Kloakmessen 2020 - Brochure

Page 1

23. - 24. JANUAR 2020

KLOAKBRANCHENS FAG- & INDKØBSMESSE HVORFOR? 3.038 BESØGENDE FAGFOLK TAGER IKKE FEJL

DM I KLOAK SKABER TRAFIK PÅ MESSEN

MESSE C, VESTRE RINGVEJ 101, 7000 FREDERICIA MESSE@MESSE.DK - WWW.KLOAKMESSEN.DK


M D I

K A O KL 2020

3.038 FAGFOLK Med 138 udstillende firmaer blev Kloakmessen 2018 den hidtil største udgave af Kloakbranchens Fag- og Indkøbsmesse, og en stigning i antal besøgende på 6% gjorde også messen til den mest velbesøgte. Nu har du muligheden for at være med på to effektive messedage, hvor der demonstreres løsninger og vises nyheder, teknik, services og gode messetilbud til kloakbranchens fagfolk.

HVOR SKER DET?

MESSE C, Fredericia danner igen den professionelle ramme om messen i to sammenhængende og identiske haller på et 8.000 m2 stort samlet messeareal – lige i hjertet af Danmark.

HVAD ER DET? DM i Kloak afholdes hvert andet år på Kloakmessen i Fredericia, som en central og integreret del af messen – i 2020 dog på en ny placering. Her dyster elever, rørlæggere og kloakmestre, så der ved messens afslutning kan hædres tre vindende personer og deres virksomheder. DM er med til at fastholde stoltheden ved faget, og demonstrerer hvordan der hver dag leveres kvalitetsarbejde hos kunderne.


MØDESTEDET På Kloakmessen udstiller leverandører inden for blandt andre følgende produktområder:

• Kloak TV-inspektion • Gravearbejde/minigravere/rendegravere

• Belægningsarbejde • Jordarbejde • Betonarbejde • Strømpeforing • Nedsivningsanlæg/ faskiner

• Regn- og

spildevandsafledning/opsamling

• Dræn/omfangsdræn • Højvandslukke

• Rottestop/

skadedyrsbekæmpelse

• Slamsugning/spuling • Pumper • Rør/fittings • Ventiler/rørkoblinger/ manchetter

• Brønde • Arbejdstøj/udstyr • Uddannelse • Værktøj • Tanke • Varevogne m.v.

Kloakmessen bliver besøgt af blandt andre følgende besøgsgrupper:

• Kloakmestre • Rørlæggere • Entreprenører • Murere • Anlægsgartnere • Brolæggere • Kommuner

• Struktører • Maskinstationer • Ingeniør-/rådgivningsvirksomheder

• Forsyningsvirksomheder • Leverandører til kloakbranchen m.fl.

Overskuelig og med fagligheden i top Besøgende


Super professionel og god messe og meget synlig markedsføring Udstiller

DINE KUNDER INVITERES Som udstiller får du del i en effektiv markedsføringspakke med annoncering i relevante medier – såvel trykte som online – og direkte invitationer til at tiltrække dine kunder, ligesom MESSE C´s presseteam sikrer omtale i medierne, før, under og efter messen. Vi samler alle informationer for både dig og de besøgende på www.kloakmessen.dk

STANDSALG OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Udfyld og indsend tilmeldingsskemaet eller book din stand på www.kloakmessen.dk – så er du med i centrum, når Danmarks største kloakevent finder sted.

MESSENS ÅBNINGSTID

KONTAKT

Torsdag d. 23. januar

kl. 09.00 - 16.00

Fredag d. 24. januar

kl. 09.00 - 15.00

Telefon.: +45 7592 2566 Mail: messec@messec.dk Web: messec.dk / kloakmessen.dk Kontaktpersoner: Salgskonsulent Nicky Nygaard Nielsen og messechef Lars Søndergaard.

Fagfolk har gratis adgang mod registrering

OPBYGNING Tirsdag d. 21. januar

kl. 08.00 - 18.00

Onsdag d. 22. januar

kl. 08.00 - 18.00

Torsdag d. 23. januar

kl. 07.00 - 08.00

NEDTAGNING Fredag d. 24. januar

kl. 15.00 - 22.00

Mandag d. 27 januar

kl. 08.00 - 12.00


i

Perfekt til netværk med leverandører og kolleger. Besøgende

VÆRD AT VIDE

UÆNDREDE STANDPRISER 9 - 26 m2

kr. 1.095,- pr. m2

27 - 53 m2

kr. 985,- pr. m2

54 - 107 m2

kr. 825,- pr. m2

Større end 108 m2

kr. 650,- pr. m2

Alle stande leveres ekskl. standopbygning.

BETALINGSBETINGELSER Standlejen forfalder til betaling med 50% den 15. oktober 2019 og de resterende 50% den 6. januar 2020.

TILMELDINGSGEBYR Obligatorisk tilmeldingsgebyr kr. 2.695,- pr. udstiller. Gebyret forfalder til betaling ved kontraktens returnering og inkluderer presseservice, personale- og udstillerparkeringskort, optagelse i udstilleroversigt og link fra messens hjemmeside. Alle priser er ekskl. moms

Flere end 95% af de besøgende fra 2018 har planer om at besøge KLOAKMESSEN 2020


TILMELDINGSSKEMA Ja tak, vi ønsker placeringsforslag på følgende standstørrelse og type: Antal åbne sider:

Størrelse:

� 1 åben side

� 2 åbne sider

Antal m2:

� 3 åbne sider

� 4 åbne sider

Format:

Specielle ønsker:

Vi ønsker at udstille følgende produkter:

Firma: Adr.: Postnr.:

By:

Kontaktperson: Tlf.: Mobiltlf.: E-Mail: www: CVR: Dato: Underskrift:

x


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.