Page 1

ki`ajI`kj\dX8[i`\ee\ p8cpJlaf@caXC\feXi[ [\Mi`\jAf_e9Xem`cc\ ?XjjEf‡cmXe9\dd\c ek9`e\kGXlcJZ_eXY\c dfe[KXcc`j8c\bjXe[Xi XD}ihl\qFc`m\iJXZbj _eC\\i[XdD`Z_`\cmXe m\A_ldgXCX_`i`A\ej JXY`eX9\idXeN`cc\d ?`kZ_\ej8kk`cX9Xik`j b`e8X]9iXe[k:fijk`lj \iX:fgg\ejG`\k:Xc`j Najaar 2010


voorwoord Beste lezer, Het gebeurt zelden dat een roman zo indrukwekkend is, dat de lezer verbijsterd de laatste pagina omslaat. De Franse auteur Laurent Binet schreef met HhhH zo’n boek: een leeservaring die je nooit meer vergeet, niet alleen door de onderwerpkeuze, maar ook door de formidabele stijl. Een ontregelende, uitmuntende roman die de Prix Goncourt du Premier Roman 2010 won. In november verschijnt de Nederlandse vertaling van dit boek, ter gelegenheid waarvan de auteur Nederland zal bezoeken. Mocht u ook weer eens overrompeld willen worden: schroom vooral niet mij te mailen voor een leesexemplaar op m.lenoble@meulenhoff.nl. Van Beatrijs Ritsema verschijnt in oktober Het Grote Etiquetteboek, waarin eindelijk al haar richtlijnen, adviezen en antwoorden zijn verzameld. Met dit letterlijk en figuurlijk Grote Boek laat zij, op Beatrijsiaanse wijze, het gezond verstand zegevieren. Van harte welkom bij Meulenhoff, Beatrijs! Heel december zal bij ons in het teken staan van het verschijnen van maar liefst twee nieuwe boeken van Jens Christian Grøndahl. Een feest voor zijn vele fans, die de auteur ook kunnen ontmoeten tijdens zijn publieke optredens tussen Sinterklaas en kerst. Bladert u nu vooral snel door naar het buiten-gewone boek waarmee wij deze aanbieding openen. Marilyn Monroe, een van de meest fascinerende maar ook raadselachtige vrouwen die wij kennen, gunt ons een bijzonder en onverwacht inzicht in haar leven middels dagboekfragmenten, brieven en gedichten die verenigd zijn in het fraaie boek Ik ben alleen.

NNN%D8IK@AE;<MI@<J%EC

Ik wens u een prachtig najaar. Met vriendelijke groeten, Maaike le Noble Uitgever J.M. Meulenhoff Juni 2010

MFFINFFI;


inhoud 

FBKF9<I

Marilyn Monroe Beatrijs Ritsema Adrienne Sharp Laney Salisbury en Aly Sujo Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries (red.) 20 John Banville 22 Giorgio Bassani 24 Lava 25 Robert Hass 26 Noël van Bemmel (red.) 27 Carolina Trujillo 4 10 14 16 18EFM<D9<I

28 32 34 36 38 40 44 46

Laurent Binet Paul Schnabel, Peter Giesen e.a. Raymond Tallis Aleksandar Hemon Gabriel García Márquez Oliver Sacks De tegenstrijdige generatie Noraly Beyer en John Leerdam (red.) 48 Michiel van Kempen (red.) 50 Nick Cave 51 Jhumpa Lahiri 

;<:<D9<I

52

Jens Christian GrøndahlA8EL8I@

58 62 64 68 70 72 74 75 76 77

Sabina Berman Willem Jardin Christopher Hitchens Attila Bartis Cees Zoon Jan H. Mysjkin Aaf Brandt Corstius Paul Verhoeven Thera Coppens Piet Calis

@E?FL;


ŸD8I@CPEDFEIF<<JK8K<

FBKF9<I

D8I@CPEDFEIF<


FBKF9<I

ŸD8I@CP ŸD8I@CPEDFEIF<<JK8K< 8I@C EDFEIF<<JK8K<

Stop de persen voor een zeer bijzondere uitgave: nagelaten aantekeningen, brieven en dagboekfragmenten van Marilyn Monroe

;8>9F<B

D8I@CPEDFEIF<

,


ŸD8I@CPEDFEIF<<JK8K<

FBKF9<I

D8I@CPEDFEIF<


ŸD8I@CP ŸD8I@CPEDFEIF<<JK8K< 8I@C EDFEIF<<JK8K<

FBKF9<I

;8>9F<B

D8I@CPEDFEIF<

.


FBKF9<I

Ffijgi%k`k\c =iX^d\ekj =iX^d\ekj M\ikXc`e^1NpYiXe[JZ_\]]\i\e ?\ei`ย‡kk\>fik_l`j Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%).)Ycq% =fidXXk(0#,o),#,Zd Gi`ajZX%รถ),#$ @J9E0./0')0'/.)*' ELI*)' M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

/

D8I@CPEDFEIF<

;8>9F<B


FBKF9<I

Nooit eerder gepubliceerde brieven en dagboekaantekeningen

DXi`cpeDfeif\ Stijlicoon, glamour queen, sexy filmster, wereldberoemd actrice. Marilyn Monroe was het allemaal. Slechts zelden wordt ze gezien als schrijfster. Ik ben alleen is een verzameling van nooit eerder gepubliceerde dagboekfragmenten, aantekeningen en gedichten. In haar notities laat ze haar zorgvuldig gecultiveerde imago los en zien we haar van haar meest kwetsbare kant. Monroe komt in Ik ben alleen naar

voren als een fijngevoelig en introspectief persoon wier gedachten over de pagina’s uitzwermen. Haar aantekeningen zijn vaak doordrenkt van melancholie en de lezer voelt met haar mee als ze na ellendige gebeurtenissen troost zoekt in een vel papier en een pen of potlood. In Ik ben alleen toont zich de ware Marilyn Monroe.

Met afbeeldingen van 90 originele documenten Met 35 foto’s van Marilyn Monroe

Gifdfk`\ › >ifk\k_\dX$Xik`b\c\e › 8Zk`\jd\kdf[\YcX[\e › 8ej`Z_kbXXik\ed\k ]fkfjl`k_\kYf\b › >iffkjgi\j\ekXk`\]\\jk

;8>9F<B

DXi`cpeDfeif\(0)-$(0-) nXj qfn\cY`ac\m\eXcjeX_XXi[ff[_\k jpdYffcmXe^cXdfli\ej\oXgg\Xc% ?XXiY\if\d[jk\Ôcdjq`ae1K_\J\m\e P\Xi@kZ_#Jfd\C`b\`k?fk\e >\ekc\d\eGi\]\i9cfe[\j%Q\_X[\\e i\\bjY`aqfe[\i\i\cXk`\j#nXXife[\i \\e_ln\c`abd\k[\jZ_i`am\i8ik_li D`cc\i\e^\_\`d\i\cXk`\jd\kAf_e \eIfY\ikB\ee\[p% @e[\cXXkjk\aXi\emXe_XXic\m\en\i[ EfidXA\Xe\Dfik\ej\e#qfXcj_XXi \Z_k\eXXdcl`[[\#^\gcXX^[[ffi q`\bk\j\eg\ijffec`ab\gifYc\d\e% ;\fdjkXe[`^_\[\enXXife[\iq\ fm\ic\\[#fg*-$aXi`^\c\\]k`a[#q`ae ef^Xck`a[e`\kfg^\_\c[\i[%

D8I@CPEDFEIF<

ŸD8I@CPEDFEIF<<JK8K<

Ik ben alleen verschijnt bij gerenommeerde buitenlandse uitgeverijen als Seuil in Frankrijk, Fischer in Duitsland, Feltrinelli in Italië en Farrar, Straus & Giroux in de VS

0


NNN%D8IK@AE;<MI@<J%EC

FBKF9<I

9<8KI@AJI@KJ<D8


FBKF9<I

9\Xki`ajI`kj\dX Het Grote Etiquetteboek Wijn terugsturen Hoe vaak kun je de ober of sommelier terugsturen voor een andere wijn, als je de opengemaakte fles niet lekker vindt? ‘Het ritueel van wijn proeven is niet bedoeld om tot een algemeen oordeel over de wijn te komen (is ie lekker of niet?) maar om te controleren of er sprake is van ‘kurk’. Een enkele keer heeft een of andere schimmel zich in de kurk van de fles genesteld, waardoor de wijn (die liggend wordt bewaard) is aangetast en niet meer valt te drinken. De proever test op kurk en niet of de smaak als zodanig bevalt, want een beetje wijnkenner weet natuurlijk wat hij bestelt. Een wijn terugsturen, zonder dat er sprake is van kurk, kan weleens gebeuren, als u hem echt niet lekker vindt, maar beperk dit terugsturen tot één keer, anders denkt de ober dat u een querulant bent, en dat bent u dan waarschijnlijk ook.’

Er zijn altijd regels, hoe impliciet of ongeschreven ook: Beatrijs Ritsema kent ze allemaal

EFE$=@:K@<

9<8KI@AJI@KJ<D8

((


FBKF9<I

Fekn\igQ\ef >\Yfe[\eZX%,()Ycq% @ccljkiXk`\jJaf\i[mXe[\iQ\\ =fidXXk)(o).#,Zd Gi`ajรถ)0#0, @J9E0./0')0'/-.'. ELI+,( M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

()

9<8KI@AJI@KJ<D8

EFE$=@:K@<


FBKF9<I

Een compleet en praktisch naslagwerk over de etiquette van de 21e eeuw

9\Xki`ajI`kj\dX Hoe het eigenlijk hoort! ‘Is het toegestaan om geld te vragen aan bruiloftsgasten?’, ‘Mag ik de tafelmanieren van mijn vriend corrigeren?’ of ‘Mag ik mobiel bellen in gezelschap?’ Dit soort kwesties bevindt zich op het terrein van de etiquette en wie denkt dat goede manieren zijn afgeschaft vergist zich. Een etiquetteloze cultuur bestaat niet. Er zijn altijd regels die kunnen worden overtreden. Goede omgangsvormen zijn van

alle tijden en iedereen heeft liever Over Ter Harte: met wellevendheid te maken dan met grofheid. ‘Prettige, onmodieuze adviezen.’ Beatrijs Ritsema geeft al meer dan Opzij tien jaar advies aan mensen die in onzekerheid verkeren over eigen Over Als ze maar gelukkig zijn: dan wel andermans (in)correcte gedrag en over omgangsproblemen. ‘Ritsema is op haar best als ze zich boos maakt.’ de Volkskrant Het Grote Etiquetteboek is zowel een naslagwerk om specifieke vragen in op te zoeken als een weerslag van hoe mensen begin eenentwintigste eeuw met elkaar omgaan.

Onvolprezen advies van de vrouw die alle regels kent Het perfecte cadeauboek voor de feestdagen De ‘Dikke Beatrijs’: groot naslagwerk voor al uw vragen over etiquette

Gifdfk`\ › 9f\bgi\j\ekXk`\ › @ek\im`\nj\ec\q`e^\e › >ifk\\k`hl\kk\n\[jki`a[ › C\q\ijXZk`\j › D\lc\e_f]]$e`\lnjYi`\] › Gfjk\i@J9E0./(().('-(.)

EFE$=@:K@<

9\Xki`ajI`kj\dXKle`j#(0,+ `j jfZ`XXc$gjpZ_fcff^\eZfclde`jkmffi fe[\id\\iKifln%Q`aY\^fe_XXi ZXii`…i\Y`a_\k8djk\i[Xdj\ jkl[\ek\en\\bYcX[Gifgi`X:li\j%MXe _XXim\ijZ_\e\efe[\iXe[\i\8cjq\ dXXi^\clbb`^q`ae%Fm\ib`e[\i\e# fgmf\[`e^\efe[\in`aj\eK\i_Xik\# \\ec\`[iXX[mffi[\c`\][\%8cd\\i[Xe k`\eaXXi`j9\Xki`ajI`kj\dX[„ jg\Z`Xc`jkfg_\k^\Y`\[mXenXkbXe\e nXke`\kbXe%

9<8KI@AJI@KJ<D8

NNN%D8IK@AE;<MI@<J%EC

Geïllustreerd

(*


;8M@;C8GFIK<

FBKF9<I

8;I@<EE<J?8IG


FBKF9<I

Een Russische prima ballerina vertelt over haar leven aan het keizerlijke hof

8[i`\ee\J_Xig lichtzinnigheid van een hof dat op Sint-Petersburg, begin twintigste nde te gaan. het punt staat te gronde eeuw. Mathilde Kschessinska is de Adrienne Sharps rijke, verbeelerbeelprima ballerina van het Russische ebaseerd op Keizerlijke Ballet. Nu, een leven later, dingsvolle roman is gebaseerd echte gebeurtenissen; De ware is ze honderd jaar oud en woont ze geschiedenis van Mathildee Kschessinska als balling in Parijs. De tijd is rijp om is een hartstochtelijke roman, die haar memoires te schrijven. Het en omspant decennia en continenten leven van Mathilde is uitzonderen de lezer ademloos achterlaat. lijk; als de grootste danseres van haar tijd is ze een graag geziene Over The Sleeping Beauty: y: gast aan het Russische keizerlijke hof, waar ze op zeventienjarige Lyrisch, verslavend… Sharp brengt leeftijd de minnares wordt van ie en de de schoonheid, de magie tsarenzoon Nikolaj Romanov. an de Ze blijft hem in haar hart haar hele allesverterende passie van eld tot professionele danswereld leven trouw, hoewel hij haar leven.’ Los Angeles Times verlaat als hij als de laatste tsaar op de troon komt. utroman, ‘Een betoverende debuutroman, Door de ogen van Mathilde zijn een perfecte mix tussen feit en we getuige van het begin van een fictie.’ Booklist revolutie en van de blinde

Een meeslepende historische roman in de traditie ie van John Boyne en Michel Faber Adrienne Sharp beschrijft een fascinerende geschiedenis: hiedenis: de nadagen van het Russische keizerlijke hof Gifdfk`\ › 8lk\lijY\qf\b › 8[m\ik\ek`\j`e[X^$\e n\\bYcX[\e › Fec`e\XZk`\j › C\\jZclYmiX^\e › 9f\b\ec\^^\ij @J9E0./(().('-(/0

8[i`\ee\J_XigY\^fe_XXiYXcc\kZXii`…i\fg_XXiq\m\e[\#kiX`e[\q\j[X^\e g\in\\bmXeX]_XXik`\e[\\en\i[fg_XXiq\m\ek`\e[\kf\^\cXk\ekfk_\kgi\j$ k`^`\lq\?Xibe\jj9Xcc\k`eE\nPfib%Q\jkl[\\i[\XXe[\Af_ej?fgb`ej Le`m\ij`kp\enffekd\k_XXidXe\ekn\\b`e[\i\e`e:Xc`]fie`‡%<\i[\ijZ_i\\] q\N_`k\JnXe#9cXZbJnXe\eK_\Jc\\g`e^9\Xlkp%

IFD8E

8;I@<EE<J?8IG

Ffijgi%k`k\cK_\Kil\D\df`ijf] C`kkc\B% M\ikXc`e^D\Z_k\c[AXej\e Fekn\igJkl[`fDXic`\jM`jj\i GXg\iYXZbZX%*/+Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajZX%ö(0#0, @J9E0./0')0'/-0+* ELI*') M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

(,


FBKF9<I

Ffijgi%k`k\cGifm\eXeZ\ M\ikXc`e^>\ii`kAXeQn`\i Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%*)'Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajZX%รถ(0#0, @J9E0./0')0'/.)'0 ELI*)' M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

(-

C8E<PJ8C@J9LIP<E8CPJLAF

EFE$=@:K@<


FBKF9<I

Soms is de werkelijkheid zo spannend als een thriller

CXe\pJXc`jYlip\e8cpJlaf Vervalst! is de fascinerende geschiedenis van een ingenieuze zwendel. Onderzoeksjournalisten Salisbury en Sujo reconstrueerden het verhaal van de geniale bedrieger John Drewe, die een kunstschilder opdracht gaf meesterlijke vervalsingen te maken. Maar daar bleef het niet bij: Drewe slaagde erin door te dringen tot de archieven van de Britse kunstwereld, waar hij de vervalsingen van een ‘provenance’, een herkomstgeschiedenis, voorzag. Minstens tweehonderd vervalste schilderijen werden

voor hoge bedragen verkocht. Veel van die vervalsingen zijn nog steeds niet als zodanig geïdentificeerd en hebben prominente plaatsen gekregen in privécollecties, grote galeries en prestigieuze musea. Vervalst! leest als een spannende thriller met een doorwrochte plot en onvergetelijke personages. Maar dit is geen fictie: Vervalst! is het resultaat van diepgravend onderzoek naar een van de grootste schandalen in de geschiedenis van de kunstvervalsing.

‘Fascinerend drama.’ Publisher’s Weekly ‘Hoe meer ik in het verhaal gezogen werd, des te groter werd mijn bewondering voor deze gluiperd.’ Washington Post ‘Vlot geschreven en gedegen onderzoek geven het boek de vaart en spanning van een goede thriller.’ Wall Street Journal

John Drewe: de geniale bedrieger voor wie je ondanks zijn misdaden bewondering krijgt Een fascinerend portret van de moderne kunsthandel en -zwendel Getipt door Oprah

Gifdfk`\ › @ek\im`\nj

8cpJlaf(0+0$)''/ nXj[\qffe mXe\\eE\nPfibj\^Xc\i`\_fl[\i%?`a n\ibk\XcjaflieXc`jkmffiI\lk\ij#K_\ 8jjfZ`Xk\[Gi\jj\e[\E\nPfibj\ ;X`cpE\nj%?`afm\ic\\[e\keX[Xk_`a _\kdXeljZi`gkmXeM\imXcjk_X[ `e^\c\m\i[%

JFG?@<JLAF

CXe\pJXc`jYlip#q`aen\[ln\#`jffb aflieXc`jk\%Q`an\ibk\mffiI\lk\ij\e 8jjfZ`Xk\[Gi\jj`e8]i`bX#_\k D`[[\e$Ffjk\e\e`eE\nPfib%

EFE$=@:K@<

C8E<PJ8C@J9LIP<E8CPJLAF

(.


D8IBBF?E

FBKF9<I

@CA8C<FE8I;G=<@A==<I<E><IKA8E;<MI@<JI<;%


FBKF9<I

De crème de la crème van de Europese poëzie

@caXC\feXi[G]\`a]]\i\e >\ikAXe[\Mi`\ji\[% De Europese literatuur is rijk. Onoverzichtelijk rijk. Dat inspireerde de poëziekenners Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries ertoe om eens wat orde aan te brengen. Na het succes van De canon van de Europese poëzie. 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben brengt Meulenhoff nu De 100 allerbeste gedichten. De samenstellers maakten een nog strengere selectie, zodat echt alleen de crème de la crème van de Europese poëzie overblijft. Dit is het ideale cadeauboek, een must voor iedereen die op de hoogte wil zijn, maar vooral een boek om eindeloos in te grasduinen.

Over 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben: ‘Een welkome aanwinst nst voor de er boekenkast.’ Elsevier Een monumentale uitgave in de beste zin van het woord, een inspirerend en met plezier itnodigt tot gemaakt boek dat uitnodigt rontdekken.’ ontdekken en herontdekken.’ Victor Schiferli in Het Parool eroemde ‘De veelheid aan beroemde gedichten doet je niet alleen onmiddellijk in dankbaarheid nkbaarheid ontbranden, maar jee denkt ook al etje alles is snel dat hier zo’n beetje bijeengebracht wat ertoe doet.’ Trouw

Meer dan 20.000 exemplaren verkocht van de uitgebreide editie Tweetalige uitgave

Fekn\igJlqXe9\`a\i >\Yfe[\ed\kjkf]fdjcX^ ZX%*'+Ycq% =fidXXk(+o)(#,Zd Gi`ajZX%ö(,#$ @J9E0./0')0'/-/-/ ELI*'-#*'0 M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'(' @caXC\feXi[G]\`a]]\i(0-0 `j[`Z_k\i#ifdXeZ`\i#^iX\Zlj#Zi`k`Zlj#k`a[jZ_i`]k$ i\[XZk\li\eZfclde`jk% >\ikAXe[\Mi`\j(0-* `jc\kk\ible[`^\#jZ_i`am\i#Zi`k`Zlj\em\ikXc\i%

><;@:?K<E

@CA8C<FE8I;G=<@A==<I<E><IKA8E;<MI@<JI<;%

(0


;FL>C8J98EM@CC<

FBKF9<I

AF?E98EM@CC<


FBKF9<I

Speelse roman over treiteren en verleiden

Af_e9Xem`cc\ Op een warme dag midden in de zomer komt het gezin Godley bijeen in hun huis in Arden, waar vader Adam boven op sterven ligt. Spanningen genoeg: het huwelijk van Adam jr. staat op springen, dochter Petra, kwetsbaar en getroebleerd, vindt alleen verlichting in haar eigen pijn, en de relatie tussen hun ouders is nog even slecht als vroeger. Ondertussen kijken de goden toe terwijl ze zich ongemerkt door dit huishouden verplaatsen. Niet in staat weerstand te bieden aan hun verlangen zich te mengen in de levens van deze sterfelijken spioneren ze, treiteren en verleiden ze, terwijl ze met een mengeling van verbijstering en jaloezie de capriolen van hun speeltjes gadeslaan.

Met humor en een diep en verfrissend inzicht beschrijft Banville in De onsterfelijken met pijnlijke intensiteit de magie van een midzomerdag in Arden. ‘Het is waarschijnlijk een van de beste twaalf boeken van het decennium, of van meerdere decennia. Het is een ongeëvenaard briljant boek.’ Justin Cartwright, Spectator ‘Vol donkere humor en met een fijnzinnig oog voor details.’ GQ ‘Een meesterwerk.’ Daily Telegraph ‘Elke bladzijde verrukt je, verrast je en brengt je in vervoering.’ The Times

Meesterlijke nieuwe roman van de Man Booker Prize-winnaar De onsterfelijken is vertaald door Arie Storm Door Spectator bestempeld als een van de beste boeken van het afgelopen decennium

Gifdfk`\ › 8lk\lijY\qf\b › @ek\im`\nj

Af_e9Xem`cc\`j`e(0+,^\Yfi\e`eN\o]fi[#@\icXe[%?`ajZ_i\\]m`a]k`\e ifdXej#nXXimXe[\cXXkjk\#;\q\\#`e)'',[\DXe9ffb\iGi`q\nfe%Fe[\i[\ eXXd9\eaXd`e9cXZbjZ_i`a]k_`aYfm\e[`\ek_i`cc\ij#nXk_\d\\emXe[\d\\jk gif[lZk`\m\\e^\mXi`\\i[\jZ_i`am\ijmXefeq\k`a[dXXbk%Af_e9Xem`cc\nffek `e;lYc`e%

IFD8E

AF?E98EM@CC<

Ffijgi%k`k\cK_\@eÔe`k`\j M\ikXc`e^8i`\Jkfid Fekn\igJkl[`fDXic`\jM`jj\i GXg\iYXZbZX%).)Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajZX%ö(0#0, @J9E0./0')0'/-),. ELI*') M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

)(


A<IIP98L<I

FBKF9<I

>@FI>@F98JJ8E@


FBKF9<I

Weer leverbaar: verzameld werk van een van de elegantste auteurs van de vorige eeuw

>`fi^`f9XjjXe` De verhalen en romans van Giorgio Bassani vormen een ondeelbare eenheid, die zijn samengebracht onder de titel Het verhaal van Ferrara. Ze spelen zich allemaal af in de stad Ferrara, die voor Bassani is wat Triëst was voor Italo Svevo, of Tanger voor Paul Bowles. De stad is niet alleen een plattegrond, maar vooral een voedingsbodem van de herinnering, waardoor ieder verhaal en elke roman een wapen wordt in de strijd tegen het vergeten. Het verhaal van Ferrara bevat de novellen uit Binnen de muren, de inmiddels klassieke romans De gouden bril, De tuin van de familie Finzi-Contini, Achter de deur, De reiger, en het autobiografische De geur van hooi.

‘Hoe dicht kun je komen en bij een schrijver die je liefhebt? Je kunt hem lezen en herlezen,, maar er komt een moment waarop arop dat niet langer toereikend is. Hett proza van Bassani wordt je, in al zijn betoverende eenvoud, te machtig.’ Michaël Zeeman in de Volkskrant an tijd en ‘Magistraal vlechtwerk van ruimte, van fatalisme en bekoring, es en van persoonlijke obsessies historische feiten.’ Vrijj Nederland ijk ‘Zelden heb ik beeld en werkelijkheid zo effectief, en toch h zo onnadrukkelijk, in elkaarr zien overvloeien als hier.’ NRC Handelsblad

Zijn volledige werk in één prachtige uitgave taling Voor het eerste met de veelgeprezen nieuwe vertaling van De tuin van de familie Finzi-Contini door Jan van der Haar 10.000 verkochte exemplaren in Nederland en Vlaanderen

Ffijgi%k`k\c@cifdXeqf[`=\iiXiX M\ikXc`e^K`e\b\mXe;`ab\eAXemXe [\i?XXi Fekn\ig9i`^`kk\JcXe^\e GXg\iYXZbd\kÕXgg\eZX%.++Ycq% =fidXXk(+o)(#,Zd Gi`ajZX%ö)0#0, @J9E0./0')0'/-0-. ELI*') M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'(' >`fi^`f9XjjXe`(0(-$)''' nXjjZ_i`am\i#[`Z_k\i#\jjXp`jk\ei\[XZk\li%?`a n\i[^\Yfi\e`e9fcf^eX\enffe[\mffi\\e^iffk[\\cmXeq`aec\m\e`e=\iiXiX \eIfd\%

M<IQ8D<C;N<IB

>@FI>@F98JJ8E@

)*


FBKF9<I

De grootste Amerikaanse literaire sterren

CXmX(-%* De absolute sterren van de Noord-Amerikaanse literatuur betreden de rode loper van literair tijdschrift Lava. Michael Chabon, Dave Eggers, Joyce Carol Oates, Nathan Englander, Yann Martel, Jonathan Ames, Joe Sacco en Chuck Palahniuk. Camera’s in de aanslag. Ze schitteren allemaal met hun beste short stories in deze nieuwste Lava. Het baanbrekende tijdschrift ging

op zoek naar de grootste Amerikaanse literaire helden, belde ze op, en kreeg toegang tot hun kroonjuwelen. Van trailer parkproza uit het zuidelijke Arkansas tot maagomkerende thrillers uit het hoge Manhattan. De Harlem Globe Trotters van de literatuur, voor één keer samen, laten hun beste trucs zien en scoren punt na punt met verhalen uit het hart van hedendaags Amerika.

Website met 35.000 bezoekers: www.lavaliterair.nl Feestelijke lancering met All American Party

Fekn\igNXi[Dfee„\e;\YY`\mXe 9\ib\c GXg\iYXZbZX%(*'Ycq% =fidXXk(.o)+Zd Gi`ajZX%ö(,#$ @J9E0./0')0'/-0.+ ELI*)+ M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

)+

C8M8(-%*

K@A;J:?I@=K


FBKF9<I

Gelauwerde dichter voor het eerst in het Nederlands vertaald

IfY\ik?Xjj De gedichten van Robert Hass bewegen zich tussen het autobiografische en het autonome in: het persoonlijke wordt veralgemeend. Daardoor raakt de lezer betrokken bij situaties die we ‘intiem’ kunnen noemen. Vrienden, familie en geliefden worden met hun voornaam in de tekst opgevoerd en aan de lezer ‘voorgesteld’. Maar Hass neemt zijn lezer ook mee op wandelingen of zwerftochten door de bergen, deelt met hem zijn observaties van bloemen, grassen, kruiden en geuren. Herinneringen aan navrante gebeurtenissen uit zijn jeugd spelen een opvallende rol. Mislukte verhoudingen, overspel en huwelijksbreuken contrasteren met vreedzame taferelen van huiselijke aard. Het is vooral de stijl van Hass – een combinatie van

directheid, intelligentie, ntie, virtuositeit, levendigheid en lichtvoetigheid – die hem een van de toegankelijkste en meest bewonderde dichters van deze tijd maakt. ‘Er is geen levende dichter met meer talent dan Robert bert Hass.’ Atlantic Monthly ten zijn ‘Robert Hass’ gedichten feilloos, en schenken n verademing, vernieuwing en inspiratie.’ piratie.’ San Francisco Chronicle ‘Het alledaagse wordtt opengebroafysische ken en onthult metafysische raadsels in gedichten n die zo natuurlijk aandoen dat hun an onze complexiteit bijna aan aandacht ontsnapt.’ Booklist

Tweetalige editie, samengesteld en vertaald door H.C. ten Berge

D8I>8I<KK8B%D@K:?<CC

Robert Hass won de National Book Award en de Pulitzer Prize

><;@:?K<E

IfY\ik?XjjJXe=iXeZ`jZf#(0+( `j [\Xlk\limXem`a]^\[`Z_k\eYle[\cj1 =`\c[>l`[\(0.* #GiX`j\(0.0 # ?ldXeN`j_\j(0/0 #JleLe[\iNff[ (00- \eK`d\Xe[DXk\i`Xcj)''. % Q`aen\ib`jm\\cmlc[`^Y\biffe[#[\ cXXkjk^\ef\d[\k`k\cd\k[\Glc`kq\i Gi`q\mffigf‡q`\`e)''/%MXe(00,kfk (00.nXj_`aGf\kCXli\Xk\mXe[\ M\i\e`^[\JkXk\e%IfY\ik?Xjjmfc^[\ q`aefgc\`[`e^XXeJX`ekDXipj:fcc\^\ `eDfiX^X#:Xc`]fie`‡#gifdfm\\i[\XXe [\Le`m\ij`k\`kmXe:Xc`]fie`‡`eJkXe]fi[ \e`jk_Xejm\iYfe[\eXXe[\Le`m\ij`$ k\`kmXe:Xc`]fie`‡`e9\ib\c\p%?`a`j^\$ _ln[d\k[\[`Z_k\i\j9i\e[X?`ccdXe%

IF9<IK?8JJ

Gifdfk`\ › @ek\im`\nj

M\ikXc`e^?%:%k\e9\i^\ Fekn\ig;GJ >\Yfe[\eZX%(.-Ycq% =fidXXk(*#,o)(#,Zd Gi`ajZX%ö)+#0, @J9E0./0')0'/-/(* ELI*'M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

),


FBKF9<I

De bestseller door en over onze soldaten in Afghanistan

Ef‡cmXe9\dd\ci\[% ö()#,'

Geen Nederlandse militaire missie is zo intensief gevolgd door de media als die in Afghanistan. Maar over de mannelijke officier die na maandenlang aandringen persoonlijk een vraag mag stellen aan een Uruzgaanse vrouw, of de uitbundige avond waarop Nederlandse militairen dansen met een Afghaanse warlord, lees je niets. Toch zijn het historische momenten die verteld moeten worden. Om deze unieke verhalen boven water te halen nodigde de Volkskrant sinds het begin van de missie in 2006 militairen uit hun ervaringen zelf op te schrijven,

onder begeleiding van Arnon Grunberg. Dat initiatief leverde verhalen op die zeldzaam zijn in de Nederlandse taal. ‘Een afwisselende bundel met 29 akelige, ontroerende en persoonlijke verhalen.’ Nederlands Dagblad ‘Aangrijpende en soms absurde ervaringen van militairen uit alle rangen… bovenal eerlijke verhalen.’ NBD/Biblion

Uitgebreid met zes extra verhalen Met een voorwoord van Arnon Grunberg Prachtig geïllustreerd door Erik Kriek Ruim 10.000 exemplaren verkocht Ef‡cmXe9\dd\c`j[\]\ej`\i\[XZ$ k\limXe[\MfcbjbiXek%

)-

EFÞCM8E9<DD<C

Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%),-Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajö()#,' @J9E0./0')0'/-0/( ELI*'*#-/' M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

8iefe>ileY\i^(0.( `jjZ_i`am\imXe m\c\ifdXej#i\gfikX^\j\e\jjXpj% Mffiq`aen\ibbi\\^_`am\ijZ_`cc\e[\ gi`aq\e#nXXife[\i[\>fl[\eL`c\e[\ C`Yi`jC`k\iXklligi`aj%

EFÞCM8E9<DD<CI<;%

EFE$=@:K@<


FBKF9<I

Midprice-editie van de literaire verrassing van 2009

:Xifc`eXKila`ccf De werkloze barman Gono is tot over zijn oren verliefd op Lupe García. Ze woont in Nederland en keert elke zomer terug naar haar geboorteland in Zuid-Amerika. Deze keer om een documentaire te maken over de strijd die haar ouders hebben gevoerd tegen de rechtse dictatuur. Lupe huurt Gono in als productieassistent. Hij heeft er een dagtaak aan de boel niet te laten ontsporen, helemaal als ze ‘hulp’ krijgen van twee vrienden en het project dreigt uit te groeien tot een gewelddadige wraakoefening. Met De terugkeer van Lupe García heeft Trujillo een even geestige als ontroerende roman geschreven, in een filmische, wervelende stijl.

‘In korte maar beeldende ldende zinnetjes stevent ze in denderende erende vaart op de ontknoping af.’ HP/De Tijd ‘Soms schrijft iemand and een boek waarvan de hoofdpersonen personen bij je blijven, zelfs je vrienden nden worden.’ Het Parool ‘Zelden verschijnt err een roman die de lezer zo sterk k meevoert met een plot dat steeds teeds heftiger, maar ook steeds hilarischer larischer wordt.’ Jury AKO Literatuurprijs iteratuurprijs ‘In honderd filmische he takes neemt ze de lezer mee op een heuse rollercoaster op een en manier die doet denken aan de beste Latijns-Amerikaansee schrijvers.’ Knack ‘Je zou bijna zeggen on-Nederr our lands goed.’ Glamour

De terugkeer van Lupe García stond op de shortlist van de AKO Literatuurprijs 2009 en won de BNG Nieuwe Literatuurprijs

9I<E;8M8EC<<LN<E

:Xifc`eXKila`ccfDfek\m`[\f#(0.' jZ_i\\]fg_XXiXZ_kk`\e[\_XXi\\ijk\ efm\cc\`e_\kJgXXej#jkl[\\i[\X]XXe [\=`cdXZX[\d`\`e8djk\i[Xd\e [\Ylk\\i[\`e)'')`e_\kE\[\icXe[j d\k[\ifdXe;\YXjkXXi[mXeDXc 8Yi`^f#[`\n\i[Y\biffe[d\k[\ DXik\eKffe[\i&>\\ikaXeClYY\i_l`$ q\egi`aj%

IFD8E

:8IFC@E8KILA@CCF

Fekn\igJlqXe9\`a\i GXg\iYXZb**-Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajö()#,' @J9E0./0')0'/-00/ ELI*'( M\ijZ_`aek`efbkfY\i)'('

).


9<IKI8E;>L8P&8=G&8EG

EFM<D9<I

C8LI<EK9@E<K


EFM<D9<I

CXli\ek9`e\k HhhH De feiten over de Tweede Wereldoorlog zijn ons inmiddels zo bekend dat we het haast pijnloos kunnen hebben over vergassen, nazi’s, deportaties. Laurent Binet baseert op deze feiten zijn debuutroman, zonder in de valkuil van de romantisering te vallen. In zijn roman bevinden we ons in de burelen van de nazi’s. We zitten aan tafel met Heydrich, Himmler en Hitler, horen de krankzinnige besluiten aan die leiden tot de Shoah en worden misselijk van de grappen die worden gemaakt over het Slavische ras en de joden. Maar we slaan het boek niet dicht, want we zijn, net als Binet, onder de indruk van de slechtheid van deze monsters – zelfs al kennen we de daden waartoe ze in staat zijn praktisch uit ons hoofd en hebben we ze al zo vaak verwoord of verbeeld gezien dat we zo goed als stoïcijns zijn geworden voor de verontwaardiging of walging die hun daden moeten oproepen. In HhhH probeert Laurent Binet de feiten zo waarheidsgetrouw mogelijk te vertellen en de verleiding te weerstaan om de waarheid draaglijker te maken dan ze is.

‘Een meesterwerk.’ l’Humanité

IFD8E

C8LI<EK9@E<K

)0


EFM<D9<I

Ffijgi%k`k\c??_? M\ikXc`e^C`\jY\k_mXeE\j Fekn\igJkl[`fDXic`\jM`jj\i >\Yfe[\ed\kjkf]fdjcX^ZX%*,)Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajZX%รถ(0#0, @J9E0./0')0'/-/,( ELI*') M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

*'

C8LI<EK9@E<K

IFD8E


EFM<D9<I

Uitzonderlijke roman die de lezer verbijsterd achterlaat

CXli\ek9`e\k Nazikopstuk Reinhard Heydrich, alias ‘de beul van Praag’ en ‘het blonde beest’, is uitvinder en uitvoerder van de Shoah, en een van de meest wrede nazi’s die het Derde Rijk kende. Hij was de chef van Eichmann en de rechterhand van Himmler. Bij de SS noemden ze hem ‘HhhH’: ‘Himmlers hersens heten Heydrich’. In mei 1942 wordt hij in Praag in zijn open Mercedes getroffen door een granaat. De gevolgen zijn meedogenloos: de granaat is geworpen door de Tsjechische parachutist Jan Kubis, en als represaille worden twee

Tsjechische dorpen met de grond gelijkgemaakt, honderden mannen standrechtelijk geëxecuteerd en duizenden vrouwen en kinderen afgevoerd en vergast. Alle personages die in dit boek voorkomen hebben bestaan of bestaan nog steeds. Alle feiten die worden verteld zijn waargebeurd. Maar achter de voorbereidingen van de aanslag vindt een andere strijd plaats: die tussen fictie en werkelijkheid. Laurent Binet voert deze strijd met verve.

‘Een uitmuntende historicus en een geïnspireerde romancier.’ Le Figaro Magazine ‘Formidabel, magnifiek!’ Claude Lanzmann ‘Ontzagwekkend doeltreffend.’ L’Express ‘HhhH is geconstrueerd als een thriller in de vorm van een klassieke tragedie. Een indrukwekkende tour de force.’ Luxemburger Wort

Bekroond met de Prix Goncourt 2010 voor het beste debuut Voor lezers van Milan Kundera en De welwillenden van Jonathan Littell

CXli\ek9`e\k(0.) YiXZ_kq`ae d`c`kX`i\[`\ejk[ffi`eJcfnXb`a\\e nffe[\`eGiXX^%?`a`j[fZ\ek=iXej XXe[\Le`m\ij`k\`k`eJ\`e\$JX`ek$ ;\e`j%?__?`jq`ae\\ijk\ifdXe#[`\ m\ijZ_\\eY`a>iXjj\k%M\ikXXci\Z_k\e n\i[\ekfkelkf\m\ibfZ_kXXe m`a]k`\ecXe[\e#nXXife[\i[\ M\i\e`^[\JkXk\e=XiiXi#JkiXlj >`iflo #;l`kjcXe[Ifnf_ck #@kXc`‡ <`eXl[` \eJgXea\J\`o9XiiXc %

<E=@E9I<=

Gifdfk`\ › 8lk\lijY\qf\b › GlYc`\bfgki\[\e › C\q\ijXZk`\j › 8[m\ik\ek`\j`e[X^$\e n\\bYcX[\e › D\lc\e_f]]$e`\lnjYi`\] › Fgki\[\e:ifjj`e^ 9fi[\i=\jk`mXc

IFD8E

C8LI<EK9@E<K

*(


EFM<D9<I

Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%))/Ycq% =fidXXk)(o)*Zd >\ย‹ccljki\\i[ Gi`ajZX%รถ),#$ @J9E0./0')0'/.)(ELI*)' M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

*)

G8LCJ:?E89<C#G<K<I>@<J<E<%8%

EFE$=@:K@<


EFM<D9<I

Na het overweldigende succes van De bètacanon volgt nu De gammacanon

GXlcJZ_eXY\c#G\k\i>`\j\e\%X% De gammacanon heeft als leidraad: wat moet een ontwikkeld mens weten over de wereld waarvan wij zelf deel uitmaken en die we ook zelf maken? Die wereld is misschien niet ontoegankelijk, maar ook zeker niet doorzichtig of tot in alle uithoeken bekend. Van de sociale wetenschappen wordt gezegd dat ze niet goed kunnen voorspellen, geen verklarende theorieën hebben en geen effectieve technologie. Onderzoeksuitkomsten zijn vaak banaal of vertellen in deftige woorden wat we al lang wisten.

Maar is dat wel zo? De gammacanon laat niet alleen zien op welke manier de sociale wetenschappen – van antropologie tot sociologie en van economie tot psychologie – onze eigen wereld in kaart brengen, maar ook in hoeverre we daardoor via bijvoorbeeld beleid en hulpverlening en andere praktische toepassingen beter grip krijgen op ons eigen bestaan.

Over De bètacanon: ‘Boeiend en goed leesbaar, ook voor alfa’s.’ Hoogeveensche Courant ‘Een fraai boek.’ De ingenieur ‘Erg knap om deze moeilijke begrippen zo beknopt uit te leggen.’ Het Parool

Heeft iedereen verstand van sociale wetenschappen? Waarschijnlijk niet. En daarom is De gammacanon hard nodig.

De vijftig lemma’s van De gammacanon werden gekozen door gerenommeerde wetenschappers In samenwerking met de Volkskrant Van De bètacanon zijn ruim 25.000 exemplaren verkocht De bètacanon werd bekroond met het lintje van de boekverkoper

Gifdfk`\ › 9f\bgi\j\ekXk`\

;\Zfdd`jj`\$JZ_eXY\cY\jkXXkl`k1 GXlcJZ_eXY\c#:f\eK\lc`e^j#Ill[ 8YdX#9\ikBcXe[\idXej#9`i^`kD\p\i# AXZhl\jK_fdXjj\e#K_\fIf\j#G\k\i >`\j\e\eDXik`aemXe:Xcdk_flk%

De bètacanon L V i ^ Z Y Z g Z Z c b d Z i l Z i Z c kVcYZcVijjg lZiZchX]VeeZc

EFE$=@:K@<

G8LCJ:?E89<C#G<K<I>@<J<E<%8%

LVi^ZYZgZZcbdZilZiZckVcYZcVijjg lZiZchX]VeeZc

**


K?<I<J8K8CC@J

EFM<D9<I

I8PDFE;K8CC@J


EFM<D9<I

De mens en zijn wereld verklaard aan de hand van de wijsvinger

IXpdfe[KXcc`j ‘Als ik ergens naar wijs, moet je niet naar mijn vinger kijken,’ luidt een oude wijsheid. Maar Raymond Tallis doet dat juist wel. De wijsvinger is de enige vinger die we onafhankelijk van de andere vingers kunnen gebruiken. Het is de vinger die we als vanzelf gebruiken als we iets uit een kiertje willen peuteren, maar hij speelt een veel belangrijkere rol bij een handeling waartoe alleen de mens in staat is: wijzen. In De vinger analyseert Tallis op briljante wijze de rol van de wijsvinger in de ontwikkeling van onze beschaving. Hij onderzoekt de achtergronden van het wijzen, de onjuiste bewering dat dieren dat ook zouden kunnen, het feit dat autistische mensen niet kunnen wijzen, de interactie tussen taal en wijzen, en de verhouding tussen wijzen en macht.

oeiend geschreDe vinger is een boeiend en bijzonder ven boek over een menselijk onderwerp. werp. Over De vinger: nvalshoek is ‘Zijn filosofische invalshoek igineel.’ Stine buitengewoon origineel.’ Jensen in NRC Handelsblad Over Van oor tot oor: ‘Houd je hoofd erbij als je dit boek ng is een leest en de beloning prachtige reis die onze biologische bestemming ver achter zich laat.’ Intermediair ‘Zijn uitputtende beschrijvingen van alles in en aan n het hoofd zijn boeiend.’ Elsevier

Voor liefhebbers van Daniel Dennett, Oliver ver Sacks en John Searle

Gifdfk`\ › @ek\im`\nj › I\Z\ej`\j

IXpdfe[KXcc`j(0+- nXjkfk)''-_ff^c\iXXi^\i`Xki`\XXe[\Le`m\ij`k\`k mXeDXeZ_\jk\i%@e)'',n\i[_`a[ffi_\kk`a[jZ_i`]kGifjg\Zk^\i\b\e[kfk[\ _fe[\i[Y\cXe^i`abjk\`ek\cc\Zkl\c\emXe>iffk$9i`kkXee`‡%@e)''.n\i[_`a[ffi K_\@e[\g\e[\ek^\i\b\e[kfk[\m`a]k`^Ê9iX`ejf]9i`kX`eË%@e)''/m\ijZ_\\eY`a D\lc\e_f]]MXeffikfkffi%

EFE$=@:K@<

I8PDFE;K8CC@J

Ffijgi%k`k\cD`Z_\cXe^\cfËj=`e^\i M\ikXc`e^DXX`b\Gfjk Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%(.-Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajZX%ö(/#0, @J9E0./0')0'/-)// ELI.*'#.+' M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

*,


LC=8E;<IJ<E&><KKP@D8><J

EFM<D9<I

8C<BJ8E;8I?<DFE


EFM<D9<I

Nieuwe verhalen van een grote Amerikaanse schrijver

8c\bjXe[Xi?\dfe Met zijn verhalenbundel Liefde en hindernissen keert Aleksandar Hemon terug naar het genre waarmee hij zijn reputatie vestigde. De verhalen worden met elkaar verbonden door de verteller, een jongeman die, net als Hemon zelf, opgroeide in Joegoslavië en emigreerde naar de Verenigde Staten. Ze gaan over de hindernissen die je met zo’n achtergrond tegenkomt, maar omdat dit Aleksandar Hemon is, stijgen zijn verhalen ver uit boven de ervaring van de immigrant. Elk verhaal is doorweven met onverwachte humor en waaiert uit in fantastische, onvoorziene richtingen, die uiteindelijk tot een inzichtrijk en vaak ontroerende conclusie leiden. Liefde en hindernissen wordt gekenmerkt door het verbluffend creatieve proza en de opvallende, schrijnende autobiografische

emon tot een van elementen die Hemon de meest originele en illustere ijd maken. stemmen van deze tijd ‘Hemon is een schrijver ijver van klist (Starred wereldklasse.’ Booklist Review) en, grappig en ‘Prachtig geschreven, onderhoudend.’ O, The Oprah Magazine ‘Een nieuwe generatie tie Amerikaanse schrijvers, die bijna jna allemaal van engen een “elders” komen, brengen omslag teweeg in dee Anglo-Amerikaanse literatuur. Hemon is de helderste ster aan dit firmament.’ The Times ‘Een prachtig geschreven, hreven, afwisselend sardonische, krachtige en lenbundel.’ nostalgische verhalenbundel.’ mes The Chicago Sun-Times

Voor de lezers van Jonathan Safran Foer Hemons vorige boek, De dagen van Lazarus, us, s stond zowel op de shortlist van de National Book Award als van de National Book Critics Award

Gifdfk`\ › @ek\im`\nj

8c\bjXe[Xi?\dfe(0-+ jZ_i\\]kn\\m\i_Xc\eYle[\cj\e\\eifdXe# ;\[X^\emXeCXqXilj#[`\`e)''/`jm\ijZ_\e\e%?\dfe#[`\^\Yfi\e`j`e JXiXa\mf#Y\qfZ_k`e(00):_`ZX^fd\k[\Y\[f\c`e^\i\eb\c\dXXe[\ek\ Yc`am\e%DXXik`a[\ejq`aeY\qf\bn\i[JXiXa\mfY\c\^\i[#nXXi[ffi_`ae`\kbfe k\il^b\i\e%?\dfejZ_i\\]q`ae\\ijk\m\i_XXc`e_\k<e^\cj`e(00,%?`abi\\^ \\e>l^^\e_\`d=\ccfnj_`g`e)''*\e\\e^\e`lj^iXekmXe[\DXZ8ik_li =fle[Xk`fe`e)''+%

M<I?8C<E

8C<BJ8E;8I?<DFE

Ffijgi%k`k\cCfm\Xe[FYjkXZc\j M\ikXc`e^G\k\i8Y\cj\e Fekn\igJkl[`fDXic`\jM`jj\i GXg\iYXZbZX%(0)Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajZX%ö(/#0, @J9E0./0')0'/.'), ELI*'+ M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

*.


EFM<D9<I

Gewelddadige dorpstaferelen als metafoor voor de Colombiaanse geschiedenis

In Het kwade uu uur schildert Gabriel Márquez aan de hand van García Márqu de gebeurteniss gebeurtenissen in een dorpje de geschiedenis va van Colombia sinds de onafhankelij onafhankelijkheid. Ridicule burgeroorlogen volgen elkaar op, de kerk zegevie zegeviert over het geweten burgerlijke en militaire en de burgerlij machten regeren door geweld en onderdrukking. Niet lang na een periode van politieke pol terreur leven weer vredig kabbelt het lev typische siëstasfeer. voort in een ty

ö(,#''

Tot de schotschriften die elke morgen op een andere deur worden aangeplakt niet langer de algemeen bekende roddels bevatten, maar opnieuw voor onrust zorgen in het dorp. ‘Schrijven is bij Márquez gelijk aan vertellen en als lezer hang je dan ook aan zijn lippen.’ Elsevier

Gebonden met stofomslag Tijdloze w werken nu weer leverbaar Twee onve onvergetelijke spannende romans van de Colombiaa Colombiaanse grootmeester

Ffijgi%k`k\cCXdXcX_fiX M\ikXc`e^A\Xe8%JZ_Xc\bXdg Fekn\igJkl[`fDXic`\jM`jj\i >\Yfe[\ed\kjkf]fdjcX^ ZX%*)/Ycq% =fidXXk(*o)(Zd Gi`ajö(,#$ @J9E0./0')0'/.'*) ELI*') M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

*/

>89I@<C>8I:à8DÝIHL<Q

=@:K@<


EFM<D9<I

Een levensgevaarlijk kat-en-muisspel

>XYi`\c>XiZˆXD}ihl\q In De avonturen van Miguel Littín laat Gabriel García Márquez de beroemde Chileense filmer Miguel Littín berichten over zijn poging om een oude droom te verwezenlijken. Twaalf jaar na de militaire coup in Chili, waarbij Allende werd vermoord en Pinochet aan de macht kwam, en waarbij hijzelf ternauwernood aan gevangenneming en een mogelijke executie ontsnapte, reist Littín clandestien naar zijn geboorteland om een film

op te nemen. Hett wordt een grootot scheepse operatie met drie lfs tot het paleis filmploegen, die zelfs van de dictator doordringen. ordringen. In een enerverend kat-en-muisspel -en-muisspel wordt de militaire politie telkens weer bij de neus genomen. enomen. ‘De avonturen van Miguel iguel Littin evoel, een getuigt van veel gevoel, rijkdom aan details en een perfecte beheersingg van de taal.’ de Volkskrant

ö(,#''

K?<;FL>C8J9IFK?<IJ

>XYi`\c>XiZˆXD}ihl\q:fcfdY`X# (0). `j\\emXe[\^iffkjk\jZ_i`am\ij mXe[\q\k`a[%@e(0/)fekm`e^_`a[\ EfY\cgi`ajmffi[\c`k\iXklli%MXeq`ae Yf\b\en\i[\en\i\c[n`a[d`caf\e\e \o\dgcXi\em\ibfZ_k%

=@:K@<

>89I@<C>8I:à8DÝIHL<Q

Ffijgi%k`k\cCXjXm\ekliXj[\D`^l\c C`kkˆeZcXe[\jk`ef\e:_`c\ M\ikXc`e^D`\b\N\jkiX Fekn\igJkl[`fDXic`\jM`jj\i >\Yfe[\ed\kjkf]fdjcX^ZX%(.-Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajö(,#$ @J9E0./0')0'/.'+0 ELI*') M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

*0


<C<E8J<@9<IK

EFM<D9<I

FC@M<IJ8:BJ


EFM<D9<I

In zijn nieuwste meesterwerk laat Oliver Sacks zijn licht schijnen over ons gezichtsvermogen

Fc`m\iJXZbj In Het innerlijk oog onderzoekt Oliver Sacks het gezichtsvermogen. Hij vertelt over een beroemde pianiste die langzaam het vermogen verliest muziek te lezen, ook al ziet ze de noten nog altijd scherp; over een schrijver die plotseling woordblind wordt maar toch nog kan schrijven en over de vrouw die nooit gezichten herkent, zelfs niet die van haar kinderen. Aangrijpend en indrukwekkend is de ontdekking van een oogtumor bij Sacks zelf, waarover hij een zeer persoonlijk dagboek heeft bijgehouden, maar waarin de wetenschapper zich niet verloochent. In Het innerlijk oog verdiept Oliver Sacks zich in belangrijke aspecten van de menselijke belevingswereld:

hoe komt het dat wee driedimensionaal kunnen zien, hoe kunnen we ons met gesloten n ogen de wereld voorstellen,, en hoe kunnen onze hersenen manieren eren vinden uw waar te om de wereld opnieuw or de ogen nemen nadat die voor orden. onzichtbaar is geworden. Over Musicofilia: ‘Een aanrader. Oók voor wie geen mma Brunt in noot kan lezen.’ Emma HP/De Tijd ‘Fantastisch boek over er hoe belangrijk muziek is voor het menselijke brein… Ik vind dit zijn beste werk.’ Louise Fresco in Elsevier Thema

De man die wetenschap toegankelijk maakt kiest dit keer een heel persoonlijk onderwerp Van Musicofilia verkochten we al meer dann 45.000 exemplaren

Gifdfk`\ › <oZclj`\m\`ek\im`\nj`e E\nPfib › 8[m\ik\ek`\j`e[X^$\e n\\bYcX[\e › D\lc\e_f]]$e`\lnjYi`\] › ;`jgcXp@J9E0./(().('-(0› Gfjk\i@J9E0./(().('-)')

EFE$=@:K@<

Ffijgi%k`k\cK_\D`e[Ëj<p\ M\ikXc`e^?XeM`jj\idXe Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%),-Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajö(0#0, @J9E0./0')0'/-/*. ELI..' M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

FC@M<IJ8:BJ

+(


EFM<D9<I

รถ+#0,

Ffijgi%k`k\cJ\\`e^Mf`Z\j M\ikXc`e^Afj[\e9\bb\i Fekn\igJkl[`fDXic`\jM`jj\i GXg\iYXZbZX%)''Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajg\ijklbรถ+#0, GXbb\kmXeq\jรถ)0#.' @J9EG8BB<K0./0')0'/.'(/ ELI..' M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('g\i gXbb\kmXeq\j

+)

FC@M<IJ8:BJ

EFE$=@:K@<


EFM<D9<I

Stemmen zien, het meesterlijke boek over de wereld van de doven, nu als actiepocket

Fc`m\iJXZbj In Stemmen zien biedt Oliver Sacks de lezer een uniek inzicht in de wereld van de doven. Toen Sacks voor het eerst met doven en hun gebarentaal in aanraking kwam, ging er een wereld voor hem open. Voor hem als neuroloog was het bijzonder interessant dat de hersenen van doven die met gebarentaal zijn opgegroeid een heel andere ontwikkeling doormaken dan die van horenden. Maar het meest werd hij geraakt door de individuele levensgeschiedenissen van doven.

‘Het is vreemd en ontroerend om te lezen over de colleges wiskunde en chemie in gebarentaal of over een studentenleider die zo’n meeslepende redevoering afsteekt dat iedereen aan zijn handen hangt.’ de Volkskrant ‘Een meesterverteller.’ Algemeen Dagblad

De bestseller van Oliver Sacks, nu voor een absolute meeneemprijs

Fc`m\iJXZbj(0** `jgiXbk`j\i\e[ Xikj\e[\Xlk\limXek`\eYf\b\e# nXXife[\i;\dXe[`\q`aemiflnmffi \\e_f\[_`\c[#FeknXb\e`em\iY`ajk\$ i`e^[Xk[\YXj`jmfid[\mffi[\Ôcd 8nXb\e`e^j#[`\^\efd`e\\i[n\i[ mffi\\eFjZXi \eDlj`ZfÔc`X%?`a nffek`eE\nPfib:`kp#nXXi_`a n\ibqXXd`jXcj_ff^c\iXXie\lifcf^`\ \egjpZ_`Xki`\XXe[\:fcldY`X Le`m\ij`kpD\[`ZXc:\ek\i%?`a`j[\ \\ijk\:fcldY`XLe`m\ij`kp8ik`jk%Mffi d\\i`e]fidXk`\fm\iq`aen\ibq`\ nnn%fc`m\ijXZbj%Zfd%

EFE$=@:K@<

FC@M<IJ8:BJ

8;8DJ:FLI=@<C;

Van de boeken van Oliver Sacks verkochten we in Nederland en België al meer dan 250.000 exemplaren

+*


EFM<D9<I

  

    Dichters van de jaren zestig  

  

;<K<><EJKI@A;@><><E<I8K@<     Dichters van de jaren vijftig

        

50 60 * * 60 70  ++

        

Fekn\ig9i`^`kk\JcXe^\e GXg\iYXZbZX%)//Ycq% =fidXXk(+o)(#,Zd Gi`ajZX%รถ(0#0, @J9E0./0')0'/.',ELI*'-#*'0 M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

9CF<DC<Q@E>


EFM<D9<I

Bloemlezing van de dichters van de jaren zeventig

;\k\^\ejki`a[`^\^\e\iXk`\ In De tegenstrijdige generatie zijn de belangrijkste Nederlandstalige dichters bijeengebracht die debuteerden in de jaren zeventig. Deze dichters, geboren tussen 1944 en 1954, zijn inmiddels gevestigde namen die elk op hun manier doorwerken aan een oeuvre en vaak nu, hun beste werk schrijven. Maar voor deze belangrijke stemmen in het hedendaagse poëzielandschap bestaat steeds minder kritische aandacht. Met deze bloemlezing wil Meulenhoff ze de plek geven die ze toekomt.

Uniek aan deze bloemlezing is dat de dichters zélf de gelegenheid hebben gekregen hun werk te presenteren; aan hen was de keuze welke gedichten zij noodzakelijk achtten voor een beeld van hun dichtwerk, hoe ze de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt in kaart wilden brengen. De tegenstrijdige generatie geeft hierdoor een blik in de keuken van de dichters zelf en vormt, door ze bijeen te brengen, een uniek document over een generatie die het verdient voor het voetlicht gebracht te worden.

De opgenomen dichters zijn: Robert Anker Benno Barnard Huub Beurskens Frans Budé Eva Gerlach Jacob Groot Luuk Gruwez Stefan Hertmans Hester Knibbe Frank Koenegracht Anton Korteweg Wiel Kusters Leonard Nolens Willem Jan Otten Martin Reints Hans Tentije Miriam Van hee Ad Zuiderent

De tegenstrijdige generatie is het eerste deel in een reeks. De volgende twee delen zijn bloemlezingen die de dichters van de jaren vijftig en zestig in beeld brengen. Yves T’Sjoen selecteerde de dichters en schreef een inleiding

Pm\jKËJaf\e(0-- [fZ\\ikdf[\ie\ \[`k`\n\k\ejZ_Xg\edf[\ie\ E\[\icXe[jkXc`^\c`k\iXklliXXe[\ Le`m\ij`k\`kmXe>\ek%?`a`ji\[XZk\li mXeQC%C`k\iX`i$_`jkfi`jZ_k`a[jZ_i`]k% D\kBf\eM\i^\\ii\[`^\\ikKËJaf\e ;\Mfcbjm\i_\]Ôe^#\\ee`\ln E\[\icXe[j$McXXdjgf‡q`\aXXiYf\b%

<C<E8J<@9<IK

Gifdfk`\ › Gi\j\ekXk`\ › @ek\im`\nj

9CF<DC<Q@E>

;<K<><EJKI@A;@><><E<I8K@<

+,


NNN%D8IK@AE;<MI@<J%EC

EFM<D9<I

EFI8CP9<P<I<EAF?EC<<I;8DI<;%


EFM<D9<I

Suriname, vijfendertig jaar onafhankelijk

EfiXcp9\p\i\e Af_eC\\i[Xdi\[% Suriname is de nieuwe toeristische ontdekking. Nederlanders vinden het een ware sensatie om na negen uur vliegen aan te komen in een land waar de zon altijd schijnt en waar je de taal kunt verstaan, zelfs als je het binnenland in gaat. Het Nederland-gevoel krijgt in Suriname nieuwe dimensies. Maar hoe zit het met Surinamers die ooit naar Nederland zijn verhuisd en een Suriname-gevoel ontwikkelden in Nederland?

persoonlijke relatie ie met het land waar zij of hun ouders ders geboren zijn. De een haalt herinneringen op aan de jeugdjaren en in Suriname, de ander vertelt over ver tijden en gebeurtenissen die indruk hebben gemaakt en soms een leven hebben getekend. Suriname en ik verschijnt n vijfendertig ter gelegenheid van heid van jaar onafhankelijkheid Suriname en van het eerste jubileum van de Stichting ing Julius Leeft. Over De Antillen en ik:

In Suriname en ik vertellen meer dan veertig Surinamers in Nederland een verhaal over hun

‘Een boek vol verlangen angen en eilandgevoel.’ Het Parool

De royalty’s van dit boek gaan naar een goedd doel in Suriname Grootse boekpresentatie in Paradiso op zondag dag 12 december 2010 Met bijdragen van o.a. Roger van Boxtel, Jessica rloo, Dikmoet, Gerard Spong, Gerard van Westerloo, Denise Jannah, Henna Goudzand Naher, Roy Khemradj, Antoine de Kom en Hans Pos Gifdfk`\ › 9f\bgi\j\ekXk`\ ^\bfgg\c[XXealY`c\ld Jk`Z_k`e^Alc`ljC\\]k › @ek\im`\nj

EfiXcp9\p\i(0+- `jaflieXc`jk\efl[$gi\j\ekXkfimXe_\kEFJ$AflieXXc\e [\:Xi`Y`jZ_\l`kq\e[`e^mXeIX[`fE\[\icXe[N\i\c[fdif\g%Q\n\i[^\Yfi\e fg:liXƒXf\e`jb`e[mXeJli`eXXdj\fl[\ij%

Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%))+Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd >\‹ccljki\\i[ Gi`ajZX%ö(0#0, @J9E0./0')0'/.(0* ELI*'0 M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

Af_eC\\i[Xd(0-( `jgfc`k`Zlj\ek_\Xk\idXb\i%?`an\i[^\Yfi\efg:liXƒXf \e`jb`e[mXe\\eJli`eXXdj\mX[\i\e\\edf\[\il`kJX`ekB`kkj%

G<IJFFEC@AB<M<I?8C<E

EFI8CP9<P<I<EAF?EC<<I;8DI<;%

+.


EFM<D9<I

Fekn\igIfXc[Ki`\Y\cj GXg\iYXZbZX%*)'Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajZX%รถ(/#0, @J9E0./0')0'/-.0' ELI*'0 M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

+/

D@:?@<CM8EB<DG<EI<;%

M<I?8C<E9LE;<C


EFM<D9<I

Nieuwe verhalen uit de Surinaamse literatuur

D`Z_`\cmXeB\dg\ei\[% De laatste tien jaar zijn er binnen de Surinaamse literatuur meer prozadebuten verschenen dan in de twee eeuwen daarvoor. Met veel elan zet de jongste generatie schrijvers aan beide zijden van de oceaan onderwerpen op de kaart die eerder nauwelijks aan de orde werden gesteld. Hun verbeeldingswereld houdt niet op bij de grenzen van een land. Was voor

oudere schrijvers Suriname een miniatuurwereld van mensen uit allerlei werelddelen, de jonge schrijvers duiken met het grootste gemak de global village in. Als in november 2010 de republiek Suriname vijfendertig jaar bestaat, presenteert Meulenhoff in Voor mij ben je hier een jonge generatie van zelfbewuste schrijvers.

Deze bundel bevat verhalen van onder meer: Clark Accord Karin Amatmoekrim (Black Magic Woman Literatuuraward 2009) Herman Hennink Monkau Rihana Jamaludin Mala Kishoendajal Guilly Koster Tessa Leuwsha Iraida Ooft Ruth San A Jong Marylin Simons Annette de Vries

How to bluff your way into Surinaamse literatuur; deze bundel biedt een geweldige introductie In november 2010 is het vijfendertig jaar geleden dat de republiek Suriname werd opgericht

D`Z_`\cmXeB\dg\e(0,. `j Y`aqfe[\i_ff^c\iXXiN\jk$@e[`jZ_\ C\kk\i\eXXe[\Le`m\ij`k\`kmXe 8djk\i[Xd%?`ajZ_i\\]_\kfdmXe^$ i`ab\#kn\\[\c`^\<\e^\jZ_`\[\e`jmXe [\Jli`eXXdj\c`k\iXklli\ejk\c[\ \\i[\ikXcmXeYcf\dc\q`e^\ejXd\e# nXXife[\iJg`\^\cmXe[\Jli`eXXdj\ gf‡q`\\eDXdXJiXeXe2kn\\_fe[\i[ aXXiJli`eXXdj\m\ik\cblejk% :8ID<E=I<L;<EK?8C

Gifdfk`\ › 9f\bgi\j\ekXk`\`e GXiX[`jffgqfe[X^ ()[\Z\dY\i)'(' › @ek\im`\nj

M<I?8C<E9LE;<C

D@:?@<CM8EB<DG<EI<;%

+0


EFM<D9<I

De internationale bestseller nu in een midprice-editie

E`Zb:Xm\ ö()#,'

Na de zelfmoord van zijn vrouw moet Bunny, drankzuchtig colporteur en seksmaniak, de zorg voor zijn negenjarige zoontje op zich nemen. De roadtrip langs de zuidkust van Engeland die hij samen met Bunny junior onderneemt als deur-tot-deurverkoper van handcrèmes blijkt een regelrechte hellegang te zijn, maar loopt uit op een loutering: de reis brengt vader en zoon dichter bij elkaar. De dood van Bunny Munro is het wrang-humoristische en vertederende verslag van een man die voor zijn grootste beproeving staat en op het nippertje genade vindt. Nick Cave laat met deze roman

zien dat hij een virtuoos stilist en een genadeloze observator is. ‘Heel grappig.’ De Morgen ‘Snoeihard, vuig en swingend.’ de Volkskrant ‘Dit is het werk van een van de grote grensoverschrijdende vertellers van onze tijd.’ Irvine Welsh, auteur van Trainspotting ‘Grappig, ontstellend en aangrijpend.’ The Times ‘Cave laat je zowel huiveren als huilen.’ The Guardian

Bijna 15.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen Internationale bestseller, in meer dan dertig landen verschenen Op 20 oktober treedt Nick Cave op in Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht

,'

NNN%>8M@E<M8EJ%:FD

Ffijgi%k`k\cK_\;\Xk_f]9leep Dleif M\ikXc`e^GXlcN`kk\ Fekn\igIfXc[Ki`\Y\cj GXg\iYXZb).)Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajö()#,' @J9E0./0')0'/.'-* ELI*') M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

E`Zb:Xm\(0,. `j^\Yfi\e`e 8ljkiXc`‡%?`adXXbkXcd\\i[Xe[\ik`^ aXXidlq`\b#XcjqXe^\imXeK_\ 9`ik_[XpGXikp#K_\9X[J\\[j\e >i`e[\idXe#\e_\\]kjXd\e^\n\ibk d\kBpc`\D`ef^l\#GA?Xim\p\em\c\ Xe[\i\e%:Xm\nffek`e9i`^_kfe%

E@:B:8M<

IFD8E


EFM<D9<I

Midprice-editie van de veelgeprezen verhalenbundel

A_ldgXCX_`i` In acht opmerkelijke verhalen, waarbij ze de lezer meeneemt van Amerika naar Europa, India en Thailand, onderzoekt Jhumpa Lahiri de complexiteit van familiebanden en het leven tussen twee culturen. Alle personages in deze bundel zijn iets kwijt – liefde, geliefden, geborgenheid – en zijn daardoor gedwongen hun weg te zoeken op onbekend terrein. Zo laat een moeder na haar dood een leegte na die haar dochter noch haar man weten te vullen en beseft een dertigjarige man tijdens de bruiloft van zijn jeugdliefde dat zijn eigen huwelijk voorbij is. De verhalen zijn uitzonderlijk mooi en kristalhelder van toon, rijk, elegant, wijs, gevoelig en subtiel. Met Vreemd land bewijst Lahiri dat ze een van de beste schrijvers van haar generatie is.

‘In Vreemd land toont nt Lahiri haar fenomenale talent: prachtig en elegant proza, diepgaande pgaande onages die compassie, en personages riet, eenzaamworstelen met verdriet, heid en verlies, met et grote en kleine tragedies.’ Khaled Hosseini, auteur van De vliegeraar eraar

ö()#,'

‘Lahiri’s verhalen bulken ulken van de raak gekozen details.’ ls.’ De Morgen ‘In Vreemd land toont nt Lahiri wederom haar talent ent om in ogenschijnlijk onbeduidende eduidende situaties schoonheid id én tragiek te vinden. Met bezeten ten concentratie onderzoekt ze in heldere, eldere, ongekunstelde taal wat mensen bindt of van elkaar vervreemdt.’ reemdt.’ de Volkskrant

Meer dan 10.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen

<C<E8J<@9<IK

A_ldgXCX_`i`<e^\cXe[#(0-. n\i[ `eCfe[\e^\Yfi\el`k9\e^Xc\j\ fl[\ij\e^if\`[\fg`e[\M\i\e`^[\ JkXk\e%D\k_XXim\i_Xc\eYle[\c<\e k`a[\c`abfe^\dXbnfeq\[\Glc`kq\i$ gi`aj#[\G<E&?\d`e^nXp8nXi[\e[\ E\nPfib\iGi`q\]fi=`ijk9\jk9ffb%@e )''*m\ijZ_\\e[\m\\c^\gi\q\e ifdXe;\eXXd^\effk#[`\`ed\\i[Xe m`a]k`\ecXe[\en\i[m\ikXXc[%

M<I?8C<E

A?LDG8C8?@I@

Ffijgi%k`k\cLeXZZljkfd\[<Xik_ M\ikXc`e^BfBffdXe Fekn\igJkl[`fDXic`\jM`jj\i GXg\iYXZb).)Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajö()#,' @J9E0./0')0'/.'.' ELI*') M\ijZ_`aek`eefm\dY\i)'('

,(


B8D@CC89IPE;LD

;<:<D9<I

A<EJ:?I@JK@8E>I짜E;8?C


;<:<D9<I

;\Z\dY\i >iµe[X_c$dXXe[ Jens Christian Grøndahl (Denemarken, 1959) is een van de succesvolste schrijvers van dit moment. Zijn werk werd in binnen- en buitenland genomineerd voor en bekroond met verschillende literaire prijzen. Zo ontving hij in 1999 onder meer De Gyldne Laurbær voor zijn roman Lucca en stond hij met zijn boek Veranderend licht in 2006 op de shortlist van de International IMPAC Dublin Literary Award. Zijn boeken verschijnen in meer dan dertig landen. Grøndahl woont in Kopenhagen. Gelijktijdig met zijn nieuwe roman Dat weet je niet verschijnen ook zijn herinneringen: Over een uur ontluiken de bomen.

‘Dit is belangwekkende literatuur – Jens Christian Grøndahl is een schrijver van Europees formaat.’ De Standaard ‘Topchirurg van de menselijke ziel.’ NRC Handelsblad ‘Vlijmscherpe filosofische bespiegelingen die de lezer naar adem doen snakken.’ Het Financieele Dagblad

A<EJ:?I@JK@8E>I¥E;8?C

,*


;<:<D9<I

Ffijgi%k`k\c;\k^µi[l`bb\ M\ikXc`e^8ee\c`\jmXe?\\j Fekn\ig<jk_\imXe>Xd\i\e >\Yfe[\e\egXg\iYXZbZX%)+'Ycq% =fidXXk(+o)(#,Zd Gi`ajZX%ö))#,'\eö(/#0, @J9E^\Yfe[\e 0./0')0'/.'/. @J9EgXg\iYXZb 0./0')0'/.'0+ ELI*') M\ijZ_`aekfg([\Z\dY\i)'('

,+

A<EJ:?I@JK@8E>I¥E;8?C

IFD8E


;<:<D9<I

Nieuwe roman van de Deense grootmeester

A\ej:_i`jk`Xe>iµe[X_c David Fischer, een negenenveertigjarige advocaat, en zijn Engelse vrouw Emma zijn bij elkaar gebleven terwijl iedereen om hen heen scheidde. Nu opeens wordt hun intimiteit bedreigd door verontrustende vragen over leeftijd, seks en geloof. Hun dochter Zoë krijgt haar eerste expositie als kunstenaar en komt ter ere daarvan bij haar ouders langs met haar nieuwe vriend, die Pakistaans blijkt te zijn. David en Emma zijn ervan overtuigd dat zijn achtergrond niet van belang is, maar ze raken in de war van hun pogingen om dit bevestigen. Na een knallende ruzie voelen Emma

en David zich genoodzaakt zich te bezinnen op de keuzes, de omstandigheden en de relaties die hun leven hebben gevormd. Hebben ze wel de juiste beslissingen genomen? Waren de opofferingen die ze voor elkaar hebben gedaan wel de moeite waard? En wellicht de belangrijkste vraag: hoe weet je dat je van iemand houdt?

Over De tijd die nodig is: ‘Geen letter wil je missen van deze prachtige roman.’ Algemeen Dagblad

Met veel inlevingsvermogen en een diep inzicht beschrijft Grøndahl in Dat weet je niet de gedachten en gevoelens van zijn hoofdpersonen, waardoor ze onder je huid lijken te kruipen en een onvergetelijke indruk achterlaten.

December 2010 is Grøndahl-maand Van zijn vorige roman De tijd die nodig is zijn meer dan 15.000 exemplaren verkocht

Gifdfk`\ › 8lk\lijY\qf\b › GlYc`\bfgki\[\e › MffiglYc`ZXk`\ › 8[m\ik\ek`\j`e[X^$\e dXXe[YcX[\e › C\\jZclYmiX^\e › >iµe[X_c$e`\lnjYi`\] › Gfjk\i@J9E0./(().('-)(0 › Jk`acmfcc\Yf\b\ec\^^\ij @J9E0./(().('-))-

IFD8E

A<EJ:?I@JK@8E>I¥E;8?C

,,


;<:<D9<I

Ffijgi%k`k\cFd\ek`d\jgi`e^\i ki´\ie\l[ M\ikXc`e^8ee\c`\jmXe?\\j Fekn\ig<jk_\imXe>Xd\i\e GXg\iYXZbZX%(0)Ycq% >\‹ccljki\\i[ =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajZX%ö(/#0, @J9E0./0')0'/-.)( ELI*') M\ijZ_`aekfg([\Z\dY\i)'('

,-

A<EJ:?I@JK@8E>I¥E;8?C

D<DF@I<J


;<:<D9<I

Grøndahls openhartige herinneringen aan zijn vroege jaren

A\ej:_i`jk`Xe>iµe[X_c Een kind groeit op – een man, schrijver en vader ontstaat. Jens Christian Grøndahl vertelt openhartig over hoe hij opgroeide in een creatieve, maar gespleten familie, over gevoelens en vrouwen, over hoe hij schrijver werd, over hoe het is om vader te worden op je vijfentwintigste en om op je vijftigste terug te kijken op de eerste de helft van je leven. In Over een uur ontluiken de bomen

beschrijft Grøndahl zijn herinneringen aan de jaren tot aan zijn debuut in 1985. Hij vertelt over de moeilijke balans tussen kunst en leven; een tegenstelling die zowel in zijn romans als in zijn eigen levensgeschiedenis een rol speelt. Het is het verhaal achter de geliefde schrijver Jens Christian Grøndahl, maar ook het verhaal van de tijd en de samenleving waarin hij opgroeide.

‘Grøndahl laat zien wat een groot schrijver hij is.’ MetroExpress ‘Het is in de eerste plaats een gevoelige reis, die gracieus en fijnzinnig vertelt over ontmoetingen met het andere geslacht en over de wegen en dwaalwegen van de liefde.’ Nordjyske

Over een uur ontluiken de bomen is geschreven op verzoek van de Franse uitgeverij Mercure de France, als onderdeel van hun prestigieuze reeks ‘Traits et portraits’ Geïllustreerd met persoonlijke foto’s van de auteur Een bijzonder inkijkje in een schrijversleven

BLIKIF;8?C?FGG<

MXeA\ej:_i`jk`Xe>iµe[X_c(0,0 m\ijZ_\e\e\\i[\iY`aD\lc\e_f]]1 @e[`Xejldd\i#;\k`a[[`\ef[`^`j# M`i^`e`X#G`XqqX9lZXi\jkClZZX# M\iXe[\i\e[c`Z_k#;i`\jkXgg\e XZ_k\il`k#Jk`ck\`efbkfY\i#If[\ _Xe[\e\e?XikjcX^%

D<DF@I<J

A<EJ:?I@JK@8E>I¥E;8?C

,.


I@:8I;FM@E채J

A8EL8I@

J89@E89<ID8E


A8EL8I@

JXY`eX9\idXe Zeedieren zijn stille wezens ‘Plotseling ging de deur open en stond er een studente in mijn kamer, met in elke hand een koffer. Ze zag me in mijn duikerpak van blauw neopreen in het hijstuig hangen. Ik vermoed dat het mijn kamergenote was. Ik weet het niet zeker, want ze ging weg en is nooit meer teruggekomen. Uren later kwam er een andere studente binnen, deze had sproeten en was blond, en ze had ook twee koffers bij zich, één in elke hand. Ze legde ze op bed. Vanuit de badkuip, waar Ik met mijn duikerpak aan in het warme water dreef, zag Ik haar de koffers openmaken en uitpakken. Ze liep heen en weer van de koffers naar de wandkast, waar ze haar kleren ophing. Ik stapte uit bad en liep de kamer in, met grote onhandige passen omdat ik mijn zwemvliezen aanhad, en ze deinsde met open mond terug totdat ze tegen een muur op botste. Ze verontschuldigde zich, Ik weet niet waarvoor, en wreef over haar hoofd. Ze vroeg of Ik alsjeblieft mijn duikbril af wilde zetten, dat deed Ik maar Ik keek meteen de andere kant op. Ze zei dat Ik vast basketbalde, omdat Ik zo groot en sterk was, of, verbeterde ze zichzelf, Ik moest wel lid zijn van de zwemploeg, of nee, ze wist het al, natuurlijk van de duikploeg, als er tenminste een duikploeg was op de universiteit, en zonder te pauzeren vroeg ze vervolgens wat Ik studeerde. Ik antwoordde: ‘Zoötechniek.’ Heel opgewekt zei ze: ‘Wat geweldig, ik heb thuis een labrador!’ En opnieuw zonder te pauzeren vroeg ze of Ik nu wilde weten hoe ze heette en wat zij studeerde. ‘Dat hoeft niet,’ zei Ik. Ze pakte snel haar spullen weer in, ging weg en kwam ook niet meer terug. Vandaar dat Ik een kamer had met twee bedden voor mezelf.’

IFD8E

J89@E89<ID8E

,0


A8EL8I@

Ffijgi%k`k\cCXdla\ihl\YlZ\ย\e\c ZfiXqfe[\cdle[f M\ikXc`e^8i`\mXe[\iNXc Fekn\igIfXc[Ki`\Y\cj GXg\iYXZbZX%).)Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajZX%รถ(/#0, @J9E0./0')0'/-/)' ELI*') M\ijZ_`aek`eaXelXi`)'((

-'

J89@E89<ID8E

IFD8E


A8EL8I@

Een betoverend en hartverscheurend boek, met veel gevoel geschreven

JXY`eX9\idXe Als het autistische meisje Karen door haar tante wordt gevonden in het huis van haar familie in Mexico, is ze verwilderd en verwaarloosd. Het tienjarige kind blijkt nog nauwelijks met mensen contact te hebben gehad, en kan niet communiceren of überhaupt spreken. De beginselen van het bestaan als mens moet zij nog leren, een uitdaging die haar tante – die het huis, een tonijnvisserij, en onverwachts ook het kind heeft geërfd – met de volste overtuiging op zich neemt. Zeedieren zijn stille wezens is een roman over een bijzonder meisje dat ontdekt dat

zij op de oceaanbodem bij de tonijn die haar familie bevist, meer rust en vrede vindt dan in de omgang met mensen. Dit besef leidt tot een ongeëvenaarde reis die haar een zoölogische opleiding oplevert, tot activistische daden aanspoort, en zowel een helder zelfbeeld geeft als een oorspronkelijke blik op de mens.

‘Het boek van Berman wordt beschouwd als een van de belangrijkste Latijns-Amerikaanse romans van de afgelopen jaren, en is vergeleken met boeken van John Irving en de films van Pedro Almodóvar.’ Foyles boekhandel, Londen

Karen is behalve een autistisch meisje vooral een dapper mens met een hart zo groot en een blik zo helder, dat ze de lezer veelvuldig laat lachen en tegelijkertijd een strenge spiegel voorhoudt.

Voor de lezers van Het leven van Pi door Yann Martel en Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht door Mark Haddon Een van de belangrijkste Latijns-Amerikaanse romans van de afgelopen jaren

Gifdfk`\ › @ek\im`\nj › I\Z\ej`\j › C\\jZclYmiX^\e › Mffil`k\o\dgcXi\e › D\lc\e_f]]$e`\lnjYi`\]

IFD8E

JXY`eX9\idXe(0,+ `jD\o`ZfËj Y\b\e[jk\\ejlZZ\jmfcjk\jZ\eXi`f$ jZ_i`a]jk\i\e`j`eCXk`aej$8d\i`bX qfn\c\\eglYc`\bj$Xcj\\eg\ijc`\m\$ c`e^%9\_Xcm\gi`ajn`ee\e[\Ôcdj\e k_\Xk\ijklbb\e#jZ_i`a]kq`am\\cmlc[`^ mffibiXek\e\ek`a[jZ_i`]k\e% @eD\o`Zfnfeq`aXcm`\ib\\i[\ EXk`feXc\K_\Xk\igi`aj#\e`e)''' fekm`e^q\[\EXk`feXc\AflieXc`jk`\b$ gi`ajmffi\\em\iqXd\c`e^`ek\im`\nj d\kmifln\e[`\dXZ_k`^\]leZk`\j Y\bc\[\e%Q\\[`\i\eq`aejk`cc\n\q\ej `j_XXi\\ijk\ifdXe%

J89@E89<ID8E

I@:8I;FM@EäJ

Rechten verkocht aan twaalf landen

-(


NNN%D8IK@AE;<MI@<J%EC

A8EL8I@

N@CC<DA8I;@E


A8EL8I@

Verhalen over verlies en verlangen

N`cc\dAXi[`e De verhalen in Raaf van Willem Jardin laten de onheilspellende, ontroerende, soms humoristische obsessies van normale mensen zien. Het bewustzijn van alle personages wordt bepaald door verlies. Verlies van onschuld, van een geliefde, van jeugd, van zelfvertrouwen. De tragiek van dit verlies wordt onverbloemd en aangrijpend in beeld gebracht. Zo ontmoeten we Walter Freeman, de Amerikaanse arts die iets te ijverig lobotomieën uitvoert. Een jongen neemt een meisje mee naar een gala, maar de avond verloopt anders dan gepland. Twee vrienden vertrouwen elkaar ‘in een zuipkeet die Anna heet’ hun diepste geheim toe. Ook maken we kennis met het meisje Annet dat zich uit zelfbescherming verstopt in de kruipruimte van het huis. En met een jaloerse man in een houten wachttoren aan de Berlijnse muur. Raaf geeft inzicht in de menselijke verhoudingen zonder het raadsel

ervan te vergroten of te verkleinen. Zo zijn wij, zo is onze ze geschiedenis. We verliezen en we verlangen. Meer is er niet. Over Monografie vann de mond: ond ‘Wat een boek! Er is een pontiijk talent ficaal, oorspronkelijk derlandse opgestaan in de Nederlandse letteren.’ Atte Jongstra tra in Leeuwarder Courant ‘Meer dan interessant: ant: opmerkelijk.’ Jacq Vogelaar in De Groene Amsterdammer ‘Willem Jardin heeft met dit en statement spetterende boek een ben er weer gemaakt. We hebben eentje bij.’ Kees ’t Hart in De Groene Amsterdammer mmer ‘Een debuut dat nu al klassiek lijkt.’ Juryrapport Academica ica DebutantenPrijs

Met Raaf laat Willem Jardin opnieuw zien dat hij tot een van de meest oorspronkelijke stemmenn van de Nederlandse literatuur behoort Jardin werd met Monografie van de mond genomineerd voor de Academica DebutantenPrijs Gifdfk`\ › @ek\im`\nj › 9f\bgi\j\ekXk`\

Fekn\igIfXc[Ki`\Y\cj GXg\iYXZbZX%(-'Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajZX%ö(.#0, @J9E0./0')0'/-0,' ELI*'* M\ijZ_`aek`eaXelXi`)'((

N`cc\dAXi[`e(0-+ jkl[\\i[\^\jZ_`\[\e`j`eLki\Z_k\e9\ic`ae%@e)''/ glYc`Z\\i[\_`a[\ifdXeDfef^iXÔ\mXe[\dfe[%;XXid\\n\i[_`a^\efd`$ e\\i[mffi[\8ZX[\d`ZX;\YlkXek\eGi`aj%?`a`ji\[XZk\limXe_\kc`k\iX`i\ k`a[jZ_i`]kBfikM\i_XXc%

M<I?8C<E

N@CC<DA8I;@E

-*


A%=FC<P

A8EL8I@

:?I@JKFG?<I?@K:?<EJ


A8EL8I@

Memoires van een bevlogen ruziezoeker

:_i`jkfg_\i?`kZ_\ej schrijft over de oorlog in Vietnam, Waar de journalist Christopher de seksuele escapades op Engelse Hitchens optreedt, is er altijd b Dylan of jongensinternaten, Bob rumoer. Hij zoekt de controverse op, neemt geen blad voor de mond de interventie in Irak, zijn oorspronkelijke geest weet steeds en gaat alle hypocrisie te lijf. Hij is weer verbanden bloot te leggen een beruchte bon vivant en staat weken van die het onderwerp losweken bekend om zijn liefde voor literaelke gemeenplaats. tuur en voor alcohol. Als buitenIn Hitch 22 maakt deze criticaster landcorrespondent verbleef hij op de gevaarlijkste plaatsen ter wereld. met het vlijmscherpe intellect de n levenslezer deelgenoot van zijn Deze militante atheïst en bohechiedenis van geschiedenis, een geschiedenis mien (die in Who’s Who bij hobby’s uitersten. ‘drinken’ en ‘discussiëren’ laat aantekenen) werpt op elk onder‘Prikkelende en opwindende dende werp dat hij aansnijdt een nieuw memoires.’ The New York ork Times en onverwacht licht. Of hij nu

Hitch 22 leest als een spannend jongensboek Christopher Hitchens maakte meer mee dan in één leven lijkt te passen Bijzondere memoires van een controversiële intellectueel

Ffijgi%k`k\c?`kZ_)) M\ikXc`e^I`Z_Xi[Bil`j Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%++/Ycq% =fidXXk(+o)(#,Zd Gi`ajZX%ö)0#0, @J9E0./0')0'/.(*( ELI*)' M\ijZ_`aek`eaXelXi`)'((

Gifdfk`\ › 8lk\lijY\qf\b › GlYc`\bfgki\[\e`%j%d% Af_e8[Xdj@ejk`klk\ › 8[m\ik\ek`\j`e fg`e`\YcX[\e

D<DF@I<J

:?I@JKFG?<I?@K:?<EJ

-,


A8EL8I@

รถ(,#''

Ffijgi%k`k\c>f[@jEfk>i\Xk M\ikXc`e^GXlcN`kk\ Fekn\igQ\ef GXg\iYXZb*(/Ycq% =fidXXk(+o)(#,Zd Gi`ajรถ(,#$ @J9E0./0')0'/.(+/ ELI.+' M\ijZ_`aek`eaXelXi`)'((

--

:?I@JKFG?<I?@K:?<EJ

EFE$=@:K@<


A8EL8I@

Een duivels goed boek over religie

:_i`jkfg_\i?`kZ_\ej Christopher Hitchens trekt in God is niet groot fel van leer tegen de godsdienst. Door nauwkeurige analyse van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie en zorgt voor miskenning van de bakermat van onze beschaving. God is niet groot is stilistisch briljant, geestig, boos, onredelijk, overtuigend, erudiet en scherpzinnig – een boek om in één adem uit te lezen.

‘Wie na driehonderd bladzijden niet op zijn minst negenhonderd keer instemmend heeft gegniffeld, inwendig gevloekt of verrukt de adem ingehouden, is behept met het Ware Geloof.’ De Tijd

‘God zou zich gevleid moeten voelen; anders dan de meesten die om zijn aandacht bedelen, behandelt Hitchens hem als een volwassene.’ The New York Times

‘Een vlijmscherpe aanklacht tegen alles wat naar geloof riekt.’ Het Parool ‘God is niet groot maakt op een gezonde manier korte metten met de slechte argumenten van gelovigen.’ Publisher’s Weekly

God is niet groot werd genomineerd voor de prestigieuze National Book Award Van God is niet groot verkochten we ruim 8000 exemplaren

A%=FC<P

:_i`jkfg_\i?`kZ_\ej(0+0 `j\\e mXe[\Zfekifm\ij`‡c\\e^\q`Z_kjY\gX$ c\e[\`ek\cc\Zkl\c\emXe8d\i`bX\e m\\c^\miXX^[iX[`f$\ek\c\m`j`\Zfd$ d\ekXkfi%?`a`jjZ_i`am\e[i\[XZk\li mXeMXe`kp=X`i\e^Xjk[fZ\ekXXe[\ E\nJZ_ffc`eE\nPfib%Q`aeYf\b>f[ `je`\k^iffkjkfe[Y`ee\e\\en\\beX m\ijZ_`ae\efg[\Y\jkj\cc\ijc`ajkmXe K_\E\nPfibK`d\j%

EFE$=@:K@<

:?I@JKFG?<I?@K:?<EJ

-.


ALC@898@<I

A8EL8I@

8KK@C898IK@J


A8EL8I@

Internationale doorbraak van veelgeprezen Hongaarse schrijver

8kk`cX9Xik`j Andor Weér, een zesendertigjarige schrijver, woont met Rebeka, zijn moeder, in een klein appartement. Ooit was zij een van de meest gevierde toneelspeelsters van Boedapest, maar nu zet ze geen voet meer buiten de deur. Andor kan geen weerstand bieden aan haar maniakale tirannie en ondanks het feit dat hun relatie ontaardt in een hel van haat, onderdrukking en leugens is hij niet in staat haar in de steek te laten. Maar dan ontmoet Andor de mooie en zorgzame Eszter en het is liefde op het eerste gezicht. Met een volwaardig leven schijnbaar binnen handbereik besluit Andor dat het tijd is Eszter aan zijn moeder voor te stellen. Rust is zowel een ironische politieke roman over de laatste dagen van het communistische Hongarije als een beklemmende familiegeschie-

denis, die met virtuoos tuoos vertelplezier laat zien dat er niets grappiger is dan ongeluk. ‘Niet alleen een ontdekking, ntdekking, maar e.’ Focus een literaire sensatie.’ ft niemand ‘Sinds lange tijd heeft sternis verteld.’ mooier over de duisternis hau Frankfurter Rundschau ‘Bartis doet de een n denken aan Joyce, de ander aan n Kafka en weer anderen aan Roth, maar uiteindeijkingen lijk zijn alle vergelijkingen overbodig door de kracht van zijn orginaliteit.’ Arturo Mantecón, ForeWord ‘Op een vreemde, prachtige rachtige en verontrustende manier laat deze roman zien hoe ver mensen gaan om hun eigen hel tee waarborgen.’ Publishers Weekly (Starred arred Review)

Rust won de door het Amerikaanse tijdschrift rift Three Percent georganiseerde prijs Het Beste Vertaalde taalde Boek van 2008 De roman is vertaald in vijftien talen

Gifdfk`\ › @ek\im`\nj

8kk`cX9Xik`j#^\Yfi\e`e(0-/k\KXi^lDli\jDXifjmXjXi_\cp #If\d\e`‡# nfi[kXc^\d\\eY\jZ_fln[Xcj\\emXe[\d\\jkm\ie`\ln\e[\D`[[\e$<lifg\$ j\jZ_i`am\ijmXe[\q\k`a[%?`ajkl[\\i[\]fkf^iXÔ\\eglYc`Z\\i[\q`ae\\ijk\ ifdXe`e(00,%Iljk`jY\biffe[d\k[\K`Yfi;„ipGi`q\\e[\JXe[fiD}iX` Gi`q\%9Xik`jnffek`e9f\[Xg\jk%

IFD8E

8KK@C898IK@J

Ffijgi%k`k\c8epl^Xcfd M\ikXc`e^:fiX$C`jXJ•kf Fekn\ig;GJ GXg\iYXZbZX%*'+Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajZX%ö(0#0, @J9E0./0')0'/.('' ELI*') M\ijZ_`aek`eaXelXi`)'((

-0


?FCC8E;J<?FF>K<#AFFJKM8E;<E9IF<B

A8EL8I@

:<<JQFFE


A8EL8I@

Indringend portret van een land in de greep van de drugsmaffia

:\\jQffe In de Mexicaanse drugsoorlog vallen meer doden dan in Afghanistan. De oorlog wordt door leger, politie en de kartels onderling op wrede wijze uitgevochten: lijken die aan een touw onder een viaduct hangen, lichamen die uit vliegtuigjes worden gegooid en plastic zakken vol lichaamsdelen, dikwijls voorzien van een ‘narcoboodschap’. Mexico ontbijt dagelijks met een overdaad aan gruwelijke beelden. Jarenlang is gewaarschuwd voor de Colombianisering van Mexico, maar die is allang voltooid: Mexico is een narcostaat geworden. De narcos hebben bovendien hun stempel gezet op de hedendaagse

Mexicaanse cultuur. uur. De taal is erdoor veranderd d en er is een compleet nieuw muziekgenre ontstaan: de narcocorridos rcocorridos of drugsballades, waarin de drugsn worden toegezonbazen als helden uur en de film is gen. In de literatuur de drugscultuur het dominante thema geworden. Narcostaat Mexico geeft een d van de wereld indringend beeld van de Mexicaanse se drugshandelaren en de gruwelijke lijke oorlog die zij d. Bovendien laat hebben ontketend. oe de georganihet boek zien hoe seerde misdaad de hoofdpersoon is geworden van de cultuur van Mexico in al haar facetten.

Het gruwelijke verhaal over hoe drugskartels rtels de macht in het land overnemen Een actueel boek over een onderwerp waar ar ook de Nederlandse kranten vol van staan

Gifdfk`\ › MffiglYc`ZXk`\ › @ek\im`\nj :\\jQffe(0,( `j]i\\cXeZ\Zfii\jgfe[\ek`eCXk`aej$8d\i`bXd\kXcj jkXe[gcXXkjD\o`Zf$JkX[%?`a`j_`jgXe`jkd\kXcjjg\Z`Xc`jXk`\[\c`k\iXklli\e ^\jZ_`\[\e`jmXeCXk`aej$8d\i`bX%?`aglYc`Z\\i[\\\i[\i;\cfbif\gmXeD\o`Zf% @e)''.m\ijZ_\\eY`aD\lc\e_f]]q`aeYf\b?\kif[\Zfek`e\ek#fm\i[\e`\ln\ c`ebj\c\`[\ijmXeCXk`aej$8d\i`bX%

EFE$=@:K@<

:<<JQFFE

Fekn\igQ\ef GXg\iYXZbZX%)//Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajZX%ö(/#0, @J9E0./0')0'/.(/ELI-/' M\ijZ_`aek`eaXelXi`)'((

.(


A8E?%DPJAB@E

A8EL8I@

A8E?%DPJAB@E


A8EL8I@

Ontdekkingstocht door de wereld en de woorden

AXe?%Dpjab`e In Rekenkunde van de tastzin onderneemt Jan H. Mysjkin een reis door de wereld en de woorden. In het eerste gedicht gaat de ik-figuur aan wal op een voor hem onbekend continent. Het wordt een ontdekkingstocht van foto naar foto en van dichtvorm naar dichtvorm. In de geruchtmakende bloemlezing Hotel New Flanders wordt Mysjkin als dichter een einzelgän-

ger genoemd. De samenstellers bevestigen dat ze ‘het oeuvre zeer appreciëren, terwijl rwijl het zich in n soort excenonze ogen in een vindt’. Zijn positie trische baan bevindt’. als buitenstaander der heeft zeker te maken met Mysjkins sjkins seminomaven tussen dische vertalersleven oekarest en Parijs. Amsterdam, Boekarest Rekenkunde van de tastzin is een zowel avontuurlijke ijke als klassieke bundel van een groot dichter.

De poëzie van Jan H. Mysjkin wordt voorr het eerst door Meulenhoff uitgegeven Gedichten van Mysjkin zijn vertaald in het Duits, Engels, Frans, Roemeens, Russisch en Servisch isch

Gifdfk`\ › @ek\im`\nj

AXe?%Dpjab`e(0,, `j[`Z_k\i\em\ikXc\i#mXegifqX\egf‡q`\\emXe bcXjj`\b\Xlk\lij\eXlk\lijl`k[\XmXek$^Xi[\%9\^`e[`kaXXiff^jkk\_`aXcfd cf]d\kq`aem\ikXc`e^mXe;\^iXX]mXeDfek\Zi`jkf#[\bcXjj`\b\Xmfekli\eifdXe mXe8c\oXe[i\;ldXj%J`e[jq`ae[\YllkMfidY\\c[`^\^\[`Z_k\e(0/, glYc`Z\\i[\_`aq\jYle[\cj%

><;@:?K<E

A8E?%DPJAB@E

Fekn\igJk\m\emXe[\i>XXln GXg\iYXZbZX%/'Ycq% =fidXXk(*o)(#,Zd Gi`ajZX%ö(/#0, @J9E0./0')0'/.()+ ELI*'M\ijZ_`aek`eaXelXi`)'((

.*


A8EL8I@

‘Even geestig als droevig boek’ van de dagelijkse Volkskrant-columniste

8X]9iXe[k:fijk`lj In Het jaar dat ik 30 werd doet Aaf op geestige wijze verslag van wat zij gedurende een jaar meemaakt. Ze vertelt over haar bindingsangstige geliefde Meneertje Knipperlicht, over haar mislukte verhuizing naar New York (voor hem), over de kunst van het logeren maar ook over het gevaar van samenleven met een kat. Aaf loopt over van de goede voornemens. Maar dan verschijnt Meneertje Knipperlicht na een korte afwezigheid weer in haar leven. En nu wil hij alles, zelfs een kind...

‘Hartveroverend onhandig en met veel gevoel voor drama en zelfspot.’ NRC Handelsblad ‘Vlot en vaak geestig doet ze verslag van wat haar zoal overkomt.’ Opzij ‘Even geestig als droevig.’ Het Parool ‘Hilarische en herkenbare avonturen.’ Jan

Het jaar dat ik 30 werd is een zeer eigentijds, komisch en herkenbaar boek voor iedereen die dertig wordt, is of ooit is geweest.

Fekn\igIfXc[Ki`\Y\cj GXg\iYXZb(0)Ycq% =fidXXk()#,o)'Zd Gi`ajö('#$ @J9E0./0')0'/.(,, ELI*'( M\ijZ_`aek`eaXelXi`)'((

.+

8X]9iXe[k:fijk`lj(0., jZ_i\\] aXi\ecXe^mffieiZ%e\ok\e_\\]kel\\e [X^\c`abj\Zfclde`e[\MfcbjbiXek% <\i[\inXjq\i\[XZk\liY`a<cc\\e =fc`X%Q\glYc`Z\\i[\[`m\ij\Zfclde$ Yle[\cj\e_\k?Xe[Yf\bmffi[\ df[\ie\miflnd\kDXZ_k\c[mXe >\c[\i%JXd\ejg\\c[\eq`affb_\k _`cXi`jZ_\k_\Xk\igif^iXddX Clo\gifYc\d\e%

88=9I8E;K:FIJK@LJ

NNN%D8IK@AE;<MI@<J%EC

ö('#''

IFD8E


A8EL8I@

Boekenweek: veelgeprezen Jezus-biografie van de vermaarde filmregisseur

GXlcM\i_f\m\e In Jezus van Nazaret stelt Paul Verhoeven deze vraag: wie was Jezus werkelijk en waar stond hij voor? Op basis van grondig onderzoek blijkt namelijk dat de mythische en Bijbelse figuur Jezus niet anders kan dan plaatsmaken voor een historische figuur: een revolutionair. Verhoeven ontdoet in zijn zeer inzichtelijk geschreven studie Jezus Christus van tweeduizend jaar religieuze inkleuring. Paul Verhoeven schreef met zijn spraakmakende biografie Jezus van Nazaret een boek over een held.

‘Een onverwacht goed boek, en prima onderbouwd ook, en aangenaam verpozen voor kenners en leken. Verhoeven brengt zijn gevoel voor drama en realisme mee en dat pakt goed uit.’ NRC Handelsblad ‘Het is zeker een bijzonder boek. Alleen al omdat Verhoeven demonstreert hoe grondig hij zich in zijn onderwerp heeft verdiept.’ Elsevier

Rond de kerstdagen zal de IKON een programma uitzenden waarin Paul Verhoeven en Rob van Scheers in Israël het boek toelichten Het geschreven portret als Boekenweekthema. Jezus van Nazaret is hét boek voor de Boekenweek Van Jezus van Nazaret zijn inmiddels 30.000 exemplaren verkocht

IF9M8EJ:?<<IJ

GXlcM\i_f\m\e(0*/ `ji\^`jj\li mXejlZZ\jÔcdjXcjKlibj]il`k(0.* # Jfc[XXkmXeFiXea\(0.. #;\m`\i[\ dXe(0/* #IfYfZfg(0/. #9Xj`Z @ejk`eZk(00) #JkXij_`gKiffg\ij (00. \eQnXikYf\b)''- %;`kYf\b bnXdkfkjkXe[`em\ii\^XXe[\ jXd\ejgiXXbd\kIfYmXeJZ_\\ij# q`aeY`f^iXX]%

9@F>I8=@<

G8LCM<I?F<M<E

ö()#,'

Fekn\igJkl[`fAXe[\9f\i >\Yfe[\e)//Ycq% =fidXXk(*#,o)(Zd Gi`ajö()#,' @J9E0./0')0'/,')( ELI.'' I\\[jm\ijZ_\e\e

.,


A8EL8I@

Twee charismatische auteurs...

K_\iX:fgg\ej Thera Coppen Coppens schreef een biografie over H Hortense, de vergeten koning koningin. Het leven van Hortense de Bea Beauharnais (17831837) was een aaaneenschakeling van riskante av avonturen. Als kind moest ze van he het paradijselijke Martinique naar Frankrijk eiland Martiniq vluchten, waar juist de Revolutie was uitgebroken uitgebroken. Haar vader hoofd onder de verloor het hoo moeder ontsnapte guillotine, haar m gevangenis. Hortense trouwuit de gevangen de met de broer van de keizer: Louis Napoleon. In 1806 werd Louis verheven tot koning van Holland en nam Hortense haar intrek in Huis ten Bosch. Coppens heeft in Hortense. Thera Coppen

De vergeten koningin van Holland een aangrijpend portret geschetst van deze fascinerende vrouw en op meeslepende wijze de Franse en Hollandse geschiedenis ineengevlochten. ‘Thera Coppens heeft in haar 579 blz. tellende boek zo’n spannend verhaal verteld dat Hortense. De vergeten koningin van Holland twee weken na verschijning uitverkocht was.’ Baarnsche Courant ‘Een prachtig boek over een vergeten vrouw uit de Nederlandse geschiedenis. Het is een dikke pil, maar echt interessant. En, niet onbelangrijk, het leest prettig weg.’ Zin

Thera Copp Coppens verzorgt rondleidingen en dagtochten, waarbij ha haar publiek aan haar lippen hangt Tijdens de B Boekenweek komt Thera Coppens graag in de boekhan boekhandel langs om een lezing te verzorgen. Een progra programma met muziek van Hortense en een multimediale presentatie is dan eveneens mogelijk multimedia

.-

IFEQN8><D8B<I

Fekn\ig9i`^`kk\JcXe^\e >\Yfe[\eZX%,/+Ycq% =fidXXk(*o)*Zd Gi`ajö)0#0, @J9E0./0')0'../.* ELI*)'#-/( I\\[jm\ijZ_\e\e

K_\iX:fgg\ej(0+. `jXlk\limXe _`jkfi`jZ_\Yf\b\eXcj8ekfe`ljDfi# _f]jZ_`c[\imXeBXi\cM#9XXiej\ cljk_fm\e#;X^\iXX[mXeFiXea\$EXjjXl \eDXi`\:fie„c`\%Q\glYc`Z\\i[\ fe[\iXe[\i\`eEI:?Xe[\cjYcX[# M`ki`e\\eEflm\Xl%

K?<I8:FGG<EJ

9@F>I8=@<


A8EL8I@

...op tournee tijdens de Boekenweek

G`\k:Xc`j Piet Calis bracht met zijn biografie de Nederlandse dichter Vondel opnieuw tot leven. In Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679) wordt deze grote schrijver in de zeventiende eeuw geplaatst: tegen de achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog, en in de stad Amsterdam die in verbluffend korte tijd uitgroeide tot de commerciële metropool van Europa. Piet Calis is een boeiende verteller en zijn lezingen trekken veel publiek. Moeiteloos brengt hij zijn

genheid over enthousiasme en bevlogenheid steraars. Zo aan zowel lezers als luisteraars. maakte zijn optreden in De Wereld Draait Door vorig jaar grote rote indruk. ‘Een boek dat je ook voor oor je literaire plezier leest.’ Kees Fens in de Volkskrant ‘Het is Calis’ verdienste dat hij Vondel bevrijdt van het stoffige imago van nationale dichter, chter, op ed publiek een manier die een breed zal aanspreken.’ Trouw

In de Boekenweek van 2011 staat het levensverhaal rhaal ff twee centraal. Daarom brengt uitgeverij Meulenhoff succesvolle auteurs onder de aandacht: Thera Coppens en Piet Calis Piet Calis brengt in de Boekenweek 2011 graag een en rtellen bezoek aan uw boekhandel om over Vondel te vertellen

NNN%D8IK@AE;<MI@<J%EC

Vondel stond op de longlist voor de Erik Hazelhoff lhoff Biografieprijs 2010

9@F>I8=@<

G`\k:Xc`j(0*- gifdfm\\i[\`e(0/0 fg?\kfe[\i^ife[jm\inXZ_k\e% JZ_i`am\ij\ek`a[jZ_i`]k\ekljj\e(0+( \e(0+,#`e(00*^\mfc^[[ffiJg\\ckl`e mXe[\k`kXXeka\j%?\k[\i[\[\\cmXe [\q\j\i`\#;\mi`\e[\emXen\c\\i# bnXdl`k`e(000%D\k?\k\c\bki`jZ_ Y\jkXXenfi[k[\q\j\i`\X]^\jcfk\e% @e)''/dXXbk\[\b\ee\imXe[\ df[\ie\c`k\iXklli\\el`kjkXga\eXXi fl[\i\k`a[\ed\kq`aegiXZ_k`^\ Y`f^iXÔ\fm\iMfe[\c%

G@<K:8C@J

Fekn\ig9i`^`kk\JcXe^\e >\Yfe[\eZX%+-+Ycq% =fidXXk(+o)(#,Zd Gi`ajö*,#$ @J9E0./0')0'/(+/( ELI-)( I\\[jm\ijZ_\e\e

..


verschijningslijst ALE@

FBKF9<I

José Eduardo Agualusa, Het labyrint van Luanda, roman Emma Brunt, Onwijs oud, literaire non-fictie Renske de Greef, Lust, columns Lava, tijdschrift Lisa Moore, Februari, roman Rob van Scheers, Elvis in Nederland, non-fictie Rob van Scheers, De Jazz parade, non-fictie Maarten Schinkel, Drie, roman Maarten Schinkel, Narcissus, roman

Marilyn Monroe, Ik ben alleen, dagboek Beatrijs Ritsema, Het Grote Etiquetteboek, non-fictie Adrienne Sharp, De ware geschiedenis van Mathilde Kschessinska, roman Laney Salisbury en Aly Sujo, Vervalst! De brutaalste kunstzwendel ooit, non-fictie Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries (red.), De 100 allermooiste gedichten van de Europese poëzie, poëzie John Banville, De onsterfelijken, roman Giorgi Bassani, Het verhaal van Ferrara, roman Lava, tijdschrift Robert Hass, Een verhaal van het lichaam, poëzie Noël van Bemmel, Task Force Uruzgan, non-fictie Carolina Trujillo, De terugkeer van Lupe Garcia, roman

ALC@ Les Murray, De planken kathedraal, poëzie Oliver Sacks, Mexicaans dagboek, non-fictie Brady Udall, De eenzame polygamist, roman Mario Vargas Llosa, Palomino Molero & De geesten van de Andes, romans Mario Vargas Llosa, De jonge honden van Miraflores, verhalen Han van de Vegt, De zeilen van de aarde, poëzie

8L>LJKLJ Aristide von Bienefeldt, De zus die Anna Magnani niet was, roman Roberto Bolaño, Het Derde Rijk, roman Dagkalender van de poëzie David Dow, Kroniek van een executie, non-fictie Jens Christian Grøndahl, Indian summer, roman Hubert Lampo, De komst van Joachim Stiller, roman Rob Vreeken, Baas in eigen boerka, non-fictie

EFM<D9<I Laurent Binet, HhhH, roman Paul Schnabel, Peter Giessen e.a., De gammacanon, non-fictie Raymond Tallis, De vinger, non-fictie Aleksandar Hemon, Liefde en hindernissen, verhalen Gabriel García Márquez, Het kwade uur, roman Gabriel García Márquez, De avonturen van Miguel Litín, roman Oliver Sacks, Het innerlijk oog, non-fictie Oliver Sacks, Stemmen zien, non-fictie Yves T’Sjoen, De tegenstrijdige generatie, poëzie John Leerdam en Noraly Beyer (red.), Suriname en ik, non-fictie Michiel van Kempen (red.), Voor mij ben jij hier, verhalen Nick Cave, De dood van Bunny Munro, roman Jhumpa Lahiri, Vreemd land, verhalen

J<GK<D9<I

;<:<D9<I

Huub Beurskens, Maar waar is het drama?, essays Huub Beurskens, Mathieu, poëzie Piet Calis, Venus in minirok, non-fictie Ashraf El-Hojouj, Khaddafi’s zondebok, non-fictie Robert Greene en 50 Cent, De wetten van succes, non-fictie Robert Greene, De 48 wetten van de macht, non-fictie Robert Greene, De 24 wetten van het verleiden, non-fictie José Saramago, Kaïn, roman Ibrahim Selman, Laatste vlam, roman Rupert Thomson, Dit feest heeft lang genoeg geduurd, roman

Jens Christian Grøndahl, Dat weet je niet, roman Jens Christian Grøndahl, Over een uur ontluiken de bomen, memoires

./

A8EL8I@ Sabina Berman, Zeedieren zijn stille wezens, roman Willem Jardin, Raaf, verhalen Christopher Hitchens, Hitch 22, memoires Christopher Hitchens, God is niet groot, non-fictie Attila Bartis, Rust, roman Cees Zoon, Narcostaat Mexico, non-fictie Jan H. Mysjkin, Rekenkunde van de tastzin, poëzie Aaf Brandt Corstius, Het jaar dat ik 30 werd, roman

M<IJ:?@AE@E>JC@AJK


colofon E<;<IC8E;

9<C>@Ă&#x17E;

Uitgeverij J.M. Meulenhoff Herengracht 507 1017 bv Amsterdam Postbus 100, 1000 AC Amsterdam

Uitgeverij Lannoo Kasteelstraat 97 8700 Tielt

020 55 33 500 020 53 53 130 www.meulenhoff.nl info@meulenhoff.nl

0032 (0)51 42 42 11 0032 (0)51 40 11 52 www.lannoo.com info@lannoo.be

M<IBFFG9@EE<E;@<EJK

J8C<JD8E8><I

Viktor Groothoff v.groothoff@meulenhoffboekerij.nl T 020 55 33 520 Vince Teuben v.teuben@meulenhoffboekerij.nl T 020 53 53 122

Katrien Beeusaert katrien.beeusaert@lannoo.be

D8IB<K@E>

I<K8@CD8IB<K@E>

Yrja Danner y.danner@meulenhoffboekerij.nl T 020 53 53 126

Lien Desmet lien.desmet@lannoo.be

T F

T

F

;@I<:K<M<IBFFG

Britt Stuyts britt.stuyts@lannoo.be

J<E@FII<>@FD8E8><I MC88DJ$9I898EK#C@D9LI> <E8EKN<IG<E

Goel Lauwers T 0032 (0)496 59 87 57 goel.lauwers@lannoo.be I<>@FD8E8><IN<JK$FFJK$ <ED@;;<E$MC88E;<I<E

Lien Camelbeke T 0032 (0)473 61 44 56 lien.camelbeke@lannoo.be

M<IBFFG9@EE<E;@<EJK D8IB<K@E><EM<IBFFG

Jeroen Tilma jtilma@meulenhoffboekerij.nl T 020 55 33 562 GL9C@:@K<@K

Marianna Sterk m.sterk@meulenhoff.nl publiciteit@meulenhoff.nl T 020 55 33 560

Nadine Algoet Dorine Vankeirsbilck Ann Verbeke Ann Torck Anke Hommez T 0032 (0)51 42 42 72 boekbestellingen@lannoo.be

Besteladres voor de Nederlandse boekhandel: Centraal Boekhuis, Scholtens en J.M. Meulenhoff

B<P8::FLEKD8E8><I 9L@K<E9F<B?8E;<C

Dirk Meulemans T 0032 (0)496 59 87 64 dirk.meulemans@lannoo.be J<E@FII<>@FD8E8><I N<JK$FFJK$<ED@;;<E$ MC88E;<I<E

FEKN<IG

Lava, Amsterdam www.lava.nl

Ann Van Hulle T 0032 (0)497 42 27 92 ann.vanhulle@lannoo.be ;@JKI@9LK@<=FE;J<E

B<P8::FLEKD8E8><I 9F<B?8E;<C

Martine De Smet T 0032 (0)473 67 76 53 martine.desmet@lannoo.be Informatie over vertegenwoordiging bij de Nederlandse boekhandel: zie verkoop binnendienst

I<>@FD8E8><IMC88DJ$ 9I898EK#C@D9LI><E 8EKN<IG<E

Bart Van Averbeke T 0032 (0)497 59 35 01 bart.vanaverbeke@lannoo.be

Sabine Froyman sabine.froyman@lannoo.be Gunther Spriet gunther.spriet@lannoo.be Hilde Snauwaert hilde.snauwaert@lannoo.be G<IJD8IB<K@E>

Mieke Deprez mieke.deprez@lannoo.be Stefanie De Craemer stefanie.decraemer@lannoo.be Evy Van Eenoo evy.vaneenoo@lannoo.be Evelien Vande Walle evelien.vandewalle@lannoo.be

:FCF=FE

.0


DXi`cpeDfeif\9\Xk J_XigCXe\pJXc`jYlip G]\`a]]\i>\ikAXe[ >`fi^`f9XjjXe`IfY\ik :Xifc`eXKila`ccfCXli\e G\k\i>`\j\eIXpd ?\dfe>XYi`\c>XiZˆX EfiXcp9\p\iAf_ B\dg\eE`Zb:Xm :_i`jk`Xe>iµe[X_cJ AXi[`e:_i`jkfg_\i :\\jQffeAXe?%Dpjab GXlcM\i_f\m\eK_\

Meulenhoff Aanbiedingsbrochure Najaar 2010  

Meulenhoff Aanbiedingsbrochure Najaar 2010