Page 1

RZUT PARTERU A

B

C D C

305

3625 393

305

369

35

382

E F

A

1 5785

277 312

35

G

35

305

369 35

382

395 395

145

235

177

175

30

35 175

5 25 5 50

90

35

12

A

382 305

B

35 369

38

35 1 5785

C D

164 256

87

1 476 1 146 245

130 3035 87

12

256

1015

35

65 80 5

90

o2

115 4605 12

15

18

355

305

13

7

80 80

18

43 25

164

43 25

855

o1 pion kanalizacyjny 145 1285

175

217

140 150

25 słup 25x25 żelbet. S-1

dw 165

8

35

-0.35

422 482 -0.35

393 3625

184

filarek żelbetowy S2 lub z cegły pełnej filarek żelbetowy S2 lub z cegły pełnej

15 296 145 hp.90

15 15

175

podcień wejściowy -terakota

50 5 25 5 30

305

18

160 225

43 217

o3

hp.90

6 70

o4

655

hp.220

dg

wyw. 15x15

2x 17 30

30

175

-0.01 135

140 150

słup 25x25 żelbet. S-1

o1 145

135 20 5 25 5

1285

30

55 625

35

8

270 255

165

175

68 755

43

25

80 80

18

305

7

305

10 33 155

o5

382 12

70 200

12

90

6

139

12 375

165 35

spiż. 2 terakota A: 1,43 m2

79

271 685

5

12

sień 1 terakota A: 5,77 m2

96

12 12

1365

85 150

12

165

367 145 hp.90

hp.90

1125

845 1705

w.15x10

kuchnia 3 terakota A: 13,85 m2

6 855

B

60 15 0

115

795

89

68

18 pochylnia h=15 L=100

43 25

125 150

25 80 200

102

±0.00

18

10 25

70 281 130 272

595 1105

89 1025

pokój / gabinet 11 parkiet A: 14,50 m2

18

60,48°

50

60

395 43 25

250 225

1525 305 1335 164 100

podjazd

d1

18 25

25 43

150,46°

1 060

105 755

25

43 625

WG

-0.35

d1 283

55 12

255

132 25 22 35

holl 4 terakota A: 13,86 m2

170 350 325

80 200

213

43

395

słup 25x25 żelbet. S-1

252

słup 25x25 żelbet. S-1

25

755 89

15 15 18 25

380 656

±0.00

2305

15

hp.30

256

naw. 15x15

25

25

105

6

4

5 251

115

słup 25x25 żelbet. S-1

220

21

27 99 180

hp.70

196 25

90

125

93

18 x 17,0 27218 193

25

komunik. /schowek 5 terakota A: 3,10 m2

60 0 15

395

351

356

5

100

580

105

-0.17

25

80 20025 89 d2 287

89

d1

89

5 25

25 80 200 5 25

80

d1

31 89

220

1x 17

6 80 6 200

d=20

25

89

słup 25x25 żelbet. S-1

75

77

50

6

w.26x10

25

80 135 89

1 476

80 200

89 16 d1111

155

395 50 12

pokój dzienny + jadalnia 10 parkiet A: 43,42 m2

12

220

170

90 205 495 15

hp.200

15

36

12

391

24

.90 hp

6

garaż 8 terakota A: 20,30 m2

19

3

5 80 65

89

33 150 10 43 170

3

6

4

B

24

575

12

w.15x10

wyw. 15x15

155

o4

15 15

50

wc + natrysk 6 terakota A: 2,88 m2 160

575

pion kanalizacyjny

182

2245

90

208

2525 726

140

2445

355

114

12

25 43

pom. gosp. 9 terakota A: 4,90 m2

256

18

350

12 12

165

200 245

90

105

43

213

kotłownia /pralnia 7 terakota A: 8,92 m2

395

25 32

2125

915

145 322

2

hp.70

102 735

d=20

5 15 85 15

w.26x10

25 43

12

18

245 818

28

133

18

43 25

305

100 230

naw. 15x15

31

80

d1

18 hp.30

1335 164

hp.90dziura w stropie-zsyp prania

-0.35

10

słup 25x25 żelbet. S-1

10

43

240 240

140 150

18

-0.35 o5

25

305

33

Konwektor kanałowy

3

6

155

taras- podcień terakota

db1

o1

2

2525

245 -0.01

-0.35

8

1285

1

słup 25x25 żelbet. S-1

hp .90

2125

105

słup 25x25 żelbet. S-1

30 5 25 5 50

150 170

180 180

75

422

180 180

265

175

35

1

30 50 5 25 5

2x 17 30 30

175

30 5 25 5 50

482

5 25 5 50 30

A 312 277

35 35

E F

382 369

305

395 395

G

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


RZUT PODDASZA A 50 50 50

B

305

2725 303 303

C D C

305

90 90 90

1 679 35

369 2775 2775

103

65

E F

A 277 591 185

35

G

35 35

305

369

65

90 90 90

2775 2775

103

667

1,5 %

90 90 90

90

164

78

148 70

25 23

70

244 287

405 494

sypialnia 14 parkiet A: 17,49 m2

1 506

93

78

395

78

velux 140x78

pow. posadzki A: 20,66 m2

395

256

69

2285

1915

słup 25x25 żelbet. S-1

12

5

25

25

89 d1 60

43

287

158

61

w.15x10

80 200

89 d1

H=180

93 pow. posadzki A: 8,34 m2

254

21

B

378

H=180

12

78

15

4 velux 140x78

71

89

43

25

25

284

łazienka 16 terakota A: 6,54 m2

12

256

H=180

d1

89

71

5

25 25

pow. posadzki A: 20,66 m2

78

3

78

395 655

264

80 200 12

15

266 705

89

12

słup 25x25 żelbet. S-1

80 200

25

112

212

169

69 93

220

25

8

w.15x10

105

słup 25x25 żelbet. S-1

sypialnia 13 parkiet A: 18,00 m2

93

369 H=180

325

25

90 90 90

445 90 455

47

805

1275

8

325

40

47

40 40 75

1,5 %

455

+3.05

7

18

43

43 18 25

120 230

25 445

18

43 40

355

pion kanalizacyjny

balkon - terakota

90

90

75 40 40

805

12

db4 120 230

db3

1625

69 125

202

60

H=180

43

254

90 90 90

12

159

125

1915

369

69

43

159

18

69

H=180

43

6 2035

1515

305

18 25 69

2405 89

80 200

schody na strych 70x120

słup 25x25 żelbet. S-1

holl 19 parkiet A: 8,36 m2

105

80 200

25

115

89 +3.06

89 d2

7

162

494

velux 140x78

25

455 60 120

180 230 395 25 25 280

25 25

158

283

326

18

1985

305

445

60 120 43

18 25 12

93

219

32

325

8

89 d1

d=20

18 x 17,0 27 299

105

18

pow. posadzki A: 10,43 m2

25

379

słupek drewniany 14x14

25

50 755

81

H=180

1515

50 50 50 835 114 114

232

10

732

strych 18 terakota A: 12,09 m2 pow. posadzki A: 25,62 m2

305

12

36

381

velux 93 140x78

5

7

575

170 105

78

78

57

264

H=180 garderoba 15 parkiet A: 7,25 m2

24

+2.38

43

6

12

12

d2

43

615 12

65

sypialnia 12 parkiet A: 17,77 m2

89

220

78 4295 10

B 918

78

+2.72

245 818 10

w.15x10

1105 90 d1

1 506

velux 140x78

80 200

35

220

158

H=180

1875

12

80 25 200 25

4

261

283 93

865

43

schowek 20 terakota A: 0,88 m2

185

2

velux 140x78

pion kanalizacyjny

słupek drewniany 14x14

105

57

350

35

pow. posadzki A: 11,19 m2

25

43

H=180

25

H=180

d=20

łazienka 17 terakota A: 8,59 m2

78 1515

1305 326

1305

65

225

velux 140x78

1985

35

hp.120

db2

450

395

43

25

305 256

1515

3075 12

322

93

18

256

30

69

159

H=180

o6

85

20

43

5

445

90 43

balkon - terakota o6

hp.120

69

18

50 50 50

25

pion kanalizacyjny

1

805

47

455

47

90

90 90 90 305 835 114 114

20

405 18

3

325 140

140

+3.05 805

2

1275

412

140 140 1075

1275

1075 140 140

1

3335

78 1 146 245

325

3335

1275

412 3335

3335 667

A 50 50 50

305

A

303 303 2725

90 90 90

2775 2775 305

B

425 369

92

125 35 1 679

C D

72 591 277

125

92 35

E F

425

2775 2775 369

305

90 90 90

G

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

121

200

175

8175

2355

balustrada stalowa mocowana do płyty balkonu na marki

docieplenie boku płyty 10 cm styropian kotwienie szlichty płyty do płyty balkonu - pręty #12

43

55

3

fundament schodów beton monolit. szer 20 cm

-1,15

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

25

-0,95

-1,15 -1,35

-1,35 20

stopa fund. h=40 cm stopa fund. h=40 cm

ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10cm - płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony

2,0

80 60 100

15

72

80

10

35

-0,35

35

28 10

posadzka -terakota mrozoodp. na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 4,0 szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 4,0 szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm 5,0 styropian ekstrudowany 15,0 płyta żelbetowa balkonowa 5,0 styropian "ściana" FS20 tynk cienkowarstwowy

271

2,0

-0,23

-1,35

345

26 345

15 5 8 2 5

obróbka blach. 2x + rynna 80

40

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 5,0 styropian "podłoga" FS 20 24,0 strop teriva I tynk cement.-wapienny

245

259

259

+2,71

2,0 5,0

±0,00

55

+2,91 +2,76

nadproże N3

podciag poz.1.4 posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 14,0 styropian "podłoga" FS 20 15,0 strop płytowy żelbetowy monolit. tynk cement.-wapienny

+3,06

49

24 11

11

+2,38

+2,70 +2,59

15 10

stopa fund. h=40 cm

9285

84 925

14 25

wieniec 25x29 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+2,85

+2,05

205

230 270

271 230

3

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

111

20 275

477

25 14

+5,10 murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

Konw. kanałowy

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

55

24 255 1235 1495 20 wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

36 25 24 12

115

205 12 15 9 11

+3,06

+5,24

+5,41

nadproże N2

20,0 konstrukcja drewniana lub stalowa do sufitu g-k / / wełna mineralna 20 cm + 4 cm 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej + folia paroizolacyjna + płyty g-k +4,11

2605 235

2055

płatew lukarny 14x14

270 245

nadproże L19

podciag poz.1.2

nadproże N3

-0,95

nadproże N2

+5,66

255

nadproże N2

2,0 5,0

-0,35

jętka ozdobna 7x16 L=300 cm krzyżak ozdobny 2x 5x10 L=100 cm

25 5

20 555 5

+5,11

205 12 24 +2,70

nadproże N3

±0,00

+6,48

płatew lukarny 14x14

1265

+2,03

+3,06 +2,94

11

kotwienie szlichty płyty do płyty balkonu - pręty #12

rdzeń słupa d=25 cm + docieplenie styropian

+6,64

16

41

16

16 285

+5,36

słupek dystansowy 14x14

845

wieniec 25x29 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

65

+2,40

obróbka blach. 2x + rynna 80

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

10 5 25 24

+2,65

+2,70

+2,91 +2,76

41

+2,94

345 25 95

docieplenie boku płyty 5 cm styropian

+3,06

+4,11

25

+3,86

krokiew narożną oprzeć w gnieździe komina na przekładce z papy

+4,43

925

14

2355

+4,25 +4,11

+6,40 +6,20

nadproże N2

235 2605

murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

+7,39 +7,15

płatew kalenicowa garażu 14x20

285

20 +5,10 płatew lukarny 14x14

24 12 36

nadproże N2

+5,67

14

+5,41

+5,10

nadproże N2

255

+5,24

20

25

płatew lukarny 14x14

40

477

+5,24

+5,92 +5,72

555 5

25

20

+5,92 +5,72

5

+5,66

+5,41

płatew drewniana 14x20

1275

1495 1235

175

200

+5,66

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadproże N2 25x25 cm

+7,19

zastrzał drewniany 14x14

jętka ozdobna 7x16 L=300 cm

+2,70

+7,15

20

+7,15

krzyżak ozdobny 2x 5x10 L=100 cm

podciag poz.1.1 25x28 cm +2,31

155

155

+7,39

płatew kalenicowa lukarny 14x24

+7,82 +7,67

+7,55

+7,39

+6,64 +6,48

góra wieńca pod murłat ą

słupek dystansowy 14x14

255 24

- obrys ściany lukarny - położenie bocznych murłat-płatwi lukarny - h ścianki kolankowej - geometria i uwarstwienie płyty balkonowej - słupy żelbetowe + fundament

płatew 24x14 cm - mocowana do muru na kątowniki L120x120x10 L150mm + śruby M12 i kołki Hilti

płatew kalenicowa lukarny 14x24 cm

16

41

lukarna frontowa :

+8,53

139

płatew kalenicowa lukarny 14x24

+7,82 +7,67

murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

słupek dystansowy 14x14

płatew kalenicowa lukarny 14x24

111

+8,43

+8,93 +8,78

płatew 24x14 cm - mocowane do muru na kątowniki L120x120x10 L150mm + śruby M12 i kołki Hilti

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 krokwie 7x20 cm

155

+8,93 +8,78

BOCZNA ŚCIANA LUKARNY: tynk cienkowarstwowy silikatowy 10,0 wełna mineralna 2,5 płyta OSB 14,0 słupki drewniane 5x14 cm/wełna mineralna 10 cm między słupkami 5,0 płyty g-k na stelażu stalowym + folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 wełna mineralna 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap. 10,0 wełna mineralna

5,0 5,0 2,5

posadzka -terakota mrozoodp. na zaprawie klejowej do tarasów zewn. szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 4,0 szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm 5,0 styropian ekstrudowany 15,0 płyta żelbetowa balkonowa 5,0 styropian "ściana" FS20 tynk cienkowarstwowy

ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

stopa fund. h=40 cm ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10cm - płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony

2,0 posadzka - terakota / gres 6,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm 15,0 styropian "podłoga" FS20 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetonowy piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

4,0

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

płatew kalenicowa lukarny 14x24

+8,94

+8,94 +8,78

słupek dystansowy 14x14

+8,94

16

+8,67

+8,53

słupek dystansowy 14x14

12 285

49

60

66 40 stopa fund. h=40 cm

ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

-1,36

2,0 posadzka - terakota 10,0 płyta żelbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm folia PE 0,2 mm x 3 15,0 podkład chudobetonowy piasek do gł. gruntu rodzimego

-1,46

100

-0,96 40

72 folia kubełkowa 12,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

-0,36

36

36

17

±0,00

-1,35

fundament dolnego biegu schodowego

291 362

65

+0,65

-0,17

-0,68

stopa fund. h=40 cm

35

14 25 475 24 5 261

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0+4,0 wełna mineralna ściana z porothermu 25P+W 25,0 na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

styrodur 25cm

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0+4,0 wełna mineralna 25,0 ściana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

930

315 1645 535 79 49 24 13

205

260 2315

222 205 ława fundamentowa h= 40 cm + podkład chudobetonowy 10cm

wieniec 25x29 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+2,23 podciag poz.1.1 25x28 cm

nadproże N2 25x25 cm połączone z wieńcem 25x29 cm i płytą spocznikową poz. P4

+2,91

10

-1,45

+2,36

+3,26

obróbka blach.

-0,95 40

-1,35

+2,72 +2,60

rynna PCV d=12

±0,00

styrodur 25cm

cokół marmolit lub płyty klinkierowe na klej

+3,07

205

we eto elb x27 ż d y ,0 ho 17 sc 18x

murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm +3,46 +3,32

240 2195

270

150 270

słup zelbetowy 25x25

+2,03

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

90

113

25 125 65 35

35 60 10

40

100

3285 205

+2,22

+2,31

18

35

+2,38 podciag poz.1.2 25x35 cm

-0,35

-0,95

+3,51

+2,72

+2,70

podciag poz.1.3 25x35 cm

411 341 150

±0,00

UWAGA: miejscowo obniżyć wysokość nadbetonu stropu o 7 cm.

+3,06 +2,94

+0,90 +0,65

słupek drewniany 14x14

221

260 posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 5,0 styropian "podłoga" FS 20 24,0 strop teriva I tynk cement.-wapienny

205

nadprożowieniec poz.1.7 25x34 cm

2,0 5,0

16 2 34

19

+2,70 +2,59

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 14,0 styropian "podłoga" FS 20 15,0 strop płytowy żelbetowy monolit. tynk cement.-wapienny

17 14

25

126 1695 24 12 36

925

+2,59 +2,40

nadproże N2 25x25 cm 2,0 5,0

11

+2,40

+2,94 11 24

20 34

+2,74

+3,06 +2,94

11

101

podciag poz.1.6 25x35 cm

70

35

+3,41

obróbka blach.

+3,86

2365

+4,25 +4,11

36

44

nadproże N2 25x25 cm zmonoltyzowane ze słupem żelbetowym

14

929

+3,76

+5,32

3585

płatew lukarny 14x14

+5,57 +5,37 285

+5,36

+6,20

63

+5,67 +5,24 +5,10

+6,40

20

+5,67

+6,68

55 5

25 24

obrys lukarny frontowej + h płatwi boku luk.

+5,92 +5,72

25 775 16 5 20 285 20 29

słup zelbetowy 25x25

+5,11

rynna PCV d=12

płatew kalenicowa 14x20

+5,92 +5,72

+6,85

16

+6,85

+7,15

895

1475

518

+5,24 +5,10

murłata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

+7,19

płatew drewniana 14x20

słup zelbetowy 25x25

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 krokwie 7x20 cm / wełna mineralna 24 cm ( 20 + 4 cm ) 5,0 płyty g-k na stelażu stalowym + folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn. / ( wełna min. 4 cm )

płatew 20x14 cm - mocowane do muru na kątowniki L120x120x10 L150mm + śruby M12 i kołki Hilti

słupek dystansowy 14x14

1275

20

+7,39

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

5,0 5,0 2,5

zastrzał drewniany 14x14

209

139

20,0 belki drewniane 20x5 / wełna mineralna 20 cm + 4 cm 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej + folia paroizolacyjna + płyty g-k

folia kubełkowa 12,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

elewacja frontowa :

elewacja ogrodowa :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

elewacja boczna :

elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

/amanda-plik-szczegolowy-e886357abc0a6cc752b6f6db0e9dbaf  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/amanda-plik-szczegolowy-e886357abc0a6cc752b6f6db0e9dbafe.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you