Page 1

RZUT PARTERU 3 2

1

4 1

275 345 275 5 62 62

275

268 3005 3005

34

3

3

34

3

153

120

275 345 275

259

27 5 123 123 95 5 23 45

40 17

103

23

hp.135 120 hp.180 163

o5

63 200 5

120

382

17 5

1 212

1 115

hp.135 120 892 hp.135 120

o5

120

163 455 o5

512 217

103

63

415

100 100 72 5

27 5

C

622

15

97

27 5

B

A

40

184 1 2475

386

5115 d2w

40

3 x 13,3 x 40,0

-0.40

62 62

D

20

10

20

3

F

600 163 120

3935

3 -0.02

11 5 5 11

54 60 20

480 40 40

120 150 hp.87

40

11 5

90 205

380 190 1135

3

A

380

120 80

57 57 20 57

120

80

120

40 40

240 65 o1

d1

J H

25 90

10 15

-0.01

34

3 3 34 10

40

K

108 5

44

180 215 hp.87

97 97

3935

20 20

40

25 25

90 205

40

147 147

265

40

25 15

27 5 20 57

B

265

208

183

115 115

120 80

ZASTOSOWANO BRAM UCHYLN HORMANN TYP DF98 W RAZIE MONTA U INNEJ BRAMY NALE Y UZGODNI WYMOGI I DOSTOSOWA WIELKO OTWORU I WYSOKO NADPRO A-WIE CA

pochylnia gara owa L= 260 cm H = 15 cm

51

-0.15

10 15

d6

90

w.c+lazienka 7 terakota wentylacja A: 2,87 m2 mechaniczna

68

h=180

11 5 20 5

20 5

d6 100

20 5 205

80 6

gara 9 terakota A: 36,00 m2

150

100

90 11 5

322 25

25

252 184 ±0.00

115

pow.pod ogi A: 2,85 m2

pralnia + kot ownia 8 terakota A: 8,00 m2

120 150

o1

6 terakota A: 2,57 m2

90 205

40 40

447

40 20

925 115 104

sie 1 terakota A: 4,62 m2

183

115 115

1435

120

spi arnia 4 terakota A: 1,74 m2

925

120

51

90

10

2 23 23 5 35

76d4 14

d2

3735

120 205 315

315

20

3765 113 99

40 40

70 205

80 205

19 x 16,6 x 30,0

65

100

183szatnia d3

100

25 4 23 35

115

395

d5

±0.00

90

8

10

d3

80 205

183

d3

193

17 12

12 17

100

14 27

hol 2 terakota A: 17,04 m2

20

kuchnia 3 terakota A: 12,03 m2

28

20

365 5

19 19 19 19

40 200 5

90

588

192

205

304 5 15

25 25

12 5 20 5

120

132

D

25

pomieszcz.gospod. 10 terakota A: 11,97 m2

d6

-0.15

25

25 645

212

120 205

60 21 0

61 5

120

14 5

645

3765

208

885

±0.00 25

485 597

75 5

895

120

140 5

3965

25

62

365 5

1075

12 5

325

325 142

hp.30 37

0 .3 hp

62

125

51

61 5

62

o2a

150 210 40

o4

745

125

80 205

25

±0.00

350

172

1475

27 27

125

o4

0 21

297

480

27 5

170 1575

1055

-0.15

gabinet 5 panele drewniane A: 10,96 m2

salon z jadalnia 4 panele drewniane A: 43,89 m2

12 5 27 5

60

1305

15 25 65 40

55

288

±0.00

db 18 1 24 5 05

11

15 65 25

15

30

83 5

83

30

27 5

12

357 5

40

2 18 07 5 5

65

230

8

131 11

8

131

145 5

219

237

154

o1 120

113

100

40

12

60

E

90 120

25

120

15

-0.40

d6

96

200

-0.01

2605

25

hp.87

o2 150

75 567

-0.01

150

o2 150

4 32 4

370

15

2 x 14,5 x 30,0

40

25

podcie - taras A: 6,08 m2

0 .3 hp

1 212

150 150

15

hp.87

150

40 2495

4

96

543

224 5

32

hp.87

150

30

24 5 24 5 100

4

62

D

95

C

40

30

0 18 5 23

G

85

275

170

471

55

J

I

136

6095 637 637

30

30

27 5

K

150

275

A

B 30

150

2725 300 120

30

30

30

136

275

592 647 75

10

9

7 9465

258

1535

120

541

265

44 275

5115 637 6095

815 275

1 9465

1

2

B

5

A

6

8

9

C

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

10

www.mgprojekt.com.pl


RZUT PODDASZA

2

9

A

B

10

C

2 004 70 70

335 335

H sciany kolankowej z wie cem - 61 cm

275

1 220 577 96

90

6095 637

335

90

25

295

90

90

96

275

50 50

335

657

H sciany kolankowej z wie cem - 61 cm

295

93

hp.85 50 o7A

40

293

295

515

137

80 +3,14

2 x 17,5 x 27

+3,14

320 5

892 837

79 25

velux 140x78

10

10

80 205

40 10

1095

31

1425

40

suszarnia 19 terakota A: 5,39 m2 pow.pod ogi A: 17,13 m2

velux 140x78 h=180

+2,79 168 5

205

52

D

287

8

2425

drzwi typu "prze az"- gospodarcze wysoko 1,2 m zastosowanie jako ewentualne rozwi zanie indywidualne

287

18

90

40

1 182

90

d3

90

162

1425

2105

8

175 765 1735

8

25

15

pom. gosp. 14 terakota A: 1,73 m2 pow.pod ogi A: 6,66 m2

27 5

h=180

C

50 72 5

8

50

zmiana wysoko ci ciany-koniec wie ca

40

165

179

o6A 179

+1,83 90

287

8

40

h=180

40

cianka 'lekka' konstrukcja z p yt GK na szkielecie z profili metalowych 50 mm

40

31

17

137

276 115

4 x 15,8 x 27,0

11 5 8

32 5

17

328 5 179 o6A

115 135

80 205

81

12 5

125 11 5 90 10

336

velux 118x78

290

+2,16

40

40

115

168 5 385

243 5

12

12

90

90

azienka 13 terakota A: 10,35 m2 pow.pod ogi A: 11,52 m2 3525

+3,15

165

328 5

27 52

80 205

1005

8

pow.pod ogi A: 20,79 m2

zmiana wysoko ci ciany-koniec wie ca

40

240

505

90 5 115

H sciany kolankowej z wie cem - h=40

40

597

13

80 235

90

19 x 16,6 x 30,0

up stal. 100x100x5

208

179

178 5 150 392

205

190

80

d=16

11 5

190

190

11 5 11 5 velux 118x78

150

2945

25

27 5 12 5

90

90 d3

pok贸j 15 panele drewniane A: 13,90 m2

h=180

20 328 5

20

246

h=180

28 20 25

10

587

d3

d4 90

1125

strych 20 wyk adzina dywan A: 15,70 m2 pow.pod ogi A: 30,70 m2 3735

+2,79 150

+1,99

1355

596

99

15

8

15

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

370 hol 12 panele drewniane A: 10,97 m2 pow.pod ogi up stal. 100x100x5 A: 8,04 m2

25 25

h=180

velux 140x78

2995

1595

90

205

121 5 10

16 wyk adz.dywan. A: 5,83 m2 pow.pod ogi A: 7,02 m2

218

velux 118x78

40

1165

90

8

77

velux 140x78

d4

10

23

d3

+3,15

2255

90

11 5

80 8

218 garderoba

2355

70

40

985

8

d3

d=16

205

70 11 5

11 5

805

10

205

h=180

90

588

up stal. 100x100x5

up stal. 100x100x5

40

B

15

H sciany kolankowej z wie cem - h=23

70 167 5

hp.85

H sciany kolankowej z wie cem - 61 cm

3195

15

3535

70 70

H sciany kolankowej z wie cem - 61 cm

5775

320

5405

423 275

70

70 85

hp.85

70 70

70

80

2355

40

B

985

80

up stal. 100x100x5

40

pow.pod ogi A: 22,77 m2

8

d5

11 5

H sciany kolankowej z wie cem - 82 cm

960 960

1 155

D

100

+3,15 571

293

293

h=180

pok贸j 18 panele drewniane A: 17,15 m2

393 5

pok贸j 17 panele drewniane A: 15,73 m2 pow.pod ogi A: 22,66 m2

393 5 243 5

velux 118x78

393 5

h=180

40

268 5

velux 118x78

velux 118x78

118

27 5

40 391

J I

79

90

velux 140x78 velux 140x78

90

185

90

90 245

185

90 245

8 17 8

90

zmiana wysoko ci ciany-koniec wie ca

150

150

90 o7 276

40

40

391 295

90

zmiana wysoko ci ciany-koniec wie ca

150

40 40

40

40

25

27 5 12 5

J

43

43

105

+3,13

hp.85

15

70 85

1%

H sciany kolankowej z wie cem - h=23

15 4235

617

894

70

1 1925

275

567 6095

50 275

50

2 004

10

9

2 B

A

C

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna aty 5x6 cm kontr aty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 18,0 krokwie 7x18 cm

2,0

posadzka -terakota mrozoodp. na zaprawie klejowej do tarasów zewn. papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 5,0 szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk #3 co 15cm 7,0 styropian ekstrudowany 15,0 p yta elbetowa balkonowa 5,0 styropian " ciana" FS20 tynk cienkowarstwowy

+8,45

+7,95

+7,93

+7,75

up kalenicy

uwaga - dla ukowych nadpro y wykona garek o h= 5 cm

2,0 pod oga strychu - p yta OSB 25,0 belka p atew podpieraj ca s up kalenicy 14x25 -konstrukcja sufitu podwieszanego + folia paroizolacyjna 2,4 2x p yta g-k

atew kalenicy 24x7

+7,53

+7,43

+7,39 +7,27

+7,02

+7,05

atew 18 x 7 cm tki 20x5

+6,23

25

2 5

+6,23

5 25

130

atew kalenicy 18x7

atew 18 x 7 cm

+6,03

+5,96

+5,95

190 5 5 25

105 5

atew kalenicy 18x7 podpieraj ca krokwie zewn trznemocowana do krokwi lukarna

124 5

+7,29

+5,98

podci g drewniany 25 x 10 cm oparty na s upkach stalowych 100x100x5 mm

uwaga - dla ukowych nadpro y wykona garek o h= 5 cm

+5,13

+5,13

84 12

+3,15

12

+3,03

24

12

+2,89

podci g 25x40 - poz.2 P2

podci g 25x39 - poz.1 P1

nadpro e 25x25

wieniec 25x29

25

+2,79

44

+2,73

25

+2,79

150

atew krokwi 7x20

215

p atew krokwi belka konstrukcji konstrukcja podbitki 2x p yta g-k lub deski

6

-0,40

100

15

15 6 2

20,0 20,0 5,0 2,5

±0,00

77

2

62

98

2

205

264

279 38

40

-1,00

awa fundamentowa h= 40 cm + podk ad chudobetonowy 10cm

stopa fundamentowa s upa h= 40 cm + podk ad chudobetonowy 10cm

awa fundamentowa h= 40 cm + podk ad chudobetonowy 10cm

-1,40

40

87

2,0 posadzka - terakota / gres 6,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm 15,0 styropian "pod oga" FS20 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetonowy piasek zag szczony do gruntu rodzimego

15

15 6 2

+2,39

up o 25 poz.15 S1

40

folia kube kowa 12,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

+2,49

belka konstr. 14x20 / oparta na s upie /

nadpro e 25x25 tynk cienkowarstwowy silikatowy 15,0 styropian Fs 15 25,0 ciana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

+2,69

34

5

5

12

24

5 5 24 2

12

+3,15

15

25 17

15

nadpro e 25x25

+3,20

52

12 2 7

+3,15

25 179 5

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatk #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 5,0 styropian "pod oga" FS 20 24,0 strop teriva I 10,0 styropian FS 15 tynk cienkowarstwowy

168

282 5

280 5

2,0 5,0

179 5

247 poz. 14 W6 p yta balkonu

+2,94

upki stal.100x100x5 h= 294,5 cm / ukryte w cianach dzia owych/

18

+4,95

18

+4,95

fundament schodów beton monolit. do g . 80 cm

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

+7,95

+7,75

upek drewn. 14x14 podpieraj cy kalenic

+6,90

106

35

2,0 5,0

+1,83

10

24

12

28

14

65 5

107 5

80

tynk cienkowarstwowy akrylowy 15,0 styropian FS15 25,0 ceg a Porotherm 25 1,5 tynk cem.-wapienny + sztablatura

142

205

248

279

264 2,0 posadzka - terakota / gres/ panel drewn. 5,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm 10,0 styropian "pod oga" FS20 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetonowy piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2

- 0,15

10

15

7 10 2 15

-0,15

- 0,40

2,0 posadzka - terakota 10,0 p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #4 co 15 cm folia PE 0,2 mm x 3 15,0 podk ad chudobetonowy piasek do g . gruntu rodzimego awa fundamentowa h= 40 cm + podk ad chudobetonowy 10cm

stopa fundamentowa s upa h= 40 cm + podk ad chudobetonowy 10cm

- 0,40

15

30 - 1,40

42

nadpro e N-1

+1,99

90 30 - 1,00

+2,43

±0,00

- 0,40

folia kube kowa 14,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

+ 3,07

26

+2,33

Poz.13-w5

+ 3,07

12

marka 250x300x8 mm kotwy stal.4x 12x200 mm

46

+2,43

+1,99

32 15

30

+2,16

ciana kolankowa ceg a + upki elbet.25x25x40 max. rozstaw 100cm

12

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatk #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 5,0 styropian "pod oga" FS 20 24,0 strop teriva I 10,0 styropian FS 15 tynk cienkowarstwowy miner.

202 5

252 206 5

Poz 12- W4

150 279

210

mur ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm mocowane w s upku i w wie cu stropu

+2,79

2

+2,64

+2,41

tynk cienkowarstwowy silikatowy 15,0 styropianFS 15 25,0 ciana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

56 5

280 Poz.2-p2

+5,35

+2,67

181 198 5

Poz.3-p3

+3,15

15

5 5 24 2

36 15

+ 3,03

+5,75 +5,53

nadpro e 25x25 cm

0 2 5 14

123 5 82

+ 3,15

upekdrewniany 14x14cm tki 7x18

wigar z dwuteowników IN 220 po czenia na blachy doczo owe 230x120x15

wieniec 25x25 cm

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatk #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 5,0 styropian "pod oga" FS 20 24,0 strop teriva I tynk cementowo-wapienny

+ 3,85

+6,54 +6,31

18

marka 250x300x8 mm kotwy stal.4x 12x200 mm

15

39

+2,79

Poz.4-p4

+5,53

atew - podciag drewniany 10x25 ramy po redniej

2,0 5,0

24

+2,93

45

+3,04

5 5 2 84 24 45 25

+3,24

36

14

222

1,2

1,2

p yta g-k stela stalowy do p yt g-k we na mineralna p yta g-k

p yta OSB - posadzka strychu belki stropowe 18x7 we na mineralna 20 cm stela stalowy do p yt g-k folia paroizolacyjna p yty g-k

+6,54 +6,31

4

2,0 18,0 5,0

wieniec 25x25 cm zbr 4#12 strzem o6 co 25

+ 6,67

25 25

+5,98

atew - podciag drewniany 10x25 ramy po redniej

1,2 5,0

dachówka ceramiczna aty 5x6 cm kontr aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna 18,0 krokwie 18x7 cm co ~ 90 cm

+7,29

3 p atewie14x25 podpieraj ce upki kalenicy +6,22 belki stropowa poddasza 7x18

mur ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

5,0 5,0 2,5

1 5 28 26 28 10 2

upek drewn. 14x14 podpieraj cy kalenic

dachówka ceramiczna aty 5x6 cm kontr aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 8,0 we na mineralna 22,0 dzwigar stal. dwuteownik IN 220 folia paroizolacyjna 1,2 p yta g-k

+ 7,87

24 21

+7,53

5,0 5,0 2,5

22

atew kalenicy 7x24

209 5

dachówka ceramiczna aty 5x6 cm kontr aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 18,0 18x7 krokwie / we na mineralna 5,0 stela stalowy do p yt g-k folia paroizolacyjna 1,2 p yta g-k

13

5,0 5,0 2,5

awa fundamentowa h= 40 cm + podk ad chudobetonowy 10cm

awa fundamentowa h= 40 cm + podk ad chudobetonowy 10cm

awa fundamentowa h= 40 cm + podk ad chudobetonowy 10cm folia kube kowa 14,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

WERSJA Z OKNAMI PO ACIOWYMI

elewacja frontowa :

elewacja tylna ( ogrodowa ) :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

elewacja boczna:

elewacja boczna:

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

/faworyt-2-plik-szczegolowy-lustro-09e6657ebc886b2beb581  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/faworyt-2-plik-szczegolowy-lustro-09e6657ebc886b2beb5812542998aa15.pdf

/faworyt-2-plik-szczegolowy-lustro-09e6657ebc886b2beb581  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/faworyt-2-plik-szczegolowy-lustro-09e6657ebc886b2beb5812542998aa15.pdf

Advertisement