__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jakobs (Israels) 12 sønner Stammerne John Mester


Israels 12 sønner med deres nærmeste efterkommere. Forord 3 Abraham 4-5 Isak 6-7 Jakob 8-9 Tolv sønner 10-11 Ruben 12-15 Simeon 16-19 Levi 20-29 Juda 30-43 Dan 44-47 Naftali 48-51 Gad 52-55 Asher 56-61 Issakar 62-67 Zebulon 68-71 Josef 72-77 Benjamin 80-86 Stammernes fordeling i lejren87-88 Landets grænser 89-93 Stammernes rækkefølge 94-95 Velsignelse og forbandelse 96-98 Kongerne efter Sauls, Davids og Salomons riger 99-101 Hertil kom stammerne 102 Navneliste alfabetisk 103-110

Udgivet som e-bog. Frit tilgængeligt. Opgiv venligst kilde. John Mester, Nørregade 57, 3770 Allinge. john@mester.nu Version 7, 2015

ISBN 978-87-998540-1-1 2


Af interesse for de bibelske slægter... gik jeg igang med at grave dybere i de familier, der udgjorde Jakob og hans 12 sønner.. Det har været en spændende rejse, der gav mig meget mere end jeg tidligere har oplevet, når jeg læste i Det Gamle Testamente. Og en masse hyggelige timer. Historien og genealogien omkring Israels tolv stammer er omfattende og der er megen lærdom at hente. Nærværende projekt handler mest om de tolv sønners efterkommere - børn, børnebørn, oldebørn og sågar, for nogles vedkommende, tipoldebørn. • Vi har først enkelte familieskemaer over patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob som er forfædrene til de 12 sønner, • Vi kigger på en stor fælles opgave stammerne havde på Guds befaling, at skulle velsigne eller forbande på Garizims eller Ebals bjerge. • Vi følger stammerne medens de udgjorde den store del af Israel, det opdelte rige. Den nordlige del var Israel og den sydlige del Judæa. Vi følger kongerækken for begge dele helt indtil 10 af stammerne blev ført væk af Assyrerne og senere helt forsvandt. • Der er mange gætterier og historiske undersøgelser om hvor disse stammer blev af i historien. Dette kigger vi også på i dette projekt. Projektet her er lavet for min egen fornøjelses skyld, men andre må gerne tage del af det. Send mig gerne kommentarer med ris eller ros og konkrete ændringsforslag. Mine kilder er først og fremmeste Bibelen i forskellige oversæt­ telser, men Internet har været en stor og uvurderlig hjælp hvorfra jeg har plukket citater, grafisk oversigt, artikler m.v. Familieskemaerne er egen produktion. Navne er sat med fed skrift. Kursiv er navnet på engelsk og ende­ lig i parentes, kommer betydningen af navnet. Der er hele vejen igennem anvendt formlen: ben = søn af, bat = datter af. John Mester 3


evt.portræt

Abram Navneforan ben Tera Abrah

Nakor

Farmor bat ?

ben Zerug

Mor bat ?

Tera

ben Nakor

Abraham ben Tera

Ishmael

ben Abraham = Gud hører

Herren havde ”Forlad dit la ninge og din af sted til det dig”. Jeg vil v

Isak

Saraj/Sara bat Tera (?)

ben Abraham = Latter

1 mos 12-25. Her finder vi hele Abrahams historie

4

H

Zimr Joksh Med


Ophøjet far

andring til:

Mange folkeslags Født -2166 far

ham

avde sagt til Abram: it land, dine slægtdin fars hjem og tag det land, jeg vil vise vil velsigne dig...

Hagar Saras tjenestekvinde

Abraham tæt på at ofre Isak

Ketura Hustru efter Saras død

imran okshan Medan

Abraham blev 175 år. Han døde gammel og mæt af dage. Hans sønner Isak og Ishmael begravede ham i Makpela klippehulen ved Mamres lund i år -1991

Midjan Jishbak Shua

5


Isak ben Abraham Tera

Farmor bat ?

ben Nakor

Saraj/Sara bat Tera

Abraham ben Tera

Isak

ben Abraham

Esau

Rebekka bat Betuel

Jakob

ben Isak

ben Isak

= Behåret

= Holder en anden i hælen

6

Isak, den mel arkerne, der fi sønner. Han o hans far Abra tet på at ofre men Herren s absolut sidst


Latter Født -2066

mellemste af patrider fik to berømte Han oplevede hvordan Abraham var beslutofre ham som et offer, en stoppede akten i idste minut.

Isaks fødsel. Faderen var 100 år gammel

Isak velsigner Jakob 7


Jakob

Navnefor dring til I

ben Isak Abraham

Jakob blev fa de 12 stamme har udgjort ry den i det isra rige.

Saraj/Sara bat Tera

ben Tera

Isak

ben Abraham

Rebekka bat Betuel

Jakob

Leah bat Laban

ben Isak

Ruben

Simeon

ben Jakob

ben Jakob

Dan

Naftali

Levi

ben Jako

Gad

ben Jakob

ben Jakob

ben Jako

Issakar

Zebulon

Josef

ben Jakob

ben Jakob 8

ben Jako


Holder en anden i hælen

oranl Israel

Født -2006

ev fader til mmer, der ort rygradisraelske

Jakobs drøm - Jakobs stigen

Bilha Rakel bat Laban

vi

akob

d

Juda

ben Jakob

Dina

bat Jakob

Asher

akob

ben Jakob

ef

Benjamin

akob

Zilpa

ben Jakob

9


RUBEN

GAD

SIMEON

ASHER

LEVI

ISSAKAR

JAKOBS 12 10


JUDA

ZEBULON

DAN

NAFTALI

JOSEF

BENJAMIN

12 SØNNER 11


Ruben ben Israel Laban

Isak

ben Betuel

ben Abraham

Lea

Jakob/Israel ben Isak

bat Laban

Ruben

ben Israel

Hanok ben Ruben = Indviet

Pallu ben Ruben

Jakobs æ var, mens Migdal-Ed med Rake og Jakob havde sø med Bilha mistede R selsret, s sønner, E Ruben va rene ikke han blev Ruben ikk

Hetzr ben Ru

= Omslu

Eliab ben Pallu = Gud er far

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Ruben, du min ældste søn, det første skud på stammen, ypperlig i rang og styrke”. Moses velsignelse af stammerne i 5 mos 33: Herre, lad Ruben leve og ikke uddø, selvom hans stammetal er lille.

Rubens stamme formenes at være i Frankrig i dag. 12

Karm ben Ru

= Vingårdsm


Se, en søn

01

bs ældste søn med Lea. Det mens de opholdt sig ved al-Eder, at Ruben gik i seng Rakels tjenestepige, Bilha, kob fik det at vide. Jakob e sønnerne Dan og Naftali Bilha. Pga. denne hændelse, de Ruben sin førstefødet, som blev givet til Josefs er, Efraim og Manasse. n var bl. a. årsag til at brødikke slog Josef ihjel, men at blev solgte som slave, mens n ikke var til stede.

tzron Ruben

F

Rubens stamme argumenter for land. 4 mos 32

Omsluttet

armi Ruben

årdsmester

Rubens grav 13


Ruben ben Israel (Reuben) (Se, en søn) var den første søn af Jakob (1 mos 29:32). Hans mor var Lea, og hun kaldte ham Ruben, for hun sagde, “Herren har set hvor ulykkelig jeg er” (1 mos 29:32). Ruben mistede sin førstefødselsret, da han gik i seng med Bilha, mor til Jakobs sønner nummer fem og seks (1 mos 35:22). Førstefødselsretten gik i stedet til Josefs sønner Efraim og Manasse. Rubens afkom, Rubenitterne, bliver en af Israels tolv stammer. Han mistede: - Førstefødselsretten - En dobbelt portion af af den jordiske arv - Præstedømmet i familien, - At blive stamfader til Kristus. Ruben havde fire sønner, hvis efterkommere dannede rubenitternes stamme, der bar hans navn. 1 Krøn. 5: 3. Ruben var Jakobs ældste søn. (Men fordi han vanærede sin far ved at stå i forhold til en af faderens koner, blev hans førstefødselsret overdraget til hans halvbror Josef og dennes to sønner. Det er derfor Rubens slægt ikke bliver nævnt først i slægtsbøgerne. Og selv om Judas stamme blev den største, og kong David kom fra den stamme, så var det Josef, der fik den dobbelte arvelod, som den førstefødte ellers skulle have haft.)Ruben fik følgende sønner: Hanok, Pallu, Hetzron og Karmi. Til Rubens slægt hørte også Joel, som blev far til Shemaja, som igen blev far til Gog. Gog blev far til Shimi, som blev far til Mika. Mika blev far til Reaja, som blev far til Baʼal. Baʼal blev far til Beʼera, som blev ført i eksil af assyrerkongen Tiglat-Pileser, for han var på det tidspunkt 14


leder for Rubens stamme. Slægtsbøgerne nævner følgende slægtsoverhoveder som værende i familie med Beʼera: Jeiel, Zekarja og Bela, der var søn af Azaz, som var søn af Shema, som igen var søn af Joel. Jakobs profeti/velsignelse i 1 mos 49: Ruben, du min ældste søn,det første skud på stammen,ypperlig i rang og styrke,men uregerlig som havets bølger. Du mistede din forret som førstefødt,for du gik i seng med din fars kone.Hvilken skændig handling at vanære sin far sådan. Rubens børn, børnebørn og oldebørn:

Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Hanok ben Ruben (Hanoch) (= Indviet). En søn af Ruben. Hans afkom blev kendt som Hanokitterne Pallu ben Ruben (Pallu) (= Under). En søn af Ruben, hans afkom var Palluitterne Eliab ben Pallu (Eliab) (= Gud er fader) Nemuel ben Eliab (Nemuel) ( Guds dag) Abiram ben Eliab (Abiram) (= Stolt) dør under Koras oprør (4 mos 16:1) Datan ben Eliab (Datan) (= Tilhører en fontæne) dør under Koras oprør (4 mos 16:1). Sl 106,17: Som straf åbnede jorden sig og opslugte Datan, lukkede sig over Abiram og de medsammensvorne. Hesron ben Ruben (Hezron) (= Omsluttet) En søn af Ruben, hvis afkom blev kendt som Hesronitterne (4 mos 26: 6). Karmi ben Ruben (Carmi) (= Vingårdsmester). En søn af Ruben hvis efterkommere blev kendt som Karmitterne (4 mos 26:6) Stammen var sat til at udråbe forbandelsen fra Ebals bjerg. År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 46.500 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 43.730 våbenføre mænd

15


Simeon ben Israel Laban

Isak

ben Betuel

ben Abraham

Jakobs næ broderen fordi Sike Simeon va

Lea

Jakob/Israel ben Isak

bat Laban

Simeon

ben Israel

Jemuel ben Simeon

Jamin ben Simeon

Oha ben Sim

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Simeon og Levi, to alen af ét stykke, mænd af vold og vrede ord”. Jeres planer og motiver kan jeg ikke acceptere, i galskab myrdede I mennesker, lemlæstede okser for sjov. Forbandet være jeres hidsighed, forbandet jeres vrede og vold. I bliver adskilt i Israel, spredt ud over landet.

Soh ben Sim

= Guds dag

= Højre hånd

= Enhe

= Glan

Simeons stamme formenes at være med stor koncentration i Wa 16


V

Hørt

02

s næstældste søn med Lea. Sammen med ren Levi dræbte han Sikem og hans slægt, Sikem havde voldtaget deres søster Dina. on var bl.a. gidsel hos Josef i Ægypten.

Hustru ? Kananæer Hustru ? ukendt

had Simeon Enhed

ohar Simeon

Jakin ben Simeon = Bekræfter

15

Saul ben Simeon = Ræv

Ingen velsignelse fra Moses når denne velsignede stammerne i 5 mos 33:

Glans

Walisien og blandt jøder i dag.

17


Simeon ben Israel. (Simeon) (= Hørt). Jakobs anden søn. Hans mor var Lea. Lea udbrød, da han blev født: “.Fordi Herren har hørt, at jeg er uelsket, han har derfor givet mig denne søn også” Så hun kaldte ham Simeon “(1 mos 29:33). Simeon og hans bror Levi mister deres fremtrædende plads ved at hævne voldtægten af deres søster Dina ved Sikem. På grund af denne hævn, meddeler Jacob, i sin profeti og velsignelse, at Levis og Simeons afkom , stammerne Simeon og Levi, ikke skal tildeles deres eget område, men vil for evigt leve inden for grænserne af de andre stammer. Simeon og Levi, to alen af ét stykke,mænd af vold og vrede ord. Jeres planer og motiver kan jeg ikke acceptere,i galskab myrdede I mennesker,lemlæstede okser for sjov. Forbandet være jeres hidsighed, forbandet jeres vrede og vold. I bliver adskilt i Israel, spredt ud over landet. (1 mos 49: 7). 1 krøn 4: Simeons stamme var langtfra så talrig som Judas stamme. Indtil kong Davids tid boede Simeons stamme i følgende byer med tilhørende landsbyer helt op til Baʼal: Beʼersheba, Molada, HatzarShual, Bilha, Etzem, Tolad, Betuel, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hatzar-Susim, Bet-Biri og Shaʼarajim. Desuden havde de landsbyerne Etam, Ajin, Rimmon, Token og Ashan. Alt dette er optegnet i stammens slægtsbøger.Nogle slægter inden for stammen blev meget talrige og havde store flokke af får og geder. For at finde nye græsgange til deres får og geder flyttede følgende slægtsoverhoveder vestpå i retning af Gerar og slog sig ned i den østlige side af sletten: Meshobab; Jamlek; Josha, søn af Amatzja; Joel; Jehu, der var søn af Joshibja, som var søn af Seraja, som var søn af Asiel; Eljoenaj; Jaʼakoba; Jeshohaja; Asaja; Adiel; Jesimiel; Benaja; og Ziza, der var søn af Shifi, som var søn af Allon, søn af Jedaja, søn af Shimri, søn af Shemaja. På sletten ved Gerar fandt de rigeligt med græs, og det var tillige et vidtstrakt, roligt og fredeligt sted.Nogle af Kams efterkommere havde bosat sig der, men på kong Hizkijas af Judas tid invaderede de nævnte slægter af Simeons stamme området og ødelagde kamitternes og meunitternes telte og huse, hvorefter de slog dem ihjel og overtog deres land.42500 mænd fra Simeons stamme drog østpå til Seirs bjerge, anført af Jishis sønner Pelatja, Nearja, Refaja og Uzziel. De udryddede de amalekitter, der var tilbage, og de har beboet det område lige siden. 18


Simeons børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Jemuel ben Simeon (Jemuel) (= Guds dag). 1 krøn 4:24 hedder han Nemuel. Kaldet Nemueliterne. Jamin ben Simeon (Jamin) (= Højre hånd) En søn af Simeon, søn af Jakob og Lea. Dette Jamin er en af de 66, der flyttede til Goshen i Ægypten, og stamfader til Jaminitterne (4 mos 26:12).. Ohad ben Simeon (Ohad) (= Enhed) Der er kun én Ohad nævnt i Bibelen. Han var en af de 66 personer der kom med Jakob til Goshen i Ægypten. Det er alt vi ved om ham. Han spiller ikke yderligere rolle i Bibelen. Jakin ben Simeon (Jachin) (= Bekræfter) Denne Jakin bliver stamfader til Jakinitterne (4 mos 26:12). I 1 Krøn 4:24 hedder han Jarib. Sohar ben Simeon (Sohar) (= Glans). Kaldes Zerach i 1 krøn 4:24. Kaldet Zerahitterne. Saul ben Simeon (Shaul) (= Ræv) Mor kanaanætisk kvinde Kaldet Shaulitterne Shallum ben Shaul (Shallum) (= Belønning) Mibsam ben Shallum (Mibsam) (= Vellugt) Mishma ben Mibsam (Mishma) (=Rygte) Hammuel ben Mishma (Hammuel) (= Gud beskytter) Zakkur ben Hammuel (Zaccur) (Opmærksom) Shimi ben Zakkur (Shimei) (= Berømt) 16 sønner og 6 døtre Stammen var udset til at fremsige velsignelsen på Garizims bjerg. År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 59.300 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 22.200 våbenføre mænd

19


Levi ben Israel Laban

Isak

ben Betuel

ben Abraham

Lea

Jakob/Israel ben Isak

bat Laban

Levi

Kehat ben Levi

= Eksil

Libni ben Gershon = Den hvide Simei ben Gershon = Navnkundig Miriam

Israel udta ord”. Jere lemlæsted bliver adsk

Hus uken

ben Israel

Gershon ben Levi

Jakobs tr hans slæg med sine var præst Herren ha

Mera ben L

= Pagt

Amram

Jitzhar

Aron

Moses

Hebron

= Bitte

Uzziel

Maheli ben Merari Musi ben Merari =

Amram ben Kehat BC = Henført. Amram blev gift med sin faster Jokebed.

Levi stamme formenes at være adskilt i Israel, Skotland og 20


V

Hengivenhed 137 år

03

bs tredje søn med Lea. Sammen med broderen Simeon dræbte han Sikem og slægt, fordi Sikem havde voldtaget deres søster Dina. Flyttede til Ægypten sine sønner, hvor datteren Jokebed blev født. Fra ham udgår Leviterne, som ræster og tempeltjenere. n havde en pagt med Leviterne (Mal 2,4-8)

udtaler på sit dødsleje: ”Simeon og Levi, to alen af ét stykke, mænd af vold og vrede Jeres planer og motiver kan jeg ikke acceptere, i galskab myrdede I mennesker, stede okser for sjov. Forbandet være jeres hidsighed, forbandet jeres vrede og vold. I adskilt i Israel, spredt ud over landet.

ustru kendt

erari n Levi

= Bitter

erari = Svag ari = Følsom

Jokebed bat Levi = Herrens Herlighed

Faster til sin mand Amram.

Moses velsignelse af stammerne i 5 mos,33: (Uddrag) Herre, åbenbar din vilje for Levi, din trofaste tjener. Han var mere loyal over for dig end over for sin egen familie. Han adlød dine befalinger, var trofast imod din pagt. Han skal lære Israels folk dine bud. Han skal ofre dig duftende røgelse, bringe brændofre op på dit alter. Herre, velsign ham med styrke, må hans tjeneste være til glæde for dig. Knus hans fjender, som hader ham, så de aldrig rejser sig imod ham igen.

og spredt ud over landet. 21


Levi ben Israel (Levi) (= Hengivenhed) Jakobs tredje søn. Hans mor var Lea bat Laban. Hun fødte nok en søn, som hun kaldte Levi. “Siden jeg nu har født tre sønner,” sagde hun, “må min mand da føle hengivenhed for mig.” Fødselsår ukendt, men Bibelen fortæller at han blev 137 år. Der er kun én Levi i Det Gamle Testamente, nemlig denne Levi. Han blev ophavsmand til den præstelige kaste af levitterne. Levis ældre helbrødre er Ruben og Simeon. Hans yngre brødre er Juda, Issakar og Zebulon. Deres eneste søsters navn er Dina. Da han hævnede hendes voldtægt ved Sikem, resulterer det i at Levi og hans efterkommere blev til jordløse når landet skulle deles op (1 mos 49: 5-7). 1 mos 34:30: Men Jakob bebrejdede Simeon og Levi, hvad de havde gjort. “I har gjort mig meget upopulær!” sagde han. “Nu kan jeg takke jer for, at landets indbyggere, kanaʼanæerne og perizzitterne, er blevet mine fjender. Vi er jo ikke ret mange, så hvis de slår sig sammen og angriber os, er det ude med os.” Det er same profeti eller velsignelse, der rammer Levi som også ramte Simeon: Simeon og Levi, to alen af ét stykke, mænd af vold og vrede ord. Jeres planer og motiver kan jeg ikke acceptere,i galskab myrdede I mennesker,lemlæstede okser for sjov. Forbandet være jeres hidsighed, forbandet jeres vrede og vold. I bliver adskilt i Israel, spredt ud over landet. (1 mos 49: 7).

22


Levis børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Gershon ben Levi (Gershon) (= Eksil) Libni ben Gershon (Libni) (= Hvid) Denne Libni også var kendt som Ladan ben Gershon (Ladan) (= Bragt til orden) (1 krøn 23: 9). Vi ved ikke meget om ham. Jehiel ben Ladan (Jehiel) (= Herren lever) Slægtens overhoved Zetam ben Jehiel (Zetham) (= Oliven) Der er kun én mand ved navn Zetam i Bibelen. Sammen med sin bror Joel og sønner og sin bror Jehiel, var han ansvarlig for skattene i Herrens hus (1 krøn 26:22). Joel ben Jehiel (Joel) (= Herren er Gud) Shimi ben Gershom (Shimei) (= Berømt) Jahat ben Shimi (Jahath) (= Brudt) Han nævnes som en søn af Gersom ben Levi (1 Krøn 6:20), men nævnes også som en søn af Shimi ben Gershon, (Jahat kan evt. være barnebarn af Gershon) Er derfor placeret her. Zimma ben Shimi (Zimmah) (= Ondskabsfuld Etan ben Zimma (Ethan) (= Evighed) Adaja ben Etan (Adaiah) (= Jehova for evigt) Zerach ben Adaja (Zerah) (= Morgengry) *) Kehat ben Levi (Kohath) (= Forsamling) Den anden søn af Levi, og far til Amram (Mos 46:11). Han kom ned til Ægypten med Jacob, og levede til en alder af 133 år (2 mos 6:18). Amram ben Kehat (Amram) (= Ophøjet folk) Blev gift med sin faster Jokebed. Og altså far til det 23


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

beømte trekløver Aron, Moses og Mirjam. Aron ben Amram (Aaron) (= Meget høj) Ypperstepræst gift med Elisheba bat Amminadab (søster til Nashon) Nadab ben Aron (Nadab) (= Villig). Nadab døde fordi han bragte et røgelsesoffer, der var i modstrid med Herrens befalinger. Abihu ben Aron (Abihu) (= Han er fader). Samme skæbne som sin bror Nadab. Eleazer ben Aron **), (Eleazar) (= Den Gud hjælper) giftede sig med en datter af Putiel Pinehas ben Eleazer (Phinehas) (= Messing mund) Denne Pinehas er berømt for stoppe pesten forårsaget af Israels synder ved Ba’al Peor (4 mos 25). Itamar ben Aron (Ithamar) (= Palmelandet) Moses ben Amram (Moses) (= Ham der blev trukket op af vandet) førte Israels folk ud af Ægypten og var dets store leder i 40 år. Navnet Moses latinske version af den oprindelige Mosheh. Moses er en Levit, bror til Aron og Mirjam. Fordi hans mor Jokebed (en datter af Levi) var faster til hans far Amram, Moses og hans søskende var både barnebarn og oldebarn til Levi (2 mos 6:20). Moses er også ofte anset som forfatter til Toraen og er den første leder af Israel. 24


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Gershom ben Moses (Gershom) (= Fremmed) En søn af Levi, der hedder Gersom i 1 krøn 6:16 hedder Gershon i 1 mos 46:11. Han er grundlægger af Gersoniterne, og de blev en præstelig under kaste i Israel. Shubael ben Gershom (Shubael) (= Fanget af Gud) var overhoved for de slægter der stammede fra Gershoms sønner(1krøn 23:16). En fjern efterkommer af Gersom, søn af Moses. Han blev tildelt præstelige tjenester på kong Davids tid (1 krøn 24:20) Eliezer ben Moses (Eliezer) (= Hjælpens Gud) Rehabja ben Eliezer (Rehabiah) overhoved for de slægter der stammede fra Eliezer hans sønner (1 krøn 23:17) Krønikeskriveren beskriver Rehabja til at have rigtig mange sønner, men navngiver ingen af dem, undtagen Isshiah (1 Krøn24:21). Mirjam bat Amram (Miriam) (= Stjerne) Jitzhar ben Kehat (Izhar) (= Salvet) Navnet Jitzhar) tilhører Kehatiterne. Jitzhars afkom ville kollektivt være kendt som Jizhariterne og en af dem, nemlig den berømte Kora ben Jitzhar, førte oprør mod hans fætre Moses og Aron, sønner af Amram, bror til Jizhar (3 mos 16: 1). Kora ben Jitzhar (Korah) (= Glat) Der er fire mænd navngivet Kora i Bibelen, menden 25


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

mest berømte er denne Kora, fætter til Moses og Aron, som gjorde oprør (4 mos 16: 1). Assir ben Kora (Assir) (= Fange) Elkana ben Kora (Elkanah) (= Gud har skabt) Amasaj ben Elkana (Amasai) (= Herrens byrde) Ahimot ben Elkana (Ahimoth) (= Dødelig allieret) Kun én med dette navn i Bibelen. Elkana ben Elkana (Elkanah) (= Gud har skabt) Zofaj ben Elkana (Zophai) (= Herrens bikage) Navnet Zofaj forekommer kun én gang i Bibelen. I 1 krøn 6:26 er han opført som en søn af Elkana , og en forfader til Samuel. Denne Zofaj er sandsynligvis den samme som Zuf (Zuph) ben Elkana – fra Betlehem. Nahat ben Zofaj (Nahath) (= Leder) Tohu ben Zofaj (Tohu) (= Nedtrykt) Elihu ben Tohu eller Eliab (Eliab) (= Gud min fader) Jeroham ben Elihu (Jeroham) 26


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

(= Medliden- hed) ***) Abiasaf/Ebjasaf ben Kora (Abiasaph) (= Forsamlingsleder). Navnet Abiasaf findes bare én gang i Bibelen. I 2 mos 6:24 nævnes Abiasaf blandt sønner af Kora, søn af Jitzhar, søn af Kehat, Nefeg ben Jitzhar (Nepheg) (= Svag) Zikri ben Jitzhar (Zichri) (= Husket) Hebron ben Kehat (Hebron) (= Alliance) Han blev leder for Hebronitterne, som senere skulle blive en særskilt fraktion af tempel arbejdstagere (1 krøn 26:23). Uzziel ben Kehat (Uzziel) (= Guds styrke) Han blev leder for Uzzielitterne Mishael ben Uzziel (Mishael) (= Ligner Gud) Da Arons Sønner Nadab og Abihu tilbydes “fremmed Ild” til Jahve og efterfølgende blev dræbt, instruerede Moses Mishaelog hans bror Elsafan at trække ligene væk (3 mos 10: 4). Elsafan ben Uzziel (Elsaphan) (= Gud har beskyttet) Da Arons Sønner Nadab og Abihu tilbydes “fremmed Ild” til Jahve og efterfølgende blev dræbt, instruerede Moses Elsafan og hans bror Mishael at trække ligene væk. Ved den tid, da Herren beordrede optælling af Leviterne i ørkenen, blev Elsafan overhoved for Kehatitterne. Sitri ben Uzziel (Zithri) (= Herren beskytter) Merari ben Levi (Merari) (= Bitter) Hans familie kaldes 27


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX Meraritterne, der er stavet på samme måde som navnet Merari (4 mos 26:57). De pligter Meraritterne havde, var at tage sig af rammerne for Tabernaklet: stolper og sokler af teltet, samt den omgivende teltdug. Mahli ben Merari (Mahli) (= Svagelig) Leder for stammen Mahlitterne Mushi ben Merari (Mushi) (= Tilbagetrukket) Eneste forekomst af navnet. Han blev leder for Mushitterne. Mahli ben Mushi (Mahli) (= Svagelig) Jokebed bat Levi (Jochebed) (= Herlighedens herre). Født i Ægypten. Gift med sin nevø, Amram og mor til Aron, Moses og Mirjam.

28


*) og derefter Etni, Malkija, Ba’aseja, Mikal, Shima, Berekja, Asaf (1 krøn 6:24) **) Rækken af ypperstepræster efter Eleazar og bortførelsen til Babylon er: Pinehas, Abishua,Bukki, Uzzi, Zerahja, Merajot, Amarja, Ahitub, Zadok, Shallum, Hilkija, Azarja, Seraja og Jehotzadak. ***) Herefter kommer som Tip6 – Elkana ben Jeroham (Elkana) (= Gud har skabt) og som Tip7 Samuel ben Elkana (Samuel) (= Guds navn). Denne berømte Samuel er den sidste af dommerne og den, der salver Saul til den første konge af Israel. Hans mor er Hannah og hans far er Elkana. Samuel var en Nasiræer fra før hans fødsel (1 Sam 1:11). Hans sønner var tip8 Joel ben Samuel (Joel) (= Herren er Gud) og Abija ben Samuel (Abijah) (= Jahve er fader) Læs 1 krøn 23 om Levitternes opgaver. Her forekommer en del navne fra slægten. Stammen var sat til at udråbe velsignelsen fra Garizims bjerg. Våbenføre mænd over 20 år: Ikke angivet, da Levis stamme var unddraget fra den slags opgaver.

29


Juda ben Israel Laban

Isak

ben Betuel

ben Abraham

Lea

Jakob/Israel ben Isak

bat Laban

Juda

ben Israel

Er ben Juda

Onan ben Juda

= Vægter

= Stærk

Jakobs fje for at bro men solg sine to fø stru. Besø havde klæ tvillinger til en mæ kong Dav

Hust bat S

She ben Ju

= Klipp

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Juda, dine brødre vil juble, når du tilintetgør dine fjender dine brødre skal bøje sig for dig. Juda er en løve, der vogter over sit bytte. Når han hvile hvem tør da vække ham? Scepteret skal tilhøre Juda, og han skal herske, indtil den rett sker kommer, han, som alle folkeslag skal lyde. Han binder sit æsel til en vinstok og vas sit tøj i druesaft. Hans øjne er mørkere end rødvin, hans tænder hvidere end mælk.

»Løven af Judas stamme, rodskuddet fra Davids slægt, har sejret, og

Juda stamme formenes at være jøderne, men også kongelige 30


V

Lovprise

04

bs fjerde søn med Lea. Han sørgede broderen Josef ikke blev slået ihjel solgt som slave til Ægypten. Mistede o første sønner og siden sin huBesøgte sin svigerdatter Tamar, der e klædt sig ud som postitueret, og fik ger med hende. Han blev stamfader mægtig stamme hvor der kan tælles David, Josef og Maria samt Jesus

ustru t Sua

Tamar bat ?

hela n Juda

Peretz ben Juda

Klippe

nder. Ja, hviler sig, n rette herg vasker

Juda og Tamar

= Palme

Zerach ben Juda

= Gennembrud

Tvillinger Via Perets førtes slægten videre til David og Jesus. Sl 108,9: Juda er mit scepter.

Moses velsignelse af stammerne i 5 mos 33: Herre, hjælp Juda imod hans fjender. Vær du den, som forsvarer ham. Bring ham hjem fra krigen i god behold. Hør, han råber til dig om hjælp.

, og han er værdig til at bryde de syv segl og åbne bogrullen.« Åb 5,5

lige i England, Irland og Skotland m.m. 31


Juda ben Israel (Juda) (= Lovprise) Jakobs fjerde søn. Hans mor var Lea. Juda er en spændende personlighed. Den oprindelige Juda er Jakobs fjerde søn med Leah (1 mos 29:35). Juda træder frem, når hans tre brødre Ruben, Simeon og Levi mister deres pladser i hierarkiet (Reuben sover med Bilha – 1 mos 35:22, og Simeon og Levi hævner deres søster Dina’s voldtægt ved at dræbe hele den mandlige befolkning i landsbyen Sikem, og plyndrede den Det skal bemærkes, at den feminine form af dette navn, Judith, opstår en generation tidligere end Juda og kan meget vel være den oprindelige (hvilket betyder, at navnet Juda stammer fra Judith og ikke omvendt). Judith er tante til Juda, gift med Judas onkel Esau. Dette indebærer også, at der kan have været pålagt de bibelske betydninger af navnene Juda og Judith på disse eksisterende navne, og stavningen af dem er ændret til at passe til betydningen. Juda var gift med en kana’anætisk kvinde ? bat Shua. Han blev også gift med Tamar, hans svigerdatter, (enke efter Er) hvem han gjorde gravid, da hun udgav sig for at være prositueret og fik tvillingerne Peretz og Zerach 1 mos 49:8-12 Jakobs profeti/velsignelse: Juda, dine brødre vil juble, når du tilintetgør dine fjender. Ja, dine brødre skal bøje sig for dig. Juda er en løve, der vogter over sit bytte. Når han hviler sig, hvem tør da vække ham? Scepteret skal tilhøre Juda, og han skal herske, indtil den rette hersker kommer, han, som alle folkeslag skal lyde. Han binder sit æsel til en vinstok og vasker sit tøj i druesaft. Hans øjne er mørkere end rødvin, hans tænder hvidere end mælk.

32


Judas børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Er ben Juda (Er) (= Vildæsel) Den førstefødte søn af Juda og den unavngivne datter af Shua (1 mos 38: 3). Juda giver Er en kone ved navn Tamar, men Er gjorde noget som var ondt i Herrens øjne og han tog hans liv (1 mos 38: 7). Onan ben Juda (Onan) (= Stærk) Han skulle, i henhold til den eksisterende lov, giftes med sin brors enke, Tamar. Men han ville ikke have børn med hende og han spildte sin sæd. Deraf navnet onanere.Så Herren lod også ham dø. Shela ben Juda (Shela) (= Appel) Den yngste søn af Juda og den kana’anæiske kvinde Shua Han var stamfader til Shelanitterne Peretz ben Juda (Perez) (= Gennembryder) Peretz (eller Phares som nogle oversættelser har det) er en af Judas to sønner med Tamar, som faktisk var gift med Judas afdøde søn Er (1 mos 38:29). Stamfader til Peretzitterne.. Juda møder Tamar i et telt, hvor hun har forklædt sig som prostitueret og han får hende gjort gravid, da han ikke genkendte hende. Da hun dukker op, gravid, ønsker Juda at slå hende ihjel, men en klog Tamar kunne bevise, at Juda var faderen. Når Tamar føder Peretz og hans bror Zerach, er Zerach på vej ud først, men Peretz skubber ham til side og bliver den førstefødte. Derfor er det sagt om Peretz: “Som du dog bryder igennem!” (1 mos 38:29). Zerach ben Juda (Zerah) (= Morgengry) Hetzron ben Peretz (Hezron) (= Indhegning) G.m. Efrat. Han blev stamfader til Hezronitterne. Da han var 60 år gammel giftede han sig med en datter af Makir søster til Gilead og fik sønnen Segub. Jehrame’el ben Hetzron (Jerahmeel) (= Må 33


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX Gud forbarme sig) Hans anden kone, Atara, fødte Onam. Jerame’el er bror til Ram, som er en forfader til Jesus (Matt 1: 3). Ram ben Jehrame’el (Ram) (= Høj) Ma’az ben Ram (Maaz) (= Vrede) Forekommer én gang Jamin ben Ram (Jamin) (=Højre hånd) Eker ben Ram (Eker) (= Udløber) Forekommer én gang. Han spille i øvrigt ingen større rolle Buna ben Jehrame’el (Bunah) (= Fornuft) Oren ben Jehrame’el (Oren) (= Pine) Ozem ben Jehrame’el (Ozem) (= Stærk) Ahija ben Jehrame’el (Ahijah) (= Ven af Gud) Onam ben Jehrame’el (Onam) (= Energisk) (søn af Jehrame’els anden kone Atara) Shammaj ben Onam (Shammai) (= Berømt) Nadab ben Shammaj (Nadab) (= Villig) Seled ben Nadab (Seled) (= Advarsel) (Fik ingen børn) Appajim ben Nadab 34


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX (Appaim) (= Næsebor) Jishi ben Appajim *) Abishur ben Shammaj (Abishur) (= Væg) g.m. Abihajil (Abihail) (= Faderens styrke) Aban ben Abishur (Abhan) (= Intelligent broder) Forekommer én gang. Molid ben Abishur (Molid) (= Tigger) Forekommer én gang. Jada ben Onam (Jadai) (= Viden). Forekommer én gang. Jeter ben Jada. (Jether) (= Overflod) Fik ingen børn. Jonatan ben Jada (Jonathan) (= Herren gav) Pelet ben Jonatan (Pelet) (= Overdragelse) Zaza ben Jonatan (Zaza) (= Overflod) 35


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX Ram ben Hetzron (Ram) (= Høj) Aminadab ben Ram (Aminadab) (= Slægtning til prinsen) Nashon ben Aminadab (Nashon) (= Guddommelig). Han blev den repræsentative og militære leder af Juda ved den første folketælling i Israel Salma ben Nashon (Salma) (= Klæder) Boaz ben Salma (Boaz) (= I Herren er styrke). Boaz og Ruth er muligvis det mest dejlig par i Bibelen. “Ved forpligtelse iht levitiske lov, blev Boaz Ruths anden mand. Der er stor sødme i karakteren Boaz, men også for Ruth.” Obed ben Boaz (Obed) (= Tjener) **) Segub ben Hetzron (Segub) (= Hævet) Jair ben Segub (Jair) (= Slesk) Han rådede over 23 landbyer i Gileads land. (1 krøn 2:22-23). Kilderne forveksler muligvis denne Jair 36


B ørn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX med en anden Jair, der også er byejer og det er sandsynligvis de samme byer der er tale om, som den anden Jair. Kaleb ben Hetzron (Caleb) (= Hund) g.m. Azuba. Da hun døde blev han g.m. Efrat, (Eprath) mor til Hur. En konkubine Efa (Ephah) mor til Karan, Moza og Gazez. En konkubine Ma’aka. Der er to mænd navngivne Kaleb i Bibelen, begge fra Juda. Den mindst kendte af de berømte Kaleb’er, er denne, søn af Hetzron ben Peretz, (1 Krøn 2:18). Denne Kaleb gifter sig med Azuba og Jerioth og Efrat, der bliver mor til Hur (1 Krøn 2:19). Han har også en konkubine navngivet Efa, som føder ham Haran, Moza og Gazez. Mesha ben Kaleb (Mesha) (= Frelse) Zif ben Mesha (Zif) (= Lånt) Krønikeskriveren nævner også en Zif,hvoraf Mesha, søn af Kaleb, var “far”, som formentlig betyder, at Zif var en by og Mesha var grundlæggeren. Men det er ikke klart, hvilken Zif dette er. Meget senere, kong Rehabeam befæstede flere Byer i Juda, blandt hvilkevar Zif, men igen er det ikke klart, hvilken en, det var. 37


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX Jeriot bat Kaleb (Jeriot (=Telttæppe) (datter) – hendes sønner herunder (iht engelsk udgave). Der er uklarhed blandt forsker om hvem hun egentlig er eller om det er et mandenavn. Jesher ben ? (Kaleb) (Jesher) (= Opretstående) Shobab ben ? (Kaleb) (Shobab) (= Returneret) Ardon ben ? (Kaleb) (Ardon) (= Flygtning) Forekommer kun én gang. Maresha ben Kaleb (Mareshah) (= Arv) Hebron ben Maresha (Hebron) (= Venskab) Kora ben Hebron (Korah) (= Skaldet) Tappuach ben Hebron (Tappuah) (= Æble) Rekem ben Hebron (Rekem) (= Broderi) Shammaj ben Rekem (Shammaj) (= Berømt) Maon ben Shammaj (Maon) (= Vanedyr) Shema ben Hebron (Shema) (= Lyd) Raham ben Shema (Raham) 38


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX (= Medlidenhed) Jorkeam ben Raham (Jorkeam) (= Bleg) Hur ben Kaleb (Hur) (= Hullet) (mor Efrat) Uri ben Hur (Uri) (= Mit lys er Herren) – hvem Herren ved sin Ånd gav evner til at skabe.guld, sølv, bronze og træ artefakter til Tabernaklet, sammen med Oholiab (2 mos 31: 2, 1 krøn 2:20). Betzabel ben Uri (Bezalel (= I Guds skygge). Den kunstner der udførte kunstværk i forbindelse med tabernaklet i. Han var engageret primært i værker af metal, træ og sten; mens Oholiab, der var associeret med ham og underordnet ham, havde ansvaret for tekstilstofferne. (2 mos 31) Shobal ben Hur (Shobal) (= Flydende). Grundlagde Kirjat-Jearim Haroe ben Shobal (Haroe) (= Seer) Salma ben Hur (Salma)

39


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX (= Klæder), grundlagde Betlehem Haref ben Hur (Hareph) (= Modenhed). Grundlagde Bet- Gader Etam ben Hur (Etam) (= Deres fugl) Denne Etam er en smule mystisk, fordi der ikke synes at være en person ved navn Etam. Der er kun byer med det navn. Jizre’el ben Etam (Jezreel) (= Gud sår) Jishma ben Etam (Ishma) (= Trøstesløshed) Navnet Jishma, forekommer kun én gang i Bibelen. Han er nævnt i krønikeskriveren’s slægtsforskning, i forhold til Etam, og Jizre’el, Jidbash og Hazielelponi, men det er ikke klart, hvordan dette forhold virker (1 krøn 4: 3). Jidbash ben Etam (Idbash) (= Flyder med honning) Hazielponi bat Etam (Hazelelponi) (= Giv skygge) Det dejlige navn 40


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX Hazielelponi forekommer kun én gang. Hun er nævnt som søster til Jizre’el, Ishma og Idbash, sønner af Etam (?) (1 krøn 4:3). og det er muligt, at de tre nævnte mænd er høvdinge høvdinge af en slags, men det virker en smule mærkeligt at nævne, at de har en søster. Penuel ben Hur (Penuel) (= Guds ansigt) Grundlagde byen Gedor (1 krøn 4: 4). Ezer ben Hur (Ezer) (= Hjælp) Karan ben Kaleb (Haran) (= Bjergbestiger) Gazez ben Karan (Gazez) (= Forbigående) Moza ben Kaleb (Moza) (= Fontæne) Gazez ben Kaleb (Gazez) (= 41


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX Forbigående) Ashur ben Kaleb (Ashhur) (= Sorthed). Han grundlagde Tekoa. Der er kun én mand ved navn Ashhur (som ikke må forveksles med navnet Assur).De to hustruer til Ashhur hedder Helah og Naarah (1 krøn 4, 5). Hamul ben Peretz (Hamul) (= Reserve). (Giftede sig seneremed en datter af Makir. Hamulitterne er opkaldt efter Hamul, Segub ben Hamul (Segub) (= Hævet) Jair ben Hamul (Jair) (= Slesk) Denne Jair (som ikke findes i alle kilder, vi har undersøgt) er en søn af Segub, oldebarn til Hezron. Zerach ben Juda (Zerah) (= Morgengry) En søn af Juda og Tamar, og bror til Perez og oldefar til Akan (1 mos 38:30, Josva 7: 1, 1 krøn 2: 6).. Afkom af denne Zerach blev kendt som stamfader til Zerahitterne. Zerach var ikke kun far til fem usædvanligt kloge mænd (hvoraf fire kan have slået sig på musikken), han var også far til Zabdi (nogle siger han er den samme som Zimri, som kan være en sjette og ikke-for -klog søn), der var far til Karmi, hvis søn Akar brød en lov, der negativt påvirkede slaget ved Ai (Josva 7: 1). Zimri ben Zerach (Zimri) (= Min musiker) Evt kaldes Zabdi Karmi ben Zimri (Carmi) (= Vingård) Akar ben Karmi (Achar) (= Bekymring). Forekommer kun én gang. Han bragte ulykke over Israel ved at tilrane sig noget af det krigsbytte, som Gud havde sagt skulle total ødelægges 42


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III IV V VI VII VIII IX Etan ben Zerach (Ethan) (= Kendt vismand) Azarja ben Etan (Azariah) (= Herren har hjulpet) Heman ben Zerach (Heman) (= Trofast) Kalkol ben Zerach (Calkol) (= Nærig) Darda ben Zerach (Darda) (= Visdoms perle) *) Sheshan ben Jishi (Sheshan) (= Smuler), far til datteren Ahlaj bat Sheshan. Han fik kun døtre. En af døtrene bortgiftede han til Jarha, sin ægyptiske tjener og de fik sønnen Attaj ben Jarha (Attai) (= Hensigtsmæssig). Slægtslinjen er herefter: Attaj-Natan-ZabadEflal-Obed-Jehu-Azarja-Heletz-Elasa-Sismaj-Shallum-JekamjaElishama. **) Isaj ben Obed (Jesse) (= Solid), som blev fader til 7 sønner og 2 døtre, heriblandt David, der senere blev Israels anden konge. (1 krøn 2:13-17). Datteren Zeruja bat Isaj (Zeruiah) (= Ramt af Herren) fik 3 sønner Abishaj ben ? (Abishai) (= Far er en gave), Joab ben ? (Joab) (= Herren er fader), Asael ben ? (Asahel) (= Skabt af Gud). Datteren Abigajil bat Isaj (Abigail) (= Min far er glæde) g.m. ismaeliten Jeter fik sønnen Amasa ben Jeter (Amasa) (= Isajs folk). En Jadaj fik seks sønner: Regem, Jotam, Gershan, Pelet, Efa og Sha’af. (Hvem er han?) Stammen var sat til at udråbe velsignelsen på Garizims bjerg.

Dette var den største stamme.

År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 74.600 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 76.500 våbenføre mænd

43


Dan ben Israel

Jakobs femte tjenestekvinde

Isak

ben Abraham

Bilha

Jakob/Israel

Rakels trælkvinde

ben Isak

Dan

ben Israel

Hushim ben Dan = Presserende

Rakel kaldte mig min ret,« min bøn og g egentlig regn han var født Rakels glæde

Hus bat

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Dan skaffer sit folk d godt som nogen af Israels stammer”.

Moses velsignelse af stammerne i 5 mos 33: Dan er som en løveunge, der springer frem fra Bas

Dans stamme formenes at være landet i Irla 44


Gud er min dommer

F

05

mte søn og den første med Rakels vinde Bilha.

dte ham Dan. »Gud har skaffet ret,« sagde hun, »han har hørt og givet mig en søn.« Dan blev regnet for Rakels barn, selv om ødt af tjenestekvinden; derfor æde.

ustru bat ?

olk deres ret så

Bashan

Udgravninger fra Tel-Dan, der hvor Danitterne slog en hel befolkning ihjel i Lajish og gjorde byen til sin og kaldte den Dan. Dom 18

rland og Danmark 45


Dan ben Israel (Dan) (= Gud er min dommer) var den femte søn af Jakob og Rakels tjenestekvinde Bilha. Dan blev navngivet af Rachel, der udbrød: “Gud har skaffet mig min ret. Han har hørt min bøn og givet mig en søn” (1 mos 30: 6). Jakobs profeti/velsignelse fra dette skriftsted: Dan skaffer sit folk deres ret så godt som nogen af Israels stammer. Han er som en slange på stien, hugger i hestens hæl, så rytteren styrter. Åh Gud, du er vores redning! (1 mos 49:16). Navnet Dan kommer fra et hebraiske verbum som betyder at dømme, kæmpe, påberåbe sig. I Jakobs profeti over de “sidste dage” (1 mos 49: 1), blev der profeteret over Dan at han skulle “dømme sit folk, som en af Israels ​​ stammer” (V.16). Her er en interessant egenskab ved Dan. The Pulpit Commentary siger: “Med en leg på hans navn, er den førstefødte søn af Rakel” s slavekvinde, Bilha, beskrevet som en, der bør indtage en vigtig plads med yderst gavnlige funktioner i fremtidens Commonwealth, han nyder uafhængighed og selvstyre som en af Israels ​​ Stammer (hjord og andre), og være administrator blandt folk, ikke blot hans egen stamme, men også for hele Israel. Dan var sat til at være dommer i andre Israels stammer, og stadig være sin egen separate nation Jakob sagde, at Dan er som en slange, der “... hugger i hestens hæl, så rytteren styrter.” (1 mos 49:17). Her er Daniterne vist som det vil være i de “sidste dage” (v.1), som under hælen bider hesten. De irske blev styret af briterne (rytteren) indtil begyndelsen af 1920’erne. Irerne vandt deres uafhængighed via en terrorkampagne mod de britiske repræsentanter (dvs. “hugger i hælen”) af den britiske regering. Bibelen beskriver den måde, hvorpå de irske opnåede deres uafhængighed. Dette fortsætter i dag med IRA forsøgte at vælte det britiske styre i Nordirland. Det er ikke åben krig, men “at hugge i hestens hælen” via terrorhandlinger.

46


Børn

Dans børn

Børnebørn Oldebørn Tip1

II III

IV

V

Hushim ben Dan (Hushim) (= Presserende). Den første mandlige Hushim vi læser om, er en søn af Dan (1 mos 46:23), som tilsyneladende også kaldes Shuham (4 mos 26:42). Vi møder ikke Hushim og hans efterkommere senere eller andre medlemmer af familien. Han bæev stamfader til Shuhamitterne. Oholiab ben Ahisamach (Oholiab) (= Faders telt) (2 mos 31,6) fra Dans stamme, var en dygtig kunstner der sammen med Betzabel fra Juda stamme havde specielle opgaver. Nogle mener at det er Danmark, som vil være en del af de 144.000. som er omtalt i Åb 14 og ikke Irland. Modargumentet er at Dan slet ikke er nævnt blandt de stammer der er med ved Zions bjerg. (??) Hvorfor er Dan ikke med Nøglen er i navnet “Manasse.” Tilbage i Dommerbogen kapitel 18, læser vi om Daniterne inde i landet, dengang de udvandrede til Lajisj og kaldte det Dan efter deres far. Senere hen læser vi om Daniterne “... oprettede gudebilledet: og Jonathan, søn af Gersom, Manasses Søn, han og hans sønner var Præster for Daniternes Stamme, indtil de blev ført som fanger til et fremmed land.” (v30). Septuaginta har “Manasse” i stedet for Dan, ligesom Johannes Åbenbaring. En anden teori er: Gud fortæller os, at det er Danmark og ikke Irland, der vil komme med 12.000, der skal herske med Kristus på Zions bjerg. Irerne bliver nødt til at gå gennem plager, når de ser den katolske kirke blive ødelagt (Åb 18), og Jesus selv vil hjælpe dem til at komme ud af afgudsdyrkelse de har været gennemsyret af i århundreder. Der er ingen tvivl om at Dan kommer til at spille en rolle og det kan være ekstra interessant for os DANskere. År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 62.700 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 64.400 våbenføre mænd

47


Naftali ben Israel

Jakobs sjette s tjenestekvinde

Isak

ben Abraham

Bilha

Jakob/Israel

Rakels trælkvinde

ben Isak

Naftali

Hust bat

ben Israel

Jahtze’el ben Naftali = Gud ser

Guni ben Naftali = Farvet

Jetz ben Na

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Naftali løber frit omkring, kommer gerne med smukke ord”.

= Oprig

Mo Naf Han

Naftali stamme formenes at være landet i Norge og 48


Kamp

F

06

tte søn og anden med Rakels nde Bilha.

ustru at ?

etzer Naftali

Oprigtig

Shillem ben Naftali = Belønning

Moses velsignelse af stammerne i 5 mos 33: Naftali er mæt af velsignelse og fyldt med Herrens nåde. Han får søen og solsiden i eje

e og Sverige 49


Naftali ben Israel (Naphtali) (= Kamp). Naftali var Jakobs sjette og Bilhas anden søn (1 mos 30: 8). Rakel kaldte ham Naftali. “Jeg har holdt ud i kampen med min søster,” sagde hun, “og jeg har fået min belønning.” Hans efterkommere dannede en af de tolv Israels stammer, og deres landområde var beliggende i den nordlige halvdel af Israel, fra floden Jordan på deres østlige grænse og kun Ashers stamme mellem dem og Middelhavet (Jos 19: 33-34 ). En berømt mand fra Naftali var Barak, der blev general under dommeren Deborah. I det græske Nye Testamente bliver Naftali nævnt i forbindelse med landet Zebulon og med henvisning til placeringen af Kapernaum, hvor Jesus levede (Matt 4:13 og 4:15, stavet Nephthaleim), og i den del af åbenbaringen, der beskæftiger sig med de 144.000 beseglede (Åb 7: 6). Fra Jakobs profeti/velsignelse i 1 mos 49 lyder det: Naftali løber frit omkring, kommer gerne med smukke ord. Familiemæssigt en lille stamme. Stammen var sat til at udråbe forbandelsen fra Ebals bjerg. Våbenføre mænd over 20 år – Naftalis stamme 53.400

50


Naftalis børn Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Jahtze’el ben Naftali (Jahzeel) (= Gud ser). Fra Jahtze’el udspringer jahtzeʼelitterne. Jahtze’el er en af de 66 fra Jakobs slægt, der flytter til Goshen medens Josef var leder I landet (1 mos 46:24). Guni ben Naftali (Guni) (= Farvet) Guni er stamfader til Guniterne (4 mos 26:48). Jetser ben Naftali (Jezer) (= Oprigtig). Der er kun denne Jetser i Bibelen. Han var også en af de 66 fra Jakobs familie der flyttede til Goshen. Jezer var en af de 66 protoisraelitter, der gjorde overgangen fra Kana’an til Goshen i Ægypten, og på tidspunktet for den anden optælling af Israel. Hans efterkommere kaldes Jetzeritterne (4 mos 26,49) Shillem ben Naftali (Shillem) (= Belønning) (Shallum). Han efterkommere kaldes Shillemitterne Sverige og Norge havde tidligere historisk været forenet under samme konge, 1319-1343, og kort 1449-1450 i opposition til den danske konge Christian af Oldenburg, som blev valgt af Kalmarunionen af danskerne, som konge. Hvorfor søger Sverige og Norge hele tiden hinanden? Er det, fordi inderst inde ved, de er af samme stamme? Dan og Naftali er ægte brødre. Deres mor var Bilha og deres far var Jakob. Interessant fordi Danmark, Norge og Sverige er nordiske broderlande der også næsten har det samme sprog.

År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 53.400 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 45.400 våbenføre mænd

51


Gad ben Israel Isak

ben Abraham

Zilpa

Jakob/Israel

Lea’s trælkvinde

ben Isak

Jakobs syvend flygtigheden i var Leas tjene Gad kan oprin gudenavn. En i Østjordanlan om, at Gads st NØ for Det Død

Gad

Hustr bat ?

ben Israel

Zefon ben Gad

Haggi ben Gad

= Spejdende

= Festlig

Shu ben G

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Gad bliver angrebet af omstrejfende bander, men han forfølger og udplyndrer dem”. Moses velsignelse af stammerne i 5 mos 33: Han valgte den bedste del af landet, et område, der passer sig for en leder. Når Israels ledere er samlet, er Gad parat til at handle på Herrens bud

Gad stamme formenes at være landet i Schweiz 53

= Rolig


F

Lykke

07

vende søn, født under landen i Paddan-Aram. Moderen enestekvinde Zilpa. Navnet prindelig have været et . En moabitisk kongeindskrift nlandet støtter GTs udsagn ds stamme boede i området t Døde Hav.

stru at ?

huni n Gad

= Rolig

Etzbon/Ozni ben Gad

Arodi ben Gad

Eri ben Gad

Areli ben Gad

= Travlt med at forståHørende

= Herskende løve

= Guds løve

= Vægter

53


Gad ben Israel (Gad) (= Lykke). Den berømte Gad er den syvende søn af Jakob og den første søn af Zilpa, Leas tjenestepige (1 mos 30:11). Gads efterkommere, Gaditterne blev af de tolv Israels Stammer. Hans stamme bosatte sig øst for Jordan, lige nord for Ruben. Jakobs profeti eller velsignelse over Gad i 1 mos 49: Gad bliver angrebet af omstrejfende bander, men han forfølger og udplyndrer dem. Mere om Gads slægt findes i 1 krøn 5:11-17 Stammen var sat til at udråbe forbandelsen fra Ebals bjerg. 1 krøn 12,8: Mens David opholdt sig i klippeborgen i ørkenen, sluttede flere mænd fra Gads stamme sig til ham. Det var elitesoldater, trænet i at håndtere skjold og spyd, frygtindgydende som løver og hurtige som gazeller. Schweiz En filosof bemærker, at af alle skabninger, ligner løven mest en mand, der har en stor mund, et firkantet ansigt og pande, store bryn, etc. Schweiz hær er kendt for deres tapperhed og mod som en løve, og monumenter i Europa vidner om dette faktum.

54


Gads børn Børn

Børnebørn Oldebørn Tip1

II III

IV

V

Zefon ben Gad (Zephon) (= Spejdende). Navnet Zefon forekommer kun én gang i Bibelen. Zefon var også en af de 66 fra Jakobs familie, der flyttede til Goshen i Ægypten. Hans efterkommere er kendt som Zefonitterne. Haggi ben Gad (Haggi) (= Festlig). Navnet Haggi forekommer én gang i Bibelen, selv om det teknisk set er stavet på nøjagtigt den samme måde som navnet Haggaj. Det udtales blot lidt anderledes. Hvorfor ved vi ikke. Hans efterkommere kaldes Haggitterne. Shuni ben Gad (Shuni) (= Rolig). Stamfader til Shunitterne. Etzbon ben Gad (Ezbon) (= Travlt med at forstå) eller Ozni ben Gad (Ozni) (= Hørende). Stamfader til Oznitterne. I 1 mos 46:16 kaldes han for Etzbon og i 4 mos 26:16 hedder han Ozni. Stamfader til Oznitterne. Arodi ben Gad (Arod) (= Herskende løve). Navnet Arodi forekommer én gang i Bibelen. I 1 mos 46:16 lærer vi, at hans oprindelige navn er Arodi), men på hebraisk er navnet Arodi umulig at skelne fra Arodite. Ved den tid, Moses og Eleazar gennemføre folketællingen, hedder efterkommerne af Arodi Aroditterne og deres forfader er blevet til Arod. Eri ben Gad (Eri) (= Vægter) Hans efterkommere kaldes Eritterne. Areli ben Gad (Areli) (= Guds løve) Navnet Areli tilhører én mand, sandsynligvis den yngste søn til Gad, Hans efterkommere kaldes Arelitterne.

År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 45.650 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 40.500 våbenføre mænd

55


Asher ben Israel

Jakobs otten flygtigheden var Leas tjene

Isak

ben Abraham

Zilpa

Jakob/Israel

Lea’s trælkvinde

ben Isak

Asher

Hust bat

ben Israel

Jimna ben Asher = Gud tildeler

Jishva ben Asher = Sammenligne

Jish ben As

= Sammen

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Asher får masser af lækker mad, han frembærer kongelige retter”.

Asher stamme formenes at være 56


F

Velsignet

08

ttende søn, født under landden i Paddan-Aram. Moderen tjenestekvinde Zilpa.

ustru at ?

shvi Asher

mmenligne

Beria ben Asher = Støjende

Sera bat Asher = Uhæmmet

Moses velsignelse af stammerne i 5 mos 33: Asher er en særlig velsignet søn, en yndling blandt sine brødre, hans land vil blive fyldt med oliven

ære landet i Belgien, Luxembourg, Sydafrika 57


Asher ben Israel (Asher) (Velsignet). Der er en mand og en by ved navn Asher i Bibelen. Byen Asher ligger ved den sydlige grænse af Manasses område (Jos 17: 7). Manden Asher var Jakobs søn nummer otte og hans anden med Zilpha (1 mos 30: 12-13). Ashers eneste helbror var Gad (1 mos 30: 9-11). Asher efterkommere kaldes Asheritterne. Jakobs profeti eller velsignelse i 1 mos 49; Asher får en overflod af afgrøder og kan levere til kongens hof. Ashers børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn Børn

Børnebørn Oldebørn Tip1

II III

IV

V

Jimna ben Asher. (Imna) (= Gud tildeler) En af de 66, der rejste med Jakob til Goshen i Ægypten (1 mos 46:17). Da Moses holdt sin anden folketælling kaldtes stammen for Jimnitterne . Jishva ben Asher. (Ishvah) (= Sammenligne). Der er kun én Jishva i Bibelen. En af de 66, der rejste med Jakob til Goshen i Ægypten (1 mos 46:17). Jishva spiller ingen yderligere rolle i Bibelen. Jishvi ben Asher. (Isvhi) (= Sammenligne) En af de 66, der rejste med Jakob til Goshen i Ægypten (1 mos 46:17). Jishvi blev stamfader til Jishvitterne. Beria ben Asher (Beriah) (= Støjende). Far til Heber og Malkiel (1 mos 46:17, 1 krøn 7: 30-31). Disse mænd var blandt de 66 der tog med Jakobs familie til Goshen. Han blev stamfader til Beritterne . Malkiel ben Beria (Malchiel) (= Gud er konge) Forekommer kun én gang. Birzajit ben Malkiel (Birzaith) (= Olivenbrønd). Nogle mener at det er navnet 58


Børn

Børnebørn Oldebørn Tip1

II III

IV

V

på en by, som Malkiel grundlagde. Heber ben Beria (Heber) (= Fællesskab). Stamfader til Heberitterne. Heber fik tre sønner og en datter (1 krøn 7:32) Jaflet ben Heber (Japhlet) (= Ham Gud vil sætte fri). Jaflet fik tre sønner.Pasak ben Jaflet (Pasach) (Brudt stykke). Bimhal ben Jaflet (Bimhal) (= Omskærelsens søn). Navnet Bimhal forekommer kun én gang i Bibelen, Ashvat ben Jaflet (Asvath) (= Fabrikeret). Navnet Ashvat forekommer kun én gang i Bibelen. Shomer ben Heber (Shomer) (= Vægter) Roga ben Shomer (Rohgah) (= Fyldt med snak)) Hubba ben Shomer (Jehubbah) (= Skjult) Aram ben Shomer (Aram) (= Forhøjet) Der er et land og flere mænd navngivne Aram i Bibelen. Landet der hedder Aram i Bibelen, hedder nu Syrien, der ligger nord for Israel og øst for nutidens Libanon, og hvis hovedstad var og stadig er Damaskus. Hotam ben Heber (Hotham) (= Tæt) på eng. også kaldet Helem. Zofa ben Hotam (Zophah) (= Strækning) Der er kun én ved navn Zophah nævnt i Bibelen, og han er en søn af Helem (1 Krøn 7: 35-36). 59


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Sua ben Zofa (Suah) (= Bønfalder) Harnefer ben Zofa (Harnepher) (= Vred tyr)) Shual ben Zofa (Shual) (= Sjakal) Beri ben Zofa (Beri) (= Min søn) Jimra ben Zofa (Imrah) (= Modstår ) Forekommer kun én gang i Bibelen Betzer ben Zofa (Bezer) (= Guldåre) Betzer anvendes på én mand og én by. Betzer var en søn af Zofa. Byen Bezer var en af seks tilflugtsbyer. Hod ben Zofa (Hod) (= Herlighed) Navnet forekommer kun én gang. Shamma ben Zofa (Shamma) (= Affald) Navnet findes kun én gang. Shilsa ben Zofa (Shilshah) (= Tredelt) Navnet forekommer kun én gang. Jitran ben Zofa (Ithran) (= Meget eminent) Be’era ben Zofa (Beera) (= Brønd) Navnet forekommer kun én gang. Jimna ben Hotam (Imna) (= Gud tildeler) Shelesh ben Hotam (Shelesh) (= Tredje Amal ben Hotam (Amal) (= Besværlig). 60


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Navnet forekommer kun én gang Shua bat Heber (Shua) (= Rigdom) Sera bat Asher (Serah) (= Uhæmmet). Det eneste, vi ved om hende er, at hun var en af de 66 personer, der fulgte med Jakob til Ægypten for at bo i Goshen (1 mos 46:26) Jeter og Ulla står nævnt, men det er uklart at det skulle være sønner af Asher. Jeter (benAsher) (Jether) (= Meget eminent) Denne Jeter er måske den same som Jitran (Ovenfor) Jefunne ben Jeter (Jephunneh) (Gennemskuet) Pispa ben Jeter (Pispah) (= Forsvinde) Ara ben Jeter (Ara) (= Jorden) Ulla (ben Asher) (Ulla) (= Åg) Ara ben Ulla (Arah) (= Rejsende) Hanniel ben Ulla (Hanniel) (= Gud har været nådig) Ritzja ben Ulla (Rizia) (= ?) Slægten havde dygtige militære ledere og kunne mønstre 26.000 våbenføre mænd. Mere om Ashers slægt i 1 krøn 7:30-40 Stammen var sat til at udråbe forbandelsen fra Ebals bjerg

År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 41.500 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 53.400 våbenføre mænd

61


Issakar ben Israel

Jakobs f Ved bos af de me deriblan af histor grænser Gilboa, J

Laban

Isak

ben Betuel

ben Abraham

Lea

Jakob/Israel ben Isak

bat Laban

Issakar

Hust bat

ben Israel

Tola ben Issakar = Maske

Pua ben Issakar = Glans

Jashub ben Iss

= Vender tilbag

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Issakar er stærk som et æsel, han hviler sig mellem kvægfoldene. Når han opdager, hvor godt et sted, han har fundet og hvor frugtbart landet er, tager han villigt åget på skuldrene og arbejder hårdt for føden.

Issakar stamme formenes at være landet i Finland 62


Belønning

V

09

obs femte søn med Lea, nr. 9 af sønner. bosættelsen i Kana’an fik stammen nogle e mest frugtbare områder i Palæstina, blandt Jizre’elsletten. Adskillige steder storisk betydning lå indenfor Issakars nser, blandt andet Karmel, Megiddo, Dotan, oa, Jizre’el, Tabor og Nazaret

ustru at ?

ub/Job Issakar

tilbage/Forfulgt

Shimron ben Issakar = Vagtpost

Moses velsignelse af stammerne i 5 mos 33: Issakars telte vil bugne af gods og guld.

63


Issakar ben Israel (Issachar) (= Belønning). Den berømte Issakar er Jakobs niende søn og Leas femte. Gud bønhørte Lea, så hun blev gravid igen og fødte sin femte søn. Ham kaldte hun Issakar. “Gud har belønnet mig, fordi jeg gav min tjenestepige til min mand,” sagde hun. (1 mos 30:18). Hans navn forekommer i det græske Nye Testamente kun én gang, i Åbenbaringen 7: 7, hvor det er stavet Ισαχαρ. Jakobs profeti eller velsignelse i 1 mos 49: Issakar er stærk som et æsel, han hviler sig mellem kvægfoldene. Når han opdager, hvor godt et sted, han har fundet og hvor frugtbart landet er, tager han villigt åget på skuldrene og arbejder hårdt for føden. Et af de børn af Issakar, der kom med til Ægypten med Jakob var “Job”. Job, der skrev den ældste bog i Bibelen, Jobs Bog. Manden som Gud prøvede og som var trofast til det sidste. “Hvis Job var søn af Issakar (1 mos 46:13), så har vi et fingerpeg. “Der er ingen grund til, at Job ikke skulle være søn af Issakar, og ingen bedre beviser eksisterer for en anden opfattelse. “De tre venner af Job var efterkommere af Esau, og de vil derfor være samtidige. “Elifaz af Teman, i Edom, var en søn Esaus, og havde en søn kaldet Teman, fra hvem hans land tog sit navn (1 mos 36: 10-11) Det blev kendt for sine” vismænd “(Jer 49.: 7), og nævnes med Edom (Amos 1:. 11-12) Sammenlign (Jer 25:23), hvor begge er forbundet med Buz, bror til Uz (Gen 22:21). “Bildad Shuhiten Shuah var den sjette søn Abrahams havde med Keturah (1 mos 25: 2), og er nævnt i forbindelse med Esau Edom og Teman (Jer 49: 8). “Vi får at vide, at Job levede 140 år efter hans ‘dobbelte’ velsignelse (Job 42:10). Hvis den ‘dobbelte’ velsignelse inkluderer længere år, så hans alder ville have været 70 + 140 = 210. Hans liv ville være fra år -1726 til -1516. 64


“Da Job døde år -1516 var Moses 55 år, og have været i Midjan i 15 år Job er også kendt som den store Cheops, der byggede den store pyramide. Den egyptiske historiker Manetho, der levede i det tredje århundrede før Kristus, skrev, at Khufu “var af en anden race end ægypterne”

Var det Job ben Issakar der byggede pyramiden? Cheops, (gr. form af det egyptiske navn Khufu), Keops, Kheops, egyptisk konge fra det 4. dynasti, søn af kong Snofru og dronning Hetepheres. Cheops regerede omkring 2550 f.Kr., og Turin Kongepapyrus opgiver, at han regerede i 23 år. Han lod den største pyramide i Egypten, Cheopspyramiden, opføre, og måske derfor betragtede den senere egyptiske tradition ham som en tyran og grusom hersker.

Det vil være godt at få lave et bibelstudium over Job, så denne tekst er blot en appetitvækker! 65


Issakars børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Tola ben Issakar (Tola) (= Maske) Uzzi ben Tola (Uzzi) (= Min styrke) Jizrahja ben Uzzi (Jezrahiah) (= Jehovah vil opstå) Mikael ben Jizrahja (Michael) (= Hvem er som Gud) Obadja ben Jizrahja (Obadiah) (= Herrens tjener) Joel ben Jizrahja (Joel) (= Herren er Gud) Jisshija ben Jizrahja (Isshiah) (= Herren lever) Refaja ben Tola (Rephaia) (= Helbredt af Herren) Jeriel ben Tola (Jeriel) (= Grundlagt af Gud) Om Jeriel og hans brødre har krønikeskriveren gjort gældende, at de var familie overhoveder inden for stammen og krigere. Jamaj ben Tola (Jahmai) (= Må Herren beskytte) Jibsam ben Tola Ibsam) (= Duft) Shemuel ben Tola (Shemuel) (= Hørt af Gud) Pua ben Issakar (Pua) (= Glans) Jashub ben Issakar (Jashub) (= Vender tilbage) I nogle engelske oversættelser hedder han: Job ben Issakar (Job) (= Forfulgt). Den Job fra Jobs bog, det ældste skrift i Bibelen. Jobs bog bør læses seperat. Shimron benIssakar (Shimron) (= Vagtpost) Stammen var sat til at udråbe velsignelsen fra Garizims bjerg Læs 1 krøn 7:1-5 År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 54.400 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 53.400 våbenføre mænd

66


67


Zebulon ben Israel

Jakobs t

Laban

Isak

ben Betuel

ben Abraham

Lea

Jakob/Israel ben Isak

bat Laban

Zebulon

Hust bat

ben Israel

Sered ben Zebulon = Frygt

Elon ben Zebulon = Eg

Jahle ben Zeb

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Zebulon vil havne ved havet, hans land bliver hjemsted for skibe, det strækker sig helt til Sidon”.

Zebulon stamme formenes at være landet i Holland 68

= Vente på

Mo Ze


Gave

F

10

bs tiende og Leas sjette søn.

ustru at ?

hle’el Zebulon

nte på Gud

Moses velsignelse af stammerne i 5 mos 33: Zebulon bliver velsignet på sine handelsrejser.

69


Zebulon ben Israel (Zebulon) (= Gave). Zebulon er Jakobs søn nummer ti, og Leas sjette. Hun kaldte ham Zebulon. “Gud har givet mig en vidunderlig gave til min mand,” sagde hun. “Nu må han da respektere mig, for jeg har givet ham seks sønner.” Senere fødte hun også en datter, som hun kaldte Dina. Zebulonss rolle i Bibelen er overraskende kompakt. Zebulon er personligt nævnt kun fem gange, og altid i genealogier eller lister. Stammen Zebulon fik tildelt et beskedent område i det nordlige Israel, omkring breddegraden for Genesaret Sø, og i mellem Issakar mod syd og Naftali mod nord (Jos 19: 10-16). Ved opløsningen af ​​Det Forenede Kongerige, blev Zebulon en del af det nordlige rige Israel. Jakobs profeti eller velsignelse I 1 mos 49: Zebulon vil havne ved havet, hans land bliver hjemsted for skibe, det strækker sig helt til Sidon. Stammen var sat til at udråbe forbandelsen fra Ebals bjerg Våbenføre mænd over 20 år – Zebulons stamme 57.400

70


Zebulons barn og børnebørn

Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Sered ben Zebulon (Sered) (= Frygt) Elon ben Zebulon (Elon) (= Eg) Jahle’el ben Zebulon (Jahle’el) (Vente på Gud)

År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 57.400 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 60.500 våbenføre mænd

71


Josef ben Israel

Safenat-Panea (Ægypti Laban

Isak

ben Betuel

ben Abraham

Rakel

Jakob/Israel ben Isak

bat Laban

Josef

ben Israel

Jakobs næ ham som men får, p rigskansle ten. Her b

P

Præs

Ase bat Po

= Tilhører gu

Manasse ben Josef

= Dobbelt frugtbærende Asriel ben Manasse = Guds hjælp Makir ben Manasse = Købmand

Efraim ben Josef

= Frugtbarhed Shutela ben Efraim = Stikling Beker ben Efraim = Ung kamel Tahan ben Efraim = Nåde

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Josef er som en vinstok, plantet ved kilden, hvis ranker spreder sig over muren. Den velsignelse, du får fra din far, overgår de ældgamle bjerges velsignelser og det, de evige høje kan tilbyde. Må disse velsignelser hvile på Josefs hoved, på issen af fyrsten blandt brødre”.

Jakob gav førstefødselsr tester. Den dag velsign

velsignelse: »Israelitte signe hinanden. De vil velsignede Efraim og M Efraim over Manasse. Josef blev balsameret brødre bragte mange å land

Moses velsignelse af st Herren velsigne Josefs kilder, med alt det beds fra ham, som talte til mi Velsignet er Josef som sine brødre.

Efraim og Manasse Henholdsvis British Commonweal 72


Forøge 110 år

yptisk)

V

11

bs næstyngste og foretrukne søn. Hans brødre udleverede ham til købmænd, der solgte som slave i Ægypten. Dér anklages han uretfærdigt for voldtægt og kastes i fængsel, år, pga. sine evner som drømmetyder, adgang til Farao og træder i hans tjeneste som ansler. Han forsoner sig med sine brødre og udvirker, at hele Israel, bosættes i ÆgypHer bliver de til det talrige folk, der under en senere Farao befries under Moses’ ledelse.

Potifera

ræst for solguden Ra

senat Potifera

Josef og hans bødre møder Farao

rer gudinden Neit

selsretten til Efraim på trods af Josef’s pro-

lsignede Jakob drengene med følgende elitterne vil bruge jeres navne til at velDe vil sige: ‘Må Gud velsigne jer, som han og Manasse!’« På den måde satte han sse. meret efter sin død og lagt i en kiste. Hans nge år senere hans ben tilbage til Kanaans

af stammerne i 5 mos 33: osefs land, med himlens regn og jordens bedste, som jorden rummer, med nåde til mig ved den brændende tornebusk. som leder blandt sit folk, som fyrste over

wealt og USA 73


Josef ben Israel (Joseph) (= Forøge). Safenat-Panea (ægypt. navn) g.m. Potifera, præst for solguden Ra. Rakel fødte en søn, som hun kaldte Josef. “Gud har borttaget min skam,” sagde hun. “Må han give mig endnu en søn!” Jakob elskede Josef højere end sine andre sønner, fordi han havde fået ham i sin alderdom. (1 mos 37:3). Joseph eller Yosef “Må HERREN forøge” [1]) er en vigtig person fra den hebraiske bibel. Det ellevte af Jakobs tolv sønner, [2] Josef blev solgt til slaveri af hans misundelige brødre, men blev senere den mest magtfulde mand i Ægypten efter Farao. Han bragte derefter hele sin familie ned til Ægypten, hvor de bosatte sig i Goshen. Historien har været af stor betydning i senere jødiske, islamiske og vestlige kultur ... 1 mos 48:5 Nu vil jeg adoptere dine to sønner, Efraim og Manasse, som blev født her i Egypten, før jeg kom hertil,” fortsatte Jakob. “De skal være mine egne sønner og arve på lige fod med Ruben og Simeon og mine andre sønner. Jakobs profeti eller velsignelse I 1 mos 49: Josef er som en vinstok, plantet ved kilden, hvis ranker spreder sig over muren. Han blev beskudt med bitterheds pile, hans modstandere behandlede ham hårdt, men han holdt sin bue med fasthed, hans stærke arme rystede ikke. Han blev hjulpet af Jakobs mægtige Gud, og igennem det blev han en hyrde, en frelser for Israels folk. Din fars Gud er din hjælper, og den Almægtige velsigner dig med himlens velsignelser ovenfra og jordens velsignelser nedenfra, med ægteskabelige glæder og med mange børn. Den velsignelse, du får fra din far, overgår de ældgamle bjerges velsignelser og det, de evige høje kan tilbyde. Må disse velsignelser hvile på Josefs hoved, på issen af fyrsten blandt brødre.

74


Josefs børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III Efraim ben

IV

V VI VII VIII IX

Josef (Ephraim) (= Dobbelt frugtbærende) 1 krøn 7:25-27. Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva. 1 mos 48:20 Den dag velsignede Jakob drengene med følgende velsignelse: “Israelitterne vil bruge jeres navne til at velsigne hinanden. De vil sige: ‘Må Gud velsigne jer, som han velsignede Efraim og Manasse!’ ” På den måde satte han Efraim over Manasse. 4 mos 26:35 Efraims stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Efraims sønner: shutelaitterne opkaldt efter Shutela; bekeritterne opkaldt efter Beker; tahanitterne opkaldt efter Tahan. Shutela ben Efraim (Shutela) (Stikling) Eran ben Shutela (Eran) (= Årvågen). Navnet Eran forekommer én gang i Bibelen. Tilsyneladende er Eran en leder af en sub-klan i Efraims stamme, meget passende kaldet Eranitterne (4 mos 26:36). Men Eran og Eranitterne er også opført blandt sønner af Shutela. Det er ikke helt klart, hvad forholdet er hos Shutela, men det lader til, at sidstnævnte er leder af endnu en større klan, hvoraf Eranitterne er en del. Ingen Shutelahitter nævnes dog. Bered ben Shutela (Bered) (= Anråbe) Tahat ben Bered (Tahath) (= Overlegen) En eller to sønner eller efterkommere af Efraim, søn af Josef, den ellevte 75


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

IV V VI VII VIII IX søn af Jakob og Rachel. første (1 krøn 7:20).Kronikørerne er notorisk uklare om, hvem der faktisk er, hvis søn i en biologisk forstand. Det er sandsynligvis fordi det hebraiske sprog anser alle efterkommere af en person som hans sønner. Men han nævner navnet Tahat to gange og derefter taler om Ezer og Elead der blev dræbt af Gaditerne..Det synes derfor, at Ezer og Elead er ikke de sidste i en serie af syv generationer, men biologiske sønner eller måske Efraims børnebørn. For at forvirre tingene endnu mere, hvor 4. mosebog nævner sønner af Efraim, nævner den ikke Tahat og taler om Tahan. Krønikeskriveren nævner Tahan blandt sønnerne, som Efraim er far til efter Ezer og Eleads død (1 Krøn 7:25). Zabad ben Tahat (Zabad) (= Gave) Eleadad ben Tahat (Eleadah)(= Gud pryder) Tahat ben Eleadad (Tahat) (= Overlegen) Shutela ben Tahat(Shutela) (= Stikling) Beker ben Efraim (Beker) (= Ung kamel) Tahan ben Efraim (Tahan) (= Nåde) Beria ben Efraim (Beria) (= Støjende) Be’era bat Efraim (Be’era) (= Brønd) II III

Manasse ben Josef (Manasse) (= Frugtbarhed) Asriel ben Manasse (Asriel) (= Guds hjælp) Makir ben Manasse (Makir) (= Købmand). G.m. Ma’aka. Hans andre hustruer var Huppim og Shuppim Gilead ben Makir (Gilead) (= Endeløs fontæne) Peresh ben Makir (Peresh) (= Rytter) 76


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

IV V VI VII VIII IX Sheresh ben Makir (Sheresh) (= Rod) Ulam ben Sheresh (Ulam) (= Først) Bedan ben Ulam (Bedan) (= Dom) Hammoleket bat Makir (Hammoleketh) (= Dronningen) Der er kun én Hammoleketh i Bibelen og hun er mor til Ishhod, Abiezer og Mala. (1 krøn 7:18). Det hebræiske er en smule forvirrende og nogle forskere mener Hammoleketh er søster til Bedan. De fleste mener dog, at hun er søster til Gilead, barnebarn af Manasse Rekem ben Sheresh (Rekem) (= Broderi) Ma’aka bat Manasse (Maacah) (= Presser) Shemida ben Manasse (Shemidah) (= Viden) (Uklart om han virkelig er i slægt med Manasse – eller det blot er en anden familie i stammen). Der er kun én Shemida i Bibelen, og han er en søn af Gilead og stamfader til Shemidaitterne Krønikeskriveren nævner, at Shemida havde fire sønner, blandt hvilke måske den berømte Sikem, men ikke mere er kendt om denne mand (1 Krøn 7:19). Ahjan ben Shemida (Ahian) (= Vinbroder) Shekem ben Shemida (Shechem) (= Ansvarlighed) Likhi ben Shemida (Likhi) (= Lærd) Aniam ben Shemida (Aniam) (= Folkets klage) Forekommer kun éngang. II III

Josefs historie er omfattende og detaljeret, mens han famile børn og børnebørn vistnok har mange huller.

77


Stammen (eller Efraim og Manasses stamme) var sat til at udråbe velsignelsen fra Garizims bjerg

Jakob velsigner Josef ’s sønner og sætter Efraim før end Manasse

EFRAIM: År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 40.500 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 32.500 våbenføre mænd MANASSE: År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 32.200 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 52.700 våbenføre mænd

78


Efraims navn betyder “Dobbelt frugtbærende” 79


Benjamin ben Israel Laban

Isak

ben Betuel

ben Abraham

Rakel

Jakob/Israel ben Isak

bat Laban

Benjamin ben Israel

Den yngs Rakel. Hu lige inden (Smerten Benjamin Da han va at rejse m Josef og

Hust bat

Bela ben Benjamin

Ashbel ben Benjamin

Beker Benja

Ehi ben Benjamin

Rosh ben Benjamin

Muppim Benja

Ahiram ben Benjamin

Noha ben Benjamin

= Slugt

= Bel’s ild

= Enhed

= Hoved

= Efter sin bror

= Hvile

= Ung kam

= Svinge

Rafa ben Ben

= Sunk

Benjamin stamme formenes at vĂŚre landet i Island 80


V

Lykkens søn

12

yngste af Jakobs sønner. Hans mor hed l. Hun overlevede dog ikke fødslen, men nden hun døde, gav hun ham navnet Benoni rtens søn). Det navn ændrede Jakob til amin (Lykkens søn). an var ca. 14 år gammel, var han tvungen til se med til Ægypten, hvor han mødte sin bror f og der blev en lykkelig genforening.

ustru at ?

Israel udtaler på sit dødsleje: ”Benjamin er som en ulv på rov. Han æder af sit bytte om morgenen og deler ud af sit overskud om aftenen”.

Navne i 10 første kasser fra 1 mos 46:21:

er ben njamin

Gera ben Benjamin

Na’aman ben Benjamin

pim ben njamin

Huppim ben Benjamin

Ard ben Benjamin

Jedial ben Benjamin

Shufam & Hufam ben Benjamin

g kamel

vingende

Rafa Benjamin

Sunket

= Grøde

=Behagelighed

= Kendt af Gud

= Fyrste

Se efterflg.:

and og Quebec, Canada 81


Benjamin ben Israel (Benjamin) (= Lykkens søn) er Jakobs tolvte søn og Rebeccas anden. Ben-Oni er det navn, Rachel giver hendes anden og sidste søn, lige før hun dør. (Smertens søn). Drengen omdøbes til Benjamin (Lykkens søn) af sin far Jacob (1 mos 35:18). Der er tre mænd navngivne Benjamin i Bibelen, men den mest berømte er det trettende og yngste barn af Israels patriark Jakob, som nu har tolv sønner og en datter ved navn Dina. Benjamin er den anden søn af Rachel - den første er Josef - og hun dør i barselsseng. Jakobs profeti eller velsignelse i 1 mos 49: Benjamin er som en ulv på rov. Han æder af sit bytte om morgenen og deler ud af sit overskud om aftenen.” Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Bela ben Benjamin (Bela) (= Slugt) – Belaitterne Ard ben Bela (Ard) (= Flygtning) – Arditterne. Navnet Ard er tildelt til én mand i Bibelen, selv om det ser ud som om der er to. Ard er en søn af Benjamin, søn af Jakob og Rachel og bror til Na’aman (1 mos 46:21. På det tidspunkt, hvor Moses og Eleazar gennemfører den anden optælling af Israels familier, er Ard og Na’aman kollektivt grupperet under sønner Bela Dette indikerer sandsynligvis, at der var en sub-benjaminitisk alliance af de biologiske sønner Bela og deres fætre. Noget lignende sker med Sem og Jafet, sønner af Noah (1 mos 9:27), og Zerubbabel to fædre. Na’aman ben Bela (Naaaman) (= Behagelig) – Na’amitterne Etzbon ben Bela (Ezbon) (= Travlt med at forstå)

82


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Uzzi ben Bela (Uzzi) (= Min styrke) Uzziel ben Bela (Uzziel) (= Guds styrke) Jerimot ben Bela (Jerimoth) (= Høje steder) Iri (Ir) ben Bela (Iri) (= Ild) Huppim ben Ir (Huppim) (= Tildækket) Shuppim, søn af Ir, også fra Benjamin (1 Krøn 7:12). Det kan være, at denne mand ved navn Ir er det samme som Iri som er barnebarn af Benjamin gennem Bela (1 Krønikebog 7: 7). Shuppim ben Ir (Shuppim) (= Slange) Plus følgende slægtsoverhoveder, som måske ikke alle er sønner: Addar, Gera, Abihud, Abishua, Ahoa, Gera, Shefufan og Huram Ashbel ben Benjamin (Ashbel) (= Bel’s ild) - Ashbelitterne Ahiram ben Benjamin (Aharah) (=Efter sin bror )Ahiramitterne. Der er kun én Ahiram i Bibelen. I genealogien i 1 mos 46:21, er Aharah ikke nævnt blandt de ti sønner til Benjamin. Men i 4 mos 26:38 finder vi en Ahiram og BDB Theological Dictionary foreslår, at Aharah kan være en variation af dette navn. Noha ben Benjamin (Nohah) (= Hvile) Rafa ben Benjamin (Rapha) (= Sunket) Den femte søn af Benjamin (1 krøn 8: 2 Krønikeskriveren‘s benjaminit søn-liste er meget forskellig fra den ene vi ser I i 1 mos 46:21, og det er måske fordi kronikøren har angivet benjaminitiske familier, og opført dem efter deres fremtrædende plads i stammen . Beker ben Benjamin (Becher) (= Førstefødt) Zemira ben Beker (Zemirah) (= Gave) Forekommer kun én gang. Joash ben Beker (Joash) (= Herren er stærk) Bestyrer af olielagret. Eliezer ben Beker (Eliezer) (= Gud er hans hjælp)

83


Benjamins børn, børnebørn og oldebørn Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5

II III

IV

V VI VII VIII IX

Eljoenaj ben Beker (Elioenaij) (= Mit øje vendt mod Herren) Omri ben Beker (Omri) (= Jehovahs elev) Jeremot ben Beker (Jerimoth) (= Højder) Abija ben Beker (Abijah) (= Herren er fader) Anatot ben Beker (Anathoth) (= Svar på bøn) En søn af Beker, søn af Benjamin. Selv om det ikke er udtrykkeligt nævnt, synes det logisk at antage, at denne Anatot gav sit navn til benjaminit-byen Anatot. Alemet ben Beker (Alemeth) (= Dækker) Gera ben Benjamin (Gera) (= Kerne) Na’aman ben Benjamin (Naaman) (= Behagelighed) Ehi ben Benjamin (Ehi) (= Min broder) Navnet Ehi forekommer kun én gang i Bibelen (selvom det er stavet på same måde som navnet Ahi), nemlig en søn af Benjamin ifølge 1 mos 46:21, og en af de 66 der rejste til Goshen I Ægypten. Da Navnet Ehi ikke forekommer andre steder i Bibelen, er det blevet foreslået, at denne Ehi er den samme som Ahiram, søn af Benjamin nævnt i 4 mos 26:38, eller Aharah nævnt i 1 krøng 8: 1, eller Aher nævnte i 1 krøn 7:12, eller endda den Ehud der er nævnt i 1 krøn 8: 6. Dette er fortsat formodninger, og enhver diskussion af denne gåde vil afhænge af spørgsmålet om, hvorfor en mand ville have så mange forskellige navne. Rosh ben Benjamin (Rosh) (= Leder) Muppim ben Benjamin (Muppim) (= Ud af munden) Huppim ben Benjamin (Huppim) (= Dækker) En søn af Benjamin (1 mos 46:21). Denne Huppim kaldes Hupham i 4 mos 26:39, hvor han er rapporteret at være blevet leder af Huppimitterne. Ard ben Benjamin (Ard) (= Flygtning) Jedial ben Benjamin (Jedial) (= Kendt af Gud) Bilhan ben Jedial (Bilhan) (= Enkel) 84


Børn Børnebørn Oldebørn Tip1 Tip2 Tip3 Tip4 Tip5Børn

II III

IV

V VI VII VIII IX

Jeush ben Bilhan (Jeush) (= Samling) Binjamin ben Bilhan (Benjamin) (= Lykkens søn) Ehud ben Bilhan (Ehud) (= Forenet) Det er ikke klart, hvor mange mænd de er navngivet Ehud - der er i Bibelen, men det er enten en eller to. Begge nævnte Ehud er efterkommere af Benjamin, søn af Jakob og Rachel, men slægtsforskning for Benjamin er notorisk rodet (af grunde vi ikke kender, nogle siger de skriftkloge har rodet op, andre siger de skriftkloge gjorde noget genialt, som vi ikke forstår), og det kan være den samme mand. I 1 krøn 7: 6, er Benjamin udtrykkeligt omtalt til at have haft tre sønner, nemlig Bela, Becher og Jediael, og Ehud er nævnt som en søn af Jediael (7:10). 1 mos 46:21 fortæller os, at Benjamin bragte fjorten af hans efterkommere til Goshen; Bela og Beker er nævnt, men ingen Jediael, og en af de fjorten er opkaldt Gera. I Dom 3: 15-30 læser vi alt om dommer Ehud, som var en søn af denne eller en anden benjaminit Gera (Dom 3:15). Kena’ana ben Bilhan (Chenaanah) (= Købmand) Zetan ben Bilhan (Zethan) (= Oliventræ) Tarshish ben Bilhan (Tarshis) (= Hvid due) Ahishahar ben Bilhan (Abishahar) (= Broder morgengry) Forekommer kun én gang. Shufam ben Benjamin (Shupham) (= Slange) - Shufamitterne Hufam ben Benjamin (Hupham) (= Beskyttet) - Hufamitterne

85


Stammen var sat til at udråbe velsignelsen fra Garizims bjerg. Våbenføre mænd over 20 år – Benjamins stamme 35.400

1 mos 46:21: Benjamins sønner hed Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naʼaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim og Ard. 4 mos 26:38: Benjamins stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Benjamins sønner: belaitterne opkaldt efter Bela; ashbelitterne opkaldt efter Ashbel; ahiramitterne opkaldt efter Ahiram; 39shufamitterne opkaldt efter Shufam; hufamitterne opkaldt efter Hufam. 40Bela fik sønnerne Ard og Naʼaman, hvorfra arditterne og naʼamitterne stammer. 41Fra Benjamins slægter var der i alt 45.600 mand. 1 krøn 7:6: Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael 1 krøn 8:1: Benjamin fik følgende sønner i rækkefølge efter alder: Bela, Ashbel, Ahiram, 2Noha og Rafa. 3Fra Bela nedstammer slægtsoverhovederne Addar, Gera, Abihud, 4Abishua, Naʼaman, Ahoa, 5Gera, Shefufan og Huram. Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir

Det giver I alt 16 sønner, hvilket ikke er urealistisk. Vi kan se at det er vanskeligt at fange hvem der egentlig er Benjamins sønner eller efterkommere ud fra disse skriftsteder. Her har jeg anset dem alle for at være sønner. Bela går igen I alle lister.

År -1445 1.folketælling i Sinajs ørken 35.400 våbenføre mænd År -1407 2. folketælling på Moabs slette overfor Jeriko 45.600 våbenføre mænd

86


85


Læser vi lidt længere fremme i 4 mos 10,11-33, ser vi hvor godt det var organiseret når de brød op fra Sinai ørkenen og op til Parans ørken. Deres opbrudsorden var:

Juda hærafdeling østpå brød først op under deres ban ner. Leder: Nashon ben Aminadab med 74.600 mand. Issakar stamme. Leder Netanel ben Zuar. 54. 400 mand. Zebulon stamme. Leder Eliab ben Helon. 57.400 mand. Denne hærafdeling var på i alt 186.400 mand. Rubens hærafdeling sydpå brød op som nr. 2 under deres banner. Leder: Elizur ben Shedeur. 46.500 mand. Simeons stamme. Leder Shelumiel ben Zurishaddai. 59.300 mand. Gads stamme. Leder Eliasaf ben Deuel. 45.650 mand. Denne hærafdeling var på i alt 151.450 mand.

Efraims hærafdeling vestpå brød op som nr. 3 under deres banner. Leder Elishama ben Ammihud. 40.500 mand. Manasse stamme. Leder Gamaliel ben Pedahzur. 32.200 mand. Benjamin stamme. Leder Abidan ben Gideoni. 35.400 mand. Denne hærafdeling var på i alt 108.100 mand.

Dans hærafdeling nordpå brød op som nr. 4 under deres banner. Leder Ahiezer ben Ammishaddai. 62.700 mand. Asher stamme. Leder Pagiel ben Ocran. 41.500 mand. Naftali stamme. Leder Ahira ben Enan. 53.400 mand Denne hærafdeling var på i alt 157.600 mand.

I alt var der 603.550 mand. Levitterne blev ikke medregnet som Moses havde befalet. 88


Landets grænser og stammernes fordeling Fra Ezekiels bog kap 47 og 48: Landets grænser Ez 47:13: Gud Herren siger: “Det følgende er retningslinierne for, hvordan I skal opdele landet mellem Israels 12 stammer: Josefs stamme (dvs. Efraim og Manasse) skal have to jordlodder. Resten af stammerne skal have lige store jordlodder. Jeg lovede højt og helligt at give jeres forfædre landet, og derfor tilhører det jer. Landets nordlige grænse skal gå fra Middelhavet mod Hetlon, derpå videre gennem Lebo-Hamat til Zedad; fra Zedad videre mod Berota og Sibrajim, som ligger på grænsen mellem Damaskus og Hamat, til den når grænsen til Haurans slette ved Hatzar-Enon. Den nordlige grænse går altså fra Middelhavet til Hatzar-Enon med Damaskus inden for landets grænse og Hamat uden for. Den østlige grænse løber fra Hatzar-Enon i det nordøstlige hjørne til Haurans bjerg, hvorefter den slår en bue mod vest hen til Jordanfloden og videre sydpå til Galilæasøen. Derefter følger den Jordanfloden mod syd, hvor den adskiller Israel fra Gilead, og videre gennem Det Døde Hav til Tamar. Den sydlige grænse løber fra Tamar i sydøst til kilderne ved Meribat-Kadesh og følger så bækken, der udgør grænsen til Egypten, helt ud til Middelhavet. Mod vest giver grænsen sig selv: Fra landets sydvestlige hjørne følger den Middelhavet mod nord op til et sted, der er på højde med Lebo-Hamat, hvor nordgrænsen begynder. Dette område skal I fordele mellem Israels stammer. Det er jeres arvelod, som I skal dele med de fremmede, der bor iblandt jer. Hvis de fremmede har boet sammen med jer længe og har stiftet familie, skal de regnes for borgere i landet på lige fod med jer selv. Alle disse immigranter skal have krav på jord inden for den stammes område, hvor de nu engang bor. Ez 48:1: Det følgende er en fortegnelse over alle stammerne og det 89


område, de hver især får tildelt: Dans stamme: Fra det nordvestlige hjørne ved Middelhavet ind til Hetlon; derfra til Lebo-Hamat og videre til Hatzar-Enon på grænsen mellem Damaskus i syd og Hamat i nord. Det er en strimmel tværs over landet fra øst til vest. Ashers område ligger syd for Dans med de samme grænser mod øst og vest. Naftalis område ligger syd for Ashers med de samme grænser mod øst og vest. Manasses område ligger syd for Naftalis med de samme grænser mod øst og vest. Syd for Manasses område ligger Efraims, og derefter følger Rubens og Judas områder, alle med de samme grænser mod øst og vest. Syd for Judas område ligger det landområde, som er til Herren, kongen og præsterne. Det har samme grænser mod øst og vest som stammeområderne og er 25.000 alen bredt. Templet skal placeres midt i præsternes jordstykke, der er 25.000 alen langt og 10.000 alen bredt. Rundt omkring templet får præsterne tildelt et jordstykke, der er 25.000 alen langt på den nordlige og sydlige side af templet og 10.000 alen bredt på den østlige og vestlige side. De præster, der her er tale om, er Zadoks efterkommere, der ikke lod sig lokke til synd sådan som Israels folk og resten af Levis stamme. Det skal være deres særlige arvelod af den hellige jord, når landet fordeles mellem stammerne. Ved siden af præsternes jord skal der være et jordstykke til de øvrige levitter. Det skal være 25.000 alen langt og 10.000 alen bredt. Intet af den hellige jord må udstykkes til andre ved salg eller bytte, for den tilhører Herren. Et jordstykke 25.000 alen langt og 5000 alen bredt syd for den hellige jord skal tilhøre byen og bruges til boliger og græsgange, og byen skal ligge i midten. Byen skal være 4500 alen på alle fire sider. Uden om byen skal der afsættes en strimmel på 250 alen til græsgang. Den øvrige jord, de 10.000 alen som ligger vest for byen, og de 10.000 alen som ligger øst for byen langs den hellige jord, skal opdyrkes og brødføde byens befolkning. Folk fra alle Israels stammer skal bo i byen og opdyrke jorden. Den hellige jord og jorden til byen med tilstødende marker udgør tilsammen et kvadrat, der måler 25.000 alen på hver led. 21Jorden 90


på vestsiden og østsiden af dette kvadrat, helt ud til landets grænser mod vest og øst, tilhører regenten, således at den hellige jord og byzonen ligger i midten. Det grænser til Judas område mod nord og til Benjamins område mod syd. Syd for Herrens område ligger altså Benjamins område, og det strækker sig tværs over hele landet fra øst til vest. Syd for Benjamins område ligger Simeons, som også strækker sig tværs over landet. Derefter følger Issakars, Zebulons og Gads områder, der også strækker sig tværs over landet. Gads sydgrænse går fra Tamar i øst ned mod kilderne ved Meribat-Kadesh og følger derefter bækken, der danner grænse til Egypten, ud til Middelhavet. Det er de jordlodder, som stammerne får i arv og eje, siger Gud Herren. Hver af byens porte skal opkaldes efter en af Israels stammer. I den 4500 alen lange nordmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Ruben, Juda og Levi. I den 4500 alen lange østmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Josef, Benjamin og Dan. I den 4500 alen lange sydmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Simeon, Issakar og Zebulon. Og i den 4500 alen lange vestmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Gad, Asher og Naftali. Byens omkreds er 18.000 alen, og byens navn skal herefter være ‘Herren er der’.”

91


84


Stammernes rækkefølge i På næste sider er et opslag der viser hvilken rækkefølge stammerne forekommer i i forskellige situationer. Hvilke situationer det handler om er beskrevet øverst i hver kolonne. En forklaring til skemaet kommer også her. Farver i moder orden.(Kolonne 2) Kolonnen angiver mødrene

Farver i “Lejr orden” kolonnen angiver retningen med at den første i hver farve bliver på ydersiden. Antallet i lejren er sat i kolonnen ved siden af. Farverne i velsignelserne og forbandelserne angiver hvilket bjerg hvem står ved. Farverne i “12 porte i templet” kolonnen angiver den mur hvor porten var placeret Andre lister inkluderer:

Stammerne I Ægypten (1 mos 46:9-25): Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, Gad, Asher, Josef, Benjamin, (Sønner af Manasse and Efraim), Dan, and Naftali (alle opregnet med moder). Stammernes overhoveder i folketællingen (4 mos 1:5-16): Ruben, Simenon, Juda, Issakar, Zebulon, sønner af Josef (Efraim and Manasse), Benjamin, Dan, Asher, Gad, and Naftali. Oversigt over spejderne (4 mos 13:4-15): Ruben, Simeon, Juda, Issakar, Efraim, Benjamin, Zebulon, Manasse, Dan, Asher, Naftali, og Gad. 93


1 mos   29:34   Fødsels   orden  

1 mos   35:23-­36   Moder   Orden  

1 mos   49:3-­27   Profeti  &   velsignelse  

2 mos   1:2-­4   Slavetil-­ værelse  i   Ægypten  

4 mos   1:20-­43   Optælling   af  stam-­ merne  

4 mos   2:3-­33   Lejr  orde

Ruben

Ruben

Ruben

Ruben

Ruben

Juda

Simeon

Simeon

Simeon

Simeon

Simeon

Issakar

Levi

Levi

Levi

Levi

Juda

Zebulon

Juda

Juda

Juda

Juda

Issakar

Ruben

Dan

Issakar

Zebulon

Issakar

Zebulon

Simeon

Naftali

Zebulon

Issakar

Zebulon

Efraim

Gad

Gad

Josef

Dan

Benjamin

Manasse

Efraim

Asher

Ben-­ jamin

Gad

Dan

Benjamin

Manasse

Issakar

Dan

Asher

Naftali

Dan

Benjamin

Zebulon

Naftali

Naftali

Gad

Asher

Dan

Josef

Gad

Josef

Asher

Gad

Asher

Benjamin

Asher

Benjamin

-­-­-­-­-­-­

Naftali

Naftali

 

Leah   Rachel   Bilhah   Zilpah  

 

East   South   West   North  

 

 

Kilde: www.agapebiblestudy.com 94


os 33   orden  

4 mos   2:3-­33   Mænd  20   år  eller   ældre  

5 mos  27:13   Velsignelserne   eller   forbandelserne  

Ezekiel 48:1-­29   Fordelingen   af  landet  

Ezekiel 48:30-­35   12  porte  I   templet  

Åb 7:5-­8   De   beseglede   stammer   fra  Israel  

a

74,600

Simeon

Dan

Ruben

Juda

kar

54,400

Levi

Asher

Juda

Ruben

ulon

57,400

Juda

Naftali

Levi

Gad

en

46,500

Issakar

Manasse

Josef

Asher

eon

59,300

Josef

Efraim

Benjamin

Naftali

45,650

Benjamin

Ruben

Dan

Manasse

m

45,500

Ruben

Juda

Simeon

Simeon

asse

32,200

Gad

Benjamin

Issakar

Levi

amin

35,400

Asher

Simeon

Zebulon

Issakar

62,700

Zebulon

Issakar

Gad

Zebulon

er

41,500

Dan

Zebulon

Asher

Josef

ali

53,400

Naftali

Gad

Naftali

Benjamin

  h   t   h  

Total 603,550  

 

North   East   South   West  

 

Garizim Ebal  

95


Begivenhederne på Garizims og Ebals bjerge Vi går ind i begivenheden der fandt sted på Garizims bjerg og på Ebals bjerg og mellem de to bjerge. Det hele starter med at Josva bygger et alter helt efter de anvisninger Moses nogle år tidligere havde givet ham. Bibelen beskriver det således: Jos 8,30-35: Senere byggede Josva, på Ebals bjerg, et alter for Herren, Israels Gud, efter de forskrifter, Moses havde givet (Læs gerne hele 5 mos kap. 27) »Byg mit alter af kampesten, der ikke er tilhuggede eller forarbejdede med jernredskaber.« Og præsterne ofrede brændofre og takofre til Herren. Mens Israelitterne så til, skrev Josva lovens bud på alterets sten. Hele folket, deres ledere, administratorer og dommere samt de fremmede iblandt dem, blev derpå delt i to grupper. *) Den ene gruppe stillede sig ved foden af Garizims bjerg, og den anden gruppe ved foden af Ebals bjerg. De to grupper stod altså over for hinanden, og præsterne, som bar pagtens ark, stillede sig midt imellem dem. Det skete alt sammen, sådan som Moses havde forordnet, at Israels folk skulle velsignes. Josva oplæste nu alle velsignelserne og forbandelserne, som Moses havde nedskrevet i lovbogen. Hver eneste af Moses’ befalinger blev læst op for denne forsamling af mænd, kvinder, børn og de fremmede, som boede iblandt israelitterne. De 12 stammers fordeling ved bjergene *) 5 mos 27: »Når I er kommet over på den anden side af Jordanfloden, skal Simeons, Levis, Judas, Issakars, Josefs og Benjamins stammer stille sig op på Garizims bjergside som tegn på, at Herren vil velsigne dem, der holder sig pagten for øje, mens Rubens, Gads, Ashers, Zebulons, Dans og Naftalis stammer skal stille sig op på Ebals bjergside som tegn på, at Herren vil dømme dem, der vender ryggen til pagten. 96


Destinationen Ebals og Garizims bjerge er to små tvillingebjerge, hvor de, der står på det ene bjerg, har god udsigt til toppen af det andet. Fra Garizims bjerg kunne halvdelen af folket let se alteret på Ebals bjerg med de kalkede sten, hvor lovbestemmelserne var skrevet på. Ebal, bjerg (940m) beliggende ved Nablus på den palæstinensiske Vestbred; omtalt som forbandelsens bjerg i modsætning til Garizim, bjerg (881m) syd for Nablus på den palæstinensiske Vestbred; der er velsignelsens bjerg. Det er mest kendt som samaritanernes hellige bjerg med et tempel, der ødelagdes i år -128 af Johannes Hyrkan. Moderne udgravninger på toppen af Ebal har blotlagt et bygningskompleks, som professor i arkæologi Adam Zertal mener at være Josvas alter. Moses, der havde direkte samtaler med Herren selv – havde et klart budskab og definerede hvem der skulle stå på Ebals bjerg og hvem der skulle stå på Garizims bjerg. Dem, der skulle stå på Ebals bjerg og udtale forbandelserne, vendte ryggen til Ordet, hvilket er en demonstration i sig selv. Dem, der stod på Garizims bjerg og udtalte velsignelsen, havde ordet lige for deres øjne – som lærer os en dyb hemmelighed ved velsignelsen. Nemlig at være forankret i Guds ord. Hvad er forbandelsen og hvad er velsignelsen? Det læser vi om i 5 mos kap 28. Hvem var så de 12 stammer vi læser om, der skulle stå ved det ene eller det andet bjerg? Det er så de familier vi har kunne se stramme for stamme i begyndelsen af dette hæfte. Vi ved naturligvis ikke hvem der var med i demonstrationen eller hvilken dato det var, men vi kan regne med at børnebørn, oldebørn, tip oldebørn måske var med. 97


De stammer, der skulle stå ved Ebals bjerg og udtale forbandelsen over mod dem, der stod ved det andet bjerg: Ruben * Dan * Naftali * Gad * Asher * Zebulon De stammer, der skulle stå på Garizims bjerg og udtale velsignelserne, havde Ordet frem for deres øjne! En demonstration i sig selv: Simeon * Levi * Juda * Issakar * Josef * Benjamin Jeg kan forestille mig hvordan det var, når alle disse mennesker stod og råbte henholdsvis velsignelserne og forbandelserne ned over dalen mellem de to bjerge. Det var noget af et drama, som giver os en fantastisk lærdom.

98


År -922 De forenede kongeriger splittes op Efter Salomons død, blev Det Forenede hebraiske kongerige opdelt i to nationer samme år: Juda, blev regeret af Rehabeam ben Salomon, og Israel, blev regeret af Jeroboam, en af Salomos tidligere udnævnte leder for stammerne Efraim og Manasse (1 kong 11:28). En forhistorie til begivenhederne: Jeroboam var en af Salomons embedsmænd, men havde gjort oprør imod kongen. Det følgende er grunden til, at han gjorde oprør: Salomon havde netop udbygget fæstningsanlægget i Jerusalem og repareret skaderne i den gamle bydels mur, som hans far David havde bygget. Jeroboam var en lovende ung mand, og da kong Salomon bemærkede hans dygtighed og arbejdsomhed, satte han ham i spidsen for arbejdsstyrkerne i Manasse og Efraim. En dag, da Jeroboam var på vej ud af Jerusalem, kom profeten Ahija fra Shilo ham i møde. Ahija havde en ny kjortel på, og han standsede Jeroboam på vejen. Der var ingen andre i nærheden. Ahija rev sin nye kjortel i 12 stykker, hvorefter han sagde til Jeroboam: “Tag ti af de her stykker, for Herren, Israels Gud, siger: ‘Jeg vil rive riget ud af Salomons hånd og give de ti af stammerne til dig. Men jeg vil tillade ham at beholde en enkelt stamme for min tjener Davids skyld og Jerusalems skyld—den by jeg har udvalgt frem for alle andre byer i landet.

De begivenheder, der førte til denne adskillelse ligner en moderne sæbeopera. Efter denne opsplitning, hvor Rehabeam matte flygte fra Nordrigt for ikke at blive slået ihjel, kom han tilbage til Jerusalem, hvor han mønstrede sin hær, der bestod af elitetropper fra Judas og Benjamins stammer - 180.000 i alt. Med den hær ville han tvinge Nordriget til at anerkende ham som konge. Men Herren gav profeten Shemaja følgende budskab: “Sig til Judas konge, Rehabeam, Salomons søn, og til hele Judas og Benjamins folk, at de ikke må bekrige deres broderfolk. Sig til soldaterne, at de skal gå hjem, for det, der er sket, er sket efter min vilje.” Da soldaterne hørte det, adlød de Herrens ord og opgav deres felttog mod Jeroboam. 99


Efter de store kongeriger, det delte kongerige indtil Samarias og Jerusalems fald Det store kongerige: Saul 102-1000 David 1000-961 Salomon 961-922 Konger i Israel:

Det delte kongerige:

Konger i Juda:

Jeroboam I

931-910

Nadab Basia Ela Zimri Tibni Omri Akab Ahasja Joram Jehu Joahaz Joas Jeroboan II Zekarja Sjallum Menaham Pekaja Peka Hoseas

910-909 909-886 886-885 885 7 dage 885-880 885-874 875-853 853-853 852-841 841-814 814-798 798-782 793-753 753-752 752 1 md 752-742 742-740 740-732 732-722

100

Rehabeam Abila Asa

931-913 913-911 911-870

Josafat Joram Ahasja Atalja Joas Amazia Uzzias (Azaria) Jotam

870-848 853-841 841 841-835 835-796 796-767 792-740 750-732

Ahaz

735-716

Ezekias Manasse Amon Josias Joahaz Jojakim Jojakin Zedekias

728-686 686-643 643-641 641-609 609 609-598 598-597 597-586


Den sidste konge i Israel blev Hoseas ben Ela. Det var mens kong Ahaz sad på sit tolvte år som konge i Juda. Hoseas gjorde hvad der ondt i Herrens øjne, men ikke så slemt som sine forgængere på Israels trone. I året -722 kom assyrerne Assyrien var et kongerige der lå mellem floderne Tigris og Eufrat, der dominerede den antikke verden fra det niende århundrede til det syvende århundrede f.Kr. Hovedstaden var Nineve. I statur var assyrerne gennemsnitlige moderne europæisk højde, og var kraftigt bygget. Deres teint var mørkt, næse fremtrædende, håret, øjenbryn, og skæg tyk og busket. De indgiftede sig sjældent med nabofolk. I 2 kong 17 læser vi om hvordan Israels folk (stammerne) blev ført til Assyrien og hvordan andre folk blev tvangsforflyttet til at indtage boliger m.v. som israelitterne havde forladt. Her forsvandt 10 af Israels 12 stammer. Juda og Benjamins stamme boede i det sydlige rige, Juda, indtil de blev tvangsforflyttet til Babylon – hvoraf nogle kom dog tilbage efter 70 år. Spørgsmålet, som mange forskere har arbejdet med, hvor er de forsvundne stammer henne i dag? Der er forskellige teorier, men stort set en enighed, som her er anført på de forskellige familieskemaer, ved familierne forrest i bogen. Israel fik deres land i 1948 som kan tolkes ud fra profetien i Zef 2,1-7

101


Hertil kom stammerne efterhånden: Ruben (Jacobs første fødte) Uregerlig som havets bølger Nordfrankrig Simeon Adskilt i Israel, spredt ud over lande Walisisk og jøder Levi Adskilt i Israel, spredt ud over landet (præstedømme) (Israelsk, skotsk og spredt ud over Israel) Juda ”Sceptret skal ikke vige fra Juda” Royale sønner Perez og Zera: omfatter de kongelige slægter i Irland, Skotland og England. Etniske israelere; Vesterlandske (hvide) jøder, Ashkenazi jøder og sefardiske jøder (Spanske og portugiske jøder og deres efterkommere) også efterkommere af Sjela (Tredje søn til Juda som ikke blev gift med Tamar) Dan En slange på stien (søfolk, eventyrer kolonister) Irland & Danmark Naftali Løber frit omkring, kommer gerne med smukke ord Norge & Sverige Gad Ligger på lur som løven Schweiz Asher Hans byer har porte af jern og bronze Belgien og Luxembourg, Sydafrika Issakar telte vil bugne af gods og guld Finland Zebulon Hans land bliver hjemsted for skibe (Skibsmægler / calligraphers / opfandt trykpressen) Holland Efraim Hans efterkommere vil blive til mange folkeslag British Commonwealth Manasse Josefs førstefødte “Stamfader til et stort folk (Nation) USA Benjamin Beskyttes dagen lang (Mariners / handelsskibe forhandler / Vikinger) normannerne, Island, Provinsen Quebec, Canada Kilde: Chart of the Modern Israelite Nations

102


Alle navne i alfabetisk orden: 323 navne

Aban ben Abishur (Abhan) (= Intelligent broder) Juda Abiasaf/Ebjasaf ben Kora (Abiasaph) (= Forsamlingsleder) Levi Abidan ben Gidoni (= Retfærdigfader) Benjamin Abigajil bat Isaj (Abigail) (= Min far er glæde) Juda Abihajil (Abihail) (= Faderens styrke) Juda Abihu ben Aron (Abihu) (= Han er fader) Levi Abija ben Beker (Abijah) (= Herren er fader) Benjamin Abija ben Samuel (Abijah) (= Jahve er fader) Levi Abiram ben Eliab (Abiram) (= Stolt) Ruben Abishaj ben ? (Abishai) (= Far er en gave) Juda Abishur ben Shammaj (Abishur) (= Væg) Juda Adaja ben Etan (Adaiah) (= Jehova for evigt) Levi Ahiezer ben Ammishaddai (= Hjælpsom) Dan Ahija ben Jehrame’el (Ahijah) (= Ven af Gud) Juda Ahimot ben Elkana (Ahimoth) (= Dødelig allieret) Levi Ahira ben Enan (= Ulykkelig) Naftali Ahiram ben Benjamin (Aharah) (=Efter sin bror) Benjamin Ahishahar ben Bilhan (Abishahar) (= Broder Ahjan ben Shemida (Ahjan) (= Vinbroder) Josef/Manasse Akar ben Karmi (Achar) (= Bekymring) Juda Alemet ben Beker (Alemeth) (= Dækker) Benjamin Amal ben Hotam (Amall) (= Besværlig) Asher Amasa ben Jeter (Amasa) (= Isajs folk) Juda Amasaj ben Elkana (Amasai) (= Herrens byrde) Levi Aminadab ben Ram (Aminadab) (= Slægtning til prinsen) Juda Amram ben Kehat (Amram) (= Ophøjet folk) Levi Anatot ben Beker (Anathoth) (= Svar på bøn) Benjamin Aniam ben Shemida (Aniam) (= Folkets klage) Josef/Manasse Appajim ben Nadab (Appaim) (= Næsebor) Juda Ara ben Jeter (Ara) (= Jorden) Asher Ara ben Ulla (Arah) (= Rejsende) Asher Aram ben Shomer (Aram) (= Forhøjet) Asher Ard ben Bela (Ard) (= Flygtning) Benjamin Ard ben Benjamin (Ard) (= Flygtning) Ardon ben ? (Kaleb) (Ardon) (= Flygtning) Juda Areli ben Gad (Areli) (= Guds løve) Gad Arodi ben Gad (Arod) (= Herskende løve) Gad Aron ben Amram (Aaron) (= Meget høj) Levi Asael ben ? (Asahel) (= Skabt af Gud) Juda Ashbel ben Benjamin (Ashbel) (= Bel’s ild) Benjamin 103


Asher ben Israel (Asher) (Velsignet). Asher Ashur ben Kaleb (Ashhur) (= Sorthed) Juda Ashvat ben Jaflet (Asvath) (= Fabrikeret) Asher Asriel ben Manasse (Asriel) (= Guds hjælp) Josef/Manasse Assir ben Kora (Assir) (= Fange) Levi Attaj ben Jarha (Attai) (= Hensigtsmæssig) Juda Azarja ben Etan (Azariah) (= Herren har hjulpet) Juda Be’era bat Efraim (Be’era) (= Brønd) Josef/Efraim Be’era ben Zofa (Beera) (= Brønd) Asher Bedan ben Ulam (Bedan) (= Dom) Josef/Manasse Beker ben Benjamin (Becher) (= Førstefødt) Benjamin Beker ben Efraim (Beker) (= Ung kamel) Josef/Efraim Bela ben Benjamin (Bela) (= Slugt) Benjamin Benjamin ben Israel (Benjamin) (= Lykkens søn) Benjamin Bered ben Shutela (Bered) (= Anråbe) Josef/Efraim Beri ben Zofa (Beri) (= Min søn) Asher Beria ben Asher (Beriah) (= Støjende). Asher Beria ben Efraim (Beria) (= Støjende) Josef/Efraim Betzabel ben Uri (Bezalel (= I Guds skygge) Juda Betzer ben Zofa (Bezer) (= Guldåre) Asher Bilhan ben Jedial (Bilhan) (= Enkel) Bimhal ben Jaflet (Bimhal) (= Omskærelsens søn) Asher Binjamin ben Bilhan (Benjamin) (= Lykkens søn) Birzajit ben Malkiel (Birzaith) (= Olivenbrønd) Asher Boaz ben Salma (Boaz) (= I Herren er styrke) Juda Buna ben Jehrame’el (= Fornuft) Juda Dan ben Israel (Dan) (= Gud er min dommer) Dan Darda ben Zerach (Darda) (= Visdoms perle) Juda Datan ben Eliab (Datan) (= Tilhører en fontæne) Ruben Efraim ben Josef (Ephraim) (= Dobb. frugtbærende) Josef/Efraim Ehi ben Benjamin (Ehi) (= Min broder) Benjamin Ehud ben Bilhan (Ehud) (= Forenet) Eker ben Ram (Eker) (= Udløber) Juda Eleadad ben Tahat (Eleadah) (= Gud pryder) Josef/Efraim Eleazer ben Aron (Eleazar) (= Den Gud hjælper) Levi Eliab (Eliab) (= Gud er fader) Levi Eliab ben Helon (= Gud er fader) Zebulon Eliab ben Pallu (Eliab) (= Gud er fader) Ruben Eljasaf ben Deuel (= Gud har tilføjet) Gad Elishama ben Ammihud (= Gud hører) Efraim Eliezer ben Beker (Eliezer) (= Gud er hans hjælp) Benjamin Eliezer ben Moses (Eliezer) (= Hjælpens Gud) Levi Elitzur ben Shedeur (Gud er en klippe) Ruben Eljoenaj ben Beker (Elioenaij) (= Mit øje vendt mod Herren) Benjamin 104


Elkana ben Elkana (Elkanah) (= Gud har skabt) Levi Elkana ben Jeroham (Elkana) (= Gud har skabt) Levi Elkana ben Kora (Elkanah) (= Gud har skabt) Levi Elon ben Zebulon (Elon) (= Eg) Zebulon Elsafan ben Uzziel (Elsaphan) (= Gud har beskyttet) Levi Er ben Juda (Er) (= Vildæsel) Juda Eran ben Shutela (Eran) (= Årvågen) Josef/Efraim Eri ben Gad (Eri) (= Vægter) Gad Etam ben Hur (Etam) (= Deres fugl) Juda Etan ben Zerach (Ethan) (= Kendt vismand) Juda Etan ben Zimma (Ethan) (= Evighed) Levi Etzbon ben Bela (Ezbon) (= Travlt med at forstå) Benjamin Etzbon ben Gad (Ezbon) (= Travlt med at forstå) Gad Ezer ben Hur (Ezer) (= Hjælp) Juda Gad ben Israel (Gad) (= Lykke) Gad Gamaliel ben Pedahzur (= Guds belønning) Manasse Gazez ben Kaleb (Gazez) (= Forbigående) Juda Gazez ben Karan (Gazez) (= Forbigående) Juda Gera ben Benjamin (Gera) (= Kerne) Benjamin Gershom ben Moses (Gershom) (= Fremmed) Levi Gershon ben Levi (Gershon) (= Eksil) Levi Gilead ben Makir (Gilead) (= Endeløs fontæne) Josef/Manasse Guni ben Naftali (Guni) (= Farvet) Naftali Haggi ben Gad (Haggi) (= Festlig) Gad Hammoleket bat Makir (Hammoleketh) (= Dronningen) Josef/Manasse Hammuel ben Mishma (Hammuel) (= Gud beskytter) Simeon Hamul ben Peretz (Hamul) (= Reserve) Juda Hanniel ben Ulla (Hanniel) (= Gud har været nådig) Asher Hanok ben Ruben (Hanoch) (= Indviet). Ruben Haref ben Hur (Hareph) (= Modenhed) Juda Harnefer ben Zofa (Harnepher) (= Vred tyr) Asher Haroe ben Shobal (Haroe) (= Seer) Juda Hazielponi bat Etam (Hazielponi) (= Giv skygge) Juda Heber ben Beria (Heber) (= Fællesskab) Asher Hebron ben Kehat (Hebron) (= Alliance) Levi Hebron ben Maresha (Hebron) (= Venskab) Juda Heman ben Zerach (Heman) (= Trofast) Juda Hesron ben Ruben (Hezron) (= Omsluttet) Ruben Hetzron ben Peretz (Hezron) (= Indhegning) Juda Hod ben Zofa (Hod) (= Herlighed) Asher Hotam ben Heber (Hotham) (= Tæt) Asher Hubba ben Shomer (Jehubbah) (= Skjult) Asher Hufam ben Benjamin (Hupham) (= Beskyttet) Benjamin 105


Huppim ben Benjamin (Huppim) (= Dækker) Benjamin Huppim ben Ir (Huppim) (= Tildækket) Benjamin Hur ben Kaleb (Hur) (= Hullet) Juda Hushim ben Dan (Hushim) (= Presserende) Dan Iri (Ir) ben Bela (Iri) (= Ild) Benjamin Isaj ben Obed (Jesse) (= Solid) Juda Issakar ben Israel (Issachar) (= Belønning). Issakar Itamar ben Aron (Ithamar) (= Palmelandet) Levi Jada ben Onam (Jada) (= Viden) Juda Jaflet ben Heber (Japhlet) (= Ham Gud vil sætte fri) Asher Jahat ben Shimi (Jahath) (= Brudt) Levi Jahle’el ben Zebulon (Jahle’el) (Vente på Gud) Zebulon Jahtze’el ben Naftali (Jahzeel) (= Gud ser) Naftali Jair ben Hammul (Jair) (= Slesk) Juda Jair ben Segub (Jair) (= Slesk) Juda Jakin ben Simeon (Jachin) (= Bekræfter) Simeon Jamaj ben Tola (Jahmai) (= Må Herren beskytte) Issakar Jamin ben Ram (Jamin) (=Højre hånd) Juda Jamin ben Simeon (Jamin) (= Højre hånd Simeon Jashub ben Issakar (Jashub) (= Vender tilbage) Issakar Jedial ben Benjamin (Jedial) (= Kendt af Gud) Jefunne ben Jeter (Jephunneh) (Gennemskuet) Asher Jehiel ben Ladan (Jehiel) (= Herren lever) Levi Jehrame’el ben Hetzron (Jerahmeel) (= Må Gud forbarme sig) Juda Jemuel ben Simeon (Jemuel) (= Guds dag) Simeon Jeremot ben Beker (Jerimoth) (= Højder) Benjamin Jeriel ben Tola (Jeriel) (= Grundlagt af Gud) Issakar Jerimot ben Bela (Jerimoth) (= Høje steder) Benjamin Jeriot bat Kaleb (Jeriot) (= Telttæppe) Juda Jeroham ben Elihu (Jeroham) (= Medlidenhed Levi Jesher ben ? (Kaleb) (Jesher) (= Opretstående) Juda Jeter (benAsher) (Jether) (= Meget eminent) Asher Jeter ben Jada. (Jether) (= Overflod) Juda Jetser ben Naftali (Jezer) (= Oprigtig) Naftali Jeush ben Bilhan (Jeush) (= Samling) Jibsam ben Tola Ibsam) (= Duft) Issakar Jidbash ben Etam (Idbash) (= Flyder med honning) Juda Jimna ben Asher. (Imna) (= Gud tildeler) Asher Jimra ben Zofa (Imrah) (= Modstår ) Asher Jishi ben Appajim (Jishi) Juda Jishma ben Etam (Ishma) (= Trøstesløshed) Juda Jishva ben Asher. (Ishvah) (= Sammenligne) Asher Jishvi ben Asher. (Isvhi) (= Sammenligne) Asher Jisshija ben Jizrahja (Isshiah) (= Herren lever) Issakar 106


Jitran ben Zofa (Ithran) (= Meget eminent) Asher Jitzhar ben Kehat (Izhar) (= Salvet) Levi Jizrahja ben Uzzi (Jezrahiah) (= Jehovah vil opstå) Issakar Jizre’el ben Etam (Jezreel) (= Gud sår) Juda Joab ben ? (Joab) (= Herren er fader) Juda Joash ben Beker (Joash) (= Herren er stærk) Benjamin Job ben Issakar (Job) (= Forfulgt) Issakar Joel ben Jizrahja (Joel) (= Herren er Gud) Issakar Joel ben Jehiel (Joel) (= Herren er Gud) Levi Joel ben Samuel (Joel) (= Herren er Gud) Levi Jokebed bat Levi (Jochebed) (= Herlighedens herre) Levi Jonatan ben Jada (Jonathan) (= Herren gav) Juda Jorkeam ben (Jorkeam) (= Bleg) Juda Josef ben Israel (Joseph) (= Forøge) Josef Juda ben Israel (Juda) (= Lovprise) Juda Kaleb ben Hetzron (Caleb) (= Hund) Juda Kalkol ben Zerach (Calkol) (= Nærig) Juda Karan ben Kaleb (Haran) (= Bjergbestiger) Juda Karmi ben Ruben (Carmi) (= Vingårdsmester) Ruben Karmi ben Zimri (Carmi) (= Vingård) Juda Kehat ben Levi (Kohath) (= Forsamling) Levi Kena’ana ben Bilhan (Chenaanah) (= Købmand) Kora ben Hebron (Korah) (= Skaldet) Juda Kora ben Jitzhar (Korah) (= Glat) Levi Ladan ben Gershon (Ladan) (= Bragt til orden) ) Levi Levi ben Israel (Levi) (= Hengivenhed) Levi Libni ben Gershon (Libni) (= Hvid) Levi Likhi ben Shemida (Likhi) (= Lærd) Josef/Manasse Ma’aka bat Manasse (Maacah) (= Presser) Josef/Manasse Ma’az ben Ram (Maaz) (= Vrede) Juda Mahli ben Merari (Mahli) (= Svagelig) Levi Mahli ben Mushi (Mahli) (= Svagelig) Levi Makir ben Manasse (Makir) (= Købmand) Josef/Manasse Malkiel ben Beria (Malchiel) (= Gud er konge) Asher Manasse ben Josef (Manasse) (= Frugtbarhed) Josef/Manasse Maon ben Shammaj (Maon) (= Vanedyr) Juda Maresha ben Kaleb (Mareshah) (= Arv) Juda Merari ben Levi (Merari) (= Bitter) Levi Mesha ben Kaleb (Mesha) (= Frelse) Juda Mibsam ben Shallum (Mibsam) (= Vellugt) Simeon Mikael ben Jizrahja (Michael) (= Hvem er som Gud) Issakar Mirjam bat Amram (Miriam) (= Stjerne) Levi Mishael ben Uzziel (Mishael) (= Ligner Gud) Levi 107


Mishma ben Mibsam (Mishma) (= Rygte) Simeon Molid ben Abishur (Molid) (= Tigger) Juda Moses ben Amram (Moses) (= Ham der blev trukket op af vandet) Levi Moza ben Kaleb (Moza) (= Fontæne) Juda Muppim ben Benjamin (Muppim) (= Ud af munden) Mushi ben Merari (Mushi) (= Tilbagetrukket) Levi Na’aman ben Bela (Naaaman) (= Behagelig) Benjamin Na’aman ben Benjamin (Naaman) (= Behagelighed) Benjamin Nadab ben Aron (Nadab) (= Villig) Levi Nadab ben Shammaj (Nadab) (= Villig) Juda Naftali ben Israel (Naphtali) (= Kamp) Naftali Nahat ben Zofaj (Nahath) (= Leder) Levi Nashon ben Aminadab (Nashon) (= Guddommelig) Juda Nefeg ben Jitzhar (Nepheg) (= Svag) Levi Netanel ben Zuar (= Givet af Gud) Issakar Nemuel ben Eliab (Nemuel) ( Guds dag) Ruben Noha ben Benjamin (Nohah) (= Hvile) Benjamin Obadja ben Jizrahja (Obadiah) (= Herrens tjener) Issakar Obed ben Boaz (Obed) (= Tjener) Juda Ohad ben Simeon (Ohad) (= Enhed) Simeon Oholiab ben Ahisamach (Oholiab) (= Faders telt) Dan Omri ben Beker (Omri) (= Jehovahs elev) Benjamin Onam ben Jehrame’el (Onam) (= Energisk) Juda Onan ben Juda (Onan) (= Stærk) Juda Oren ben Jehrame’el (Oren) (= Pine) Juda Ozem ben Jehrame’el (Ozem) (= Stærk) Juda Pagiel ben Ocran (= Forebyggelse) Asher Pallu ben Ruben (Pallu) (= Under) Ruben Pasak ben Jaflet (Pasach) (Brudt stykke) Asher Pelet ben Jonatan (Pelet) (= Overdragelse) Juda Penuel ben Hur (Penuel) (= Guds ansigt) Juda Peresh ben Makir (Peresh) (= Rytter) Josef/Manasse Peretz ben Juda (Perez) (= Gennembryder) Juda Pinehas ben Eleazer (Phinehas) (= Messing mund) Levi Pispa ben Jeter (Pispah) (= Forsvinde) Asher Pua ben Issakar (Pua) (= Glans) Issakar Rafa ben Benjamin (Rapha) (= Sunket) Benjamin Raham ben Shema (Raham) (= Medlidenhed) Juda Ram ben Hetzron (Ram) (= Høj) Juda Ram ben Jehrame’el (Ram) (= Høj) Juda Refaja ben Tola (Rephaia) (= Helbredt af Herren) Issakar Rehabja ben Eliezer (Rehabiah) (= Herrens udvidelse) Levi Rekem ben Hebron (Rekem) (= Broderi) Juda Rekem ben Sheresh (Rekem) (= Broderi) Josef/Manasse 108


Ritzja ben Ulla (Rizia) (= ?) Asher Roga ben Shomer (Rohgah) (= Fyldt med snak) Asher Rosh ben Benjamin (Rosh) (= Leder) Benjamin Ruben ben Israel (Reuben) (Se, en søn Ruben Safenat-Panea (ægypt. navn til Josef) Josef Salma ben Hur (Salma) (= Klæder) Juda Salma ben Nashon (Salma) (= Klæder) Juda Samuel ben Elkana (Samuel) (= Guds navn) Levi Saul ben Simeon (Shaul) (= Ræv) Simeon Segub ben Hammul (Segub) (= Hævet) Juda Segub ben Hetzron (Segub) (= Hævet) Juda Seled ben Nadab (Seled) (= Advarsel) Juda Sera bat Asher (Serah) (= Uhæmmet) Asher Sered ben Zebulon (Sered) (= Frygt) Zebulon Shallum ben Shaul (Shallum) (= Belønning) Simeon Shamma ben Zofa (Shamma) (= Affald) Asher Shammaj ben Onam (Shammai) (= Berømt) Juda Shammaj ben Rekem (Shammaj) (= Berømt) Juda Shekem ben Shemida (Shechem) (= Ansvarlighed) ) Josef/Manasse Shela ben Juda (Shela) (= Appel) Juda Shelesh ben Hotam (Shelesh) (= Tredje) Asher Shelumiel ben Zurishaddai (= I fred med Gud) Simeon Shema ben Hebron (Shema) (= Lyd) Juda Shemida ben Manasse (Shemidah) (= Viden) Josef/Manasse Shemuel ben Tola (Shemuel) (= Hørt af Gud) Issakar Sheresh ben Makir (Sheresh) (= Rod) Josef/Manasse Sheshan ben Jishi (Sheshan) (= Smuler) Juda Shillem ben Naftali (Shillem) (= Belønning) Naftali Shilsa ben Zofa (Shilshah) (= Tredelt) Asher Shimi ben Gershom (Shimei) (= Berømt) Levi Shimi ben Zakkur (Shimei) (= Berømt) Simeon Shimron benIssakar (Shimron) (= Vagtpost) Issakar Shobab ben ? (Kaleb) (Shobab) (= Returneret) Juda Shobal ben Hur (Shobal) (= Flydende) Juda Shomer ben Heber (Shomer) (= Vægter) Asher Shua bat Heber (Shua) (= Rigdom) Asher Shual ben Zofa (Shual) (= Sjakal) Asher Shubael (Shubael) (= Fanget af Gud) Levi Shufam ben Benjamin (Shupham) (= Slange) Shuni ben Gad (Shuni) (= Rolig) Gad Shuppim ben Ir (Shuppim) (= Slange) Benjamin Shutela ben Efraim (Shutela) (Stikling) Josef/Efraim Shutela ben Tahat (Shutela) (= Stikling) Josef/Efraim Simeon ben Israel. (Simeon) (= Hørt) Simeon 109


Sitri ben Uzziel (Zithri) (= Herren beskytter) Levi Sohar ben Simeon (Sohar) (= Glans) Simeon Sua ben Zofa (Suah) (= Bønfalder) Asher Tahan ben Efraim (Tahan) (= Nåde) Josef/Efraim Tahat ben Bered (Tahath) (= Overlegen) Josef/Efraim Tahat ben Eleadad (Tahat) (= Overlegen) Josef/Efraim Tappuach ben Hebron (Tappuah) (= Æble) Juda Tarshish ben Bilhan (Tarshis) (= Hvid due) Tohu ben Zofaj (Tohu) (= Nedtrykt) Levi Tola ben Issakar (Tola) (= Maske) Issakar Ulam ben Sheresh (Ulam) (= Først) Josef/Manasse Ulla (ben Asher) (Ulla) (= Åg) Asher Uri ben Hur (Uri) (= Mit lys er Herren) Juda Uzzi ben Bela (Uzzi) (= Min styrke) Benjamin Uzzi ben Tola (Uzzi) (= Min styrke) Issakar Uzziel ben Bela (Uzziel) (= Guds styrke) Benjamin Uzziel ben Kehat (Uzziel) (= Guds styrke) Levi Zabad ben Tahat (Zabad) (= Gave) Josef/Efraim Zakkur ben Hammuel (Zaccur) (Opmærksom) Simeon Zaza ben Jonatan (Zaza) (= Overflod) Juda Zebulon ben Israel (Zebulon) (= Gave). Zebulon Zefon ben Gad (Zephon) (= Spejdende) Gad Zemira ben Beker (Zemirah) (= Gave) Benjamin Zerach ben Adaja (Zerah) (= Morgengry) Levi Zerach ben Juda (Zerah) (= Morgengry) Juda Zeruja bat Isaj (Zeruiah) (= Ramt af Herren) Juda Zetam ben Jehiel (Zetham) (= Oliven) Levi Zetan ben Bilhan (Zethan) (= Oliventræ) Zif ben Mesha (Zif) (= Lånt) Juda Zikri ben Jitzhar (Zichri) (= Husket) Levi Zimma ben Shima (Zimmah) (= Ondskabsfuld) Levi Zimri ben Zerach (Zimri) (= Min musiker) Juda Zofa ben Hotam (Zophah) (= Strækning) Asher Zofaj ben Elkana (Zophai) (= Herrens bikage) Levi

110


111


Endnu en bog fra John Mester, der denne gang behandler emnet “Jakobs (Israels) 12 sønner, deres børn og deres nærmeste familie. Der er et omfattende navneregister som er værdifuldt for dem, der elsker at dykke ned i Bibelens slægtsregistre, angivet med betydningen af navnene og der bliver også angivet hvor og hvornår stammerne optræder samlet - også de dramatiske begivenheder, da man blev fordelt af Herren til at enten at velsigne eller forbande ved Garizims og Ebals bjerge. Han bevæger sig forsigtigt ind på området om hvor de forsvundne Israels stammer befinder sig i dag. Forfatterens passion for de bibelske navne, kommer til udtryk i denne bog ligesom i hans tidligere udgivelser.

Profile for John Mester

Bog 12 sønner  

Grundlaget for Israels folk, varJakob ben Isak og hans 12 sønner. Læs denne bog om familien og om hvor stammerne medvirkede i forskellige si...

Bog 12 sønner  

Grundlaget for Israels folk, varJakob ben Isak og hans 12 sønner. Læs denne bog om familien og om hvor stammerne medvirkede i forskellige si...

Profile for mester1
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded