Måneds Fotograferings Guide

Page 1

-

2018 -

0

MANEDSFOTOGRAFER ING/ S

GUIDE BY METTE LYCK


0

MANEDS BARN De sk0nneste bi/leder af dit barns f0rste or. Det f0rste ar af din babys liv sker der sa meget. Udviklingen gar sa hurtigt, at man ncesten glemmer de sma t ing der sker. Fra at de kan ligge pa bare en arm til at de griner for f0rste gang, sidder af sig se lv og til sidst kan star op. Alt det kommer med i din serie, nar du vce lger at fa dit barn fotograferet det f0rste ar, en gang om maneden. Serie er lavet billede for billede, hvad netop barnet kan nar de er sa og sa gammel. Og aile tingene er noget jeg har, t0jet tager I se lv med. Hvergang far I at vide hvad der ska l tages med nceste gang. Har I selv noget I gerne vi i have med pa et billede sa passer vi det ind i serien . Bemcerk : Manedsoptagelser tages kun om tirsdagen.

. 6.


- MANEDSB0RN -

-3-


PRISE R

I

PAKKE 1

I

PAKKE 2

Der leveres 12 stk 9x12 em billeder, et for hvert maned. Betales ved f0rste fotografering.

Der leveres en collage 50x50 em, med aile 12 billeder taget over et ar. Betales ved f0rste fotografering.

kr. 3495,00

kr. 3495 ,00

I

PAKKE 3

I

Der leveres 12 filer h0jopl0selig 30x40 em et for hver maned i S/H og farve Betales ved f0rste fotografering.

TILK0B

Ved k0b af ekstra billeder, bestilt sam me dag Samme motiv 175,Andet motiv 225,Ekstra fil (ga:lder kun pakke 3) 395,Ramme og Passepartout til pakke 1 1060,Ramme til pk. 2 455,-

kr. 4995,00 -4-


-MAN EDSB0RN-

-5-


+ 45 38 11 48 98 mette@mettelyck.dk www.mettelyck.com