Page 1

RZUT PARTERU 30 55 25 20 15 słup żelbetowy 20x20 cm S-1

30

501

30

B C

110 130 120 20 899

1 129

210 238

słup żelbetowy 20x20 cm S-1

206 189 305

120 35

1

8

25 10

120 150

słupek 25x25 cm murowany z cegły pełnej

35

8

80 100 90

o3 208 120

305

10

268 20

2475

o3

120 43 150 10 25 8

43 25

120 hp.90

130 160

20 1685

2x12 30

słup żelbetowy 20x20 cm S-1

196

202 285 25 929

50

124

podest / podcień wejściowy terakota

362 d1 100

25

hp.90

244

18

43 90 210

15 15 15

2

415 100

20

3985

o4

1145 206

25 164 12 60 12

120

90 d3

160

5

90

55

naw. 15x15

o2 60

d=16

pion kanalizacyjny w bruździe w ścianie 12x12 cm

65

terakota A: 2,62 m2

B

A

25 -0.25

419 305

60 150

150 150 160

o1 150

hp.90

213 107 25

5 sień 90

43

305

359 140

19 d=16

kuchnia terakota A: 7,15 m2

69

44

12x17

77

80 205

12x17

25

13 28

12 60 hp.90

12

13

d2 90

2x15 80 12 25 205 83 12 -0,30 hp.60

h.pom.=3,0m 143 k=6,6 m3

3

340

12 95

12

25 5

5

150 hp.90

12 13

A

172

80 205 107 25

97

64

kotłownia terakota A: 2,21 m2

164

189

18

260

53

pokój dzienny parkiet A: 22,43 m2

210 150

±0.00

25

130

13

142

101

210

36

10x26

30

d3 90

40

50

106

90

hol 7 parkiet A: 3,49 m2

106

d=20

25 26

813

130

wc terakota A: 1,23 m2

12

43 25

18

20 142

248 21

12

80 205 12

d=16

1

25 25

106

90

80 205

słup żelbetowy 25x25 cm S-2 12

390

445

2

35 60

90

238

sypialnia parkiet A: 10,14 m2

43 25

80 205 5

4 90 d2

A

18

4

schody na strych 60x120 cm

d3

13 12

10x15

12

47

12

35

5

90

155

260

90

hp.150

o6

90 90

łazienka terakota A: 3,98 m2

12

3

929

90

142

225

60

p.k.

47

65

12

4

90 d2

17

6 5

375

277

25 43

277

±0.00

35

815 391

sypialnia parkiet A: 11,70 m2

225

taras ziemny + podcień kostka

db1 275

25 345 25

269

269 394

1235

25

320

180 427

189

1235 274

25 43

180 + 90 240

hp.90

18

1245

30 43

43

30 305

6 5

416 275

30

165

180 150

1665

80

513 180 o5

1665

20

20

250

423

3955 381

10

słup żelbetowy 20x20 cm S-1

-0.25

250

2x12 30

205

30 05

427 493

269

929 25 20

120

305

D

250

B C

B

A

D

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


RZUT STRYCHU A

B C 1 079 5 55 19

427

1055

D 205

3955 481

538

60 60 78

923

25 40

427

225

35

165

20

1325

269

2465

20

394 H = 180 cm

4

215

3575

50

238

H = 180 cm 555

64

172

słupek drewniany 20x20 cm

20

249

słupek drewniany 20x20 cm

19

6

15

57

20

238

266

238

311

2625

3

340

strych A: 9,49 m2

266

2

1545

189

20 1665

28 266

1

40 25

1055

78

1055 78

15

40

923 469

A

35 285 25 1 079

B

3635

1055

78 292

B C

318 1685

35

2125

1055

50 15

78

D

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

35

1

136

1665

189

20

5395

2

A

360

20

4115

893 1 079

20

słupek drewniany 20x20 cm

813

36 311

325

446

1 179

142

20

225

słupek drewniany 20x20 cm

60

142

120

923

1 079

3

3825

schody na strych 60x120 cm

277

6 5

15

25

4

78

20

słupek drewniany 20x20 cm

236

2465

okno połaciowe 78x140

3825

A

25 40

843

5395

269

416

274

15

30

15 30

40 25

40 30

6 5

1055

108

1055 78

15

50 35

B

78

455

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 jętki 20x7 cm \wełna mineralna 20+4cm 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej +folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wew./(wełna min.4cm)

30 *= 57

+5,04

3115 14

folia kubełkowa 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

±0,00

-0,24

-0,24

-0,25

-0,65

-0,65

2,0 pasadzka - terakota 7,0 szlichta z gładzią samopoziom. 15,0 styropian FS20 folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 15,0 podkład chudobetonowy B7,5 piasek zagęszczony - do granicy gruntu rodzimego

-1,05

-1,10

-1,45

-1,44 -1,55

stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

646

2735 3345 25

±0,00

fundament pod ściankami działowymi do gł. gruntu rodzimego szer. 20 cm

22 36

24 114

±0,00

10

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm

5

250

210

+0,90

86

-1,55

nadproże N2 25x25 cm

+0,90

-1,10

14

25

nadproże poz. 0.3 25x25 cm

90 35

-1,45

płytki klinkierowe na zapr. klejowej na styrodurze

podsufitka - 2,5 cm deszczółki na konstr. drewnianej - belki 7x14 cm mocowanej do ściany na łączówki i śruby M10

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

86

-1,10

10

-0,25

120 85

25

±0,00

+2,40

335

18

+2,40

270

nadproże żelbetowe 12x20 cm

+2,10

+2,40

85 120

+2,30

+2,65

+2,74

35

2,0 5,0

+2,65

rynna PCV d=12 +3,10

150

60

podciąg poz. 0.2 25x29 cm

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm + obróbka blach.

25

5 24

+2,70

42 30 24

25

+3,33 +3,19 +2,94

42

5

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 wełna mineralna 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

posadzka - wykładzina szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 11,0 styropian "podłoga" FS 20 24,0 strop terva tynk cement.-wapienny

wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

+3,12

25

24

+3,33 +3,19

+2,65 +2,70

270

250

tynk cienkowarstwowy silikatowy 15,0 wełna mineralna 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

289

235

słupek drewniany 20x20 cm

+2,94

25 5

36

+2,74 +2,50

3345

+3,12

rynna PCV d=12 14

+3,10

zastrzał 7x20 cm

słupek drewniany 20x20 cm 14

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm + obróbka blach.

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm

1715

wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

2895

1895

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm

2715

płatew drewniana 14x24 cm

,74 %

20

3115

+4,84

150

+5,84

90

+6,21 +6,07

4% 7,7 5 *= 30

słupek drewniany 14x14 cm na płatwi drew. 14x20 cm

646

145

+6,18

23

+6,61

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 jętki 20x7 cm \wełna mineralna 20+4cm 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej +folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wew./(wełna min.4cm)

145 +5,88

+6,21 +6,07

23

+6,61

+5,84

+6,18

20

stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem

3405 płatew drewniana 14x24 cm

2445 2805

241

-0,30

-0,24

-0,25

125

-1,10

-1,05

-1,45

-1,45

-1,45

2,0 posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10,0 płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony

stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm

stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem

-1,05 fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

80 120

-1,05

40

86

105

-0,65

25

±0,00

125

2,0 posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10,0 płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony - do granicy gruntu rodzimego

10

10

+2,45

±0,00

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm

646

14

255 25

5

+2,41

beton monolit. do gł. 80 cm

-1,55

+2,81

+2,61

10 240 2755

210

rynna PCV d=12

słup zelbetowy S-1 20x20 cm

250

60

25

posadzka - wykładzina szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25 1x folia PE 0,2 mm nadproże poz. 0.3 11,0 styropian "podłoga" FS 20 25x25 cm 24,0 strop terva tynk cement.-wapienny

270 240

2,0 5,0

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm + obróbka blach.

24

24

podciąg poz. 0.2 25x29 cm

+2,92 +2,78

36

14 25 15 5 24

42 42

108

119 +2,40

30

18

+2,70

+2,94

5

29

+3,33 +3,19

±0,00

40

40

+3,12 +2,94

86

105

80

25 25

30

270 215

250

241

2805 2445 -1,45 fundament schodów

+2,65

nadproże N1 25x25 cm

poziom podłogi w kotłowni

-1,05

wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

+3,35

+2,94

25

55

25

nadproże N1 25x25 cm

±0,00

120

24

24 42

5

+2,10

płytki klinkierowe na zapr. klejowej

-0,25

słupek drewniany 20x20 cm

30

13 5

słup zelbetowy S-1 20x20 cm

18

18 +2,41

płatew drewniana 14x24 cm

+2,70 +2,35

25

20

+2,78 +2,61

48 5 25

24 12

36

+2,45

+2,94

25

rynna PCV d=12

24

+2,81

+2,92

14

646

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm + obróbka blach.

słupek drewniany 20x20 cm

24

14

+3,33 +3,19

126

płatew drewniana 14x24 cm słupek drewniany 20x20 cm

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm

+4,31

365

20

wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

+4,20

+5,00

1875

+4,40 murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm

słupek drewniany 14x14 cm na płatwi drew. 14x20 cm

płatew drewniana 14x24 cm

1715

2715

3405

+4,84

20

+5,04 słupek drewniany 14x14 cm na płatwi drew. 14x20 cm

2,0 pasadzka - terakota 7,0 szlichta z gładzią samopoziom. 15,0 styropian FS20 folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 15,0 podkład chudobetonowy B7,5 piasek zagęszczony - do granicy gruntu rodzimego

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

/bambi-plik-szczegolowy-a698183801384896d511b7fcd62c998d  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/bambi-plik-szczegolowy-a698183801384896d511b7fcd62c998d.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you