LOFT interieurs St JOB Rotterdam

Page 1

LOFT INTERIEURS

LOFT INTERIEURS

ROTTERDAM

ROTTERDAM FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY PETER KOOIJMAN
Loft Interieurs Loft Interiors


Loft Interieurs Loft Interiors


LOFT INTERIEURS

ROTTERDAM FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY PETER KOOIJMAN


LOFT INTERIEURS

ROTTERDAM FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY PETER KOOIJMAN


Inhoud contents

7

Woord vooraf

9

Preface

15 25

Leven als God in Frankrijk

Living like God in France

Een grafisch interieur krijgt kleur door een globetrotter A globetrotter adds color to a graphic interior

35

De constructie van een architect

43

Schuivende panelen

49

All in the family penthouse

59

Tussen oud en nieuw

67

Uitzicht geeft inzicht

83

The construction of an architect

Sliding panels All in the family penthouse

Between old and new View gives insight

Een intiem appartement met internationale uitstraling An intimate apartment with an international character

93

Beweeglijkheid voor alles

Flexibility comes first

103

Puur op gevoel getekend

Designed purely by intuition

113

Vrijstaand op zes hoog

121

Een loft in optima forma

133

Iets speciaals maar wel praktisch

141

Een huis om op onderzoek uit te gaan

151

Ongedwongen genieten

161

Variaties in Vintage

173

Wonen tussen verzamelingen

181

Onbeperkt wonen

191

Now & Wow

199

Spiegel van de tijd

207

Symphonica in Rosso

215

Gegrepen door het industriële karakter

227

Fantasy Island

235

Mis-en-scène van meubels en objecten

244

Tekeningen gebouw

246

Colofon

Isolation on the sixth floor A loft in optima forma Something special yet practical A home that invites exploration

Relaxed enjoyment

Variations in Vintage Living among collections

Unlimited living

Now & Wow Mirror of the age Symphony in red Inspired by the industrial aesthetic

Fantasy Island

Colophon

Drawings building

Mise-en-scène of furniture and objects


Inhoud contents

7

Woord vooraf

9

Preface

15 25

Leven als God in Frankrijk

Living like God in France

Een grafisch interieur krijgt kleur door een globetrotter A globetrotter adds color to a graphic interior

35

De constructie van een architect

43

Schuivende panelen

49

All in the family penthouse

59

Tussen oud en nieuw

67

Uitzicht geeft inzicht

83

The construction of an architect

Sliding panels All in the family penthouse

Between old and new View gives insight

Een intiem appartement met internationale uitstraling An intimate apartment with an international character

93

Beweeglijkheid voor alles

Flexibility comes first

103

Puur op gevoel getekend

Designed purely by intuition

113

Vrijstaand op zes hoog

121

Een loft in optima forma

133

Iets speciaals maar wel praktisch

141

Een huis om op onderzoek uit te gaan

151

Ongedwongen genieten

161

Variaties in Vintage

173

Wonen tussen verzamelingen

181

Onbeperkt wonen

191

Now & Wow

199

Spiegel van de tijd

207

Symphonica in Rosso

215

Gegrepen door het industriële karakter

227

Fantasy Island

235

Mis-en-scène van meubels en objecten

244

Tekeningen gebouw

246

Colofon

Isolation on the sixth floor A loft in optima forma Something special yet practical A home that invites exploration

Relaxed enjoyment

Variations in Vintage Living among collections

Unlimited living

Now & Wow Mirror of the age Symphony in red Inspired by the industrial aesthetic

Fantasy Island

Colophon

Drawings building

Mise-en-scène of furniture and objects


Het Jobsveem Voor u ligt een boek met toewijding en passie. U denkt wellicht dat dit boek hele mooie inrichtingen van lofts betreft – en dat is natuurlijk ook het geval –maar bovendien gaat dit boek over liefde. Over liefde voor een gebouw en hoe deze door haar bewoners tot uiting wordt gebracht. Zoals veel objecten van liefde en toewijding heeft ook deze een bijzondere afkomst. Het pakhuis Jobsveem ligt in het Lloydkwartier in Rotterdam. Rond 1900 zijn hier de Jobshaven en de Schiehaven aangelegd. Tien jaar later in 1913 is het pakhuis Jobsveem gebouwd, een toonbeeld van de toen geldende architectuur. De straatzijde is traditioneel uitgevoerd in metselwerk, maar de havenzijde is bijna geheel in gewapend beton geconstrueerd, een toen nog nieuw materiaal voor gebouwen. De betonnen constructie is bijna niet te zien want in die dagen was het gebruikelijk om dit brute materiaal te bekleden met stucwerk dat oogde als natuursteen. Het pakhuis werd goed gebruikt tot de havens zich meer naar het westen van Rotterdam uitbreidden. Omstreeks de jaren tachtig was het Lloydkwartier grotendeels verlaten en is een aantal bijzondere gebouwen in dit gebied gesloopt. Het Jobsveem heeft deze afbraakperiode maar ternauwernood overleefd. Het pakhuis was te bijzonder en te groot om in die tijd ongebruikt te laten. NOW & WOW – ooit de grootste discotheek van Nederland – heeft in die periode dankbaar gebruik gemaakt van de ruimte die het leegstaande pakhuis bood, en heeft hier destijds veel bezoekers getrokken. Nadat de creatieve pioniers het gebied bekend hadden gemaakt en de waarde ervan breed erkend werd, ontstonden er plannen om het verwaarloosde pakhuis te restaureren en een nieuw leven te geven. Om de uitzonderlijke aard te bekronen heeft het Jobsveem in 2000 de status van beschermd rijksmonument gekregen. Het is een van de weinige gebouwen in Rotterdam waar de relatie met de haven, het laden, lossen en opslaan nog bewaard is gebleven. Het toevoegen van licht, uitzicht en ruimte door middel van drie atriums hebben het Jobsveem getransformeerd van een ruwe diamant tot een schitterend kristal. In deze atriums bevinden zich de nieuwe toevoegingen als trappenhuizen en liften. Bovendien zijn karakteristieke pakhuiselementen in de gevels teruggebracht als pakhuisdeuren en trijshuisjes. Hier is een paradoxaal ontwerpprincipe toegepast; bepaalde onderdelen weghalen en juist andere weer terugbrengen. Een gewaagde maar uiteindelijke zeer geslaagde ingreep. De pakhuisvloeren zijn vrij indeelbare woonruimtes geworden. Oftewel lofts die men zelf kon inrichten. Ondanks de stemmen die ten tijde van de ontwerpfase zeiden dat lofts in Rotterdam niet verkocht zouden worden, zijn de eerste lofts in Rotterdam zeer snel verkocht. Uit de wijde omgeving zijn mensen naar het Jobsveem getrokken. Het was liefde op het eerste gezicht. Degenen die geloofden in de schoonheid van het monument en haar kwaliteiten zijn toegewijde chaperonnes geweest. De gemeente Rotterdam, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, AM, BAM Woningbouw, Mei Architecten en nog vele anderen hebben zich enorm ingezet om uiteindelijk de liefde te kunnen laten beantwoorden. Nu het voormalige pakhuis in zijn nieuwe functie het vijfde levensjaar ingaat, is pas goed te zien wat de toewijding heeft opgeleverd. Een gemeenschap van meer dan 200 enthousiaste bewoners, die met hart en ziel het pakhuis heeft omarmd. Deze betrokken bewoners hebben hun geliefd object zoals het hoort een cadeau geschonken. Misschien wel het mooiste en duurste cadeau dat ze ooit in hun leven hebben gegeven. Maar wat is mooier dan ook nog elke dag van dat geschenk te kunnen genieten. Geniet in dit boek mee van de geweldige lofts, die de liefde voor een gebouw heeft opgebracht.

Robert Winkel Mei architecten en stedenbouwers

7


Het Jobsveem Voor u ligt een boek met toewijding en passie. U denkt wellicht dat dit boek hele mooie inrichtingen van lofts betreft – en dat is natuurlijk ook het geval –maar bovendien gaat dit boek over liefde. Over liefde voor een gebouw en hoe deze door haar bewoners tot uiting wordt gebracht. Zoals veel objecten van liefde en toewijding heeft ook deze een bijzondere afkomst. Het pakhuis Jobsveem ligt in het Lloydkwartier in Rotterdam. Rond 1900 zijn hier de Jobshaven en de Schiehaven aangelegd. Tien jaar later in 1913 is het pakhuis Jobsveem gebouwd, een toonbeeld van de toen geldende architectuur. De straatzijde is traditioneel uitgevoerd in metselwerk, maar de havenzijde is bijna geheel in gewapend beton geconstrueerd, een toen nog nieuw materiaal voor gebouwen. De betonnen constructie is bijna niet te zien want in die dagen was het gebruikelijk om dit brute materiaal te bekleden met stucwerk dat oogde als natuursteen. Het pakhuis werd goed gebruikt tot de havens zich meer naar het westen van Rotterdam uitbreidden. Omstreeks de jaren tachtig was het Lloydkwartier grotendeels verlaten en is een aantal bijzondere gebouwen in dit gebied gesloopt. Het Jobsveem heeft deze afbraakperiode maar ternauwernood overleefd. Het pakhuis was te bijzonder en te groot om in die tijd ongebruikt te laten. NOW & WOW – ooit de grootste discotheek van Nederland – heeft in die periode dankbaar gebruik gemaakt van de ruimte die het leegstaande pakhuis bood, en heeft hier destijds veel bezoekers getrokken. Nadat de creatieve pioniers het gebied bekend hadden gemaakt en de waarde ervan breed erkend werd, ontstonden er plannen om het verwaarloosde pakhuis te restaureren en een nieuw leven te geven. Om de uitzonderlijke aard te bekronen heeft het Jobsveem in 2000 de status van beschermd rijksmonument gekregen. Het is een van de weinige gebouwen in Rotterdam waar de relatie met de haven, het laden, lossen en opslaan nog bewaard is gebleven. Het toevoegen van licht, uitzicht en ruimte door middel van drie atriums hebben het Jobsveem getransformeerd van een ruwe diamant tot een schitterend kristal. In deze atriums bevinden zich de nieuwe toevoegingen als trappenhuizen en liften. Bovendien zijn karakteristieke pakhuiselementen in de gevels teruggebracht als pakhuisdeuren en trijshuisjes. Hier is een paradoxaal ontwerpprincipe toegepast; bepaalde onderdelen weghalen en juist andere weer terugbrengen. Een gewaagde maar uiteindelijke zeer geslaagde ingreep. De pakhuisvloeren zijn vrij indeelbare woonruimtes geworden. Oftewel lofts die men zelf kon inrichten. Ondanks de stemmen die ten tijde van de ontwerpfase zeiden dat lofts in Rotterdam niet verkocht zouden worden, zijn de eerste lofts in Rotterdam zeer snel verkocht. Uit de wijde omgeving zijn mensen naar het Jobsveem getrokken. Het was liefde op het eerste gezicht. Degenen die geloofden in de schoonheid van het monument en haar kwaliteiten zijn toegewijde chaperonnes geweest. De gemeente Rotterdam, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, AM, BAM Woningbouw, Mei Architecten en nog vele anderen hebben zich enorm ingezet om uiteindelijk de liefde te kunnen laten beantwoorden. Nu het voormalige pakhuis in zijn nieuwe functie het vijfde levensjaar ingaat, is pas goed te zien wat de toewijding heeft opgeleverd. Een gemeenschap van meer dan 200 enthousiaste bewoners, die met hart en ziel het pakhuis heeft omarmd. Deze betrokken bewoners hebben hun geliefd object zoals het hoort een cadeau geschonken. Misschien wel het mooiste en duurste cadeau dat ze ooit in hun leven hebben gegeven. Maar wat is mooier dan ook nog elke dag van dat geschenk te kunnen genieten. Geniet in dit boek mee van de geweldige lofts, die de liefde voor een gebouw heeft opgebracht.

Robert Winkel Mei architecten en stedenbouwers

7


Job’s Wharf This is a book made with passion and devotion. You probably think that this is a book about beautifully furnished lofts – and that is of course true – but above all this book is about love: love for a building and how this is expressed by its residents. Like many objects of love, this devotion has a very special source. Job’s Wharf is located in Rotterdam’s Lloyd Quarter, where the Jobshaven and Schiehaven were created around 1900. Job’s Wharf was built a decade later, in 1913, and is typical of the prevailing architectural style of that time. The street side is built in traditional fashion with bricks and mortar, but the harbour side is constructed almost entirely from reinforced concrete, a new building material at that time. The concrete structure is barely visible because in those days it was normal to clad this brutal material with stucco, made to resemble natural stone. The wharf saw good service until the harbours were extended to the west of Rotterdam. By the 1980s the Lloyd Quarter was largely abandoned and several imposing buildings in the area were demolished. Job’s Wharf narrowly escaped the same fate. The building was too special to be left unused. NOW & WOW – once the biggest nightclub in the Netherlands – made grateful use of the space the building had to offer and attracted huge numbers of visitors in those years. Once the creative pioneers had made the area known and its value was widely accepted, plans were developed to restore the neglected building and give it a new lease of life. In recognition of its exceptional qualities, Job’s Wharf was granted protected status in 2000. It is one of the few buildings in Rotterdam in which the relationship to the harbour – loading, unloading and storing – remains intact. Providing light, views and space through the addition of three atria has transformed Job’s Wharf from a rough diamond into a glistening crystal. These atria contain the new additions such as staircases and lifts. Original façade elements such as warehouse doors and cranes have been reinstated. A paradoxical design principle has been employed: removing certain components while restoring certain others. This has been a daring but highly successful intervention. The warehouse floors have delivered highly flexible living spaces: lofts whose layouts can be determined by the residents themselves. Despite those who said, during the design phase, that lofts would never sell in Rotterdam, they quickly sold out. Job’s Wharf has attracted people from far and wide. It was love at first sight. Those who believed in the beauty and fie qualities of this monument have become devoted guardians. Rotterdam City Council, the Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, AM, BAM Woningbouw, Mei Architecten and many other parties have devoted their energies to ensuring that this love would be repaid. Only now that the former warehouse is entering its fifth year in its new function can we see the fruits of this devotion: a community of more than two hundred enthusiastic residents, who have embraced the building heart and soul. These dedicated residents have given their beloved object a gift, perhaps the most beautiful and costly gift they have ever given. But what is more beautiful that to be able to enjoy that gift every day? We hope this book will give you an opportunity to enjoy these lofts, which have been created out of love for this great building.

Robert Winkel Mei architecten en stedenbouwers

9


Job’s Wharf This is a book made with passion and devotion. You probably think that this is a book about beautifully furnished lofts – and that is of course true – but above all this book is about love: love for a building and how this is expressed by its residents. Like many objects of love, this devotion has a very special source. Job’s Wharf is located in Rotterdam’s Lloyd Quarter, where the Jobshaven and Schiehaven were created around 1900. Job’s Wharf was built a decade later, in 1913, and is typical of the prevailing architectural style of that time. The street side is built in traditional fashion with bricks and mortar, but the harbour side is constructed almost entirely from reinforced concrete, a new building material at that time. The concrete structure is barely visible because in those days it was normal to clad this brutal material with stucco, made to resemble natural stone. The wharf saw good service until the harbours were extended to the west of Rotterdam. By the 1980s the Lloyd Quarter was largely abandoned and several imposing buildings in the area were demolished. Job’s Wharf narrowly escaped the same fate. The building was too special to be left unused. NOW & WOW – once the biggest nightclub in the Netherlands – made grateful use of the space the building had to offer and attracted huge numbers of visitors in those years. Once the creative pioneers had made the area known and its value was widely accepted, plans were developed to restore the neglected building and give it a new lease of life. In recognition of its exceptional qualities, Job’s Wharf was granted protected status in 2000. It is one of the few buildings in Rotterdam in which the relationship to the harbour – loading, unloading and storing – remains intact. Providing light, views and space through the addition of three atria has transformed Job’s Wharf from a rough diamond into a glistening crystal. These atria contain the new additions such as staircases and lifts. Original façade elements such as warehouse doors and cranes have been reinstated. A paradoxical design principle has been employed: removing certain components while restoring certain others. This has been a daring but highly successful intervention. The warehouse floors have delivered highly flexible living spaces: lofts whose layouts can be determined by the residents themselves. Despite those who said, during the design phase, that lofts would never sell in Rotterdam, they quickly sold out. Job’s Wharf has attracted people from far and wide. It was love at first sight. Those who believed in the beauty and fie qualities of this monument have become devoted guardians. Rotterdam City Council, the Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, AM, BAM Woningbouw, Mei Architecten and many other parties have devoted their energies to ensuring that this love would be repaid. Only now that the former warehouse is entering its fifth year in its new function can we see the fruits of this devotion: a community of more than two hundred enthusiastic residents, who have embraced the building heart and soul. These dedicated residents have given their beloved object a gift, perhaps the most beautiful and costly gift they have ever given. But what is more beautiful that to be able to enjoy that gift every day? We hope this book will give you an opportunity to enjoy these lofts, which have been created out of love for this great building.

Robert Winkel Mei architecten en stedenbouwers

9


Henny en Ad van Wegen

Henny en Ad van Wegen hebben al een groot aantal huizen bewoond. Ad deed steeds de verbouwing waarna Henny de inrichting op zich nam. Op hun vele reizen door Frankrijk kochten ze regelmatig meubels en kleingoed. Na een paar jaar bezaten ze zoveel bijzondere objecten dat Henny een goed lopende brocantes winkel in Zoetermeer kon beginnen. Nu, weer enkele jaren later, heeft het echtpaar een sfeervolle loft in het Lloydkwartier betrokken. De verbouwing werd ditmaal door een aannemer gedaan maar de styling nam Henny opnieuw voor haar rekening. Haar manier van inrichten kenmerkt zich door een mix van klassiek meubilair met rustieke details met toevoeging van een persoonlijke noot: ‘Ik breng graag dingen bij elkaar die ik mooi vind en die samen rust geven.’ De Deense fauteuil, het Perzisch kleed en het Chinese paard versterken de sfeer in dit appartement waar het paar geniet alsof ze in de campagne zijn. Eigenlijk een beetje zoals in hun andere huis dat in Frankrijk staat.

‘Living like God in France’ Henny and Ad van Wegen have lived in many houses. Ad has always done the rebuilding works and Henny has taken charge of the decorating. They bought numerous items of furniture and decorative objects on their many trips through France. After a few years they had collected so many wonderful objects that Henny was able to start a successful bric-a-brac shop. Now, several years later, the couple have acquired an attractive loft in the Lloyd quarter. This time the building works have been handled by a contractor, but Henny has once again taken care of the styling. Her style is characterised by a mix of classic furniture with rustic detailing and personal details: ‘I like to combine things that I find beautiful and which together create harmony.’ The Danish armchair, the Persian carpet and the Chinese horse intensify the atmosphere in this apartment, which the couple enjoy just as if they were living in the countryside. A little like their other house in France.

15


Henny en Ad van Wegen

Henny en Ad van Wegen hebben al een groot aantal huizen bewoond. Ad deed steeds de verbouwing waarna Henny de inrichting op zich nam. Op hun vele reizen door Frankrijk kochten ze regelmatig meubels en kleingoed. Na een paar jaar bezaten ze zoveel bijzondere objecten dat Henny een goed lopende brocantes winkel in Zoetermeer kon beginnen. Nu, weer enkele jaren later, heeft het echtpaar een sfeervolle loft in het Lloydkwartier betrokken. De verbouwing werd ditmaal door een aannemer gedaan maar de styling nam Henny opnieuw voor haar rekening. Haar manier van inrichten kenmerkt zich door een mix van klassiek meubilair met rustieke details met toevoeging van een persoonlijke noot: ‘Ik breng graag dingen bij elkaar die ik mooi vind en die samen rust geven.’ De Deense fauteuil, het Perzisch kleed en het Chinese paard versterken de sfeer in dit appartement waar het paar geniet alsof ze in de campagne zijn. Eigenlijk een beetje zoals in hun andere huis dat in Frankrijk staat.

‘Living like God in France’ Henny and Ad van Wegen have lived in many houses. Ad has always done the rebuilding works and Henny has taken charge of the decorating. They bought numerous items of furniture and decorative objects on their many trips through France. After a few years they had collected so many wonderful objects that Henny was able to start a successful bric-a-brac shop. Now, several years later, the couple have acquired an attractive loft in the Lloyd quarter. This time the building works have been handled by a contractor, but Henny has once again taken care of the styling. Her style is characterised by a mix of classic furniture with rustic detailing and personal details: ‘I like to combine things that I find beautiful and which together create harmony.’ The Danish armchair, the Persian carpet and the Chinese horse intensify the atmosphere in this apartment, which the couple enjoy just as if they were living in the countryside. A little like their other house in France.

15


links: De living met een werktafel van Gispen. De oorfauteuil is een klassiek Deens ontwerp van Borge Mogensen uit 1963. rechts: In de boekenkast staan flessen en borden die afkomstig zijn uit scheepswrakken. onder: Dit exemplaar van de ‘Lounge chair’ van Charles en Ray Eames (ontworpen in 1956) stamt uit de jaren zestig. De witte driezitter en loveseat zijn van Linteloo. volgende pagina: boven: Boven het bed een vergroting van een achttienjarige Ad op de kermis. onder: De en-suite badkamer is betegeld met Terra tegels van Mosa. left: the living room with a work table by Gispen. The armchair is a classic Danish design by Borge Mogensen from 1963. right: The bookcase contains bottles and plates from shipwrecks. bottom: This example of the ‘Lounge chair’ by Charles and Ray Eames (designed in 1956) dates from the 1960s. The white three-seater sofa and loveseat are by Linteloo. next page: top: Over the bed hangs an enlargement of a photograph of Ad at a funfair, aged eighteen. bottom: The en-suite bathroom is tiled with Terra tiles by Mosa.


links: De living met een werktafel van Gispen. De oorfauteuil is een klassiek Deens ontwerp van Borge Mogensen uit 1963. rechts: In de boekenkast staan flessen en borden die afkomstig zijn uit scheepswrakken. onder: Dit exemplaar van de ‘Lounge chair’ van Charles en Ray Eames (ontworpen in 1956) stamt uit de jaren zestig. De witte driezitter en loveseat zijn van Linteloo. volgende pagina: boven: Boven het bed een vergroting van een achttienjarige Ad op de kermis. onder: De en-suite badkamer is betegeld met Terra tegels van Mosa. left: the living room with a work table by Gispen. The armchair is a classic Danish design by Borge Mogensen from 1963. right: The bookcase contains bottles and plates from shipwrecks. bottom: This example of the ‘Lounge chair’ by Charles and Ray Eames (designed in 1956) dates from the 1960s. The white three-seater sofa and loveseat are by Linteloo. next page: top: Over the bed hangs an enlargement of a photograph of Ad at a funfair, aged eighteen. bottom: The en-suite bathroom is tiled with Terra tiles by Mosa.
links en boven: Het 45 m² grote balkon kijkt uit over de Jobshaven en de Maas en heeft een eigen zithoek en een eetgedeelte. De beplanting bestaat onder meer uit druivenplanten, bamboe, haagbeuk, hortensia, geraniums en varens. vorige pagina: De Ikea-keuken heeft een betonnen blad en omlijsting. Gispen stoelen staan aan een oude Chinese werktafel. volgende pagina’s: Vanuit het atrium een doorkijk in de woning bij avond. left and top: The 45 m² balcony looks out over the Jobshaven and the Maas and has a sitting area and a dining table. The planting includes grapevines, bamboo, hornbeam, hydrangea, geraniums and ferns. previous page: The Ikea-kitchen has a concrete work surface and surround. An old Chinese table is combined with chairs by Gispen. following pages: A view through to the apartment from the atrium in the evening.

21


links en boven: Het 45 m² grote balkon kijkt uit over de Jobshaven en de Maas en heeft een eigen zithoek en een eetgedeelte. De beplanting bestaat onder meer uit druivenplanten, bamboe, haagbeuk, hortensia, geraniums en varens. vorige pagina: De Ikea-keuken heeft een betonnen blad en omlijsting. Gispen stoelen staan aan een oude Chinese werktafel. volgende pagina’s: Vanuit het atrium een doorkijk in de woning bij avond. left and top: The 45 m² balcony looks out over the Jobshaven and the Maas and has a sitting area and a dining table. The planting includes grapevines, bamboo, hornbeam, hydrangea, geraniums and ferns. previous page: The Ikea-kitchen has a concrete work surface and surround. An old Chinese table is combined with chairs by Gispen. following pages: A view through to the apartment from the atrium in the evening.

21
Raoul van Deursen

Wanneer Raoul van Deursen thuiskomt strijkt hij eerst met zijn handen door de wiegende staven van lichtkunstenaar Daan Roosegaarde bij de entree. De toppen van het object lichten dan op om nog enige tijd na te gloeien. Voor hem is het een manier om weer leven in zijn huis te brengen na een lang verblijf in het buitenland. Zijn appartement met uitsluitend witte meubelen op een zwarte vloer wordt verlevendigd door de expressieve kleuren van de schilderijen aan de stralend witte muren. Dit ingetogen maar toch luxueuze interieur werd voor hem getekend door Vanca Interieur Ontwerp te Amsterdam. Zij kozen samen voor onder andere stoelen van Charles en Ray Eames en Verner Panton. Deze design-klassiekers werden gecombineerd met expressieve verlichting van Achille Castiglioni en Bertjan Pot. Van Deursen voegde hier zelf objecten aan toe die hij heeft verzameld op zijn verre reizen. Hij heeft hiermee een persoonlijke kleur aan deze grafische inrichting gegeven.

‘A globetrotter adds colour to a graphic interior’ The first thing Raoul van Deursen does when he returns home is stroke the swaying rods by light artist Daan Roosengaarde at the entrance. The tops light up and remain glowing for a while. For him this is a way of bringing life back to the house after a long stay abroad. His apartment with exclusively white furniture on a black floor is enlivened by the expressive colours of the paintings on the brilliant white walls. This modest yet luxurious interior was designed by Vanca Interior Design at Amsterdam. Among the chairs they chose are design classics by Charles and Ray Eames and Verner Panton, combined with expressive lighting by Achille Castiglioni and Bertjan Pot. To these Van Deursen has added objects collected on his distant travels, thus giving a personal colour to this graphic interior.

Ee E en sc en s ul u pttu uu ur diie Va ur Van n Deur De u se ur sen n me meeb e ra eb rach ch ht va an éé én van va an zi z jn j rei eize zen. n A sc scul u pture th t at Van an Deu urs r en brou br o gh ht backk from on o e of o his trips. hi

25


Raoul van Deursen

Wanneer Raoul van Deursen thuiskomt strijkt hij eerst met zijn handen door de wiegende staven van lichtkunstenaar Daan Roosegaarde bij de entree. De toppen van het object lichten dan op om nog enige tijd na te gloeien. Voor hem is het een manier om weer leven in zijn huis te brengen na een lang verblijf in het buitenland. Zijn appartement met uitsluitend witte meubelen op een zwarte vloer wordt verlevendigd door de expressieve kleuren van de schilderijen aan de stralend witte muren. Dit ingetogen maar toch luxueuze interieur werd voor hem getekend door Vanca Interieur Ontwerp te Amsterdam. Zij kozen samen voor onder andere stoelen van Charles en Ray Eames en Verner Panton. Deze design-klassiekers werden gecombineerd met expressieve verlichting van Achille Castiglioni en Bertjan Pot. Van Deursen voegde hier zelf objecten aan toe die hij heeft verzameld op zijn verre reizen. Hij heeft hiermee een persoonlijke kleur aan deze grafische inrichting gegeven.

‘A globetrotter adds colour to a graphic interior’ The first thing Raoul van Deursen does when he returns home is stroke the swaying rods by light artist Daan Roosengaarde at the entrance. The tops light up and remain glowing for a while. For him this is a way of bringing life back to the house after a long stay abroad. His apartment with exclusively white furniture on a black floor is enlivened by the expressive colours of the paintings on the brilliant white walls. This modest yet luxurious interior was designed by Vanca Interior Design at Amsterdam. Among the chairs they chose are design classics by Charles and Ray Eames and Verner Panton, combined with expressive lighting by Achille Castiglioni and Bertjan Pot. To these Van Deursen has added objects collected on his distant travels, thus giving a personal colour to this graphic interior.

Ee E en sc en s ul u pttu uu ur diie Va ur Van n Deur De u se ur sen n me meeb e ra eb rach ch ht va an éé én van va an zi z jn j rei eize zen. n A sc scul u pture th t at Van an Deu urs r en brou br o gh ht backk from on o e of o his trips. hi

25
links: Aan de eettafel de ‘Panton Chair Classic’ van Verner Panton voor Vitra, een ontwerp dat al sinds 1967 wordt geproduceerd. De grote bollampen zijn van Bertjan Pot: ‘Random Light’ uit 2001 voor Moooi. onder: De Boffi keuken is uiterst sober gehouden maar wel reuze praktisch, spots van Modular. rechts: Overal in het appartement hangen kleurrijke schilderijen. left: At the dining table is the ‘Panton Chair Classic’ by Verner Panton for Vitra, which has been in production since 1967. The large spherical lamps are Bertjan Pot’s ‘Random Light’ from 2001 for Moooi. bottom: The Boffi kitchen is extremely sober but highly practical; spots by Modular. right: Colourful paintings hang throughout the apartment.

vorige pagina’s: De lichtsculptuur licht op bij aanraking. Op de voorgrond hangt de lamp ‘Taraxacum’ van Achille Castiglioni (een ontwerp uit 1960) voor Flos. In de woonkamer banken Moore en fauteuils Delaunay zijn ontworpen door Rodolfo Dordoni voor Minotti. previous pages: the sculpture that lights up when stroked. In the foreground hangs the ‘Taraxacum’ lamp by Achille Castiglioni, designed for Flos in 1960. In the living room, the Moore sofas and Delaunay armchairs were designed by Rodolfo Dordoni for Minotti.

28


links: Aan de eettafel de ‘Panton Chair Classic’ van Verner Panton voor Vitra, een ontwerp dat al sinds 1967 wordt geproduceerd. De grote bollampen zijn van Bertjan Pot: ‘Random Light’ uit 2001 voor Moooi. onder: De Boffi keuken is uiterst sober gehouden maar wel reuze praktisch, spots van Modular. rechts: Overal in het appartement hangen kleurrijke schilderijen. left: At the dining table is the ‘Panton Chair Classic’ by Verner Panton for Vitra, which has been in production since 1967. The large spherical lamps are Bertjan Pot’s ‘Random Light’ from 2001 for Moooi. bottom: The Boffi kitchen is extremely sober but highly practical; spots by Modular. right: Colourful paintings hang throughout the apartment.

vorige pagina’s: De lichtsculptuur licht op bij aanraking. Op de voorgrond hangt de lamp ‘Taraxacum’ van Achille Castiglioni (een ontwerp uit 1960) voor Flos. In de woonkamer banken Moore en fauteuils Delaunay zijn ontworpen door Rodolfo Dordoni voor Minotti. previous pages: the sculpture that lights up when stroked. In the foreground hangs the ‘Taraxacum’ lamp by Achille Castiglioni, designed for Flos in 1960. In the living room, the Moore sofas and Delaunay armchairs were designed by Rodolfo Dordoni for Minotti.

28


In de badkamer is een tv-scherm ingebouwd om het nieuws of een film te volgen. De tegels ‘Terra’ zijn van Mosa, de soberheid wordt hier doorbroken met een mozaiek van onregelmatig gevormde stenen in bijpassende kleuren. Het bad ‘Terra’ is een ontwerp uit 2006 van Naota Fukasawa en is, net als de wastafels, geproduceerd door Boffi; de kranen zijn van Vola. The bathroom has a built-in television for watching a film or following the news. The sobriety of the ‘Terra’ tiles by Mosa is relieved by a mosaic of irregular stones in matching colours. The ‘Terra’ bath is a design from 2006 by Naota Fukasawa and, like the washbasins, produced by Boffi; the taps are by Vola.

31


In de badkamer is een tv-scherm ingebouwd om het nieuws of een film te volgen. De tegels ‘Terra’ zijn van Mosa, de soberheid wordt hier doorbroken met een mozaiek van onregelmatig gevormde stenen in bijpassende kleuren. Het bad ‘Terra’ is een ontwerp uit 2006 van Naota Fukasawa en is, net als de wastafels, geproduceerd door Boffi; de kranen zijn van Vola. The bathroom has a built-in television for watching a film or following the news. The sobriety of the ‘Terra’ tiles by Mosa is relieved by a mosaic of irregular stones in matching colours. The ‘Terra’ bath is a design from 2006 by Naota Fukasawa and, like the washbasins, produced by Boffi; the taps are by Vola.

31


links: In de slaapkamer met een bed ontworpen door Rodolfo Dordoni voor Minotti heeft de eigenaar de beschikking over een eigen fitness studio. onder: De penthouses in dit gebouw zijn op de bestaande architectuur gebouwd maar hebben dezelfde utilitaire uitstraling. rechts: Het dakterras ziet uit over de Maas. left: the bedroom, with a bed designed by Rodolfo Dordoni for Minotti, has a fitness studio. bottom: the penthouses are additions to the existing building, but have the same utilitarian aesthetic. right: the roof terrace looks out over the Maas.

Omhoog

32


links: In de slaapkamer met een bed ontworpen door Rodolfo Dordoni voor Minotti heeft de eigenaar de beschikking over een eigen fitness studio. onder: De penthouses in dit gebouw zijn op de bestaande architectuur gebouwd maar hebben dezelfde utilitaire uitstraling. rechts: Het dakterras ziet uit over de Maas. left: the bedroom, with a bed designed by Rodolfo Dordoni for Minotti, has a fitness studio. bottom: the penthouses are additions to the existing building, but have the same utilitarian aesthetic. right: the roof terrace looks out over the Maas.

Omhoog

32


Rob van den Hil

Rob van den Hil is één van de vele architecten die in het Jobsveem woont. Toen hij zijn appartement betrok stond de indeling van badkamer, berging, toilet en keuken al vast. Met een aantal ingenieuze ingrepen veranderde hij de ruimte naar zijn wensen. Hij verlengde een wand waardoor er ruimte ontstond voor een nis en de keukenhoek beter werd afgescheiden van het woongedeelte. Het slaapgedeelte verlaagde hij met een gespannen doek waardoor de ruimte intiemer maar ook lichter werd. Door de plaatsing van kasten als scheidingswanden ontstond een aangename werkplek met computer, tekentafel en bureau. Hier werkt hij aan zijn projecten en heeft ook de ruimte om opdrachtgevers te ontvangen. ‘Op 100m² heb ik alles bij elkaar wat ik nodig heb. Het licht komt binnen via het atrium en twee ramen aan de straatkant. Het hoge plafond geeft allure en sfeer.’

‘The construction of an architect’ Rob van den Hil is one of the many architects who lives in Job’s Wharf. When he bought the apartment, the position of the bathroom, toilet, kitchen and storage was already fixed. He altered the space to meet his wishes with a few ingenious interventions. He lengthened one of the walls, creating a niche and a better separation between the kitchen area and the main living space. He lowered the ceiling height in the bedroom with a stretched cloth, making the space more intimate but also lighter. Installing a wall of cabinets he created a pleasant office with a desk, computer and drawing table. He also has enough space to meet his clients. ‘I have everything I need in 100m². The light comes in via the atrium and two windows on the street side. The high ceiling creates allure and atmosphere.’

Glas Gl asswe a werk rk van n Bořek e Šip pekk, een Ar ee een Artt De D cco o vaa a s van Goud Go udss Pl Plat a ee e l en een ob bje ject ctt va an n mag gnetische p aa pl atj t es.. Glas G a sw work by Bo ořek Šipek, an Artt Deco vase by G ud Go u s Plateel and object made from ma m gnetic p ates. pl

35


Rob van den Hil

Rob van den Hil is één van de vele architecten die in het Jobsveem woont. Toen hij zijn appartement betrok stond de indeling van badkamer, berging, toilet en keuken al vast. Met een aantal ingenieuze ingrepen veranderde hij de ruimte naar zijn wensen. Hij verlengde een wand waardoor er ruimte ontstond voor een nis en de keukenhoek beter werd afgescheiden van het woongedeelte. Het slaapgedeelte verlaagde hij met een gespannen doek waardoor de ruimte intiemer maar ook lichter werd. Door de plaatsing van kasten als scheidingswanden ontstond een aangename werkplek met computer, tekentafel en bureau. Hier werkt hij aan zijn projecten en heeft ook de ruimte om opdrachtgevers te ontvangen. ‘Op 100m² heb ik alles bij elkaar wat ik nodig heb. Het licht komt binnen via het atrium en twee ramen aan de straatkant. Het hoge plafond geeft allure en sfeer.’

‘The construction of an architect’ Rob van den Hil is one of the many architects who lives in Job’s Wharf. When he bought the apartment, the position of the bathroom, toilet, kitchen and storage was already fixed. He altered the space to meet his wishes with a few ingenious interventions. He lengthened one of the walls, creating a niche and a better separation between the kitchen area and the main living space. He lowered the ceiling height in the bedroom with a stretched cloth, making the space more intimate but also lighter. Installing a wall of cabinets he created a pleasant office with a desk, computer and drawing table. He also has enough space to meet his clients. ‘I have everything I need in 100m². The light comes in via the atrium and two windows on the street side. The high ceiling creates allure and atmosphere.’

Glas Gl asswe a werk rk van n Bořek e Šip pekk, een Ar ee een Artt De D cco o vaa a s van Goud Go udss Pl Plat a ee e l en een ob bje ject ctt va an n mag gnetische p aa pl atj t es.. Glas G a sw work by Bo ořek Šipek, an Artt Deco vase by G ud Go u s Plateel and object made from ma m gnetic p ates. pl

35
links: Bij de computer een authentieke ‘Revolt’ stoel met armleuningen en originele bekleding. onder: Op het kleed dat is ontworpen door de bewoner staan een sofa van Moroso, de ‘Wink’ stoel, op de rug gezien de tuigleren fauteuil ‘F444’ (1963) van Pierre Paulin voor Artifort. rechts: Doorkijk naar het slaapgedeelte met verlaagd plafond. vorige pagina’s: In de zithoek de ‘Wink’ chair (1980) van Toshiyuki Kita voor Cassina. Aan de eettafel ‘Revolt’ stoelen (oorspronkelijk ontwerp uit 1953 en opnieuw uitgebracht in 2004) van Friso Kramer voor Ahrend. Aan de muur een reeks prenten van Piero Manzoni. left: In front of the computer is an original ‘Revolt’ chair with armrests and original upholstery. bottom: On the rug, designed by Rob, are a sofa by Moroso, the ‘Wink’ chair and seen from behind, the ‘F444’ armchair (1963) by Pierre Paulin for Artifort. right: View through to the bedroom with suspended ceiling. previous pages: In the lounge is a ‘Wink’ chair (1980) by Toshiyuki Kita for Cassina. Around the dining table are ‘Revolt’ chairs (originally designed in 1953 and re-editioned in 2004) by Friso Kramer for Ahrend. On the wall is a series of prints by Piero Manzoni.

38


links: Bij de computer een authentieke ‘Revolt’ stoel met armleuningen en originele bekleding. onder: Op het kleed dat is ontworpen door de bewoner staan een sofa van Moroso, de ‘Wink’ stoel, op de rug gezien de tuigleren fauteuil ‘F444’ (1963) van Pierre Paulin voor Artifort. rechts: Doorkijk naar het slaapgedeelte met verlaagd plafond. vorige pagina’s: In de zithoek de ‘Wink’ chair (1980) van Toshiyuki Kita voor Cassina. Aan de eettafel ‘Revolt’ stoelen (oorspronkelijk ontwerp uit 1953 en opnieuw uitgebracht in 2004) van Friso Kramer voor Ahrend. Aan de muur een reeks prenten van Piero Manzoni. left: In front of the computer is an original ‘Revolt’ chair with armrests and original upholstery. bottom: On the rug, designed by Rob, are a sofa by Moroso, the ‘Wink’ chair and seen from behind, the ‘F444’ armchair (1963) by Pierre Paulin for Artifort. right: View through to the bedroom with suspended ceiling. previous pages: In the lounge is a ‘Wink’ chair (1980) by Toshiyuki Kita for Cassina. Around the dining table are ‘Revolt’ chairs (originally designed in 1953 and re-editioned in 2004) by Friso Kramer for Ahrend. On the wall is a series of prints by Piero Manzoni.

38


boven: Het bureau van de bewoner die architect is, is uiterst compact en efficient ingedeeld. Aan de muur een lichtobject ‘TC6’ (1968) van Aldo van den Nieuwelaar. links: Doorkijk vanuit het slaapgedeelte met witte plastic sixties stoel van Kartell. top: The office is extremely compact and efficiently furnished. On the wall is a light object, ‘TC6’ (1968), by Aldo van den Nieuwelaar. left: View from the bedroom with white plastic 1960s’ chair by Kartell.

40


boven: Het bureau van de bewoner die architect is, is uiterst compact en efficient ingedeeld. Aan de muur een lichtobject ‘TC6’ (1968) van Aldo van den Nieuwelaar. links: Doorkijk vanuit het slaapgedeelte met witte plastic sixties stoel van Kartell. top: The office is extremely compact and efficiently furnished. On the wall is a light object, ‘TC6’ (1968), by Aldo van den Nieuwelaar. left: View from the bedroom with white plastic 1960s’ chair by Kartell.

40


Thijs Verheijden en Maaike Thijssen

Thijs als creatief bouwmanager en Maaike Thijssen als architect bedachten de praktische indeling voor hun appartement en voerden deze zelf uit. ‘Omdat de ramen op deze verdieping vrij hoog zitten heb ik een podium getekend voor onze werktafel,’ ligt ze toe. ‘We hebben zo beter licht en kunnen ook genieten van het uitzicht over het water.’ Twee grote matglazen panelen waarvan één schuivend deel de badkamer visueel scheidt van het woongedeelte. Het is een heel praktische oplossing die zorgt dat het appartement zoveel mogelijk licht binnenkrijgt. ‘We hebben alles in lichtgrijs en wit gehouden en licht hout gebruikt.’ De brede verticale lamellen geven een optimale lichtinval via het atrium. Thijs: ‘De kraan voor het bad is naar eigen ontwerp uitgevoerd.’

‘Sliding panels’ Thijs as creative building manager and Maaike as architect conceived a practical layout for their apartment and built it. ‘Because the windows are so high on this storey, I designed a podium for our worktable,’ she explains. ‘This way we have better light and can enjoy the view over the water.’ Two large opaque, glass sliding doors divide the apartment into a living area and an area for working, sleeping and bathing. It is a very practical solution, which ensures optimum natural lighting. ‘We kept to light grey and white and pale wood.’ The broad vertical louvres admit plenty of light via the atrium. Thijs: ‘The tap for the bath is made after our own design.’

43


Thijs Verheijden en Maaike Thijssen

Thijs als creatief bouwmanager en Maaike Thijssen als architect bedachten de praktische indeling voor hun appartement en voerden deze zelf uit. ‘Omdat de ramen op deze verdieping vrij hoog zitten heb ik een podium getekend voor onze werktafel,’ ligt ze toe. ‘We hebben zo beter licht en kunnen ook genieten van het uitzicht over het water.’ Twee grote matglazen panelen waarvan één schuivend deel de badkamer visueel scheidt van het woongedeelte. Het is een heel praktische oplossing die zorgt dat het appartement zoveel mogelijk licht binnenkrijgt. ‘We hebben alles in lichtgrijs en wit gehouden en licht hout gebruikt.’ De brede verticale lamellen geven een optimale lichtinval via het atrium. Thijs: ‘De kraan voor het bad is naar eigen ontwerp uitgevoerd.’

‘Sliding panels’ Thijs as creative building manager and Maaike as architect conceived a practical layout for their apartment and built it. ‘Because the windows are so high on this storey, I designed a podium for our worktable,’ she explains. ‘This way we have better light and can enjoy the view over the water.’ Two large opaque, glass sliding doors divide the apartment into a living area and an area for working, sleeping and bathing. It is a very practical solution, which ensures optimum natural lighting. ‘We kept to light grey and white and pale wood.’ The broad vertical louvres admit plenty of light via the atrium. Thijs: ‘The tap for the bath is made after our own design.’

43


links en onder: Het keukenblok werd net als het podium door Maaike en Thijs zelf gebouwd. De brede verticale lamellen laten het licht invallen vanuit het atrium en zorgen voor maximale privacy. rechts: Op de vloer liggen plavuizen van Mosa. Het podium is door de bewoners zelf ontworpen en uitgevoerd. De kasten bestrijken vrijwel de hele achterwand en vormen de omlijsting van het bed en bad. left and bottom: Like the podium Thijs and Maaike built the kitchen block them selves. The broad vertical louvres admit light from the atrium and ensure maximum privacy. right: The floor is covered with Mosa floor tiles. The podium was designed and built by the residents. The cabinets cover almost the entire rear wall and frames the bed and bath.


links en onder: Het keukenblok werd net als het podium door Maaike en Thijs zelf gebouwd. De brede verticale lamellen laten het licht invallen vanuit het atrium en zorgen voor maximale privacy. rechts: Op de vloer liggen plavuizen van Mosa. Het podium is door de bewoners zelf ontworpen en uitgevoerd. De kasten bestrijken vrijwel de hele achterwand en vormen de omlijsting van het bed en bad. left and bottom: Like the podium Thijs and Maaike built the kitchen block them selves. The broad vertical louvres admit light from the atrium and ensure maximum privacy. right: The floor is covered with Mosa floor tiles. The podium was designed and built by the residents. The cabinets cover almost the entire rear wall and frames the bed and bath.


links: Werkplek, slaapgedeelte en het gedeelte waar gebaad kan worden lopen in elkaar over. Bed en bad zijn afgeschermd van het woongedeelte door een kamerhoge ondoorzichtige glazen schuifwand. onder: De overgang van het slaapgedeelte naar de ‘en suite’ badkamer met het vrijstaande bad. linkerpagina: De badkuip staat vrij in de ruimte, de kraan werd door de bewoners zelf ontworpen en gemaakt. left: The workspace, bedroom and bathroom flow into each other. The bed and bath are screened off from the living space by a full-height opaque glass sliding door. bottom: The sleeping area smoothly flows into the ‘en-suite’ bathroom with free standing bath. left page: The bathtub is placed in the centre of the space. The tap was conceived and made by the residents.


links: Werkplek, slaapgedeelte en het gedeelte waar gebaad kan worden lopen in elkaar over. Bed en bad zijn afgeschermd van het woongedeelte door een kamerhoge ondoorzichtige glazen schuifwand. onder: De overgang van het slaapgedeelte naar de ‘en suite’ badkamer met het vrijstaande bad. linkerpagina: De badkuip staat vrij in de ruimte, de kraan werd door de bewoners zelf ontworpen en gemaakt. left: The workspace, bedroom and bathroom flow into each other. The bed and bath are screened off from the living space by a full-height opaque glass sliding door. bottom: The sleeping area smoothly flows into the ‘en-suite’ bathroom with free standing bath. left page: The bathtub is placed in the centre of the space. The tap was conceived and made by the residents.


Aimée, Stijn, Max en Boris Heijdenrijk

Boven op het Jobsveem werd een rij penthouses gebouwd ter vervanging van de oorspronkelijke houten opbouw. Aimée en Stijn Heijdenrijk wonen met hun twee zonen in een 220 m² groot penthouse. Voor hen was het uitzicht op de Maas de doorslaggevende factor voor de aankoop. ‘De ruimte en het feit dat we deze zelf konden indelen was ook heel belangrijk,’ zegt Aimée. ‘En het terras aan de woonkamer,’ voegt Stijn toe. Om beter beslissingen te kunnen maken over de indeling en de verhoudingen maakten ze eerst een maquette. Als belangrijke wooneisen hadden ze een centrale plek voor de keuken en een badkamer met uitzicht over de rivier. De basis van het interieur is rustig en licht gehouden. Wonen en werken gebeurt op de bovenste etage, een verdieping lager hebben de twee jongens hun slaapkamer en een gedeelde badkamer. ‘We hebben hier alles gedaan wat we wilden en het is allemaal geslaagd,’ bekent Stijn vol trots. ‘We zijn hier veel huiselijker geworden’ vult zijn vrouw aan met een glimlach.

‘All in the family penthouse’ A row of penthouses was built above the Job’s Wharf to replace the original wooden structure. Aimée and Stijn Heijdenrijk live with their two sons in a 220-square-metre penthouse. For them the view of the River Maas was the deciding factor in buying the apartment. ‘The space itself and the fact that we could divide it as we wanted was also very important,’ says Aimée. ‘And a terrace leading from the living room,’ adds Stijn. In order to make better-informed decisions about the layout and proportions, they first made a model. It was important for them to have a central kitchen and a bathroom with a view over the river. The basis of the interior is light and peaceful. Living and working take place on the upper floor; the boys have their bedroom and a shared bathroom on the lower floor. ‘We did everything we wanted to do and it all worked out perfectly,’ says Stijn proudly. ‘We have become much more domestic here,’ adds his wife with a smile.

49


Aimée, Stijn, Max en Boris Heijdenrijk

Boven op het Jobsveem werd een rij penthouses gebouwd ter vervanging van de oorspronkelijke houten opbouw. Aimée en Stijn Heijdenrijk wonen met hun twee zonen in een 220 m² groot penthouse. Voor hen was het uitzicht op de Maas de doorslaggevende factor voor de aankoop. ‘De ruimte en het feit dat we deze zelf konden indelen was ook heel belangrijk,’ zegt Aimée. ‘En het terras aan de woonkamer,’ voegt Stijn toe. Om beter beslissingen te kunnen maken over de indeling en de verhoudingen maakten ze eerst een maquette. Als belangrijke wooneisen hadden ze een centrale plek voor de keuken en een badkamer met uitzicht over de rivier. De basis van het interieur is rustig en licht gehouden. Wonen en werken gebeurt op de bovenste etage, een verdieping lager hebben de twee jongens hun slaapkamer en een gedeelde badkamer. ‘We hebben hier alles gedaan wat we wilden en het is allemaal geslaagd,’ bekent Stijn vol trots. ‘We zijn hier veel huiselijker geworden’ vult zijn vrouw aan met een glimlach.

‘All in the family penthouse’ A row of penthouses was built above the Job’s Wharf to replace the original wooden structure. Aimée and Stijn Heijdenrijk live with their two sons in a 220-square-metre penthouse. For them the view of the River Maas was the deciding factor in buying the apartment. ‘The space itself and the fact that we could divide it as we wanted was also very important,’ says Aimée. ‘And a terrace leading from the living room,’ adds Stijn. In order to make better-informed decisions about the layout and proportions, they first made a model. It was important for them to have a central kitchen and a bathroom with a view over the river. The basis of the interior is light and peaceful. Living and working take place on the upper floor; the boys have their bedroom and a shared bathroom on the lower floor. ‘We did everything we wanted to do and it all worked out perfectly,’ says Stijn proudly. ‘We have become much more domestic here,’ adds his wife with a smile.

49


boven: De grote loungebank biedt voldoende plaats voor het hele gezin en vrienden. De gietvloer van Ode aan de Vloer met vloerverwarming ligt over de hele bovenverdieping. De staande lamp is van één van Stijns favoriete ontwerpers Jasper Morisson: de ‘Glo-ball’ (1999) voor Flos. links: De chaise longue ‘Quintus’ (1989) van Gerard van den Berg voor Montis was eerst van de moeder van Aimée. Het schilderij erboven is gemaakt door Stijn’s vader Leo Heijdenrijk rechts: Aan de op maat gemaakte eettafel staan oranje ‘Panton’ stoelen van Verner Panton voor Vitra. De lamp ‘Zettel’z 5’ is van Ingo Maurer en ontworpen in 1997. top: The large sofa offers sufficient seating for the entire family and friends. The poured floor by Ode aan de Vloer with underfloor heating covers the whole upper floor. The standard lamp is by one of Stijn’s favourite designers, Jasper Morisson: the ‘Glo-ball’ (1999) for Flos. left: The ‘Quintus’ (1989) chaise longue by Gerard van den Berg for Montis once belonged to Aimée’s mother. The painting above it is by Stijn’s father, Leo Heijdenrijk right: Around the made-to-measure dining table are orange ‘Panton’ chairs by Verner Panton for Vitra. The ‘Zettel’z 5’ lamp (1997) is by Ingo Maurer.

50


boven: De grote loungebank biedt voldoende plaats voor het hele gezin en vrienden. De gietvloer van Ode aan de Vloer met vloerverwarming ligt over de hele bovenverdieping. De staande lamp is van één van Stijns favoriete ontwerpers Jasper Morisson: de ‘Glo-ball’ (1999) voor Flos. links: De chaise longue ‘Quintus’ (1989) van Gerard van den Berg voor Montis was eerst van de moeder van Aimée. Het schilderij erboven is gemaakt door Stijn’s vader Leo Heijdenrijk rechts: Aan de op maat gemaakte eettafel staan oranje ‘Panton’ stoelen van Verner Panton voor Vitra. De lamp ‘Zettel’z 5’ is van Ingo Maurer en ontworpen in 1997. top: The large sofa offers sufficient seating for the entire family and friends. The poured floor by Ode aan de Vloer with underfloor heating covers the whole upper floor. The standard lamp is by one of Stijn’s favourite designers, Jasper Morisson: the ‘Glo-ball’ (1999) for Flos. left: The ‘Quintus’ (1989) chaise longue by Gerard van den Berg for Montis once belonged to Aimée’s mother. The painting above it is by Stijn’s father, Leo Heijdenrijk right: Around the made-to-measure dining table are orange ‘Panton’ chairs by Verner Panton for Vitra. The ‘Zettel’z 5’ lamp (1997) is by Ingo Maurer.

50
links: Naast de werkkamer liggen de ouderlijke slaap- en badkamer. onder: De wasstraat is betegeld met mozaïek van Bizazza. rechts: Boven het bad van Villeroy & Boch hangt ‘Drop 2’ van Hopf & Wortmann voor Next uit 2000. Naast het bed de wandlamp ‘Tolomeo’ van Artemide uit 1986 en de tabouret ‘Bubu 1er’ uit 2003 van Philippe Starck voor XO. vorige pagina’s: De keuken is van Bruynzeel; de brede lades benadrukken de horizontale lijn van het extra dikke aanrechtblad. De dubbele ijskast is een ontwerp van Jasper Morrison uit 2007 voor Samsung. De muurspots zijn uit de serie ‘Occhio’ van Axel Meise. left: Next to the study are the parent’s bedroom and bathroom. bottom: The large wetroom is tiled with mosaic by Bizazza. right: Above the bath by Villeroy & Boch hangs ‘Drop 2’ (2000) by Hopf & Wortmann for Next. Next to the bed is the ‘Tolomeo’ wall lamp from Artemide uit 1986 and the ‘Bubu 1er’ tabouret (2003) by Philippe Starck for XO. previous pages: The kitchen is by Bruynzeel; the broad drawers emphasise the horizontal line of the thick work surface. The double freezer box was designed by Jasper Morrison in 2007 for Samsung. The wall spots are from the ‘Occhio’ series by Axel Meise.

Omhoog

2599,99

54


links: Naast de werkkamer liggen de ouderlijke slaap- en badkamer. onder: De wasstraat is betegeld met mozaïek van Bizazza. rechts: Boven het bad van Villeroy & Boch hangt ‘Drop 2’ van Hopf & Wortmann voor Next uit 2000. Naast het bed de wandlamp ‘Tolomeo’ van Artemide uit 1986 en de tabouret ‘Bubu 1er’ uit 2003 van Philippe Starck voor XO. vorige pagina’s: De keuken is van Bruynzeel; de brede lades benadrukken de horizontale lijn van het extra dikke aanrechtblad. De dubbele ijskast is een ontwerp van Jasper Morrison uit 2007 voor Samsung. De muurspots zijn uit de serie ‘Occhio’ van Axel Meise. left: Next to the study are the parent’s bedroom and bathroom. bottom: The large wetroom is tiled with mosaic by Bizazza. right: Above the bath by Villeroy & Boch hangs ‘Drop 2’ (2000) by Hopf & Wortmann for Next. Next to the bed is the ‘Tolomeo’ wall lamp from Artemide uit 1986 and the ‘Bubu 1er’ tabouret (2003) by Philippe Starck for XO. previous pages: The kitchen is by Bruynzeel; the broad drawers emphasise the horizontal line of the thick work surface. The double freezer box was designed by Jasper Morrison in 2007 for Samsung. The wall spots are from the ‘Occhio’ series by Axel Meise.

Omhoog

2599,99

54


29 2 9


29 2 9


Lucas van der Veen en Letty Aardema

Letty: ‘Ons interieur is een mix van dingen die we in de loop van de tijd hebben verzameld. We hebben een tijd gehandeld in Gispen lampen en stoelen. Daar hebben we nu nog maar weinig van over.’ De inrichting van het appartement is heel organisch ontstaan. Schuifdeuren uit een oud herenhuis werden aan rails gehangen en scheiden de woonkamer van de werkhoek. Het blad van de grote eettafel is een bijzonder exemplaar omdat Piet Hein Eek bij uitzondering een tafelblad maakte voor het Gispen onderstel dat door Lucas en Letty werd aangeleverd. De rest van het meubilair is door de jaren heen verzameld en geeft het huis een prettig doorleefd karakter. Lucas: ‘Onze geweldige keuken is wel nieuw. Het zware aanrechtblad paste niet in de lift, dat hebben we met zes mensen via de trap omhoog moeten tillen.’ Het balkon is ook bij dit appartement een extra (groene) kamer.

‘Between old and new’ Letty: ‘Our interior is a mix of things we have collected over the years. We used to be dealers in Gispen lamps and chairs. Very little remains from that time.’ The layout developed organically. Sliding doors from an old townhouse have been hung on rails and separate the living room from the work area. The large dining table is very special: Piet Hein Eek made an exception and created a tabletop for the Gispen undercarriage supplied by Lucas and Letty. The rest of the furniture has been collected over the years and gives the apartment a pleasant, lived-in feeling. Lucas: ‘But our wonderful kitchen is certainly new. The heavy work surface wouldn’t fit in the lift. We needed six people to carry it up the stairs.’ The balcony gives this apartment an extra (green) room.

.

59


Lucas van der Veen en Letty Aardema

Letty: ‘Ons interieur is een mix van dingen die we in de loop van de tijd hebben verzameld. We hebben een tijd gehandeld in Gispen lampen en stoelen. Daar hebben we nu nog maar weinig van over.’ De inrichting van het appartement is heel organisch ontstaan. Schuifdeuren uit een oud herenhuis werden aan rails gehangen en scheiden de woonkamer van de werkhoek. Het blad van de grote eettafel is een bijzonder exemplaar omdat Piet Hein Eek bij uitzondering een tafelblad maakte voor het Gispen onderstel dat door Lucas en Letty werd aangeleverd. De rest van het meubilair is door de jaren heen verzameld en geeft het huis een prettig doorleefd karakter. Lucas: ‘Onze geweldige keuken is wel nieuw. Het zware aanrechtblad paste niet in de lift, dat hebben we met zes mensen via de trap omhoog moeten tillen.’ Het balkon is ook bij dit appartement een extra (groene) kamer.

‘Between old and new’ Letty: ‘Our interior is a mix of things we have collected over the years. We used to be dealers in Gispen lamps and chairs. Very little remains from that time.’ The layout developed organically. Sliding doors from an old townhouse have been hung on rails and separate the living room from the work area. The large dining table is very special: Piet Hein Eek made an exception and created a tabletop for the Gispen undercarriage supplied by Lucas and Letty. The rest of the furniture has been collected over the years and gives the apartment a pleasant, lived-in feeling. Lucas: ‘But our wonderful kitchen is certainly new. The heavy work surface wouldn’t fit in the lift. We needed six people to carry it up the stairs.’ The balcony gives this apartment an extra (green) room.

.

59


boven: Het blad van de eettafel is gemaakt door Piet Hein Eek op een oud Gispen onderstel. rechts: Twee originele fauteuils van W.H. Gispen met nieuwe bekleding. De foto aan de muur is gemaakt in een Belgisch pakhuis en doet sterk denken aan de oude sfeer van het Jobsveem. top: The tabletop was made by Piet Hein Eek on an old Gispen undercarriage. right: Two original W.H. Gispen armchairs with new upholstery. The photo on the wall was taken in a Belgian warehouse and is strongly evocative of the old atmosphere of the Job’s Wharf.

60


boven: Het blad van de eettafel is gemaakt door Piet Hein Eek op een oud Gispen onderstel. rechts: Twee originele fauteuils van W.H. Gispen met nieuwe bekleding. De foto aan de muur is gemaakt in een Belgisch pakhuis en doet sterk denken aan de oude sfeer van het Jobsveem. top: The tabletop was made by Piet Hein Eek on an old Gispen undercarriage. right: Two original W.H. Gispen armchairs with new upholstery. The photo on the wall was taken in a Belgian warehouse and is strongly evocative of the old atmosphere of the Job’s Wharf.

60


links: Naast de voordeur een ingelijst familiealbum. onder: De vitrinekast is gevuld met souvenirs en vondsten op rommelmarkten. linker pagina: In de werkhoek zijn de boeken op kleur gesorteerd. Het wandsysteem is van de Deense ontwerper Poul Cadovius en ontworpen in de jaren vijftig. Onderdelen zijn in de loop van de tijd door Lucas en Letty bijeengebracht. De twee bureaustoelen van Gispen’s ‘President’ serie stammen uit dezelfde periode. left: Next to the front door is a framed family album. bottom: The display cabinet is filled with souvenirs and fleamarket finds. left page: The books in the work area are arranged according to colour. The shelving system was designed by the Danish designer Poul Cadovius in the 1950s. Lucas and Letty collected the components over the years. The two office chairs from Gispen’s ‘President’ series date from the same period.

A

A


links: Naast de voordeur een ingelijst familiealbum. onder: De vitrinekast is gevuld met souvenirs en vondsten op rommelmarkten. linker pagina: In de werkhoek zijn de boeken op kleur gesorteerd. Het wandsysteem is van de Deense ontwerper Poul Cadovius en ontworpen in de jaren vijftig. Onderdelen zijn in de loop van de tijd door Lucas en Letty bijeengebracht. De twee bureaustoelen van Gispen’s ‘President’ serie stammen uit dezelfde periode. left: Next to the front door is a framed family album. bottom: The display cabinet is filled with souvenirs and fleamarket finds. left page: The books in the work area are arranged according to colour. The shelving system was designed by the Danish designer Poul Cadovius in the 1950s. Lucas and Letty collected the components over the years. The two office chairs from Gispen’s ‘President’ series date from the same period.

A

A


Het terras is een groene oase met verschillende zitjes en lommerrijke hoekjes. The terrace is a green oasis with a variety of places to sit and shady corners.

64


Het terras is een groene oase met verschillende zitjes en lommerrijke hoekjes. The terrace is a green oasis with a variety of places to sit and shady corners.

64


Jos Looise en Beatrijs Tolk

De bewoners van het meest noordelijke penthouse van het Jobsveem raken niet uitgepraat over de kwaliteiten van hun huis. Ze roemen de ruimtelijkheid van het appartement dat op zijn hoogste punt net iets meer dan vijf meter hoog is. De terrassen aan voor- en achterzijde maken het mogelijk om te ontbijten in de ochtendzon en te dineren bij zonsondergang. Zij kochten het appartement twee jaar voordat zij het konden betrekken en hadden alle tijd om te beslissen over de indeling. ‘We wilden in de immense woonruimte een vierkante doos bouwen waar we omheen konden lopen met erin slaapkamer, kleedkamer, badkamer en wc, er bovenop een mezzanine,’ legt Beatrijs Tolk uit. ‘Zo kregen we ook voldoende wandruimte om de kunst van mijn man en onze vrienden op te hangen.’ Jos Looise is erg tevreden over het noorderlicht dat zijn atelier binnenstroomt, het is ideaal om te schilderen. Hij geniet vooral van de wolkenluchten: ‘Je kunt het weer zien aankomen.’ Beatrijs reageert direct: ‘Ik geniet hier vooral van de stilte.’

‘View gives insight‘ The residents of the northernmost penthouse of the Job’s Wharf never grow tired of talking about the qualities of their apartment. They praise its spaciousness: at their highest point the ceilings are a little over five metres high. The terraces at the front and back make it possible to breakfast in the morning sun and to dine outside as the sun sets. They bought the apartment two years before they were able to move in and so had plenty of time to make decisions about the design. ‘We wanted to build a square box in the immense living space, containing the bedroom, dressing room, bathroom and toilet,’ explains Beatrijs Tolk. ‘This also gave us plenty of wall space to hang paintings by my husband and our friends.’ Jos loves the northern light that streams into his studio; it is ideal for painting. He especially enjoys the cloudy skies: ‘You can see the weather changing.’ Beatrijs responds immediately: ‘What I appreciate most is the peace and quiet.’

67


Jos Looise en Beatrijs Tolk

De bewoners van het meest noordelijke penthouse van het Jobsveem raken niet uitgepraat over de kwaliteiten van hun huis. Ze roemen de ruimtelijkheid van het appartement dat op zijn hoogste punt net iets meer dan vijf meter hoog is. De terrassen aan voor- en achterzijde maken het mogelijk om te ontbijten in de ochtendzon en te dineren bij zonsondergang. Zij kochten het appartement twee jaar voordat zij het konden betrekken en hadden alle tijd om te beslissen over de indeling. ‘We wilden in de immense woonruimte een vierkante doos bouwen waar we omheen konden lopen met erin slaapkamer, kleedkamer, badkamer en wc, er bovenop een mezzanine,’ legt Beatrijs Tolk uit. ‘Zo kregen we ook voldoende wandruimte om de kunst van mijn man en onze vrienden op te hangen.’ Jos Looise is erg tevreden over het noorderlicht dat zijn atelier binnenstroomt, het is ideaal om te schilderen. Hij geniet vooral van de wolkenluchten: ‘Je kunt het weer zien aankomen.’ Beatrijs reageert direct: ‘Ik geniet hier vooral van de stilte.’

‘View gives insight‘ The residents of the northernmost penthouse of the Job’s Wharf never grow tired of talking about the qualities of their apartment. They praise its spaciousness: at their highest point the ceilings are a little over five metres high. The terraces at the front and back make it possible to breakfast in the morning sun and to dine outside as the sun sets. They bought the apartment two years before they were able to move in and so had plenty of time to make decisions about the design. ‘We wanted to build a square box in the immense living space, containing the bedroom, dressing room, bathroom and toilet,’ explains Beatrijs Tolk. ‘This also gave us plenty of wall space to hang paintings by my husband and our friends.’ Jos loves the northern light that streams into his studio; it is ideal for painting. He especially enjoys the cloudy skies: ‘You can see the weather changing.’ Beatrijs responds immediately: ‘What I appreciate most is the peace and quiet.’

67


links: Een wenteltrap verbindt de entree met de woonetage. Bovenop de as van de trap staan twee Senegalese maskers waarvan één is beschilderd door Jos Looise. rechts: De slapende leeuw werd ruim dertig jaar geleden in een tweedehands winkel in Rotterdam gevonden als vloerkleed. Inmiddels is het vel dichtgenaaid en het dier opgevuld. De leeuw ligt nu als een uitvergroot speelgoedbeest zijn dagen te slijten. Het vloerkleed onder de zelfgemaakte salontafel komt uit Mali. De jaren zestig stoel op de voorgrond is Deens.

top: A spiral staircase connects the entrance with the main living floor. Above the stairs are two Senegalese masks, one of which has been painted by Jos. right page: They found the sleeping lion more than thirty years ago in a second-hand shop in Rotterdam as a rug. Since then the skin has been sewn up and stuffed; the lion now spends its days lying like an outsized cuddly toy. The rug beneath the homemade coffee table comes from Mali. The 1960s’ chair in the foreground is Danish.

68


links: Een wenteltrap verbindt de entree met de woonetage. Bovenop de as van de trap staan twee Senegalese maskers waarvan één is beschilderd door Jos Looise. rechts: De slapende leeuw werd ruim dertig jaar geleden in een tweedehands winkel in Rotterdam gevonden als vloerkleed. Inmiddels is het vel dichtgenaaid en het dier opgevuld. De leeuw ligt nu als een uitvergroot speelgoedbeest zijn dagen te slijten. Het vloerkleed onder de zelfgemaakte salontafel komt uit Mali. De jaren zestig stoel op de voorgrond is Deens.

top: A spiral staircase connects the entrance with the main living floor. Above the stairs are two Senegalese masks, one of which has been painted by Jos. right page: They found the sleeping lion more than thirty years ago in a second-hand shop in Rotterdam as a rug. Since then the skin has been sewn up and stuffed; the lion now spends its days lying like an outsized cuddly toy. The rug beneath the homemade coffee table comes from Mali. The 1960s’ chair in the foreground is Danish.

68
linker pagina: De keuken is van Poggenpoll. De antieke kast is een erfstuk. De grote ronde eettafel staat op drie onderstellen van Singer naaimachines. vorige pagina’s: Aan de muren kunstwerken van de heer des huizes en vrienden. volgende pagina’s: Het ontbijtterras met uitzicht over de Mullerpier en de Maas.

left: The kitchen is by Poggenpoll. The antique cabinet is a family heirloom. The large round dining table stands on the undercarriages of three Singer sewing machines. previous pages: The walls are hung with paintings by Jos and the couple’s friends. next pages: The breakfast terrace with view over the Mullerpier and the River Maas.


linker pagina: De keuken is van Poggenpoll. De antieke kast is een erfstuk. De grote ronde eettafel staat op drie onderstellen van Singer naaimachines. vorige pagina’s: Aan de muren kunstwerken van de heer des huizes en vrienden. volgende pagina’s: Het ontbijtterras met uitzicht over de Mullerpier en de Maas.

left: The kitchen is by Poggenpoll. The antique cabinet is a family heirloom. The large round dining table stands on the undercarriages of three Singer sewing machines. previous pages: The walls are hung with paintings by Jos and the couple’s friends. next pages: The breakfast terrace with view over the Mullerpier and the River Maas.


23 23


23 23


rechts en onder: Het atelier van Jos Looise is gericht op het noorden. Behalve het grote raam heeft hij ook drie extra dakramen waardoor hij optimaal gebruik kan maken van het natuurlijke licht. links: De slaapkamer is gehouden in wit, zwart en grijzen, net als de kunst aan de muur. right and bottom: Jos’s studio faces north. In addition to the large window he has three extra skylights in order to make optimal use of natural light. left: The bedroom has a restrained palette of black, white and grey, just like the art on the walls.

9300,00

360,00

1

76


rechts en onder: Het atelier van Jos Looise is gericht op het noorden. Behalve het grote raam heeft hij ook drie extra dakramen waardoor hij optimaal gebruik kan maken van het natuurlijke licht. links: De slaapkamer is gehouden in wit, zwart en grijzen, net als de kunst aan de muur. right and bottom: Jos’s studio faces north. In addition to the large window he has three extra skylights in order to make optimal use of natural light. left: The bedroom has a restrained palette of black, white and grey, just like the art on the walls.

9300,00

360,00

1

76


Op de verdieping is een praktische werkruimte ingericht voor de vrouw des huizes met plaats voor alle boeken van het paar. volgende pagina: Het raam bij de eettafel geeft een prachtig uitzicht over Rotterdam met in de verte de Erasmusbrug. On the floor above Beatrijs has a practical workspace with room for all the couple’s books. next page: The window at the dining table offers a great view over Rotterdam with the Erasmus bridge in the distance.

79


Op de verdieping is een praktische werkruimte ingericht voor de vrouw des huizes met plaats voor alle boeken van het paar. volgende pagina: Het raam bij de eettafel geeft een prachtig uitzicht over Rotterdam met in de verte de Erasmusbrug. On the floor above Beatrijs has a practical workspace with room for all the couple’s books. next page: The window at the dining table offers a great view over Rotterdam with the Erasmus bridge in the distance.

79


80


80


Leon van der Pol

De e zittte en nd de fi fig gu g uurr is ‘L Lover ovver e III II’’ u uiit de de Fant Fa nttassy Co olll e ecct ction io on n, on o tw twor orpe or p n do d or o Jai aime m me H yo Ha on e en n gep epro rodu duce c er erd d do oor or Lla ladr dro. dr o T e se Th seat a ed at d fi fig gure iss ‘Lo Love verr IIIII’’ fro ve r m th he Fant Fa ntas nt assy Co Colllle eccti tio on n, de desi s gn si ned by Jaim Jaime Ja im me Hayo Ha y n an yo and p prrod oduc ducced e by Ll Llad adro ad rro o.

De bezoeker aan het huis van Leon van der Pol waant zich bij binnenkomst onmiddellijk in een Parijs appartement. De uitgesproken kleuren en de houten paneeldeuren in combinatie met de gietijzeren kolommen geven het appartement van deze interieurarchitect van Seventeen One Interiors een cosmopolitische sfeer. Door de persoonlijke inrichting hebben de ruimtes een intiem karakter gekregen. Van der Pol pakte de inrichting systematisch aan: zichtlijnen zijn zo gemaakt dat hij vanuit de hele woning naar buiten kan kijken. Onder de brede houten delen is vloerverwarming aangelegd. Achter de muren verdwijnt een geïntegreerd elektrisch systeem zodat lampen en apparatuur met een afstandsbediening kunnen worden geschakeld. De paneeldeuren vond hij na lang zoeken bij een zaak voor oude bouwmaterialen. Voor de details als knoppen voor lades en kastdeuren of lampenkappen heeft hij zijn vaste adressen in het buitenland opgezocht. Een huis vol comfort waarbij aandacht is besteed aan ieder detail. Van der Pol bedacht voor zijn eigen appartement een hal in de bijzondere kleur ‘arsenicum’. De hal geeft toegang tot alle ruimtes.

‘An intimate apartment with an international character’ Visitors to Leon van der Pol’s home find themselves immediately in a Parisian apartment. The outspoken colours and the wooden panelled doors in combination with cast-iron columns give the apartment of this interior architect from Seventeen One Interiors a cosmopolitan atmosphere. The personal decorating has given the spaces an intimate character. Van der Pol took a systematic approach to furnishing the apartment: the lines of sight are created in such a way one can see the outside from anywhere in the house. There is underfloor heating beneath the broad wooden floorboards and behind the walls there is an integrated electrical system allowing lamps and equipment to be switched on and off with a remote control unit. Van der Pol found the panelled doors after a long search at an architectural reclamation firm. He found details such as knobs for drawers and cabinets or lampshades at his favourite addresses abroad. A comfortable house with attention to every detail. For his own apartment Van der Pol conceived a hall in an unusual colour ‘arsenic’. The hall gives acces to all the rooms.

83


Leon van der Pol

De e zittte en nd de fi fig gu g uurr is ‘L Lover ovver e III II’’ u uiit de de Fant Fa nttassy Co olll e ecct ction io on n, on o tw twor orpe or p n do d or o Jai aime m me H yo Ha on e en n gep epro rodu duce c er erd d do oor or Lla ladr dro. dr o T e se Th seat a ed at d fi fig gure iss ‘Lo Love verr IIIII’’ fro ve r m th he Fant Fa ntas nt assy Co Colllle eccti tio on n, de desi s gn si ned by Jaim Jaime Ja im me Hayo Ha y n an yo and p prrod oduc ducced e by Ll Llad adro ad rro o.

De bezoeker aan het huis van Leon van der Pol waant zich bij binnenkomst onmiddellijk in een Parijs appartement. De uitgesproken kleuren en de houten paneeldeuren in combinatie met de gietijzeren kolommen geven het appartement van deze interieurarchitect van Seventeen One Interiors een cosmopolitische sfeer. Door de persoonlijke inrichting hebben de ruimtes een intiem karakter gekregen. Van der Pol pakte de inrichting systematisch aan: zichtlijnen zijn zo gemaakt dat hij vanuit de hele woning naar buiten kan kijken. Onder de brede houten delen is vloerverwarming aangelegd. Achter de muren verdwijnt een geïntegreerd elektrisch systeem zodat lampen en apparatuur met een afstandsbediening kunnen worden geschakeld. De paneeldeuren vond hij na lang zoeken bij een zaak voor oude bouwmaterialen. Voor de details als knoppen voor lades en kastdeuren of lampenkappen heeft hij zijn vaste adressen in het buitenland opgezocht. Een huis vol comfort waarbij aandacht is besteed aan ieder detail. Van der Pol bedacht voor zijn eigen appartement een hal in de bijzondere kleur ‘arsenicum’. De hal geeft toegang tot alle ruimtes.

‘An intimate apartment with an international character’ Visitors to Leon van der Pol’s home find themselves immediately in a Parisian apartment. The outspoken colours and the wooden panelled doors in combination with cast-iron columns give the apartment of this interior architect from Seventeen One Interiors a cosmopolitan atmosphere. The personal decorating has given the spaces an intimate character. Van der Pol took a systematic approach to furnishing the apartment: the lines of sight are created in such a way one can see the outside from anywhere in the house. There is underfloor heating beneath the broad wooden floorboards and behind the walls there is an integrated electrical system allowing lamps and equipment to be switched on and off with a remote control unit. Van der Pol found the panelled doors after a long search at an architectural reclamation firm. He found details such as knobs for drawers and cabinets or lampshades at his favourite addresses abroad. A comfortable house with attention to every detail. For his own apartment Van der Pol conceived a hall in an unusual colour ‘arsenic’. The hall gives acces to all the rooms.

83


boven: De bank ‘Victor’ is van Flexform, de salontafel is gemaakt van oude spoorbielzen. De lamp ‘Pipistrello’ (vleermuis) is al in 1966 ontworpen door Gae Aulenti. De lage rode kasten zijn van USM. links: De schemerlamp naast de fauteuil heeft Van der Pol in Antwerpen gevonden. rechts: De wanden van het appartement zijn met de kwast geschilderd in de kleur ‘Hague Blue’ en ‘Arsenic’ van Farrow & Ball. De kasten en werkplek zijn speciaal op maat gemaakt door een meubelmaker. De eettafel is ook een eigen ontwerp, de stoelen zijn van B&B Italia, model ‘Metropolitan’, het zwarte onderstel wordt niet meer gemaakt. Op de vloer licht getrommelde eikenhouten vloerdelen met daaronder vloerverwarming. top: The ‘Victor’ sofa is produced by Flexform and the coffee table is made from old railway sleepers. The ‘Pipistrello’ (bat) lamp was designed in 1966 by Gae Aulenti. The large red cabinets are by USM. left: The tablelamp next to the easy chair was found by Van der Pol in Antwerp. right: The walls of the apartment are brush-painted in the colours ‘Hague Blue’ and ‘Arsenic’ by Farrow & Ball. The cupboards and workstation were specially made by a cabinetmaker. The dining table is also his own design. The chairs are ‘Metropolitan’ by B&B Italia; the black undercarriage is no longer in production. The floor consists of lightly beaten oak boards with underfloor heating.

84


boven: De bank ‘Victor’ is van Flexform, de salontafel is gemaakt van oude spoorbielzen. De lamp ‘Pipistrello’ (vleermuis) is al in 1966 ontworpen door Gae Aulenti. De lage rode kasten zijn van USM. links: De schemerlamp naast de fauteuil heeft Van der Pol in Antwerpen gevonden. rechts: De wanden van het appartement zijn met de kwast geschilderd in de kleur ‘Hague Blue’ en ‘Arsenic’ van Farrow & Ball. De kasten en werkplek zijn speciaal op maat gemaakt door een meubelmaker. De eettafel is ook een eigen ontwerp, de stoelen zijn van B&B Italia, model ‘Metropolitan’, het zwarte onderstel wordt niet meer gemaakt. Op de vloer licht getrommelde eikenhouten vloerdelen met daaronder vloerverwarming. top: The ‘Victor’ sofa is produced by Flexform and the coffee table is made from old railway sleepers. The ‘Pipistrello’ (bat) lamp was designed in 1966 by Gae Aulenti. The large red cabinets are by USM. left: The tablelamp next to the easy chair was found by Van der Pol in Antwerp. right: The walls of the apartment are brush-painted in the colours ‘Hague Blue’ and ‘Arsenic’ by Farrow & Ball. The cupboards and workstation were specially made by a cabinetmaker. The dining table is also his own design. The chairs are ‘Metropolitan’ by B&B Italia; the black undercarriage is no longer in production. The floor consists of lightly beaten oak boards with underfloor heating.

84


rechts: Het marmer voor het aanrechtblad is ‘William Grey’, een prachtig dooraderd warm grijs marmer. onder: Het beschilderde ladekastje komt uit Zuid-Oost Azië, de lamp is van Ingo Maurer. links: Ook voor de keuken is gekozen voor ‘Hague Blue’ van Farrow & Ball. De wengé keukenkastjes naar een eigen ontwerp zijn op maat gemaakt. De ivoor-look knoppen voor lades en kastdeuren vond Van der Pol in Londen. De schemerlamp is oorspronkelijk een vaas die nu is gevuld met gekleurd water. De geplisseerde zijden kap heeft Van der Pol in Parijs laten maken.

top: The marble for the worktop is ‘William Grey’, a beautifully veined warm grey marble. left: The painted chest of drawers came from Southeast Asia; the lamp is the lamp is by Ingo Maurer. left page: The kitchen is also painted in ‘Hague Blue’ by Farrow & Ball. The wengé kitchen cabinets are Van der Pol’s own design, made to measure; he found the ivory-look knobs for drawers and cupboard doors in London. The table lamp was originally a vase, which is now filled with coloured water. Van der Pol had the pleated silk lampshade made in Paris.

87


rechts: Het marmer voor het aanrechtblad is ‘William Grey’, een prachtig dooraderd warm grijs marmer. onder: Het beschilderde ladekastje komt uit Zuid-Oost Azië, de lamp is van Ingo Maurer. links: Ook voor de keuken is gekozen voor ‘Hague Blue’ van Farrow & Ball. De wengé keukenkastjes naar een eigen ontwerp zijn op maat gemaakt. De ivoor-look knoppen voor lades en kastdeuren vond Van der Pol in Londen. De schemerlamp is oorspronkelijk een vaas die nu is gevuld met gekleurd water. De geplisseerde zijden kap heeft Van der Pol in Parijs laten maken.

top: The marble for the worktop is ‘William Grey’, a beautifully veined warm grey marble. left: The painted chest of drawers came from Southeast Asia; the lamp is the lamp is by Ingo Maurer. left page: The kitchen is also painted in ‘Hague Blue’ by Farrow & Ball. The wengé kitchen cabinets are Van der Pol’s own design, made to measure; he found the ivory-look knobs for drawers and cupboard doors in London. The table lamp was originally a vase, which is now filled with coloured water. Van der Pol had the pleated silk lampshade made in Paris.

87


links: De garderobekasten zijn een eigen ontwerp en werden op maat gemaakt. De glazen knoppen komen uit Londen. onder: Het vinden van de juiste deuren vergde een lange zoektocht, na een grondige restauratie werden ze voorzien van nieuw maar wel gepatineerd beslag. rechts: In het slaapgedeelte wordt de intieme sfeer benadrukt door de blauwe wanden onder het bestaande balkenplafond. volgende pagina’s: De badkamer heeft een leisteen vloer: ‘Gomma Rosta’. In het toilet raak je niet uitgekeken op het behang ‘Mediterranea’ van Fornasetti. left: The cupboards are Van der Pol’s own design and were made to measure. The glass knobs came from London. bottom: Van der Pol searched long and hard for the right doors. Following thorough restoration, they were given a new, but patinated, finish. right: In the bedroom, the intimate atmosphere is emphasised by the blue walls beneath the existing ceiling beams. following pages: The bathroom has a ‘Gomma Rosta’ slate floor. Sitting on the toilet, you will never grow bored of the ‘Mediterranea’ wallpaper by Fornasetti.

88

29 2 9


links: De garderobekasten zijn een eigen ontwerp en werden op maat gemaakt. De glazen knoppen komen uit Londen. onder: Het vinden van de juiste deuren vergde een lange zoektocht, na een grondige restauratie werden ze voorzien van nieuw maar wel gepatineerd beslag. rechts: In het slaapgedeelte wordt de intieme sfeer benadrukt door de blauwe wanden onder het bestaande balkenplafond. volgende pagina’s: De badkamer heeft een leisteen vloer: ‘Gomma Rosta’. In het toilet raak je niet uitgekeken op het behang ‘Mediterranea’ van Fornasetti. left: The cupboards are Van der Pol’s own design and were made to measure. The glass knobs came from London. bottom: Van der Pol searched long and hard for the right doors. Following thorough restoration, they were given a new, but patinated, finish. right: In the bedroom, the intimate atmosphere is emphasised by the blue walls beneath the existing ceiling beams. following pages: The bathroom has a ‘Gomma Rosta’ slate floor. Sitting on the toilet, you will never grow bored of the ‘Mediterranea’ wallpaper by Fornasetti.

88

29 2 9


23 2 3


23 2 3


Joke Kleinenberg

Voor Joke Kleinenberg gaat beweeglijkheid vóór alles. Zelfs statische elementen als scheidingsmuren hebben door de afgeronde hoeken een zekere ‘flow’ gekregen die er voor zorgt dat ruimtes ongemerkt in elkaar over gaan. Het meubilair dat zij speciaal ontwierp voor dit appartement staat op zwenkwielen waardoor het eenvoudig verplaatsbaar is. De ruimte kan zo op ieder gewenst moment snel worden aangepast voor een ander gebruik. Voor haar werk als architect heeft zij ruimte nodig om te tekenen en te overleggen maar door enkele snelle ingrepen wordt deze ruimte snel omgetoverd tot een feestelijke eetzaal waar regelmatig familie en vrienden kunnen genieten van haar kookkunst. De badkamer is opgezet als een wasstraat: bad en douche in elkaars verlengde, de kastenwand loopt hieraan parallel. De kleuren in het appartement zijn uitgesproken: paars voor de zitelementen, roze voor de deuren van de garderobe in de badkamer en geel voor de bergkasten in het woongedeelte. Ze verwijzen naar het palet uit de jaren zeventig toen zij begon aan haar loopbaan.

‘Flexibility comes first’ For Joke Kleinenberg flexibility is paramount. Even static elements such as dividing walls have a certain flow due to their rounded corners, which ensure an effortless transition between spaces. The furniture that she designed specially for this apartment is on casters, allowing it to be easily moved. The space can be quickly rearranged for different uses. For her work as an architect, she needs room to draw and for meetings, but the room can also be effortlessly transformed into a festive dining room where friends and family can enjoy her culinary skills. The bathroom is set up as a strip with the bath and shower running parallel with a wall of cabinets. The colours are outspoken: purple for the seating elements, pink for the doors of the bathroom cabinets and yellow for the cupboards in the living room. She refers to the colour palette of the 1970s, when she began her career.

De lamp is van Modular: Nomad Linestra (tall) The lamp is by Modular: Nomad Linestra (tall)

93


Joke Kleinenberg

Voor Joke Kleinenberg gaat beweeglijkheid vóór alles. Zelfs statische elementen als scheidingsmuren hebben door de afgeronde hoeken een zekere ‘flow’ gekregen die er voor zorgt dat ruimtes ongemerkt in elkaar over gaan. Het meubilair dat zij speciaal ontwierp voor dit appartement staat op zwenkwielen waardoor het eenvoudig verplaatsbaar is. De ruimte kan zo op ieder gewenst moment snel worden aangepast voor een ander gebruik. Voor haar werk als architect heeft zij ruimte nodig om te tekenen en te overleggen maar door enkele snelle ingrepen wordt deze ruimte snel omgetoverd tot een feestelijke eetzaal waar regelmatig familie en vrienden kunnen genieten van haar kookkunst. De badkamer is opgezet als een wasstraat: bad en douche in elkaars verlengde, de kastenwand loopt hieraan parallel. De kleuren in het appartement zijn uitgesproken: paars voor de zitelementen, roze voor de deuren van de garderobe in de badkamer en geel voor de bergkasten in het woongedeelte. Ze verwijzen naar het palet uit de jaren zeventig toen zij begon aan haar loopbaan.

‘Flexibility comes first’ For Joke Kleinenberg flexibility is paramount. Even static elements such as dividing walls have a certain flow due to their rounded corners, which ensure an effortless transition between spaces. The furniture that she designed specially for this apartment is on casters, allowing it to be easily moved. The space can be quickly rearranged for different uses. For her work as an architect, she needs room to draw and for meetings, but the room can also be effortlessly transformed into a festive dining room where friends and family can enjoy her culinary skills. The bathroom is set up as a strip with the bath and shower running parallel with a wall of cabinets. The colours are outspoken: purple for the seating elements, pink for the doors of the bathroom cabinets and yellow for the cupboards in the living room. She refers to the colour palette of the 1970s, when she began her career.

De lamp is van Modular: Nomad Linestra (tall) The lamp is by Modular: Nomad Linestra (tall)

93


boven: De paarse zitelementen ‘Tufty Time’ (2005) zijn ontworpen door Patricia Urquiola voor B&B Italia, de buisstoelen ‘Wassilly’ (1925) zijn van Marcel Breuer. Het kleed met afgeronde hoeken werd speciaal op maat en kleur gemaakt. links: De verrijdbare tafels worden gebruikt voor werk, vergaderen en etentjes, ze zijn door de bewoonster zelf ontworpen. rechts: Veel elementen in het huis zijn voorzien van zwenkwielen zodat het eenvoudig is de ruimte anders in te delen. top: The purple seating elements ‘Tufty Time’ (2005) are by Patricia Urquiola for B&B Italia, the tubular-steel ‘Wassilly’ chairs (1925) are by Marcel Breuer. The rug with rounded corners was made specially to match the room’s dimensions and colour palette. left: The tables, designed by Joke Kleinenberg herself, on casters are used for work, meetings and dining. right: Many elements in the apartment are fitted with casters so that it is easy to rearrange the interior.

94


boven: De paarse zitelementen ‘Tufty Time’ (2005) zijn ontworpen door Patricia Urquiola voor B&B Italia, de buisstoelen ‘Wassilly’ (1925) zijn van Marcel Breuer. Het kleed met afgeronde hoeken werd speciaal op maat en kleur gemaakt. links: De verrijdbare tafels worden gebruikt voor werk, vergaderen en etentjes, ze zijn door de bewoonster zelf ontworpen. rechts: Veel elementen in het huis zijn voorzien van zwenkwielen zodat het eenvoudig is de ruimte anders in te delen. top: The purple seating elements ‘Tufty Time’ (2005) are by Patricia Urquiola for B&B Italia, the tubular-steel ‘Wassilly’ chairs (1925) are by Marcel Breuer. The rug with rounded corners was made specially to match the room’s dimensions and colour palette. left: The tables, designed by Joke Kleinenberg herself, on casters are used for work, meetings and dining. right: Many elements in the apartment are fitted with casters so that it is easy to rearrange the interior.

94
voorgaande pagina’s: De wanden in het appartement hebben afgeronde hoeken waardoor de afzonderlijke ruimtes soepel in elkaar overvloeien. Op deze etage hebben de appartementen een betonnen plafond. previous pages: The walls in the apartment have rounded corners so that the individual spaces flow gracefully into each other. On this floor, the apartments have concrete ceilings.

boven: De verrijdbare kasten die fungeren als room dividers zijn ontworpen door de bewoonster. links: De keuken is van Bulthaup, het aanrecht-element is niet meer in productie. rechts: Bij de tekentafel het ladekastje ‘Boby B’ (1970) van Joe Colombo voor Kartell. top: The moveable cabinets that function as room dividers were designed by Joke Kleinenberg. left: The kitchen is by Bulthaup; the sink unit is no longer in production. right: Next to the drawing table is a ‘Boby B’ (1970) trolley with drawers by Joe Colombo for Kartell.

29 29


voorgaande pagina’s: De wanden in het appartement hebben afgeronde hoeken waardoor de afzonderlijke ruimtes soepel in elkaar overvloeien. Op deze etage hebben de appartementen een betonnen plafond. previous pages: The walls in the apartment have rounded corners so that the individual spaces flow gracefully into each other. On this floor, the apartments have concrete ceilings.

boven: De verrijdbare kasten die fungeren als room dividers zijn ontworpen door de bewoonster. links: De keuken is van Bulthaup, het aanrecht-element is niet meer in productie. rechts: Bij de tekentafel het ladekastje ‘Boby B’ (1970) van Joe Colombo voor Kartell. top: The moveable cabinets that function as room dividers were designed by Joke Kleinenberg. left: The kitchen is by Bulthaup; the sink unit is no longer in production. right: Next to the drawing table is a ‘Boby B’ (1970) trolley with drawers by Joe Colombo for Kartell.

29 29


Het Duravit inbouw bad is van Phillippe Stark: ‘Starck XL’. De kranen en douchegarnituur zijn van Vola, een ontwerp van Arne Jacobson. De wastafel van Izinzo 900 is uitgevoerd in twilight black. The Duravit built-in bath is by Phillippe Stark: ‘Starck XL’. The taps and shower fittings are from the Vola range by Arne Jacobson. The Izinzo 900 washbasin is in twilight black.

0,00

23 2 3


Het Duravit inbouw bad is van Phillippe Stark: ‘Starck XL’. De kranen en douchegarnituur zijn van Vola, een ontwerp van Arne Jacobson. De wastafel van Izinzo 900 is uitgevoerd in twilight black. The Duravit built-in bath is by Phillippe Stark: ‘Starck XL’. The taps and shower fittings are from the Vola range by Arne Jacobson. The Izinzo 900 washbasin is in twilight black.

0,00

23 2 3


Kim Vasic-Raasveld, Vida en Vasco Vasic

Kim en Vasco Vasic wilden een duidelijke scheiding tussen het leef- en slaapgedeelte. Zij tekende de plattegrond; hij bouwde het interieur. Kim: ‘Ik wilde een goede flow in het huis die paste bij onze manier van leven.’ Vanuit haar achtergrond als danser heeft Kim een sterk gevoel voor ruimtebeleving. Door het toilet te verplaatsen ontstond meer ruimte bij de entree en werden alle natte functies geconcentreerd. De maten in het huis zijn niet ingegeven door een architectonische standaard maar zijn puur op het gevoel van ruimtebeleving getekend. Er waren slechts een paar vaste gegevens zoals de maten van het bed, bad en de wastafel. ‘Wij wilden hoge, dubbele deuren, dat geeft een royaal gevoel,’ zegt Vasco. ‘Omdat we veel aan tafel zitten hebben we geïnvesteerd in goede stoelen.’ In het huis werden matte kleuren gebruikt: lichtgrijs en donkergrijs. De combinatie met hout zorgt voor een rustige en warme omgeving. In 2005 deed het paar mee aan het tv-programma Het Blok en deed daar ervaring op in het snel realiseren van een interieur. Voor hun eigen huis namen ze de tijd, in één jaar maakten ze hun droomhuis.

‘Designed purely by intuition’ Kim and Vasco Vasic wanted a clear division between the living area and the bedrooms. She drew the plan; he built the interior. Kim: ‘I wanted a good flow in the apartment to match the way we live.’ Kim’s background as a dancer gives her a strong sense of spatial awareness. By moving the toilet all the wet functions were concentrated, leaving more space next to the entrance. The proportions are not based on architectural standards but have been derived purely from a sense of spatial experience. There were only a few fixed parameters such as the dimensions of the bed, bath and washbasin. ‘We wanted high double doors to give a generous sense of space,’ says Vasco. ‘Because we sit at the table frequently we invested in good chairs.’ They have used matt colours: light and dark grey. The combination with wood creates a peaceful and warm environment. In 2005 the couple took part in a makeover programme and learned how to make an interior quickly. They took their time for their own apartment: it took them a year to create their dream home.

103


Kim Vasic-Raasveld, Vida en Vasco Vasic

Kim en Vasco Vasic wilden een duidelijke scheiding tussen het leef- en slaapgedeelte. Zij tekende de plattegrond; hij bouwde het interieur. Kim: ‘Ik wilde een goede flow in het huis die paste bij onze manier van leven.’ Vanuit haar achtergrond als danser heeft Kim een sterk gevoel voor ruimtebeleving. Door het toilet te verplaatsen ontstond meer ruimte bij de entree en werden alle natte functies geconcentreerd. De maten in het huis zijn niet ingegeven door een architectonische standaard maar zijn puur op het gevoel van ruimtebeleving getekend. Er waren slechts een paar vaste gegevens zoals de maten van het bed, bad en de wastafel. ‘Wij wilden hoge, dubbele deuren, dat geeft een royaal gevoel,’ zegt Vasco. ‘Omdat we veel aan tafel zitten hebben we geïnvesteerd in goede stoelen.’ In het huis werden matte kleuren gebruikt: lichtgrijs en donkergrijs. De combinatie met hout zorgt voor een rustige en warme omgeving. In 2005 deed het paar mee aan het tv-programma Het Blok en deed daar ervaring op in het snel realiseren van een interieur. Voor hun eigen huis namen ze de tijd, in één jaar maakten ze hun droomhuis.

‘Designed purely by intuition’ Kim and Vasco Vasic wanted a clear division between the living area and the bedrooms. She drew the plan; he built the interior. Kim: ‘I wanted a good flow in the apartment to match the way we live.’ Kim’s background as a dancer gives her a strong sense of spatial awareness. By moving the toilet all the wet functions were concentrated, leaving more space next to the entrance. The proportions are not based on architectural standards but have been derived purely from a sense of spatial experience. There were only a few fixed parameters such as the dimensions of the bed, bath and washbasin. ‘We wanted high double doors to give a generous sense of space,’ says Vasco. ‘Because we sit at the table frequently we invested in good chairs.’ They have used matt colours: light and dark grey. The combination with wood creates a peaceful and warm environment. In 2005 the couple took part in a makeover programme and learned how to make an interior quickly. They took their time for their own apartment: it took them a year to create their dream home.

103


links: Het compacte keukeneiland met een rvs blad gemaakt door Vasco’s vader. De vorm van de afzuigkap, ‘Wave Design’ van Airone, werd bepaald door de zwarte kolommen in het huis. De witte lederen gordijnen zorgen voor demping van het geluid en geven extra geborgenheid. onder: De keukenapparatuur is van Siemens. rechts: De eettafel is door Vasco op maat gemaakt, het hout is afkomstig uit een Belgische boerderij, het rvs onderstel werd gemaakt door zijn vader. De stoelen ‘Koko’ zijn van Danca, de verlichting is van Modular. Het parket in het appartement is afkomstig uit oude Franse treinwagons. Het hout werd ook voor de paneeldeuren gebruikt. volgende pagina: De werkplek ligt centraal in het appartement en wordt afgeschermd door een wand met ramen van melkglas. De stoelen zijn afkomstig van Metz.

top: The compact kitchen island with a stainless-steel work surface made by Vasco’s vader. The form of the cooker hood, ‘Wave Design’ by Airone, was determined by the black columns in the apartment. The white leather curtains provide sound insulation and extra security. right: The kitchen equipment is by Siemens. right page: Vasco designed the dining table to fit the space. The wood came from a Belgian farm and the stainless-steel undercarriage was made by Vasco’s father. The chairs ‘Koko’ are by Danca, the lighting is by Modular. The parquet in the apartment came from old French train carriages. The same wood was also used for the doors. following page: The work space is at the centre of the apartment and is screened off by milk-glass windows. The chairs are by Metz.

104


links: Het compacte keukeneiland met een rvs blad gemaakt door Vasco’s vader. De vorm van de afzuigkap, ‘Wave Design’ van Airone, werd bepaald door de zwarte kolommen in het huis. De witte lederen gordijnen zorgen voor demping van het geluid en geven extra geborgenheid. onder: De keukenapparatuur is van Siemens. rechts: De eettafel is door Vasco op maat gemaakt, het hout is afkomstig uit een Belgische boerderij, het rvs onderstel werd gemaakt door zijn vader. De stoelen ‘Koko’ zijn van Danca, de verlichting is van Modular. Het parket in het appartement is afkomstig uit oude Franse treinwagons. Het hout werd ook voor de paneeldeuren gebruikt. volgende pagina: De werkplek ligt centraal in het appartement en wordt afgeschermd door een wand met ramen van melkglas. De stoelen zijn afkomstig van Metz.

top: The compact kitchen island with a stainless-steel work surface made by Vasco’s vader. The form of the cooker hood, ‘Wave Design’ by Airone, was determined by the black columns in the apartment. The white leather curtains provide sound insulation and extra security. right: The kitchen equipment is by Siemens. right page: Vasco designed the dining table to fit the space. The wood came from a Belgian farm and the stainless-steel undercarriage was made by Vasco’s father. The chairs ‘Koko’ are by Danca, the lighting is by Modular. The parquet in the apartment came from old French train carriages. The same wood was also used for the doors. following page: The work space is at the centre of the apartment and is screened off by milk-glass windows. The chairs are by Metz.

104
Een dubbele deur geeft toegang tot de slaapkamer met donkergrijze muren voor extra rust. volgende pagina’s: Door de wanden van slaapkamer en badkamer in dezelfde kleur te houden is eenheid geschapen. De kranen ‘D.Jay’ boven de betonnen wastafel zijn van Neve. Het walk-in closet verbindt de slaapkamer met de natte cel. A double door gives access to the bedroom with peaceful, dark-grey walls. following pages: Unity is created by using the same colour on the walls of the bedroom and bathroom. The ‘D.Jay’ taps on the concrete washbasin are Neve. The walk-in closet connects the bedroom with the wetroom.

108


Een dubbele deur geeft toegang tot de slaapkamer met donkergrijze muren voor extra rust. volgende pagina’s: Door de wanden van slaapkamer en badkamer in dezelfde kleur te houden is eenheid geschapen. De kranen ‘D.Jay’ boven de betonnen wastafel zijn van Neve. Het walk-in closet verbindt de slaapkamer met de natte cel. A double door gives access to the bedroom with peaceful, dark-grey walls. following pages: Unity is created by using the same colour on the walls of the bedroom and bathroom. The ‘D.Jay’ taps on the concrete washbasin are Neve. The walk-in closet connects the bedroom with the wetroom.

108
Irma Timmerman en Jan van Broekhoven

Jan van Broekhoven wilde een huis waar hij ongestoord piano kon spelen, samen met zijn vrouw zocht hij daarom een woning waar hij zijn buren niet tot last zou zijn. Tot hun verrassing vonden ze deze op de zesde verdieping van het Jobsveem. Ze kochten het op tekening. Het gebouw zelf was indertijd nog zo bouwvallig dat Irma Timmerman er eigenlijk geen zin in had om te komen kijken. Het penthouse van 135 m² heeft aan voor- en achterzijde terrassen die door een loopbrug worden verbonden langs de kopse kant van het pand. Het paar was enorm blij met het ruime uitzicht over de rivier. Irma: ‘Al die lichtjes overal, het is iedere avond een feest om te zien.’ Van Broekhoven heeft de inrichting helemaal zelf gedaan maar heeft voor de technische uitwerking gebruik gemaakt van een bouwkundig adviesbureau. ‘Je weet op dat moment niet echt waar je stopcontacten moet hebben en welke kant een deur op moet draaien.’

‘Isolation on the sixth floor’ Jan van Broekhoven was looking for a place where he could play piano and not disturb the neighbours. To their surprise, he and his wife found it on the sixth floor of the Job’s Wharf. They bought is simply from seeing the drawings. At the time, the building was so dilapidated that Irma Timmerman had no desire to view it in person. The 135-square-metre penthouse has terraces at the front and back, connected by a gangway at the end of the building. The couple were enthusiastic about the expansive view over the river. Irma: ‘All the little lights everywhere, it’s every evening a celebration to see.’ Van Broekhoven designed the interior himself, but sought architectural advice for technical issues. ‘At that moment you have no idea where electricity sockets should be placed and which way the doors should swing.’

De fau utte eui u lss ‘41 412’ 2’ wer erde den n in n 193 934 4 door o W.H. W. H Gis ispe pen pe no on ntw wor orpe pen n en zijijn n si sind nd ds enig en ige ig e tijd jd wee er in n pro rodu d ct du c iie e met de orig or igin in nel ele e ri ribs b tof. bs f Th he ‘4 ‘412 12’ ar armc mcha h irrs we were re e des esig igne ig ned ne d b W.H by H. Gi G sp spen en in 19 1934 34 and are e now o ow b ck in pr ba prod oduc od ucti uc tion wit ith h th the e or orig igin inal al co ord r ur uroy oy.. oy

113


Irma Timmerman en Jan van Broekhoven

Jan van Broekhoven wilde een huis waar hij ongestoord piano kon spelen, samen met zijn vrouw zocht hij daarom een woning waar hij zijn buren niet tot last zou zijn. Tot hun verrassing vonden ze deze op de zesde verdieping van het Jobsveem. Ze kochten het op tekening. Het gebouw zelf was indertijd nog zo bouwvallig dat Irma Timmerman er eigenlijk geen zin in had om te komen kijken. Het penthouse van 135 m² heeft aan voor- en achterzijde terrassen die door een loopbrug worden verbonden langs de kopse kant van het pand. Het paar was enorm blij met het ruime uitzicht over de rivier. Irma: ‘Al die lichtjes overal, het is iedere avond een feest om te zien.’ Van Broekhoven heeft de inrichting helemaal zelf gedaan maar heeft voor de technische uitwerking gebruik gemaakt van een bouwkundig adviesbureau. ‘Je weet op dat moment niet echt waar je stopcontacten moet hebben en welke kant een deur op moet draaien.’

‘Isolation on the sixth floor’ Jan van Broekhoven was looking for a place where he could play piano and not disturb the neighbours. To their surprise, he and his wife found it on the sixth floor of the Job’s Wharf. They bought is simply from seeing the drawings. At the time, the building was so dilapidated that Irma Timmerman had no desire to view it in person. The 135-square-metre penthouse has terraces at the front and back, connected by a gangway at the end of the building. The couple were enthusiastic about the expansive view over the river. Irma: ‘All the little lights everywhere, it’s every evening a celebration to see.’ Van Broekhoven designed the interior himself, but sought architectural advice for technical issues. ‘At that moment you have no idea where electricity sockets should be placed and which way the doors should swing.’

De fau utte eui u lss ‘41 412’ 2’ wer erde den n in n 193 934 4 door o W.H. W. H Gis ispe pen pe no on ntw wor orpe pen n en zijijn n si sind nd ds enig en ige ig e tijd jd wee er in n pro rodu d ct du c iie e met de orig or igin in nel ele e ri ribs b tof. bs f Th he ‘4 ‘412 12’ ar armc mcha h irrs we were re e des esig igne ig ned ne d b W.H by H. Gi G sp spen en in 19 1934 34 and are e now o ow b ck in pr ba prod oduc od ucti uc tion wit ith h th the e or orig igin inal al co ord r ur uroy oy.. oy

113


links: In de entree een Chinese kamferkist meegenomen door Van Broekhovens vader toen deze de wereldzeeën bevoer. Aan het eind is de Bruynzeelkeuken zichtbaar. De industriële glazen lampen passen goed bij het karakter van het gebouw. onder: In de werkhoek een ‘Aeron’ bureaustoel (1994) ontworpen door Chadwick en Stumpf voor Herman Miller. rechts: De sofa is van Cor. De ladder staat tegen de drie en halve meter hoge boekenkast van Interlübke.

top: In the entrance is a Chinese camphor chest, brought back by Van Broekhoven’s father when he sailed the oceans. The Bruynzeel kitchen is visible at the end. The industrial glass lamps are well-suited to the building’s character. right: In the study is an ‘Aeron’ office chair (1994) designed by Chadwick and Stumpf for Herman Miller. right page: The sofa is by Cor. The ladder stands against the 3.5-metre-high bookcase by Interlübke.

114


links: In de entree een Chinese kamferkist meegenomen door Van Broekhovens vader toen deze de wereldzeeën bevoer. Aan het eind is de Bruynzeelkeuken zichtbaar. De industriële glazen lampen passen goed bij het karakter van het gebouw. onder: In de werkhoek een ‘Aeron’ bureaustoel (1994) ontworpen door Chadwick en Stumpf voor Herman Miller. rechts: De sofa is van Cor. De ladder staat tegen de drie en halve meter hoge boekenkast van Interlübke.

top: In the entrance is a Chinese camphor chest, brought back by Van Broekhoven’s father when he sailed the oceans. The Bruynzeel kitchen is visible at the end. The industrial glass lamps are well-suited to the building’s character. right: In the study is an ‘Aeron’ office chair (1994) designed by Chadwick and Stumpf for Herman Miller. right page: The sofa is by Cor. The ladder stands against the 3.5-metre-high bookcase by Interlübke.

114


boven: Vanaf het terras hebben de bewoners uitzicht op de Maas en de aanbouw op de Lloydpier. links: De boekenkast is op maat gemaakt. rechts: De kandelaar op de tafel is de ‘Spin’ (2006) van Tom Dixon, rondom staan de kuipjes van Charles en Ray Eames voor Vitra. Het schilderij is van Gerdine Duysens. top: From the terrace, the couple has a view of the River Maas and the construction of the Lloydpier. left: The bookcase was made to measure. right: The candelabrum on the table is ‘Spin’ (2006) by Tom Dixon; around the table are tub chairs by Charles and Ray Eames voor Vitra. The painting is by Gerdine Duysens.

116


boven: Vanaf het terras hebben de bewoners uitzicht op de Maas en de aanbouw op de Lloydpier. links: De boekenkast is op maat gemaakt. rechts: De kandelaar op de tafel is de ‘Spin’ (2006) van Tom Dixon, rondom staan de kuipjes van Charles en Ray Eames voor Vitra. Het schilderij is van Gerdine Duysens. top: From the terrace, the couple has a view of the River Maas and the construction of the Lloydpier. left: The bookcase was made to measure. right: The candelabrum on the table is ‘Spin’ (2006) by Tom Dixon; around the table are tub chairs by Charles and Ray Eames voor Vitra. The painting is by Gerdine Duysens.

116


links: De badkamer is bekleed met matte antracietgrijze Mosa tegels Terra. onder: De muur met behang zorgt voor een kleurig accent in het slaapgedeelte. left: The bathroom is covered with matt anthracite grey Terra tiles by Mosa. bottom: The wall covered with wallpaper provides an accent of colour in the bedroom.

b

118

119


links: De badkamer is bekleed met matte antracietgrijze Mosa tegels Terra. onder: De muur met behang zorgt voor een kleurig accent in het slaapgedeelte. left: The bathroom is covered with matt anthracite grey Terra tiles by Mosa. bottom: The wall covered with wallpaper provides an accent of colour in the bedroom.

b

118

119


Maria Meijers en Alex Aardse

Er zat drie jaar tussen de koop en het betrekken van het appartement voor Maria Meijers en Alex Aardse. Bij de eerste bezichtiging van het gebouw waren ze direct getroffen door de mogelijkheid om de historie van de plek te combineren met modern comfort. In de tussenliggende tijd hebben zij zich goed kunnen oriënteren op woonbeurzen en in interieurzaken. ‘We moesten denken in grote formaten,’ verduidelijkt Maria Meijers, ‘we wilden dat je bij binnenkomst direct de ruimte kunt ervaren.’ In het 180 m² grote appartement zijn slechts twee deuren om het toilet en berging af te sluiten. Het open appartement nodigt uit tot sociale interactie. ‘Het is hier gezellig of je nu met zijn tweeën bent of met honderd man.’ Het echtpaar organiseert regelmatig huisconcerten of poëzie-voordrachten voor vrienden en medebewoners van het veem. De weinige muren in de loft zorgen voor privacy waar nodig en bieden tevens de mogelijkheid om schilderijen uit hun verzameling op te hangen.

‘A loft in optima forma’ There was a gap of three years between buying and moving into the apartment for Maria Meijers and Alex Aardse. When they first viewed the building they were immediately struck by the possibilities of combining the history of the place with modern comfort. They made good use of the intervening time to scour furniture fairs and interiors shops. ‘We had to think in large formats,’ clarifies Maria Meijers, ‘we wanted to create a direct experience of the space as soon as you enter.’ The 180 m² apartment has only two doors to separate the main space from the toilet and storage. The open apartment invites social interaction. ‘It has a great atmosphere whether there are just the two of us here or a hundred.’ The couple regularly organise concerts and poetry readings for friends and the other residents in the building. The few walls in the loft ensure privacy where it is needed and provide space to hang paintings from their collection.

121


Maria Meijers en Alex Aardse

Er zat drie jaar tussen de koop en het betrekken van het appartement voor Maria Meijers en Alex Aardse. Bij de eerste bezichtiging van het gebouw waren ze direct getroffen door de mogelijkheid om de historie van de plek te combineren met modern comfort. In de tussenliggende tijd hebben zij zich goed kunnen oriënteren op woonbeurzen en in interieurzaken. ‘We moesten denken in grote formaten,’ verduidelijkt Maria Meijers, ‘we wilden dat je bij binnenkomst direct de ruimte kunt ervaren.’ In het 180 m² grote appartement zijn slechts twee deuren om het toilet en berging af te sluiten. Het open appartement nodigt uit tot sociale interactie. ‘Het is hier gezellig of je nu met zijn tweeën bent of met honderd man.’ Het echtpaar organiseert regelmatig huisconcerten of poëzie-voordrachten voor vrienden en medebewoners van het veem. De weinige muren in de loft zorgen voor privacy waar nodig en bieden tevens de mogelijkheid om schilderijen uit hun verzameling op te hangen.

‘A loft in optima forma’ There was a gap of three years between buying and moving into the apartment for Maria Meijers and Alex Aardse. When they first viewed the building they were immediately struck by the possibilities of combining the history of the place with modern comfort. They made good use of the intervening time to scour furniture fairs and interiors shops. ‘We had to think in large formats,’ clarifies Maria Meijers, ‘we wanted to create a direct experience of the space as soon as you enter.’ The 180 m² apartment has only two doors to separate the main space from the toilet and storage. The open apartment invites social interaction. ‘It has a great atmosphere whether there are just the two of us here or a hundred.’ The couple regularly organise concerts and poetry readings for friends and the other residents in the building. The few walls in the loft ensure privacy where it is needed and provide space to hang paintings from their collection.

121


boven en links: De zwart leren bank is van Rolf Benz; de met grijze stoffen bank is van Ligne Roset. De ‘Scylla’ fauteuil is van Leolux. Aan het atrium staat de ‘Grande Costanza’ (2006) van Paolo Rizzoli voor Luceplan. Het wandscherm is aan beide zijden beschilderd door de Schiedamse kunstenaar Jacques Tange. Erachter is een werkhoek en logeerruimte. linker pagina: Het appartement is voorzien van een gietvloer. De kastenwand scheidt het woon- en slaapgedeelte. top and left: The black leather sofa is by Rolf Benz and the grey upholstered sofa is by Ligne Roset. The ‘Scylla’ airmchair is by Leolux. Next to the atrium stands a ‘Grande Costanza’ (2006) lamp by Paolo Rizzoli for Luceplan. The folding screen is painted on both sides by Jacques Tange, an artist from Schiedamse. Behind it is a work niche and a guest bedroom. left page: The apartment has a poured floor. The wall of cabinets divides the living room and the bedroom.

123


boven en links: De zwart leren bank is van Rolf Benz; de met grijze stoffen bank is van Ligne Roset. De ‘Scylla’ fauteuil is van Leolux. Aan het atrium staat de ‘Grande Costanza’ (2006) van Paolo Rizzoli voor Luceplan. Het wandscherm is aan beide zijden beschilderd door de Schiedamse kunstenaar Jacques Tange. Erachter is een werkhoek en logeerruimte. linker pagina: Het appartement is voorzien van een gietvloer. De kastenwand scheidt het woon- en slaapgedeelte. top and left: The black leather sofa is by Rolf Benz and the grey upholstered sofa is by Ligne Roset. The ‘Scylla’ airmchair is by Leolux. Next to the atrium stands a ‘Grande Costanza’ (2006) lamp by Paolo Rizzoli for Luceplan. The folding screen is painted on both sides by Jacques Tange, an artist from Schiedamse. Behind it is a work niche and a guest bedroom. left page: The apartment has a poured floor. The wall of cabinets divides the living room and the bedroom.

123


links: Aan de grote eettafel ‘TIX’ van Mobimex staan de stoelen ‘Swing’ van Arco. Aan de muur schilderijen van Leo de Jong en Karl Heinz Kautzinski. onder en rechts: De keuken volledig in aluminium uitgevoerd door Schiffini, de werkbladen zijn van Portugees hardsteen met een merbau houten hakblok.

top: The large ‘TIX’ dining table by Mobimex is surrounded by ‘Swing’ chairs by Arco. On the wall hang paintings by Leo de Jong en Karl Heinz Kautzinski. right and right page: The Schiffini aluminium kitchen has a Portuguese bluestone work surface and a merbau wood chopping block.

124


links: Aan de grote eettafel ‘TIX’ van Mobimex staan de stoelen ‘Swing’ van Arco. Aan de muur schilderijen van Leo de Jong en Karl Heinz Kautzinski. onder en rechts: De keuken volledig in aluminium uitgevoerd door Schiffini, de werkbladen zijn van Portugees hardsteen met een merbau houten hakblok.

top: The large ‘TIX’ dining table by Mobimex is surrounded by ‘Swing’ chairs by Arco. On the wall hang paintings by Leo de Jong en Karl Heinz Kautzinski. right and right page: The Schiffini aluminium kitchen has a Portuguese bluestone work surface and a merbau wood chopping block.

124


Het kleurenpalet van de badkamer past goed bij de houten balken van het plafond. De vloertegels zijn van gevlamd Belgisch hardsteen. Het ligbad is gemaakt van geperst marmer: ‘Spoon XL’ van Agape met bijpassende waskommen en Vola kranen. De rvs kraanpilaar bij het bad is speciaal gemaakt door Cuccine e Bagni. De douchekop is een Axor raindance air douche. De voorzetwand in de badkamer is B12-verontreinigd cementmortel. The bathroom’s colour palette harmonises with the wooden ceiling beams. The floor tiles are made from veined Belgian bluestone. The bathtub is made from pressed marble: ‘Spoon XL’ by Agape with matching washbasins and Vola taps. The stainless steel tap next to the bath was specially made by Cuccine e Bagni. There is an Axor raindance air douche. The false wall in the bathroom is made from B12-impregnated cement mortar.

29 2 9


Het kleurenpalet van de badkamer past goed bij de houten balken van het plafond. De vloertegels zijn van gevlamd Belgisch hardsteen. Het ligbad is gemaakt van geperst marmer: ‘Spoon XL’ van Agape met bijpassende waskommen en Vola kranen. De rvs kraanpilaar bij het bad is speciaal gemaakt door Cuccine e Bagni. De douchekop is een Axor raindance air douche. De voorzetwand in de badkamer is B12-verontreinigd cementmortel. The bathroom’s colour palette harmonises with the wooden ceiling beams. The floor tiles are made from veined Belgian bluestone. The bathtub is made from pressed marble: ‘Spoon XL’ by Agape with matching washbasins and Vola taps. The stainless steel tap next to the bath was specially made by Cuccine e Bagni. There is an Axor raindance air douche. The false wall in the bathroom is made from B12-impregnated cement mortar.

29 2 9


Het balkon is 80 m² groot, het voormalige laadperron is volledig gehandhaafd bij het doorzagen van het voormalig veem. Op het balkon staan onder andere olijfboompjes, een rododendron, een hortensia en lavendel. De buitentafel is gemaakt van oud kassenhout. The balcony measures 80 m². The former loading platform has been maintained by cutting through the former warehouse. The planting scheme on the balcony includes olive trees, a rhododendron, a hydrangea and lavender. The table is made from reclaimed wood.

128


Het balkon is 80 m² groot, het voormalige laadperron is volledig gehandhaafd bij het doorzagen van het voormalig veem. Op het balkon staan onder andere olijfboompjes, een rododendron, een hortensia en lavendel. De buitentafel is gemaakt van oud kassenhout. The balcony measures 80 m². The former loading platform has been maintained by cutting through the former warehouse. The planting scheme on the balcony includes olive trees, a rhododendron, a hydrangea and lavender. The table is made from reclaimed wood.

128
Martin en Conny Stoop

Bij Martin en Conny Stoop vallen wonen en werken samen, zij heeft een evenementenbureau en hij is bouwkundig tekenaar. Beiden werken vanuit huis. ‘Dit type huis is ook heel geschikt om klanten te ontvangen,’ vertelt Conny. ‘We hebben onze eigen werkplek en dat bevalt uitstekend. Gelukkig zijn we allebei erg ordelijk,’ vult Martin aan. Het hele appartement (132 m²) is belegd met rubbertegels Artigo van Swedesign van 1 x 1m, een goed geluiddempend materiaal dat er strak uitziet en erg praktisch in onderhoud is. Over vrijwel de gehele lengte van het huis tekende hij een ‘service blok’ voor berging, toilet en badkamer. Toen het paar besloot te verhuizen naar het Jobsveem hebben ze bewust afscheid genomen van veel van hun oude meubels, alleen bank en eettafel mochten mee. De nieuwe keuken werd het centrale punt van hun appartement. ‘Eigenlijk hebben we één ruimte maar wel met heel veel verschillende hoeken,’ licht Conny toe. ‘Het nodigt uit om rond te lopen en om op onderzoek uit te gaan.’

D ta De ail va an n een rel elië iië ë ëff va an pu urp per erha rha hart r hou rt o t do oor o Hen enkk Bo Bouw uwer uw err. D ta De ail of a pu purp rp ple ewo wood oo od d rel e ie ef b byy Hen enk Bo ouw uwer e. er

‘A home that invites exploration’ For Martin and Conny Stoop living and working are fused. They both work from home: she has an events company and he is an architectural draughtsman. ‘This kind of apartment is perfect for meeting clients,’ says Conny. ‘We each have our own workspace and that works perfectly. It’s a good thing we’re both neat and tidy,’ adds Martin. The entire 132 m² apartment is covered with 1 x 1m Artigo rubber tiles by Swedesign. It provides excellent sound insulation, is easy to maintain and looks neat. Martin designed a service block, containing the toilet, bathroom and storage, which runs almost the entire length of the apartment. When the couple decided to move to the Job’s Wharf they consciously parted with a lot of their old furniture; only the sofa and the dining table found a place in their new home. The new kitchen is the heart of their apartment. ‘In fact, we have a single large space, but with lots of different corners,’ explains Conny. ‘It invites you to walk around and explore.’

141


Martin en Conny Stoop

Bij Martin en Conny Stoop vallen wonen en werken samen, zij heeft een evenementenbureau en hij is bouwkundig tekenaar. Beiden werken vanuit huis. ‘Dit type huis is ook heel geschikt om klanten te ontvangen,’ vertelt Conny. ‘We hebben onze eigen werkplek en dat bevalt uitstekend. Gelukkig zijn we allebei erg ordelijk,’ vult Martin aan. Het hele appartement (132 m²) is belegd met rubbertegels Artigo van Swedesign van 1 x 1m, een goed geluiddempend materiaal dat er strak uitziet en erg praktisch in onderhoud is. Over vrijwel de gehele lengte van het huis tekende hij een ‘service blok’ voor berging, toilet en badkamer. Toen het paar besloot te verhuizen naar het Jobsveem hebben ze bewust afscheid genomen van veel van hun oude meubels, alleen bank en eettafel mochten mee. De nieuwe keuken werd het centrale punt van hun appartement. ‘Eigenlijk hebben we één ruimte maar wel met heel veel verschillende hoeken,’ licht Conny toe. ‘Het nodigt uit om rond te lopen en om op onderzoek uit te gaan.’

D ta De ail va an n een rel elië iië ë ëff va an pu urp per erha rha hart r hou rt o t do oor o Hen enkk Bo Bouw uwer uw err. D ta De ail of a pu purp rp ple ewo wood oo od d rel e ie ef b byy Hen enk Bo ouw uwer e. er

‘A home that invites exploration’ For Martin and Conny Stoop living and working are fused. They both work from home: she has an events company and he is an architectural draughtsman. ‘This kind of apartment is perfect for meeting clients,’ says Conny. ‘We each have our own workspace and that works perfectly. It’s a good thing we’re both neat and tidy,’ adds Martin. The entire 132 m² apartment is covered with 1 x 1m Artigo rubber tiles by Swedesign. It provides excellent sound insulation, is easy to maintain and looks neat. Martin designed a service block, containing the toilet, bathroom and storage, which runs almost the entire length of the apartment. When the couple decided to move to the Job’s Wharf they consciously parted with a lot of their old furniture; only the sofa and the dining table found a place in their new home. The new kitchen is the heart of their apartment. ‘In fact, we have a single large space, but with lots of different corners,’ explains Conny. ‘It invites you to walk around and explore.’

141


onder: De verhoogde tafel met Boffi barkrukken biedt gasten de gelegenheid om contact te houden met de kok. In de slaapkamer is de stoel ‘Costes’ (1984) van Philippe Starck voor Driade net te zien. bottom: The raised table with Boffi bar stools allow guests to maintain contact with the cook. In the bedroom we catch a glimpse of a ‘Costes’ chair (1984) by Philippe Starck for Driade.

boven: Bij het raam staan twee fauteuils ‘Grand Confort’ ontworpen door Le Corbusier in 1928 en tegenwoordig geproduceerd door Cassina. De keuken is van Boffi. De achterwand werd geschilderd in turkoois. De wand is 2.4 m hoog en verspringt dan naar een grijs vlak dat doorloopt in het betonnen plafond. links: Op het balkon een ‘Bubble Club’ stoel (2000) van Philippe Starck voor Kartell. top: Next to the window are two ‘Grand Confort’ chairs, designed by Le Corbusier in 1928 and now produced by Cassina. The kitchen is by Boffi. The rear wall is painted turquoise. The wall is 2.4 metres high and is topped with a grey area that fuses with the concrete ceiling. left: On the balcony is a ‘Bubble Club’ chair (2000) by Philippe Starck for Kartell.

142


onder: De verhoogde tafel met Boffi barkrukken biedt gasten de gelegenheid om contact te houden met de kok. In de slaapkamer is de stoel ‘Costes’ (1984) van Philippe Starck voor Driade net te zien. bottom: The raised table with Boffi bar stools allow guests to maintain contact with the cook. In the bedroom we catch a glimpse of a ‘Costes’ chair (1984) by Philippe Starck for Driade.

boven: Bij het raam staan twee fauteuils ‘Grand Confort’ ontworpen door Le Corbusier in 1928 en tegenwoordig geproduceerd door Cassina. De keuken is van Boffi. De achterwand werd geschilderd in turkoois. De wand is 2.4 m hoog en verspringt dan naar een grijs vlak dat doorloopt in het betonnen plafond. links: Op het balkon een ‘Bubble Club’ stoel (2000) van Philippe Starck voor Kartell. top: Next to the window are two ‘Grand Confort’ chairs, designed by Le Corbusier in 1928 and now produced by Cassina. The kitchen is by Boffi. The rear wall is painted turquoise. The wall is 2.4 metres high and is topped with a grey area that fuses with the concrete ceiling. left: On the balcony is a ‘Bubble Club’ chair (2000) by Philippe Starck for Kartell.

142


linkerpagina: Aan de eettafel ‘Superellipse’ (1968) van Piet Hein staan ‘Vlinderstoelen’ uit de serie 7 (1955) van Arne Jacobsen, alles voor Fritz Hansen. In de werkhoek van Martin hangen vier zeefdrukken van Joost Swarte als dank voor de samenwerking met de Haarlemse Toneelschuur.

left: Around the ‘Superellipse’ dining table (1968) by Piet Hein are ‘butterfly chairs’ from Series 7 (1955) by Arne Jacobsen, all for Fritz Hansen. In Martin’s work space hang four screen prints by Joost Swarte, a thank-you for their collaboration with the Haarlem’s Toneelschuur.


linkerpagina: Aan de eettafel ‘Superellipse’ (1968) van Piet Hein staan ‘Vlinderstoelen’ uit de serie 7 (1955) van Arne Jacobsen, alles voor Fritz Hansen. In de werkhoek van Martin hangen vier zeefdrukken van Joost Swarte als dank voor de samenwerking met de Haarlemse Toneelschuur.

left: Around the ‘Superellipse’ dining table (1968) by Piet Hein are ‘butterfly chairs’ from Series 7 (1955) by Arne Jacobsen, all for Fritz Hansen. In Martin’s work space hang four screen prints by Joost Swarte, a thank-you for their collaboration with the Haarlem’s Toneelschuur.


links: De wand van het slaapgedeelte is geschilderd in een paarstint die een verbinding legt met het houten reliëf in de woonkamer. onder: Vola kranen van Arne Jacobsen bij de wastafels. Volgens Martin de enige echt mooie kranen die er zijn. rechts: Doorkijk naar de ‘badstee’ met een Gispen hanglamp ‘Champignon Opaal’.

top: The bedroom wall is painted purple, creating a connection with the wooden relief in the living room. right: The wash basins have Vola taps by Arne Jacobsen. According to Martin, they are the only truly beautiful taps. right page: View through to the ‘bathstead’ with a Champignon Opaal pendant lamp by Gispen.

146

29 29


links: De wand van het slaapgedeelte is geschilderd in een paarstint die een verbinding legt met het houten reliëf in de woonkamer. onder: Vola kranen van Arne Jacobsen bij de wastafels. Volgens Martin de enige echt mooie kranen die er zijn. rechts: Doorkijk naar de ‘badstee’ met een Gispen hanglamp ‘Champignon Opaal’.

top: The bedroom wall is painted purple, creating a connection with the wooden relief in the living room. right: The wash basins have Vola taps by Arne Jacobsen. According to Martin, they are the only truly beautiful taps. right page: View through to the ‘bathstead’ with a Champignon Opaal pendant lamp by Gispen.

146

29 29


Rotterdam. From the terrace one can see the Euromast, the icon of Rotterdam.


Rotterdam. From the terrace one can see the Euromast, the icon of Rotterdam.


Clariet Helwig en Ronald Gerritsen

De keuken en de grote eettafel vormen het centrum van dit appartement. Regelmatig geven de bewoners etentjes en zijn de pannen vol en de stoelen bezet. Veel voorwerpen in het huis vertellen de persoonlijke geschiedenis van de bewoners. Zo kocht Ronald Gerritsen voor zijn aanstaande vrouw een zeefdruk met een kussende vrouw op een tentoonstelling in een Haags café. ‘De samovar en de iconen zijn van mijn familie geweest, mijn moeder is Russisch,’ vertelt Clariet. ‘We zijn samen vaak in Frankrijk geweest en we hebben daar steeds leuke dingen gevonden die hier een goede plaats hebben gekregen,’ zegt Ronald trots. Het balkon is een oase van rust waar zelfs appels groeien. ‘We houden van deze plek, zowel binnen als buiten.’ De bewoners zijn zo verknocht aan hun appartement dat zij de receptie voor hun huwelijk thuis hielden en ruim honderd gasten ontvingen.

‘Relaxed enjoyment’ The kitchen and large dining table form the heart of this apartment. Clariet and Ronald host regular dinner parties. Many of the objects in the apartment have a story to tell about the couple’s past. For example, Ronald bought the screen print of a woman kissing for his future wife at an exhibition in a café in The Hague. ‘The samovar and the icons are family heirlooms. My mother is Russian,’ explains Clariet. ‘We have made many journeys to France together and have always found nice things that fit well here,’ says Ronald. The balcony is an oasis of peace, where even apples grow. ‘We love this place, both inside and out.’ The couple are so attached to their apartment that they held their wedding reception at home and received more than a hundred guests.

151


Clariet Helwig en Ronald Gerritsen

De keuken en de grote eettafel vormen het centrum van dit appartement. Regelmatig geven de bewoners etentjes en zijn de pannen vol en de stoelen bezet. Veel voorwerpen in het huis vertellen de persoonlijke geschiedenis van de bewoners. Zo kocht Ronald Gerritsen voor zijn aanstaande vrouw een zeefdruk met een kussende vrouw op een tentoonstelling in een Haags café. ‘De samovar en de iconen zijn van mijn familie geweest, mijn moeder is Russisch,’ vertelt Clariet. ‘We zijn samen vaak in Frankrijk geweest en we hebben daar steeds leuke dingen gevonden die hier een goede plaats hebben gekregen,’ zegt Ronald trots. Het balkon is een oase van rust waar zelfs appels groeien. ‘We houden van deze plek, zowel binnen als buiten.’ De bewoners zijn zo verknocht aan hun appartement dat zij de receptie voor hun huwelijk thuis hielden en ruim honderd gasten ontvingen.

‘Relaxed enjoyment’ The kitchen and large dining table form the heart of this apartment. Clariet and Ronald host regular dinner parties. Many of the objects in the apartment have a story to tell about the couple’s past. For example, Ronald bought the screen print of a woman kissing for his future wife at an exhibition in a café in The Hague. ‘The samovar and the icons are family heirlooms. My mother is Russian,’ explains Clariet. ‘We have made many journeys to France together and have always found nice things that fit well here,’ says Ronald. The balcony is an oasis of peace, where even apples grow. ‘We love this place, both inside and out.’ The couple are so attached to their apartment that they held their wedding reception at home and received more than a hundred guests.

151


boven: Vanuit de zithoek met loungebank ‘Marcel’ (2003) van Antonio Citterio voor B&B Italia is de entree met leeshoek, de open keuken en de eettafel zichtbaar. De oranje stoel met voetenbank is de ‘Orange Slice’, ontworpen in 1960 door Pierre Paulin voor Artifort. De tafeltjes zijn vintage en komen uit Scandinavië. links: De leren kuipstoel is de ‘Mart MPG’ (2003) van Antonio Citterio voor B&B Italia. Aan de wand een zeefdruk van Henry Pennings. rechts: Aan de eettafel van Piet Hein Eek staan vintage Gispen stoelen, oude Franse werkplaatsstoelen en een Thonet kinderstoel. Op de achtergrond ingelijste affiches van tentoonstellingen uit de jaren zeventig bij de Parijse Galerie Maeght. top: The open kitchen and dining table are visible from the lounge with the ‘Marcel’ sofa (2003) by Antonio Citterio for B&B Italia. The orange chair with footstool is the ‘Orange Slice’, designed in 1960 by Pierre Paulin for Artifort. The small tables are vintage Scandinavian. left: The leather tub chair is ‘Mart MPG’ (2003) by Antonio Citterio for B&B Italia. On the wall is a screen print by Henry Pennings. right: Around the dining table by Piet Hein Eek are vintage Gispen chairs, old French workshop chairs and a Thonet highchair. In the background are framed posters of 1970s’ exhibitions at Galerie Maeght in Paris.

152


boven: Vanuit de zithoek met loungebank ‘Marcel’ (2003) van Antonio Citterio voor B&B Italia is de entree met leeshoek, de open keuken en de eettafel zichtbaar. De oranje stoel met voetenbank is de ‘Orange Slice’, ontworpen in 1960 door Pierre Paulin voor Artifort. De tafeltjes zijn vintage en komen uit Scandinavië. links: De leren kuipstoel is de ‘Mart MPG’ (2003) van Antonio Citterio voor B&B Italia. Aan de wand een zeefdruk van Henry Pennings. rechts: Aan de eettafel van Piet Hein Eek staan vintage Gispen stoelen, oude Franse werkplaatsstoelen en een Thonet kinderstoel. Op de achtergrond ingelijste affiches van tentoonstellingen uit de jaren zeventig bij de Parijse Galerie Maeght. top: The open kitchen and dining table are visible from the lounge with the ‘Marcel’ sofa (2003) by Antonio Citterio for B&B Italia. The orange chair with footstool is the ‘Orange Slice’, designed in 1960 by Pierre Paulin for Artifort. The small tables are vintage Scandinavian. left: The leather tub chair is ‘Mart MPG’ (2003) by Antonio Citterio for B&B Italia. On the wall is a screen print by Henry Pennings. right: Around the dining table by Piet Hein Eek are vintage Gispen chairs, old French workshop chairs and a Thonet highchair. In the background are framed posters of 1970s’ exhibitions at Galerie Maeght in Paris.

152


beide pagina’s: Op de vloer bij het keukenblok tegels van Mosa. De keukenkasten zijn van Bruynzeel. Op het aanrechtblad staat een keur aan smaakmakers gereed, een professionele Italiaanse koffiemachine en voor de thee een Russische samovar. both pages: On the floor next to the kitchen block are Mosa tiles. The kitchen cabinets are by Bruynzeel. The work surface is topped with a range of designer utensils a professional Italian coffee machine and a Russian samovar, a family heirloom.

155


beide pagina’s: Op de vloer bij het keukenblok tegels van Mosa. De keukenkasten zijn van Bruynzeel. Op het aanrechtblad staat een keur aan smaakmakers gereed, een professionele Italiaanse koffiemachine en voor de thee een Russische samovar. both pages: On the floor next to the kitchen block are Mosa tiles. The kitchen cabinets are by Bruynzeel. The work surface is topped with a range of designer utensils a professional Italian coffee machine and a Russian samovar, a family heirloom.

155


boven: Oude lockers fungeren na een fikse schoonmaakbeurt en nauwkeurig schilderwerk nu als garderobekasten. Het slaapgedeelte staat in directe verbinding met de open doucheruimte. Achter de lage muur staat een ruime badkuip. rechts: De wanden en vloer zijn betegeld met Portugese leisteen. Het douchegarnituur is ‘Il bagno’ van Alessi. top: Cleaned and lovingly painted old lockers now function as clothes cabinets. The open shower room is connected directly to the bedroom. Behind the low wall is a large bathtub. right: The walls and floor are tiled with Portugese slate. The shower tap and shower fitting are ‘Il bagno’ by Alessi.

156

29 2 9


boven: Oude lockers fungeren na een fikse schoonmaakbeurt en nauwkeurig schilderwerk nu als garderobekasten. Het slaapgedeelte staat in directe verbinding met de open doucheruimte. Achter de lage muur staat een ruime badkuip. rechts: De wanden en vloer zijn betegeld met Portugese leisteen. Het douchegarnituur is ‘Il bagno’ van Alessi. top: Cleaned and lovingly painted old lockers now function as clothes cabinets. The open shower room is connected directly to the bedroom. Behind the low wall is a large bathtub. right: The walls and floor are tiled with Portugese slate. The shower tap and shower fitting are ‘Il bagno’ by Alessi.

156

29 2 9


boven: Vanaf het balkon is het uitzicht over de St. Jobshaven fenomenaal. links: Wat is lekkerder dan een appel uit eigen boom? top: From the balcony the view over St Job’s harbour is fenomenal. left: What is tastier than an apple from one’s own tree?

158


boven: Vanaf het balkon is het uitzicht over de St. Jobshaven fenomenaal. links: Wat is lekkerder dan een appel uit eigen boom? top: From the balcony the view over St Job’s harbour is fenomenal. left: What is tastier than an apple from one’s own tree?

158


Joop van Boven en Twan Haanen

Het 140 m² grote appartement van Joop van Boven en Twan Haanen was de modelwoning toen de woningen van het Jobsveem werden verkocht. Het stel veranderde de indeling drastisch door een lang facillitair blok te bouwen waarin berging, werkplek, keuken, hal, toilet en badkamer hun plaats vonden. Twan tekende deze nieuwe plattegrond en deed een deel van de afwerking zelf. ‘Boven de keuken zit een verlaagd plafond, dat is een uitstekende berging geworden.’ Ook boven het bed is op die manier bergruimte gemaakt. Het appartement is ingericht met designklassiekers en vintage vondsten die in de loop der jaren bijeengebracht zijn. ‘We genieten enorm van het balkon,’ vertelt Joop. ‘Ik vind het geweldig om te zien hoe goed de planten het doen die ik heb meegebracht.’ Behalve een fruitboom staan er onder anderen hosta’s, verbena, oleander en in het voorjaar een bonte verzameling tulpen. ‘Hier komen we helemaal tot rust.’

‘Variations in Vintage’ Joop’s and Twan’s 140 m² apartment was the show flat when the Job’s Wharf apartments went on sale. The couple drastically altered the layout by building a long block to house the hallway, toilet, bathroom, kitchen, workspace and storage. Twan drew the new plan and undertook part of the work himself. ‘The kitchen has a lowered ceiling, which provides excellent storage space.’ There is similar storage space above the bed. The apartment is furnished with design classics and vintage finds assembled over the years. ‘We derive a lot of pleasure from the terrace,’ says Joop. ‘It’s great to see how good the plants I brought with me are doing here.’ The planting includes a fruit tree, hostas, verbena, oleander and a colourful assortment of tulips in the spring. ‘We can find true relaxation here.’

161


Joop van Boven en Twan Haanen

Het 140 m² grote appartement van Joop van Boven en Twan Haanen was de modelwoning toen de woningen van het Jobsveem werden verkocht. Het stel veranderde de indeling drastisch door een lang facillitair blok te bouwen waarin berging, werkplek, keuken, hal, toilet en badkamer hun plaats vonden. Twan tekende deze nieuwe plattegrond en deed een deel van de afwerking zelf. ‘Boven de keuken zit een verlaagd plafond, dat is een uitstekende berging geworden.’ Ook boven het bed is op die manier bergruimte gemaakt. Het appartement is ingericht met designklassiekers en vintage vondsten die in de loop der jaren bijeengebracht zijn. ‘We genieten enorm van het balkon,’ vertelt Joop. ‘Ik vind het geweldig om te zien hoe goed de planten het doen die ik heb meegebracht.’ Behalve een fruitboom staan er onder anderen hosta’s, verbena, oleander en in het voorjaar een bonte verzameling tulpen. ‘Hier komen we helemaal tot rust.’

‘Variations in Vintage’ Joop’s and Twan’s 140 m² apartment was the show flat when the Job’s Wharf apartments went on sale. The couple drastically altered the layout by building a long block to house the hallway, toilet, bathroom, kitchen, workspace and storage. Twan drew the new plan and undertook part of the work himself. ‘The kitchen has a lowered ceiling, which provides excellent storage space.’ There is similar storage space above the bed. The apartment is furnished with design classics and vintage finds assembled over the years. ‘We derive a lot of pleasure from the terrace,’ says Joop. ‘It’s great to see how good the plants I brought with me are doing here.’ The planting includes a fruit tree, hostas, verbena, oleander and a colourful assortment of tulips in the spring. ‘We can find true relaxation here.’

161


boven: De bank en bijzettafels zijn van B&B Italia. links: De schaal van Kaj Frank voor Arabia wordt regelmatig voorzien van nieuw fruit. rechts: De werkplek kijkt uit op de zithoek en de eettafel. top: The sofa and side tables are by B&B Italia. left: The bowl by Kaj Frank for Arabia is regularly filled with fresh fruit. right: The workspace looks out on the lounge and dining table.

162


boven: De bank en bijzettafels zijn van B&B Italia. links: De schaal van Kaj Frank voor Arabia wordt regelmatig voorzien van nieuw fruit. rechts: De werkplek kijkt uit op de zithoek en de eettafel. top: The sofa and side tables are by B&B Italia. left: The bowl by Kaj Frank for Arabia is regularly filled with fresh fruit. right: The workspace looks out on the lounge and dining table.

162


links: Scandinavisch en Nederlandse design vazen staan verspreid door het huis, ook op de keukenkastjes. onder: De plant, een flink uitgegroeide Dracena, heeft verschillende verhuizingen overleefd. linker pagina: Transparante schuifdeuren scheiden het woon- en slaapgedeelte. Poes Miu nestelt zich graag tussen de vintage vazen van de bewoners. De staande lamp ‘387’ (1954) is een ontwerp van Tito Agnoli voor Oluce. left: The apartment is filled with Scandinavian and Dutch design, even in the kitchen. bottom: The plant, a mature Dracena, has survived several moves. left page: Transparent sliding doors seperate the living room and bedroom. The couple’s pet cat, Miu, likes to nestle among their vintage vases. The ‘387’ lamp (1954) was designed by Tito Agnoli for Oluce.


links: Scandinavisch en Nederlandse design vazen staan verspreid door het huis, ook op de keukenkastjes. onder: De plant, een flink uitgegroeide Dracena, heeft verschillende verhuizingen overleefd. linker pagina: Transparante schuifdeuren scheiden het woon- en slaapgedeelte. Poes Miu nestelt zich graag tussen de vintage vazen van de bewoners. De staande lamp ‘387’ (1954) is een ontwerp van Tito Agnoli voor Oluce. left: The apartment is filled with Scandinavian and Dutch design, even in the kitchen. bottom: The plant, a mature Dracena, has survived several moves. left page: Transparent sliding doors seperate the living room and bedroom. The couple’s pet cat, Miu, likes to nestle among their vintage vases. The ‘387’ lamp (1954) was designed by Tito Agnoli for Oluce.


boven: De ruime keuken is geplaatst in een nis. Ernaast ligt de werkhoek met een bureaustoel ‘Alu 105-108’ van Charles en Ray Eames. rechts: Aan de eettafel staan de bekende kuipjes van Charles en Ray Eames, hier in de originele fiberglas uitvoering. links: De fuiklamp ‘Falkland’ is in 1964 ontworpen door Bruno Munari voor Danese. De zwarte staande lamp ‘Tab’ (2007) ontworpen door Barber & Osgerby voor Flos. top: The large kitchen is placed in a niche. It adjoins the workspace with an ‘Alu 105-108’ office chair by Charles and Ray Eames. right: Around the dining table are the well-known tub chairs by Charles and Ray Eames, here in the original fibreglass version. left: The ‘Falkland’ net lamp was designed in 1964 by Bruno Munari for Danese. The black standard lamp ‘Tab’ (2007), designed by Barber & Osgerby for Flos.

167


boven: De ruime keuken is geplaatst in een nis. Ernaast ligt de werkhoek met een bureaustoel ‘Alu 105-108’ van Charles en Ray Eames. rechts: Aan de eettafel staan de bekende kuipjes van Charles en Ray Eames, hier in de originele fiberglas uitvoering. links: De fuiklamp ‘Falkland’ is in 1964 ontworpen door Bruno Munari voor Danese. De zwarte staande lamp ‘Tab’ (2007) ontworpen door Barber & Osgerby voor Flos. top: The large kitchen is placed in a niche. It adjoins the workspace with an ‘Alu 105-108’ office chair by Charles and Ray Eames. right: Around the dining table are the well-known tub chairs by Charles and Ray Eames, here in the original fibreglass version. left: The ‘Falkland’ net lamp was designed in 1964 by Bruno Munari for Danese. The black standard lamp ‘Tab’ (2007), designed by Barber & Osgerby for Flos.

167


boven: Het enorme terras (60 m²) staat vol met planten, struiken en kleine bomen. Aan de grote eettafel wordt ‘s zomers vaak tot laat in de avond gezeten. links: Vanuit bed kunnen de bewoners bepalen wat ze die dag zullen aantrekken. rechts: Het bed is van Ikea. Het badgedeelte staat in open verbinding met de slaapkamer. Vanuit het bad kan gekeken worden naar de St.Jobshaven. top: The enormous terrace (60 m²) is full of plants, bushes and small trees. In the summer the couple entertains at the dining table until late into the evening. left: The couple can decide what they are going to wear while lying in bed right: The bed is from Ikea. The bathroom is open to the bedroom. The bath affords a view of St.Jobshaven. .

168


boven: Het enorme terras (60 m²) staat vol met planten, struiken en kleine bomen. Aan de grote eettafel wordt ‘s zomers vaak tot laat in de avond gezeten. links: Vanuit bed kunnen de bewoners bepalen wat ze die dag zullen aantrekken. rechts: Het bed is van Ikea. Het badgedeelte staat in open verbinding met de slaapkamer. Vanuit het bad kan gekeken worden naar de St.Jobshaven. top: The enormous terrace (60 m²) is full of plants, bushes and small trees. In the summer the couple entertains at the dining table until late into the evening. left: The couple can decide what they are going to wear while lying in bed right: The bed is from Ikea. The bathroom is open to the bedroom. The bath affords a view of St.Jobshaven. .

168
Piet de Jonge

De ‘Egg’ chair, in 1956 ontworpen door Arne Jacobson en nog steeds geproduceerd door Fritz Hansen, staat voor de boekenverzameling. The ‘Egg’ chair, designed in 1956 by Arne Jacobson and still produced today by Fritz Hansen, stands in front of the book collection.

Piet de Jonge bouwde in de afgelopen jaren verschillende collecties op: circa 3000 boeken, bijzondere vazen en stoelen en werk van een groot aantal kunstenaars. Het appartement in het Jobsveem sprak hem aan vanwege de mogelijkheid om zijn boeken kwijt te kunnen. Hij bedacht hiervoor een dubbele kast waardoor het mogelijk is om vanuit het woongedeelte en vanuit het werkgedeelte boeken te kunnen raadplegen. ‘De indeling is zo dat je nooit de hele ruimte in één keer kunt zien maar wel ziet dat er nog iets om de hoek zit,’ licht Piet toe. Op deze manier is de zithoek duidelijk gescheiden van het werk- en slaapgedeelte terwijl de ruimtelijkheid bewaard is gebleven. ‘Alle meubelen hier had ik al, alleen staan ze op een andere manier bij elkaar dan in mijn vorige huis. Bij het inrichten viel alles op een logische plek.’ Het appartement heeft een ontspannen sfeer waarin geconcentreerd gewerkt wordt maar waar ook vaak vrienden ontvangen worden.

‘Living among collections’ Over the years Piet de Jonge has built up various collections: approximately 3000 books, vases and chairs, and work by a large number of artists. The apartments in the Job’s Wharf appealed to him because of the space to house all his books. He devised a double-sided bookcase that enables him to consult books from both the living room and the study. ‘The layout is arranged so that you can never see the entire space all at once but are aware that there is something around the corner,’ explains Piet. This gives a clear separation between the lounge area and the bedroom and study, while maintaining a generous sense of space. ‘I already had all these pieces of furniture, but they were combined in a different way in my previous house. When I was arranging this space, everything fell naturally into place.’ The apartment has a relaxed atmosphere, suited to both concentrated work and entertaining friends.

173


Piet de Jonge

De ‘Egg’ chair, in 1956 ontworpen door Arne Jacobson en nog steeds geproduceerd door Fritz Hansen, staat voor de boekenverzameling. The ‘Egg’ chair, designed in 1956 by Arne Jacobson and still produced today by Fritz Hansen, stands in front of the book collection.

Piet de Jonge bouwde in de afgelopen jaren verschillende collecties op: circa 3000 boeken, bijzondere vazen en stoelen en werk van een groot aantal kunstenaars. Het appartement in het Jobsveem sprak hem aan vanwege de mogelijkheid om zijn boeken kwijt te kunnen. Hij bedacht hiervoor een dubbele kast waardoor het mogelijk is om vanuit het woongedeelte en vanuit het werkgedeelte boeken te kunnen raadplegen. ‘De indeling is zo dat je nooit de hele ruimte in één keer kunt zien maar wel ziet dat er nog iets om de hoek zit,’ licht Piet toe. Op deze manier is de zithoek duidelijk gescheiden van het werk- en slaapgedeelte terwijl de ruimtelijkheid bewaard is gebleven. ‘Alle meubelen hier had ik al, alleen staan ze op een andere manier bij elkaar dan in mijn vorige huis. Bij het inrichten viel alles op een logische plek.’ Het appartement heeft een ontspannen sfeer waarin geconcentreerd gewerkt wordt maar waar ook vaak vrienden ontvangen worden.

‘Living among collections’ Over the years Piet de Jonge has built up various collections: approximately 3000 books, vases and chairs, and work by a large number of artists. The apartments in the Job’s Wharf appealed to him because of the space to house all his books. He devised a double-sided bookcase that enables him to consult books from both the living room and the study. ‘The layout is arranged so that you can never see the entire space all at once but are aware that there is something around the corner,’ explains Piet. This gives a clear separation between the lounge area and the bedroom and study, while maintaining a generous sense of space. ‘I already had all these pieces of furniture, but they were combined in a different way in my previous house. When I was arranging this space, everything fell naturally into place.’ The apartment has a relaxed atmosphere, suited to both concentrated work and entertaining friends.

173


links: Boven de bank hangt werk van Richard Long en Hamish Fulton. De ‘P40’ fauteuil werd in 1954 ontworpen door Osvaldo Borsani voor Tecno. De tafeltjes zijn van Atelier van Lieshout. boven: De ruimte wordt verdeeld door een dubbele boekenkast. rechts: De Lobi dekselpot komt uit Burkina Faso. volgende pagina: De vazen zijn van de Kristalunie in Maastricht, Alessandro Mendini voor Venini, en Nigel Coates. left: Above the sofa hang works by Richard Long and Hamish Fulton. The ‘P40’ armchair was designed in 1954 by Osvaldo Borsani for Tecno. The small tables are by Atelier van Lieshout. top: The space is divided by a double-sided bookcase. right: The lidded Lobi pot comes from Burkina Faso. next page: The vases are by the Kristalunie in Maastricht, Alessandro Mendini for Venini and Nigel Coates.

175


links: Boven de bank hangt werk van Richard Long en Hamish Fulton. De ‘P40’ fauteuil werd in 1954 ontworpen door Osvaldo Borsani voor Tecno. De tafeltjes zijn van Atelier van Lieshout. boven: De ruimte wordt verdeeld door een dubbele boekenkast. rechts: De Lobi dekselpot komt uit Burkina Faso. volgende pagina: De vazen zijn van de Kristalunie in Maastricht, Alessandro Mendini voor Venini, en Nigel Coates. left: Above the sofa hang works by Richard Long and Hamish Fulton. The ‘P40’ armchair was designed in 1954 by Osvaldo Borsani for Tecno. The small tables are by Atelier van Lieshout. top: The space is divided by a double-sided bookcase. right: The lidded Lobi pot comes from Burkina Faso. next page: The vases are by the Kristalunie in Maastricht, Alessandro Mendini for Venini and Nigel Coates.

175
rechts: Rond de videofoon hangt werk van Rene Daniels, Lidwien van de Ven, Herman de Vries, Peter Otto, Helena van der Kraan en Günther Brus. onder: Aan de muur werk van Lawrence Weiner en Willem Oorenbeek. De blauwgroene stoel is een replica van een Brits ontwerp uit de jaren dertig. De zwarte stoel is een recente versie van de ‘Brno’ stoel van Mies van der Rohe uit 1930. right: The videophone is surrounded by works by Rene Daniels, Lidwien van de Ven, Herman de Vries, Peter Otto, Helena van der Kraan and Günther Brus. bottom: On the wall are works by Lawrence Weiner and Willem Oorenbeek. The blue-green chair is a replica of a British design from the 1930s. The black chair is a recent version of the ‘Brno’ chair (1930) by Mies van der Rohe.

boven: Op twee oude archiefkasten die als room-divider fungeren staat een deel van de verzameling vazen. Op het bed een sprei van Hay. Aan de muur twee hoofdtooien van Amazone-indianen die de bewoner meebracht uit Brazilië begin jaren tachtig. links: De werkplek met de draaistoel ‘One’ (2005) van Konstantin Grcic voor Magis. vorige pagina: Op de ladekast staan vazen van Tapio Wirkkala, Ritsue Mishima en Lawrence Weiner. Gegeten wordt aan een oude vergadertafel van Museum Boijmans Van Beuningen, gezeten op een blauwe ‘Revolt’ stoel van Friso Kramer of een loodzware vintage buisstoel. top: Part of the collection of vases stands on two old archive cabinets, which function as a room divider. The bedspread is by Hay. On the wall are two Amazon Indian headdresses, which Piet brought back from Brazil in the early 1980s. left: The study with a ‘One’ revolving chair (2005) by Konstantin Grcic for Magis. previous page: On the plan chest are vases by Tapio Wirkkala, Ritsue Mishima and Lawrence Weiner. Guests dine at an old meeting table from Museum Boijmans Van Beuningen, seated on blue ‘Revolt’ chairs by Friso Kramer or heavy vintage tubular-steel chairs.

178

179


rechts: Rond de videofoon hangt werk van Rene Daniels, Lidwien van de Ven, Herman de Vries, Peter Otto, Helena van der Kraan en Günther Brus. onder: Aan de muur werk van Lawrence Weiner en Willem Oorenbeek. De blauwgroene stoel is een replica van een Brits ontwerp uit de jaren dertig. De zwarte stoel is een recente versie van de ‘Brno’ stoel van Mies van der Rohe uit 1930. right: The videophone is surrounded by works by Rene Daniels, Lidwien van de Ven, Herman de Vries, Peter Otto, Helena van der Kraan and Günther Brus. bottom: On the wall are works by Lawrence Weiner and Willem Oorenbeek. The blue-green chair is a replica of a British design from the 1930s. The black chair is a recent version of the ‘Brno’ chair (1930) by Mies van der Rohe.

boven: Op twee oude archiefkasten die als room-divider fungeren staat een deel van de verzameling vazen. Op het bed een sprei van Hay. Aan de muur twee hoofdtooien van Amazone-indianen die de bewoner meebracht uit Brazilië begin jaren tachtig. links: De werkplek met de draaistoel ‘One’ (2005) van Konstantin Grcic voor Magis. vorige pagina: Op de ladekast staan vazen van Tapio Wirkkala, Ritsue Mishima en Lawrence Weiner. Gegeten wordt aan een oude vergadertafel van Museum Boijmans Van Beuningen, gezeten op een blauwe ‘Revolt’ stoel van Friso Kramer of een loodzware vintage buisstoel. top: Part of the collection of vases stands on two old archive cabinets, which function as a room divider. The bedspread is by Hay. On the wall are two Amazon Indian headdresses, which Piet brought back from Brazil in the early 1980s. left: The study with a ‘One’ revolving chair (2005) by Konstantin Grcic for Magis. previous page: On the plan chest are vases by Tapio Wirkkala, Ritsue Mishima and Lawrence Weiner. Guests dine at an old meeting table from Museum Boijmans Van Beuningen, seated on blue ‘Revolt’ chairs by Friso Kramer or heavy vintage tubular-steel chairs.

178

179


Joost van Lubeek en Barbara Boom

Joost van Lubeek en Barbara Boom bewonen één van de kleinere appartementen in het pand maar hebben een grotere slaapkamer, badkamer en keuken dan wie dan ook in het gebouw. ‘Als je op 80 m² allemaal hokjes gaat maken dan ben je het hele idee van een loft kwijt,’ zegt Barbara. De radicale beslissing om de ruimte daarom zo leeg mogelijk te houden was daarna snel genomen. ‘We hebben nu een badkamer, keuken, slaapkamer en woonkamer van hetzelfde formaat: 80 m².’ Joost is kapitein en muzikant, Barbara is psycholoog en vinoloog. Beiden zijn levensgenieter en houden ervan om oude huizen op te knappen. Zij gebruiken het appartement in het Jobsveem als uitvalsbasis voor hun renovatieprojecten. Joost: ‘Het is lekker om hier thuis te komen. Ik kan hier ook fijn muziek maken.’ Barbara vult hem aan: ‘Toen we weer met een nieuw project begonnen hebben we de buren gevraagd om samen de wijnvoorraad op te maken.’

‘Unlimited living’ Joost van Lubeek and Barbara Boom live in one of the smaller apartments in the building but have a larger bedroom, bathroom and kitchen than any of the other residents. ‘If you have 80 m² and break it down into little rooms, you lose the whole idea of living in a loft,’ says Barbara. They quickly took the radical decision to keep the space as empty as possible. ‘We now have a bathroom, kitchen, bedroom and living room that measures 80 m2.’ Joost is a captain and musician; Barbara is a psychologist and viniculturist. Both are bon vivants and love to renovate old houses. They use their apartment in the Job’s Wharf as their base of operations for the renovation projects. Joost: ‘It is great to come home here. I can also make good music here.’ Barabara adds: ‘When we began on a new project we asked the neighbours to help us finish off our stock of wine.’

181


Joost van Lubeek en Barbara Boom

Joost van Lubeek en Barbara Boom bewonen één van de kleinere appartementen in het pand maar hebben een grotere slaapkamer, badkamer en keuken dan wie dan ook in het gebouw. ‘Als je op 80 m² allemaal hokjes gaat maken dan ben je het hele idee van een loft kwijt,’ zegt Barbara. De radicale beslissing om de ruimte daarom zo leeg mogelijk te houden was daarna snel genomen. ‘We hebben nu een badkamer, keuken, slaapkamer en woonkamer van hetzelfde formaat: 80 m².’ Joost is kapitein en muzikant, Barbara is psycholoog en vinoloog. Beiden zijn levensgenieter en houden ervan om oude huizen op te knappen. Zij gebruiken het appartement in het Jobsveem als uitvalsbasis voor hun renovatieprojecten. Joost: ‘Het is lekker om hier thuis te komen. Ik kan hier ook fijn muziek maken.’ Barbara vult hem aan: ‘Toen we weer met een nieuw project begonnen hebben we de buren gevraagd om samen de wijnvoorraad op te maken.’

‘Unlimited living’ Joost van Lubeek and Barbara Boom live in one of the smaller apartments in the building but have a larger bedroom, bathroom and kitchen than any of the other residents. ‘If you have 80 m² and break it down into little rooms, you lose the whole idea of living in a loft,’ says Barbara. They quickly took the radical decision to keep the space as empty as possible. ‘We now have a bathroom, kitchen, bedroom and living room that measures 80 m2.’ Joost is a captain and musician; Barbara is a psychologist and viniculturist. Both are bon vivants and love to renovate old houses. They use their apartment in the Job’s Wharf as their base of operations for the renovation projects. Joost: ‘It is great to come home here. I can also make good music here.’ Barabara adds: ‘When we began on a new project we asked the neighbours to help us finish off our stock of wine.’

181
links: De aquagate is van Villeroy & Boch. De zij-jets, verlichting/chromotherapie, stoom, rainshower, iceshower en mp3 speler zijn computergestuurd. onder: De keuken is een combinatie van Ikea-elementen met Smeg-apparatuur. rechts: de tafel is geïnspireerd op de keuken van de buren, (Paul en Louise Collé, pagina’s 138-139) eromheen staan oude schoolstoelen.

top: The shower unit is by Villeroy & Boch. The side jets, lighting/chromotherapy, steam, rain shower, ice shower and mp3 player are all computer driven. right: The kitchen is a combination of Ikea units and Smeg equipment.. right page: The table is inspired by the neighbours’ kitchen, (Paul en Louise Collé, pages 138-139) and is surrounded by old school chairs.

184


links: De aquagate is van Villeroy & Boch. De zij-jets, verlichting/chromotherapie, stoom, rainshower, iceshower en mp3 speler zijn computergestuurd. onder: De keuken is een combinatie van Ikea-elementen met Smeg-apparatuur. rechts: de tafel is geïnspireerd op de keuken van de buren, (Paul en Louise Collé, pagina’s 138-139) eromheen staan oude schoolstoelen.

top: The shower unit is by Villeroy & Boch. The side jets, lighting/chromotherapy, steam, rain shower, ice shower and mp3 player are all computer driven. right: The kitchen is a combination of Ikea units and Smeg equipment.. right page: The table is inspired by the neighbours’ kitchen, (Paul en Louise Collé, pages 138-139) and is surrounded by old school chairs.

184


links: De grote hoeveelheid bergruimte maakt het mogelijk het appartement opgeruimd te houden. rechts: Een paar gitaren van de heer des huizes. onder: De zitelementen ‘Voyage Immobile’ (2007) zijn van Roche-Bobois. left: The ample storage space makes it possible to keep the apartment free of clutter. right: Two of Joost’s guitars. bottom: The ‘Voyage Immobile’ (2007) seating elements are by Roche-Bobois.

29 2 9


links: De grote hoeveelheid bergruimte maakt het mogelijk het appartement opgeruimd te houden. rechts: Een paar gitaren van de heer des huizes. onder: De zitelementen ‘Voyage Immobile’ (2007) zijn van Roche-Bobois. left: The ample storage space makes it possible to keep the apartment free of clutter. right: Two of Joost’s guitars. bottom: The ‘Voyage Immobile’ (2007) seating elements are by Roche-Bobois.

29 2 9


links: Drie schilderijen van Joost en hun spiegeling. onder: Boven het keukenblok hangen oude haken van schepen waarop Joost werkte in de haven van Antwerpen. left: Three of Joost’s paintings and their reflection. bottom: Above the kitchen block hang old hooks from boats on which Joost worked in Antwerp’s harbour.

188


links: Drie schilderijen van Joost en hun spiegeling. onder: Boven het keukenblok hangen oude haken van schepen waarop Joost werkte in de haven van Antwerpen. left: Three of Joost’s paintings and their reflection. bottom: Above the kitchen block hang old hooks from boats on which Joost worked in Antwerp’s harbour.

188


Ramon, Susan, Elizah en Zola Hoekman

Susan Hoekman werkte voor BAM Vastgoed (nu AM) en kwam door haar werk al snel in aanraking met de verbouwing van het Jobsveem. ‘Ik wilde een oud huis en Ramon nieuwbouw, dit was het ideale compromis. We waren hele makkelijke kopers,’ vertelt Susan. ‘De rest van het pand zag er nog vreselijk uit maar daar konden we wel doorheen zien,’ licht Ramon toe. Het paar wilde beslist op de eerste verdieping wonen vanwege de grotere plafondhoogte en het ruime balkon van 50 m². Omdat dit hun eerste huis samen was hebben ze alle meubelen nieuw gekocht. De grote kastenwand die als scheiding tussen woon- en slaapgedeelte fungeert, hebben ze speciaal laten ontwerpen. Ook aan het sanitair hebben ze extra zorg besteed: ‘In een volgend huis willen we weer zulke kranen en wastafel,’ lacht Susan. Ramon: ‘De passie die wij voor ons huis hebben delen we met de bewoners van dit pand. Dat maakt het wonen hier zo bijzonder.’

‘Now & Wow’ Susan Hoekman worked for BAM Vastgoed (now AM) and soon came to hear about the redevelopment of the Job’s Wharf. ‘I wanted an old house and Ramon wanted something new, so this was the ideal compromise. We were very easy buyers,’ says Susan. ‘The rest of the building looked a real mess, but we were able to see through that,’ adds Ramon. The couple was intent upon living on the first floor because of the more generous ceiling height and the large balcony measuring 50 m². Because this was there first home together, they bought all new furniture. They commissioned the large wall of cabinets, which serves to separate the living area from the bedroom. They also gave extra attention to the sanitary ware: ‘We would choose exactly the same taps and washbasin for our next home,’ says Susan with a smile. Ramon: ‘Our passion for our home is shared by the other residents. That makes living here so special.’

191


Ramon, Susan, Elizah en Zola Hoekman

Susan Hoekman werkte voor BAM Vastgoed (nu AM) en kwam door haar werk al snel in aanraking met de verbouwing van het Jobsveem. ‘Ik wilde een oud huis en Ramon nieuwbouw, dit was het ideale compromis. We waren hele makkelijke kopers,’ vertelt Susan. ‘De rest van het pand zag er nog vreselijk uit maar daar konden we wel doorheen zien,’ licht Ramon toe. Het paar wilde beslist op de eerste verdieping wonen vanwege de grotere plafondhoogte en het ruime balkon van 50 m². Omdat dit hun eerste huis samen was hebben ze alle meubelen nieuw gekocht. De grote kastenwand die als scheiding tussen woon- en slaapgedeelte fungeert, hebben ze speciaal laten ontwerpen. Ook aan het sanitair hebben ze extra zorg besteed: ‘In een volgend huis willen we weer zulke kranen en wastafel,’ lacht Susan. Ramon: ‘De passie die wij voor ons huis hebben delen we met de bewoners van dit pand. Dat maakt het wonen hier zo bijzonder.’

‘Now & Wow’ Susan Hoekman worked for BAM Vastgoed (now AM) and soon came to hear about the redevelopment of the Job’s Wharf. ‘I wanted an old house and Ramon wanted something new, so this was the ideal compromise. We were very easy buyers,’ says Susan. ‘The rest of the building looked a real mess, but we were able to see through that,’ adds Ramon. The couple was intent upon living on the first floor because of the more generous ceiling height and the large balcony measuring 50 m². Because this was there first home together, they bought all new furniture. They commissioned the large wall of cabinets, which serves to separate the living area from the bedroom. They also gave extra attention to the sanitary ware: ‘We would choose exactly the same taps and washbasin for our next home,’ says Susan with a smile. Ramon: ‘Our passion for our home is shared by the other residents. That makes living here so special.’

191


De zithoek is van Innovation, gekocht bij Depot Rotterdam. De tafel op wielen komt van Trendhopper en wordt door de tweeling vaak als auto gebruikt. De lampen boven de eettafel zijn van Tom Dixon: ‘Mirrorball’ (2003). De keuken is van Bruynzeel. Rond de zwarte kolom is door een bevriende ontwerper een minibar gemaakt met drankflessen. De scheidingskasten zijn ontworpen en gemaakt door RNW Conceptdesign in Rotterdam. volgende pagina’s: Vanaf het terras is het verkeer op de Maas goed te volgen, zoals hier de MS Rotterdam van de Holland Amerika Lijn op weg naar New York. The sofa is by Innovation, bought from Depot Rotterdam. The table on wheels comes from Trendhopper and is used by the couple’s twins as a car. The lamps above the dining table are ‘Mirrorball’ (2003) by Tom Dixon. The kitchen is by Bruynzeel. The couple asked a designer friend to make the minibar made of bottles. The cabinets that divide the space were designed and made by RNW Conceptdesign in Rotterdam. following pages: The terrace affords an excellent view of the traffic on the River Maas. Depicted here is the Holland America Line’s MS Rotterdam on its way to New York.

192


De zithoek is van Innovation, gekocht bij Depot Rotterdam. De tafel op wielen komt van Trendhopper en wordt door de tweeling vaak als auto gebruikt. De lampen boven de eettafel zijn van Tom Dixon: ‘Mirrorball’ (2003). De keuken is van Bruynzeel. Rond de zwarte kolom is door een bevriende ontwerper een minibar gemaakt met drankflessen. De scheidingskasten zijn ontworpen en gemaakt door RNW Conceptdesign in Rotterdam. volgende pagina’s: Vanaf het terras is het verkeer op de Maas goed te volgen, zoals hier de MS Rotterdam van de Holland Amerika Lijn op weg naar New York. The sofa is by Innovation, bought from Depot Rotterdam. The table on wheels comes from Trendhopper and is used by the couple’s twins as a car. The lamps above the dining table are ‘Mirrorball’ (2003) by Tom Dixon. The kitchen is by Bruynzeel. The couple asked a designer friend to make the minibar made of bottles. The cabinets that divide the space were designed and made by RNW Conceptdesign in Rotterdam. following pages: The terrace affords an excellent view of the traffic on the River Maas. Depicted here is the Holland America Line’s MS Rotterdam on its way to New York.

192
links: De wastafel is van corian en werd geleverd door Marike, de kraan is een Mix Stick. onder: De wanden rond het bad zijn afgewerkt met een matte donkergrijze finish. rechts: Vanuit het slaapgedeelte een doorkijk naar de douchecabine met wanden van zwarte Bisazza moza誰ek. left: The corian washbasin is by Marike; the tap is a Mix Stick. bottom: The walls around the bath have a matt dark-grey finish. right: A view from the bedroom to the shower with black Bisazza mosaic walls.

196


links: De wastafel is van corian en werd geleverd door Marike, de kraan is een Mix Stick. onder: De wanden rond het bad zijn afgewerkt met een matte donkergrijze finish. rechts: Vanuit het slaapgedeelte een doorkijk naar de douchecabine met wanden van zwarte Bisazza moza誰ek. left: The corian washbasin is by Marike; the tap is a Mix Stick. bottom: The walls around the bath have a matt dark-grey finish. right: A view from the bedroom to the shower with black Bisazza mosaic walls.

196


Edwin Overmars en Renske van der Heide

Het inrichten van een loft vraagt om een andere manier van denken over het interieur, dat ondervonden ook Renske van der Heide en Edwin Overmars. ‘We begonnen heel traditioneel maar allemaal aparte kamers dat paste er gewoon niet in,’ legt Renske uit. ‘Door met verschillende mensen te praten kwamen we uit op twee blokken, één voor keuken en berging en één voor badkamer en slaapkamer,’ vertelt Edwin. Door deze ingreep is de ruimtelijkheid van het appartement zo veel mogelijk in tact gehouden en wordt optimaal gebruik gemaakt van het natuurlijke licht. Het paar had een beperkt budget en heeft gezocht naar voordelige oplossingen die bij het huis passen. De Ikea keuken werd gecombineerd met een blad en plinten van een bevriende RVS-leverancier. Door de combinatie van meubels van oma, design-markten en vintage winkeltjes heeft het stel een eigen woonwereld geschapen. Renske: ‘Voordat we hier kwamen hadden we heel andere wooneisen, niets ervan is gerealiseerd maar we zijn nu vaker thuis dan vroeger.’

‘Mirror of the age’ Renske and Edwin discovered that designing a loft calls for a different way of thinking about an interior. ‘We started off thinking very traditionally in terms of separate rooms, but that didn’t fit,’ explains Renske. ‘Through talking with various people, we arrived at two blocks: one for the kitchen and storage and one for the bedroom and bathroom,’ says Edwin. This intervention has maintained a generous sense of space and makes optimal use of natural light. The couple had a limited budget and looked for economical solutions. They have combined the Ikea kitchen with a work surface and skirting boards from a stainless-steel supplier. The couple have created their own world with a combination of family heirlooms, furniture from design markets and vintage shops. Renske: ‘Before we moved here we had other ideas about how to live. We have not realised these ideas, but we spend more time at home that we used to.’

199


Edwin Overmars en Renske van der Heide

Het inrichten van een loft vraagt om een andere manier van denken over het interieur, dat ondervonden ook Renske van der Heide en Edwin Overmars. ‘We begonnen heel traditioneel maar allemaal aparte kamers dat paste er gewoon niet in,’ legt Renske uit. ‘Door met verschillende mensen te praten kwamen we uit op twee blokken, één voor keuken en berging en één voor badkamer en slaapkamer,’ vertelt Edwin. Door deze ingreep is de ruimtelijkheid van het appartement zo veel mogelijk in tact gehouden en wordt optimaal gebruik gemaakt van het natuurlijke licht. Het paar had een beperkt budget en heeft gezocht naar voordelige oplossingen die bij het huis passen. De Ikea keuken werd gecombineerd met een blad en plinten van een bevriende RVS-leverancier. Door de combinatie van meubels van oma, design-markten en vintage winkeltjes heeft het stel een eigen woonwereld geschapen. Renske: ‘Voordat we hier kwamen hadden we heel andere wooneisen, niets ervan is gerealiseerd maar we zijn nu vaker thuis dan vroeger.’

‘Mirror of the age’ Renske and Edwin discovered that designing a loft calls for a different way of thinking about an interior. ‘We started off thinking very traditionally in terms of separate rooms, but that didn’t fit,’ explains Renske. ‘Through talking with various people, we arrived at two blocks: one for the kitchen and storage and one for the bedroom and bathroom,’ says Edwin. This intervention has maintained a generous sense of space and makes optimal use of natural light. The couple had a limited budget and looked for economical solutions. They have combined the Ikea kitchen with a work surface and skirting boards from a stainless-steel supplier. The couple have created their own world with a combination of family heirlooms, furniture from design markets and vintage shops. Renske: ‘Before we moved here we had other ideas about how to live. We have not realised these ideas, but we spend more time at home that we used to.’

199


links: Boven het bed hangen ‘Sticky Lamps’ (2001) van Chris Kabel voor Droog. onder: De fauteuil onder het portret van de bewoners is een dierbaar erfstuk. linker pagina: Home office met natuurlijke belichting. De schommelstoel werd gevonden op een design-markt. De lage kasten zijn van Ikea. left: Above the bed are ‘Sticky Lamps’ (2001) by Chris Kabel for Droog. bottom: The armchair under the portrait of the couple is a treasured family heirloom. left page: Home office with natural light. The couple found the rocking chair at a design market. The low cabinets are from Ikea.


links: Boven het bed hangen ‘Sticky Lamps’ (2001) van Chris Kabel voor Droog. onder: De fauteuil onder het portret van de bewoners is een dierbaar erfstuk. linker pagina: Home office met natuurlijke belichting. De schommelstoel werd gevonden op een design-markt. De lage kasten zijn van Ikea. left: Above the bed are ‘Sticky Lamps’ (2001) by Chris Kabel for Droog. bottom: The armchair under the portrait of the couple is a treasured family heirloom. left page: Home office with natural light. The couple found the rocking chair at a design market. The low cabinets are from Ikea.


rechter pagina: Twee vazen van Hella Jongerius voor Ikea flankeren een oude foto van het Jobsveem in aanbouw. right page: Two vases by Hella Jongerius for Ikea flank an old photograph of the Job’s Wharf under construction.

volgende pagina’s: Aan de eettafel staan de ‘Plastic Chairs’ van Charles en Ray Eames met ‘Eiffeltoren’ poten. De tijdschriftenbak is een ontwerp uit 1969 van Giotto Stoppino voor Kartell. Het lage stoeltje is gekocht als een Ko Liang Ie, de bank is van Roderick Vos voor Design on Stock. De hanglampen bij de zithoek zijn oude Rotterdamse straatlantaarns. following pages: Around the dining table are the ‘Plastic Chairs’ by Charles and Ray Eames with ‘Eiffel Tower’ legs. The magazine rack was designed in 1969 by Giotto Stoppino for Kartell. The low chair is attributed to Ko Liang Ie and the sofa is by Roderick Vos for Design on Stock. The pendant lamps in the lounge area are old Rotterdam streetlamps.


rechter pagina: Twee vazen van Hella Jongerius voor Ikea flankeren een oude foto van het Jobsveem in aanbouw. right page: Two vases by Hella Jongerius for Ikea flank an old photograph of the Job’s Wharf under construction.

volgende pagina’s: Aan de eettafel staan de ‘Plastic Chairs’ van Charles en Ray Eames met ‘Eiffeltoren’ poten. De tijdschriftenbak is een ontwerp uit 1969 van Giotto Stoppino voor Kartell. Het lage stoeltje is gekocht als een Ko Liang Ie, de bank is van Roderick Vos voor Design on Stock. De hanglampen bij de zithoek zijn oude Rotterdamse straatlantaarns. following pages: Around the dining table are the ‘Plastic Chairs’ by Charles and Ray Eames with ‘Eiffel Tower’ legs. The magazine rack was designed in 1969 by Giotto Stoppino for Kartell. The low chair is attributed to Ko Liang Ie and the sofa is by Roderick Vos for Design on Stock. The pendant lamps in the lounge area are old Rotterdam streetlamps.
Annemiek Bos en Peter Paulus

Peter Paulus en Annemiek Bos kwamen af op het loft concept van het Jobsveem. Op de benedenverdieping hebben zij een entree met slaap- en badkamer, erboven ligt een enorme woonkamer van 105 m² Peter: ‘We vielen voor het industriële karakter van het pand maar in het penthouse is daar niet veel van te zien. Daarom hebben we die platen tegen het plafond geschroefd. Gelukkig hebben we veel vrienden want het was een heel werk!’ Annemiek voegt hieraan toe: ‘In ons vorige huis hebben we geleerd dat een grote ruimte met alleen maar harde materialen onprettig is. Daarom hebben we toch voor vloerbedekking en behang gekozen.’ Het paar voerde zijn voorliefde voor antraciet en metaalgrijs door tot in de plinten en stopcontacten, en leefden zijn liefde voor roodtinten uit in een verzameling designmeubelen. Voor de inrichting hebben ze eerst een interieurarchitect geraadpleegd, menige woonwinkel bezocht en vele stapels woonbladen doorgenomen. Peter: ‘Voor mij heeft dit huis echt de wow-factor’.

‘Symphony in red’ Peter Paulus en Annemiek Bos kwamen af op het loft concept van het Job’s Wharf. On the lower floor they have an entrance, bedroom and bathroom and on the upper floor they have an enormous living room, measuring 105 m². Peter: ‘We fell in love with the building’s industrial aesthetic. But there is not much of that in evidence in the penthouse, so we screwed these plates to the ceiling. It’s a good job we have lots of friends because it was a hell of a job!’ Annemiek adds: ‘In our previous home we learned that a large space with only hard materials is unpleasant. That’s why we decided to have carpets and curtains.’ The couple’s preference for anthracite and metallic grey is evident in the smallest details such as skirting boards and electrical sockets and their love of various shades of red is expressed in the collection of designer furniture. Before designing the apartment, they consulted an interior designer, visited numerous design stores and leafed through stacks of interiors magazines. Peter: ‘For me, this apartment really has the wow factor’.

De rode bank ‘BR 02.7’ is een ontwerp van Martin Visser uit 1960 en wordt nog altijd geproduceerd door Spectrum. The red ‘BR 02.7’ sofa was designed by Martin Visser in 1960 and is still produced by Spectrum.

207


Annemiek Bos en Peter Paulus

Peter Paulus en Annemiek Bos kwamen af op het loft concept van het Jobsveem. Op de benedenverdieping hebben zij een entree met slaap- en badkamer, erboven ligt een enorme woonkamer van 105 m² Peter: ‘We vielen voor het industriële karakter van het pand maar in het penthouse is daar niet veel van te zien. Daarom hebben we die platen tegen het plafond geschroefd. Gelukkig hebben we veel vrienden want het was een heel werk!’ Annemiek voegt hieraan toe: ‘In ons vorige huis hebben we geleerd dat een grote ruimte met alleen maar harde materialen onprettig is. Daarom hebben we toch voor vloerbedekking en behang gekozen.’ Het paar voerde zijn voorliefde voor antraciet en metaalgrijs door tot in de plinten en stopcontacten, en leefden zijn liefde voor roodtinten uit in een verzameling designmeubelen. Voor de inrichting hebben ze eerst een interieurarchitect geraadpleegd, menige woonwinkel bezocht en vele stapels woonbladen doorgenomen. Peter: ‘Voor mij heeft dit huis echt de wow-factor’.

‘Symphony in red’ Peter Paulus en Annemiek Bos kwamen af op het loft concept van het Job’s Wharf. On the lower floor they have an entrance, bedroom and bathroom and on the upper floor they have an enormous living room, measuring 105 m². Peter: ‘We fell in love with the building’s industrial aesthetic. But there is not much of that in evidence in the penthouse, so we screwed these plates to the ceiling. It’s a good job we have lots of friends because it was a hell of a job!’ Annemiek adds: ‘In our previous home we learned that a large space with only hard materials is unpleasant. That’s why we decided to have carpets and curtains.’ The couple’s preference for anthracite and metallic grey is evident in the smallest details such as skirting boards and electrical sockets and their love of various shades of red is expressed in the collection of designer furniture. Before designing the apartment, they consulted an interior designer, visited numerous design stores and leafed through stacks of interiors magazines. Peter: ‘For me, this apartment really has the wow factor’.

De rode bank ‘BR 02.7’ is een ontwerp van Martin Visser uit 1960 en wordt nog altijd geproduceerd door Spectrum. The red ‘BR 02.7’ sofa was designed by Martin Visser in 1960 and is still produced by Spectrum.

207
boven: De vloerbedekking bestaat uit tapijttegels: Heuga Luxury Living in de kleur Truffel. Het oranje dressoir ‘Frame’ is van Pastoe. Op de voorgrond de oranjerode acrylaatstoel ‘Form’ van Piero Lissoni voor Kartell rechts: De trap naar de woonverdieping is ontworpen in overleg met de leverancier Triangel. vorige pagina’s: Onder het aanrechtblad de rode barkrukken ‘Charles Ghost’ (2004) van Phillipe Starck voor Kartell. Een signaalrode koelkast van Smeg. De keuken heeft een prominente plek in de woning gekregen. Aan de eettafel ‘Glossy’ van Antonio Citterio staan de kuipstoelen ‘Eros’ uit 1999 door Philippe Starck, beide geproduceerd door Kartell. Er boven hangt de lamp Helios. Het ballenbehang is van AS Living Walls. top: The floor is covered with carpet tiles: Heuga Luxury Living in truffle colour. The orange ‘Frame’ sideboard is by Pastoe. In the foreground is the orange-red plexiglass ‘Form’ chair by Piero Lissoni for Kartell right: The stairs to the main living floor was designed in consultation with the Triangel stair supplier. previous pages: Under the work surface are red ‘Charles Ghost’ bar stools (2004) by Phillipe Starck for Kartell. The bright red fridge is by Smeg. The kitchen has a prominent place in the apartment. Around the ‘Glossy’ dining table by Antonio Citterio are ‘Eros’ chairs (1999) by Philippe Starck, both manufactured by Kartell. Above it hangs the lamp Helios. The wallpaper with the balls is from AS Living Walls.

210


boven: De vloerbedekking bestaat uit tapijttegels: Heuga Luxury Living in de kleur Truffel. Het oranje dressoir ‘Frame’ is van Pastoe. Op de voorgrond de oranjerode acrylaatstoel ‘Form’ van Piero Lissoni voor Kartell rechts: De trap naar de woonverdieping is ontworpen in overleg met de leverancier Triangel. vorige pagina’s: Onder het aanrechtblad de rode barkrukken ‘Charles Ghost’ (2004) van Phillipe Starck voor Kartell. Een signaalrode koelkast van Smeg. De keuken heeft een prominente plek in de woning gekregen. Aan de eettafel ‘Glossy’ van Antonio Citterio staan de kuipstoelen ‘Eros’ uit 1999 door Philippe Starck, beide geproduceerd door Kartell. Er boven hangt de lamp Helios. Het ballenbehang is van AS Living Walls. top: The floor is covered with carpet tiles: Heuga Luxury Living in truffle colour. The orange ‘Frame’ sideboard is by Pastoe. In the foreground is the orange-red plexiglass ‘Form’ chair by Piero Lissoni for Kartell right: The stairs to the main living floor was designed in consultation with the Triangel stair supplier. previous pages: Under the work surface are red ‘Charles Ghost’ bar stools (2004) by Phillipe Starck for Kartell. The bright red fridge is by Smeg. The kitchen has a prominent place in the apartment. Around the ‘Glossy’ dining table by Antonio Citterio are ‘Eros’ chairs (1999) by Philippe Starck, both manufactured by Kartell. Above it hangs the lamp Helios. The wallpaper with the balls is from AS Living Walls.

210


De slaapkamer en de badkamer staan in open verbinding met elkaar. Het bad ‘Squaro’ is van Villeroy & Boch. De kranen zijn van Dornbracht. The bedroom and bathroom have an open connection. The ‘Squaro’ bath is by Villeroy & Boch. The taps are by Dornbracht.

Omhoog


De slaapkamer en de badkamer staan in open verbinding met elkaar. Het bad ‘Squaro’ is van Villeroy & Boch. De kranen zijn van Dornbracht. The bedroom and bathroom have an open connection. The ‘Squaro’ bath is by Villeroy & Boch. The taps are by Dornbracht.

Omhoog


René Marijnissen en Dennis van de Zand

René Marijnissen en Dennis van de Zand huurden al twee en half jaar een appartement toen schuin tegenover hen een koopappartement vrij kwam. De beslissing om de gang over te steken en van straatkant naar waterkant te verhuizen was snel genomen. Het wonen in het Jobsveem bevalt hen enorm. ‘Alle buren hier op de gang zijn erg sympathiek, soms eten we bij elkaar maar ieder respecteert elkaars privacy,’ zegt Dennis. Toen het paar het appartement betrok was de indeling al bepaald. Voor hen was deze helemaal perfect hoewel de afwerking wel te wensen overliet. Een aantal zaken hebben zij direct verbeterd maar er is ook een meerjarenplan opgesteld voor een ingrijpende verandering van de badkamer. Zij schilderden lage donkergrijze lambrisering langs alle wanden. ‘De combinatie van wit, grijs en bruin hebben we in vier van onze eerdere huizen ook gebruikt. Dit is zo’n beetje onze huisstijl geworden,’ ligt René toe, ‘en de meubels komen ook veel beter uit.’

‘Inspired by the industrial aesthetic’ René Marijnissen and Dennis van de Zand had rented an apartment diagonally opposite for two and a half years when this apartment came onto the market. They lost no time in making the decision to cross over from the street side to the river side. They loved living in the Job’s Wharf. ‘All our neighbours are really nice. Sometimes we eat together, but everyone respects each other’s privacy,’ says Dennis. When the couple took over the apartment the layout was already fixed. This was perfect for them, but the finishes left something to be desired. They immediately improved several aspects, but they also devised a long-term plan for a radical alteration of the bathroom. They painted a low dark-grey wainscot on all the walls. ‘The also used the combination of white, grey and brown in four of our previous homes. It has become our house style,’ explains René, ‘and the furniture looks much better this way.’

Een Ee n ou o de d Arri rri filmsp lm msp pot affko afko koms msti ms t g uiit de ti e fot o os ostu tu udi dio o va an Pa P ul u Huff. An old d Arr rrii fi film lm m spo p ttllig ight ht frrom m Pau a lH Hu uf’ f’s ’s ph phottog ogra raph ra ph hy stud st ud dio o.

215


René Marijnissen en Dennis van de Zand

René Marijnissen en Dennis van de Zand huurden al twee en half jaar een appartement toen schuin tegenover hen een koopappartement vrij kwam. De beslissing om de gang over te steken en van straatkant naar waterkant te verhuizen was snel genomen. Het wonen in het Jobsveem bevalt hen enorm. ‘Alle buren hier op de gang zijn erg sympathiek, soms eten we bij elkaar maar ieder respecteert elkaars privacy,’ zegt Dennis. Toen het paar het appartement betrok was de indeling al bepaald. Voor hen was deze helemaal perfect hoewel de afwerking wel te wensen overliet. Een aantal zaken hebben zij direct verbeterd maar er is ook een meerjarenplan opgesteld voor een ingrijpende verandering van de badkamer. Zij schilderden lage donkergrijze lambrisering langs alle wanden. ‘De combinatie van wit, grijs en bruin hebben we in vier van onze eerdere huizen ook gebruikt. Dit is zo’n beetje onze huisstijl geworden,’ ligt René toe, ‘en de meubels komen ook veel beter uit.’

‘Inspired by the industrial aesthetic’ René Marijnissen and Dennis van de Zand had rented an apartment diagonally opposite for two and a half years when this apartment came onto the market. They lost no time in making the decision to cross over from the street side to the river side. They loved living in the Job’s Wharf. ‘All our neighbours are really nice. Sometimes we eat together, but everyone respects each other’s privacy,’ says Dennis. When the couple took over the apartment the layout was already fixed. This was perfect for them, but the finishes left something to be desired. They immediately improved several aspects, but they also devised a long-term plan for a radical alteration of the bathroom. They painted a low dark-grey wainscot on all the walls. ‘The also used the combination of white, grey and brown in four of our previous homes. It has become our house style,’ explains René, ‘and the furniture looks much better this way.’

Een Ee n ou o de d Arri rri filmsp lm msp pot affko afko koms msti ms t g uiit de ti e fot o os ostu tu udi dio o va an Pa P ul u Huff. An old d Arr rrii fi film lm m spo p ttllig ight ht frrom m Pau a lH Hu uf’ f’s ’s ph phottog ogra raph ra ph hy stud st ud dio o.

215


boven: De Balterio laminaatvloer is krasvast en bestand tegen hondennagels. De salontafel is van Leolux. De bank ‘Replay’ is van Cartel Living. De transparante schemerlamp ‘Bourgie’ is van Ferruccio Laviani voor Kartell. links: Het schilderij is in opdracht van het paar gemaakt naar een detail uit een veertiende eeuws drieluik van Rogier van der Weyden. De kachel is afkomstig uit een Vlaams herenhuis. top: The Balterio laminate floor is scratchproof and resistant to the dogs’ nails. The coffee table is by Leolux. The ‘Replay’ sofa is by Cartel Living. The transparent ‘Bourgie’ lamp is by Ferruccio Laviani for Kartell. left: The painting is a detail from a fourteenth-century triptych by Rogier van der Weyden, commissioned by René and Dennis. The stove came from a Flemish townhouse.

216


boven: De Balterio laminaatvloer is krasvast en bestand tegen hondennagels. De salontafel is van Leolux. De bank ‘Replay’ is van Cartel Living. De transparante schemerlamp ‘Bourgie’ is van Ferruccio Laviani voor Kartell. links: Het schilderij is in opdracht van het paar gemaakt naar een detail uit een veertiende eeuws drieluik van Rogier van der Weyden. De kachel is afkomstig uit een Vlaams herenhuis. top: The Balterio laminate floor is scratchproof and resistant to the dogs’ nails. The coffee table is by Leolux. The ‘Replay’ sofa is by Cartel Living. The transparent ‘Bourgie’ lamp is by Ferruccio Laviani for Kartell. left: The painting is a detail from a fourteenth-century triptych by Rogier van der Weyden, commissioned by René and Dennis. The stove came from a Flemish townhouse.

216


links: Een oude houten kast op wielen fungeert als boekenkast. Het pand heeft René en Dennis geïnspireerd oude, industriële producten nieuw leven in te blazen. rechts: De vooroorlogse metalen archiefkast is afkomstig van de Ruys Handelsvereeniging. onder: De honden hebben hun manden in het kantoor. Het bureau en bureaustoel, beide van Gispen uit de ‘President’ serie, dateren uit de jaren vijftig. left: An old wooden cabinet on wheels functions as a bookcase. The apartment has inspired the couple to breathe new life into old industrial products. right: The pre-war metal archive cabinet came from the old Ruys Handelsvereeniging building. bottom: The dogs have their baskets in the office. The desk and office chair, both from the ‘President’ series by Gispen, date from the 1950’s.

219


links: Een oude houten kast op wielen fungeert als boekenkast. Het pand heeft René en Dennis geïnspireerd oude, industriële producten nieuw leven in te blazen. rechts: De vooroorlogse metalen archiefkast is afkomstig van de Ruys Handelsvereeniging. onder: De honden hebben hun manden in het kantoor. Het bureau en bureaustoel, beide van Gispen uit de ‘President’ serie, dateren uit de jaren vijftig. left: An old wooden cabinet on wheels functions as a bookcase. The apartment has inspired the couple to breathe new life into old industrial products. right: The pre-war metal archive cabinet came from the old Ruys Handelsvereeniging building. bottom: The dogs have their baskets in the office. The desk and office chair, both from the ‘President’ series by Gispen, date from the 1950’s.

219


boven en rechts: Op het ruime balkon is plaats voor een zithoek en een eethoek met zes ‘Toy’ stoelen (1999) van Philippe Starck voor Driade. links: De eettafel loopt door als aanrechtblad en is gemaakt van kunststof maar heeft de uitstraling van beton. Erboven hangen drie oude Philipslampen afkomstig uit een oude scheepswerf uit Lemmer. Vier van de barstoelen zijn afkomstig uit het Rotterdamse hoofdpostkantoor. De twee andere werden in Hoorn gevonden. Het schilderij werd door René in 2004 in Moskou gekocht toen hij daar drie maanden werkte.

top and right: On the spaceous balcony there is room for both a sitting and a dining area with six ‘Toy’ chairs (1999) by Philippe Starck for Driade. left: The dining table continues as kitchen table and is made of fiberglass but gives the impression of concrete. Above three old Philipslamps found at an old ship-yard in Lemmer. Four of the bar stools come from the Rotterdam main postoffice. The other two were found in Hoorn. The painting was acquired by René in Moscow in 2004 while he was working there for three months.

221


boven en rechts: Op het ruime balkon is plaats voor een zithoek en een eethoek met zes ‘Toy’ stoelen (1999) van Philippe Starck voor Driade. links: De eettafel loopt door als aanrechtblad en is gemaakt van kunststof maar heeft de uitstraling van beton. Erboven hangen drie oude Philipslampen afkomstig uit een oude scheepswerf uit Lemmer. Vier van de barstoelen zijn afkomstig uit het Rotterdamse hoofdpostkantoor. De twee andere werden in Hoorn gevonden. Het schilderij werd door René in 2004 in Moskou gekocht toen hij daar drie maanden werkte.

top and right: On the spaceous balcony there is room for both a sitting and a dining area with six ‘Toy’ chairs (1999) by Philippe Starck for Driade. left: The dining table continues as kitchen table and is made of fiberglass but gives the impression of concrete. Above three old Philipslamps found at an old ship-yard in Lemmer. Four of the bar stools come from the Rotterdam main postoffice. The other two were found in Hoorn. The painting was acquired by René in Moscow in 2004 while he was working there for three months.

221


222


222
Sven Huigen

Sven Huigen heeft zijn appartement een heldere verdeling gegeven. Een lange wand scheidt het woongedeelte van de kamer waar geslapen en gebaad kan worden. ‘De inspiratie voor mijn bed vond ik bij de balken in het atrium’ licht Sven toe. Omdat hij zelf het beste weet wat hij wil heeft hij de metalen constructie zelf ontworpen en laten uitvoeren. Ook de wandschildering achter het bed heeft hij in een romantische bui gemaakt. De wanden van de woonkamer zijn geschilderd in kersenrood en worden aangelicht met spots waardoor de ruimte een rode gloed krijgt. In de andere kamer zijn verschillende soorten verlichting aangebracht: er zitten niet alleen spotjes in de plint van het bad maar ook in de kuip zelf zitten lampen. Met een bedieningspaneel worden de verschillende functies van het bad bestuurd. Helaas niet zichtbaar is de projectie van een bewegende sterrenhemel tegen het plafond. In Sven’s appartement is een jongensdroom werkelijkheid geworden.

‘Fantasy Island’ Sven Huigen has given his apartment a clear layout. A long wall separates the living area from the bedroom and bathroom. ‘The beams in the atrium were the inspiration for my bed.’ explains Sven. Because he knew best what he wanted, he designed the metal construction himself and had it made. He also made the mural behind the bed in a romantic mood. The living room walls are painted cherry red and are lit with spots, giving the space a red glow. The other room has a variety of lighting: there are not only lamps in the bath plinth but also in the tub itself. The various bath functions are operated by a control panel. Unfortunately, not on the picture is the projection of a moving starry sky on the ceiling. In Sven’s apartment, a boyhood dream has come true.

227


Sven Huigen

Sven Huigen heeft zijn appartement een heldere verdeling gegeven. Een lange wand scheidt het woongedeelte van de kamer waar geslapen en gebaad kan worden. ‘De inspiratie voor mijn bed vond ik bij de balken in het atrium’ licht Sven toe. Omdat hij zelf het beste weet wat hij wil heeft hij de metalen constructie zelf ontworpen en laten uitvoeren. Ook de wandschildering achter het bed heeft hij in een romantische bui gemaakt. De wanden van de woonkamer zijn geschilderd in kersenrood en worden aangelicht met spots waardoor de ruimte een rode gloed krijgt. In de andere kamer zijn verschillende soorten verlichting aangebracht: er zitten niet alleen spotjes in de plint van het bad maar ook in de kuip zelf zitten lampen. Met een bedieningspaneel worden de verschillende functies van het bad bestuurd. Helaas niet zichtbaar is de projectie van een bewegende sterrenhemel tegen het plafond. In Sven’s appartement is een jongensdroom werkelijkheid geworden.

‘Fantasy Island’ Sven Huigen has given his apartment a clear layout. A long wall separates the living area from the bedroom and bathroom. ‘The beams in the atrium were the inspiration for my bed.’ explains Sven. Because he knew best what he wanted, he designed the metal construction himself and had it made. He also made the mural behind the bed in a romantic mood. The living room walls are painted cherry red and are lit with spots, giving the space a red glow. The other room has a variety of lighting: there are not only lamps in the bath plinth but also in the tub itself. The various bath functions are operated by a control panel. Unfortunately, not on the picture is the projection of a moving starry sky on the ceiling. In Sven’s apartment, a boyhood dream has come true.

227


links: Het tweepersoons bad is direct bereikbaar vanuit de woonkamer. onder: De wandschildering is door de bewoner zelf gemaakt. Het bed is ook door hemzelf ontworpen. left: The two-person bath is directly accessible from the living room. bottom: Sven painted the mural and designed the bed himself.

boven: Bed, bad en douchecabine bevinden zich naast elkaar in een grote kamer. De deur met patrijspoort gaat naar de berging. volgende pagina’s: Een ruime lounge bank biedt plaats aan veel gasten. De woonkamer is geschilderd in kersenrood, langs de wanden is een koof aangebracht met halogeenspots. Alle deuren hebben een patrijspoort. top: The bed, bath and shower unit are next to a large room. The door with a porthole leads to the storage. following pages: A large sofa offers space for lots of guests. The living room walls are painted cherry red and have a cove with halogen spots. All the doors have portholes.

229


links: Het tweepersoons bad is direct bereikbaar vanuit de woonkamer. onder: De wandschildering is door de bewoner zelf gemaakt. Het bed is ook door hemzelf ontworpen. left: The two-person bath is directly accessible from the living room. bottom: Sven painted the mural and designed the bed himself.

boven: Bed, bad en douchecabine bevinden zich naast elkaar in een grote kamer. De deur met patrijspoort gaat naar de berging. volgende pagina’s: Een ruime lounge bank biedt plaats aan veel gasten. De woonkamer is geschilderd in kersenrood, langs de wanden is een koof aangebracht met halogeenspots. Alle deuren hebben een patrijspoort. top: The bed, bath and shower unit are next to a large room. The door with a porthole leads to the storage. following pages: A large sofa offers space for lots of guests. The living room walls are painted cherry red and have a cove with halogen spots. All the doors have portholes.

229
232


232


Jef Janssen en Lone Schmidt-Janssen

Het echtpaar Janssen wilde vooral veel ruimte in hun appartement en sneden de plattegrond rigoureus in tweeën: slaapgedeelte, badkamer, toilet en keukenblok liggen aan een lange corridor met meterslange kastenwand. Deze ingreep maakt het mogelijk om vanuit de woonkamer optimaal te genieten van het uitzicht op de haven. Het paar is enthousiast over de ligging van St.Job: dicht bij het centrum en bij het park, veel mogelijkheden om te wandelen en hard te lopen. De onderdelen van hun interieur zijn verzameld in de afgelopen twintig jaar. Toen het stel dit appartement betrok was het niet nodig nog iets nieuws aan te schaffen. Heel zorgvuldig worden erfstukken gecombineerd met bijzondere ontwerpen die zij kochten tijdens hun verblijf in het buitenland. Basis voor dit alles is een neutrale witte epoxyvloer met vloerverwarming, radiatoren zouden immers afbreuk doen aan zo’n afgewogen opstelling.

‘Mise-en-scène of furniture and objects’ The Janssen couple’s main aim was to create space in their apartment, They achieved this by dividing it rigorously in two parts: the bedroom, bathroom, toilet and kitchen are accessed via a long corridor with several metres of cupboard space. This bisection makes it possible to enjoy the optimal view of the harbour from the living room. The couple is enthusiastic about the location of St.Job: close to the centre and to the park with plenty of space for walking and running. They have collected the objects in the apartment over the past twenty years. When the couple moved in, they did not need to buy anything new. They have carefully combined family heirlooms with special pieces they collected while living abroad. The basis for this mise en scène is a neutral, white epoxy resin floor with underfloor heating; radiators would have detracted from such a considered arrangement.

235


Jef Janssen en Lone Schmidt-Janssen

Het echtpaar Janssen wilde vooral veel ruimte in hun appartement en sneden de plattegrond rigoureus in tweeën: slaapgedeelte, badkamer, toilet en keukenblok liggen aan een lange corridor met meterslange kastenwand. Deze ingreep maakt het mogelijk om vanuit de woonkamer optimaal te genieten van het uitzicht op de haven. Het paar is enthousiast over de ligging van St.Job: dicht bij het centrum en bij het park, veel mogelijkheden om te wandelen en hard te lopen. De onderdelen van hun interieur zijn verzameld in de afgelopen twintig jaar. Toen het stel dit appartement betrok was het niet nodig nog iets nieuws aan te schaffen. Heel zorgvuldig worden erfstukken gecombineerd met bijzondere ontwerpen die zij kochten tijdens hun verblijf in het buitenland. Basis voor dit alles is een neutrale witte epoxyvloer met vloerverwarming, radiatoren zouden immers afbreuk doen aan zo’n afgewogen opstelling.

‘Mise-en-scène of furniture and objects’ The Janssen couple’s main aim was to create space in their apartment, They achieved this by dividing it rigorously in two parts: the bedroom, bathroom, toilet and kitchen are accessed via a long corridor with several metres of cupboard space. This bisection makes it possible to enjoy the optimal view of the harbour from the living room. The couple is enthusiastic about the location of St.Job: close to the centre and to the park with plenty of space for walking and running. They have collected the objects in the apartment over the past twenty years. When the couple moved in, they did not need to buy anything new. They have carefully combined family heirlooms with special pieces they collected while living abroad. The basis for this mise en scène is a neutral, white epoxy resin floor with underfloor heating; radiators would have detracted from such a considered arrangement.

235
vorige pagina’s: Het meubilair in deze woning is geplaatst zoals een regisseur zijn acteurs op het toneel neerzet. Hoofdrollen zijn weggelegd voor de ‘Kubus’ fauteuil van Josef Hoffmann, ontworpen in 1910, ernaast de verrijdbare tafel ‘Batista’ van Antonio Citterio voor Kartell. De schommelstoel is een onbekend ontwerp en afkomstig uit het ouderlijk huis van Jef Janssen. Tegen de muur een ronde Brusselse Art Deco vitrinekast. De vorm wordt herhaald in de moderne kast tegen de achterwand. Zes Mechelse eetkamerstoelen vormen een spannend contrast met de hedendaagse tafel. previous pages: The furniture in this apartment is arranged as a director would position his actors on the stage. Lead roles are played by the ‘Kubus’ armchair by Josef Hoffmann, designed in 1910, and Antonio Citterio’s ‘Batista’ table for Kartell. The rocking chair is an unidentified design from Jef Janssen’s parental home. Against the wall is a circular Art Deco display cabinet from Brussels. Its form is echoed in the modern cabinet against the back wall. Six ‘Mechelse’ dining chairs create an exciting contrast with the contemporary table.

Bijzondere voorwerpen markeren dit interieur: een buste van Lodewijk XIV, een bronzen sculptuur uit het fin-de-siècle of voorwerpen verzameld tijdens reizen en periodes dat het paar in het buitenland woonde. Sommige Afrikaanse voorwerpen dateren uit de tijd dat een oudoom van Jef missionaris was in Afrika. The interior is punctuated remarkable objects such as a bust of Louis XIV, a bronze fin-de-siècle sculpture or pieces collected during trips and periods in which the couple lived abroad. Some of the African items date from the period when one of Jef’s great-uncles was a missionary in Africa.


vorige pagina’s: Het meubilair in deze woning is geplaatst zoals een regisseur zijn acteurs op het toneel neerzet. Hoofdrollen zijn weggelegd voor de ‘Kubus’ fauteuil van Josef Hoffmann, ontworpen in 1910, ernaast de verrijdbare tafel ‘Batista’ van Antonio Citterio voor Kartell. De schommelstoel is een onbekend ontwerp en afkomstig uit het ouderlijk huis van Jef Janssen. Tegen de muur een ronde Brusselse Art Deco vitrinekast. De vorm wordt herhaald in de moderne kast tegen de achterwand. Zes Mechelse eetkamerstoelen vormen een spannend contrast met de hedendaagse tafel. previous pages: The furniture in this apartment is arranged as a director would position his actors on the stage. Lead roles are played by the ‘Kubus’ armchair by Josef Hoffmann, designed in 1910, and Antonio Citterio’s ‘Batista’ table for Kartell. The rocking chair is an unidentified design from Jef Janssen’s parental home. Against the wall is a circular Art Deco display cabinet from Brussels. Its form is echoed in the modern cabinet against the back wall. Six ‘Mechelse’ dining chairs create an exciting contrast with the contemporary table.

Bijzondere voorwerpen markeren dit interieur: een buste van Lodewijk XIV, een bronzen sculptuur uit het fin-de-siècle of voorwerpen verzameld tijdens reizen en periodes dat het paar in het buitenland woonde. Sommige Afrikaanse voorwerpen dateren uit de tijd dat een oudoom van Jef missionaris was in Afrika. The interior is punctuated remarkable objects such as a bust of Louis XIV, a bronze fin-de-siècle sculpture or pieces collected during trips and periods in which the couple lived abroad. Some of the African items date from the period when one of Jef’s great-uncles was a missionary in Africa.


rechts: De ‘Melchelse’ stoelen komen uit het grootouderlijk huis van de heer des huizes. onder: De keuken is op maat gemaakt. De keukentafel ‘Nomos’ (1986) is van Norman Forster voor Tecno, eromheen staan Engelse Singerstoelen, aangeschaft toen het paar in Engeland woonde. links: De geluidsinstallatie aan de wand is van Bang & Olufsen, er onder staat één van de slanke speakers. Het schilderij is gekocht in Denemarken.

top: The ‘Melchelse’ chairs come from Jef’s grandparent’s house. left: The kitchen is made to measure. The kitchen table is Norman Forster’s ‘Nomos’ (1986) for Tecno, surrounded by English Singer chairs, acquired when the couple lived in England. left page: The stereo equipment on the wall is from Bang & Olufsen, below it is one of the pair of slender speakers. The painting was also acquired in Denmark.

241


rechts: De ‘Melchelse’ stoelen komen uit het grootouderlijk huis van de heer des huizes. onder: De keuken is op maat gemaakt. De keukentafel ‘Nomos’ (1986) is van Norman Forster voor Tecno, eromheen staan Engelse Singerstoelen, aangeschaft toen het paar in Engeland woonde. links: De geluidsinstallatie aan de wand is van Bang & Olufsen, er onder staat één van de slanke speakers. Het schilderij is gekocht in Denemarken.

top: The ‘Melchelse’ chairs come from Jef’s grandparent’s house. left: The kitchen is made to measure. The kitchen table is Norman Forster’s ‘Nomos’ (1986) for Tecno, surrounded by English Singer chairs, acquired when the couple lived in England. left page: The stereo equipment on the wall is from Bang & Olufsen, below it is one of the pair of slender speakers. The painting was also acquired in Denmark.

241


boven: De kranen in de badkamer zijn van Vola. links: De badkamer wordt gescheiden door schuifdeuren van de gang met kastenwand. Het ‘101’ stoeltje is van René Herbst, een ontwerp uit 1910. Over de breedte van de slaapkamerwand is een luidspreker ingebouwd. rechts: Aan het eind van de gang staat een grote buste van Lodewijk XIV. top: The bathroom tap is by Vola. left: The bathroom is accessed from the corridor and wall of cabinets by sliding doors. The ‘101’ chair by René Herbst was designed in 1910. A loudspeaker runs the entire length of the bedroom wall. right: At the end of the corridor is a large bust of Louis XIV.


boven: De kranen in de badkamer zijn van Vola. links: De badkamer wordt gescheiden door schuifdeuren van de gang met kastenwand. Het ‘101’ stoeltje is van René Herbst, een ontwerp uit 1910. Over de breedte van de slaapkamerwand is een luidspreker ingebouwd. rechts: Aan het eind van de gang staat een grote buste van Lodewijk XIV. top: The bathroom tap is by Vola. left: The bathroom is accessed from the corridor and wall of cabinets by sliding doors. The ‘101’ chair by René Herbst was designed in 1910. A loudspeaker runs the entire length of the bedroom wall. right: At the end of the corridor is a large bust of Louis XIV.


Gevelaanzichten

Verdiepingen p

Facade views

Floors

woning

zuidgevel

noordgevel

dwarsdoorsnede

244

kadegevel

verdieping 6

straatgevel

verdieping 5

langsdoorsnede gezien van kadegevel

balkon

atrium

verdieping 1 t/m 4

245


Gevelaanzichten

Verdiepingen p

Facade views

Floors

woning

zuidgevel

noordgevel

dwarsdoorsnede

244

kadegevel

verdieping 6

straatgevel

verdieping 5

langsdoorsnede gezien van kadegevel

balkon

atrium

verdieping 1 t/m 4

245


Colofon Colophon

Loft Interieurs St.Job-Rotterdam is een uitgave van Sjaalman Media in Zaandam in samenwerking met de Stichting Lloyd Binnenstebuiten Loft Interieurs St.Job-Rotterdam is published by Sjaalman Media in Zaandam in cooperation with Stichting Lloyd Binnenstebuiten © 2012 Sjaalman Media www.sjaalmanmedia.nl fotografie/photography: tekst/text: vertaling/translation: plattegronden/floor maps: vormgeving/graphic design: redactie/editing: lithografie/lithography: druk/printing:

Peter Kooijman/www.peterkooijman.nl Piet de Jonge Gerard Forde Bureau van den Hil Louis Korenhof Beatrijs Tolk en Maria Meijers Bloem digital imaging, Wormer Wilco, Amersfoort

ISBN 978 90 815890 0 0 NUR 454

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publisher.

Met dank aan / With thanks to: De bewoners van het Jobsveem die hun woningen hebben opengesteld/ The inhabitants of the Job’s Wharf who have opened their homes. Archief Koninklijke Vopak N.V. (historische foto’s/historical pictures) Mei architecten en stedenbouwers (tekeningen gebouw/drawings building)

246


Colofon Colophon

Loft Interieurs St.Job-Rotterdam is een uitgave van Sjaalman Media in Zaandam in samenwerking met de Stichting Lloyd Binnenstebuiten Loft Interieurs St.Job-Rotterdam is published by Sjaalman Media in Zaandam in cooperation with Stichting Lloyd Binnenstebuiten © 2012 Sjaalman Media www.sjaalmanmedia.nl fotografie/photography: tekst/text: vertaling/translation: plattegronden/floor maps: vormgeving/graphic design: redactie/editing: lithografie/lithography: druk/printing:

Peter Kooijman/www.peterkooijman.nl Piet de Jonge Gerard Forde Bureau van den Hil Louis Korenhof Beatrijs Tolk en Maria Meijers Bloem digital imaging, Wormer Wilco, Amersfoort

ISBN 978 90 815890 0 0 NUR 454

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publisher.

Met dank aan / With thanks to: De bewoners van het Jobsveem die hun woningen hebben opengesteld/ The inhabitants of the Job’s Wharf who have opened their homes. Archief Koninklijke Vopak N.V. (historische foto’s/historical pictures) Mei architecten en stedenbouwers (tekeningen gebouw/drawings building)

246
LOFT INTERIEURS

LOFT INTERIEURS

ROTTERDAM

ROTTERDAM FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY PETER KOOIJMAN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.