Page 1

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Aylık Göstergeler Mart 2013 / Yayın No: 2013-6

04 Serbest Bölgede ticaret hacmi yükselişe geçti

05 Limanda yük trafiği artışında ihracat ve ithalat yükleri belirleyici oldu

TÜİK tarafından açıklanan geçici verilere göre; 2013 yılı Ocak-Mart döneminde Mersin hinterlandı kapsamında gerçekleştirilen ihracat, önceki yıla göre %5 artarak yaklaşık 2 milyar $'a; ithalat ise %5 artarak 3,4 milyar $'a yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı %58’den %57’ye gerilemiştir. Dış ticaret hacmi ise geçen yıla göre %5 artarak yaklaşık 5,4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen ihracatın %5’i, ithalatın ise %6’sı Mersin hinterlandından yapılmıştır. Yılın ilk üç ayında Mersin firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracat, 2012 yılına göre %4 artarak yaklaşık 369 milyon $’a, ithalat ise %10 artarak 283 milyon $’a yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı %138’den %130’a gerilerken; dış ticaret hacmi ise %6 artarak 652 milyon $’a yükselmiştir. İhracattaki artışta; tekstil ürünleri, net ihracatta önemli payı olan metalik olmayan diğer mineral ürünler ile metal eşya sanayinin (makine ve teçhizatı hariç) önemli payı olmuştur. İthalattaki gerçekleşmelerde ise; gıda ürünleri ve içecek, net ithalatın en yüksek olduğu kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar sektörü ile diğer ulaşım araçları sanayinin ithalat artışını etkileyen başlıca sektörler olduğu görülmektedir.

Dış Ticaret Göstergeleri* İhracat (Milyon $)

09

İthalat (Milyon $)

Mersin Hinterlandı

Sanayi sektörü enerji tüketimindeki artış eğilimi devam ediyor

İhracat (Milyon $)

İthalat (Milyon $)

Mersin Hinterlandı Dış Ticaret Dengesi (Milyon $)

16 İlimizdeki kayıtlı işyerleri ve istihdamdaki artış geçen yılın altında

Mersin Firmaları

Karşılama Oranı ($)

2013 Ocak-Mart

Değişim (%)

35.305

37.073

%5

55.934

58.757

%5

1.887

1.972

%5

356

369

%4

3.258

3.439

%6

258

283

%10

-20.629

-21.684

%5

-1.371

-1.467

%7

98

86

-%12

Türkiye

%63

%63

Mersin Hinterlandı

%58

%57

%138

%130

Mersin Firmaları

Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı*

Protesto edilen senet tutarı Mart ayında azalışa geçti

200.000 160.000 (’000 $)

Belge başına düşen sabit yatırım tutarı %153 artarken, istihdam ise 18 kişiden 25 kişiye yükseldi

Mersin Firmaları Türkiye

Deniz sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısındaki artışta Suriye ‘den gelen ziyaretçiler etkili oldu

13

Mersin Firmaları Mersin Hinterlandı

10

11

Türkiye

2012 Ocak-Mart

*: Geçici veriler Kaynak: TÜİK

İmalat sanayi sektörü ithalat ve ihracattaki artışta etkili oldu

DIŞ TİCARET

120.000

14%

%3 -%5

80.000 40.000 0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

2012 115.484 122.941 117.120 92.012 104.447 100.411 91.717

77.487

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

88.538 115.360 140.149 145.747

2013 131.787 116.334 120.752

Aylık bazda Mersin firmaları bazında dış ticarettteki gelişmeler incelendiğinde; 2013 Mart ayı ihracatında bir önceki aya göre %4’lük artış; ithalatta ise %4’lük azalış olmuştur. Söz konusu dönemler için dış ticaretteki gelişmelere sektörel olarak baktığımızda; imalat sanayi sektörü ihracat artışında; tarım ve ormancılık sektörü ise ithalattaki azalışta etkili olmuştur.

*: Geçici veriler Kaynak: TÜİK

02


2013 yılı Mart ayında Mersin firmaları ihracatında önceki yılın aynı ayına göre %3’lük, ithalatında ise %6’lık artış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlerdeki gelişmeler sektörel olarak incelendiğinde; ihracattaki artışta imalat sanayi içerisindeki başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat; tekstil ürünleri; başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli mekina ve cihazlar; ithalattaki artışta ise gıda ürünleri ve içecek; kimyasal madde ve ürünler; kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar sektörlerinin etkili olduğu gözlenmektedir.

Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İthalatın Dağılımı*

(’000 $)

160.000 120.000

19%

5%

6%

80.000 40.000 Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

2012

82.752

89.701

85.167

100.612

127.920

2013

98.781

94.312

90.078

Haziran Temmuz Ağustos 89.301

98.978

68.914

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

86.551

82.702

114.001

102.616

*: Geçici veriler Kaynak: TÜİK

0

Mersin Firmaları Bazında Dış Ticaretin Sektörel Dağılımı * Sektörler Tarım ve ormancılık Balıkçılık Madencilik ve taşocakçılığı İmalat sanayi Gıda ürünleri ve içecek

2012 Ocak-Mart

Değişim (%)

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

164.622.408

165.714.325

101.747.597

2013 Ocak-Mart 104.978.660

İhracat %1

İthalat %3

1.411.188

1.351.875

-

2.966

-%4

-

4.114.628

2.338.331

42.684

70.937

-%43

%66

184.296.855

197.833.116

149.564.008

175.075.696

%7

%17

45.142.487

45.877.735

7.145.387

17.125.153

%2

%140

Tütün ürünleri

4.198.163

2.486.870

945

10.619

-%41

%1024

Tekstil ürünleri

4.520.152

7.627.429

4.456.141

3.598.570

%69

-%19

Giyim eşyası

4.586.862

3.032.505

1.624.522

2.468.626

-%34

%52

88.101

236.848

342.839

375.537

%169

%10

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler

1.282.478

1.132.078

290.607

791.266

-%12

%172

Kağıt ve kağıt ürünleri

1.923.997

2.709.769

3.558.402

3.809.456

%41

%7

89.913

142.804

275.628

118.951

%59

-%57

251.731

1.236.097

53.214.132

62.058.867

%391

%17

Kimyasal madde ve ürünler

7.913.892

10.604.542

40.115.643

40.313.253

%34

%1

Plastik ve kauçuk ürünleri

22.323.854

25.342.311

1.695.182

1.334.677

%14

-%21

Metalik olmayan diğer mineral ürünler

26.276.649

34.457.213

4.120.547

4.027.827

%31

-%2

Ana metal sanayi

15.990.794

6.159.669

1.612.937

1.616.978

-%61

%0,3

Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)

16.581.212

20.621.134

2.100.408

4.734.570

%24

%125

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat

23.090.618

24.544.219

21.175.889

21.293.202

%6

%1

Büro, muhasebe ve bilgi işleme makineleri

132.405

41.383

137.795

159.153

-%69

%15

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazlar

847.310

2.803.419

3.096.123

1.824.500

%231

-%41

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları

154.834

35.224

843.655

1.304.173

-%77

%55

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat

296.068

652.124

1.030.808

577.658

%120

-%44

Motorlu kara taşıtı ve römorklar

3.611.727

2.999.919

1.739.445

1.079.583

-%17

-%38

Diğer ulaşım araçları

2.542.154

1.014.586

10.663

5.332.981

-%60

%49914

Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler

2.451.454

4.075.238

976.310

1.120.096

%66

%15

Toptan ve perakende ticaret

1.099.123

1.630.716

6.264.694

3.042.580

%48

-%51

-

4.497

1.520

-

-

-

355.544.202

368.872.860

257.620.503

283.170.839

%4

%10

Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı

Basım ve yayım; plak, kaset vb. Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar

Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizm. Toplam

02

İthalat ($)

*: Geçici veriler Kaynak: TÜİK

İhracat ($)

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI / www.mtso.org.tr


İhracattaki gelişmeler ülke grupları itibariyle incelendiğinde; 2013 Mart ayında Avrupa, Afrika ve Amerika ülkeleri ihracatında geçen yılın Mart ayına göre artış; Asya ülkelerinde azalış olduğu gözlenmiştir.Avrupa ülkelerinde Ukrayna, Rusya Federasyonu, Belarus; Afrika ülkelerinde Libya ve Etiopya; Amerika ülkelerinde A.B.D. ve Küba ihracattaki yukarı yönlü hareketlenmelerde etkili olan ülkelerdir.

Mersin Firmaları İhracatının Ülke Gruplarına Göre Dağılımı* 80.000.000 ($)

60.000.000

60% 18%

28%

40%

48%

20%

40.000.000

-18%

20.000.000 0

-20%

-12% Avrupa

Afrika

Amerika

Asya

Diğer

2012 Mart

38.879.143

11.290.670

2.207.194

59.792.148

5.363.302

2013 Mart

45.864.067

14.437.388

3.257.303

52.777.643

4.415.339

18%

28%

48%

-12%

-18%

Değişim (%)

0% -40%

*: Diğer içerisinde Okyanusya ve Kutup Bölgeleri, Diğer Ülkeler, Serbest Bölgeler yer almaktadır. Kaynak: TÜİK

İthalattaki gelişmeler ülke gruplarına göre değerlendirildiğinde; 2013 Mart ayında Asya, Afrika ve Amerika ülkeleri ithalatında geçen yılın aynı ayına göre artış, Avrupa ülkelerinde ise azalış olduğu gözlenmiştir. Asya ülkelerinde Hindistan, Malezya ve Suudi Arabistan; Amerika ülkelerinde Kanada ve Meksika, Afrika ülkelerinde ise Burkina Faso, Mısır ve Cezayir ithalat artışında etkili olan ülkelerdir.

Mersin Firmaları İthalatının Ülke Gruplarına Göre Dağılımı* 40.000.000

62%

($)

30.000.000

9%

20.000.000 14%

10.000.000 0

-48%

-22% Avrupa

Afrika

Amerika

Asya

Diğer

2012 Mart

36.666.652

5.094.246

20.008.137

19.838.432

3.536.562

2013 Mart

28.501.835

5.784.877

21.751.633

32.202.710

1.836.751

-22%

14%

9%

62%

-48%

Değişim (%)

80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%

*: Diğer içerisinde Okyanusya ve Kutup Bölgeleri, Diğer Ülkeler, Serbest Bölgeler yer almaktadır. Kaynak: TÜİK

AKİB İHRACAT GÖSTERGELERİ AKİB'in açıklamış olduğu ihracat rakamlarına göre; 2013 yılı Ocak-Mart döneminde Birlik bazında ihracatta geçen yıla göre %7, Mersin firmalarında ise %3 azalış olduğu görülmektedir. 2013 yılı Mart ayında Birlik bazında ihracat, geçen yıla göre aylık bazda %16 azalarak yaklaşık 1,1 milyar $; Mersin firmaları ihracatı ise %2 azalarak 109 milyon $’a gerilemiştir. Birlik bazında ihracat azalışında tarım ve sanayi sektörleri; Mersin firmaları bazında ise tarım sektörü etkili olmuştur. Söz konusu dönemde Birlik bazında ihracat azalışında ihracat içerisinde önemli payı olan sanayi mamullerinden; başta kimyevi maddeler ve mamulleri olmak üzere, tekstil ve hammaddeleri, çelik ve otomotiv endüstrisi sektörleri etkili olmuştur. Mersin Firmaları bazında ise ihracat içerisinde önemli payı olan tarım sektöründe yer alan yaş meyve sebze, fındık ve mamulleri ile sanayi sektöründeki tekstil ve hammaddeleri ihracat azalışında etkili olan alt sektörlerdir.

ekon@mtso.org.tr / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

03


Sektörel Bazda İhracat Rakamları (’000 $) Birlik Bazında

Mersin Firmaları

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

I.TARIM

803.269

837.245

A. Bitkisel Ürünler

633.629

632.796

56.959

75.032

32%

Sektörler

B. Hayvansal Ürünler C. Ağaç Ve Orman Ürünleri II. SANAYİ

Değişim (%)

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Değişim (%)

4%

248.690

245.426

-0,1%

235.998

229.318

-3%

6.068

7.439

23%

-1%

112.682

129.417

15%

6.625

8.669

31%

2.628.991

2.342.933

-11%

95.339

86.036

-10%

A. Tarıma Dayalı İşlenmiş Ürünler

226.470

214.520

-5%

8.791

2.509

-71%

B. Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri

1.657.040

1.368.826

-17%

20.499

23.741

16%

745.481

759.587

2%

66.049

59.786

-9%

29.757

49.427

66%

2.192

3.917

79%

3.462.017

3.229.605

-7%

346.221

335.379

-3%

C. Sanayi Mamulleri III. MADENCİLİK TOPLAM

Not: 07.12.1998 tarih ve 6702 sayılı talimat gereğince (transit ve reexport ticaret, bedelsiz ihracat, geçici ihracat sınır ve kıyı ticareti, mahrecine iade, geçici kabul ile Irak transit ihracat) değerleri dahil değildir. Kaynak: Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

AKİB Birlik ve Mersin Firmaları Bazında İhracatın Aylara Göre Dağılımı 1.400.000 Kaynak: Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

(000$)

1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

Birlik Bazında

Mart

Şubat

Ocak ’13

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak ‘12

0

Mersin Firmaları

MERSİN SERBEST BÖLGESİ 2013 yılının Mart ayı sonu itibariyle Mersin Serbest Bölgesi'nde toplam 7.386 kişi istihdam edilmektedir. 2012 yılı Mart ayına göre istihdam %3 azalmıştır. 345’i yerli, 36'sı yabancı ve 46’sı yerli-yabancı ortaklığı olmak üzere toplam 427 firma faaliyette bulunmaktadır. Faaliyette bulunan firma sayısının, önceki yılın Mart ayına göre %3 arttığı görülmektedir. Yatırım harcamalarının dağılımına bakıldığında; %93’ünün Türkiye'den bölgeye, %7'sinin ise yurtdışından bölgeye yapıldığı görülmektedir. Bölgedeki ticaret hacmindeki gelişmeler incelendiğinde; 2013 yılı Mart ayında ticaret hacmi geçen yıla göre aylık bazda %3 artarak yaklaşık 310 milyon $’a yükselmiştir. Söz konusu dönemde ticaret hacmindeki gelişmeler sektörel olarak incelendiğinde; kimya sanayi mamulleri, demir çelik sanayi mamulleri ile meyvelerin ticaret hacmindeki artışta etkili olduğu gözlenmiştir. 2013 Ocak-Mart döneminde ise ticaret hacmi geçen yıla göre %15 azalarak yaklaşık 807 milyon $’a gerilemiştir. Yılın ilk çeyreğindeki azalışta etkili olan sektörlere bakıldığında; işlenmiş petrol ürünleri ile gıda sanayi olduğu görülmektedir.

Mersin Serbest Bölgesi Ticaret Hacmi Kaynak: Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü

450.000 400.000

(’000 $)

350.000 300.000 %3

250.000 200.000

-%27

-%19

Ocak

Şubat

150.000 100.000 50.000 0 Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos 2012

04

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI / www.mtso.org.tr


Bölgedeki ticaret hacmi işlenmiş petrol ürünleri hariç olarak değerlendirildiğinde; 2013 yılı Mart ayında önceki yılın Mart ayına göre %15 artarak 269 milyon $’a yükselirken, Ocak-Mart döneminde ise geçen yıla göre %6 azalarak 705 milyon $’a gerilemiştir. Söz konusu dönemlerdeki gelişmeler sektörel olarak incelendiğinde; aylık bazda ticaret hacmindeki artışta kimya sanayi mamulleri, demir çelik sanayi mamulleri ve meyveler sektörleri, yılın ilk çeyreğindeki azalışta ise gıda sanayi ürünleri, hububat ve işlenmiş tütün ürünleri sektörlerinin etkili olduğu gözlenmektedir. Bölgedeki ticaretin ülke grupları bazında dağılımı incelendiğinde; ticaret hacmi içerisinde önemli ağırlığa sahip olan AB ve İslam ülkeleri ile Türkiye’nin ticaret hacmindeki 2012 yılı Ocak-Mart dönemindeki artışın, 2013 yılında yerini azalışa bıraktığı gözlenmiştir.

Mersin Serbest Bölgesi’nde Ticaret Hacminin Sektörel Dağılımı (%) İşlenmiş Petrol Ürünleri Dahil Sektörler

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Tarım Grubu

175.938.661

164.415.083

Madencilik

İşlenmiş Petrol Ürünleri Hariç

Değişim (%) -%7

2012 Ocak-Mart

2012 Ocak-Mart

Değişim (%)

175.938.661

164.415.083

-%7

2.782.169

5.204.506

%87

2.782.169

5.204.506

%87

Sanayi Grubu

767.890.720

637.280.534

-%17

570.550.544

535.705.550

-%6

Toplam

946.611.550

806.900.123

-%15

749.271.374

705.325.139

-%6

Kaynak: Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü

(’000 $)

Mersin Serbest Bölgesi Ticaret Hacminin Ülke Gruplarına Göre Dağılımı 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

500%

463%

400% 300% 200% 53%

-17% 4%

-61%

100%

-4%

-11%

-18%

0 -100%

AB Ülkeleri

Diğer OECD Ülkeleri

Diğer Avrupa Türk Ülkeleri Cumhuriyetleri

2012 Ocak-Mart

110.973

55.655

300

14.186

52.985

186.234

104.843

421.435

2013 Ocak-Mart

92.287

57.606

1.690

21.639

20.431

165.966

100.593

346.689

Değişim (%)

-17%

4%

463%

53%

-61%

-11%

-4%

-18%

Eski S.S.C.B.

İslam Ülkeleri Diğer Ülkeler

Türkiye

Kaynak: Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü

LİMAN FAALİYETLERİ

Ton

Mersin Liman Başkanlığı Bazında Elleçlenen Yüklerin Dağılımı 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

16% 12% 9%

12%

9%

-4% İhracat

İthalat

Transit

Dahili

2012 Ocak-Mart

2.264.477

3.648.042

27.451

340.573

6.280.543

2013 Ocak-Mart

2.532.680

3.961.293

26.037

340.897

6.860.907

12%

9%

-5%

0,1%

9%

Değişim (%)

4% 0%

0,1%

-5%

8%

Toplam

-8%

Kaynak: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Liman başkanlıkları bazındaki istatistiklere göre; 2013 yılı Ocak-Mart döneminde Mersin ili elleçlenen yük miktarı; önceki yıla göre %9 artarak 6.860.907 ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışta ithalat ve ihracat yükleri etkili olmuştur. Yük trafiğinde geçen yıla göre yükleme tonajı %12 artarak 2.624.350 seviyesine; boşaltma tonajı ise %8 artarak 4.236.557 seviyesine yükselmiştir. Yılın ilk üç ayında Mersin Liman Başkanlığı tarafından elleçlenen yük miktarı ile, Türkiye genelindeki liman başkanlıkları içerisinde 6. sırada yer almaktadır.

ekon@mtso.org.tr / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

05


Yük trafiğindeki gelişmeler aylık bazda incelendiğinde; yılın ilk ayında geçen yılın altında kaldığı, Şubat ve Mart aylarında ise geçen yılın üzerinde gerçekleştiği gözlenmiştir. 2013 yılı Mart ayında yük trafiğinde geçen yıla göre aylık bazda yükleme tonajı %17 artarak 951.338; boşaltma tonajı %14 artarak 1.604.128 seviyesinde gerçekleşmiş ve toplam yük trafiği %15 artarak 2.555.466 seviyesine yükselmiştir.

Kaynak: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Aylar İtibariyle Mersin Liman Başkanlığı Bazında Elleçlenen Yük Miktarı 5.000.000

Ton

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz 2012

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

Mersin Liman Başkanlığı bazında 2013 yılı ilk üç aylık dönemde ihracattaki gelişmeler değerlendirildiğinde; Ocak, Şubat ve Mart aylarında ihracat edilen yük miktarının geçen yılın üzerinde gerçekleştiği, önceki yıla kıyasla %12 oranında artış kaydettiği görülmektedir. Söz konusu dönemde ihracattaki artışta ham ve üretilmiş mineraller, inşaat malzemeleri ve petrol ürünleri yük gruplarındaki artış etkili olmuştur. 2013 yılının Mart ayında ise ihraç yükleri makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler ve petrol ürünleri yük gruplarındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle önceki yılın aynı ayına göre %18 artış kaydetmiştir. 2013 yılı ilk üç ayı için ithalattaki gelişmeler değerlendirildiğinde; Ocak ayında ithal edilen yük miktarı geçen yılın altında kalırken Şubat ve Mart aylarında ise üzerinde gerçekleştiği, önceki yıla kıyasla %9 oranında artış kaydettiği görülmektedir. Söz konusu dönemde ithalattaki artışta makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler; petrol ürünleri; tarım ürünleri ve canlı hayvanlar yük gruplarındaki artış etkili olmuştur. 2013 yılının Mart ayında ise ithalat yükleri tarım ürünleri ve canlı hayvanlar yük grubundaki artışın etkisiyle önceki yıla göre %16 artış kaydetmiştir. Mersin Liman Başkanlığı bazında transit ve dahili taşımacılık yüklerindeki gelişmeler incelendiğinde; 2013 yılı Ocak-Mart döneminde transit taşımacılık yüklerinde geçen yıla göre %5 azalış, dahili taşımacılıkta ise %0,1 artış olduğu görülmektedir. 2013 yılı Mart ayında ise transit taşımacılık önceki yıla göre aylık bazda %36 artış, dâhili yük taşımacılığında %19 oranında azalış kaydedilmiştir.

Aylar İtibariyle Mersin Liman Başkanlığı Bazında İthalat-İhracat Yük Miktarı Kaynak: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

4.000.000 3.500.000

Ton

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Aralık

Ocak ’13

Şubat

Mart

Aralık

Ocak ’13

Şubat

Mart

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak ‘12

0

İthalat

İhracat

Aylar İtibariyle Mersin Limanı Başkanlığı Bazında Konteyner Trafiği Kaynak: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

60.000 55.000

TEU

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000

Yükleme

06

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak ‘12

20.000

Boşaltma

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI / www.mtso.org.tr


Yılın ilk üç ayında konteyner adeti bazında (TEU), geçen yıla göre %4 oranında artış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde Mersin Liman Başkanlığı, Türkiye genelinde en fazla konteyner elleçlemesi yapılan liman başkanlıkları içerisinde 2. sırada yer almaktadır. Söz konusu dönemde Mersin liman tesislerine operasyon için 1.246 adet gemi uğramış olup, bu sayı önceki yıla göre %7’lik artışı ifade etmektedir. Belirtilen dönemde Türkiye genelinde liman başkanlıkları bazında limanlara uğrayan gemi sayısına göre Mersin 3. sırada bulunmaktadır.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TOBB tarafından açıklanan açılan kapanan şirket istatistikleri incelendiğinde; 2013 yılının ilk üç ayında Türkiye genelinde kurulan şirket ve kooperatif sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %2, Mersin’de %19 artmış; ticaret unvanlı işyeri sayısı Türkiye genelinde %9, Mersin’de ise %25 azalmıştır. Aynı dönem içinde kapanan şirket ve kooperatif sayısı Türkiye genelinde %23; Mersin’de %16 artmış; gerçek kişi ticari işletme sayısı Türkiye genelinde %36 azalmış, Mersin’de %9 artmıştır. Söz konusu dönemde Mersin ile Türkiye genelindeki gerçekleşmeler kıyaslandığında; İlimizde açılan ve kapanan şirket ve kooperatif sayısındaki gelişmelerin Türkiye geneline göre daha olumlu olduğu; İlimizdeki ticari unvanlı işyeri sayısındaki gelişmelerin ise Türkiye geneline göre daha olumsuz olduğu gözlenmiştir. İlimiz; 2013 yılının ilk üç ayında Türkiye genelinde yeni açılan firma sayısına göre %1,4’lük payla 13. sırada, kapanan firma sayısına göre %1,4’lük payla 15. sırada yer almaktadır. 2013 yılı Mart ayı sonu itibariyle MTSO’ya kayıtlı üye sayısı 22.693’e ulaşmıştır. Türkiye

Mersin

Mart 2012

Ocak-Mart

2013

Değişim (%)

2012

2013

Mart Değişim (%)

2012

2013

Ocak-Mart Değişim (%)

2012

2013

Değişim (%)

Açılan Kapanan

3.762

4.538

%21

12.885

13.086

%2

60

85

%42

199

237

%19

869

1.123

%29

4.412

5.422

%23

23

20

-%13

85

99

%16

Ticaret Unvanlı İşyerleri Açılan

6.216

5.600

-%10

18.743

17.013

-%9

89

52

-%42

241

180

-%25

Kapanan

4.421

2.048

-%54

11.947

7.607

-%36

21

27

%29

79

86

%9

Kaynak: TOBB

Şirketler ve Kooperatifler

1000 800 600 400 200

Yeni Kayıt

*: 2012 yılı Ocak ayında terkinlerdeki artışın sebebi, durumu münfesih olan şirketlerin, Oda kaydından silinmesidir. Kaynak: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Mart

Şubat

Ocak ’13

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

0

Terkin yaptıran firma sayısı

1200

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ocak ‘12

Yeni kayıt yaptıran firma sayısı

Aylar İtibariyle MTSO’ya Yeni Kayıt -Terkin Yaptıran Firmaların Dağılımı

Terkin

MTSO’ya Kayıtlı Üyelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı

Hakiki Şahıs Firmaları 6.667 30%

Limited Şirketler 13.007 57%

Kaynak: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

ekon@mtso.org.tr / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Anonim Şirketler 1.414 Kooperatifler 6% 753 3%

Yabancı Sermayeli Şirketler 725 3%

Kollektif Şirketler 97; 0,4% Komandit Şirketler 9; 0,04%

Vakıf, Dernek İşl. ve Kamu Kuruluşları 20; 0,1%

07


Tır Karnesi, Geçiş Belgesi ve Sayısal Takograf İstatistikleri (Adet) Türkiye

Mersin

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Değişim (%)

Tır Karnesi*

167.121

148.845

-%11

13.874

Geçiş Belgesi

220.783

228.587

%4

7.509

7.545

%1

10.590

8.960

-%15

920

1.087

%18

Sayısal Takograf

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Değişim (%)

16.185

%17

*: 4,6,14,20 yapraklı karneler toplamı Kaynak: TOBB, MTSO

2013 yılı ilk üç aylık döneminde TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre; Türkiye genelinde verilen Tır Karnesi sayısında geçen yıla göre %11, sayısal takograf sayısında %15 azalış, geçiş belgesi sayısında ise %4 artış görülmektedir. Söz konusu dönemde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan verilen Tır Karnesi sayısı ise, geçen yıla göre %17; geçiş belgesi sayısı %1, sayısal takograf sayısı %18 artış göstermiştir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen geçiş belgesi, tır karnesi ve sayısal takograf sayısındaki gelişmeler aylık bazda incelendiğinde; geçiş belgesi ve sayısal takograf sayısının yılın ilk ayı haricinde Şubat ve Mart aylarında geçen yılın altında gerçekleştiği, tır karnesi sayısının ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın üzerinde bir seyir izlediği gözlenmiştir. 2013 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre verilen tır karnesi sayısı %10 artış gösterirken, sayısal takograf sayısı %22, geçiş belgesi sayısı ise %6 azalmıştır.

MTSO Tır Karnesi ve Geçiş Belgesi Sayısının Aylar İtibariyle Dağılımı 7.000

(Adet)

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

Kaynak: MTSO

Geçiş Belgesi

Mart

Şubat

Ocak ’13

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak ‘12

0

Tır Karnesi

TİCARET BORSASI 2013 yılı Ocak-Mart döneminde Mersin Ticaret Borsası işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 781.253.010 T seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu dönemde borsada işlem gören ürün sıralamasında yaş meyveler ilk sırada yer alırken; onu sırasıyla bakliyat ve mamulleri ile hububat takip etmektedir. 2013 yılı Mart ayında ise Mersin Ticaret Borsası işlem hacminin geçen yılın Mart ayına göre azalış göstererek 202.906.714 Tseviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılı Mart ayında işlem gören ürünler içerisinde yaş meyveler, bakliyat ve mamulleri ile hububat ilk sırada yer almaktadır.

Mersin Ticaret Borsası’nda İşlem Gören Ürünlerin Paylarına Göre Dağılımı ( ) 40% 35% 30%

(%)

25% 20% 15% 10% 5% 0%

Yaş Meyveler

Bakliyat ve mamulleri

Kaynak: Mersin Ticaret Borsası

08

Hububat

Muhtelif Gıda Mad. 2012 Ocak-Mart

Diğer 2013 Ocak-Mart

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI / www.mtso.org.tr


ENERJİ 2013 yılı Ocak-Mart döneminde Mersin'de tüketilen enerji miktarı, geçen yıla göre %13 azalarak 615.051.164 kWh olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde kullanım alanlarına göre tüketilen enerji miktarı incelendiğinde; %41’i meskenler, %30’u sanayi, %12’si ticarethaneler tarafından tüketilmiştir. Yılın üç aylık döneminde sanayi sektöründe tüketilen enerji miktarı incelendiğinde; Ocak, Şubat ve Mart aylarında tüketilen enerji miktarının geçen yılın üzerinde gerçekleştiği, önceki yıla göre %10 artarak 181.230.431 kWh olarak gerçekleştiği gözlenmiştir.

Mersin İli Elektrik Tüketiminin Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı 800.000

20% 10%

10%

600.000

-3%

500.000

0%

-9%

400.000

-10%

300.000

-20%

-13%

200.000 100.000

-30%

-29%

0

Ticarethaneler

Sanayi

Meskenler

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Diğer

-40%

Toplam

Kaynak: Toroslar EDAŞ

(MWh)

700.000

Değişim (%)

30.000

64%

(’000 kwh)

25.000

Kaynak: Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Tüketimi 56% 52%

20.000 15.000 10.000 5.000 0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül 2012

Ekim

Kasım

Aralık

2013

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde tüketilen enerji miktarı; 2013 yılı ilk üç ayında geçen yıla göre %57 artmıştır. 2013 yılı Mart ayında tüketilen enerji miktarı, bir önceki aya göre %12; 2012 yılının aynı ayına göre %56 artış göstermiştir. Söz konusu artışta 2012 yılı Mayıs ayından itibaren MTOSB Gelişme Alanı’nda yer alan firmaların faaliyete geçmiş olmasının etkili olduğu söylenebilir. Doğalgaz tüketiminde ise 2013 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %6 azalış, Mart ayında bir önceki aya göre %15 artış, önceki yılın aynı ayına göre ise %3 azalış olduğu görülmektedir.

14.000

-%3

(’000 sm3)

12.000 10.000

Kaynak: Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Tüketimi

-%4

8.000

-%12

6.000 4.000 2.000 0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

2012

ekon@mtso.org.tr / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ekim

Kasım

Aralık

2013

09


TURİZM BİLGİLERİ İlimiz Deniz Sınır Kapılarından Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçi Sayısı Mart 2012 Giriş Yabancı

Yerli

Toplam

Ocak-Mart

Değişim (%)

2013

Değişim (%)

2012

2013

1.794

4.355

%143

682

1.682

%147

Çıkış

750

1.639

%119

1.839

4.648

%153

Giriş

5.410

5.999

%11

15.406

19.968

%30

Çıkış

6.551

7.160

%9

17.749

23.278

%31

Giriş

6.092

7.681

%26

17.200

24.323

%41

Çıkış

7.301

8.799

%21

19.588

27.926

%43

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2013 yılı Ocak-Mart döneminde İlimiz deniz sınır kapılarından giriş yapan ziyaretçilerin sayısı geçen yıla göre %41; çıkış yapan ziyaretçilerin ise %43 arttığı gözlenmiştir. 2013 yılı Mart ayında ise önceki yılın aynı ayına göre İlimiz deniz sınır kapılarından giriş yapan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı %26; çıkış yapanların sayısı ise %21 artmıştır. Aylık bazda yabancı girişler incelendiğinde; 2012 Mart ayına göre yabancı girişler %147 artmıştır. Söz konusu artışta başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere diğer Avrupa ve diğer Asya ülkeleri etkili olmuştur. Artışta ülke bazında Suriye, Lübnan ve Filipinler’den gelen ziyaretçilerin önemli payı olduğu görülmüştür. Turizm işletme belgeli tesislerden alınan bilgilere göre; 2013 yılının Mart ayında tesislerdeki ortalama doluluk oranı, önceki yılın aynı ayına göre 3,8 puan azalış göstererek %44,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Doluluk Oranları 70,0

%

50,0

43,8

48,2

45,8

41,4

40,0 30,0

61,9

59,0

60,0

41,7

40,6

Ocak

Şubat

51,6

49,6

41,9

41,4

38,1

Ekim

Kasım

42,0

44,4

2,00 10,0 0,0 Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

2012

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ağustos

Eylül

Aralık

2013

Mersin Deniz Sınır Kapılarından Giriş Yapan Yabancı Ziyaretçilerin Ülke Gruplarına Göre Dağılımı Ülke Grupları Avrupa Afrika Amerika Asya Diğer* Toplam

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Değişim (%)

1.342

1.753

%31

5

17

%240

24

16

-%33

386

2.545

%559

37

24

-%35

1.794

4.355

%143

*:Diğer içerisinde Okyanusya ve Kutup Bölgeleri ve Diğer Ülkeler yer almaktadır. Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

10

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI / www.mtso.org.tr


PARASAL GÖSTERGELER PROTESTO EDİLEN SENETLER Mersin’de protesto edilen senet sayısı 2013 yılının Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %33 artarak 3.259 adete, 2013 yılı Mart ayında ise geçen yılın aynı ayına göre %20 artarak 990 adete yükselmiştir. Söz konusu dönemde senet tutarı ise önceki yılın ilk çeyreğine göre %103, geçen yılın Mart ayına göre ise %25 artmıştır. İlimiz protesto edilen senet tutarındaki gelişmelere aylık bazda bakıldığında; 2012 yılı Kasım ayından itibaren ivme kazanan artış eğiliminin, 2013 yılı ilk iki ayında da devam ettiği, Mart ayında ise önceki aya göre %48 oranında azaldığı gözlenmiştir. 2013 yılı ilk üç ayında Türkiye’de protesto edilen senet tutarının %2’si Mersin kaynaklıdır. Söz konusu dönemde Mersin, protesto edilen senet sayısına göre iller arasında 8. protesto edilen senet tutarına göre ise 9.sırada yer almaktadır.

Mersin İli Protesto Edilen Senet Tutarlarının Aylar İtibariyle Dağılımı (’000 )* 16.000

180%

(000 )

14.000 12.000

115%

10.000

25%

8.000 6.000 4.000 1.000 0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2012

6.256

5.146

6.019

5.487

7.649

7.718

7.909

7.738

10.983

7.803

12.389

11.798

2013

13.439

14.393

7.550

*:2000 ve üzerindeki senet tutarıdır. Kaynak: T.C. Merkez Bankası

FİYAT ENDEKSLERİ Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi Değişim Oranları (%) (2003=100) TR62 (Adana-Mersin*)

2012 Mart

2013 Mart

0,30

0,76

Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim Oranı (%)

1,24

2,97

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı(%)

11,17

7,63

12 Aylık Ortalamalara göre Değişim Oranı (%)

8,40

8,40

Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı (%)

(*):TR62:İstatistik amaçlı bölge sınıflaması “Adana ve Mersin” illerine göre düzenlenmiştir. Kaynak: TÜİK

2013 yılının Mart ayında, Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 bölgesinde 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,8 oranında, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,9; bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon oranındaki değişim baz alındığında; Adana ve Mersin alt bölgesinin %7,6’lık artış oranıyla; %7,3 olan Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu ve 26 alt bölge içerisinde 7. sırada yer aldığı görülmektedir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2013 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri önceki yıla göre %20 oranında artarak 750 milyon T'ye; gelirler ise %3 artarak yaklaşık 1,5 milyar T.'ye yükselmiştir. Söz konusu dönemde bütçe fazlası önceki yıla göre %10 azalarak 710 milyon L olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk üç ayında bütçe gelirlerinin %95'ini vergi gelirleri oluştururken, harcamaların ise %64'ünü personel harcamaları oluşturmaktadır. Yılın ilk üç ayında bütçe gelirleri içerisinde yer alan vergi gelirleri tahsilâtı, önceki yıla göre %3 oranında artmıştır. Söz konusu dönemde, vergi gelirleri içerisinde yer alan, uluslar arası ticaret ve muamelelerden alınan vergi tahsilâtında; geçen yıla göre %7 oranında, ithalde alınan katma değer vergisinde ise %6 oranında artış olduğu görülmektedir.

ekon@mtso.org.tr / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

11


Mersin İli Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (’000 ) 2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Değişim (%)

Harcamalar

623.855

750.470

%20

Personel Giderleri

412.945

480.360

%16

75.112

86.759

%16

Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı

67.813

69.143

%2

Cari Transferler

25.703

30.168

%17

Sermaye Giderleri

42.282

83.949

%99

-

91

-

Borç Verme Gelirler

1.413.042

1.460.876

%3

1-Genel Bütçe Gelirleri

1.402.763

1.446.429

%3

Vergi Gelirleri

1.341.102

1.384.356

%3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

19.593

22.429

%14

Faizler, Paylar ve Cezalar

40.959

38.740

-%5

1.109

904

-%18

Sermaye Gelirleri 2-Özel Bütçe Bütçe Dengesi

10.279

14.447

%41

789.187

710.406

-%10

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Genel bütçe vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsilâtının illere göre dağılımı incelendiğinde; 2012 yılı Ocak-Mart döneminde toplam tahsilât içinde %2,1'lik payla 6.sırada yer alan Mersin, 2013 yılında da %1,8'lik payla yerini korumuştur. 2013 yılı ilk üç aylık döneminde Mersin, uluslar arası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler düşüldükten sonraki vergi tahsilâtında iller arasında ise sekizinci sırada yer almaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 2013 yılı Ocak-Mart döneminde, Mersin’de öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 228 milyon T olan toplam 19 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 420 kişilik istihdam öngörülmektedir. Söz konusu dönemde yatırım teşvik belgelerine öngörülen 228 milyon T’lik yatırım tutarının %34’ü enerji sektörü, %31’i hizmetler, %19’u tarım ve %16’sı imalat sektöründedir. Söz konusu dönemde öngörülen 420 kişilik istihdamın ise %42’si hizmetler, %34’ü imalat, %22’si tarım ve %2’si enerji sektöründedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Dağılımı Türkiye 2012 Ocak-Mart Belge Sayısı (Adet)

Mersin

2013 Ocak-Mart

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

924

1.317

23

19

Sabit Yatırım (Milyon )

11.304

22.623

140

228

İstihdam

26.844

43.451

527

420

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Mersin İli Yatırım Projelerinin Yatırım Tutarlarına Göre Sektörel Dağılımı Enerji 34%

Hizmetler 31% İmalat 16%

Tarım 19%

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

12

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI / www.mtso.org.tr


Mersin İli Yatırım Projelerinin İstihdama Göre Sektörel Dağılımı

Hizmetler %42

İmalat %34 Tarım 22%

Enerji 2%

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

20 Haziran 2012 – Mart 2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen 3305 Sayılı Karar Kapsamındaki Teşvik Belgeleri İstatistikleri Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı

Türkiye

20 Haziran 2011 - Mart 2012 Belge Adedi

Sabit Yatırım (Milyon )

Enerji

162

11.955

2.965

158

13.331

2.750

Hizmetler

910

12.152

32.657

1.047

13.931

55.529

1.827

13.918

49.148

2.375

29.314

74.582

183

775

3.252

259

3.955

8.352

3.082

38.801

88.041

3.839

60.531

141.213

3

43

40

2

96

10

Hizmetler

22

113

512

26

153

699

İmalat

25

147

417

44

825

1.111

İmalat Madencilik Toplam Enerji

Mersin

20 Haziran 2012 - Mart 2013

Madencilik Toplam

İstihdam (Kişi)

Belge Adedi

Sabit Yatırım (Milyon )

İstihdam (Kişi)

8

26

100

4

23

55

58

329

1.069

76

1.097

1.875

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Yeni teşvik sistemi kapsamında 20 Haziran 2012-Mart 2013 tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenen yatırım teşvik belge adedi 2012 yılının aynı dönemine göre %25’lik artışla 3.839 adede, öngörülen sabit yatırım tutarı %55’lik artışla yaklaşık 61 milyar L’ye, istihdam ise %60’lık artışla 141.213 kişiye ulaşmıştır. Belirtilen dönemde Türkiye genelinde düzenlenen 3.839 teşvik belgesinin 1.667’si genel, 2.150’si bölgesel, 18’i büyük ölçekli, 4’ü ise stratejik yatırım mahiyetine sahiptir. Aynı dönem için Mersin’de düzenlenen yatırım teşvik belge adedi 2012 yılının belirtilen dönemine göre %31’lik artışla 76 adede, öngörülen sabit yatırım tutarı %233’lük artışla yaklaşık 1,1 milyar T’ye, istihdam ise %75’lik artışla 1.875 kişiye ulaşmıştır. Teşvikli yatırımlarda Mersin ile Türkiye genelindeki gerçekleşmeler kıyaslandığında Mersin’de belge sayısı, öngörülen toplam sabit tutarı ve istihdam bazındaki artışın, Türkiye genelinin üzerinde olduğu gözlenmiştir. Yeni teşvik sistemi uygulamasına başlamadan önceki 20 Haziran 2011-Mart 2012 döneminde İlimizde belge başına düşen sabit yatırım tutarı 5,7 milyon L iken; yeni uygulama ile %153’lük artışla 14,4 milyon T’ye yükselmiştir. Söz konusu dönemler için belge başına düşen istihdamın ise 18 kişiden 25 kişiye ulaştığı gözlenmiştir. Teşvikli yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında; yatırımlar içerisinde ağırlıklı paya sahip olan imalat ve hizmetler sektörlerinde artış, madencilik sektöründe azalış kaydedildiği; enerji sektöründe öngörülen sabit yatırım tutarındaki artışa karşın, belge adedi ve öngörülen istihdam bazında azalış gözlenmiştir. İlimizde düzenlenen teşvik belgesinin 25’i genel, 51’i bölgesel mahiyete sahiptir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin dağılımı bölgesel bazda incelendiğinde; İlimizin de içinde yer aldığı 3.bölgede düzenlenen belge sayısının Türkiye geneli kapsamında düzenlenen belge sayısının %16’sına sahip olduğu gözlenmiştir. 3. Bölgede teşvik belgesine bağlanan toplam 609 yatırımın %12’sinin Mersin’de olduğu ve Mersin yatırımlarının söz konusu bölge içerisindeki iller arasında üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

ekon@mtso.org.tr / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

13


Yatırım Teşvik Belge Sayısının Bölgesel Dağılımı 3. Bölge 16%

1. Bölge 37%

2. Bölge 16%

4. Bölge 11%

5. Bölge 9%

6. Bölge 11%

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

ULAŞTIRMA BİLGİLERİ Motorlu Kara Taşıtları Sayısı* Otomobil (1)

Minibüs

Otobüs

Kamyonet (1)

Kamyon (2)

Motosiklet

Diğer(3)

Toplam

2012 Ocak-Şubat

Dönem

170.283

6.522

5.212

71.830

24.526

130.249

29.231

437.853

2013 Ocak-Şubat

184.659

6.853

5.473

77.025

26.501

134.681

29.972

465.164

*: Motorsuz (römork ve yarı römork) kara taşıtları hariçtir. 1: Arazi taşıtları dahildir. 2: Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar. (Çekici, Damperli Kamyon, Tanker, Çöp Kamyonu vb.) 3: Özel amaçlı taşıtlar ve traktörleri kapsar. Kaynak: TÜİK

2013 yılının Şubat ayı sonu itibariyle Mersin ilindeki motorlu kara taşıtlarının sayısı 465.164’e ulaşmıştır. İlimiz Türkiye genelinde motorlu kara taşıtları sayısına göre %2,4’lük payla yedinci sıradadır. Hem Şubat 2013’de geçen yılın aynı ayına göre, hem de yılın iki aylık döneminde önceki yıla göre Türkiye genelinde ve Mersin’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında artış olduğu gözlenmiştir. 2013 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Mersin ilinde toplam 4.442 adet aracın trafiğe kaydı yapılmıştır. Söz konusu dönemde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan araçların illere göre yoğunluk sıralamasında Mersin, %2,4’lük payla yedinci sırada yer almaktadır.

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Şubat

Ocak-Şubat

2012

2013

Değişim (%)

2012

2013

Değişim (%)

Türkiye

52.463

60.680

16%

178.414

183.699

3%

Mersin

1.305

1.331

2%

4.386

4.442

1%

Kaynak: TÜİK

Mersin’de Araç Satışlarının Türlerine Göre Dağılımı Araç Türü

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Değişim (%)

Ağır Ticari Araç

404

301

-%25

Hafif Ticari Araç

1010

789

-%22

Binek Araç

2.017

2.147

%6

Toplam

3.431

3.237

-%6

Kaynak: MODER

Mersin Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği’nden edinilen bilgilere göre; Mersin’de 2013 yılı Ocak-Mart döneminde araç satışları, ağır ve hafif ticari araç satışlarındaki gerilemenin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %6 azalarak 3.237 olarak gerçekleşmiştir. Mersin’de satılan araç sayısındaki gelişmeler aylık bazda incelendiğinde; yılın ilk ayında araç satışlarının önceki yılın üzerinde, Şubat ve Mart aylarında ise altında kaldığı gözlenmiştir.

14

ekon@mtso.org.tr / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI


Aylar İtibariyle Mersin’de Satılan Araç Sayısı 3.000

2.000 Kaynak: MODER

Adet

2.500

1.500 1.000 500 0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos 2012

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ Mersin Değişim (%)

2013 Ocak-Mart

Açık İşler

167.344

274.583

%28

%64

3.781

5.441

%66

%44

İşe Başvurular

393.453

704.751

%4

%79

9.153

17.843

%12

%95

İşe Yerleştirmeler

119.286

176.833

%61

%48

2.921

3.691

%103

%26

İşsizlik Ödeneğine Başvuru

141.104

199.821

%17

%42

1.796

2.601

-%4

%45

12/11 Ocak-Mart

13/12 Ocak-Mart

2012 Ocak-Mart

2013 Ocak-Mart

Değişim (%)

2012 Ocak-Mart

12/11 Ocak-Mart

13/12 Ocak-Mart

Kaynak: Türkiye İş Kurumu

Türkiye

Ocak-Mart 2011-2013 döneminde İlimiz işgücü piyasalarındaki gelişmelere bakıldığında; 2013-2012 Ocak-Mart döneminde açık işler ve işe yerleştirmeler artış hızının 2012-2011 Ocak-Mart dönemine göre daraldığı, işe başvuruların ivme kazandığı, işsizlik ödeneğine başvurulardaki azalışın yerini artışa bıraktığı gözlenmiştir. Aylık bazda İlimiz işgücü piyasalarındaki gelişmeler incelendiğinde; açık işler ve işe yerleştirmelerin, yılın ilk ayı haricinde, işe başvurular ve işsizlik ödeneğine başvuruların ise Ocak, Şubat ve Mart aylarında geçen yılın üzerinde gerçekleştiği gözlenmiştir.

Mersin İli İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Aylara Göre Dağılımı 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Açık İşler

İşe Yerleştirmeler

Mart

Şubat

Ocak ’13

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak ‘12

0

İşsizlik Ödeneğine Başvurular

8.000 7.000 6.000 Kaynak: Türkiye İş Kurumu

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Mart

Şubat

Ocak ’13

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak ‘12

0

İşe Başvurular

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI / www.mtso.org.tr

15


SOSYAL GÜVENLİK ÇALIŞMALARI Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı işyeri ve istihdam ile ilgili gelişmeler incelendiğinde; Ocak 2012 itibariyle Mersin’de kayıtlı istihdam artışı %9,7 iken Ocak 2013 itibariyle %5,0 artarak 337.439’a ulaştığı görülmektedir. Bu artış, 16.195 ilave istihdama karşılık gelmektedir. Kayıtlı istihdam artışında ağırlıklı olarak sigortalı ücretli (4/a) sayısındaki artışın etkili olduğu görülmektedir.

2013 Yılı Ocak Ayı Kayıtlı İstihdamın İl Düzeyinde Dağılımı İstanbul 25%

Diğer iller 42%

Ankara 9% Gaziantep 2% Mersin 2%

Adana 2% Konya 2%

Kocaeli 3%

Bursa 4% Antalya 3%

İzmir 6%

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

Ocak 2013 itibariyle İl bazında kayıtlı istihdamın dağılımında toplam istihdamın %58’ini oluşturan ilk on il arasında Mersin İlinin; %1,9’luk pay ile 9. sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye genelinde Ocak 2012-2013 dönemi arasında 889.364 kişiyi bulan kayıtlı istihdamda önceki yıla kıyasla %5,4’lük artış gözlenmiştir. İlimiz Türkiye genelindeki kayıtlı istihdam sayısındaki artışta en yüksek paya sahip 15 il arasında, oransal olarak geçen yıldan bu yana en fazla artış gösteren iller arasında %1,8’lik payla 12.sıradadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlı İşyeri ve İstihdam Göstergeleri Değişim (%)

2012 Ocak

2013 Ocak

Türkiye

1.427.590

1.522.258

%8,4

%6,6

Mersin

29.140

30.623

%11,9

%5,1

Türkiye

10.957.242

11.818.115

%10,0

%7,9

Mersin

182.513

198.981

%13,5

%9,0

Türkiye

16.560.454

17.449.818

%8,7

%5,4

Mersin

321.244

337.439

%9,7

%5,0

12/11 Ocak

13/12 Ocak

İşyeri Sayısı*

Sigortalı Ücretli Çalışan Sayısı**

Kayıtlı İstihdam Sayısı

*: 4/a kapsamındaki işyeri sayılarını içermektedir. **:4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayılarını içermektedir. Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

Ocak 2013’de Türkiye genelinde 11.818.115’i bulan kayıtlı ücretli istihdamda geçen yıla göre %7,9’luk artış görülmektedir. İlimizde Ocak 2012 itibariyle kayıtlı ücretli istihdam artışı %13,5 iken, Ocak 2013’de %9,0’lık artışla 198.981 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde kayıtlı ücretli istihdamdaki artışta en yüksek paya sahip 15 il arasında, oransal olarak geçen yıldan bu yana en fazla artış gösteren iller arasında %1,9’luk payla 6. sırada yer almaktadır. Ocak 2013’de Türkiye genelinde 1.522.258 işyeri bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan işyerlerinin %2’si ilimizde faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde Ocak 2012-2013 dönemleri arasında 94.668 işyeri açıldığı, geçen yıldan bu yana işyeri sayısında %6,6’lık artış gözlenmiştir. Söz konusu dönemde ilimizde açılan firma sayısı 1.483 olup, Ocak 2012’de Mersin’de açılan firma sayısı artışı %11,9 iken, Ocak 2013’de %5,1 olarak gerçekleşmiştir. İlimiz Türkiye genelindeki işyeri sayısındaki artışta en yüksek paya sahip 15 il arasında, oransal olarak geçen yıldan bu yana en fazla artış gösteren iller arasında %2’lik payla 12.sırada yer almaktadır.

16

ekon@mtso.org.tr / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Mtso aylikbulten 03 2013  
Mtso aylikbulten 03 2013  

Mersin'in bir projeksiyonunu görebilmek amacıyla kente ait bazı ekonomik verilerin değerlendirildiği elektronik aylık bülten.