Page 1

RZUT PARTERU 5

4

325

1955

3

1 482 225

3795

2 155

5095

1

325

675

1 390 487

A

1 183 30

1 123 20

600

30 15

20

30 30

30

2x10 30

468

245

92

20

-0,20 taras / podcie

250

300 330

up drewniany 20x20 cm

330

up drewniany 20x20 cm

310

65 hp.30

20

20 158

373 340 5

20 158

90

o5

hp.150

90

10x15

d=20

24 5 132 wyw. 20x20

20 20

1 027

B

20

275

37 410 654

345

345

580

C

120

20

d3 90

hp.230

24

95

10x26

80 20525

40

52

up elbet. 25x25 cm poz. S-1

Brama segmentowa Hormann 500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N W przypadku zastosowania innej bramy - dostosowa otwór .

500

50

25

195

137

A 24 5

pochylnia h=16 cm l=100 cm

25 37 12

188

naw. 20x20

12

500 225

dg

20

20

20

50

20

100

25

B hp.30

up elbet. 25x25 cm poz. S-1

2x10 30 25

32 5

45

170

50

151 5

12

90

up elbet. 25x25 cm poz. S-1

podest wej ciowy

225 255

A

30

90

90

d3

205 40 25

dw

-0,20

20

90 25 5 25

25 2

16

45

45 60 130

80

gara 8 terakota A: 34,80 m2

up elbet. 25x25 cm poz. S-1

12

30

90

600

50

12

20

±0

215

100

25

217 187

25 12

d2

90 136 5 90

90 205+20 na wietle 2 25 20 16

60

o1

162 5 187 150

o2

24

D

naw. 20x20

20 45 25

up 24x25 cm murowany z ceg y pe nej (od góry ciany fundamentowej do do u nadpro a)

65

80 205 30 12

12 39

140

25

sie 1 terakota A: 2,80 m2

36

12

90

hp.95

130

260

140

180

60

12

12

25 1643 2

50

25 25

89

99 5

20

73 5

spi . 2 terakota A: 2,04 m2

hp.95 32 5

120

80

12

25

60 63

d1 90

115

80 205

12 12

60

60

131

245 265

72

kuchnia 3 terakota A: 9,04 m2

370

d3 90

47

120

30

358 358

330

±0

788

25 25

d=20

24 5

holl 4 terakota A: 9,65 m2

20

±0

100

225

228

25 25

307

1 027 410

45

pokój / gabinet 7 parkiet A: 10,81 m2

36

80 205

110 170

kot ownia 9 terakota A: 5,60 m2

52

127 100

pion kanalizac. d=100mm w bru dzie 12x12 cm

20

5

27 11

-0,20

hp.90 12 60 12

318

25

2x18123 6 27 90

17x18x27

50 598

240 750 5

db1

up elbet. 25x25 cm poz. S-1

550

A

148

d=20

90

10x26

79

575 840 240

d=20

hp.90 170

pion kanalizac. d=100mm w bru dzie 12x20 cm

80 12 205

241

365

pokój dzienny 5 parkiet A: 30,39 m2

B

B

25 25

d3

240

o3a

25 45

6 200 terakota A: 2,20 m2

105

240

o4

155

290

wc 138

25 25

78

32

550

±0

C

20

60 45

45 280

12

2x10 30

238

32

25 43

-0,36hp.126 62 110

16

260

305

845

2

12 60

o3

280 240

16 25 2 43

32 5

D

170

100

db2

173

60

60

150

197

150

280

245

283

340

250

90+40

30

90

260

125 595

325

60

145 25

575

100 188 2005

28

87

500

87

674 245

525

245

100

1 482

5

4

3

2

1

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


RZUT PODDASZA 5

4

3

2

1

1 510 925 62

575

225 1 386 649

75

525

A

212

925 62

525

RS 120

1 st. = 1,75%

R 150 -1,5 %

78

10

78

287

upek elbetowy 25x25 cm - S2 cz cy wieniec stropu teriva z wie cem pod mur at R 150 -1,5 %

25

240

25

240

25

240

25

240

25

241

66

371

365 90

o6

114 836

10 47 20 40 10

150 410

1*=1,75%

43 25

182

480

198

18

66

podci g poz. 0.9 25x44 cm ocieplony od g贸ry i po bokach nad wylewk . Zako czony obr贸bk blacharsk

43 25

B

25

240

25

78

3505

2185

78

78

RS 120

10

78

287 10 47

20

10

18

R 150 -1,5 %

1*=1,75%

78

25

189

R 150 -1,5 %

240

62 92 5

240

195

25

A upek elbetowy 25x25 cm - S2 cz cy wieniec stropu teriva z wie cem pod mur at

A

upek elbetowy 25x25 cm - S2 cz cy wieniec stropu teriva z wie cem pod mur at i wie cem ciany szczytowej

A

upek elbetowy 25x25 cm - S2 cz cy wieniec stropu teriva z wie cem pod mur at

24 5

240

10

25

241

78

465

db3 150

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna mocowana do ciany ko kami rozporowymi np. hilty

18 240

244

198 353 90

12 80 37 205 12 500 10

okno po aciowe 78x140 cm

h = 180 cm

okno po aciowe 78x140 cm

25

RS 120

upek elbetowy 25x25 cm - S2 cz cy wieniec stropu teriva z wie cem pod mur at i wie cem ciany szczytowej

220

40

25

90+55

pow. posadzki A: 19,25 m2

78

C B

5

385 152

106

pion kanalizac. d=100mm w bru dzie 12x20 cm

65

10x26

90

+260

d3 90

25 80 25205

90

sypialnia 13 parkiet A: 15,95 m2

94 415

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna mocowana do ciany ko kami rozporowymi

90 np. hilty 220

d2 90

5 78

2

43

d3

405

12 12 90

200 805

16

134

32

273

25 25

106

99 25 43

245

36

12

230 22 80 205 25

25

pow. posadzki A: 5,77 m2

5

d3 90

80 205

D

170

18

92 5 62

18

18

43 25

okno po aciowe 78x140 cm

100 78

okno po aciowe 78x140 cm

12

azienka 15 terakota A: 9,13 m2

pow. posadzki A: 5,46 m2

88

okno po aciowe 78x140 cm

h = 180 cm

211

550 78

10

okno po aciowe 78x140 cm

49 333 20

78

78

318

77

16

273

90 d2 +260

azienka 16 terakota A: 4,14 m2

okno po aciowe 78x140 cm

21

10

63

258

78

5

241

80 12 205

sypialnia 207 12 parkiet A: 15,17 m2

216

139

66

25

152

81

80 12 205 90

pow. posadzki A: 18,80 m2

B

25

garderoba 14 parkiet A: 4,65 m2

pow. posadzki A: 11,23 m2

100

holl 10 parkiet 340 A: 5,30 m2

60

60

9

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna mocowana do ciany ko kami rozporowymi np. hilty

43 25

100 41

25

153

db3

220

150

15

12

12

135 6x18x27 125

+260

50 54

d2 885 175

240

108

27

204

40

23

316

345

25

216

405 150

db3

11

78 200

pow. posadzki A: 20,15 m2

12 60

114 150

90+55

18

82

25

sypialnia 11 parkiet A: 16,51 m2

365

25

h = 180 cm

pion kanalizac. d=100mm w bru dzie 12x20 cm

90

157

550

B

25

32

100 78

schody strychowe 60 x 94 cm

10

11x18x27

78

241

227

220

okno po aciowe 78x140 cm

168 25

90+55

150

okno po aciowe 78x140 cm

okno po aciowe 78x140 cm

25 43 66 211

h = 180 cm

16

upek elbetowy 25x25 cm - S2 cz cy wieniec stropu teriva z wie cem pod mur at i wie cem ciany szczytowej

RS 120

960

217

18

240

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna mocowana do ciany ko kami rozporowymi np. hilty

836

78

18

92 5 62

25

43

960

264

R 150 -1,5 %

18

2

410

78

upek elbetowy 25x25 cm - S2 cz cy wieniec stropu teriva z wie cem pod mur at

RS 120

D

C

10

hp.0

upek elbetowy 25x25 cm - S2 cz cy wieniec stropu teriva z wie cem pod mur at i wie cem ciany szczytowej

78

62 92 5

332

805 581

94 899

62

1 386

925

575

5

62

225 1 510

4

925

525

3

2

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

75

1

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

+8,57

-1,40

403 817

97

nadpro e N1 25x25 cm

245

+2,40

+2,37

tynk cienkowarstwowy silikatowy 20,0 styropian FS20 25,0 ciana z pustaków porotherm P=W na zaprawie cem-wap.

90

237

30

30

18 90

16 14 92 218

25 7

±0,00 -0,09

10 20 80 85

-0,55

-0,20

10 5

-0,36

18

45

+2,70 deska okapowa gr. 3cm + obróbka blacharska + rynna stalowa r=100 mm

-1,05

-1,00

-1,00 -1,40 -1,50

awa fundamentowa h= 35 cm + podk ad chudobetonowy 10cm

stopa fund. h=40 cm

stopa fund. h=40 cm

2x 24x10cm +2,68

nadpro e N1A 25x14 cm

126

18

5 25 25 25 29

25 29 44 14

42

+1,82

2

+1,98

czówki stalowe 1*=1,75%

fundament pod ciankami dzia owymi monolit. gr. 20 cm do g boko ci gruntu rodzimego

wariantowo drena opaskowy odwadniaj cy -zale nie od warunków gruntowych

45

41 35 14 25 94

359 231 5

12 14 10

+2,40

mocowanie na + ko ki Hilti

120

-1,40 -1,50

+3,94

+3,88

+0,90

210 -1,05

+4,31 +4,27 +4,13

papa termozgrzewalna 2-warstwowa (warstwa podk adowa mocowana mechanicznie + warstwa wierzchniego krycia klejona) 2.5 p yta OSB 25mm 18.0 18x7cm belki co 60cm (nachylenie 1,5%) 2,5 p yta OSB 15mm tynk cienkowarstwowy na siatce

80

80 40

-1,00 -1,04

1,0

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+3,49

50

120 85 35

216

270 210

-0,19

-0,64

10

27 8x x1 towe 1 1 lbe e y o d .14 h sc z. 0 po

20 5

20

30

54

10

36

5 24

40

35

±0,00

-0,20

10

±0,00

fundament betonowy schodów - szer. 20 cm

+2,80

19

2,0 posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 10,0 wylewka zbr. siatk #3 co 15 cm 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podk ad chudobetonowy piasek zag szczony do gruntu rodzimego

230

up elbet. 25x25 cm poz. S-1

podci g poz. 0.12 25x34 cm

+4,74

wieniec 25x29 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 +2,94 6x 18 x2 +2,65 7

podci g poz. 0.13 25x24 cm nadpro owieniec poz. 0.6 25x54 cm

nadpro e poz. 0.4 25x24 cm 210

230

+2,10

24 12 36

94

97 5 5 20 20

+2,30

podci g poz. 0.2 25x44 cm

10

+2,70

10

14

10

44 10

394 5 20

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatk #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 5,0 styropian "pod oga" FS 20 24,0 strop teriva

+3,06 +2,94

5

5 64

+2,40 +2,30

2,0 5,0

+3,88

10

2x deska okapowa gr. 3cm

+2,94 obróbka blacharska +2,84

250

43 5

14

+4,74

+4,31 +4,13

mur ata 14x14 cm

2,0 p yta OSB 20,0 b. stropowa 7x20 cm co ~ 80 cm / / we na mineralna 20+4 cm 5,0 stela stalowy do p yt g-k folia paroizolacyjna 1,2 p yty g-k

42

6 20 2 28

zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

25

10 5

+5,56

22

+3,49

kotew stal M14 co 100 cm

+5,62

mur ata 14x14 cm

rynna PCV d=120 mm

12 5

55 5

45

817

+3,94

2,0 deski elewac. na stela u drewnianym 16,0 styropian FS20 25,0 ciana z pustaków porotherm P=W na zaprawie cem-wap.

+5,84

+5,82

27 wieniec1 25x25 cm

obróbka blacharska

%

schody strychowe 60 x 94 cm

124 5

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia p yty styropianowe laminowane pap PSK "ICOPAL" p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL" folia paroizolacyjna 2-10,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu 14,0 strop elbetowy - wylewka poz. 0.16 10,0 styropian FS20 tynk cienkowarstwowy silikatowy

83 ,9 1

0

kotew stal M14 co 100 cm

5,0 20,0

tka 7x18 cm

60

403

14

=

45 5

40

*=

40 *

214 394 5

6

%

90

5

62

1 ,9 83

35

9

wy az dachowy 78 x 55 cm

+7,51 +7,37 +7,19

5

35

+8,31

atew kalenicowa 14x14 cm +7,97 +7,81

10

dachówka ceramiczna aty 5x6 cm kontr aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna 20,0 krokwie 20x7 cm co ~ 80 cm / / we na mineralna 20 cm

240

5,0 5,0 2,5

stopa fund. h=40 cm

fundament pod ciankami dzia owymi monolit. gr. 20 cm do g boko ci gruntu rodzimego

folia kube kowa izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany 24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

TARAS DREWNIANY: 2,5 deski tarasowe gr. 25 mm 7,0 legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm wsparte na s upkach beton. 20x20 cm 20,0 wirek geow uknina 20,0 piasek zag szczony grunt rodzimy 2,0 7,0 10,0 15,0

posadzka szlichta z g adzi zbr. siatk #6co15 styropian FS20 folia PE 0,3mm x 3 podk ad betonowy B10 piasek zag szczony do granicy gruntu rodzimego

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna aty 5x6 cm kontr aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna 20,0 krokwie 20x7 cm co ~ 80 cm / / we na mineralna 20 cm

16 5

16 5

14 30

16 5 30 20 196 5 128 5 18 28 6 20

46 5 47 5 20

20

+7,31

+7,13

+7,11

455 5

2

207

160

30

+5,51 +5,26

25

+5,24

14

220

250 220

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia p yty styropianowe laminowane pap PSK "ICOPAL" p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL" folia paroizolacyjna 2-10,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu 14,0 strop elbetowy - wylewka poz. 0.18 10,0 styropian FS20 tynk cienkowarstwowy silikatowy +4,27 +4,13 5,0 20,0

817

30 18 134 5 210

13

10 20 5 5

+2,40 +2,40 nadpro e poz. 0.9 25x44 cm(25x64 cm)

281 314

podci g poz. 0.10 25x54 cm

tynk cienkowarstwowy silikatowy 12,0 styropian FS20 25,0 ciana z pustaków porotherm P=W na zaprawie cem-wap.

±0,00

±0,00 -0,19

-0,20

-1,40

stopa fund. h=40 cm

wariantowo drena opaskowy odwadniaj cy -zale nie od warunków gruntowych

folia kube kowa izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany 24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

2,0 7,0 10,0 15,0

2,0 posadzka - terakota 10,0 p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm 5,0 styropian FS20 folia PE 0,2 mm x 3 15,0 podk ad chudobetonowy piasek do g . gruntu rodzimego

-1,40

-1,40 -1,50

85 120

-1,05

10

-1,00

-1,00

35

86

86 -1,00

35

-1,50

-0,64

10

35

-1,40

20

19

19 86

90 5

10 80

-0,64

-1,05

10

120 85

20

7

-0,20

+2,94 +2,84

10

119 ±0,00

14

36 36

+2,40 +2,09

podci g poz. 0.9 25x64 cm(25x44 cm)

260

260

30

+2,40

+2,25

+3,04

259

podci g poz. 0.11 25x34 cm

+2,65

+2,70

64

+2,40

44

+2,70 +2,60

+3,06 +2,94

270 240

12

+3,06

nadpro e poz. 0.1 25x44 cm

270

240

240 ±0,00

+5,56 +5,16

+2,84

nadpro e poz. 0.7 25x25 cm

25

10

TARAS DREWNIANY: 2,5 deski tarasowe gr. 25 mm 7,0 legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm wsparte na s upkach beton. 20x20 cm 20,0 wirek geow uknina 20,0 piasek zag szczony grunt rodzimy

+5,62

24

12 24

+2,70 +2,60

10

30 24

36

12

2 55 54 45

+2,94

podci g poz. 0.12 25x34 cm nadpro owieniec poz. 0.6 25x54 cm

+7,51

110

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatk #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 5,0 styropian "pod oga" FS 20 24,0 strop teriva

64 54

+2,40

+7,31

+7,97 +7,81

nadpro e N2 25x25 cm

2,0 5,0

+3,04

+7,51

+5,82

10

250

220 14

2,0 p yta OSB 20,0 b. stropowa 20x7 cm co ~ 80 cm / / we na mineralna 20+4 cm 5,0 stela stalowy do p yt g-k folia paroizolacyjna 1,2 p yty g-k

119

749 5

817

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna mocowana do ciany ko kami rozporowymi np. hilty

220

nadpro e N2 25x25 cm +4,27 +4,13

40 28 16 5 20 25 2

2 28

6 20 30

25

+5,24

+7,51 +7,37 +7,19

tka 7x18 cm

160

152 5

273

atew kalenicowa 14x20 cm

196 5

20

20

+7,11

14

14

+7,31

atew kalenicowa 14x14 cm +7,97 +7,81

18

16 5

16 5 30

16 5

16 5

+7,51

20

+7,97 +7,81

30

47 5

+8,31

136 5

wieniec 20x25 cm +8,57 zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

20

wieniec 20x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

2,0 deski elewac. na stela u drewnianym 16,0 styropian FS20 25,0 ciana z pustaków porotherm P=W na zaprawie cem-wap.

wariantowo drena opaskowy odwadniaj cy -zale nie od warunków gruntowych

posadzka szlichta z g adzi zbr. siatk #6co15 styropian FS20 folia PE 0,3mm x 3 podk ad betonowy B10 piasek zag szczony do granicy gruntu rodzimego

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

tynk ywiczny Marmolit 10,0 styropian Organika "fundament- gold" lub 25,0 ciana z pustaków porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wap.

folia kube kowa izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x 10,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany 24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

/party-plik-szczegolowy-odbicie-lustrzane-968efe24434145  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/party-plik-szczegolowy-odbicie-lustrzane-968efe2443414507adb7df2d786c8c8c.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you