AGJ Smede- og ingeniørfirma

Page 1

Vi har sat vores aftryk pĂĽ nogle af de mest krĂŚvende opgaver i skandinavisk industri

Smede - ingeniør - og maskinfirma

Innovativ produktion og industriservice


Totalløsninger til industrien

Mere end 45 års erfaring og efteruddannelse AGJ tilbyder en meget bred vifte af ydelser inden for smede- ingeniør og maskinarbejde.

AGJ Stainless

Vi har delt virksomheden op i et antal teams, som tilsammen dækker stort set alle de behov, vores skandinaviske industrikunder har.

AGJ Stainless Komplekse køle-, rør- og pumpeopgaver i bl.a. medicinalindustrien. Tanke og beholdere i sterile miljøer. Stor erfaring med opbygning af PAU-units til farmaceutiske procesanlæg.

AGJ Rørteknik

AGJ Rørteknik Arbejde i rustfrie og sorte materialer samt plast. Certifikat- og orbitalsvejsning. Egenkontrol med endoskop og trykprøvningsudstyr. Diameter ø6 til ø1200 mm. Godstykkelser fra 0,5 til 35 mm. AGJ Industriservice Shut-down på raffinaderier, kraftværker og i kemiske processanlæg. Turbine-, generatorog blæserrevisioner samt smøring og generel vedligeholdelse i alle typer produktions- og fabriksanlæg.

AGJ Industriservice

AGJ Produktion Vores ekspertice inden for stålkonstruktion har været brugt ved specialopgaver på

Øresundsbroen og i Metroen, samt ved serieog masseproduktion af dele til bl.a. vindmølleindustrien. AGJ Overfladeteknologi Overfladebehandling herunder hårdbelægning udført med MAG svejsning ”open-arc”, PTA-svejsning, termisk sprøjtning udført med flamme-, plasma-, eller lysbuesprøjtning og twin-arc eller HVOF-teknik. AGJ Engineering 3-D konstruktion, udarbejdelse af P&I diagrammer, kvalitetssikring og dokumentation. Vores teknikere arbejder ofte som supervisorer hos vores kunder, bl.a. i medicinalindustrien. AGJ Container Trading Totalløsninger til industrien i form af værksteds- eller kontorcontainere samt kontor- og mandskabsmoduler. Salg, udlejning og ombygning.

Se meget mere på www.agj-smed.dk

AGJ Produktion AGJ Container Trading AGJ Overfladeteknologi

AGJ Engineering


STAINLESS

AGJ Stainless

Rustfri produktion og service I AGJ Stainless opererer vi i brancher, som kræver faglig ekspertviden. Dette gælder både i produktionsfasen og ved service- og vedligeholdelse. Vi producerer og vedligeholder rustfrie procesanlæg på • Petrokemiske anlæg i olieindustrien • Kemiske procesanlæg generelt • Farmaceutiske anlæg i medicinalbranchen • Produktionsanlæg anvendt i fødevareindustrien Trykbærende anlæg Vore veluddannede smede er specialister i arbejde på trykbærende anlæg. Vi har arbejdet med dette segment i mere end 45 år og gennem løbende videns deling opnået en ekstraordinær høj kompetence på dette område. Rustfrie værksteder Vi producerer rustfrie arbejder på vort hovedværksted i Stenlille og i vort serviceværksted i Kalundborg. Yderligere råder vi over et antal mobile værksteder som anvendes ”on-location” hos vore kunder, når det er påkrævet. ”Vore medarbejdere er vant til at arbejde i og omkring vore mobile værksteder, når dette er påkrævet i konkrete projekter ”on-site” hos vore kunder….”

I AGJ Stainless kan vi - i kraft af virksomhedens store faglige bredde - tilbyde totalløsninger inden for rustfrie arbejder. Dette omfatter f.eks.: • Behovsanalyse • Design og konstruktion • Projektering af PAU-, CIP- eller SIP-enheder • Produktion og supervision • Opstilling, montage og indkøring • Dokumentation og kvalitetssikring • Efterfølgende vedligeholdelse og industriservice

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


STAINLESS

AGJ Stainless

Produktion af rustfrie emner AGJ Stainless fremstiller en lang række rustfrie stålkomponenter for vore kunder i medicinal- og fødevareindustrien. Herudover fremstiller vi rustfrie maskinkomponenter og stålkonstruktioner til en lang række forskellige industrier, fra Søværnet og Forsvaret til producenter af bioethanol og petrokemiske produkter. AGJ Stainless tilbyder således: • Rørsystemer til petrokemiske og farmaceutiske anlæg. • Maskinkomponenter til bl.a. fødevareindustrien. • Stålkonstruktion til bl.a. medicinalindustrien. • Rustfrie og syrefaste emner bl.a. til Søværnet og Forsvaret. • CNC bearbejdende maskinkomponenter. • Udarbejdelse af PQR, WPQR og WPS samt dokumentation. • Svejsearbejde udført på højeste kvalitetsniveau.

I AGJ Stainless kan vi - i kraft af virksomhedens store faglige bredde, også tilbyde fremstilling af drejede og fræsende maskinkomponenter, og stålkonstruktioner i både plade og profiler.

I AGJ Stainless beskæftiger vi et større antal medarbejdere, der arbejder for Forsvaret under skærpede kvalitets- & sikkerhedskrav!

Alle komponenter leveres med certifikater iht. gældende europæiske standarder, og komplet dokumentation. Alle svejsninger udføres af vore certifikatsvejsere og om nødvendigt iht. opstillede PQR, WPQR og WPS’er samt svejsetekniske standarder iht. DS/EN ISO 3834 og DS/EN 1090.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


RØRTEKNIK

AGJ Rørteknik

Sorte og rustfrie rør i alle dimensioner Vort team i AGJ Rørteknik er specialister i fremstilling og opbygning af rør- og procesanlæg i medicinalindustrien. Teamet orbitalsvejser rørsystemer med eget orbitalsvejseanlæg.

Vort team foretager trykprøvning med eget trykprøvningsudstyr, samt egenkontrol med eget endoskop.

Vort team i AGJ Rørteknik arbejder med fremstilling af rør- og pumpe systemer i en lang række industrier. Vi har leveret rørsystemer til:

Vore teknikere og svejsespecialister (IWS) foretager visuel inspektion og bedømmelse ved konkrete kundekrav. Vi samarbejder typisk med akkrediteret 3. part mht. NDT.

Skandinaviske kraftværker iht. PED-direktivet. Farmaceutiske produktionsanlæg. Kemiske produktionsanlæg. Petrokemiske anlæg og raffinaderier. Rensningsanlæg i farmaceutisk industri. Trykbærende installationer som kedler og tanke.

Vore certifikatsvejsere besidder typisk gyldige svejsecertifikater iht. gældende standarder. Typiske certifikater er 111, 135, 136 og 141 samt certifikat til svejsning af rørsystemer i plast.

Vore certifikatsvejsere samarbejder typisk med vore rørlæggere om konkrete projekter, og modtager teknisk support fra vore svejsespecialister (IWS) og svejsetekniker (IWT). Vore teknikere fra AGJ Engineering samarbejder ligeledes med vore teams i AGJ Rørteknik, og fungerer ofte som supervisorer ved konkrete projekter.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


RØRTEKNIK

AGJ Rørteknik

Rørsystemer i plast op til ø 355 Vort team der arbejder med rørteknik er specialister i fremstilling og opbygning af rør- og procesanlæg i medicinalindustrien. Vi er således i stand til at levere komplette rørsystemer inkl. afsluttende trykprøvning samt komplet dokumentation.

AGJ A/S fremstiller rørsystemer i flere forskellige plasttyper, afhængig af vore kunders specifikationer. Rørsystemer i plast er leveret til en lang række industrielle applikationer som følger:     

Skandinaviske kraftværker. Farmaceutiske procesanlæg. Petrokemiske anlæg og raffinaderier. Skibsindustri og flådefartøjer. Fødevareindustri.

Vort team foretager trykprøvning med eget trykprøvningsudstyr, samt egenkontrol med endoskop. Vore teknikere og svejsespecialister (IWS) foretager visuel inspektion og bedømmelse ved konkrete kundekrav. Vi samarbejder typisk med akkrediteret 3. part mht. NDT. Se mere om PP-rør på vores hjemmeside: agj-smed.dk

Vort team af certifikatsvejsere kan tilbyde certifikatsvejsning af rørsystemer i eks. polypropylen, i et tæt samarbejde med vore kompetente rørlæggere. Vore teams modtager teknisk support fra vore svejsespecialister (IWS) og svejsetekniker (IWT) – i øvrigt i et samarbejde med vore kunder. AGJ A/S samarbejder med en af Europas førende producenter af plastrør, ventiler fittings og bæringer. Vi er således leveringsdygtige i komplette plastrørsystemer direkte fra fabrik i Tyskland.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


INDUSTRISERVICE

AGJ Industriservice

Industriservice i fabriksanlæg AGJ Industriservice foretager montageopgaver i en bred vifte af industrier – fra slagterier og producenter af enzymer til producenter af bioethanol og højspændingskabler. Siden 1963 har vi således oparbejdet et massiv erfaringsgrundlag, der i sidste ende kommer vore kunder til gode.

AGJ Industriservice er beskæftiget med industrielt service i nogle af Danmarks største industrivirksomheder. AGJ Industriservice har bl.a. erfaring med: Shut-down på raffinaderier og i petrokemiske industrier. Reparation af produktionsudstyr og maskinanlæg. Reparationer og vedligeholdelsesopgaver i kemiske procesanlæg. Certifikatsvejsning på trykbærende rør- og tanksystemer i petrokemisk industri. Forefaldende smede- maskin- og vedligeholdelsesopgaver hos vore kunder i den Skandinaviske industri.

Teamet har bl.a. opnået massiv erfaring med montage af instrumenter, ventiler, pumper, varmevekslere på kraftværker og i petrokemiske industrier.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


INDUSTRISERVICE

AGJ Industriservice

Revisioner på turbine- og generatoranlæg AGJ Industriservice beskæftiger et større antal medarbejdere der alle besidder den nødvendige ”knowhow” for at kunne løfte komplekse opgaver i kraftværksindustrien.

AGJ Industriservice er beskæftiget med industrielt service på nogle af Danmarks største kraftværker. På kraftværker arbejder vi med: Revisioner på turbine- og generatoranlæg. Pumperenoveringer og reparationer. Montage af stålkonstruktioner. Udførsel af rørarbejde og montage af instrumenter på trykbærende konstruktioner. Certifikatsvejsning på trykbærende elementer. Smedearbejde på kedelanlæg og kondensere. Generel smøring og vedligeholdelse. ”Ad-hoc” smede opgaver.

”Vi sætter os ind i vore kunders udfordringer og i hvorledes et aktuelt procesanlæg virker, inden vi starter samarbejde. Kun på den måde opnår vi optimale løsninger!”

AGJ Industriservice har gennem årerne udført adskillige revisioner på turbinegear i kraftværksindustrien. AGJ Industriservice har opnået massiv erfaring med mobilbearbejdning af eks. flanger på hoveddamprør og turbinehuse, samt boltestrækning med hydraulisk udstyr.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


INDUSTRISERVICE

AGJ Industriservice

Flange- og ventilbearbejdning, momentværktøj m.v. AGJ Industriservice tilbyder en lang række specielle ydelser til de af vore industrikunder der har behov for totalløsninger. Disse ydelser omfatter:            

Hydraulisk- eller pneumatisk tilspænding af bolte med moment. Rørbearbejdning i forbindelse med svejsning. Flange- og ventilbearbejdning ”on-spot”. Maskinbearbejdning ”on-spot” på Deres maskin- eller procesanlæg. Tilspænding med elektrisk momentværktøj. Trykprøvning af rør- og tankinstallationer. NDT (Non Destructive Test) udføres bl.a. med eget Olympus endoskop. NDT i samarbejde med CPI eller Force. Svejseopgaver bl.a. på kedelanlæg udført med spejl. Belægning med hårdmetal eks. wolfram karbider på maskinkomponenter udsat for abrasivt - og adhæsivt slid. ”Ad-hoc” supervision af teknikere fra AGJ Engineering. Aflevering af komplet dokumentation på udført arbejde.

AGJ Industriservice samarbejder med indtil flere udenlandske samarbejdspartnere, der har opnået massiv erfaring med lignende opgaver på skandinaviske atomkraftværker, fly - og bilindustri samt udenlandske raffinaderier og petrokemiske industrier.

AGJ Industriservice tilbyder bl.a. tilspænding af bolte med hydraulisk momentværktøj og certifikat.

AGJ Industriservice råder over hydraulisk, elektrisk og pneumatisk udstyr for tilspænding af bolte med moment.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


INDUSTRISERVICE

AGJ Industriservice

Service, afbalancering & fremstilling af blæserhjul AGJ Industriservice foretager blæserservice og montage af blæsere i en bred vifte af industrier – fra slagterier og producenter af enzymer til petrokemiske producenter og på kraftværker. Siden 1963 har vi således oparbejdet et massiv erfaringsgrundlag, der i sidste ende kommer Dem som vores kunde til gode!

AGJ A/S udfører industriservice på alle former for blæsere i en bred vifte af industrier i Skandinavien. Vi har opnået massiv erfaring med opgaver på blæsere som følger:   

  

Industriservice på boostere, blæsere og ventilatorer på skandinaviske kraftværker. Service på blæsere i køletårne og ventilationshuse. Fremstilling af blæser og løbehjul til industrielle formål – herunder tegning, konstruktion, svejsning, glødning og generel maskinbearbejdning af aktuelle blæsere og løbehjul. Afbalancering af blæser- og løbehjul med specielt udstyr ”on-spot” hos vore kunder. Industriservice på blæsere i både våde og tørre miljøer. Industriservice på filterenheder i forbindelse med blæsere.

Teamet har bl.a. opnået massiv erfaring med fremstilling af blæser- og løbehjul til industrielle formål. Vi kan tilbyde vore industrikunder fremstilling af blæser- og løbehjul fra opmåling og CAD konstruktion til opsvejsning, udglødning, afbalancering og endelig montage. Afbalancering foregår med specielt udstyr ”on-spot” i vore kunders procesanlæg. Har de brug for nye blæserhjul fra AGJ A/S, eller generelt industriservice på blæsere i Deres fabrik eller kraftværk? Så send Deres forespørgsel til team AGJ A/S!

Opmåling af blæserhjul blæser

Produktion af ny blæser

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Montage af boosterblæser

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


INDUSTRISERVICE

AGJ Industriservice

Mobilbearbejdning, ”on-spot” reparationer m.v. AGJ A/S & Metalock Engineering Sweden AB har indledt et kontraktligt strategisk samarbejde, der har til formål at sikre at begge selskaber gensidigt opnår adgang til kompetent personale og ”know-how”, ved specielle industriopgaver.

AGJ Industriservice og Metalock Engineering Sweden AB kan sammensætte kompetente teams der kan løfte meget krævende industriopgaver til konkurrencedygtig priser.

Dette betyder bl.a. at AGJ A/S kan stille et meget kompetent team til rådighed for vore industrikunder – eks. ved specielle ”shut-downs” på raffinaderier eller ved større revisioner på kraftværker.

Fræsning af flange med mobilt udstyr på kraftværk.

Plandrejning af veksler på et Shell raffinaderi.

AGJ Industriservice tilbyder således:       

Drejning og fræsning mobilt ”on-spot” i vores kunders procesanlæg. Maskinbearbejdning på emner der er svære at flytte, eller når driftsstop ønskes forkortet til et minimum. Plandrejning af flanger fra ø25 – ø 6.000mm. Drejning af aksler fra ø50 – ø1.800 mm. Fræsning af flanger op til ø 8.000 mm. Slibning, udboring, opretning og termisk sprøjtning ”on-spot” i Deres procesanlæg. Industriservice 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Slibning med mobilt slibeudstyr af pasning i procesanlæg.

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


PRODUKTION

AGJ Produktion

Produktion af stålkonstruktioner Vort team i AGJ Produktion arbejder efter LEANinspirerede produktionsprincipper. Dette sikre en høj effektivitet med et maksimalt flow i produktionen samt et minimalt af spild af materialer. Vi arbejder efter vort eget ISO 9000 inspirerede kvalitetsstyringssystem, der bl.a. er godkendt af vindmølleproducenterne i Danmark. Vore produktionsteam i AGJ Produktion samarbejder tæt med vore teknikere i AGJ Engineering. AGJ Produktion nyder således godt af den ekspertise vore ingeniører, maskinteknikere, svejsespecialister (IWS) og svejsetekniker (IWT) yder under produktion og fremstilling. AGJ Produktion har en samlet kapacitet svarende til produktion af ca. 1.200 ton stålkonstruktioner pr. år. Vort team certifikatsvejser stålkonstruktioner i både sorte og rustfrie stål, og arbejder efter gældende svejsetekniske standarder iht. DS/EN ISO 3834-3. AGJ Produktion uddanner 2-3 nye medarbejdere hvert år.

2

AGJ Produktion råder over ca. 2.300 m værkstedsbygninger i Stenlille på Sjælland. Vort team udfører mange forskelligartede opgaver: Fremstilling af platforme, trapper og værn til industrien. Serieproduktion af industrielle stålkonstruktioner – herunder masseproduktion til vindmølleindustrien. Valsning og certifikatsvejsning af rørsystemer og beholdere. Reparation af maskinkomponenter ved belægning med hårdmetal, eks. wolfram karbider. Support i forbindelse med diverse serviceopgaver under AGJ Industriservice. Forefaldende smede- og maskinopgaver – både i sorte og rustfrie stål.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


Overfladeteknologi

AGJ Overfladeteknologi

Hårdpålægning med karbider ”Vi køber vore karbider hos nogle af verdens førende leverandører af disse – typisk kommer wolframkarbiderne fra en producent i Asien”!

AGJ Produktion tilbyder reparation og levetidsforlængelse af maskinkomponenter udsat for adhæsivt - og abrasivt slid. Vort team i AGJ Produktion har opnået god erfaring med pålægning af karbider med termisk sprøjtning eller HVOFteknik.

Aksler belægges til cementindustrien med levetidsforlængelse for øje!

AGJ Produktion har udført: •

Hårdbelægning af aksler, knusere, tandhjul, ventiler, snegle, slagler og maskinkomponenter udsat for havari.

Hårdbelægning af nye maskinkomponenter udsat for abrasivt - eller adhæsivt slid – dette med væsentlig levetidsforlængelse for øje.

Belægning af aksler til cementindustrien belagt med WC10Co-4Cr og HVOF-teknik.

Hårdpålægning af maskinkomponenter med total vægt op til 15.000 kg. – diameter ø1.500mm. og totallængde op til 11.000mm.

Belægning af komponenter med geometriske tolerancer for ovalitet og koaksialitet finere end 0,005mm.

Manuel pålægning af karbider.

Vi samarbejder med partner i Sverige der belægger, maskinbearbejder og varmebehandler komplekse maskinkomponenter. Supervision ydes af vore teknikere i AGJ Engineering.

Wolfram karbider

Termisk sprøjtning

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Krom karbider Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


Overfladeteknologi

AGJ Overfladeteknologi

Termisk sprøjtning, PTA-svejsning m.v. ”Vore teknikere i AGJ Engineering sikre fuld sporbarhed og aflevering af komplet dokumentation på samtlige leverede emner. Typisk dokumentation afleveres iht. EN ISO 15614-1 eller ASME IX og sikre optimal tryghed for vore kunder!”

AGJ Produktion tilbyder alle former for levetidsforlængelse eller reparation af maskinkomponenter eller sliddele udsat for slid eller korrosion. AGJ A/S kan tilbyde løsninger udført med MAG ”Open-Arc” svejsning, PTA-svejsning, termisk sprøjtning udført med lysbuesprøjtning og twin-arc, flamme- eller plasmasprøjtning eller termisk sprøjtning med HVOF-udrustning. AGJ Produktion kan tilbyde: •

Termisk sprøjtning med HVOF-udstyr på aksler, tandhjul, ventilstammer, stempelstænger og maskinkomponenter udsat for havari eller massive slidpåvirkninger.

PTA-svejsning af ventiler, slagler, knusere, aksler, rotorer eller lignende applikationer udsat for ekstreme slidpåvirkninger og slagpåvirkninger samt punkttryk.

Lysbue - eller plasma sprøjtning af aksler og lignende udsat for slid eller korrosion. Ofte billigere alternativ til HVOF.

Udførsel af efterfølgende ”fusing” ved opvarmning af emner efter eks. lysbuesprøjtning af overflade.

Vores IWT’er i AGJ Engineering kan på baggrund WPQR opstille gældende pWPS og endelig WPS for eks. PTAsvejsning eller opsvejsning med MAG ”Open-Arc”.

Turbinehus til LP-turbine på kraftværk repareres med lysbuesprøjtning Metco 8447 – Ni-baseret speciel legering for højtemperatur beskyttelse.

Rør på kedel repareres ved svejsning med Inconel 625.

Open-arc opsvejsning

Aksel til PTA-svejsning

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Valse belagt med TiO2 Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk

- i industriens tjeneste siden 1963


Overfladeteknologi

AGJ Overfladeteknologi

Levetidsforlængelse af sliddele til kulmøller ”Vi køber vore karbider hos nogle af verdens førende leverandører af disse – typisk kommer wolfram- og kromkarbider fra producent i Asien”!

AGJ A/S har massiv erfaring med opsvejsning og hårdpålægning af valser, maleborde m.v. til kulmøller. Valse passende til Loesche kulmølle hårdpålægges med levetidsforlængelse for øje!

AGJ Produktion har udført: • • • •

• • • •

Opsvejsning og levetidsforlængelse på sliddele, der benyttes i de mest gængse kulmøller i nogle af Skandinaviens største kraftværker! Hårdpålægning af valser med flere lag hårdmetal bestående af bl.a. krom- og wolframkarbider! Opsvejsning med ”open-arc” og karbidfyldt rørtråd – typisk AGJ Corthal 55Mo! Opsvejsning af valser samt lignende komponenter i vores produktion i Stenlille – alternativt i Tyskland hos vores samarbejdspartner der også leverer tilsatsmaterialer! Opsvejsning af maleborde og lignende komponenter med tilsatsmaterialer ”on-site” hos vore kunder, med mobilt svejseudstyr! WPS’er som grundlag for korrekte svejseparametre – herunder korrekt heatinput, korrekt opblanding med grundmateriale samt korrekt tilsatsmateriale! Levetidsforlængelse fra ca. 4.000 timer til over 9.000 timer = forbedret driftsøkonomi! Levetidsforlængelse af sliddele til kulmøller af typen Loesche, Berz, Raymond & Pfeiffer.

Til denne Loesche valse er der benyttet ca. 300 kg. AGJ tilsatsmateriale – bl.a. AGJ Corthal 55Mo. Typisk benyttes 3 - 400 kg. tilsatsmateriale pr. valse for at genopbygge slidspor på op til 40 mm. dybde! Opsvejsning af valse til kulmølle af typen Berz.

Malebord under opsvejsning ”on-site” i vores kundes kulmølle af typen Loesche.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk

- innovativ produktion og industriservice


ENGINEERING

AGJ Engineering

Udvikling, kvalitetssikring og dokumentation Udarbejdelse af P&I-diagrammer og dokumentation på røranlæg. Udarbejdelse af svejsetest med eget endoskop og trykprøvningsudstyr. Visuel inspektion af svejsninger gennemføres af egne svejsespecialister (IWS) eller svejsetekniker (IWT). Overholdelse af aktuelle svejseprocedurer iht. gældende europæiske normer herunder DS/EN ISO 3834-2 samt EN ISO 1090. Arbejde med APV og sikkerhed. CAD-tegning og beregning af statisk bestemte konstruktioner samt dimensionering af a-mål på svejste konstruktioner.

AGJ A/S har egne maskinteknikere, ingeniører, tekniske designere, svejsespecialister (IWS) og svejsetekniker (IWT) ansat.

Ad-hoc konstruktionsarbejde hos vore skandinaviske industrikunder, heruonder opstilling af WPS’er for svejsearbejde.

Vore teknikere konstruerer og tegner mange forskellige opgaver – både hos vore forskellige industrikunder og internt ved behov.

Opstilling af svejseprocedure iht. vor svejse- og kvalitetsmanual. og mange flere opgaver…..

Herudover er vore teknikere beskæftiget med: 3-D konstruktion i AutoCAD & INVENTOR CAD-system. Udarbejdelse af teknisk dokumentation iht. kundekrav. Certificering af svejseopgaver og certifikater på råmaterialer, eks. EN10204/ 3.1 på rå mejeri rør. Modtagekontrol ved materialeleverancer og supervision ”on-spot” hos vore industrikunder. Generel kvalitetssikring.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963


CONTAINERTRADING

AGJ Container Trading

Værksteds- og kontorcontainere m.v. Totalløsninger til industrien

AGJ Container Trading leverer Deres container præcis ”on-spot” hvor de måtte ønske det!

AGJ Container Trading sælger og udlejer containere i alle størrelser til stor set alle formål. Vi er således leveringsdygtige i følgende containere: Kontorcontainere med isolerede sider, trælofter, linoleumsgulv og EDB-stik. Lager- & miljøcontainere. Værkstedscontainere med isolerede sider, filebænke, udsugning m.v. Vi kan levere ovennævnte containere i størrelserne 10”, 20” og 40”, og kan i AGJ Produktion ombygge disse således at de matcher præcis Deres ønske.

AGJ Container Trading er leveringsdygtig i mandskabsog kontormoduler, leveret fra vor samarbejdspartner AGJPitzner A/S i Sorø og Hammel. AGJ Container Trading udlejer mandskabs- og kontormoduler til de af vore kunder der ønsker en totalløsning. Vi er således leveringsdygtige i både mandskab og mandskabsfaciliteter ved konkrete shutdowns på raffinaderier eller ved revisioner på kraftværker.

Vore teknikere i AGJ Engineering kan tegne og konstruere Deres specielle container i Inventor 3-D.

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma

Stationsvej 3 l DK – 4295 Stenlille l www.agj-smed.dk - i industriens tjeneste siden 1963
Visionær og serviceminded tilgang til opgaverne

Hos AGJ beskæftiger vi en bred vifte af specialuddannede medarbejdere - alle med en solid baggrund fra industrien. De er alle topmotiverede og særdeles servicemindede. Vi er klar over, at det er den enkelte medarbejder, der tegner virksomheden, når vedkommende arbejder ude hos vores kunder. AGJ forbereder vore teams med den bedste uddannelse, en visionær indstilling til arbejdet og de bedste værktøjer. Så er det op til medarbejderen selv, at kombinere det med de bedste menneskelige kvaliteter. Derfor beder mange kunder ofte om de samme medarbejdere fra opgave til opgave... - og det er vi rigtig stolte af. Med venlig hilsen Tim Christoffersen Adm. direktør, AGJ.

AGJ A/S l

Stationsvej 3 l DK-4295 Stenlille l www.agj-smed.dk

Smede - ingeniør - og maskinfirma

Innovativ produktion og industriservice