Habitare2023 Messuopas

Page 1

HABITARE.FI @HABITAREFAIR #HABITARE2023 MESSUOPAS | FAIR GUIDE HUONEKALUT, SISUSTUS & DESIGN INTERIOR, DESIGN & FURNITURE FAIR 13.–17.9.2023 HELSINGIN MESSUKESKUS

YHDESSÄ ENEMMÄN HABITARESSA

HABITAREN 2023 TEEMA Yhdessä / Together pohtii aikamme kontrasteja. Se kertoo tämän hetken tarpeesta tuntea yhteenkuuluvuutta, mutta yhtä lailla velvollisuudestamme pitää luonnosta ja toisistamme huolta – yhdessä.

OLEMME VAURAAMPIA KUIN KOSKAAN, mutta samaan aikaan nykyinen tapamme elää on epätasa-arvoinen ja saastuttava. Kohtaamme luontokatoon, ilmastokriisiin ja turvallisuuteen liittyviä haasteita joka päivä, ja näiden globaalien huolenaiheiden edessä meidän on toimittava yhdessä, kunnioittaen sidettämme toisiimme ja luontoon.

”KRIISIAIKOINA KAIPAAMME TURVAA ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ne sitovat meidät perheeseen, ystäviimme ja toisiimme. Lujilla sidoksilla uskallamme toimia oikein, heittäytyä, sillä tiedämme, että joku pitää kiinni. Yhdessäolon liimana voi toimia ilo, empatia, merkityksellisyys, aktivismi tai toivo, yhteinen päämäärä. On turvallista ajatella, että olemme osa globaalia yhteisöä, joka hengittää samaan tahtiin”, sanovat teeman suunnittelijat, Studio Plentyn Anna Pirkola ja Kirsikka Simberg

YHDESSÄ-TEEMAA VOI TARKASTELLA myös yhteistyön kautta tai vaikkapa yhteisöllisyyden merkityksen kautta. Muotoilualalla yhteistyön merkitys on keskeinen, kuten Habitaren luova johtaja Laura Sarvilinna muistuttaa.

”MUOTOILIJAN JA VALMISTAJAN sekä valmistajaverkoston saumaton yhdessä tekeminen synnyttää tuotteita ja palveluita. Yhteisöllisyyden voimaan uskovat monet kaupan alan toimijat, museot ja media. Voimme valita useita erilaisia yhteisöjä, jotka tarjoavat kiinnostavia sisältöjä tai auttavat arjen tilanteissa. Yhdessä olemme enemmän”, hän sanoo.

HABITARE 2023 TUO YHTEEN 350 HIENOA YRITYSTÄ ja tarjoaa ainutlaatuisen paikan kohdata, inspiroitua, poimia vinkkejä ja tehdä ostoksia, kuulla tarinoita ja kasvattaa tietämystä tuotteista.

Olet tervetullut – ollaan yhdessä!

Habitare-tiimi

2
3 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations SISÄLLYS KANSAINVÄLINEN YSTÄVÄ INTERNATIONAL FRIEND ................... 4 NÄYTTELYARKKITEHTUURI 2023 STUDIO JOANNA LAAJISTO HABITARE 2023 EXHIBITION DESIGN JOANNA LAAJISTO 5 NÄYTTELYT EXHIBITIONS ................................................................... 6 HABITARE CHOICE .............................................................................. 7 HABITARE PRO ................................................................................. 8-9 HABITARE ARENA OHJELMALAVA ARENA STAGE KESKIVIIKKO WEDNESDAY .......................................................... 10-11 TORSTAI THURSDAY ...................................................................... 11–12 PERJANTAI FRIDAY ............................................................................. 12 LAUANTAI SATURDAY ........................................................................ 13 SUNNUNTAI SUNDAY ......................................................................... 14 FOLK-LAVA FOLK-STAGE KESKIVIIKKO WEDNESDAY ............................................................... 15 TORSTAI THURSDAY ...........................................................................16 PERJANTAI FRIDAY ........................................................................ 16-17 LAUANTAI SATURDAY 17-18 SUNNUNTAI SUNDAY .......................................................................... 18 DECOR-LAVA ......................................................................................19 HANDMADE-TYÖPAJAT .................................................................... 20 HABI KIDS ............................................................................................ 21 MUKANA HABITARESSA EXHIBITORS ...................................... 22-26 HABITAREMATERIALS EXHIBITORS ................................................ 25 HABITARE PRO EXHIBITORS ............................................................ 25 MUKANA ANTIIKISSA EXHIBITORS ................................................. 26 KARTTA MAP ................................................................................. 27-29 SHOWROOM ..................................................................................30-31

KANSAINVÄLINEN YSTÄVÄ

INTERNATIONAL FRIEND

ANDERS BYRIEL

Anders Byriel on tekstiiliyhtiö Kvadratin toimitusjohtaja ja Madridissa sijaitsevan IE School of Architecture and Designin professori. Hän on työskennellyt yli 30 vuotta isänsä perustamassa Kvadratissa ja johtanut sitä vuodesta 1998. Anders Byrielin johdolla Kvadratin liikevaihto on kasvanut 16 miljoonasta dollarista 258 miljoonaan dollariin. Kansainvälinen ystävä vierailee Habitaressa ja valitsee kiinnostavimmat ilmiöt ja tuotteet tapahtuman tarjonnasta.

Anders Byriel is CEO of Kvadrat A/S and a professor at IE School of Architecture and Design in Madrid. He has worked for more than 30 years at Kvadrat, a company founded by his father and has overseen it since 1998. During Anders Byriel’s leadership Kvardat has grown from USD 16 mill. to USD 258 mill. in revenue. The International Friend explores Habitare and the field of Finnish design through global eyes, selects the most interesting content available at the event, and enters dialogue with Habitare.

Anders Byriel Arena-lavalla

13.9. klo 13

Kansainvälisen ystävän Habitare 2023 -valintojen julkistus

13.9. klo 15

Anders Byrielin keynote-puheenvuoro:

Etsimässä taiteellisia ja teknologisia rajoja

Keynote-puheenvuorossaan Anders Byriel avaa, kuinka Kvadrat yhteistyössä arkkitehtien, suunnittelijoiden ja taiteilijoiden kanssa muotoutuu nykyaikaiseksi kulttuurintuottajaksi.

Anders Byriel at the Arena stage

Wed 13 Sep 1 pm

Habitare 2023 International Friend’s choices

Wed 13 Sep 3 pm

Keynote of Anders Byriel:

In Search for the Artistic and the Technological Boundaries

Anders Byriel will unfold how Kvadrat works with architects, designers and artists to become a contemporary culture producer.

4

NÄYTTELYARKKITEHTUURI 2023 STUDIO JOANNA

LAAJISTO HABITARE 2023 EXHIBITION DESIGN STUDIO JOANNA LAAJISTO

Habitaren vuoden 2023 näyttelyarkkitehtuurista vastaa Studio Joanna Laajisto. Näyttelyarkkitehtuuri kantaa nimeä Slow ja on kannanotto rakennusalaa ja yleisemmin yhteiskuntaa leimaavaa tehokkuuden vaatimusta vastaan.

The exhibition design for Habitare in 2023 is created by Studio Joanna Laajisto. Entitled Slow, it is a statement against the demand for efficiency that dominates both the construction sector and society in general.

Wed 13 Sep 11 am

Habitare Exhibition Design: SLOW – Sami Sykkö in conversation with Joanna Laajisto

5 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations
© Mikko Ryhänen JOANNA LAAJISTO AT THE ARENA STAGE

NÄYTTELYT EXHIBITIONS

UUTTA!

Habitaren teemanäyttely – 6b2

Studio Plentyn suunnittelema näyttely nostaa esiin Habitaren 2023 Yhdessä/Together-teemaa monista näkökulmista – ihmisten yhdessäolon tapojen, mutta myös esineiden.

Habitarematerials – 6k60

NEMO arkkitehtien suunnittelema kokemuksellinen ja innostava materiaalikirjasto kutsuu kävijöitä tutustumaan kodin pintamateriaaleihin ja kokeilemaan materiaalien yhdistelemistä toisiinsa.

The Block: Protoshop ja Talentshop – 6n68 ja 6n80

Uuden polven muotoilijoita ja kykyjä esittelevä kortteli pitää sisällään näyttelyt, osastoja ja alan oppilaitosten esillepanoja.

Habitare-suunnittelukilpailu – 6r20

Habitaren ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun järjestämä kilpailu nostaa esiin nuoria muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoita.

NEW! Habitare’s themed exhibition – 6b2

Designed by Studio Plenty, the new exhibition will highlight the event theme, Together, from different perspectives, including those related to people’s ways of being together and to objects.

Habitarematerials – 6k60

Designed by NEMO architects, the new kind of interactive material library invites visitors to explore surface materials and experiment with combinations of different materials for their projects and purchases.

The Block: Protoshop & Talentshop – 6n68 and 6n80

The Block area is a platform for new design, featuring the Protoshop and Talentshop exhibitions, stands of the upcoming designers as well as the design schools.

Habitare Design Competition – 6r20

Organized by Habitare and the Aalto University School of Arts, Design and Architecture, the Habitare Design Competition puts the spotlight on the up-and-coming design and architecture students.

6

HABITARE CHOICE

HABITAREN UUSI CHOICE-ALUE NOSTAA ESIIN yritysten ja toimijoiden tekoja kohti vastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhteistyössä sisustusstylisti Susanna Venton kanssa toteutettavan alueen arvoihin kuuluu sallivuus ja se, että vastuulliset teot tulevat huomatuiksi.

”Haluamme nostaa näkyviin yrityksiä ja toimijoita, jotka ovat ottaneet huomattavia askeleita kestävämpään suuntaan niin tuotannossa kuin materiaaleissa. Jos jokin yritys tekee jotain vastuullisuuteen liittyvää erityisen hyvin, ihmisten pitäisi tietää siitä. Muutos alkaa yksittäisistä valinnoista ja uudenlaisista tavoista toimia”, sisustusstylisti Susanna Vento kertoo suunnittelun lähtökohdista.

THE NEW HABITARE CHOICE AREA WELCOMES companies and organisations that have made conscious choices in favour of a more responsible and sustainable future. The values behind the area, to be realised in collaboration with the interior stylist Susanna Vento, include inclusiveness and the acknowledgement of responsible actions.

“We want to highlight companies and organisations that have taken significant steps in a more sustainable direction, in terms of both production and materials. If a company is doing something particularly well in terms of responsibility, people should know about it. Change begins with individual choices and new ways of doing things”, says interior stylist Susanna Vento, describing the starting points of the design.

@SUSANNA_VENTO 7 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations

UUTTA! HABITARE PRO LÖYTYY AHEAD-ALUEELTA

JA SHOWROOMEISTA HELSINGIN KESKUSTASTA

Habitaren yhteydessä keskiviikosta perjantaihin 13.–15.9.2023 järjestettävä Habitare Pro koostuu Habitaren Ahead-alueelle sijoittuvasta näyttelystä ja kansainvälisestä ammattilaisohjelmasta. Lisäksi Habitare Pro tuo Helsinkiin messutapahtuman rinnalle uuden showroom-tapahtuman, joka kutsuu alan ammattilaisetja designin ystävät Helsingin keskustassa sijaitseviin showroomeihin. Habitaren ohjelmassa ammattilaissisällöt on keskitetty keskiviikosta perjantaihin, ja keskiviikon ohjelma on englanniksi. Habitare Pron pääyhteistyökumppani on Polestar.

”Kansainvälisyyden vahvistaminen Habitaressa on tärkeä askel kohti muutosta ja tapahtuman kehittämistä kansainvälistä yleisöä houkuttelevaksi designtapahtumaksi. Haluamme tarjota alan ammattilaisille ainutlaatuisen tapahtumakokonaisuuden, jossa ihmiset voivat tavata, verkostoitua ja inspiroitua hauskassa ja kiehtovassa ympäristössä – bisnestä ja muotoilua yhdistäen”, Habitare Pron creative brand manager Hanna Laikola iloitsee.

Showroomeihin ja Polestarin koeajoihin voi varata etukäteen ajan – varauskalenterit avautuvat maanantaina 28.8.2023 osoitteissa: Habitare.fi ja Habitarepro.com.

Arena-lavalla keskiviikkona 13.9. Klo 14

Polestarin tarjoama How will sustainability shape the future? -keskustelu

Moderaattorina toimii Dezeenin Editorial Director Max Fraser, keskustelijoina Maria Klemetti Laine, Nemo Arkkitehdit; Håkan Nordin, Head of Sustainability, Bolon ja Maria Uggla, Head of Colour and Material, Polestar.

8 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations
MAX FRASER DEZEEN MARIA KLEMETTI LAINE NEMO ARKKITEHDIT HÅKAN NORDIN BOLON MARIA UGGLA POLESTAR

NEW! HABITARE PRO WILL BE LAUNCHED AT AHEAD AND AT THE SHOWROOMS IN THE HEART OF HELSINKI

Habitare Pro, which will be held together with Habitare from Wednesday 13 to Friday 15 September 2023, will include an exhibition staged in Habitare’s Ahead area and an international programme for professionals. The new showroom event invites professionals and design enthusiasts to showrooms in the heart of Helsinki. In the Habitare programme, the content aimed for professionals is concentrated from Wednesday to Friday, with Wednesday’s programme held in English. The main sponsor of Habitare Pro is Polestar.

“Bringing an international touch to Habitare is an important step forwards and towards change, enabling us to engage with our visitors globally. An event where people can meet, network and be inspired in a fun and engaging environment. All via the business and language of design”, says the Habitare Pro Creative Brand Manager, Hanna Laikola

You can make advance bookings online for showroom events and Polestar test drives – the booking calendars will open on Monday 28 August 2023 at Habitare.fi and Habitarepro.com.

Arena stage on Wednesday 13 September at 14:00

How does sustainability shape the future?

-discussion organized by Polestar

Moderated by Dezeens Editorial Director Max Fraser, compiled of top speakers in the industry Maria Klemetti Laine, Nemo Arkkitehdit; Håkan Nordin, Head of Sustainability, Bolon and Maria Uggla, Head of Colour and Material, Polestar

9

ARENA OHJELMALAVA ARENA STAGE

ARENA-LAVAN JUONTAJA

Sami Sykkö, toimittaja, juontaja ja kirjailija Journalist, commentator and writer

KESKIVIIKKO / WEDNESDAY 13.9.

EN = esitys on englanniksi

10.00–10.30 Habitare Design

Competition 2023

Award Ceremony (EN)

The winner will be announced by the head judge Harri Koskinen

10.30–11.00 Luminord 2023

valaisinsuunnittelukilpailun voittajan julkistus (FI)

Luminord 2023 valaisinsuunnittelukilpailun voittajan julkistus.

11.00–11.30 Habitare 23

Exhibition design: SLOW – Sami Sykkö in conversation with Joanna Laajisto

The Habitare 2023 exhibition design encompasses the Arena main stage and the entrances to the event. The exhibition design by Studio Joanna Laajisto is entitled Slow. The materials are manufactured by the Finnish company Verso Design.

11.45–12.00 Habitarematerials moodboard of the day (EN)

Laura Seppänen, Interior designer, stylist and decoration editor makes material moodboard and explains it to Habitare’s audience

12.00–12.45 How to communicate with the aid of design (EN)

Communication happens through form and function, colour, composition, typography and strategic creativity. Sami Sykkö will moderate a panel discussion on design commu-

nication in which the panel will explore the processes required in all aspects across the industry to deliver a message.

Speakers: Matti Kovanen, Kyrö Distillery, Anssi Kähärä, Creative Director, Co – Founder, Werklig, Mikko Laakkonen, Designer

13.00–13.30 Habitare 2023

International Friend’s choice (EN)

Anders Byriel, CEO of Kvadrat A/S will choose the most interesting products and phenomena from the fair: stand, product, material, concept, phenomena, interesting content with theme NEXT

13.30–14.00 In Love with Yarns and Design (EN)

VM Carpet celebrates its 50-year journey and has invited Young Finnish Design to organize a design competition. The jury consists of Annaleena Hakola (Hakola), Kari-Otso Nevaluoma (Avotakka), Jussi Laine (Nemo Arkkitehdit), Virpi Kivilahti (Stockmann), and Tuulikki Peltonen (designer).

14.00–14.45 How will sustainability shape the future (EN)

A discussion on responsible design and the importance of our actions in the fight towards a circular and sustainable future.

Moderator: Max Fraser –Design writer and Editorial Director of Dezeen

Speakers: Maria Uggla – Head of Colour and Material, Polestar, Håkan Nordin, Head of Sustainability, Bolon, Maria Klemetti Laine, NEMO architects

10

ARENA OHJELMALAVA ARENA STAGE

15.00–15.45 Anders Byriel

Keynote: In Search for the Artistic and the Technological Boundaries (EN)

Anders Byriel will unfold how Kvadrat works with architects, designers and artists to become a contemporary culture producer.

16.00–16.45 Creating Connection (EN)

Exploring beyond the prerequisites of beauty and function, Tej Chauhan’s interest lies in the way objects can make us feel. In continuous development for over 20 years, the studio uses his Emotive Industrial Design approach to create iconic product experiences designed to elicit feelings of joy & wellbeing – to create connection.

TORSTAI /

THURSDAY 14.9.

EN = esitys on englanniksi

10.45–11.30 Bryggman-rahaston palkinnonjako ja Ornamosäätiön palkintoraha (FI)

Apurahat jakamassa SIOn Minna Borg ja Ornamon Heikki Telivuo

11.30–12.00 Suomalaista muotoilua, joka yhdistää ihmisiä

Arkkitehtitoimisto Fyra kertoo puheenvuorossaan, kuinka luodaan toimivia ja viihtyisiä ravintola- ja hotellitiloja. Samalla puheenvuorossa sukelletaan uuden Morse-tekstiililaatan syntyyn ja taustoihin. Minna Kaukola, VMC Project

12.00–12.45 Marcel Wanders: Sustainable Design for everyone (EN)

Marcel Wanders is a leading product and interior designer with over 1900 iconic product and interior design experiences all around the globe for private clients and premium brands such as Alessi, KLM, Hyatt Hotels Corporation and Luis Vuitton.

13.00–13.50 Habitare Choice –kohti vastuullisempia valintoja

Moderaattori: Sisustusstylisti Susanna Vento Mukana keskustelemassa: Hanne Lindroos, Vastuullisuuspäällikkö, Messukeskus, Lotta Kuuteri, Business Owner, Franckly, Jenni Bergman, Founder and Creative Director, Studio Frö

14.00–14.45 How to redefine hospitality (EN)

Moderator: Thomas Jelley, Director of Sustainability, Bright Blu Dot

Speakers: Lotta Brattin, Brand and communications director, Nordic Hotels and Resorts, Sarah Lloyd, Textile Design Director, Panaz, Jeppe Hauptmann, Bussines Manager and Partner, Copenhagen Furniture Factory

15.00–15.40 Design crimes and icons (EN)

Moderator: Max Fraser – Design writer and Editorial Director of Dezeen

Speakers: Antti Olin, CEO and Partner, Made By Choice, Mirkku Kullberg, CEO Paimio Sanatorium, Tej Chauhan, designer

15.45–16.00 Habitarematerials: päivän kollaasi

muotoilija Hanna Anonen tekee materiaalikollaasin Habitarematerialsin valikoimasta, ja kertoo yleisölle valinnoistaan.

11 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations

ARENA OHJELMALAVA ARENA STAGE

16.00–16.45 Unboxing the Design District Helsinki (EN)

Design District Helsingin toiminnanjohtaja Mia Saporito avaa keskustelun kivijalkaliikkeistä ja haasteista, joita kohtaamme maailmassa, jossa kaikki on yhden klikkauksen päässä. Mian kanssa lavalla keskustelemassa DDH jäsenyrityksiä

17-17.30 Woodion ratkaisu kestävän rakentamisen haasteisiin

Miten Woodio voi osaltaan olla ratkaisemassa kestävän rakentamisen haasteita ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä?

Keskustelussa Woodion CSO

Juha-Matti Luhtasaari ja CEO

Terja Koskenoja valottavat keinoja kestävään rakentamiseen materiaali- ja energiatehokkaasti.

PERJANTAI / FRIDAY 15.9.

11.00–11.30 Protoshopin ja Talentshopin suunnittelijat haastattelussa

Sami Sykön haastattelussa tutustutaan molempien näyttelyiden suunnittelijoihin ja heidän tuotteisiinsa ja suunnittelufilosofiaan.

Keskustelemassa: Lennart Engels, Yi-Chiao Tien & YouChia Chen, Laura Meriluoto, Didi NG Wing Yin

11.30–12.00 Ajaton kestävä muotoilu

Sisustusarkkitehti, SIO Marjut Nousiaisen kanssa keskustellaan siitä, miten tilasuunnittelussa otetaan huomioon tilan vaikutukset ihmisen hyvinvointiin.

Anna Rinkinen Muotoilualan asiantuntijajärjestöstä kertoo miten uusi Finnish Designers -alusta auttaa asiakkaita muotoilualanosaajien löytämisessä.

12.00–12.45 Habitare 2023

teema: Yhdessä /Together

Habitaren teema ammentaa yhteisestä olemisesta ja kertoo tämän hetken tarpeesta tuntea yhteenkuuluvuutta, mutta myös velvollisuudesta pitää luonnosta ja toisistamme huolta, yhdessä. Teeman suunnittelijat, Studio Plentyn Anna Pirkola ja Kirsikka Simberg kiteyttävät luennollaan tematiikan taustoja

13.00–13.15 Habitarematerials: Päivän kollaasi

Habitarematerialsin konseptin toteutuksesta ja kuratoinnista vastaavat NEMO Arkkitehdit haastavat muotoilija Elina Aallon tekemään materiaalikollaasin Habitarematerialsin valikoimasta, ja kertomaan yleisölle valinnoistaan.

13.30–14.00 Sisustusarkkitehdin kotona

Miten sisustusarkkitehdit asuvat? Millaisia he ovat – ja miten heidän persoonansa välittyy kodista? Avotakan päätoimittaja Kari-Otso Nevaluoma keskustelee aiheesta sisustusarkkitehti Petra Majantien kanssa.

14.00–14.45 The principle of human connection to nature

Oula Harjula, director of development, Innogreen will present the principle of human connection to nature and of working with living plants in urban environments.

15.00–15.45 Kokonaisvaltainen aistielämys: Tuoksujen vaikutus tilaan

Tuoksuilla on valtava merkitys tunnelmaan, tunteisiin ja viihtyvyyteen. Tuoksut herättävät ja luovat muistoja, sekä tekevät tilakokemuksesta syvällisemmän. Puhumassa Sees Companyn CEO Elisa Koivumaa ja Kristos Mavrostomos, Development Manager CX & Design, Finnair

12

LAUANTAI / SATURDAY 16.9.

11.00–11.15 Habitarematerials: Päivän kollaasi

Habitarematerialsin konseptin toteutuksesta ja kuratoinnista vastaavat NEMO Arkkitehdit haastavat Asun-lehden päätoimittajan Ulla Koskisen tekemään materiaalikollaasin

Habitarematerialsin valikoimasta, ja kertomaan yleisölle valinnoistaan.

16.00–12.00 For Joyful Living –sisusta intuitiolla

Ystävät ja työpari Finarten pääsuunnittelija Marianne Huotari ja toimitusjohtaja Larissa Immonen keskustelevat intuition merkityksestä kodin sisustuksessa ja värien valinnassa.

12.00–12.45 Habitare 2023 teema: Yhdessä / Together

Habitaren teema ammentaa yhteisestä olemisesta ja kertoo tämän hetken tarpeesta tuntea yhteenkuuluvuutta, mutta myös velvollisuudesta pitää luonnosta ja toisistamme huolta, yhdessä. Teeman suunnittelijat, Studio Plentyn Anna Pirkola ja Kirsikka Simberg kiteyttävät luennollaan tematiikan taustoja

13.00–13.50 Villabuumi: Kaikki haluavat villaa, mutta mikä villa on eettistä ja mikä on sen hinta?

Kemikaalicocktail-median

perustaja Noora Shingler vetää keskustelun suomalaisesta villasta. Panelisteina Myssyfarmin toimitusjohtaja Anna Rauhansuu, Novitan toimitusjohtaja Mikko Koponen, Saimaa Woolin perustaja Hanna Niskanen, Lapuan Kankureiden markkinointijohtaja Jaana Hjelt ja Porin Villa ja Peitteen toimitusjohtaja Ville

Viinikka. Tikaun perustaja Taina Snellman-Langenskiöld ja Bondenin perustaja Kati Heinonen

ARENA OHJELMALAVA ARENA STAGE

14.00–14.30 Habi Kids kuvittaja Matti Pikkujämsä Sami Sykön haastattelussa

Habi Kids kutsuu lapset ja lapsiperheet luonnon ja metsän siimekseen. Tänä vuonna alueen on suunnitellut taitelija ja kuvittaja Matti Pikkujämsä

14.30–15.00 Miten kotimainen sohva syntyy?

Kalustevalmistaja ISKUn inhouse muotoilija Petteri Häkkinen kertoo sohvan syntytarinaa sekä roolistaan muotoilijana pian 95 vuotta täyttävän perheyrityksen osana.

15.00–16.00 Kestävät valinnat – Habitarematerials TALKS: paneelikeskustelu

Miten tehdä kestäviä materiaalivalintoja kotiin huomioiden ekologinen, eettinen, esteettinen ja taloudellinen kestävyys? Keskustelussa mukana NEMO arkkitehdit Jussi Laine ja Maria Klemetti Laine, ASUN

lehden päätoimittaja Ulla Koskinen, Materialisting perustaja Hilda Rantanen ja arkkitehti Minna Lukander Talli Oy:sta ja Spolia Designin perustaja Mikko Piitulainen

13

SUNNUNTAI / SUNDAY 17.9.

11.30–11.45 Habitarematerials: Päivän kollaasi

Habitarematerialsin konseptin toteutuksesta ja kuratoinnista vastaavat NEMO Arkkitehdit haastavat AS LL TK Arkkitehdit tekemään materiaalikollaasin Habitarematerialsin valikoimasta, ja kertomaan yleisölle valinnoistaan.

12.00–13.00 Sisusta kotiisi hyvä olo!

Millainen tila syntyy, kun sisustussuunnittelija Niina Ahonen ja Feng Shui konsultti Tiina Wiirilinna suunnittelevat tunnelmallisen ja toimivan tilan YHDESSÄ?

Luennolla avataan hyvän olon sisustamisen reseptejä ja käydään vaiheittain läpi suunnitteluprosessia.

13.00–13.30 Artesaanilasin matka ideasta tuotteeksi

Essis by Lasilinkki luova johtaja ja yrittäjä Essi Sundman kertoo 10 tarinaa artesaanilasin matkasta ideasta tuotteeksi. Essi kertoo, miten voit hyödyntää erilaisia uniikkeja lasiratkaisuja niin julkisissa kuin yksityiskohteissakin.

13.30–14.00 Rakennusosien uudelleenkäyttö – Tarinat materiaalien takana

A-lehtien 130 neliöinen osasto on lähes täysin uudelleenkäytetyistä rakennusosista rakennettu. Millaista on rakennusosien uudelleenkäyttö? Mille näyttää kiertotalouden mukainen arkkitehtuuri ja muotoilu? Näihin aiheisiin pureutuu Spolia Designin arkkitehti Santeri Paronen

14.00–14.45 Yritykset kestävän kulutuksen asialla

NEMO arkkitehtien kanssa

lavalla Habitarematerialsiin osallistuvien yritysten edustajia keskustelemassa siitä, mihin materiaalikehitys on menossa juuri nyt.

Keskustelemassa: Miika Ihander, VM Carpet, Hanna-Maria Kortesoja, Annala, Corinne Lauritzon, Lauritzon, Tiina Hämäläinen, Bjelin, Virpi Illman, Tulikivi ja Janne Lauronen, Tarkett

14
ARENA OHJELMALAVA ARENA STAGE

FOLK-LAVAN JUONTAJA

Aleksi Pahkala, kansalaisaktivisti, tuottaja ja muusikko

KESKIVIIKKO / WEDNESDAY 13.9.

12.00–12.30 Miksi esteetön suunnittelu kannattaa?

Sisustussuunnittelija Heidi Pyhäjärvi avaa oven esteettömyyden merkitykseen sisustussuunnittelussa omasta perspektiivistään suunnittelijana ja liikuntarajoitteisen omaisena. Tule oppimaan, miksi esteettömyys kannattaa aina.

12.30–13.00 Suomen Muotoilusäätiö: Muotoilu koskettaa kaikkia ja kaikkialla Suomen Muotoilusäätiö edistää ja tukee muotoilun tieteellistä tutkimusta, koulutusta sekä kehittämistyötä. Tule kuulemaan Muotoilusäätiön toiminnasta toimitusjohtaja Heli Pöyryn puheenvuorossa

13.00–13.30 Koti järjestykseen ammattijärjestäjän vinkeillä: toimiva järjestys, helpompi arki!

Tervetuloa kuulemaan koulutetun ammattijärjestäjän, Mari Shresthan, ajankohtaiset neuvot ja vinkit kodin tavaramäärän kohtuullistamiseen sekä toimivan järjestyksen luomiseen ja ylläpitoon.

13.30–14.00 Miten sovittaa lisääntynyt elekroniikka harmoniseksi osaksi sisustusta?

Tule tutustumaan Verisuren

Anni Peimolan puheenvuorossa, kuinka voit ratkaista osan ongelmasta tyylikkään nykypäivän turvateknologian avulla.

14.00–14.30 Yrjö Kukkapuro –Suomalaisen muotoilun mestari Yrjö Kukkapuron suunnittelu perustuu sekä esteettiseen että toiminnalliseen innovatiivisuuteen, käyttökokemukseen ja ergonomiaan, ja hänen töitään on ollut esillä museoissa ympäri maailmaa. Puheenvuorossaan

Yrjö Kukkapuron tytär Isa Kukkapuro-Enbom kertoo isänsä urasta ja luovuudesta

14.30–15.00 Suomalaista käsityötä sisulla, taidolla ja intohimolla

Perheyritys Anttiina valmistaa käsityönä puusta huonekaluja taidolla ja tunteella, käyttäjän iloksi ja elämänkumppaniksi. Aleksi Pahkalan haastattelussa huonekalusuunnittelija ja Anttiinan perustaja Antti Myllyniemi kertoo yrityksen tarinan.

15.00–15.30 Nukutko väärässä asennossa? Huono nukkumisergonomia tekee hengityksestä pinnallista ja aiheuttaa kipua ja kireyttä

Kiireinen arki saattaa pakottaa meidät pintahengitykseen ja huono nukkumisergonomia voi ylläpitää ongelmaa. Miten katkaista kierre? Tule kuuntelemaan asiantuntijan ja fysioterapeutin Valtteri Nyyssölän vinkit.

15 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations
FOLK OHJELMALAVA FOLK STAGE

TORSTAI / THURSDAY 14.9.

12.00–12.30 Vastuullinen sisustaminen

Kiinnostavatko paikallisten pienyritysten sisustustuotteet ja -palvelut? Tule kuulemaan tarinoita työstä, jotka kietovat yhteen vastuullisuuden, laadun, yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen. Kristine Böök-Paananen, Kotei Design.

12.30–13.00 Suomen Muotoilusäätiö: Muotoilu koskettaa kaikkia ja kaikkialla

Suomen Muotoilusäätiö edistää ja tukee muotoilun tieteellistä tutkimusta, koulutusta sekä kehittämistyötä. Tule kuulemaan Muotoilusäätiön toiminnasta toimitusjohtaja Heli Pöyryn puheenvuorossa.

13.00–13.30 Koti järjestykseen ammattijärjestäjän vinkeillä!

Suomen ammattijärjestäjät ry on mukana Habitaremessuilla. Tervetuloa kuulemaan koulutetun ammattijärjestäjän Laura Korkalaisen ajankohtaiset neuvot ja vinkit kodin järjestämiseen ja järjestyksen ylläpitoon.

13.30–14.00 Yksin, mutta yhdessä – Ehean tarina

Ehean tarina alkoi vierailulla hylättyyn tiiliputkitehtaaseen. Hullusta ajatuksesta syntyi polku, joka on edennyt eteenpäin ollen välillä kapeampi ja välillä leveämpi. Ehean brändi on syntynyt monen ihmisen voimin, vaikka työllistääkin virallisesti vain yhden henkilön. Puhumassa Ehea Living yrittäjä Tiina Roos

14.00–14.30 Välitämme – miten muotoilu tukee Postin vastuullisuustavoitteita

Yritykset tekevät nyt uraauurtavaa työtä vastuullisuuden parissa ja tähän tekemiseen on muotoilijoilla paljon annettavaa.

STAGE

Marjukka Mäkelä, Head of Posti Design kertoo esimerkkejä siitä, miten muotoilijat osallistuvat Postilla vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseen ja nivovat työnsä osaksi Postin vastuullisuusteemoja.

14.30–15.00 Nykyajan teknologian hyödyt päivittäisen arjen keskellä ovat kiistattomat, mutta miten sovittaa lisääntynyt elekroniikka harmoniseksi osaksi sisustusta?

Tule tutustumaan Verisuren

Anni Peimolan puheenvuorossa, kuinka voit ratkaista osan ongelmasta tyylikkään nykypäivän turvateknologian avulla.

15.00–15.30 Koko perheen uni – työkaluja hyvään uneen vauvasta vanhempiin

Tule kuuntelemaan uniohjaaja Teija Kautton vinkit lasten ja aikuisten hyviin uniin.

PERJANTAI /

FRIDAY 15.9.

11.30–12.00 Yhdessä – voiko muotoilu pelastaa suomalaisen käsityön?

Keskusteleva esitys suomalaisen käsityöperinteen säilyttämisestä muotoilun keinoin. Keskustelun moderoi Hakolan luova johtaja

Annaleena Hakola

12.00–12.30 Verhot kodin sisustuksessa

Tule kuulemaan inspiraatioita verhojen sävyistä, materiaaleista sekä ripustusratkaisuista ja miten ne vaikuttavat kodin sisustukseen.

Mari Paulanto, Mariel Interior Oy ja Taina Tiilikainen, Marimekko Oy

12.30–13.00 Suomen Muotoilusäätiö: Muotoilu koskettaa kaikkia ja kaikkialla

Suomen Muotoilusäätiö edistää ja tukee muotoilun tieteellistä tutkimusta, koulutusta sekä

16
FOLK OHJELMALAVA FOLK

kehittämistyötä. Tule kuulemaan Muotoilusäätiön toiminnasta toimitusjohtaja Heli Pöyryn puheenvuorossa

13.00–13.45 Kahden viikon remppa

Koti uuteen uskoon ennätysvauhdissa – mitä ottaa huomioon ja onko se edes mahdollista? Yrittäjä ja asuntosijoittaja Nata Salmela esittelee remonttikohteensa ja jakaa opit kustannustehokkaaseen remppaan.

14.00–14.30 Koti järjestykseen ammattijärjestäjän vinkeillä! Maria Laitinen Tavararemontti Oy:stä johdattelee pohtimaan, miten olemme päätyneet tilanteeseen, jossa kaikkea on liikaa ja miten saamme elämäämme kohtuullistettua.

14.30–15.00 Tapetoidaan

Yhdessä! Tapettitehdas Pihlgren & Ritolan tapetointinäytös

Tule seuraamaan, kuinka paperitapetti asennetaan seinälle siististi ja helposti. Yleisö pääsee myös itse kokeilemaan tapetointia!

15.00–15.45 Syksyn kukat sisustuksessa

Kukkataiteilija ja -stylisti Hanna Piippo jakaa puheenvuorossaan vinkkejä kauniisti kuivuvista kukista ja inspiraatiota omiin luonnonmukaisiin, kestäviin ja kauniisiin kukkakoristeluihin kotona.

16.00–16.30 Millainen patja on hyvä selälle ja tehokkaalle palautumiselle?

Puhumassa fysioterapeutti ja koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija Hanna Vaalio

16.30–17.00 Haussa kansikuvakoti Dekoon – eli kuinka sisustuslehden kotijutut valitaan?

Dekon toimituspäällikkö Aino

Loikkanen kertoo, kuinka kodit valitaan ja miten niistä koostetaan lehteen kiinnostava

FOLK OHJELMALAVA FOLK STAGE

kokonaisuus. Mihin asioihin kodeissa kiinnitetään huomiota? Miten oman kotinsa voi saada sisustuslehteen?

LAUANTAI / SATURDAY 16.9.

12.00–12.30 Sisätilat vaikuttavat hyvinvointiimme

Sisätilat vaikuttavat hyvinvointiimme monin eri tavoin, halusimmepa tai emme. Sisustussuunnittelija Kati Kokljuschkin, Sinne Room Oy kertoo, miten voit sisustuksella edistää hyvinvointiasi.

12.30–13.00 Suomen Muotoilusäätiö: Muotoilu koskettaa kaikkia ja kaikkialla

Suomen Muotoilusäätiö edistää ja tukee muotoilun tieteellistä tutkimusta, koulutusta sekä kehittämistyötä. Tule kuulemaan Muotoilusäätiön toiminnasta toimitusjohtaja Heli Pöyryn puheenvuorossa

13.00–13.45 Ammattijärjestäjien Paneelikeskustelu Kodin järjestämisestä keskustelemassa ammattijärjestäjät Maria Laitinen, Laura Holmström, Jenna Seppelvirta, Nea Laaksonen ja Sanna Pekkarinen

Paneelin juontaa ammattijärjestäjä Kiiki Vento

14.00-14.30 Kotisi tärkein hankinta – mitä vaikutuksia sängyllä on hyvinvointiimme ja terveyteen?

Kuuntele asiantuntija Valtteri Nyyssölän vinkit kuinka onnistua sinulle sopivan sängyn valinnassa.

14.30–15.00 Tapetoidaan Yhdessä! Tapettitehdas Pihlgren & Ritolan tapetointinäytös

Tule seuraamaan, kuinka paperitapetti asennetaan seinälle siististi ja helposti. Yleisö pääsee myös itse kokeilemaan tapetointia!

17 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations

15.00–15.30 Miten uni vaikuttaa aivoterveyteen?

Omilla unta tukevilla toimenpiteillä voi vaikuttaa unen laatuun ja aivojen toimintakykyyn. Fysioterapeutti Aaro Tyyskä kertoo vinkit siihen, missä asennossa olisi parasta nukkua ja onko väliä minkälaisella patjalla ja tyynyllä nukut?

15.30–16.00 Vaatimukset kasvoivat, mutta neliöt pienenivät – onko keittiö edelleen kodin sydän?

Millainen on keittiön rooli kodissa, mitä suomalaiset keittiöltä toivovat, miten keittiö vaikuttaa asunnon ostopäätökseen ja millainen keittiö toimii pienissäkin neliöissä? Mukana keskustelemassa ovat radio- ja tv-juontaja Anni Ihamäki, Novartin keittiösuunnittelija Anna Lojama, sisustusvaikuttaja Kerttu Pylvänäinen ja kiinteistövälittäjä Erika Ylimutka

SUNNUNTAI / SUNDAY 17.9.

12.00–12.30 Miksi palkata sisustussuunnittelija?

Sisustussuunnittelija Tintti Virtanen Sisustuspalvelu Interiasta kertoo, kuinka sisustussuunnittelija voi auttaa tilojesi suunnittelussa ja miten saat täyden hyödyn ammattilaisen palveluista.

12.30–13.00 Suomen Muotoilusäätiö: Muotoilu koskettaa kaikkia ja kaikkialla

Suomen Muotoilusäätiö edistää ja tukee muotoilun tieteellistä tutkimusta, koulutusta sekä kehittämistyötä. Tule kuulemaan Muotoilusäätiön toiminnasta toimitusjohtaja Heli Pöyryn puheenvuorossa

FOLK OHJELMALAVA FOLK STAGE

13.00–13.30 Tavaratasapainoilua

Ammattijärjestäjät Jenny Poikela ja Jenna Seppelvirta kertovat kodin järjestämisen mahdollisuuksista ja tavaranhallinnasta. Tule kuuntelemaan kuinka voit muuttaa kotia vastaamaan tarpeitasi!

13.30–14.00 Hyvän tyynyn resepti – asiantuntijan 5 vinkkiä Luennon aikana saat fysioterapeutti ja nukkumisergonomian asiantuntija Henri Niemiseltä konkreettisia vinkkejä tyynyn valintaan.

14-14.30 Uusin patjateknologia – hyödyt nukkujalle, ja mitä pitää huomioida, jotta uni paranee?

Jotta voit nukkua hyvin, tulisi ergonomisen patjan lisäksi ottaa huomioon myös esimerkiksi makuuhuoneen lämpötila, valaistus ja häiriötekijöiden minimointi. Miten voit optimoida nukkumisympäristösi – tule kuuntelemaan asiantuntija Jesse Huurrekorpi vinkit!

14.30–15.00 Tapetoidaan

Yhdessä! Tapettitehdas Pihlgren & Ritolan tapetointinäytös

Tule seuraamaan, kuinka paperitapetti asennetaan seinälle siististi ja helposti. Yleisö pääsee myös itse kokeilemaan tapetointia!

18

DECOR-LAVA JUONTAJA

Marianna Bruno, yrittäjä, juontaja ja esiintyjä

Historian ja nykypäivän persoonallisia kohtaamisia –keskustelua antiikista ja vintagesta

Kulttuurituottaja ja vintagen asiantuntija Amanda Kääriäinen (Vintage Style Events HKI) kokoaa antiikin ja vintagen maailmaan sukeltavan viisiosaisen keskustelusarjan Habitaren Decor –lavalle. Keskustelut toteutetaan päivittäin klo 13.00–13.45. Viiden eri aloilta tunnetun vierailijan kanssa syvennytään antiikkiin ja vintageen kullekin keskustelijalle ominaisesta näkökulmasta ja pohditaan, miten menneiden aikakausien aarteet ovat sulautuneet osaksi yksityiskodin tai yrityksen sisustusta sekä millaista lisäarvoa ja elämyksellisyyttä syntyy, kun uusi esine korvataan antiikkisella tai tuoreemmalla jo rakastetulla vaihtoehdolla. Keskustelua ohjaa ennen kaikkea

ajatus siitä, millaista tarinaa ja tunnetta esineen mukana voi välittyä.

Ke: Ainutlaatuisen tunnelman luominen vanhoilla esineillä stailauksiin ja lavastuksiin

Vieraana tv- ja elokuvalavastaja sekä saunayrittäjä Juulia Jokinen

to: Menneet aikakaudet osana cocktailkulttuuria ja tarinan kerrontaa

Vieraana Trillby & Chadwickin ravintolapäällikkö Anniina Viskari pe: Lisäarvon luominen visuaalisiin kokemuksiin esineillä, joilla on tarina

Vieraana konseptimuotoilija ja stylisti Fanni Lyytikäinen

la: Historian ja nykypäivän kohtaamisia tämän päivän taiteessa

Vieraana kuvataiteilija Karoliina Hellberg

su: Alan konkarin näkemyksiä antiikin ja vintagen ainutlaatuisuudesta

Vieraana antiikkialan asiantuntija Wenzel Hagelstam

Toimiva ja kaunis järjestys –ammattijärjestäjä Kiira Vuorisen vinkit, la klo 12.00–12.30

Ammattijärjestäjä Kiira Vuorinen jakaa parhaat vinkkinsä toimivan ja kauniin kodin luomiseen. Lisäksi hän opastaa toteuttamaan toimivan pohjan keittiölle sekä vaatehuoneelle.

Kädenjäljillä – Suomalainen käsityö osana modernia kotia ke ja la klo 14.30–15.00

Ajatus suomalaisesta käsityöstä saattaa usein nivoutua viime vuosisatoihin, perinteisiin ja keinutuolissa villasukkien valmistamiseen. Erilaisia materiaaleja ja useiden eri yrittäjien taidonnäytteitä yhdistäen, saadaan aikaan upea kokonaisuus. Näin kotimmekin on mahdollista kulkea suomalaisen työn kädenjäljillä. Kaarnavillan Päivi Pihlajamäki kertoo, miten suomalainen kädenjälki tuodaan osaksi modernia kotia, tuoden esiin käsityön arvo ja mahdollisuudet.

DECOR-LAVA
19 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations

HANDMADETYÖPAJAT

Habitare Handmade -alueella kävijät pääsevät osallistumaan työpajoihin.

Työpajat joka päivä Decor-hallin Handmade-alueella 3h29

CIHU-SAVITYÖPAJOISSA

VOIT LUODA JOTAIN

UNIIKKIA JOKA PÄIVÄ

KLO 11–12 JA 15–16

CIHU Savityöpajoissa kaikki onnistuvat luomaan jotain ainutlaatuista. Hetki omaa aikaa tekee aina hyvää – myös messuilla! Savityöpajassa tekemäsi tuote toimitetaan Cihu Studiolle kuivumaan, viimeistelyyn, raakapolttoon, lasitukseen ja lasituspolttoon. Valmis tuote toimitetaan tekijälle kotiin. Puolet savityöpajan paikoista myydään ennakkoon Cihun verkkokaupassa HYPERLINK ”http://www.cihu.fi/”www.cihu.fi ja puolet paikoista täytetään saapumisjärjestyksessä pajan alkaessa.

Pajamaksu on 60 €

Yhdessä käsillä tehden -työpajat ke–su klo 13–14

Taito Etelä-Suomen työpajoissa nautitaan käsillä tekemisen ilosta yksin ja yhdessä. Habitare-kierros tarjoaa ideoita ja inspiraatiota: tule kanavoimaan luovuutesi käsillä tekemiseen! Työpajoihin voit osallistua itseksesi tai yhdessä ystävän, lapsen tai vanhuksen kanssa.

Copper Rose Crafting Workshop to–su klo 17–18

Make a rose from a copper sheet in this workshop led by Zen Tanaka, 19th-generation Master Copper Craftsman of Sendai City’s historic copper studio, Tazen. From decorative elements for temples and monuments, to cookware for daily life, Tazen has been crafting copper for the people for over 400 years.

20
@Chikako Harada

HABI KIDS KUTSUU PIIRTÄMÄÄN JA

ASKARTELEMAAN METSÄÄN!

Habi Kids (osasto 6r60) on kuvittaja ja taiteilija Matti Pikkujämsän luoma värikäs minimaailma, joka tarjoaa paikan käsin tekemiseen ja saa hetkeksi unohtamaan padit ja laitteet.

Matin maalausateljeessa kävijät pääsevät ihastelemaan lähietäisyydeltä Matti Pikkujämsän luomistyötä. Matti on paikalla Habi Kids alueella päivittäin. Katso tarkempi aikataulu habitare.fi

Non-stop työpajassa järjestetään hassut teekutsut metsän keskellä! Tule tekemään juhlat metsänväelle. Tarjoiluja tehdään koko Habi Kidsin ajan, lopputuloksena askarreltu herkkupöytä, jonne kaikki ovat tervetulleita! Työpajan toteuttaa Skidit-kollektiivi, joka liputtaa leikkisän elämän puolesta ja tuottaa supersuosittuja Skidit-tapahtumia, kuten festareita, risteilyjä ja diskoja.

Viikonloppuna Mennään metsään! – muskareissa Kallion Musiikkikoulun muskariopettajien johdolla selvitetään, mitä kaikkea metsässä voikaan nähdä ja kuulla?

Lauantaina ihana Pohjois-Helsingin musiikkiopiston minipuhkuorkesterin konsertissa raikaa iloisesti sekaisin tutut, tuntemattomat ja enisajan kuin nykypäivänkin hittibiisit!

Sunnuntaina Salapoliisi Mäyrän duon lauluretkellä tutustutaan metsän asukkaisiin ja seikkaillaan yhdessä! Löytyykö laulu puusta vai maasta? Entäs kenelle on maistuneet kadonneet eväsporkkanat?

Katso koko Habi Kids riemukas ohjelma habitare.fi

21 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations HABI KIDS

MUKANA HABITARESSA EXHIBITORS

Näin luet messukarttaa!

Esim. 6H98: 6=halli, H=käytävä ja98=osasto

22 .TEBIAN 6d40 4PLUS 6h98 A Acaos Oy –ClickitUp lasikaiteet 7d100 Admax Marketing Oy 3e27 Aitokaluste Oy 7n130 AJK-Jatkokoulutus 7r130 A-lehdet Oy 6b50 Almedahls 6c60 Ammattiopisto Live 3g12 Annala Oy 6e40 Anne Marttila-Ojanen 3b29 Anne Mäkelä 3d10 Anne Nygård 3c20 Anno Collection Oy 6f48 Anttiina Oy 3h21 Arkivé Atelier 6r9 Armas Design Oy 6h68 Aroma Sense Finland Oy 3g26 Art Marlena Luukkonen 3d20 Artonella OÜ 3h10 Asun 6d48 Aurinkopuro Oy 6h21 Aurinkoteho Oy 7f150 AVERI 6n61 Axel Schindlbeck Industrial Design 6n99 B Basebeton Oy 6f61 BASTA 6e20 Bjelin Finland Oy 6h90 Bloun Oy bObles leikkipaikka 6r82 Bolon Finland Oy 6p4 Bonden 6n7 C Caesarstone 6k41 Cent-listat Oy 6h80 Cihu Design 3e10 Come to Finland Publishing Ab Oy 6k29 Colornova 6n20 Crystal World 7e150 CWN-Direct Oy 7h129 D Deco Paja 3f25 Deko, Maalla, Kotiliesi ja Anna / Otavamedia Oy 7r101 Dekofloor 7e110 Design Foundation –Suomen muotoilusäätiö 6m28 Designmuseo 6k48 Dinox Sport Oy 6r80 Doorie Oy 6f41 Dream Cozy 6e50 E Easywallprint Oy, kuvaseinalle.fi 7d102 EcoFurn Finland Oy 7m150 EcoFurn Finland Oy 7n150 Ehea Living 6h9 Elega Oy 7e120 Elina Ulvio 6n65 Elisa Oyj 7e128 Elisa Penttilä 6n4 Emma Theman 6m23 Eri Design Oy 6n60 EVAVAARADESIGN 6d71 Ewona Finland Oy 7d118 F FAB HOME 3f26 Fargo Vintage 6k8 Finarte 6f50 Finsoffat Oy 7h128 Flying Carpet Oy 6h5 FM Mattsson Finland Oy 7g110 F-Musiikki Oy Eteläinen aula FOSTO – Bright Scandinavian Design 6h2 Franckly / Finnish Design Shop 6n8 Fur Carpet Ateljé 7m101 G Galleria Caija 3c28 Genelec Oy 6k58 Gigantti Oy Ab 7d131, 7d129 Glorian koti 7k101 Grado Design Oy 6k61
23 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations H Haapasalon Hatsapuri Pohjoinen Ulkoalue HABITARE CHOICE 6n1 Hakola 6d20 Hanni Pälvi 3d10 Heirol Oy 6e50 HELFOTO 3c19 HETKINEN 6e58 Hietakari 6m50 High Way of Life Oy 3f31, 3c2 Himmee Oy 6h29 himmeli.net 3g13 Hintsanen, Päivi –kuvataiteilija 3c18 Hizero Lattiapuhdistin 7d140 Hohdepinnoitus 7g123 Humantool Oy 7m100 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 6p86 I Idasstil 6h1 Idealahjat Ky 3g21 Iittala 6n5 Iloinen Keittiö 3g27 Innogreen Viherpysäkki Eteläinen ulkoalue Innojok Oy 6h48 INR Iconic Nordic Rooms 7g120 INTO Concept Oy 6f1 iRobot 7d130 Isku Koti Oy 7k128 Isokummun Kehräämö Oy 3k17 J JDM Media Oy 3e4 Jenni Inberg Art 3d11 Jokipiin Pellava Oy 6m4 Josh Krute 6n81 Jukka Rintala Oy 3d19 Juuripuu 6k20 K Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 6p68 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 3h13 Kaarnavilla.fi 3h15 KaikuArt Oy 3e11 Kansi ja Veitsi 3f23 KARE Design Finland 3e19 Karhuvuoren Terveyspalvelu Ky 3e31 Kaunist 3k25a Ketunpesä Handmade 3k27 Kik-products 3k23 Kinnarps Oy 6p5 Kivalo Design 3k25 Konto Oy 6k59 Kustom.fi 6d61 Kuusilinna Oy 6d50 Kvadrat 6a50 L Laanya export & import 3G19 Laattaleevi Oy 7g110 Laine Janne Sakari 3d10 Lamppukauppa Led Store Oy 7d128 Lanka ja Muovi Oy 6e71 Lapelland Finland Oy 6k1 Lapuan Kankurit Oy 6b48 Lasilinkki 6e50 Lasistudio Jan Torstensson Oy 3k19 LAURITZON 6f20 Lina 3h2 Liukuovitehdas 7n160 LUHTA HOME 6m48 Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto 6p90 Lumon Suomi Oy & Suomen Visor Oy 7h140 Lundia Oy 6e41 M Made by Choice 6d49, 6c71 Malaysia Timber Industry Board – Tanggam Design Center 6d60 Maskun Kalustetalo Oy 7k130 Matikainen Hannamari 3d10 MATRI 6e50 Matti V Toivola 3c39 Mauri Kalliomäki 3c28 Mellow Design 3e2 ME-talli Oy 3k18 Miian kuvia – Miia Ikimeri 3c27 Milieu 6d49 Milla Vaahtera 6n62 Minna-Kortti Oy 3f21 Momono Oy 6k28 Mukelomesta Oy 3e39 Mumu Group OÜ 6h58 Munkkiniemen Taide 3c11 Muoto Vintage 3k11 N Naka Finland Oy 6d70 Nanoksi Suomi Oy 7g129 Narvi Oy 6m40 Naturalfloor 7k102 Nerostein OÜ 7g121 Nikari 6d41 Nokuro Design 3k29 Noora Svärd 3d21

MUKANA HABITARESSA EXHIBITORS

24 Nordic Swan Living Oy 6m20 Novart 6k49 Novitek 7r151 NSS-Palvelu Oy 6h20 Nuppu Print Company Oy 6n21 O Ocean Spirit Oy Ab 3h26 Olkilevy 6n2 Omakoti-messut 7m158 Omawa Oy 7h100 Oomi 7e158 OPDECO OY 6e91 ORIMEDA UAB 3f27 Oshinsha 6n28 P Pakfan 3g24 Pa-Ko Art 3d13 Palaset 3g15 Parkettiliike Widgren Oy 7n103 Pauliina Rundgrén HandiCrafts Oy 6m21 Pelastakaa Lapset ry 7f159 Pia Feinik 3c10 Pidät 6p63 Porin Villa ja Peite Oy 6m2 Power Finland Oy 7f130, 7g130 7e130 prointeriore 7d101 Protosshop 6n80 Pukinmäen Puutarha 3g31 Puresolid Oy 7g128 PUUKAI 6p61 Puusepänliike Wooden Oy 6f40 R R.A.O FINLAND Oy 3f20, 3f28 Radis 6k40 Reetta Hiltunen (taiteilija/muotoilija) 6n23 Ria B. 3e20 Riku Taneli Toivonen 6n85 Rimaseinäkauppa 6k99 RLP Design Oy 6r29 Ruokamessut & Satokausikalenteri 3g23 Ruoti art & Design 3e21 Ruth Terras 3g20 S Saari-keittiöt Oy 6e50 Sahrasshop Saija Ben Younes 3d26 Salli Systems 7n101 Salpakirja Oy 3f29 Sannatuote 3f11 Saviukumaja 6f58 Savonia 6p80 Sector Alarm Oy 7h150 SEES 6p9 Selja Raudas – kuvataiteilija 3d29 Sentakia Oy 7g110 SEPUU Furniture 3h23 Sete Oy 6n48 Silvann 3f1 Sissarit 7r132 Skanno 6e50 Smedbo Aktiebolag 7d110 StepFix Oy 7d120 Stikla Serviss SIA 7f110 Studio Frö 6r1 Studio Simo Lahtinen 6n89 Sunday Souk 3e18 Suomen Alfa- Cleaning Oy 7d148 Suomen ammattijärjestäjät ry 7p160 Suomen Betonileimasin Oy 7g119 Suomen Käsityön Ystävät Oy 6e40 Suomen Luonnonmaalit Oy 6n9 Suomen Voimistelutuote 7n100 Susanna Snellman 6r21 Sustonable 6n6
Taide-Art Marja Maljonen, Kuvataiteilija, taidemaalari 3c21 Taito Etelä-Suomi ry 3h11 Talentshop 6n68 Tammer Brands Outlet 7h130 Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy 6k81 Tarkett Oy 6e50 Taulukiskot.fi 3e11 Telia Finland Oyj 7g150 Tempur 6f60 Tero Kuitunen 6n69 Terratinta Group Srl 7e118
T

HABITAREMATERIALS 6K60

HABITARE PRO

25 Muutokset mahdollisia / Subject to alterations Thermex Scandinavia A/S 7f119 Think Today 3k15 Timberwise Oy 6k50 Tmi Mervi Kuusipohja 3f10 Toiveuni 7k141 Tuias 3h19 Tulikivi Oyj 6e50 Tuulisalmi 3f12 U Udumbara 6n60 UDUMBARA helsinki keramiikka studio 6r5 Ullakko-tuotteet 3k21 Unicenter Oy 7n140 Unikulma Oy 6n50
Valona Oy 3g10 Verisure Oy 7f151 Verso Design Oy 6e60 Via Minnet Oy 6h28 Vincent van Robot 6b71 Virtasen Maalitehdas Oy 6e50 Virve Lilja 3d10 VM-Carpet Oy 6h50 Woodio Oy 6f59 Woodnotes Oy 6b40 WorkRelax Oy Ab 7g158 Workroom 3e13 Y Yamaha Music Europe GmbH Eteläinen aula
V, W
Aino.ar 6c78 Applicata ApS 6b80 Arvolista Oy 6b90 Ateljé Lyktan & iGuzzini 6b61 Cane-Line 6b80 Copenhagen Furniture Factory 6b80 Danish Pavilion 6b80 Dekostudio 6b90 Ecophon 6b90 Envac 6c80 Gerflor Oy 6b90 Glimakra of Sweden 6b91a Hansaprint Oy 6b70 iGuzzini Finland & Baltic Oy 6b61 InnoGreen 6b68 Koskisen Oyj 6c68 Kvik A/S 6b80 Ledvance Oy 6b90 Martela Meeting Lounge 7b100 Modeo Oy 7b111 Mood Works Oy Ltd 6b69 Naver Collection 6b80 NorviGroup Denmark A/S 6b80 Nuura 6b80 Organic Polska Sp. z o.o 6c90 Polaria Oy 6b90 Polestar Eteläinen Ulkoalue Restatop Oy 7b118 Oy Sika Finland Ab 6b90 Smedbo 6b90 Søren Lund Møbler 6b80 Studio Antti E Oy 6c70 Svedbergs Oy Ab 6b90 Tammiholma Oy 6b90 Tarkett X Kyrö Central bar Top-Cousins Oy 6b81 TreCe AB 6b91b Unidrain Oy 6b90 Vihersisustus Luwasa Oy 6c98 Aurubis Finland Oy Bjelin Finland Oy BOLON Cent-Listat Oy Cover Story Oy CWP Coloured Wood Products Oy Johanna Gullichsen Oy Ab Annala Oy Lasilinkki Oy Novenberg Oy Novo Wood Oy Ltd Lauritzon Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy Siparila Oy Habitarematerials Tarkett Oy DURAT Tulikivi Wienerberger Oy Ab VM-Carpet Oy

MUKANA HABITARESSA EXHIBITORS

ANTIIKKI & VINTAGE

26
A Ajan-Muisto Oy 3b24 Ajanpatinaa, Tarja Pousar 3a20 Art Sampo 3a2 B Barlume Vintage 3b11 Brummer & Brummer Oy 3a11 E Emman Aarrearkku 3b28 Esoteeriset Jalokivet ry 3b31 H Hamsterila 3a31 Härkmeren ja Siipyyn perinnetaloyhdistys ry 3b39 J Juhan Antiikki ja Design Oy 3b38 K Oy T-S Kerstin Puustinen Ab 3b40 Korundi Aino Peltonen 3a25 Korupaja Helmi 3a15 L Lembi-Tawara 3a24 M Tmi Marja Honkamäki 3a32 Marja Jaatinen 3a19 Mauri Mäkinen 3a21 P Pekka Liira 3b20 R Roobertin Ostoja myyntiliike ky 3a39 S Sarin Vintage Home Oy 3a29 tmi Satu Natunen 3a38 Sisustus AMO Vintage Design Art 3b15 Sesanne Oy 3b13 T Tervaskievari 3b19 Tervaskievari 3b25 Tino Lehtinen 3a10 Topique Design 3a30 Tolkontiikki 3a28 Tmi Tuomo Oinonen 3b21 U Ulla Valkamo 3a18 V Verhoomo 52 3b14 Vintage Style Events HKI 3b2
Messuoppaan tiedot perustuvat näytteilleasettajien 4.9.2023 mennessä jättämiin tietoihin. Messukeskus ei vastaa virheellisyyksistä. Muutokset mahdollisia.

Halli Hall

Lasigalleria Glass Gallery

Sisäänkäynnit halleihin merkitty punaisin nuolin Entrances to the halls are marked with red arrows

Pohjoinen sisäänkäynti Northern Entrance

Messukeskus Parkki Car Park

Halli Hall 6 Halli Hall 3

HIFImessut 16.-17.9.

Kokoussiipi ja Holiday Inn Expo -hotelli

Eteläinen sisäänkäynti Southern Entrance

Kokoussiipi sisäänkäynti Conference Centre Entrance

HIFImessujen alue löytyy, kun nouset portaat ylös Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin oikealta puolelta. Raitiovaunu ja Taxi

Habitarematerials Choice Habi Kids Habitare suunnittelukilpailu The Block: Talentshop Protoshop Habitare Pro Arena ASUNkorttelit Yhdessä / Togetherteemanäyttely Habitare popup Kvadrat Genelec Lounge Folklava Decorlava Habitare Handmade FOLK ANTIIKKI & VINTAGE AHEAD DECOR SISLA TAIDE Decor POP UP shop KARE design Hifi 1 2 40 41 59 40 41 50 60 80 129 118 6m 6k 6h 6f 6e 6d 6c 6b 6n 6r 6m 6k 6h 6f 6e 6b 6r 6n 6m 6k 6h 6e 6d 6b 6r 7h 7f 7d 7e 7k 7g 7r 7h 7f 7d 7e 7k 7g 7r 7n 7p 7r 7n 6p 1 2 2 2 1 5 9 1 2 Habitare 2 2 1 5 4 5 5 4 7 8 9 9 9 4 6 20 20 20 20 20 20 20 20 21 8 23 21 21 21 28 29 28 28 23 29 28 29 48 49 41 40 48 48 48 40 49 48 41 49 40 48 48 41 40 48 40 40 48 50 50 50 50 50 50 50 50 59 58 58 58 58 51 61 68 81 80 60 61 60 71 70 72 80 80 91 60 61 68 61 69 70 78 80 90 71 81 91a 91b 98 68 70 71 80 90 71 100 111 119 118 110 101 102 100 100 101 100 103 101 100 101 102 101 128 128 131 110 110 110 110 119 118 119 118 120 128 120 122 123 121 128 129 120 128 129 130 140 148 130 130 130 130 130 130 130 132 140 150 150 150 158 160 160 160 150 150 158 141 140 150 158 151 159 150 158 160 162 161 61 63 90 86 80 68 60 60 62 85 81 69 65 61 68 99 91 89 96 99 80 98 90 80 82 90 99 98 60 2 1 2 2 2 4 2 1 3 10 11 10 11 15 10 10 11 13 15 19 19 18 11 1715 21 23 23 21 29 29 25 25 27 11 10 12 11 13 10 15 19 18 11 13 10 19 12 11 13 16 18 19 11 13 19 13 18 16 10 19 15 14 21 20 25 24 29 28 19 18 31 38 39 38 32 30 28 24 20 40 41 39 31 29 25 21 28 20 39 29 31 39 39 39 31 31 31 28 29 28 29 26 27 20 22 24 23 25 27 26 21 23 26 21 27 20 23 21 20 28 20 29 21 21 27 26 20 3g 3f 3e 3d 3c 3b 3a 3k 3h 3g 3f 3e 3d 3c 3b 3a 3h 160 140 6n 6m 6k 6h 6f 6e 6b 6r 6d Design museo Polestar Polestar 7
Ulos Exit
Alagalleria Lower Gallery
WC WC WC WC WC WC WC WC Paddington Pub Café Milano Friends & brgrs Piazza Italia Wining Wine Bar Wok´n´Curry Hanko Aasia Pizza & Grill Candy Café Trio Rooftop Bistro & Café Pihka & Bar Platta Lilla Strindberg Open 24 hours
Tram and Taxi
Pasila
300 m
Pasilan asema
railway station

I.RoobertinkatuRatakatuLaivurinrinne

SHOWROOMIT HELSINGIN KESKUSTASSA SHOWROOMS IN THE HEART OF HELSINKI

SHOWROOMS

AArvolista 3

A.S. Helsingö 1

BOLON 2

Cover Story 3

Dekostudio 4

DURAT 5

Finarte 6

Finsoffat 7

Geberit 4

Gerflor 4

Hakola 8

Hietakari 9

Hästens 10

Iittala 25

ISKU 11

K-Rauta PRO 4

Kuusilinna 12

Kustom 13

Kylpyhuonekeskus

Temal and Partners 14

Lauritzon 15

Eat & Drink

Lundia 16

MATRI 17

Mirror Line Oy 14

Naava 18

Naka Finland Oy 14

Nikari 25

Novenberg 19

Oras 14

Orizzonte 20

Polaria 4

Polestar 21

Rej-Design Oy 14

Stockmann 22

Svedbergs 4

Svensson 23

Taito Shop 24

Tammiholma 4

Temal 14

Tikkurila 4

Unidrain 4

Woodnotes 25

Ravintola Teatteri / NoHo 26

Other Destinations

Visitor information

Keskuskatu, Railway station

Polestar test drives 27

Train to Main Exhibition

All local trains go to Pasila, 5 min.

Tram to Main Exhibition

Trams 7 and 9

Design Museum 28

Akateeminen Kirjakauppa / Academic Bookstore x Alvar Aalto Foundation 29

Installations

Ravintola Teatteri x Annala Fabrics 30

Fabric Forest 31

HABITARE habitare.fi

Ke 9–18 (9-12 vain ammattilaiset, media ja VIP-vieraat)

To 10–19, pe 10–20, la–su 10–18

Hifimessut

hifimessut.fi

La–su 10–18 / Sat–Sun 10 am–6 pm

Liput

Osta lippusi verkkokaupasta viimeistään 12.9.2023 niin saat sen edullisemmin! shop.messukeskus.com

Liput ovelta alkaen 23 €/16 €.

Pysäköinti

Pysäköinnin laskutuksesta vastaa EuroPark. Maksutavat: etukäteen osoitteesta messuparkki.autopay.fi, lähtiessä maksamalla automaattiin, mobiilimaksu EasyPark-tai ParkMan -pysäköintisovelluksella (mahdollinen palvelumaksu lisätään pysäköinnin hintaan), jälkikäteen 48 h sisällä osoitteessa autopay.io tai EuroParkin laskulla. Hinta: messukeskus.com.

Liikenneyhteydet

Messukeskukseen pääset Helsingin keskustasta raitiovaunulla sekä kaikilla lähiliikenteen junilla. Yhteydet löydät HSL:n reittioppaasta: hsl.fi Pasilan asemalta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen.

Vaatesäilytys

Sisäänkäynneillä, palvelun hinta on 4 €/takki. Vaatesäilytykseen voi takin lisäksi jättää yhden laukun.

Ensiapu

Alagalleriassa, puh. 040 450 3237.

Ravintolat

Messukeskuksen ravintolamaailmaan kuuluu erilaisia ravintoloita ja kahviloita, joissa on tarjolla mm. salaatteja, kotiruoka-annoksia, erikoiskahveja ja herkullisia leivonnaisia.

Turvallisesti messuille: www.messukeskus.com/ turvallisuusohjeistus

Järjestäjä

Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki asiakaspalvelu@messukeskus.com, puh. 040 450 3250

Wed 9 am–6 pm (9 am–12 pm professionals, media and VIP guests only) Thu 10 am–7 pm, Fri 10 am–8 pm, Sat–Sun 10 am–6 pm

Tickets

Buy your ticket online no later than September 12 and get it cheaper! shop.messukeskus.com

Tickets at the door starting from €23/€16.

Parking Payment options:

• before arriving at messuparkki.autopay.fi

• parking payment machines

• afterwards during 48 hours online: autopay.io

• Easypark or ParkMan -application

Price: www.messukeskus.com.

Transport connections

You can get to Messukeskus from the city center by tram and all commuter trains. Check routes hsl.fi

Pasila railway station is just a 300-metre walk from Messukeskus.

Cloakroom

At the entrances, €4/coat (one bag included)

Restaurants

While enjoying the event, guests are offered several possibilities for refreshments. There are over 20 restaurants in the venue.

First aid:

In the Lower Gallery, tel. +358 40 450 3237

Safely to events: www.messukeskus.com/ safetyinstructions

Organiser

Helsinki Expo and Convention Centre, Messuaukio 1, FI-00520 Helsinki customer.service@messukeskus.com, tel. +358 40 450 3250

Painotuotteet 1234 5678 YMPÄRIS ÖMERKKI MILJÖMÄRKT Painotuotteet 4041-0619 ClimateCalc CC-000084/FI PunaMusta Magazine H I I LINEUTRAAL PAINOTUOT E
HERNESAARI EIRA ULLANLINNA KATAJANOKKA
KAMPPI KLUUVI KRUUNUHAKA PUNAVUORI Olympia Terminal Katajanokka Terminal Merikatu Tehtaankatu Vuorimiehenkatu Jääkärinkatu Telakkakatu Perämiehenkatu Tarkk´ampujankatu Arkadiankatu Apollonkatu Yliopistonkatu Liisankatu Kirkkokatu Kauppiaankatu Luotsikatu Snellmaninkatu Mariankatu Meritullinkatu Katariinankatu E.makasiinikatu P. Roobertinkatu Bulevardi Lönnrotinkatu Uudenmaankatu
HAKANIEMI
Punavuorenkatu Merimiehenkatu Pursimiehenkatu Sepänkatu Kalevankatu Fredrikinkatu Runeberginkatu Annankatu Albertinkatu Hietalahdenkatu Yrjönkatu Unioninkatu Unioninkatu Eteläranta Korkeavuorenkatu Erottajankatu Kanavakatu Kasarmikatu Fabianinkatu derinkatuNervanSimonkatu Rautatienkatu RAILWAY STATION Abrahaminkatu KalevankatuLönnrotinkatu Laivurinrinne Mariankatu Pohjoisesplanadi Aleksanterinkatu KAARTINKAUPUNKI Eteläesplanadi Tähtitorninkatu 8 10 9 11 12 16 14 13 15 17 28 18 19 20 22 23 24 25 i i Mikonkatu Mikonkatu Keskuskatu 27 30 21 29 26 31 Mannerheimintie 1 2 5 6 7 3 4