АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ У ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Page 1

А Н А Л І З М А Т Е Р І А Л І В У Г Р О М А Д С Ь К И Х П Р О С Т О Р А Х І

В MЕTAL AB

А

Н

О - Ф

Р А

Н

К

І

В

С

Ь

К

А 2021АНАЛІЗ: АННА ПАШИНСЬКА, КСЕНІЯ СЕМЕНОВА, МАР’ЯНА БАРАН ФОТО: АННА ПАШИНСЬКА, КСЕНІЯ СЕМЕНОВА, МАР’ЯНА БАРАН, МАРІЯ МЕЛІНИШИН ПЕРЕКЛАД І РЕДАКЦІЯ : ТЕТЯНА ЄВЛОЄВА, ОЛЕСЯ СТОРОЖУК ВЕРСТКА ТА ІЛЮСТРАЦІЇ: ЮЛІЯ РУСИЛО


З

М

І

С

Т


6 8 1 0 1 2

3 0

ВСТУП ПРОАНАЛІЗОВАНІ ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ ПРИСУТНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ У РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ БЕТОН (загальна інформація, властивості, рекомендації)

ТРОТУАРНА ТРОТУАРНА ПОРЕБРИК БОРДЮР ЛАВКА СМІТНИК КЛУМБА СТОВПЧИК

ПЛИТКА ПЛИТКА (ЕКОБРУКІВКА)

14 16 18 20 22 24 26 28

ДЕРЕВИНА (загальна інформація, властивості, рекомендації) ЛАВКА СМІТНИК ДИТЯЧИЙ

3 8

МЕТАЛ (загальна інформація, властивості, рекомендації)

5 6

ПРИКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ У ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРАХ ЛОНДОНА

МАЙДАНЧИК

ЛАВКА СМІТНИК, ФАСАД СМІТНИК, ВНУТРІШНЯ ЄМНІСТЬ СМІТНИК, КАРКАС ВЕЛОПАРКОВКА ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК ОГОРОЖІ СТОВПЧИК

32 34 36

40 42 44 46 48 50 52 54


В

С

Т

У

П

Кругова економіка поступово стає основною моделлю, яка розглядається як така, що допоможе справитися з викликами змін клімату, швидкої урбанізації та росту світового населення, а також генерування відходів. Як відомо, міста є одними з основних чинників забруднення планети та змін клімату, тому важливо адаптувати принципи кругової економіки до технічної інфраструктури міста. Це допоможе зменшити обсяги будівельного сміття, що його продукують міста, а також, за умови використання стійких матеріалів, застосувати заходи мітігації щодо наслідків змін клімату. Дизайн та облаштування громадських просторів у містах напряму пов’язаний зі сталим міським розвитком: обрані матеріали та покриття можуть зменшувати чи підвищувати температуру у просторі міста, впливати на частоту ремонтних робіт, слугувати один сезон чи багато циклів, знижувати чи, навпаки, підвищувати бюджетні видатки. Саме тому у цьому дослідженні ми фокусуємося на аналізі властивостей матеріалів, використаних у громадських просторах Івано-Франківська та перевіряємо їхню відповідність принципам кругової економіки. З 2015 року, з початком реформи децентралізації в Україні, органи місцевого самоврядування отримали додаткові кошти до місцевих бюджетів, які почали активно скеровувати на покращення благоустрою. Це викликало сплеск попиту на проєкти облаштування громадського простору, які мало чим відрізняються у різних куточках країни: стандартне брукування, урни для сміття, пластмасові та металеві кольорові елементи ігрових майданчиків, лавки, а також засилля декоративних рослин. В середньому, вже за два роки такі проєкти потребують переробки або значних витрат на їх утримання, створюючи додаткове навантаження на природні ресурси та продукуючи відходи. За кордоном ситуація не набагато краща: наприклад, місто Амстердам щорічно витрачає до 200 млн євро на утримання громадських просторів із використанням нових матеріалів. Це вдала ілюстрація лінійної економіки, коли для вирішення певних проблем ми купуємо нові речі, як правило з доставкою, і продукуємо все більше відходів, бо старі предмети не ремонтуються і не переробляються. Натомість, відповідно до Цілей сталого розвитку ООН та екологічної програми ЄС Green Deal, у процесах розвитку міст та спільнот варто переходити до принципів кругової економіки: мінімізувати відходи, підтримувати локальне виробництво, мінімізувати використання енергоресурсів, застосовувати матеріали, придатні до переробки, та створювати простори, що спонукають людей до дотримання принципів сталого розвитку. Таким чином, зменшуючи викиди СО2, можна рухатися до перетворення міст на вуглецево нейтральні.

6


Україна має значний потенціал застосування принципів кругової економіки, адже життя у Радянському Союзі в умовах постійного дефіциту товарів призвело до появи безлічі адаптивних практик, близьких до принципів кругової економіки: ремонт старих речей, їх обмін та повторне/ альтернативне використання, вирощування їжі у міських просторах та на дачах, самостійне створення і конструювання потрібних речей чи навіть будівель. До того ж, співвласники багатоквартирних будинків часто поділяють культуру догляду за своїми подвір’ями і подекуди вдаються до досить сталих практик. Наразі ці практики відходять у минуле і вже не поділяються молодим поколінням, але їх потенціал ще можливо використати. Окрім того, Івано-Франківськ та область мають особливо сприятливу ситуацію для поширення практик кругової економіки, адже тут історично зосереджено багато місцевих виробників та майстрів, виробників матеріалів. Розмір міста та організація спільнот дозволяє відслідковувати та контролювати діяльність комунальних служб і вимагати забезпечення більш якісного облаштування громадських просторів. Усі ці чинники роблять Івано-Франківськ підхожим полігоном для застосування принципів кругової економіки у міському дизайні. Проте існують перешкоди до зміни підходу до міського дизайну, зокрема, до вибору матеріалів. Пошук оптимального варіанту для певного середовища ускладнюється тим, що підрядники, які несуть тягар відповідальності, бояться ризикувати й обирають вже відомі матеріали. Загальна обізнаність щодо принципів кругової економіки є надзвичайно низькою, не кажучи вже про брак розуміння характеристик матеріалів, які могли б підвищити екологічну стійкість міського середовища. Саме тому ми вважаємо за необхідне підвищувати обізнаність щодо властивостей різних матеріалів та сприяти використання тих, що є стійкими та відповідають принципам кругової економіки. У цьому дослідженні, здійсненому в співпраці з лондонськими колегами зі Studio Weave, ми пропонуємо аудит використання у місті трьох найпопулярніших матеріалів: бетону, дерева та металу. Ми аналізували наскільки їхнє використання відповідає “колам кругової економіки”, до яких входять: скорочення обсягів використання (reduce), легкість обслуговування і ремонту (maintain+repair), повторне використання + перерозподіл (reuse+redistribute), повне відновлення (remanufacture), переробка (recycle). Ми сподіваємося, що це дослідження стане корисним для комунальних та приватних замовників громадських просторів, а також архітекторів, дизайнерів та інженерів, які розробляють подібні проєкти, та порушить тему більш екологічного використання матеріалів у публічних просторах.

К У Р А Т О Р К И

М Е Т А Л А Б

7


П Р О А Н А Л І З О В А Н І ГРОМАДСЬКІ П Р О С ТО Р И

В У Л И Ц І

1. 2. 3. 4.

І

П Л О Щ І

вул. Галицька Вулиця Шевченка Рівер Парк Площа Міцкевича


П Р И Б У Д И Н К О В І

5. 6. 7. 8.

Т Е Р И Т О Р І Ї

Р Е К Р Е А Ц І Й Н І П А Р К И

9. Сквер на Валах 10. Парк Шевченка 11. Озеро з Лебедем 12. Міське Озеро 13. Сквер на Галицькій 67

Житловий комплекс на вул. Мельника 10 Прибудинкова територія вул. Сахарова 30 Прибудинкова на вул. Пулюя 1-3 Територія школи “Крила”

3 8

7

13 1 9

4

2

5 6

12 10

11

З О Н И ,


СМІТНИК

ЛАВКА

ПОКРИТТЯ

БОРДЮР/ ПОРЕБРИК

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ПРИСУТНІСТЬ М А Т Е Р І А ЛІВ У РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТАХ Г Р О М А ДС Ь КОГО ПРОСТОРУ БЕТОН

ДЕРЕВО

МЕТАЛ

АСФАЛЬТ *

ПЛАСТИК *

КАМІНЬ *

СКЛО*

* - не включені в аналіз нижче

1 0


* *

1 1

ОЗЕЛЕНЕННЯ

ЗУПИНКА

СТОВПЧИК

ЛЮК КАНАЛЯЗАЦІЙНИЙ

КЛУМБА

ПАРКАН

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

ВЕЛОПАРКОВКА

ЛІХТАР


Б

Е

Т

О

Н

З А Г А Л Ь Н А

І Н Ф О Р М А Ц І Я


В Л А С Т И В О С Т І :

Бетон — будівельний матеріал широкого спектру застосування. Міцний і водночас крихкий, він здатен набирати будь-якої форми та лишатись стійким до різних кліматичних умов. Бетон не пропускає вологу, має високу теплоємність, та знищує біорізноманіття при використанні у вигляді монолітних поверхонь. Має високий вміст СО2 — 450кг/м3, тому його широке застосування у міському середовищі спричиняє 43% викидів СО2 в типових інфраструктурних об’єктах.

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї :

Мінімізувати використання, підвищувати структурну ефективність, використовувати більш екологічні види бетону та цементу (як складової бетону), що мають найвищу міцність та зносостійкість, та найменший вуглецевий слід.


Б

Е

Т

О

Н

ТЕХНОЛОГІЯ: БЕТОН ЛИТИЙ БЕЗ АРМУВАННЯ

Т Р О Т У А Р Н А

П Л И Т К А

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • модульна конструкція: легко ремонтувати мережі й поновлювати покриття; • можливе повторне використання на інших об’єктах; • недотримання технологічних вимог знижує якість матеріалу, що негативно позначається на його довговічності; • плитка з фаскою менш зручна для пішоходів і маломобільних користувачів; • покриття найчастіше деформується саме при виборі плитки з фаскою; • великою перевагою є те, що вся система покриття складається з окремих елементів, котрі не склеєні між собою; • недолік у тому, що структура не пропускає воду; • базовий колір матеріалу — сірий, в основному саме ним замощують великі площі; • допускає велику варіативність форми й кольорів.

БЕТОН:

ТРОТУАРНА

ПЛИТКА

БЕТОН:

ТРОТУАРНА

ПЛИТКА

БЕТОН:

ТРОТУАРНА

ПЛИТКА

1 4


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

БЕТОН:

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

має потенціал до зменшення обсягу використання

ТРАНСПОРТУВАННЯ

легко ремонтувати покриття / замінити окремі елементи; просто прибирати

легко перевезти й використати на новій локації

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

етап монтажу складний і потребує додаткових матеріалів і технологій — проте демонтаж менш ресурсозатратний залежно від необхідної кількості матеріалу на об’єкті, можна перевозити вантажним або неспеціалізованим транспортом

відкритий температурний режим, зберігати у горизонтальному положенні

стару плитку майже неможливо відновити до первісних властивостей

наразі бракує інформації про можливість переробки бетонної тротуарної плитки

ТРОТУАРНА

ПЛИТКА

БЕТОН:

ТРОТУАРНА

ПЛИТКА

БЕТОН:

ТРОТУАРНА

ПЛИТКА

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Ретельно обирати текстуру для створення не слизької поверхні. • Укладати вище газону для природнього водовідведення. • Обирати безшовну плитку (без фасок) для тривалішого терміну експлуатації покриття, а також для зручності користування. • Максимізувати повторне використання. • Використовувати лише в місцях інтенсивного руху пішоходів, лишаючи відкритими ділянки газону/трави для водовідведення у ґрунт. • Мінімізувати використання у зелених та відпочинкових зонах, максимально заміняти матеріалами, що є водопроникними / створені на основі органічних речовин. • Обирати бетон, який має вищу міцність та зносостійкість та має менший вуглецевий слід (embodied CO2). • Важливо ретельно обирати місця, де тротуарна плитка дійсно потрібна.

1 5


Б

Е

Т

О

Н

ТЕХНОЛОГІЯ: БЕТОН ЛИТИЙ БЕЗ АРМУВАННЯ

Т Р О Т У А Р Н А П Л И Т К А ( Е К О Б Р У К І В К А ) СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • використовується для зон паркування автомобілів на прибудинкових територіях; • можливе повторне використання на інших об’єктах; • незручна поверхня для ходіння та пересування з візком; • конструкція утримує воду з опадів у відкритих ділянках; • менша бетонна поверхня створює менший тепловий ефект порівняно з класичною бруківкою; • базовий колір матеріалу — сірий, але він допускає велику варіативність кольорів; • площа брукування під парковку може бути меншою; незабрукований газон або ґрунт створюють менший ефект нагрівання; • модульний витривалий продукт, який легко монтувати, відновлюючи поверхню.

БЕТОН:

ТРОТ УАРНА

ПЛИТК А

(ЕКОБРУКІВК А)

БЕТОН:

ТРОТ УАРНА

ПЛИТК А

(ЕКОБРУКІВК А)

1 6


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

БЕТОН:

матеріал має потенцал до зменшення обсягу використання

легко ремонтувати / замінити окремі елементи, просто прибирати

легко перевезти й використати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

етап монтажу складний, бо потребує додаткових матеріалів і технологій — проте демонтаж менш ресурсозатратний залежно від необхідної кількості матеріалу на об’єкті, можна перевозити вантажним або не спеціалізованим транспортом

відкритий температурний режим, горизонтальне положення

стару плитку майже неможливо відновити до первісних властивостей

наразі бракує інформації про можливості переробки бруківки

ТРОТ УАРНА

ПЛИТК А

(ЕКОБРУКІВК А)

БЕТОН:

ТРОТ УАРНА

ПЛИТК А

(ЕКОБРУКІВК А)

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • • • • • •

Використовувати для зон паркування автомобілів на прибудинкових територіях. Розглядати можливість для брукування вуличних парковок. Звести зону брукування до мінімально необхідної для паркування й доступу до авто. Не використовувати на шляхах руху пішоходів. Обирати бетон, який має вищу міцність та зносостійкість, а також менший вуглецевий слід (embodied CO2). Важливо ретельно обирати місця, де тротуарна плитка дійсно потрібна.

1 7


Б

Е

Т

О

Н

ТЕХНОЛОГІЯ: БЕТОН ЛИТИЙ БЕЗ АРМУВАННЯ

П О Р Е Б Р И К

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • відокремлює хідник / газон від дороги; • захищає від руйнування пішохідні й велосипедні доріжки з невеликим горизонтальним навантаженням; • перешкоджає проростанню трави та інших рослин на дорожньому покритті; • позначає зонування території за типом використання або типом покриття (наприклад, бруківка і ґрунт / газон) • запобігає зсувам бруківки чи асфальту.

БЕТОН:

ПОРЕБРИК

БЕТОН:

ПОРЕБРИК

БЕТОН:

ПОРЕБРИК

1 8


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

БЕТОН:

часто неефективне використання: можна мінімізувати застосування

легко ремонтувати / замінити окремі елементи

легко перевезти і використати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

Етап монтажу складний, бо потребує додаткових матеріалів і технологій — проте демонтаж менш ресурсозатратний. Залежно від необхідної кількості матеріалу на об’єкті, можна перевозити вантажним або не спеціалізованим транспортом

Відкритий температурний режим, горизонтальне положення.

старі пошкоджені елементи нерентабельно відновлювати

має потенціал до використання осколків у вигляді наповнювача до бетонної суміші чи в інших будівельних матеріалах (при правильному налагодженні процесу) ПОРЕБРИК

БЕТОН:

ПОРЕБРИК

БЕТОН:

ПОРЕБРИК

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Для розмежування різних видів покриття (зокрема, бруківки і газону) можна також використовувати металевий кутовий профіль, дерев’яний брус або цеглу — як альтернативу бетонним поребрикам. • Обирати бетон, який має вищу міцність та зносостійкість, а також менший вуглецевий слід (embodied CO2). • Закладати таким чином, щоб конструкція не завадила потраплянню води з тротуару на газон. • Конструкція не повинна перешкоджати руху пішоходів.

1 9


Б

Е

Т

О

Н

ТЕХНОЛОГІЯ: БЕТОН ЛИТИЙ АРМОВАНИЙ

Б О РД Ю Р

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • відокремлює хідник / газон від дорожнього покриття; • захищає асфальт від руйнування та розмивання; • застосовується як підтримка тротуарної конструкції; • бар’єр для автомобілів: перешкоджає наїзду на пішохідну зону • перешкоджає проростанню трави та інших рослин на дорожньому покритті; • використовується як опора для велосипеда (при відповідній висоті) • використовується для сидіння у місцях, де бракує лавочок; • часто є перешкодою для маломобільних груп користувачів (велосипедистів, батьків з дитячими візочками, людей на інвалідних візках тощо).

БЕТОН:

БОРДЮР

БЕТОН:

БОРДЮР

БЕТОН:

БОРДЮР

2 0


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

БЕТОН:

часто об’єм бетону є надмірним і не підвищує якість фінального продукту

легко ремонтувати/замінити окремі елементи

легко ремонтувати/замінити окремі елементи

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

етап монтажу складний, бо потребує додаткових матеріалів і технологій — проте демонтаж менш ресурсозатратний часто потребує залучення спеціалізованої або вантажної техніки (також залежить від необхідної кількості матеріалу на об’єкті) відкритий температурний режим, горизонтальне положення

старі пошкоджені елементи нерентабельно відновлювати

складно або нерентабельно переробляти

БОРДЮР

БЕТОН:

БОРДЮР

БЕТОН:

БОРДЮР

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Використовувати, по можливості, менш матеріаловмісні бордюри (з використанням малого об’єму бетону). • Для розмежування різних видів покриття (зокрема, бруківки і газону) можна також використовувати металевий кутовий профіль як альтернативу бетонним бордюрам. • Обирати бетон, який має вищу міцність та зносостійкість, а також менший вуглецевий слід (embodied CO2). • Закладати бордюр таким чином, аби він не заважав потраплянню води з тротуару у газон. • Конструкція не повинна перешкоджати руху пішоходів.

2 1


Б

Е

Т

О

Н

ТЕХНОЛОГІЯ: БЕТОН ЛИТИЙ АРМОВАНИЙ

Л А В К А СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • основи лавок часто виготовляють з бетону; • поширений матеріал для основи лавок через його високу вандалостійкість та зносостійкість; • відносно низька ціна на конструкції такого типу; • часто об’єм бетону є надмірним, і це не підвищує якість фінального продукту; • монолітні конструкції складно доглядати та ремонтувати.

БЕТОН:

ЛАВК А

БЕТОН:

ЛАВК А

БЕТОН:

ЛАВК А

2 2


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

БЕТОН:

можна зменшувати об’єм бетону до мінімально необхідного

конструкції монолітні, ремонт чи відновлення — нерентабельні; майже неможливо ремонтувати пошкодження

складно повторно використати на іншій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

через велику вагу часто просто стоїть просто на поверхні й не потребує додаткових кріплень

нерідко потребує залучення вантажної техніки

не потребує особливих температурних умов, проте вага матеріалу і різноманіття форм ускладнює компактне зберігання

після зношування майже не піддаються відновленню (нерентабельно)

складний у переробці (майже неможливо або нерентабельно)

ЛАВК А

БЕТОН:

ЛАВК А

БЕТОН:

ЛАВК А

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Мінімізувати кількість матеріалу до необхідної для виконання функціонального призначення виробу. • Обирати бетон, який має вищу міцність та зносостійкість, а також менший вуглецевий слід (embodied CO2) • Використовувати модульні бетонні конструкції, що полегшить обслуговування — ремонт чи заміну — окремих елементів.

2 3


Б

Е

Т

О

Н

ТЕХНОЛОГІЯ: БЕТОН ЛИТИЙ АРМОВАНИЙ

С М І Т Н И К

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • бетонні смітники не проглядаються, тож легко можуть містити небезпечні предмети; • важкі та вандалостійкі; • поширений нині дизайн не створює умов для сортування за фракціями; • на бетоні легко лишається бруд; його важко мити й тримати в чистоті; • бетон вбирає вологу та запахи від сміття; • конструкція часто вимагає використання одноразового пластикового пакета; • монолітні об’єкти; у випадку зношування чи руйнування їх потрібно повністю змінювати.

БЕТОН:

СМІТНИК

БЕТОН:

СМІТНИК

БЕТОН:

СМІТНИК

2 4


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

БЕТОН:

має потенціал до зменшення обсягу використання бетону у конструкції або заміни іншими матеріалами важко тримати в чистоті; монолітний — важко або неможливо поремонтувати в разі пошкоджень

легко перевезти і використати на новій локації при збереженні цілісності

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

Через велику вагу часто просто стоїть на поверхні й не потребує додаткових кріплень.

легко перевозити неспеціалізованим транспортом, проте конструкція важка

не потребує особливих температурних умов, проте важкість матеріалу і різноманіття форм ускладнює компактне зберігання

нерентабельно відновлювати (монолітна конструкція з армуванням)

має потенціал до використання осколків у вигляді наповнювача до бетонної суміші чи в інших будівельних матеріалах (при правильному налагодженні процесу) СМІТНИК

БЕТОН:

СМІТНИК

БЕТОН:

СМІТНИК

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • • • • •

Мінімізувати кількість матеріалу до необхідної для виконання функціонального призначення виробу. Обирати бетон, який має вищу міцність та зносостійкість, а також менший вуглецевий слід (embodied CO2). Заміняти бетон іншими матеріалами, які мають менший вуглецевий слід. Застосовувати модульність, щоб полегшити обслуговування — ремонт чи заміну окремих елементів. Проєктувати смітники зі вставками, що виймаються, щоб полегшити обслуговування, зменшити забруднення основного об’єкта та підвищити термін його експлуатації.

2 5


Б

Е

Т

О

Н

К Л У М Б А

СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

ТЕХНОЛОГІЯ: ЛИТИЙ АБО АРМОВАНИЙ

• часто використовують у парках і зонах відпочинку з великою кількістю природного озеленення; • виконує декоративну функцію; • часто виконує функцію бар’єрного елементу (обмеження для в’їзду авто); • бетонна конструкція інколи використовується як місце для сидіння; • як правило, складні у догляді; • рослини живуть лише один сезон і тільки в теплу пору року; не виконують своє основне призначення взимку; • дощова вода з тротуарів не може потрапити у таку клумбу; • конструкція клумби може додавати зелені у місцях, де посадка у ґрунт обмежена (наприклад, прокладені мережі) або потребує гнучкості у використанні простору.

БЕТОН:

К ЛУМБА

БЕТОН:

К ЛУМБА

БЕТОН:

К ЛУМБА

2 6


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

БЕТОН:

має потенціал до зменшення обсягу використання бетону у конструкції, або заміни іншими матеріалами стійкий, але монолітний, і в разі пошкоджень майже не піддається відновленню

при збереженні цілісності можна легко використовувати повторно на інших об’єктах

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

не потребує кріплення до поверхні; відповідно, конструкція проста у монтажі

внаслідок значної ваги конструкції, її перевезення можливе лише вантажним транспортом

не потребує особливих температурних умов, проте важкість матеріалу і різноманіття форм ускладнює компактне зберігання

нерентабельно відновлювати (монолітна конструкція з армуванням)

має потенціал до використання осколків у вигляді наповнювача до бетонної суміші чи в інших будівельних матеріалах (за правильно налагоджених процесів) К ЛУМБА

БЕТОН:

К ЛУМБА

БЕТОН:

К ЛУМБА

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Мінімізувати або відмовитись від використання як елемента озеленення у паркових зонах; висаджувати зелень просто у ґрунт, без клумб. • Мінімізувати кількість матеріалу до необхідної для виконання функціонального призначення виробу. • Обирати бетон, який має вищу міцність та зносостійкість, а також менший вуглецевий слід (embodied CO2). • Мобільні клумби застосовувати у місцях, де є потреба трансформувати простір і періодично мати велику відкриту площу (наприклад, для ринку). • Використовувати клумби у разі залягання комунікаційних мереж у місцях, де є потреба організувати посадку рослин з великою кореневою системою. • Можна використовувати у місцях, де є потреба у тимчасових бар’єрних елементах. • Вдаватися до модульного проєктування з метою полегшити обслуговування, ремонт чи заміну окремих елементів.

2 7


Б

Е

Т

О

Н

ТЕХНОЛОГІЯ: ЛИТИЙ З АРМУВАННЯМ

С Т О В П Ч И К

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • впізнаваний об’єкт: часто має спільну стилістику у різних публічних просторах; • часто не помітний для пішоходів, особливо в темний час доби; • часом використовується як місце для сидіння; • виконує основну функцію - розмежовує пішохідну і проїзну зони; • займає велику частину тротуару в ширину; • вандалостійкий об’єкт; • може бути багатофункціональним: обмеження для проїзду автотранспорту, виконувати функцію лавки, велопарковки чи ліхтаря.

БЕТОН:

С ТОВПЧИК

БЕТОН:

С ТОВПЧИК

БЕТОН:

С ТОВПЧИК

2 8


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

БЕТОН:

має потенціал до зменшення обсягу використання бетону

стійкий, але монолітний, тож при пошкодженнях можлива лише повна заміна об’єкта

легко перевезти і використовувати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

не потребує кріплення до поверхні — відповідно, конструкція проста у монтажі

легко перевозити неспеціалізованим транспортом, проте конструкція важка

не вимагає особливих температурних умов, проте вага матеріалу і різноманіття форм ускладнює компактне зберігання

відновлювати нерентабельно

має потенціал до використання осколків у вигляді наповнювача до бетонної суміші чи в інших будівельних матеріалах (за правильно налагоджених процесів) С ТОВПЧИК

БЕТОН:

С ТОВПЧИК

БЕТОН:

С ТОВПЧИК

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • • • •

Мінімізувати кількість матеріалу до необхідної для виконання функціонального призначення виробу. Обирати бетон, який має вищу міцність та зносостійкість, а також менший вуглецевий слід (embodied CO2) Об’єкт повинен бути помітним у просторі і не перешкоджати рухові пішоходів. Без потреби не розширювати габарити, зменшити їх до якнайвужчого значення, аби не займати значну частину пішохідного простору. • У ході проєктування додавати різний функціонал, окрім обмеження руху автотранспорту: клумба, велопарковка, ліхтар, сидіння, тощо.

2 9


Д Е Р Е В И Н А

З А Г А Л Ь Н А

І Н Ф О Р М А Ц І Я


В Л А С Т И В О С Т І :

Деревина — це природний, відновлювальний і придатний до переробки матеріал. Як правило, вона не потребує застосування високотехнологічних процесів на етапі обробки. Це матеріал з низькою теплопровідністю та високим рівнем поглинанням вологи; складний в догляді — проте легкий в ремонті. Одними із властивостей матеріалу є довговічність та екологічність (висока ефективність повторного використання й переробки, розкладається у природний спосіб).

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї :

Важливо ефективно та продумано використовувати деревину вже на етапі виробництва, відслідковувати походження матеріалу: нерегульована вирубка спричиняє повені й негативно впливає на біорізноманіття. Для подовження терміну служби виробів важливо обирати якісні лакофарбові матеріали для обробки поверхні.


Д Е Р Е В И Н А

Л А В К А

ПИЛОМАТЕРІАЛ: БРУС

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • легко ремонтувати або замінити окремі деталі; • брус є стійким до різних погодних умов; • деревина не нагрівається понад міру в теплу пору і не надто холодна взимку — комфортна температура поверхні для сидіння; • вуличні меблі з дерев’яного бруса швидко висихають після опадів; • окремі модульні елементи прості у монтажі й ремонті; • можлива широка палітра кольорів; • лакофарбове покриття швидко відшаровується; • емалеві лакофарбові вироби в теплу пору нагріваються сильніше, ніж покриття на водній або олійній основі.

ДЕРЕВИНА:

ЛАВК А

ДЕРЕВИНА:

ЛАВК А

ДЕРЕВИНА:

ЛАВК А

3 2


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

модульність дозволяє легко замінити окремі елементи; за певних умов можна відновлювати до первинного стану

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

ДЕРЕВИНА:

є потенціал до оптимізації відходів матеріалу при виготовленні об’єктів

легко перевезти і використати на новій локації (якщо об’єкт збережено й не пошкоджено окремі елементи)

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

переважно нескладні в монтажі елементи (залежно від дизайну)

при розбірній конструкції може займати небагато місця при транспортуванні

потребує сухого приміщення для зберігання; при розбірній конструкції можуть займати мало місця

в окремих випадках пошкоджені елементи можна використовувати повторно для виготовлення інших виробів

високий потенціал до переробки (листові матеріали з відходів, зі стружки; дрова)

ЛАВК А

ДЕРЕВИНА:

ЛАВК А

ДЕРЕВИНА:

ЛАВК А

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Використовувати маловідходні методи обробки деревини. • Проєктувати модульні конструкції: модульність дає можливість заміняти окремі елементи. • Звертати увагу на правильну технологію та підбір матеріалів для зовнішнього використання, аби підвищити довговічність. • Розробляти дизайн таким чином, щоб вода ніде не застоювалась і поверхня швидко висихала після опадів. • Регулярно підтримувати й вчасно ремонтувати пошкоджені елементи, зокрема, вчасно відновлювати пошкоджене покриття. • Звертати увагу на матеріали для покриття, уникаючи токсичних, а також тих, процес виробництва яких спричиняє значні викиди CO2. Лаки та фарби на водній основі екологічніші за інші. • Використовувати стійкі до різних погодніх умов лакофарбові матеріали, зважаючи на те, що: лак нестійкий до впливу сонячних променів; покриття маслом можна регулярно поновлювати на місці. • Повторно використовувати пошкоджені елементи для виготовлення інших виробів. • Непридатні для повторного використання елементи переробляти у листові матеріали (ДСП, ОСБ), а також використовувати як наповнювачі чи брикети.

3 3


Д Е Р Е В И Н А

С М І Т Н И К

ПИЛОМАТЕРІАЛ: БРУС

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • модульність дає можливість ремонтувати або замінити окремі деталі; • брус — матеріал стійкий до різних погодних умов; • поверхня швидко висихає після опадів; • окремі елементи прості у монтажі; • можлива широка палітра кольорів; • лакофарбове покриття швидко відшаровується; • потребує постійного догляду: миття, чистки; • сильно забруднюються: конструкція має багато бузьких заглиблень і складна у догляді.

ДЕРЕВИНА:

СМІТНИК

ДЕРЕВИНА:

СМІТНИК

ДЕРЕВИНА:

СМІТНИК

3 4


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

модульність дозволяє легко ремонтувати і замінити окремі елементи, за певних умов можна відновлювати до первинного стану

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

ДЕРЕВИНА:

є потенціал до оптимізації відходів матеріалу при проектуванні і виготовленні елементів

легко перевезти і використати на новій локації (якщо об’єкт збережено і не пошкоджено окремі елементи)

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

переважно нескладні в монтажі (залежно від дизайну)

невеликі габарити; розбірна конструкція може займати небагато місця при транспортуванні

потребує зберігання у сухому приміщенні

в окремих випадках пошкоджені елементи можна використовувати повторно для виготовлення інших виробів

в окремих випадках пошкоджені елементи мають високий потенціал до переробки (листові матеріали з відходів, зі стружки; паливні брикети, дрова) СМІТНИК

ДЕРЕВИНА:

СМІТНИК

ДЕРЕВИНА:

СМІТНИК

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Використовувати маловідходні методи обробки деревини. • Застосовувати модульність у конструкції, щоб окремі елементи було легко замінити. • Проєктувати смітники із вставками, що виймаються, щоб полегшити обслуговування, зменшити забруднення основного об’єкта й подовжити термін його експлуатації. • Звертати увагу на правильну технологію та підбір матеріалів для вуличного середовища (аби підвищити довговічність): • Регулярно підтримувати й вчасно ремонтувати пошкоджені елементи, зокрема вчасно відновлювати пошкоджене покриття. • Звертати увагу на матеріали для покриття, уникаючи токсичних, а також тих, процес виробництва яких спричиняє значні викиди CO2. • Використовувати лакофарбові матеріали, стійкі до різних погодних умов. • Повторно використовувати пошкоджені елементи для виготовлення інших виробів. • Непридатні для повторного використання елементи переробляти у листові матеріали (ДСП, ОСБ).

3 5


Д Е Р Е В И Н А

Д И Т Я Ч И Й

ПИЛОМАТЕРІАЛ: БРУС, ДОШКА, КОЛОДА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

М А Й Д А Н Ч И К

• матеріал стійкий до різних погодних умов; • поверхня швидко висихає після опадів, особливо якщо добре провітрюється; • елементи, що контактують з піском / ґрунтом висихають погано і потребують додаткової антисептичної обробки; • окремі елементи можливо використовувати повторно на інших об’єктах; • Модульність дає змогу легко ремонтувати або заміняти окремі деталі; • елементи прості у монтажі; • прості у монтажі та обслуговуванні; • деревина не нагрівається надмірно в теплу пору і не надто холодна взимку — комфортна температура поверхні для сидіння; • матеріал може бути достатньо довговічним, якщо правильно дбати про нього (відновлювати масляне покриття, тощо).

ДЕРЕВИНА:

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК

ДЕРЕВИНА:

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК

3 6


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

є потенціал до оптимізації відходів матеріалу при виготовленні об’єктів

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

за відповідних умов можна відновлювати до первинного стану

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

ДЕРЕВИНА:

легко перевезти й використати на новій локації (якщо об’єкт збережено і не пошкоджено окремі елементи)

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

нерідко містить унікальні елементи, не надто прості у монтажі

конструкції габаритні й некомпактні в транспортуванні

потребує сухого приміщення для зберігання

в окремих випадках пошкоджені елементи можна використовувати повторно для виготовлення інших виробів

високий потенціал до переробки (листові матеріали з відходів, зі стружки; дрова)

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК

ДЕРЕВИНА:

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК

РЕКОМЕНДАЦІЇ: • • • • • • • • • • •

Використовувати маловідходні методи обробки деревини. Звертати увагу на модульність виробу, щоб було легко заміняти окремі елементи. На етапі проєктування врахувати спосіб монтажу (щоб був найменш ресурсозатратним). На етапі проєктування важливо врахувати спосіб транспортування і складування (можна підвищити компактність). Важливо врахувати технологію та підбір матеріалів для зовнішнього використання (аби підвищити довговічність). Регулярно дбати про об’єкт і вчасно ремонтувати пошкоджені елементи, зокрема вчасно відновлювати пошкоджене покриття. Уникати токсичних лакофарбових матеріалів, а також ти, процес виробництва яких спричиняє значні викиди CO2. Використовувати лакофарбові матеріали, стійкі до різних погодних умов. Обробляти антисептичними засобами елементи, що контактують з піском / ґрунтом. Повторно використовувати пошкоджені елементи для виготовлення інших виробів. Непридатні для повторного використання елементи переробляти на листові матеріали (ДСП, ОСБ).

3 7


М

Е

Т

А

Л

З А Г А Л Ь Н А

І Н Ф О Р М А Ц І Я


В Л А С Т И В О С Т І :

Сталь має унікальні характеристики. Вона не втрачає міцності навіть після деформації, забезпечуючи жорсткість і водночас гнучкість каркасних конструкцій. Має високу теплопровідність та значний вуглецевий слід 3200 кг/т. Матеріал складний у догляді, але простий в ремонті; не втрачає властивостей у ході переробки, але потребує високих температур і складних технологій. На сьогодні сталь є одним з найбільш перероблюваних матеріалів у світі.

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї :

На етапі проєктування важливо врахувати ефективне використання матеріалу для скорочення його витрат у ході виробництва. Вимагає правильного захисту й обробки.


М

Е

Т

А

Л

ВИД МЕТАЛУ: ЧОРНИЙ МЕТАЛ ПРОФІЛЬНА ТРУБА

МЕТА Л:

ЛАВК А

Л А В К А

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • метал виконує функцію каркасу; • має потенціал до високої міцності та антивандальності виробів; • переважно зустрічається монолітний каркас, що, своєю чергою, вимагає повної заміни конструкції у разі втрати нею експлуатаційних властивостей; • чорний метал потребує регулярного догляду: фарбування та поновлення покриття для захисту від корозії; • можлива широка палітра кольорів та варіативність форм; • дрібні ажурні елементи складні у догляді; • відносно легко мити й доглядати за сприятливого дизайну.

МЕТА Л:

ЛАВК А

МЕТА Л:

ЛАВК А

4 0


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

дозволяє розробити конструктив модульним, щоб легко заміняти окремі елементи

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

МЕТА Л:

має потенціал до зменшення обсягу використання матеріалу

легко перевезти і використати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

нескладний монтаж елементів (залежно від дизайну)

монолітні каркаси некомпактні, займають багато місця; за умови проєктування модульних / розбірних елементів може займати значно менше місця монолітні каркаси некомпактні, займають багато місця; не потребують особливих умов зберігання; вологе середовище не сприяє зберіганню виробів з чорного металу

має потенціал до повторного використання у інших виробах

метал переробляється у первинний матеріал, не втрачаючи своїх властивостей

ЛАВК А

МЕТА Л:

ЛАВК А

МЕТА Л:

ЛАВК А

РЕКОМЕНДАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: • На етапі розробки проєкта оптимізувати кількість матеріалу для забезпечення тримкості конструкції. • Проєктувати конструктив зі збірних елементів та окремих модулів для забезпечення можливості заміни окремих деталей. • Розробляти дизайн максимально лаконічним, без зайвих елементів, щоб спростити догляд і очищення. • Обирати якісне довговічне фарбування. • Обирати менш токсичні лакофарбові матеріали. • Підтримувати поверхню конструкції в доброму стані, щоб попередити корозію металу

4 1


М

Е

Т

А

Л

ВИД МЕТАЛУ: АЛЮМІНІЙ; ЧОРНИЙ МЕТАЛ ЛИСТОВИЙ / ПЕРФОРОВАНИЙ

МЕТА Л:

СМІТНИК,

ФАС А Д

МЕТА Л:

С М І Т Н И К ,

Ф А С А Д

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • доглядати за монолітними конструкціями з листового металу непросто, адже вони потребують регулярного і ретельного чищення; • металеві конструкції швидко втрачають естетичний вигляд через неякісне покриття або невідповідний тип металу; • суцільні металеві конструкції складно ремонтувати, нерідко потрібно заміняти весь об’єкт; • тонкий листовий метал невандалостійкий, легко гнеться, досить швидко втрачає зовнішній вигляд; • використання складних декоративних елементів ускладнює підтримку об’єкта в експлуатації; зазвичай їх складно ремонтувати й замінювати; • велика кількість смітників змонтовані на додатково залитій бетонній «подушці»; • використовується велика кількість одноразових поліетиленових пакетів.

СМІТНИК,

ФАС А Д

МЕТА Л:

СМІТНИК,

ФАС А Д

4 2


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

МЕТА Л:

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

має потенціал до зменшення обсягу використання металу

модульний конструктив полегшує заміну окремих елементів, а от тонкий листовий метал швидко втрачає форму й естетичний вигляд; його складно ремонтувати легко перевезти й використати на новій локації

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

нескладний монтаж елемента (дуже залежить від дизайну)

відносно легкий, нескладний у транспортуванні, може бути компактнішим за рахунок дизайну

має потенціал до підвищення компактності складування за рахунок дизайну; не потребує особливих умов зберігання; вологе середовище не сприяє зберіганню виробів з чорного металу

має потенціал до повторного використання у інших виробах; чорний метал швидко втрачає естетичний вигляд

метал є найбільш придатним до переробки матеріалом, проте в Україні ця практика поки не дуже поширена, зокрема, через брак технологій СМІТНИК,

ФАС А Д

МЕТА Л:

СМІТНИК,

ФАС А Д

МЕТА Л:

СМІТНИК,

ФАС А Д

РЕКОМЕНДАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: • • • •

Мінімізувати кількість матеріалу до необхідної для виконання функціонального призначення виробу. Звертати увагу на модульність виробу, забезпечити спосіб заміни окремих елементів. Забезпечувати достатню товщину листового матеріалу для підвищення довговічності виробу. Проєктувати смітники зі вставками, що виймаються, щоб полегшити обслуговування та подовжити термін їх експлуатації. • Проєктувати конструктив без складних декоративних елементів, щоб забезпечити легке очищення та догляд. • Вкривати вироби з чорного металу засобами для захисту від корозії та регулярно поновлювати покриття. • Проєктувати конструктив із можливістю монтажу просто в землю (де це можливо), без додаткової бетонної подушки. Це спрощує монтажні / демонтажні роботи й сприяє зменшенню кількості будівельного сміття після завершення експлуатації виробу.

4 3


М

Е

Т

А

ТЕХНОЛОГІЯ: ЛИСТОВИЙ ОЦИНКОВАНИЙ МЕТАЛ

МЕТА Л:

СМІТНИК,

ВНУ ТРІШНЯ

ЄМНІС ТЬ

Л

С М І Т Н И К , В Н У Т Р І Ш Н Я

Є М Н І С Т Ь

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • монолітні конструкції з листового металу складні у догляді, адже потребують регулярного й ретельного чищення; • тонкий листовий метал швидко втрачає естетичний вигляд; • використовується велика кількість одноразових поліетиленових пакетів; • внутрішня ємність швидко втрачає естетичний вигляд через неякісне покриття або невідповідний тип металу; • будь-які рельєфні елементи на виробі ускладнюють догляд та чищення; • кошики з м’яких або тонких металів не є вандалостійкими.

МЕТА Л:

СМІТНИК,

ВНУ ТРІШНЯ

ЄМНІС ТЬ

4 4


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

МЕТА Л:

складно зменшувати кількість матеріалу, оскільки об’єкт має бути достатньо містким і міцним, щоб забезпечити кращу ефективність використання й вандалостійкість чорний листовий метал швидко забруднюється; його складно ремонтувати

легко перевезти і використати на новій локації, однак чорний метал швидко втрачає естетичний вигляд

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

внутрішня вставка, не вимагає особливого монтажу

відносно легкий елемент, нескладний у транспортуванні; на етапі проєктування можна зробити його компактнішим

має потенціал до компактного складання за рахунок дизайну; не вимагає особливих умов зберігання; вологе середовище не сприяє зберіганню виробів з чорного металу

чорний метал швидко втрачає естетичний вигляд, тож окремі частини непридатні до повторного використання

метал є найбільш придатним до переробки матеріалом і не втрачає своїх властивостей, проте в Україні ця практика поки не дуже поширена, зокрема, через брак технологій СМІТНИК,

ВНУ ТРІШНЯ

ЄМНІС ТЬ

МЕТА Л:

СМІТНИК,

ВНУ ТРІШНЯ

ЄМНІС ТЬ

РЕКОМЕНДАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Використовувати листовий метал більшої товщини для підвищення довговічності виробу. • Проєктувати смітники зі вставками, що виймаються, щоб полегшити обслуговування, зменшити забруднення вставного внутрішнього елемента та подовжити термін його експлуатації. • Проєктувати елемент без рельєфу, щоб забезпечити легке очищення та догляд. • Проєктувати об’єкт без з’єднань чи швів від зварювання, заокруглювати кути (якщо такі є), щоб забезпечити легкі чищення та догляд. • Заміняти чорний метал на нержавійку: вона є стійкою до різних погодних умов, зручною у догляді, та має довший термін експлуатації. • Поверхня металу повинна бути максимально гладкою, що забезпечить чистоту виробу: сміття не буде затримуватись на стінках виробу. • Не вкривати метал лакофарбовим покриттям: це подовжить термін експлуатації виробу.

4 5


М

Е

Т

А

Л

МЕТАЛ: ЛИСТОВИЙ ПЕРФОРОВАНИЙ, ПРОФІЛЬНА ТРУБА

МЕТА Л:

СМІТНИК,

К АРК АС

С М І Т Н И К ,

К А Р К А С

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • метал виконує функцію каркасу; • переважно міцна й антивандальна конструкція; • монолітний каркас потребує повної заміни у разі пошкодження чи втрати експлуатаційних властивостей; • чорний метал вимагає регулярного фарбування й поновлення покриття; • можлива широка палітра кольорів та варіативність форм; • дрібні декоративні елементи ускладнюють догляд і очищення; • відносно легко мити й доглядати за умови продуманого дизайну та якісних матеріалів.

МЕТА Л:

СМІТНИК,

К АРК АС

МЕТА Л:

СМІТНИК,

К АРК АС

4 6


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

МЕТА Л:

має потенціал до зменшення обсягу використання матеріалу

модульний конструктив полегшує заміну окремих елементів

легко перевозити й використати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

легко монтувати за умови відсутності облаштування додаткової бетонної подушки

елемент простий у транспортуванні; є потенціал до підвищення компактності за рахунок проєктування модульних/збірних каркасів замість суцільних елементів компактний елемент; не потребує особливих умов зберігання; вологе середовище не сприяє зберіганню виробів з чорного металу

елементи часто втрачають естетичний вигляд через неякісні матеріали, тож їх переважно складно повторно використати на інших об’єктах метал є найбільш придатним до переробки матеріалом і не втрачає своїх властивостей, проте в Україні ця практика поки не дуже поширена, зокрема, через брак технологій

СМІТНИК,

К АРК АС

МЕТА Л:

СМІТНИК,

К АРК АС

МЕТА Л:

СМІТНИК,

К АРК АС

РЕКОМЕНДАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: • Розробляючи конструктив, оптимізувати кількість матеріалу для забезпечення міцності й надійності конструкції. • Розробляти конструктив зі збірних елементів та окремих модулів, лишаючи можливість заміни окремих елементів. • Розробляти дизайн максимально лаконічним, без зайвих елементів, щоб спростити догляд і очищення. • Обирати якісні довговічні лакофарбові матеріали. • Обирати менш токсичні види фарби. • Оновлювати фарбування, щоб попередити корозію металевих конструкцій.

4 7


М

Е

Т

А

Л

МЕТАЛ: ЧОРНИЙ ЛИСТОВИЙ АБО ПРОФІЛЬНА ТРУБА

МЕТА Л:

ВЕ ЛОПАРКОВК А

МЕТА Л:

В Е Л О П А Р К О В К А

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • вироби з цих матеріалів мають потенціал до високої міцності та вандалостійкості; • монолітний виріб, потребує повної заміни в раді втрати експлуатаційних властивостей; • чорний метал потребує фарбування та регулярного поновлення покриття; • лаконічний дизайн полегшує догляд та миття; • можлива широка палітра кольорів та варіативність форм; • монтується просто.

ВЕ ЛОПАРКОВК А

МЕТА Л:

ВЕ ЛОПАРКОВК А

4 8


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

МЕТА Л:

має потенціал до зменшення обсягу використання матеріалу

модульний конструктив сприяє легкій заміні елементів; об’єкт потребує поновлення фарбування

легко перевезти й використати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

лаконічні елементи, легко монтувати, надто якщо конструкція розбірна

відносно компактний елемент, простий в транспортуванні

компактний елемент; не потребує особливих умов зберігання; вологе середовище не сприяє зберіганню виробів з чорного металу

елементи нерідко втрачають естетичний вигляд через неякісні матеріали, і їх складно повторно використати для інших об’єктів метал є найбільш придатним до переробки матеріалом і не втрачає своїх властивостей, проте в Україні ця практика поки не дуже поширена, зокрема, через брак технологій

ВЕ ЛОПАРКОВК А

МЕТА Л:

ВЕ ЛОПАРКОВК А

МЕТА Л:

ВЕ ЛОПАРКОВК А

РЕКОМЕНДАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: • • • • •

На етапі розробки проєкта оптимізувати кількість матеріалу для забезпечення тримкості конструкції. Обирати якісне довговічне фарбування. Обирати менш токсичні види фарби. Оновлювати фарбування, щоб попередити корозію металевих конструкцій. Розробляти дизайн максимально лаконічним, щоб спростити догляд і очищення.

4 9


М

Е

Т

А

МЕТАЛ: ЧОРНИЙ ЛИСТОВИЙ, НЕРЖАВІЙКА

Л

Д И Т Я Ч И Й М А Й Д А Н Ч И К СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • міцний антивандальний матеріал для конструктивної частини майданчиків; • відносно легкий у догляді; вимагає регулярного поновлення покриття для захисту від корозії; • має потенціал до високої міцності та вандалостійкості виробів; • монолітний каркас потребує повної заміни у разі втрати експлуатаційних властивостей; • чорний метал потребує фарбування та регулярного поновлення покриття; • можлива широка палітра кольорів та варіативність форм; • дрібні декоративні елементи ускладнюють догляд; • використання нержавійки полегшує догляд та прибирання; • листова нержавійка втрачає форму, якщо підібрано занадто тонкий лист металу.

МЕТА Л:

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК

МЕТА Л:

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК

5 0


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

дозволяє розробити конструктив модульним, щоб легко заміняти / ремонтувати окремі елементи

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

МЕТА Л:

потенціал до зменшення обсягу використання матеріалу

легко перевезти і використати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

габаритні збірні вироби; складність монтажу залежить від монолітності / модульності елементів нерідко габаритні вироби; потенціал до підвищення компактності в розібраному вигляді за рахунок проєктування модульних / збірних каркасів замість суцільних елементів габаритні некомпактні вироби; проте є потенціал до підвищення компактності складування; вологе середовище не сприяє зберіганню виробів з чорного металу

елементи розробляються під конкретну модель,тож нерідко їх складно перевикористати для інших виробів; нерідко деталі втрачають естетичний вигляд через неякісні матеріали метал є найбільш придатним до переробки матеріалом і не втрачає своїх властивостей, проте в Україні ця практика поки не дуже поширена, зокрема, через брак технологій

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК

МЕТА Л:

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК

РЕКОМЕНДАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: • • • •

Оптимізувати кількість матеріалу для забезпечення тримкості конструкції. Розробляти дизайн максимально лаконічним, щоб спростити догляд і чищення. Обирати оптимальну товщину для елементів з листової нержавійки, аби забезпечити довговічність. Розробляти конструктив зі збірних елементів та окремих модулів, щоб мати можливість замінити окремі деталі. • Обирати якісне довговічне фарбування для елементів з чорного металу. • Обирати менш токсичні види фарби. • Оновлювати фарбування, щоб попередити корозію металевих конструкцій.

5 1


М

Е

Т

А

Л

МЕТАЛ: ЧОРНИЙ ЛИСТОВИЙ, НЕРЖАВІЙКА

О Г О Р О Ж І

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • надійний антивандальний матеріал; • має потенціал до високої міцності виробів; • огорожі переважно складаються з окремих секцій, які можна заміняти при пошкодженні; • чорний метал потребує фарбування та регулярного поновлення покриття; • можлива широка палітра кольорів та варіативність форм; • дрібні декоративні елементи ускладнюють догляд; • поверхні з нержавійки простіше доглядати й чистити; • потребує регулярного поновлення покриття для захисту від корозії.

МЕТА Л:

ОГОРОЖІ

МЕТА Л:

ОГОРОЖІ

МЕТА Л:

ОГОРОЖІ

5 2


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

МЕТА Л:

має потенціал до зменшення обсягу використання матеріалу

секційний конструктив; окремі секції легко заміняти

відносно нескладно перевезти і використати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

легко монтувати, легкозамінні уніфіковані секції

відносно компактний елемент, простий у транспортуванні

відносно компактний елемент; не потребує особливих умов зберігання; вологе середовище не сприяє зберіганню виробів з чорного металу

суцільну секцію складно повторно використати для інших виробів, водночас простіші деталі можливо адаптувати під інші конструкції метал є найбільш придатним до переробки матеріалом і не втрачає своїх властивостей, проте в Україні ця практика поки не дуже поширена, зокрема, через брак технологій

ОГОРОЖІ

МЕТА Л:

ОГОРОЖІ

МЕТА Л:

ОГОРОЖІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: • На етапі розробки проєкта оптимізувати кількість матеріалу для забезпечення тримкості конструкції. • Розробляти дизайн секції максимально лаконічним, щоб спростити догляд та чищення й мати можливість повторного використання окремих деталей на інших об’єктах. • Обирати якісне довговічне фарбування для елементів з чорного металу. • Обирати менш токсичні види фарби. • Оновлювати фарбування, щоб попередити корозію металевих конструкцій. • Проєктувати конструктив збірно-розбірним задля оптимального складування, транспортування й монтажу.

5 3


М

Е

Т

А

Л

МЕТАЛ: ПРОФІЛЬНА ТРУБА: ЧОРНИЙ МЕТАЛ, НЕРЖАВІЙКА

МЕТА Л:

С ТОВПЧИК

МЕТА Л:

С Т О В П Ч И К

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • має потенціал до високої міцності та вандалостійкості; • чорний метал потребує фарбування та регулярного поновлення покриття; • лаконічний дизайн сприяє легкому догляду; • можлива широка палітра кольорів та варіативність форм; • поверхні з нержавійки простіше доглядати й чистити; • стовпчики часто непомітні, надто у темний час доби; • нерідко розміщення стовпчиків неоптимізоване й часом перешкоджає руху пішоходів.

С ТОВПЧИК

МЕТА Л:

С ТОВПЧИК

5 4


АНАЛІЗ: СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ + РЕМОНТ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ + ПЕРЕРОЗПОДІЛ

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ПЕРЕРОБКА

МЕТА Л:

має потенціал до зменшення обсягу використання матеріалу

окремі стовпчики легко заміняти й ремонтувати

відносно легко перевезти і використати на новій локації

ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

СКЛАДУВАННЯ (УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ)

легко монтувати, добре підходить для оперативного обмеження паркування в місцях, де це необхідно легкий компактний елемент, простий у транспортуванні

компактний елемент; не потребує особливих умов зберігання; вологе середовище не сприяє зберіганню виробів з чорного металу

профіль має потенціал до повторного використання у інших виробах

метал є найбільш придатним до переробки матеріалом і не втрачає своїх властивостей, проте в Україні ця практика поки не дуже поширена, зокрема, через брак технологій С ТОВПЧИК

МЕТА Л:

С ТОВПЧИК

МЕТА Л:

С ТОВПЧИК

РЕКОМЕНДАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ: • • • • •

Оптимізувати кількість матеріалу для забезпечення достатньої, але не надлишкової міцності. Розробляти дизайн максимально лаконічним, щоб спростити догляд та чищення. Обирати якісне довговічне фарбування для елементів з чорного металу. Обирати менш токсичні види фарби. Оновлювати фарбування, щоб попередити корозію металевих конструкцій.

5 5


ПРИКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ

У Г Р О М А Д С Ь К И Х П Р О С Т О Р А Х Л О Н Д О Н АПРИКЛАД

1

ДЖЕРЕЛО: https://bablands.com/2020/06/15/londons-coolest-playgrounds-by-area/ ЛОКАЦІЯ: Площа Мілнера, Ізлінгтон

ПРИК ЛА Д

1:

ДИТЯЧИЙ

Д И Т Я Ч И Й

М А Й Д А Н Ч И К

СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • • • • • •

МАЙДАНЧИК,

Брус дерев’яний оциліндрований; Фурнітура: металеві болти оцинковані; Елементи меблів з чорного металу фарбованого; Стропа текстильна; Лавки з дерев’яного бруса розкроїного; Водопроникне гумове покриття.

ПЛОЩА

МІЛНЕРА,

ЛОНДОН

5 8


ПРИКЛАД

2

ДЖЕРЕЛО: https://www.thetimes.co.uk/article/oldest-swingers-in-town-are-given-playground-to-keepthem-young-at-heart ЛОКАЦІЯ: Гайд парк, Лондон

ПРИК ЛА Д ВІК У,

2:

МАЙДАНЧИК ГАЙД

ДЛЯ

М А Й Д А Н Ч И К Д Л Я Ф І З И Ч Н И Х А К Т И В Н О С Т Е Й Л Ю Д Е Й С Т А Р Ш О Г О В І К У СПОСТЕРЕЖЕННЯ: • • • • •

Труба металева з порошковим покриттям; Фурнітура: болти металеві оцинковані; Елементи спортмайданчика - пластик; Брус дерев’яний розкроїний; Покриття - гравій

ФІЗИЧНИХ

АК ТИВНОС ТЕЙ ПАРК,

ЛЮДЕЙ

С ТАРШОГО ЛОНДОН

5 9


ПРИКЛАД

3

Д И Т Я Ч И Й

М А Й Д А Н Ч И К

ДЖЕРЕЛО: https://www.royalparks.org.uk/

СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

ЛОКАЦІЯ: Гайд парк, Лондон

• • • • • •

ПРИК ЛА Д

3:

ДИТЯЧИЙ

Брус дерев’яний Метал чорний Водопроникне гумове покриття Стропа Фурнітура - метал оцинкований Водопроникний штучний газон

МАЙДАНЧИК,

ГАЙД

ПАРК,

ЛОНДОН

6 0


ПРИКЛАД

4

Д И Т Я Ч И Й

М А Й Д А Н Ч И К

ДЖЕРЕЛО: https://www.royalparks.org.uk/

СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

ЛОКАЦІЯ: Гайд парк, Лондон

• Водопроникне гумове покриття • Клумба • Пиломатеріал - брус дерев’яний

ПРИК ЛА Д

4:

ДИТЯЧИЙ

МАЙДАНЧИК,

ГАЙД

ПАРК,

ЛОНДОН

6 1


ПРИКЛАД

5

Г А Й Д

П А Р К

ДЖЕРЕЛО: Google Panorama

СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

ЛОКАЦІЯ: Гайд парк, Лондон

• Газон • Гравій дрібнозернистий

ПРИК ЛА Д

5:

ГАЙД

ПАРК,

ЛОНДОН

ПРИК ЛА Д

5:

ГАЙД

ПАРК,

ЛОНДОН

6 2


ПРИКЛАД

5

Б А С Е Й Н

К І Н Г С Л Е Н Д

ДЖЕРЕЛО: Google Panorama

СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

ЛОКАЦІЯ: Лондон

• • • •

ПРИК ЛА Д

6:

БАСЕЙН

КІНГС ЛЕНД,

ЛОНДОН

Тротуарна плитка Поребрик металевий Терасна дошка Метал нержавійка

ПРИК ЛА Д

6:

БАСЕЙН

КІНГС ЛЕНД,

ЛОНДОН

6 3


ПРИКЛАД

7

К А Н А Р І

В О Р Ф

ДЖЕРЕЛО: Google Panorama

СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

ЛОКАЦІЯ: Лондон

• Плитка тротуарна • Камінь • Клумба: метал

ПРИК ЛА Д

7:

К АНАРІ

ВОРФ,

ЛОНДОН

ПРИК ЛА Д

7:

К АНАРІ

ВОРФ,

ЛОНДОН

6 4
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.