Catalog 2021 M.O.N

Page 1

of Norway

M 2 0 2 1 C ATA LO G

M.O.N - MEMO OF NORWAY W W W. M E M O O F N O R WAY. C O M

BULLET JOURNALS & NOTEBOOKS


2 0 2 1 C ATA LO G - M . O. N - M E M O O F N O R WAY - W W W. M E M O O F N O R WAY. C O M of Norway

NEWS 2021

NEW!

NEW!

NEW!

NOTEBOOK A5

NOTEBOOK A5

NOTEBOOK A5

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

GREY MOON BULLET P U L E AT H E R H A R D C O V E R BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 3 0 0 PA G E S / 1 2 0 G PEN HOLDER L AY S F L AT BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T +

PA P E R C O L O U R

BURGUNDY BULLE T P U L E AT H E R H A R D C O V E R BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 3 0 0 PA G E S / 1 2 0 G PEN HOLDER L AY S F L AT BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T +

PA P E R C O L O U R

D U S T Y B LU E B U L L E T P U L E AT H E R H A R D C O V E R BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 3 0 0 PA G E S / 1 2 0 G PEN HOLDER L AY S F L AT BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T +

PA P E R C O L O U R


2 0 2 1 C ATA LO G - M . O. N - M E M O O F N O R WAY - W W W. M E M O O F N O R WAY. C O M of Norway

BULLET JOURNALS

W H I T E PA P E R

B R O W N PA P E R

B L A C K PA P E R

MEMO BULLET

MEMO BULLET

MEMO BULLET

KRAFT NOTEBOOK

BLACK NOTEBOOK

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

WHITE NOTEBOOK W H I T E 1 2 0 G PA P E R HARDCOVER BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 1 4 0 PA G E S SIZE A5 BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T

B R O W N 1 2 0 G PA P E R HARDCOVER BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 1 4 0 PA G E S SIZE A5 BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T

B L A C K 1 1 0 G PA P E R HARDCOVER BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 1 4 0 PA G E S SIZE A5 BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T

BULLET

BULLET

BULLET

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

WHITE NOTEBOOK W H I T E 1 2 0 G PA P E R HARDCOVER BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 1 4 0 PA G E S SIZE A5 BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T

KRAFT NOTEBOOK B R O W N 1 2 0 G PA P E R HARDCOVER BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 1 4 0 PA G E S SIZE A5 BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T

BLACK NOTEBOOK B L A C K 1 1 0 G PA P E R HARDCOVER BOOKMARK & STRAP DOT TED GRID 5MM 1 4 0 PA G E S SIZE A5 BLEEDING/GHOSTING R E S I S TA N T


2 0 2 1 C ATA LO G - M . O. N - M E M O O F N O R WAY - W W W. M E M O O F N O R WAY. C O M of Norway

N O T AT B Ø K E R PÅ N O R S K

NYHET!

TRENINGSDAGBOK

HYT TEBOK

• • • • • • •

• • • • • •

U K E P L A N E R O G LO G G H V I T T 1 0 0 G PA P I R H A R D C O V E R , TÅ L E R F U K T I G H E T L I G G E R F L AT T BOKMERKE OG STRIKKBÅND 140 SIDER STR A5

H V I T T 1 0 0 G PA P I R HARDCOVER LINJERTE SIDER BOKMERKE OG STRIKKBÅND 140 SIDER STR A5