Page 1

Sayı:23

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

AB BİLGİ MERKEZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AB BİLGİ MERKEZİ ARALIK /2013 HİBE DUYURULARI

İçindekiler:        

AB ile Vize Muafiyeti Görüşmelerinde Son Gelişme Macaristan ile Vize Anlaşması Yapıldı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı Açıldı AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III - Siyasi Kriterler Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı PROGRESS Büyüme ve İstihdam Becerilerinin Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı Yayınlandı Avrupa Birliği 2014-2020 Dönemi Horizon 2020 ve COSME Programları 2014 Yılı Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı Açıklandı Linkler

Adres: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi Atatürk Cad. Çankaya Mah. MTSO Hizmet Binası Kat:2 33070 MERSİN Tel:0 324 238 95 00 (282) Fax: 0 324 238 98 02 / mtso.abinfo@gmail.com

1


AB ile Vize Muafiyeti Görüşmelerinde Son Gelişme Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Brüksel’deki temasları kapsamında 4 Aralık 2013 tarihinde AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle ve AB Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Cecilia Malmström’le biraraya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Davutoğlu, üç yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği’yle yürütülen vize muafiyeti sürecine dair görüşmelerde son aşamaya gelindiğini ve bir mutabakata ulaşıldığını açıkladı. Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek “vize diyaloğunun” ilk toplantısının ardından Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanacağını belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türk halkının en geç önümüzdeki 3,5 yıl içerisinde Avrupa Birliği için tam vize muafiyeti imkanına kavuşacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, işbirliği ruhuyla belirlenen zaman çizelgesi daha sona ermeden vize muafiyetinin hayata geçirilebileceğini düşündüğünü belirtti ve alınan kararın Türkiye’nin Avrupa ailesinin bir parçası olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi. T.C. Dışişleri Bakanlığı

Macaristan ile Vize Anlaşması Yapıldı Türkiye Oda ve Borsaları, Macaristan Büyükelçiliği ile Vize Kolaylaştırma Anlaşması imzaladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anlaşma ile AB'ye vizesiz seyahat müzakereleri tamamlanana kadar iş adamlarına kolaylık sağlanacağını söyledi. Macaristan Büyükelçiliği ile Vize Kolaylaştırma Anlaşması, Avrupa Bakanlığı’nda imzalandı. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da katılımıyla 36 oda ve borsa başkanının imza attığı anlaşma töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB ile vize müzakereleri tamamlanıncaya kadar işadamlarının vize almasının kolaylaştırıldığını ve böylece iki ülke arasındaki ticaretin de artacağını söyledi. Euractiv

Bölgesel Politika ve Yapısal Aracların Koordinasyonu Faslı Açıldı 5 Kasım 2013 tarihinde Brüksel’de gercekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansının 10. toplantısında Bolgesel Politika ve Yapısal Aracların Koordinasyonu faslı acıldı. Türkiye adına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmuzakereci Egemen Bağış ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Avrupa Birliği Konseyi adına Dönem Başkanlığını yürüten Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Avrupa Komisyonu adına Genişlemeden sorumlu Komisyon Üyesi Stefan Fule toplantıya katıldı. Sağlanacak fonlarla, Türkiye’nin yerel yönetimlerinin güclendirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve çevreye duyarlı bir kalkınma hedefi doğrultusunda AB standartlarını yakalama surecinin hız kazanması hedeflenmektedir.Avrupa Birliği Uyum Politikasının uygulanmasına yonelik gerekli kurumsal yapılanma icin yerelin kapasitesi artırılacaktır. Özellikle yerel ve bölgesel anlamda AB fonlarının kullanımına yonelik idari kapasiteyi güclendirmek amacıyla eğitim stratejileri, eylem planı ve rehberler cıkarılacaktır.

2


Bolgelerimizdeki kücük sanayiciye, teknoloji bolgelerinin kurulmasına, iş geliştirme ve KOBİ destek merkezlerine, turizm, cevre ve ulaştırmaya yonelik destekler yanında insana, insan kaynağına da yatırım yapılacaktır. AB uyum sureci kapsamında kadınların ve gençlerin calışma ortamına daha cok katılması, kız cocuklarının okullaşması, mesleki ve teknik eğitim konusundaki gelişmelerin devamı ve dezavantajlı kişilerin istihdamı konusunda da bolgesel farklılıkların giderilmesi cabalarına katkı sağlanacaktır. İKV AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III - Siyasi Kriterler Hibe Programı Teklif Çağrısı Yeniden Yayınlandı Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler” hibe programının teklif çağrısı 7 Kasım 2013 tarihi itibarıyla yeniden yayınlanmıştır. Hibe programı kapsamında “Siyasi Kriterler” alanında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere toplam 6.150.000 milyon Avro destek sağlanacaktır. “Siyasi Kriterler” bileşeni altında, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarını daha yakından tanıması ve AB sivil toplum aktörleri ile karşılıklı deneyim paylaşımında bulunması hedeflenmektedir. AB üye ülkeleri veya Türkiye’de; demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında çalışan dernek ve vakıfların başvuru sahibi ve eşbaşvuran olabileceği hibe programı kapsamında, üniversiteler (yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları), barolar, işveren sendikaları, işçi ve memur sendikaları, belediye ve belediye birlikleri ve il özel idareleri (6360 ve 6447 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Mart 2014’te tüzel kişilikleri kaldırılacak olan 30 ildeki İl Özel İdareleri hariç) eş-başvuran olarak projelerde yer alabilecektir. Son başvuru tarihi: 23 Aralık 2013 Program ile ilgili ayrıntılı bilgi, başvuru dökümanları, Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı hakkında bilgi www.cfcu.gov.tr; www.csdproject.net internet sitelerinde yer almaktadır.

PROGRESS Büyüme ve İstihdam Becerilerinin Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı Programın Hedefi: İş piyasasındaki kamu ve özel sektör aktörlerinin (kamu ve özel sektör istihdam hizmetleri, şirketler, ticaret odaları, eğitimciler, sosyal ortaklar gibi) ortaklıklar yoluyla yeni işbirliği yöntemleri geliştirmesini sağlamaktır. Böylece AB düzeyinde iş piyasasındaki arz talep dengesizliklerinin beceri eksiklikleri ve uyumsuzlukların azaltılması yoluyla düzeltilmesi hedeflenmektedir. Programın Bütçesi: 5.658.000 Avro Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2014 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Avrupa Komisyonunun ilgili internet sayfasından ulaşılabilir. (www.avrupa.info.tr) 3


Avrupa Birliği 2014-2020 Dönemi Horizon 2020 ve COSME Programları 2014-2020 dönemi için “HORIZON 2020 / Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı” ile “COSME / İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ’ler Programı” adı altında iki program oluşturulmuştur. Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin küresel pozisyonunu güçlendirmek gibi 3 temel amacı bulunan HORIZON 2020 ile 2014-2020 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanında 80 Milyar Euro değerinde finansman öngörülmekte ve yeni dönemde KOBİ’lerin bu programa yoğun bir şekilde katılımları desteklenmektedir.

Araştırmadan satış aşamasına kadar yenilikçiliğe katkı sağlamak amaçlanmakta olup sosyal sorunları (sağlık, temiz enerji ve taşımacılık) dikkate alarak işletmelerin, üniversitelerin ve enstitülerin tamamı için işlemlerin basitleştirilmesi prensibi ile Horizon 2020, 3 farklı programı/inisiyatifi bir araya getirmektedir: Üstün Bilim: Avrupa’nın araştırma yeteneğini cazip hale getirerek geliştirmeye ve bu yeteneği elinde tutma ihtiyacına yönelik olarak 2014 2020 döneminde ayrılması öngörülen bütçe miktarları aşağıdadır. Avrupa Araştırma Konseyi Gelecek Teknolojiler Marie Curie Faaliyetleri Araştırma altyapısı

13.268 milyon Euro 3.100 milyon Euro 5.752 milyon Euro 2.478 milyon Euro

Endüstriyel Öncülük: Avrupa’nın kalkınma ve istihdam için daha fazla yenilikçi KOBİ`lere, mevcut ve gelişen sektörlerde yeniliğin altyapısını oluşturduğu öncu teknolojilerde stratejik yatırımlara ve araştırma ve yenilikte daha fazla özel sektör yatırımını çekici hale getirmeye ihtiyacı vardır. Ayrılması öngörülen bütçe miktarları aşağıdadır. Liderliğe fırsat veren teknolojiler ve Endüstriyel teknolojiler (ICT, Nano 13.781 milyon Euro teknolojileri, materyal, biyoteknoloji, imalat, uzay) Risk sermayesine erişim 3.538 milyon Euro KOBİ’lerde yenilikçilik (tüm işletmelerde yeniliğin tüm biçimlerinin 619 milyon Euro özendirilmesi) Sosyal Sorunlar: AB politik amaçlarında (İklim, çevre, enerji, taşımacılık vb.) yenilik olmadan başarıya ulaşılması mümkün değildir ve çözümler çok disiplinli işbirlikleri sonucunda oluşabilecektir. Gelecek vadeden çözümlerin test edilmeye, sunulmaya ve büyütülmeye ihtiyacı vardır. Ayrılması öngörülen bütçe miktarları aşağıdadır. 8.033 milyon Euro Sağlık, demografik değişim ve refah Yiyecek güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz araştırmaları ve biyo-ekonomi Güvenli, temiz ve etkili enerji Dahice tasarlanmış, çevreci ve entegre taşımacılık İklim çalışmaları, kaynakların etkinliği ve malzeme 4

4.152 milyon Euro 5.782 milyon Euro 6.802 milyon Euro 3.160 milyon Euro


Kapsamlı, yenilikçi ve güvenli toplumlar

3.819 milyon Euro

Yeni dönemde projelere katılımda yapılması öngörülen yenilikler aşağıda yer almaktadır: Araştırma ve yenilikçiliğin tüm çevriminin dahil edilmesi, Tüm araştırma programlarını ve destekleyen kurumları kapsaması, Diğer yeni AB programları ile ahenkli olarak finansal düzenlemelere elverişli olması, Kolaylaştırılmış fakat daha iyi korunacak şekilde uluslararası katilimin teşvik edilmesi, Kontrol ve denetimin daha az ve daha iyi olması,

Her projenin tek bir destekleme oranına sahip olması, Değerlendirme ölçütlerinin basitleştirilmesi, Yeni destek mekanizmaları oluşturulması, Hibeler için kuralların basitleştirilmesi, Fikri mülkiyet hakları ile ilgili kuralların geliştirilmesi

1 Ocak 2014 tarihinde ilk çağrılar açılacaktır. Detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs, COSME) Girişimciler, işletmeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar ve KOBİ’ler Avrupa KOBİ’lerinin rekabetçiliğini geliştirmeyi amaçlayan COSME programının ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. COSME ile girişimciliğin desteklenmesi, finans kaynaklarına daha iyi ulaşma imkânı sağlanması, bölgesel düzeyde işletmelere destek sağlanması, KOBİ’lerin uluslararasılaşması ve pazarlara ulaşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2014-2020 döneminde 2.387 milyar Euro bütçe öngörülmektedir. Program İçerisindeki Temel Araçlar: 1- KOBİ’lerin finansal araçlara ulaşımının sağlanması: Bu finansal araçlar kuruluş, büyüme ve işletme transferi gibi işletmelerin yasam döngüsünün çeşitli aşamalarında kullanılabilecek olup Avrupa Yatırım Fonu tarafından çeşitli finansal enstitüler ile işbirliğiyle verilecektir. 2- Avrupa İşletmeler Ağı: Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’lerin AB ve diğer ülkeler için ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir araç olup KOBİ’lerin daha rekabetçi olmaları yolunda işletmelere kaliteli ve ücretsiz destek sağlamaktadır. 3- Girişimcilik: İyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve işletme faaliyetlerinin genişletilmesini sağlamak üzere uluslararası ağları teşvik edilecektir. KOBİ’ler veya gençler, kadınlar gibi belirli grupları desteklemek üzere her yıl geniş kapsamlı faaliyetler yapılacaktır. Üye ülkelerin, bölgelerin ve diğer ekonomilerin düzenlemelerini ve performanslarını içeren çalışmalarla beraber Avrupa ve küresel pazarda belirli sektörlerdeki güncel gelişmelerin ve eğilimlerin tespitine yönelik çalışmalar gibi bilgilerin derlenip analiz edildiği çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda Avrupa Rekabetçilik Raporu, AB düzenlemelerindeki idari yüklerin azaltılmasının KOBİ`ler üzerindeki etkisi gibi raporlar hazırlanacaktır. Sektörel bilgiye bir araya getirmek ve yaymak, politika üreticileri bilgilendirmek ve politika önerilerinde bulunmak maksadıyla konferanslar ve halka açık etkinler organize edilecektir.

5


4- Rekabetçilik ve politika geliştirme: Ticari sektörde rekabetçiliği geliştirecek, uluslararası işbirliğindeki boşlukları dolduracak ve iyi uygulamaların değişimini sağlayacak, KOBI`lerin uluslararası rekabete uyum sağlamaları için KOBI kapasitelerini zenginleştirecek faaliyetler gerçekleştirilecektir. 5- KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması ve pazarlara erişimlerinin sağlanması: AB’nin ticari ortakları ile KOBİ’lerin uluslararası işbirlikleri teşvik edilecek olup COSME programının AB Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yılda 1,1 Milyar Avro artırması beklenilmektedir. Avrupa İşletmeler Ağı vasıtasıyla 39.000 şirketin ortaklık anlaşmaları yoluyla desteklenmesi, 29.500 kişilik istihdam, her yıl 900 yeni iş ürünü, hizmeti ve sürecinin piyasaya sürülmesine yardımcı olunması ve desteklenen işletmeler için her yıl 200 Milyon Avroluk ciro artışı hedeflenmektedir. Avrupa Parlamentosunda ve Konsey`de görüşüldükten sonra programın 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin: http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği 3 ayrı mali destek programı kapsamında ilana çıkmış bulunmaktadır. Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Yenilik Mali Destek Programı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı’nın amacı, bölgede öne çıkan sektörlerde yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesidir. Programın öncelik alanları; Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım kapasitesinin geliştirilmesi, Markalaşma, Uluslararasılaşma ve/veya Ağ Oluşturma, Ürün Çeşitlendirme olarak belirlenmiştir. Bütçe: Asgari tutar 75.000 TL, Azami Tutar 500.000 TL Son Başvuru Tarihi: Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:50 Evrakların Teslimi - 10 Şubat 2014 Saat: 17:00

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı; Çukurova Bölgesi’nde rekabet gücü, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik küçük ölçekli altyapının güçlendirilmesidir. Bu mali destek programı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Programın öncelik alanları; Bölgenin rekabet gücünün yükseltilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması, Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik altyapının geliştirilmesi ve Turizm altyapısının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bütçe: Asgari tutar 100.000 TL, Azami Tutar 750.000 TL Son Başvuru Tarihi: Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:50 Evrakların Teslimi - 10 Şubat 2014 Saat: 17:00 6


Kırsal Ortak Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bu programın genel amacı; Çukurova Bölgesi’nde metropol alan dışında kalan yerleşim yerlerinde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yardımcı olacak üretim altyapısının geliştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasıdır. Bu destek programlarından kar amacı gütmeyen kuruluşlar yararlanabilecektir. Programın öncelik alanları; Üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi, Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi, Pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve pazar ağlarının güçlendirilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi, Kırsal alanda yoğunlaşan sektörlerin teknoloji altyapısının güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bütçe: Asgari tutar 40.000 TL, Azami Tutar 150.000 TL Son Başvuru Tarihi: Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:50 Evrakların Teslimi - 10 Şubat 2014 Saat: 17:00 Başvuru hakkında detaylı bilgiye Çukurova Kalkınma Ajansı’nın ilgili internet sayfasından ulaşılabilir. (www.cka.org.tr)

Linkler Avrupa Birliği İnternet Sayfası http://europa.eu AB Komisyonu Ana Sayfası http://ec.europa.eu/index_en.htm Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sayfası www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği Bakanlığı sayfası www.abgs.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi sayfası www.cfcu.gov.tr Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı-TÜBİTAK www.fp7.org.tr Kültür 2007 Programı-TC Kültür İrtibat Noktası www.ccp.gov.tr PROGRESS-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.csgb.gov.tr Rekabetçilik ve Yenilik Programı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://ab.sanayi.gov.tr/ http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sayfası www.ua.gov.tr AB Komisyonu Genel Müdürlükler Sayfası http://ec.europa.eu/dgs_en.htm AB Tarım Genel Müdürlüğü - AB Tarım Uygulamaları http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm Türkiye - AB İlişkileri, Genişleme http://ec.europa.eu/enlargement/candidatecountries/turkey/index_en.htm AB Komisyonu Karar, Direktif ve Regülasyonları http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm AB'ye İthalat Yapabilecek Ülke ve Tesis Listeleri http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm AB'nin İthalatta ve İç Piyasada Uyguladığı Gıda Sağlığı ve Hijyen Standartları http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm AB'nin İthalat Rejimi http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm AB'ye İhracat Konusunda Yardım Alma Masası http://exporthelp.europa.eu/index_en.html Tüm Ülkelerin İthalat Rejimlerine Kısa Ulaşım Sayfası http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

7

Ab bulten aralik 2013  

AB Hibe Duyuruları