Meetings International #75, feb 2020 (Swedish)

Page 1

No. 75 Feb 2020 €19 / SEK 165

VANESSA BUTANI Scandic Hotels ”Hållbarhet är en del av vårt DNA”

LÅNGSIKTIG BELÖNING KONCENTRATION ÄR EN BRISTVARA HOMO CONGREGATIO DET DYSFUNKTIONELLA FÖRNUFTET KELLERMAN


Unforgettable you can leave the islands, but never forget them

visitfaroeislands.comvisitfaroeislands.com


business

uninterrupted

everything seems simpler at a distance, like your new strategy.


C HE F R E D A K T ÖR OC H A N S VA R IG U T GI VA R E Atti Soenarso

atti.soenarso@meetingsinternational.com P UBL IS HE R Roger Kellerman

roger.kellerman@meetingsinternational.com GL OB A L S A L E S DIR EC T OR Graham Jones

graham.jones@meetingsinternational.com T E X T David Bowie,

Tomas Dalström,

Hans Gordon, Roger Kellerman, Robin Sharma, Fredrik Sjöstrand, Atti Soenarso F O T O Sara Appelgren

(inklusive omslagsfoto),

Remy Gros, Jimmy King, Magnus Malmberg, Fredrik Sjöstrand DE S IGN KellermanDesign.com R E D A K T IONE L L A GL Ä D JE S P R ID A R E Bimo +

hans cello + David Bowie +

Rewild Yourself + Simon Barnes + Örum119 P R E NUME R AT ION Prenumera

via www.meetingsinternational.se

eller prenumeration@meetingsinternational.se

No. 75

KON TA K T Meetings

Box 224, 271 25 Ystad­ www.meetingsinternational.se

Feb 2020 Transparens – Reflektion

8

Vi hörs snart, Ibrahim Baylan

INTRO Dags att staten tar ett

strategiskt och ekonomiskt ansvar för mötesindustrin.

10 Vanessa Butani, Scandic Hotels

HÅLLBAR A PROJEK T Koncernen tar nya

hållbarhetsinitiativ.

22 Många positiva synergieffekter efter bordtennis-VM i Halmstad R ADAR Lag-VM i bordtennis är ett

lysande exempel på bra bieffekter av ett event.

24 Det dysfunktionella förnuftet

PSYKOLOGISK A MÖTEN Hans Gordon om

när vi människor låter mycket bli fel.

33 Position Yourself

INTERMISSION Go a little bit out of your

depth.

42 Azerbajdzjan blir värd för den internationella rymdkongressen år 2022 med 6 000 deltagare R ADAR Azerbajdzjan tar plats som

global destination för Business Events.

International Publishing

info@meetingsinternational.se T R YCK Trydells, Laholm

[miljöcertifierade enligt, ISO 14001]

PA PP E R Arctic

Paper Munken Lynx 240g/100g

FSC märkt papper Cert No SGS-COC-1693 IS S N 1651‑9663

45 9 Key Lessons From The 5AM Club

SHARMA Urging you to battleproof your

creative genius.

46 Genomsnittsföretaget förlorar med än 20 procent av sin produktiva förmåga på organisatoriska hinder

 Facebook @MeetingsIntSe  LinkedIn @Meetings International  Instagram @meetingsinternational

HJÄRNKOLL Våra hjärnor fungerar på

samma sätt som de gjorde innan it lanserades.

54 E6an i svensk mötesindustri formar framtiden KELLERMAN Förutsättningen för att

Sverige ska bli ännu bättre.

34 Malin Åkerström

OMVÄRLDSANALYS Vad är möten

egentligen för något?

Meetings International Publishing använder miljöcertifierat tryck, papper och distribution.


JŪRMALA – DIN NÄSTA MÖTESOCH EVENTDESTINATION I LETTLAND


INTRO

Vi hörs snart, IBRAHIM BAYLAN Sedan årsskiftet är Visit Sweden ett helstatligt bolag och ska förvaltas genom Näringsdepartementet. ”Nya förutsättningar och en för­ ändrad marknad gör att Visit Sweden AB mäter andra utmaningar idag än tidigare. Därför har Svensk Turism AB beslutat att sälja sin ägarandel i Visit Sweden till svenska staten. Därmed tar staten över hela ägandet i Visit Sweden”, läste vi i ett pressmed­ delande från Näringsdepartementet dagarna före jul. Visit Sweden bildades år 1995 med uppgift att marknadsföra Sverige som destination utomlands. Nu vill staten tydligen koncentrera sig mer på Sve­ rige. Det innebär att bolaget ges nya möjligheter att fortsätta att utveckla sin verksamhet. Bland annat ska arbetet koncentreras mer till Sverige och ställas om till ett mer digitalt sätt att jobba. ”Visit Sweden kommer att fort­ sätta marknadsföra Sverige som turismland i nära dialog med besöks­ näringen och vara ett viktigt verktyg för regioner och företag”, säger näringsminister Ibrahim Baylan i pressmeddelandet.

Ibrahim Baylan, som närings­ minister vet du självklart vad exemp­ elvis olika slags evenemang, möten, kongresser och konferenser betyder för landet Sverige, och för, bland andra, universitetens och högskolor­ nas utveckling. Väl förberedda, genomförda och uppföljda möten och event utvecklar hela vårt samhälle. Tänker du ta tillbaka ett bättre grepp och hjälpa våra duktiga stä­ der att också kunna ställa ut på de viktigaste internationella mässorna i mötesindustrin? Mässor som IMEX Frankfurt, IMEX America i Las Vegas och IBTM World i Barcelona? På den sistnämnda mässan, som genom­ fördes i november förra året, ställde Göteborg ut som den enda svenska destinationen. Staden har, som du vet, utsetts till världens mest hållbara mötesstad fyra år i rad. Att Sverige som land inte fanns med på plats uppmärksammades förstås eftersom vi är ett väldigt framgångsrikt när det gäller kon­ gresser. Kan vi behålla den positionen om vi inte deltar på de viktigaste mässorna? Vi pratar inga stora belopp jämfört med vad Sverige har

lagt ner på Visit Sweden och tidigare turismorganisationer. Nu vill vi se att staten tar ett stra­ tegiskt och ekonomiskt ansvar för den svenska mötes- och eventindustrins internationella utveckling. Det är ju en självklarhet att Sverige ställer ut på Expo 2020 i Dubai senare i år. Det borde vara lika självklart att Sverige finns representerat på IMEX Frank­ furt, IMEX America och IBTM World. Kom igen nu och visa att du förstår hur man ska fortsätta att utveckla den viktigaste delen inom svensk turism, nämligen motorn som heter mötesoch eventindustrin. Vi träffar dig gärna och lägger fram våra bevis.

Svensk-indonesiska Atti Soenarso har arbetat som journalist i över 40 år. Hon har bland annat jobbat för Skandinaviens största dagstidning, var TV4s första reseredaktör, har skrivit för många resemagasin och haft flera internationella uppdragsgivare. Hon har rest i stora delar av världen och skrivit om destinationer, människor och möten. foto

8 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

Magnus MalmbergRUNNING HEADER

10 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


V

RUNNING HEADER

BU TA N I TEXT

Fredrik Sjöstrand FOTO

Sara Appelgren

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 11


RUNNING HEADER

12 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


HÅLLBARA PROJEKT

Gästen får själv be om att få rummet städat. Det är den enkla tanken bakom det nya hållbarhets­ initiativ som hotellkoncernen Scandic har genomfört under 2019. Målet var inledningsvis att spara tio miljoner liter vatten om året. ”När första utvärderingen nu är klar visar tre månaders siffror att bland annat 17 miljoner liter vatten redan har sparats. Det motsvarar cirka 105 400 badkar med vatten”, säger Vanessa Butani, hållbarhetschef för Scandic Hotels. Men att dra ner på rums­ städningen har inte varit utan kontroverser. Hotellkoncernen beskriver sin hållbarhetssatsning som att hotell­ gästen ges en ”större möjlighet att påverka sitt klimatavtryck”. En mer sparsam rumsstädning har införts för den som bor flera nätter och gästen får själv välja till städning. Inledningsvis införs den nya städ­ policyn enbart i Sverige, där Scandic idag driver 85 hotell. Koncernen driver totalt 280 hotell i sex länder. När konceptet introducerades i maj förra året spreds en oro för

uppsägningar bland de anställda och Hotell- och restaurangfacket varnade för negativa konsekvenser för städ­ personalen. I fackpressen ifrågasatte även vissa avtalskunder varför de inte får någon nytta, till exempel i form av lägre priser, av koncernens besparingar. Hållbarhetschef Vanessa Butani säger att hon är trygg i hur satsningen har landat. ”Vi visste att det var lite kontro­ versiellt och vi visste inte hur folk skulle reagera. Men med Scandics his­ toria inom det här området så kände vi att det var nästa naturliga steg. När vi för många år sedan började med ’häng upp handduken’, en kampanj som vi faktiskt var först med att implementera på bred front och som idag har blivit världsstandard, så var det också kontroversiellt. Idag har vi fått mycket positiv feedback och 2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 13


HÅLLBARA PROJEKT

”Det ser så pass positivt ut att vi funderar på att rulla ut det här ut till andra marknader”

känner att våra gäster och medarbet­ are är med oss.” När Meetings International inter­ vjuar Vanessa Butani håller hon på att bocka av årets sista möten. Hon inleder mötet med att glatt kommen­ tera sin egen klädsel: ”Det är Ugly Christmas Sweater Day på jobbet, men hittills har jag faktiskt bara sett en annan kollega i en sådan här ugly sweater.” Kampanjen för en sparsammare rumsstädning är ett av Vanessa Butanis första initiativ som Director of Sustainable Business. Hon började i företaget år 2018 och lämnade närmast en tjänst på Electrolux. Hon förklarar att hon snabbt kände sig hemma i den internationella miljö som Scandic Hotels utgör. Koncern­ ledningen uppger att man har 120 nationaliteter bland sina anställda. Vanessa Butani är född och upp­ vuxen i Toronto, med en svensk mamma och pappa från Sri Lanka. Hon talar svenska, engelska, franska, spanska och portugisiska. ”Jag växte upp i en väldigt multi­ kulturell familj som dessutom reste väldigt mycket. Från en tidig ålder fick jag se mycket vackert i världen, men också uppleva att det fanns många olikheter och ojämlikheter. 14 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

Min uppväxt gav mig väldigt starka värderingar.” Att hon så småningom fastnade för en karriär inom hållbarhetsfrågor spårar hon själv tillbaka till barn­ domen, då hon och hennes kompisar engagerade sig i olika välgörenhets­ projekt. Efter universitet jobbade Vanessa Butani under ett halvår som volontär i Costa Rica, med familjer som har barn med olika former av genetiska sjukdomar. ”Jag vet inte hur det är att växa upp i Sverige, men jag tror att det finns en skillnad så till vida att man kanske inte på samma sätt uppmuntras att göra volontärarbete eller delta i olika sociala projekt och insamlingar, som en naturlig del av att vara en sam­ hällsmedborgare. Det finns nog en röd tråd från min uppväxt i Kanada till att jag idag arbetar med hållbar­ hetsfrågor, både på ett socialt plan och för planetens framtid.” Hon började sitt arbetsliv i Kanada som strategikonsult på Accenture, där hon under början av 2000-talet märkte hur hållbarhetsfrågor blev allt viktigare för företag att förhålla sig till. ”Man började prata mycket om en triple bottom line, ’People, Pla­ net, Profit’, det vill säga hur viktigt


RUNNING HEADER

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 15


RUNNING HEADER

16 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


HÅLLBARA PROJEKT

” Vi är det hotellföretag som har placerat sig bäst i Sustainable Brand Index nio år i rad”

det är att tänka på just hållbarhet för att bygga en starkare och bättre business.” Vi återgår till att prata om den första utvärderingen av Scandics nya hållbarhetsinitiativ, den sparsam­ mare rumsstädningen, som företaget nyligen presenterat. Kampanjen är ytterligare ett sätt att bygga på hotell­ kedjans profil som miljömedveten, men internt ledde den till oro. ”Det är klart att vissa blev upp­ rörda, men vår styrka är också att vi involverar folk och vi vet att vi inte kan göra skillnad utan våra 18 000 engagerade medarbetare och att alla jobbar tillsammans för det här. När vi gick ut med det här i maj fick vi feedback från medarbetare och gäster, synpunkter som vi bearbetade och sedan justerade lite i våra planer. Det har nu landat mer positivt än vi trodde.” I pressmeddelanden om den nya rumsstädningspolicyn har företaget kommunicerat att man ”inte trott att detta ska leda till minskning av personal eller positioner”, och att Scandic tvärtom har ”ett ständigt rekryteringsbehov”. Hotell- och restaurangfacket har dock fortsatt vara mycket kritiskt under hösten och avtalssekreterare

Per Persson har meddelat att facket följer utvecklingen på Scandic Hotels noga. Vanessa Butani kommenterar: ”Scandic och facket har en kon­ tinuerlig dialog och vi fortsätter så klart att utvärdera, för det har trots allt inte gått så lång tid. Men vi tycker att det ser så pass positivt ut att vi funderar på att rulla ut det här ut till andra marknader också. Än så länge gör vi bara detta i Sverige. När man förklarar för gästerna varför vi gör det här, att vi vill kunna investera i fler hållbarhetsinitiativ, så tycker de flesta att detta är en bra grej. Vissa väljer ändå att de vill ha städat varje dag och det är fine”, säger Vanessa Butani. I hotellkoncernens egen stati­ stik går det att se en skillnad mellan affärs- och fritidsresenärer, där personer som reser privat och i högre grad under helger i större utsträck­ ning ber om städning. Den internatio­ nella gästen önskar städning i större omfattning än den nationella gästen. ”För oss handlar det om att titta, lyssna och anpassa. Att vi är noga med att kommunicera så att gästerna för­ står varför de får det här valet. Och att vi bara under de första tre månaderna sparade 17 miljoner liter vatten, det känns ju häftigt att kunna kommuni­ cera det.” 2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 17


HÅLLBARA PROJEKT

”Vi jobbar inte med hållbarhetsprojekt, vi gör istället projekt som är hållbara”

Hotellkoncernen uppger att besparingarna som initiativet lett till har möjliggjort investeringar i blan­ dare och munstycken till duschar och handfat, samt snålspolande toaletter och vattenfria urinoarer. Idag kan sökarljuset på hållbar­ hetsfrågor och miljöansvar knappast överskattas, inte minst sedan Greta Thunberg trätt in på världsscenen. Alla företag vill uppfattas som gröna och följaktligen har anmälningarna till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring med miljöargument ökat kraftigt på senare år. För övrigt myntades termen greenwashing redan i mitten av 1980-talet som ett svar på vad som uppfattades som grönmålade besparingar inom just hotellbranschen. Återigen förklarar Vanessa Butani att hon lutar sig på Scandic Hotels track record, som hon menar visar på koncernens systematiska arbete för att reducera sina hotells miljö­ påverkan. Till exempel så började koncernens hotell i mitten av 1990talet att månadsvis rapportera sin energi- och vattenförbrukning, kemikalieanvändning och osorterade avfall, och varje Scandichotell har en miljöansvarig. Koncernen fick sitt första Svanen­ märkta hotell år 1999, och 2016 var 18 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

180 hotell märkta med Nordic Swan Ecolabel eller EU Ecolabel. ”Vi började alltså med det här för mer än 25 år sedan och kan visa på så många initiativ, från att hänga upp handduken till att vi tog bort alla plastartiklar från rummen. Nu har vi till exempel inte längre de här små flaskorna med schampo längre. Vi slu­ tade också att köpa och transportera vatten på flaskor och använder nu bara det fantastiskt fina vattnet som kommer från kranarna här i Norden. Vi har dessutom jobbat mycket med social hållbarhet och en hög tillgäng­ lighetsstandard med 159 punkter som vi följer på våra hotell. Sammantaget tror och hoppas jag att folk ser på detta nya hållbarhetsinitiativ som att ’Okej, nu fortsätter Scandic sin resa’. Vi har ett track record som vi är stolta över och inte bara jämfört med andra i vår bransch.” I den årliga Sustainable Brand Index landade Scandic Hotels förra året på plats 18 i Sverige, i businessto-consumer-kategorin. Sustaina­ ble Brand Index är en ranking som baserar sig på undersökningar kring hur konsumenter uppfattar före­ tag utifrån miljöansvar och social hållbarhet. ”Vi är det hotellföretag som har placerat sig bäst i Sustainable Brand


RUNNING HEADER

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 19


RUNNING HEADER

20 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


HÅLLBARA PROJEKT

”Ska vi ha en chans att nå målen måste näringslivet ställa om på ett sätt som också är ekonomiskt hållbart”

Index nio år i rad. Det är baserat på vad människor på gatan tycker. Folk ser alltså vad vi gör och det är vi väl­ digt stolta över. Hållbarhet är en del av vårt DNA”, säger Vanessa Butani. När det gäller siffror och hårda fakta konstaterar Vanessa Butani att kraven på transparens ökar allt mer i branschen. ”Så är det, alla pratar om trans­ parens dessa dagar. Idag är det inte Energimyndigheten eller någon annan myndighet som följer upp sådant här, inte heller vår bransch­ organisation Visita, men det kanske kommer. Vi pushar i alla fall för ökad transparens och det är också därför som vi följer upp den här aktuella satsningen och visar siffrorna för de första månaderna. Vi följer väldigt noga våra hotell och vad de rappor­ terar varje månad, och är förstås helt transparenta i till exempel årsredovisningarna.” ”Vi jobbar inte med hållbar­ hetsprojekt, vi gör istället projekt som är hållbara. Ett exempel är när vi gör inköp. Vi frågar alltid om leverantören kan möta våra krav på hållbarhet, till och med innan vi dis­ kuterar kvalitet eller pris. Intressant i sammanhanget är att, precis som vi frågar våra leverantörer, så börjar allt fler statliga myndigheter och

företagskunder be oss att fylla i olika kravlistor utifrån hållbarhet, när de går ut och ska välja hotell. Åtmins­ tone här i Skandinavien är det så och det är spännande för oss. Vi vill att våra gäster ska känna att: ’Jag vet att Scandic har tänkt på saker åt mig och att jag har gjort ett bra miljöval’.” Vanessa Butani vidgar perspekti­ vet och börjar prata om Parisavtalet och de 17 globala mål för hållbar utveckling som tagits av FNs Agenda 2030. ”För det är ju så, ska vi ha en chans att nå de målen, då måste förstås näringslivet ställa om på ett sätt som också är ekonomiskt hållbart. Företag kommer inte att göra sådana här sats­ ningar bara för att vara schyssta. Jag säger inte att Scandic är perfekt, vi har mycket kvar att göra, men vi har kommit väldigt långt på resan när det gäller att implementera hållbarhet i vår business. Nu blickar vi bortom år 2020 och ska snart lansera en ny strategi, så ’watch this space’, som det heter.”

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 21


RUNNING HEADER

22 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


RADAR

Många positiva synergieffekter EFTER BORDTENNIS-VM I HALMSTAD

foto

Remy Gros

Lag-VM i bordtennis, som genom­ fördes i Halmstad för två år sedan, är ett lysande exempel på bra bieffekter av ett evenemang. Det är dessutom ett utmärkt exempel på hur viktigt det är med samarbeten. I det här fallet var de fem samarbetspartners: Svenska Bordtennisförbundet, International Table Tennis Federation, ITTF, Halm­ stad Bordtennisklubb, HBTK, Riks­ idrottsuniversitetet vid Högskolan i Halmstad samt Halmstads kommun. I början av december genomfördes en helt ny internationell utbildning vid Högskolan i Halmstad. Det är ett pilotprojekt sprunget ur samarbe­ tet i samband med bordtennis-VM i staden år 2018. Det är en kurs för bordtennistränare på hög nivå och som arbetar med spelare regelbundet. Tolv internationella tränare och lika många svenska coacher ska studera tillsammans. Kursen består både av teoretiska och praktiska sessioner som fördjupar tränarnas färdigheter och kunskaper. Enligt Tomas Buza, förbundschef för Svenska Bordtennisförbundet, är samarbetet med det internationella förbundet och Högskolan i Halmstad mycket värdefullt. ”Det är världsklass på föreläsarna. För oss är det en otroligt viktig utbild­ ning då den fyller ett stort behov. Vi behöver bli både bättre och fler. Vi ser en enorm potential för framtiden och hoppas att kunna permanenta utbildningen. Utbyte ger utveckling och gagnar alla.” Vid Högskolan i Halmstad finns ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet,

och här kan bordtennisspelare förena sin idrottsliga karriär med akade­ miska studier. Urban Johnson, professor i psyko­ logi med inriktning idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad: ”Den här coachutbildningen blir av tack vare att VM i bordtennis hölls i Halmstad år 2018. Det var i samband med det som de rätta kontaktytorna uppstod.” Det var vid en gemensam studie­ resa till Shanghai University of Sport år 2017 som idén föddes. På deras campus finns China Table Tennis Collage, CTTC, det är en av världens starkaste akademier med fokus på bordtennis och universitetsstudier. ”Nu är idén verklighet, och vi hoppas att det här pilotprojektet med coachkursen i förlängningen ska kunna permanentas. Här finns en fantastisk potential för utveck­ ling inom det idrottsvetenskapliga området. En av de möjligheterna är att få hit världens samlade kompetens inom området, exempelvis via veten­ skapliga kongresser”, säger Urban Johnson. Sedan bordtennis-VM genomför­ des i Halmstad har staden blivit en etablerad destination i hela bord­ tennisvärlden. Mästerskapet fick också en plats i historieböckerna sedan Korea valde att spela som en nation i damernas kvartsfinal. Den gemensamt undertecknade flaggan finns att se på i Halmstad Arena. Ann Johansson är chef för Evene­ mang och möten inom Destination Halmstad. Hon menar att effekten

av bordtennis-VM lever i allra högsta grad. Mästerskapet gav inte bara mångmiljonintäkter till näringslivet i Halmstad och Halland. Det har även satt avtryck genom de många sociala aktiviteter som har arrangerats i regionen. ”När vi jobbar för att ta hem stora evenemang och möten till Halmstad så vet vi på Halmstad Convention Bureau att det ger många positiva effekter långt efter att arrange­ mangen är genomförda. Men alla tänker nog inte på det utan ser bara själva evenemanget. Vi hoppas att den här speciella coachkursen kan vara en ögonöppnare för vilka synergier som kan uppstå”, säger Ann Johansson. Den turistekonomiska rapporten för evenemanget visar att besökarnas totala omsättning uppgick till 51,6 miljoner kronor, varav cirka 21,4 miljoner kronor gick till logi/boende. Cirka 30,2 miljoner kronor gick till konsumtion. ”Att jobba för att få stora evene­ mang och möten till en kommun är oerhört viktigt ur ett långsiktigt perspektiv. Platsmarknadsföringen bidrar till ökad attraktivitet som har socioekonomiska intressen. Spinoffeffekter ger avtryck på samhälls­ ekonomiska aspekter kopplat till exempelvis social och ekonomisk hållbarhet. Allt handlar om att se helheten”, säger Ann Johansson.

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 23


DU ÄR HÄR RUNNING HEADER MÖTEN 24 | PSYKOLOGISKA

24 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


PSYKOLOGISKA MÖTEN

Hans Gordon, docent i pedagogik, leg psykolog, leg psykoterapeut med en omfattande erfarenhet av konsultverksamhet i den ideella och den offentliga sektorn samt i näringslivet. Tidigare universitetslektor. Driver tillsammans med sin hustru Gordon Consulting. foto

Sara Appelgren

Det dysfunktionella FÖRNUFTET

bild

© iStock.com/mstroz/Mark Strozier

När vi människor låter mycket bli fel Nästan alla som gjorde sig beredda att arbeta för Trump ställdes inför hans bottenlösa okunnighet. Det fanns helt enkelt inget ämnesområde, annat än möjligen fastighetsbranschen, som han hade mer djupgående kunskaper om. I fråga om allt annat drog han bara till med något. Det lilla han eventuellt hade begrepp om tycktes han ha lärt sig någon timme innan – kunskaper som i bästa fall var fragmentariska. Men alla medlemmarna av Trumps team övertygade sig själva om motsatsen för mannen hade ju ändå blivit vald till president. Han ägde alldeles uppenbart egenskaper som förklarade framgången. Samtidigt kände alla i hans umgänge av rika människor till att han just inte kunde något om någonting – affärsmannen Trump kunde inte ens läsa en balansräkning, och Trump, som gått till val med mycket skryt om sin skicklighet i förhandlingar, var, med sitt ointresse för detaljer, en fruktansvärt dålig förhandlare … Han var framgångsrik i kraft av sin personlighet. Han övertygade, ingav tillit och tilltro.” Ur Fire and Fury: Donald Trump och Vita huset inifrån av Michael Wolff (Modernista förlag)

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 25


PSYKOLOGISKA MÖTEN

Den tidigare långlivade TV-serien The West Wing (på svenska Vita huset), som sände sitt sista avsnitt år 2006, blev mycket populär i många länder, däribland Sverige. En av de mest framstående skådespelarna var Allison Janney som spelade rollen som Vita husets pressekreterare (i rollen hette hon C J Cregg) på ett så övertygande trovärdigt sätt hon efter seriens slut fick seriösa förslag från företag som ville anställa henne – som den hon gestaltade.

som fackförbundsordförande, och man bör även uppmärksamma att han blev vald som guvernör för Kalifor­ nien. Först fem år senare vann han stort över den sittande presidenten Jimmie Carter (1980). Vi har väl alla på lite olika sätt upplevt illusionen om att duktiga skå­ despelare inte bara var, eller är, skick­ liga på att gestalta olika människor i det verkliga livet på övertygande sätt, utan att de också besitter egenskaper, förmågor och kunskaper som gör

” Lite till mans vill vi nog se oss själva som i stora drag förnuftstyrda människor” På motsvarande sätt lyckades skå­ despelaren, komikern och musikern Volodymyr Zelenskyi sälja in sig själv som en rakt igenom seriös presi­ dentkandidat i Ukraina förra året. Den stora skillnaden mellan Allison Janney och Volodymor Zelenskyi var dock att den amerikanska skå­ despelerskan aldrig hade ett uns av ambition att ge sig in i någon roll som pressekreterare på riktigt; ukrainaren däremot ville ju verkligen bli den han gestaltat i en av sina roller. Och min­ sann, ibland går ju hut hem, ukrai­ naren fick ett stort och brett stöd av folket och nu nådde han målet. Möjligen kommer någon att tänka på Ronald Reagan, mannen som bru­ kade beskrivas som en b-skådis och som fick flera filmroller i främst så kallade b-filmer. Men han var faktiskt också seriöst politiskt engagerad med ett förflutet aktivt medlemskap i Demokraterna, som han dock senare lämnade till förmån för Republika­ nerna. Därtill hade han engagerat sig 26 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

att vi kan fantisera om att de, om de bara ville, skulle kunna gå in i och ut ur flera avancerade yrkesroller. Clint Eastwood, Jack Nicholson och Robert de Niro skulle säkert i yngre dar kun­ nat bli framgångsrika officerare inom någon krigsmakt, Michael Douglas en smart chef för något större affärsföre­ tag och Meryl Streep skulle med sin sannolikt briljanta intelligens kunnat vara lämplig för vilken avancerad uppgift i samhället som helst, någon kunglighet inkluderad. Vi riktigt älskar att hänge oss åt den typen av fiktioner, inte minst därför att vi inte riktigt vill skilja mellan en färglagd fantasi och en grå vardagsverklighet. Vi vill vandra mellan dessa områden, ungefär som vi även gör i våra dröm­ mar, både när vi hänger oss åt dag­ drömmar och nattliga sådana. Det här gäller i både stort som i smått. I det stora gäller det även politiken och de människor som vi så gärna vill fästa våra förhoppningar vid. Jag kunde även här nämna både

näringslivet och religionen. Här har ju ett antal ledare med stort L framträtt på all världens scener, de må kallas direktörer, entreprenörer, profeter, ayatollor, påvar, rabbiner etcetera, och ska de bli framgångsrika med sina budskap måste de på mot­ svarande sätt skapa illusioner som går hem hos de flesta de vänder sig till. Vi vill tro när vi känner starka behov av tro, och vi känner oftast starka behov när det vardagliga livet kramar om oss på sätt som ger upphov till andnöd och till alltför plågsamma insikter. Samtidigt kan man notera att den ledare med stort L som under alltför lång tid inte tycks kunna leverera det han eller hon utfäst snabbt kan ligga mycket löst till. Upp som en sol och ned som en pannkaka är ett talesätt som äger relevans i många sammanhang. Lite till mans vill vi nog se oss själva som i stora drag förnuftstyrda människor. Med förnuft avser vi vanligen att vi iakttar, värderar och bedömer den tillvaro vi rör oss inom på sätt som är realistiskt klokt utan att vi måste anstränga oss att komma fram med akademiskt grundade vetenskapliga bevis för att vi har, och gör, rätt. Vi handlar således mer intuitivt, följer ett inre flöde av ”data” och informationspunkter som vi oftast blixtsnabbt stämmer av med våra livserfarenheter, och så kommer vi fram till resultat som vi känner oss nöjda med: ja visst, så här måste det naturligtvis vara och så där bör jag självklart agera. Den här typen av processer går fort utan att vi är riktigt medvetna om alla delar i dess förlopp. Dessutom: som de sociala varelser vi är glider vi många gånger galant in i olika etablerade sociala upptram­ pade fåror. Vi vill ju ogärna avvika från mängden eftersom det alltid innebär onödiga risktaganden; man kan ju hamna utanför den vanligen inviterande gemenskapen. Så den och


24 - 26 March 2020

NE TW O

Shanghai • China Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing

PPORTUNITIES GO N I RK Get to know your peers and expand your network horizons Say Hi to Everyone Joint Opening Ceremony and Welcome Dinner Hosted Luncheon and Dinners

BU S

SOURCING S& S E IN

Pre & Post-Show Tours CTW China Immersion NEW

Multiple Ways To Discover Our Exhibiting Suppliers MICE and Corporate Travel Exhibition Showcase MICE Innovation Hub Brand Showcase Presentations Exhibition Walk-About Buyer Procurement Showcase NEW Structured On-site Business Appointment Sessions

Gain valuable perspectives from the best expert-led and peer-sharing platforms Keynote Address Association Days Forum China Business Event Federation Forum

AR NI NG

CTW Corporate Travel Conference REVAMPED

ND KNOWLEDGE A

LE

PRIORITY HOSTING CONSIDERATION FOR MEETINGS INTERNATIONAL READERS ONLY! REGISTER HERE Successful applicants enjoy hosted flights and accommodation in Shanghai, and full buyer privileges. The Leading International MICE Event in China International Delegates buyers.itcmchina@ttgasia.com | (65) 6395 7564 Organised By 主办单位:

China Delegates Itcmchinabuyer@citsmice.com.cn | (86) 10 8526 5553

ID: ITCMCH

Supported By 支持单位:

Official Media 官方媒体:

Co-locate:


Every year we launch a theme - we call it our Talking Point - around which we reinvent your show experience AND advance the knowledge and potential of the global business events industry. In 2020 and 2021 our Talking Point will be NATURE. Why? Because #natureworks and without her, we don’t! Together, we’ll explore three topics: the circular economy, magical places & spaces and what nature can do for us – and show how these can elevate and empower your future event experiences.

NATURE The heartbeat of the global business events community

Register to attend – FREE imex-frankfurt.com/register


PSYKOLOGISKA MÖTEN

det du tycks tro på kan jag nog också försöka tro på. Den du förespråkar som en även för mig lämplig ledare kan jag nog också försöka ansluta mig till. På det sättet kan vi bli många som bygger upp en för oss alla värdefull community, en församling, ett socialt hem, ett slags innergård, omslutet av stabila, trygghetsinitierande byggna­ der av det vi även kan uppfatta som en kompetent, bredaxlad mänsklighet.

normeras. Konkurrens och trängsel i avsikt att om möjligt komma åt makt­ positioner har alltför ofta inneburit konflikter och aggressioner. Försök att hantera sådana sociala oroshärdar har lett till att människor delar in sig i grupper eller stammar eller folkslag, där störst ofta har gått först, innebärande att man helt sonika lagt beslag på vissa faktiska privilegier som stora markägare, eller

” Jack Nicholson och Robert de Niro skulle säkert i yngre dar kunnat bli framgångsrika officerare inom någon krigsmakt”

Alla går förstås inte alltid följsamt in i ledbanden till det som brukar betecknas som en beroendekultur. Gränsöverskridande avvikare uppen­ barar sig alltid, drivna av identitets­ sökande nya positioner. De uppträder ofta som utmanare av det bestående, en riskfylld aktivitet, i synnerhet om det mer eller mindre formellt lag­ bundna hotas. Då kan det ju åtföljas av kännbara straff, allt från utfrysning till korsfästelse. Pluralismen och talesätten om allas lika värde är ver­ balt vackra begrepp, men historien, inte minst i vår egen tid, berättar om murar, stängsel, gated communities med mera i både politiskt-ideologiska och konkreta former. Nästan allt handlar om komplexi­ teten kring att bygga ett samhälle. Land ska ju med lag byggas, vilket innebär att dörrarna in mot en hie­ rarkisk ordning alltid ställts på vid gavel för att gradvis formaliseras och

dess mer symboliska uttryck i form av till exempel kejsar- eller kunga­ dömen, för att nu inte tala om adelns blå blod, eller utropen om att man blivit särskilt utvald av en översinnlig, allenarådande gud. Väl uppe i en högre hierarkisk position har det sedan gällt att på olika sätt skydda sin besittningsrätt. Det har under årtusenden främst gjorts genom att hävda att tillhörig­ heten är ärftlig; det är prinsen eller prinsessan som ska få tillgång till tronen och ingen vanlig undersåte bör göra sig besvär över den saken. Så var det faktiskt även i det antika Grekland några hundra år före Kris­ tus. Då var maktens traditioner redan ingjutna i den så kallade stadsstatens fundament. Överst fanns männen, och överst bland dessa fanns aristo­ kraterna, som var de stora jordägarna. Därefter kom hantverkarna och köpmännen. Kvinnorna räknades

helt bort i det politiska livet; de stod utan inflytande. Och längst ner kom slavarna, kroppsarbetarna. Det hände något fundamentalt upplysningsmässigt i detta forna Grekland under de 400 och 300 åren före Kristus. Plats gavs på scenen åt de filosofer, lärare och tänkare som för alltid fått sina namn inpräntade i våra historieböcker: Sokrates, Pla­ ton, Aristoteles med flera. Man kan beskriva det i termer av en omfatt­ ande och omvälvande kulturföränd­ ring i samhället. Vad var det som hände och som ledde fram till detta? Säkert en mångfald av förlopp, bland andra det stora slaget, benämnt det Peloponnesiska kriget, som stod mellan Sparta och Aten under tidigt 400-tal f Kr, men även det snabbt styrkemässiga inflytande som han­ delsmännen krävde av aristokratin och den grupp av ämbetsmän som kallades strategerna. De var inte fler än tio till antalet, satt tungt på olika politiska poster i folk- och rådsförsamlingar, men främst var de militära befälhavare, dåtidens commanders in chief. I det lätt kaotiska läge som Aten befann sig i växte läromästarna, filosoferna, sig allt starkare. Platon, elev till Sokrates, vände sig till fol­ ket med sin kritik av den atenska politiken, främst via sin stora skrift Staten, i vilken han tecknar sin bild av enligt honom själv en idealisk politisk idé. I stora drag hävdar han här att en nation måste styras av upplysta och naturligt begåvade människor, vilka äger de rätta förutsättningarna för att på filosofiska vägar komma till insikter om dygder, normer och principer för hur en stat måste vara uppbyggd. Givetvis såg säkert Platon sig själv som en föregångsman i dessa avseenden. Aristoteles, som var en av Platons elever, följde upp och gick vidare i det platonska spåret. Hans skrift 2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 29


PSYKOLOGISKA MÖTEN

”Meryl Streep skulle med sin sannolikt briljanta intelligens kunnat vara lämplig för vilken avancerad uppgift i samhället som helst”

fick namnet Politiken, i vilken han med kraft hävdade att de som vill styra över andra människor även måste överglänsa den stora massan genom sina personliga rikedomar. Först därigenom kan en tillräcklig auktoritet vinnas och slås fast. För att undvika att någon nu enbart fastnar i ett personligt frosseri och en girig­ het måste man införa en väl planerad upplysnings- och uppfostranskam­ panj. Det är inte rikedomen i sig som ska bekämpas, däremot är själva begäret efter rikedom skadligt och måste tyglas. Och folket lyssnade. De flesta följde råden. De ansåg dem säkert som förnuftiga. Och även om histo­ rien framåt innehåller mängder med upprorsidéer, och även om revolu­ tioner kommit och gått, och även om tänkare efter tänkare hävdat sina förslag till politiska styrningar av nationer, där -ismer avlösts av andra -ismer så ligger det mesta som fly­ tande små jordskorpor på en alltjämt relativ lös politisk visionsgrund. Den finns där under oss, lätt flytande, pilar pekar åt än det ena, än det andra hållet. Och när vi nu rör oss på ytan av allt detta känner många trots alla möjliga nya läromästare och politik­ makare sig osäkra. Vissa plågas av

30 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

osäkerheten och förklarar sig drab­ bade av psykisk ohälsa. Och i det stora landet västerut, på andra sidan Nordatlanten, regerar en president som bara lagt sina spelkort på sätt som de gamla grekiska filo­ soferna anvisat, något som i valet av president hösten 2016 stöddes av 61,2 miljoner röstberättigade amerikaner. Och visserligen fick Hillary Clinton någon mer miljon enskilda röster, men en majoritet elektorer fastslog att det var Trump som var den bäste kandidaten. Man kan förstås utgå från att stödet för Trump baserades på det som både tillräckligt många individer samt en majoritet elektorer ansåg som det absolut mest förnuftiga. Kan­ ske, men inte helt säkert, har en del av dessa idag, tre år senare, bytt position för sina förnuftsmässiga antaganden.


Vidga dina vyer med en konferens i

Aula Medica

Aula för 1000 personer Aula för 200 personer Toppmodern teknik

Aula Medica Nobels väg 6, Solna Kontakt bokning-aulamedica@ki.se Telefon 08-524 822 00 www.ki.se/aulamedica

Flertal konferensrum för 8 till 65 personer Stora utställningsytor

Fina foajéer för mingel Restauranger och café i huset


BARCELONA, SPAIN 1-3 December 2020

The leading global event for the meetings, incentives, conferences and events industry

Over 30 years expertise connecting the global MICE community

up to 46

pre-scheduled 1-2-1 meetings over 3 days

over 9,000

Hosted Buyers & Visitors, creating limitless opportunities

Networking engage with new prospects and catch up with industry peers

Discover more at www.ibtmworld.com Connect with us

@ibtmevents

Organised by


RUNNING INTERMISSION HEADER

“If ‌ you feel safe in the area you're working in, you are not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting”

pfoto

Jimmy King

David Bowie

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 33


RUNNING HEADER

34 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

M


M

RUNNING HEADER

Å K E R ST RÖM TEXT

Fredrik Sjöstrand FOTO

Fredrik Sjöstrand

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 35


RUNNING HEADER

36 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


OMVÄRLDSANALYS

Vi människor dras till möten. Vi älskar att sucka och klaga över möten, samtidigt kan vi i nästa stund föreslå att vi ska ha ytterligare ett möte. Vi kan till och med ha möten om möten. Efter mycket forskning på feno­ menet finns det få saker som förvånar sociologiprofessorn Malin Åkerström när det kommer till alla dessa möten i arbetslivet. I en ny bok benar hon och ett par kollegor ut begreppen och lanserar även ett eget: Homo congregatio. Alla undersökningar visar att antalet möten ökar. Vårt moderna arbetsliv organiseras via möten och möteskedjor. För några årtionden sedan var sinnebilden för ett konferensrum inrett i ek med oljemålningar på väg­ garna, och ordförandeklubban det typiska mötesattributet. Idag är det sval nordisk inredning och glasväg­ gar som gäller, ett ovalt bord och en whiteboard på väggen (om det går bra för företaget är förmodligen skrivtav­ lan digital). Men precis som tidigare är det här makt utövas. Framsteg görs, organisa­ tioner definieras och karriärer kros­ sas under möten. För mötesdeltagare gäller det att kunna navigera i möteslandskapet och veta koderna; att inte prata för länge eller om fel saker, och ha en känsla för vem som är betydelsefull. Men väldigt ofta är också våra möten i arbetslivet helt utan någon som helst dramatik. Inte sällan beskrivs möten som tidstjuvar, stressfaktorer eller rätt och slätt som tortyr. Möteströtta personer kan iro­ niskt tävla med varandra att utveckla strategier för att hantera alla möten, som ”Jag har blivit väldigt duktig på att skriva med vänster hand …”. Möteskritiken är väldigt utbredd och det finns otaliga satiriska

serierutor, bilder och GIFar att finna på nätet: ”Are you lonely? Tired of working on your own? Do you hate making decisions? – Hold a meeting! Meetings, the practical alternative to work”, är kanske en av de mest globalt spridda. Malin Åkerström är professor i sociologi vid Lunds Universitet och hon har synat det sociala fenomenet möten i ett antal forskningsprojekt under flera år. Tillsammans med ­Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö Universitet och sociologen Visa Läppänen, har hon nu kommit ut med Mötesboken – Tolkningar av arbetslivets sammanträden och rosévinsmingel (Égalité 2019). ”Vi har frivilligt utsatt oss för andra människors tråkiga, men också roliga möten. Det som har förvånat mig mest under arbetet med boken är nog den här kombinationen av det självklara och det suddiga. Det är så fascinerade att folk går genom livet och har sina rutiner och saker som de ägnar väldigt mycket tid åt – som möten. Men om man ber dem stanna upp och prata om det, så börjar de ofta undra: ’Ja, vad är möten egentli­ gen för något? Vad håller vi på med?’” Trots att boken ännu inte finns översatt till engelska, och allt empi­ riskt material är insamlat i Skandina­ vien, så har flera engelska medier som The Guardian och The Indepedent redan uppmärksammat den. När BBC gjorde ett inslag om Mötesboken i radioprogrammet PM inledde report­ ern med att citera den kanadensiskamerikanske nationalekonomen John Kenneth Galbraith som uttryckt ”Meetings are indispensable when you don’t want to do anything”, och fortsatte sedan att fråga Malin Åker­ ströms medförfattare Patrik Hall: ”Are we just stupid time wasters?” Malin Åkerström sitter tyst en stund och säger sedan:

”Det är lustigt, men det här är nog det svåraste som jag har hållit på med under min karriär som forskare. Men också det mest spännande.” Hon har precis knäppt av sig cykelhjälmskragen efter att ha cyklat genom Lund i ösregnet och värmer sina händer på den överdimension­ erade kaffekoppen. På tal om sinne­ bilder är hennes kontor sinnebilden för en professors arbetsrum; bokhyl­ lor belamrade med böcker, ett skriv­ bord fullt med papper, en nött soffa och några fåtöljer med flera flyttbara läslampor runt om i rummet. Mot ena väggen står ett stort turkosfärgat golvur vilket också fungerar som en bokhylla. Frågan är om inte utsikten från hennes fönster är en av de mest avundsvärda för Skånes akademiker. Vyn mot söder tar in en stor del av det 137 år gamla universitetshuset med sina antiken-inspirerade kolon­ ner och krön. Och bakom det, Lunds domkyrka. Professorn medger utan omsvep att hon själv inte är en mötesmänni­ ska, att hon i grunden är för rastlös men att hon har fått lära sig att accep­ tera en viss frekvens av möten. För även på Lunds Universitet förväntas medarbetarna samarbeta med andra i den stora organisationen, något som sker i möten. ”Som exempel åker vi som jobbar på institutionen en gång om året på internat under två dagar. Förr tyckte jag sådant var fruktansvärt, att sitta på möte efter möte, och kunde rent av rysa över sociala aktiviteter eller team building på jobbet. Hu! Jag vet inte om det är för att jag blir äldre och inte längre har samma krav på att allt ska vara så effektivt, (skrattar), men jag är nog inte lika otålig som jag var förr. Idag har jag lite lättare att luta mig tillbaka och låta folk prata på. 2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 37


OMVÄRLDSANALYS

Det handlar också mycket om vilka förväntningar man har på mötet.” Under intervjun klämmer Malin Åkerström gärna in popkulturella referenser, då hon till exempel återberättar olika roliga mötesscener i alltifrån Monty Pythons Life of Brian (”What have the Romans ever done for us”) till BBC-serien Twenty Twelve. Ricky Gervais obetalbara karaktär i The Office, mellanchefen David Brent, är särskilt tacksam i sammanhanget.

och evenemang av festivalkaraktär med möjligheten att diskutera viktiga frågor – som i Almedalen.” Hon konstaterar att företagen i mötesindustrin gör storslagna utfäs­ telser att de kan arrangera nya former av möten som ska utlösa människors engagemang i sin egen organisation. ”Man skapar alltså nya spännande möteslandskap med argumentet att det ska fungera mer rationellt, vilket är en intressant koppling om man till exempel ser en brainstorming på

” Vad är möten egentligen för något? Vad håller vi på med?” ”Folk kan gnälla ganska mycket och ganska roligt över möten, men de känner sig också rätt viktiga när de går på möten. Inte sällan blir det lite David Brent över dem, när folk por­ trätterar sig själva som efterfrågade och viktiga för organisationen sam­ tidigt som de genomskinligt suckar över ’ännu ett möte’.” Som ett svar på den utbredda möteskritiken har en mötesindustri vuxit fram, konstaterar Åkerström, där aktörerna försöker övertrumfa varandra i att lova effektivare, mer meningsfulla och underhållande möten i olika exklusiva inramningar. Malin Åkerström och h ­ ennes med­ författare myntar i boken termen almedalisering. ”Det utgår ifrån att man inte vill att ens möte ska vara så tråkigt och man ska gärna lämna kontoret och så. Tonvikten ligger på informellt mingel och man ska gärna ha ett glas rosévin i handen och ha möjligheten att glida in och ut ur olika möten, kanske såväl inomhus som utomhus. Man kombinerar alltså lekfull flärd 38 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

ett rosévinsmingel framför sig. Det är också lustigt på det viset att man i grunden hänvisar till en slags ekono­ misk rationalitet.” Malin Åkerström är dock noga att understryka att hon och hennes kollegor inte lägger någon värdering i almedalisering eller några av de andra exemplen i boken. ”Vi förhåller oss analytiska och framhåller istället allt detta som delvis nya fenomen.” Visst konstaterar forskarna att möteskritiken är utspridd och att många mötesdeltagare flyr in i sina laptops och telefoner under tiden, men de visar också på en annan dynamisk sida som de beskriver så här i boken: ”Långtifrån alla möten upplevs som tråkiga och meningslösa. En del möten väcker glädje och entusiasm, och det handlar inte bara om möten som kan betecknas som ’dramatiska’. De möten som entusiasmerar verkar vara sådana där det ges utrymme för professionella diskussioner och professionell bekräftelse i en egalitär miljö.”

Malin Åkerström utvecklar: ”Så vi har absolut sett att många får inspiration på möten, och intres­ sant nog kan även mötesdeltagare som inledningsvis klagat över mötet leva upp och verkligen bli engagerade.” På ett mer genuint sätt än David Brent, får man hoppas. Författarna konstaterar att det förvisso finns en lång mötestradition i Skandinavien, i allt från kyrkan, nykterhetsrörelsen, föreningslivet till fackföreningar och våra demokra­ tiska institutioner. ”Men förr handlade det ofta om mer högtidliga sammanträden. Vad som har hänt på senare år, i takt med att allt fler människor blir involve­ rade i allt fler beslut, är att möten har blivit mer vardagliga. ’Ah, vi tar väl ett möte om det där’ får nog ses som en slags ny arbetsmodell”, säger Malin Åkerström. Att möten har en alldeles egen självgenererande dragnings­ kraft, någonting som går utanför de styrningsfilosofier som New Public Management och The Audit Society som ibland kritiseras i sam­ manhanget, blir uppenbart när man läser Mötesboken. ”Folk dras till det här och föreslår själva nya möten. Jag har också ofta blivit förbluffad över att möten kan vara så tomma, att folk kan fastna i en mötesverksamhet där de till exempel diskuterar fram och tillbaka vilka dokument som ska användas, och att det ändå är så lockande för folk att fångas i administrationssamhället. Och att möten ynglar av sig, att man har möten om möten. Det är ganska långt ifrån bilden av en byråkrati som fungerar. I en perfekt byråkrati kan man argumentera för att det inte behövs några möten alls, för då behövs liksom inga förhandlingar. Men det är klart, resultatet av det blir också en väldigt stelbent byråkrati


RUNNING HEADER

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 39


RUNNING HEADER

40 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


OMVÄRLDSANALYS

med chefer som bestämmer utan förhandlingar. Den utvecklingen hade förstås inte heller varit bra.” I boken har författarna lekt med liknelser från naturen och använ­ der begrepp som möteslandskap och mötesflora. Mot slutet lanse­ rar de därför helt följaktigt: Homo congregatio. ”Homo congregatio är en mötes­ människa. Någon som går på många möten och som känner att det är full­ ständigt naturligt. Hen kan navigera

följas. Detta är även en klassfråga, så till vida att det är strukturerat klass­ mässigt. En industriarbetare sitter inte i fem möten på en dag som kan­ ske en vd gör. Kategorin tjänstemän blir större, därav mötesexpansionen.” Ytterligare en annan förklaring är att det finns allt fler organisationer, lokalt och nationellt och mellan län­ der. Organisationsvärlden har växt, och organisationerna ska i allt högra grad samarbeta. ”Samverka har blivit något fint i

” Det här är nog det svåraste som jag har hållit på med under min karriär som forskare” i den miljön och har sin pärm under armen, laptop i handen eller papper och penna. Som ofta blir inbokad på möten och som också har möten som ett verktyg. Någon som säger: ’Vi får lösa det här med en arbetsgrupp.’ Som inte blir otålig och som kan mötes­ etiketten och när man ska säga något, hur mycket och vet vad som bryter mot normerna.” Enligt forskarna utvecklas alltså allt fler av oss Homo sapiens till soci­ alt fingerfärdiga Homo congregatio, i takt med att arbetslivet blir alltmer komplext, antalet mellanchefer ökar och nya yrkesgrupper inom admini­ stration tillkommer och växer. Som svar på en outtalad fråga tit­ tar professorn över sina glasögon och fortsätter: ”Demokratiseringen i sam­ hället bidrar förstås. Det är en tungt vägande orsak att fler och fler ska vara involverade i möten och vara med och bestämma. Det finns också avtal och lagar om arbetsplatsmöten som ska

sig. Man ska samverka och gud vet varför ibland, men det får folk för sig. I forskarvärlden kan man se det när forskare tvingas ihop och sedan producerar jättekonstiga forsk­ ningsansökningar som de lägger ner jättemycket tid på. Sedan blir det ofta otydligt vem som bestämmer, så måste man träffas ännu mer och då åker man kanske bort på någon av mötesindustrins hotell för att reda ut det hela.” Nuförtiden är det populärt för företag att bjuda in till inspirations­ dagar, skrivardagar, power weeks och liknande event, det finns många exempel på kreativa formuleringar som vittnar om att man vill komma bort från alla byråkratiassociationer. Ibland vill man inte kalla ett möte för ett möte. Samtidigt behöver möten aldrig förklaras, för det är en så hyllad och respekterad ceremoni. Men oavsett vilken term eller definition som används, exakt hur mycket sitter

egentligen folk i möten? Det finns ingen bra statistik på det, menar Malin Åkerström. ”Det finns de som säger att de har sådana siffror, men dem ska man inte lita på. Det enda man kan säga är att alla uppskattningar pekar på att antalet möten bara ökar.” Det har skrivits om möten förr, noterar Malin Åkerström, men då har det ofta varit psykologer eller mötes­ konsulter som skrivit om hur möten kan bli bättre. ”I vår bok är vi mer kultur­ analytiska och det är kanske det som är lite roligt med den, att vi har många empiriska fall där vi har följt många olika typer av organisa­ tioner. Boken är tänkt att läsas på kurser på universitetet, men också av alla som är det minsta nyfikna på det här nya som händer i vårt samhälle – mötesfieringen.” Åkerström, Hall och Läppänen skriver att mötesforskningen ännu är i sin linda och att det är svårt att sia om vart den tar vägen, eftersom det ryms så mycket i fenomenet. ”Möten är ett svårt forskningsfält. I och med att möten ökar kvantitativt så får de nya former och differen­ tieras. Men klart är att det kommer mer forskning på området. Redan för några år sedan var det en författare som försöka pinka in reviret genom att mynta begreppet meeting science, och det är väl ett tecken så gott som något. Det kommer med största sannolikhet också att komma en tid­ skrift inom detta forskningsområde, den kommer bara inte att heta Meetings International men säkert något liknande.” Plötsligt ringer telefonen och Malin Åkerström skrattar till när hon ser numret. Det är hennes man. Hon svarar: ”Jag kan inte prata. Jag sitter i ett möte.” Och så lägger hon på. ”Han är van vid det där.” 2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 41


RUNNING HEADER

42 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


RADAR

Azerbajdzjan blir värd FÖR DEN INTERNATIONELLA RYMDKONGRESSEN ÅR 2022 MED 6 000 DELTAGARE Azerbajdzjan, med närmare tio miljoner invånare, stärker sin posi­ tion som destination för internatio­ nella Business Events. I höstas vann huvudstaden Baku budgivningen och blir värd för den prestigefyllda 73:e rymdkongressen år 2022. Evene­ manget välkomnar över 6 000 delega­ ter från hela världen och positionerar tvåmiljonersstaden Baku som en framtidsdriven destination för möten och event. I Baku, som ligger på en udde i Kaspiska havet, blandas ryskt, euro­ peiskt och arabiskt, något som bland annat syns i en blandning av antika ruiner, sovjetisk arkitektur och sky­ skrapor som finansierats av landets oljepengar. Under år 2019 var landet värd för många betydelsefulla event, däri­ bland UNESCOs världsarvskommittés möte där representanter och myndig­ heter från över 70 länder deltog. Förra året valde också flera inter­ nationella kongressarrangörer för första gången Azerbajdzjan som en destination för sina evenemang. Bland dem International Society for Music Educations världskongress, och IAEE Eurasian Conference. Landet

var även värd för den 13:e International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2019) i Baku. Där­ utöver genomfördes Formel 1 Azerbajdzjan Grand Prix för tredje gången på stadsbanan Baku City Circuit i april förra året. Hur ser då den närmaste fram­ tiden i Azerbajdzjan ut för möten och event? I juni är Baku bland annat värd för World Net Summit, en kon­ gress som vänder sig till alla som är verksamma i den internationella teknikvärlden. Över 2 000 delegater får bland annat möjlighet att träffa företrädare för drygt 200 startups och över 100 investerare och disku­ tera framtidens teknik. I september är ADA University i Baku värd för The 7th ACM-W Europe Celebration of Women in Computing, WomENcourage 2020. Det är en internationell kongress och platt­ form som syftar till att uppmuntra kvinnor inom olika tekniska områden att utbilda och vidareutbilda sig i datoranvändning. Baku har ett stort urval av topp­ moderna mötesanläggningar. En av dem är Baku Convention Center

som har utsikt över stadens största arkitektoniska mästerverk Heydar Aliyev Center, designat av den världs­ berömda arkitekten Zaha Hadid. Det är en mötesplats som anses tillhöra några av världens mest moderna byggnadsverk. De två anläggning­ arna är iögonenfallande för såväl sin futuristiska design som förmågan att rymma stora, internationella evenemang. Four Seasons Baku, JW Mar­ riott Absheron Baku, Hilton Hotel Baku och Fairmont Baku har alla möjligheter att husera internationella evenemang och delegationer. Samt­ liga hotell har förutsättningar för små exklusiva möten och konferenser till stora mässor med plats för upp till 68 000 deltagare. Azerbajdzjan är lättillgängligt med flyg från över 70 olika destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern och USA, och det nya ASAN-visumsystemet gör evisumprocessen enklare.

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 43


IMEX is

Each year IMEX disrupts and transforms to lead and unite the entire business events industry. There’s a constant though. The core values we use to plan and deliver the IMEXperience:

Quality – It underpins everything you’ll see, use and experience at IMEX.

Inspiration – It’s everywhere from the Discovery Zone to 250 free seminars including dedicated programmes for inhouse, association and agency event profs.

Collaboration – A dynamic melting pot where event strategists, suppliers, your peers and industry influencers gather and create.

Register your interest at imex-frankfurt.com EduMonday 11 May, IMEX in Frankfurt 12-14 May, 2020

The heartbeat of the global business events community


SHARMA

In a survey of 22,000 business people ranking top leadership gurus, Robin Sharma was #2, with Jack Welch. Sharma's books have sold millions of copies in over 60 countries. His new book is “The Leader Who Had No Title: A Modern Fable on Real Success in Business and in Life” (Simon & Schuster). Robin Sharma founded the Titan Academy and his blog is at robinsharma.com. photo

Sara Appelgren

9 Key Lessons FROM THE 5AM CLUB This is year four on my new book and I'm delighted to report it's done. … it's all about the methodology I've created to start your mornings well, so your days are consistently excellent. … it's been quite a creative journey over these years of writing this new book and has demanded more from me than anything I've ever done. So, with this context, I thought it would be helpful to the full expres­ sion of your genius if I shared 9 quick lessons that giving my heart plus soul to The 5AM Club has taught me about creativity and productivity:

1 2 3 4

When attempting to do a towe­ ring work that turns the indu­ stry on its head, you'll feel like it's not good enough, a lot of the time. When you feel like quitting is the time you must commit to continuing. Critics should move out of the way of people trying to get things done. Procrastination is just your fear trying to divert you.

5

Fasting is an amazing practice to elevate your mental clarity, fireproof your energy and save a ton of time (and grocery expenses; joking … a little).

6

There is immense value, as you produce a project that you want to endure for decades, in getting lost from your usual life. You absolutely need to “go dark” so you get into the Flow State of mind that will deliver peak ideas to you. Major parts of The 5AM Club were written in Rome, Russia, Brazil, Switzerland and Mauritius.

7

Get your creative tools right. My Moleskine pens and dialled-in journals and colored markers and various iPads have all been keys to protecting my inspiration and capturing my idea downloads.

9

Reward yourself. Making this book has been intense hard work. Super demanding labor, intellectually, emotionally, physically and spiritually. If you've followed my whole journey on Instagram and Facebook, you've seen what I've put myself through to get this work right for you. And yet, through the toil and deep labor, and fighting the struggle, I also found time to have fun. Life's just too short to be too serious, yes? Ok. Hope these insights are valuable and more are coming. For now, I just need to lovingly urge you to battleproof your creative genius, like the real pros do so you fully express the gifts, and talents within you, before it's too late to do so. … nothing ruins a human life more than talent unexpressed.

8

On the writing of this book, music was almost always playing as I worked my craft. I handcrafted specific playlists that lifted me into lofty realms I can't even describe in words. Music works to activate your best.

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 45


RUNNING HEADER

46 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020 bild

© iStock.com/Bulat Silvia


H

RUNNING HEADER

TEXT

Tomas Dalström FOTO

iStock.com

H JÄ R N KO L L

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 47


RUNNING HEADER

48 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020


HJÄRNKOLL

bild

© iStock.com/Bulat Silvia

Företag satsar betydande belopp på att anställa rätt person och de har stora förväntningar. Precis som de som har anställts. De flesta kommer till den första arbetsdagen med positiva tankar och höga mål, men alltför ofta uppfylls de inte. I boken Time, talent, energy, av Michael Mankins och Eric Garton, Harvard Business Review Press, konstaterar författarna att organisa­ toriska hinder är en viktig förklaring. Det kan vara ett hällregn av möten, mejl, telefonsamtal och byråkratiska regler. En del av dem är givetvis nödvändiga medan andra enbart är kostsamma tidstjuvar. ”Det genomsnittliga företaget förlorar mer än 20 procent av sin pro­ duktiva förmåga på organisatoriska hinder. Det är, ibland, en osynlig kraft som drar ner företagets ämnesom­ sättning och påverkar dess hälsa.” Att det är stora värden som står på spel totalt, och för det enskilda företaget, är uppenbart.

En arbetsmiljö och företagskultur som fungerar dåligt underminerar de anställdas energi, minskar kreativi­ teten och sänker produktionen. Minskad kreativitet kan vara en förklaring till att antalet nystartade företag i USA har sjunkit de senaste tio åren. Enligt Internationella valuta­ fonden har den totala produktivitets­ ökningen försvagats, i EU och USA, under en lång tidsperiod och speciellt efter år 2007. Företag förlorar miljarder kronor per år i minskad produktivitet på grund av öppna kontorslandskap. Det är inte är de anställdas fel att de inte är så produktiva som de kan vara, utan det är organisationens, 2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 49


HJÄRNKOLL

50 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

uppmärksamhetskris; koncentration har blivit en bristvara. Digitalise­ ringen har ändrat spelplanen. Det är när mobilt bredband, smarta telefo­ ner och sociala medier slår igenom som möjligheten att bli störd ökar explosionsartat. Vi har svårare att fokusera på arbetsuppgiften, antalet fel ökar, produktiviteten minskar, precis som de anställdas välmående. En genomsnittlig användare kollar mobilen var femte minut, enligt en undersökning. För tio år sedan hade en person som upprepade samma beteende så ofta fått diagnosen tvångsbeteende och blivit ordinerad medicin och terapi. Idag är det bete­ endet det nya normala. En amerikansk studie visar att tre av fyra anställda ägnar två timmar eller mer åt privata aktiviteter under en arbetsdag. Tvåtusen HR-chefer och 3 000 heltidsanställda i privata före­ tag har deltagit i den. Hälften säger att kvaliteten på arbetet påverkas. Moralen sjunker när kollegor måste täcka upp och rädda situationen, leve­ ranstider försenas och konflikterna mellan anställda och chefer ökar. Även äldre lägger ner tid på pri­ vata aktiviteter. En webbplats som erbjuder svensk släktforskning har flest besökare under arbetstid. På fre­ dagseftermiddagar, kvällar och helger

är det lugnare. De flesta medlemmar är mellan 45 och 65 år. Frågan är om Jan Carlzons ledar­ ideal kommer att ersättas av en nytt. Eller räcker det att skruva lite på rattarna? Många vet inte hur de ska agera. Faktum är att många företag genomgår något som liknar en exis­ tentiell kris. Jag ser en parallell till it-haussen runt sekelskiftet. Jag hade startat ett företag som en stor aktör gick in i som delägare. Under den här perioden träffade jag advokater för att få hjälp med olika avtal. Några år senare träffade jag en av dem och han berättade att de trodde att det här med it krävde en ny sorts avtal. Det tog ett tag innan de insåg att det inte krävdes så stora förändringar. Jag tror att vi är samma förvirrande fas nu. Den här gången är det inte tekniken som är ny, nu tror många att det har utvecklats en ny sorts människa. Men våra hjärnor fungerar på samma sätt som de gjorde innan it lanserades. Det gäller både yngre och äldre personer. Och det är genom att förstå hur hjärnan fungerar som vi kan hitta lösningar som fungerar över tid. Det är förstås inte alltid den anställdes avsikt att maska. En ny destruktiv kultur kan ha smugit sig in. Den har blivit det nya normala.

foto

skriver författarna. De slår fast att produktiviteten primärt är ett orga­ nisationsproblem och därför kräver en organisatorisk lösning. Om ni inte identifierar och tar bort hindren för att få saker gjorda kommer ni aldrig att generera bra resultat. Att kunden är viktigast har uppre­ pats som ett mantra genom åren. Det är kunden som ser till att det finns pengar i kassan. Men hos Linkedin är bud­ skapet att de anställda kommer först. De är företagets värdefullaste resurs. År 2018 släppte den före detta SAS-chefen Jan Carlzon boken Riv pyramiderna i en nyutgåva. Den har getts ut i över 50 länder och används som kurslitteratur på Harvard. När han började arbeta var det en tradi­ tionell chef som styrde ”med instruk­ tioner, alltså regler om vad man inte får göra … Instruktionerna begränsar handlingsfriheten och förkväver kreativiteten”. Han beskriver också den nya tidens ledare, den ledare han blir, som överlåter ansvar och befogenheter ”till dem som arbetar ute i verksamheten. Ledaren övergår till att verka genom information. Information är kunskap om möjligheterna. Information är motsatsen till instruktion!” Men tiderna har förändrats. En del personer säger att vi lever i en

© iStock.com/Tempura

”Det genomsnittliga företaget förlorar mer än 20 procent av sin produktiva förmåga på organisatoriska hinder”


RUNNING HEADER

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 51


HJÄRNKOLL

”Det är inte är de anställdas fel att de inte är så produktiva som de kan vara; det är organisationens”

Du kommer till jobbet, går till kaffe­ maskinen, småpratar med kollegor, går slentrianmässigt på ett möte. Kollar lite roliga videor i smyg. Sätter dig vid skrivbordet, slår på datorn. Kollar mejl. Svarar. Hämtar kaffe. Kollar sociala medier. Delar ett inlägg. Ringer. Får en notis från Facebook. Kollar och gillar. Två tim­ mar har gått och du har inte arbetat många minuter med det du får lön för. Organisatoriska hinder kan både vara uttalade i form av till exempel regler som motverkar sitt syfte, men också avsaknaden av regler. Hur är det hos er? Intels tidigare vd Andy Grove har sagt att precis som vi inte tillåter att en medarbetare stjäl delar av kon­ torsutrustningen, så borde vi inte låta någon stjäla tid från företaget. En som reagerat och agerat är Alf Rehn, professor i Innovation, design och management, vid Syddansk Uni­ versitet i Odense. När jag intervjuade honom för Meetings International, 12/2013, sa han: ”Plötsligt märker jag att mötet varvar ner. Det är först en som snabbt kollar i sin telefon och sen är det två och fyra och så accelere­ rar det. Dynamiken försvinner på ett naturligt sätt. Då brukar jag säga ’tack vi slutar här’. Om någon säger att vi

52 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

skulle prata om det eller det, säger jag att då tar vi ett nytt möte där alla är lika vakna som vi var i början på det här mötet. Nu sitter folk och tittar i sina telefoner. Det är värdelöst för samtliga närvarande. Det finns ingen hastighet framåt, så vi slutar nu.” En framgångsfaktor är att börja prata om vad som faktiskt sker i vår hjärna – och att vi med utgångspunkt från den kunskapen kan hantera och förebygga problem. I min bok Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag beskriver jag den känsliga kvar­ tetten. Den består lite kortfattat av: Arbetsminnet med sina begräns­

ningar blir lätt överbelastat och kraschar. Det kan bara göra en sak i taget. Hjärnans smartaste del som du bara

kan använda effektivt några timmar per dag. Den tappar i effektivitet när du försöker arbeta i en störande miljö. Hjärnans kontroll- och beslutscenter

tappar i effektivitet när du växlar ofta mellan olika uppgifter. Det resulte­ rar i att du blir sämre på att sortera bort det som inte är relevant för att lösa den uppgift du har framför dig.

Risken ökar för att du gör fel och löser uppgiften sämre. Din uppmärksamhet växlar ständigt

mellan uppmärksamhet à la häng­ matta, mästare och alarmcentral. En av dem dominerar varje sekund. Alltför många befinner sig för ofta i alarmcentralen idag. De bevakar stän­ digt sociala medier, låter sig avbrytas av olika meddelanden och försöker att göra flera saker på en gång. Det är en känslig kvartett som påver­ kas negativt av de snabba flödena i det digitala samhället. Om vi lägger till belöningssystemet som verkligen går igång på kortsiktiga belöningar, exempelvis någon som gillar det du postat. Och som prioriterar dem, istället för långsiktiga belöningar – bli klar med arbetsuppgiften. Många har inte tålamod att vänta på en långsiktig belöning efter en timme, när de kan få tjugo uppskattande kommentarer eller 100 gilla på samma tid. De flesta företag har inte någon klar uppfattning om hur mycket tid deras ledare och anställda spenderar av företagets kollektiva tid istället för att vara produktiva. Det hade inte Andrew Barnes heller innan han läste i The Economist, att forskning visar


HJÄRNKOLL

”En webbplats som erbjuder svensk släktforskning har flest besökare under arbetstid”

att britterna under en åttatimmars­ dag är produktiva i två och en halv timme, kanadensarna i en och en halv. Han har grundat det nyzeeländ­ ska företaget Perpetual med 240 anställda, och insåg vad det betyder för dem. Han bestämde sig för att testa vad som händer om de arbetar fyra dagar i veckan under åtta veckor. Åtta timmar per dag och samma lön som tidigare. Två universitet i Auckland koppla­ des in och resultaten av deras studier visade att de anställda kände större engagemang, hade lägre stressnivåer, var mer stimulerade, hade större förtroende för cheferna, upplevde bättre balans mellan fritid och jobb. Samtidigt som produktionen ökade och, marginellt, även vinsten! Tiden de använde för att kolla på Nya Zeelands fem populäraste webb­ platser minskade med 35 procent. De kunde också se att det tar ungefär 20 minuter att komma tillbaka till

samma koncentration efter det att man blivit avbruten i ett kontors­ landskap. När Andrew Barnes såg resultaten införde han fyradagars­ veckan permanent. Han anser att åttatimmars-modellen hör till 1800talet. ”Våra jobb har gått ifrån att vara industriella och fysiska till att vara sociala och psykiska. Därför borde också formerna för arbetet ändras.” Även Microsoft i Japan har nyligen testat att arbeta fyra dagar i veckan under fem veckor. Det är ett led i företagets arbete för att öka med­ arbetarnas känsla av balans mellan arbets- och privatliv. Försöket ledde till lyckligare medarbetare, en pro­ duktionsökning med 40 procent, 25 procent mindre ledighet, elkostna­ derna minskade med 23 procent och utskrifterna av papper med 59 pro­ cent. Microsoft planerar att vidare­ utveckla projektet. Tanken svindlar. Hur har det blivit så här? Egent­ ligen är det inte konstigt. Vi har

hjärnor som fungerar och reagerar på ett förutbestämt sätt. Precis som naturen. Det konstiga är att ingen har lyssnat på den forskning som har fun­ nits i många år. Vilken väg ni än väljer så är det hög tid att agera. För undersökningar visar att högproduktiva företag går ur en lågkonjunktur bättre, och med en starkare marknadsposition, än min­ dre produktiva konkurrenter.

Tomas Dalström är författare, journalist, föreläsare och innovatör med passion för hjärnan. Hans nya bok ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag – Så kan du återställa den” nominerades till Årets marknadsföringsbok 2017. Han föreläser även om bokens tema. dinhjarnafran2008.se foto

Sara Appelgren

2020 No. 75 MEETINGS INTERNATIONAL  | 53


KELLERMAN

Roger Kellerman Publisher, omvärldsspanare, trendskapare, ­utbildare och nätverksbejakare. Har närmare 40 års erfarenhet inom den internationella ­mötesindustrin. Grundare av Mötesindustriveckan. twitter.com/thekellerman foto

Sara Appelgren

E6an i svensk mötesindustri FORMAR FRAMTIDEN Alla som jobbar inom svensk mötes­ industri vet att Stockholm är nummer ett som mötesstad när man tittar i ICCAs statistik. Men sett ur ett inter­ nationellt perspektiv har Göteborgs mycket framgångsrika arbete med hållbarhet mött hög uppskattning. Fyra år i rad har Göteborg vunnit priset som världens mest håll­ bara mötesstad inom mötes- och eventindustrin. Sverige har flera andra starka kandidater bland mötesstäderna i ICCA-statistiken: Malmö, Uppsala, Stockholm, Karlstad och Västerås. Bland de svenska städer som har en placering längre ner på listan finns det fortfarande en hel del att göra. Sett ur ett strategiskt perspektiv har Göteborgs mötesstrategi väckt nyfikenhet runt om i världen inom mötes- och eventindustrin. Austra­ lien och Kanada ligger också bra till med sina nationella strategier kring möten och event. Om Sverige kunde ta hand om Göteborgs strategi och göra den till Sveriges, skulle vi snabbt kunna flytta fram våra positioner. En annan stad längs västkusten, Halmstad, har kommit riktigt långt i idéarbetet med att skapa möten kring event, och event kring möten. Halm­ stad Convention Bureau är duktiga på att skapa idrottsevenemang på hög internationell nivå. Tillsammans 54 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 75 2020

med sina samarbetspartners har de utformat en utbildning för inter­ nationella bordtennistränare, och det är en direkt följd av att staden arrang­ erande ett mycket lyckat VM i bord­ tennis år 2018. Precis så utvecklas en stad som har en smart Convention Bureau och en politisk ledning som begriper potentialen i att utveckla människor, högskolan och staden genom sitt strategiskt genomförda arbete. Ännu lite längre söderut ligger Helsingborg som nästa år får sin hett efterlängtade kongressanläggning precis vid Öresund. Lite samma känsla som i Visby, men med en betydligt större stad omkring sig. Här finns en stor potential med Helsing­ borg Convention & Event Bureau och H22. Det är kanske inte så många som vet vad H22 betyder, men det är i alla fall inte ett handbollslag på väg uppåt. H22 handlar om The Making of a Smarter City, och är stadens inno­ vationscenter som bland annat ska mynna ut i en stadsmässa år 2022, därav namnet. Inom tre år ska Hel­ singborg kunna så mycket om smart och hållbar utveckling att världens ögon riktas dit. Helsingborg står inför ett spän­ nande decennium. När Nordic Choice satsning på Clarion Hotel & Congress Sea U öppnar om ett år så blir hotellet

stadens största med 250 hotellrum och en kongresshall som rymmer hela 1 250 personer. Några hundra meter från Sea U ligger Clarion Grand Hotel som med sina 158 rum ger destina­ tionen stora möjligheter att bli en stjärna på mötes- och eventhimlen. Se där hur mötesstäderna längs en del av E6an utvecklas. Gissa var alla politiska partier lägger många av sina kongresser åren framöver? Det här året blir spännande för svensk mötesindustri. Vi tänker ligga i framkant när det gäller innovation, utveckling, och ha stenkoll på de människor som faktiskt gör skillnad och skapar förutsättningar för att Sverige ska bli ännu bättre som ett av världens ledande länder för möten och event. Kan nu också näringsminister Ibrahim Baylan se till att nya helstat­ liga Visit Sweden gör en strategiskt genomtänkt internationell satsning där också möten och event ingår, och inte låta Visit Sweden enfaldigt arbeta för att allt ska göras digitalt, har vi tagit ett bra kliv framåt. Det person­ liga mötet kommer alltid att vara det som avgör ett lands utveckling.


#playadelasteningeviksol #allinclusive#aftersunmöte #svensktkaffepåkonferensen På Steningevik värnar vi om att ta andan ur våra gäster. Det är därför det kan låta så här när du sprider upplevelsen vidare. Vi ger dig en konferens och service som inte bara utmärker sig på plats utan även imponerar på andra. Välkommen till en stund du inte kan låta bli att dela. Du hittar oss 8 minuter från Arlanda intill Mälaren, solnedgången och på #steningevik.


Konferensakrobat *

* Du märker det på stolen i mötes­ lokalen, temperaturen i ditt rum eller kanske på hallonen i mar­ meladen. Saker som i sin litenhet är svåra att sätta fingret på, men som gör hela skillnaden för din konferens. Nova Park erbjuder hemtrevliga hotellrum, små och stora mötesrum samt en Water Lounge att landa i efter dagen, bara 12 minuter från Arlanda. Och medarbetare som gör din vistelse lite mer speciell. Välkommen.