Page 1

MELİKEÜRESİN P E Y Z A J M İ M A R L I Ğ I S E Ç İ L M İ Ş P R O J E L E R

20

13 17


1

İÇİNDEKİLER BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES

4

6

2

B A Y B U R T D E S I G N F O R C O M M U N I T Y

ROMA VILLA ADA NEW ENTRANCE

S Ü T L Ü C E OKUL BAHÇESİ TA S A R I M YA R I Ş M A S I

7

5

3

U S K U D A R TRANSPORTATION HUB

K A R S S T R E E T S C A P E

W U H A N GARDEN EXPO M I N I - S C A P E

8

HILTON GARDEN INN BİTKİLENDİRME T A S A R I M I & U YG U L A MA S I


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES

Juri Başkanı: Prof.Dr. Hayriye Eşbah TUNCAY

Bitirme projesi kapsamında hazırlamış olduğum LOCAL ECOLOGIES projesi alanı, jüri tarafından Büyükçekmece olarak belirlenmiştir. Proje alanında çeşitli zonlar bulunmaktadır. Bunlar; fabrikalaşmış endüstriyel alan, tarımsal faaliyet gösterilen alan, rekreasyon alanları, yapılaşmış alanlar, konut alanları, Büyükçekmece gölü ve etrafındaki sulak alanlardır. Alan gezilerinde ve hali hazır plan üzerinde; analiz safhasında, çevre düzeni planına göre alınan kararların pratikte uygulanmadığı saptanmıştır. Mevcut dokümanlara göre; Büyükçekmece gölünün fauna ve florasının tehdit altında olduğu görülmüştür. Bunun sebebi göl etrafında bulunması göl için tehdit oluşturan; endüstriyel alan, tarım arazileri ve konutlardır. Buna dayanarak su havzasındaki fabrikaların taşınmasına karar verilmiş; bir fabrika yapısı, tasarlanan post-endüstriyel parkın içinde sembolik olarak bırakılmış ve restore edilmesi önerilmiştir. Buna ek olarak bazı endüstriyel yapıların duvarları alanda bırakılarak proje alanının tarihini, toplumsal bellekte muhafaza etmek amaçlanmış, tasarıma bu açıdan yaklaşılmıştır. Fabrikaların kaldırılmasından sonra kalan izler, park planlamasında bir altlık oluşturmuş, bu çizgiler referans alınarak , post-endüstriyel alanı deneyimlenecek mekanlar oluşturulmuştur. Aynı zamanda kuş türleri için eko-turizm faaliyetleri önerilmiş, alandaki toprağın zehirli maddelerden arınması için de bitkilerle topraği temizleme işlemi olan “fitoremediasyon” yöntemi bitkisel tasarımı şekillendirmiştir. Ayrıca havzanın durumu ve alının kararlarla ilgili toplumsal farkındalığa katkı sağlayacak bir interaktif enstalasyon sistemi tasarlanmıştır. Konut alanları içinse, Büyükçekme gölü su havzası 1.koruma kuşağına göre belirlenmiş alandaki konutlar taşınarak, o alanlarda “buffer zone” bitkilendirmesi önerilmiş ve bu alanda da fitoremediasyon bitkileri yetiştirilmesi uygun görülmüştür.


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES

İTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DİPLOMA PROJESİ ÖDÜLÜ & PEYZAJ MİMARLARI ODASI BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI EŞDEĞER ÖDÜL 2015


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES


BİTİRME PROJESİ 2015


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES


BİTİRME PROJESİ 2015


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES


BİTİRME PROJESİ 2015


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES


BİTİRME PROJESİ 2015


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES


BİTİRME PROJESİ 2015


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES


BİTİRME PROJESİ 2015


1

BÜYÜKÇEKMECE LOC AL ECOLOGIES


BİTİRME PROJESİ 2015


2

B A Y B U R T D E S I G N F O R C O M M U N I T Y

Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN

Bayburt için hazırladığım bu projede, alan gezisinde yapılan analizler sonrasında cadde ve rekreasyon alanlarının yeniden tasarlanması kararlaştırılmıştır. Ulaşım kararları verildikten sonra tek şeride düşen veya yayalaştırılan nehrin kenarlarındaki caddeler, ekolojik peyzaj planlamasıyla birlikte yeniden tasarlanmıştır. Planlama ve tasarım sürecinde rekreasyon alanlarının insan ölçeğiyle uyumu, fonksiyon sayısı, erişilebilirlik konuları göz önünde bulundurulmuştur. Projede engelli ulaşımı için rampa ve yürüme yolları önerilmiştir. Mevcutta araçların plansız park etmesi sorunundan yola çıkarak yer altı otoparkı önerilmiş, otopark üstü çatı bahçesi olarak tasarlanmıştır. Proje alanının potansiyellerinin açığa çıkarılması esas olarak alınmış, alana fonksiyonlar eklenerek konut ve ticari alandaki kamusal alanların kalitesinin arttırılması öngörülmüştür. Nehirle etkileşimin artması için mevcut sert peyzaj çizgileri bazı bölgelerde nehrin üzerine doğru genişletilmiş, nehir en yüksek su seviyesine geldiğinde de kendini koruyacak taş malzemeyle yeni bir oturma mekanı tasarlanmıştır.


2

B A Y B U R T D E S I G N F O R C O M M U N I T Y

YÜKSEK LİSANS PROJESİ I 2015


2

B A Y B U R T D E S I G N F O R C O M M U N I T Y


YÜKSEK LİSANS PROJESİ I 2015


2

B A Y B U R T D E S I G N F O R C O M M U N I T Y

1/200 YAPISAL PLAN


YÜKSEK LİSANS PROJESİ I 2015 PLANLAMA KARAR DİAGRAMI

1/200 BITKILENDIRME PLANI


3

U S K U D A R TRANSPORTATION HUB

Proje yürütücüsü: Öğr.Gör. Muhammed Ali ÖRNEK

Üsküdar meydanı özellikle Marmaray ve metro inşasından sonra toplu ulaşım türlerinin hepsini barındıran bir transit alanı haline gelmiştir. Fakat verimsiz planlanan yollar, yönlendirme yetersizliği, tanımsız alanlar, yayalar için veya araçlar için çok dar veya çok geniş yollar kaosu beraberinde getirmiştir. Bunlara ek olarak, Üsküdar’daki alt yapı problemi ve yağışla birlikte denizle karanın birleşmesi, metro girişlerinin su basması, yayaların denizle etkileşimin yetersizliği, tanımsız mekanlar ve dinlenme-toplanma alanlarının yetersizliği diğer problemlerdir. Kısaca “Üsküdar Transportation Hub” projesinde odaklanılan başlıca unsurlar; ulaşım, kullanışlı mekan tasarımı ve ekolojidir. Tasarımda; Deniz kenarı yürüyüş alanı yeniden düzenlenmiş, üst örtüler ve oturma alanları önerilmiştir. Yeni inşa edilen metro girişlerinin su basmasını önlemek için sert zeminler azaltılmış, bitkilendirme yapılmıştır. Yapı etrafındaki toprak yükseltilmiş, daha çok yağış suyu tutması öngörülmüştür. Mevcut meydanlar ve tarihi yapıların birbirleriyle ilişkileri ve bağlantıları arttırılmıştır. Yollar, araç ve yayalara ve bisikletlilere elverişli genişlikte yeniden tasarlanmıştır. Özellikle meydanın araç yükünü azaltmak için, bazı çift yönlü araç yolları tek yöne indirilmiştir. Taksi ve otobüs, dolmuş duraklarının yerleri değiştirilmiştir. Yollardaki bazı kesitler, yaya, araç , bisikletliler için “shared space( ortak alan)” olarak belirlenmiş, döşeme farklılığı önerilmiştir.


3

U S K U D A R TRANSPORTATION HUB

YÜKSEK LİSANS PROJESİ II 2016


3

U S K U D A R TRANSPORTATION HUB

PROJ EDÄ°LE


JE ALANI TESPİT EN PROBLEMLER

PLANLAMA KARAR DİAGRAMI

YÜKSEK LİSANS PROJESİ II 2016


3

U S K U D A R TRANSPORTATION HUB

ÖNERİLER


YÜKSEK LİSANS PROJESİ II 2016


3

U S K U D A R TRANSPORTATION HUB

DETAY KESİTLERİ


YÜKSEK LİSANS PROJESİ II 2016


4

ROMA VILLA ADA NEW ENTRANCE

Proje yürütücüsü: Prof. Fabio Di Carlo

Bu proje, Erasmus öğrenci değişimi için gittiğim Roma kentinde yüksek lisans proje dersi için hazırladığım projedir. Villa Ada Parkı, Roma şehrinin 2. büyük parkıdır. Roma yerlilerinin ve turistlerin oldukça tercih ettiği bir parktır. Özellikle koşu ve egzersiz için gelen kullanıcı profilinin çoğunluğunu gençler ve çocuklar oluşturur. Parkta; Villa Ada’nın dışında spor aletleri, spor sahaları, kafeler, göller ve bir at çiftliği bulunur. Proje alanının tespit edilen en büyük problemi, yüzölçümü bu kadar büyük ve toplu taşıma duraklarına bu kadar yakın olan bir parkın sadece doğu tarafında girişlerinin bulunmasıdır. Toplu taşıma durakları ve kentsel doku göz önüne alındığında Batı tarafından da bir giriş olması gerektiği saptanmıştır. Mevcutta park içi yaya aksı, kuzey - güney doğrultusundadır. Tasarımımla birlikte bu aksa batı yönünden de bir ulaşım eklenmiş, aynı zamanda engelli erişebilirliği de sağlanmıştır. Projede önerilen yeni girişe, vahşi doğa deneyeyimlenecek bir “skywalk” tasarlanmıştır. Skywalk sonunda ise bir gözlem kulesi bulunmaktadır.


4

ROMA VILLA ADA NEW ENTRANCE

YÜKSEK LİSANS PROJESİ III 2017


4

ROMA VILLA ADA NEW ENTRANCE

ANALÄ°ZLER


YÜKSEK LİSANS PROJESİ III 2017


4

ROMA VILLA ADA NEW ENTRANCE


YÜKSEK LİSANS PROJESİ III 2017


5

K A R S S T R E E T S C A P E

Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN

Uygulama dersi kapsamında gittiğimiz Kars şehrinde, binaların rölövelerini çıkartıp, caddeleri yeniden tasarladık. Alan çalışmalarında su terazisi ve lazarmetreyle çalışmayı öğrendiğimiz için önemli bir alan gezisiydi.

Kars, 2013


5

K A R S S T R E E T S C A P E

LİSANS UYGULAMA DERSİ 2013


5

K A R S S T R E E T S C A P E


LİSANS UYGULAMA DERSİ 2013


6

S Ü T L Ü C E OKUL BAHÇESİ TA S A R I M YA R I Ş M A S I

2013 yılında katıldığım bu yarışmada amaç; mevcutta bulunan her yaştan öğrencinin kullanacağı bahçeye ek olarak sadece 1. ve 2.sınıf öğrencilerinin kullanacağı bir bahçe tasarlamaktı. Yeri görmeye gittiğimde, alanın içerisine girilemiyordu. Bahçeyi otlar sarmıştı ve bakımsızlıktan dolayı otlar oldukça büyümüştü. Okulun üst katlarından çektiğim fotoğrafta mevcutta sağlıklı ağaçlar olduğumu gördüm. Onları tasarımıma dahil ederek sadece orta kısım için bir proje tasarladım. Projemde sıradan çocuk oyun elemanlarını yerleştirmek yerine, çocuk oyun ekipmanlarını kendim tasarlamayı tercih ettim. Proje alanı çok büyük bir alan olmadığı için bu ekipmanları tasarlarken, bir elemanın birden fazla fonksiyon taşımasına öncelik verdim. Alana; seksek, oturma alanlarının arkasında oluşturulmuş labirent, kale ve pota olmaya; aynı zamanda barfiks gibi egzersiz hareketlerinin yapılmasına elverişli yapılar ve tebeşirle üzerine çizim yapılabilecek döşeme önerilmiştir.


6

S Ü T L Ü C E OKUL BAHÇESİ TA S A R I M YA R I Ş M A S I

SÜTLÜCE ŞEHİR ÖĞRETMEN NEŞE ALTEN İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ PEYZAJ TASARIM YARIŞMASI 1.LİK ÖDÜLÜ 2013


6

S Ü T L Ü C E OKUL BAHÇESİ TA S A R I M YA R I Ş M A S I


SÜTLÜCE ŞEHİR ÖĞRETMEN NEŞE ALTEN İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ PEYZAJ TASARIM YARIŞMASI 1.LİK ÖDÜLÜ 2013


7

W U H A N GARDEN EXPO M I N I - S C A P E

Workshop Yürütücüsü: Prof.Dr. Hayriye Eşbah TUNCAY

2014 yılında İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak gittiğimiz Wuhan şehrinde, grup çalışmaları halinde yapılan bir workshopa katıldık. Wuhan Garden Expo’su için açılan yarışmaya gruplar halinde projeler gönderdik. Ödül alan projelerden biri; iki Türk, iki Çinli peyzaj mimarlığı öğrencileri olarak oluşturduğumuz gruptu. Yarışmada farklı konseptli bahçeler tasarlanıyordu ve biz Asya bahçelerini seçmiştik. Projedeki ahşap sütrüktür “mini-scape” olarak Jing Dağı’ndan esinlenerek tasarlanmştır. Alana açık hava tiyatrosu, dinlenme ve toplanma alanları, su materyali ve bitki sergileme alanları önerilmiştir. Projedeki temel konsept expo ziyaretçilerinin bitki ve su materyalini deneyimlemesidir. Bunu sağlarken, tasarımda doğal bahçe elemanları ve geleneksel peyzaj materyalleri kullanılmıştır. Bunlara ek olarak doğal materyallerin değişim göstermesiyle değişken peyzajlar oluşturulmuştur. Yağmur suyu yönlendirilerek biriktiğinde küçük bir havuz oluşturmaktadır. Sükrüktür içindeki bitki sergileme alanlarındaki bitkiler ise mevsimlerle birlikte değişim göstermektedir.


7

W U H A N GARDEN EXPO M I N I - S C A P E

10. ULUSLARARASI ÇİN / WUHAN GARDEN EXPOSU - YARATICI BAHÇELER YARIŞMASI MANSİYON ÖDÜLÜ 2014


7

W U H A N GARDEN EXPO M I N I - S C A P E


YARIŞMA PROJESİ 2014


7

W U H A N GARDEN EXPO M I N I - S C A P E


YARIŞMA PROJESİ 2014


7

W U H A N GARDEN EXPO M I N I - S C A P E


YARIŞMA PROJESİ 2014


8

HILTON GARDEN INN BİTKİLENDİRME T A S A R I M I & U YG U L A MA S I

Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn projesi, 2012 yılında ArkiPARC Gayrimenkul Ödülleri kapsamında otel kategorisinde ödül almıştır. 2015 yılında otel yıldız sayısının arttırılması hedeflenmiş, bu kapsamda peyzaj tasarımının da yeniden yapılmasına karar verilmiştir. 2015 yılında Hilton Garden Inn Oteli’nin bahçesini, giriş alanını ve oda teraslarının bitkisel tasarımı benim tarafımdan projelendirilmiş. Nar Peyzaj’la işbirliği yaparak tasarım uygulanmıştır.


8

HILTON GARDEN INN BİTKİLENDİRME T A S A R I M I & U YG U L A MA S I

resim kaynağı: http://www.oteliletisim.com/hilton-garden-inn-istanbul-golden-horn-telefon-iletisim.html

UYGULANMIŞ PROJE 2015


8

HILTON GARDEN INN BİTKİLENDİRME T A S A R I M I & U YG U L A MA S I


UYGULANMIŞ PROJE 2015 UYGULAMA

SONRASI

ÖNERİLER UYGULAMA SONRASI


Melike Üresin PEYZAJ MİMARLIĞI PORTFOLYO - Landscape Architecture Portfolio  

Lisans, yüksek lisans, yarışma projeleri ve uygulanmış peyzaj projesi

Melike Üresin PEYZAJ MİMARLIĞI PORTFOLYO - Landscape Architecture Portfolio  

Lisans, yüksek lisans, yarışma projeleri ve uygulanmış peyzaj projesi

Advertisement