Page 1

RZUT PARTERU E 30

D

B

C

2x12 30

B

A

A

1 237

159

190

-0.25

305

18

20 220

3275

2845 492

162 983

o2

hp.90

C

115

160

10x26

90

d=18

35

43

5

160 100

60

12

285 205

40

43 25

18

138 65 hp.188

205 25 12 355

2295 182 43

375

15 wyw. 15x15 15

o4

słup żelbetowy 25x25 cm S-1

2x12 30

25 18

200 150

43

B

105

3

3

2

1

5 25 5 83

205

47

podest / podcień wejściowy terakota

-0.02

o1 205 371

83 305

pom. gosp. 2 terakota A: 2,11 m2 80 2x19 -0.38

d1

hp.90

54

15

76

305

12 12

12

4

5 55 5 25 30 63 15 88 35 30 175 175 575 30 305

sień 1 terakota A: 2,67 m2

10

30

310

152 109

85

d=15

90 d2

hp.250

235

d=15

135,00°

d=12

146

43

36

80 205 25 17

12

140

kuchnia + jadalnia 3 terakota A: 9,24 m2

12

60 150 346

43 25

180 235

43 105

o5

65

5

52

6 12

p.k.

1 237

A

377

180

5135 1675

25 90 25

90

50

40

227

120 150

29 305

100

475 274

65 175

274

805 35 5 17

13 13

B

305

155

18

6

125

125 125

25

142

A

35 305

8 7

słup żelbetowy 15x25 cm S-3

±0.00

242

-0.25 8

25 25

d=15

80 205 12 65 hp.90

filarek żelbetowy S-2 od ściany fundamentowej do nadproża

słup żelbetowy 25x25 cm S-1

13

37

12

terakota A: 1,35 m2

158 235

75

25

215

105

103 90

90 11 150

10wc

gard. 150 10 parkiet A: 2,28 m2

18

150 150

10

8

8

d2

hp.90 125 155 hp.90 25 43

25 10

90

12

180

80 205 12 12

o2a

75

1

120 150 10 8 25

sypialnia 9 parkiet A: 9,18 m2

305

445

8

305

35

78

o2

125

248

370

3

2

25

90

123

182

247

25 d3 90

d2 43

234 272

120 80 205

d2

±0.00

12

12 12

12

słup żelbetowy 25x25 cm S-1

25 80 12 205 12

25

90

115

260

12 25

80 205

25

482

818

983

43

125

pokój dzienny 5 parkiet A: 20,69 m2

298

347

d2

holl 6 parkiet A: 7,26 m2

9

43

25

d3

słup żelbetowy 25x25 cm S-1

25

415

825

słup żelbetowy 25x25 cm S-1

35

137

12

80

db1 190

12

12

15x21x23

53

90

252

90

125

4

p.k.

25

117

90 80 205 12

12

12

357

357

260

472

łazienka 4 terakota A: 5,36 m2

sypialnia 7 parkiet A: 9,36 m2

10

25 12 180

203

12

220

25

162

18

18

190

d=15

6

25

12

260

14

5

12

30 słupek drewniany 14x14 cm

384

90 205 43

260

135

14

17

12

sypialnia 8 parkiet A: 12,27 m2

5

425

25

260

hp.90 125

5

298

120 150 43

hp.90 125

o2

125

25

hp.140 95

425

25

70

120 150

18 25

10 25 8 43 150 150

10 25

8

20

hp.90 18

18

30

słupek drewniany 14x14 cm

18

90 90

90

o2

537

30

43

25

o2

35

8 7

30

o3

18

305

10

105

595

9

taras ziemny + podcień kostka

-0.02

206 filarek żelbetowy S-2 od ściany fundamentowej do nadproża

78 211

855

75 14 70 395 305

855

104

60 60

125

305

28 3 25

117

3965 427

125 760

5135 198

305

205 266 95

300

305

346

62

1675

d3 157 90

305 305

C

D

E

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


RZUT PODDASZA C

D

E

B

B

A

A

1 337 805

4635

805

205

105

20 108

177

220 115

14

10

544

25

285

214

40 25

2

15 43

365 451

805

4735

705

B

279

53 332

205 1 337

A

43 705

105

C

D

2515

805

B

501 554

A

53

1

53 2 55 255

25

73

15

75

75

53 2

55

40 55

255

40

322

73

15

75

1

15

3

25 40

2

10

100

wentylacja grawitacyjna (rury spiro) i kanalizacja PCV w obudowie G-K na konstrukcji ctalowej izolacja z wełny mineralnej

575

88

1 151

78

40

65

78

3

28

88

92

2265

h=100 cm

10

5855

2265

359

385

527

182

25

4

56 36

h=180 cm 15

1 083

832 1 028

4145 4075

2095

4

55

162 14 .

słupek drewniany 14x14 cm

205 191

14

C

182

259 245

14

149

słupek drewniany 14x14 cm

5

75

2725 2655

63

55

115

słupek drewniany 14x14 cm

15

6 55

14

279 732

958

812

1 083

pow. podłogi A: 88,31 m2

25 40

wyłaz 70x55

427

schody stalowo-drewniane "kacze" 5

162

strych nieużytkowy wykładzina A: 30,60 m2

15x21x23

2505

h=180 cm

wyłaz na strych ocieplony pianką poliuretanową gr. 10 cm

75

6

5865

379

1 151 649

8 7

10

541

2465

wentylacja grawitacyjna (rury spiro) w obudowie G-K na konstrukcji stalowej izolacja z wełny mineralnej

235

752 279

25 40

70

15 427

240

27

2265

220

15

40 25

40 180

815

88

544

9

70

40 90

15 25 40

p.k.

h=100 cm

5

53

53

427

53

70

260

73

70 20

8 7

53

17

70 105

9

793 491

805

544 53

805

322

E

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

płatew kalenicowa 14x25 cm +6,38

145

wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25 +3,44 +3,30

275 415

14

14

29 10

90

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25 posadzka - wykładzina dywanowa szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 15,0 styropian "podłoga" FS 20 24,0 strop terva tynk cement.-wapienny

90

nadproże N1 25x25 cm

2,0 5,0

162

140

25 18 2

322

10

2805

+1,40

270

140

255

podsufitka - 2,5 cm deszczółki

-1,45 -1,55

folia kubełkowa 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

2,0 pasadzka - terakota 7,0 szlichta z gładzią samopoziom. 15,0 styropian FS20 folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 15,0 podkład chudobetonowy B7,5 piasek zagęszczony - do granicy gruntu rodzimego

10

-1,45 -1,55 słup żelbetowy 25x25 cm S-1

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

85 120

88

-1,10

10

-1,10

35

25

-0,25

25

±0,00

±0,00 -0,26

+2,97

+2,30

25

40

rynna PCV d=12

639

7 +2,70

5

10

obróbka blach.

46 39

15 5 2

+2,94

24

7 25 14

posadzka - wykładzina dywanowa szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 25,0 styropian "podłoga" FS 20 14,0 płyta żelbetowa tynk cement.-wapienny

15 x sch 21x2 "ka ody 3 cze sta low " o

2,0 5,0

+3,56 +3,42

widok - podciąg poz. 0.2a 25x34 cm( równy poz.0.2 i 0.2b)

nia ne

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 podciąg poz. 0.2 i 0.2b 25x34 cm strzem. #6 co 25 nadproże N2 25x25 cm

150 270

10 14

+2,70 +2,60

10

50 14

30 24 22 46

+2,94

90

92 29

90

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 styropian "ściana" 25,0 ściana z porothermu 25P+W +0,90 na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

+3,16

wyłaz na strych ocieplony pianką poliuretanową gr. 10 cm

-dr ew

1715 150

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

2535

2115

14 +2,40

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm

+3,58 murłata/płatew 14x14 cm +3,44

25

29

+2,65

317

murłata/płatew 14x14 cm

słup drewniany 14x14 cm

30

20

+2,94

25

14

275

3365

+6,14

30 *=5 7,7 4%

145

+4,00 +3,86

+3,14

płytki klinkierowe na zapr. klejowej na styrodurze

35

+5,47 +5,27

27

145 16 45 14 27

92

+4,42 +4,27

+3,81 +3,65

11

14

130

4% 7,7 5 = * 30

30 *=5 7,7 4%

murłata 14x20 cm

120 85

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 krokwie 7x20 cm \wełna mineralna 18 cm mocowana na druty filia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

zastrzał 7x20 cm

słupek ozdobny 5x18 cm jetka ozdobna 5x16 cm

639

+5,72

20

płatew 14x14 cm - mocowana do muru na kątowniki L120x120x10 L150mm + śruby M12 i kołki Hilti

płatew kalenicowa 14x14 cm

4665

*=5 30

4% 7,7

+6,14 +6,00

25 27

2,0

1725

płytka klinkierowa mocowana na klej tynk cienkowarstwowy silikatowy wiatrownica : 15,0 styropian "ściana" krokiew 7x20 + deska gr. 3cm + obróbka blacharska 25,0 ściana z porothermu 25P+W / uwaga - nie zakrywać dolnej deski blachą obróbkową na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

5,0 5,0 2,5

jętka drewniana 7x20 cm

ława fundamentowa 55x35 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 30 cm + podkład chudobetonowy 10 cm

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

płatew kalenicowa 14x25 cm

344

+2,40 10

stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10cm - płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony

stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem

2,0 pasadzka - terakota 7,0 szlichta z gładzią samopoziom. 15,0 styropian FS20 folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 15,0 podkład chudobetonowy B7,5 piasek zagęszczony - do granicy gruntu rodzimego

stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem folia kubełkowa 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

-1,45 -1,55

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10cm - płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony

639

150 270 90

10

35

40

-1,45

ława fundamentowa 55x35 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 30 cm + podkład chudobetonowy 10 cm

85 120

-0,25

25 25

±0,00

88

płytki klinkierowe na zapr. klejowej na styrodurze

35

25

-0,22

+0,90

10

±0,00

80 85

105

38

nadproże N2 25x25 cm

150 90

2

72

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 styropian "ściana" 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

270

słupek drewniany mocowany do fundamentu za pomoca marki stalowej i śrub M12

30

29

murłata 14x14 + kotew M14 +2,70 co 100 cm

-1,10

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

415

365

14

+3,44 +3,30

18 2

297

2555

słupek drewniany 14x14 cm

2775

2335

2115 2115

317 639

415

+2,70

±0,00

18

25 120

-1,05

+2,57

+2,94

podsufitka - 2,5 cm deszczółki

nadproże N2 25x25 cm

tynk cienkowarstwowy silikatowy 15,0 styropian "ściana" 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

25

20

+2,77

±0,00 -0,25

+3,08 +2,94

29

14

855

48 14 115 25 14 29 25

46 30 24 22

rynna PCV d=12

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

2,0 pasadzka - terakota 7,0 szlichta z gładzią samopoziom. 15,0 styropian FS20 folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 15,0 podkład chudobetonowy B7,5 piasek zagęszczony - do granicy gruntu rodzimego

+3,44 +3,30 +3,16

obróbka blach.

2575

308 188

5 170

25

słup żelbetowy S-1 25x25 cm

płatew drewniana 14x20 cm

3255

60

nadproże N1 25x25 cm

+3,56 +3,42 +3,44 +3,30

270 240

22

+2,70

60

30 25

15

30 5

+2,94

kominek w/g odrębnego opracowania dostawcy systemu

29

24 22 46

14 25

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 styropian "ściana" 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

150

3375

słup żelbetowy S-1 25x25 cm

60

podciąg poz. 0.1 25x39 cm

+3,16

15

30

18

+2,55 +2,40

+3,19

25 15

+2,94

podsufitka - 2,5 cm deszczółki

+3,58 +3,44

24

639

685

+3,17

wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

2,0 5,0

obróbka blach. rynna PCV d=12 +3,38

posadzka - wykładzina dywanowa szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 15,0 styropian "podłoga" FS 20 24,0 strop terva tynk cement.-wapienny

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm

46 30 24 22

słup drewniany 14x14 cm

płatew kalenicowa 14x25 cm wieniec kalenicowy 25x20 cm

240

4% 7,7 5 = * 30

+4,42

30 *=5 7,7 4%

+5,27

20

20

zastrzał 7x20 cm

2115

2765

+5,27

wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

+5,47

+5,47

115

+5,27

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm

+5,72

25

wyłaz na dach 55x70 cm ocieplony pianką poliuretanową gr. 10 cm

+5,47

145

+5,72

+6,00

wiatrownica : krokiew 7x20 + deska gr. 3cm + obróbka blacharska +6,14 / uwaga - nie zakrywać +6,00 dolnej deski blachą obróbkową

20

+6,14 +6,00

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 krokwie 7x20 cm \wełna mineralna 18 cm mocowana na druty filia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

72 145 25 27

145

5,0 5,0 2,5

25 27

tynk cienkowarstwowy silikatowy 15,0 styropian ściana 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

płatew 14x14 cm - mocowana do muru na kątowniki L120x120x10 L150mm + śruby M12 i kołki Hilti

jętka drewniana 7x20 cm

czapa kominowa płyta żelbetowa gr. 10 cm zbr. siatką #6 co 15

folia kubełkowa 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

elewacja frontowa

elewacja boczna

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

elewacja tylna

elewacja boczna

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

Profile for MGProjekt

/cypisek-2-plik-szczegolowy-c9c63c2f50e10d31d1040cfbdb5a  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/cypisek-2-plik-szczegolowy-c9c63c2f50e10d31d1040cfbdb5ad517.pdf

/cypisek-2-plik-szczegolowy-c9c63c2f50e10d31d1040cfbdb5a  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/cypisek-2-plik-szczegolowy-c9c63c2f50e10d31d1040cfbdb5ad517.pdf

Profile for mgprojekt
Advertisement