Advertisement
The "Menorah" user's logo

Menorah

Tidskrift från Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod i Sverige. Här läser du om var pengar som samlas in till våra olika projekt går, samt allmänt om vad som händer i Israel.

Publications

Menorah 2 2024


May 14, 2024

Menorah 1 2024


March 18, 2024

Menorah 4 2023


December 11, 2023

Menorah 3 2023


September 18, 2023

Menorah 2 2023


May 16, 2023