVITELŮ U NÁS MÍRA ŽIŽKA - NORTON ES500 ..........str. 24

Styl: SWEDISH STYLE ................................... str. 28

str. 18

Sériovky: Novinky od HD...................................... str. 30

Z webu: Facebook ............................................... str. 39 Výzva:

str. 32

POSÍLEJTE I VY SVÉ STAVBY A PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ REDAKCE, RÁDI JE V MAGAZÍNU ZVEŘEJNÍME!!! Redakce

str. 28

CHOPPERWEB ONLINE CUSTOM BIKE MAGAZÍN www.chopperweb.cz Text, grafika, DTP: © Michal Cetkovský E-mail: michal@chopperweb.cz Telefon: +420 723 089 496

chopperweb online magazín

3


Stavba

Takk na tohoto Ta toh ohot oto ot o extra extr ex t a choppera tr c jsem narazil poprvé na n Euro Eur uro o Bike Bikke Festu Bi Fes estu t na tu na Mušově v roce 2010. Hned mi padnul padn pa dn d nul null do do oka oka a to o nejen ne eje ej e svými rozměry a vzhledem - vysoký vyso vy soký so soký k krk krkk a dlouhá dllo ouh uhá vidle, vviid ale i svým veselým lakem. A právě práv pr ávě pomalování ávě poma poma po malo lo ová vání vání ní hippie hip ippi pie tématikou pie té ém květin dalo stroji jméno. no n o. Je Je zde zde de totiž tot otižž inspirace ins nsp nspi piirace rra ace c v anglickém ang gli licckk autobusu Double decker, lic ktterý errý má m na na svém svém ém albu alb lbu bu Magic Magi Ma gic Bus Bus skupina Bu s který The Who z roku 1968. Celé dílo má na svědomí firma RMF Motorcycles z německého Passau, což je jen kousek za našimi hranicemi. Spojitost s českou scénou, na kterou se v našem magazínu zaměřujeme nejvíce, je tak nejen jistá sousedská vzdálenost, ale i fakt, že firma dlouhodobě spolupracuje s Romanem Bušem – Wildstyle a právě i tyto vztahy daly vzniknout nejedné stavbě.

4

chopperweb online magazín

Tenkrát na Mušově jsem se právě Romana dovolil alespoň sednout na tohle dlouhý monstrum. Paráda. Sedíte jen kousínek nad silnicí, jakoby v motorce. Celá krásná křivka nádrže jde před vás k vysoko posazenému krku. Pro dosažení na řidítka se to chce mírně natáhnou dopředu, kde dál pokračuje


chopperweb online magazĂ­n

5


Stavba

dlouhá Springer vidle. Kolo je pak někde daleko vepředu a pěkně ho tak celé vidíte. Mnoho lidí tento styl stavění zavrhuje pro jeho zdánlivou neovladatelnost, ovšem to je jen úhel pohledu a toho, co od choppera čekáte. Rám na Magic Busu je právě od jednoho z nejvyhlášenějších vyznavačů takovýchto staveb. Je jím Thomas Habermann, který produkuje tyto extrémní rámy typu Rockstar už pár let. Od firmy Habermann Performance jsou pak i řidítka, nádrž a blatník. Stroj pohání motor S&S 113“ přes šesti kvaltovou převodovku typu Dyna od Zodiacu. Zadek sedí na pěkný 280mm tlustý bačkoře a dopředu se pak vše zužuje až k tenkému 21 palcovému kolu. Ráfky jsou od RC Components. Vzdálenost mezi středy je sice k 2,4m, ale s mašinou se dá normálně jezdit. K  té řejj i br ře normální jízdě patřej brzdy, i když je to u choppera

6

chopperweb online magazín

trochu „komfort“. K bezpečnému zastavení jsou tu přední dva kotouče a brzdič od Kustom tech a zadní Tolle. Jak jsem již na začátku poznamenal, na mašině je zajímavý mimo jiné i “kytičkový” lak. Ten má na svědomí německá firma Airbrush Kobler a je vlastně kopií maleb na autobusu, co mají The Who na coveru alba Magic Bus. A právě tento lak byl na Euro Bike Festu 2010 vyhlášen jako Top Paint, a to právem... “Lásku a mír, bratři a sestry, květinové děti”. Text: Michal Cetkovský Foto: RMF

Více na www.rmf-passau.de


chopperweb online magazĂ­n

7


Stavba

8

chopperweb online magazĂ­n


chopperweb online magazĂ­n

9


Stavba

ČESKÉ

“Celé kolo je v podstatě velké ložisko. Z 15´´ ráfku z auta jsem vysoustružil střed, osadil jsem vnitřní kruh a zalícoval...”

10

chopperweb online magazín

H

U


Nene… N Nene Ne e ne ne… e… Billy Biill B lly Lane Lane La e neposlal nep pos osla lal lal tohle tohl tohl to hle dílo hle d lo dí o z basy, bas asy, y, ani ani n pánbíčkář pá án nbí bíčk čkář ář Mike Mike Mi e Brown Bro r wn n od od Amen A en Am en motorcyles mot otor orcy or rcy cyle le ess nenavštívil nena ne avštíívi vill na naší ššíí kkrajinu, raji ra jiinu nu, do d dokonce oko konc nce e an a ani ni ni Fred Fred Fr dK Kodlin od dliin v to ttomhle mhl mh hle le n nemá emá prsty. em emá prsty. prst pr sty. st y. JJe e to o dílo díl ílo Michala Miichal M ch hal alla a Dv D Dvořáka ořákka jehož oř jeho je hož domácí ho do d omá mácí cí dílna cí díl ílna na a n nese esse ese jmén jmé jm éno Brutal éno Brut Br utal tall Chopper Cho hopp per er cycles cyccle les a sídlí sídl sí dlíí v Litovli. Lito Li tovl v i.i. Se Se jméno zmíněnými zmín zm íněn ěným ěn ěným ými pány pá ányy má má nyní nyyní ní společnou sp po ole lečn lečn nou ou nejmíň nej ejmí míň jedmíň je ed d-nu nu výjímečnost, výj ýjím ýjím mečno eččno no ost st, st t, a tou tou je konstrukce to kon nst stru rukc ru kce kc ce vlastního vlas vlas vl asttn tnííh tníh ho kola kola ko ola a bez bezz středu sttřřed edu du – hublles hubl hu hubl blle les es wheel. whee whee wh eell Zároveň Zár árov áro oveň oveň e je pravděpodobně i prvním z českých stavitelů, který kolo zrealizoval a je schopné provozu!

!! L!

S S W E L H B E U E

chopperweb online magazín

11


Stavba Michal Dvořák nepatří k těm, kteří mají na své stavby statisícové rozpočty, naopak těží z toho, co sám dokáže vymyslet doma na koleně a z vlastního nadšení pro věc. Co na tom, že lakování je takové nebo makové, díly ručně opracovávané, součástky staré, použité, renovované, jde přece o to, že si doma dokážete splnit sen, postavit motorku, která jezdí, udělá radost a dokonce sklidí zasloužený obdiv veřejnosti. Škoda jen, že na výstavách staveb se tyto domácí stroje jen těžko chytají při zařazení do stejné kategorie freestyle, kde výrobní náklady ostatních mašin od profesionálních firem jsou až 20-ti násobně vyšší. Málokdo si pak uvědomuje, jaké mají právě domácí stavby obrovské plus a jak moc by měli být ceněny a né podceňovány, jak tomu bývá. Možná by to chtělo mít pro domácí amatérské stavby vlastní soutěžní kategorii, kategorii právě pro ty, co nemají zrovna 200tis. na díly z katalogu, ale mají hlavně um a nadšení pro věc… to je však téma na dlouhé večery, a tak se radši podíváme na zoubek jedinečnému dílu o kterém Michal píše:

12

chopperweb online magazín

“Od mala jsem byl na motorky. Tak jako každý jsem si prošel pincky, Jawy a japonce. Na haryka nikdy nebylo, ale touha mít originál bike je větší než já. Neberou mě motorky, včetně přestaveb, poskládané z katalogu. Motorku primárně nestavím, aby se někomu líbila, ale stavím ji pro sebe, i když nakonec se stejně najde vždycky kupec a já to rád využiju, protože jsou zase prachy na realizaci dalších nápadů. Tuhle motorku jsem ale stavěl s jistým záměr, a to výstava


chopperweb online magazĂ­n

13


Stavba Bohemia Custom Show na EU Bike Festu. Chtěl jsem ukázat lidem, že i v neprofesionální dílně se dá udělat malej zázrak. Po této výstavě jsem v podstatě začal získávat první zakázky na výrobu doplňků a dílů na motorky. Co se týče zadního kola, tak jsem šel cestou nejmenšího odporu. Celé kolo je v podstatě velké ložisko. Z 15´´ ráfku z auta jsem vysoustružil střed, osadil jsem vnitřní kruh a zalícoval. V kole musela být duše kvůli roztažení pneu. Protože šířka gumy mohla být maximálně 170 mm, osadil jsem pneu 150/80/15. Ventil od duše je schovaný pod záslepkou v ráfku. Původně to měl být letmák vzor Billy Lane, ale na to jsem nakonec neměl odvahu. Ložisko je přimazáváno maznicemi na spodku kola. Víc bych to nechtěl rozebírat, protože je to moje know-how. Jen pro zajímavost, obutí toho kola trvalo 3 hodiny.” Komentář a foto: Michal Dvořák

14

chopperweb online magazín

Technický info:

Rám: vlastní Brutal chopper, hardtail vysoký rám Přední kolo: Akront 90/90/21 Zadní kolo: hubless wheel 150/80/15 Vidlice: vlastní Brutal chopper, vahadlová, trubky 22/3 Rozvor: 1960 mm Motor: Ducati 750, RV 1997, klasika nakopávačka Karburátor: modifikace GPZ 750 Světlo: z nějakého starého veterána Zbytek: vlastní Brutal chopper Doba přípravy před stavbou: 2 měsíce Doba stavby: 5 měsíců (od 1.1.2010 do posledního dne před výstavou) Více o Brutal chopper na: http://brutalchopper.wbs.cz


chopperweb online magazĂ­n

15


Stavba

ČESKÉ HUBLESS WHEEL!!! WHEEL !!!

16

chopperweb online magazín


chopperweb online magazĂ­n

17


Stavba

Harley arley Davidson Davids David Davidso dson do 200-ti 200 ti tisíc

Buell

Je důkazem, že jde spojit nadupanej motor s klasickým vzhledem a to vše za docela nízký náklady. Při pohledu na tenhle old school možná některý řidiče napadne předjíždět, ovšem v zápětí už mu zase koukaj na záda, protože srdce z Buella jede jako kráva...

18

chopperweb online magazín


“Celé to začalo před cca 2,5 lety. Hledal jsem Sportstra za rozumnou cenu, až se mi naskytla slušná koupě motoru z Buella, sice stříkačka, ale touha po HD vyhrála. Záhy se doma objevil rám od Paughca, za rozumnou cenu, a tak už byl v dílně základ. Následující rok a půl, jsem strávil hledáním dílů po bazarech na netu, něco našetřil a něco koupil a tak se pomalu, ale přece plnila dílna krabicema s  dílama. Po objevení kluka z moravy, přes kterého se dají objednávat díly ze států, to bylo finančně o hodně lepší, díky Lubo. A  tak mi připlula vytoužená bedna se springrama, kotoučema, karburátorem SaS i s filtrem a přírubou a nějaká droboť, za téměř poloviční cenu, než tady. Vloni v listopadu jsem došel k názoru, že nejdůležitější díly mám a je čas začít stavět. Občas mi kamarádi chodili pomoct, poradit, nebo jen na čumendu, jak se pomalu rýsuje stavbička. Hodně času jsem ztrávil ponořen v Easyriders a na netu, hledáním různých vychytávek a  detailů, o kterých netušíte do chvíle, než začnete stavět. Úprava zadního blatníku z Wildstara a komletní výroba předního, mi zabrala volno mezi vánocema a novým rokem. Původně koupená olejová nádrž (podkova) zůstala v krabici a byla nahrazena novou z hasičáku s kastlíčkem na baterku a relátka.

chopperweb online magazín

19


Stavba Ovladače na řidítkách, přední brzdič, pístek zadní brzdy a přední světlo jsou z japonců, takže stavba doslova. Hlavně ceny těchto dílů nejsou přemrštěné. Po čtyřech měsících v dílně, samozřejmě ve volných chvílích mezi rodinou a prací jsem měl hotovo. Následovalo kompletní rozebrání, dobroušení, odmaštění a hurá do Ledče n/S do lakovny k Lilimu. Původní záměr - černý mat mi už před časem rozmluvil, a tak jsme probrali pár návrhů a výsledek posuďte samy. Složení bylo jednoduší, než jsem očekával. Seběhli se kamarádi a za dva dny stála stavba na kolech, pak mě trochu potrápily hadičky na olej, brzdy a elektrika, ale nakonec to dobře dopadlo. Jízdí vlastnosti Hardtailu a Springeru? Bulík - jak mu říkám - předčil mé očekávání, sedí pěkně do zatáček i z nich pohodička a ten zátah!!! Jen ty naše “silnice “ by mohly mít míň děr. Cena se nakonec zastavila na solidních 170ti tisících, takže to jde a šel bych do toho znova, ale nemám důvod měnit. Chtěl bych na závěr poděkovat kamarádům a rodině za pomoc a podporu při uskutečňování tohoto snu, bez nich by to nešlo.” Text a foto: Milan Sládeček - Sláďa

Technický info

Majitel: Milan Sládeček - Sláďa Model: Buell XB 12 S Lightning Přestavba: majitel a kamarádi Rám: Paughco Vidlice: Paughco - springer Karburátor: SaS super E Výfuky: upravené svody Sportster Přední blatník: majitel Zadní blatník: upravený zadní blatník Wildstar Olejová nádrž: majitel Lak: Milan Stehlík/Diamond Lili - Ledeč/Sázavou Sedlo: Ultima Zrcátka: Dragstar Ovladače: Suzuki Savage Přední světlo: Dragstar Zadní světlo + směrovky: Bikers Crown Brzdy: HD, Suzuki, Yamaha Kola: HD Pneu: 130 / 90 / 16

20

chopperweb online magazín


chopperweb online magazĂ­n

21


Stavba

Buell

22

chopperweb online magazĂ­n


chopperweb online magazĂ­n

23


Historie

Jak to bylo...

aneb začátky stavitelů v Čechách Každý nějak začínal. Někdo se právě teď odlepuje od prvních staveb a někdo má za sebou už pořádnej kus cesty. V této rubrice magazínu se podíváme do historie chopperů a jejich stavitelů u nás. Postavit motorku nebo jí jen pořádně upravit nebylo před lety vůbec jednoduchý. Ono to teda není jednoduchý ani dnes, ale přece jenom jsou tady katalogy custom dílů a součásti od motoru až po nejmenší detail můžete objednat do dvou dnů, když na to ovšem máte. O takovém komfortu nemohla být vůbec řeč před dvaceti a více lety, kdy zde vznikaly první pokusy o  choppery. Objektem úprav tehdy byly hlavně Jawy a sem tam se objevil nějakej ten čtyřtakt prapodi-

vného, často „slepeného“ původu. Stavělo se prostě z toho, co bylo dostupné. Důležité bylo nadšení a um stavitele, tenkrát prostě blázna, co tráví všechen čas ve stodole a pracuje na své verzi něčeho, co má na fotce vystřižené ze západního časopisu, pověšené na vratech. Takových bláznů u nás bylo dost a naštěstí se někteří z nich stavění věnují dodnes. Jejich práce je nejvíce uznávaná a oceňovaná, a to taky proto, že stále vyrábějí originální jedinečné díly, jako před lety. Zkušenosti a težké začátky totiž ničím nenahradíte a právě na ty začátky mnoho z nich vzpomíná nejvíce, stejně tak, jako na první vlastnoručně upravené stroje… (úvod redakce)

Úprava modelu ES500 Stavitel Míra Žižka dnes firma Když se řekne přestavba motocyklu, napadnou každýho cingrlátka a různý nesmyslnosti, nejlíp v chromu, který se přilepí, přimontujou nebo přišroubujou „někam“ na mašinu a jedeme na vejlet! Houbelec..... Přestavba motocyklu takhle mohla vypadat zdánlivě v dobách, kdy rudý teror pronásledoval každýho, kdo měl nějakou zvláštnost na svý mašině. Postupem času se ale dostávali lidi k věcem ze západu a zjistili, že ne všechno je ok. Až přišla revoluce a ta změnila jednou provždy pohled na customovou scénu.

24

chopperweb online magazín


Předevšim, přestalo se chromovat za každou cenu, každá věc montovaná na mašinu by měla mít nějakej účel a hlavně plnit designový představy majitele. Začátky skutečnýho customování začínají v devádesátejch letech a trvají dodnes. Tak jako příběh party kluků ze Štěkně, Míry Žižky, Petra Čížka, který začínali doma na koleně a vypracovali se za ty leta v solidní a precizní firmu, která staví nebo přestavuje choppery, hlavně značky Harley-Davidson. Ale jak to všechno vlastně začalo? To se právě musíme vrátit do těch prvních let pravý customizace v plenkách. Jedním z prvních počinů přestavování, nepočítaje množství Jaw a Čz byl motocykl značky Norton, model ES500. A odtud i  tehdejší přezdívka Míry Žižků. Základem stavby byl již předělaný motocykl na jakýsi Café Racer, připomínající tehdejší kapotované stroje z Japonska.

Šlo o úpravu rámu, kompletní vlastní výroba přední vidlice typu springer, přední kolo byl motokrosový střed z Čz typ 519, včetně přední brzdy a kotouče, napletený na 19 palcový ráfek, zadní náboj byl z původního Nortona, upravený z pleteného kola na plné, na ráfku 15 palců s pneu 140. Zadní blatník Cagiva Roadster byl následně namontován až v roce 1994 výměnou za původní předělaný blatník z Čz 175. Řídítka vlastní výroby

chopperweb online magazín

25


Historie

z krouceného šestihranu na soustruhu za tepla, palivová nádrž ČZ 150, olejová nádrž byla upravena z palivový nádrže motocyklu Jawa 50 typ 05 Pionýr. Předkopy byly vlastní výroby, převodovka a primár bez úprav a objem motoru byl zvýšen na 560ccm. Jednou provždy se také podařilo vyřešit věčný problém Nortonů s ojničním ložiskem za pomoci tehdejších známých z vývoje v ČZM Strakonice. Použitá byla typizovaná barva červená metalíza, používaná na tehdejší stroje ČZ. Opěrka a dvojsedlo byly opět vlastní výroby, zdobené chromovaným řetízkem. Pak už jen stačilo vymyslet, jak to dát dohromady, aby výsledný počin odpovídal námaze. Bavíme se o době od roku 1989 do roku 1997, kdy Míra motocykl prodal. Pak

26

chopperweb online magazín

se vydal cestou, která ho směřovala tam, kam mu osud určil a kudy jde dodnes, ve stopě přestaveb motocyklů značky HarleyDavidson. Nortona totiž prodal kvůli nákupu čtyřrychlostní převodovky H-D z burzy v Mannheimu (SRN). Podle jeho vlastních slov to byla jedna z nejlepších částí jeho motorkářský éry, doby ještě ryzích srazů s beatovými a rockovými koncerty, ryzích přátelství, nepasterovanýho piva a poctivejch klobás a taky období prvních přestaveb z domácích dílen! Text Honza Linhart Foto archiv


chopperweb online magazĂ­n

27


Styl

TRENDY VE STAVĚNÍ

Swedish Style

Když se řekne Skandinávie, představí si každej Švédsko, Norsko a Finsko. No, a právě podle těchto lokalit se nazývá asi nejvýznamnější a nejradikálnější styl stavění chopperů. Říká se mu většinou skandinávský (Scandinavian) nebo častěji Švédský (Swedish) styl. Tyto choppery poznáte na první pohled, protože když by jely s ostatními „běžnými“ v řadě, předjíždělo by všechny jejich přední kolo o dobrej metr a víc. www.flyingchoppers.com

Historie dlouhých staveb však nepochází ze Skandinávie a Evropy vůbec. Je to jen dnešní pokračování stavění chopperů z let 1960-70, kdy se v USA zrodil lehký, úzký chopper s extrémně nataženou vidlicí. Kdo si myslí, že měl první takovou vidlici slavný Captain America v Bezstarostný jízdě (málokdo ví, že ho postavil černošský stavitel Ben Hardy), ten je na omylu. Jistí pánové Mondo a Denver totiž asi jako první osazovali svoje choppery nekonečnejma vidlicema. Byla to doba „kdo má delší, ten je lepší“, byl to zrod chopperů! Mondo (www.denverschoppers.com) je proto dodnes uznáván jako jejich duchovní zakladatel a není náhodou, že podle jeho firmy Denvers choppers je pojmenován i jeden Švédský motoklub. Dalo by se tak říct, že Švédský styl je vlastně Denver styl. Když se však mluví o zakladatelích dlouhých chopperů nesmíme zapomenou na další motorkáře, kteří jim věnovali doslova celý život. Byl jím Dick Allen a John

28

chopperweb online magazín

Harman (www.executivechoppers.com), kteří byli průkopníky v konstrukcích nejen dlouhých předních vidlic. Heslo “If it ain’t long, it’s wrong” pak razí další známý výrobce a úpravce Sugar Bear (www.sugarbearchoppers.com). Vidlice od těchto, dnes již legend, můžete na stavbách vidět dodnes. Proč jsou tedy označovány ty pravé dlouhé, čisté choppery jako Švédské (Skandinávské), když vše vznikalo v USA? Již při rozmachu upravování sériových motocyklů do extrémů v šedesátých letech minulého století docházelo k omezování těchto úprav zákony. Doma postavené motocykly se stávaly čím dál víc ilegální, předpisy totiž začaly být stále přísnější. Nutné bylo mít řidítka maximálně po ramena, nutná byla přední brzda a to byl jen začátek. Omezení většiny součástí motocyklů se pak postupně dostalo do všech zemí světa. Každý asi ví, jak je složité mít i dnes legálně postavenou nebo upravenou motorku. Ovšem právě ve Švédsku kupodivu nechala právní úprava jistou mezeru v přihlašování chopperů (viz. Swedish Chopper Alliance - www.sestyle.se) a tím v této zemi mohli mít po celou historii stavitelé volnou ruku. Bez přerušení navázali na styl původních amerických staveb z let 1960-70. Přední vidlice natahovali až za hranice ovladatelnosti bez větších problémů. Vzniknul tak Švédský (Skandinávský) styl stavění


Firma Hogtech má tento model homologovaný pro EU, když by chtěl někdo “švéda” bez problémů...

www.hogtech.com

chopperů, ke kterému patří slovo chopper (očesávka, osekanec) rozhodně nejvíce ze všech dalších směrů a je celosvětově uznávaný. Na mnoha soutěžích jsou právě jen stavby s dlouhou vidlicí řazeny do kategorie chopper. Není náhodu, že vyhrávají často stavitelé ze skandinávských zemí. Jaké jsou tedy hlavní znaky tohoto stylu? Základem je zmíněná dlouhá podražená vidlice a to o víc než jsme u „běžných chopperů“ zvyklí. Úhel vidlice se pohybuje okolo 46° až 54°. Rám je většinou neodpružený hardtail s nízkou stavbou. Zadní kolo není příliš tlusté – do 200mm a často se používá i automobilová pneumatika. Nádrže jsou jen na pár litrů a sedlo je jakoby položený kus látky s minimální výplní. Řidítka jsou nízká, úzká a natažená k jezdci, který tak nemusí být příliš předkloněn v „zalehávací poloze“. Nic nepotřebného zde jinak nenajdete, jak tomu má právě na chop-

peru být. Vše je pěkně čisté, hladké jednoduché, minimalistické, mistrovské. Když už je něco navíc, tak většinou brašna na cestování na levé straně vedle zadního kola, ano jen jedna, proč dvě, bavíme se o „očesávání“, nic navíc! Když se na tyhle mašiny podíváš, tak tě opravdu nenapadne nic jinýho než vykřiknout „TOHLE JE KURVA POŘÁDNEJ CHOPPER“. Text: Michal Cetkovský, Foto: viz. odkazy u obrázků www.uccycles.com

CUSTOM BIKE SHOW - je velká soutěž ve švédském Norrtälje, kde uvidíte asi nejvíce dlouhých vidlic na jednom místě. Pozvánka spolu s velkým plakátem nám pravidelně chodí na chopperweb fyzicky poštou až ze Švédska. Rádi tak zveme touto cestou na trošku vzdálenější akci. “Osobně se tam už dlouho chystám, snad to jednou výjde” M.C. Více na www.custombikeshow.se

chopperweb online magazín

29


Novinky

NOVINKY

OD H-D

Harley Davidson obohatil v roce 2012 své stávající modely o dva nové kousky. U nás tomu bylo oficielně 10.2.2012. Slovo nové však platí spíš o technice a dílech, vzhled vychází z historických kořenů značky. Jak model Sportster Seventy-Two (1200 ccm, 96 Nm při 3 500 otáčkách), tak i jeho větší bratr Softail Slim (1690ccm, 132 Nm při 3250 otáčkách) se totiž vrací svým designem do rebelských let 1950-70. „Při výrobě Sewenty-Two jsme byli inspirováni i ranou érou chopperů,“ říká Frank Savage, manažer z oddělení designu společnosti Harley-Davidson. „Tyto motocykly byly pestrobarevné a chromované, ale také úzké a hodně odstrojené. Podíváte-li se na modely z té doby, vidíte, že jsou takřka tak jednoduché jako kolo. Je to custom styl, který je velmi typický pro Ameriku a kalifornskou scénu.“ „Je na čase znovu udělat z motoru hlavní designový prvek motocyklu,“ říká senior designer Casey Ketterhagen, „takže jsme nařídili modelu Softail dietu, abychom dostali proporce pod kontrolu. Když zmenšíte zadní část pomocí úzké pneumatiky a oříznutého blatníku, stane se motor srdcem motocyklu, hlavním bodem. Mezi přední částí sedla a nádrží jsme nechali mezeru, aby jezdec viděl horní část motoru. Líbí se mi, když se můžu podívat dolů a vidím to, co mě veze.“ Od Há-Dé jsou tyto modely rozhodně povedeným počinem. Uvidíme kolik lidí si získají. Více na www.harley-davidson.com

30

chopperweb online magazín

Sportster Seventy-Two

Softail Slim


Akce

8.

11. 3. 2012

I N C H E B A E X P O , P R A H A H O L E Š O V I C E w w w . m o t o c y k l p r a h a . c z

www.bohemiancustombike.cz

Inzerce

NABÍZÍME MOŽNOST ZVIDITELNIT VAŠÍ FIRMU! INZERUJTE V CHOPPERWEB MAGAZÍNU! Zabýváte se profesionálně stavbami a přestavbami motocyklů? Vyrábíte nebo prodáváte díly, doplňky nebo oblečení? Máte motoshop, servis? Nabízíte ubytování pro motorkáře? Pořádáte motoakce? Pomůžeme Vám zviditelnit se pomocí našeho magazínu. Díky jeho neomezenému šíření zdarma po internetu, sdílení na facebooku a tištěné podobě je to médium vysoce navštěvované a čtené. Důkazem je prohlídnutí prvních dvou čísel desetitisíci lidí. Další předností je šíření hlavně mezi čtenáři, co se o motocykly a jejich přestavby opravdu zajímají. Zvyšuje se tak i účinek reklamy v magazínu na tuto cílovou skupinu.

PRO INFORMACE A OBJEDNÁVKY KONTAKTUJTE:

CENY INZERCE PRO NÁSLEDUJÍCÍ ČÍSLO celá strana 1600,- Kč bez DPH

1/2 strany 800,- Kč bez DPH

1/4 strany 400,- Kč bez DPH 1/8 strany 200,- Kč bez DPH

E-mail: michal@chopperweb.cz Tel.: +420 723 089 496

chopperweb online magazín

31


Stavby návštěvníků chopperwebu.cz

I když je choppperweb především českým serverem a nyní i časopisem, chodí mi i mnoho příspěvků od našich zahraničních sousedů. Jedním z nich je mladý nadaný stavitel Slawomir Poros z Polska. Jeho mašinu mnoho z nás mohlo vidět v roce 2011 na finále V4 na Mušově. Slawomir mi nedávno zaslal pár fotek a text o jeho stavbě, takže hurá s tím na stránky magazínu...

32

chopperweb online magazín


„Slawomir Poros Junior opět ukázal, že navzdory svému mladému věku je stavění už dávno v jeho krvi. Na posledním mistrovství East European Championship of Custom Bike Building Poros Customs získala nejvyšší ohodnocení a to – 2. místo za nejlepší malbu a 4. místo ve vlastní třídě. Musashi Miaymoto je další neobvyklý projekt ze stáje Poros Customs z Polska, který je vytvořen k 5. výročí týmu. Osmnáctiletý designér Slawomir Poros Junior už několikrát dokázal, že stavění motocyklů na neobvyklých základech je jeho doménou. Jako základ tohoto stroje byly použity dva historické motocykly BMW a Ural. Jak asi tušíte, nic však nezůstalo v originále. Rám byl téměř kompletně přestavěn. Úhel osy řízení byl rovněž změněn, což znamenalo, že je před motorem více místa. „Tahle mašina musela být od začátku až do konce 101% oldschool a tak tradiční Springer vidle by nebyla dost dobrá” říká Junior. Celý mechanismus přední vidlice je tak od nuly postaven od Poros Customs.

chopperweb online magazín

33


Stavby návštěvníků chopperwebu.cz

Srdce je od BMW. Motocyklovým fanouškům je zbytečné říkat, jak silné jsou tyto motory. Ale to Juniorovi nestačilo, a proto objem motoru zvýšil na 750ccm. Když už mluvíme o motoru musíme říct, že takové součásti, jako výfuk nebo ventilová víka, jsou od Poros Customs. Výfukovému potrubí dal dech Slawomir Poros Senior - asi proto se jeho struktura tak složitá a udělaná s obrovskou přesností. Aby plyny nespálili nohy, které máte rovnou za výfukem, byl použit speciální ventil, který se otevírá jen při vysokých rychlostech. Stejně hodnotné jako samotná stavba je i mistrovské lakýrnické dílo provedené Damianem z Poros Customs. Jsou zde vyobrazeny prvky ze života

34

chopperweb online magazín

samurajů, jako jsou meditace a bojování. Téma, které se opakuje na blatnících a nádrži je pak japonská vlajka. Neméně zajímavé jsou ručně vyrobené díly, jako: ruční sebevražedné řazení, nádržka na brzdovou kapalinu, přední zavěšení motoru a některé kryty. Kdyby Miyamoto Musashi žil a byl celebritou nebo akčním filmovým hercem, hned by přiletěl jak tryskáč, aby mohl mít tento motocykl v jeho vlastní garáži. V květnu 2011 na finále evropského šampionátu v České republice Musashi bojoval s předními evropskými motocyklovými staviteli.” Více na www.poros-customs.com a Facebooku.


chopperweb online magazĂ­n

35


Stavby návštěvníků chopperwebu.cz

36

chopperweb online magazín


chopperweb online magazĂ­n

37


Shop

ORIGINÁLNÍ TRIČKA

choppperweb

1 3 2

5 4 Objednávejte na e-mailu: michal@chopperweb.cz Uveďtě jméno, adresu, telefon, číslo motivu a velikost.

38

chopperweb online magazín

220 Kč

+ pošto

vné

s DPH


Z Výwebu Výstavy stavy Závěrem pár zajímavých útržků z facebooku, na kterém čím dál víc stavitelů sdílí příspěvky ze svých dílen. To je jen dobře. Jen tak dál!!! ...alespoň se dají informace neomezeně šířit... Bartcycles Bart Kdo pozná, na které to je instalované? Silvestr Prajer luxus Bárte jen tak dál

Old school bober Norton 2012 HHC. Vaclav Thor (alba)

Bartcycles Bart Výroba řemenice V4 Project Honda CB 750 1981, Tak máme tu další Cafe hodně rozpracované ,ale už teď je vidět ,že to bude dost zajímavé !!!! Michal Macek to je nádrž ze Z1000? jedna se mi válí v garáži

Milan Hajek S&S uz po laku Josef Čudla Čurčík koukám,dílo už ve finále, je úžasná..... Stanislav Sas Nádherná....příští týden mám volno....asi se stavím:-) Milan Hajek jo taky zni mame radost uvidime co vystava Zbynek Turecek přidal(a) nové fotky do alba Bez názvu. Roman Wildstyle Buš Nádrž je hotová. Ještě vše do př týdne složit. Klasika.... zima je pro nás prostě krátká. Pepa Čížek Moc hezké,perfektně udělané. Pavel Karvi white carbon? dobrá imitace Lexa von Lexani V každém projektu chybí k dokončení jedna noc. U nás je to stejné Romane. Roman Wildstyle Buš Příběh se každý rok opakuje :) Aleš Morong přesně,pač je v listopadu na všechno času dost....:-) Ladislav Custom-Line Litavský to je laminát alebo nejaká špeciálna povrchová úprava?

wildstyle.cz přidal(a) nové fotky do alba Práce na dílnách.

chopperweb online magazín

39


DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ:

www.bybob.cz • ZAKÁZKOVÁ VÝROBA • STAVBY PŘESTAVBY SERVIS • PPRODEJ RODEEJJ DÍLŮ • SERVIS

Kamenný obchod: Havlíčkova 181, Kolín tel.: +420 603 228 647 • www.bybob.cz

40

DEALER

Máte i vy zájem podporovat chopperweb magazín a stavitelskou scénu v ČR? Kontaktujte e-mail: michal@chopperweb.cz

chopperweb online magazín

Chopperweb - online custom bike magazín 3/2012  

Online magazín o stavbách a přestavbách motocyklů. Jediný český originální webový i tištěný magazín o chopperech!

Chopperweb - online custom bike magazín 3/2012  

Online magazín o stavbách a přestavbách motocyklů. Jediný český originální webový i tištěný magazín o chopperech!

Advertisement