Page 1

K A

TA

LO

G PR

O

DU

CT

PO

RT

FO

LIO


www.metalacposudje.rs

2010


Više od 50 godina iskustva, najbolje sirovine, moderna tehnologija i strogo kontrolisan kvalitet svrstavaju Metalac Posuđe među najbolje proizvođače posuđa u Evropi. Strateški orijentisani na stalni razvoj, danas smo jedinstvena fabrika koja proizvodi emajlirano, inox i non-stick posuđe. U asortimanu je više od 500 proizvoda različitih kombinacija forme, veličine, materijala i boja. Kada se ovim parametrima pridruži spektar dekora, asortiman dostiže između 1500 i 2000 različitih proizvoda. Svi procesi su zaokruženi pod jednim krovom - mehanička obrada, emajliranje, izrada bakelitnih elemenata i dekora, dizajn proizvoda i ambalaže, kao i transport. Zdravstvena ispravnost posuđa Metalac overena je od strane akreditovanih laboratorija i proizvođač je nosilac sertifikata ISO 9001 i ISO 14001. More than 50 years of experience, the finest materials, modern technology and rigorously controlled quality classify Metalac Cookware among the best cookware producers in Europe. Strategically oriented to constant development, today we are a unique factory which produces enamel, stainless steel and non-stick cookware. There are more than 500 different items in the product portfolio in various combinations of shape, size, material and colors. When the wide spectar of decorations is added the range reaches 1500 to 2000 different items. All process segments are under one roof - mechanical processing, enamelling, production of bakelite elements and decor transfers, product designing, packing materials and transportation of goods as well. Health conformity of Metalac cookware is certified by accredited laboratories and the producer has integrated the Quality Management System and Environment Management System confirmed by TUV certificates ISO 9001 and ISO 14001.

1


EMAJLIRANO POSUĐE ENAMEL COOKWARE

Emajlirano posuđe je pogodno za sve načine pripremanja hrane i životne navike. Najnovija istraživanja su potvrdila njegovu apsolutnu higijensku besprekornost, neprikosnovenu sa zdravstvenog aspekta. Enamel cookware is good for all ways of food preparation. Latest researches confirm that it is absolutely impeccable when we speak of health.

2

Pored stakla, emajl je najbolji i najprikladniji materijal za posuđe. Emajlna prevlaka ima glatku stabilnu površinu neporoznog topljenog stakla, koja sprečava da se bakterije na njoj zadržavaju i omogućuje lako čišćenje i održavanje posude. Boje i dekoracije su otporne na habanje. Ako je čišćenje redovno i korektno, emajlirano posuđe dugo zadržava sjaj i boju. Beside glass, enamel is the best and the most suitable material for cookware. Enamel coating has smooth stable surface of unporous melted glass, preventing bacteria to accumulate and it is very easy to clean. Colours and decorations are wear-resistant. With regular and correct cleaning enamel cookware keeps shine and coloro for a long time.

Emajlirano posuđe Metalac proizvodi se sa različitim kombinacijama poklopaca i montažnih elemenata. Poklopci mogu biti emajlirani, stakleni ili od nerđajućeg čelika, a ručice i držači poklopca mogu biti ne samo u klasičnoj, već i u inox ili bakelitnoj varijanti. Metalac Posuđe ima sopstvenu proizvodnju bakelitnih elemenata. METALAC enamel cookware is produced in different combinations of lids and fittings. Lids can enamel, glass or stainless steel while handles and knobs beside classic version, can be made of stainless steel or bakelite. METALAC POSUDJE has in-house production of bakelite elements.


U programu emajliranog posuđa Metalac mogu se u najširem smislu izdvojiti tri grupe proizvoda: KLASIKA - proizašla iz tradicionalnih formi i navika u pripremanju hrane. Proizvodi se od čeličnih limova manje debljine. Kod ove grupe posuđa svi elementi posude su izrađeni od istog materijala. STANDARD, ELEGANT I PRINC su različite forme iste grupe proizvoda kod kojih se emajlirano telo posude kombinuje sa inox rubom i različitim varijacijama montažnih elemenata od inoxa, stakla i bakelita. Proizvodi se od čeličnih limova srednje i veće debljine, odnosno u običnoj i lux verziji. MASIV spada u kategoriju teškog emajliranog posuđa najveće debljine čeličnog lima, izuzetnih karakteristika za pripremanje zimnice i hrane koja traži dugo krčkanje na niskim temperaturama.

METALAC enamel cookware range generally consists of three product groups: CLASSIC cookware lines of traditional shapes for traditional cooking habits - all elements of this cookware type are made of same material, lower thickness steel sheet. STANDARD, ELEGANT AND PRINC represent different shapes of same product group where enamel cookware body is combined with stainless steel rim and variety of fittings made of stainless steel, glass and bakelite. These cookware lines are made of medium and thicker steel sheets as regular and lux versions. MASIV line is in the category of heavy enamel cookware made of very thick steel sheet with heavy duty performances, used for preparation of preserves and for longer cooking.

3


METLINE PLUS Savršenstvo emajliranog posuđa - efektna kombinacija kobaltnog i specijalnog metalik emajla, inox elemenata i staklenog poklopca. Deluxe enamel cookware - attractive combination of cobalt blue and metallic enamel, stainless steel elements and glass lid.

4


Art.301B00 Art.301B10 Art.301B10

Art.301E40

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

Art.301E40

Art.301B00

Ø cm. H mm. V lit.

16 18 20 22 24 26 75 85 95 100 110 115 1 1,55 2,25 3 4 5

Šerpa sa poklopcem i inox ručicama Casserole with lid and stainless steel handles Faitout haut avec couvercle, inox poignées Kастрюля с крышкой с инокс ручкой Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 65 75 85 95 V lit. 0,45 0,65 1 1,55 2,25 Kaserola Saucepan Casserole Ковш Ø cm. H mm. V lit.

24 26 28 60 60 60 2,7 3,2 3,7

Tiganj Frying pan Poéle Сковорода

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

5


METLINE LIGHT Metline Light je linija emajliranog posuđa visokog kvaliteta izrađena od čeličnog lima debljine 1,2mm sa inox rubom, montažnim elementima od inoxa i staklenim poklopcem. Metline Light is high quality enamel cookware made of steel sheets 1,2mm thick and with stainless steel rim and handles and glass lid.

6


Art.301600 Art.301610 Art.301EA0 Art.301630

Art.301EA0

Art.301EA0

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

Art.301630

Art.301610

Art.301EA0

Art.301600

Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 22 24 70 80 90 95 100 110 1,0 1,5 2 2,75 3,5 4,75

Plitka šerpa sa poklopcem i inox ručicama Casserole with lid and stainless steel handles Faitout demi-haut avec couvercle, inox poignées Мелкая кастрюля с крышкой инокс ручкой Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 22 24 100 110 120 130 140 155 1,5 2 3 4 5 6,75

Duboka šerpa sa poklopcem i inox ručicama Stew pot with lid and stainless steel handles Faitout haut avec couvercle, inox poignées Kастрюля с крышкой инокс ручкой Ø cm. H mm.

26 80

Tava sa poklopcem i inox ručicama Pan with lid and stainless steel handle Schmorpfanne demi-haut avec couvercle, inox poignée Сковорода с крышкой инокс ручкой

Ø cm. H mm. V lit.

12 14 16 18 20 60 70 80 90 95 0,5 1 1,5 2 2,75

Kaserola sa poklopcem i inox ručicom Saucepan with lid and stainless steel handle Casserole demi-haut avec couvercle, inox poignée Ковш с крышкой инокс ручкой Ø cm. H mm. V lit.

24 26 28 50 52 55 1,6 2 2,6

Tiganj sa poklopcem i inox ručicom Frying pan with lid and stainless steel handle Poele avec couvercle, inox poignée Сковорода с крышкой инокс ручкой

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

7


STANDARD Standard je linija emajliranog posuđa izrađena od čeličnog lima 0,8-2mm, vrlo različitih oblika i dimenzija i rubom od inoxa. Pruža neograničene mogućnosti kombinovanja boja, dekora, ručica kao i poklopaca. Proizvodi se od čeličnih limova srednje i veće debljine, odnosno u običnoj i lux verziji. Standard enamel cookware collection is made of steel sheet 0,8 -2 mm thick, in different shapes and sizes with stainless steel rim. Unlimited variations of colors, decors, handles and lid are possible. It is offered in regular or luxury version depending on steel thickness.

8


Art.301500 Art.301510 Art.301520 Art.301530

Art.301520

Art.301E90

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca (metalni/stakleni), dekora kao i montažnih elemenata. Posude se mogu izrađivati i u LUX varijanti sa povećanom debljinom lima kao i sa NON-STICK unutrašnjim premazom. Within enamel range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible. Pans can be made of thicker steel as LUX version and also with internal NON-STICK coating.

Art.301530

Art.301550 Art.301550

Art.301510

Art.301E90

Art.301500

Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 22 24 70 80 90 95 100 110 1,00 1,50 2,00 2,75 3,50 4,75

Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Casserole with lid, metal/bakelite handles Faitout demi-haut avec couvercle et poignées métalliques/bakélite Мелкая kастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 22 24 100 110 120 130 140 155 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,75

Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Stew pot with lid, metal/bakelite handles Faitout haut avec couvercle et poignées métalliques/bakélite Мелкая kастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой Ø cm. H mm. V lit.

20 22 24 160 160 180 4,50 6,00 8,00

Lonac sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Pot with lid, metal/bakelite handles Marmite avec couvercle et poignées métalliques/bakélite Болъшая кастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой Ø cm. H mm. V lit.

12 120 1,30

14 130 1,90

Lonac za mleko sa bakelitnom ručicom Millk pot with bakelite handle Pot á lait á manche bakélite Монтоварка Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 70 80 90 95 V lit. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,75 Kaserola sa bakelitnom ručicom Saucepan with bakelite handle Casserolae demi-haut avec poignée bakélite Ковш с бакелитной ручкой Ø cm. H mm.

20 60

22 60

24 60

Tiganj Frying pan Poéle Сковорода

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

9


NOVUM Linija Novum pripada grupi standardnog emajliranog posuđa sa inox rubom i metalnim ili staklenim poklopcem. Novum line of cookware is a part of standard enamel cookware with stainless steel rim and metal or glass lid.

10


Art.301H00 Art.301H10 Art.301H30

Art.301H30

Art.201J30

Art.301H00

Art.301H10

Art.201J30

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca (metalni/stakleni), dekora kao i montažnih elemenata. Posude se mogu izrađivati i u LUX varijanti sa povećanom debljinom lima kao i sa NON-STICK unutrašnjim premazom. Within enamel range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible. Pans can be made of thicker steel as LUX version and also with internal NON-STICK coating.

Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 24 70 80 90 95 110 1,00 1,50 2,00 2,75 4,75

Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Casserole with lid, metal/bakelite handles Faitout demi-haut avec couvercle et poignées métalliques/bakélite Мелкая kастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 22 24 100 110 120 130 140 155 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,75

Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Stew pot with lid, metal/bakelite handles Faitout haut avec couvercle et poignées métalliques/bakélite Мелкая kастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 70 80 90 95 V lit. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,75 Kaserola sa bakelitnom ručicom Saucepan with bakelite handle Casserolae demi-haut avec poignée bakélite Ковш с бакелитной ручкой Ø cm. H mm. V lit.

24 170 7,00

Lonac sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Pot with lid, metal/bakelite handles Marmite avec couvercle et poignées métalliques/bakélite Болъшая кастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

11


ELEGANT Elegant je linija posuđa gde se emajlirano telo posude kombinuje sa inox rubom i različitim varijacijama montažnih elemenata od inoxa, stakla i bakelita. Proizvodi se od čeličnih limova srednje i veće debljine, odnosno u običnoj i lux verziji. Elegant enamel cookware collection combines enameled body with stainless steel rim and variations of stainless steel, glass or bakelite accessories.  It`s offered in regular or luxury version depending on steel thickness.

12


Art.301700 Art.301710 Art.301730 Art.301710 Art.301740

Art.301700

Art.301730

Ø cm. H mm. V lit.

10 12 14 16 18 20 22 24 57 66 73 83 90 100 110 120 0,45 0,75 1,30 1,85 2,50 3,35 4,50 5,30

Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Casserole with lid, metal/bakelite handles Faitout haut avec couvercle et poignées métalliques/bakélite Мелкая kастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 22 24 93 103 110 120 130 140 1,65 2,20 3,00 4,00 5,30 6,50

Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Stew pot with lid, metal/bakelite handles Faitout haut avec couvercle et poignées métalliques/bakélite Глубокая kастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 66 73 83 90 100 V lit. 0,75 1,30 1,85 2,50 3,35 Kaserola sa jednom bakelitnom ručicom Saucepan with bakelite handle Casserolae demi-haut avec poignée bakélite Ковш с бакелитной ручкой Ø cm. H mm. Tiganj

22 60

24 65

Frying pan Poéle Сковорода

Art.301740

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca (metalni/stakleni), dekora kao i montažnih elemenata. Posude se mogu izrađivati i u LUX varijanti sa povećanom debljinom lima kao i sa NON-STICK unutrašnjim premazom. Within enamel range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible. Pans can be made of thicker steel as LUX version and also with internal NON-STICK coating.

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

13


PRINC Princ pripada grupi standardnog emajliranog posuđa. Emajlirano telo posude kombinuje sa inox rubom i različitim varijacijama montažnih elemenata od inoxa, stakla i bakelita. Princ collection is a part of standard enamel cookware in various shapes. It is made of enamel steel in combination with stainless steel rim and variation of bakelite accessories.

14


Art.301900 Art.301910 Art.301930 Art.301920

Art.301930

Art.301E80

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca (metalni/stakleni), dekora kao i montažnih elemenata. Posude se mogu izrađivati i sa NONSTICK unutrašnjim premazom.

Art.301920

Art.301910

Art.301E80

Art.301900

Ø cm. H mm. V lit.

12 14 16 18 20 22 24 60 68 80 90 93 100 110 0,6 1,30 1,85 2,50 3,35 4,50 5,30

Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim /bakelitnim ručicama Casserole with lid, metal / bakelite handles Faitout demi-haut avec couvercle et poignées métal. / bakélit. Мелкая kастрюля с крышкой с метал. / бакелит. ручкой Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 22 24 98 104 118 127 137 155 1,65 2,20 3,00 4,00 5,30 7,50

Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Stew pot with lid, metal / bakelite handles Faitout haut avec couv. et poignées métalliques / bakélite Глубокая кастрюля с крышкой с метал. / бакелит. ручкой Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 68 80 90 93 V lit. 0,60 1,30 1,85 2,50 3,35 Kaserola sa bakelitnom ručicom Saucepan with bakelite handle Casserolae demi-haut avec poignée bakélite Ковш с бакелитной ручкой Ø cm. H mm. V lit.

14 130 2,00

Lonac za mleko sa bakelitnom ručicom Millk pot with bakelite handle Bidon á lait á manche bakélite Монтоварка Ø cm. H mm.

22 60

24 60

Tiganj Frying pan Poéle Сковорода

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

Within enamel range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible. Pans can be made also with internal NON-STICK coating.

15


EMINA Linija Emina pripada grupi standardnog emajliranog posuđa i od drugih linija ističe se svojom formom. Moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih elemenata, različite varijacije montažnih elemenata od inoxa, stakla i bakelita. Emina collection belongs to the group of standard enamel cookware, but different by the shape.  Different combinations of colors, elements and stainless steel, glass and bakelite accessories are possible.

16


Art.301A00 Art.301A10 Art.301A10

Art.301A30

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

Art.301A20

Art.301A20

Art.301A30

Art.301A00

Ø cm. H mm. V lit.

14 16 18 20 22 24 73 80 90 95 100 110 1,00 1,50 2,00 2,75 3,50 4,75

Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Casserole with lid, metal / bakelite handles Faitout haut avc couvercle et poignées métal. / bakélite Мелкая кастрюля с крышкой c метал. / бакелит. ручкой Ø cm. H mm. V lit.

16 20 24 110 120 130 2,00 3,50 5,50

Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Stew pot with lid, metal / bakelite handles Faitout haut avec couvercle et poignées métal. / bakélite Глубокая kастрюля с крышкой с метал. / бакелит. ручкой Ø cm. H mm. V lit.

20 22 24 160 180 200 5,00 7,00 9,00

Lonac sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicama Pot with lid, metal / bakelite handles Marmite avec couvercle et poignées métalliques / bakélite Болъшая кастрюля с крышкой, метал. / бакелит. ручкой Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 67 73 80 90 95 V lit. 0,60 1,00 1,50 2,00 2,75 Kaserola sa bakelitnom ručicom Saucepan with bakelite handle Casserolae demi-haut avec poignée bakélite Ковш с бакелитной ручкой

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

17


MASIV Masiv spada u kategoriju teškog emajliranog posuđa najveće debljine čeličnog lima, izuzetnih karakteristika za pripremanje zimnice i hrane koja traži dugo krčkanje na niskim temperaturama. Masiv line is in the category of heavy enamel cookware made of very thick steel sheet with heavy duty performances, used for preparation of preserves and for longer cooking.

18


Art.301I00 Art.301I10 Art.301I20 Art.301I50 Art.301I50

Art.301I10

Art.301I20

Art.301I30

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza poklopaca.

Art.301I30

Art.301I00

Ø cm. H mm. V lit.

16 18 20 24 28 32 36 40 48 65 70 75 80 95 105 120 130 220 1,3 1,8 2,4 3,5 5,5 8 12 16 40

Plitka šerpa Classic casserole Faitout demi-haut classique Мелкая кастрюля Ø cm. H mm. V lit.

16 18 20 24 28 30 34 38 95 105 100 120 140 150 170 185 1,9 2,5 3 5,5 8,5 10,5 15,5 20

Duboka šerpa Classic stew pot Faitou thaut classique Глубокая кастрюля Ø cm. H mm. V lit.

16 18 20 24 28 30 34 38 140 160 180 210 250 260 280 320 2,8 4 ,0 5,5 9,5 15,5 18 25 36

Lonac Classic pot Marmite classique Болъшая кастрюля Ø cm. H mm. V lit.

24 60 2,7

26 60 3,2

28 60 3,7

Tiganj Frying pan Poéle Сковорода Ø cm.

16 18 20 24 28 30 34 36 38 40 48

Poklopac Classic lid Couvercle classique Крышкой

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings and lids.

19


MASIV PLUS Masiv Pluis spada u kategoriju teškog emajliranog posuđa izuzetnih karakteristika namenjenog profesionalnoj upotrebi. Masiv Plus is heavy enamel cookware made of very thick steel sheets with exceptional characteristics and intended for professional use.

20


Art.301K20 Art.301K30 Art.301K30

Art.301K40

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza poklopaca.

Art.301K40

Art.301K20

Ø cm. H mm. V lit.

24 120 5,5

Duboka šerpa Classic stew pot Faitou thaut classique Глубокая кастрюля Ø cm. H mm. V lit.

24 210 9,5

Lonac Classic pot Marmite classique Болъшая кастрюля Ø cm. H mm. V lit.

24 60 2,7

26 60 3,2

28 60 3,7

Tiganj Frying pan Poéle Сковорода

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings and lids.

21


KLASIČNO POSUĐE Proizašlo iz tradicionalnih formi i navika u pripremanju hrane. Proizvodi se od čeličnih limova manje debljine. Kod ove grupe posuđa svi elementi posude su izrađeni od istog materijala. Classic cookware lines of traditional shapes for traditional cooking habits - all the elements of this one of cookware are made of same material and lower thickness steel sheets.

22


Art.301070 Art.301210 Art.301220 Art.3013C0 Art.301210

Art.3013C0

6 60 0,17

7 70 0,25

8 80 0,37

9 80 0,5

10 102 0,75

12 110 1,0

Lonče sa ručicom Mug with one handle Pot á un anse Болъшая кастрюля с одной ручкой Ø cm. H mm. V lit.

10 12 100 110 0,8 1,3

14 125 2

Lonče sa kljunom Mug with vernier Pot avec verseur Болъшая кастрюля с носиком Ø cm. H mm. V lit.

10 100 0,8

12 110 1,3

14 125 2

Trbušasto lonče sa kljunom Bellied pot with vernier Marmite convexe avec verseur Сферическая болъшая кастрюля с носиком Ø cm. H mm.

16 60

18 67

20 75

22 83

24 89

Činija Classic dish Plat classique Классическая сдела

Art.301220 Art.301320

Art.301070

Ø cm. H mm. V lit.

Ø cm. H mm.

18 34

20 38

22 24 43 43

Tiganj Classic frying pan Poéie classique Сковорода классическая

Art.301320

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca i dekora.

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids as well as decors.

23


KLASIČNO POSUĐE

Art.301230

Art.3013G0

Art. 3013D0 Ø cm. 8 10 H mm. 40 50 Kutlača Ladle Половник

Art. 301230 Ø cm. 12 14 16 H mm. 75 87 100 V lit. 1 1,5 2

18 112 2,7

Konusna kaserola sa kljunom Saucepan with vernier Casseple dami-haut avec verseur Мелкая кастрюля с носиком

Art.301350

Art.301010

Art.301200

Art.301370

Art.301330

Art.3013D0

Art. 301350 Ø cm. 20 H mm. 129 V lit. 2

Art. 301330 Ø cm. 12 H mm. 211 V lit. 2

Art. 301200 Ø cm. 12 14 16 H mm. 60 70 80 V lit. 0,67 1,00 1,60

Cedilo sa stopom Strainer on foot Passoire sur pied Дуршлаг на ношке

Kantica za mleko Milkcan Petit seau pour lait Бидон для молоко

Kaserola sa kljunom Saucepan with vernier Casseple dami-haut avec verseur Мелкая кастрюля с носиком

Art. 301380 cm. 22 30 32 38 40 H mm. 50 58 61 67 65 Đuvečara* Stew pan Casserole Посуда

Art. 3013GO Ø cm. 20 H mm. 115 V lit. 2

Art. 301370 Ø cm. 12 H mm. 211 V lit. 2

Art. 301010 Ø cm. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 H mm. 64 74 78 83 92 94 100 113 120 126 136 144 148 155 162 V lit. 0,7 1 1,5 2 3 3,5 4,5 6 7 9 10,5 12,5 15 17 20

Art. 301010 Ø cm. 34 38 40 44 50 54 50 54 H mm. 120 130 138 145 155 155 210 215 V lit. 10 14 16 20 30 35 40 48

Cedilo Stainer with one handle Passoire á queue Дуршлаг

Kavovar Coffee pot Cafetiére Бидон для кафе

Plitka šerpa sa poklopcem Casserole with lid Faitout demi-haut avec couvercle Мелкая kастрюля с крышкой

Plitka šerpa bez poklopca Casserole without lid Faitout demi-haut sans couvercle Мелкая kастрюля с крышкой

* može biti sa i bez ručice, sa i bez stope / it can be with or without handles and with or without feet

24


CLASSIC COOKWARE

Art.301010

Art.301380

Art.301000

Art.3013F0

Art.301020

Art.301310

Art.301050

Art.301310

Art. 301020 Ø cm. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 H mm. 114 118 115 117 127 130 142 150 160 180 200 254 V lit. 1 1,5 2,3 3 4 5 6,5 8 10 12,5 16 23,5

Art. 301050 Ø cm. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 H mm. 93 108 124 134 150 158 168 180 194 210 220 232 251 255 V lit. 0,8 1,5 2 3 4 5 7 9 12 15 18 21 25 28

Duboka šerpa sa poklopcem Stew pot with lid Faitout haut avec couvercle Глубокая kастрюля с крышкой

Trbušasti lonac sa poklopcem Bellied pot with lid Faitout demi-haut sans couvercle Болъшая кастрюля сферическая с крышкой

Art. 301000 Ø cm. 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 H mm. 120 140 150 175 195 208 237 250 258 260 310 320 V lit. 1,5 2,5 3,5 5 7 9 12 15 18 20 30 40

Art. 301310 Ø cm. 24 26 28 30 H mm. 49 52 55 58

Lonac bez poklopca Pot without lid Marmite haut avec couvercle Болъшая кастрюля с крышкой

Tepsija Round pan Cuisiniere Посуда для запекания

32 60

34 36 38 40 62 64 65 68

Art.301040

Art. 3013F0 cm. 30 34 40 H mm. 60 60 65 Đuvečara sa rukohvatom Stew pan Casserole Посуда

Art. 301310 Ø cm. 28 30 32 34 36 38 H mm. 35 35 35 35 35 35 Plitka tepsija Low round pan Cuisiniere demi haut Посуда для запекания

Art. 301040 Ø cm. 14 - 40 Poklopac Classic lid Couvercle classique Крышкой

25


POSUĐE SPECIJALNE NAMENE Program specijalne namene obuhvata posuđe specifične namene u oblasti zdravog pripremanja hrane. Ovo posuđe je izrađeno od lima debljine 0,7 do 1 mm i kvalitetnih emajla, potpuno otpornih na uticaj kiselina iz namirnica. Dizajn i karakteristike ovih posuda potpuno su prilagođeni specifičnim zahtevima u preradi i pripremanju namirnica. Special purpose cookware comprises items for healthy cooking. The cookware is made of 0,7 to 1 mm thick steel and quality enamel fully resistant to food acids.  The design and features of the cookware are in full compliance with the specific requirements in food processing and preparation.

26


Art.301E60

Art.301D00

Art.301D60

Art.301D60

SPECIAL PURPOSE COOKWARE

Art.301D60

Art.221200

Art.301D00

Art.301E60

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca, dekora kao i montažnih elemenata.

Art.301D30

Art.221200

Art.301D30

Art.301D60

Ø cm. H mm. V lit.

16 145 2

Lonac za kuvanje na pari Pot for steam cooking Marmite pour couisiner á vapeur Болъшая кастрюля на пар Ø cm. H mm. V lit.

20 145 3

Lonac za kuvanje na pari Pot for steam cooking Marmite pour couisiner á vapeur Болъшая кастрюля на пар Ø cm. H mm. V lit.

18 20 119 133 1,7 2,5

Čajnik Whistling tea kettle Bouilloire Чайник Ø cm. H mm.

24 79

Tava za prženje Pan Poêle Сковорода Ø cm. H mm. V lit.

12 14 16 18 20 55 60 70 80 90 0,5 0,75 1,3 1,8 2,5

Posuda za zamrzivač Freezer pan Plat pour geler Лоток Ø cm. H mm. V lit.

12 33 0,33

Tava 12 Freezer pan Plat pour geler Лоток

Podvučene dimenzije nisu u standardnoj ponudi // Underlined dimensions are not in the standard offer

Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible.

27


Art.301340 Art.301080 Art.301560 Art.301D80 Art.301D80 Art.301D40 Art.309100 28

Ø cm. H mm. V lit.

28 126 5

32 135 6.5

36 145 9

Vangla Roasting pan Casserole á roti Овалъная посуда дла запекания Ø cm. H mm. V lit.

28 30 40 115 141 174 3 5 8

Pekač Roasting pan Casserole á roti Овалъная посуда дла запекания Ø cm. 30 40 H. 162 188 V lit. 6,5 9,5 Pekač sa inox rubom Roasting pan with stainless steel ring Casserole haut á roti Овалъная посуда дла запекания из нержавеющей стали Ø cm. H mm. V lit.

24 200 4,75

Komplet za kuvanje na pari Steam pot Cuisson vapeur Набор на пар Ø cm. H mm. V lit.

24 310 6,75

Komplet za kuvanje na pari Steam pot Cuisson vapeur Набор на пар Ø cm. H mm. V lit.

Art.301340

Art.301080

Art.301560

18 20 22 24 120 130 140 155 3 4 5 6,75

Posuda za školjke Shel pot Casseroles á vapeur Посуда для раков Ø cm. H mm. V lit.

25 400 5

Sokovnik Juicer Extracteur de jus de fruits Соковарка

Art.301D80

Art.301D80

Art.301D40

Art.309100


Art.301330 Art.3013A0 Art.3013B0 Art.301G40 Art.301D10 Art.3013B0

Art.3013E0

Art.3013E0

Art.301000

Art. 301330

Art.3013A0

Art.301G40

Art.301D10

Art.301000

V lit. H mm.

10 20 30 40 50 270 338 389 405 428

Каnta za mast Bucket for grease Seau à graisse Бак для жира Ø cm. H mm. V lit.

24 175 9

28 190 11

Bakrač Copper caldron Chaudron Посуда cm. H mm. V lit.

35 160 9

42 225 18

Ribokotlić Caldron Chaudron Посуда для рибы Ø cm. H mm.

16 16

20 24 16 16

Poklopci grejnih tela Covers for heating-plates of electric cookers Couvercles pour plaques chauffantes

Ø cm. H mm. V lit.

22 24 100 135 3,30 5

Friteza sa staklenim poklopcem Deep fryer with glass lid Friteuse avec couvercle pyrex Посуда для фри со стекл. крышкой Ø cm. H mm. V lit.

16 200 4

Lonac - asparagus Pot - asparagus Marmite - asparagus Болъшая кастрюля - asparagus cm. H mm. V lit.

63 320 60

69 335 80

Ranija Pot - asparagus Marmite - asparagus Болъшая кастрюля - asparagus

29


DŽEZVE Džezve se izrađuju u različitim veličinama, od najmanjih za jednu do najvećih za 12 kafa, sa više kombinacija montažnih ručica. Coffee pots are produced in different sizes from one to 12 cups of coffee, with a number of different handles.

30


Art.301D50

Art.301300

Art.301D50

Art.301D50

Art.301300

Art.301D50

COFFEE POTS

Ø cm. H mm. Br. kafa

7 8 9 10 11 80 97 102 111 123 2 3 4 6 7

Džezva “Takovo” Coffee pot with bakelite handle Cafetiére avec poignée bakélite Турка с бакелитной ручкой Ø cm. H mm. Br. kafa

6 7 57 72 1 2

9 11 13 88 105 130 4 7 12

Klasična džezva sa metalnom ručicom Coffee pot classic Cafetiére classique Турка классическая с металической ручкой Ø cm. H mm. Br. kafa

10 107 6

Džezva “Takovo” sa kljunom Coffee pot “Takovo” with vernier Cafetiére “Takovo” avec verseur Турка “Takovo” с носиком

U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca, dekora kao i montažnih elemenata. Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible.

31


INOX POSUĐE STAINLESS STEEL COOKWARE

Inox Posuđe Metalac je izrađeno od plemenitog čelika vrhunskog kvaliteta - inox 18/10. Termičke karakteristike inox posuđa Metalac omogućavaju akumulaciju toplote, a ručice ostaju hladne prilikom pripremanja hrane. U procesu pripremanja hrane važni sastojci i termolabilni vitamini ostaju sačuvani. Akutermno dno je izrađeno specijalnim impact bonding postupkom i smanjuje utrošak energije, tako što obezbeđuje savršen prenos i raspoređivanje toplote po čitavoj posudi. Ručice su ergonomski projektovane i savremeno dizajnirane, a njihova čvrsta konstrukcija omogućava sigurno rukovanje posudom. Poklopac je tako konstruisan da se para prilikom pečenja i kuvanja kondezuje na sredini poklopca i ponovo vraća na dno posude, a kondezacioni kanal obezbeđuje da za vreme kuvanja ne dolazi do ispuštanja pare.

32


Metalac Staniless Steel Cookware is made of top quality stainless steel 18/10. Because of thermal characteristics of cookware heat accumulates and handles remain cool during food preparation. Important ingredients and vitamins are preserved during cooking. Heat-diffuser impact bonded bottom accumulates heat - saves energy and perfectly distributes heat over the utensil. Handles - ergonomic shape and design for safe handling. Lids made in particular way so vapour condenses in the centre of it and returns back to the bottom of the cookware while condensation channel prevents vapour to go out during cooking.

33


ARIA Aria je linija inox posuđa izuzetnih karakteristika. Izrađena je od nerđajućeg čelika inox 18/10, u istoj tehnologiji kao i linije Gracia, Gracia Nova i Legat. Originalna u dizajnu i optimalnom odnosu debljine zidova i dna posude, namenjena je lakom pripremanju hrane na niskim temperaturama, uz neznatnu upotrebu tečnosti i masnoće, što omogućava očuvanje svih hranljivih materija. Dostupna je u pojedinačnom pakovanju ili kao petodelni set. ARIA stainless steel cookware line of excellent features made of 18/10 steel, with the same technology as Gracia, Gracia Nova and Legat collections. Specific for its design and bottom thickness it is meant for easy cooking at moderate temperatures with small quantity of water and grease to preserve useful substances of food.

34


Art.306300 Art.306310 Art.306340

Art.306320

Art.306350

Art.306340 Art.306350

Art.306310

Art.306320

Art.306300

Ø cm. H mm. V lit.

16 78 1,4

20 94 2,8

24 108 4,8

Plitka šerpa sa staklenim poklopcem Casserole with lid Faitout demi-haut avec couvercle Мелкая кастрюл с крышкой Ø cm. H mm. V lit.

16 108 2

20 127 3,8

24 140 6

Duboka šerpa sa staklenim poklopcem Stew pot with lid Fiatout haut avec couvercle Глубокая кастрюля с крышкой Ø cm. H mm. V lit.

20 147 4,47

Lonac sa staklenim poklopcem Pot with lid Marmite avec couvercle Большая кастрюля с крышкой Ø cm. H mm. V lit.

16 78 1,4

Kaserola sa staklenim poklopcem Souce pan with lid Casserole avec couvercle Kовш с крышкой Ø cm. H mm. V lit.

24 55 2,4

Tiganj sa staklenim poklopcem Frying pan with lid Poéle avec couvercle Сковорода с крышкой

35


GRACIA Gracia je linija inox posuđa izuzetnih karakteristika. Proizvedena je od nerđajućeg čelika 18/10 u skladu sa najvišim svetskim standardima, što garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Zahvaljujući vrhunskoj izradi i savremenom dizajnu, ovo posuđe možete koristiti kako za pripremanje tako i za serviranje pripremljene hrane. Gracia collection of exceptional characteristics is made of 18/10 stainless steel and according to world standards as a guarantee of long and safe use. As a result of high production technology and modern design the cookware is convenient to prepare and to serve food in it.

36


Art.306000 Art.306010 Art.306020 Art.306000 Art.306600

Ø cm. 20 24 H mm. 149 183 V lit. 4,4 7,9 Lonac sa poklopcem Pot with lid Marmite avec couvercle Большая кастрюля с крышкой Ø cm. 26 H mm. 86 V lit. 4,0 Tava za prženje Pan Schmorpfanne Сковорода

Art.306020 Art.306030

Art.306000

Ø cm. 16 20 24 H mm. 109 129 144 V lit. 2 3,7 6,1 Duboka šerpa sa poklopcem Stew pot with lid Fiatout haut avec couvercle Глубокая кастрюля с крышкой

Ø cm. 14 H mm. 118 V lit. 1,7 Lonac za mleko Milk pot Pot á lait Кружка для молока

Art.306000 Art.306000

Art.306020

Plitka šerpa sa poklopcem Casserole with lid Faitout demi-haut avec couvercle Мелкая кастрюл с крышкой

Ø cm. 14 16 18 20 H mm. 69 80 89 98 V lit. 0,9 1,4 2,0 2,7 Kaserola sa poklopcem Souce pan with lid Casserole avec couvercle Kовш с крышкой

Art.306030

Art.306020

Art.306010

16 20 22 24 80 98 103 109 1,4 2,7 3,5 4,5

Ø cm. 22 24 26 28 H mm. 61 61 59 62 V lit. 1,9 2,3 2,7 3,0 Tiganj sa poklopcem Frying pan with lid Poéle avec couvercle Сковорода с крышкой

Art.306600

Art.306000

Ø cm. H mm. V lit.

Ø cm. 20 H mm. 190 V lit. 4,4 Pasta pot Casserole de pâtes Kовш с крышкой Макаронные изделия

37


GRACIA NOVA Gracia je linija inox posuđa izuzetnih karakteristika. Proizvedena je od nerđajućeg čelika 18/10 u skladu sa najvišim svetskim standardima, što garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Zahvaljujući vrhunskoj izradi i savremenom dizajnu, ovo posuđe možete koristiti kako za pripremanje tako i za serviranje pripremljene hrane.

Gracia New Line collection of exceptional characteristics is made of 18/10 stainless steel and according to world standards as a guarantee of long and safe use. As a result of high production technology and modern design the cookware is convenient to prepare and to serve food in it.

38


Art.306000 Art.306000 Art.306000 Art.306000 Art.306000

Ø cm. H mm. V lit.

Art.306000 Art.306020

Ø cm. H mm. V lit.

Ø cm. H mm. V lit.

Art.306000

Art.306030

Art.306010

Ø cm. H mm. V lit.

Ø cm. H mm. V lit.

Art.306000

Art.306000

Ø cm. H mm. V lit.

Ø cm. H mm. V lit.

20 92 2,5

22 117 4

24 135 5,6

Plitka šerpa sa poklopcem Casserole with lid Faitout demi-haut avec couvercle Мелкая кастрюл с крышкой 20 147 4,2

24 160 6,7

Duboka šerpa sa poklopcem Stew pot with lid Fiatout haut avec couvercle Глубокая кастрюля с крышкой 20 197 5,8

24 212 9

Lonac sa poklopcem Pot with lid Marmite avec couvercle Большая кастрюля с крышкой 24 67 2,5

26 67 2,7

Tiganj sa poklopcem Frying pan with lid Poéle avec couvercle Сковорода с крышкой 26 92 4

Tava za prženje Pan Schmorpfanne Сковорода 26 67 2,7

Grill tiganj Grill pan Poéle Сковорода 26 92 4

Grill tava Pan Schmorpfanne Сковорода

39


LEGAT Legat je prestižna linija inox posuđa vrhunskih karakteristika, originalno dizajnirana i proizvedena u skladu sa najvišim svetskim standardima. Kombinacija plemenitog čelika i aluminijumske rondele u akutermnom kapsula-dnu velike debljine, omogućavaju uživanje u neograničenim mogućnostima pripremanja hrane. Zahvaljujući visokom kvalitetu izrade i upotrebljenom materijalu ovo posuđe je dugovečno kod pravilne upotrebe. Legat is a prestigious collection of stainless steel cookware with top performances, original design, produced according to the highest world standards. Combination of rich stainless steel and aluminum disc inside thick, heat accumulating capsule bottom gives various possibilities in food preparation. Thanks to the latest production technology and high quality materials this cookware is long lasting when used properly.

40


Art.306200 Art.306220

Art.306200

Art.306210 Art.306200

Art.306210

Art.306220

Art.306200

Ø cm. H mm. V lit.

16 82 1,4

20 98 2,8

Plitka šerpa sa poklopcem Casserole with lid Faitout demi-haut avec couvercle Мелкая кастрюл с крышкой Ø cm. H mm. V lit.

16 112 2

20 131 3,8

24 144 6

Duboka šerpa sa poklopcem Stew pot with lid Fiatout haut avec couvercle Глубокая кастрюля с крышкой Ø cm. H mm. V lit.

16 82 1,4

20 98 2,8

Kaserola Sauce pan Casserole Ковш Ø cm. H mm. V lit.

24 61 2,4

Tiganj sa poklopcem Frying pan with lid Poéle avec couvercle Сковорода с крышкой

41


NON-STICK POSUĐE NON-STICK COOKWARE

Non-stick posuđe je pogodno za sve načine pripremanja hrane, a posebno prženje i pečenje. Izrađeno je u skladu sa svim svetskim standardima i besprekorno u pogledu zdravstvene ispravnosti kontakta sa hranom. Non-stick cookware is convenient for all ways of food preparation, expecially frying and roasting. Prouduced in compilance with the world health standards adn requirements for contact with food.

42

Aluminijum kao dobar provodnik u kombinaciji sa nonstick materijalom koji sprečava lepljenje i zagorevanje, omogućuje brzu, jednostavnu i ekonomičnu pripremu hrane.

Ručice posuđa su ergonomski oblikovane što omogućava bezbedno i čvrsto držanje posude. Izolaciona svojstva materijala garantuju rukovanje bez opasnosti od opekotina.

Alumium as good conductor combined with non-stick coating as material that prevents sticking and burning provides fast, easy and economic food preparation.

The handles are ergonomic, made of insulating materials, and guarantee handling without danger of burning oneself.


Metalac Posuđe ima dvadesetogodišnju tradiciju u proizvodnji non-stick posuđa. Non-stick posuđe proizvodimo na emajliranom čeličnom limu i aluminijumu, a najvažnija karakteristika ovog posuđa su neprijanjajući unutrašnji premazi. Non-stick posuđe je namenjeno brzoj, lakoj i zabavnoj pripremi hrane, sa minimalnim utroškom masnoće i bez neželjenog lepljenja i zagorevanja.

Metalac Cookware has a twenty year long tradition in production of non-stick cookware. We produce non-stick cookware on enameled steel sheets and aluminum sheets, and the most important feature of this cookware are the non-stick coatigns. Non-stick cookware is intended for fast, easy and fun cooking, with minimun use of grease and no sticking or burning of food.

Za kvalitet i zdravstvenu ispravnost non-stick posuđa najvažniji su kvalitet osnovnog materijala i non-stick premaza. Metalac Posuđe u ponudi ima tri vrste non-stick premaza: premaz organskog porekla na bazi politetrafluoretilena (PTFE), hibridni non-stick premaz emajlne strukture na vodenoj bazi i i organsko-neorganski keramički premaz čiju osnovu čini silicijumdioksid koji je osnova i u izradi stakla. Metalac Posuđe koristi premaze najboljih svetskih proizvođača – DuPont, Akzo Nobel, Ferro i ILAG.

Both quality of base material and non-stick coating are important for quality and health safety of non-stick cookware. Metalac Cookware offeres two kinds of non-stick coatings: organic coating on PTFE base applied in one, two or three layers over prepared surface andhybrid water based nonstick coating of enamel structure Metalac Cookware uses non-stick coatings of the best world producers - DuPont, Akzo Nobel, Ferro and ILAG.

Non-stick program obuhvata četiri linije posuđa: Magija, Magma, Prima i EcoTava.

We are presenting you four collections of non-stick cookware: Magija, Magma, Prima and EcoTava.

43


PRIMA Linija PRIMA je izrađena od čeličnog lima debljine 0.8-1.5 mm. Unutrašnji non-stick premaz nanešen je na prethodno emajliranu površinu. Može se raditi u svim formama emajliranog posuđa, sa najširom paletom boja i dekora i serigrafijom na dnu posude. Made of 0,8 - 1,5 mm thick steel sheet with enamelled external surface and non-stick coating applied over enamel frit to the internal surface. All shapes of enamelled cookware with wide choice of colours, decorations and screen printed bottom.

44


Art.302700

Art.3027B0

Art.302780

Art.3027C0

Art.302750

Art.3027E0

Art.302740

Art.302790

Art.3027A0

Art.3027A0

D mm. 270/270 H mm. 35 Gril tava Square griddle pan Сковорода грил Poéle grill

Art.302790

Art.302740

Ø cm. 16 18 20 22 24 26 28 H mm. 42 45 45 45 45 45 45 Teflon tiganj “Global” Non-stick frying pan “Global” Сковорода “Global” с тефлон покрытием Anti - adherent poéle “Global”

Ø cm. 22 25 H mm. 34 34 Tiganj za palačinke “Lux” Non-stick frying pan “Lux” Сковорода “Lux” с тефлон покрытием Anti - adherent poéle “Lux”

Art.3027E0

Art.302750

Ø cm. 20 24 26 28 H mm. 44 48 50 53 Teflon tiganj “Viktor” Non-stick frying pan “Viktor” Сковорода “Viktor” с тефлон покрытием Anti - adherent poéle “Viktor”

Ø cm. 28 H mm. 84 Teflon tiganj “Wok” Non-stick frying pan “Wok” Сковорода “Wok” с тефлон покрытием Anti - adherent poéle “Wok”

Art.3027C0

Art. 302780

Ø cm. 18 20 22 24 H mm. 60 60 60 60 Teflon tiganj “Standard” Non-stick frying pan “Standard” Сковорода “Standard” с тефлон покрытием Anti - adherent poéle “Standard”

Ø cm. 20 24 28 32 H mm. 70 70 70 70 “Tartera” Non-stick frying pan “Tartera” Сковорода “Tartera” с тефлон покрытием Anti - adherent poéle “Tartera”

Art.3027B0

Art. 302700

Ø cm. 18 20 22 24 26 28 H mm. 44 46 48 50 52 55 Teflon tiganj “Premier” Non-stick frying pan “Premier” Сковорода “Premijer” с тефлон покрытием Anti - adherent poéle “Premier”

Ø cm. 20 24 26 28 32 H mm. 45 45 45 45 45 “Paeljera” Non-stick frying pan “Paeljera” Сковорода “Paeljera” с тефлон покрытием Anti - adherent poéle “Paeljera”

U asortimanu non-stick posuđa moguće su različite kombinacije tipova posuda, boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata. Within non-stick cookware range different combinations of cookware types, colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

45


MAGMA Linija MAGMA izrađena je od aluminijuma debljine 2.7 - 6 mm, pri čemu se spoljašni i unutrašnji premaz nanose prskanjem na već formirane posude. To ovom posuđu daje izuzetnu atraktivnost uz mogućnost većeg izbora boja. The collection produced in 2.7 - 6 mm aluminum where external and internal coatings are applied to already shaped pans. Such process allows greater choice of colours making cookware rather attractive.

46


Art.312100 Art.312100 Art.303000

Art.303000

Ø cm. 25 28 H mm. 21 21 Tiganj za palačinke Crape pan Poéle Сковорода

Art.312400

Art.312400

Ø cm. 26 H mm. 74 Duboki tiganj Frying pan Poéle Сковорода

Ø cm. 24 H mm. / V lit. Тava Pan Poéle Сковорода

Art.303000

Art.312100

Art.312100

Art.312100

Ø cm. 20 24 26 28 H mm. 36 42 44 44 Tiganј Frying pan Poéle Сковорода

Ø cm. 24 H mm. 84 Tiganj “Profi Pan” Fraying pan “Profi Pan” Poéle “Profi Pan” Сковорода “Profi Pan”

75 / 3

U asortimanu non-stick posuđa moguće su različite kombinacije tipova posuda, boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata. Within non-stick cookware range different combinations of cookware types, colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

47


MAGIJA Linija MAGIJA izrađena od aluminijuma debljine 1.2-1.8 mm na koji je prethodno nanešen non-stick premaz. Namenjena je brzom i lakom pripremanju hrane. This range is made of 1,2-1,8 mm precoated aluminum. Made for quick and easy cooking.

48


Art.303200

Art.303000

Art.303100

Art.303000

Art.303100

Ø cm. 24 26 30 32 34 H mm. 54 54 56 58 58 Tepsija Round pan Cuisiniere Посуда для запекания

Art.303000

Art.303200

D mm. 30 36 H mm. 65 70 Đuvečara Staw pan Casserole rectangulare Посуда

Ø cm. 24 26 H mm. 22 22 Tiganj za palačinke Crepe frypan Crepiêré Блинница

Art.303000

magija

Ø cm. 28 32 H mm. 21 21 Pizza forma Pizza form

U asortimanu non-stick posuđa moguće su različite kombinacije tipova posuda, boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata. Within non-stick cookware range different combinations of cookware types, colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

49


ECOTAVA CERAMICS EcoTava Ceramics je aluminijumsko posuđe sa nelepljivim keramičkim premazom, izuzetne glatkoće i nelepljivih osobina. Idealno je rešenje za zdravo, moderno i zabavno kuvanje, vrlo je ekonomično i jednostavno za upotrebu. EcoTava Ceramics is aluminum cookware with non-stick ceramic coating, as the latest invention of exceptional smoothness and nonstick properties. EcoTava cookware with ceramic coating is easy to clean, ideal solution for healthy, modern and fun cooking.

50


Art.303300

Art.312400

Art.303300

Art.312100

Art.303300

Art.312100

Ø cm. 26 H mm. 74 Duboki tiganj Frying pan Poéle Сковорода Ø cm. 25 H mm. 20 Tiganj za palačinke Crepe frypan Crepiêré Блинница

Art.303300

Art.312100

Ø cm. 20 24 26 28 H mm. 36 42 44 44 Tiganj Frying pan Poéle Сковорода

Ø cm. 24 H mm. / V lit. Тava Pan Poéle Сковорода

75 / 3

U asortimanu non-stick posuđa moguće su različite kombinacije tipova posuda, boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata. Within non-stick cookware range different combinations of cookware types, colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

51


PROFESSIONAL LINE Linija aluminijumskog posuđa namenjena za profesionalnu upotrebu. Izrađena od aluminijumskog lima debljine 3,2mm obezbeđuje odličnu provodljivost i distribuciju toplote, sa inox ručicom i silikonskom prevlakom za lakše rukovanje. High quality professional cookware which guarantees results of a true chef. Made of aluminum sheets 3,2mm thick, it ensures great conductivity and heat distribution, with stainless steel handle and silicone sleeve for easy and safe handling.

52


Art.303700

Art.303700

Ø cm. H mm.

24 60

28 67

32 77

Tiganj ”Professional Line” Frying pan ”Professional Line” Poele ”Professional Line” Сковорода ”Professional Line”

53


EKSPRES POSUĐE PRESSURE COOKER

Ekspres posuđe je linija za kuvanje pod pritiskom. Izrađena je od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika 18/10 i specijalno namenjena za brzo kuvanje ukusnih jela. Ekspres lonac poseduje četiri sistema zaštite, što ga, u domenu bezbednosti, svrstava u sam vrh posuda pod visokim pritiskom na evropskom i svetskom tržištu. Pressure cooker is collection of pressure pans and pots, made of high quality 18/10 stainless steel meant for quick cooking of meals. Pressure cooker has four safety systems that classifies it in the top quality pressure cookware in European and world market in domain of security.

54


Art.306500

Ø cm. H mm. V lit.

24 105 4

24 125 5

24 165 7

24 205 9

Expres lonac Pressure cooker Schnellkochtopf Autocuiser Скороварка

Art.306500

55


PREMIUM POSUĐE PREMIUM COOKWARE

Premium linija m* savršeno spaja estetiku, kvalitet i funkcionalnost proizvoda. Zahvaljujući originalnom dizajnu i izuzetnim karakteristikama materijala, sa posuđem m* Vaš boravak u kuhinji je mnogo više od pripremanja obroka. Premium line m* perfectly combines aesthetics, quality and functionality of the product. Thanks to the original design and exceptional characteristics of material, with m* cookware your stay in the kitchen is much more than preparing meals.

Zvezda i kada kuvate Be a star when you are cooking

56


57


KARIM RASHID Zamislite dan u kome sve ima drugačiju dimenziju. Pa i Vaša specijalna prilika da počastite porodicu, prijatelje, posebne goste... Ekskluzivna linija * KARIM savršeno spaja estetiku, kvalitet i funkcionalnost proizvoda i zadatak joj je da oplemeni Vaš prostor i Vaš svakodnevni život. Da budete zvezda i kada kuvate. * KARIM je prva zvezda u novom sazvežđu Metalac Posuđa. Zahvaljujući originalnom dizajnu i izuzetnim karakteristikama materijala, Vaš boravak u kuhinji je mnogo više od pripremanja obroka. Imagine a day when everything has a different dimension. Even the special moment to treat your family, friends, special guests… * KARIM will enrich your ambience and everyday life. It will make you feel like a star even when you are cooking. * KARIM is the first one among the stars in the new constellation of Metalac Cookware. Thanks to the original design and an exceptional material quality, spending the time in the kitchen, from now on, will be much more of an experience than just meal preparing.

58


Art.301L10 Art.301L50

Art.301L200

Art.301L20

Art.301L50

Art.301L10

Ø cm. H mm. V lit.

20 95 2,75

24 110 4,75

Plitka šerpa sa poklopcem i inox ručicama Casserole with lid and stainless steel handles Faitout demi-haut avec couvercle, inox poignées Мелкая кастрюля с крышкой инокс ручкой Ø cm. H mm. V lit.

20 130 4

24 155 6,75

Duboka šerpa sa poklopcem i inox ručicama Stew pot with lid and stainless steel handles Faitout haut avec couvercle, inox poignées Kастрюля с крышкой инокс ручкой Ø cm. H mm. V lit.

24 50 1,6

Tiganj sa poklopcem i inox ručicom Frying pan with lid and stainless steel handle Poele avec couvercle, inox poignée Сковорода с крышкой инокс ручкой

59


AURORA Inspirisani prirodnom ljudskom potrebom da svakodnevni život oplemenimo estetikom, u Vašu kuhinju donosimo istinski sklad kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna. Novom linijom teškog aluminijumskog posuđa sa DuPont-Teflon® Platinum premazom i feritnim inox diskom, objedinili smo sve prednosti materijala, forme i lakoće pripremanja hrane. Inspired by human need to enreach everyday life with aesthetics, we bring true harmony of quality, functionality and design to your kitchen. With new line of heavy aluminium cookware, with DuPont-Teflon® Platinum coating and stainless steel disk of ferrite structure, we joined together advantages of material, form and easiness of preparing food.

60


Art.301L10 Art.303650

Art.301L200

Art.303650

Ø cm. 24 26 H mm. 60 65 Cilindrični tiganj sa staklenim poklopcem Frying pan with glass lid Сковорода с крышкой Poéle avec couverde

Art.301L50

Art.303610

Ø cm. 20 24 H mm. 90 105 V lit. 2,75 4,5 Plitka šerpa sa poklopcem Casserole with lid Faitout demi-haut Мелкая кастрюля

Ø cm. 24 26 28 H mm. 44 45 46 Konusni tiganj Frying pan with glass lid Сковорода с крышкой Poéle avec couverde

61


SIRIUS Sirius je linija posuđa visokog kvaliteta koju čine tri sloja materijala. Unutrašnji sloj izrađen je od austenitnog inox lima, spolja je magnetični feritni inox lim, dok je u sredini aluminijum debljine 2mm kao odličan provodnik toplote. Prednost ovog posuđa je u ravnomernom zagrevanju kako dna tako i zidova posude što omogućava bržu pripremu hrane i uštedu energije. Sirius is a line of high quality cookware with three layers of materials. The internal layer is made of austenitic stainless steel sheets, the outside layer is made of magnetic ferrite stainless steel sheets and the middle layer is made of 2mm thick aluminum sheets as a great heat distributor. The main advantage is even heat distribution of the bottom as well as the walls of the cookware which enables faster cooking and energy savings.

62


Art.306220

Ø cm. H mm.

26 28 30 73 73 73

Tiganj Frying pan Poele Сковорода

Art.306220

63


OPREMA ACCESSORIES

U okviru montažnih elemenata proizvodimo bakelitne i plastične montažne elemente i to: ručice za tiganje, bočne ručice, bakelitne čepove i plastične čepove poklopca. Površine bakelitnih ručica mogu biti sjajne ili mat. Za izradu se koriste bakelitni prahovi najpoznatijih svetskih proizvođača, u preko 20 boja, i oko 30 vrsta plastičnih masa. We produce bakelite and plastic accessories – handles, side-handles, lid knobs. Bakelite handles can have glossy and matte finish. Bakelite dust of world renowed producers are being used, in over 20 colors, and around 30 types of plastic.

64


PDP SJAJNI

PDP MAT

MD-30 INOX

MD-30 PL.UMETAK

MČM 1/16

MČG 1/16

MČG 4/16

MČM 4/16

MČM 5/22

MČR

MB-1 INOX

MB-1 PL.UMETAK

MČ 3/24

MČG 2/22

MČM 2/22

MČE

MT-17

MT-16

MT-15

MT-4

MT-3

DŽEZVA

MT-6

MT-5

MK-2

MK-1

MT-11

MT-12

MK-13

MK-12

MG-5

MK-4

MT-9

MK-3

MG-4

65


DEKORI DECORS

Potpuno upravljanje procesom proizvodnje posuđa u Metalcu obuhvata i zaokružen program izrade dekora tj. preslikača za dekorisanje emajliranog i tefloniziranog posuđa. Možemo vam ponuditi široku paletu potpuno različitih dekora. Upravo njihova raznolikost govori o navikama, kulturi i ukusima tržišta. Mogućnosti kombinovanja dekora sa osnovama emajla su skoro neograničene.

66


M-2327

M-2296

M-2363

Complete managing of the production process of cookware includes rounded production program of decors, that is screen printed transfers for enamel and non-stick cookware. We can offer a wide range of decors. Its their variety which says a lot about the habits, culture and tasts of a market. The combination possibilities are almost unlimited.

M-2294

M-2360

M-2405

M-2439

M-2348

M-2359 67


68

M-2027

M-2032

M-2039

M-2045t

M-2060

M-2064

M-2066

M-2071

M-2086

M-2088

M-2089

M-2092

M-2095

M-2097

M-2098

M-2099

M-2100

M-2107

M-2112

M-2117

M-2122

M-2125

M-2126

M-2127

M-2128

M-2130

M-2132

M-2133

M-2135

M-2136

M-2138

M-2144

M-2146

M-2148

M-2151

M-2154


M-2155

M-2156

M-2164-B

M-2164-G

M-2169

M-2170

M-2172

M-2173

M-2175

M-2176

M-2177

M-2178

M-2179

M-2180

M-2182

M-2183

M-2184

M-2186

M-2190

M-2191

M-2192

M-2198

M-2201

M-2202

M-2203

M-2204

M-2205

M-2208

M-2209

M-2211

M-2216

M-2217

M-2218

M-2219

M-2220

M-2222 69


70

M-2224

M-2225

M-2226

M-2227

M-2228

M-2230

M-2231

M-2232

M-2235

M-2236

M-2240

M-2242

M-2243

M-2244

M-2245

M-2247

M-2248

M-2249

M-2252

M-2253

M-2255

M-2256

M-2257

M-2258

M-2259

M-2266

M-2268

M-2272

M-2273

M-2286

M-2287

M-2288


NEPONOVLJIVA MEŠAVINA UKUSNIH BOJA I OBLIKA. AN ICONIC MIXTURE OF DELICIOUS SHAPE AND COLOR.

* 2212// RELISH

UKUSNO PONAVLJANJE UNIKATNIH ĐAKONIJA. A DELICIOUS REPEATING OF UNIQUE TREATS.

* 2213// TART

SENZUALNI NAGOVEŠTAJI AROMA. SENSUAL HINTS OF FLAVORING.

* 2214// SOLE

VAŠE JELO SA LIČNIM POTPISOM SVAKI PUT. PREPARE A SIGNATURE DISH WITH EVERY USE.

* 2215// ZESTIK

OSNOVNI SASTOJCI STVARAJU NEOGRANIČENU RAZNOVRSNOST. BASIC INGREDIENTS GENERATE UNLIMITED VERSATILITY.

* 2229//MENU 5 različitih dekora - dizajn Karim Rašid za liniju PREMIUM m* 5 different decors - designed by Karim Rashid for PREMIUM m* 71


NEOGRANIČENE MOGUĆNOSTI KOMBINOVANJA BOJA, DEKORA, RUČICA KAO I POKLOPACA.

ENDLESS POSSIBILITES OF COMBINATION - COLOR, DESIGN, HANDLES AND LIDS.

72


www.metalacposudje.rs

Izdavač / Publisher_ METALAC POSUĐE, Gornji Milanovac Za izdavača/ For Publisher_ Aleksandar Marković Redakcioni odbor/ Draffting comitee_ Tamara Đurović, Jelena Mirković, Nadica Vujić-Mitrović Dizajn i priprema/ Design and prepress_ Vlade Jeremić Fotografije/ Photo_ Arhiva Metalac, Simo Marić Prevod/ Translation_ Metpor, Beograd Štampa/ Printing_ STYLOS, Novi Sad Tiraž/ Circulation_ 1000 IZDANJE V Gornji Milanovac, Januar 2013.

A_METALAC POSUĐE, Kneza Aleksandra 212, 32300 Gornji Milanovac, Srbija, T_+381 (0)32 770 300, E_posudje@metalac.com, W_www.metalacposudje.com


Katalog Metalac Posudje  

Katalog Metalac Posudje - Product portfolio - 05.2013

Katalog Metalac Posudje  

Katalog Metalac Posudje - Product portfolio - 05.2013

Advertisement