Page 1

Izolacja fundamentów - przeciwwilgociowa i przeciwwodna Dobrze wybudowane fundamenty to tylko połowa sukcesu. Aby dom mógł służyć nam przez wiele lat, konieczne jest też prawidłowe i staranne zabezpieczenie ich przed wilgocią. Służą temu przeciwwilgociowe i przeciwwodne izolacje fundamentów. Warto wiedzieć, jak wykonać je dobrze, by w późniejszym czasie ustrzec się zawilgocenia i gnicia fundamentów. Z poradnika MG Projekt dowiesz się, jakie rodzaje instalacji wyróżniamy, jakie materiały wykorzystuje się do ich budowy oraz w jaki sposób prawidłowo je wykonać. Szczególnie niebezpieczna dla fundamentów jest wilgoć. Jej przedostanie się do murów może powodować kapilarne podciąganie wody do góry, a w konsekwencji niszczenie fundamentów i ścian. Woda w fundamentach bardzo źle wpływa także na izolację termiczną całego budynku, może spowodować znaczne obniżenie właściwości termicznych i wyziębianie się fundamentów. Szczególnie ważne jest dobre zaizolowanie część podziemnej przypadku gdy budynek posiada podpiwniczenie. Pionowa i pozioma izolacja fundamentów. Istnieją dwa rodzaje izolacji chroniącej przed zawilgoceniem ścian - wyróżniamy izolację pionową i poziomą. Izolacja pozioma Chroni przed tak zwanym podciąganiem kapilarnym, a więc wciąganiem wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany budynku. Izolacja, umieszczona poziomo - między ławą a ścianą fundamentową oraz na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku – zapobiega podciąganiu wilgoci i pozostawia ją w niższych warstwach fundamentów. Dodatkowo oddziela wyraźnie ściany fundamentowe od nadziemia co sprawia, że nie tworzą one jednorodnej konstrukcji i z wiekiem nie będą tak szybko pękać, powodując osiadanie domu i szybsze niszczenie fundamentów. Izolacja pozioma wykonywana jest najczęściej z pap na włókninie na lepiku lub pap termozgrzewalnych. Ten rodzaj izolacji powinien być połączona na zakład z izolacją poziomą warstw posadzkowych podłogi na gruncie (parteru lub piwnicy). Izolacja pozioma warstw posadzkowych podłogi parteru lub piwnicy wykonywana jest najczęściej z folii PE w dwóch lub trzech warstwach o grubości 0,15 do 0,3 mm. Czasem wykonywana jest izolacja z papy termozgrzewalnej. Izolacja pionowa

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


Izolacja pionowa umieszczona na powierzchni ścian fundamentowych zapobiega dostawaniu się do murów wilgoci z otoczenia, na przykład wód opadowych czy gruntowych. Sama izolacja musi być też prawidłowo zabezpieczona przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, by nie stracić swoich właściwości. Wyróżniamy kilka rodzajów hydroizolacji pionowej: Lekka – chroni budynek przede wszystkim przed wilgocią z gruntu czy opadami. Stosowana w przypadku gdy grunt na którym stoi dobrze przepuszcza wilgoć, w związku z czym nie naraża fundamentów na zbyt intensywne zawilgocenie. Buduje się ją także, gdy poziom lustra wód gruntowych jest poniżej poziomu fundamentów. Średnia – podobnie jak lekka chroni domek przed wilgocią z gruntu i opadami, ale stosuje się ją na gruntach nieprzepuszczalnych, na których może odkładać się woda (w gruntach gliniastych i pylasto-ilastych). Ciężka – ciężka izolacja chroni dom w ekstremalnych wypadkach, a więc przed wodą napierającą na budynek. Oprócz idealnej izolacji musi być również odporna na ciśnienie wywierane przez wodę. Taką izolację fundamentów stosujemy wówczas, gdy poziom lustra wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu spodu fundamentowania (okresowo, lub stale). Materiały wykorzystywane do hydroizolacji fundamentu. W zależności od tego, jaka hydroizolacja pionowa najlepiej odpowiadać będzie naszym potrzebom, musimy dobrać odpowiedni materiał: masa bitumiczna – wykorzystuje się ją do hydroizolacji lekkiej, ponieważ chroni wyłącznie przed wilgocią w gruncie. Masa bitumiczna jest bardzo lekka i trwała, choć wymaga przynajmniej dwukrotnego nałożenia, by dobrze spełniać swoje zadanie; najlepiej znane materiały: Abizol R, lub R+P (masa asfaltowo–kauczukowa, czyli roztwór bitumiczny modyfikowany niewielką ilością kauczuku, nakładany powłokowo - 2-3 powłoki na ścianę fundamentową), masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit (bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem, nakładana powłokowo - 2-3 warstwy na ścianę), Nufoflex – dwuskładnikowa izolacja bitumiczna nakładana natryskowo lub powłokowo. papa na lepiku – wykorzystywana do hydroizolacji średniej i ciężkiej. Najlepiej w izolacji sprawdzą się papy SBS lub APP, lepik w niej zastosowany umożliwia dobre zabezpieczenie przed wilgocią; folia polietylenowa – również chętnie wykorzystywana do izolacji fundamentów typu średniego i ciężkiego. Folię przykleja się do ścian za pomocą kleju, w sprzedaży są również folie samoprzylepne. Coraz większą popularność wśród folii do izolacji ścian fundamentowych i powierzchni poziomych jest folia lub membrana EPDM.

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


zaprawa wodoszczelna – wodoszczelne zaprawy doskonale chronią przed wilgocią ściany budynków, dobrze je też wyrównują, co jest istotne przy późniejszych pracach, na przykład tynkowaniu. Najczęściej zaprawy występują jako dwa składniki – płynny i suchy, które należy ze sobą wymieszać by uzyskać pożądaną masę. Warunki wykonania izolacji fundamentów - przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe powinny być wykonywane w dużym reżimie technologicznym, dokładnie i zgodnie z projektem czy instrukcją producenta. Należy położyć izolacje tak, aby zapewnić dostateczne łączenia poziomej i pionowej izolacji. Najczęstszymi miejscami przedostawania się wilgoci są bowiem narożniki, miejsca mniej dostępne, załamania i łączenia ścian i podłóg na gruncie. W przypadku przeciwwodnej izolacji fundamentu konieczny jest dodatkowy projekt, przystosowany konkretnie pod dane warunki geologiczne oraz obsługa fachowej firmy zajmującej się hydroizolacjami ciężkimi. Absolutnie wykonania takiej izolacji nie można powierzyć zwykłym murarzom z budowy.

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

Izolacja fundamentów przeciwwilgociowa i przeciwwodna  
Izolacja fundamentów przeciwwilgociowa i przeciwwodna  

Najważniejsze informacji na temat hydroizolacji fundamentów w domu jednorodzinnym - http://www.mgprojekt.com.pl/blog/izolacja-przeciwwilgoci...

Advertisement