Page 1

RZUT PARTERU G 395 395

F E

305

369

35

382

C C D

A

277 312

35

B

A

1 5785 35

305

369 35

3625 393

382

305

245

177

25

2

18

43

12

25

305 15

1 476 818 245

5

356

755

-0.17

1365

35

1525 305

25 43

256

15

25 18

6

18

2305 685

165 90

pokój / gabinet 11 parkiet A: 14,50 m2

367 145 hp.90

43 325

255

WG

395

1025

12 12

hp.30

350 625

naw. 15x15

250 225

d1

89

15 15 25 18

271 35

391

580

100

99

komunik. /schowek 5 terakota A: 3,10 m2

855

43 25

18

-0.35

podjazd

100 164 1335

90

B

garaż 8 terakota A: 20,30 m2

pochylnia h=15 L=100

12

68

655

12 375

15

1x 17

180

hp.200

495

80 200

170 89

80 200

213

12 terakota A: 1,43 m2

256

90 205 89

d1

6

220

27

21 105

6

15 15

89

16 89 111d1

wyw. 15x15

4 31

80 20025

5 25

89

d1

25

80 200 5 25

6 80 6 200

12 55

80 200

60

6

43

89

sień 1 terakota A: 5,77 m2

79

dg 165

15 38

296 145 hp.90

2445

140 89

±0.00 70 spiż. 200 2

18

355

90

135

19

6

115

795

3

43

80

6

25

25 1005

25 595 1105

w.15x10

1705

d1 283

102

2245

105

18 x 17,0 21827 193

25

32 25

pom. gosp. 9 terakota A: 4,90 m2

12

182

170

575 25

80

220 słup 25x25 żelbet. S-1

holl 4 terakota A: 13,86 m2

105 350

50

77

89 287 d2

115

93

105

252

80

100 230

25 43 25

2125

90

50

50 12 125

25

słup 25x25 żelbet. S-1

164 1335

133

hp.30

31

18

213

-0.35 d1

naw. 15x15

382 305

G

35 369

35

F E

312 277

115 175 975

140 150

305

25

270 255

68 755

165

135

55 625

1285

8

5 25 5 50 30

422 482

A 395 395

30

2x 17 30

podcień wejściowy -terakota

50 5 25 5 30

o1 145

30

-0.35

217

30

217

słup 25x25 żelbet. S-1

-0.01

7

18

43

43 dw 165

20 5

175

słup 25x25 żelbet. S-1

135

o1 145

1285

160 225

pion kanalizacyjny

18

140 150

25

25 43 18

975 115

13

305

12

139

12

89

±0.00

132 35 22 25

845

1125 90

kuchnia 3 terakota A: 13,85 m2

96

855

36

w.26x10

75

25 220 1 060 272

wyw. 15x15

355

18

w.15x10

5 130 281 6 70 hp.90

hp.220

15

164

18

43 25

114

351

12

15 15

208

24

575 12

70 hp .90

hp.90 o2

85 150

4605 115

35

1015

65 5 80

90

251

słup 25x25 żelbet. S-1

50

filarek żelbetowy S2 lub z cegły pełnej

o4

60 0 15

25 43

kotłownia /pralnia 7 terakota A: 8,92 m2

12w.26x10

395 196

o4 12

o3

3035 130

1 476 245 1 146

87

.90 hp

12

256

25 656

150,46°

5

8

380

395

125 150

855 15 15

145 322

wc + natrysk 6 terakota pion 160 A: 2,88 m2kanalizacyjny 12

25

3 80 5 65

filarek żelbetowy S2 lub z cegły pełnej

184 256

87

pokój dzienny + jadalnia 10 parkiet A: 43,42 m2

d=20

395

60,48°

7

915

12 12

726

hp.90

395

28

155

dziura w stropie-zsyp prania

102 735

d=20

B

25 43

18

140 150 43

10 hp.70

200 245

2525

155

słup 25x25 żelbet. S-1

60 15 0

18

75

Konwektor kanałowy

24

4

105

o1

240 240

150 170

10 8

db1

382

o5

155

164

10 150 33 170 43

2125

-0.35

o5

25

10 33

305

taras- podcień terakota

-0.35

165

6

1285

145

-0.01

hp.70

3

175

słup 25x25 żelbet. S-1

215 1975

265

2x 17 30

30

2525

155

1

305

33

30 5 25 5 50

89

10

422

235

1975 215

słup 25x25 żelbet. S-1

słup 25x25 żelbet. S-1

2

50 5 25 5

5 25 5 50 30

175

1

30

5 25 5 50

30

482

-0.35

35 35 1 5785

D C

382 369

305

393 3625

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

305

A

www.mgprojekt.com.pl


RZUT PODDASZA G

F E

305

90 90 90

369

35

2775 2775

103

C C D

A

65

1 679 35

277 591 185

35

B

35

305

369

65

A

103

2725 303 303

90 90 90

2775 2775

305

50 50 50

667

1,5 %

325 90 90 90 305 114 114 835 18

25

80 25 25 200

305 256

326

283

918

1 506 256

1515

305

18

254

43 90

305

43

69 43

6

7

8

325

40

805

40

47

47

40 40 75

455

90 90 90

445

18

78 78 326

283

1515

50 50 50

159

69

90

25

120 230 1,5 %

455

43

H=180

2035

1915

90

balkon - terakota +3.05

43

5

1985

velux 140x78

369

43

43

25 18

db3

57

słupek drewniany 14x14

93

pow. posadzki A: 20,66 m2

125

db4

445

18 90 90 90 75 40 40

805

325

8

12

18

140x78

H=180

sypialnia 13 parkiet A: 18,00 m2

H=180

25

325

7

78 732 381

25

velux 93

pow. posadzki A: 25,62 m2

112

2285

158

494

120 230

12

B

strych 18 terakota A: 12,09 m2

379

H=180

pion kanalizacyjny

+2.72

43 25

25

60

60

43

78 105

25

80 200 89 d1

395

78

395 159

1625

202

355

125

57

10 4295

80 200

105 220

81

6 369

93

18

25

25

pow. posadzki A: 20,66 m2

69

25

4

1105

105

18 x 17,0 27 299

350

schowek 20 terakota A: 0,88 m2

H=180

43

78

velux 140x78

1305

1515 865

10 89

d1 89

sypialnia 14 parkiet A: 17,49 m2

93

1305

velux 140x78

105

705

12

25

43

78 H=180

170

575

219

1915

w.15x10

494

50 50 50

69 225

50

12

755 12

25 słup 25x25 żelbet. S-1

61

słup 25x25 żelbet. S-1

H=180

1515

+2.38

266

80 200

25

25

405

23 25

69

78

115

89

1875

w.15x10

89

żelbet. S-1

1985

d2

holl 19 parkiet A: 8,36 m2

220

15

93

3

słupek drewniany 14x14

280 +3.06 słup 25x25

90 5 20

43 30 395

395

93

25

12

25

89

schody na strych 70x120

w.15x10

220

78 71

21

70

158

H=180

15

12

70

287

254

5

36

d=20

162

12

łazienka 16 terakota A: 6,54 m2

287

12

232

25

80 200

25

25 71

H=180

1 506

89

378

5

89 d1

słup 25x25 żelbet. S-1

93 pow. posadzki A: 8,34 m2

32 7

284

velux 140x78

B

89 d2

2

18

velux 140x78

łazienka 17 terakota A: 8,59 m2

pion kanalizacyjny 12

25

69

105

8

80 25200

12

655

264

4

245 1 146 78

12

24

244

43

256

H=180

pow. posadzki A: 11,19 m2

89

d1

80 200

148

H=180

256

velux 140x78

43

322

2405

395

sypialnia 12 parkiet A: 17,77 m2

43

90 445 25 35

450

261

65

405

d1 90

35

20

159

185

7530 12

d=20

78

455

35

pow. posadzki A: 10,43 m2

78

hp.120

db2

65

pion kanalizacyjny

158

H=180 garderoba 15 parkiet A: 7,25 m2

69 93

3

12 615

264

85

180 230 69

25

169

212

18

18

60 120 43

60 120

445

18 25

305 164

o6

o6

hp.120

805

47

balkon - terakota

90

90 90 90

455

47

1

140 140 1075

140

140

+3.05 805

2

1275

412

10 818 245

1275

1075 140 140

1

3335

114 114 835

325

3335

1275

1275

412 3335

3335 667

A 90 90 90

2775 2775 305

G

425 369

92

125 35

F E

72 591 277

125

92 35 1 679

D C

425

2775 2775 369

305

90 90 90

303 303 2725

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

305

50 50 50

A

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 krokwie 7x20 cm

16

111 41 200

175

1235 1495 20

25

20 555 5

25 5 255 14 nadproże L19

+5,24 nadproże N2

+5,10

2355

+4,25 +4,11 góra wieńca pod murłat ą +3,86

+3,06 obróbka blach. 2x + rynna 80

+2,91 +2,76

+2,94

+2,70

+2,70

+2,65 +2,40 nadproże N2

41

10 5 25 24

25 95 345

925

docieplenie boku płyty 5 cm styropian

kotwienie szlichty płyty do płyty balkonu - pręty #12

25x25 cm

podciag poz.1.1 25x28 +2,31 cm

+2,03

nadproże N3

2,0 5,0

55

10 28

rdzeń słupa d=25 cm + docieplenie styropian

230 271

270 230

205

259

nadproże N3

43

±0,00

55

±0,00

3

35

-0,35

10 15

80

15

72

10

-0,35

25

-0,95

-0,95

fundament schodów beton monolit. szer 20 cm

-1,15 -1,35

-1,15 -1,35 20

-1,35

stopa fund. h=40 cm posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10cm - płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony

murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

płatew lukarny 14x14

-0,23

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+5,10

845

2605 235 36 24 12

+2,05 posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 14,0 styropian "podłoga" FS 20 15,0 strop płytowy żelbetowy monolit. tynk cement.-wapienny

40

24 11

65

15 9

11

wieniec 25x29 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+2,70

podciag poz.1.2

+5,41

murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

1265 12

12

205 11

+2,70 +2,59

+3,06 +2,94

płatew lukarny 14x14

Konw. kanałowy 3

35

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 5,0 styropian "podłoga" FS 20 24,0 strop teriva I tynk cement.-wapienny

259

245 270

245

271

posadzka -terakota mrozoodp. na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 4,0 szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 4,0 szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm 5,0 styropian ekstrudowany 15,0 płyta żelbetowa balkonowa 5,0 styropian "ściana" FS20 tynk cienkowarstwowy

+2,38

podciag poz.1.4 2,0 5,0

2,0

60 80

115 24

nadproże N3 kotwienie szlichty płyty do płyty balkonu - pręty #12

+3,06 +2,85

11

49

+2,71

25 24 12 36

15 5 8 2 5

docieplenie boku płyty 10 cm styropian

26 345

345

+3,06 +2,91 +2,76

obróbka blach. 2x + rynna 80

+5,66

+5,41

+4,11

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+5,66

+5,24

14

1275

16 285

20

nadproże N2

+5,67

krzyżak ozdobny 2x 5x10 L=100 cm jętka ozdobna 7x16 L=300 cm

25

wieniec 25x29 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+6,64 +6,48

+5,92 +5,72

+4,43

2055

84

235 2605

25

+4,11

925

14

+5,92 +5,72

nadproże N2

20,0 konstrukcja drewniana lub stalowa do sufitu g-k / / wełna mineralna 20 cm + 4 cm 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej + folia paroizolacyjna + płyty g-k

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

8175

2355

balustrada stalowa mocowana do płyty balkonu na marki

słupek dystansowy 14x14

+5,11

nadproże N2

nadproże N2 murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

- obrys ściany lukarny - położenie bocznych murłat-płatwi lukarny - h ścianki kolankowej - geometria i uwarstwienie płyty balkonowej - słupy żelbetowe + fundament

+7,15

zastrzał drewniany 14x14

205

+5,10

+7,15

płatew drewniana 14x20

285

20 555 5

255 14

+5,41

20

1495 1235

175

20 5 25

477

płatew lukarny 14x14

+5,36

lukarna frontowa :

+7,39 24 255

16

255 24 121

200

+5,66

+5,24

155

139

155

41

20 275 55 krzyżak ozdobny 2x 5x10 L=100 cm

+6,40 +6,20

krokiew narożną oprzeć w gnieździe komina na przekładce z papy

+6,48

nadproże N2

+7,82 +7,67

+7,39 +7,19

płatew kalenicowa garażu 14x20

+6,64

16

jętka ozdobna 7x16 L=300 cm

płatew kalenicowa lukarny 14x24

słupek dystansowy 14x14

+7,55

+7,15

+8,43

płatew kalenicowa lukarny 14x24

płatew kalenicowa lukarny 14x24 cm

+7,39

płatew lukarny 14x14

+8,93 +8,78

płatew 24x14 cm - mocowane do muru na kątowniki L120x120x10 L150mm + śruby M12 i kołki Hilti

155

+8,53 płatew 24x14 cm - mocowana do muru na kątowniki L120x120x10 L150mm + śruby M12 i kołki Hilti

płatew kalenicowa lukarny 14x24

9285

+8,93 +8,78

słupek dystansowy 14x14

477

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 wełna mineralna 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap. 10,0 wełna mineralna

25

111

5,0 5,0 2,5

+7,82 +7,67

100

5,0

40

10,0 2,5 14,0

BOCZNA ŚCIANA LUKARNY: tynk cienkowarstwowy silikatowy wełna mineralna płyta OSB słupki drewniane 5x14 cm/wełna mineralna 10 cm między słupkami płyty g-k na stelażu stalowym + folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

stopa fund. h=40 cm ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

2,0 posadzka - terakota / gres 6,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm 15,0 styropian "podłoga" FS20 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetonowy piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

stopa fund. h=40 cm

stopa fund. h=40 cm

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10cm - płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony

2,0

posadzka -terakota mrozoodp. na zaprawie klejowej do tarasów zewn. szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 4,0 szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm 5,0 styropian ekstrudowany 15,0 płyta żelbetowa balkonowa 5,0 styropian "ściana" FS20 tynk cienkowarstwowy

4,0

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

płatew kalenicowa lukarny 14x24

+8,94

+8,94 +8,78

20

+7,19

słup zelbetowy 25x25

+5,92 +5,72

+5,67 +5,24 +5,10

+5,67

słup zelbetowy 25x25

25

+5,92 +5,72

518

5

płatew drewniana 14x20

+5,36 płatew lukarny 14x14

24

929

44

nadproże N2 25x25 cm połączone z wieńcem 25x29 cm i płytą spocznikową poz. P4

+2,74

24 11

34

36 24 12 11

35 11

podciag poz.1.6 25x35 cm

+2,40

+2,59 +2,40 nadprożowieniec poz.1.7 25x34 cm

podciag poz.1.3 25x35 cm

słup zelbetowy 25x25

150 341 411

podciag poz.1.1 25x28 cm

sc ho d 18 y że x1 lb 7,0 eto x2 we 7

+3,41

270 150

+2,22

+2,70 +2,59

19

36

podciag poz.1.2 25x35 cm

270

18

+2,38

+2,94

+3,76 35

20

obróbka blach.

70

260

14 25

rynna PCV d=12

925

205 3285

34 14 16 2

+2,03

+3,06 +2,94

+2,70

17

+0,90

styrodur 25cm

±0,00

±0,00

65 125

90

25

+0,65 113

13 261

65

+0,65

2195 240

205

+2,23

362 291

205

221

+2,31

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0+4,0 wełna mineralna ściana z porothermu 25P+W 25,0 na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 14,0 styropian "podłoga" FS 20 15,0 strop płytowy żelbetowy monolit. tynk cement.-wapienny

2365

2315 260

315 12

+2,36

24 49

25 475

+2,72

5

wieniec 25x29 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm +4,25 5,0 styropian "podłoga" FS 20 +4,11 24,0 strop teriva I tynk cement.-wapienny +3,86

+3,06 +2,94

+2,72 +2,60

24

35

+3,07

2,0 5,0

205 222

obróbka blach.

49

+2,91

205

rynna PCV d=12

UWAGA: miejscowo obniżyć wysokość nadbetonu stropu o 7 cm.

+3,51

285

+3,26

535 1645

14

+3,46 +3,32

2,0 5,0

79

930

murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

+5,11

nadproże N2 25x25 cm słupek drewniany 14x14

+5,24 +5,10

obrys lukarny frontowej + h płatwi boku luk.

nadproże N2 25x25 cm zmonoltyzowane ze słupem żelbetowym wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

101

płatew kalenicowa 14x20

1695 126

+5,32

+7,15

147 5 127

16

+6,85

20 25 5 895

285

20

+5,57 +5,37 55 5

63

+6,40

+7,39

słupek dystansowy 14x14

285 29 5 7720 16

+6,68

20,0 belki drewniane 20x5 / wełna mineralna 20 cm + 4 cm 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej + folia paroizolacyjna + płyty g-k

139

zastrzał drewniany 14x14

+6,85

3585

+8,53

słupek dystansowy 14x14

płatew 20x14 cm - mocowane do muru na kątowniki L120x120x10 L150mm + śruby M12 i kołki Hilti

+6,20

+8,67

16

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 krokwie 7x20 cm / wełna mineralna 24 cm ( 20 + 4 cm ) 5,0 płyty g-k na stelażu stalowym + folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn. / ( wełna min. 4 cm )

209

5,0 5,0 2,5

+8,94

słupek dystansowy 14x14

±0,00

styrodur 25cm

2,0 posadzka - terakota 10,0 płyta żelbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm folia PE 0,2 mm x 3 15,0 podkład chudobetonowy piasek do gł. gruntu rodzimego

folia kubełkowa 12,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

stopa fund. h=40 cm

stopa fund. h=40 cm fundament dolnego biegu schodowego

-1,35

ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

-1,45

100 40

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0+4,0 wełna mineralna 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

40

-1,35

-0,95

10

-1,46

cokół marmolit lub płyty klinkierowe na klej

-0,95 40

40

100 10

-1,36

72

66

-0,68

-0,96

60

-0,35

35

35

17

36

-0,36

60

36

-0,17

folia kubełkowa 12,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

elewacja frontowa :

elewacja ogrodowa :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

elewacja boczna :

elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

/amanda-plik-szczegolowy-lustro-bf89f60cba98fc29358fe197  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/amanda-plik-szczegolowy-lustro-bf89f60cba98fc29358fe197f5412437.pdf

/amanda-plik-szczegolowy-lustro-bf89f60cba98fc29358fe197  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/amanda-plik-szczegolowy-lustro-bf89f60cba98fc29358fe197f5412437.pdf

Advertisement