Page 1

AÄ‘

OD PREPUSTITE SE ZABAVI ...

DO

PONUDBA IZDELKOV ZABAVNE ELEKTRONIKE VELJA OD 25. 8. DO 30. 9. 2011.

349,99 EUR Mobilni telefon Samsung Galaxy S slovenski Android OS, SUPER AMOLED zaslon 10 cm, procesor 1 GHz, fotoaparat 5.0 MP, HD video predvajalnik in snemalnik, HSUPA, A-GPS, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, do 8 GB pomnilnika + darilo: nosilnik za v avto Redna cena: 429,00 EUR

2x

USB

249,99 EUR

53,99 EUR EU E UR

TV LCD Sharp LC32SH330E

iPod Shuffle 6G

PILSBKPHF•JBKF •20 •MOFHIGRŖBH•ÅELQL • Music in DiVX HD, MKV, CI+ Redna cena: 379,00 EUR

 %

•MOBAS>G>•CLOJ>QB•! •+Å •+Å• •% MOBAS>G> CLOJ>Q ! •+Å •+Å• Å +Å 3 / •2"' *# •'$$ •43•SWAēIGFSLPQ• 3•SWAēIGFSLPQ• ?>QBOFGB•AL••RO •K>•SLIGL•S•SBŖ•?>OS>E S SBŖ ?>OS>E


AÄ‘

OD

DO

8 4(2#ȧ1#ȧ23"'ȧ.-ȧ"-.3123ȧ

.PGLCQGRCČŠTCQCJHCČŠRSBGČŠTČŠT?Ä’ČŠTQ?IB?L ČŠ.MK?E?JGČŠT?KČŠ@MKMČŠSQRT?PGRGČŠP?BMÄ“GTČŠQTCRČŠ?SBGM TGBCMČŠGLČŠMQR?JGFČŠP?XT?BČŠx

Zbirate lepe p trenutke

20%

prihranek ob nakupu s kartico Mercator Pika

20%

20%

prihranek ob nakupu s kartico Mercator Pika

prihranek ob nakupu s kartico Mercator Pika

Monitor nitor Sa Samsung ams msung LCD BX2335

TV LCD LED Samsung•2#"

1@ĹœTM@KMHJĂ‹/"7 1@Ĺœ ĹœTM@KMHJ /"7 Ext Extian tian MBT MBTS2 TS2 2

*#"•W>PILK• •@J••*#"•*!"•JLKFQLO TFAB •ILŖIGFSLPQ•• U••$2**•&"• •MOFHILM•3% •"3'•"3' ' •LAWFSKF•Ŗ>P••JP• %1% •HLKQO>PQ•+#%•"!/• •• •LPQ>IL•+>DF@ OFDEQ • +>DF@#@L •+>DF@KDIB •D>O>K@FG>••IBQ>

velikost zaslona 101 cm, Full HD 3D pripravljen LED LCD, Smart 13 •ALA>QKB•>MIFH>@FGB•MOBHL•0>JPRKD•MMP •0L@F>I•13 •0B>O@E•>II • 4Fȳ•/B>AV •+Å#%••"3 1 ! ••&W•!+/ •U•&"+' •U•20 • kompozitni, Scart, PC + Audio, Ci+, predvajalnik multimedije preko USB

Redna cena: 199,90 EUR !BK>•L?•K>HRMR•P•H>OQF@L•+BO@>QLO•ÅFH>

Redna cena: 949,00 EUR !BK>•L?•K>HRMR•P•H>OQF@L•+BO@>QLO•ÅFH>

Redna cena: 724,90 EUR !BK>•L?•K>HRMR•P•H>OQF@L•+BO@>QLO•ÅFH>

159,90 EUR

759,00 EUR

579,90 EUR

Ponudba velja v velikih HM in Mercator Centrih Tehnika s QLSOPQKL•MLKRA?L•S•Ŗ>PR•LA• • •AL• • •

Zbirajte lepe trenutke s kartico Mercator Pika. Pristopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Mercator in v vseh prodajalnah partnerjev v sistemu kartice Mercator Pika. Dodatne informacije poiĹĄÄ?ite na www.mercatorpika.si ali pokliÄ?ite brezplaÄ?no telefonsko ĹĄtevilko 080 2 080.

MOL@BPLO•',1#*•!-/#•F •/+•""/•% •Å!•)FKDPQLK • AFPH••% •4" •LMQFH>•"3"•/4•0LKV -MQF>O@•" 0 • -0•4FKALTP••&LJB•ÅOB•0*-•? • •monitor•*%•41• + tipkovnica•%FD>?VQB•%) )+• •GEP?ȧThe Sims Medieval

AÄ‘

Ponudba

OD

DO

4ȧJCR?ISȧQMȧNPCBQR?TJHCLGȧ?IAGHQIGȧGXBCJIG ȧIGȧQKMȧHGKȧXLGē?JGȧACLMȧGLȧNMLSB@?ȧL?H@MJHĒCE?ȧQMQCB? ȧ.MLSB@?ȧBMJMŖCLGFȧNPMEP?KMTȧGXȧJCR?I?ȧHCȧMKCHCL?ȧL?ȧNPMB?HL?ȧKCQR?ȧQȧRMTPQRLMȧNMLSB@M ȧ.MQ?KCXL?ȧNPMB?H?JL?ȧLGK?ȧTȧNMLSB@Gȧ MX ȧX?JMEGȧTQCFȧNPCBQR?TJHCLGFȧGXBCJIMTȧTȧJCR?IS ȧ,?ȧēCJHMȧISNA?ȧJ?FIMȧNPMB?H?JL?ȧK?LI?HMŖCȧGXBCJICȧBMB?RLMȧL?PMŖG ȧ4CŖȧGLDMPK?AGHȧMȧNPMB?H?JL?FȧL?ȧQRP?LGȧ ȧ*CR?IȧHCȧNPCBQR?TGRTCLCȧL?P?TC ȧ1JGICȧQMȧQGK@MJLC

a•ÅLKRA?>•SBIG>•LA• • •AL• • ••LW •AL•MOLA>GB•W>ILD •a•'WA>G>QBIG•+BO@>QLO•A A

•"RK>GPH>•@ • •*GR?IG>K>•a•ÅLKRA?>•SBIG>•W>•ALILŖBKB•FWABIHB •HF•PL•S•MOLA>GF•FK•K>•W>ILDF •a•ÅOFAOēRGBJL•PF•MO>SF@L•AL•PMOBJBJ? •a•7>• JLOB?FQKB•K>M>HB•S•QFPHR•PB•LMO>SFŖRGBJL•FK•S>P•MOLPFJL •A>•K>P•MLHIFŖBQB••••a•TTT JBO@>QLO PF•a•-?IFHLS>KGB•0QRAFL•+BAFJ>

2


--30%

--25%

89,99 EUR

74,90 EUR

Prenosni digitalni TV V LCD Starr TD3 W•"3"•MOBAS>G>IKFHLJ •+Å#% •+Å#% •?>OSKF• •@J••W>PILK• •PKBJ>KGB•QS•MOLDO>JLS• +Å#% ?>OSKF  @J W>PILK PKBJ>KGB QS MOLDO>JLS K>•20 •CRKH@FG>•Å3/ •PMOBJIG>KGB•ȳIJLS•S•O>WIFŖKFE•CLOJ>QFE•3' 53'"•W•"3"•MOBAS>G>IKFH> • 20 G>•FK•PMLJFKPHB•H>OQF@B•0" •MOBDIBALS>IKFH•CLQLDO>ȳG•(Å#% • +Å•W•"3"•MOBAS>G>IKFH> •20 • FK•0"•H>OQF@B •SDO>GBK>•IFQFLKPH>•?>QBOFG>•W•WJLDIGFSLPQGL••JE •HF•LJLDLŖ>•PMOBJIG>KGB•AL•  •RO • 3•SELA FWELA •MOBKLPK>•WRK>KG>•>KQBK> •JFKF•PIRĒ>IHB •>A>MQBO•W>•PMOBJBKIGFSF•QLH•W>• K>M>G>KGB•K>•LJOBēGR••3••3•>SQLJL?FIPHF•>A>MQBO•W>•K>M>G>KGB Redna cena: 129,99 EUR

Prenosni digitalnii TV LCD Star•1 St 1 W•"3 1•PMOBGJKFHLJ•+Å#% •+Å#% •?>OSKF• •@J••W>PILK• •PKBJ>KGB•QS•MOLDO>JLS• K>•20 •CRKH@FG>•Å3/ •PMOBJIG>KGB•ȳIJLS•S•O>WIFŖKFE•CLOJ>QFE•3' 53'"•W•20 G> •MOBDIBALS>IKFH• CLQLDO>ȳG•(Å#% • +Å•W•20 G> •SDO>GBK>•IFQFLKPH>•?>QBOFG>•W•WJLDIGFSLPQGL••JE •HF•LJLDLŖ>• PMOBJIG>KGB•AL• •RO • 3•SELA FWELA •MOBKLPK>•WRK>KG>•>KQBK> •JFKF•PIRĒ>IHB •>A>MQBO•W>• PMOBJBKIGFSF•QLH•W>•K>M>G>KGB•K>•LJOBēGR•3•3•>SQLJL?FIPHF•>A>MQBO•W>•K>M>G>KGB Redna cena: 99,99 EUR

diagonala 55 cm (21,6”)

289,99 EUR TV LED LCD Silva Schneider• 

299,99 9 EUR

CRKH@FGB•Å3/•/#"6 •SELAF•/$ •0@>OQ •&"+' •3FABL •RAFL•* / •Å!•',•3%• •45% •20 •Å3/ • FWELAF•0@>OQ •MOFHIGRŖBH•W>•PIRĒ>IHB Redna cena: 319,99 EUR

TV LCD United LTW22MD12 SDO>GBK•"3" "FS5•MOBAS>G>IKFH •K>M>G>KGB•MOBHL•! "!•BIBHQOFŖKBD>•>A>MQBOG>••3• •W>• H>JMFO>KGB•FK•>SQLALJLSB •MOFILēBK•>SQLJL?FIPHF•>A>MQBO•W>•MOFHILM•K>••3 •CLOJ>Q•W>PILK>• • "LI?V•"FDFQ>I

odzivni ŕ>P5 ms

6.000:1

diagonala 60 cm

svetilnost 250 cd/m2

MPEG4

MPEG4

USB

diagonala 56 cm

(23,6”)

(22”)

339,00 0 EUR

219,00 EUR UR

TV LED Silva a Schneider• Schneiderr 

TV LED Gogen• 

Å3/•CRKH@FG>•MOBHL•20 • •MOFILēBK••3•MOFHIGRŖBH•W>•>SQL Redna cena: 359,00 EUR 6.000:1

svetilnost 300 cd/m2

odzivni ŕ>P ms

Redna cena: 239,00 EUR R

2x MPEG4

MPEG4

100.000:1

svetilnost 400 cd/m2

odzivni ŕ>P5 ms

MPEG4

USB

39,99 EUR #5#ËOQDCU@I@KMHJË2HKU@Ë2BGMDHCDQË200 USB MOBAS>G>•"3" "3!"•03!"•3!"•!"•+Å•!" / /4•"3" /4•+Å#%• •(Å#%•ÅF@QROB•!" •SQFŖKF@B• "LI?V•"FDFQ>I • •"10•FWELA•!L>U •0@>OQ•/% •MOFJBOBK •RAFL 3FABL•-RQ•!FK@E •3FABL•-RQ• kompozitni, USB vhod za predvajanje multimedijskih datotek Redna cena: 42,99 EUR

3


OD

DO

Televizor ima vgrajen LED zaslon, natančneje EDGE-LED. Njegove odlike so nizka poraba energije, povišana svetilnost in s tem kontrastno razmerje. Zaradi konstrukcijskih lastnosti je zaslon in s tem tudi TV zelo tanek (le cca 1 cm). Skrbno izbrani energijsko varčni sestavni elementi so serijo televizorjev 6000 naredili najvarčnejšo do zdaj. Vsi modeli so v energijskem razredu A ali A+.

Povprečne porabe tako znašajo po velikostih zaslona: ENERG

Y

IJA

Ğ̛̦̖̬̐́ͼɸʆɸʌɶɸɿɲ IE

IA

ENERG

Y

IJA

Ğ̛̦̖̬̐́ͼɸʆɸʌɶɸɿɲ IE

IA

32PFL66x6

A

EZ'/ͼ,Wʧʰ˔ EˀʧʫʳʤͼEZ'/: ENERGY · ENERGIE ENERGI

40

58

A

EZ'/ͼ,Wʧʰ˔ EˀʧʫʳʤͼEZ'/: ENERGY · ENERGIE ENERGI

kWh/annum

46

cm

32

94

inch

2010/1062 - 2011

Y

IJA

Ğ̛̦̖̬̐́ͼɸʆɸʌɶɸɿɲ IE

IA

67

cm

2010/1062 - 2011

ENERG

A+

A+ A B C D E F

EZ'/ͼ,Wʧʰ˔ EˀʧʫʳʤͼEZ'/: ENERGY · ENERGIE ENERGI

kWh/annum

37

IJA IA

48

70

A+

A+ A B C D E F

EZ'/ͼ,Wʧʰ˔ EˀʧʫʳʤͼEZ'/: ENERGY · ENERGIE ENERGI

kWh/annum

102 cm

2010/1062 - 2014

ENERG

40

IJA IA

55PFL66x6

56

8Ϯ

A+

A+ A B C D E F

EZ'/ͼ,Wʧʰ˔ EˀʧʫʳʤͼEZ'/: ENERGY · ENERGIE ENERGI

kWh/annum

66

tĂƩ inch

Y

Ğ̛̦̖̬̐́ͼɸʆɸʌɶɸɿɲ IE

46PFL66x6

tĂƩ inch

Y

Ğ̛̦̖̬̐́ͼɸʆɸʌɶɸɿɲ IE

40PFL66x6

tĂƩ

tĂƩ

81

ENERG

37PFL66x6

117 cm

2010/1062 - 2014

96

kWh/annum

tĂƩ

46

inch

140 cm

55

inch

2010/1062 - 2014

Funkcijsko je dovršen in napreden, saj omogoča vse možnosti Smart TV-ja. Posebnost sta funkciji Pixel Plus HD in HD Natural Motion, s katerima bo gibanje na zaslonu prikazano povsem naravno. Televizor lahko v domače omrežje priklopite tudi brezžično, če uporabite vmesnik PTA01.

je skupina lastnosti, ki jih omogočajo najnovejši televizorji. Če jih želimo uporabljati, mora biti TV priklopljen na router (usmerjevalnik) domačega omrežja.

Upravljanje – poleg televizorju lastnega daljinskega upravljalnika lahko uporabimo za to tudi računalniško tipkovnico/miško ali še bolje pametni telefon oz. tablični računalnik. Zaradi uporabe interaktivne tipkovnice, bo delo z spletom hitrejše in enostavnejše.

TV V EDGE LED

Diagonala D ag Di agon on nal ala

Cena Ce ena n

32PFL6606H/12 2PFL6606H/12

81 cm (32")

599,00 599 59 9 00

100 Hz Clear LCD, PMR 400 Hz, kakovost slike: Pixel Plus HD + Super Resolution, HD Natural Motion, inter-NET TV z brskalnikom + video na zahtevo, multimedijsko predvajanje prek omrežja DLNA in USB, SmartTV: Android in iPhone App, USB-snemanje, podprti formati: MP4, AVI, MKV, WMV, JPEG, AAC, MP3, WMA, Wi-Fi Ready, 2 ms, MPEG4 DVB-T in DVB-Ci+, zvok: Ambi wOOx, Energijski razred "A"

40PFL6606H/12

102 cm (40")

799,00

Energijski razred "A+"

Inter-NET TV – splet na televiziji. Dostop do spleta je možen direktno prek televizorja. Omogočeno je brskanje prek spletnega brskalnika ali pa dostop do že prednastavljenih aplikacij. Philips jih ima več kot 300.

Snemanje – snemamo prek vgrajenega digitalnega sprejemnika na več načinov. Lahko začasno ustavimo dogajanje na zaslonu, lahko uporabimo hitro snemanje s pritiskom na tipko, ali pa nalogo sprogramiramo prek programskega vodiča. Snemanje se izvaja na priključen zunanji trdi disk ali USB ključ.

TV EDGE LED

Diagonala

Redna cena

Akcijska cena

TV EDGE LED

Diagonala

Redna cena

Akcijska cena

42PFL7606H/12

107 cm (42")

1.099,00

999,00

40PFL5605H/12

102 cm (40")

699,00

599,00

pasivni Easy 3D sistem, 2x očala PTA416 priložena, 100 Hz Clear LCD, Ambilight Spectra 2, prilagoditev na barvno nianso stene, PMR 400 Hz, Pixel Precise HD + Super Resolution, HD Natural Motion, Inter-NET TV z brskalnikom, multimedijsko predvajanje prek omrežja DLNA in USB, Smart TV: Android in iPhone App, USB-snemanje, podprta USB miška in tipkovnica, Wi-Fi Ready, 2 ms, MPEG4 DVB-T in DVB-Ci+, ClearSound, 4x HDMI EasyLink + ARC, 2x USB, Energijski razred "A"

4

Pretakanje datotek – multimedijske datoteke, ki so shranjene na katerikoli DLNA napravi (disk, PC, mobilni telefon, tablični računalnik, multimedijski centri …), povezani v domače omrežje, lahko predvajate na televizorju. Do vseh datotek lahko dostopate prek televizorja ali pa le-te pošljete iz ene naprave na drugo s pomočjo npr. tabličnega računalnika.

EDGE LED zaslon, 100 Hz Clear LCD, kontrast 500.000:1, svetilnost 450 cd/m², Full HD, 2 ms, Pixel Plus HD, HD Natural Motion, MPEG4 DVB-T in DVB-Ci+, USB priključek + multimedijski predvajalnik (za JPEG, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264), Clear Sound za razločen zvok, RMS 20W, 2.1 zvočni sistem, 3x HDMI, Scart, YPbPr, PC avdio, avdio L/D, VGA, EasyLink CEC, HDMI-1 verzija 1.4 za povratni avdio kanal, ostali verzija 1.3


Predvajalnik Blu-ray BDP3200 HD 1080p, predvajanje medijev Blu-Ray, DVD, CD, USB, YouTube, formati kompresije MKV, DivX Plus HD, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, AVC-HD, XviD, MP3, WMA, JPEG, USB predvaja filme, slike in glasbo, izhodi HDMI EasyLink, kompozitni CVBS, analogni avdio, coax digitalni, Wi-Fi Ready, zvočni sistem DTS-HD, Dolby TrueHD za 7.1 surround zvok, BD-Live (Profile 2.0) za Blu-ray bonus, x.v. Colour za naravne barve

89,90 EUR

DVD-predvajalnik DVP3850G/58 z brezžično IR igralno konzolo in 30 igrami predvajanje medijev USB, DVD, CD, pogon plošče ProReader, formati kompresije DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, JPEG, MP3, WMA, Dolby Digital, MP3 ripanje, Screen Fit

49,90 EUR

5.1 kino sistem HTS3520

Prenapetostna zaščita SPN5044A

Čistilni gel za LCD SVC1116G

predvajanje medijev DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R/-R DL, (S, VCD, CD-R/RW, USB 2.0 priključek, formati kompresije DivX Ultra, DivX, WMV, XviD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, (HD) JPEG, MP3, WMA, Dolby Digital, Dolby Prologic II, RMS 600 W, HDMI povečevanje ločljivosti do 1080p

1800 julov, zaščita koaksialne linije, bBlokada napajanja, 4 vtičnice z zaščito za otroke, 150.000 EUR garancije za opremo Redna cena: 22,49 EUR

ne pušča sledi, antistatična formula za odbijanje prahu, varna in učinkovita okolju prijazna formula, brez muck, ponovno uporabljiva, pralna mikrovlaknasta krpa

159,00 EUR

19,99 EUR

14,99 EUR

NA STAV ENO TAŽA MON

LCD nosilnik SQM6325 KIT konzola za montažo LCD-jev in plazem na steno, vključen ves potreben material za montažo, skladna s standardom VESA, enostavna namestitev v 3 korakih, brez uporabe vodne tehtnice, zdrži težo do 50 kg, za modele vseh proizvajalcev v izmeri diagonal 81-107 cm (32"-42") Na voljo od 8. 9. 2011 dalje.

39,99 EUR

TV CCFL

Diagonala

Cena

26PFL3606H/58

66 cm (26")

269,00

CCFL zaslon, Digital Crystal Clear, HD Ready 1366 x 768p, MPEG4 DVB-T in DVB-Ci+, USB, Clear Sound, HDMI Easylink

TV CCFL

Diagonala

Redna cena

Akcijska cena

32PFL4606H/58

81 cm (32")

449,00

399,00

CCFL zaslon, 100 Hz, Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, multimedijsko predvajanje prek USB, 2 ms, MPEG4 DVB-T in DVB-Ci+, RMS 20 W, 3x HDMI

LCD nosilnik SQM6375 zdrži težo do 70 kg, za modele vseh proizvajalcev v izmeri diagonal 107 - 152 cm (42" - 60")

49,99 EUR

5


AÄ‘

OD

DO

• Televizor Full HD, ki je vedno pripravljen na uporabo interneta 102 cm/40-palÄ?ni LCD-televizor Full HD 1080: Podpora za brezĹžiÄ?ni LAN omogoÄ?a dostop do internetnih videoposnetkov in storitve Skype™. • PrivoĹĄÄ?ite si jasno in izjemno podrobno sliko Full HD. • Glejte internetne videoposnetke in opravljajte brezplaÄ?ne klice Skype™. • OlajĹĄajte si Ĺživljenje s pametnimi senzorji in funkcijami.

GQ

+6%8-7

* Vgrajena kamera in mikrofon za televizorje BRAVIAŽ s podporo za Skype™.

KDL-40CX520 + gratis spletna kamera CMU-BR100*

Âş

• 66 cm/26-palÄ?ni LCD-televizor HD Ready elegantne zasnove za podrobne slike in z veÄ?predstavnostnimi prikljuÄ?ki. • Elegantna zasnova zaslona polepĹĄa prostor. • PrivoĹĄÄ?ite si podrobno sliko in pristne barve. • Prek povezav HDMIÂŽ in USB izmenjujte glasbo, ďŹ lme in fotograďŹ je.

Ali Ĺželite med oglasi koga poklicati? S programom Skype™ lahko opravite brezplaÄ?ne video klice z jasno sliko z bogatimi podrobnostmi. Prek povezave USB lahko oddajo, ki je ne utegnete gledati, posnamete neposredno na trdi disk. Na televizor lahko celo prikljuÄ?ite pametni telefon in poiĹĄÄ?ete podrobnosti o televizijskem programu, ki ga trenutno gledate.

Âş

GQ

KDL26-BX320

Poenostavite Ĺživljenje v vaĹĄem domu

GQ

GQ

KDL32BX420

Âş

• Spoznajte resniÄ?no vrednost, elegantno zasnovo in zmogljivost Full HD 1080p. • 81cm (32â€?) LCD-televizor, izjemno podrobna slika Full HD, predvajanje video posnetkov, fotograďŹ j in glasbe preko USB vhoda, 2 x HDMI, samodejna nastavitev svetlosti zaslona in s tem prihranek pri energiji.

2x GRATIS OÄŒALA KDL-32EX720 KDL-37EX720 KDL-40EX720 KDL-46EX720

Âş Âş Âş Âş

3D-televizor Full HD za vso druĹžino • na voljo v dimenzijah: 81cm (32â€?), 94cm (37â€?), 102 cm (40â€?) in 117 cm (46â€?). • 3D Full HD s tehnologijo Edge LED, Motionow XR 200. • Jasne in Ä?iste vrhunske slike 3D in 2D. • Glejte internetne videoposnetke in opravljajte brezplaÄ?ne klice Skype™. • S pametnimi funkcijami prihranite pri Ä?asu in energiji.

BDVBD V-E3 V-E3 E380 380 80

Âş

• Priivo voĹĄ oĹĄĹĄÄ?it Ä?ite si 3D D-s -sslik liko lik o in ob bss Ĺžne bse Ĺžn jjĹĄi ĹĄi pr prost ostors ost orski ors ki zvo okk,, ki nap pol oln lni pros pros ostor 5.1-k ostor 1-kana ana na n alni ln do domaÄ? maÄ?i Ä?i kkino ino s ÂŽ. predva pre dv vajal j lnik nikom ikom m 3D D Blu Bllu u-ra ray Disc™/D ra isc isc c™/D /DVD VD, V D BR B AVI AVIA AÂŽ. • In In Int ntte ern rrn ne ett Vid Vid deo eo in n sp sp spl plletn etn et tni brsk rsskaln sk kaln a ik, iik k 3D k, 3D, 2 vh vhoda oda od a HD HDMI DMI MIÂŽ, pos ost ostaja staja aj za za iP Pod/ od o d//iPh d iiP Ph P Phone hon one one ne, 1 100 00 W, 00 000 W, Upr Upr p avlj av a avl vlljan janje janj je pam pametn pametn etn et tnega nega eg e ga g a te telef lef lefona le efon ona ona na - iP iPh iPh Phone one on ne, iPo Po Pod od d To Touch Touch uch uc ch ali alli ttel a ele el ele elefon lefon fo fo on n An Andro Andro droid™ id™ ™ up pora orablj or b jajt blj ajjjtte kott da ko dalji ljijins nskii upra nsk upra ravlj vljaln allnik al k za a iskanj isk isk skanje an e vid anj an videovs ide id deovs d ovsebi vssebi eb n v in inter ternet ternet ter netu u.

6

NADGRADITE SVOJ TV S POVEZLJIVOSTJO DO SPLETA

BD B DP P--S2 S28 80 0

Âş

• BRA AVIA VI In Inter nter e net ernet er ne n e ett Vi Vid deo de eo, p eo po od odp o odpora dpor dp ora zza a bre brrezĹž b ezzŞŞiÄ?n Ä?ni LAN Ä?n Ä?ni LAN AN, AN, N izzb iizb izbolj zbol oljljĹĄav olj oljĹĄ ĹĄa ĹĄa ĹĄava av va p pred redvaj red vajjanj vajanj vaj anja nja iinte nterne nte rne ne netni etn tniih vide tni tnih de eoposn op op opo po osnetk sne sn ne n etko tkov. tkov v. • Pre P dva dva ajaj ja ajte e ďŹ lm me, e, gla gla l sb sbo b in bo in fo otograďŹ tograďŹ je to raďŹ aďŹ je e iz iz na nap prrav av ve USB USB S SB. • Iz I jemn Izj emno hi em emno hitr itro nala itro nala alaga ganje gan je in pre pred dvaja dvajan j je s funk unkcij cijo ijo hit hitreg hit i reg rega ga zaÄ?e aÄ?etka Ä? tk tka.


iz IZDELEK

* Slika je simulacija. Občutki so resnični.

naslovnic

e

SUPER CENA

LC46LE830E

LC40LE830E

LC26SH330E

LC32SH330E

diagonala 118 cm (46”)

diagonala 102 cm (40”)

diagonala 66 cm (26”)

diagonala 82 cm (32”)

1.299,00 EUR

959,00 EUR

299,00 EUR

249,99 EUR

Redna cena: 1.599,00 EUR

Redna cena: 999,00 EUR

Redna cena: 329,00 EUR

Redna cena: 379,00 EUR

4x

200Hz AQUOS LE830 uporablja najnovejšo Sharpovo tehnologijo,

*!"

MPEG4

2x

MPEG4

ki vam ne glede na to kaj gledate zagotavlja najboljšo

TV 3D LCD LED

sliko tako v 2D, kot tudi 3D izkušnji. Slika resnično zaživi z

AQUOS Quattron zaslon, tanka in ozka oblika, 3D pretvorba 2D-3D in 3D2D, stranska EDGE LED osvetlitev, snemanje prek USB priključka na HDD, USB ključ, DLNA, NET-TV, Wi-Fi (ključ priložen), USB priključek: Photo, Music in DiVX HD, MKV, CI+, slovenski meni, DVB-S2

naravnimi barvami, bogatim kontrastom in neverjetno globino. Poleg tega ima AQUOS LE830 najnižjo porabo energije v svojem razredu. Ta televizor je pripravljen za 3D

Quattron LE830E

USB

TV LCD LED SH330E slovenski meni, USB priključek: Photo, Music in DiVX HD, MKV, CI+, 2 leti garancije

predvajanje, prav tako lahko pretvori 2D v 3D.

SUPER CENA

LC32LE320E

LC22LE430E

LC26LE430E

LC32LE430E

LC32LE630E

LC40LE630E

diagonala 82 cm (32”)

diagonala 56 cm (22”)

diagonala 66 cm (26”)

diagonala 82 cm (32”)

diagonala 82 cm (32”)

diagonala 102 cm (40”)

449,00 EUR

249,00 EUR

369,00 EUR

469,00 EUR

599,00 EUR

749,00 EUR

Redna cena: 599,00 EUR

Redna cena: 299,99 EUR

Redna cena: 429,00 EUR

Redna cena: 529,00 EUR

Redna cena: 639,00 EUR

Redna cena: 849,00 EUR

3x

100Hz *!"

MPEG4

TV LCD LED

3x

*!"

LE320E

AQUOS zaslon, stranska EDGE LED osvetlitev, USB priključek: Photo, Music in DiVX HD, MKV, CI+, slovenski meni

TV LCD LED

3x

100Hz

MPEG4

LE430E

MPEG4

TV LCD LED

AQUOS zaslon, stranska EDGE LED osvetlitev, USB priključek: Photo, Music in DiVX HD, MKV, CI+, slovenski meni

MPEG4

LE630E

AQUOS zaslon, stranska EDGE LED osvetlitev, Wi-Fi Ready, NET-TV , USB priključek: Photo, Music in DiVX HD, MKV, CI+, slovenski meni

Bluray predvajalnik BDHP25S

polnjenje baterije preko USB na LCD TV, priložen kabel, garancija 2 leti Redna cena: 109,00 EUR

3D predvajanik, Wi Fi, 2x USB, nadzorna plošča na zaslonu, Youtube, slovenski meni, deluje z iPhone / iPad / iPod in z drugimi TV daljinskimi upravljalniki, garancija 2 leti Redna cena: 249,00 EUR

Full-HD Blu-ray predvajanik za 2D in 3D predvajanje, priklop LAN/WLAN (WI-FI ključ priložen), podpora za YouTube Video, formati: BD, DVD, CD, DiVX-HD, MKV, MP3 in JPEG, AQUOS-Pure-Mode avtomatska povezava ter nastavitev z SHARP LCD TV, funkcija "Super Resolution" za izboljšanje digitalne video datoteke, AQUOS-Link prek HDMI (CEC Standard, ARC funkcija), 2x USB, HDMI, optični digitalni izhod, poraba v stanju mirovanja: 0.5 W Redna cena: 219,00 EUR

99,99 EUR

199,00 EUR

179,00 EUR

Bluray predvajalnik BDHP35S

3D očala AN3DG20B

4 BARVNA REVOLUCIJA DEBI QUATTRON 7


OD

DO

109,00 EUR

169,00 EUR

349,00 EUR

Redna R d cena: 129,00 12 00 EUR 129 EU UR

Redna R d cena: 179 179,00 00 EUR

Redna R d cena: 399 3 399,00 9 00 EU 99 EUR UR

Na voljo od 1. 9. 2011 dalje.

JSP?WȧNPCBT?H?JLGIȧ " " " 5GQC ȩLWLCRȩ ȩNPCBT?H?ȩ4! ȩ+.#% ȩ& ȩ(.#% ȩ &" (.#% ȩ"4'6 1" ȩ"4'6ȩ ȩ&" ȩ+)4 ȩ+. ȩ5+4 ȩ+. ȩ5+

499,00 EUR Redna Red ed d cena: 649,00 649 64 49 00 0 EUR EUR

24ȧ.J?XK?ȧ.1", ȩAK ȩ&"ȩ0C?BWȩ.J?XK? ȩ!MLLCARȩ1F?PCȩKMTGC ȩ3 1 ȩ QJGKȩBCQGEL ȩȩ&Xȩ!+0 ȩ+.#%ȩȩ"4 2 ! ȩVȩ&"+' ȩ31 ȩ IMKNMXGRLG ȩ1A?PR ȩ.!ȩ ȩSBGM ȩ!G ȩNPCBT?H?JLGIȩKSJRGKCBGHCȩ NPCIMȩ31

8

"ȧ JSP?WȧNPCBT?H?JLGIȧ " " " 5GQC ȩ5Gȏȩ0C?BW ȩJJQF?PC ȩ1K?PRȩ&S@ ȩBMB?RLCȩ ?NJGI?AGHCȩNPCIMȩ1?KQSLEȩNNQ ȩFGRCPȩX?EML ȩNPCBT?H?ȩ4! ȩ +.#% ȩ& ȩ(.#% ȩ&" (.#% ȩ"4'6 1" ȩ"4'6ȩ ȩ&" ȩ+)4 ȩ +. ȩ5+4 ȩ+. ȩ5+

&GĒLGȧIGLMȧ&2 " "ȩ JSP?WȩBMK?ŖGȩIGLM ȩ ȩQGQRCK ȩ ȩQGKSJ?AGH? ȩ"21 ȩ "MJ@Wȩ"GEGR?J ȩ "ȩ ȩ5GQC ȩ1K?PR&3 ȩ1?KQSLEȩNNQ ȩ JJ1F?PC ȩ5GȏȩPC?BW ȩȩ5ȩ0+1 ȩNPCBT?H?ȩ4! ȩ+.#% ȩ & ȩ(.#% ȩ&" (.#% ȩ"4'6 1" ȩ"4'6ȩ ȩ&" ȩ+)4 ȩ+. ȩ 5+4 ȩ+. ȩ5+

3#" BG?EML?J?ȧȧAK

3#"

999,00 EUR

BG?EML?J?ȧȧAK

Redna R d cena: 1 1.099,00 099 00 EUR

749,00 EUR Redna R d cena: 799,00 799 00 EUR

24ȧ*!"ȧ*#"

3#" BG?EML?J?ȧȧAK

559,00 EUR Redna cena: 599,00 EUR

$SJJȩ&"ȩ*#"ȩ*!" ȩ1+02ȩ24 ȩBMB?RLCȩ?NJGI?AGHCȩNPCIMȩ1?KQSLEȩNNQ ȩJJ1F?PC ȩ+.#%ȩȩ"4 2 ! ȩȩ&Xȩ!+0 ȩVȩ&"+' ȩ6ȩ31 ȩ IMKNMXGRLG ȩQA?PR ȩ.!ȩ ȩSBGM ȩ!G ȩNPCBT?H?JLGIȩKSJRGKCBGHCȩNPCIMȩ31


TV LED 32LV3550

TV V LC CD 26 6LK330 LG LCD TV sprejemnik LG 26LK330 z diagonalo zaslona 66 cm (26’’), ločljivostjo 1366 x 768 slikovnih točk, digitalnim sprejemnikom MPEG-4 DVB-T/C, Picture Wizard II tehnologijo, HDMI ter USB vhodom, ki bere tudi HD DivX format. Elegantna oblika z ozkim robom in globino.

PICTURE WIZARD je LG-jev program za nadzor kakovosti slike. Omogoča preprosto prilagoditev kakovosti slike s pomočjo referenčnih točk na zaslonu, ki so pomembne za ključne elemente kakovosti slike, kot so stopnja črne barve, barva, odtenek, ostrina in stopnja osvetlitve ozadja.

USB 2.0 vhod USB 2.0 je 40-krat hitrejši kot USB 1.1 in tako ponuja hitrejši in lažji dostop do vaših večpredstavnostnih vsebin, kot so glasbene MP3 datoteke, fotografije v JPEG formatu in HD DivX posnetke.

529,99 € 339,99 €

TV LED 37LV3550 TV LG LED TV sprejemnik LG 32LV3550 z diagonalo zaslona 94cm (37’’) kontrastom 1.000.000:1, digitalnim sprejemnikom DVB-T/C (MPEG4), polno HD ločljivostjo 1920 x 1080 slikovnih točk, TV ima USB 2.0 vhod preko katerega lahko spremljate svoje najljubše HD DivX posnetke iz svojega USB ključa oz. trdega diska.

LED Izjemna LED-osvetlitev ozadja z robom na tankem zaslonu omogoča kristalno jasno sliko, resnično črne odtenke in najbolj žive, realistične slike.

629,99 € TV PLAZM MA 50PV350 LG PLAZMA TV 50PV350 s 127cm (50”) diagonale, elegantne oblike z ozkim robom in globino (Razor Frame), polno HD ločljivostjo, tehnologijo Smart Energy Saving Plus, 600 Hz osveževanjem slike, digitalnim sprejemnikom DVB-T/C (MPEG-4), vas bo navdušila s kakovostjo slike še posebej pri športnih dogodkih oz. akcijskih filmih. USB 2.0 vhod omogoča ogled multimedijskih vsebin.

SMART ENERGY SAVING Funkcija Backlight Control nadzoruje svetlost televizije. S funkcijo Screen off lahko izključite zaslon, medtem ko se zvok ali glasba še vedno predvajata. S funkcijo Standby Mode Zero boste televizor preklopili v način, v katerem ne bo porabil nič elektrike.

LG LED TV sprejemnik LG 32LV3550 z diagonalo zaslona 81cm (32’’) kontrastom 1.000.000:1, digitalnim sprejemnikom DVB-T/C (MPEG4), polno HD ločljivostjo 1920 x 1080 slikovnih točk. TV ima USB 2.0 vhod preko katerega lahko spremljate svoje najljubše HD DivX posnetke iz svojega USB ključa oz. trdega diska.

769,99 €

TV LED 42LV5500 TV LG LED TV 42LV5500 sprejemnik z diagonalo 107cm (42’’), polno HD ločljivostjo, kontrastom 4.000.000:1, frekvenco osveževanja TruMotion 100Hz, tehnologijo SMART TV, DLNA, WiFi pripravljen ter USB 2.0 vhodom za ogled HD DivX posnetkov, je LED TV, ki bo izpolnil vsa vaša pričakovanja.

Smart TV omogoča dostop do internetnih vsebin neposredno na televizorju preko domačega internetnega omrežja. Omogoča tudi predvajanje multimedijskih vsebin in prenos vsebin med televizorjem, računalnikom in drugimi napravami povezanimi v omrežje.

869,99 €

TV V LED 3D 42LW5500 CINEMA 3D + gra ratis pa ak ket et PA ARTY PA ACK očal (5KOS) LG LED 3D TV sprejemnik 42LW5500 z diagonalo 107cm (42’’), tehnologijo CINEMA 3D, polno HD ločljivost, LED PLUS tehnologijo, frekvenco osveževanja TruMotion 100Hz, SMART TV tehnologijo, DLNA, pripravljen za WiFi, ima svetel in jasen zaslon s 3D Light Boost tehnologijo, ki vam zagotovi pisane in žive barve in če želite pretvori 2D vsebine v 3D. Ob nakupu vam podarimo paket PARTY PACK (5 kosov) očal s katerimi si bo lahko cela družina ogledala 3D vsebine. USB 2.0 vhod omogoča ogled tudi 3D vsebin.

CINEMA 3D je naslednja generacija tehnologije 3D, ki je podrla meje in ponuja resnično kinematografsko 3D-izkušnjo. Vašim očem omogoča čisto udobje z inovativno 3D tehnologijo brez migetanja in nejasne slike in z lažjimi očali 3D brez baterij. Uživajte v najnovejši tehnologiji 3D, ki nudi večje udobje, priročnost in kakovost.

1.099,99 €

9


OD

DO

9,99 EUR

13,99 1 3 99 EU EUR UR

-NRHKDBË!@QJ@M 20Y CB

-NRHKDBË!@QJ@M 21Y CB

za LCD TV, stenski nosilec za 30-81 cm *!"•13•FK•J>KGĒB•O>ŖRK>IKFĒHB•JLKFQLOGB • ȳHPBK •KLPFIKLPQ•AL••HD •3#0••U•• • •U••JJ •O>WA>IG>•LA•WFAR••@J Redna cena: 14,90 EUR

za LCD TV, stenski nosilec za 30-81 cm LCD 13•FK•J>KGĒB•O>ŖRK>IKFĒHB•JLKFQLOGB •K>DF?BK • KLPFIKLPQ•AL••HD •3#0••U•• ••U•• JJ •O>WA>IG>•LA•WFAR••@J Redna cena: 21,90 EUR

29,90 EUR

39,90 EUR

-NRHKDBË!@QJ@M 31 CB

-NRHKDBË!@QJ@M 32 CB

W>•*!"•13 •PQBKPHF•KLPFIB@•W>• •@J• *!" ÅI>PJ>•13 •K>DF?KF •KLPFIKLPQ•AL••HD • ALēFSIGBKPH>•D>O>K@FG> Redna cena: 39,90 EUR

W>•*!"•13 •PQBKPHF•KLPFIB@•W>• •@J•*!" ÅI>PJ>•13 •K>DF?KF•FK•SOQIGFS •KLPFIKLPQ•AL••HD • ALēFSIGBKPH>•D>O>K@FG> Redna cena: 49,90 EUR

7,99 EUR '#,(ËJ@ADK •J•MLWI>ŖBK •W>•MLMLIK•>SAFL SFABL•AFDFQ>IKF•MOFHILM • SFABL•AFDFQ>IKF•MOFHILM

MOBKLP•SPBE•>SAFL SFABL•PFDK>ILS•FK•MOBKLP•MLA>QHLS •EFQOLPQ• S•FK•MOBKLP•MLA>QHLS •EFQOLPQ• MOBKLP>•MLA>QHLS•AL•%?FQ P •MOFJBOBK•QRAF•W>•&"13•MOBKLP • JBOBK•QRAF•W>•&"13•MOBKLP • AFDFQ>IBK•>SAFL•MOBKLP•S•!"•HS>IFQBQF•OBPLIR@FGF•FK•JLēKLPQ• QBQF•OBPLIR@FGF•FK•JLēKLPQ JRIQF H>K>IKBD>•WSLH>•AL••H>K>I >I Redna cena: 10,99 EUR

29,99 EUR '#,(ËJ@ADK

59,99 EUR

MLSBWLS>IKF•H>?BI•W>•AFDFQ>IKF•SFABL• PFDK>I•FK•MOBKLP•MLA>QHLS •K>JBKGBK• MOLCBPFLK>IKF•FK•ALJ>ŖF•RMLO>?F •&"+'• H>?BI•W>•LAIFŖKL •SFPLHL•OBPLIR@FGPHL•CRII• &"•HS>IFQBQL ••U• •HLKBHQLO•H>?I>• PB•SOQF•S•SPB•PJBOF •ALIēFK>•H>?I>••J Redna cena: 37,99 EUR

!QDYęHŜMDËM@FK@UMDËRKTĘ@KJDË/GHKHOR SHC8525 $+•MOBKLP•?OBW•JLQBKG •K>PQ>SIGFSB•S••HLO>HFE •MLIKFIKF•MLAPQ>SBH •LAIFŖK>•H>HLSLPQ•WSLH> •COBHS • L?PBD••&W•w••H&W •L?ŖRQIGFSLPQ••A •ALPBD•AL••J •ABILS>KGB•AL••RO •P>JLABGKF•FWHILM• FK•S>OŖBS>KGB•W•BKBODFGL •,F +E•>HRJRI>QLO•MOFILēBK Redna cena: 69,99 EUR

4,99 EUR CD-R Mercator 52x, 25 kos

99,99 EUR 1,49 EUR DVD+/-R Hyundai •% •U ••HLP

10

#HFHS@KMHËR@SDKHSRJHËROQDIDLMHJËË Ë Silva Schneider•"0/• •JFKF

Ë

Ë

•MOLDO>JPHFE•JBPQ•W>•O>AFL•FK•13 •JLēKLPQ•MOBAK>PQ>SFQSB• FE•P>QBIFQLS•ÅI>DÅI>V • 3Å0•L?K>SIG>KGB•MOBHL•0@>OQ > •"3 •MOFH>W•MLAK>PILSLS •-0" •MOFH>W •JLēKLPQ•K>PQ>SFQSB•?>OS • ABILS>KGB•K>•3 3 •U•0@>OQ •U•>RAFL•LRQ •AFDFQ>IKF•>RAFL•LRQ •MOFILēBKL••3•>A>MQBO ••@J• HOLēKFH ••J•H>?I> •HLJM>P •PQBKPHL•AOē>IL •HLSŖBH


69,90 EUR ,TKSHLDCHIRJHË'#ËOQDCU@I@KMHJË/GHKHOR HMP3000

SLO

Serijska številka:HD-DIGI-5H5A

M •MOBAS>G>•MO>HQFŖKL•SPB•PQ>KA>OAKB•CLOJ>QB•ȳIJLS •WSLH>•FK•CLQLDO>ȳG •20 •OBē>•W>•H>OQF@L• 0" 0"&! •JLDLŖB•HLMFO>KGB•A>QLQBH•JBA•20 •FK•0" 0"&!•H>OQF@L•FK•?OFP>KGB •MLAMFO>•MOFHILM•20 • FK•WRK>KGFE•AFPHLS•$1 •$1 •,1$0 •MLAMLO>•MLAK>MFPLS• >PP • MP? • PJF • POQ • PP>

• PR? • QUQ • MLAK>MFPF•K>PQ>SFQBS•SBIFHLPQF •MLWF@FGB•K>•W>PILKR •?>OSB•FK•Ŗ>PLSK>•PFKEOLKFW>@FG> •@BOQFȳ@FO>KL• MOBAS>G>KGB•"FSU &" •+)3 •/B>I /JS? •FWELAF•&"+' •LMQFŖKF•>SAFL •!3 0 •>K>ILDKF•>SAFL • RMO>SIG>KGB•W•A>IGFKPHFJ•RMO>SIG>IKFHLJ•QBIBSFWLOG> •MOFILēBK•A>IGFKPHF•RMO>SIG>IKFH

Testira u st r e z n o, n RKNUDM o za R SQęHĘŜDJNË

34,99 EUR #HFHS@KMHËYDLDKIRJHËROQDIDLMHJË#5! 3Ë2H #HFH DT-12 0"•ILŖIGFSLPQ •+Å#% •+Å#%•0Q>KA>OA •20 •CRKH@FG>•PKBJ>KG>•13•MOLDO>JLS •Å*••,10!• >SQLJ>QPH>•FW?FO> •0@>OQ•MOFHILM •OLŖKL•FK•>SQLJ>QPHL•FPH>KGB•MOLDO>JLS ••H>K>ILS •20 • JRIQFJBAFGPHF•MOBAS>G>IKFH•JM •GMD •0Å"'$•HL>HPF>IKF•>RAFL•FWELA •BKLPQ>SBK•MOFHILM Redna cena: 44,90 EUR

69,99 69 99 EUR #HFHS@KMHËYDLDKIRJHËROQDIDLMHJË#5! 3Ë2HKU@Ë2BGMDHCDQ•"1/• 20 •"3 1 •+Å#% •+Å#% •&" •20 •SJBPKFH•W>•PKBJ>KGB•>IF•MOBAS>G>KGB •EFQO>•FK•BKLPQ>SK>• K>JBPQFQBS •PILSBKPHF•JBKF •#Å% BIBHQOLKPHF•MOLDO>JPHF•SLAFŖ •MOFHIGRŖHF•0@>OQ •&"+' •20 Redna cena: 79,99 EUR

--31%

49,99 49 9,9 99 EUR EU UR

29,99 EUR

#HFHS@KMHËROQDIDLMHJË#5! 3Ë#DMUDQ•"+ &"•& 

#HFHS@KMHËYDLDKIRJHËROQDIDLMHJË4MHSDC•"3 1•

Å3/ •PKBJ>KGB•QBIBSFWFGPHBD>•MOLDO>J>•K>•20 •"3 1•+Å#% •FK•+Å#% •&"+'• •U•0@>OQ • 20 •W>•MLPLAL?FQBS•MOLDO>JPHB•LMOBJB•FK•MOBAS>G>KGB•SPB?FK •HLHPF>IKF•FWELA•FK•SELA •• PMLJFKPHFE•JBPQ •MLAMFO>•-0"•13• •QBIBQBHPQ •>SQLJ>QFŖKL•FPH>KGB•MLPQ>G •JLēKLPQ•K>PQ>SFQSB• CLOJ>Q>•• • Redna cena: 59,99 EUR

ILŖIGFSLPQ•0" •"3 1•+Å#% •SBŖGBWFŖK>•MLAMLO> •MOFH>W•CRKH@FG•K>•W>PILKR•S•PILSBKPHBJ•GBWFHR• -0" •>SQLJ>QPH>•K>JBPQFQBS•H>K>ILS •Ŗ>PLSK>•K>PQ>SFQBS••MOLDO>JPHFE•JBPQ •#Å% BIBHQOLKPHF• SLAFŖ•MOFH>W>•PMLOBA>•MOLDO>JLS•W>•L?AL?GB••AKF •>KQBKPHF•K>M>G>IKFH•3 •0@>OQ•MOFHILM •A>IGFKPHF• upravljalnik Redna cena: 43,99 EUR

11


OD

DO

99,99 EUR

269,00 EUR

Glasbeni stolp Philips MCD 122

Glasbeni stolp Philips +!+•

PFPQBJ• •JFHOL•HFKL •FWELAK>•JLŖ•/+0•U••4 •" •"0! •MOBAS>G>KGB•JBAFGBS •"3"µ/ /4 • !" / /4 •20 •CLOJ>QF•PQFPH>KG>•"FS5 •+Å#% •+Å#% •+Å •4+ •(Å#% •20 •MOBAS>G>•"FS5 •+Å 4+•DI>P?L •(Å#%•PIFHB •MLAMOQ•WSLŖKF•PFPQBJ•0QBOBL •"LI?V•"FDFQ>I •O>AFGPHF•PMOBGBJKFH•/"0•$+ • AFDFQ>IBK ••MLPQ>G •SELAF•25•', •+Å•*FKH• •JJ •FWELAF•0@>OQ •HLJMLKBKQKF •!3 0 •AFDFQ>IKF• !L>U•>SAFL •>K>ILDKF•>SAFL • •JJ•W>•PIRĒ>IHB Redna cena: 129,00 EUR

FWELAK>•JLŖ•/+0•U••4 •MOBAS>G>KGB•!" •+Å •4+ •O>AFGPHF•PMOBGBJKFH•/"0•$+ •AFDFQ>IBK • •MLPQ>G •LAIFŖBK•ILRAKBPP•FK•BKLPQ>SK>•HLKQOLI>•SFPLHFE KFWHFE•QLKLS •20 •MOBAS>G>•+Å 4+ •SELA•RU•'K •FWELA•*FKB•-RQ•W>•PIRĒ>IHB • •JJ•WSLŖKFHF•P•MLWI>ŖBKFJF•MOFHIGRŖHF•W>•J>KGĒB• FWDR?B •JBJ?O>KB•SFPLHL•QLK@BS•FW•PSFIK>QB•MOBGB•W>DLQ>SIG>GL•G>PBK•FK•AFK>JFŖBK•WSLH •ABPFDK• komponente Hi-End, Aluminij, budilka, samodejen izklop Redna cena: 299,00 EUR

99,90 EUR

Glasbeni stolp Sharp XLE1H

JFKF•&F $F•W>•MOBAS>G>KGB•PHI>A?•JM•MOBH•MLSBW>SB•20 ••4 •20 •!" •PMOBGBJKFH•$+ + •>SAFL• SELA •A>IGFKPHF•RMO>SIG>IKFH •POB?OKB•?>OSB •PHI>A?B•JM•MOBAS>G>GQB•S•WSLHR•LAIFŖKB•H>HLSLPQF • BKLPQ>SKL•MOFHIGRŖFQB•AFDFQ>IKF•MOBAS>G>IKFH•DI>P?B •PMOBGBJKFH•$+ +•W>•SBŖGL•FW?FOL•MOF•MLPIRĒ>KGR

20 •PMOBAKGF•MOFHILM•W>•KBMLPOBABK•SELA•MOBKLPKB•JBAFGPHB•K>MO>SB •!"•FK•!" +Å 4+•MOBAS>G>KGB • $+ /"0•PMOBGBJKFH•P••MOBAK>PQ>SFQS>JF •WSLŖKFH•P•ĒFOLHFJ•O>WMLKLJ ••MOBAK>PQ>SIGBKF•K>ŖFKF• FWO>SK>I@>•BNR>IFWBO •5 00•WSLŖK>•CRKH@FG> •QBē>•WSLŖKFHLS• •HD •SBIFH•*!"•W>PILK•W•ROL • •IBQF•D>O>K@FG> Redna cena: 89,99 EUR

69,99 EUR

9,99 EUR

Glasbeni stolp Silva Schneider chneiderr SMP 120 USB

1@CHIRJNËUNCDM@ËTQ@Ë$UDQSNMD•#" !*1

O>AFL•2)4 +4 ••4•Å+Å- •+Å•!" •H>PBQLCLK •20 •SELA •SQFŖKF@>•W>•PIRĒ>IHB •A>IGFKPHF• upravljalec Redna cena: 79,99 EUR

MOFH>W•HLIBA>OG>•A>K• •JBPB@• •A>K•S•QBAKR •JLēKLPQ•K>PQ>SFQSB•ASLGKBD>•Ŗ>P>•FK•ASLGKBD>• >I>OJ> •MOFH>W•Ŗ>P>•• ••ROKF•LPSBQIFQBS•W>PILK> •AOBJBē •KLQO>KG>•QBJMBO>QRO>• •JBOFQBS•PB• FWS>G>•K>•DI>SKF•BKLQF •MOFH>W•AKBS>•S•QBAKR•S••GBWFHFE •JLēBK•FW?LO•BKLQB•JBOGBKG>

Glasbeni stolp Sony•!+1•$5 $5

12,99 EUR Radioura Philips•( ĒQBSFIŖKF•*!" •MOFH>WRGB•QOBKRQKF•Ŗ>P•FK•K>PQ>SFQBS•>I>OJ> •O>AFL •?RGBKGB••ROKF•>I>OJ•W• ?OBKŖ>KGBJ•>IF•O>AFGBJ •?RGBKGB•P•MLKLSFQSFGL •FWHILMKF•Ŗ>PLSKFH

12

79,99 EUR

9,99 9 EUR 1@CHNËATCHKJ@Ë2HKU@Ë2BGMDHCDQ•2/• CDQ•2/• Q ?RGBKGB•W•O>AFBJ•>IF•QLKPHFJ•PFDK>ILJ •MLK>SIG>GLŖB•?RGBKGB •0BBM•QFJBO •LJOBēKL•>IF•?>QBOFGPHL• K>M>G>KGB •K>•SLIGL•S•SBŖ•?>OS>E Redna cena: 10,99 EUR


69,90 EUR Radio Philips AZ1850 s CD predvajalnikom •MOBAS>G>KGB•CLOJ>QLS•!" •!" / /4 •+Å •4+ •!"•SPQ>SIG>KGB•LA•WDLO>G • MOLDO>JFO>KGB•MLPKBQHLS•AL• •MOFH>WLS>IKFH•*!" •20 •MOFHIGRŖBH •JLŖ•WSLŖKFHLS•/+0•U••4 • PFPQBJPHF•WSLŖKFHF Redna cena: 74,90 EUR

69,90 EUR 1@CHNJ@RDSNENMË2NMX•!$"•0!Å s CD predvajalnikom •MOBKLPKF•AFDFQ>IKF•O>AFLH>PBQLCLK•P•!" GBJ •MOBAS>G>KGB•!" GBS•P• PHI>A?>JF•JM • •4• • •4•PQBOBL•/+0 •PMOBGBJKFH•$+ + •>SAFL•SELA •MOBAS>G>KGB•!" / CD-RW, MEGA BASS

59,99 99 EUR

49,99 EUR

/QDMNRMHËQ@CHNJ@RDSNENMË2HKU@Ë2BGMDHCDQ MPC 250 USB

Radio Silva Schneider MPC 115

s CD predvajalnikom •AFDFQ>IKF•MOFH>W•O>AFGPHFE•COBHSBK@ ••WSLŖKFHLS ••4•Å+Å- •!" +Å •20 • H>PBQLCLK •SQFŖKF@>•W>•PIRĒ>IHB •LJOBēKL•>IF•?>QBOFGPHL•K>M>G>KGB •K>•SLIGL•SBŖ•?>OS

Redna cena: 66,99 EUR

s CD MP3 predvajalnikom ••PMLJFKPHFE•JBPQ •>RQLPQLM•H>PBQLCLK •MOFHIGRŖBH•W>•PIRĒ>IHB • 25 •20 •MOFHIGRŖBH •K>•SLIGL•S•SBŖ•?>OS>E Redna cena: 61,99 EUR

34,99 EUR R /QDMNRMHËQ@CHNJ@RDSNENMË2HKU@Ë2BGMDHCDQ•Å!"•• s CD predvajalnikom •O>AFL•2)4 +4 •!" / !" /4 •>RQLPQLM•H>PBQLCLK •SQFŖKF@>•W>•PIRĒ>IHB • LJOBēKL•>IF•?>QBOFGPHL•K>M>G>KGB •K>•SLIGL•S•SBŖ•?>OS>E Redna cena: 38,99 EUR

19,99 EUR Radio Silva Schneider M 280 TR O>AFL•2)3 +4 •SQFŖKFŖ>•W>•PIRĒ>IHB •K>M>G>KGB•LJOBēKL•FK•?>QBOFGPHL •QBIBPHLMPH>•>KQBK> •K>•SLIGL• S•SBŖ•?>OS>E

13


OD

DO

G.MB

53,99 EUR iPod Shuffle 6G •% •MOBAS>G>•CLOJ>QB•! •+Å •+Å•3 / •2"' *# •'$$ •43•SWAēIGFSLPQ• ?>QBOFGB•AL••RO •K>•SLIGL•S•SBŖ•?>OS>E

166,99 EUR iPod Nano 6G •% ••?>OSB •W>PILK• •@J•1$1•W>PILK •ILŖIFSLPQ••U• •>@@BIBOLJBQBO •MOBAS>G>• CLOJ>QB•! •&# ! •+Å •+Å•3 / •2"' *# •'$$ •43 •SWAOēGFSLPQ•?>QBOFG>•AL• •RO•MOBAS>G> •K>•SLIGL•S•SBŖ•?>OS>E ,>•SLIGL•S•!BKQOFE•1BEKFHB•+>OF?LO •)LMBO•FK•ŕOKRŖB •3•LPQ>IFE• !BKQOFE•1BEKFHB•ML•K>OLŖFIR

249,99 EUR iPod Touch•% •% •W>PILK• •@J •ILŖIGFSLPQ••U• • IRBQLLQE• •4FOBIBPP• % , • H>JBO>•&"•Å •>@@BIBOLJBQBO •MLAMFO>•CLOJ>QB•! •&# ! •+Å •+Å•3 / • 2"' *# •'$$ •43 •H>M>@FQBQ>•?>QBOFGB•AL••RO•MOBAS>G>KG>••2"'- •AL•RO• MOBAS>G>KG>•3'"#- ,>•SLIGL•S•!BKQOFE•1BEKFHB•+>OF?LO •)LMBO•FK•ŕOKRŖB •3•LPQ>IFE• !BKQOFE•1BEKFHB•ML•K>OLŖFIR

14

,>•SLIGL•S•!BKQOFE•1BEKFHB•+>OF?LO •)LMBO•FK•ŕOKRŖB •3•LPQ>IFE• !BKQOFE•1BEKFHB•ML•K>OLŖFIR

Simbolna slika


.0'1*3&,'2#ȧ,svetu!! )?HȧL?HȧNMŖLCKȧXȧ+.ȧ predvajalnikom?

19,99 EUR ,/ËOQDCU@I@KMHJË4MHSDC•+ŕ SDO>GBK•*!"•!01,•W>PILK•AF>DLK>IB• •@J •SDO>GBK>• baterija za ponovno polnjenje, kapaciteta spomina •% •MOBAS>G>KGB•+3•A>QLQBH •MLAMOQB•DI>P?BKB• datoteke MP3, WMA, WMV, ASF, WAV, predvajanje CLQLDO>ȳG•(Å% • +ŕFK•%'$•CRKH@FG>•AFHQ>CLK> •# ?LLH • MOBAS>G>KGB•QBHPQ>•W>•+Å•MOBAS>G>KGB•IVOF@ •#.• K>PQ>SFQSB •DO>ȳŖKF•RMLO>?KFĒHF•SJBPKFH •MOFILēBK•20 • H>?BI•FK•PIRĒ>IHB Redna cena: 22,99 EUR

)>HL• H>G• đB• +Å• MOBAS>G>IKFHF• S>J• A>GBGL• PSL?LAL• DF?>KG> • 7• S>ĒL•MOFIGR?IGBKL•DI>P?L•I>EHL•DOBPQB•H>JLOHLIF •ÅLPIRĒ>QB•GL•I>EHL• K>•PMOBELAR •K>•>SQL?RPR •K>•MLPQ>G>IFĒŖR •u•+Å•MOBAS>G>IKFH•M>• S>J•MOFK>Ē>•ĒB•SBŖ •0SLGB•MOFIGR?IGBKB•SFABL•PMLQB •ALJ>ŖB•ȳIJPHB• MLPKBQHB•>IF•@BIL•ȳIJB•PF•I>EHL•LDIBA>QB•HGBOHLIF

54,99 EUR ,/ËOQDCU@I@KMHJË Philips•03 #)

Ë

Ë

Ë

Ë

MOBAS>G>•CLOJ>QB•+Å •+Å •4+ •43 •$*! •Å# • (Å#% • +Å •H>M>@FQBQ>••% • •@J•?>OSKF•*!"•W>PILK • U•QLŖH •$RII•0LRKA•W>•FW?LIGĒ>KL•>HRPQFŖKL• ALēFSBQGB•WSLH> •/"0•$+ O>AFGPHF•PMOBGBJKFH•P•PKBJ>IKFHLJ•FK••MOLDO>JPHFJF•JBPQF • EFQOL•MLIKGBKGB•MOBH•20 •*F ÅL•>HRJRI>QLO••JE •SDO>GBK•>HRJRI>QLO•W>DLQ>SIG>•AL••RO• MOBAS>G>KG>•DI>P?B •AL••RO•SFAB> •PFKEOLKFW>@FG>•P•MOLDO>JLJ•ÅEFIFMP•0LKD?FOA •MLAMLO>•W>• *FHB+RPF@ •AFDFQ>I RAF?IB •MOFILēBKB•H>HLSLPQKB•PIRĒ>IHB•6•W•JBEHFJF•SILēHF

89,99 EUR /QDMNRM@ËYUNŜM@ËONRS@I@Ë/GHKHOR DS3500 W>•MOBAS>G>IKFH•FÅELKB •'MLA•FK•FÅ>A • IRBQLLQE •?>QBOFGPHL•U•*/ ••FK•LJOBēKL•K>M>G>KGB •WSLH• AFD •LG>ŖBS>IKFH>•/+0••4 •" •LAIFŖKF•WSLŖKF•BCBHQF•W>•SFABLFDOB•MOBH• IRBQLLQE •J>DKBQKL• LHILMIGBK •KB•PMOBGBJ>•FKQBOCBOBK@•JL?FIKFE•QBIBCLKLS•FK•LPQ>IFE•K>MO>S •SELA•25•', • •JJ •20 • Å!•*FKH•W>•PFKEOLKFW>@FGL•A>QLQBH •>MIFH>@FG>•ÅŕPQLOB•$FABIFL •MOFHILM•MOBAS>G>IKFHLS•S•W>ĒŖFQKF• torbici Redna cena: 99,99 EUR

--35%

29,99 EUR ,/ËOQDCU@I@KMHJËË Silva Schneider•+ŕ

Ë

4+ ••% MLJKFIKFH •?>OSKF•*!"•MOFH>WLS>IKFH • USB 2.0 prenos podatkov s PC- ja, do 10 ur audio MOBAS>G>KG> •FKQBDOFO>K>•HHR•?>QBOFG> •MOFH>W•K>• W>PILKR•S•SBŖFE•GBWFHFE •CRKH@FG>•AFHQ>CLK •PQBOBL• PIRĒ>IHB •20 Redna cena: 39,99 EUR

19,99 EUR ,HMHË,/ËOQDCU@I@KMHJË2VDDW Clip MP3 predvajalnik s sponoko za enostavno pritrditev, enostavna uporaba, primerno ta rekreativce, SDO>GBK•PMLJFK••% •CLOJ>QF•MOBAS>G>KG>•+Å •SDO>GBK>•?>QBOFG>•W>•MLKLSKL•MLIKGBKGB •PIRĒ>IHB • *BA•FKAFH>QLO •20 •MOFHILM •SBŖ•?>OS Redna cena: 30,99 EUR

24,99 EUR 55,00 EUR ,/ËOQDCU@I@KMHJË2NMX•,4 7 $ •% •+Å MOBAS>G>IKFH•20 •4*)+,j•P•PMOBGBJKFHLJ•$+ • >OSFQ•FK•HLJM>HQBK•PMOBGBJKFH•$+ • neposredni USB in nova zaponka

,/ËOQDCU@I@KMHJË2VDDW•+ŕ H>M>@FQBQ>•PMLJFK>••% •*!"•W>PILK•AF>DLK>IB• •@J •PMLKH>•W>•M>P •MLAMOQF•CLOJ>QF• MOBAS>G>KG>•+Å •4+•FK•43 •LPSBQIGBK•*!"•W>PILK •'"•1>D•CRKH@FG>•MOFH>W•FKCLOJ>@FG•+Å• A>QLQBHB •SDO>GBK>•?>QBOFG>•W>•MLKLSKL•MLIKGBKGB•*F MLIV••JE •MOBASFABKF•Ŗ>P•KBMOBHFKGBKBD>• MOBAS>G>KG>•P•MLIKL•?>QBOFGL••RO •FKAFH>QLO•PQ>KG>•?>QBOFGB•MLIKBKGB •MOFH>W•MLIKB•?>QBOFGB •MOFH>W• MO>WKB•?>QBOFGB •SBŖ•?>OS Redna cena: 34,99 EUR

15


OD

DO

159,00 EUR 149,00 EUR -@UHF@BHIRJ@ËM@OQ@U@Ë&@QLHM•,ňSF• >SQLJL?FIPH>•K>SFD>@FGPH>•K>MO>S>•P•ĒFOLHFJ•W>PILKLJ•FK•H>OQLDO>ȳGL•SWELAKB•#SOLMB•QRAF• 0ILSBKFG> •&OS>ĒH> •0O?FG> • AKBSK>•D>O>K@FG>•BKB•?OBWMI>ŖKB•MLPLAL?FQSB•H>OQ Redna cena: 159,00 EUR

-@UHF@BHIRJ@ËM@OQ@U@Ë,HNË,NNU•0MFOFQ••$RII•#ROLMB ŕRABē•S•J>IBJ•?F•JR•I>EHL•OBHIF •SOERKPH>•%Å0•K>MO>S>•W•FWOBAKL•SBIFHFJ•ĒQBSFILJ•CRKH@FG•S•PSLGF• H>QBDLOFGF •ÅLKRG>•S>J••@J•AF>DLK>IL•W>PILK> •H>OQLDO>ȳGL•#SOLMB•W••AOē>S>JF•FK•MLAOL?KL• MLHOFQLPQGL•0ILSBKFGB•FK•&OS>ĒHB •"•CLQL•MOFH>W•MO>SBD>•SLWKBD>•M>PR•SBŖGFE•HOFēFĒŖ•FK•PQ>S? •1+!•*FSB• 1O>ȵ@•MOBJFRJ•PMOBGBJKFH•W>•MOLJBQKB•FKCLOJ>@FGB •Å>OHFKD•PPFPQ>K@B•MLJLŖ•MOF•M>OHFO>KGR •MLQLS>IKF• SLAFŖF • IRBQLLQE•u• OBWMI>ŖKB•MLPLAL?FQSB••JBPB@BSà Redna cena: 169,00 EUR

--20%

249,99 EUR -@UHF@BHIRJ@ËM@OQ@U@Ë,HNË,NNU•0MFOFQ••$RII•#ROLMB 3OERKPH>•%Å0•K>MO>S>•W•FWOBAKL•SBIFHFJ•ĒQBSFILJ•CRKH@FG •ÅLKRG>•S>J•H>O• @J•SBIFHL•AF>DLK>IL• W>PILK> •H>OQLDO>ȳGL•#SOLMB•W••AOē>S>JF•FK•MLAOL?KL•MLHOFQLPQGL•0ILSBKFGB•FK•&OS>ĒHB •"•CLQL• MOFH>W•MO>SBD>•SLWKBD>•M>PR•SBŖGFE•HOFēFĒŖ•FK•PQ>S? •1+!•*FSB•1O>ȵ@•MOBJFRJ•PMOBGBJKFH•W>• MOLJBQKB•FKCLOJ>@FGB •LM@FGPHL•QOR@H•JLAB•CRKH@FGL•W>•QLSLOK>•SLWFI> •3•SELA•S>J•LJLDLŖ>• LDIBA•ȳIJLS•>IF•MOFHILM•SWSO>QKB•H>JBOB •Å>OHFKD•PPFPQ>K@B•MLJLŖ•MOF•M>OHFO>KGR •.RF@H•0MBII• QFMHLSKF@>•S>J•SK>MOBG•MLKRG>•JLēKB•OBWRIQ>QB •ÅLQLS>IKF•SLAFŖF • IRBQLLQE•u• OBWMI>ŖKB• MLPLAL?FQSB••JBPB@BSÕ Redna cena: 269,99 EUR

12,99 EUR 4MHUDQY@KDMËMNRHKMHJ KMHJ KM W>•K>SFD>@FGPHB•K>MO>SB •+Å MOBAS>G>IKFHB •JL?FIKB•QBIBCLKB•FK•Å" •W•O>WQBDIGFSFJF•FK•MLJFŖKFJF• ŖBIGRPQJF •MOFJBOKL•W>•K>MO>SB•HF•PL•ĒFOLHB•JBA• •@J •?OBWJBGKB•JLēKLPQF•JLKQ>ēB•KLPFI@>•S• S>ĒBJ•>SQLJL?FIR•>IF•K>•JFWF •ALA>K•QRAF•LHSFO•W>•PIFHB• •U• •@J Redna cena: 16,99 EUR

16

79,99 EUR -@UHF@BHIRJ@ËM@OQ@U@Ë,HNË,NNU @OQ@ OQ@U@ U@Ë,HN HN N ,NN NNU M M300 30 3 00 A Ad Adriatic drirattic Tour Tou our W>PILK• •@J• y•K>•ALQFH•L?ŖRQIGFS •JBKFGF•S•0ILSBKPHBJ•GBWFHR •FKCLOJ>@FGB•L•QODLSFK>E • ALQFH• H•L? L?ŖŖ RQI RQIGFS GFS •J JBKF BKFGFGF•S•0ILSBBKPHBJ J GBWFH WFHR • R •FKC FK LOJ J>@F >@FGB• GB•L•Q L• ODLLSFKK L•Q QROFPQFŖKFE•QLŖH>E •ELQBIFE •?>OFE •K>HRMLS>IKFE•POBAFĒŖFE •H>JMFE•

•LMLW>OG>KGB•L?•MOBHLO>ŖFQSF• BIFE • •?>OFFE •K>HH RM RMLLS>I S KFE FE PO POBA BAF AFĒŖF ĒŖFE •H>J JMFFE•

•LMLW>O E >OG>K >O G>KGB G>K GB•L?• GB• L? MOBB LJBGFQSB•EFQOLPQF•FK•L•ȳHPKFE•O>A>OGFE•QBO•SBOGBQKFE•ILH>@FG>E•O>A>OG> •MLAOL?KF•WBJIGBSFAF•AOF>QF@• ȳ HHPKKFE•O>A>OG >OGFE• FE•QBO QBO SB SBOGB OGBQKFE•IILH> LH>@FGFG>E• > O>A O>A>OG >A>OG >A OG> • > MLA > • MLAOL? OL?KF• L??KF•WBJ WBJIGB BJIGB IGBSF SFA OBDFGB•0ILSBKFG> •&OS>ĒH> • F& •ŕ% •0O?FG>•FK• S>ĒHH> FF& •

•ŕ%

ŕ 0O?FG ?FGG>•FK• > FK• K LID>OFG> •,LS>•CRKH@FG>•³*>KB•%RFA>K@By•S>J•MLJ>D>• LIDD>OFG> •, , LS LS> S> > CRKH@ CRKH@ H@FG •³*>KB H@FG> KB %R %RFA> FA>K@B K@B MOF•FW?FOF•MO>SBD>•SLWKBD>•M>PR•K>•SBŖM>PLSKF@>E •K>•SLIGR•PL•S>J•?OBWMI>ŖKB•MLPLAL?FQSF• LWK WKBDD>•M>P WKB >•M>P M R•K>•SSB ŖMM>PLLSKF SKF@> @> >EE

> E •K

•K> K>•S > SLI LIGIGR•P LIG R P S>J R•PL•S J•?OBWMI J•?OB WMI> >ŖKB•M >ŖK B• LPL WBJIGBSFALS•MOSL•IBQL•RMLO>?B•K>SFD>@FGPHB•K>MO>SB •%>O>K@FG>••JBPB@BS IBQ BQL Q RMLO> O>?B• ? K> ?B K>SFD>@FGGPHBB K> >MO> >SB S %> SB

>O>KK@FGG>• > •JBPB BPBB@BS Redna cena: 99,99 , 99 EU EUR U UR

6,99 EUR Torbica Dots W>•K>SFD>@FGL •RKFSBOW>IK>•QLO?F@>•W>•K>SFD>@FGPHF•PFPQBJ •W>MFO>KGB•W•W>AODL •QO>H•W>•MOBK>Ē>KGB • KLQO>KGB•JBOB••U• •U• •@J •J>QBOF>I•#3•SLALQBPKL •SBŖ•?>OS Redna cena: 9,99 EUR


VARUJE VAS, VARUJE VAŠ AVTO, VARUJE VAŠO DENARNICO ...

Elektronski sovoznik Explorer Co-pilot 129,90 EUR

#UMILOBO• !L MFILQ• GB• BIBHQOLKPHF• PLSLWKFH • KF• K>SFD>@FGPH>• K>MO>S> • 0• MLJLŖGL• %Å0 >• LMLW>OG>• K>• • ALILŖBK>• JBPQ> • HF• PL• KBS>OK>• S• PJFPIR• SLēKGB• ŖOKB•QLŖHB •KBW>S>OLS>KF•ēBIBWKFĒHF•MOBELAF •KBS>OKF•LSFKHF •KBS>OKF•LAPBHF •DO?FKB •RAOQFKB •WDLĒŖBK•MOLJBQ•>IF •HF•PL•KBS>OK>•S•PJFPIR•H>WKLS>KG> • PQ>@FLK>OKF• O>A>OGF • PBH@FGPHF• O>A>OGF • @LKB• RJFOGBKBD>• MOLJBQ> • ĒLIB • ?LIKF@B • QBO• JBPQ>• HGBO• MLIF@FG>• SOĒF• JBOFQSB• >IF• HLKQOLIB • 'J>• AL?OL• LPSBQIGBK• KRJBOFŖBK•W>PILK •HF•K>•MOBMOLPQ•K>ŖFK•SLWKFHR•MOFH>WRGB •SPB•W>KG•MLJBJ?KB•FKCLOJ>@FGB •%O>ȳHB•KF •HBO•IB•Q>•MOBSBŖ•FK•MOBKBS>OKL•PMBIGRGB•MLWLOKLPQ• SLWKFH>•P•@BPQB•K>•W>PILK • FPQSBKF•BIBJBKQ•LMLW>OG>KG>•GB•DI>PLSK>•HLJRKFH>@FG> •ÅOFGBQBK•ēBKPHF•DI>P •S>P•S•PILSBKĒŖFKF•L?SBĒŖ>•FK•ML•MLQOB?F•LMLW>OG>• K>•ALD>G>KGB•K>•@BPQF•FK•L?•KGBG •3PB•QL •MOBASPBJ•MO>SLŖ>PKL•FK•?OBW•M>KFHB•LA••AL••J•MOBA•KBS>OKLPQGL•>IF•MLIF@FGPHL•HLKQOLIL •,>•Q>•K>ŖFK• LJLDLŖ>•FK•PMLA?RG>•SLWKFH>•K>•MO>SLŖ>PKL •HLOBHQKL•FK•RŖFKHLSFQL•O>SK>KGB•S•MOLJBQR •7>QL•K>MO>SL•QRAF•FJBKRGBJL•PLSLWKFH • !CL?ȧAM NGJMR?ȧHCȧNP?TȧQKCĒL?ȧTȧNPGKCPH?TGȧQȧRPCLSRLMȧTGĒGLMȧI?XLG ȧIGȧQGȧHMȧJ?FIMȧNPGQJSēGRC ȧX?P?BGȧK?HFLCȧLCN?XJHGTMQRGȧ?JGȧTȧRPCLSRISȧ P?XNMQ?HCLMQRGȧGNB

IZPOSOJA NAVIGACIJSKIH NAPRAV IZKORISTITE Dnevni najem samo 3 EUR

5 % popust -@ȧTQ?HȧȧBLCTLCKȧL?HCKSȧ J?FIMȧNPGȧL?ISNSȧI?RCPCIMJGȧ L?TGE?AGHQICȧL?NP?TCȧGXȧNMLSB@Cȧ prodajalne izkoristite dodatni ȧϡȧNMNSQR

aK>GBJGBJLĒBK ALK>GSBŕ AKF

Garmin•,ňSF• I?PRMEP?ȏH?ȧ4XFMBLCȧ#TPMNCȧXȧϡȧNMIPGRHCKȧ 1JMTCLGHC ȧ&PT?ĒICȧGLȧ1P@GHC ȧ|*?LCȧQQGQR} ȧ BLCTL?ȧ E?P?LAGH?ȧNMQMBM@GRTCȧI?PRMEP?ȏHC ȧ#AM0MSRCȧGXP?ŖSLȧ T?PŖLCȧNMRG ȧDSLIAGH?ȧ|KW2PCLBQ} ȧQJMTCLQIGȧKCLGHG ȧ KMēLMQRȧBMēGTJHCLHQIGFȧL?BEP?BCLHȧI?PRMEP?ȏHC Redna cena: 129,00 EUR

Garmin ,ňSF••*1 ĒGPMIȧX?QJMLȧGLȧI?PRMEP?ȏH?ȧȧBPē?Tȧ#TPMNCȧXȧϡȧNMIPGRHCKȧ 1JMTCLGHC ȧ&PT?ĒICȧGLȧ1P@GHC ȧ JSRMMRFȧX?ȧNPMQRMPMŖLMȧ RCJCDMLGP?LHC ȧDMRMȧNPGI?XȧMBACNMTȧ?TRMACQR ȧ|*?LCȧQQGQR} ȧ 2+!ȧQNPCHCKLGIȧNPMKCRLGFȧM@TCQRGJ ȧ BLCTL?ȧE?P?LAGH?ȧ NMQMBM@GRTCȧI?PRMEP?ȏHC ȧ#AM0MSRCȧGXP?ŖSLȧT?PŖLCȧNMRG ȧ KMēLMQRȧBMēGTJHCLHQIGFȧL?BEP?BCLHȧI?PRMEP?ȏHC Redna cena: 219,00 EUR

Mio Moov•+•#ROLMB•ÅIRP

aWKBPBHS>OđŕFKB ob prevzemu 100 EURađQBSFILK>SFD>@FGW> izposojo je omejeno ȧAKȧ ȧL?ȧBMRGIȧM@ŖSRJHGTȧX?QJML ȧ QJMTCLQIGȧKCLG ȧNPCBL?JMēCLMȧȧKGM ȧ .-'ȧRMŖI ȧ*MA?Jȧ1C?PAFȧRCFLMJMEGH? ȧ |J?LCȧ?QQGQR|ȧP?XNMPCH?LHCȧNMȧN?QMTGFȧ L?ȧTCŖN?QMTLGA?F ȧM@TCĒŖ?ȧMȧP?B?PHGFȧGLȧ MNMX?PH?ȧNPCIMP?ŖRCTȧMKCHGRTCȧFGRPMQRG ȧ NPCBL?JMēCLCȧNMBPM@LCȧI?PRCȧȧBPē?Tȧ #TPMNCȧGLȧBPG?ȧPCEGHC Redna cena: 149,99 EUR

,?ȧTMJHMȧTȧ+ȧ!CLRCPȧRCFLGICȧ)MNCPȧ ȧ ȧȧ ȧ+ȧ!CLRCPȧRCFLGICȧ GLȧEP?BLHCȧŕPLSŖCȧ ȧ ȧȧ, +ȧ!CLRCPȧRCFLGICȧGLȧEP?BLHCȧ.RSHȧ ȧ ȧȧȧGLȧ+ȧ!CLRCPȧRCFLGICȧ+?PG@MPȧ ȧ ȧȧ

17


AÄ‘

OD

DO

LG T310 COOKIE STYLE

559,99 EUR /@LDSMHËLTKSHLDCHIRJHËË Ë mobilni telefon HTC Sensation

--23%

18

je narejen po vrhunskih oblikovalskih merilih in predstavlja ja K>GKLSBGĒL•O>WIFŖF@L•RMLO>?KFĒHBD>•SJBPKFH>•&1!• Sense, ki v ospredje postavlja preprosto in bolj naravno RMLO>?KFĒHL•FWHRĒKGL •7>••SOERKPHL•JRIQFJBAFGPHL•FWHRĒKGL• L MLPHO?F•SBIFH• •@J•SFPLHLOBPLIR@FGPHF•&"•W>PILK • L?ŖRQIGFS•K>•ALQFH •WJLDIGFS• •%&W •ASLGBAOKF•MOL@BPLO • K>GKLSBGĒF•LMBO>@FGPHF•PFPQBJ•KAOLFA• •QBO•K>GKLSBGĒF• HTC Sense 3.0 vmesnik v slovenskem jeziku. Redna cena: 640,00 EUR

76,99 EUR

299,99 EUR

Mobilni telefon Sony Ericsson Cedar

Mobilni telefon HTC ChaCha aCh Cha a

JL?FIKF•QBIBCLK•W>•HRM@B •HF•FĒŖBGL•BKLPQ>SKL•MLSBWIGFSLPQ• W>•ALPQLMKL•@BKL •!BA>O•GB•FAB>IKF•QBIBCLK•W>•HRM@B •HF•ēBIFGL• MLMLIKL•O>SKLQBēGB•JBA•MLPILSKL•FK•AORē?BKL•K>MO>SL Redna cena: 99,99 EUR

GB•MOSF•QBIBCLK •K>OBGBK•W>QL •A>•RMLO>?KFHLJ•MLKRAF•ŖFJ•?LIG•MOFPQKL•FWHRĒKGL•MOF•O>?F•$>@B?LLH> •3DO>GBK•FJ>•$>@B?LLH•DRJ? •P• ? H A Ŗ ? IG Q F H Ē G F ?F ?F $ ? H 3 G F $ ? H ? H>QBOFJ•I>EHL•RMLO>?KFHF•EFQOL•FK•BKLPQ>SKL•ALPQLM>GL•AL•MOFIGR?IGBKBD>•AORē?BKBD>•LJOBēG> •&1!•!E>!E>•S•BIBD>KQKF•L?IFHF•WAORēRGB• ȳWFŖKL•QFMHLSKF@L •W>PILK•K>•ALQFH •K>GKLSBGĒF•LMBO>@FGPHF•PFPQBJ•KAOLFA• •QBO•&1!•0BKPB•SJBPKFH•S•PILSBKPHBJ•GBWFHR

Redna cena: 350,00 EUR


+- '*,'ȧ 2#*#$-,'

79,00 EUR C2-01

29,90 EUR 169,00 EUR C5-03 -TGȧXCKJHCTGBG, 3D prikaz MLSBW>S>•S•PMIBQ•MOBHL•EFQOBD>• LJOBēG>• •%•>IF•ALPQLMKB• QLŖHB•4F $F • •@J•W>PILK • fotoaparat 5 milijoni slikovnih pik Redna cena: 209,00 EUR

1800 ?>OSKF•W>PILK••U••MFH • •H•?>OS •HLIBA>O •LMLJKFHF • budilka, SMS, radio UKV, svetilka, zvocnik za prostorocno HIF@>KGB • •+&W Redna cena: 34,90 EUR

prenos podatkov preko povezave 3G, zaslon velikosti 5,1 cm, hitro dostopajte do priljubljenih PQLOFQBS•-SF•W•SDO>GBKFJ• ?OPH>IKFHLJ •CLQL>M>O>QLJ H>JBO>•W•ILŖIGFSLPQGL• •JFIFGLK>• slikovnih pik, kartica microSD WJLDIGFSLPQF•AL••% •ŖOK Redna cena: 89,00 EUR

419,00 EUR 5  •@J•SBIFH•W>PILK •BAFKPQSBK•ABPFDK •&"•FDOB•FK• DI>P?> •# MLĒQ>•FK•AORē>?K>•LJOBēG> •MLMLIKLJ>• MOFI>DLAIGFSF•ALJ>ŖF•W>PILKF •LAGBJ•MLĒQB•S•OB>IKBJ• Ŗ>PR •MLPLAL?FQSB•S•ēFSL• •?OBWMI>ŖK>•%Å0• K>SFD>@FG> •?OBWPHO?KL•?OPH>KGB•ML•PMIBQR •PMIBQK>• 13•K>•W>EQBSL• ! •!,,

 Redna cena: 489,00 EUR

649,90 ǣ

179,00 ǣ

99,90 ǣ

25,90 ǣ 19


AÄ‘

OD

DO

G.FMLC 4 a• a• a• a• a• a• a• a• a• a• a• a• a• • • • • • a• a•

Dim. v/ť/g):• •U• •U• •JJ 2Cē?••D 4CJGIMQR 16 Gb Zaslon: 3,5� Retina Display Resolucija:••5•••ÅMF )MLRP?QR• 5GPCJCQQ• • % , JSCRMMRF 2.1 3+21 &1". &13. Ȋ%1+ #"%# %.1 AACJCPMKCRCP Predvaja Formate:•! •+Å •+Å •+-3 •+Å#% •• • MP3 VBR, AVI 4XBPēJHGTMQRȊ ?RCPGHC •2O•ÅOBHL•%•ÅLDLSLO

•2O•ÅOBHL•%•ÅLDLSLO 300 Ur V Pripravljenosti •2O•ÅOBHL•%•'KQBOKBQ •2O•ÅOBHL•4F $F•'KQBOKBQ 10 Ur Video Predvajanja •2O•RAFL•ÅOBAS>G>KG> )?KCP?•&A•0KBJ>KGB•Å ••+MFU •*BA•$I>PE %?P?LAGH? 12 Mesecev

649,99 EUR

16,99 EUR

20

29,99 EUR

!KTDSNNSGĂ‹RKTĘ@KJ@Ă‹)@AQ@• @AQ@ 1

1@CHIRJ@ËONRS@I@Ë Motorola•41•1

GB•I>EH>•PIRĒ>IH>•HLJM>QF?FIK>•W•SPBJF•WK>JH>JF•JL?FIKFHLS•P• MLAMLOL• IRBQLLQE •MLK>Ē>•PB•W•FWOBAKL•WJLDIGFSL•?>QBOFGL •HF•WAOēF• H>O••RO•MLDLSLO>•FK•GB•S•MOFMO>SIGBKLPQF•SBŖ•HLQ••AKF Redna cena: 19,99 EUR

ALPBD•MLPQ>GB•GB•AL••HJ •W•BKFJ• polnjenjem posamezna postaja WAOēF•H>O••RO Redna cena: 34,99 EUR

14,90 0 EUR

2,99 EUR

Torbica za gsm Valenta

2.7Ă‹MNF@UHĹœJ@

K>OBGBK>•FW•HS>IFQBQKBD>•RPKG>•FK•GB•I>EHL•MO>SF•JLAKF•ALA>QBH •

RPQOBW>•W>•SBŖ•JLABILS•QBIBCLK>

JLAKB•?>OS>PQB•KLD>SFŖHB•W•O>WIFŖKFJF• ŖKFJ KFJFF• motivi za telefon, MP3 predvajalnik ik


.0'1*3&,'2#ȧ,svetu! .SQRGRCȧQCȧP?XT?H?RG Qȧ.+#2,'+'ȧ2#*#$-,' Å>JBQKB•QBIBCLKB•I>EHL•PJ>QO>JL•HLQ•LPB?KB•ēBMKB•O>ŖRK>IKFHB•W•ALA>KFJF••• • CRKH@FG>JF•JL?FIKBD>•QBIBCLK> •P>G•PL•QF•QBIBCLKF•K>S>AKF•O>ŖRK>IKFHF •IB•SBIFHL•J>KGĒF •

•

Å>JBQKF•QBIBCLKF•FJ>GL•K>JBĒŖBK•LMBO>@FGPHF•PFPQBJ •HF•LJLDLŖ>GL•K>JBĒŖ>KGB•ĒQBSFIKFE•>MIFH>@FG•FK• MLPIBAFŖKL•SBŖGL•MOFI>DLAIGFSLPQ•RMLO>?KFHLSFJ•ēBIG>J • $RKH@FGB •H>QBOB•MLAMFO>GL•QF•QBIBCLKF•PL•QRAF•JLēKLPQ•MOB?FO>KG>•FK•ROBG>KG>•B MLĒQB •-ȵ@B•ALHRJBKQLS • %Å0•K>SFD>@FG> •WJLDIGFS•FKQBOKBQKF•?OPH>IKFH•W•4' $'•MLSBW>SLu

21


OD

DO

35,99 EUR !QDYęHŜMHËSDKDENMË/@M@RNMHB KX-TG6511FXB W>•MOFHILM•K>•K>S>AKL•QBIBCLKPHL•IFKFGL•W•LPSBQIGBKL•QFMHLSKF@L•W•JLēKLPQGL•MOFHILM>•AL••PIRĒ>IH • LJLDLŖ>•MOFH>W•ĒQBSFIHB•HIFŖLŖBD> •MOLPQLOLŖKL•QBIBCLKFO>KGB•FK•MLĒFIG>KGB•0+0 PMLOLŖFI •S• PMLJFK•I>EHL•PEO>KFQB••FJBK•FK•ĒQBSFIH •'W?FO>QB•I>EHL•JBA•MBQFJF•K>ŖFKF•WSLKGBKG>•FK•ABPBQFJF• MLIFCLKFŖKFJF•JBILAFG>JF •L?BKBJ•M>•FJ>•QRAF•PSBQIL?KF•FKAFH>QLO•WSLKGBKG> Redna cena: 44,00 EUR

38,99 EUR !QDYUQUHŜMHËSDKDENMË2HDLDMR•%FD>PBQ•0 2HDL 2H DLDM DL DMR R %FD FD>P >PBQ BQ 0 0  Q>GKF@>•W•AL••JFKRQ>JF•PKBJ>IKBD>•Ŗ>P> •ALID•Ŗ>P•MLDLSLO>•AL••RO •LAIFŖK>•&0Å`• KBD>•Ŗ>P> • > •ALI > • AL D•Ŗ>P• >P MLD MLDLSL LSLO>• O>•AL AL• •RO

RO LA LAIFŖ IFŖK>•&0Å 0Å` H>HLSLPQ•WSLH> •BKBODFGPHL•S>OŖBK•#!-•"#!1 •Ŗ>P•MOFMO>SIGBKLPQF•AL••RO •QBIBCLKPHF•FJBKFH• •#!-•"#!1 • Ŗ> Ŗ>P > MO M FMO FMO>SI >SIGBK >SI G LPQ GBK LPQFF•AL AL• L•  •RO RO QB RO QBIBC IBCLKP IBC LKPHF LKP LK HF•FJ HF•FJ FJB J KFH W>•AL••SKLPLS •LPSBQIGBKF•W>PILK •PBWK>J•W>AKGFE••WDOBĒBKFE•HIF@BS•W•A>QRJLJ•FK•Ŗ>PLJ • K •PBWK>J•W>AKGGFE FE• •WDO WDOBĒB BĒBKFE KFE HI HIF@B F@BS•W S •A>QRJLJ•FK•Ŗ>PLJ

SFPLHLH>HLSLPQK>•QFMHLSKF@> •JLēKLPQ•O>WĒFOFQSB•W•AL••PIRĒ>IH>JF •AL••JFKRQ•Ŗ>P>•PKBJ>KG> • ēKLPQ•O>WĒFOFQSB•W•AL••PIRĒ>IH>JF •AL••JFKRQ•Ŗ>P>•PKBJ>KG>

A>QRJLJ•FK•Ŗ>PLJ •KLS>•PMLOLŖFI> •MOFH>W>K>•K>•PIRĒ>IHF

DI>PLSK>•L?SBPQFI>•L•PMLOLŖFIFE•W•A>QRJLJ•FK•Ŗ>PLJ •KLS>•PMLOLŖFI> •MOFH>W>K>•K>•PIRĒ>IHF • MOBAS>G>KGB•LAA>IGBKBD>•PMLOLŖFI> •RMO>SIG>KGB•MOBHL•PIRĒ>IHB > •RMO>SIG>KGB•MOBHL•PIRĒ>IHB

34,99 EUR Telefon Philips•!"! ! ! &5"•0LRKA•W>•G>PKL•O>WILŖKLPQ•DLSLO>•?OBW•ĒRJLS •MOLPQLOLŖKL•QBIBCLKFO>KGB •LPSBQIGBK>• Q DLSLO> Q• LO> ?O ?OBW• B ĒR BW ĒRJ RJLS •MOLPQ RJ LPQ PQQLO LOL OLL ŖKL Ŗ KLL QBIBC I LKFO>KKGB

GB LP L SBQ SB IGB GBK>• K>• QFMHLSKF@> •%ŕPQ>KA>OA •JLēKLPQ•MOFHILM>•AL••ALA>QKFE•PIRĒ>IH •?RAFIH> •WKFē>K>•JLŖ•PFDK>I>•W>• KLPQQ MO MOFHHILM> M> > AL •ALA •ALA LA> >QKKFE >QK FE•PIR PI Ē>I >IHH •?RA ?RAFIH>

> •WKF >

WK ē>K > >•J >•JLŖ LŖ• Ŗ PFD P K>II>•W HLJRKFH>@FGL•JBA•?>WL•FK•PIRĒ>IHL •KFWH>•MLO>?>•BKBODFGB •P>JL• •4•S•PQ>KGR•MOFMO>SIGBKLPQF Redna cena: 39,99 EUR

.0'1*3&,'2#ȧ,svetu! PCXTPTGŖLGȧRCJCDMLGȧ ȧ8,'+'4-12 ĐB•KBH>G•IBQ•K>W>G•GB•?FI>•QBIBCLKFG>•PFKLKFJ•W>•ȳHPKL•QBIBCLKFGL •SBW>KL•K>•O>WSBG>K>•• >• • ēFŖK>•LJOBēG> •

•

•

">KBP•PB•WBIL•EFQOL•ĒFOFQ>•?OBWēFŖK>•LWFOLJ>•JL?FIK>•QBIBCLKFG> •HF•LJLDLŖ>•RMLO>?L•QBIBCLK>•MO>HQFŖKL• HGBOHLIF•K>•7BJIGF • ÅOSB•K>MO>SB•RMLO>?KB•W>•MOBKLP•PFDK>I>•PL•?FIB•O>WSFQB•ēB•IBQ>• •SBKA>O•GB•?FI•ĒBIB• •GRKFG>•• IBU>KABO•%O>E>J• BII•QFPQF •HF•JR•GB•HLQ•MOSBJR•RPMBI•MOBKLP•DI>PR •)IGR?•O>WSLGR••JL?FIKB•QBIBCLKFGB• ĒQBSFIL•ȳHPKFE•QBIBCLKPHFE•MOFHIGRŖHLS•KB•RM>A>

22


--33%

14,49 EUR Univerzalni ONKMHKMHJË/GHKHOR 0! ,

29,99 EUR

Redna cena: 28,99 EUR

4MHUDQY@KMHËONKMHKMHJË/GHKHOR•0!#• K>MLIKFQB•S>ĒB•MOBKLPKB•K>MO>SB•BKLPQ>SKL•HGBOHLIF•FK•H>A>OHLIF •MOBHL• 20 •H>?I>•JL?FIKB•QBIBCLKB •+Å•MOBAS>G>IKFHB •FÅLAB •O>ŖRK>IKFHB u • Redna cena: 44,99 EUR

--28% 4,99 EUR -@FK@UM@ËRUDSHKJ@•* GB•K>OBGBK>•FW•JLŖKB•MI>PQFŖKB•J>PB•FK•GB•WBIL•MOFI>DLAIGFS> •K>PQ>SIGFS•K>DI>SKF•QO>H •DF?IGFS>•W>•?LIGĒL• LPSBQIFQBS•K>•HO>QHB•O>WA>IGB •*#"•AFLAB•LAA>G>GL•?BIL•PSBQIL?L• •J@A•*#" •RMLO>?IG>•?>QBOFGB• U• •Ŗ>P•ABILS>KG>••RO •ēFSIGBKPH>•AL?>•*#"•GB•@@>• •RO •ĒBSFIL•*#"• •SLALLAMLOK> Redna cena: 6,99 EUR

--40% 24,99 EUR

12,99 EUR

/NKMHKMHJË5@QS@ EE Pocket

+$#ËQNŜM@ËRUDSHKJ@

U•••JE •BKLPQ>SBK•W>•RMLO>?L •MLIKF•J>U • •?>QBOFGPHB•SILēHB•EHO>QF • ••>IF• ••MOBHL•KLŖF •S>OKLPQKF•1FJBO• •?OBW•MOBK>MLIKFQSB • •*#"•W>•SP>H•M>O•?>QBOFGPHFE•SILēHLS •D>O>K@FG>••IBQ>

P••SDO>GBKFJF•*#"•AFLA>JF•FK•?>QBOFGL•W>•MLKLSKL•MLIKGBKGB •MLIKGBKGB•MOBHL•AFK>J>•SOQBKGB•OLŖHB• AFK>J>•>IF•MOFILēBKBD>•H>?I>•W>•MOFHILM•K>•>SQLJL?FIPHF•SēFD>IKFH Redna cena: 21,99 EUR

LITHIUM TEHNOLOGIJA 549 €

tMBILPKJIISBOJNPdo 10 let t[FMPOJ[LPTBNPQSB[OFOKF tEFMVKFKPPE- 20 0CEP+ 40 0C t[BHPUPWJEP436 več fotografij* tQSFDFKMBäKBPEBMLBMOJICBUFSJK

* v digitalnih fotoaparatih v primerjavi z alkalnimi baterijskimi vložki

23


OD

DO

Prelistaj letak, izpoln -/(1&Ŕ+,

Nagradno vp

rašanje:

,?ȧI?RCPGȧQRP?

LGȧJCR?I?ȧQMȧNPC

ȧȧȧȧȧȧ.PCL?NCRMQ

BQR?TJHCLGȧL?QJ

RL?ȧX?ĒŖGR?ȧ1.

,ȧȧȧȧȧȧȧȧ!

.MBNGQȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧL?JGTLMȧNCPMȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

.MĒR?ȧGLȧIP?Hȧ

ȧȧȧȧȧȧ4MFSLQIM

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

,?QJMTȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

GĒGȧĒRCTGJIM

" 0ȧ+CPA?RMPȧ

'KCȧGLȧNPGGKCI

Kupon 1

CBLHGȧGXBCJIGȧTN

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

PMLBGȧÅ#,•

ȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧ

;BTPEFMPWBOKF WOBHSBEOJJHS J PE CMBHBKOJLV0Q SFW[FNVOBHSBE EBKUFLVQPOEP WLMKVÌOP  CPEPJ[ĽSFCBO DJPCWFĠÌFOJQP W TWPKJOBKCMJĽKJ QPTMPW BM QPĠUJOBKLBTOFK FEP OJDJ .FSDBUPS5FIOJLBȁ 

Kupon 2

rašanjeN:P?TMȧX?ȧNPCLMQȧEJ?QSȧM@IPMēG p v o n d a r g Na MȧL? ȧP?XTGJȧNPT 

)BMȧHCȧJCR?ȧ

ȧ CJJ

BCPȧ%P?F?K

JCV?L ȧȧȧȧȧȧȧȧ@ ȧȧȧȧȧȧ ȧȧ Gȧ I JG C 4 Pȧ C B JCV?L

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ CIȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ 'KCȧGLȧNPGGK ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ,?QJMTȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ Hȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ .MĒR?ȧGLȧIP? JLB ȁ

? ȧȧȧȧȧȧȧ

DBUPS 5FIO

FS TMPWBMOJDJ. KJ OBKCMJĽKJ QP WP T W   EPWLMKVÌOP TOFKFEP EBKUF LVQPO CWFĠÌFOJQPQPĠUJOBKLB PE J HS JJ EO KFWOBHSB ĽSFCBODJP ;BTPEFMPWBO SFW[FNVOBHSBECPEPJ[ Q 0 LV OJ CMBHBK

.MBNGQȧȧȧ

(ALOK>đLMLKRA?LK>Q>KŕKLMOBDIBA 24


ni kupon(e) in zadeni +$/!,! ašanjeI: PMēG r p v o n d a r M@ Nag ȧLGȧTȧJCR?ISȧ BCJI? )?RCPCE?ȧGX

Kupon 3

LC

ȧȧȧB ȧȧȧȧȧȧG.FM

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧG.?Bȧȧȧȧȧȧ

ȧ ȧA ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ Cȧȧȧȧ

MFMK

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧ@ ȧȧȧȧȧȧG%

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ CIȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ 'KCȧGLȧNPGGK ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ,?QJMTȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ ȧȧ Hȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ .MĒR?ȧGLȧIP? B ȁ

ȧȧȧȧȧȧȧȧ ? ȧȧȧȧȧȧȧG.MBȧȧ

UPS 5FIOJL

DB PWBMOJDJ.FS OBKCMJĽKJ QPTM KJ WP T W   EPWLMKVÌOP TOFKFEP EBKUF LVQPO CWFĠÌFOJQPQPĠUJOBKLB PE J HS JJ EO KFWOBHSB ĽSFCBODJP ;BTPEFMPWBO SFW[FNVOBHSBECPEPJ[ Q 0 LV CMBHBKOJ

.MBNGQȧȧȧ

Nagradno vp

,?ĒRCHRCȧTQ?

rašanje:

HȧȧIP?HCTȧTȧ1

JMTCLGHG ȧIHCPȧ HC

'KCȧGLȧNPGGKC

Iȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

,?QJMTȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ .MBNGQȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

TNGĒG

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

JL?ȧ+CPA?RMPȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

Kupon 4

LGŖL?ȧNPMB?H?

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

.MĒR?ȧGLȧIP?H

ȧNPGQMRL?ȧ2CF

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

ȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧȧ

;BTPEFMPWBO KFWOBHSBEOJJ HS CMBHBKOJLV0 QSFW[FNVOB J PEEBKUFLVQPOEP WLMKV ÌO HSBECPEPJ[ĽS FCBODJPCWFĠ P W TWPKJOBKCMJĽ ÌFOJQPQPĠUJO KJ BKLBTOFKFEP QPTMPWBMOJDJ.FSDBUPS 5F IOJLB ȁ 

A> PBJRI>EHLQRAFK>DO>A>L?BQ>w 25


A AđJ - NAJSKO

OD

DO

ODBITO

N

.0#.312'2#ȧ1#ȧ8 4' 'XBCJIG ȧIGȧHGFȧLCȧL?HBCRCȧNMTQMB

49,99 EUR Gramofon Lenco•*20 W•20 •MOFHIGRŖHLJ •>IRJFKFG>PQ•HOLēKFH •P>JLABGKL• SO>Ŗ>KGB•OLŖF@B •P>JLABGKF•FWHILM •GBOJBKPHF•MLDLK • ASB•EFQOLPQF ••FK••L?O>QLS JFK •DO>JLCLKPH>• DI>S> DF?IGFS•J>DKBQ •FDI>•MOFILēBK> •SDO>GBK• MOBALG>ŖBS>IKFH Redna cena: 59,99 EUR

34,99 EUR 89,99 89 99 EUR Gramofon Hyundai•/1/'Å

Retro radio Hyundai•/ QRKBO •>K>ILDKF•+ $+•W•FKAFH>QLOGBJ •OLŖKL• iskanje postaj Redna cena: 38,99 EUR

QRKBO •>K>ILDKF•+ $+•W•FKAFH>QLOGBJ •JLēKLPQ• FWABI>SB•+Å•A>QLQBH•FW•DO>JLCLK> O>AF>•?OBW• RMLO>?B•O>ŖRK>IKFH> •OLŖKL•FPH>KGB•MLPQ>G •DO>JLCLK • >SQLPQLM •P>JLABGKF•W>DLK•FDIB •EFQOLPQ•  •

SELA•20 •PIRĒ>IHB Redna cena: 99,99 EUR

24,99 EUR

9,99 EUR

Robustni radio Denver•1/

%,ËNCC@IMHJ

$+•>K>ILDKF•O>AFL •SLALLAMLOBK• HL•PB•K>M>G>•?>QBOFGPHL •FWELAK>• JLŖ••4•/+0 •SELA•W>•PIRĒ>IHB • K>M>G>KGB••3••&W •3• >A>MQBO•MOFILēBK•FK•?>QBOFGPHL•U•!• ?>QBOFGB•KFPL•MOFILēBKB Redna cena: 29,99 EUR

26

9,99 EUR 1@CHNË2GNVDQË0/• X?ȧSNMP?@MȧNMBȧRSĒCKȧXȧMEJCB?JMK, *!"•W>PILK•W>•MOFH>W•QLŖKBD>•Ŗ>P>•FK• radijske postaje Redna cena: 14,99 EUR

Xȩ+.ȩNPCBT?H?LHCK•MOFJBOBK•W>•MOBAS>G>KGB•+Å 4+•DI>P?B• K>•SP>HBJ•>SQLJL?FIPHBJ•O>AFGPHBJ•PMOBGBJKFHR•LJLDLŖ>• MLPIRĒ>KGB•MOBHL•>SQLJL?FIPHFE•WSLŖKFHLS ••MOBAS>G>KGB•FW•0" MMC spominskih kartic, USB vmesnik za priklop in predvajanje iz 20 •K>MO>S•20 •HIGRŖ•>IF•20 •MOBAS>G>IKFH •W>•LAA>G>KGB•I>EHL• FW?FO>QB••$+•H>K>ILS•  •FK•  •+&W •AFDFQ>IK>• izbira kanalov, LCD zaslon za prikaz funkcij, napajanje preko >SQLJL?FIPHB•SQFŖKF@B•W>•SēFD>IKFH•3 •A>IGFKPHF•RMO>SIG>IKFH Redna cena: 12,99 EUR


39,99 EUR

69,99 EUR

1NŜM@ËTQ@Ë.QDFNM SE 211

1NŜM@ËTQ@Ë.QDFNM•0@FBKQFCF@•/0• XȧKCPGJACKȧQPŖLCȧDPCITCLAC, avtomatska nastavitev, alarm za opozorilo, prikaz trenutne SFĒFKB• J•AL• J•FK•>I>OJ•L?•ALILŖBKF• SFĒFKF •MOFH>W•WO>ŖKBD>•MOFQFPH> •K>MLSBA•SOBJBK>•W>• K>A>IGKFH••RO •QBOJLJBQBO AKBSKF•Ŗ>P• •& • >I>OJ •HLIBA>O •ĒQLM>OF@> •LAĒQBS>KGB •K>PQ>SFQS•WD •FK• PM •L?JLŖG>•RQOFM> •Ŗ>P•S•FK•FWSBK•@FIGKBD>•L?JLŖG> • MLSMOBŖKF•RQOFM •MOFH>W•MLO>?B•H>ILOFG •FWDLOBS>KGB • LM@FGPH>•MLSBW>S>•W•O>ŖRK>IKFHLJ Redna cena: 79,99 EUR

ȳQKBP •MRIWJBQBO •?OBWēFŖKF•MOBKLP•PFDK>I> • ĒQLM>OF@> •K>PQ>SFQBS•WDLOKGB•FK•PMLAKGB• meje utripa, alarm, datum, Hi-lo osvetlitev Redna cena: 69,90 EUR

14,90 EUR

15,99 EUR

/QDMNRM@ËUQDLDMRJ@ËONRS@I@Ë Brondi CK 30W

5QDLDMRJ@ËONRS@I@Ë3GHDQQX••+RDIBO

MOFH>W•SOBJBKPHB•MOLDKLWB •?>OLJBQBO •MOFH>W• OBI>QFSKB•SI>DB •QBJMBO>QROB•MOLPQLO> ••FHLKB• W>•DO>ȳŖKF•MOFH>W•SOBJBKPHB•MOLDKLWB •MOFH>W• K>GSFĒGB•FK•K>GKFēGB•QBJMBO>QROB •SBIFH•*!"•W>PILK • MOFH>W•QLŖKBD>•Ŗ>P> •CRKH@FG>•?RAFIHB •PKLLWB• funkcija

z zunanjo enoto, prikaz notranje in zunanje temperature S•!•FK•$ •CRKH@FG>•ROB•W•?RAFIHL •MOFH>W•WRK>KGB•SI>DB • IRKFKFE•C>W •MOFH>W•QBKABK@B•DF?>KG>•QBJMBO>QROB •CRKH@FG>• HLIBA>OG> •MOFH>W>•K>GSFĒGB•FK•K>GKFēGB•WRK>KGB•FK•KLQO>KGB• QBJMBO>QROB •MOFH>W•PQ>KG>•?>QBOFG •JLēK>•PQBKPH>• JLKQ>ē> •?>QBOFGPHL•K>M>G>KGB•U• •KFPL•MOFILēBKB Redna cena: 19,99 EUR

64,99 EUR $KDJSQNMRJHËRKNU@QË+HMFN•1/ JLēKLPQ•MOBSLA>•?BPBA•S••PSBQLSKFE•GBWFHLS• SHIGRŖKL•P•PILSBKĒŖFKL •SDO>GBKFE•MOBHL• •?BPBA• W>•MOBS>G>KGB •MOBS>G>KGB•MOBHL• •MLDLPQFE• MLQLS>IKFE•CO>W •MOFH>W•Ŗ>P>•W>••PSBQLSKFE Redna cena: 89,99 EUR

26,99 EUR

129,99 EUR

5NGTMRJNËM@KHUMNËODQNË!QNMCH•Å#,•

(FQ@KM@ËJNMYNK@Ë/K@XRS@SHNMËÅ0ŕ•

s kamero ••% •KLQO>KGBD>•PMLJFK> •SDO>GBK•PRMBO•JFKF•"3/ • •+BD>•ÅFUBIP •PKBJ>KGB•S•3'• Formatu, USB 2.0 Redna cena: 39,99 EUR

MLIBD•FDO>KG>•FDBO•MLKRG>•ĒB•?OPH>KGB•ML•PMIBQR •DIBA>KGB•ȳIJLS•FK•PIFH •W• SDO>GBKFJ•JFHOLCLKLJ•LJLDLŖ>•HLJRKF@FO>KGB•P•MOFG>QBIGF•FK•WK>K@F•MOBHL• 0HVMB > •FAB>IKL•W>•HO>GĒ>KGB•Ŗ>P>•K>•MLQF •ALJ>•>IF•K>•MLŖFQKF@>E

27


OD

DO

49,90 EUR *K@RHŜM@ËJHS@Q@Ë Stagg•! IBP•IFM> •?>OS>K>QRO •SBIFHLPQ•  •ALIēFK>•PH>IB••JJ

simbolna slika

99,90 EUR

139,90 EUR

Klaviatura Casio CTK 1100

$KDJSQHŜM@ËJHS@Q@Ë Stagg Esurf 250 BK EU

•QFMH ••KLQK>•MLIFCLKFG> ••O>WIFŖKFE•WSLHLS•FKPQORJBKQLS • •OFQJLS •*!"•W>PILK •WSLŖKFHF

2.400,00 EUR '@QLNMHJ@Ë KODM 38-3-3 Classic ?>OSK>•E>OJLKFH> •?>OSKF•JBE •RDI>PFQBS•QFM>•>•J>KL •K>•?>PFE•>J>KL • HLSŖBH ••IBQ>•D>O>K@FGB ,?–TMJHM–Q?KM–T–+CPA?RMP–!CLRPGF–RCFLGIC–ƞPLSƟC –)MNCP–GL–+?PG@MP – 4–MQR?JGF–NPMB?H?JL?F–NM–L?PMƟGJS

28

0•BIBHQFŖK>•HFQ>O> •M>P•W>•HFQ>OL • •%•Å•LG>ŖBS>IB@ •!" •BQRF • set strun


a Maribor

a-OBS>IGB

a Gornja Radgona a Murska Sobota )GRQLJBOa

a Ptuj aLEFKGPH>FPQOF@>

aLSB@ a(L?>OFA

Velenje a Slovenske Konjice a

aĐBIBWKFHF

a1LIJFK

Đ>IB@a

a,OJLĒ

a Slo. Bistrica a-LIGŕ>KB aďJ>OGBMOF'BIđ>E

a*BASLAB

a)GR?IG>K> ŔOKRŕB

a Sevnica

a&AOFG> aLOLSKF@>

aGALSđŕFK> a Postojna Metlika a

a Koper a0BŕLSIGB

- 'Đŕ'2#ȩ,1ȩ',ȩ1#ȩ.0#.0'ŕ(2#

aGALSđŕFK>- +•!BKQBO•QBEKFHB •DO>AKGB•FK•MLEFĒQS>•GALSĒŖFK> •3FM>SPH>•@ • • •••aOBĒF@B• •+!1%ŕ OBēF@B •!BPQ>• PSL?LAB• • •• • •••a$LOKG>/>ADLK>• •+•!BKQBO•QBEKFHB•FK•DO>AKGB•%LOKG>•/>ADLK> •*GRQLJBOPH>•@ • •%LOKG>• />ADLK> • •••a(LMBO - +•!BKQBO•QBEKFHB•)LMBO •)LILASLOPH>•@BPQ>• • •••a)BK>OQS0I $LOF@>E - M Center QBEKFHB•*BK>OQ •'KARPQOFGPH>• • •• a)GR?IG>K> - +•!BKQBO•QBEKFHB•FK•DO>AKGB•ŕOKRŖB •ÅLQ•H•PBGJFĒŖR• •ŕOKRŖB • •• 00 a*>OF?LO - +•!BKQBO•QBEKFHB•+>OF?LO •1Oē>ĒH>•@BPQ>• • •••a*ROPH>0L?LQ>• •+•!BKQBO•QBEKFHB•FK•DO>AKGB•+ROPH>• 0L?LQ> •ÅIBPB• • •••a-LPQLGK> - +•!BKQBO•QBEKFHB•FK•DO>AKGB•ÅLPQLGK> •1Oē>ĒH>•@BPQ>• • •• a-QRG - M Center QBEKFHB•FK•DO>AKGB•ÅQRG •-OJLĒH>•@BPQ>• • •••a0BSKF@>• •+•!BKQBO•QBEKFHB •DO>AKGB•FK•MLEFĒQS>•0BSKF@> •0>SPH>•@BPQ>• ? • •••a0ILSBKPH>FPQOF@> - +•!BKQBO•QBEKFHB•FK•DO>AKGB•0ILSBKPH>• FPQOF@> •*GR?IG>KPH>•@BPQ>• •QBI • •••a Slovenske Konjice - +•!BKQBO•QBEKFHB•FK•DO>AKGB•0ILSBKPHB•)LKGF@B •"BI>SPH>•@BPQ>• • •• a3BIBKGB - M Center tehnike FK•DO>AKGB•3BIBKGB •)FAOFŖBS>•@BPQ>• • •• aĐ>IB@ - +•!BKQBO•QBEKFHB•FK•DO>AKGB•đ>IB@ •!BIGPH>•@BPQ>• • •• a in še ostale prodajalne s tovrstno ponudbo po Sloveniji.

29

Katalog Tehnike od A do Ž - Prepustite se zabavi  

349,99 EUR 249,99 EUR 53,99 EUR 53,99 Music in DiVX HD, MKV, CI+ Redna cena: 379,00 EUR TV LCD Sharp LC32SH330E Mobilni telefon Samsung Gal...