Page 1


MESLEK KOMİTELERİ, ODA MECLİSİ YÖNETİM KURULU Meslek Komiteleri, Oda Meclisi Yönetim Kurulu Toplantıları • 2012 yılında Oda Meclisi tarafından 12 adet toplantı, yapılmıştır ve gündemindeki bütün konular ayrıntılı olarak görüşülmüştür. • Yönetim Kurulumuz tarafından, 2012 yılı içerisinde 2’si olağanüstü olmak üzere 53 adet toplantı yapılmıştır ve gündemindeki bütün konular ayrıntılı olarak görüşülmüştür. • Oda Meclisimiz ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerinin katılımıyla Adıyaman ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odaları Ortak Meclis Toplantısı 24 Nisan günü Odamızda düzenlenmiştir.

• Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın mevcut ve gelecekteki mekânsal ihtiyaçlarına uygun, üyelerine ve kente sunduğu hizmetlerin niteliğine katkıda bulunacak yeni bir mekan kazandırmak amacıyla, satın alınan 13.000 m²’lik alanda MTSO kompleksi yapım hazırlıklarına başlanmıştır. Söz konusu hazırlıklar kapsamında; Mimarlar Odası ile işbirliği içerisinde ulusal çapta “MTSO Hizmet Binası ve İş Merkezi Mimarı Fikir Yarışması” gerçekleştirilmiştir. 204 projenin katılım sağladığı yarışmada; 3 eşdeğer, 3 mansiyon ve 4 satın alma projeye ödül değer görülmüştür.

2012 yılı içerisinde her ay düzenli olarak toplanan 44 Meslek Komitemiz, yıl içerisinde toplam 530 toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan kararlar haftalık olarak Yönetim Kuruluna sunulmuş, ilgileri dolayısıyla gönderilmesi gereken kuruluşlarla 132 adet yazışma yapılmış, yazışmaların 25 tanesine cevap yazısı gelmiştir.

1


• Taze Meyve ve Sebze İhracatçıları Kümesi AGFORISE projesi nihai çıktısı olarak MTSO ve AKİB’in sağladığı sekretarya desteği ile Taze Meyve ve Sebze İhracatçıları Kümesi, 29 Haziran 2010 tarihinde yapılan sektörel arama çalıştayı ile faaliyetlerine başlamıştır. Araştırma, teknoloji, inovasyon, girişimcilik, eğitim, pazarlama, halkla ilişkiler ve ağ oluşturma, uluslararasılaşma, rekabetedebilirlik ve ticari işbirlikleri kapsamında işbirliği faaliyetleri geliştirmek üzere bir araya gelen özel sektör, sektör derneği, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odası ve ihracatçı birlikleri temsilcilerinden oluşmaktadır. Özel sektörün ihtiyaçlarına firmalararası işbirlikleri yolu ile çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 2012 yılında Taze Meyve ve Sebze İhracatçıları Kümesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtildiği gibidir. Yönetsel Faaliyetler 2010 Haziran ayı itibariyle her aylık toplantılar MTSO sekretaryası tarafından düzenlenmektedir. 2012 yılında da aylık toplantılarımız küme üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. - Kıbrıslı narenciye üreticileri ve tüccarları ile ikili işbirlikleri yapmak ve güçlü bağlar kurmak amacıyla firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda Kümenin Nisan ayı toplantısı Kıbrıs’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Kıbrıs’daki narenciye sektörünü tanımak ve bilgi almak üzere ilgili üç bakanlık ve teknik heyetler katılım sağlanmıştır. - Kümenin Haziran ayı toplantısı Antakya’da gerçekleştirilmiştir. Antakya’daki taze meyve ve sebze paketlemecileri ve ihracatçıları ile işbirliklerini geliştirilip bilgi paylaşımında bulunulmuştur. - Küme üye iletişim bilgileri periyodik olarak güncellenerek küme üyeleri ve diğer kurumlarla paylaşılmaktadır. - TCI(Rekabet edebilirlik, Kümeler ve İnovasyon için Küresel Uzmanlık Ağı) üyeliğimiz kapsamında ilgili uluslar arası ve ulusal toplantılar, iş birliği imkanları üyelerimizle paylaşılmaktadır. - Küme üyesi firmaların tedarik zincirindeki ilgili firma ve kuruluşlarla iletişim ve koordinasyonu sağlanarak Küme üyelerinin ortak sorun ve sıkıntıları tanımlanarak öneriler ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir. Ayrıca ortak danışmanlık ve hizmet alımlarına (elektrik, çevre yönetmeliği, mali müşavirlik hizmetleri, sigorta hizmetleri,…)yönelik ön çalışmalar yapılarak firmalara sunulmuştur. İşbirliği Faaliyetleri - Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Taze Meyve ve Sebze İhracatçıları Kümesi arasında karşılıklı bilgi paylaşımı ve işbirlikleri imkanları gündemi ile toplantı koordine edilmiştir. Toplantının koordinasyonunda Tarım-Gıda platformu ile işbirliği yapılmıştır. Toplantı sonrasında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu koordinasyonunda üretici birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile ihtiyaç analizi yapılması öngörülmüştür.

33


MTSO 2012 Faaliyet Raporu  

MTSO 2012 Faaliyet Raporu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2012 yılı boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerini, projelerini, sayısal verile...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you