Page 1

RZUT PARTERU 5185

B

1 6015

A

245

0095

1 1 0585

543 90

1065

1655

150

198

245

458

80

7

35

346

35

C

245

35

D

r=135

135

359

388

35

35

35

r=120 -0.02

taras ziemny kostka

słup żelbet.poz.1.1

55

245

30 170 140

245

100 220

hp.85

220 143

1065 56

1 3115

729

122

1975

1035 143

37 37

90 90

15 15

7 245

12

37

25

200 150 25

15

hp.30

286

6

o4

hp.90

hp.155

hp.225

132

4 x 17 x 35

2125 1 1185 565

57

d3

went.15x15

248

855

o.wyk.

h=55

2945 180 15

70 200 25 pom. gosp. 4 terakota A: 3,93 m2 1375 12 12 90 475

12

35 35 35

5 65 146 21 25 5

25 885 53

o1

podcień wejściowy terakota

30

went.d=15

116

72

went. "Z" 15x15

210

37 37

d1

kuchnia 3 terakota A: 12,07 m2 4255 200

80

2425

123

70

110 220

37

1045

70 + 190 + 70 180

4

15 15

30

60

sufit podwieszony

88

25

3725

słup żelbet. poz.1.3

57

635 105

went.d=15

665

110

37

15 15

62

106

8 20 0 0

przedsionek 1 terakota A: 7,33 m2 ±0.00

1375

69

słup żelbet.poz1.2

25

197

90

d2

90 12

37

37

127 85

1785

24

25 276

25

109

-0.02

hp.30 went.15x15

o2

333

63

2755

8

30 8

245

pochylnia L=310 cm h=46 cm

14,8%

42 665 665 245 1185 143 1045

7

544

-0.70

57

25

189

2045

podjazd

385

175

955

holl 2 terakota A: 14,69 m2 3085

3845 37

-0.24

6

25

25

480 240 37

245

5

405

1955

wg

12

220 150

7045

12 d3

80

190

2675

80 200

15

635

65 955

1675

825

38

15 60

405

452 d2

2475

480

25

90

salon + jadalnia 5 panele drewniane A: 39,53 m2

125

d2

2325

25

268 575

315

-0.02

25 45

12 70 200

18 x 17,4 x 27

12

63

190

71

20

2025 łazienka 8 terakota A: 2,87 m2

120

LKF

hp.170

120

120 60

37 25 12

190 235 117

105

25 885

518

156 193 1685

156 25 25

12

80 200

1785

90

10

30

30

37

2

12 35

3435

60

19x19 12 19x19

19x19 -0.20

90

±0.00

775 20 20 20 102 20

120

LKF

hp.170

1 3115 800 849 120

120 60

90

1065

12 12 14 16 16

945

db1

133 45

-0.02

20x20(16x16)

27x14

90 125

25

268

25 12

110

garaż + przestrzeń gosp. 9 terakota A: 40,13 m2

12 60

kotłownia 7 terakota A: 5,79 m2

20 925

25

hp.30

20 20

1175

20

went. 20x20

14x14

80 12 200 1875

25

133

1185

90

110

309

192

25

12

172

209

d4 12

12

25

12 80 200

d2

180

37

1

-0.02

37

300

4 x1 27

26

9

90

25

12 25

245

3

268

podcień - taras kostka

37

gabinet / sypialnia gościnna 6 panele drewniane A: 11,33 m2

7

190

15

105

15

12

30

25

2055

253

2285 253 253

37

37

106

156 193

150

o3 3845

37

1285

25

37

12

150 150

25

245

1

37

12

7

hp.85

398

305

4 x 17 x 35

42

-0.70 37 245

D

480 543 5185

26

8 50 245

C

1545

29 110 4095 385 1 6015

29

29

109 245

B

200

53 649 600

15

975

90

845 245

A

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


RZUT PODDASZA D

C

B

A

1 7515 245

50 50 50

4185 443 443

245

100 100 100

125

397 4215 78

2015

142

25

90

25

90

2375 250 20

90

25

90

25

387 387 387

100 100 100

250

25

20

245

286

108

86 78

78

10

37

90 250 250 20 90

n1 db2

90 250 20

balkon - terakota na papie termozgrzew.

25

75

25

25

37

140

1305

237

37

4045 4045

235 gard. 16 panele drewniane A: 3,27 m2 pow. podłogi A: 8,29 m2 1045

-1,5 %

12

80 d3

37

6

velux 118x78

o5

o5

90 150

90 150

143

h=180 cm

78

157

ściana kolankowa h=90 cm

7

37

25 hp.95

80

100 100 100

20

245

12

-1,5 %

1325

1 5115

705 25

70 25

78

78 4045 380

6575 633

78

78

velux 118x78

90 90

80 220

353

12

1205

25 37 245

450

12 90

12 194

15

80 220

140

353

4905 250

100 100 100 100

12

25

1205

h=250cm / przełamanie sufitu

353

pow. podłogi A: 17,31 m2

1305

2145

143 2145 2145 295 95 95 95

245

443 443 4185

905

411 12 12

hp.95

50 50 50

12

4905

h=180 cm

7

1055

20

ekran z g-k

213

velux 118x78

1125

80 3625

słup drewn. 20x20cm

12

157

456

velux 118x78

90 d2

1325

20

70 200 12

1005 225

12

20

25

20

słup drewn. 20x20cm

70 200

pow. podłogi A: 19,36 m2 1275 90

pow. podłogi A: 8,29 m2 235

6

100

446 20 4065 4265

90

324 25

12

1165

sypialnia 12 panele drewniane A: 17,17 m2

12

80 200 20

d2

80 200

sypialnia 11 panele drewniane h=250cm / przełamanie sufitu A: 14,20 m2

37

12

473

345 355

d3

12

gard. 17 panele drewniane A: 4,68 m2

25

12 12

12

2225

pow. podłogi A: 12,38 m2

227 holl 10 panele drewniane A: 8,65 m2 20 1165 20 1365

5 12 3

235

3705

1935

116

12

7 20 0 0

60

25

325

100

37 37

36 12

116 d2

80

825

95

18 x 17,4 x 27 135 2605

3625 3525

20

411 95

d2

95

190 25

12

25

55

12

323

80 220 1125

353

1835 245 42

135

25

d3a

75

24 12 107 12 14 16 16 05 12 80

2125 90

20

1045

łazienka 14 terakota A: 6,52 m2

12

12

518 1465

37

223 strych - magazyn 17 terakota A: 8,44 m2

239

90

825

+3.13

pow. podłogi A: 26,52 m2

12 80 200 12 86

12 4 12 36

10

+3.13

37

845

80 200

12 145

905

80 200 27 27 25

went. d=15 went. d=15

78

30

velux 118x78

78

37

25

80 220 1315

232 26 d3

210 82 20

39 12 70 200 125 20 25

d3

65

216

3715

+2.09 3x17,3x27

350

słup drewn. 20x20cm

świetlik rurowy sun -2-u d=55 cm

2205

19x19

pow. podłogi A: 16,10 m2

d2

5

65

25 40

25

sypialnia 13 panele drewniane A: 17,12 m2

5

2125

186

3975 pralnia - suszarnia 18 terakota A: 11,54 m2

90

575

65 200

12 12 1195

wyłaz 70x55

311

78

velux 118x78

78

905

1 5115 800 849

30

15

słup drewn. 20x20cm

518 37

196

78

+2.61

25

20

h=180 cm

78

265

12

12

253

47

37

12

12

słup drewn. 20x20cm

90

12

120

pow. podłogi A: 7,71 m2 gard. 15 panele drewniane A: 6,44 m2 27 27 25 201 25 387 80 3x17,3x27 200

126 204

20

db2

1

ściana kolankowa h=90 cm

h=250cm / przełamanie sufitu

2515

went.mech.d=15

103

łazienka 15 terakota A: 3,34 m2

n1 12

h=250cm / przełamanie sufitu

65

d2 90

140

95

518

12

37 201

106

25 297

37

h=180 cm

155

68

125

100 12

100 100 100 245

201

strych - magazyn 18 terakota A: 4,01 m2

78 velux 118x78 3975

1005

pow. podłogi A: 10,40 m2

37

1645

85

25

went.mech.d=15

12

went. d=15

107

ściana kolankowa h=90 cm

100

37

3

pow. podłogi A: 8,89 m2

415

245 1285 153 153

1

37

12

balkon - terakota na papie termozgrzew.

100 100 100

100

-1,5 %

70

100 100 100

30

20

25

90

20 250 250

90

25

1325

78

194

4045 380

245

100 100 100

1 7515

D

C

B

A

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna / lub blachodachówka / łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5x5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 18,0 18x7 krokwie 165

+8,63

165 235 20 6 295

+5,63

1,2

2,0 panele drewniane 5,0 szlichta z gładzią 2,0 styropian FS20 24,0 strop teriva I tynk cem. - wapienny

+3,83

705

85

+3,76 +3,35

21 24 9 5 35 33 240

280

12,0 25,0

259

235

posadzka - panele drewniane / terakota szlichta B15 z gładzią zbr. siatką #6 co 15 12,0 styropian FS20 folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podkład chudobetonowy B10 piasek zagęszczony do głębokości gruntu rodzinnego

wieniec 29x25 cm nadproże 25 x 30 cm

2,0 7,0

259

280

+2,59

+2,99 57 14

21

+2,80

40 45

11

5

33

33

+3,13

+0,90

tynk cienkowarstwowy akrylowy styropian (ewent. wełna mineralna Ekorock) ściana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa

81

9

tynk żywiczny marmolit 17,0 styropian ekstrudowany 24,0 ściana z bloczków betonowych na zapr. cementowej

+0,00

±0,00

2x papa na lepiku

40

79

-0,70

poziom zalegania humusu

-1,20 40

-1,20

50

poziom terenu -1,20

-0,40

34

-0,70

12

15 12

9

9

-0,03

8,0 cm styropian ekstrudowany + folia tefond

-0,70

papapet drewniany + obróbka blacharska / spadek 1,5%

150

250

250 2,0 panele drewniane 5,0 szlichta z gładzią 2,0 styropian FS20 24,0 strop teriva I tynk cem. - wapienny

6,0 kostka brukowa 10,0 podkład piaskowo-cementowy ze spadkiem 1,5 % piasek zagęszczony do głębokości gruntu rodzimego

1,5 %

wełna mineralna / stelaż do podsufitki deski 15x3 co ~ 80 stelaż stalowy do płyt g-k folia paroizolacyjna płyta g-k

655

18,0

nadproże 25x25 zbr 2#12 górą 2#12 dołem strzem. #6 co 10/20

+5,33

+3,13

+2,35

243 +0,15

735

20 30 6 210

250 2205 25

+2,40

+5,89

5,0

+4,03

33 15

+2,79

+7,02 +6,62

płatew dolna - 30x14 cm w osi B1 płatew w osi B - 30x20 cm

słup w osi B

+3,13

+3,12

2,0 płyta OSB - posadzka strychu 20,0 belki stropowe 20x5 co ~60 cm / / wełna mineralna 18 cm folia paroizolacyjna 5,0 stelaż stalowy do płyt g-k 1,2 płyty g-k

250

1,2

wełna mineralna / stelaż do podsufitki deski 15x3 co ~ 80 stelaż stalowy do płyt g-k folia paroizolacyjna płyta g-k

46

20 20 30

20 18,0 5,0

2,0 terakota mrozoodp. antypoślizg. papa termozgrzewalna dwuwarstw. 5,0 szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % zbr. siatką #6 co 15 4,0 styropian FS20 12,0 płyta balkonowa wspornikowa 4,0 styropian tynk cienkowarstwowy akryl.

39

204

70 120

235 995 995 14 155

nadproże 15(h) x 25 cm strzem .#6 co 10 zbr. 3#12 góra / 4#12 dół

wiatrownica : krokiew 18x7 + deska 20x3 + obróbka blacharska / uwaga - nie zakrywać dolnej deski blachą obróbkową

+6,19

podciąg drewniany 20x14 cm w osi B1

+5,33

305

20

20 40

40

165

+7,02

+5,89

słup drewniany 14x14 cm - słup w osi B1 słup drewniany 20x20 cm - słup w osi B

+8,23

płatew górna 12x20 w osi B1 słupki 14x14

słup drewniany 14x14 cm - słup w osi B1

+6,62

40,00°

235

słup drewniany 20x20 cm - słup w osi B

-1,40

-1,40

ława fundamentowa 60x 40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm podkład chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

folia tenond 8,0 styropian ekstrudowany 24,0 ściana z bloczków betonowych na zapr. cementowej

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna / lub blachodachówka / łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5x5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 18,0 18x7 krokwie

5

+8,63 +8,22

40,00°

40 40

+7,02

+6,62 słup drewn. 14x14 podciąg drewniany 30x14 w osi B1 / dolny /

+5,63

nadproże 25x25 cm zbr. 4#12 strzem.#6 co25

1,2

+3,13

21

16 44

+1,92

192

+0,55

±0,00

+0,15 ±0,00 40

40 poziom zalegania humusu

-1,40

folia tenond 8,0 styropian ekstrudowany 24,0 ściana z bloczków betonowych na zapr. cementowej

ława fundamentowa 60x 40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm

60 8,0 cm styropian ekstrudowany + folia tefond

-1,20 -1,40

ściana fundamentowa monolityczna gr. 20 cm B15 pod ścianami działowymi

-0,70

-1,40

40

64 50

-1,20

-0,40

40

-1,40

+2,79

280 180

posadzka - panele drewniane / terakota szlichta B15 z gładzią zbr. siatką #6 co 15 12,0 styropian FS20 folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podkład chudobetonowy B10 piasek zagęszczony do głębokości gruntu rodzinnego

140 100

10 15 -1,20 40

+2,35

+2,59

2,0 7,0

-0,70 poziom terenu

drenaż otokowy

podciąg poz. 1.12

36

2

2,0 terakota 10,0 płyta betonowa B15 zbr. siatką #8 co 15 3x folia PE 0,3 mm 15,0 podkład betonowy B10 piasek zagęszczony do głębokości gruntu rodzimego -0,20

+2,80

+2,09

240 50 80

-0,70

podciąg poz. 1.20

+1,56

tynk cienkowarstwowy akrylowy styropian (ewent. wełna mineralna Ekorock) ściana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa

tynk żywiczny marmolit 17,0 styropian ekstrudowany 24,0 ściana z bloczków betonowych na zapr. cementowej -0,40

33 33

9 15

+2,38 tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 25,0 ściana z porothermu 25 cm tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa

wieniec 29x25 cm

12,0 25,0

9

1045 +2,30

+3,11

55

+2,20

+3,13

+2,59

17

52

41

8 5 10 16

2

+2,61

2,0 panele drewniane / wykładzina 5,0 szlichta z gładzią 24,0 strop teriva I / 16,0- płyta żelbetowa (wylewka) 10,0 styropian (18,0) tynk cienkowarstwowy

210

995

+2,99

43

38

+3,45

2,0 terakota mrozoodp. antypoślizg. papa termozgrzewalna dwuwarstw. 5,0 szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % zbr. siatką #6 co 15 4,0 styropian FS20 16,0 płyta balkonowa wspornikowa 15,0 styropian 5,0 stelaż do płyt g-k 1,2 płyty g-k 110

2,0 panele drewniane 5,0 szlichta z gładzią 2,0 styropian FS20 24,0 strop teriva I tynk cem. - wapienny

354

250

745 325

murłata 14x14 + kotwy do wieńca M14 co 100 cm

nadproże 25x25 zbr 2#12 górą 2#12 dołem strzem. #6 co 10/20

305

5,0

42

1,2

+5,11

250

5,0

wełna mineralna / stelaż do podsufitki deski 15x3 co ~ 80 stelaż stalowy do płyt g-k folia paroizolacyjna płyta g-k

120

18,0

25

+4,98

wełna mineralna / stelaż do podsufitki deski 15x3 co ~ 80 stelaż stalowy do płyt g-k folia paroizolacyjna płyta g-k

24 21

6

5

144

18,0

10

podciąg drewniany 20x30 cm w osi B 40

+5,89

45

6

25

+5,89

podciąg górny 20x14

995 735

słup drewn. 20x20 / 14x14

20

+5,89

wiatrownica : krokiew 18x7 + deska 20x3 + obróbka blacharska / uwaga - nie zakrywać dolnej deski blachą obróbkową

250 2105

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. #6co25

dachówka ceramiczna / lub blachodachówka / łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5x5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 18,0 18x7 krokwie

70

189

słup drewn. 20x20

26

1

189

261 75

6 20 30

2,0 płyta OSB - posadzka strychu 20,0 belki stropowe 20x5 co ~60 cm / / wełna mineralna 18 cm folia paroizolacyjna 5,0 stelaż stalowy do płyt g-k 1,2 płyty g-k

9 30

233 20 115

203

+7,78

40,00°

6 20 30

dachówka ceramiczna / lub blachodachówka / łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5x5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 18,0 18x7 krokwie / wełna mineralna 5,0 stelaż stalowy do płyt g-k folia paroizolacyjna 1,2 płyta g-k

235

5,0 5,0 2,5

5,0 5,0 2,5

145 6 20 25

18

17

+8,18

235

17

23

+8,48 10

płatew kalenicowa 2x 7x18 cm

2x papa na lepiku

podkład chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

/agnieszka-plik-szczegolowy-lustro-a96f58e455904ced844a1  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/agnieszka-plik-szczegolowy-lustro-a96f58e455904ced844a13ce2af8a403.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you