Page 1

RZUT PARTERU A

B

C D

E

F

1 397 1 397 245 70 165

70 70

1515 245 176 1195

40

366

50 796

2175

245

331 1615

185

155

125 125 125

355 355 355

77

107 3175 3175

3175

2105 37

300

3

56

2865

19

3425

25

12 1 235

37

19

70 12 205 12

18

d=16

160

15 80

97 975

19

12

182 łazienka 6 terakota A: 3,03 m2 182 182

37

65

12

d4

12

65 645

194

12

80 205

12

25 112

34

24

89

27

630

25 o1

125 240 230

25 12

7

12

25

555

44

37

8 37

d2w

80

ow

dw

245

90

d2

120

535

1435

285

885

80 37 205

hp.87

3 x 13,3 35

-0,40

236

62

20

125

40

86 755

176

A

20

podest / podcień wejściowy terakota

90

9

40

-0,01

62 62 245

8

100 1045

ow

40

40 80

37

8

37

37

12

hp.87

704 704 100

100

200 232

6

1735 1135 1135

hp.132

80 20542

kotłownia/pralnia 8 terakota A: 7,27 m2

4 5

1135

sień 1 terakota A: 4,56 m2 12 112 74 12

100 306

±0.00

garaż 9 terakota A: 20,79 m2

schowek 7a terakota A: 3,63 m2

37 37

90

12

90 186

46

d=16

12

186

25

25

16 20

96 8

1135

90

hp.132

86

37

120 150

12

90

d2

12 spiż. 2 terakota A: 2,20 m2

10

20

19 19

25 12

142

25

80 205

10

17x18x28

120 150

o1

16

90

80 205

d4

100

d3

44

70 205

8 166

232

357 90 d2 86

195

100

200

25

125

25

245

37 37 407

453 53

25

412 44

90

34

2355

19 131

270

kuchnia 3 terakota A: 10,00 m2

20

80 245 100 40 60

112

12

19

37

12 14 27

12

d2

23

holl 7 panele drewn. A: 12,87 m2

12

12

125

18

23 100

60

60 150

200 280

225

615

o5

19

57 hp.84

55 65

1435 3905

25 25

0

37 37

d=16

1135

35

100

54

200 200 205

72

94

2

-0,30

o3

60 0 15

12

pokój 5 panele drewn. A: 12,45 m2

604

157 265

265 250

.9 hp

125

151

598 150 150

1

679

1815 db 1

135 o3

6 o4

hp.90

3225 178

81

100

1 235

60

25

40

306

25

pokój dzienny 4 panele drewn. A: 35,13 m2

8 9

150 150

25

567

54 135

hp .9 0

72

2865

15 0

26

7

155

25 391

176

6

111

219 37

18 23 0 5

5

25

-0,01

110 215

4225

taras / podcień terakota

3

4

255

185

2595 2595

3 x 13,3 35

1805

25

o4

82

107

db1

12

2105

180 235

300

40 40

2

37

37 35 35

25

245 123 123

1

hp.80

12

35 35

3 x 13,3 35

-0,40

B

380 500

130

112 972 2905

B1

40

128 50

86

785 1 4135

C D

20

125 2525

D1

90 245

E

535

245 3795 355

81 245

F

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


RZUT PODDASZA A 70

B

245

176

70 70 70

180 180

331

65

95

22

65

95

85

180 180

109

25

12

70 70 125 120

245

37

37 37

10

2865

1665

1 290

5 125

1345

12

+2,62 pow. podogi A: 21,59 m2

6 1435

37

7

37 37

37 37

167

56

1055

91 705

120

78

1275

1135 27 865 245

80

245

h=180

1735

37

60

8

80

hp.108

60

9

60

70

70

140

hp.108

4

704 704 100

89 630

d2

pokój 15 panele drewn. A: 13,15 m2

h=180

8

o6A 178

37

37

27 43

70 70 70

91

37

17x18x28

144 86 144 łazienka pow. podogi 14 A: 10,64 m2 terakota A: 8,52 m2 443 178 259

12

37 37

245

25

o6

70 10 70

90

21

d=16

1212 6 6

178 178 167

1055

131

443 259

19

80 205

12 245

257

376

78

80 205

284 38 19

304

37 37

1135

7

pokój 11 panele drewn. A: 15,78 m2

3895

19

1435

37

37

+2,52

54 100

d2

113

89

78

125 78

6

1545 2105 2805 56

135

d2

słup drewn. 14x14

37

słup drewn. 14x14

słup drewn. 14x14

80 205

1735

37

19

12 127 12

443

+3,07 pow. podogi A: 19,01 m2

120

2405 12

70 205

14

50 339

12 garderoba 304 13a 2995 panele drewn. A: 3,75 m2

holl 10 panele drewn. A: 6,50 m2 164

3

h=180

200

12

pow. podogi A: 15,65 m2

51 88

1435

845

119

186

44

37

h=180

38

d4

88

305

8 83 435

8

186 205

445 8 8 75 8 75

249

1055

346 405 483

12 14 27 12

1575

12 12

37 37

100

12

80 205

37

37 252

61

80 205

12

205

8 8 249

77

12 51

1455 d2

h=180

pokój 13 panele drewn. A: 13,23 m2

d2

125

2645

85 443

89

1345

78 368

pokój 12 panele drewn. A: 19,23 m2 4125

5

12

65

30 20

słup drewn. 14x14

słup drewn. 14x14

37

185

12

95

1 2

80 140

90 220

220

3745 425

38

78

3315

pow. podogi A: 22,32 m2

o7

db2

12 55 45 12

95

443

2865 100

db2

65

85

4735

37

1 290 1 028

90 37 220

80 140

1055

o7

251

2665

2105 3035

37 37

37

9

91

hp.77

37 37

hp.77

3

8

1035

285 3095 3095 78

52 52 395

85

70 70 70 70

245 245

52 125 395 52

108

F

245

972 612

245

2

4

E

1 4215 1 397 50

366

70 70 70

1

C D

70

70 70 70 245

166 166

130

24

178

130

166 166

640 972 755

176

A

178

B

2905

B1

50 785 1 397 1 4215

C D

2525

245

70 70 70 70

1035

78 2975 3095 3095

91

37 12

50

245

D1

E

F

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

+8,42

20

+8,04 18,0 jętki 18x7 cm / / 20 cm wełna mineralna 5,0 stelaż do płyt g-k folia paroizolacyjna 1,2 płyty g-k

76 5

20

+8,04

212 5

18

5

195

260

199 5

241

270

+1,97 2,0 6,0 5,0 24,0 15,0

25 1385

+2,11

posadzka szlichta B15 zbr. siatką o 6 co 15 styropian FS 30 strop teriva I / I nova styropian FS20 tynk cienkowarstwowy

13

87 5 24

15

19

2,0 posadzka 7,0 szlichta B15 zbr. siatką o6 co 15 12,0 styropian FS 30 folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podkład betonowy B10 piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego

214

podciąg 25x 44 cm

12,0 25,0 1,5

tynk cienkowarstwowy mineralny / / lub akrylowy wełna mineralna ekocork / / lub styropian FS 20 ściana z porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wapienną tynk gipsowy

-0,31

40

110

15

70

10

15 44

44 -1,40

2

30

18 21

36

±0,00

15

12 7

2

90

20 45 25

ściana fundamentowa z bloczków betonowych 24 cm na zapr. cementowej + + styropian ekstrudowany 8 cm + folia kubełkowa

5 6 24 2

52

29 45

+2,17

10 5

20

+2,50

+2,62

+2,53

-0,80 nakładki styropianowe + tynk cienkowarstwowy żywiczny

250

210 13 5

21

wieniec 29x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 30

16

44

5 6 24 2

+2,50

podciąg - nadproże 54 x 25 cm

-0,41

18

38 25

64 5

37 20

+2,70

podciąg 25x 44 cm

posadzka szlichta B15 zbr. siatką o 6 co 15 styropian FS 30 strop teriva I / I nova tynk gipsowy

216

1,5

2,0 6,0 5,0 24,0 1,5

129 5 21

+3,06

30 24

25,0

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 30

+4,37

15

12,0

murłata 14x14 cm + kotew M14 L=60 cm co 1 m

+5,12

+4,25

98

+3,29 tynk cienkowarstwowy mineralny / / lub akrylowy wełna mineralna ekocork / / lub styropian FS 20 +2,39 ściana z porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wapienną tynk gipsowy

+6,38

nadproże 25x25 cm

25

wieniec 25 x 25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 30

słupy drewniane 14x14 / 20x20 cm

+4,16

14

murłata 14x14 cm + kotew M14 L=60 cm co 1 m

82 5

12 5 112 11

+4,69

+5,67

nadproża L19

65 5 20

18

+6,01

5

25

2

10 5 20 23

18

112

+7,05

23

dachówka ceramiczna łaty 6x5 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 18,0 krokwie 18x7 / / wełna mineralna 20 cm 5,0 stelaż do płyt g-k folia paroizolacyjna 1,2 płyty g-k

24

5,0 5,0 2,5

20

dachówka ceramiczna łaty 6x5 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 18,0 krokwie 18x7

18

5,0 5,0 2,5

fundament pod bieg schodowy

ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cementowej ława fundamentowa B20 + podkład chudobetonowy B7,5 gr. min 10 cm

2,0 posadzka -1,40 10,0 płyta betonowa B20 zbr. siatką #8 co 15 3x folia PE 0,3 mm 15,0 podkład betonowy B10 piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego

ściana fundamentowa z bloczków betonowych 24 cm na zapr. cementowej + + styropian ekstrudowany 8 cm + folia kubełkowa

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

dachówka ceramiczna łaty 6x5 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 18,0 krokwie 18x7

płatew 14x22 cm

+7,44

+6,85

tynk cienkowarstwowy mineralny / / lub akrylowy wełna mineralna ekocork / / lub styropian FS 20 ściana z porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wapienną tynk gipsowy

2

1,5

18

25

22

25

5 15 5

+5,92

+5,91 +5,71

25,0 114

98 5

18

+5,93

12,0

112 5

słupy drewniane 14x14 / 20x20 cm

12 25

41 25 23

+7,04

+5,65

5 25

23

18

15 5

+8,06

241 5

18

25 23

306

+8,49

215

17 5

+6,84

69 5

+7,25

58

206 5

5,0 5,0 2,5

+5,67

-1,41

24

15

45 235

85

141 101

ściana fundamentowa z bloczków betonowych 24 cm na zapr. cementowej + + styropian ekstrudowany 8 cm + folia kubełkowa -1,41

40

40

-0,41

40

15

15

101

12

12 7

2

±0,00

9

2,0 posadzka 7,0 szlichta B15 zbr. siatką o6 co 15 12,0 styropian FS 30 folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podkład betonowy B10 piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego

45 ściana fundamentowa z bloczków betonowych 24 cm na zapr. cementowej + + styropian ekstrudowany 8 cm + folia kubełkowa

+2,36

podciąg 25x 44 cm wieniec-nadproże 25x 45 cm

-0,90

-1,41

7

20

podciąg 25x 44 cm

+2,50

250

+2,11

24

24 +2,50

45

216

270

171 55 12

50

40

±0,00

+2,70

270

15 25

wieniec 37(29) x 25 cm

25 29

5

24

13

10

15 10

+2,47

+3,04

9

+3,06

nadproże 25x25 cm

-0,40

+3,85

posadzka szlichta B15 zbr. siatką o 6 co 15 styropian FS 30 strop teriva I / I nova tynk gipsowy

21

103

+3,06

2,0 6,0 5,0 24,0 1,5

+2,86

30

33 10

+2,57

14 7

12

r=282

wieniec 29x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 30

13

14

wieniec -podciąg 30 x 25 cm zbr. 4#12 dołem strzem. o6 co 30

10

92

murłata 14x14 cm + kotew M14 L=60 cm co 1 m

113 5 126 102 5

+3,85

9

+4,09

h sciany kolankowej

16 12

260 233 5

12

płyta balkonowa : 2,0 posadzka papa tarmozgrzewalna do balkonów 5,0-7,0 szlichta ze spadkiem B15 zbr. siatką o6 co 15 15,0 styropian FS 30 24,0 strop teriva

32

167

h sciany kolankowej

285

178

20

103

94

+4,53

+4,73

nadproża L19

13

167

+5,41 +4,84

ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cementowej ława fundamentowa B20 + podkład chudobetonowy B7,5 gr. min 10 cm

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Elewacja frontowa

Elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Elewacja tylna ( ogrodowa)

Elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

/dom-na-medal-2-plik-szczegolowy-bc732cca053a2cf03d7ca4d  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/dom-na-medal-2-plik-szczegolowy-bc732cca053a2cf03d7ca4d0589d636e.pdf

/dom-na-medal-2-plik-szczegolowy-bc732cca053a2cf03d7ca4d  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/dom-na-medal-2-plik-szczegolowy-bc732cca053a2cf03d7ca4d0589d636e.pdf

Advertisement