BPG skolekatalog 2024

Page 1

S KO L E K AT A LO G 2024

Gi deg selv et forsprang! — 1 —


V E L KO M M E N T I L B E R G E N P R I V AT E G Y M N A S På BPG lærer du metoder og strategier som gir deg et forsprang videre i livet.

Du skal lykkes med din skolegang ! På Bergen Private Gymnas får du nye muligheter og nye venner fra hele Bergen og omegn. Vi arbeider for at du som elev skal utvikle dine evner. Vår jobb er å få frem det beste i hver enkelt.

Vi lever i en verden der stadig nye utfordringer må løses. Vi vil at våre elever skal utvikle forståelse for at handlingene og valgene til hver enkelt har betydning, og ruste dem for en fremtid i stadig endring.

Vårt mål er først og fremst å forberede deg til videre studier. Det betyr mer enn god fagkunnskap og gode karakterer. Du vil lære å jobbe tverrfaglig, bærekraftig og kreativt både alene og sammen med andre.

Det er tydeligere enn noen gang hvor viktig det er å være i stand til å utvikle seg og å lære å lære. For oss er det viktig å gi våre elever kompetanse som har betydning for mestring av eget liv.

Vi legger vekt på å se, utfordre og følge godt opp hver enkelt elev og benytter aktive og prosessorienterte læringsformer der dyktige lærere formidler sine fag på ulike måter.

Alle har et potensial. Vi vil hjelpe deg å realisere ditt, og lære deg metoder og strategier som er nyttige, ikke bare i studier, men også i utfordringer du møter senere i livet. Det er alltid lurt å gi seg selv et forsprang.

På BPG ønsker vi å motivere hver enkelt til å utvikle sin stemme. Vi skal gi våre elever tro på egne skapende evner og stimulere til kritisk tenkning og problemløsning. guri b . auran

Rektor Bergen Private Gymnas

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


______________________________ ENGASJERT: Nathalie Nordnes underviser elevene i engelsk. ______________________________

ENGASJERTE LÆRERE

BPG har et ungt og dynamisk kollegium og en stabil lærerstab der alle er glade i å undervise ungdommer. Alle lærerne har høy faglig kompetanse innen sine fagfelt. I tillegg til å undervise, jobber administrasjonen og lærerne jevnlig sammen for at elevene skal bli sett og utvikle seg personlig og faglig.

DIN EGEN MENTOR

Mentor er engasjert både i din trivsel og i din faglige utvikling, og er også et bindeledd mellom skole og hjem. De gir deg tilbakemelding på hvor du står og hjelper deg også til å finne strategier for å nå målene dine. BPG var den første skolen som startet mentorordning for 17 år siden, noe som har gitt oss lang erfaring som mentorer.

AKTIV LÆRING

Du som elev lærer best når du selv har en aktiv rolle. Hos oss lærer du å lage problemstillinger, innhente og vurdere informasjon, bruke gode læringsstrategier, og å vurdere din faglige utvikling. Du blir rustet for fremtiden og får lære å ta ansvarlige valg og å handle etisk og miljøbevisst.

TO FAG PER DAG

På BPG deler vi dagen inn i to selvstendige arbeidsøkter i stedet for flere enkelttimer. Det betyr at du har maks to fag å konsentrere deg om per dag. Det gir god tid til faglig fordypning i løpet av en skoledag. Vi arrangerer også leksehjelp der våre lærere hjelper dem som ønsker å jobbe mer med fagene på ettermiddagstid.

GODT SKOLEMILJØ

Trygghet og trivsel er avgjørende for at læring skal finne sted. På BPG legger vi stor vekt på at elevene skal ha det bra og at alle skal være inkludert. Derfor starter vi skoleåret med en bli-kjent tur. Lærerne er opptatt av å bygge gode relasjoner til elevene og at elevene har det fint seg imellom.

MIDT I SENTRUM

BPG holder til i Lars Hilles gate 15, midt i Bergen sentrum, og er dermed lett tilgjengelig fra alle bydeler. Fra Bystasjonen, Bybanen og jernbanestasjonen tar det kun et par minutter å gå til skolen. Vår sentrale beliggenhet gir oss mange muligheter til å benytte nærområdene, bedrifter, høgskoler og Universitetet i undervisningen.

— 3 —

INNHOLD

Hilsen fra rektor

2

6 grunner til å velge BPG

3

BPGs utdanningsprogrammer

5

Studiespesialisering

7

Elevintervju stud. spes.

9

Musikk, dans & drama

11

Elevintervju musikklinjen

13

Medier og kommunikasjon

15

Elevintervju MK

17

Engasjerte lærere

19

Aktiv læring

21

Tidligere elever

22

BPG er MOT-Skole

23

Tett på

24

Elevrådet

25

Sentral beliggenhet

26

Du får Mac

27

Spørsmål og svar

27


B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


2

3

MUSIKK, DANS & DRAMA

MEDIER & KOMMUNIKASJON

Dette passer for deg som ønsker å ha mange muligheter etter videregående. Med studiespesialiserende utdanningsprogram kan du senere velge nesten hva det skulle være. Hos oss tilbyr vi et bredt utvalg av programfag. Du velger selv din faglige fordypning avhengig av hva du vil bli. Etter fullført treårig utdanning har du mange muligheter. Du kan for eksempel bli ingeniør, jurist, økonom, lærer, fysioterapeut, lege eller veterinær.

Dette passer for deg som vil lære å spille og utvikle deg innen musikk. I løpet av tre år får du en-til-en undervisning i ditt hovedinstrument og i noen biinstrumenter. På timeplanen står fag som samspill, musikkteori, kor, ensembleledelse og produksjonsledelse. Slik oppnår du generell studiekompetanse på en spennende og variert måte. Inntak skjer på bakgrunn av spilleprøve. Etter Vg1 har BPG musikk som fordypning.

Dette passer for deg som ønsker å kombinere ditt studieforberedende løp med praktisk og kreativt arbeid i mediefagene. Vi lever i et samfunn der mediene preger stadig mer av vår hverdag. Digital kompetanse blir viktigere og viktigere i mange sammenhenger. Her lærer du å bruke og forstå alt fra sosiale medier, programvarer, skriftlig og muntlig kommunikasjon til film, foto og design. Dette vil være nyttig uansett hvilket studieløp du velger senere. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å gjøre det bra på medier og kommunikasjon.

— 5 —

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MUSIKK, DANS & DRAMA

STUDIESPESIALISERING

1

STUDIESPESIALISERING


______________________________ H EL L E A N G E L FOS S, R EA L FAG S L Æ R E R O G M ENTO R : - Det er utrolig kjekt å se når elevene gjennom utforskende og praktisk arbeid selv konstruerer sin egen kunnskap. ______________________________

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


STUDIESPESIALISERING HVORFOR VELG E ST UDI E SP E SI A L I SE R I N G?

Studiespesialiserende utdanningsprogram – for deg som ønsker flest mulig valgmuligheter etter videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram gir det bredeste grunnlaget for videre studier på universiteter og høyskoler. Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier. Noen av dem, som for eksempel medisin-, odontologi-, ingeniør-, siviløkonom-, og realfagsstudier, har spesielle opptakskrav.

fellesfag. Andre året velger du fordypning innenfor ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. På BPG har du mange valgmuligheter og kan også velge enkelte programfag fra andre studieforberedende program (medier og kommunikasjon og musikk) hvis du ønsker litt mer variasjon i timeplanen. Velger du studiespesialiserende utdanningsprogram er det en fordel at du liker å jobbe med teoretiske fag, at du er samarbeidsvillig, selvdisiplinert og er interessert i samfunnet rundt deg.

ANDREAS RASSMUSEN /// Seksjonsleder matematikk, lærer og mentor

GOD RÅDGIVNING

Noen har klare tanker om hva de ønsker å bli og vet at de trenger spesielle fag for å komme inn på drømmestudiet, mens andre synes det er vanskelig å vite. I løpet av Vg1 vil våre rådgivere og faglærere gi deg god veiledning om hvilke valg du kan og bør ta videre, ut ifra dine faglige forutsetninger og videre ønsker om veivalg. De hjelper deg med å sjekke hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger fag- og programområde.

Andreas er veldig opptatt av at elevene skal ha det trygt og godt på skolen og derfor jobber han mye med det sosiale i tillegg til det faglige. - Den faste mentortiden med klassen, sosiale tiltak vi gjør og de individuelle samtalene med elevene ser vi at er med på å skape et godt læringsmiljø på skolen.

MANGE VALGMULIGHETER

Første året på studiespesialiserende utdanningsprogram starter du med

FELLESFAG

PROGRAMFAG

Norsk (alle tre år) Engelsk (Vg1) Naturfag (Vg1) Samfunnskunnskap (Vg1) Geografi (Vg1) Fremmedspråk (Vg1 og Vg2)* Matematikk (Vg1 og Vg2) Historie (Vg2 og Vg3) Religion og etikk (Vg3) Kroppsøving (alle tre år)

REALFAG

*Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i Vg3 også.

• Kjemi • Fysikk • Biologi • Geofag • Teknologi og forskningslære • Matematikk R1/R2 • Matematikk S1/S2

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

• Engelsk • Psykologi • Sosiologi og sosialantropologi • Sosialkunnskap • Politikk og menneskerettigheter • Rettslære • Entreprenørskap og bedriftsutvikling — 7 —

• Markedsføring og ledelse • Økonomistyring • Samfunnsøkonomi • Økonomi og ledelse • Historie og filosofi KREATIVE FAG

• Bilde • Grafisk design • Musikk fordypning


______________________________ AR IZA HIN A & OSK A R: Ariza Hina og Oskar valgte studiespesialisering for å ha flest mulig valgmuligheter videre. ______________________________

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


ARIZA HINA & OSKAR INTERVJU MED ELE VE R PÅ ST UDI E SP E SI A L I SE R I N G

Ariza Hina Mansoor og Oskar Aasebø går i samme klasse i Vg3. De valgte studiespesialiserende utdanningsprogram fordi de da har mange valgmuligheter når de er ferdig med videregående. Ariza Hina vil bli kirurg, mens Oskar lenge har hatt en drøm om å bli pilot. Velger du studiespesialiserende utdanningsprogram kan du fordype deg innen realfag eller samfunnsfag, økonomi og språk. Det er også mulig å kombinere fagkretsene, som Oskar har valgt å gjøre. -Jeg har fysikk1 og R1, som pilotstudiet krever, men har også valgt økonomifag ettersom jeg er spesielt interessert i økonomi og aksjehandel, sier han. Ariza Hina, som skal studere medisin, har kun valgt realfag. De er begge veldig glade for at de valgte BPG. -BPG har et veldig åpent og inkluderende miljø, mange forskjellige folk og det er lett for alle å finne sin plass, sier Ariza Hina. FORNØYD MED LÆRERNE

Både Ariza Hina og Oskar skryter av lærerne sine og trekker frem at

de er hyggelige og møter elevene med et smil, de er flinke til å variere aktivitetene i timene og de bruker god tid på å bli kjent med hver elev. De liker også godt at lærerne er flinke til å snakke med elevene om hvordan de ligger an og hvordan de kan løfte seg i fagene. -Lærerne bryr seg og viser at læring kan være gøy. Det er også fint å ha en mentor som passer på deg, sier Oscar. AKTIVE ELEVER

På fritiden spiller Oskar fotball og trener styrke. Han pendler fra Austevoll de dagene han ikke bor på hybel. Ariza Hina driver med sjakk på nasjonalt nivå, er styremedlem i Norges Sjakkforbund og har svart belte i Taekwondo. Med travle hverdager er elevene glade for at skoledagen består av

to økter hver dag. -Det gir oss ekstra tid til fordypning og du får god hjelp av lærerne, sier Ariza Hina. Hun liker også at lærerne gir elevene medbestemmelse i undervisningen. Oskar trekker frem at klasserommøbleringen gir muligheter til godt samarbeid. -Det er lett å få hjelp av enten en medelev eller lærer hvis du står fast med noe, sier han. At BPG tilbyr leksehjelp i realfag synes de også er veldig bra ettersom ikke alle har mulighet til å få hjelp hjemme. NYTTIG KUNNSKAP

Ariza Hina og Oskar synes de lærer mye utover de vanlige skolefagene. Temadager om personlig økonomi, folkehelse og livsmestring og det å leve mer

bærekraftig vil de ha nytte av også når tiden på BPG er over. De to har akkurat hatt besøk av en fysioterapeut i klassen. -Det vi lærte om søvnbehov og hva god søvn kan gjøre for konsentrasjonen, og hva god pusteteknikk kan gjøre for nervene, er også viktig kunnskap, sier Oskar. Ved skolestart fikk alle elevene på BPG et kurs i læringsstrategier. -Der lærte vi metoder for å få kunnskapen inn i langtidshukommelsen, sier Oskar. Ariza Hina har selv benyttet flere av strategiene for å lære mer effektivt og det har vært til god hjelp for henne. -Temaene vi jobber med er viktige uansett hvilken vei livet tar. Jeg synes det er fint at BPG bryr seg om hvordan fremtiden vår blir, avslutter hun.

«Lærerne bryr seg og viser at læring kan være gøy».

— 9 —


______________________________ P O P ULÆRT BA ND RO M: I skolens bandrom «Hulen» er det alltid liv, både i skoletiden og på ettermiddagstid. ______________________________

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


M U S I K K , DA N S O G D R A M A HVORFOR VELGE M USI K K , DA N S O G DR A M A?

Musikk, dans og drama – en kreativ og skapende vei til studiekompetanse

ULIKE INSTRUMENTER

Liker du å uttrykke deg gjennom musikk, og å skape sceneopplevelser med andre, er musikk, dans og drama et godt alternativ for deg. Her får du fordypning i musikk, og i tillegg bred erfaring med dans og drama. Etter tre år får du generell studiekompetanse og dermed mulighet til å søke om opptak ved de fleste høyskoler og universiteter. Du vil få god utvikling i musikkfagene og samtidig styrke ferdigheter innen samarbeid, kommunikasjon og teoretiske fag som er svært viktig både i utdanning og arbeidsliv. På BPG arrangerer vi årlig flere store konserter der elevene får vist seg frem og får god erfaring i å lage store produksjoner, internt og sammen med profesjonelle utøvere. Våre elever blir undervist av svært dyktige og erfarne musikere og vi har i tillegg et godt og nært samarbeid med den profesjonelle musikkbransjen i Bergen.

På BPG er det alt fra sangere, strykere, brassutøvere, gitarister og trommiser, til elever som har Mac som hovedinstrument, noe som tilsammen utgjør et flott ensemble. Alle søkere til musikklinjen ved BPG må gjennom en obligatorisk opptaksprøve som du får innkalling til et par uker i forveien. Til denne forbereder du et kort program på det du vil velge som ditt hovedinstrument. I tillegg til å få individuell opplæring i hovedinstrumentet, vil du gjennom skoleløpet også få individuell opplæring i to biinstrumenter. Med fem ekstra undervisningstimer i uken er musikklinjen et arbeidskrevende, men likevel motiverende og engasjerende skolevalg. Fordelen er at du får inkludert og utviklet musikkinteressen din i skoletiden. Notekunnskap er en fordel, men ikke et krav for å søke seg inn hos oss. For deg som ønsker det arrangerer vi frivillig notekurs rett før skolestart. THEA NÆSS /// Musikklærer og musiker

- Vi får være med på mange gøye prosjekter. Vi har for eksempel et nært samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester, Edvard Grieg Korene og andre profesjonelle aktører, sier sanglærer Thea Næss.

MANGE VALGMULIGHETER

På Vg1 starter du med fellesfag der også en del musikkfag inngår. Du kan velge mellom P-matte og T-matte. På Vg2 kan du velge om du vil fortsette med 2P eller annen matematikkfordypning (R1 og S1). Du får også mulighet til å til å velge blant programfag fra andre utdanningsprogram som for eksempel fysikk, psykologi, bildefag eller grafisk design.

FELLESFAG

PROGRAMFAG

Norsk (alle tre år) Engelsk (Vg1) Naturfag (Vg1) Fremmedspråk (Vg1 og Vg2)* Geografi (Vg2) Samfunnskunnskap (Vg2) Matematikk (Vg1 og Vg2) Historie (Vg2 og Vg3) Religion og etikk (Vg3)

FELLES PROGRAMFAG

*Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i Vg3 også.

Musikk, dans, drama (Vg1) Lytting (Vg1) Musikk (Vg1) Musikk i perspektiv (Vg2 og Vg3) Instrument, kor, samspill (Vg2 og Vg3) Ergonomi og bevegelse (Vg2 og Vg3) Instruksjon og ledelse (Vg3)

VALGFRIE PROGRAMFAG

Du får alltid mulighet til å velge mellom fysikk, matematikk R1/S1 og musikk fordypning. I tillegg kan du velge mellom et bredt utvalg av våre andre spennende programfag som for

eksempel psykologi, biologi, historie og filosofi, og entreprenørskap. Hos oss får alle elever anledning til å velge fra en meny med spennende programfag fra studiespesialiserende i Vg2 og Vg3. Dette gir deg som elev et forsprang til videre studier.

Visste du at hos oss kan du som musikkelev velge realfag som gjør at du kan gå videre på flere realfagsstudier etter videregående? — 11 —


______________________________ M ARTIN E OG KNU T: Martine og Knut er godt fornøyde med at de har tilgang til band- og øvingsrom også utenom skoletiden. I pauser eller etter skoletid møtes de ofte for å jamme og kose seg. ______________________________

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


MARTINE & KNUT INTERVJU MED ELE VE R PÅ M USI K K , DA N S O G DR A M A

Martine Gill-Iversen og Knut Børhaug har hatt musikk som hobby i flere år. De har valgt musikk, dans og drama for å kombinere sine interesser med skolegang og for å få en annerledes skolehverdag. Nå har de timeplanen full av musikk og fag som gir dem studiekompetanse. Martine har spilt i korps i åtte år og har kornett som hovedinstrument. -Musikk har alltid vært en stor del av livet mitt, sier hun. Knut, som har gitar som hovedinstrument, ble for alvor opptatt av musikk for tre år siden. -Det startet med et par traller på en kassegitar med bestefar og så har det bare utviklet seg, sier han med et smil. At han ikke kunne noter før han begynte på BPG har ikke vært et problem ettersom skolen arrangerer forkurs i notelære rett før oppstart. -Det var mange på det kurset og da lærte vi det grunnteoretiske.

spilles, og det gir muligheter for mye flott samspill. -Vi har alt fra gitarister, sangere, blåsere, strykere, pianister og elever som har Mac som hovedinstrument, sier Martine. Det er alltid gøy når musikklinjen rigger opp til konsert med både rytmisk og klassisk program enten på skolen eller i samarbeid med byens profesjonelle musikkmiljø. -Da kommer det alltid mange elever og heier og jubler, sier Knut. En del av konsertene blir også streamet slik at de når et større publikum.

Martine og Knut synes det er fint å gå i en klasse der alle deler musikkinteressen. -Her er det kjekke og åpne folk fra alle kroker av Bergen og områdene rundt, sier Knut.

Musikkelevene får egen nøkkel til skolebygget og har tilgang til instrumenter og øvingsrom også utenom skoletid. -For meg som ikke har piano hjemme er det veldig praktisk å kunne øve her, sier Knut.

ULIKE INSTRUMENTER

GODT MILJØ

På musikklinjen er det stor variasjon i instrumentene som

Elevene på musikklinjen blir en godt sammensveiset gjeng.

-Når vi har kor og samspill på tvers av trinnene er det lett å bli kjent, sier Martine. Det populære bandrommet «Hulen» er utstyrt med piano, trommer, gitarer, mikrofoner og mye teknisk utstyr som elevene kan benytte seg av. -Her jammer vi og er sosiale både på dagtid og ettermiddagstid. For meg tok det ikke mange ukene før jeg hadde lært mye gitar, litt piano og også noen blåseinstrumenter, sier Knut fornøyd. Begge har nettopp kommet tilbake fra en klassetur til Voss. -Der ble vi enda bedre kjent med flere i klassen. Det var god stemning, gitarspill, god mat og dansing, sier Knut. GODE LÆRERE

Martine og Knut er veldig fornøyde med lærerne på BPG. -Du merker at de vil ditt beste og det er veldig betryggende og fint, sier Martine.

I musikkfagene får de god oppfølging av profesjonelle musikklærere. Martine sin spillelærer har høy status i korpsmiljøet. -Det var stort for meg da jeg fikk vite hvem jeg skulle ha til lærer og da gledet jeg meg veldig til å begynne. Knut synes også det er gøy at hans gitarlærer har vært på turne med Kings of Convenience. - Lærerne er dyktige og gjør det kjekt å være på skolen, samtidig som de får oss til å jobbe og hele tiden lære mer, sier Knut. Om de to musikkelevene vil satse på en karriere innen musikk har de ikke bestemt seg for, men musikken vil uansett være en viktig del av livene deres. -Med generell studiekompetanse har vi veldig mange muligheter, sier Martine. -Du kan gå tre år her med sang og spilling og likevel ende opp som advokat, avslutter Knut.

«Du merker at lærerne vil ditt beste og det er veldig betryggende og fint.» — 13 —


______________________________ T ET T O P P FØ LG I N G : Medielærer Lene Tufteland er opptatt av å bruke muligheten små grupper gir til å gi tett oppfølging til den enkelte elev i MK-klassene. – Når vi har programvareopplæring, er det en stor fordel at det er lett å kunne veilede alle, sier hun. ______________________________

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


M E D I E R O G KO M M U N I K A S J O N HVORFOR VELGE M E DI E R O G KO M M UN I K A SJO N ?

Medier og kommunikasjon – en skapende, kreativ og nyttig vei til generell studiekompetanse Medier og kommunikasjon (MK) er et studieforberedende utdanningsprogram med stor vekt på praktisk medieproduksjon, digital kompetanse og kommunikasjon. På MK får du generell studiekompetanse, og dermed tilgang til å søke de fleste høyskoler og universiteter etter endt skolegang. Du får jobbe skapende og kreativt med prosjekter i de ulike mediefagene og får gjennom tre år utviklet en solid digital kompetanse. Dette vil være nyttig uansett hvilken vei du måtte velge videre. PROFESJONELT UTSTYR

Som elev på medier og kommunikasjon får du tilgang til profesjonell programvare (Adobepakken) og foto- film-, og lydutstyr. Vi jobber mye med fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, og med hvordan du best mulig kan engasjere andre og nå frem med et budskap gjennom innhold, uttrykk og layout. Gjennom teori og praktisk arbeid, alene og sammen med andre, får du en god innføring i journalistikk, markedskommunikasjon og grafisk design. BPG har 45 medieelever, fordelt på tre trinn. At vi har få elever per klasse gir oss en unik mulighet til å følge opp den enkelte elev.

i medieklyngen, noe vi drar nytte av i skolehverdagen. Som en sentrumsskole er det også enkelt for oss å besøke mediebedrifter og kulturelle tilbud i byen. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å søke MK, men det er en fordel dersom du er kreativ, interessert i å følge med i samfunnet, liker å uttrykke deg skriftlig og muntlig, og dersom du har interesse for digitale medier. VARIERTE FAG

Første året på MK starter du med fellesfag og to mediefag som du skal fortsette med i tre år. I Vg2 og Vg3 har du i tillegg mulighet til enten å fordype deg mer innen grafisk design og/eller bilde eller å velge et programfag fra vår rikholdige programfagsmeny.

LENE TUFTELAND /// Lærer i medier og kommunikasjon

– På MK får vi komme svært tett på alle elevene. Vi er fleksible til å bevege oss ut av klasserommet, jobbe praktisk og teoretisk, og elevene får i stor grad være med på å påvirke retningen en ønsker å jobbe mot i et variert fag i stadig utvikling. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag.

MEDLEM I MEDIEKLYNGEN

Media City Bergen er en av våre nærmeste naboer og skolen er medlem

FELLESFAG Norsk (alle tre år) Engelsk (Vg1) Naturfag (Vg1) Fremmedspråk (Vg1 og Vg2)* Geografi (Vg2) Samfunnskunnskap (Vg2) Matematikk (Vg1 og Vg2) Historie (Vg2 og Vg3) Religion og etikk (Vg3) *Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i Vg3 også.

PROGRAMFAG FELLES PROGRAMFAG

Mediesamfunnet (alle tre år) Medieuttrykk (alle tre år) VALGFRIE PROGRAMFAG

• Grafisk design • Bilde

Du får alltid mulighet til å velge mellom fysikk, matematikk R1/S1 og musikk fordypning. I tillegg kan du velge mellom et bredt utvalg av våre andre spennende programfag som for eksempel psykologi, biologi, historie

og filosofi, og entreprenørskap. Hos oss får alle elever anledning til å velge fra en meny med spennende programfag fra studiespesialiserende i Vg2 og Vg3. Dette gir deg som elev et forsprang til videre studier.

Visste du at hos oss kan du som medieelev velge realfag som gjør at du kan gå videre på flere realfagsstudier etter videregående? — 15 —


______________________________ G ODT SA M H O L D : Sheila-Mari og Erlend liker begge to at de får jobbe mye praktisk på medielinjen. De trekker frem at det er et veldig godt samhold på skolen, både mellom elever og mellom lærere og elever.

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S

IN T ERVJ U ET B LE TATT I VG2

______________________________


S H E I L A- M A R I & E R L E N D INTERVJU MED ELEVER PÅ M E DI E R O G KO M M UN I K A SJO N

Sheila-Mari Skauge og Erlend Løvmo går på medier og kommunikasjon. De ønsket å velge noe nytt da de begynte på videregående som også gir dem generell studiekompetanse. Da var medielinjen med mye praktisk og kreativt arbeid et godt alternativ.

Sheila-Mari og Erlend har alltid vært interessert i å ta og redigere bilder og videoer. Sheila-Mari ble anbefalt av venner å søke BPG, mens Erlend fikk hjelp av sin far til å finne en skole der han kunne fordype seg i medieinteressen sin. -Jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte BPG. Folk i klassen kommer fra hele Bergen og omegn, og vi har et godt klassemiljø der alle kan samarbeide godt med alle, sier han. Alle på BPG får sin egen Mac med profesjonell programvare. Elevene får for eksempel opplæring i Photoshop, Premiere Pro, Lightroom og Illustrator. - Vi lærer også å lage nettsider og å redigere film, sier Erlend. I tillegg til fellesfagundervisning får de praktisk og teoretisk opplæring i journalistikk og markedskommunikasjon. Elevene jobber mye med film og fotografering og skolen har flere

studioer til elevenes disposisjon. -Vi kan låne det meste av utstyr med oss hjem. Både for å jobbe med skoleprosjekter, men også for å kunne jobbe med private ting, sier Sheila-Mari. Medieklassene er små, noe begge synes er en stor fordel. - Vi skal lære mye gjennom tre år og når vi kun er 15 elever i klassen er det mye lettere å få den hjelpen og veiledningen vi trenger, sier Sheila-Mari. -Dessuten kommer vi tettere på hverandre, skyter Erlend inn. DYKTIGE LÆRERE

Både Sheila-Mari og Erlend snakker varmt om BPG-lærerne. -De er veldig flinke og engasjerte i sine fag, men også i deg som person, sier Erlend. Det gøyeste medieelevene har gjort så langt var å lage påskekrim med høytidelig filmvisning i etterkant.

- Vi hadde en jury som delte ut priser i ulike kategorier. Det kunne være beste film, filming og lyd. Alle storkoste seg, sier Erlend. Elevene er godt fornøyd med skolens mentorordning -Jeg har aldri vært borti et bedre opplegg enn her. Lærerne og mentorene er veldig snille og hjelpsomme og de tar vare på deg og hjelper deg gjennom skoledagen, sier Sheila-Mari. Skoledagen er delt i to økter så du har to fag per dag. Du får flere gode pauser og i lunsjen møtes ofte elevene i skolens fellesområde. -Der blir man lett kjent med andre, både elever og lærere. Det er et veldig bra skolemiljø her, sier Erlend. SAMARBEID MED MEDIEBRANSJEN

skolebygget og de besøker ulike medieaktører og arrangementer i byen. -Vi har fått omvisning på Media City Bergen, vi har snakket med ulike regissører og vært på Bergen internasjonale filmfestival. I forrige uke hadde vi undervisning med en gravejournalist fra VG, sier Sheila-Mari. ALLE KAN SØKE

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å begynne på MK. - Vi lærer alt fra bunnen av både når det gjelder utstyr og programvare, så her er det åpent for alle. Enkelte ønsker å fortsette å jobbe innen media når vi er ferdige her, men vi har veldig mange andre muligheter også. Min plan er å studere filosofi, avslutter Sheila-Mari.

Elevene på MK er ofte ute av

«Lærerne er veldig flinke og engasjerte i sine fag, men også i deg som person.» — 17 —


______________________________ CH RI S TI A N U TN E, R ÅD GI VER O G R E A L FAG S L ÆRE R: «Vi møter elevene der de er og er opptatt av å bygge gode relasjoner, at elevene skal bli sett og at de skal få god oppfølging.» ______________________________

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


ENGASJERTE

LÆRERE I klasserommet på Bergen Private Gymnas møtes elevene med en åpen tone. Lærerne er unge, faglig dyktige og alltid engasjerte. De er opptatt av elevenes trygghet og trivsel og å bygge gode relasjoner som igjen er viktig for at læring vil finne sted. DIN EGEN MENTOR

Det er god stemning i det nyoppussede bygget. Christian Utne, som er rådgiver og underviser i naturfag og kjemi, trives godt både med elevene og kollegaene. HER BLIR DU SETT

Lærerne ved BPG er i forkant både i læringssyn og digitale kunnskaper. – Vi møter elevene der de er og er opptatt av å bygge gode relasjoner, at elevene skal bli sett og at de skal få god oppfølging. I tillegg benytter vi moderne hjelpemidler i undervisningen, sier Christian. Lærerne på BPG jobber også mye sammen i kollegiet for å utvikle seg faglig og for å dele erfaringer. De har også faste rutiner på alt fra gjennomføring av undervisningsøkter til hvordan de bygger opp fagene. – Vi har gode rutiner på å veilede hverandre innad i kollegiet, sier Christian. LEKSEHJELP

På BPG møter du lærere som strekker seg langt for den enkelte elev. - Vi oppfordrer også de elevene som ønsker å lære mer til å komme på leksehjelpen som arrangeres på ettermiddagstid, sier rektor Guri Birgitte Auran. Her møter elevene faglærere som veileder elevene med det de måtte trenge. Auran er svært tilfreds med lærerne sine. - ”Gi deg selv et forsprang” gjelder både for elever og alle som jobber på BPG. Vi skal alltid være oppdaterte og våge å tenke nytt. Lærerne har høy faglig kompetanse, er gode formidlere og bygger selvtillit hos elevene. De er også flinke til å variere undervisningen, avslutter hun.

Det er godt å ha noen som alltid er der for deg. Din egen mentor følger deg tett gjennom skoleåret. Mentor er engasjert både i din trivsel og din faglige utvikling. Du setter egne karaktermål i din første mentorsamtale. I løpet av året får du flere mentorsamtaler. Du får da tilbakemelding på hvor du står faglig og får videre hjelp til å finne en strategi slik at du når målene dine. Foresatte blir invitert til mentorsamtalene. FOKUS PÅ KLASSEMILJØ

En viktig oppgave for mentor gjennom skoleåret er å jobbe med klassemiljøet. I løpet av de første ukene vil mentorene ta med klassen sin på en bli-kjent tur. Elevene blir jevnlig delt inn i nye makkerpar, slik at du allerede fra oppstarten blir litt bedre kjent med noen. I tillegg har hver klasse egne klasseteam som sammen med mentor og skolens ledelse jobber med klasse- og læringsmiljøet gjennom skoleåret. GODT SAMARBEID MED HJEMMET

Mentor er også et viktig bindeledd mellom skole og hjem. Videregående skole er krevende. Derfor ønsker vi at alle foresatte skal involvere seg på en positiv måte. Vi vet fra forskning at foreldre har stor innvirkning på sine barns læring og hvilke resultater de oppnår på skolen. I mentorsamtalene får man oversikt over eleven sin læring og utvikling, slik at både foresatte og elev vet hvordan de ligger an og hva som skal til for å forbedre seg i fagene. BPG har nesten ikke frafall og vi jobber kontinuerlig for å inkludere alle. Her har mentor en viktig rolle.

— 19 —


______________________________ HELGE HJELLAN D, REALFAGSLÆR ER : - Vi bruker ofte nærområdene i undervisningen for å kunne vise elevene fenomener der de virkelig finnes. ______________________________ B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


AKTIV LÆRING I tillegg til skolefag skal du lære å ta vare på deg selv, dine medmennesker og den verden vi lever i. På BPG skal du lære å ta gode, aktive og bærekraftige valg for deg selv og fremtiden. AKTIV LÆRING

Verden er i endring, og samarbeid, kommunikasjon og deltakelse i ulike sosiale fellesskap blir stadig viktigere for å løse framtidige utfordringer. På BPG ønsker vi å gi deg tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse både i den ordinære undervisningen og i egne temadager. Vi vil at du som elev skal få jobbe med aktuelle utfordringer både alene og sammen med andre. For å skape forståelse for aktuelle temaer og problemstillinger på tvers av fagområder, skaper vi rom til å gå i dybden og jobbe på ulike måter. Skolen har samarbeid med både næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Vi veksler mellom å bruke klasserommene, byrommet og naturen for å skape relevans i undervisningen. I fremtidens arbeids- og samfunnsliv er du avhengig av å tilegne deg ny kunnskap og derfor er vi opptatt av å gi deg gode læringsstrategier. For oss er det også en viktig oppgave å lære deg å ta vare på ditt eget liv både fysisk og psykisk.

HUSKONSERT: En gang i måneden arrangerer musikklinjen huskonserter for hele skolen i stort auditorium.

SPENNENDE PÅ LABEN: Det er kjekt med naturfag når det legges opp på en aktiv og engasjerende måte.

RYDDING AV NÆRMILJØ: På BPG er vi opptatt av å ta vare på omgivelsene rundt oss.

ENTREPRENØRSKAP PRESENTERER SINE UNGDOMSBEDRIFTER: På BPG tilrettelegger vi for at elevene skal lære på ulike måter, både inviduelt og sammen.

— 21 —


TIDLIGERE ELEVER

SANNE FUNDER NYGAARD

OLE EINAR HOPE

BIRK FERSUM

Elev fra 2011-2014

Elev fra 2016-2019

Elev fra 2016-2019

Medier og kommunikasjon

Studiespesialiserende

Musikk, dans og drama

Sanne har en bachelor i både markedsføring og merkevarebygging og journalistikk. For tiden studerer hun master i manusutvikling. Hun jobber i dag frilans med kommunikasjon for ulike oppdragsgivere. Sanne hadde tidlig en drøm om å bli journalist, men fikk også smaken på andre spennende sider av mediefaget på BPG. -Jeg fikk en grunnleggende innføring i mye av det som jeg har bruk for nå i både jobbog studiesammenheng. Ifølge Sanne var den personlige oppfølgingen hun fikk på BPG både viktig og unik. -Lærerne er årsaken til at jeg bærer med meg BPG den dag i dag. De er folk som virkelig ser elevene, hva de trenger og som følger opp. Jeg har fremdeles kontakt med flere av dem. De følger med på meg, heier på meg og har vært viktige ressurser i senere år også.

Ole Einar skal bli siviløkonom og er femteårsstudent ved Norges Handelshøyskole. På BPG valgte han fordypning i realfag, men tok også noen andre programfag. Han skryter av skolemiljøet og har fremdeles nær kontakt med sine medelever fra BPG. - Det er ikke en altfor stor skole, men det var allikevel mange nok til at du alltid kunne bli kjent med noen. Ole Einar var i elevrådet alle tre årene og det siste året som leder. Der samarbeidet han godt med skolens ledelse og styret. At BPG legger opp til to fag per dag har han hatt stor glede av som student. - Nå er det mye selvstudium der jeg må gå i dybden og jobbe lenge med et fag. Å gå i dybden i fag fikk jeg veldig god opplæring i på BPG.

Birk studerer i dag klassisk slagverk ved Griegakademiet. At skolen er sentralt plassert var veldig positivt. - Det at skolen har en medielinje, en musikklinje og studiespesialiserende gjorde at vi ble kjent med alle typer mennesker. Birk har hatt mange gode opplevelser i løpet av skoletiden, men trekker frem to høydepunkter. Han husker spesielt godt to opplevelser. - Det var konserter i Grieghallen der vi fikk spille med Bergen Filharmoniske orkester. Som musikkelev på BPG fikk Birk og medelevene hans tilgang på diverse øvingsrom og instrumenter som ofte ble benyttet. Det er mange musikklærere ved BPGs musikklinje og alle elevene får opplæring i flere instrumenter gjennom skoleløpet. - Det flotte med lærerne er at de har profesjonelt nivå på alt de driver med.

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


B P G E R E N M O T- S K O L E BPG er stolt av å være en MOT- skole. Sammen med MOT vil vi forebygge mobbing, utenforskap og psykiske vansker gjennom å utvikle robust ungdom som inkluderer hverandre. Egne MOT-coacher

BPG har utdannet tre MOT- coacher som gjennom skoleåret gjennomfører inspirerende økter med alle klassene som kjennetegnes ved involvering, tillit og energi. I disse øktene blir elevene kjent med seg selv og sine medelever på en ny måte og det fokuseres på hvordan vi kan gjøre oss selv og de rundt oss gode. BPG ønsker gjennom samarbeidet med MOT- Norge å ruste våre elever til å få MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei når det trengs- som igjen er med på å gjøre elevene våre mer robuste.

Unge motivatorer

I løpet av skoleåret rekrutterer skolen elever som utmerker seg som gode kulturbærere til å få utdanne seg til unge MOTivatorer i samarbeid med MOT- Norge, skolens ledelse og elevrådet. Gjennom året jobber vi sammen for å stadig styrke inkludering og gode læringsfellesskap.

MOT-COACHER: På BPG har vi egne MOT-coacher som jobber med å utvikle robuste ungdom. Fra venstre: Steffen Andersson, Henning Madsen Klokkeide og Anna Marøy Austnes.

— 23 —


T E T T PÅ TRYGGHET OG TI L R E T T E L EG G I N G PÅ SKO L E N

BPG arbeider målrettet for å utdanne deg som elev både faglig og sosialt. Du møter dyktige lærere som vil bli kjent med deg, som utfordrer deg og som er opptatt av at du skal lykkes i skolehverdagen.

FOKUS PÅ KLASSEMILJØ

Et godt og trygt skolemiljø er avgjørende for elevenes læring. En viktig oppgave for alle lærerne ved BPG er derfor å utvikle gode klassemiljø. Vi har lærere som bryr seg om elevene og som jobber med å bygge gode relasjoner til dem i alle fag. BPG har egen timeplanfestet mentortid med klassen der fokuset er klasse- og læringsmiljøet. Her tar vi opp temaer vi vet ungdommene er opptatt av som for eksempel nettvett, bærekraft, læringsstrategier, stressmestringsstrategier eller vi diskuterer hvordan vi kan få det bedre på skolen.

FAGLIG STØTTE

Du er alltid velkommen til å ta opp saker med mentor, lærerne og ledelsen og du er hjertelig velkommen til leksehjelp der faglærere veileder på ettermiddagstid. Våre rådgivere vil invitere deg til en samtale og til et foreldremøte før du skal velge programfag i Vg2 slik at det blir lettere for deg å velge. Elevene kan også når som helst bestille time hos vårt karrieresenter som kan gi gode tips og råd om yrkesvalg og hvordan man kommer seg dit man ønsker. Vg1 får også tilbud om gratis personlig lærer (PL) i matematikk og fremmedspråk.

VI SER DEG

På BPG står du ikke alene når du trenger noen å snakke med. Trenger du ekstra tilpasning eller noen å snakke med er våre sosialrådgivere der for deg. Helsesykepleier er også tilgjengelig på bygget i saker som angår fysisk, psykisk og seksuell helse. Vår sosiallærer, Steffen, finner også ofte på noe kjekt med elevene. Det kan være alt fra pølsegrilling og fredagskos til at han arrangerer diverse turneringer eller andre sosiale aktiviteter. Vi har også årlig temadager der fokuset er god fysisk og psykisk helse. Her lærer elevene strategier for å mestre livene sine.

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S

UNESCO-SKOLE

På BPG har vi lange tradisjoner for samarbeid med ulike aktører og for å skape relevans, engasjement og for å aktualisere undervisningen. Høsten 2023 ble vi høytidelig godkjent som UNESCO- skole, som betyr at vi er med i et globalt skolenettverk som markerer ulike FN- dager og har varierte prosjekter med fokus på fredsarbeid, kulturarv og menneskerettigheter. At vi er en UNESCO- skole gir oss mulighet til både nasjonalt og internasjonalt samarbeid, i tillegg til at vi får spennende kurs og gjesteforelesere til skolen.


ELEVRÅDET Skolens ledelse er opptatt av at BPGs gode skolemiljø stadig skal styrkes og de ønsker et tett samarbeid med elevene.

TVERRFAGLIGE TEMADAGER

Å delta aktivt i egen læring er motiverende. I løpet av våre 18 år som skole har vi god erfaring i å arrangere tverrfaglige temadager på skolen der du får jobbe med dagsaktuelle utfordringer på en ny måte. Vi har for eksempel temadager om folkehelse og livsmestring hvert år. Vi har også spilt spill for å lære elevene om personlig økonomi for å lære dem gode økonomiske valg. I temadagene løser vi opp timeplanen og jobber på tvers av trinn, slik at du lettere blir kjent med andre medelever og skolemiljøet styrkes.

ISAK BAYATI

ELEVRÅDET

- Å være i elevrådet gir oss god mulighet til å få frem våre syn og ønsker. Vi opplever å bli hørt og møtt med forståelse og ser også at vårt arbeid gir resultater. Vi fikk for eksempel være med på å bestemme utformingen av vårt nye fellesområde da vi pusset opp i sommer.

Elevrådet på skolen gjør en viktig jobb. Rektor, assisterende rektor og sosiallærer møter jevnlig skolens elevråd for å diskutere saker elevene eller skolen vil ta opp. Elevrådet fokuserer på at vi skal være en inkluderende og trygg skole, hvordan vi stadig kan bli en mer bærekraftig skole, hvordan elevene lærer best. Elevrådet får også være med på å bestemme hvordan vi skal ha det i de sosiale rommene på skolen.

Elevrådsleder

«Vi opplever å bli hørt og møtt med forståelse og ser også at vårt arbeid gir resultater». — 25 —


S E N T R A LT

B E R G E N P R I VA T E G Y M N A S Uansett hvilken retning du kommer fra er Bergen Private Gymnas et naturlig stoppested.

Fra Bystasjonen tar det bare et par minutter å gå før du er fremme ved skolebygget i Lars Hilles gate. Beliggenheten er like god enten du kommer fra sør, nord, øst eller vest. Enklere blir det ikke. Du skal trives med mer enn fag på Bergen Private Gymnas. Skolen ble nylig oppusset, og det er et inkluderende skolebygg som hilser deg velkommen. Vi har lyse klasserom med tilhørende grupperom når du skal jobbe mer selvstendig eller sammen med andre. Vi har også soner for sosialt samvær, fellesskap og ro for de som ønsker det. IKT er en viktig del av undervisningen, uansett hvilket utdanningsprogram du følger. Vi har også et stort auditorium der vi kan samle alle elevene til ulike forelesninger, konserter eller arrangementer. HYGGELIGE VRIMLEOMRÅDER

Våre vrimlearealer er hyggelig møblert. Her finner du din egen kjøkkenbenk med vannkoker og mikrobølgeovn. Du kan enkelt lage deg varm lunsj, eller bare sette deg ned ved et av bordene og slappe av.

B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S


SPØRSMÅL O G S VA R

DIN EGEN MAC

1

Hvor lang er skoledagen?

Du får MacBook Air med det nyeste innen programvare og Adobepakke. Macen beholder du etter tre år på BPG.

JULIE, VG1 STUD.SPES

-Jeg liker godt klassemiljøet. Det virker gjennomtenkt hvordan klassene er satt sammen og hvordan vi er plassert i klasserommet. Her sitter man ikke alene. Takket være MOT-opplegget føler jeg at jeg har kjent klassen min veldig lenge. MOT-øktene er lærerike og viktige, synes jeg.

Skoledagen varer fra halv ni til halv fire, men enkelte dager har du kun halv dag.

2

Har bosted noe å si for om du kan søke på BPG?

Nei, hos oss kan alle søke. BPG har hele landet som inntaksområde.

3

Hvor ligger skolen? BPG er plassert midt i Bergen sentrum med nær tilkomst til buss, bybane og tog.

4

SAMUEL, VG2 MUSIKK

-Det er veldig gøy å gå musikklinjen fordi alle har felles interesse i musikken. Det skaper et veldig godt klassemiljø, men også et unikt miljø på tvers av trinn. Vi blir som en storfamilie.

Å arbeide med Macen er en naturlig del av skolehverdagen. Du leverer oppgaver på vår digitale plattform og får tilbakemelding der. Du får hjelp til å få god kontroll og oversikt i fagene. Alle undervisningsressurser blir lagret digitalt og kan når som helst hentes frem igjen. Som elev hos oss blir du fortrolig med digitale arbeidsformer og lærer å utnytte dem effektivt og forsvarlig. Det er også viktig at foresatte kan følge med.

Hva er inntakskravet til BPG? Kravet for inntak er at du må ha gjennomført norsk grunnskole eller lignende. På alle utdanningsprogram er det et krav om at du har ungdomsrett. Karaktersnittet varierer fra år til år. På musikklinjen er det en obligatorisk spilleprøve.

5

Får alle elever egen Mac på BPG?

BPG-REVYEN SANDRA, VG3 MK

Til høsten starter vi en ny tradisjon; BPG-revyen. Kanskje du kan tenke deg å søke om være med på dette? Vi vil trenge både skuespillere, musikere, teknikere, tekstforfattere, økonomiansvarlige og mange flere funksjoner. Dette gleder vi oss veldig til!

-Det er veldig bra oppfølging fra lærerne her. På MK er vi få i klassen og da får vi raskt hjelp hvis vi trenger det. Jeg liker at skolen fokuserer mye på at alle skal trives. Jeg liker også at elevene er så forskjellige her. Her er det lett å finne venner. — 27 —

Ja, som ny elev får du en MacBook med nyeste programvare som du beholder gjennom skoleåret. Fullfører du skolen hos oss, beholder du Macen. Dersom du velger å slutte på skolen får du tilbud om å kjøpe den ut.

6

Stemmer det at vi får privatlærer (PL) på BPG?

Ja, alle på Vg1 får tilbud om 10 timer gratis privatlærer i matematikk og fremmedspråk.


BESØKSADRESSE Bergen Private Gymnas Lars Hilles gate 15 5008 Bergen

Du må søke elektronisk via nettsidene våre www.bpg.no

Søknadsfrist er 1. mars SKOLEKATALOG 2024 Bergen Private Gymnas

POSTADRESSE Bergen Private Gymnas Postboks 3 - Nygårdstangen 5838 Bergen TELEFON 05 246 / 55 31 80 50 E-POST post@bpg.no inntak@bpg.no REKTOR Guri B. Auran ASSISTERENDE REKTOR Henrik Johannessen Synne Selvik FØRSTEKONSULENT Fredrik Eidsvåg RÅDGIVERE Kaja Sørli Åshild Drægebø KARRIEREVEILEDERE Anna Austnes Christian Utne KONSESJON BPG er en privat videregående skole med statsstøtte for inntil 525 elever. LÅNEKASSEGODKJENT BPG er godkjent av Lånekassen. Kontakt Lånekassen direkte hvis du har spørsmål om lån og stipend. Om du har spørsmål om skolen, ta gjerne kontakt for råd og veiledning.

GI DEG SELV ET FORSPRANG Bergen Private Gymnas er en skole i utdanningskonsernet B E R G E N P R I VAT E G Y M N A S

UTDANNING

BPGs skolekatalog er trykket på miljøpapir og er sertifisert av det offisielle europeiske miljømerket EU-Ecolabel, som tilsvarer det nordiske Svanemerket.

FØLG OSS #bpgfolk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.