Page 1

01 Més.qxd

23/1/12

17:28

Página 1

més revista

SETMANAL GRATUÏTA Osona/Ripollès Núm. 517 | 24-30 Gen 2012 Control OJD | Membre ACPG Tel. 93 885 69 29

www.revistames.cat

L’últim

guerriller

Entrevistem Pere Pi Cabanes, guerriller a la Guerra Civil espanyola i prolífic escriptor d’articles d’opinió.

FLÀIERS

BaixCOST 30.000 fullets TOT COLOR

2 CARES Mida: 7,5 x 16,5 cm Se’n poden fer 15.000 + 15.000 (2 models) al mateix preu Tel. 93 885 69 29

més revista

195 €

PISOS DE LLOGUER

Pisos de lloguer nous al centre de Vic, alt stànding, garatge i traster, aire condicionat. La millor situació. Pàg. 21. Secció immobiliària.


02 MES.OK.qxd

23/1/12

més | notícies

17:13

Página 1

24 - 30 Gener | núm 516 | pàg. 2


03 MES.Ptclient.qxp

23/1/12

18:23

Página 1

pàg. 3 | www.revistames.cat

Seccions Notícies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bústia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Entrevista. . . . . . . . . . . . . . . . 12 Esports. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Immobiliària . . . . . . . . . . . . . 17 Serveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Estètica i salut. . . . . . . . . . . . 27 Restauració . . . . . . . . . . . . . . 28 Animals . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Astrologia . . . . . . . . . . . . . . . 31 Classificats / Gratuïts . . . . 32 Societat . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Direcció: Xavier Sardà director@revistames.cat Cap Comercial: Montse Ta r r é s comercial@revistames.cat Administració: Mercè López administracio@revistames.cat Maquetació: Bet Puigblanqué maquetacio@revistames.cat R e d a c c i ó : C a r l e s M u ñ oz redaccio@revistames.cat Distribució: Jordi Bancells distribucio@revistames.cat Fo t o gr a f i a : J o r d i A l o n s o

Grup MésOsona S.L. C. Ramon Soler, 4 Habitat Catalunya, Edif. BCN 08500 Vic Tel 93 885 69 29 Membre de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta Publicació controlada OJD Dipòsit Legal Gi-1258-1989 www.revistames.cat

Els membres Vic.- A més de l’alcalde, a la comissió hi ha els regidors de l’Ajuntament de Vic Joan López, Anna Erra i Toni Serrat; el director del MHC, Agustí Alcoberro; Elisabet Farreras, alcaldessa de Montesquiu i consellera comarcal, Anna Seijas, gerent del CCO, Josep M. Font, d’ERC; Iban Lapeira de SI; Santi Ponce, historiador i professor de la UVic; Mn. Pere Casas, rector de Sant Sebastià; Arnau Martí d’ICV; Josep Anglada i Marta Riera de la PxC; Xevi Rovira, tinent d’alcalde de Santa Eulàlia; Antoni Ylla-Català, president del Patronat d’Estudis Osonencs; David Colomer i Jordi Ortiz, d’Òmnium; Aleix Andreu d’Espai Cat i Ramon Ripoll de la CUP.

revista més | notícies

Comissió 2014: 300 anys

Fo to d e g ru p de ls m e m b re s i n i c i a l s d ’ a q u e s t a c o m is si ó .

Vic.- La setmana passada va quedar constituïda a Vic la comissió organitzadora dels actes commemoratius del 300 aniversari dels fets del 1714 que van suposar la pèrdua de les llibertats polítiques i de la sobirania del poble català. La Comissió 2014 està presidida per l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal i en formen part representants de la societat civil, entitats, partits polítics i institucions que treballaran per configurar un programa d’actes que arribi als ciutadans a tres nivells: institucional, científic i popular. La comissió està presidida per l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal A la reunió van sorgir diferents idees que s’hauran d’ordenar i concretar. Es va determinar que es faria una segona reunió a l’abril on cada representant hauria pogut parlar amb els seus col·lectius i que per tant es podrien posar sobre la taula les diferents propostes.Així doncs es va parlar de realitzar conferències, publicacions i actes populars alguns d’ells vinculats a l’ermita de Sant Sebastià que és on es va signar el Pacte dels Vigatans.

Foto: Ajuntament de Vic


04 MES.OK.qxp

23/1/12

17:37

Página 1

revista més | notícies

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 4

Centelles i Manlleu prenen el relleu a la festa dels Tonis

F o t o s : F i n a F e r n á n d ez , J o rd i A l o ns o i D i a r i d e M a n l l e u ( J o s e p M a r i a C o s t a ) .

tenir el seu punt més alt i popular aquest diumenge, amb l’esmorzar de traginers a la plaça del Mercat del dilluns, la missa solemne cantada per la família Ramírez a la parròquia de Santa Maria de Manlleu, la benedicció de cavalleries, el passant dels Tres Tombs i el Ball del Ciri, que es va fer en una plaça Fra Bernadí Diada de Tonis a Man- plena de públic. També durant la matinal del diulleu menge es va fer el ConEls actes dels Tonis varen curs Fotogràfic. En aquesCentelles/Manlleu.- Diverses localitats d'Osona segueixen celebrant la tradicional festa dels Tres Tombs en honor a Sant Antoni Abat. El primer passant dels Tonis el cap de setmana va ser a Centelles, on dissabte hi van participar una cinquantena de carros i un centenar de cavalls

ta edició de la Festa dels Tonis, els abanderats i els cordonistes van ser Joan Valdivieso Rierola, abanderat, i Josep Dalmau Vilalta i Judit Solà Roca, cordonistes. Pel que fa als més petits, Lídia Gamissans Collell va ser l’abanderada i Martina Soler Collell i Roser Collell Martí les cordonistes. Demà dimecre s repor t a t g e e spe c i a l a l D i a r i d e Manlleu amb 26 fotos a l e s p à g i n e s c e n t rals !

Qui et pot donar millor preu que

l’especialista en tintes? C AT I M

TINTA I TONER

C/ Torelló 65 • VIC C/Gurb, 84 VIC Rbla. Josep Tarradellas, 4 VIC Tel: 93 883 58 58 - 93 889 09 83 Avda de Roma 99 MANLLEU 93 850 76 63 Fax: 93 883 61 83 e-mail: info@catim.cat


05 MESxAnunci.qxp

23/1/12

11:33

Página 1

revista més | notícies

pàg. 5 | www.revistames.cat

No comunicar, un vestit que fa invisible Què tenen en comú nicar seria com posarla comunicació i el nos un vestit amb un poder extraordinari: el de vestir? fer-nos invisibles als ulls Antigament ens vestí- del públic. Això no vol em per no patir fred, dir que cal anar estrafoara ens vestim per això, lari, ni tampoc que uns però també per agra- texans i un jersei negre dar-nos i/o agradar. hagin de passar deceperAmb la comunicació de cebuts. les empreses passa més o menys el mateix. Al- La clau està en consgunes comuniquen per truir una personalitat compromís o per algu- coherent que lligui na necessitat puntual amb el producte, on (o simplement no co- la imatge és només muniquen) i altres ho l’embolcall d’un sefan per agradar i fer-se guit de conceptes i recordar. La comunica- missatges. ció té mil vessants i aplicacions. Tot comu- Una marca ha de tenir nica: el logo diu com personalitat, com una ets i què fas, les targe- persona. Pot resultar tes mostren el teu estil, simpàtica, pot demostrar els anuncis transmeten serietat i professionaliuns missatges i unes in- tat, pot provocar bon rotllo, pot contagiar fantencions, etc. tasia, pot transmetre inSeguint amb el novació. Aconseguir-ho paral·lelisme, no comu- requereix un esforç i una

inversió a llarg termini. Els emprenedors ho tenim clar. Sortim en un mercat saturat, en crisi i Lluís Bassat atemorit. Ens hem de presentar i explicar què fem. Ens hem d’adaptar “En publicitat, el risc més a la situació camaleònicament. Gairebé tots els gran és no arriscar.” emprenedors aposten per la comunicació i les noves tecnologies. Amb poc pressupost i una gran dosi de creativitat es poquè volem dir (misden fer accions resulta- Si tot evoluciona, perquè algunes satge), i què volem distes i atractives. empreses es preaconseguir amb l’acsenten de la matei- ció (objectius o meLes empreses amb xa manera davant ta). Tot això ha d’anar anys tenen un altre els públics? unit a una potent paper. creativitat per tal de Totes van ser emprene- La comunicació i en sobresortir dels milers dores als seus temps concret la publicitat, d’informacions que però ara tot canvia. Les s’ha d’estudiar i pensar rebem diàriament. tecnologies avancen, els per tenir clar: a qui consumidors adopten volem arribar (públic Anna Bassaganya nous comportaments, la objectiu o target), qui- Llicenciada en Publicitat competència es transfor- na és la manera més i Relacions Públiques ma i el mercat va a ca- efectiva per fer-ho 636415632 (estratègia de mitjans), www.annabassaganya.com vall de tot això.

Si no comuniques, si no et coneixen, et fas invisible.

Anna Bassaganya Publicitat i disseny 636.415.632 www.annabassaganya.com/hola@annabassaganya.com


06 MESPtclient.qxp

23/1/12

13:39

Página 1

revista més | reportatge

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 6

Aprofita el Pla Renova’t 2012 i canvia les teves finestres a Divic Vic.- El pròxim 15 de febrer s’obrirà el període de sol·licituds per accedir a les subvencions del ‘Pla Renova’t de Finestres 2012’, amb ajudes que poden arribar al 30% del pressupost de la renovació. Tenir uns tancaments moderns i de qualitat és molt important a l’hora de disposar d’un habitatge ben aïllat, amb l’estalvi energètic i econòmic que això suposa. A Divic són especialistes en tancaments d’alumini, vidre i PVC i tenen unes

ofertes molt especials per les persones que vulguin acollir-se a l’edició 2012 del Pla Renova’t. Concretament, us poden oferir finestres amb doble càmera i triple vidre amb gas tèrmic al mateix preu que les finestres amb càmera normal. Amb finestres noves, millora l’aïllament i s’estalvia energia i diners A més, les finestres que trobareu a Divic disposen d’un coeficient tèrmic que dobla els requisits mínims per po-

der optar a les subvencions del Pla Renova’t. Noves instal·lacions amb una àmplia exposició Divic ha estrenat noves instal·lacions a la carretera de Manlleu, 55 de Vic amb 400 metres d’exposició de finestres de tots els models. Allà podreu veure in situ els diferents tipus de tancaments i rebreu una atenció personalitzada per part del personal especialitzat de Divic, amb una àmplia experiència en el sector. A més, les persones que visitin la botiga i l’exposició de finestres gaudiran de condicions especials. Finestres Weru en exclusiva

Garantia de qualitat per aïllament i resistència

Entre els diversos productes que trobareu a Divic, tenen l’exclusiva de la distribució de les finestres Weru, fetes

Noves instal·lacions Divic, a la Ctra. de Manlleu, 55 de Vic.

a Stuttgart i que ofereixen la màxima qualitat alemanya a un preu molt competitiu. Un altre dels aspectes interessants que us poden oferir a Divic és que si decidiu acollir-vos al Pla Renova’t 2012 de Finestres no us haureu de preocupar de la paperassa ni dels tràmits administratius que això comporta. El personal de Divic

us tramitarà la subvenció per tal que vosaltres només us hagueu de preocupar de triar les finestres que més us convinguin per casa vostra. A Divic segur que trobareu la millor opció per estrenar finestres. Divic - Ctra. Manlleu, 55 Tel. 93.883.35.10 www.divic.cat divic@divic.cat

Salut i Estètica Montse PROGRAMES CORPORALS Estudi i diagnòstic corporal gratuït, tractaments reductors altament eficaços, cosmètica i els aparells més avençats del mercat. Prepara el teu cos per aquest 2012! PROMOCIONS GENER – FEBRER:

Promoció 6 Tractaments: Una sessió i producte reafirmant de regal Promoció 10 tractaments: 2 sessions i producte reafirmant de regal

Un descans, un moment de relax, un moment per cuidar-te i mimar-te. Salut i Estètica

MONTSE www.salutiesteticamontse.com

I a més a més, descomptes amb cosmètica facial natural fins el 50%. ESPAI TERAPÈUTIC: • Teràpia Ayurveda massatges tradicionals hindús. • Ritual de Massatges • Reflexologia podal • Drenatge limfàtic manual • Reiki i molts més

Tel. 93 889 41 45 Candi Bayés, 39, 4t, 3a VIC Centre col·labroador amb l’Institut de Cirurgia Plàstica Ivan Mañero


07 MES.qxp

23/1/12

18:05

Página 1

més | notícies

pàg. 7 | www.revistames.cat

Torelló presenta el renovat edifici de La Carrera

Nova iniciativa de lleure a d r e ç a d a a l s j o v e s d e Vi c Vic.- El servei de joves de l’Ajuntament de Vic, Vicjove, posa en marxa aquest any 2012 una nova iniciativa que recull diverses activitats lúdiques i formatives dirigides als joves de la ciutat.

Els re spons ables municipals davant l’edifici. Foto: Aj. Torelló

Torelló- Les oficines de l’àrea de Benestar Social, Salut Pública i Polítiques d’Igualtat i l’Oficina del Pla de Barris de l’Ajuntament de Torelló es traslladaran, a finals de gener o primers de febrer, a les noves dependències de l’edifici de La Carrera. L’edifici és de l’ajuntament des dels anys 80 Les obres han quedat enllestides recentment, en base a un projecte elabo-

rat pels Serveis Territorials Municipals i amb un pressupost de 611.596,02 euros, amb finançament de la Diputació i la Generalitat. La Carrera és un emblemàtic edifici construït al segle XIX i que, als anys 80, va passar a mans de l’Ajuntament. A l’inici de la dècada dels 90, es va redactar un projecte global de rehabilitació de l’edifici i ordenació del seu entorn. A La Carrera hi treballaran una vintena de persones.

Circuit de pràctica esportiva al Passeig del Ter de Manlleu

Pu nt d e s o r t id a d e l c irc ui t.

Manlleu.- L’ajuntament de Manlleu ha marcat un circuit al llarg del Passeig del Ter per promoure l’esport i senyalitzar la distància d’una de les zones amb més afluència d’esportistes del municipi. Comença davant del Museu Industrial del Ter D’aquesta manera es vol promocionar l’ús dels espais verds de la ciutat per a la pràctica esportiva, ja sigui córrer, caminar o anar amb bicicleta. Aquesta ini-

Foto: Aju nt a men t de Ma nl leu

ciativa també s’ha pensat perquè cadascú pugui tenir un control del propi entrenament i pugui veure la seva progressió. L’inici del recorregut és davant del Museu Industrial del Ter, hi ha un panell informatiu on es mostra un mapa amb tot el tram senyalitzat. Els primers 5 quilòmetres van des del punt esmentat fins al pont de la Gleva i els 5 restants estant senyalitzats en sentit contrari. Els senyals estant situats en fites cada 500 metres.

pròxim divendres, dia 27 de gener a les 18h amb un Taller de DJ. Un discjòquei professional, Jordi Casellas, Kaaze, explicarà el món dels DJ en un format didàctic, atractiu i pràctic. Ho farà amb eines "tradicionals" (plats i vinils). D’aLa primera activitat questa manera el DJ farà aquest divendres 27 un petit recorregut per la història de la música i dels serà un taller de DJ DJs, on totes les persones El nou cicle comença el interessades podran conèi-

xer l'equip d'un DJ i fer les seves primeres pràctiques. Les places per aquesta activitat són limitades i el procés d’inscripció ja està obert. Només cal que l’interessat/da s’adreci al Vicjove, al carrer Morgades, 15 (recinte de la Farinera). Les inscripcions tenen un cost simbòlic de 2 euros amb el carnet del Vicjove.


08 MES.OK.qxp

23/1/12

18:03

Página 1

revista més | notícies

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 8

CentreVi c j a t é g u a n y a d o r s de la campanya de Nadal

El Consell Comarcal del Ripollès aposta per la Independència

Un de ls e d i f i c is o n s ’ h a n e l i m i n a t e l e m e n t s e x t e r i o rs .

U n m o m e n t d e l s o r t e i g d e ls p remis .

Vic.- Es va fer al local de CentreVic el sorteig de la Campanya de Nadal 'Bones Festes, Bona gent'. Els guanyadors, així com les botigues que van entregar van participar ahir al vespre al Casino de Vic en

la cerimònia de lliurament dels guardons. En total, CentreVic va sortejar 25 premis de 100 euros, quatre de 500 euros i un primer premi de 1.000 euros, guanyat per Dolors Trulls. En el mateix acte

F o t o : C e n t r e Vic

d’ahir al Casino de Vic també es van fer entrega dels premis del concurs de fotografia, del concurs de dibuix Pilarin Bayés i dels vuit premis de 100 euros de gags al carrer.

Ripoll.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès va decidir la setmana passada per unanimitat dels grups que l’integren (CiU, PSC i ERC) aprovar l’adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011. El representant per part de l’ens comarcal serà el seu president, Miquel Rovira. Miquel Rovira serà el representant a l’Associació de Municipis per la Independència Rovira va explicar que la proposta d’adhesió l’havia presentat el grup comarcal d’ERC i, com que el grup comarcal de CiU també la volia presentar, havien aprofitat el redactat de la seva proposta. El portaveu del PSC, Enric Pérez, després d’explicar que la seva formació estarà al costat de tot allò que signifiqui un millor autogovern i que hauria de ser el poble qui a tra-

Movem el cos!

vés de referèndum decidís com s’ha de definir Catalunya, va donar llibertat de vot als consellers comarcals del partit, que van optar pel sí, com també ho van fer unàniment des d’ERC i des de l’equip de govern (CiU). Aquest va ser el punt més destacat d’un ple de tràmit en què, entre d’altres punts que es van tractar, es va acceptar la modificació de la Junta de Protecció Civil Comarcal per incoporar-hi la Direcció General de Protecció Civil i excloure’n la Diputació de Girona, que renuncia a ser-hi per “motius econòmics”. L’altre punt destacat, ja en l’apartat de mocions, va ser la votació de l’equip de govern en contra de la urgència de la moció presentada pel grup comarcal del PSC perquè els grups polítics comarcals sol·licitin als respectius grups parlamentaris la inclusió d’inversions per a la comarca en els pressupostos de la Generalitat 2012.


09 MES.OKS.qxp

23/1/12

12:32

Página 1

revista més | notícies

pàg. 9 | www.revistames.cat

Entreguen els premis de la Campanya de Nadal del MAB

Joan Vilandeny i Jordi Soler actuaran a Les Dames Manlleu.- El complex Les Dames, al carrer Vendrell 50-52 de Manlleu acollirà, com cada cap de setmana, una sessió de ball doble el proper cap de setmana del

28 i 29 de gener. El dissabte 28 de gener, a les 11 de la nit, ball amb Joan Viladeny i el diumenge 29, a les 5 de la tarda, actuació de Jordi Soler.

Santa Eugènia celebra el 28 i 29 de gener la festa dels Tonis

Foto de grup amb totes les persones premiades.

Manlleu.- La setmana passada es va fer l'entrega dels premis de la campanya de Nadal de Manlleu Associació de Botiguers (MAB). Es van repartir 50 premis de 100 euros A part de les 2.000 entrades per patinar a la pista de gel i dels 8.000

tiquets d'aparcament que es van repartir directament amb les butlletes rasca-rasca, els clients podien participar en el sorteig de 50 premis de 100 euros en vals de compra per gastar als comerços MAB o a les parades del Mercat Municipal de Manlleu abans del 31 de març. El sorteig dels premis entre les 80.000 butlletes parti-

Foto: MAB

cipants es va fer el 8 de gener, coincidint amb la cloenda de la pista de gel de Manlleu. Les persones premiades són majoritàriament de Manlleu, però també n’hi ha de Sant Feliu de Codines, Torelló, Hostalets de Balenyà, Centelles, Sant Hipòlit, Roda de Ter, Sant Martí Sescorts i l'Esquirol.

Un moment de l’acte de presentació.

Santa Eugènia de Berga.La setmana passada es va fer l’acte de presentació de la festa dels Tonis a Santa Eugènia de Berga, que viurà els actes principals el cap de setmana del 28 i 29 de gener. Enguany

seran uns Tonis especials, ja que es celebrarà que han estat declarats Festa d’Interès Nacional. El passant dels Tres Tombs es farà diumenge 29 al matí. Més informació a tonisseb.blogspot.com


10 MES.OK.qxp

23/1/12

18:12

Página 1

més | bústia

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 10

El càncer Que normal és aquesta paraula quan la pronunciem, quan li toca al veí creient que solament afecta als altres, però quan et toca a tu, que cruel i esquinçador és. Jo he tingut la desgràcia que aquesta vegada el premi em toca a mi. Fa uns dies aquesta malaltia s'ha emportat a la meva dona, amb setanta-dos anys; alguns pensaran que ja era gran, però la realitat no és així, perquè l'amor no té edat ja que per mi, la meva esposa tindrà vint anys. Encara que fa uns mesos estàvem celebrant el cinquanta aniversari de noces, de sobte em trobo passejant per casa meva i quan m'ocorre al-

Dret a la vaga sí, però... guna idea, instintivament crido a la meva dona ¡Mari on estàs! Però ella no respon i quan jo m'adono que estic sol, l'única cosa que em resta és plorar i m'adono que els homes també ploren i si no fos per les dones, els homes no som res.

Però no cal oblidar a la Dra. Albó, una gran doctora o al Sr. Josep Carbonell, segurament em deixo alguns noms i no vull deixar al personal d'aquest hospital, des de la Sra. de la neteja fins als conserges de l'entrada, tots mereixen un 10 i sempre els recordaré amb gratitud i afecte. Gràcies a tots.

Aquesta carta no és per explicar la meva vida, doncs ja hi ha molts altres que també ploren, dins de la meva desgràcia. He tingut la sort que ingressessin a la meva dona a l'Hospital de Vic. La Santa Creu i el meu desig és rendir un homenatge a un grup de persones, com no he vist en la meva vida. El meu do- Joaquim Rovirola Teruel lor va ser suavitzat quan T on a

Viure en una presó Sembla estrany que tot un psicòleg penitenciari, com es confessa ser el senyor Víctor Company de Tiana, autor de la carta publicada el dia 19 a La Vanguardia sota aquest mateix títol, no hagi captat el to sarcàstic que va emprar la senyora Carme Valls, autora de l’escrit “Presons de luxe”, que va sortir el dia 18, doncs qualsevol persona, només amb dos dits de front, no s’inter-

vaig veure amb quan d'amor, professionalitat i amb un somriure als llavis, un grup d'infermeres atenent a la meva esposa, per molt que les vam cridar, sempre acudien amb el somriure en els llavis.

naria voluntàriament mai en un hotel de quatre estrelles per haver d’estar tots els dies tancat a dins i sense poder sortit i amb els “menús” a base de ranxo... Jo almenys així vaig captar el to irònic per les disbauxes del “Tristpartit”, en la construcció de noves presons, al llegir l’esmentada carta. PERE PI CABANES Sant Hipòlit de Voltregà

Aquesta setmana s u r t La Revistona El proper divendres sortirà la primera edició de la publicació tonenca d’aquest 2012. En aquest número de gener hi haurà un resum de tot el que ha passat les passades festes nadalenques a Tona, a més d’actualitat i dels articles dels col·laboradors habituals. Grup MésOsona, l’editora de la RevistaMés gestiona la publicació de La Revistona. Més info 93 885 69 2 9

La vaga és un dret constitucional, però no sempre se’n fa un ús, correcte, coherent i just. Doncs a la llarga s’acaba complicant la vida a qui no té cap culpa, que és l’usuari, i queda indemne el destinatari de la protesta. M’explico. Les vagues el que pretenen és cridar l’atenció d’un problema que afecta a una col·lectivitat de treballadors, que protesten per reivindicar unes condicions laborals a que creuen tenir dret. Quan el diàleg es trenca envers l’altra part -els patrons-, els treballadors decideixen abandonar el seu lloc de treball i manifestar-se. Fins aquí tot correcte, el perjudicat és l’empresa que atura la seva productivitat, amb les conseqüents pèrdues. El problema ve quan són els treballadors de les empreses de serveis els que tenen conflictes laborals, i aturen la seva activitat [transports -sobretot- sanitat, educació, serveis, etc.], és clar que perjudiquen als seus patrons, per la pèrdua d’ingressos, però al cap i a la fi qui més pateix, són els usuaris d’aquests serveis, -paradoxalment “col·legues” dels vaguistes-, els principalment perjudicats per aquestes aturades.

Els més perjudicats són els usuaris d’aquests serveis Jo em pregunto i perquè no es fan les vagues a la nipona. Tots a treballar més, fer una sobreproducció, amb l’objectiu de trastocar els plans de l’empresa al tenir un excés d’estoc; i si es tracta de transports públics, seguir treballant amb normalitat... i no cobrar el cost del servei, per exemple. Com mes dies de vaga mes pèrdues per l’empresa. Recordo a primers dels setanta, un dels meus primer viatges a França, em vaig trobar una vaga d’autopistes. Cap problema per l’usuari, posaven el cartell de “personnel en grève”, i les barreres obertes. La concesionària perdent diners a dojo. Aquestes haurien de ser les filosofies de les vagues, perjudicar l’empresa i respectar a l’usuari i “col·lega”. Segurament serien molt més ben vistes, i fins i tot més efectives. J o s e p To m à s T on a


11 MES.OK..qxp

23/1/12

16:23

Página 1

revista més | bústia

pàg. 11 | www.revistames.cat

ASVAT

CASAL DE L’ASSOCIACIÓ VIGATANA D’ANTICS TREBALLADORS C. Sant Just, 4 bx VIC Tel 93 885 28 17 Amb gran goig i joia plena, ens plau comunicar-vos que hem arribat a un acord de col·laboració amb la INSTITUCIÓ PUIG-PORRET, solament ens resta estar profundament agraïts per tal esdeveniment

PROGRAMA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASVAT 2012 1- Tarda, a les 5 projectarem la pel·lícula-vídeo, de la festa de l'ASVAT. 2- 1a Convocatòria de l'Assemblea a 3/4 de 6. 2a Convocatòria de l'Assemblea 1/4 de 7. Nota: És molt saludable, recomanable i molt d'agrair, que es facin preguntes i que hi hagi diàleg entre nosaltres, per saber què és el que va bé i el que no, així com el millorable de tot plegat. En acabar se servirà un petit berenar per a tots els assistents. Cal recordar que les places del Casino són limitades i és molt necessari i imprescindible passar per l'oficina a recollir el tiquet. Es prega rigorosa puntualitat per a veure la pel·líLA JUNTA cula-vídeo.

Passen massa temps els nostres fills davant la pantalla? La setmana passada parlava en aquest columna sobre la ITSO (Inability to switch off), una patologia descrita en el món laboral i relacionada amb les noves tecnologies que ens permeten estar connectats a internet constantment des de dispositius com els mòbils. Aquesta setmana em permeto reflexionar sobre com pot afectar l'ITSO als nostres fills. Creix una nova generació que anomenem nadius digitals. Nens i nenes que han nascut ja amb internet a casa i a l'escola i que ni es plantegen com podria ser la seva vida social sense Facebook, MSN o els jocs en línia. Molts pares i educadors amb qui he pogut co-

a nivell social com personal. Aquesta és una nova forma de relacionar-se i no té perquè ser forçosament negativa. De fet ara mateix ja és un complement importantíssim dels canals de comunicació que hem utilitzat fins ara. En definitiva s'haurà de veure quin efecte tindrà en Però la pregunta és: la formació de les noves això és forçosament generacions, i sobretot si ens farà més feliços, dolent? que en definitiva és del Sembla ser que de mo- que es tracta. ment els casos de nens i adolescents amb addiccions relacionades amb internet no són estadísticament rellevants. Serà responsabilitat d'educadors, pares i societat en general que la utilització d'aquesta tecXavier Sardà, nologia serveixi per a director de la Revista Més Twitter @xaviersarda_mes l'enriquiment humà tan mentar el tema es mostren en cert grau sorpresos per la gran quantitat d'hores que es passen els nostres fills connectats a la xarxa. El joc virtual en les seves diferents formes està substituint al joc tradicional, sobretot en determinades franges d'edat.

Canvi d’oli + filtre des de 55 €

Pneumàtics

a partir de 25 €

PNEUM¸TICS

DAKI ECOTAXA+MUNTATGE+EQUILIBRAT+IVA

TOT INCLÒS EN EL PREU

www.dakimotors.com C/ Ripoll, 31 VIC 663 25 95 72 Si no tens temps et recollim el cotxe i te’l retornem, gratuïtament.

PNEUM¸TICS NOUS I D OCASI Millor qualitat preu amb pneum tics nous


12-13 MES.OK.qxp

23/1/12

16:40

Página 1

revista més | entrevista

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 12

‘Qui de jove no és revolucionari no té cor, qui de gran encara ho és no té cap’ Pere Pi, antic guerriller i escriptor d’articles d’opinió, és ‘el eterno descontento’ Sant Hipòlit de VoltregàAmb 92 anys acabats de fer, Pere Pi té una llarga història a les seves espatlles. És memòria viva de la Guerra Civil espanyola i probablement l’últim guerriller amb vida. Va ser dels darrers a travessar la frontera i a partir de llavors va fer ‘creu i ratlla’ amb els partits polítics, a qui ara té en el punt de mira dels seus articles d’opinió i el seu bloc. Amb Pere Pi hem parlat dels records i l’actualitat d’un ‘eterno descontento’. D’on li ve el sobrenom de ‘el eterno descontento’? Era l'any 40, jo estava fent la mili i al banc on treballava encara era ‘botones’. Van fer unes proves per cobrir 20 places d'oficial tècnic i vaig sortir escollit amb la sisena millor puntuació. Jo llavors estava una mica de punta amb el director. Vam fer un sopar i cadascú havia d'apuntar en una targeta el nom d’un altre i posar-hi un afegitó. A mi em va tocar el del director, que s'acabava de quedar vidu i li vaig posar a la targeta el 'viudo alegre'. En el meu em van posar Pedro Pi Ca-

ser un personatge destacat a la guerra i també posteriorment, com a maquis. A la retirada va marxar a París, després a la URSS, va entrar a l'escola de guerra i va arribar a coronel. L'any 45 quan va acabar la guerra ell va tornar a Espanya i era el cap de de l'Agrupació Guerrillera d'Aragón y Levante. L'any 48 va tenir una trobada amb la Guàrdia Civil i el van matar.

Pere Pi, al seu despatx on escriu els articles d’opinió i actualitza el seu blog personal.

banas, el 'eterno descontento', i curiosament va ‘Amb 16 anys vam ser obra del director. Em marxar de voluntaris va fer tanta gràcia, que al cos de carabiners’ des de llavors sempre m'he posat aquest àlies. I eren les forces de contambé és el que faig ser- fiança de Juan Negrín. Ens vir en el meu bloc. van portar a Pins del Vallès, el que ara és Sant Parlem de la Guerra Ci- Cugat i posteriorment a vil, com arriba a ser mi i a un company ens guerriller? van enviar a Valldoreix, a La guerra va esclatar el 18 l'escola d'especialitats que de juliol i amb una colla en deien. Tot això de mad'amics vam fundar les nera extraoficial ja que Joventuts Socialistes Uni- oficialment el tema dels ficades de Granollers. guerrillers no existia. Allà Quan hi va haver la des- ens ensenyaven a fer vofeta d’Aragó els grans, que lar un tren, un pont, una llavors teníem 16 anys, carretera, anàvem fent vam marxar voluntaris al proves. Un cop vam sorcos de carabiners, que tir de l'escola ens van des-

tinar a la 236 brigada a Coll de Nargó. Llavors va venir la retirada dels internacionals, vam quedar en quadre i a la nostra brigada van demanar un oficinista. El meu company els va parlar de mi, que treballava en un banc i em van destinar a l'oficina de la divisió i amb el grau de sergent. I d'aquesta manera per a mi es va acabar la guerra, ja que l'estat major estava a uns quilòmetres de distància del front. Què recorda d’aquella època? Per exemple al meu capità ‘Ricardo’ Pelegrín, que va

Com va anar la retirada fins a França? Vam sortir de Valldoreix, on hi havia el parc mòbil amb dos camions, però només el de davant tenia motor, el segon anava lligat amb cordes. Vam trigar molt a arribar a la zona de Granollers perquè hi havia molta gent i molt trànsit en direcció a la frontera. Allà, jo els vaig conduir per zones que coneixia fora de la carretera i sempre en tenia dos que em vigilaven per què no desertés. Vam arribar fins a Sant Pere de Torelló, vam dormir a la rectoria i vam tirar cap a Olot passant per Cantonigròs, ja sense camions. Nosaltres vam ser els últims que vam passar la frontera, va ser el 9 de febrer de l'any 1939. A l’últim poble abans d’entrar a França, a La Vajol, vam enterrar tot l’armament. I a partir d’allà? Vam anar a petar a Le Boulou. Després Argelés, a Saint Cyprian hi vam estar dos mesos i ens van portar a Le Barcarès, on hi havia barracons i allà vam passar molta gana. Llavors ens van donar a triar o tornar amb en Franco o anar a la legió francesa a


12-13 MES.OK.qxp

23/1/12

16:42

Página 2

revista més | entrevista

pàg. 13 | www.revistames.cat

‘Vam ser els últims a travessar la frontera, el 9 de febrer de 1939’ ‘Sempre he estat autodidacte i m’ha agradat molt llegir’ Indoxina o bé a companyies mililtaritzades de treballadors, i vam triar això últim. Quina conclusió en treu de tot plegat? La nostra lleva va ser la única que no hem estat mai llicenciats: per idealista vaig marxar l’any 1937 i l'any 1945 ens van donar permís indefinit. I tot això per què? Per un milió de morts? Amb mi que no hi comptin. Jo des del 39 vaig fer creu i ratlla i mai més vaig tornar a ser de cap partit polític, per què si no et defrauden avui, ho faran demà.

rents? Jo sempre dic que el que de jove no és revolucionari és que no té cor, però el que de gran encara ho és no té cap. Amb els anys, vaig ser un dels fundadors de l’Associació d'Exinternats del Franquisme a Catalunya, que ens van donar la Creu de Sant Jordi i també tinc un reconeixement del Congrés dels Diputats com a lluitador per la llibertat.

Suposo que d’aquells anys també deu recordar diverses anècdotes? Sí, per exemple en la retirada ens ordenaven cremar-ho tot però jo em vaig guardar set o vuit mil pessetes en moneda ‘nacional’ que feiem servir quan havíem de circular Amb els anys, les coses en missions com a guerries veuen molt dife- llers. Aquells diners al fi-

nal se’ls va quedar el meu capità quan marxava cap a París. O durant la guerra, que sempre feiem concurs de tir amb els de l’Estat Major i el capità sempre s’enfadava i deia: ‘Siempre igual, siempre acaba ganando Pedro el escribiente’. I com comença l’altre faceta d'escriptor d’articles d’opinió? Tota la vida m'ha agradat, he anat a algun programa de TV3, a la ràdio i sempre he publicat moltes cartes als diaris, des de fa molts anys. Amb els de TV3, per exemple, el meu germà i jo vam ser protagonistes d’un episodi de ‘El preu de la memòria’. Van venir a enregistrar a Cantonigròs, on vivia abans, també vam anar a Granollers, a Barcelona i a Guadalajara. En total, vam sortir set mi-

Podeu seguir a Pere Pi al bloc perepicabanes.blogspot.com

nuts. Va ser aquí, quan va sortir la idea de fer l’Associació d’Exinternats del Franquisme.

600 articles publicats. Intel·lectualment sóc totalment autodidacte. Quan hi ha un tema que m'agrada faig servir el servei del BiPer tant, no és una afi- bliobús per trobar els llició amb un origen con- bres que m'interessen. cret? No ho sé, suposo que veus Té algun tema d’opinió alguna cosa que no està preferit o que li agradi ben feta, comences a es- més? criure i arriba un moment No, jo em fico amb totque ja has muntat una ofi- hom. Tot el que escric de cina. Ho tinc tot en arxi- política per exemple ho vadors on hi caben120 enviava a tots els partits fulls i ara ja he començat amb representació parlal'arxivador 12. Del bloc fa mentària. menys però ja tinc prop de Carles Muñoz

AQUEST ANY TOCA APRENDRE L’ANGLÈS!

T’HI APUNTES?

LES MATRÍCULES DE GENER 25% DE DESCOMPTE I DESCOMPTES PER A FAMÍLIES

www.little-london.es


14 MES.OK.qxp

23/1/12

11:50

Página 1

revista més | esports

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 14

El Tona goleja el Taradell amb dos gols de Santanera

Galeria de fotos a www.revistames.cat

Fotos: Jordi Alonso

domini de la pilota del fes el tercer als nou minuts Tona...................4 amb Tona i perillosos contraatacs de la represa. A partir d’aTaradell..............0 del Taradell, que va gaudir quí, el Tona va gaudir de Tona.- En el derbi osonenc de la jornada al grup 4 de Segona Catalana, el Tona va ratificar la seva fortalesa a casa i va demostrar que és un dels candidats a l’ascens passant per sobre del Taradell. El partit va començar

Important triomf del Vic femení al camp del Lleida

d’algunes ocasions. Dos gols molt seguits de Santanera i Mendo van permetre als locals marxar al descans amb un còmode avantatge al marcador. A la segona part, el domini del Tona va ser total, sobretot després que Martí Prats

moltes ocasions per ampliar l’avantatge però només Santanera va encertar a fer el seu segon gol i el quart i definitiu del partit. Amb aquests tres punts, el Tona és tercer classificat a cinc punts dels dos primers i el Taradell és vuitè.

Empats de Vic i Manlleu en la jornada de Tercera

L’OAR Vic perd a El Ripoll guanya casa davant del l’Anglès i ja és Sant Quirze en quart lloc

Lleida................1 Vic......................2

OAR Vic.............1 Sant Quirze......2

Ripoll.................2 Anglès...............0

Lleida.- El primer equip del Vic femení es desplaçava a Lleida per afrontar el primer partit de la segona volta del campionat de lliga. El partit va començar amb molt joc al mig del camp. En el primer xut a porteria, al minut 3, les locals s´avançaven en el marcador. Les coses es complicaven més quan Eli Roca al minut 12 es lesionava i a més l’àrbitre expulsava l'entrenador del Vic i no assenyalava un clar penal que hagués suposat l’expulsió de la jugadora local. Al minut 18 Arnaus transformava un penal clar per empatar el partit. A la segona part, joc altern i quan semblava que no hi hauria més gols la jugadora del cadet juvenil vigatà Gemma feia l’1 a 2 definitiu.

Vic.- En l’última jugada del partit l’OAR Vic va deixar escapar un punt davant del segon classificat de la categoria, el Sant Quirze. Els dos primers gols es van marcar molt d’hora, el de l’OAR obra de Vergés de falta.

Ripoll.- El porter de l’Anglès va ser el principal culpable que el Ripoll només guanyés per 2 a 0. Un gol de penal abans del descans i una altra diana just començar la segona van sentenciar la victòria d’un Ripoll en ratxa.

Els equips osonencs segueixen sumant.

Foto: arxiu

es va avançar al minut

Vic.....................1 2 de la represa però els Gavà.................1 visitants van empatar Castelldefels..1 Manlleu...........1 Vic/Castelldefels.- Vic i Manlleu van sumar un punt amb dos empats amb el mateix marcador en la 21a jornada de Tercera. A Vic, després d’una primera part molt ensopida, el conjunt osonenc

dos minuts després de penal. A partir d’aquí, ocasions pels dos equips i un clar penal no assenyalat a favor del Vic en temps de descompte. Pel que fa al Manlleu, tot i les baixes es va avançar amb un gol de penal de Baruc i va rebre l’empat a cinc minuts del final. Tot i això, puja fins el quart lloc.

El Santvi treu L’Abadessenc un punt del empata i golejada camp del Parets al Camprodon Parets................2 Sant Vicenç......2

Bisbalenc..........1 Abadessenc......1

Parets del Vallès.- Valuós punt de l’equip osonenc davant del Parets, un rival directe en la lluita per evitar el descens. El Santvi va neutralitzar per dues vegades l’avantatge dels del Vallès.

Riudellots.........4 Camprodon......1 La Bisbal/Riudellots.- L’Abadessenc no va tenir encert per guanyar i els errors van condemnar el Camprodon.


15 MES.OK.qxp

23/1/12

12:36

Página 1

revista més | esports

pàg. 15 | www.revistames.cat

El CPA Tona juvenil guanya el Campionat de Barcelona

El CTT Torelló segueix colíder de Primera Divisió partit més igualat del

Torroella..........2 que diu el marcador. CTT Torelló......4 M. P. Vic..........1 CTT Olot..........5

Galeria de fotos de Jordi Alonso a www.revistames.cat

Vic.- El conjunt juvenil del CPA Tona s’ha proclamat brillant guanyador del Campionat de Barcelona de Xou, celebrat aquest cap de setmana al Pavelló Municipal d’Esports “Castell d’en Planes” de Vic. El conjunt entrenat per Mireia Roca, que la temporada passada va aconseguir el 4t lloc a l’Europeu, va interpretar la peça “Papiroflèxia” de la qual en destaca la dificultat i plasticitat del patinatge així com un final molt original i sorprenent i un acurat vestuari, que tot plegat va merèixer la millor

puntuació del jurat. També van pujar al podi el CPA Tona en sènior grups grans i el CP Manlleu en quartets En la categoria sènior grups grans, el CPA Tona, entrenat per Jaume Pons i Omar Tejera, ha aconseguit el 3r lloc interpretant la peça “Trencada”, per darrera del Malgrat de Mar i del CP El Masnou. Les experimentades patinadores del CPA Tona van mostrar un molt bon nivell de patinatge. Tot i tenir una millor puntuació que Mal-

Foto: Josep Font

grat de Mar, van ser superades per whites. Un any més, el campió va ser el CP El Masnou. De la participació dels altres conjunts osonencs en destaca el 5è lloc del CP Lluçanès en sènior grups petits, prova en la que es va imposar el PA Sant Celoni així com el 4t lloc del CP Osona en sènior grups grans i el tercer lloc en quartets del CP Manlleu. Va destacar la bona organització del CP Osona i la nombrosa presència de públic que pràcticament va omplir el pavelló vigatà.

L’Escuderia Osona va retre homenatge als seus campions Gurb.- Unes 90 persones, entre socis, oficials, col·laboradors i esportistes de l'Escuderia Osona, es van reunir dissabte per celebrar el sopar de final de temporada. Durant el sopar es va fer un breu resum de la temporada, presentat pel periodista de TV3 Enric Ollé, i es va projectar un vídeo resum del 2011, produït per Joi Colomer. Aquest ha tornat a ser un any prolífic per a l’entitat, que ha organitzat 15 proves. Destaca el Ral·li Osona, amb 104 equips; el Ral·li Esprint de Sant Julià, que obre temporada; i diversos campionats de Catalunya, tant de kàrting com de motociclisme (Promovelocitat, Supermotard i Minimotos).

Vic.- El CTT Torelló segueix colíder de la Primera Divisió estatal masculina de tennis taula després de vèncer al Torroella de Montgrí per 2-4. El Mobles Pladevall Vic passa a la tercera posició en perdre per 1-5 contra el CTT Olot en un

Victòries en l’Open Barcelona Els jugadors de l’escola del Fotoprix Vic van tenir una destacada actuació en l’Open Barcelona de tennis taula. Josep Ma Blancafort va ser campió en benjamins mentre que Noa Muñoz i Júlia Arumí van guanyar en doble femení aleví i Rut Vilarrassa va ser tercera en alevins.

Els clubs osonencs afronten amb ànims el Català d’escacs Osona.- Els equips osonencs afronten el Campionat de Catalunya d’escacs en tres categories: -Preferent: Una de les categories més fortes a nivell català defensada per un sol equip a la comarca, el Taradell-Centelles A, ja que l'any passat va aconseguir mantenir la categoria. -Primera Provincial: Hi

haurà molts derbis comarcals, ja que al grup 3 de Primera Provincial hi haurà el Taradell-Centelles B, Sant Boi de Lluçanès, Calldetenes, Vic i Sant Pere de Torelló. -Segona Provincial: El St. Boi de Lluçanès B debuta a la categoria amb un grup de jugadors experimentats i amb l'objectiu de mantenir-se.

més econòmics! Anuncis

A la Revista Més el teu anunci et sortirà més econòmic . Truca’ns al 93 885 69 29 o envia’ns correu a info@revistames.cat i t’informarem dels descomptes de la Promoció de Gener/Febrer 2012

Un moment del sopar.

A més, han continuat els cursets d’iniciació de kàrting i de motociclisme, amb minibikes. Pel que fa als esportistes de l’Escuderia Osona arreu, aquest ha tornat a ser un any amb una gran representació en diferents modalitats i disciplines. A més, aquesta temporada ha significat el debut del nou equip de motos de l’entitat, Evo

Foto: Escuderia Osona

Kids Osona, que s’ha afegit a l’equip de kàrting, OKS Racing. Durant l’àpat també es van lliurar els premis de l’Open Rotax Catalunya i l’Open 4 Estacions, es van entregar les insígnies de plata de l’entitat als campions del 2011 i es va escollir l’oficial de l’any, que enguany va ser Ramon Vilardell.

més revista


16 MES.OKS.qxp

20/1/12

18:54

Página 1

revista més | esports

Anna Comet és quarta a l’estatal d’esquí de muntanya

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 16

Bon paper del NC Torelló a la 2a jornada dels Campionats d’Osona

L’osonenca, en un moment de la prova.

Boí Taüll.- Amb unes condicions de neu força justes, el diumenge 15 de gener es va disputar el Campionat d'Espanya d'esquí de muntanya a Boí Taüll. Els millors esquiadors del país van prendre la sortida, en primer lloc les dones i deu minuts més tard els homes per un recorregut poc tècnic i curt en el cas de les dones i més alpí i llarg pels homes. Cal destacar la victòria de Mireia Miró entre les dones, seguida de les catalanes Marta Riba i Maria

Fargas. Lluitant pel podi, però finalment se’n va quedar fora, l'esquiadora de la Unió Excursionista de Vic i membre de la Selecció Catalana, Anna Comet es va haver de conformar amb la 4a posició en un recorregut molt poc favorable a les seves condicions. Cal destacar també la participació d'Erola Bisquert que amb aquesta prova es va estrenar en la modalitat individual d'esquí de muntanya. Entre els homes, el guanyador va ser el català Kilian Jornet.

L’equip del NC Torelló desplaçat a Vic.

Terrassa/Vic.- El gruix dels nedadors del NC Torelló es van desplaçar a Vic per disputar la 2a Jornada dels Campionats d’Osona de totes les categories. Cal destacar, especialment, l’equip pre-benjamí que va copar el podi tant en ca-

Vic dóna el relleu a Terrassa com a Ciutat del bàsquet català Vic.- Vic ha estat durant el 2011 Ciutat del bàsquet català. Al llarg d’aquest any, s’han organitzat activitats del bàsquet base, formació amb conferenciants de renom, competicions federades, bàsquet popular, bàsquet veterà i bàsquet d‘elit. La setmana passada va tenir lloc Un moment de l’acte de traspàs. Foto: Ajuntament de Vic l’acte de traspàs d’aquest distintiu que ara pren Te- Al principi de l’acte, Al llarg del mateix acte Montserrat Rovira va ex- també es va fer entrega rrassa. plicar a grans trets les ac- dels premis del concurs de La Ciutat del bàsquet tivitats que s’han portat fotografia que es va procatalà s’atorga des de a terme al llarg d’aquest moure i es van lliurar uns any 2011 a Vic. Tot seguit obsequis a diferents insl’any 2000 el gerent de l’Institut Mu- titucions que han fet posL’acte va estar presidit per nicipal d’Esports, Miquel sible celebrar aquest any. l’alcalde de Vic, Josep M. Duran, va exposar amb Des del 2000, la Fundació Vila d’Abadal, el tinent més profunditat totes les del Bàsquet Català desigd’alcalde i regidor d’Es- activitats i on va destacar na cada any un poble o ports de Terrassa, Alfredo que la ciutat del bàsquet ciutat de Catalunya com Vega, el president de la català deixa empremtes a a Ciutat del bàsquet caFundació del Bàsquet Ca- la ciutat, com és el cas del talà. La finalitat és retalà i de la Federació Ca- torneig 3x3 en el marc de conèixer la tasca de la talan, Joan Fa i la regido- diverses festes majors de gent del bàsquet de l'àmra d’Esports de Vic, Mont- diferents barris de la ciu- bit territorial elegit i ditat. fondre aquest esport. serrat Rovira.

tegoria masculina com femenina en la prova dels 50 lliures, única que van nedar. En la resta de categories van obtenir fins a set podis més. Per la seva banda, la nedadora del N.C. Torelló, Elisabet Fernàndez, va aconseguir superar el

Foto: NC Torelló

seu propi rècord d’Espanya, categoria +25, a la prova de 200 estils en piscina de 25 en el decurs del XI Trofeu Estils Màsters disputat a Terrassa. Amb una marca de 02.31.43 superava els 02.32.62 que tenia des del 29.01.2011.

Proves a Ripoll pel Centre de Curses de Muntanya Ripoll.- El proper diumenge 29 de gener tindran lloc a Ripoll les proves de selecció per entrar a formar part del Centre de Tecnificació de Curses de Muntanya de Catalunya de la FEEC (CTCMC), un dels referents en la formació de joves corredors de muntanya de competició. Les preinscripcions es poden fer fins el 27 de gener El període de preinscripció restarà obert fins al proper divendres 27 de gener (a les 12 h), data màxima per rebre la documentació adjunta. Per accedir a les proves de selecció els nous candidats hauran de complir els següents requisits: - Tenir la llicència federativa FEEC del 2012; adjuntar fotocòpia.

-Tenir entre 15 i 21 anys complerts durant l’any 2012 (nascuts entre 1991 i 1997); i adjuntar fotocòpia del DNI (es valoraran peticions de menors de 15 anys). - Historial esportiu. - Fotografia actual en format carnet (paper i digitalitzada). - Certificat mèdic d’aptitud física per a les curses de muntanya. En cas de no presentar el document, declaració explícita de possessió d’aquest certificat. - Per als menors de 18 anys cal autorització original materna, paterna o d’un tutor legal, especificant que l’esportista posseeix un certificat mèdic d’aptitud física per a curses de muntanya, en cas de no presentar el document original. Més info a www.feec.org


23/1/12

16:35

Página 1

revista més i m m o b i l i à r i a

pàg. 17 | www.revistames.cat

més PISOS EN VENDA A VIC AMB 3 I 4 HABITACIONS € DES DE 51.000€ INTERESSATS TRUCAR AL

TORELLÓ- 2 i 3 hab amb sortida. A partir de 325€ NOUS OPORTUNITAT!!

676.996.788

LLOGUERS VIC Pis 2 hab 380 € VIC Pis 2 hab, mobles i pk 460€ VIC Pis 3 hab 500 €

PARELLA CATALANA BUSCA PIS O CASA DE LLOGUER. BONES REFERÈNCIES.

Es traspassa carnisseria, xarcuteria i fruiteria a ple rendiment. Permisos al dia Plaça Joanot Martorell, núm. 8 de Torelló.

(HORARI D'OFICINA)

693 948 732

693 948 732

Ref. 1734

Ref. 1127

Ref. 1729

618.165.253

VIC Àtic 3 hab, terrassa i pk box 750 €

608 13 24 40

OPORTUNITAT!! PIS NOU EN VENDA! Pis a la Zona Carrefour Expres de 6 anys, 2 hab dobles, cuina indep., equipat i PK. 128.000€

Ref. 1320

revista

MANLLEU- Pis de 2 i 3 hab, NOUS i amb terrassa. A partir de 300€ OPORTUNITAT!! Ref. 1319

93 859 69 29

LLOGUERS ECONÒMICS

Ref. 1687

VOLS POSAR UN ANUNCI AQUÍ?

URGEIX!! 676.996.788 VENDES

VIC Pis semi nou 2 hab, mobles i pk 120.000€ FOLGUEROLES Casa a 3 vents amb jardí 220.000€ CALLDETENES Nau de 380m2 i 1.200m2 de terreny 260.000€ CENTELLES Pis 3 hab i pati 120.000€

649 600 891

Ref. 1547

17 M.qxp

immobiliària EXPERT IMMOBILIARI A.P.E.I. núm.744

3332

a l v o s t re s e r v e i d es d e 1 9 9 3

PISOS EN VENDA A VIC

INVERSIÓ SÒLIDA I SEGURA, PARCEL·LAS EN VENDA:

• C/. VERDAGUER: 155 m2., 5 hab., 2 banys i 1 lavabo, cambra rentar, parquet, calef., ascensor. Preu: 369.000€

• URB. MONTANYÀ ( S E V A ),C/ COLLFORMIC (a la part alta i millor situada): Parcel·la de 1.023 m2, vallada, i ajardinada amb gespa i arbres. 125.000€. • S T. J U L I À V I L A T O R TA (Urb. escola Roser), situació privilegiada, parcel·la cantonera de 544 m2. Preu: 130.000€. • VILANOVA DE SAU, zona centre: 350 m2, edificables i possible garatge soterrat, bones vistes. 133.000 € ZONA URBANA VIC, VENDA NAU: Vàlida per una comercial, automoció, escoles, supermercat, etc. Els despatxos, sales, aules i serveis sumen 750 m2.; Més 1.050 m2 de nau amb diferents espais, alt nivell de construcció i acabats. Pàrquing 2.000 m2 (formigó). Preu venda: 2.200.000€ import taxació 3.350.000€. Hipoteca concedida. VENDA DE LOCAL BAIX A MANLLEU • C/. ALTA CORTADA: 220 m2, aparador, despatx, bany, alarma. 280.000€. LLOGUER DE CASA UNIF. A S T. JULIÀ: • Cuina, menjador, 4 h., 2 banys, safreig, terrassa, garatge gran, calefacc., i jardí. LLOGUER DE NAUS: • POLÍG. DE VIC: 600 m2 + pati aparcaments 60 m2 + 100 m2 despatxos, porta gran davant i darrera nau. 1.300 €.

• C/. JOAN XXIII: Àtic de 120 m2 útils + 150 m2 de terrasses amb bones vistes, 4 hab., 2 banys i 1 lavabo, cuina, menjador, safareig, terres de parquet, calefacc., aire c., ascensor i pàrquing. 255.500€. Hipoteca actual 214.000€ LLOGUER DE LOCALS BAIXOS A VIC: • C/. GURB (Semi nou): Local 160 m2 + magatzem 60 m2 + pati 150 m 2. 1000 €•• A V D A . S A N T B E R N AT C A L B Ó ( Z o n a H o s p . General): 160 m2, molt aparador. • A V D A . 11 d e S E T E M B R E : (a prop Universitat), 3 locals: 327 m2, 462 m2 i 800 m2 • C / . G EL A D A: 50m2, tota una paret de pedra natural, vàlid per botiga, bar o rostisseria o petit Bar Musical, etc. 475€ L L O G U E R D E D E S PA T X O S : • C/. BISBE MORGADES: 150m2, instal. elect., llums, divisions, calef., asc. 700€ • 4 TORRES “SADEI”: Planta baixa 110 m2, Soterr. 208 m2, Soterr. dos 98 m2. • C / . G A L L I S S À : 140 m2, davant de l’estació d’autobusos, bany. Preu: 600€.

• RODA DE T ER, C/. Baró de Savasson a: 450 m2 (sense columnes), despatx, lavabo, porta per a camions. Preu: 900€ • VIC, SOT PRA D ALS : 350 m2 + pati 80 m2, despatx, també vàlida per local comercial. Preu: 800€. • V I C , C / . S T. J O R D I : 180 m2 + 70 despatxos, lavabos, porta gran camions, serveix per moltes activitats incloent un taller mecànic. 500 €. • N A U S P E R S U P E R M E R C A T, B O T I G A , M A G ATZ E M , E TC.: 1a LÍNIA Ctra. Vic-Manlleu a prop de la gasolinera Coll de Vic, disponibles 1.270 m2, 1.127 m2, o 2.397 m2. • S T. JULIÀ D E V ILATORTA : Polígon “La Quintana”, nau de 1.124m2 en planta +550 d’altell, lavabos i vestuaris, 3 molls de càrrega mecànic-hidràulics. V E N D A D E D E S PA T X A V I C : • RAM BLA PASSEIG: 100 m2, finestres al Passeig, amb mobles o sense. 180.303 € • C / . G A L L I S S À : Davant de l’estació d’autobusos: 135 m2, grans finestres que donen al carrer. Preu: 240.500€.≥ LLOGUER DE PISOS VIC: • C/. VERDAGUER (MOBLAT ) : 160 m2., 4 hab., despatx, 2 banys i 1 lavabo, safareig, parquet, calef., ascensor. 775 € • C / . A R G E N T E R S ( À t i c - d u p l e x ) : 1 hab. (doble), cuina, menjador, bany, safreig,

calefacc., terrassa, i ascensor. • RAM BLA D EL CARM E: (Semi-nou), 2 hab. (dobles), cuina, menjador, bany, safareig, balcons, calefacció, parquet, ascensor. 500 € • C/. GURB: (semi-nou): 2 hab., cuinamenj., bany, terrassa, calefac., asc., garatge, i traster. 560€. • CTR A . G U I X A (cantonada): Apartament seminou, 1 hab., cuina-menj., bany, gran terrassa. 360€. • C/. GURB: 2 hab. de matrimoni, cuina, menjador, bany. 375 € • A LA CARRETERA DE GURB, a prop de la farmàcia: 3 hab, cuina, menj., bany, safareig, calef., garatge tancat. 500 € VENDA DE CASA UNIFAMILIAR: • VIC, ZONA HORTA VERMELLA: casa 160 m2 + jardí 90 m2, 4 hab., 2 banys, estudi, calefacc., 2 terrassa + terrassa solàrium, i garatge 2 cotxes. Preu: 258.500€. L L O G U E R S , T R A S PA S S O S I V E N D A D E NEGOCIS A VIC: • VIC, ZONA CENTRE CASC ANTIC: Local vàlid per bar-rest., petit Bar Musical, rostisseria. 52 m2. 500€ • VIC, LLOGUER, O TRASPÀS DE BAR I R E S TA U R A N T ( 1 5 4 m 2 ) : Davant accés Hosp. Gen: 17m. lineals de façana, instal., maq., aparcaments. 1.000 €. • VIC, PLAÇA OSONA: Lloguer Rostisseria i plats preparats, equipament. 550€

Rbla. de l’Hospital, 6, 2n, 1a - Tel. i fax 93 885 22 88 - 08500 Vic www.rovirafinques.com rovirafinques@rovirafinques.com


18 M alonso.qxd

23/1/12

16:49

Página 1

revista més immobiliària

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 18

GESTIÓ I S E RV E I S

NATImmobiliària

IMMOBILIARIS

T E L . I FA X

9 3 850 65 3 2

A V. R O M A ,

204 M A N L L E U M Ò B I L 649 996 755 w w w. n a t i m m o b i l i a r i a . c o m M A S I E S D E V O LT R E G À . Casa en venda. Garatge per 2 cotxes, sala d'estar, menjador, cuina, 2 banys, 4 habitacions, jardí. Informeu-vos R . 0 0 7

V I C . Pis en venda. Zona Hospital. Ampli menjador, cuina office, 3 hab, armari encastat, bany amb banyera, calf-gas, ascensor i pàrquing. Molt assolellat. 1 4 1 . 0 0 0 euros R.612

S T. H I P ò L I T. O P O RT U N I TAT. Torre en venda. Demani informació.

M a s i e s d e Vo l t re g à Dúplex en venda 2 hab dobles,2 banys complets, estudi, terrassa, plaça pàrquing, molt assolellat, ben situat. Preu: 170.000 euros R e f . 6 2 1

V I C . Pis semi nou en venda. Menjador i cuina sortida a jardí de 100 M2, 2 hab dobles, bany dutxa, parquet, calf-gas, persianes automàtiques, alumini, garatge Box i plaça de pàrquing. Ben situat. Informi’s. R . 832

M A N L L E U. Casa en venda. Garatge, cambra de rentar i jardí. Menjador, estar, cuina office, 4 habitacions, 2 banys amb banyera, estudi, sortida terrassa, solàrium, calf- gas-oil. R . 613

R O DA D E T E R . Casa a 3 vents en venda. Semi - nova. Menjador estar, cuina gran, terrassa, 2 banys, 3 hab. dobles, terrassa solàrium, calfgas, traster, garatge 3 cotxes, jardí, Informeuvos. R . 8 3 6

M A N L L E U. Pis en venda a Manlleu oportunitat, 3 habitacions, sala d'estar menjador, bany complet,cuina gran i pàrquing. Econòmic.

To re l l ó Casa cantonera en venda de 3 hab. 3 banys complets, cuina gran, sala d’estar amb menjador amb llar de foc, garatge, jardí. Informeu-vos. Ref. 705

Re f. 689

R ef . 008

TENIM PISOS DE LLOGUER

M A N L L E U Casa 2a mà en venda. 1 5 6 . 0 0 0 euros

Ara és el moment

per fer obres! PRESSUPOSTOS AJUSTATS!


19 M osonafinques.qxp

23/1/12

16:10

Página 1

revista més i m m o b i l i à r i a

pàg. 19 | www.revistames.cat

FINQUES RIERA CANALS

Tel. 93 889 33 32 • PISOS DE LLOGUER VIC C/ VERGÓS 3 habitacions, cuina, menjador, bany 320 € MANLLEU pis de 3 hab, cuina bany, menjador molt bon estat, moblat 350 € LA GUIXA pis 3 hab, cuina, menjador, bany en molt bon estat 380 € VIC C/CORRETGERS pis 1 habitació, cuina, menjador, bany 400 € MANLLEU C/ VILAMIROSA pis de 2 habitacions, bany, cuina, menjador en molt bon estat 400 € VIC RAMBLA DAVALLADES pis 2 hab, cuina, bany, menjador 400€ VIC C/ GURB pis 1 habitació, cuina-menjador, bany, mobles 400 € VIC C/ JAUME I Pis semi nou 1 habitació, menjador, bany, cuina 450€ TARADELL pis semi nou de 2 hab, cuina, bany, menjador, bany 450 € VIC ARQUEBISBE ALEMANY pis3hab,bany,cuina,menjador,tot reformat4450€ VIC CARRETERA DE PRATS casa 2 hab, cuina, bany, moblat garatge 450 € VIC C/ MANLLEU 3 hab, bany complet, menjador i cuina molt bon estat 450 € VIC SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA pis 2 hab, cuina-menjador, bany, moblat 450 € VIC C/ GURB pis de 2 hab, cuina, bany, menjador, moblat 450 € VIC C/ GURB pis semi nou 2 hab, moblat, cuina, bany, menjador, terrasseta 450€ VIC EL PRAT DE LA RIERA pis de 3 habitacions, bany, cuina i menjador, habitació de rentar, tot moblat 450 € VIC RAMBLA DELS MONTCADA 4 hab, bany, cuina, menjador , mobles 450€ VIC CARRETERA DE MANLLEU pis 3 hab, bany, lavabo, cuina, menjador semi moblat i plaça de pàrquing 500 € VIC RAMBLA DAVALLADES pis 4 hab, cuina, bany, menjador, moblat 500€ VIC C/MORGADES pis 2 habitacions dobles, 1 senzilla, bany, cuina, menjador amb mobles 500 € VIC C/ ERMITA DE SANT SIXT baixos, pis 2 hab. dobles, bany complet, cuina, menjador, calefacció, 2 places pàrquing 500 € VIC C/ FUSINA pis amb mobles i molt bon estat, 2 habitacions, cuina, bany i menjador, terrassa 500 € SANT JULIÀ pis de 4 habitacions, bany, lavabo, cuina, menjador, terrassa de 30 m, en molt bon estat i semi moblat 550 € VIC C/ VERDAGUER pis 4 hab, mobles, inclou subministres 600 € VIC C/MOLÍ D’EN SABORIT pis semi nou, 3 habitacions, bany, cuina, menjador, terrassa i plaça de pàrquing 600 € VIC PASSEIG GENERALITAT pis de 4 habitacions, 2 banys, cuina,

menjador, terrassa de 20 m 600 € amb la calefacció inclosa VIC C/ MISERICÒRDIA, 1 dúplex de 70 m, 2 hab. dobles, 1 individual, bany complet, lavabo, cuina, menjador 620 € CALLDETENES C/ TORRENTAL casa de dues plantes, 3 habitacions, 2 banys, jardí, cuina, menjador i garatge 650 € VIC C/ MISERICÒRDIA dúplex de 70 m, 2 habitacions dobles, 1 senzilla, bany, lavabo, cuina i menjador 650 € VIC C/ MISERICÒRDIA pis de 90 m, 2 habitacions dobles, 1 senzilla, bany, lavabo, cuina i menjador 650 € ESPINELVES casa de poble de 100m i de nova construcció, totalment moblada, de dues plantes, 3 habitacions dobles 1 individual, 2 banys, calefacció a gas 700 € VIC C/ NOU pis 2 hab dobles i senzilla, bany, cuina, menjador i terrassa de 60m 750 € CASA UNIFAMILIAR immillorables acabats, tres plantes, terrassa, jardí, 2 i 3 habitacions suite, 2 banys, garatge per 3 cotxes 800€ VIC RDA. CAMPRODON àtic, semi moblat. 1a planta: 2 hab. grans, bany complet, menjador, cuina equipada amb cambra de rentar. 2a planta: suite matrimoni amb vestidor, dutxa hidromassatge i terrassa amb barbacoa. Aire condicionat i box per a 3 cotxes 860€ CALLDETENES CASA nova de 2 plantes, 3 hab, cuina, menjador, 3 banys i acabats de molta qualitat. Informarem personalment. • PISOS EN VENDA i / o TRASPÀS VIC ZONA HOSPITAL GENERAL apartament 1 habitació, banys, cuina–menjador amb mobles 78.000 € VIC ZONA HOSPITAL GENERAL apartament 1 habitació, banys, cuina-menjador, calefacció, ascensor i pàrquing 79.000 € VIC C/ MANEL GALADIES ideal pis per inversor, 3 hab, bany, cuina, menjador 85.000 € VIC PORTALET pis per reformar 4 hab, cuina, menjador, bany 90.000 MANLLEU OPORTUNITAT IDEAL INVERSORS planta baixa bon estat, 2 hab, bany complet, cuina, menjador possibilitat de llar de foc, jardí, molt ben conservat 96.000 € VIC CARRETERA DE LA GUIXA 3 hab, 1 bany, cuina, menjador, calefacció. Pis en molt bon estat 114.000 € VIC PASSEIG GENERALITAT 4 habitacions, bany, menjador, cuina, aire condicionat i terrassa gran 156.000 € VIC PASSEIG GENERALITAT pis de 4 habitacions, 2 dobles i 2 individuals, bany complet i lavabo, cuina, menjador, terrassa, plaça de pàrquing, semi moblat 156.000 € (negociables) MANLLEU URGEIX VENDRE pis de 3 hab, 2 banys, cuina, menjador semi nou, molt bon estat, molt bones vistes. 172.000€ VIC PLAÇA EUROPA pis de 3 hab, bany, traster i pàrquing 175.000€ VIC C/TORELLÓ 3 hab, 2 dobles i 1 suite, bany, terrassa, terres parquet, cuina office, menjador, plaça pàrquing 176.000 € MANLLEU PLAÇA ALBERS pis de 85 m, 3 habitacions una d’elles suite, cuina, menjador i bany, en molt bon estat 177.000 € TARADELL CASA UNIFAMILIAR 3 plantes, moblada de disseny, cuina, menjador, 2 banys, 3 hab, jardí, terrassa s’informarà personalment. VIC C/ RAVAL CORTINES 2 hab dobles, 1 individual, 2 banys, cui-

na, menjador, plaça de pàrquing, molt bon estat 192.000 € VIC ZONA UNIVERSITÀRIA dúplex 3 hab, 2 banys, 1 lavabo, calef., asse. Terrassa de 60 m pàrquing i traster 305.000 € VIC EIX 11 DE SETEMBRE dúplex 101m molt ben conservat, 3 hab, 2 banys, cuina, menjador, terrassa de 62m, pàrquing 305.000 € SETCASES solar de 313 m, amb casa de 153 m construïts en 3 plantes de 51 m per planta, 3 hab, cuina, bany i menjador. Impecable, interiors en pedra i parquet 360.000 € OPORTUNITAT RIPOLL Bona zona i molt bon estat, edifici 2 pisos, golfes i possibilitat d’aixecar un tercer pis. Cadascun fa 100 m, 2 locals comercials independents 55m cadascun 530.000 € OPORTUNITAT LES PLANES D’HOSTOLES al centre del poble a 30m de Vic, edifici de 3 pisos reformat amb moltes vistes, es pot vendre també pis individual, preu a consultar. VIC LOCAL PB despatx mèdic total ment equipat, s'informa personalment. VIC ENTRESÒL de 100 m ideal per oficina 4 departaments, terres de parquet, lavabo, en molt bon estat, s'informarà personalment VIC MOLT CÈNTRIC pis 3 hab, 1 suite, menjador, cuina, bany, lavabo, terres parquet , terrassa 10 m, impecable preu a consultar SANT JULIÀ DE VILATORTA casa molt bon estat 200 m, semi nova, 2 plantes. 1a planta: 1 hab, menjador molt gran, cuina gran amb sortida a jardí 590 m, bany complet, garatge 2 cotxes. 2a planta: 2 hab dobles i 1 individual, bany complet, preu a consultar. CALLDETENES dúplex al centre del poble de 111m, 2 hab, bany, balcó, altell, estudi, bany i solàrium, preu a consultar. OPORTUNITAT 2 terrenys a St. Hipòlit al centre del poble d’uns 670m cadascun d’ells. Preu a consultar TARADELL URBANITZACIÓ torre de 3 plantes i cadascuna d’elles de 170 m, jardí i piscina impecable, s’informarà personalment TARADELL PROMOCIÓ DE CASES UNIFAMILIAR immillorables acabats, tres plantes, terrassa, jardí, 2 i 3 habitacions, suite, 2 banys, garatge per 3 cotxes, s’informarà personalment VIC CÀTERING EN TRASPÀS en ple funcionament s’informa personalment VIC RESTAURANT CÈNTRIC EN TRASPÀS Ple funcionament s’informarà personalment • LOCAL DE LLOGUER I EN TRASPÀS TARADELL NAUS PER VENDA de 340 m, una molt condicionada i l’altre no. S’informarà personalment TARADELL LOCAL LLOGUER de 100 m planta baixa cèntric 400€ VIC LOCAL PLAÇA MAJOR entresòl 40m, 2 divisions 400 € VIC 2 LOCALS RAMBLA SANT DOMÈNEC de 70m, 1 PB i 1r pis 500€ VIC BAR-RESTAURANTS CÈNTRICS PER TRASPÀS s’informa personalment VIC LOCAL comercial ARQUEBISBE ALEMANY de 105 m, dividits en 5 departaments tots ells modelables i bany 700 € VIC LOCAL PLAÇA CANONGE de 40 m i altell. Preu a consultar VIC LOCAL COMERCIAL PLAÇA OSONA molt bon estat, preparat per rostisseria o per adequar per altre comerç, lloguer o venda OCASIÓ LOCALS COMERCIALS / O PER OFICINES A PLANTA BAIXA A PARTIR 180 m MOLT CÈNTRICS A VIC 10 EUROS EL M2 •SANT JULIÀ DE VILATORTA, parcel·les de 1000 m2 carcassa i casa personalizada, Urb. El Solà (informació detallada a l’oficina)

Plaça Major (entrada C/ Argenters, 2, Principal) VIC Tel. 93 889 33 32 NOVA PÀG. WEB

WWW.OSONAFINQUES.COM 3667

TRAMITEM CÈDULES D’HABITABILITAT - LLOGUER - COMPRA - VENDA - LLOGUER- COMPRA

LLOGUERS

VIC A433 ZONA HOSPITAL Pis 1 hab i mobles 360€ A481 CTRA. GUIXA Pis 2 hab 380€ A461 ZONA HOSPITA L Pis semi nou de 2 hab i mobles 430€ A491 ZONA AMBULAT O R I Pis nou cantoner 2 hab 450€ A532 RA MBLA DEL C ARME P i s reformat de 2 hab i 2 banys 450€ A535 ZONA AMBULATORI Pis 2 hab, mobles, electrod o m è s t i c s i p à rquing 460€ A516 CTRA. RODA Pis 3 hab i pàrquing 475€ A418 ZONA HOSPITA L Pis 3 hab dobles 500€ A534 RONDA CAMPRODON Pis semi nou 2 hab, mobles i pàrquing 500€ A507 ZONA ESTA D I Pis 3 hab 530€ ( t o t i n c l ò s ) A526 ZONA UNIVERSITAT Pis 3 hab, terrassa, pàrq u in g i tr a s t e r 550€ A536 ZONA UNIVERSITAT Àtic 3 hab, terras sa i pà rquing box 750€ A490 ZONA SANTA CREU Àtic nou 2 hab, 2 terrasses, AC i pàrquing opcional 760€ A470 RONDA CAMPRODON Dúplex d'alt nivell 2 hab, estudi, terrassa, pàrquing box i traster 850€ C78 CTRA. RODA Local de 90m2 350€ C89 CENTRE Local de 75m2 385€ C69 ZONA AMBULATORI Magatzem a planta baixa de 200 m2, 300€ C86 ZONA UNIVERSITAT Local de 700m2 en dos plantes i aparador 600€ MANLLEU A483 ZONA PISCINES Pis nou 1 hab 340€ A442 C E N TR E Pis nou de 2 hab amb o sense pàrquing des de 350€ A LTRES POBLACIONS A527 TORELLÓ Pis sem i nou 1 hab tot exte rior 325€ A513 TORELLÓ Pis de 4 habitacions 400€ A524 T O RE L L Ó Pis semi nou 4 hab, llar de foc i pàrquing 500€ A298 ST. PERE DE TORELLÓ P is no u a e strenar d’1 hab i pàrquing 300€ A405 RO DA DE TER PB nova de 2 hab i 2 banys 400€ A405 RO DA DE TER Dúplex nou de 2 hab, 2 banys i terrassa 425€ A373 RO DA DE TER Pis semi nou de 3 hab 440€ A522 ST.HIPÒLIT Pis nou 1 hab i pàrquing 300€ A509 STA. EULÀLIA Pis 1 hab i mobles 350€ A508 STA. EULÀLIA Pis 3 hab, mobles, pàrquing, traster, jardí, piscina i gimnàs 550€ A396 ST. JULIÀ Pis de 2 hab i terrassa 420€ A528 TA R A D E L L PB 3 hab i estudi 450€ A530 TA R A D E L L Pis semi nou 2 hab, terrass a i pà rquing 450€ A518 TONA Dúp lex nou 3 hab , te rras sa i tra ste r 500€ A519 HOSTALETS Pis 3 hab i pàrquing 500€ A519 HOSTALETS Dúplex nou 2 ha b, terrassa i pàrq u i n g 550€ A468 STA.MARIA D'OLÓ P is 4 hab, gara tge, c obe rt i terreny 400€ CASES, MASIES I APA RTA MENTS A PAGÈS DE LLOGUER A490 SANT HIPÒLIT Casa nova 4 hab, estudi i pàrq u i n g 500€ A497 STA. EULÀLIA DE PUIG-ORIOL Casa 3 hab, llar de foc, i jardí 500€ A484 VIC Casa 2 hab dobles, pati i garatge 550€ A496 GURB Casa 2 hab, jardí i ga ratge 550€ A485 FOLGUEROLES Casa de disseny 3 hab, llar de foc, pati i garatge 850€ A482 CANTONIGRÒS Torre a 4 vents nova de 3 hab, jardí i garatge 1.100€ TOTA DE DISSENY! APA RTAMENTS DE LLOGUER A LA CERDANYA

OFERTA VENDES

MASIES RÚSTIQUES A OSONA, INFORMI-SE'N CASA AMB 2 HABITATGES DE 140m2 c/u i GRANJA per 350 mares, 4.000m2 de terreny INFORMI-SE’N VIC B245 PLAÇA D'OSONA Pis de 3 hab amb pàrquing 120.000€ URGEIX!!! B381 ZONA AMBULATORI Pis semi nou 2 hab, mobles i pàrquing 120.000€!!! OPORTUNITAT!!! B266 Ctra. GUIXA Pis de 2 hab i pàrquing 132.000€ B178 ZONA AMBULATORI Pis semi nou 3 hab i pàrquing 150.000€ MOLT ASSOLELLAT!!! B309 ZONA UNIVERSITÀRIA Pis de 3 hab, balcó gran i pàrquing 170.000€ BONES VISTES B375 ZONA AMBULATORI Àtic nou 3 hab, terrassa 45m2, traster i pàrquing 180.000€ B363 HORTA VERMELLA Casa de 4 hab, estudi, jardí i garatge 200.000€ OPORTUNITAT!!! B377 ZONA UNIVERSITAT Àtic nou 245m2 3 hab, 3 terrasses i pàrquing 250.000€ GANGAA!!!! CASES A LA PRIXANA DE GURB, INFORMI-SE'N ALTRES POBLACIONS C88 CALLDETENES NAU de 380m2 i 1.200m2 terreny 260.000€ B344 MANLLEU Pis nou a estrenar, 2 hab 95.000€ GANGA!!! B248 MANLLEU PISOS NOUS A ESTRENAR DE 4 HAB, 2 BANYS I PÀRQUING des de 150.000€ ZONA ÚNICA!!! B200 RODA DE TER Pis nou a estrenar de 2 hab, amb terrassa de 60 m2. 125.000€ B200 RODA DE TER Dúplex nou de 2 hab, amb jardí i terrassa, 152.000€ B371 RODA DE TER Casa unifamiliar semi nova de 3 hab 220.000€ B249 BAC DE RODA Casa nova de 4 hab, jardí, garatge 248.000€ MOLTS EXTRES!!! B73 COLLSUSPINA Casa planta baixa 3 hab, jardí i llar de foc 70.000€GANGA!!!!! B264 TORELLÓ ZONA ESCLAT Casa per reformar de 2 plantes, jardí i garatge 85.000€ B306 TORELLÓ ZONA ESCLAT Pis de 3 hab, llar de foc, pàrquing i traster 98.000€ B342 TORELLÓ ZONA ESCLAT CASA de 4 hab, garatge i jardí de 80m2 100.000€ B352 TORELLÓ Dúplex nou de 3 hab, jardí, garatge 2 cotxes 215.000€ ACABATS IMMILLORABLES!! B364 SANT QUIRZE DE BESORA Pis nou a estrenar, 2 hab i pati de 30m2 83.000€ GANGA!!!! B361 SANT HIPÒLIT Dúplex nou de 100m2 + 30m2 de terrassa 130.000€ OPORTUNITAT!!!! B280 SANT HIPÒLIT Casa nova a estrenar 4 hab, jardí i garatge 245.000€ B360 SANT HIPÒLIT Casa de 2 pisos independents de 130 m2 cadascun i 600m2 terreny 250.000€ B284 CALLDETENES Casa seminova de 4 hab, jardí amb barbacoa i garatge 255.000€ B315 CANTONIGRÒS Torre nova de 3 hab, gran jardí, garatge i molts extres!! INFORMI-SE'N B287 CENTELLES Pis semi nou 3 hab amb pati de 15m2 120.000€ B365 ST. MARTÍ DE CENTELLES Torre reformada amb 715m2 de terreny 240.000€ OPORTUNITAT!!! B373 FOLGUEROLES Casa a 3 vents amb cuina i menjador amb sortida a jardí 220.000€ TERRENYS C65 TARADELL TERRENY RÚSTIC de 30.000m2 73.000€ C71 RODA PARCEL·LA DE 160m2 per casa adossada o bloc de pisos 50.000€ C81 BAC de RODA TERRENY de 178m2 70.000€ C41 BAC de RODA TERRENY de 256m2 90.000€ C41 BAC de RODA TERRENY de 445m2 165.000€ C83 L'ESQUIROL Terreny de 400m2 115.000€ PÀRQUINGS A VIC C68 PLAÇA LLUÍS COMPANYS PÀRQUING A 15.500€ C48 CENTRE PÀRQUING A 20.000€ OPORTUNITAT!!! BARS I RESTAURANTS A VIC EN TRASPÀS A PREUS DE MERCAT

Tel. 93 851 48 23 / 649 600 891 Pg. de St Joan, 75 Manlleu info@osonafinques.com Horari 10 a 13h i 17 a 20h


20 M gestim.qxd

23/1/12

11:48

Página 1

revista més immobiliària

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 20

Compra venda, lloguer, traspassos, locals, pisos i cases VIC LLOGUER LOCALS CÈNTRICS de 184 M2, de 179,M2 de 164, M2 de 528 M2

PIS EN VENDA A TONA Zona la Codina 130m2, 4 habitacions, cuina office, menjador amb llar de foc, 2 banys, cambra de rentar, 2 places de pàrquing i jardí, piscina i gimnàs comunitari.

VIC Lloguer pis a Vic, C/ de la Gelada, 3 hab., cuina, menjador, 1 bany, moblat.

VIC VENDA

PISOS DE LLOGUER A: Vic, Manlleu, Torelló i Orís.

VIC VENDA PIS AL CASC ANTIC C/ de la Riera 100 m2 3 hab., 2 banys, cuina, menjador amb llar de foc, galeria tancada, cara sud, parquet, totalment reformat.

DESPATXOS DE LLOGUER AL CENTRE a partir de 350€ DIVERSES CASES EN VENDA A OSONA: Centelles, Sant Vicenç de Torelló, Torelló, Roda de Ter i Manlleu. ES TRASPASSA restaurant a Manlleu a ple rendiment

VENDA PIS VIC

VIC LLOGUER PIS I DÚPLEX C/EIX ONZE DE SETEMBRE 3 habitacions, cuina office, menjador, 2 banys, terrassa i pàrquing

VIC EN VENDA AL CASC ANTIC

VIC LLOGUER

Dúplex invertit zona Ambulatori 105 M2

VENDA PÀRQUING Ronda CamprodonC/ Martí Genís.

VIC EN VENDA CASA C/ PROVIDÈNCIA, 47 casa de dues plantes + terrassa 160 m2 per planta. Preu: 180.000 €

C. Mare de Déu de les Neus, 11 VIC Tel. 93 881 60 88 610 44 19 26 600 29 03 31 ismobiliary@vodafone.es

C/ Ató Bisbe, 4 habitacions (2 dobles, 2 individuals), menjador, cuina office, 2 banys, terrassa, pàrquing, traster.

Pis al carrer Pare Huix, 3hab, bany, cuina, menjador amb llar de foc i safareig

Local, 4 pisos, sotacoberta i 200m2 de jardí. Ideal Inversors! RIBES DE FRESER PIS DE PLANTA BAIXA EN VENDA 66 m2 i 65 m2 de jardí, 3 hab., cuina-menjador amb llar de foc, bany, cambra de rentar i pàrquing.

VIC LLOGUER PIS Al carrer Perot Rocaguinarda, 2 hab, 2 banys, cuina, menjador i safareig.

VIC LLOGUER PIS PLAÇA MAJOR,

2 habitacions, cuina, menjador i bany

LLOGUER ÀTIC

C/ Nou, 1 hab., cuina americana, menjador, 1 bany, terrassa i moblat.

PREUS DIRECTES DEL CONSTRUCTOR ÚLTIMES OPORTUNITATS A MONTESQUIU!! DÚPLEX EN VENDA DE 115m2 útils. Bones vistes. 200.000€ plaça d’aparcament inclosa!!! PIS PLANTA PRIMERA DE 3 HABITACIONS, 2 BANYS i CAMBRA DE RENTAR MENJADOR I CUINA MOLT GRANS! Amb possibilitat de subrogar hipoteca Euribor + 0,75

SOLARS EN VENDA A Les Masies de Voltregà i a Roda de Ter

Amb més de 20 anys d’experiència en el món de la construcció

LES MASIES DE VOLTREGÀ ÚLTIMES CASES EN VENDA Amb sortida al jardí des de la cuina o menjador... PREUS MOLT AJUSTATS!!

- FEM REFORMES DE TOT TIPUS - PRESSUPOSTEM SENSE COMPROMÍS - PROPORCIONEM TOTS ELS INDUSTRIALS I LI GESTIONEM L´OBRA

A RODA DE TER EN VENDA O LLOGUER

Dir. Vinyoles a Ripoll

ESTEM C. Sant Marc, 6 AQUÍ Les Masies de Voltregà 93 8502630 679479320 679479321

C. St Jordi

C. Balmes

Avda Despujol

Crta. Puigcerdà

PARCEL·LA INDUSTRIAL EN VENDA A Sant Pere de Torelló 40 m de façana Solar de 1.813 m2, edificables 1.487 m2

NAU INDUSTRIAL EN TESTERA EN VENDA A SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ (Políg. La Sabrosa) 300 m2 de planta 100 m2 d’altell. Preu molt interessant!

C. St Marc

Plç Balmes

ENTREGA IMMEDIATA !! Edifici amb ascensor Pisos des de 100.000€

Dir. a la Gleva Vic

TAMBÉ TENIM PISOS I NAUS EN VENDA O LLOGUER A SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ, MANLLEU I A TORELLÓ A PREUS MOLT INTERESSANTS!!


21 M.qxp

23/1/12

13:03

Página 1

Tenim 20 raons

Ara, t’ho expliquem tot a www.habitatge.com

08005 LLOGUER 3 hab. garatge i traster Preu: 575€ (19€ /dia)

08079 LLOGUER Pis 1 hab. moblat Preu: 495€ (16€//dia)

72897 VENDA Pis 3 hab. 2 banys Preu: 160.000€ (23€/dia)

08145 LLOGUER Pis 5 hab. terrassa Preu: 600€ (20€/dia)

30879 VENDA Pis 2 hab. assolellat Preu: 80.000 € (11€/dia)

00052 VENDA Pis 1 hab. exterior Preu: 72.000€ (10€//dia)

08081 LLOGUER Pis 1 hab. cèntric Preu: 360€ (12€//dia)

70126 VENDA Pis 2 hab. exterior Preu: 85.000 € (12 €/dia)

APROFITA’T DELS PREUS DELS NOSTRES PISOS D’OBRA NOVA DE LA BANCA!

08625 LLOGUER Pis 2 hab. exterior Preu: 450€ (15€//dia)

00059 VENDA Pis 4 hab. molt gran Preu: 127.000€ (18€/dia)

HIPOTEQUES DEL 100 % DEL PIS + DESPESES + METÀL·LIC Inclou tot l’import de la compra, totes les despeses: Notari, registre, gestoria, constitució d’hipoteca, assegurances, etc.. i el metàl·lic el pots fer servir pel que necessitis o per pagar la hipoteca, etc...

Plaça Estació, Núm 8 VIC

Te l . 9 3 8 8 9 4 2 7 7 w w w . h a b i t a t g e . c o m


22 M.qxd

23/1/12

16:31

Página 1

revista més immobiliària

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 22 Tel. 93 881 48 45 Matins: 606239552 Tardes: 699852504

LLOGUER VIC I COMARCA

mobles, electrodomèstics, comunitat 390€/mensuals. -MANLLEU: Loft de lloguer, amb mobles, electrodomèstics i comunitat 325€/mensuals -SANT BARTOMEU DEL GRAU: 3 hab, molt assolellats, 300€/mensuals. CASES: -SANT BARTOMEU: 3 hab, 3 banys, jardí 100m, garatge, 400€/mensuals. -FOLGUEROLES: Cantonada: 4 hab, cuina, menjador, garatge per 4 cotxes, jardí,, estudi, mobles, electrodomèstics, 750€/mensuals. -MOIÀ: Finca de pagès totalment reformada, 3 habitacions dobles, cuina office, menjador, cambra de rentar, 2 banys, sala polivalent, garatge, mobles, electrodomèstics, 650€/mensuals, NAUS: -VIC: Nau de lloguer al Polígon Mas Galí, 400m2 amb pont grua, força, i oficines 1100€ -VIC: Sot dels Pradals, nau de 240m2, ideal per a bar musical, 1000€ -GURB: 350m2, cantonada, 1000€ PÀRQUINGS:

VIC: Ambulatori: 3 hab., 1 bany, terrassa. 400€ VIC:Zona Hospital General: 2 hab., 1 bany, cuina independent, pàrquing moblat. 430€ comunitat inclosa! VIC: Centre. Pis 2 hab., armaris encastats, cuina Americana, cambra de rentar. 450€ VIC: Remei. 2 hab., cambra de rentar, cuina office, moblat, molt bon estat. 480€ VIC: Àtic 2 hab., 1 bany, cuina independent, menjador amb llar de foc i sortida a terrassa, electrodomèstics, pàrquing. 500€ VIC: Centre. 4 hab., 2 banys, terrassa, molt assolellat, pàrquing i traster 585€ VIC: Centre. Dúplex 2 hab., cuina,

Carrer dels Vilabella 5-7 08500 VIC (Barcelona) T. 654 338 167

TREBALLANT AMB LLOGUERS DES DE 1990!

Ref. 1546

P i sos de l l og u e r

comercial a

Ref. 1640

Vic abstenir se agencies

699 85 32 50

nt C. Dr. Junye

Ref. 1321

LLOGUERS

Vidres Barnolas

TARADELL Pis 2 hab, terrassa i pk 450€ STA. EULÀLIA Pis 3hab, mobles, pk, traster, piscina i gimnàs 550€ HOSTALETS Dúplex 2 hab, terrassa i pk 550€ TONA Dúplex 3 hab, terrassa i traster 500€

649 600 891

PISOS EN LLOGUER A TONA € / MES DES DE 350€ INTERESSATS TRUCAR AL

692.158.384

(HORARI D'OFICINA)

Hospital de Santa Creu

P

Ref. 1129

Ref. 1747

P

OPORTUNITAT

Vic- Dúplex 2 hab, amb PK i terrassa 500€ Zona Universitat i Hospital- Pis 3 hab amb mobles 500€ Vic- Pis 1 hab, amb PK i mobles 400€

Ref. 1642

Ref. 1748

COMPRARIA TERRENY NO EDIFICABLE, MUNTANYÓS A OSONA MÍNIM 30.000 METRES

LLOG400€ UER PER A • Vic plaça pietat 2, 2 hab MEamb STRmobles ES A V480€ IC O • Vic hospital general, amb CO1Mhab ARC A mobles 380€ or0e.ll9 ó,4zona • Vga 6931.•To 54 8 estaió dúplex nou 480€

Ref. 1730

TORELLÓ 2 naus de 812m2 cadascuna + soterrani de 265m2 + 1.000m2 de patis

C. Verd aguer

C. R. Soler

2 naus de 614m2 cadascuna + soterrani de 245m2 + 1.000m2 de patis

Busco local

Estació de tren

N•ERCoEdS PIhab S DE aSdIeTE teM r, 3

OLOST

690125757

651.422.678

500€

667701473

NAUS NOVES EN LLOGUER

info@workinn.cat 625 31 62 70

667 701 473

VIC Pis 2 hab, mobles i pk

C. Mn. Gudiol

LLOGUERS

OPORTUNITAT VENDA

s rgade C. Mo

Ref. 1746

93 889 14 77 TORELLÓ Pis 1 hab 325€ TORELLÓ P is 4 hab, llar de foc i pk 500€ RODA PB 2 hab i 2 banys 400€ RODA D úplex 2 hab i terrassa 445 €

VIC: Local comercial Habitages Catalunya 66mts., de botiga 14mts de magatzem. Preu: 600€ VIC: Local al Passeig: 70 mts, aparador, ideal per botiga. 800€ VIC: Pàrquings al Mil·lenari. 45? local per tancar cotxes o motos, etc 100€

VIC Local 700m2 600€

VIC Pis nou 2 hab 450€

-LOCAL per llogar de 300m2 per a celebracions, entorn inigualable, cuina industrial, capacitat per a 120 comensals, calefacció, pàrquing, etc…INFORMI’S

LLOGUER

P À R Q U I N G S I L O CA L S

VIC- C/RAMADA, pis Estil Rústic de 3 hab. 130.000€ URGEIX!! TORELLÓ- Pis NOU d’alt nivell de 2 hab en zona residencial. 85.000€ OPORTUNITAT! MANLLEU- 53m2, 2 hab i NOU!! 68.000€ OPORTUNITAT!!

VIC Pis 1 hab i mobles 360€

Pis a Vic a la Rambla Tarradellas de 4 hab, 2 banys, cuina i menjador. Preu a convenir.

banys, estudi, solàrium, moblat, parquing. 500€ CENTELLES: Pis 5 hab + 1 despatx, cuina oficce, menjador amb sortida a terrassa de 25mts, 2 banys. 575€ TORELLÓ: Centre., 2 hab., cuina, menjador amb sortida a balcó. 350€ VINYOLES: Pis reformat, 3 hab., 1 bany. 380€

LLOGUERS

- C/Sant Antoni, 55€ - Plaça Mil·lenari, 55€ - Plaça Osona, 40€ - Remei Box, 65€

Som constructors. Comprem cases noves i velles per rehabilitar

608 59 08 55

estudi de 30 mts., terrassa, garatge i traster.750€ FOLGUEROLES: Pis 3 hab., cuina independent, menjador amb llar de foc, 1 bany, 380€ SANT JULIÀ: Pis de 70 mts., 2 hab., dobles, 3 balcons, cuina independent 390€ amb aigua i comunitat inclosa. SANT LLÀTZER: 3 hab, 2 banys, cuina oficce, pàrquing i traster.550€ CALLDETENES: Pis 2 hab., dobles, cuina, menjador amb sortida a balcó,1 bany.450€ CALLDETENES: Fantàstic!! Pis d’obra nova, 2 hab., cuina Americana, 2 banys, pàrquing i traster. 500€ CALLDETENES: Pis de 3 hab., 2 banys, cuina i menjador amb sortida a terrassa de 30 mts. moblat 475€ STA EULÀLIA: Dúplex 2 hab, 2

Ref. 1322

LLOGUERS -VIC: Pis de lloguer al C/St. PERE, 1 hab doble, 1 bany complet, cuinamenjador, electrodomèstics, mobles, comunitat 350€/mensuals -VIC: Ronda Camprodon 2 habitacions, cuina, menjador, cambra de rentar, mobles, electrodomèstics, terrassa, pàrquing, traster, molt assolellat, 500€/mensuals. -VIC: CENTRE, nou per estrenar, 2 habitacions, cuina, menjador, cambra de rentar, bany, parquet, videoporter, terrassa, 475€/mensuals. -VIC: UNIVERSITAT 2 habitacions, cuina, menjador, cambra de rentar, mobles electrodomèstics, pàrquing, 500€/mensuals. -VIC: Dúplex al Pla de Balenyà, 180m2 4 hab dobles, 3 banys, terrassa, doble plaça de pàrquing, cuina, menjador amb llar de foc, totalment exterior, amb mobles, electrodomèstics i comunitat: 750€/mensuals. Es precisen bones referències. -VIC: DÚPLEX de lloguer al C/Nord, 3 hab dobles, 2 banys, cuina, cambra de rentar, menjador, terrassa solàrium, 4 places de pàrquing tancades, 865€/mensuals tot inclòs. - VIC: Pis 3 habitacions dobles, 2 banys, cambra de rentar, cuina, 2 terrasses per 650€/mensuals -CALLDETENES: 2 habitacions, terrassa, 470€ pàrquing opcional. -MANLLEU: 2 habitacions, cuina office, menjador, cambra de bany, pati,

C/ Ramon Soler 3, Vic www.ferlamvic.com info@ferlamvic.com

NOU HORARI: Matins de 9 a 1 Tardes de 4 a 8

Ref. 1128

C. de Gurb, 42 baixos - VIC finqueslaplana@gmail.com 617 42 59 17 judit

Tot inclòs

692 05 00 63

Estem aquí! Habitat Catalunya, Edifici Barcelona Ramon Soler, 4 - Tel. 93 885 69 29


23 M.qxp

23/1/12

12:40

Página 1

revista més i m m o b i l i à r i a

pàg. 23 | www.revistames.cat

Lloguem i administrem el seu pis amb garantia de cobrament del lloguer 339

PISOS DE LLOGUER A VIC

PISOS EN VENDA

600 € PISOS NOUS D ALT NIVELL, AL CENTRE DE VIC.................................6 450 € REF: 1012- CENTRE, 2 HAB, 1 BANY, CALEFAC., ASCENSOR..............4 500 € REF: 1091- P. QUERALT, 2 HAB, 1 BANY, ASCENSOR, PÀRQUING.......5 500 € REF: 1108- CENTRE, DÚPLEX DE 2 HAB, 2 BANYS, TERRASSA..........5 380 € REF: 1116- CENTRE, 3 HAB, 1 BANY, PARQUET, CALEFACCIÓ............3 490 € REF: 1165- H. GENERAL, 2 HAB, 1 BANY, MOBLAT, ASCENSOR..........4 300 € REF: 1182- CENTRE, 1 HAB, 1 BANY, CUINA AMERICANA....................3 475 € REF: 1252- CENTRE, 1 HAB, 1 BANY, MOBLAT, SEMI NOU...................4 500 € REF: 1282- CENTRE, 3 HAB, 2 BANYS, MOBLAT, PATI INTERIOR........5 465 € REF: 1292- AMBULATORI, 2 HAB, 1 BANY, SEMI MOBLAT, PK..............4 600 € REF: 1369- Z. UNIV, 3 HAB, 2 BANYS, MOBLAT, PISCINA COMUN........6 600 € REF: 1383- CENTRE, 4 HAB, 2 BANYS, MOBLAT, TERRASSA...............6 550 € REF: 1394- CENTRE, 4 HAB, 2 BANYS, TOT EXTERIOR, PK OP. .........5 850 € REF: 1404- H. GENERAL, CASA, 5 HAB, 2 BANYS, LLAR DE FOC I JARDÍ........8 450 € REF: 1400- H.GENERAL, 1 HAB, 1 BANY, MOBLAT, ASCENSOR ..........4 450 € REF: 1399- CENTRE, 2 HAB, 1 BANY, CALEF., REFORMAT....................4 430 € REF: 1398- CENTRE, 2 HAB, 1 BANY, CALEFACCIÓ, ASCENSOR.........4 550 € REF: 1395- ESTADI, CASA, 2 HAB, 2 BANYS, LLAR DE FOC, PATI.......5 600 € REF: 1383- CENTRE, 4 HAB, 2 BANYS, MOBLAT, 2 TERRASSES..........6 480 € REF: 1378: H.GENERAL, 3 HAB, 2 BANYS, MOBLAT, EXTERIOR..........4 480 € REF: 1336- ESTADI, 2 HAB, 1 BANY, MOBLES, PK, CALEFACCIÓ.........4 690 € REF: 1271- RDA. CAMPRODON, 5 HAB, 2 BANYS, TERRASSA, PK......6

51.000 € O C A S I ! ESTADI, Pis de 4 habitacions, 1 bany, segon pis d’alçada..5 99.900 € REF: 4882- MANLLEU, Pis de 2 hab, 1 bany, pk, terrassa comunitària.....9 PISOS DE LLOGUER ALTRES POBLACIONS 400 € REF: 1402- MONTESQUIU, Casa de 3 hab, 1 bany, jardí........................4 450 € REF: 1401- MANLLEU, Pis de 2 hab, 1 bany, balcó, pk, calefacció.........4 360 € REF: 1394- RODA DE TER, 2 hab, 1 bany, moblat, calefacció................3 500 € REF: 1396- SANT JULIÀ, 4 hab, 2 banys, llar de foc, terrassa................5 500 € REF: 1390- VILANOVA DE SAU, 4 hab, 1 bany, terrassa, jardí, pk... ......5 600 € REF: 1318- FOLGUEROLES, Dúplex 2 hab, 2 banys, jardí, pk, moblat...6 470 € REF: 1195- CALLDETENES, 2 hab, 1 bany, terrassa, calefacció.............4 500 € REF: 1176- LA GUIXA, Casa, 4 hab, 1 bany, jardí, garatge.....................5 500 € REF: 1158- TORELLÓ, 3 hab, 1 bany, 2 terrasses, calefacció.................5 900 € REF: 1270- SANT JULIÀ, Casa 4 hab, 2 banys, jardí, mobles.................9 500 € REF: 1316- RODA DE TER, Pis nou de 2 hab, 1 bany, calefacció, pk.....5 500 € REF: 1357- TONA: 4 hab, 1 bany, terrassa, semi moblat..........................5 800 € REF: 1375- SANT BOI. 5 hab, 5 banys, terrassa, finca rústica.................8 480 € REF: 1381- RODA DE TER, 3 hab, 1 bany, calefacció, jardí comunitari...4 650 € REF: 1333- MANLLEU, pis semi nou, 3 hab, 2 banys, pk, moblat............6 PISOS EN VENDA A PARTIR DE 51.000€ LOCALS CØNTRICS DE LLOGUER NAUS DE LLOGUER A PARTIR DE 550€

Bisbe Morgades, 38 - 08500 VIC - Tel. 93 883 21 50 - www.jpou.com - info@jpou.com

4256

LLOGUER VIC VIC- PL. JOAN AMADES (CARREFOUR EXPRÉS), pis de 6 anys, 2 hab dobles, cuina indep., equipat i pàrquing. 470€ VIC- PL. JOAN AMADES (CARREFOUR EXPRÉS), pis de 6 anys, 2 hab dobles, cuina indep, electrodomèstics i pàrquing. 430€ VIC- C/BISBE CASADEVALL, dúplex 1 hab i equipat. 350€ VIC- CASC ANTIC, C/CORRETGERS, finca de 4 anys de 2 hab amb mobles. 450€ + comunitat. VIC- C/PRAT DE LA RIBA, 3 hab i equipat 550€ VIC- RAMBLA DEL CARME, 3 hab, 2 banys NOU 550€ VIC-PARE GALLISSÀ, (Estació autobusos), pis de 4 hab, 2 banys, equipat, pàrquing i d’alt nivell. 750€ VIC- PARE HUIX (Estadi), 3 hab dobles, armaris, C. de rentar. 500€ VIC- CTRA. DE RODA, 3 hab, 2 banys, pàrquing i traster. 600€ VIC- C/VERDAGUER, pis de 120m2, 4 hab, 2 banys i equipat. 600€ PÀRQUING C/MANLLEU, C/GELADA, C/ST. PAU, C/Dr. JUNYENT a partir de 42€/mes NAUS I LOCALS A VIC VIC- RBLA. DEL PASSEIG, LOCAL de 100m2. 800€ VIC- C/ ST. ANTONI, LOCAL NOU de 40m2 + 45m2 de terrassa. 400€ VIC- COMPTAT D’OSONA, LOCAL de 90m2. 300€ VIC-LOCAL o MAGATZEM C/ Escola, Casc Antic de 40m2+40m2. 200€ VIC- LOCAL COMERCIAL C/Guilleries (Ambulatori) 120m2. 400€ VIC- SALA SAÇALA (Hospital) LOCAL-DESPATXOS 60m2. 350€ VIC- C/CORRETGERS, (Casc Antic) 120 m2 600€ LOCAL NOU LLOGUER COMARCA CALLDETENES - Casa Rural de 3 hab, 1 bany, sala d’estar gran i equipada. Lloguer per temporades o caps de setmana. 550€ CALLDETENES - Pis NOU de 2 hab, equipat, terrassa i pàrquing. 430€ TORELLÓ- PLAÇA JOANOT MARTORELL, pis NOU d’1hab a 325€, 2 hab. 350€ i de 3 hab a 375€ TORELLÓ- C/NOU, 2 hab estil rústic. 350€ TORELLÓ- C/DELS PINS, pis de 3 habitacions + despatx, terrassa i mobles. 400€

TORELLÓ- PLAÇA NOVA, 3 hab, equipat 450€ TORELLÓ- PLAÇA VELLA, 3 hab amb terrassa. 400€ MANLLEU- PASSEIG DE ST. JOAN, LOCAL 60m2 350€ NOU i CÈNTRIC!! MANLLEU- CENTRE NOU 1 i 2 hab amb terrassa. 270€ i 325€ MANLLEU- RESIDENCIAL OLIVERAS, pis de 90m2, 3 hab, 2 banys i pàrquing. 450€ MANLLEU- ZONA VILAMIROSA, dúplex NOU de 100m2 d’alt nivell de 2 hab dobles i 2 banys. 400€ MANLLEU- PASSEIG DE SANT JOAN, NOU de 3 hab. 400€ MANLLEU- PASSEIG DE SANT JOAN, 2 hab dobles, cuina independent i terrassa. 400€ MANLLEU- ZONA VILAMIROSA, NOU 2 hab dobles 325€ MANLLEU- ÀNGEL GUIMERÀ 2 hab i terrassa. 350€ MANLLEU- ZONA PISCINES, 3 hab i terrassa, cuina reformada. 400€ MANLLEU- CTRA. D’OLOT, finca 5 anys, 3 hab, bany complet i pàrquing 470€ RODA DE TER- PLAÇA VERDAGUER, DÚPLEX de 3 hab, 2 banys, cuina menjador junt i c. de rentar. 450€ RODA DE TER- ÚLTIM PIS NOU, 3 hab (1 suite), 2 banys, pàrquing i traster. 425€ TOT INCLÒS RODA DE TER- C/CABRERÈS, Pis NOU de 3 hab (1 suite), 2 banys, equipat, pàrquing i traster. 450€ VINYOLES d’ORÍS - 3 hab dobles, 90m2, REFORMAT 380€ ST. QUIRZE DE BESORA- 3 hab, cr, JARDÍ, equipat i pàrquing 550€ ST. JULIÀ DE VILATORTA- Pis de 3 hab i reformat. 425€ HOSTALETS DE BALENYÀ- Pis NOU 2 hab. 350€ MONTESQUIU- Pis NOU de 2 hab. 300€ SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER- Pis planta baixa, 1 hab i equipat. 350€ ORISTÀ- NOU, 2 habitacions, terrasseta i llar de foc, semi moblat 350€ OPORTUNITATS VIC-ZONA REMEI I ESTADI PISOS DE VENDA ESPECIAL INVERSORS A PARTIR DE 40.000€

676 99 67 88 · 93 886 13 21 finquesobradors@hotmail.com www.finquesobradors.com Bisbe Casadevall, 3 VIC Horari: 10 a 13h (matins) VIC- ZONA CARREFOUR EXPRÉS, pis de 6 anys, 2 hab dobles, cuina indep., equipat i pàrquing. 128.000€ VIC- C/ST. PAU LOFT 35m2 NOU i equipat 48.000€ VIC- Zona del Sindicat, pis 67m2, 3 habitacions, reformat i equipat. 45.000€ VIC- ZONA AMBULATORI, pis de 85m2 i 3 hab dobles. 140.000€ VIC- ZONA UNIVERSITÀRIA, 3 hab (1 suite), 2 banys, pàrquing i traster. 150.000€ MANLLEU- C/TORRENT MAGÍ, CENTRE 3 hab equipat d’alt nivell i pàrquing box opcional. Pis de 5 anys. Millor que NOU!! 117.000€ OPORTUNITAT!! MANLLEU- ZONA PISCINES, Pis NOU de 2 hab. 68.000€ MANLLEU- BARRI DE GRÀCIA, Casa molt assolellada i en bona zona amb jardí. 115.000€ TORELLÓ- Pis NOU d’alt nivell de 2 habitacions i en zona residencial. 85.000€ TORELLÓ, ZONA INSTITUT dúplex d’alt nivell, de 3 hab, 2 banys, terrassa solàrium i pàrquing. 138.000€ URGEIX MOLT!!! FOLGUEROLES- CENTRE, Pis de 73m2 útils, 2 hab, pàrquing i jardí. 132.000€ SANT JULIÀ DE VILATORTA- Carcassa casa a 3 vents a la Font d’en Titus. ECONÒMICA TARADELL- CENTRE, Casa reformada de 4 hab, 2 banys, cuina indep., terrassa de 60m2 i pàrquing. 186.000€ CENTELLES-CENTRE- PIS EN PLANTA BAIXA millor que NOU 3 hab, TOTALMENT CONDICIONAT i TERRASSA. 118.000€ MONTESQUIU- Casa d’alt nivell, habitatge en planta, 3 hab, 3 banys, garatge i jardí. 210.000€ MONTESQUIU- Pis NOU 1 hab., cuina menjador junt. 50.000€ RODA DE TER- DÚPLEX D’ALT NIVELL, PÀRQUING i TRASTER 147.000€ RODA DE TER- Pis NOU de 3 hab (1 suite), 2 banys, terrassa, pàrquing i traster. 135.000€ TONA- PISOS D’OBRA NOVA AMB BONS ACABATS a partir de 140.000€ (finançament 110%)


24 M.qxd

23/1/12

16:06

Página 1

revista més immobiliària

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 24

més

pisos i cases! A la Revista Més és on trobaràs més anuncis de venda i lloguer amb les millors oportunitats immobiliàries.

més econòmics! Anuncis

A la Revista Més el teu anunci et sortirà més econòmic . Truca’ns al 93 885 69 29 o envia’ns correu a info@revistames.cat i t’informarem dels descomptes de la Promoció de Gener/Febrer 2012

més revista


25 MES.OKS.qxp

20/1/12

18:24

Página 1

revista més s e r v e i s

pàg. 25 | www.revistames.cat

MARIT A DOMICILI

SOLUCIONS OSONA SL reparacions i serveis

Petites grans solucions per a la seva llar

FALSOS SOSTRES, PLADUR, PARQUETS FLOTANTS, AÏLLAMENTS, PAVIMENTS, VIDRES I MIRALLS, PERFILERIES D’ALUMINI I P.V.C., MAMPARES, COMPLEMENTS I ACCESSORIS DE BANY,

REFORMES EN GENERAL CUINES / BANYS / TERRES TREBALLS DE PINTURA

C. Antoni Baixeras, 2-4 Pol. Ind. “El Verdaguer” Tel. 93 850 75 21 08560 MANLLEU serrallmanlleu@telefonica.net

Tel. 93 880 01 04 mbl. 607 280 104

LIDERS EN INSTAL.LACIONS GEOTERMIQUES

Pl. Coll i Dorca, 1 – Tel. 93 859 03 89 – Fax 93 859 13 89 – TORELLÓ www. joanfajeda.com info@joanfajeda.com

Tot tipus de reparacions i muntatges a domicili

REPARACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS

panys, persianes, manetes de porta, treballs de fusteria, vidres, làmpades, fluorescents, connexions tv a d’altres habitacions, desaigües, aixetes, cisternes wc, llauneria, aplics bany, mampares, instal·lacions tdt, etc.

Ref. 0744

EDUARD NO L’HI COBREM DESPLAÇAMENT!

Serrat d’en Carles, 9 • 08506 Calldetenes Tel. 618 26 62 92 - solucions@ya.com

GRANS DESCOMPTES EN MOBLES DE BANY I AIXETES GROHE I ALTRES MARQUES DEL 20 AL 50%

30 ANYS D’EXPERIÈNCIA

93 881 48 45 - 691 48 03 10

• Aspiració centralitzada

PG. ALCALDE JOAN REIG, 2 - 08552 TARADELL

02 71 81

Tancaments d’alumini. Portes, finestres, baranes, persianes, vidres, etc. Portes basculants. Alumini, galvanitzada, prelacada blanca. Acer inoxidables. Baranes d’interior i exterior. Automatismes per portes. Basculants, correderes, enrotllables. Altres. Escales de cargol, tanques de jardí, serralleria de forja.

• Manteniments

MOSQUITERES, TENDALS, CORTINES, etc.

TRUQUI’NS I VEURÀ QUE TENIM LA SOLUCIÓ!

Tel. 616

• Reformes i reparacions

Informi-se’n sense compromís. Màxima rapidesa.

639 58 97 48

GESTORIA ASSEGURANCES AUTOESCOLA

Els vestidors, integrats o independents? Gestor Administratiu Col·legiat núm. 1.541

CARRERA

Plaça de la Vila, 9 Tel. 93 857 01 77 Fax 93 857 03 62 08512 St Hipòlit de V.

Av. de Roma, 139 Tel. 93 850 68 20 08560 Manlleu

Jordi

Vidres Miralls Climalits Instal·lacions sécurit Mampares de bany i dutxa Vidres de seguretat Mosquiteres etc.

tancaments d’alumini Montaña 629 27 82 05 IVAN 609 74 48 43 Tel. i fax 93 812 66 28 C/ Esglèsia, 10-12 08552 TARADELL

www.construccionshomsbonet.cat ARA TAMBÉ PLADUR!

ESCOLA XOFERS CARRERA

C. Girona, 41 Tel. 93 857 11 47 08508 Les Masies de V.

Especialistes en Muntatge i Desmuntatge de Mobles Servei de Guardamobles

Els vestidors, idonis per tenir tota la roba ben ordenada.

ACPG.- Els vestidors es poden adaptar a tota classe d’espais i permeten guardar molta roba i complements. A causa de la seva estructura interior, la roba es pot ordenar de forma minuciosa, ja que disposen de diferents suports. La situació del vestidor dependrà en gran mesura de l’espai i organització de la casa. De forma que poden trobar-se integrats en una habitació o ser independents dintre d’una sala pròpia. Fins i tot es poden situar al bany, que pot ser una solució

idònia després de la dutxa. Si opteu per vestidors independents, els més còmodes són els dissenys oberts, ja que permeten veure’n ràpidament el contingut. Encara que per a una major protecció de la roba es recomanen els frontals de vidre transparent. Però si l’armari comparteix estança és millor integrar-lo en el conjunt de la decoració i rebaixar-ne el pes amb portes lleugeres. Per als vestidors, les portes corredisses són la solució idònia si es vol estalviar espai a l’habitació.

C. Canigó, 83 4rt 3a - VIC - T. 619 357 973 / 675 921 376 • Especialitat en embalatges i transports delicats • Trasllats arreu de l’estat • Servei de guardamobles

P. Act. Econ. d’Osona C/ Lleida, 37 Tel. 93 886 28 98 Fax 93 886 40 91 08500 VIC

C/ St. Antoni Mª Claret, 18 St. Miquel de Balenyà • SEVA Tel. 93 812 42 95 Mòbil 670 31 45 75

REPARACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS SERVEI TÈCNIC

«LA PLANA»

ENGUIXATS MONTBLANC

mudancesosona@terra.es • www.mudancesosona.com

VOLS POSAR UN ANUNCI AQUÍ? 93 885 69 29 revista

més

Enguixats a mà i màquina Col·locació de pladur Sostres desmuntables Cornises i panells de pedra

Tel. 695 900 532

Ctra. de Roda, 25 Tel. 93 886 29 84 - Fax 93 889 18 56 e-mail: laplana@telefonica.net


26 motor M

23/1/12

13:52

Página 1

revista més

motor Bo tig ao n-l ine

24 - 30 gener | núm 517 | pàg. 26

• Citroën Picasso any 2001, dièsel amb 100.000Km. Preu 3400 euros. • Audi A3 Sportback TDI de l’any 2007. Preu 13.800 euros. • Suzuki Jimny HDI de l’any 2005. Preu 7.800 euros. • Audi A4 Avant de l’any 2007. Preu 13.500 euros.

• Certificat de destrucció i tramitació de baixa • Valoració de vehicles sinistrats • Venda recanvis d’ocasió

ESTOC DE 60 COTXES

Ctra. C-17, km. 68,280 • Les Masies de Voltregà • Tel. 93 857 11 53 • Fax 93 850 24 70 Gestor Residus VFU • gestio@desguaceslagleva.com • www.desguaceslagleva.com

Gestionem la venta del seu vehicle T. 93 883 13 30 Ctra. Manlleu, 67 08500 Vic (Barcelona)

VEHICLES D’OCASIÓ

T. 807 39 90 10 PE R P OSA R AN UN CI S E N A Q U E S T A S E C C I Ó Per posar an un cis e n aque s ta secció truqueu si us p l a u a l 8 07 3 9 9 0 1 0 . Sortiran el dia següent al w e b i e l di m ar t s vi n e n t a la revista més. Moltes g ràcies. CITROËN ZX Venc Citroën XZ per 500 euros. Telèfon de contacte 938500453 / 622293516 SEAT IBIZA Venc Seat Ibiza 1.9 dièsel molt econòmic. Despeses de papers incloses. Telèfon de contacte 667816889 ACCESSORIS COTXE Venc seients per 80 euros i volant per 50 euros. Tot per cotxe sense carnet. Tel. 689343735

ros. Telèfon de contacte COMPRO MOTOS Compro 676239748 tota classe de motos de gran cilindrada. De carreRIEJU MRT PRO50 Venc tera, de trial o motocròs. ciclomotor Rieju MRT Pago 80 euros. Telèfon de Pro50 en perfecte estat, contacte 649 570 622 impecable no s'ha fet servir amb 2393 quilòmetres RADIADOR FURGONETA com nova. Sempre guar- Venc radiador de furgonedada en garatge particu- ta Màster amb tot l'equip. lar. dunlop46@gmail.com Telèfon de contacte Telèfon de contacte 615818813 683433074 GOLF Agrairia em regalesCARAVANA Venc carava- sin Golf GTI sèrie 2 de 3 na Fendt de 3 ambients i portes. Telèfon de contac160 d'allargada semi no- te 649121466 va. Estat impecable amb YAMAHA VIRAGO Venc tots els accessoris. Tel. moto Yamaha Virago 609721841 XV535 amb 14.000Km. VEHICLES Compro furgo- Preu 1700 euros. Tel. netes grans, mitjanes i 620854904 petites. Preu econòmic. FURGONETES Compro furTambé compro motos angonetes. Telèfon de contigues. Les grans les patacte 649570622 go a 200 euros i les petites a 100 euros amb pa- LADA NIVA Venc un Lada pers i sense papers les Niva amb ITV passada fins pago més barates. També l'octubre del 2012. Preu a resta de motos. Telèfon convenir. Telèfon de conde contacte 615818813 tacte 938124160 (de 20 (Josep) a 21h)

REMOLC CAMIÓ Venc remolc de camió amb plataforma plana, 6 metres de llarg. Ideal per a carrossa de carnaval o per MOTO YAMAHA Venc moanar a buscar palla. Tel. to Yamaha XT 600 E en molt bon estat. Telèfon de 676999448 (Joan) contacte 679423637 VENC CARAVANA Venc caravana Fendt de 3 am- COMPRO VEHICLES Combients de 5,60 de llarg. pro vehicles, cotxes, tot Semi nova, estat impeca- terrenys, furgonetes dièble amb molts accessoris. sel i gasolina que funcioTelèfon de contacte nin en bon estat. Pago 80 euros. Telèfon de contac609721841 te 649570622 VENC CADIRETA COTXE NURSE Venc cadireta de VENC ACCESSORIS COTcotxe de 0 a 1 any, fins a XE Venc seients de cotxe 18 quilos, marca Nurse de i sense carnet per 40 eucolor negra i taronja. Preu ros, ràdio per el DVD del 40 euros. Telèfon de con- cotxe per 100 euros i volant per cotxe sense cartacte 652542032 net per 20 euros. Telèfon SCOOTER Venc Scooter mòbil de contacte 689 Yamaha Aerox amb pocs 343 735 quilòmetres per 650 eu-

VOLS POSAR UN ANUNCI AQUÍ? 93 885 69 29 revista

més

autodesballestaments osona Tr a m i t a c i ó d e b a i x e s d e f i n i t i v e s Retirada de vehicles per desballestament Compra de vehicles accidentats (màxima taxació) V e n d a d e re c a n v i s n o u s i d ’ o c a s i ó C/ Tramuntana, 8 - Sta. Eugènia de Berga Tel. 93 889 74 84 - Fax 93 889 74 82

Més ràpid més fàcil

807 39 90 10 El telèfon dels anuncis classificats Deixes gravat el teu anunci al contestador automàtic (24 hores) després del senyal

Truques al 807 39 90 10

CITROËN ZX Venc Citroën XZ per 500 euros. Telèfon de contacte 938500453 / 622293516 CARAVANES Venc caravanes a partir de 400 euros. Algunes amb documentació i d'altres sense. Contracte de compra venta i possibilitat de portar a domicili. Telèfon de contacte 615 31 77 10 (Joan) RIEJU MRT PRO50 Venc ciclomotor Rieju MRT Pro50 en perfecte estat, impecable no s'ha fet servir amb 2393 quilòmetres com nova. Sempre guardada en garatge particular. dunlop46@gmail.com Tel. 683433074

El dia següent surt al www.revistames.cat

El dimarts següent a la revista més

*El preu màxim d’aquesta trucada és de 0,87 euros/min si truques des d’un fixe i de 1,22 des d’un mòbil, impostos inclosos.

revista

més


27 MES.OKS.qxp

20/1/12

18:34

Página 1

pàg. 27 | www.revistames.cat

revista més salut | estètica

LABORATORIS EURAS

CLÍNICA DENTAL OSONA

GENERAL LAB

CONCERT AMB TOTES LES MÚTUES CERTIFICACIÓ ISO-9001 PER ANÀLISIS DE POTABILITAT D'AIGÜES GALLISSÀ 19 ENTL. 2A 08500 VIC TEL: 93 883 23 04 FAX: 93 883 25 54 http://WWW.general-lab.com L A B O R AT O R I S D ’ A N À L I S I S

C. Arquebisbe Alemany 27, escala A, ent. A 08500 Vic (Barcelona) Tel. 93 883 38 24

de dimarts a dijous de 9 a 1 i de 3 a 7h divendres de 9 a 19h dissabte de 8 a 17h

C. Fusina, 11 VIC Tel. 93 886 65 97

- Odontologia general - Pròtesi fixa i removible - Odontopediatria - Cirurgia i implantologia bucal - Periodòncia - Ortodòncia

Hores convingudes - No tanquem al migdia • Dra. Cristina Patiño Illa Núm. Col. 2.388 Odontòloga. Màster en Cirurgia i Implantologia Bucal • Dra. Cecília Farran Minguella Núm. Col. 2.968 Odontòloga. Ortodoncista.

Com es pot fer per esquiar amb seguretat? www. g e n c a t . c a t . - La pràctica de l’esquí i dels snowboard s’ha de fer en condicions de seguretat i és per això que s’han de tenir en compte les següents recomanacions. Equipeu-vos i prepareu les vostres sortides a la neu pensant en la vostra protecció: -Poseu-vos en forma abans d’esquiar o de fer surf de neu, i eviteu baixar per pistes que estan per damunt de la vostra capacitat i experiència. -Concerteu una assegurança que cobreixi els danys a tercers i els propis. -Si esquieu fora de les estacions i les pistes, informeu-vos abans sobre el risc d’allaus. -El casc us protegirà de patir lesions al cap en cas d’un impacte. -Unes botes i unes fixacions apropiades i ben ajustades us protegiran

T. 639 71 43 56 kikuvila@gmail.com

VOLS POSAR UN ANUNCI AQUÍ? 93 885 69 29

M. Montserrat Prat Palomas

Col. 1132

Rbla. de les Davallades 19 2n A Vic (Costat església del Carme)

3a EDAT Cal fer baixades d’escalfament per començar la jornada.

de patir una lesió. -Utilitzeu roba d’abric ajustada al cos per evitar que pugui quedar enganxada als remuntadors. També cal prestar atenció a les motxilles. Practiqueu els esports de neu amb salut i seguretat: -Quan comenceu una nova jornada, feu algunes baixades lentes com a escalfament. -Descanseu quan sentiu fatiga; mengeu i hidrateuvos periòdicament. La ma-

PSICOLOGIA • INFANTIL: Pors, angoixes, enuresi, inseguretat, TDAH, dèficit d’atenció. • ADOLESCENTS: Orientacions familiars. • ADULTS: Depressió, ansietat, fòbies, creixement personal. • TÈRAPIA SEXUAL I DE PARELLA • TERÀPIA FAMILIAR • PSICOPEDAGOGIA: Reeducacions i tècniques d’estudi • LOGOPÈDIA: dificultats de lectoescriptura • PERITATGES PSICOLÒGICS: separacions, custòdies.

revista

més

Serveis a domicili

• Podologia • Reflexologia podal • Tractaments de fisioteràpia i rehabilitació • Prevenció i tractament de malalties dels peus

Tel. 629 088 846 - 93 113 64 24

CENTRE de PSICOLOGIA de VIC Reiki i Sanació

ODOLOGIA & SALUT

Rbla. Hospital, 8 desp. 2 - Vic 93 885 20 94

www.psicovic.com

joria de lesions d’esquí es produeixen al final de la jornada, quan els esquiadors estan cansats. -Sempre que sigui possible, practiqueu l’esquí o el surf de neu en companyia d’altres persones. -Adapteu la vostra forma d’esquiar o de fer surf de neu a les condicions de la neu. -Si patiu un accident, truqueu al telèfon d’emergència de l’estació o aviseu el personal del remuntador. Senyalitzeu el lloc de l’accident.

Ctra. de Vic a Olot, km 25 08569 CANTONIGRÒS (Barcelona) Telèfon i fax: 93 852 50 35

Sanergia és la sanació Eleva la teva vibració per millorar la teva salut 93 850 47 61 616 59 10 55 a les tardes

ASSUMPCIÓ BUHIGAS SANERGISTA PROFESSIONAL NIVELL 4 C. De la Molina, 1 — TORELLÓ

REVISIONS MÈDIQUES Permís de conduir i ADR · Llicència d’armes · Convalidacions de permisos estrangers · Llicència d’animals perillosos, d’agent de seguretat, gruis... · Altres certificats mèdics oficials

SERVEIS DE SALUT ESPECIALITZATS Fisioteràpia · Logopèdia · Nutrició i dietètica · Osteopatia · Podologia · Psicologia · Tractaments naturals · Odontologia (NOU SERVEI)


28 MES.OK.qxp

23/1/12

17:01

Página 1

revista més restauració

24 - 30 Gener | núm 517 | pàg. 28


29 MES.OKS.qxp

20/1/12

18:40

Página 1

revista més r e s t a u r a c i ó

pàg. 29 | www.revistames.cat

MASIA CAN MOREU Especialistes en cuina catalana (dimarts tancat excepte festius)

Malloles

Restaurant

Banquets i tot tipus de celebracions Ara també obert els dissabtes per dinar Afores CENTELLES 93 881 04 28 - 629 08 88 46 www.restaurantcanmoreu.com

C. Malloles s/n Pol. ind. Malloles - VIC T. 93 886 27 92 www.malloles.com

Especialistes en peix, marisc i pop a la gallega Elaboració de carn pròpia Menú diari

• Menú diari 10€ • Menús de cap de setmana des de 13,50€ 20 primers i 60 segons a escollir • Esmorzars de forquilla des de 6€ • Dinars cada dia • Divendres i dissabte nit obert

4-2-2012 SOPAR BALL

C/ Sau, 2 GURB

• Entrepans/ tapes/ pizzes • Menú per a colles • Copes i cerveses • Menjadors privats per a grups • Sala de jocs per als nens • Zona per deixar bicis • Terrassa i amplis jardins • Fàcil aparcament

93 886 38 56

Ctra de Vic a Arbúcies, km 6 - Taradell Tel.93 880 02 16 lamasia@movistar.es

L a Pruna

Cafeteria - Restaurant

R

TASTA ELS NOSTRES ROLS I ENTREPANS De d il lun s a d ij ous de 7:30 a 21h D e d i v e n d re s a d i s s a b t e d e 7 : 3 0 a 2 3 h Diumenges de futbol obert A vd. Oli mpi a 7 VI C

Obert al migdia - El dilluns tancat Excepte vigilites i festius C. Santa Coloma, 21 Tel. 972 85 60 17 RIUDARENES (Girona) - www.labrasa.com

L e s S e t Fo n t s B A R - R E S TA U R A N T B R A S E R I A • Especialitat en carns i verdures a la brasa • Dissabte i diumenge migdia • Divendres i dissabte nit amb reserva previa

Tel. 93 812 21 48 - 666 43 13 07 St. Julià de Vilatorta

93 885 26 70 MENÚ DIARI 9€ MENÚ DISSABTE 13€ Esmorzars-Dinars Entrepans-Plats combinats Cuina casolana Ctra. d’Arb úcie s, 7 0 Sta Eugènia de Berga Tel. 93 885 26 70

RESTAURANT BRASERIA des de 1991

NOVA CARTA C. ramada, 4 VIC · 93 889 58 49 joan599@hotmail.com

restaurant

Els espinacs reforcen el sistema immunològic Els espinacs frescos es troben als nostres mercats entre els mesos de tardor i de primavera. El component més important dels espinacs és l’aigua. També destaca la presència d’hidrats de carboni i, d’altra banda, l’absència de greixos. Els espinacs són molt rics en vitamines i minerals Tot i que el contingut de fibra és destacable, també cal fer menció de la riquesa vitamínica i de minerals. Els espinacs inclouen grans quantitats de provitamina A i de vitamines C i E. També és una bona font de vitami-

nes del grup B, principalment de folats. La provitamina A es transforma en vitamina A mesura que el nostre organisme la necessita. Aquesta vitamina contribueix al bon estat de la pell del cabell i al bon funcionament del sistema immunològic. També cal ressaltar que la vitamina A té un paper destacadíssim en la bona salut de la nostra vista. En relació amb la vitamina C intervé en la formació del col·làgen, afavoreix l’absorció del ferro dels aliments i també augmenta la resistència davant de les infeccions. La vitamina E destaca per la seva acció antioxidant.

GAUDEIX DEL BALCÓ DE LA PLANA DE VIC Dime c re s t ancat

RESTAURANT de PUIGLAGULLA

w w w.puiglagulla.com

BRASA AMB LLENYA D’ALZINA

Dimarts i dimecres no festius, tancat Ctra. de Vic a Olost, km 9,600 (a 10 minuts de Vic). Tel. 93 885 09 97 www.masiamasmonells.com

C. del Puig, 2 Tel 93 883 01 95 Mob 678 74 45 29 08505 Sta Eulàlia de Riuprimer

OFERTA

Pollastres a l’ast per endur-se a casa

Ctra. Barcelona 71 Roda de Ter 93 854 21 04

10 ANYS!

Dilluns festa setmanal

C. Arquebisbe Alemany, 41 Tel. 93 883 37 71 08500 VIC

yuming pizza g ràci es a totho m

Obert de dijous a diumenge vespres Vigílies i festius Av. Montseny, 20 • TONA Tel. 93 812 43 23

Tel. 93 888 82 10 V i l a l l eo ns S t Ju lià d e Vi la tor ta

RESTAURANT-BRASERIA

€ 8€ Tancat els dimecres EL BRULL - Tel. 93 884 00 63

C/ Sant Roc, 9 Gurb Tel. 93 889 06 16 Horari: de dilluns a divendres de 7 a 17h

C/ Bisbe Perelló, 81 - St. Miquel de Balenyà Tel. 93 812 44 46 - www.tinell.com

Pizzes amb forn de llenya Pollastres a l’ast Menjar per emportar Servei a domicili

Sant Just, 8 - Vic Tel. 93 883 21 57

Horari: De dilluns a divendres de 19:00 a 24:00h Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 15:00h i 19:00 a 24:00h

938 832 256

C. Remei 2 (cantonada amb ctra. la Guixa) VIC


30 M animals.qxp

23/1/12

13:55

Página 1

revista més animals

PERRUQUERIA C/ Barcelona, 26 (Costat Plaça Major)

Tona 08551 Tel. 606 777 434 (Alba)

20

an

(Hores convingudes) www.estilanimal.com

ys

al vostre servei

Tels: 93 888 75 87 628 195 225 628 195 227

La teva mascota t’espera

info@protectoraosona.com

Nucli zoològic: B-2300120 w w w . p r o t e c t o r a o s o n a . c o m

Núm zoològic: B2500834

CANINA FELINA

pàg. 30 | www.revistames.cat

RESIDÈNCIA - ENSINISTRAMENT CRIA SELECTIVA - PSICOLOGIA

Àngel Casellas Etòleg, educador caní criador de races autòctones

NUCLI ZOOLÒGIC B - 25000645

Disposem de cadells de labrador retriever Can Pol - Tel. 661 64 99 28 08507 Sta Eugènia de Berga

www.gosllucanes.cat

Mòbil: 660 047 145

ENSINISTRAMENT - PROBLEMES DE CONDUCTA - ETOLOGIA

TITUL·LAT PER LA REIAL SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA EN ENSINISTRAMENT I ETOLOGIA Organitzem sortides/ caminades amb gossos

www.etoadcan.com 696 03 59 21 etoadcan@etoadcan.com

VOLS POSAR UN ANUNCI AQUÍ? T. 93 885 69 29

més

revista

nostres oficines al c. Ramon Soler, 4 Hab. Catalun ya edif. Barce lo na . M o lt es gr à cies PONY: Mascle de 2 anys, Dogo de Burdeos, en adopció

FEMELLA MIDA MITJANA trobada a Muntanyola

Associació de Defensa dels Animals d’Osona. 93 888 75 87, 628 195 225, 628 195 227, 628 195 228. Nucli zoològic: B-2300120

Associació de Defensa dels Animals d’Osona. 93 888 75 87, 628 195 225, 628 195 227, 628 195 228. Nucli zoològic: B-2300120

MASCLE CANITXE mida petita trobat a Centelles Associació de Defensa dels Animals d’Osona. 93 888 75 87, 628 195 225, 628 195 227, 628 195 228. Nucli zoològic: B-2300120

ANUNCIS CLASSIFICATS Tel. 807 39 90 10 Truques al 807 39 90 10

Deixes gravat el teu anunci al contestador automàtic (24 hores) després del senyal

revista

més

www.revistames.cat

CADELLS MASCLES, mida gran, X pastor, en adopció

A partir del 10 de febrer. Associació de Defensa dels Animals d’Osona. 93 888 75 87, 628 195 225, 628 195 227, 628 195 228. Nucli zoològic: B-2300120

ANIMALS

T. 807 39 90 10 Per posar anuncis en a q u e s t a s e c c ió , t ru q u e u si us plau al 8 07 39 9 0 10. Sortiran el dia se güent al web i el di m a r t s v i n en t a l a r e v i s t a m é s . M ol te s gr àc ie s Atenció. Tots els anun cis de compra i venda

d’ a n i m al s h au ra n d ’ i n cloure el número zo ològic segons exigeix la llei 22/2003 de 4 de juliol de 2003 de la Ge n er a l it at de Cat al u n y a. Per la publicació d’a qu es t s a nu nc is us p re guem que vingueu personalment amb el nú mero de nucli zoològic i el vostre DNI a les

CONILLS ANGORA Regalem conills d'angora, tenen 5 setmanes i mengen pinso, fruita i verdura. És una mascota ideal per als petits de la casa. Tel. 938502278 / 679461821 GÀBIES OCELLS Venc gàbies petites per ocells a 5 euros cada gàbia en perfecte estat i transportin per ocells a 15 euros. Telèfon de contacte 938512964 REGALEM CADELL Regalem cadell de gos creuat Llaurador, té 3 mesos de color xocolata. Molt bonica amb cartilla de vacunació. Per no poder atendre. Urgeix!! Tel. 627449821 GÀBIA CONILLS Venc una gàbia de conills per mares nova. Tel. 636919837 MÉS ANUNCIS D’ANI MALS A www.revista m e s. c a t


31 MES.OK.qxp

23/1/12

12:24

Página 1

revista més a s t r o l o g i a

pàg. 31 | www.revistames.cat

MESTRE NYLON

T’ajuda a resoldre tot tipus de problemes d’amor, recuperació de parella, feina, negoci, protecció cap els enemics, impotència sexual, salut, judicials, sort, empresa, venda de casa, mal d’ull, problemes de família etc. Rapidesa, eficàcia i garantia. Resultat de 3 a 7 dies. Feina a distància i desplaçament possible.

Tel. 634 166 511 - VIC

Rècord absolut en la construcció de castells

TAROT SANDRA

Amb la meva experiència i sinceritat et puc ajudar a trobar solucions als teus problemes

806 58 56 96 Si tens dubtes, si et preocupa alguna cosa... Demana hora: 666 411 836

LOLA VILAGELIU (Només tracte personal)

CONFIDENTIAL TAROT C/ Muntaner 25 (Gran Via) BARCELONA

Vident des de petita!

LLUM

Tens dubtes en l’amor, en el treball o en la teva salut? Confia en mí. Truca’m

Tel. 806 51 75 15 T’atenc personalment les 24 hores (no gabinet) Visa al 942 82 05 14 VISA ECONÒMICA Majors de 18 anys. Tel. fix 1,16€ mòbil 1,51€ Ap. Correus, 7 - 39530 PUENTE SAN MIGUEL

914 761 003 806 50 20 82

Amor futur i vida www.teresavidente.com Teresa Moran, Casarabonela 2 · 28041 · MADRID · Preu màx./1,51 · Majors 18 anys SMS Tere+text consulta al 27442. Cost missatge 1,39€

TAROT DE LOURDES I SARA VIDENTS

806 513 513 Servei ofert per Opal ap. correus 63432 28020 Madrid Preu màx. 1,18€/min fixe, 1,53€/min mòbil (iva inclòs) Majors 18 anys.

SAGRARIO I OLGA TAROTISTES

806 513 513 No et deixis combatre per la soledat. Sempre estem amb tu. Ap. Correus 36432. CP: 28020 Madrid. Preu màxim 1,18 €/m fixes / 1,51 €/m mòbils (IVA INCLÒS)

H o r ò s c o p p e r C e n t r e Pa r a p s i c o l ò g i c A c u a r i o

El s S a g a l s a R o d a d e T e r e l p a s s a t s e t e m b r e

ACPG.- Les colles castelleres van aixecar més de 8.200 construccions al llarg de l'any 2011, una quantitat que suposa un rècord absolut, segons les dades recollides per la Base de Dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Del total, només un 3,5% d'aquests castells van caure, un percentatge pràcticament igual al de l'any anterior, malgrat el creixement en el nombre de construccions intentades.

2010, en canvi, es van registrar un total de 6.726 castells, un increment que, segons la Coordinadora, és notable i reflecteix el creixement de l'activitat castellera experimentat en els darrers temps, amb la incorporació de noves colles, el retorn a l'activitat d'algunes que portaven temps aturat i, en general, un major nombre d'actuacions.

L’augment demostra el creixement de l’activitat castellera i la Es van aixecar 8.217 creació de noves cocastells i només un lles 3,5% va fer llenya Fins al moment, mai no La Coordinadora inclou, s'havien superat els a data d'avui, un total de 8.000 castells aixecats. 8.217 castells aixecats al De fet, segons les dades llarg de 2011. Les dades de la Coordinadora, noes refereixen a castells de més al 2002 es va supesis o més pisos i pilars de rar la línia dels 7.000 quatre o més, aixecats en castells (7.011, en conactuacions o actes pú- cret), tot i que els dos blics (en cap cas, s’in- anys anteriors van queclouen els assajos). L'any dar-se a prop.

À R I ES (Foc) Amb la gran activació planetària en el sector de l’amistat, hauràs d’estar disponible per a les persones del teu entorn. Treball: els teus objectius i plans professionals estan en un moment òptim per obtenir els millors resultats.

TA U R E (Terra) Amb Venus en el terreny de l’afecte i del plaer, tens molts avantatges a l’hora de seduir, si és aquest el teu propòsit. Treball: una persona de la teva confiança et donarà un consell. Medita i pren-t’ho seriosament. Cap de setmana amb molta acció.

B ESSONS (Aire) Un compromís d’última hora et porta a canviar de plans. Vigila!, no desvesteixis a un sant per vestir-ne un altre, sigues prudent. Treball: ets una persona dispersa, i ara ho seràs molt més. Dóna prioritat al que és realment important.

CR ANC (Aigua) La resposta que desitges arribarà com menys l’esperis, així que canvia d’humor, mostra’t positiva i supera ja les emocions estancades. Treball: excel·lent moment per dissenyar el teu futur professional, llança’t.

LLEÓ (Foc) Para esment al que et diuen les persones que t’estimen; aquí estan les claus per resoldre una situació emocional. Treball: simplifica algunes de les tasques en les quals et compliques la vida, en la senzillesa també hi ha creativitat.

VERGE (Terra) Pensa menys i sent més. Aquesta podria ser la teva consigna per a aquests dies, encara que suposi un desafiament difícil de superar. Treball: si et suggereixen que canviïs de tàctica, pren-t’ho com un bon consell. De tu depèn el resultat.

BA L A N Ç A ( A i r e ) Els aires de renovació estan molt presents i actius al teu món sentimental, i això pot suposar l’inici d’una nova relació i la fi de la teva solitud. Treball: una petita errada no és la fi, tu pots donar-li la volta i ser un èxit.

ESCOR PÍ (Aigua) La influència emocional que exerceixes en la majoria de la gent és enorme; has de fer servir amb art aquest gran poder. Treball: el teu sentit de la responsabilitat t’exigeix molt, i això genera enveges al teu voltant. Pregunta’t per què?

SA G I TA R I (Foc) Si tens poc temps per als teus, algun retret podria posar-te sobre avís. Canvia d’actitud i tot serà més fàcil. Treball: amb la presència de Venus tot hauria de ser meravellós, en cas contrari busca promoure l’harmonia.

CAPRICORN (Terra) Estan a punt de donarte una lliçó, aprèn bé l’assignatura per si has de tornar a examinar-te. No t’adormis. Treball: no és un bon moment per entaular noves relacions comercials. Espera uns dies i tot millorarà.

A QUA R I (Aire) Tindràs una energia d’especial intensitat i un protagonisme per facilitarte les coses. Pren-te el teu temps per assaborir-ho. Treball: possiblement en tinguis poques ganes aquests dies, però assumptes personals requeriran la teva atenció, estableix prioritats.

P E I X OS ( A ig ua ) Amb les emocions a flor de pell, és difícil prendre una bona decisió. No et precipitis si no et veus capaç de donar una resposta. Treball: valorar el que has aconseguit estaria bé, però no estàs per això. Seran uns altres els que t’alertin.

A CPG


PÀGINES GRATS 517

23/1/12

14:37

revista més

Página 1

classificats | gratuïts

SERRALLERS N.D.W., S.L

666 579 507 93 116 54 04 · Instal·lació de canals pluvials · Alumini continu · Coure i altres 699 47 85 21 · 687 91 82 43

BUSQUEM PERSONA

T. 807 39 90 10

Obertura de portes - Urgències Instal·lem tota mena de panys Instal·lació i reparació de persianes Pressupostos sense compromís Acceptem targetes de crèdit Serveis a comunitats € VAL DESCOMPTE 10€

Busquem persones serioses i responsables. Ingressos extres i oportunitat d'alts guanys. No es precisa experiència. Compatible amb altres a activitats i horaris. Tel. 646228251

PER POSAR ANUNCIS EN A Q U E S TA S E CC IÓ t ru queu si us plau al 807 39 9 0 10. Sortiran el dia següent al web i el dimarts COMERCIAL TONA Busvinent a la revista més. quem comercial captador Moltes gràcies. autònom a Tona per imBUSCO PERSONES Busco mobiliària. No és necessàpersones serioses, hones- ria experiència. Tel. tes, responsables i treba- 605709901 lladores que vulguin gene- BUSCO GENT Important rar un ingrés extra o for- multinacional de bijuteria, jar la seva independència cosmètica, moda i complefinancera. Tel. 931001466 ments. Guanya diners exBUSCO PERSONA Busco persona responsable amb ganes de treballar. No es precisa experiènica. Impresindible ganes de canviar la seva situació. Tel. 627600000

tres. Truca sense compromís. Tel. 659551635 (Manlleu)

COMERCIAL A HOSTALETS DE BALENYÀ Busquem comercial captador per immobiliària als Hostalets de BUSCO PERSONES ¡El fu- Balenyà. No és necessària Tel. tur no espera, es crea! experiència. Busco persones actives se- 605709901 rioses i que tinguin ganes de treballar, que vulguin OFERTES LABORALS generar un ingres extra. T. 807 39 90 10 Tel. 649872048 BUSQUEM COMERCIAL P E R P O S A R A N U N C I S Empresa immobiliària de E N A Q U E S T A S E C C I Ó la Comarca, busca comer- truqueu si us plau al cial captador autònom a 8 07 3 9 9 010. Sortiran el Vic. No cal experiència. Tel. dia següent al web i el dimarts vinent a la 605709901 revista més. Moltes BUSQUEM ESTETICISTA Es gràcies. necessita esteticista amb experiència demostrable per estètica de Ripoll. Tel. PINTOR Pinto la teva llar, habitació, local... Gener 972730053 (Jordi) preus rebaixats. Molta exMESTRESSES DE CASA periència i referències en Busquem mestresses de tot tipus de pintura d'incasa per treballar des de teriors i exteriors. Ràpid, casa. Guanyar diners ex- net i econòmic. Pressupost tres en el seu temps lliure. adaptat a la teva butxaca. Excel·lents ingressos a Tel. 938833334 / temps complet. Tel. 693450725 646228251 CUINER S'ofereix cuiner BUSQUEM PERSONES amb 30 anys d'experiència

24 - 30 gener | núm 517 | pàg. 32

RELACIONS PERSONALS VIC Som un centre d’amistat.

Persones solteres, separades, divorciades i vídues. Amb 13 anys d'experiència, serietat i discreció. Ens trobareu a Vic, C/ Cardona núm. 1 2n Horari de 16 a 20h i hores convingudes. Telf. 661 154 483 - 93 889 36 22 Una trucada us pot fer canviar el sentit de la vostra vida.

www.relacionspersonalsvic.com

per a caps de setmana i TERÀPIES NATURALS S'odies festius. Tel. fereix noia per treballar en 686448249 centre de teràpies natuTRANSPORTS Faig trans- rals. Per fer Reiki, reflexoports amb furgoneta gran logia, gemmoteràpia o taper qualsevol tipus de tra- ping. Tel. 655769618 jecte a Catalunya. També PINTOR S'ofereix pintor trasllats i mudances. Tel. amb molta experiència per 654669331 a tot tipus de pintura inSENYORA RUSSA Senyora dustrial, decorativa i esturussa, busca feina en res- cats. Tel. 666446547 taurants o cuidant gent TREBALLAR A CASA M'ogran. Tel. 652296540 fereixo per qualsevol tipus NOIA Busco feina per tre- de manualitat a casa com ballar d'interna o per ho- ensobrat de cartes, propares. Experiència i referèn- ganda, pintar ocells, etc. cies i sóc de Vic. Amb con- Tel. 692107679 tracte o a negociar. Tel. ENVERNISSADOR S'ofereix 600864626 envernissador i "lacador" CUIDAR GENT GRAN S'o- amb experiència. Tel. fereix senyor d'Amèrica, 686802130 amb experiència cuidant SENYORA CATALANA S'ogent gran. Responsable i fereix senyora catalana honest, no importa si és amb molta experiència per d'intern o amb sortides. He treballar en bar-restautreballar els últims 8 anys rant. Divendres i dissabtes als Estats Units. O també vespres i diumenges tot el per altres feines. Tel. dia. També per rostisseria 698846879 a Vic o rodalies. Tel. CANGUR M'ofereixo per 638165221 fer de cangur a preus molt CUIDAR NENS Senyora de econòmics. Tel. 678138305 44 anys, s'ofereix per cuiCUIDAR NENS S'ofereix dar canalla al seu domicisenyora de 50 anys per te- li a hores. Preu assequible. nir cura de la canalla. Pre- Tel. 692107679 ferentment als matins. Tel. PINTOR S'ofereix noi per 655832875 pintar pisos d'interior. EsNOIA CATALANA S'ofereix tucats venecians, encerats, noia catalana de 44 anys veladures, microciments. per fer feines de la llar a Molta experiència. Tel. les tardes. Tel. 669704023 637312456 / 938124062 NOIA VIC Noia de 33 anys SENYORA Senyora amb busca feina amb avís, de bones referències, busca cangur, neteja, per fer d'afeina en tasques de nete- prenenta titulada en peja, cangur, cuidar gent rruqueria i gestió adminisgran a domicili i hospitals trativa. També de comero qualsevol feina. A hores, cial, màrqueting, de temps complet o de nits. cambrera per les tardes i caps de setmana a Vic. Tel. 698815780 Amb un 66% de discapa-

citat i moltes ganes de treballar. Tel. 618952621 (Roser) FUSTER S'ofereix fuster amb experiència per a canvi de tot tipus de panys, arreglar fusteria, persianes i fer i arreglar tot tipus de mobles. Tel. 636110017 LLAUNER I ELECTRICISTA S'ofereix llauner i electricista per a qualsevol tipus de feina. Tel. 616274597 NOIA Noia de 46 anys, busca feina de renta plats i neteja. Amb bona presencia. Urgeix. Tel. 636774567 SENYOR Senyor de 45 anys busca qualsevol tipus de feina. Experiència en granges, en empresa de filatures i tèxtil, empresa de reciclatge, industria càrnia, conserge i conductor. Disponibilitat horària inclosos els caps de setmana. Cotxe propi. Tel. 655166559 PINTOR S'ofereix pintor amb molta experiència i bones referències. Pressupost sense compromís. Tel. 686348307 SENYORA CATALANA S'ofereix senyora catalana per fer companyia a senyora sola a les tardes i nits. També per portar els nens a l'escola i recollir-los. A Vic o rodalies. Tel. 638165221 NOIA S'ofereix noia de 24 anys per fer de cangur, cuidar gent gran, treballar en fàbriques, neteja de cases i escales. Molt mentalitzada i aprenc ràpid. Tel. 630179420 CUIDAR GENT GRAN Sen-


PÀGINES GRATS 517

23/1/12

14:52

Página 2

revista més

pàg. 33 | www.revistames.cat

TAO

informació activitats

Teràpies Alternatives Orientals IOGA NADONS

classificats | gratuïts 93 851 30 16

dimecres de 16 a 17h

Nou curs d’embarassades !!

IOGA EMBARASSADES IOGA TERAPÈUTIC IOGALATES

dimarts de 18 a 19h

dimarts de 19 a 20h

dimecres 14:45 a 15:45h

C/ Baixada Fidela, 2 entresòl (Davant Biblioteca) - MANLLEU - www.centretao.es - centre.tao@gmail.com

yora busca feina per treballar a Manlleu als matins. Per cuidar gent gran, portar-los a comprar, passejar i fer companyia. Tel. 667074052 CUIDAR GENT GRAN Senyora de Vic amb experiència i molta paciència, cuida gent gran a domicili i hospitals. Tel. 933803760 SENYORA TARADELL Senyora catalana de Taradell de 50 anys, s'ofereix per neteja de cases, cuidar gent gran, fer de dependenta, etc. Tel. 686348341 NETEJA S'ofereix noia de 37 anys per netejar cases als matins. Referències i cotxe propi. Tel. 652542032 CUIDAR GENT GRAN M'ofereixo per cuidar persones gran de totes les edats a domicili i hospitals. Per fer la feina de la llar, anar a comprar, planxar i fer companyia. Molta experiència, sóc catalana i tinc cotxe propi. Tel. 938500551 NOI Noi busca feina en la construcció d'oficial de segona o en sala per desfer pernils. Experiència de 5 anys. Tel. 617935719 NOIA Noia responsable amb experiència i referències. Busca feina en tasques de neteja, de cangur, cuidant persones grans o

en restaurant. 626731221

Tel. cili. Telèfon de contacte 933460860 NOI VIC Noi de Vic amb THERMOMIX Compraria experiència en jardinera i Thermomix en bon estat i de pintor, busca feina. Tel. bé de preu. 679373872 a821712@gmail.com NETEJA S'ofereix noia res- C O M P R O To t t i p u s d ’ e i ponsable per treballar a nes, càmeres de vídeo, càhores en tasques de nete- m e r e s d e f o t o s , m ò b i l s , ja als matins. Tel. t a b l e t s W i f i , o r d i n a d o r s 674628634 portàtils, PC i canyes de NETEGES Netegem el teu pescar per el mar. Màquiportal, despatx, pis, casa i n e s d e c o s i r i n d u s t r i a l s . garatge per 10 euros l'ho- Neveres inoxidables fun ra. Els productes inclosos. cionin o no. Màquines de Tel. 938816262 / fer gelats de 2 o 3 braços. M o to r s D e rb i , ma t er i a l d e 646593467 fusteria ingletadora, fre INFERMERA CATALANA ses de tupi i compressors S'ofereix infermera les 24 d'aire, pistoles de puntes hores del dia per tenir cu- i m é s c o s e s d e f u s t e r i a . ra de malalt, matí, tarda o Motors de barca. Màquinit. També a hores i con- nes de carnisseria, gene trol en general a Vic. Tel. radors de llum, Trosseja639381885 dors d'alumini i tot tipus de màquines d'alumini. Martells elèctrics per tanCOMPRES T. 807 39 90 10 cnaar fiormméigsó.cFoo-rnssedse. cTueil-. PER POSAR ANUNCIS EN 6 8 0 9 2 2 3 71 AQUESTA SECCIÓ truqueu PESCA Compro carrets de s i u s p l a u a l 8 07 3 9 9 0 pescar que tuinguin més 10 . S o r t i r a n e l d i a s e de 30 anys. Tel. 938511468 güent al web i el dimarts / 627049526 vinent a la revista més. Molt es gràc ies. VINS I LICORS Compro vins i licors Benedictine, CaliDISCS I REVISTES Compro say, Chartreuse i Karpy a discs anys 60, 70 i 80. 30 euros la ampolla. AmGrans i petits. Pop, rock, polles velles i sense obrir. jazz, blues, soul etc. TamTambé compro altres licors, bé revistes musicals, Fans, caves i vins vells. Tel. Discóbolo, Discoexprés, Pa606846420 norama, etc. Passo a domi-

CORTINES I TENDALS COL·LOCACIÓ I REPARACIONS CORTINES-ESTORES, RAILS ENROTLLABLES... Tendals, canvi de lones, regular braços, motors... a particulars i empreses (col·legis, hotels, hospitals, oficines...)

654 00 12 34 COMPRO Compro Elec trodomèstics i tot tipus d' ei ne s en g en e r al. C on s trucció, ferreteria, elec tricitat i màquines fusta. Soldadors, radials de disc, trepants i tornejadors, Motors per serra d 'arbres i tot tipus d'eines. Gene radors de llum, trosseja d o r s d ' a l u m i n i . Tot tip us de màquines d'alumini i mate rial de f uster ia com ingletadores, freses de tupi, compressors d'aire, pistoles de puntes i més coses de fusteria. Motors indu st r ials, m a r t e lls e lè c trics per picar formigo. Telèfons mòbils, or din a d o r s p o r t à t i l s q ue f un c i o nin de to t e s l e s ma r que s, càmer es de vídeo i de f o tos , t e l e v i s o r s . T o t t i p u s de neveres inoxidables, congeladors i bicicletes. Te l . 6 3 0 3 3 3 6 9 8

(JOSE)

TEBEOS ANTICS Compro tebeos antics, còmics de superherois, manga, llibres, àlbums de cromos, postals, programes de cinema, calendaris de butxaca, escalèxtrics, playmobils i joguines en general. Tel. 630930616 PORTA ESQUÍS Compro porta esquís magnètic per transportar dos parells d'esquís. Telèfon de contacte 679984298 TEBEOS ANTICS Compro tebeos antics de Roberto Alcázar, Hazañas Bélicas, Capitán Trueno, Vértice, etc. Àlbums de cromos i cotxes d'escalèxtric. Passo a domicili. Telèfon de contacte 654154765 MONEDES I BITLLETS Compro monedes i bitllets d'Espanya i mundials. També


PÀGINES GRATS 517

23/1/12

revista més

14:39

Página 3

classificats | gratuïts

NETEGES ATLÀNTIDA Curs Manipulador d'Aliments a Vic. Preu: 40 euros

Tel. 93 181 33 54 / 622 20 14 23 www.martomalimentaria.com info@martomalimentaria.com

SERVEI DE NETEJA Empreses, cases particulars, comunitats de veïns, pàrquings, col·legis.

649 84 31 79 Sr. Àngel

24 - 30 gener | núm 517 | pàg. 34

JOSEP BLANCAFORT

COMPREM TOT TIPUS D’ANTIGUITATS 659 74 09 25 VIC

netejasatlantida-vic@hotmail.com

PREUS ANTI-CRISI

segells d'Espanya. Tel. relló. A prop de l'estació. sortir el cap de setmana i te938853074 Tel. 626724900 nir una bona amistat. Que C O M P R O I V E N C llibres , INFLABLE Es lloga inflable, visqui sol i no tingui càrretebeos, pel·lícules en DVD, ideal per festes infantils. gues familiars. Amb cotxe discs compactes música, Preu 50 euros model petit propi. Tel. 699946446 d i s c s v i n i l d e Po p , R o c k , i 100 euros model gran. GRAN SOPAR Gran sopar Jazz dels anys 60, 70 i 80, Tel. 696501127 solters/eres, separats/ades. Cotxes d'escalèxtric an BUSCO PIS O CASA Busco Vine i coneixeràs gent notics , t o t a c l a s s e s d ' a n t i pisos o cases de 1, 2 o 3 va , faràs nous amics i guitats com joguines, obhabitacions a Vic o roda- amigues. Tel. 697613705 jectes antics, rellotges, lies. Tel. 651126508 COMPARTIR CASA Busco plata, imatges, postals, p r o g r a m e s c i n e m a , e t c . COMPARTIR PIS Pis per persona tranquil·la i rest a m b é l i c o r s , c o n y a c , compartir a Sant Esteve ponsable per compartir caTel. whisky, vins, caves de to- d'en Bas. Tel. 649526474 sa a Torelló. 629806878 t es l es ma rq u e s i a n ti g u i A TENCIÓ COMUNITA TS ta ts . G a so il d e ca le fac ci ó, ENSENYAMENT lubricants, restes de boti- R e p a r a c i ó , i n s t a l · l a c i ó i manteniment de tot tipus T. 807 39 90 10 g a co m p ap er eri es, f e r r e i qualsevol marca d'as teries , saba teri es , p e r f u P E R POSAR ANUNCIS EN m er ie s , m e r c e r i e s , e t c . censors i muntacàrregues. AQUESTA SECCIÓ truqueu Obtingui un bon servei i també ferralla, metalls, rebaixi la seva quota ac- si us plau al 807 39 90 10. t o t a c l a s s e s d ' ei ne s i m a So rtiran el d ia segü ent a l quinària petita. Buido pi- tual. Empresa amb dele - web i el dimarts vinent a la gacions a tot Catalunya. sos , m a g a t z e m s i l o c a l s . Sol·liciti el seu pressupost revista més. Mínim 300 unitats. Pas s o a d o m i c i l i . T e l . i e s t a l v i ï f i n s a u n 5 0 % . P ROFE SS OR DE CI ÈNCI E S Telèfon 630 07 6 2 7 9 amb experiència dóna clas649570622 (Miquel Vic) ses de matemàtiques, físiMONEDES ANTIGUES ANAR A CÓRRER Noia de ca i química. ESO, batxilleCompro monedes i bitllets 33 anys, busca gent com- rat, cicles formatius i estuantics d'Alfons XII, d'Alfons promesa i responsable per dis universitaris. Horari de XIII, Franco i el Rei. Tel. anar a córrer de dilluns a matí i tarda. Formació divendres de 20h a 21h. 685202712 adaptada a cada persona. Tel. 618952621 (Roser) Podeu consultar: www.inCOMPRO FERRALLA I MÒ B IL S L L IU RES , truca - dolformacio .com Tel. 669 M E TA L L S C o m p r o f e r r a lla i metalls de tot tipus d e s i n t e r n a c i o n a l s a 1 970 590 c/min, nacionals a 3 Neveres, m à q u i n e s d e c/min, o 500 minuts gra- CLASSES D'ANGLÈS Profesr e n t a r, f e r r o s , m o t o r s . . . sor nadiu amb experiència Vinc a recollir al domici - t i s a l m é s p e r s e m p r e . fa classes particulars Serveis d'electricitat, baili 608499206 (Josep) x a l a f a c t u r a e l è c t r i c a , d'anglès. Tel. 938862160 a l a r m a , c à m e r e s d e v i - CLASSES D'ANGLÈS Noia tiDIVERSOS g il à nc i a . Ba t er i es i c a rr e amb molta experiènT. 807 39 90 10 gadors www.asdseal.es tulada cia fa classes d'anglès. Per a PER POSAR ANUNCIS EN Te l : 9 3 8 8 2 01 2 4 nens, joves i adults. Tots els AQUESTA SECCIÓ truqueu BUSCO AMISTATS Busco nivells, reforç escolar i pres i u s p l a u a l 8 07 3 9 9 0 persones per anar a ballar paració exàmens Universi10 . S o r t i r a n e l d i a s e i una amistat sana. Estic tat de Cambridge. Tel. güent al web i el dimarts sola i sóc de Torelló. Tel. 626603160 vin ent a la revista més. 660751480 / 938596326 CPSICOPEDAGOGA Faig COMPARTIR PIS TORELLÓ Carme classes de primària i ESO, reBusco persona responsaAMISTAT Senyora de 53 forç escolar i tècniques d'esble per compartir pis a Toanys busca un senyor per tudi. Tel. 627357227 /

CLASSES ORDINADOR Faig classes d'ordinador per a tothom, des de nivell principiant fins avançat. Pots escollir horari i dia. T'ensenyem tot el que necessites al teu ritme. Tel. 938857242

938511590

AMISTATS Noi de 34 anys que no té gaires amics, li agradaria anar amb un grup de nois i noies de Vic, de 30 a 34 anys. Per compartir aficions, sortir el cap de setmana, anar a fer el cafè, etc. CLASSES REFORÇ LlicenciaTruca'm si us plau, ho agrai- da en filologia anglesa fa ré molt. Tel. 628316235 classes de reforç d'anglès per estudiants i adults. ESO, batCLASSES INFORMÀTICA Faig xillerat i universitaris. Reciclasses d’informàtica a tots clatge professional. Tel. els nivells, edats i progra938871443 mes. També fotografia digital i vídeo digital. Horaris CLASSES Professora amb flexibles i formació a mida. molta experiència, dóna classes de primària fins a seTel. 696194934 gon d'ESO. De totes les assignatures a quitxalla amb EL REFORÇ 10 ESCOLAR dèficit d'atenció. Tel. 938851020 LA C LA U P E R A NA R B É TOT L’ANY Classes de primària, ESO, Batxillerat i proves d’accés. Sílvia Sallés Marsó (Llic. en Pedagogia)

Pl. Francesc Macià. 4 Entr. D VIC

620 77 40 34

CLASSES MATEMÀTIQUES Professor de matemàtiques amb experiència, dóna classes d'ESO, batxillerat, cicles formatius i estudis universitaris. Tel. 669970590

Més ràpid més fàcil

Tel. 807 39 90 10 El telèfon dels anuncis classificats gratuïts Deixes gravat el teu anunci al contestador automàtic (24 hores) després del senyal

Truques al 807 39 90 10

El dia següent surt al www.revistames.cat

El dimarts següent a la revista més

*El preu màxim d’aquesta trucada és de 0,87 euros/min si truques des d’un fixe i de 1,22 des d’un mòbil, impostos inclosos.

més revista


PÀGINES GRATS 517

23/1/12

14:42

Página 4

pàg. 35 | www.revistames.cat

revista més BAR PISCINES CALLDETENES

Es lloguen locals comercials a la plaça Joanot Martorell núm 10 Torelló

A partir de 250€

Tel. 938 505 492

Plaza Joanot Martorell nº 10 Torelló (Barcelona) www.canalux.cat

CLASSES COMPTABILITAT Faig classes de comptabilitat i verificació a empreses. Exercici comptable. Tel. 666425095 CLASSES A DOMICILI Professor de matemàtiques dóna classes a domicili als matins. Per alumnes de cicles formatius i estudis universitaris. Tel. 938800427

comunions, comiats i aniversaris... € Nens 7€ € Menú 15€

CLASSES D'ANGLÈS Professor nadiu amb experiència fa classes particulars d'anglès. Tel. 938862160

CLASSES Professora de ciències i Coach educativa. Fa classes de matemàtiques, química i física a nivell de secundària i batxillerat. Preparació per a selectivitat i CLASSES SANT HIPÒLIT Pro- prova d'accés per majors de fessor amb experiència fa 25 anys. Tel. 938855111 classes de primària i ESO a (despatx 4A tardes) Sant Hipòlit. Tel. CLASSES CATALÀ Vols es938502090 criure sense fer errades orCLASSES REFORÇ I REPÀS togràfiques? Vols millorar el Professora amb molta expe- teu català oral? Doncs això riència fa classes a Vic des treballarem. Tel. 639935186 de primària fins a segon d'ECLASSES SANT HIPÒLIT ProSO. Tel. 639951354 fessor amb experiència fa CURS CREIXEMENT INTE- classes de primària i ESO a RIOR En els moments difí- Sant Hipòlit. Tel. cils és quan pot aflori el mi- 938502090 llor de tu. Curs gratuït 1 hora a la setmana (només CLASSES PARTICULARS Faig fotocòpies 10 euros el mes) classes de matemàtiques, Tel. 938126690 / química i física a nivell de secundària, batxillerat i ni695377036 vell superior. Tel. 690171450 CLASSES REFORÇ S'ofereix estudiant universitària de CLASSES INFORMÀTICA Faig tercera traducció i interpre- classes d’informàtica a tots tació per fer classes de re- els nivells, edats i prograforç de primària, ESO i bat- mes. També fotografia digixillerat. També d'anglès a tal i vídeo digital. Horaris qualsevol nivell i d'alemany flexibles i formació a mida. fins al nivell 10. Tel. Tel. 696194934 659361599 CLASSES ORDINADOR Faig classes d'ordinador per a INFORMÀTICA tothom, des de nivell prinT. 807 39 90 10 cipiant fins avançat. Pots esPER POSAR ANUNCIS EN collir horari i dia. T'ensenAQUESTA SECCIÓ truqueu yem tot el que necessites al si us plau al 807 39 90 10. teu ritme. Tel. 938857242 Sortiran el dia següent al CLASSES A DOMICILI Proweb i el dimarts vinent a la fessor de matemàtiques dórevista més. Moltes gràcies. na classes a domicili als maCLASSES PIANO Si t'agrada tins. Per alumnes de cicles el piano o l'havies tocat de formatius i estudis univerpetit vine. Classes particu- sitaris. Tel. 669970590 lars de piano per adults, jo- CLASSES VIC Professora

NOVA ZONA DE PICNIC Espai amb graelles per a celebracions taules, cadires, serveis, carpa, calefacció... perquè vinguis a c e l e b r a r l a t e va g r a e l l a d a !

tinet per a cotxet infantil. Preu 25 euros. Tel. 676513797

ARTICLES NADÓ Venc lot articles nadó que inclou Dte. p e r g r u p s , p r e u e c o n ò m i c banyera, cadireta per a T. 669 825749 La Torre d’Oristà (a 20 min de Vi c ) taula gran, orinal, utensi696 50 11 27 s orti da e ix transv ers al so rtida 16 4 lis infantils de cuina i joquines. Preu 65 euros. Tel. amb molta experiència, fa 690171450 (despatxos Vi- 676513797 classes des de primària fins labella Vic) PANTALONS ESQUIAR Venc a segon curs de secundària. VENDES pantalons nous d'esquiar, Tel. 639951354 talla S dona o M de nena. 807 39 90 10 CLASSES AUTOCAD Faig No me'ls he posat mai perclasses Autocad 2D i 3D de PER POSAR ANUNCIS EN què em van una mica tots els nivells. També de 3D A Q U E S T A S E C C I Ó t r u - curts. Color gris fosc. Preu Studio Max amb motor de queu si us plau al 807 39 35 euros. Tel. 639935186 Remember WRight WRight 90 10. Sortiran el dia seespecialment orientat en güent al web i el dimarts JAQUETA Venc jaqueta padisseny industrial i d'inte- vinent a la revista més. ravent i per usos de muntanya. Color vermell i neriors. Tel. 680768250 NOKIA 5230 Venc mòbil gre. semi nova, talla S de CLASSES Professor amb Nokia 5230, nou de Voda- dona i M de nena. Preu 35 màster dóna classes de ma- fone blanc per 80 euros. euros. Telèfon de contacte temàtiques, física i química. Tel. 671633743 639935186 ESO, batxillerat i cicles for- BOTES DE PELL Venc botes CAFETERA TASSIMO Venc matius. Tel. 938800427 de pell marrons número cafetera Tassimo TAS 40 AVIS I PARES Avis i pares 37, altes i amb cordons al XX negociables, regalo discompetents. Us agradaria davant, i cremallera al la- pensador càpsules. Preu 80 poder fer els deures amb els teral. Disseny italià amb e u r o s . vostres fills o nets? Aprèn els taló gruixut i plataforma. rbmaideu@hotmail.com coneixements que necessi- Són gairebé noves, preu a tes per ensenyar al qui més convenir. Telèfon de con- COTXET Venc cotxet Casualplay de color vermell i estimes.www.geniusconnec- tacte 639591470 negre amb tots els accestion.es Tel. 690171450 GUITARRA ACÚSTICA Venc soris i regalo bossa amb CURS CREIXEMENT INTE- guitarra acústica Walden canviador. Fa un any i mig RIOR Inici constant nous D-670, amb funda Ortolà, que el tinc. Telèfon de concursos. No deixis passar l'o- pràcticament nova per tacte 606301172 casió de comprendre els rep- 170 euros. Telèfon de conARTICLES NADÓ Venc cottes de la vida. Gratuïts. Una tacte938506872 hora a la setmana. Només MOBLE BANY Venc moble xet de la marca Kinny Zapaga les fotocòpies 10 eu- de lavabo lacat blanc amb ap de color lila i vermell. ros al mes. Tel. 938126690 mirall de 112 cm. Amb pi- Serveix per nena i nen. També un bressol de viat/ 695377036 ca Roca i mampara de vige marca Asalvo de color PREPARACIÓ D'EXÀMENS dre de 80x150cm, per 100 blau marí. Telèfon de conPreparació d'exàmens, in- euros. Regalo accessoris. tacte 698551794 tensius de dues hores per re- Tel. 938506872 soldre dubtes i problemes. DISFRESSES Venc tres dis- DIVERSOS Venc 3 jaquetes Grup de 4 a 6 persones de la fresses de dimoni, són uns llargues. Una de color neteva classe o mateix nivell. monos que abriguen, dues gra, una de lila i una de color lila fort (sembla el Tel. 690171450 d'adult i una de nen de 9 negra). També una màquiCLASSES Professors amb a 18 mesos. Preu 50 euros. na de cosir petita nova. Tel. molta experiència, fan clas- Tel. 938595539 698551794 ses de primària, ESO i bat- LOT JOGUINES Venc lot de xillerat científic. Tel. joguines amb una pissarra NADÓ Venc hamaca de color rosa gairebé nova, un 679818920 / 626208664 guix-rotulador, cotxet nicotxet Play, un cotxet COACHING Problemes? Per- na, carro neteja, peluixos, Kinny Zaap i un bressol de met aconseguir els teus ob- telèfon, etc. Preu 25 eu- viatge. Telèfon de contacjectius i lliurar-te de les te- ros. Telèfon de contacte te 606301172 ves càrregues emocionals i 676513797 creences limitades. Tel. PATINET COTXET Venc pa- TAULA MENJADOR Venc www.piscinescalldetenes.com

ves i nens. Tel. 636250676

classificats | gratuïts


PÀGINES GRATS 517

23/1/12

14:45

revista més Sempre ToT NeT

Neteja de vidres, locals i naus. Abrillantament de terres, pintura reformes petites i mitjanes. Reparacions per la seva llar. Locals i domicili general.

616 45 50 35

taula de fusta color faig, ideal per a saleta d'estar o menjador, pràcticament nova i a molt bon preu. Només 50 euros. Tel. 646077260 (a partir 15h) ES VEN GUITARRA marca Raimundo mida de nen. Està en perfecte estat. N o m é s s ' h a f e t s e r v i r mi g curs. Regalem la funda per transportar-la, peu per tocar i suport de peu per gu ardar-la. Tot per només 190 euros. Interessats/des truqueu al 609 63 64 53. Es pot passa r a veure a l'oficina de la Revista Més. CALDERA GASOIL Venc caldera de gasoil amb acumulador i dipòsit de 1000 litres en molt bon estat per 1500 euros. Tel. 699980840 LLIT BARANES Venc llit de baranes amb còmoda en molt bon estat i de molt bona qualitat. Tel. 630583576 MATALÀS FLEX Venc matalàs Flex de 135x190cm semi nou per 50 euros. Tel. 659010807

Página 5

classificats | gratuïts

24 - 30 gener | núm 517 | pàg. 36

Comprem palets europeus. Empreses i particulars Tel. 659 47 28 23 Tel. 669 32 84 97

Ref. 0526

lors i mides. Preus econòmics entre 4 i 10 euros. Possibilitat de fer-les a mida especials. Tel. 607299538 (tardes) DIVERSOS Venc fregidora rectangular totalment nova per 15 euros, cadires plegables de fusta per 10 euros cadascuna, una gerra tèrmica Ikea nova per 5 euros. Tel. 607299538 (tardes) ROBA Venc roba de dona d'estiu en perfecte estat, una bossa de 100 peces. Preu total 80 euros. Tel. 607299538 (tardes) DIVERSOS Venc 3 enciclopèdies (2 sense estrenar), 4 diccionaris 2 de llengua catalana i 2 de llengua castellana (regalo DVD gravador), taula gran extensible negra amb 6 cadires per 90 euros, hidromassatge per banyera portàtil per 20 euros, 2 fundes de sofà de 3 places grans per 30 euros les dues, cortines de menjador brodades blanques per 20 euros, mirall ovalat gran per bany per 20 euros i un televisor petit de 14" (no és pantalla plana) per 20 euros. Tel. 692107679

TAULA CUINA Venc taula de cuina de dues ales i a sota amb prestatges i 2 tamborets, nova. Preu 40 euros. Tel. 629708101 (a ARTICLES NADÓ Venc llit de viatge per canalla i una partir 22h) cadira per el cotxe. Preu MAQUINÀRIA FUSTERIA 30 euros. Telèfon de conVenc maquinària de fuste- tacte 938895807 ria en molt bon estat, semi nova. Telèfon de con- CADIRETA COTXE Venc 2 cadires per el cotxe de 3 a tacte659923170 12 anys. Preu 35 euros caBALANCÍ Venc balancis de dascuna. Telèfon de confusta en bon estat. Tel. tacte 670379563 938852308 (tardes) BALCONERES Venc 4 balESTOVALLES Venc estova- coneres de 2,50x1,24 melles de taula, diversos co- tres, amb persiana d'alu-

Vols posar un anunci classificat a m b f o t o? Truca’ns al 93 885 69 29 Tel. 93 812 64 23 / 646 96 00 04 Tel. i fax 93 812 67 52 C/ Jaume I, 8 Pol. Ind. El Vivet TARADELL info@bastides.cat · www.bastides.cat

mini de color verd, vidre de potes per a canalla, balancàmera Climalit i basti- cí per a criatura, etc. Tel. ment. Preu a convenir. Tel. 686348307 938860654 ESQUÍ Venc 2 monos d'esDIVERSOS Venc conjunt de quiar en perfecte estat. Un pell per moto de carretera. per nena de la talla 6 aproPantaló i jaqueta Dainese ximadament per 15 euros de la talla 48, de color ne- i l'altre mixt de la talla 8 gre, vermell i blanc. Botes aproximadament per 20 número 43. Preu 40 euros. euros. Tel. 686348307 També una caldera semi nova per gas, marca Chaf- ESQUÍS Venc esquís en bon foteux Maury MX2 24FF estat i a bon preu. Tel. per 300 euros. Bicicleta 666446547 el·líptica BH Fitness G246 TELEVISOR Venc televisor Iridium Avant Program per Panasonic de 28" en per350 euros. Tel. 938572879 fecte estat (no és pantalla (vespres) plana) i regalo TDT per 150 ROBA LLENÇOLS Venc ro- euros. Tel. 686348307 ba per fer llençols. Tel. JAQUETES Venc 2 jaquetes 649033335 per noia de la talla 38/40 MÀQUINA FOTOS REFLEX en perfecte estat per 20 Venc càmera reflex Minol- euros la unitat. Una de la ta X300S amb objectiu 28- marca "Custo" i l'altre 70, i objectiu Sigma 75- "Dolce & Gabanna". Tel. 200 F3.8. Preu 150 euros. 686348307 Tel. 647733566

més revista

V E N C E S Q U Í S AT OMIC D’A LTA GAMMA 160 Supercross Titanium. Botes Head del número 38 i casc Briko. Regalo la funda dels esquís i de les botes i els pals. Preu 350 euros, junt o per separat. Tel. 686 070 767

ranes de fusta en bon estat i preu. També cadira ortopèdica giratòria per banyera, sense potes. Molt bon estat i preu. Tel. 637027360 DIVERSOS Venc bicicleta plegable nova per estrenar per 120 euros, unes botes militars, número 39 per 10 euros, 3 jaquetes bombers per 5 euros unitat, 2 caçadores de pana Lois folrades de pell per 5 euros la unitat. Es pot veure tot. Tel. 628122041

NOKIA Venc mòbil Nokia TELEVISOR TDT Venc tele- de Movistar amb tapa llisvisor Panasonic de 32" cant per 20 euros. Tel. amb TDT, també 2 buta- 659893226 ques per perruqueria. Preu DIVERSOS Venc bressol a convenir. Tel. 938860404 amb suport metàl·lic amb (de 13h a 15h o 20h a rodes i cabàs de vímet per 22h) 25 euros. Telèfon de conCADIRETA COTXE Venc caBOMBA SUBMERGIBLE tacte 660937835 Venc bomba submergible REBEDOR I CADIRA Venc direta de cotxe de 9 a 18 d'aigües brutes. Ha servit rebedor modern Ikea quilos amb sistema Isofix, només una vegada, molt metàl·lic amb suport de vi- com nova de color negra, nova. Preu 30 euros. Telè- dre i mirall per 30 euros. de la marca Maxicosi. Preu fon de contac- També cadira giratòria, co- 80 euros. Telèfon de conte639372736 / 938851721 lor blanc, per banyera tacte 616155907 MÀQUINES CARNISSERIA adaptable per persones TELEVISOR SONY Venc teVenc envasadora al buit, grans per 30 euros. Tel. levisor Sony Trinitron de 14" amb comandament a màquina de picar, màqui- 660937835 na d'amassar i taulell fri- MAXICOSI Venc Maxicosi distància original, teletext gorífic per carnisseria. de la marca Chicco, color i euroconnector. Ideal kim197952@hotmail.com blau per 30 euros i un Ma- càmping o autocaravana. En bon estat. Preu 30 euDIVERSOS Venc cafetera xicosi de la Casualplay, co- ros. Telèfon de contacte Taurus, cadira de pell amb lor verd per 30 euros. Tel. 606701393 rodes per a despatx, buta- 660937835 ca de vímet, pissarra amb DIVERSOS Venc llit de ba- TELEVISOR Es ven Televisor


PÀGINES GRATS 517

23/1/12

15:00

Página 6

revista més

pàg. 37 | www.revistames.cat

Hitachi CP 2164 de 21” amb comandament a distància original, euroconnector i les instruccions d’ús. Està en bon estat. Preu 25 euros. Tel. 606701393

pleta de les aventures de TINTIN en 21 vídeos per estrenar. Un bon regal pels seguidors d'aquest entranyable còmic. Preu 25 euros. Telèfon de contacte 606701393

REPRODUCTOR DVD Venc DVD Hitachi DV-P305E amb comandament a distància i euroconnector. Color plata. En bon estat per poc ús. Manual d'instruccions original. Preu 15 euros. Tel. 606701393

LÀMPADA MENJADOR Venc làmpada de menjador de color daurat combinat amb vidre en perfecte estat. Preu 30 euros. Tel. 938512964 SAMARRETA FÀBREGAS Venc samarreta del primer equip FC Barcelona, temporada 2011-2012 amb el nom de Fàbregas nova per estrenar amb etiqueta.Talla L. Preu 40 euros. Tel. 938512964

PATINS EN LÍNIA Venc patins en línia nous Rollerblade "Lightning" del número 7 americà, que correspon al 39-40 d'aquí. Només usats una vegada. Preu 75 euros. Tel. TAULA CENTRE Venc taula 606701393 de centre de marbre blanc COL·LECCIÓ TINTIN Venc la molt bonica. Preu convecol.lecció original i com- nir. Telèfon de contacte

LA CASA ANTIGA AGATA Brasilera 26 anys, viciosa,120 de pit, carinyosa, pis privat. Preu econòmic. Sí a tot. Sortides 24h.

672 874 136

938504878 (tardes) MOBLE BANY Venc moble de bany amb calaixos, mida 101cm de llar i amb mirall inclòs. Preu 80 euros. Tel. 938898264 APARELL DOLOR Venc aparell per el dolor de Magnetoteràpia Magneto Clínic. Regalo robot de cuina. Telèfon de contacte 639444403 / 938512828 DVD HOME CINEMA Venc reproductor DVD Home Cinema, marca Sony en molt bon estat. Preu 80 euros. Tel. 618894265 MATALÀS LÀTEX Venc matalàs de làtex nou, de 1,80x1,50. Preu a convenir, no menys de 60 euros. Tel. 661737855 BARBACOA Venc barbacoa amb pedres volcàniques amb gas butà i amb bombona inclosa. Preu 60 euros. Tel. 666294318 TAULA I CADIRES Venc taula i cadires de menjador per 100 euros. També un DVD per 110 euros. Tel. 689343735

La millor de la comarca. Jovenetes, ardents, i complaents. Luxe al teu servei

665 910 360

PANIFICADORA Venc panificadora gairebé nova a bon preu. Telèfon de contacte 696281885

Sandra

(particular)

672 57 69 48

(24h) Sortides

636 37 33 68

Lanna

ACCESSORIS BOTIGA Per tancament de botiga venem una balança, màquina registradora, expositor de caramels, taula i 3 estanteries per revistes tot de metacrilat. Es regalen taulells mixtes de fusta i vidre. Preu total a convenir. Telèfon de contacte 671634554 CALDERA CALEFACCIÓ Venc calderes de calefacció de llenya i carbó. En bon estat i bé de preu. Tel. 656282098

ref. 0280

Primera vegada a Vic Rossa, prima, 18 anys acabats de fer.

ELECTRODOMÈSTICS Venc una rentadora per 80 euros, una nevera Combi per 130 euros, una altre nevera amb congelador per 95 euros, una assecadora per 100 euros i un forn per 80

classificats | gratuïts

euros. Tel. 633827848 (Jo- tacte 630179420 sep) CADIRA ESCRIPTORI Venc COTXET CHICCO Venc cot- cadira d'escriptori infantil xet marca Chicco color amb rodes giratòries. En blau marí, amb tots els ac- perfecte estat i rodes gicessoris per 250 euros. Tel. ratòries. Vermella i negre 699290624 per només 7 euros. Tel. 938862510 JAQUETA PELL Venc jaqueta de pell com nova per PEIXERA Venc peixera de home, interior folrada de 60 litres completa, amb pèl. Telèfon de contacte taula, depuradors, peixos i 669135292 ornaments de dintre. Té 5 ULLERES RAYBAN Venc mesos. Tot per 100 euros. 650358135 / ulleres Rayban per home Tel. amb montura de pasta. 938853932 Preu 30 euros. Tel. HABITACIÓ INFANTIL Venc 669135292 habitació infantil amb un XIFONIER Venc xifonier co- llit de 1,65cm, estanteria lor maple clar de quatre de paret de 1,55cm, estancalaixos grans. Preu 20 eu- teria de penjar de 40cm i ros. Telèfon de contacte bagul. Tot en color blanc. Telèfon de contacte 669135292 616253410 SOFA RACONER GRAN Venc sofà raconer gran ben CUINA Venc cuina de gas conservat de color grana- butà de 4 focs. Tel. tós (s'ha de veure).Preu 938126127 200 euros DISFRESSES Venc 3 dis(negociables).Trucar els fresses de cap gros de l'Evespres. Telèfon de contac- pi i el Blas. Telèfon de conte 938126477 tacte 636695721 TELEVISOR Venc televisor TELEVISOR TDT Venc un tePhilips de 32”, 100hz de levisor amb TDT de 21" per tub. Amb comandament a 40 euros. També un altre distància original i amb lli- televisor de 21" Sony. Telèbre d’instruccions. Estat fon de contacte679293310 impecable. Preu molt inte- / 938505107 resant. Tel. 636789593 ELECTRODOMÈSTICS Venc RELLOTGES Venc rellotge frigorífic No Frost de Lotus per 50 euros, una al- 1,90cm nou per estrenar. tre Cosmus per 25 euros, Preu 270 euros a Vic. TamOrlando per 25 euros, Sal- bé forn elèctric i cuina de co per 25 euros, tots en gas natural, marca Zanusbon estat. Telèfon de con- si. Tot sense estrenar per tacte 649387605 230 euros. Telèfon de conEMBOTIDORA Venc embo- tacte 630461572 tidora de 15 quilos d'inox, ENCICLOPÈDIA CATALANA en perfecte estat. Preu 900 Venc enciclòpedia catalaeuros. Telèfon de contacte na nova per estrenar. Tel. 657688105 660788393 SOFÀ Venc sofà de dos CAFETERA DOLCE GUSTO plaçes, blau reclinable. En Venc cafetera Dolce Gusto perfecte estat. Preu 150 de monodosi gairebé seneuros. Telèfon de contac- se ús. Preu 40 euros. Tamte657688105 bé calefactor de ferd i caSOFÀ MASSATGE Venc lor de peu. Sense ús per 30 sofàs de massatge de pell euros. Telèfon de contacte amb 10 funcions i calor. 652542032 Molt ben conservats. Preu DIPÒSIT GASOIL Venc dipò500 euros. Telèfon de con- sit de gasoil per calefacció


PÀGINES GRATS 517

23/1/12

revista més

11:54

Página 7

classificats | gratuïts

24 - 30 gener | núm 517 | pàg. 38


PÀGINES GRATS 517

23/1/12

14:48

Página 8

revista més | societat

Per publicar felicitacions: 93 885 69 29

20 o 25 baguets, en molt 679423610 bon estat. Preu 300 euros. TERRASSA FUSTA Venc una Telèfon de contacte BLACKBERRY Venc Blackberry model Oxygen acaterrassa de fusta molt fà- 699652138 bat d'estrenar. Lliure amb cil de muntar, els costats amb plafons de tub i fus- ELECTRODOMÈSTICS Venc tots els accessoris inclota, fa 6 metres per 2 me- rentadora Whirpool semi- sos. Preu 130 euros. Tel. tres. També dos rètols llu- nova i una nevera Norwo- 635978680 minosos, un de 3x50cm i od seminova. Tot per 250 Ara és més fàcil i ràpid un de 60x60cm nous i euros. Tel. 655294448 / p o s a r e l s c l a s s i f i c a ts g ra econòmics. Telèfon de con- 620073514 t u ï t s a l 8 07 3 9 9 0 1 0 . tacte 616406074 GENERADOR Venc un ge- T r u c a - h i i d e i x a e l t e u BASCULA ANTIGA Venc nerador d'electricitat de anunci classificat gratuït. una bascula antiga. Preu a corrent monofàsica o trifà- s o r t i r à a l w w w. r e v i s t a convenir. Telèfon de con- sica de 23 kilowatts, igual mes.cat em menys de 24 que nou. Telèfon de con- hores i aquí a la revista el tacte 636919837 tacte 938891622 / dimarts següent. DIVERSOS Venc cadireta per cotxe de 2 a 3 anys per 20 anys. També una barana per llit plegable de ALEIX FONTSERÈ 1,60x30cm. Preu 30 euros. Telèfon de contacte SERVEI sopes o vas ros de loteria dels anys 60, 636866287 RÀPID I NET d e c o p e s ? tots arxivats i classificats, Netegem 4 bitllets antics un de 25 FORN PA Venc forn de 4 • E s m o r z a r s d e f o rq u i l l a xemeneies pessetes del 1928, 50 pes- safates amb capacitat per • B u f e t l l i u re d e domèstiques i setes del 1906, 100 pessedilluns a dissabte industrials, tes del 1951 i 1000 pessev e s p re s conductes de • Especial sopar per tes del 1946 Ramon de VOLS fum, llars de foc, a c o l l e s Santillana, un raspall elèccalderes, estufes, POSAR UNA A partir de les 10 de la tric de sabates totalment forns de pa... nit ambientació musical i FELICITACIÓ? nou per 15 euros, cosidor local per a copes PREUS ECOMÒMICS del 1910 totalment resSi vols posar una felicitació Al Pol. Mas Galí, a 100 m. taurat i una torratxa de pots enviar-nos la foto, text Telèfon contacte de les discoteques i un escàner del teu DNI pedra antiga amb 4 caps Tel. 93 883 17 71 600 605 135 juntament amb telèfon de w w w. u n t o k . c o m d'àngel. Telèfon de concontacte a:

de 1500 litres. Preu a con- euros. Telèfon de contacvenir. Telèfon de contacte te 635978680 660788393 MONEDES I BITLLETS Venc DIVERSOS Venc unes 'bam- monedes i bitllets d'Espanbes' Puma amb puntera de ya i mundials. També seferro del número 41 per 20 gells d'Espanya. Tel. euros, casc de moto de ca- 938853074 rretera per 10 euros, 3 jocs SAMARRETES BARÇA Venc electrònics (Undir la flo- samarretes del Barça Qata, Super Simon i Tetris) per tar Foundation a bon preu. 10 euros cadascun, enci- Tel. 618144062 / clopèdia catalana de 19 686552659 volums semi nova per 5auriculars per Ipod i Mp3 en- PATINS PATINATGE Venc coixinats per 15 euros, Ci- patins de patinatge artísnexin dels anys 70 amb tic del número 39 nous. caixa i 4 pel·lícules de re- Comprats al Decathlon. gal per 60 euros i turme- Preu 20 euros. Tel. lleres i canelleres de sorra 636866287 per córrer per 10 euros. Tel. ANTIGUITATS Venc 2 mo685202712 nedes de plata, 200 númeACCESSORIS BAR O CAFETERIA Venc un moble cafeter de 2,60m, un boteller de 4 portes de 1,90x56cm, planxa elèctrica de crom dur de 60x45cm. Tot molt nou, t'estalvies més de la meitat del preu de compra. Telèfon de contacte 616406074

s rgade C. Mo

C. R. Soler

P

C. Mn. Gudiol

NOKIA Venc Nokia amb càmera de 3,2 megapíxels, MP3 i carregador. Preu 40

24 - 30 gener | núm 517 | pàg. 39

t C. Dr. Junyen Hospital de Vidres Santa Creu Barnolas

tacte 685202712

edicio@revistames.cat (només sortirà publicada la felicitació). Si ho prefereixes, pots portar-nos la foto a les nostres oficines i l’escanejarem al moment (cost de l’escàner 1 €). revista

més

P Molt e s f e l i c i t a t s ! L’alcalde i el regidor de Benestar i Família feliciten els 100 anys de Francisca Álvarez. Álvarez és la primera vigatana que aquest 2012 celebra 100 anys.

Estem aquí

Hàbitat Catalunya, Edifici Barcelona Ramon Soler, 4 - Tel. 93 885 69 29 Obert: Dilluns - Divendres 9-1 / 3-7

Fe l i c i t a t s ! Aquesta senyora és la Victòria i el dia 12 va ser el seu aniversari. Felicitats guapíssima! De part dels teus fills, néts i gendres que t'estimem amb tot el cor!

COTXES CLÀSSICS Quim i Roser

93 885 33 27 659 97 89 45 Sta. Eugènia de Berga

Regals Màgics Osona, s.l.


40 MES.OK.qxp

23/1/12

18:27

Página 1

revista més

www.revistames.cat

Qui et pot donar millor preu que

l’especialista en tintes? 55€

Quan compres una impressora cal veure quines necessitats tens i quina et sortirà més a compte. No només pel preu de l’impressora sinó, sobretot, pel preu de les tintes! Catim t’aconsella sobre quina et sortirà més econòmica. (Catim, gestor de residus homologat per la Generalitat de Catalunya.)

EMPRESES: Deixa’ns explicar-te les condicions especials de CATIM per empreses. Truca’ns al 93 883 58 58

IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ HP DJet 2050 (Impressora, copiadora i escàner)

75€ Ofertes vàlides fins a final d’existències. Preus IVA no inclòs

128€

IMPRESSORA LÀSER Laser Jet Professional P1102 (toner de 1600 còpies)

SAMSUNG MULTIFUNCIÓ monocrom SCX 46 23F (Imperssora + fotocopiadora + escàner a color + fax)

185€

250€ IMPRESSORA OKI multifunció MC350 (fotocopiadora, impressora i escàner + ADF) Baix consum

112€

97,46€ IMPRESSORA SAMSUNG CLP 320 Laser Color

IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ Brother MFC 5890cn impressora + fotocopiadora + escàner + xarxa + fax. A3

CATIM

TINTA I TONER

CANON MX 340 SCANER copiadora-fax-adf-wifi

C/ Torell 65 ¥ VIC C/Gurb, 84 VIC Rbla. Josep Tarradellas, 4 VIC Tel: 93 883 58 58 - 93 889 09 83 Avda de Roma 99 MANLLEU Tel. 93 850 76 63 a/e: info@catim.cat Gestor de residus autoritzat per

Revista Més núm 517. 24-30 Gener 2012  

Revista, setmanal gratuita, Osona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you