BRUNO HANSEN Furniture A/S Værdiprospekt

Page 1

W O R L D

C L A S S

F U R N I T U R E

VÆRDIER, BALANCE HÅNDENS ARBEJDE


2


“Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles” Albert Einstein (1879 - 1955)

Dette er vores bog om værdier og balance... - og håndens arbejde!

3


4


VÆRDIER OG B A L A N C E

Værdier og balance er grundlaget for BRUNO HANSEN Furniture A/S. Det skaber den kvalitet, vi ønsker at levere - hver gang! Værdier og balance drejer sig nemlig om de to vigtigste elementer i en virksomhed: Mennesker og økonomi. Et menneske, der arbejder hos BRUNO HANSEN Furniture A/S, skal indeholde, og arbejde ud fra, de rigtige værdier. Så bliver mennesket en værdifuld del af virksomheden. En kæde er ikke stærkere end det svageste led, så kunsten er at alle arbejder ud fra de samme værdier. Økonomien er naturligvis en værdi i sig selv. Og den skal balancere. Intet kommer af sig selv, men et solidt og vedholdende arbejde med menneskers værdier skaber også økonomiske værdier i virksomheden. At få det til at gå op er en balance, som vi har stor fokus på hos BRUNO HANSEN Furniture A/S.

5


Foto PLIP 2 personer taler sammen om papirer ved indgangen, teksten skal kunne ses delvist

6


VÆRDIER SÅ DE ER TIL AT FORSTÅ Der findes mange sjove og specialfaglige terminologier om værdier. Fine ord, som forvirrer flere end de færreste (!) Vi har hængt vores værdisæt op på væggen i produktionen, så alle kan se dem. Og de er skrevet, så de er til at forstå. På den måde har vi synliggjort vores værdier, og de er blevet en del af vort daglige arbejde, så vi lever med dem og efter dem. I hele organisationen.

- Sæt altid kunden i centrum - det er hans projekt - Vær oplysende og informativ - Gør altid salg til bedste pris i marked - Levér altid aftalt kvalitet, tid og økonomi - Køb altid bedst og billigst - Én pris er ingen pris, når du køber ind - Vi er aldrig bedre end vores sidste møbel - Vær stolt over din egen kvalitet - Gør opgaven nem for din kollega - En videresendt fejl fordobler sin udgift for virksomheden - stop den! - Vær altid en aktiv del af udviklingen - Vær en god kollega - Vær aktiv for din personlige udvikling og dygtiggør dig altid - Vær idérig og del den, så vi sammen kan udvikle os

7


8


HER SKABES VÆRDIERNE En produktionsvirksomhed som BRUNO HANSEN Furniture A/S består af flere spændende afdelinger, som alle tilfører værdi til produktionskæden. Og dermed til kunden.

IDÉ

Det starter med et salg, og hvis alle led i kæden fungerer optimalt, så medfører det mere salg. Men det kræver, at hver enkelt afdeling er klar over præcis, hvad der forventes af dem. Både af kunderne og af de andre afdelinger i virksomheden.

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

Vi starter opgaverne forskellige steder i virksomheden, alt afhængig af opdraget fra kunden. Der er forskel på, om kunden kommer med en løs skitse eller et produktionsklart projekt.

KOORDINERING

Men BRUNO HANSEN Furniture A/S er klar til at indgå et samarbejde, uanset hvor det starter. Og vi tilstræber altid, at slutresultatet lever op til kundens forventninger.

AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

9


10


VI SÆLGER VÆRDISKABENDE LØSNINGER Hvis der skal være balance mellem kundens investering og det leverede produkt, så skal løsningen skabe værdi for kunden. I vores salgsafdeling er vi meget opmærksomme på at tilpasse vores løsningsforslag til opgaven, såvel produktionsteknisk som økonomisk. Vores store erfaring på produktionssiden betyder, at vi ofte kan løse mindre opgaver eller masseproduktioner til fordelagtige priser, ligesom vi besidder evnerne til at styre de helt store projekter på plads til aftalt tid og aftalt pris. At kunne stole på sin samarbejdspartner skaber også værdi hos kunden - som supplement til selve produktet, og det bekræftes af de mange kunder, som vender tilbage gang på gang.

IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

KOORDINERING

AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

11


12


DIN IDÉ OG VORES KREATIVE PRODUKTION BRUNO HANSEN Furniture A/S er ikke arkitekter eller designere. Men vi er kreative produktionsfolk. Vi har evnen til at arbejde med maskiner og råvarer, som en arkitekt eller designer arbejder med tanken og pennen. Derfor samarbejder vi med nogle af de mest kreative og krævende mennesker i dansk industri om løsninger til udfordrende byggeopgaver. Vores store overblik over de produktionstekniske muligheder betyder dog også, at vi anvender utraditionelle produktionsmetoder til masseproduktioner eller større partier inventar eller møbler. Derfor løses mange af disse opgaver hos os - og ikke i udlandet.

IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

KOORDINERING

AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

13


14


PRODUKTIONSUDVIKLING Kommer en kunde med et projekt som er tegnet helt eller delvist færdigt, så hjælper vi med produktionsudviklingen. Vi modtager mange forskellige oplæg fra håndskitser og billedvisualiseringer til funktionsudbud og deciderede måltegninger. Uanset hvad udgangspunktet er, så skal produkterne produktionsudvikles. Vi skal helst ende med en arbejdstegning, som kunden kan godkende, og den danner grundlag for selve produktionsudviklingen. Arbejdet består i at optimere produktionsprocessen til den bestemte opgave. Vi beslutter hvilke processer, der skal anvendes for at udføre opgaven bedst og billigst, og i hvilken rækkefølge processerne afvikles mest hensigtsmæssigt.

IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

KOORDINERING

AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

15


16


KVALTETSSTYRING HELE VEJEN RUNDT Kvalitetsstyring og kvalitetskontrol er to forskellige ting. Vi kan kontrollere kvaliteten af en opgave visuelt, vil kan måle den og vi kan tælle, at der er de enheder, der skal være. At styre kvaliteten er en anden sag. Overkommelig på selve produktionen og på et færdigt produkt, men hos BRUNO HANSEN Furniture A/S er kvalitetsstyring det bærende element i hele organisationen. Så vi kvalitetsstyrer hele vejen rundt. Vi har sat mål op for det meste, og vi følger løbende op på, at vi er der, hvor vi skal være i forhold til egne og andres forventninger.

IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

Succes er normalt, når man lever op til de stillede forventninger. Hos BRUNO HANSEN Furniture A/S har vi en lidt anden formel: Resultat > 1 = Succes Forventning

KOORDINERING

Hvilket i al sin enkelhed betyder, at vores succeskriterie er, at kunden skal have en oplevelse af, at have modtaget mere end forventet. AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

17


18


KOORDINERING AF OPGAVERNE Der er forskel på, om vi udarbejder en skranke i træ, granit og glas eller et operahus. Men ens for alle opgaver er, at de skal koordineres med de implicerede afdelinger i huset og/eller med samarbejdspartnere uden for huset. I begge tilfælde handler det om planlægning af tid, effektiv kommunikation og gode relationer. Vi bruger meget tid på vores relationer og på kommunikationen internt. Her skaber vi værdi. Men det gør vi i høj grad også ved at være informative og ordentlige overfor vores eksterne samarbejdspartnere. Det er naturligvis vores kunder, men også de mennesker, vi løser opgaverne sammen med. Det er vigtigt at opbygge gode relationer til byggepladsledere og -formænd, som omgås vores medarbejde på byggepladserne. Og den anden vej til f.eks. råvareleverandører og andre underleverandører.

IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

KOORDINERING

Gode relationer gør koordineringen af små og store opgaver langt mere effektiv - og mere fleksibel, når det er påkrævet. AFLEVERING

PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

19


20


PRODUKTIONEN BLANDT DANMARKS BEDSTE Det startede i 1968 i Slagelse med Bruno Hansen, en hammer og et stemmejern. Og selvom det nu er en produktion, der foregår i 3 6000 m2 store produktionshaller, så betragter mange medarbejdere stadig produktionen som hjertet i virksomheden. Vi har gennem årene opbygget en helt unik viden om råvarer, behandlingen af dem og udnyttelsen af værktøjer og maskiner. Det er i produktionen at tanker fra kunderne, godt hjulpet af vores produktionsmodnere og udviklere, kommer til udtryk. Det er her, vi for første gang får lov at se, dufte og føle, om de tænkte tanker har resulteret i den forventede løsning. Det er i dag ligesom i 1968 håndens arbejde, der afslutter ethvert produkt, der forlader produktionen. Det er kun menneskets hånd, der kan føle, om en kant er korrekt eller en liste er monteret perfekt.

IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

Vi har en unik bredde og fleksibilitet i produktionen og det betyder, at vi løser opgaver i alle sværhedsgrader. Og vi lægger lige så stor ære i en køkkenlågeproduktion som i udarbejdelsen af en komplet byrådssal.

KOORDINERING

Godt håndværk går aldrig af mode! AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

21


BYGGEMØDE

22


AT ARBEJDE UDE AF HUSET Mange af vore opgaver samles og færdiggøres på byggestedet. Det kræver i de fleste tilfælde vores tilstedeværelse. Vi gør os stor umage for at være gode samarbejdspartnere på byggepladserne. Vi deltager i sikkerheds- og byggemøder, og vi er åbne i vores kommunikation med andre interessenter på pladserne. Det er også vigtigt for os, at vore håndværkere er gode ambassadører for virksomheden og vores værdier. Decentrale opgaver, hvor produkterne kommer hjemme fra fabrikken, kræver effektiv kommunikation mellem byggepladsen, fabrikken og logistikafdelingen. Og det er vores hovedfokus. Hvis alle ved præcis, hvad de kan forvente af os, er der aldrig nogle, der bliver skuffede. Det gælder både internt og eksternt.

IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

KOORDINERING

AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

23


24


INTERN OG EKSTERN LOGISTIK Transport og logistik er bindeleddet mellem mange af vore aktiviteter. Vi er afhængige af, at de mennesker, der har ansvaret for netop denne afdeling, er præcise og dygtige formidlere. Her er det ikke et spørgsmål om at sige tingene så de kan forstås men at sige dem, så de ikke kan misforstås! Der er altid nogle, der venter på varerne - og de forventer, at varerne kommer præcis til aftalt tid og på aftalt sted. Det være sig intern logistik omkring råvarer og varer mellem forarbejdningerne, men også transport af halvfabrikata fra fabrikken til en byggeplads eller en underleverandør. Hos BRUNO HANSEN Furniture A/S har vi medarbejdere, der kun beskæftiger sig med transport og logistik - og ikke andet.

IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

Det er vores sikkerhed for, at tingene hænger sammen logistisk. KOORDINERING

AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

25


26


AFLEVERINGEN Inden afleveringen gennemgås produkterne af vores egenkontrol. På fabrikken sikrer vi, at varerne opfylder alle krav til specifikationerne, og at de pakkes forsvarligt inden afhentning. Ude på byggepladserne foretager vi en mestergennemgang og en egenkontrol, inden vi afleverer det færdige arbejde til bygherre. Vi stiller de nødvendige garantier for vores arbejde og gennemgår byggeriet efter hhv. 1 og 5 år efter byggeriets afslutning. IDÉ

UDVIKLING

SALG

KVALITETSSTYRING

KOORDINERING

AFLEVERING PRODUKTION

ON-SITE TRANSPORT OG LOGISTIK

27


28


MILJØ OG CSR Når vi taler om miljø i BRUNO HANSEN Furniture A/S, så tænker vi både på det fysiske miljø, som vi henter vores råvarer fra, og på arbejdsmiljøet i vores virksomhed. Begge dele er meget vigtige parametre i vores værdikæde og vigtige fokusområder i hverdagen. Vi tilstræber kontinuerligt at købe korrekt ind til vores opgaver. Ønsker en kunde sin opgave udarbejdet i en sjælden træsort, skaffer vi den f.eks. fra en bæredygtig produktion. Vi tilbyder vores medarbejdere de bedst mulige arbejdsbetingelser, og det er en rigtig god investering. Tilfredse medarbejdere er mindre syge og mere effektive i arbejdstiden. Vi investerer i arbejdsmiljø. Det betaler sig. Den daglige balance mellem virksomheden og samfundet opretholder vi gennem vores Corporate Social Responsibility (CSR). Vores samfundsansvar betyder meget for os, og du kan læse om vores CSR politik i værdihåndbogen, der ligger på hjemmesiden.

29


FAMILIEN HANSEN BRUNO HANSEN Furniture A/S blev grundlagt af snedkermester Bruno Hansen i 1968 i Slagelse. De værdier, som han byggede sin snedkervirksomhed på dengang, er - for en meget stor dels vedkommende - stadig gældende i dag. De håndværksmæssige traditioner og håndens arbejde kombineret med næste generations tilpasning til nutidens virksomhedsdrift, har ført BRUNO HANSEN Furniture A/S frem til i dag som et snedkeri, der er tilpasningsparat og going strong.

Virksomhedens grundlægger, snedkermester Bruno Hansen.

Hans Jørgen Bruno Hansen fik idéen til produktion af skallerne på Konkylien i Operaen, som blev et vendepunkt.

Dengang hed det Snedkermester Bruno Hansen, senere Bruno Hansen Snedkerier og nu BRUNO HANSEN Furniture A/S. I dag har den gamle snedkermester taget plads i virksomhedens bestyrelse, stadig som indehaver, men med en tilbagetrukken profil. Sønnen Hans Jørgen Bruno Hansen er ansvarlig for salg og markedsføring, og er produktionsteknisk én af de største kapaciteter på kreativ udnyttelse af produktionsapparatet i Danmark. Dette kom for alvor til udtryk, da virksomheden vandt produktionen af Konkylien til Operaen i København på et helt unikt og meget enkelt forslag, der vidner om, at generne fra senior ikke fornægter sig hos junior. Begge medlemmer af familien Hansen er håndværkere af hjertet sønnen har bare lidt flere værktøjer til rådighed end senior havde i 1968.

Hans Jørgen Bruno Hansen og Bruno Hansen foran fabrikken i Sorø i marts 2013.

30

Dansk Industris initiativpris blev tildelt virksomheden i 2003.


31


C L A S S

F U R N I T U R E

mezzoforte.dk

W O R L D

BRUNO HANSEN Furniture A/S

Egestubben 1

4180 Sorø

Phone +45 58 52 19 90

www.brunohansen.dk