Meetings International #73, dec 2018/jan 2019 (Swedish)

Page 1

No. 73 Dec 2018/Jan 2019 €19 / SEK 165

ANNIKA HALLMAN

Göteborg Convention Bureau

”‌Mötesstrategin ska göra Göteborg ännu bättre”

VIRTUELL KBT MÖJLIGHET, MOBILITET, HÅLLBARHET TILLGÅNGAR FÖRTROENDEPREDIKANTER KELLERMAN


Matilda, Caroline och Johan på Helsingborg Convention and Event Bureau.

HELSINGBORG Convention & Event Bureau

Helsingborg ligger mitt i det expansiva Öresundsområdet, med endast en timmes resväg till Copenhagen Airport och 30 minuter till inrikes flygplats. I Helsingborg promenerar man lätt till det mesta. Här finns livfulla strandpromenader, toppmoderna anläggningar, högklassiga kulturupplevelser och fina boendemöjligheter med totalt 1 600 hotellrum. Vi på Helsingborg Convention & Event Bureau är proffs på vår hemstad. Vi sätter genuint engagemang och kvalitet i främsta rummet. Hjälpen är helt kostnadsfri. helsingborgceb.com · helsingborgceb@helsingborg.se · facebook.com/helsingborgceb

Clarion Hotel SeaU Helsingborg står klart 2020 med 1 200 platser i kongress.
KONSTEN ATT TÄNDA EN IDÉ Borås Kongress öppnar upp sinnet så att du och dina kollegor kan njuta, bli berörda, överraskade och underhållna. Vi har alltid den modernaste tekniken på plats, ett vältrimmat kök som serverar gastronomiska upplevelser och personliga mötesrum som sätter fart på tankarna. Vi vill bjuda på en inspirerande kraftöverföring till våra gäster så alla kan tända gnistan för lysande idéer.

PLATS FÖR NYA TANKAR boraskongress.se

boras.com/kongressINGREDIENSER FÖR ETT LY C K AT M Ö T E MÖTESUTRYMMEN SOM UTFORMAS MED DELTAGAREN I FOKUS, MENYER SOM TILLFREDSTÄLLER ALLA SMAKER, EXTRAORDINÄRA MÖTESUPPLEVELSER OCH SPECIALISTER SOM ÄR LIKA ENGAGERADE SOM DU ÄR. ALLA DE RÄTTA INGREDIENSERNA FÖR ETT LYCKAT MÖTE!

FEEL THE DIFFERENCE

radissonblu.com/sv


No. 73

C HE F R E D A K T ÖR OC H A N S VA R IG U T GI VA R E Atti Soenarso

atti.soenarso@meetingsinternational.com P UBL IS HE R Roger Kellerman

Dec 2018/Jan 2019 K alibrera kompassen

roger.kellerman@meetingsinternational.com

10 INTRO

När förutsättningarna ändras Atti Soenarso om digitaliseringens betydelse för utveckling.

12

GL OB A L S A L E S DIR EC T OR Graham Jones

graham.jones@meetingsinternational.com T E X T Tomas Dalström,

Hållbara möten vital del av Göteborgs nya strategi Annika Hallman: Möten betyder så mycket mer än bara hotellnätter.

F O T O Sara Appelgren

Business Events har starkt stöd politiskt.

(inklusive omslagsfoto),

Magnus Malmberg, Marie Ullnert

22 R ADAR

Wales tar plats på möteskartan

Hans Gordon, Roger Kellerman, Robin Sharma, Atti Soenarso

STR ATEGISK UT VECKLING

DE S IGN KellermanDesign.com R E D A K T IONE L L A GL Ä D JE S P R ID A R E Bimo

+ hans musik +

Moderskeppet + Piqd + Boy Pablo + 2019

24 PSYKOLOGISK A MÖTEN

För troende

Hans Gordon om förtroendepredikanter och tilltrons utsiktsplats. 32 DEN DIGITAL A GÄSTRESAN

Henrietta Oliphant Lodin:

P R E NUME R AT ION Prenumera

via www.meetingsinternational.se

eller prenumeration@meetingsinternational.se KON TA K T Meetings

info@meetingsinternational.se

Om att distribuera hotellrum via blockchain. 40 SHARMA

International Publishing

Box 224, 271 25 Ystad ­w ww.meetingsinternational.se

T R YCK Trydells, Laholm

[miljöcertifierade enligt, ISO 14001]

Amazing Books to Read (The List)

PA P P E R Arctic

Robin Sharma: A phenomenal library is richer than financial prosperity.

FSC märkt papper Cert No SGS-COC-1693

48 HJÄRNKOLL

Virtual Reality Katarina Gospic om att jobba med VR business to business.

58 KELLERMAN

Visst är Göteborg på väg mot världsrekord Roger Kellerman om internationellt uppmärksammad svensk hållbarhet.

8 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

Paper Munken Lynx 240g/100g

IS S N 1651‑9663

 Facebook @MeetingsIntSe  LinkedIn @Meetings International  Instagram @meetingsinternational

Meetings International Publishing använder miljöcertifierat tryck, papper och distribution.


#playadelasteningeviksol #allinclusive#aftersunmöte #svensktkaffepåkonferensen På Steningevik värnar vi om att ta andan ur våra gäster. Det är därför det kan låta så här när du sprider upplevelsen vidare. Vi ger dig en konferens och service som inte bara utmärker sig på plats utan även imponerar på andra. Välkommen till en stund du inte kan låta bli att dela. Du hittar oss 8 minuter från Arlanda intill Mälaren, solnedgången och på #steningevik.


INTRO

När förutsättningarna ÄNDRAS Strax före årsskiftet kom beskedet att Nederländska Kongress och Turistbyrån stänger sitt kontor i Stockholm, och lämnar därmed hela Skandinavien. Det är en utveckling som vi ser på allt fler marknader världen över. Digitaliseringen tvingar länder och destinationer att byta strategi. Det har även vi som facktidning gjort sedan vi startade Meetings International för sexton år sedan eftersom det blir allt svårare att finansiera tidningen med enbart annonser. Du som har följt debatten om medier under några år vet att det mesta som har skrivits och sagts om tidningars framtid har gått i moll. Trots det gör vi nu nummer 73 av svenska Meetings, det är ju knappast så att nyheterna minskar i antal eller att det inte längre finns några intressanta personer att intervjua. Det är snarare tvärtom, de blir fler. Likadant är det med våra sajter och nyhetsbrev. Flödet av nyheter ökar konstant. Förutom de 73 numren på svenska så firade vi tioårsjubileum för den globala utgåvan av Meetings förra året. Vi höll kalaset under IBTM World i Barcelona i december, det var också där vi lanserade det allra första numret år 2008. Fram till idag har vi gjort ytterligare 22 upplagor och vi har globala, återkommande annonsörer från 43 länder runt om i världen. Under de här 16 åren har vi totalt gjort över 150 magasin.

Att satsningen på vår internationella tidning har varit lyckad har lagt grunden till två andra produkter. Den ena är Meetings International Business Intelligence Report som kommer en gång per år. Den andra är specialutgåvor av Meetings International Business Intelligence Report som helt fokuserar på en destination eller ett land. Innehåll som fördjupar och ger nya insikter om världen har visat sig vara ett framgångsrecept för oss. Förutom den ordinarie rapporten har vi hittills gjort två djupgående utgåvor om utvecklingen i Dubai, och jobbar nu med en tredje sådan för emiratet. Vi har även gjort en rapport om Vilnius, och arbetet pågår med att producera ytterligare tre Meetings International BIR som fördjupar sig i olika slags mötens betydelse för Holland, Färöarna och Australien. De lanseras under våren. Om spelplanen har förändrats för tidningar så är det likadant för de stora mässorna, där IBTM World i Barcelona är ett tydligt exempel. Vi ser att det blir allt svårare för mässarrangören att få köpare att komma som Hosted Buyers, och arrangören har förlorat tusentals av just de besökarna sen mässan öppnade för drygt tio år sedan. Även destinationer och stora hotellkedjor uteblir eller drar ner på utställningsytan. Ett exempel är London Convention Bureau som under lång tid har haft en stor monter

med många partners och ett omfattande program för professionella köpare. London valde att inte ställa ut alls i Barcelona. När det gäller mindre, mer regionala mässor i Europa finns det aktörer som försöker ta marknadsandelar. The Meetings Show i London har etablerat sig, men har svårt att nå svenska köpare eftersom mässan genomförs runt midsommar. Kroatien vill ha en egen liten mässa, och hoppas på vår hjälp. Convene i Vilnius, Litauen, har funnits i många år och har sin publik, liksom Conventa i Ljubljana, Slovenien. De profilerar sig och blir allt bättre när det gäller utbud och genomförande. Lite otippat är det att vi idag har fler annonsörer från Sydkorea än från Sverige. Sydkoreanerna uppskattar vår ambition att bland annat försöka skapa bättre journalistik för att fördjupa och sprida nya insikter om vad som händer globalt i mötes- och eventindustrin. Och att vi gör det utifrån köparens perspektiv och inte leverantörens. Efterfrågan på reportage och annat redaktionellt material finns trots allt kvar. Och pappers-Meetings lever parallellt med nyare distributionsformer. Men varje tidning har sin speciella situation. Så behöver vi utveckla nya affärsmodeller gör vi det.

Svensk-indonesiska Atti Soenarso har arbetat som journalist i över 30 år. Hon har bland annat jobbat för Skandinaviens största dagstidning, var TV4s första reseredaktör, har skrivit för många resemagasin och haft flera internationella uppdragsgivare. Hon har rest i stora delar av världen och skrivit om destinationer, människor och möten. foto

10 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

Magnus Malmberg


Konferensakrobat *

* Du märker det på stolen i mötes­ lokalen, temperaturen i ditt rum eller kanske på hallonen i mar­ meladen. Saker som i sin litenhet är svåra att sätta fingret på, men som gör hela skillnaden för din konferens. Nova Park erbjuder hemtrevliga hotellrum, små och stora mötesrum samt en Water Lounge att landa i efter dagen, bara 12 minuter från Arlanda. Och medarbetare som gör din vistelse lite mer speciell. Välkommen.


foto

Sara Appelgren

RUNNING HEADER

12 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

A


A

RUNNING HEADER

HALLMAN

TEXT

Atti Soenarso FOTO

Sara Appelgren Marie Ullnert

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 13


RUNNING HEADER

14 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


STRATEGISK UTVECKLING

Kampen om att attrahera stora, prestigefulla internationella möten ökar. Mötesorganisationer frågar efter ny digital teknik och ett närmare samarbete med mötesdestinationerna, och bidrar därmed till att driva innovation och förnyelse.

foto

Sara Appelgren

Göteborgs nya mötesstrategi innebär en kraftsamling för att möta den ökande nationella och internationella konkurrensen. Målet är att staden år 2030 ska vara en globalt ledande destination för hållbara möten. Strategin beskriver hur Göteborgs stad aktivt ska värva stora möten som för samman akademi och näringsliv i regionen med forskning och utveckling på hög nationell och internationell nivå. ”Vi ska marknadsföra och sälja in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella kongresser, politiska möten och större företagsmöten”, säger Annika Hallman, chef för Göteborg Convention Bureau som arbetar med möten inom Göteborg & Co. Från stadens sida ser man en stor potential i att utveckla

mötesindustrin. Möten gör Göteborg bättre. Därför gav politikerna i kommunfullmäktige i uppdrag till Göteborg & Co att under 2018 utveckla en mötesstrategi för framtiden. Den ska beskriva hur staden kan arbeta tillsammans med näringsliv och akademi så att Göteborg kan vara värd för fler strategiska möten. För näringsliv och arrangörer är det viktigt att samarbeta med en neutral partner som representerar destinationen. Det är Göteborg & Co, inklusive Göteborg Convention Bureau, som tillsammans med många beslutsfattare och intressenter från staden, akademin och näringslivet, har utarbetat planen för att förbättra förutsättningarna för lokal forskning, entreprenörskap och hållbar tillväxt. ”Från storföretagen är intresset stort för att vara med och värva och 2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 15


STRATEGISK UTVECKLING

”Allt fler destinationer inser vikten av möten för att utveckla städer och länder”

Sara Appelgren

16 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

tid. Till år 2035 beräknas staden att växa med nästan en tredjedel, och ge utrymme för att invånarna blir 30 procent fler. Här bidrar mötesindustrin till ett nationellt och internationellt samarbete genom att sammanföra akademi och näringsliv. ”Vi har visat de stora fördelarna med att möten betyder så mycket mer än bara hotellnätter”, säger Annika Hallman. Ett exempel: Inom det världsomspännande läkemedelsföretaget Astra Zeneca i Mölndal, som fokuserar på forskning kring inflammation och autoimmunitet, infektioner, vacciner och neurovetenskap, letar ledningen efter handplockade viktiga och specifika möten. Det stärker dem som ett världsledande forskningsföretag där de utvecklar sina ämnesområden, och kartlägger vilka möten de vill delta i. Och om möjligt, ta sådana möten till Göteborg. ”Det är bara ett exempel från ett privat företag. Tillsammans försöker vi att få dessa konferenser och kongresser till Göteborg, som därmed också lockar ledande forskare från hela världen att komma hit. Det gynnar Astra Zeneca så tydligt, men naturligtvis både akademin och staden i övrigt.”

foto

arrangera möten och kongresser. De ser det här som nödvändigt för att stärka konkurrenskraften, och att få hit och behålla rätt kompetens. Dessutom ökar det företagens synlighet och kontaktytor så de är väldigt engagerade”, säger Annika Hallman. Göteborg & Co ska i sin roll som stadens samarbetsplattform driva den strategiska processen framåt och upprätta kontakter med nödvändiga externa partners. På frågan vilka utmaningarna är för Göteborg Convention Bureau svarar Annika Hallman: ”Det är fortfarande en stor utmaning att sätta Göteborg på den internationella kartan. Det är ingen självklarhet att veta var Göteborg finns i världen. Dessutom hårdnar konkurrensen. Det finns allt fler nya destinationer med convention bureaus som blir mer och mer professionella, och det är allt fler destinationer som inser vikten av möten för att utveckla städer, regioner och länder. Det innebär att vi också måste fortsätta att utvecklas. Vi har inget Eiffeltorn, men det vi har istället är ett mycket viktigt samarbete mellan akademin, den privata sektorn och staden.” Göteborg står inför sin mest betydelsefulla utveckling i modern


RUNNING HEADER

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 17


RUNNING HEADER

18 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


STRATEGISK UTVECKLING

”Från storföretagen är intresset stort för att vara med och värva och arrangera möten och kongresser”

Planen är att Göteborg ska fortsätta att utvecklas genom att hitta nya sätt att erbjuda tjänster i ett starkt förhållande med mötes- och eventplanerare. Att förbättra nya innovativa mötesbegrepp i nära samarbete med organisationer och planerare stimulerar innovationshastigheten samt hjälper organisationer att lämna ett allt bättre arv till framtiden. För att förbättra mötesstrategin har den offentliga sektorn, akademin och näringslivet samarbetat. Arbetsprocessen har varit inkluderande, och det stora engagemanget har bidragit till att många olika perspektiv har tagits fram. Det skapar en stark grund och bättre förståelse för de initiativ som ska sättas igång. För att göra Göteborg till ett ännu bättre kunskapscentrum för möten finns det nu tre bärande mötesstrategier, vilka stödjer destinationens övergripande strategier. Värva möten med både volym och spets

foto

Marie Ullnert

Genom att fokusera på att vinna flera olika typer av möten skapas strategiska fördelar som gynnar såväl arbetsmarknaden och näringslivet som staden och dess invånare. Möten inom spetsområden ökar kompetensen lokalt och regionalt,

vilket skapar långsiktiga värden för samhället samtidigt som det bygger varumärket för staden. Stora möten med många delegater gör det möjligt för kunskapsutveckling på bred front, har betydande ekonomiska effekter och bidrar till att uppfylla destinationens kommersiella mål. Intensifiera samverkan med regionens näringsliv

Företag i regionen satsar stora resurser på forskning och utveckling, och behöver därför rekrytera medarbetare med spetskompetens. Internationella forskningskongresser på hemmaplan kan bli ett verktyg för att ta tillvara och profilera styrkeområden samt attrahera kompetens, talang och beslutsfattare. Öka stadens attraktionskraft

Göteborgs dragningskraft är en avgörande faktor för konkurrensen om såväl internationella möten som specialiserad arbetskraft. I strategin beskrivs tio initiativ för att göra staden bättre för möten:

1. Stärka Göteborgs innovationsförmåga genom att stimulera till möten mellan olika kunskapsområden.

2. Använda vetenskapliga kongresser som verktyg för fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen. 3. Öka ungas deltagande. 4. Locka till specifika möten som är strategiskt viktiga för näringslivet, akademin och staden. 5. Möten ska bidra till att rekrytera studenter. 6. Öka kännedomen om Göteborg internationellt. 7. Använda Göteborgs pågående utveckling när det gäller att marknadsföra staden som en mötesdestination. 8. Utarbeta en process för publika evenemang i samband med möten. 9. Använda drivkraften hos den yngre generationen. 10. Att genom möten göra Göteborg till en plats för globala samtal. I strategin definieras också sju av Göteborgs framgångsfaktorer:

1. Bra samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. 2. Hållbara, attraktiva och speciella upplevelser. 3. Världsledande forskning och engagerade mötesambassadörer. 4. Hög tillgänglighet och smidig infrastruktur.

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 19


STRATEGISK UTVECKLING

5. Rikt utbud av mötesanläggningar och hotell. 6. Ekonomiska incitament som exempelvis fri kollektivtrafik för delegater. 7. En neutral convention bureau som marknadsför hela mötesdestinationen. Det finns flera nya, stora hotellprojekt på dagordningen i Göteborg. Gothia

får en site inspection och organisatören fortfarande är osäker på att ha ett möte på ett relativt okänt resmål som Göteborg, jämfört med Paris eller Barcelona, kan vi visa att vi ibland har fler delegater än London, tack vare enkelheten i vår stad.” ”Vi har just tecknat kontrakt med två viktiga kongresser. De kommer tillbaka till Göteborg tack vare att vi hade fler deltagare än vad de kon-

”Vi har kunnat rekrytera världsledande forskare tack vare våra kongresser” Towers Hotel, som redan har 1 200 rum, expanderar med ytterligare ett torn, det fjärde, och får totalt 2 000 hotellrum. Globala organisationer som IAPCO, INCON och MCI har varit i Göteborg och blivit imponerande av affärsmodellen ”Allt under ett tak”. En annan betydelsefull framgångsfaktor är att arrangörer av internationella kongresser har insett att Göteborg ofta lyckas locka fler delegater än andra städer. ”Framgången med att få fler deltagare till våra kongresser och konferenser beror delvis på vårt samarbete inom regionen. Det är viktigt att använda detta för kunskaps- och kompetensutveckling för forskare. När vi har en ortopedisk kongress kan vi erbjuda nästan alla våra ortopeder i regionen att komma till kongressen. På så sätt skapar vi en vinn-vinn-situation för arrangören, regionen och staden”, säger Annika Hallman. ”Och tack vare enkel logistik och bra centrala möteslokaler maximerar vi antalet deltagare. Men det viktigaste handlar om kompetensutveckling och kompetensförsörjning. När vi 20 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

gresserna hade i London. Vi brukar säga att en välskött kongress är viktig för att få den att komma tillbaka, och för att rekrytera andra nationella och internationella möten. I juni återkommer till exempel The European Human Genetics Conference som var här redan år 2010.” Men dessförinnan är Göteborg värdstad för 12th Association World Congress & Expo som på många sätt även är en stor site inspection, eftersom deltagarna är representanter för föreningar och organisationer som alla arbetar med kongresser. Mötet i april förväntas locka omkring 400 delegater. En betydelsefull del i Göteborgs skräddarsydda mötesstrategi är hållbarhet, ett område där staden har en mycket stark internationell position. Två år i rad har Göteborg kommit på första plats i den internationella rankingen ICCA Global Destination Sustainability Index, GDS-Index. Där görs en bred jämförelse med en lång rad parametrar på hur en stad arbetar med hållbar utveckling. Målet med de prestigefyllda utmärkelserna är

att dela med sig av bästa praxis för att inspirera andra aktörer i den globala mötes- och eventindustrin. För tredje året i rad vann Göteborg Convention Bureau det finaste priset igen, The Leadership Award, och det var Annika Hallman som tog emot utmärkelsen och publikens jubel vid ICCAs kongress i Dubai i slutet av förra året. Utnämningen befäster att hållbarhet är en svensk paradgren, och att Göteborg är en pionjär inom området som har inspirerat många företag och organisationer runt om i världen att integrera hållbarhet i sina affärsmodeller. Målet för hållbarhetsarbetet har kommit långt i Göteborg, de har redan nått 94 procent och är på väg mot 100 procent. Sett ur ett internationellt perspektiv är 94 procent en uppseendeväckande siffra. Inte undra på att Göteborgs hållbara mötesstrategi har blivit en snackis och en förebild bland många convention bureaus och marknadsorganisationer som arbetar med destinationsmarknadsföring världen över. GDS-Index är en användbar partner för att stödja en destinations hållbarhetsresa. De här är involverade i processen av den nya strategin: Göteborg & Co, Business Region Gothenburg, Region Västra Götaland, Göteborgs Universitet, Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, RISE Forskningsinstitut i Sverige, Astra Zeneca, Essity, Dentsply Sirona, Cochlear, Mölnlycke Health Care, Volvokoncernen, Volvo och Svenska Mässan. Följande är också representerade i styrkommittén för Göteborg & Co: Convention Bureau: Göteborgs Stad, Handelsregionen Göteborg, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Chalmers, Svenska Mässan, Storhotellgruppen och Göteborgshotellen, Göteborg Restaurangförening, Swedavia/ Landvetter Airport, SJ och MCI Group.


Vidga dina vyer med en konferens i

Aula Medica

Aula för 1000 personer Aula för 200 personer Toppmodern teknik

Aula Medica Nobels väg 6, Solna Kontakt bokning-aulamedica@ki.se Telefon 08-524 822 00 www.ki.se/aulamedica

Flertal konferensrum för 8 till 65 personer Stora utställningsytor

Fina foajéer för mingel Restauranger och café i huset


RUNNING HEADER HJÄRNKOLL RADAR

I Wales finns det åtta universitet, 600 slott och ett Starbucks-kafé. Fyra av universiteten räknas enligt QS World Rankings till 500 av världens bästa. Det pågår mycket forskning, utveckling och innovation i Wales, som ligger i framkant inom bland annat teknik, energi, miljö och life science. Royal Welsh College of Music and Drama i Cardiff är med sin verksamhet en betydelsefull aktör för kreativa ämnen. När ICC Wales öppnar i juni får landet ett efterlängtat tillskott och en ny mötesplats med plats för 5 000 deltagare. Den nya kongressanläggningen, som har ett stort politiskt stöd, är strategiskt placerad i utkanterna av Newport, och beräknas 22 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

ICC Wales

bild

Scott Brownrigg

Wales tar plats PÅ MÖTESKARTAN att bli en värdefull ekonomisk katalysator för landet Wales. Anläggningen är privatfinansierad av Celtic Manor som i sin tur ägs av den framgångsrike entreprenören och multimiljonären Sir Terrence Matthews, vars ursprung är wales-kanadensiskt. ICC Wales har en 4 000 kvadratmeter pelarfri yta som går att dela in i sex sektioner. Här finns ett auditorium med en kapacitet för 1 500 personer, 15 mötesrum, ett atrium i glas samt en plaza utomhus på 2 500 kvadratmeter. Det är naturligt ljus i alla möteslokaler och även i det största rummet. Naturen finns utanför dörren. Landets regering ser att Wales kan få en konkurrensfördel genom innovation, och att lyfta fram enkla


RADAR

”Wales ligger i framkant inom teknik, energi, miljö och life science”

erbjudanden med mervärden som andra destinationer kan tycka vara svåra. Det här är ett nytt strategiskt tillvägagångssätt vilket fullt ut är anpassat till Wales starka sektorer och akademiska styrkor. En stor konkurrensfördel är att Wales är litet och har bra kommunikationer. Visit Wales är en del av den walesiska regeringens satsning som lanserades förra året. Målet är att öka landets andel av den globala mötesoch eventindustrin med en ny strategi för att maximera Wales styrkor som värd för Business Events. Samarbete är ett ledord i Wales och uttrycket ”vi arbetar tillsammans för att säkerställa framgång” hörs ofta. The Business Events Plan innebär bland annat att Heledd Williams nu är chef för Business Events för att samordna och leda arbetet. Hon blir ansvarig för en rad nya initiativ, varumärkesutveckling och samarbetet med industrins olika intressenter. Parallellt pågår även arbetet med att engagera ambassadörer från Wales olika nyckelsektorer. I strategin ingår dessutom att utveckla ett program för att delta i nationella och internationella mässor i Storbritannien, Europa och Nordamerika. Det tas också fram ett nationellt utbildningsprogram för de

partners som bidra till att genomföra Wales ambitioner att ta större marknadsandelar när det gäller att locka fler Business Events. Wales har genom åren varit framgångsrikt på att attrahera stora, internationella event som exempelvis Volvo Ocean Race, UEFA Champions League Final, Natos toppmöte, Womex – världens största mässa för folk- och världsmusik samt för Bio Wales, en av Storbritanniens ledande biovetenskapliga kongresser. För att inte tala om de prestigefulla, internationella golfturneringar som genomförts i landet. År 2010 genomfördes Ryder Cup vid Celtic Manor House, som fem år i rad har blivit framröstat som Storbritanniens bästa mötesanläggning. Visit Wales har ingått ett strategiskt partnerskap med Visit Britain, vilket bland annat betyder att Visit Wales medverkar vid stora internationella mässor som IBTM World och IMEX. Ett annat steg i strategin är att de ska delta i flera europeiska organisationers möten inom just Business Events. I Cardiff, där alla större arenor och hotell ligger inom 15 minuters promenad från varandra, ligger också Principality Stadium med 74 000 sittplatser samt en 10 000 kvadratmeter

stor bowlingarena. Men här ryms även 113 gästsviter, och sju lounger för gäster. Teater- och mötesanläggningen Cymru klarar upp till 5 000 delegater, och har en utställningsyta om 7 000 kvadratmeter. Världsberömda Vale Resort som är ett 1700-talsslott i södra Wales, har elva multifunktionella mötesrum, där det största rummet rymmer 700 deltagare. Här finns också 143 hotellrum och tio mötesrum. Några evenemang som har genomförts här är relaterade till varumärken som exempelvis Aston Martin, Red Bull och PGA-mästerskapen i golf. Wales är mindre omkring två timmar från de viktigaste städerna i Storbritannien, inklusive London, Birmingham, Manchester och Liverpool. Cardiff har en egen internationell flygplats med över 50 direktlinjer till flera stora europeiska städer.

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 23


DU ÄR HÄR RUNNING HEADER MÖTEN 24 | PSYKOLOGISKA

24 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


PSYKOLOGISKA MÖTEN

Hans Gordon, docent i pedagogik, leg psykolog, leg psykoterapeut med en omfattande erfarenhet av konsultverksamhet i den ideella och den offentliga sektorn samt i näringslivet. Tidigare universitetslektor. Driver tillsammans med sin hustru Gordon Consulting. foto Sara Appelgren

För troende OM FÖRTROENDEPREDIKANTER OCH TILLTRONS UTSIKTSPLATS Debatten om klimatet ter sig motsägelsefull. Det råder ingen tvekan om att vetenskapens budskap är bistert – men det faktum att så lite ändå görs förvirrar. De politiker som varnar mest för detta hot visar samtidigt en handlingsförlamning som rimmar illa med den högstämda retoriken. Vad ska man egentligen tro?”

bild © iStock.com/mstroz/Mark Strozier

Ur inledningskapitlet till Vårt klot så ömkligt litet av Ulf Danielsson Alla tillgängliga vetenskapliga data tyder på att vårt idag relativt kända universum tillkom för 13,8 miljarder år sedan. Alltså: vårt relativt kända universum. Människan har kommit långt i sina kosmologiska studier, men många gåtfullheter återstår att analysera och kartlägga. Det vi vet idag, eller snarare: det vi alla som tillhör den så kallade medvetna, eller visa människoarten, Homo Sapiens Sapiens (till skillnad från den utdöda underarten Homo Sapiens Idaltu), borde veta är att vår lilla planet i världsrymden, som idag rusar runt solen med en hastighet om dryga

100 000 kilometer i timmen, existerat i dryga fyra miljarder år. Mängder av partiklar, stoft, energivågor, stjärnor och planeter hade således positionerat sig i ofantliga galaxer innan vår planet bildades i just vår galax, den som namngivits Vintergatan. Första tillstymmelsen till liv på Jorden började sannolikt mycket tidigt, men det tog nog några hundra miljoner år innan livet fick riktigt fotfäste. Vår egen människoart, även kallad den moderna människan, uppkom för någonstans mellan 100 000 och 200 000 år sedan. Vi är således ett ungt släkte på Jorden, relativt sett. 2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 25


PSYKOLOGISKA MÖTEN

”Vi väljer inte alltid ledare utifrån genomtänkta rationellt grundade kriterier”

Men i vår heliga skrift, Bibeln, står det ju något helt annat. Eller är det något annat? ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: Varde ljus; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.” Och lite längre fram i skapelseberättelsen från Första Moseboken: ”Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från det verk han hade gjort.” Jo, det är något helt annat. Det är inte bara tidsbestämningen som gravt skiljer sig mellan den så här långt akademiskt förankrade vetenskapliga beskrivningen av planetens och livets tillkomst. Primärt handlar det om fysikalisk och biologisk evolutionsteori som kan ställas gentemot berättelsen om den utomjordiska högre makt (Gud) som är den store skaparen av all materia, både det oorganiska och det organiska. Det är således två helt skilda paradigm, det 26 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

vill säga två väsensskilda grundmönster för beskrivningar och tolkningar av det vi uppfattar som verkligheten. Dagens evolutionsteoretiskt baserade framställningar bygger på mängder av data, preciserade och systematiserade av fysiker, kemister, biologer, historiker, arkeologer, paleontologer med flera. Något motsvarande går inte att finna inom de religiösa förkunnarnas predikningar, dock med vissa undantag inom teologin samt inom den judiska läran, där man under århundraden samlat protokoll och skrifter vid högre skolor och universitet i Mellanöstern med syfte att närmare studera och uttolka de gammaltestamentliga texterna (benämns Talmud). Såvitt man tycker sig veta tillkom dessa texter under lång tid, med början cirka 900 år före Kristus, skrivna på hebreiska av minst 35 olika författare. 
Vi har väl alla både hört andra människor uttala sig om sina egna övertygelser om vad som är sant och inte sant, och vi har kanske själva funderat en hel del över den typen av frågor. Övertygelser i det här sammanhanget kan också betecknas som en stark tilltro som kan beskrivas som ett första steg till verklig kunskap. Men bara ett första steg: man står

som i dörröppningen till något som skönjs där borta, men har ännu inte gått riktigt in i kunskapsboningen. Vissa, och faktiskt ganska många, människor av idag vill dock inte göra skillnad mellan tilltro och kunskap. De tycker sig till exempel veta att det finns en skapare, detta ”eftersom det bara måste finnas någon som har lyckats forma vår planet med alla dessa innehåll på sätt som ju till största delarna är fantastiskt sköna och vackra”. Sådana människor brukar kallas kreationister (tilltron till en skapare, en kreatör). De nöjer sig således med att stå i dörröppningen och titta på avgränsade och begränsade vyer och så får det räcka med det. Andra gör dem visserligen sällskap där, men är mer öppna i sina sinnen och frågeställningar. De kan till exempel benämna sig som agnostiker och säger därmed att man ju inte kan veta med säkerhet någonting alls. De kan nöja sig med det och söker inte heller de mer aktivt efter mer säkra svar. Och så har vi de personer som ställer sig sekulärt på breda ben och hävdar att de faktiskt gått så långt in i kunskapens boningar som det hittills är möjligt. De hävdar att de vet eftersom de har studerat


this b e a ut y is a beast this b e a ut y E T T U N I K T E X E M PE L PÅ H A N T V E R KS S K I C K LiI GsH Ea T. O LY M P U S P E N - F. beast w w w.o l y m p u s . s e

EAT U Tn UiN KT AN Ks I ChKi L E T.mOpLY Pe Un S -PF.E N - F. qI U e EeXxEAMmPE p lLePÅ o fH C r TAVfEtRsKS m ASn p.I GOHly u sM p

w w w.o l y m p u s . s e


VILNIUS | LITHUANIA Baltic Sea Region Exhibition for Meetings, Events and Incentives

Fully hosted buyer programme 3000+ pre-scheduled appointments Top industry suppliers Strong focus on education and knowledge Unrivalled networking opportunities

www.convene.lt


PSYKOLOGISKA MÖTEN

”Det vi söker är inte i första hand den djupare kunskapen och insikten, utan vi tittar oss omkring efter någon lämplig ledargestalt som vi kan följa”

forskningsresultat och rapporter i mängder, och kanske även medverkat vid olika naturvetenskapliga experiment som ytterligare befäst det de menar är verklig kunskap, i vilket fall så här långt. Ytterst få av dessa människor betecknar sig som både religiöst troende och som vetenskapligt kunskapstänkande. Men, som nämnts, kräver det i så fall att man tänker utifrån två olika paradigm samtidigt; en ytterst svår, för att inte säga omöjlig, balanskonst. Platsen för tilltron och dess framväxt inom oss människor kan bäst beskrivas som en mental eller psykisk utsiktsplats. Den har egentligen inte något att göra med det observationstorn vi ofta använder oss av när vi närmar oss något som tycks förbryllande och ibland helt oförklarligt, och varifrån vi arbetar hårt för att bedöma, mäta, studera och utreda det vi står inför. För att säkerställa den rimligt objektiva studien vi utför nä vi befinner oss i observationstornet måste vi medvetet sträva efter att agera och tänka neutralt, utan förutfattade meningar. Att på det sättet göra oss blanka i våra kognitiva sinnen, allt ifrån den första observationen till den genomanalyserade ståndpunkten kräver både mod och

uthållighet. Det här är således forskarens kvalitetsmärke: ta inte något för givet förrän du noga och med stort tålamod arbetat dig fram via ibland stängda dörrar och höga trösklar och utan att förivra dig. Det är först då du kommer närmare den kunskap som innebär en högre grad av vetande. Det tycks mig som om många personer, kanske förskräckande många, inte kvalificerar sig dit. De stannar upp vid tilltron och tar sig inte vidare. De står kvar och nöjer sig med att tro, att det kanske kan vara si eller så. Hur kommer det sig? Det finns minst två förklaringar. Den första har jag redan nämnt. Det krävs ett ofta mödosamt och hårt arbete för att uthålligt leta sig in längs kunskapens många gånger långa och trånga korridorer. Bara för att ta ett exempel: Redan Aristoteles (384–322 f Kr), grekisk filosof och vetenskapsman, hade kommit fram till att Jorden var rund, men det skulle dröja till en bit in på 1600-talet innan italienaren Galileo Galilei (1564–1642), matematiker, lärare och astronom, lade fram bevis för att planeten vi bor på är ett klot. Det gick alltså århundraden innan detta faktum presenterades. Vilket dock, då, ändå motarbetades å det kraftigaste av den

katolska kyrkans påvliga överhöghet och det mediceiska furstehovet i Florens. Inkvisitionen dömde Galilei hårt. Han tvingades avsvärja sig sina läror, varpå han sattes i livslång husarrest. Det finns mängder med motsvarande exempel där vetenskapen kolliderat med etablissemangens behov av att uttrycka andra läror. Grävande journalister har ju till exempel visat hur det även i våra dagar spridits, och alltjämt sprids, desinformation om hur människan påverkar klimatet. Oljebolagen och dess företrädare fasar för politiska beslut som kraftigt skulle kunna decimera dessa bolags intäkter genom att man beslutar att fasa ut stora delar av det fossila bränslet. Alla kunskapssökande ansträngningar belönas alltså inte, och det kan finnas flera fallgropar längs vägen. Dessa erfarenheter sprids på olika sätt inom och mellan vetgiriga i olika länder, varvid relativt många stannar upp och uttrycker sig försiktigt: Det kan ju möjligen, men inte helt säkert, vara på ett visst sätt, det jag har kommit fram till är endast en hypotes och mer forskning behövs etcetera. Den andra förklaringen till uppstannandet i tilltrons marker ligger 2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 29


PSYKOLOGISKA MÖTEN

”Vi väljer någon som ger uttryck för ett socialt utåtriktat mod, som gillar att stå på scenen och som där visar förmåga att predika något som vi tycker är intressant och viktigt”

djupare hos oss människor. Vi tillhör flockdjuren. Vi går gärna i led. Det vi söker är inte i första hand den djupare kunskapen och insikten, utan vi tittar oss omkring efter någon lämplig ledargestalt som vi kan följa, detta oavsett om denne ledare präglas av djup kunskap och visdom eller ej. Vi väljer inte alltid ledare utifrån genomtänkta rationellt grundade kriterier, utan vi väljer någon som ger uttryck för ett socialt utåtriktat mod, som gillar att stå på scenen och som där visar förmåga att predika något som vi tycker är intressant och viktigt. Sådana personer kan på det sättet väcka vårt förtroende för dem och för det de har att säga. Vi kan kalla dem för förtroendepredikanter. När vi tyr oss till en sådan gör vi ofta det på motsvarande sätt som flockens djur brukar göra: automatiskt ansluter vi oss till en ofta rådande beroendekultur och vi gör oss beredda att bli de följare som ledaren behöver för att fortsätta sina uttrycksbehov. Då stannar vi också upp i tilltrons domäner, och då, om det anses lämpligt, ansluter vi oss till i princip vilken uppfattning som helst, oavsett dess innebörd och djupare konsekvenser. 30 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

Inom moderna nationer visas det här när folket ombeds lägga sin röst på något politiskt parti. Det torde vara ytterst få som innan valdagen i detalj tar del av de olika partiernas politiska program och utifrån dessa beslutar sig för hur de ska rösta. Däremot är det sannolikt att många, sannolikt en klar majoritet, noga studerar partiledarnas framtoningar och gestaltningar. Man röstar således mer på en person än på ett parti. Det här understryks dessutom av massmedias ständiga rapporteringar om respektive partiledares strategiska ageranden och tänkande samt hur partiledningarnas förtroendekapital landar hos medborgarna och hur detta kapital kan förändras och växla om någon av dessa ledare förändrar sig och sitt beteende under resans gång. Förtroende är således något som uppstår och växer fram, alternativt klingar av, i relationer människor emellan. Betydligt mer sällan i samspelet mellan en individ och en institution eller organisation (hela nationer inkluderade). Den som strävar efter att åtnjuta förtroende gör också klokt i att tänka att man kan nå

sitt mål genom att avdela begreppet förtroende till För troende. För det är tilltrons utsiktsplats de många vill åt. Den plats där det mesta alltjämt tycks möjligt och där ingenting är definitivt spikat och därmed bestämt.


INTERMISSION

You Are Not Safe “I, ‌ Ryan Ray, released the MacMillan Utility source code. I acted alone. No one helped me, and no one told me to do it. I did this because “security” is a myth. Contrary to what you might have heard, my friends, you are NOT safe. Safety is a story. It's something we teach our children so they can sleep at night, but we know it's not real. Beware, baffled humans. Beware of false prophets who will sell you a fake future, of bad teachers, corrupt leaders and dirty corporations. Beware of cops and robbers … the kind that rob your dreams. But most of all, beware of each other, because everything's about to change. The world is going to crack wide open. There's something on the horizon. A massive connectivity. The barriers between us will disappear, and we're not ready. We'll hurt each other in new ways. We'll sell and be sold. We'll expose our most tender selves, only to be mocked and destroyed. We'll be so vulnerable, and we'll pay the price. We won't be able to pretend that we can protect ourselves anymore.

image

© iStock.com/mattjeacock, © iStock.com/royyimzy

It's a huge danger, a gigantic risk, but it's worth it. If only we can learn to take care of each other. Then this awesome, destructive new connection won't isolate us. It won't leave us in the end so … totally alone.” Ryan Ray's note, Halt and Catch Fire s03e08 You Are not Safe

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 31


RUNNING HEADER

32 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


H

RUNNING HEADER

OL I PH A N T L ODI N

TEXT

Tomas Dalström FOTO

Sara Appelgren

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 33


RUNNING DEN DIGITALA HEADER GÄSTRESAN

34 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


DEN DIGITALA GÄSTRESAN

Vi träffar Henrietta Oliphant Lodin på ett hotell i Stockholms city, det ingår i Nordic Choice Hotels. Hon har arbetat i koncernen till och från sedan år 2003. Först som växeltelefonist, receptionist och med bokning. Sedan med revenue management och prissättning av hotellrum på huvudkontoret. År 2005 reste hon till Florida för att gå en utbildning i grafisk design och för några år sedan gick hon en utbildning i programutveckling. ”Jag kom tillbaka för att jag inte ville lämna företaget, men hitta något annat där jag kunde utvecklas. Efter ett år som service manager, kontaktperson mellan oss och våra IT-leverantörer, dök den här tjänsten upp.” Henrietta Oliphant Lodin anställdes som innovation engineer på Future Business, eBerrys innovationsavdelning. Hon berättar att historien om hur företaget utvecklats har blivit klassisk. Lisa Farrar, som anställdes år 2016 som digital chef för Nordic Choice Hotels och som vd för hotellkoncernens nya digitala dotterbolag eBerry, ville utveckla en

ny digital plattform. I ett möte med Petter Stordalen, koncernens ägare och ordförande, frågade hon om han kunde investera 100 miljoner kronor i projektet. Han svarade: ”Vad kan du göra om du får det dubbla?” ”Petter Stordalen ansåg att vi behövde fokusera mer på den digitala gästresan, och eBerrys uppdrag är att skapa världens bästa digitala gästresa, säger Henrietta Oliphant Lodin.” Hittills har de satsat på utveckling av appen. Med den kan gästerna checka in och ut. Låsa upp dörren och betala. De finns även en chatt-funktion där gästerna kan kommunicera direkt med receptionen. ”Vi har gjort det smidigare, men har fortfarande kvar våra receptionsdiskar och du kan öppna dörren som vanligt om du föredrar det. ”Att jag har fått just den här tjänsten är nog en kombination av att jag har min erfarenhet från 2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 35


DEN DIGITALA GÄSTRESAN

”Vi är de första som ska distribuera hotellrum via blockchain”

hotellbranschen och den tekniska förståelsen. Dialogen blir enklare. Med min hotellerfarenhet kan jag också bidra med förståelse för vad personalen behöver och på vilket sätt det kan vara bra för dem.” Den avdelning Henrietta Oliphant Lodin arbetar för, Future Business, består av tre personer. De har lite olika expertisområden och fokuserar på nya teknologier, nya affärsmodeller och att hitta nya samarbetspartners. Hennes chef är med i eBerrys ledningsgrupp. ”Vi utvecklar prototyper och gör tester på hotell. Vi går inte in och integrerar ett system, syftet är att våra gäster och personal ska få känna och klämma på tekniken. Om det fungerar som tänkt och de tycker att det är bra, tar andra inom organisationen över och ser till att det blir gjort i si eller så många exemplar och rullas ut. Vår roll är att se framåt och testa.” Future Business huvudfokus är på framtiden och Henrietta Oliphant Lodin konstaterar att gästernas förväntningar är stora med tanke på allt som händer. Hon säger att hotellbranschen, som den har varit, snart är historia. ”Vi är de första som ska distribuera hotellrum via blockchain. Stora bokningssajter online, som 36 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

Booking.com och Expedia, tar ganska stora provisioner för att vi ska kunna distribuera våra hotellrum. När vi börjar distribuera via blockchain kan vi delvis gå förbi dem, och i princip kan vem som helst koppla på sig och sälja rum. Vi håller på för fullt och det är inte så långt kvar.” ”Vi håller hela tiden koll på vilken teknik som kommer, och om något skulle kunna lira på våra hotell ska vi kunna testa det. Vi undersöker också vad det finns för nya sätt att tjäna pengar. Vi kan inte bara tänka att vi har hotellrum och att gästerna ska bo där. Det kommer inte att vara tillräckligt i framtiden. Tänk om du skulle bo i ett hotellrum och tycker att sängen är väldigt skön eller att lampan är snygg, och att vi har tagit fram en app där du kan beställa varan och få den hemlevererad. Vi skulle bli som en återförsäljare.” ”Vi fokuserar på allt om framtiden. Med AI kommer många av processerna vi gör idag att vara automatiserade, men det gäller att inte tappa bort den mänskliga kontakten. Det är en balans.” Innovationsavdelningen har också utvecklat en breakfast list, det är en automatiserad gästlista för frukostpersonalen. Tidigare hade de utskrifter på gästlistorna och pennor med

olika färger som de använde för att till exempel markera att en gäst i ett dubbelrum har ätit, men inte den andra. ”Det blev rörigt, men nu har personalen en padda. Dessutom finns det en skärm i köket som visar att så här många är incheckade och så här många har kommit hittills, vilket gör det lättare för dem att planera. Framför allt för våra stora hotell gör detta en enorm skillnad.” Henrietta Oliphant Lodin berättar att om de testar något och upptäcker att det inte tillför något värde för gästerna eller personalen, så lägger de den funktionen åt sidan. ”Ibland är inte tiden mogen och man kan inte utnyttja tekniken till fullo. Vi hade till exempel ett test med Amazons röstassistent Alexa. Vi var först i världen med att ha en chattbot på våra hotellrum. Istället för att läsa texten i foldern som finns på rummet kunde du som gäst få informationen uppläst. Tanken var att du skulle fråga vilken tid man kunde äta frukost, var hittar jag gymmet, den typen av frågor. Du kunde även beställa taxi och väckning. Lyssna på väderrapporten och musik. Och lite till.” ”En utmaning var att tekniken inte var anpassad för en företagslösning. Vi hade varit tvungna att ha separata konton för varje rum. En annan


RUNNING HEADER

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 37


RUNNING HEADER

38 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


DEN DIGITALA GÄSTRESAN

”Vi behövde fokusera mer på den digitala gästresan”

utmaning var att det inte är så vanligt att folk pratar med en röstassistent här ännu, det är vanligare i USA. Och så finns det inte språkstöd eftersom alla inte är bekväma med att tala engelska. Teknikföretagen hänger inte alltid med, så det kan vara svårt att genomföra det vi tycker är intressant. Men vi såg potentialen i hur mycket vi skulle kunna göra.” Inspiration hämtar Henrietta Oliphant Lodin och hennes kollegor från omvärldsrapporter, kongresser, forum och nätverk. Men också från kollegor och genom att på titta vad andra branscher gör. En annan viktig inspirationskälla är alla startup-företag. ”Vi kan bli kontaktade av dem för att de ser att Nordic Choice Hotels är innovativa och vill att vi ska vara med på något sätt.” Många idéer kommer också från personalen vilka arbetar på 200 hotell i Skandinavien och Baltikum. Medarbetarna testar ett idéinsamlingsverktyg på ett par hotell just nu. Där kan de också lägga upp en problemställning som de behöver tips och idéer kring. 14 000 medarbetare som har kontakt med gästerna dagligen är en viktig resurs. ”Vi har fått fullt förtroende att göra det vi tror är bäst. Det är bara att

köra. Vi jobbar i en koncern där ägaren, Petter Stordalen, är en rebellisk supervisionär. Det genomsyrar hela koncernen. Det var några kollegor på en annan avdelning som tog initiativet att testa en ny betaversion av ett nytt system från Google. De frågade ingen om lov, utan såg möjligheten. Nu är vi ett av tio företag i världen som får testa det. Mina kollegor kände att det här kan vara något så vi testar. Och det är okej.” Just nu arbetar ett stort utvecklingsteam på eBerry intensivt med en integrationsplattform. Teamet bygger den från grunden, och när plattformen är färdig blir det betydligt enklare att lägga till nya tjänster. Men det blir även lättare att ta bort tjänster utan att påverka det som finns runt omkring. ”Vi kan snabbt koppla på nya innovationer. Man vet vi ju inte vad som kan dyka upp i framtiden.” I september fick Henrietta Oliphant Lodin en delvis ny tjänst som Business Developer. Nu är hennes fokus när det gäller affärsmodeller även att jobba med företagsbostäder. ”I slutet av förra året blev Petter Stordalens nystartade bolag Strawberry living majoritetsägare i Företagsbostäder. Målgruppen är bland annat bolag som har konsulter här på

tillfälliga uppdrag och som behöver någonstans att bo under längre perioder. Vi har ungefär 2 000 lägenheter i Sverige och tanken är att utveckla det. Min roll är att etablera den digitala gästresan för våra lägenhetsgäster och att hitta synergier mellan lägenheterna och hotellbranschen, och hur vi kan utveckla det samarbetet. Det finns hur många möjligheter som helst.”

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 39


SHARMA

In a survey of 22,000 business people ranking top leadership gurus, Robin Sharma was #2, with Jack Welch. Sharma's books have sold millions of copies in over 60 countries. His new book is “The Leader Who Had No Title: A Modern Fable on Real Success in Business and in Life” (Simon & Schuster). Robin Sharma founded the Titan Academy and his blog is at robinsharma.com. photo

Sara Appelgren

Amazing books to read (THE LIST) What a dazzlingly exciting period on the timeline of our beloved world. We can create, optimize, influence and inspire like never before. The average person has a better life now than royalty did, just a century ago. One of the most lavish rewards of the modern era is our digital access to valuable information (and yes, there's a mass of trivial distraction trying to hook us out there too). We can click a link or two and mine the minds of the planet's pundits, society's saviors and history's heroes. How exciting. And yet, I still love holding a real book … it's one of my favorite things in life … (A phenomenal library is richer than financial prosperity, I'd say.) My heart rises staring at the cover after a new book has arrived, opening the first pages, being transported into another universe, tailor-made by the author, delighting in the feel of the pages as well as the smell of the paper. Anyway, over the past few days, I've been going through some of the books in my library that have made an immense impact on me. Some are classics and some are new releases. I 40 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

just felt I should share the titles with you. Note One of the best practices of

the most thoughtful, successful, sophisticated and graceful people I've mentored (and met) is this: they read everything they can get their hands on. So, with a ton of goodwill toward your highest greatness, here you go: On Writing: A Memoir of The Craft

Stephen King What a valuable book for any creative person. And, no matter if you're a banker, bookkeeper or a baker – you are paid to create. King, a great master of thrilling novels, walks you through his personal story, how he overcame difficulty and his private tactics to get his work done. The War of Art: Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles

Steven Pressfield Another splendid book. Pressfield is deeply insightful on how we humans sabotage our brilliance and waste our magnificence. In punchy short


SHARMA

chapters, he'll fuel your fire to release magic into the world. And accomplish radiant work.

ambition and some information to encourage you on your mission, read this one.

Atlas Shrugged

Ali: A Life

Ayn Rand A total classic. I first read this book years ago on a pristine beach in the Dominican Republic. Loved it ever

Jonathan Eig Another biography about a legend. Ali was special. I actually met him when I was 15 years old, in Los Angeles. I

“A phenomenal library is richer than financial prosperity” since. It's not for anyone who feels entitled to success. And resistant to the idea of personal responsibility. The Bonfire of The Vanities

Tom Wolfe Read this one when I was in law school, to ease my mind after arduous days of studying. I still remember some of Wolfe's absolute genius lines. Ingeniously handcrafted and a pure gift to read. Mandela's Way: Lessons On Life, Love and Courage

Richard Stengel Oh, how I've learned from – and been influenced by – this book about my hero that I purchased on one of my frequent visits to the great nation of South Africa. Stengel knew Nelson Mandela well. This biography is packed with observations that you won't find anywhere else. A treasure. Michael Jordan: The Life

Roland Lazenby A fascinating romp through the life of the alpha athlete who became a legend (and a billionaire). If you're in need of some fire to fuel your

was there on a family trip. He drove by – on Christmas Day – in a chestnut brown Rolls Royce. My mother waived. He stopped. We took pictures. A genuine gentleman. And proof that the one who is strongest is generally the humblest. The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want

ever so valuable for anyone seriously into being unusually successful while also entering into the magic of life. (My new book The 5 AM Club is a lot about this symmetry, of winning in the world yet inhabiting an alternate orbit full of awe, wonder and matchless joy. The book is now done and has been submitted to my publisher. I've given it all I have to give. I sweat every line for four years. Where it goes from here is up to the angels and gods of creativity, fate and destiny.) Becoming Human

Jean Vanier This is the one book I brought with me on a big mountain ski trip to Leysin, Switzerland a few years ago. I'd ski dangerously hard all day and then, in the evenings in front of a fire and some epic raclette, I'd consume this little text – wise line by wise line. If you're interested in elevating your service to the world, please give your most luminous self a beautiful present. And read this book. It reshaped me.

Sonja Lyubomirsky Fantastic book on positive psychology. Intelligently researched and overflowing with game-changing insights on how to calibrate your mindset for maximum performance. And produce a joyful existence. The Essential Rumi

Coleman Barks Pure poetry. When I'm in a soulful mood, this book is one of my favorites (along with The Prophet by Kahlil Gibran). The Wisdom of Florence Scovel Shinn

Florence Scovel Shinn Very metaphysical. Profoundly wise. You'll have to tighten up your spiritual game to get the most out of this gem. It's gloriously insightful and

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 41


Förberedelserna inför Sveriges medverkan i världsutställningen Expo 2020 i Dubai pågår för fullt. Även om mycket återstår går finansieringen från näringslivet allt bättre och ytterligare tre personer har anställts till sekretariatet för det svenska expot. De ska med sina olika kompetenser bidra till genomförandet. Expo 2020 Dubai blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet. Tillsammans med näringslivet satsar regeringen 165 miljoner kronor. Temat för Expo 2020 är Connecting Minds – Creating the Future. Utställningen har tre områden: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Sveriges paviljong blir placerad i området för hållbarhet. Sedan augusti har det pågått en tävling där fyra arkitektfirmor tävlat om att få bygga den svenska paviljongen i området Sustainability. Det vinnande tävlingsförslaget presenterades i början av december. Personen som ska hålla i alla trådar med byggnationen blir byggprojektledare Staffan Schartner. ”Eftersom byggande och byggnader tillsammans är den 42 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

samhällssektor som står för störst klimatpåverkan vill jag så snabbt som möjligt vända den negativa klimatutvecklingen. Under expot i Dubai ska vi visa hur vi tillsammans kan utveckla en rättvisare värld”, säger han. Under tiden som världsutställningen pågår, mellan den 20 oktober 2020 och den 10 april 2021, ska många event arrangeras i den svenska paviljongen. Det är exempelvis utställningar, olika slags möten, kulturaktiviteter och artistframträdanden. Omkring 25 miljoner personer förväntas besöka expot, och den svenska paviljongen uppskattas få en miljon besökare. Den person som fått uppdraget att knyta ihop säcken med alla programaktiviteter är Mattias Hansson. Hans två senaste uppdrag är dels som grundande vd av ABBA The Museum, dels som ansvarig för det digitala innovationshuset Epicenter. ”Jag är redo att anta den spännande utmaningen som ansvarig för innehållet i Sveriges paviljong. Jag ska använda mitt breda kontaktnät för att visa upp ett utbud som gör det mångfacetterade och innovativa

Sverige rättvisa på världsscenen”, säger Mattias Hansson. Jessica Bjurström är marknadsansvarig för hela projektet. Hon har 20 års erfarenhet av kommunikation, ledarskap, försäljning och innovation. Hon har bland annat arbetat på kommunikationsbyråer och mediehus som TV4 och Schibsted, där hon har lanserat flera tekniska plattformar som exempelvis webb-tv. Under arbetet med världsutställningen är hon tjänstledig från jobbet som vd för Sveriges Kommunikationsbyråer. Generalkommissarie Anders Lönnberg är nöjd med projektets framskridande. I juni förra året, när en stor del av näringslivets finansiering var säkrad, kunde han underteckna kontraktet som bekräftar Sveriges medverkan. ”Nu fortsätter arbetet med att engagera fler partners och sponsorer, regioner samt myndigheter och organisationer som också är viktiga för det svenska deltagandet”, säger Anders Lönnberg.

bild

Sverige tar skogen TILL EXPO 2020 I DUBAI

Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

RUNNING HEADER RADARRUNNING HEADER

44 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


RADAR

Sociala medier LEDER UTFORMNINGEN AV EVENT På den internationella mötesindustrins agenda förra året var det några områden som fick mer uppmärksamhet än andra: kvinnors ledarskap, mentalt välbefinnande, robotar och upplevelsebaserade aktiviteter. I år förväntar sig den globala mässarrangören IMEX Group att de inriktningarna fortsätter att utvecklas, men vilka andra strömningar ser koncernen? Enligt Carina Bauer, vd för IMEX Group, ser de en tydlig gemensam nämnare: Hur man utnyttjar sina tillgångar. Det inkluderar allt från data till mänsklig eller artificiell talang, till hållbara material och omsorg om jordens resurser. ”Trycket på eventarrangörer, strateger och mötesplanerare världen över är större än någonsin när det gäller att presentera idéer och aktiviteter som skapar ett ’wow’ hos deltagarna”, säger hon och ger ett exempel. Avdelningen Live Zone på IMEX Frankfurt uppmanade mässarrangörens samarbetspartner C2 International och ett dussintals utställare, att överväga hur de skulle kunna ge mässdeltagarna en upplevelse utöver den förväntade. Utställarna ombads att skapa en wow-händelse för besökarna. Inte helt oväntat tyckte några utställare att det var en rolig utmaning, medan flera av dem tvekade. Carina Bauer konstaterar att det är som det är. För många personer kommer förmågan att vara kreativ naturligt medan andra blir osäkra, för dem innebär kreativitet en känsla av

obehag eftersom de bland annat får prestationsångest. ”Kreativiteten är ändå här för att stanna, och den ökade efterfrågan på just kreativitet innebär en ny utmaning, och det är konsten att skapa glädje. Det finns ett behov av att fortsätta med nya sätt att försöka tänka på hur man skapar ’wow’.” ”När evenemangen blir mer varierande och experimenterande driver det eventindustrin att bli ännu mer kreativ. Kanske får vi se fler sensationella utvecklingsvägar och nya, innovativa sätt att genomföra evenemang som imponerar på deltagarna och skapar mervärde.” Carina Bauer berättar vidare att i många år, och vid evenemang som exempelvis IMEX Policy Forum, har intressenterna inom mötesindustrin arbetat för att övertyga nationella regeringar och regionala beslutsfattare att investera i och stödja mötesindustrin. ”Det är en stor, och alltmer betydelsefull sektor som direkt och indirekt skapar stora ekonomiska tillskott till sina destinationer. Hittills har mötesindustrin saknat starka, övertygande finansiella data för att kvantifiera industrin, och därmed sätta mötesindustrins kraft i ett perspektiv.” Ett internationellt uttryck som används parallellt med uttrycket mötesindustrin är Business Events som inkluderar kongresser, konferenser, företagsevent och incentiveresor. År 2017 genererade Business

Events över tusen miljarder amerikanska dollar i omsättning i hela världen enligt studien Events Industry Council's, EIC, Global Economic Siginificance of Business Events som publicerades i november förra året. ”Det rankar Business Eventssektorn på samma nivå som konsumentelektronik när vi talar om ekonomi och omfattning. De här forskningsresultaten visar att mötesoch eventindustrin är en kraftfull och ovärderlig tillgång. Under 2019 måste vår sektor visa hela vår globala styrka. Och inte minst måste det göras även utanför vårt eget område där vi har inflytande.” Enligt Carina Bauer beskrivs studien som resultatet av att de flesta av mötesindustrins organisationer i världen äntligen samarbetar om ett gemensamt och angeläget projekt. ”Studien var ett av många nya förslag som presenterades under IMEX America senast där föreningar, organisationer, länder, städer, hotellgrupper och teknikföretag samarbetade och bildade nya partnerskap.” Den tyska festivalen Impact Festival in Munich är ett annat evenemang som i höstas samlade många entreprenörer och flera stora internationella företag inom mötes- och eventindustrin. De träffades för att diskutera nya idéer för utveckling, och samarbeten var det viktigaste ämnet. ”De samarbeten man talade om var att bygga broar mellan generationer, könen, mellan industrier och 2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 45


RADAR

inom företag, akademi och politik”, säger Carina Bauer. I en rapport från Ernst & Young – Is Collaboration the New Innovation? – avslöjas varför många företag tycker att samverkan är lika viktigt, eller rent av viktigare än konkurrens. I en värld av exempelvis digitala störningar inser företagsledare allt oftare att de måste samarbeta för att säkra de kunslaper, tillgångar och stöd

kollektivtrafiken. Det är det senaste inom en rad innovationer inom transportsektorn. På exempelvis London Heathrow Airport och Hongkongs flygplats används den tekniken dagligen vid säkerhetskontrollen för att minska kötiden. ”Tekniken för ansiktsigenkänning finns även i mötesindustrin. Ett exempel är Event Manager Blogs’ handledning där det bland annat

”Den ökade efterfrågan på kreativitet är en ny utmaning” som behövs. Särskilt framgångsrika innovationer är svåra för organisationer att uppnå på egen hand. Att sociala medier påverkar hur många event genomförs är något vi får se mycket mer av, tror Carina Bauer. Hon berättar hur en brittisk tidning skrev om ett nytt event i Indien med orden ’som en fest för Instagrammares ögon’. Den ökade användningen av uttryck som ’Instagrammable’ och ’Snapchatable’, de stunderna definieras allt oftare av de av sociala medier styrda tankegångarna vilka driver fram nya tillvägagångssätt för eventmarknadsföring, design och planering. ”Idag är många eventplanerares första tanke ’hur kommer maten, den här tabellen eller scenen att se ut på Instagram?’ Sociala medier leder utformningen av evenemang och aktiviteter, inte bara rapporteringen av dem”, säger Carina Bauer, byter ämne och börjar prata om ansiktsigenkänning. Företaget bakom Transport for London's Oyster-card testar teknik för ansiktsigenkänning för att kunna utveckla ett biljettfritt system för 46 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

står att ’2018 är året när innovativa händelser omfamnar ansiktsigenkänning’. Men det här är bara början. I år kommer ännu fler företag att börja använda den tekniken.” ”Inom hållbarhetsområdet händer det också mycket. De skador som de icke-biologiskt nedbrytningsbara, icke-återvinningsbara plastmaterialen skapar, och särskilt i våra hav, blev en stark profilfråga förra året. Ett annat litet exempel är att ordet ’single-use’ tillkännagavs som Collins Dictionary Word of the Year. Hållbarhet är nyckeln till framtiden”, säger Carina Bauer. Samtidigt är det ett faktum att majoriteten av världens globala evenemang fortfarande använder banderoller av vinyl, när det finns andra alternativ. Enligt Carina Bauer finns det många leverantörer som inte föreslår hållbara alternativ, och att det helt säkert blir ändring på det framöver. Samtidigt är det många köpare som glömmer bort att fråga efter mer varaktiga material när de planerar sina evenemang. Trots det ökar medvetenheten snabbt och viljan att välja miljöalternativet växer.

”2019 blir året då världen och självklart också mötes- och eventindustrin ändrar fokus på allvar, och börjar vidta åtgärder för hållbar utveckling. Byte av sugrör i plast kan ses som en liten sak, men är ändå en start. Inom företagsevenemang förväntar vi oss att branschens entreprenörer inom service uppmuntrar eventarrangörer och utställare att köpa banners som inte är gjorda i vinyl, utan föreslå hållbara material”, säger Carina Bauer. Inom IMEX Groups eget avfallsoch återvinningsprogram skickar de noll avfall till deponi efter mässdagarna i IMEX Frankfurt. Det görs i samarbete med de riktlinjer som Messe Frankfurt arbetar efter. IMEXkoncernen har också publicerat en hållbarhetsrapport som visar på deras olika utvecklingsvägar inom området. ”Vi måste fortsätta att granska de här trenderna närmare. Vi är en mångsidig industri som behöver utnyttja tekniska landvinningar. Och vi måste ta tillvara på varje tillgång och framsteg som tekniken ger oss. Samtidigt måste vi fortsätta att uppmuntra till ett ökat socialt ansvar, bättre integration och högre miljömedvetenhet.” ”De här framväxande trenderna genererar många spännande möjligheter. Och en sak är säker, det stör marknaden och höjer förväntningarna på ett sätt som vi idag knappast ens kan föreställa oss”, säger Carina Bauer.


bild

Rotterdampartners/Mothership

RADAR

Rotterdam BYGGER FLYTANDE SOLPANELSPARK I december undertecknade Rotterdams kommun och Sunny Side Up en avsiktsförklaring för uppförandet av en flytande solpanelspark i Rijnhaven eller dess omgivningar. Målet är att det ska finnas 3 770 solpaneler som tillsammans ska generera tillräckligt med el för att kunna förse 285 hushåll med ren energi. Sunny Side Up består av ett samarbete mellan Mothership, Greenchoice och Texel 4 Trading. Det blir det konstproducerande företaget Mothership som ansvarar för utformningen, där panelerna får formen av en gigantisk koncentrisk våg. Förhoppningen är att projektet blir startskottet för ett nytt utseende när det gäller installationer av solenergiparker.

Den flytande parken är spektakulär redan i dagsljus, men blir ännu häftigare på kvällen när det mjuka ljuset är tänkt att skapa en stämningsfull atmosfär. Då beskrivs konstverket komma till liv, vilket stärker effekten av installationen. Att generera solenergi är en av de viktigaste delarna i planerna för den energiövergång som utvecklats av Rotterdams stadsfullmäktige. Åtagandet att leverera och att ta vara på ren energi ska minska koldioxidutsläppen med minst 49 procent före år 2030. Öppnandet av solpanelsparken på vattnet är ett av de projekt som ska bidra till att det blir så. Planerna har kommit en bit på väg. Den flytande solpanelsparken förväntas vara färdig i slutet av året.

Nu i början av det första kvartalet ska designen presenteras och licensansökan lämnas in. Då startar Rotterdams kommun en kampanj för att även lokalbefolkningen ska delta i projektet och få möjlighet att köpa en del av en eller flera solpaneler. ”Solenergi är på väg uppåt. Vi vill erbjuda mer utrymme för att skapa en ren energi i Rotterdam. Det gäller även på oväntade platser, som på vattnet”, säger Arno Bonte som arbetar med hållbarhetsfrågor och energiomställning i Rotterdams kommun. Initiativet till parken med solpaneler skapades av de holländska politiska partierna Christen Unie och SGP Holland.

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 47


RUNNING HEADER

48 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


K

RUNNING HEADER

G O SPIC TEXT

Tomas Dalström FOTO

Sara Appelgren

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 49


RUNNING HEADER

50 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


HJÄRNKOLL

År 2011 skrev vi om Katarina Gospic. Hon var 27 år och hade just disputerat i neuroekonomi, utbildat sig till läkare, tagit en magisterexamen i fysiologi och skulle precis sluta på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hon hade startat företaget Brainbow Labs för att sprida kunskap om hjärnan. Och det har hon gjort med besked. Hon har varit en ständigt återkommande expert hos TV4 och medverkat i otaliga tidningsartiklar. Gett ett ut flera böcker. Föreläst. Sommarpratat. År 2015 var hon ett av de nya ansiktena i Stockholm Hall of Fame på Arlanda flygplats. År 2016 utsågs hon till ”Supertalang” av Veckans Affärer och lite till. Nu tar hon nästa steg. Katarina Gospic arbetar som Director of Neuroscience för Spinview Global och är medlem i deras advisory board. Företaget arbetar med VR-lösningar och det kunde ha stannat där, men en av företagets grundare, Zoran Grahovac, hade upptäckt Katarina Gospics kunskap om hjärnan och hennes förmåga att nå fram till människor. ”Med Katarina kan vi ta det hela ett steg till. I vanliga fall kan vi registrera

försäljningssiffror. Nu kan vi se vilka effekter det har på hjärnan.” Spinview Global startade sin verksamhet år 2014. Det svenska hovet var deras första kund, och företaget har nominerats till den internationella tävlingen Innovative VR Company of the Year 2018. London Heathrow Airport som de nominerades för, är en av deras kunder och bolaget förhandlar just nu med andra flygplatser i världen. Twitter och andra internationella företag finns också med på kundlistan tillsammans med bland andra Stockholms trafikförvaltning. VR-företaget har kontor i Stockholm, huvudkontoret ligger i London, den tekniska utvecklingen görs i Serbien, Indien och Los Angeles, där de köpt ett företag. De är ungefär 40 anställda.

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 51


HJÄRNKOLL

Vad arbetar du med i Spinwiev Global?

”Jag jobbar mycket med analyser och att implementera vetenskaplig metod i deras produkter och tjänster. Vi kan mäta människors reaktioner på olika sätt. Hur de tittar, hur snabbt deras hjärta slår, hur fort de andas, hur mycket de svettas och den typen av information. Eftersom vi gör våra

kampanjer tas emot av konsumenterna, innan vår kund går ut offentligt med dem. Idag är det vår första och viktigaste produkt.” ”Innan jag kom med hade de filmat platser i 360 grader som är betydelsefulla ur marknadsföringssynpunkt, och skapat scenarier där reklamen placeras. De har till exempel filmat Piccadilly Square och Heathrow

”Det vore en dröm att kunna förkorta vårdköer genom att erbjuda exempelvis KBT i en virtuell värld” tester i en dator kan vi i praktiken skicka ut testerna till hur många som helst och samla in väldigt mycket information. Vi kan genomföra dem både analogt och i VR.” Vad får ni ut av det?

”Vi mäter den känslomässiga reaktionen på hur människor till exempel upplever en miljö. Det kan handla om att ta reda på vad människor tycker om. Genom att använda GSR-teknik kan vi se hur deltagarnas undermedvetna reagerar på det som de exponeras för. Med hjälp av en fingertuta mäter vi svettnivåerna och kan på så sätt registrera signaler som kroppen inte är medveten om eller kan styra.” ”I ett mer kommersiellt syfte kan vi till exempel registrera i den virtuella miljön att människor i allmänhet är stressade när de passerar tullområdet på en flygplats, även om de inte har något olagligt med sig, och den lättnad de känner när de passerat tullområdet.” Kan du utveckla det?

”Vi har skapat en VR-plattform som gör det möjligt för företag och varumärken att testa hur deras 52 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

Airport i London, Changi Airport i Singapore och Birger Jarlsgatan i Stockholm.” ”De som testar, fokusgruppen, sitter framför en dator eller har VRglasögon på sig. Vi samarbetar med ett annat svenskt företag, ToobIi, som är världsledande när det gäller ögonrörelsemätning. Det innebär att våra kunder kan se vad testpersonerna tittar på när de går på Piccadilly Square eller i ett köpcentrum, och vad deras ögon är intresserade av på en digital stortavla. Vi kan se med vilken hastighet de går och var de stannar. Och sist, men inte minst, kan våra kunder byta bilder själva och testa olika alternativ innan de lanserar kampanjen.” Är det någon annan som håller på med det här i världen?

”De flesta VR-bolag jobbar med underhållning och spel. Vi har inte sett att det är någon annan som håller på med det business to business som vi gör, och som har klara produkter och applikationer. Du kan ju fota eller filma samma typ av material, men vad ska du göra med det? För oss handlar det om datainsamling och analys.”

Vilken typ av undersökningar gör ni?

”Vi arbetar inom tre sektorer som vi kallar ’people, places and products’. People innebär att människor får en frågeställning som kan handla om exempelvis inlärning och hälsa. Places är kopplat till arkitektur och miljö. Products handlar mycket om reklamtest och här arbetar vi med Twitter och andra globala företag i USA.” ”Vi har precis släppt uppgifter från vår senaste undersökning som beställts av Oscar Properties. Vi har fotat en lägenhet i deras projekt 79 & Park på Gärdet i Stockholm, som vann ett europeiskt guld i The International Property Awards i kategorin Residential Project.” ”En fokuspanel har besökt lägenheten IRL och sedan en annan likvärdig lägenhet från en konkurrent. Med hjälp av en ögonrörelsekamera och GSR kan vi konstatera att tretton av sexton personer visade större emotionell respons på Oscar Properties lägenhet, men det var bara åtta av sexton som medgav att de subjektivt föredrog den framför den andra. En intressant skillnad. ” ”Vi kan registrera både vad människor tycker och hur deras kroppar reagerar på innehållet, och det överensstämmer inte alltid. Med hjälp av data från ögonrörelsemätningar kan vi ta reda på vad det är som väcker dessa känslor. Det vi har sett är att deltagarna ger mest uppmärksamhet åt utsikten, fönstren och ljuset. Element som vi vet påverkar hälsa på ett positivt sätt. Genom att mäta kroppens svar kan vi visa vad som är mest gynnsamt, istället för att man ska förlita sig på en enskild persons tycke och smak.” Ni arbetar även i offentliga miljöer.

”Ja, det gör vi. På en flygplats vill man att människor ska se informationsskyltar, utrymningsvägar, hitta till rätt gate och så vidare. Det ska


RUNNING HEADER

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 53


RUNNING HEADER

54 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019


HJÄRNKOLL

vara ett visst flöde av människor. Det är likadant med shoppingcenter, arenor, konferensanläggningar, i tunnelbanan samt på andra offentliga platser. Det är viktigt att människor i stora grupper rör sig rätt. Om det börjar brinna till exempel, blir det extremt viktigt.” ”Vi kan undersöka hur människor reagerar, tar till sig information

På så vis får vi information om den faktiska miljön och hur den kan optimeras innan man sätter igång att bygga.” Några andra typer av projekt som ni har gjort?

”Vi har gjort ett projekt med Stockholms trafikförvaltning och tunnelbanan. Fridhemsplans tunnelbanestation ska byggas om samtidigt

”Vi kan registrera både vad människor tycker och hur deras kroppar reagerar på innehållet, och det överensstämmer inte alltid”

och rör sig i en ny miljö utan att man fysiskt behöver vara där. Som kund kan du testa saker i VR som inte har byggts ännu, så att du bygger rätt från början.” ”Om vi tar ett sjukhus som exempel kan vi testa en miljö som bestämts av arkitekterna, och prova den på olika grupper. Det kan vara potentiella patienter, läkare, sjuksköterskor, experter på säkerhet, fallolyckor – trösklar och larmknappar – eller demensexperter som kan se om miljön är lagom stimulerande eller för ’kulörig’.” Du har tidigare arbetat med design som bygger på neuroforskning. Vad är skillnaden mot det du gör idag?

”Den stora skillnaden är att jag tittade på den forskning som fanns. Det jag gör nu är att faktiskt testa den och generera ny kunskap tillsammans med våra kunder, antingen IRL eller i en VR-miljö. Sen kan slutsatserna delvis grundas på tidigare forskning.

som trafiken ska fungera. Vi har fotograferat stationen och tunnlarna, vilket gör att ingenjörerna kan mötas i VR för att bedöma vilka byggnadstekniska delar som ska genomföras, utan att de behöver gå ner i tunneln. Det gör att man inte behöver stoppa trafiken och att det är säkrare för olika yrkeskategorier eftersom de inte behöver beträda spåren. Med våra fotometoder kan man dessutom få exakta mått. Du kan mäta avstånd genom att i den digitala världen peka på en vägg till en annan.” Har ni gjort någonting som handlar om möten?

”Vi har en speciell app för det som tillåter social VR. Om du och jag sätter på oss VR-glasögon kan vi mötas i den här virtuella miljön istället. Det som är speciellt är att vi kan förflytta oss gemensamt till olika miljöer. Om vi går tillbaka till tunnelbanan så kan en ingenjör i Stockholm samarbeta med en ingenjör som är i London. De

kan samtidigt gå ner i en tunnel för att lösa ett problem. Det är dessutom klimatsmart.” ”Du och jag skulle kunna ha ett möte på Hawaii nu. Jag skulle kunna visa exempel på jobb som vi har gjort för dig, powerpoints och så vidare. Idag kan man interagera upp till nio personer i den här världen. Du kan också livestreama en föreläsning som cirka 450 människor skulle kunna lyssna på.” ”Man skulle även kunna ha en stor konferens virtuellt och människor kan befinna sig var som helst i världen. Ni kopplar upp er till en föreläsningssal, och med hjälp av internet och var sitt par VR-glasögon interagerar ni socialt som avatarer. Om du vill kan du lämna konferensrummet en stund med tre kollegor, genom att skapa ett eget litet mötesrum. När ni har pratat klart går ni tillbaka in i det virtuella föreläsningsrummet, på samma vis som ni gör IRL när ni går in och ut från en sal. Det sägs att upp till åttio procent av kostnaderna kring en konferens går till transport, hotell och lokal.” Ohälsan ökar i världen. Hur kommer hälsan in i ert erbjudande?

”Med den här metoden kan vi mäta responsen, som vi talade om tidigare. Du kan återigen mäta det i en dator men också i virtuella världar.” ”Olika yrkeskategorier inom till exempel vården kan använda tekniken och göra sin kompetens mer tillgänglig för människor. Det vore en dröm att kunna förkorta vårdköer genom att erbjuda exempelvis KBT i en virtuell värld. På så vis kan en psykolog nå ut till flera patienter samtidigt.” ”Men du kan också träna på att hålla föredrag. Om du är rädd att tala inför publik kan du filma en liten eller stor publik och träna i den virtuella världen. Du ser när och hur din puls ökar, och du kan ha en coach där som 2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 55


HJÄRNKOLL

säger öva på det där och därefter du kan du testa det hur många gånger som helst inför en publik.” Framtiden, vad kan vi förvänta oss på kort och lång sikt?

”Jag skulle vilja säga att framtiden redan är här. Om några år är jag säker på att vi har ett starkare digitalt jag, i form av ett virtuellt jag, det vill säga en avatar. De finns förstås redan, men det blir mycket vanligare. Jag

Leksaker och det som ska vara gulligt är ofta runt.

”Disney drar stora växlar på biologin kring det som är manligt, kvinnligt och gulligt. Om du tänker på Bambi har du alla kriterier för vad som ska vara sött med stora ögon och runda former. Om du tänker på en manlig figur har den betydligt mer kantiga drag.” Speciellt om de är skurkar …

”Om du är rädd att tala inför publik kan du filma en liten eller stor publik och träna i den virtuella världen” talar om en avatar som är aktiv i den digitala världen och som styrs av artificiell intelligens. Vi kan dessutom klona oss och finnas samtidigt i olika miljöer.” Varför har du tagit det här steget?

”Jag tycker om att jobba med det som ligger mest i framkant, och att det är forskningsbaserat. Vi samlar in information och skapar något nytt.” Varför är former viktiga för oss?

”För att det finns ett biologiskt värde i det. Det som är spetsigt och kantigt har någon form av hotinformation i sig: knivar, huggtänder. Medan det som är runt är positivt, till exempel ett barnansikte eller en kurvig kvinna.”

Jag såg att gröna växter inte bara gör miljön trevligare, de kan bli ett lyft för verksamheten.

”Det är så. De kan öka produktiviteten och luftkvaliteten. De har även en positiv effekt på immunförsvaret. Man vet också att om du tar en promenad i en stad kontra i en skog så sjunker dina stresshormoner, men även ditt blodsocker sänks rejält. Det har verkligen sina mirakeleffekter. Om du har utsikt mot ett grönt område kan det också öka prestationen.” Vad ska man välja för färger för att uppnå olika effekter?

”Den är viktig för att vi störs väldigt lätt av ljud. Och vi kan inte stänga av öronen på samma sätt som vi kan blunda. Därför är det viktigt med textilier som till exempel mattor, gardiner och stoppade möbler som kan dämpa i ett mötesrum, men det har man inte alltid.”

”Det är blandad data. Det finns forskning som säger att grönt, blått och rött är bra för prestationen. De har olika effekter. Man säger att grönt och blått gör att vi blir lugna, fokuserade och presterar bättre. Medan rött skapar en lätt stress som gör att vi presterar bättre. Det finns olika mekanismer bakom.” ”I boken Drunk tank pink berättar de att rosamålade celler har en lugnande effekt på berusade personer. De blir inte lika aggressiva. Pratar man om kontor ska man ha avskärmningar som är blå, för då ska man inte känna sig lika isolerad.”

Varför påverkas vi av växter?

Symmetri, varför är det viktigt?

”Ja, då förstärker man det ännu mer, de är ännu taggigare.” Varför är akustiken viktig?

”Vi är grottmänniskor och naturen är vår hemvist. Vi är programmerade för den på alla sätt, evolutionen har anpassat oss efter det. En annan fördel är att växter renar luften.”

”Man tror att det kommer från människan, att symmetri signalerar bra genetik, fertilitet och så vidare. Från vårt utseende har det tagit sig in i hur vi bygger saker.” Och kontraster?

”Där handlar det om att det som avviker bär någon form av information.” Tomas Dalström är författare, journalist, föreläsare och innovatör med passion för hjärnan. Hans nya bok ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag – Så kan du återställa den” har nominerats till Årets marknadsföringsbok 2017. Han föreläser även om bokens tema. dinhjarnafran2008.se foto

56 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

Sara Appelgren


RUNNING HEADER

2019 No. 73 MEETINGS INTERNATIONAL  | 57


KELLERMAN

Roger Kellerman Publisher, omvärldsspanare, trendskapare, ­utbildare och nätverksbejakare. Har över 30 års erfarenhet inom den internationella ­mötesindustrin. Grundare av Mötesindustriveckan. twitter.com/thekellerman foto

Sara Appelgren

Visst är Göteborg PÅ VÄG MOT VÄRLDSREKORD För tredje gången i rad vinner Göteborg ICCAs GDS-Index för världens mest hållbara stad för möten. Priset togs emot av Annika Hallman, chef för Göteborg Convention Bureau, inför över 1 000 personer under ICCAs världskongress i Dubai i slutet av förra året. Det kan tyckas vara en självklarhet att svenska städer ska finnas med i toppen på ett hållbarhetsindex i ett land där en kampanj som Håll Sverige Rent har sitt ursprung för över 50 år sedan. Men är det självklart? Nej, definitivt inte. I det här sammanhanget är Sverige en förebild för resten av världen. I GDS-Index intar Göteborg första platsen internationellt med magiska 94 procent. Uppsala och Helsingfors delar på plats fem med 84 procent, och på sjätte plats är Malmö med 82 procent. Stockholm har plats 12 med 70 procent, därefter kommer Jönköping (och Stuttgart) på plats 15 med 66 procent, och Västerås hamnar på plats 15 med 64 procent. Karlstad delar plats 17 (65 procent) med schweiziska Lausanne-Montreux. Att sju svenska städer finns på en topp-20-lista i ett internationellt index för världens mest hållbara mötesdestinationer är det inte många som vet om. Tänk dig samma sak om det handlade om fotboll. Medierna skulle fylla sida upp och sida ner med artiklar om våra svenska framgångar, det skulle

58 | MEETINGS INTERNATIONAL No. 73 2019

pratas i tv-soffor, göras reportage och experter skulle kommentera sakernas tillstånd med eftertryck. Att det ser ut så här när det gäller världens mest hållbara städer för möten verkar mest vara ett sömnpiller. Städer som Barcelona, Monaco, Zürich, Glasgow, Melbourne, Sydney, Bryssel, Lausanne och japanska Kyoto, är alla väldigt inspirerade av de svenska och skandinaviska städernas framgångar när det gäller hållbarhetsarbete. När vi pratade om GDS-Indexet med Rob O'Keefe, Chief Marketing Officer för Monterey County Convention & Visitors Bureau i Kalifornien, sa han: ”Jag drömmer om att vi gör det som Göteborg redan har gjort, och att vi blir en världsstad för hållbara möten.” Göteborg har lyft in sitt framgångsrika hållbarhetsarbete i ett större perspektiv. Det finns en strategi för att synliggöra mötets betydelse av utvecklingen av staden och regionen, av universitet, högskolor och företag. Självklart nagelskådar många andra nationella och internationella destinationer det här projektet för att se vad de kan lära. I Australien har man arbetat fram en mötesstrategi som i mångt och mycket bottnar i samma idéer som Göteborg har. Det arbetet har skett parallellt trots det gigantiska avståndet destinationerna emellan.

När tiden är mogen är den det på flera platser samtidigt. Jag kan garantera att det inte finns en enda framgångsrik convention bureau i världen som inte redan har läst igenom det som finns att läsa i ämnet. I Australien har man också skrivit en bok om vilken betydelse kongresser har för samhällsutvecklingen i landet. I boken The Power of Conferences beskrivs hur arbetet att ta fram mötesstrategin har gått till. Det är intressant läsning som varje convention bureau, som tar sitt arbete på allvar som samhällsutvecklare, borde känna till. I vår engelska tidning som kom ut i december uppmärksammade vi boken och kraften i dess budskap. När du har läst färdigt The Power of Conferences bokar du ett möte med din stads ledande politiker, och delar med dig av det som skulle kunna genomföras på er hemmaplan. Här finns flera nycklar till framtiden. Att du tar del av Göteborgs mötesstrategi är förstås en självklarhet. Staden är på väg mot världsrekord i hållbarhet. Nästa steg är att Göteborg blir världens bästa mötesstad i alla kategorier. Ett sådant index arbetas just nu fram i Australien, och Meetings International är mediapartner i det arbetet.FRANKFURT 21–23 MAY 2019

WARNING: ONLY FOR THOSE WITH 2020 VISION The whole purpose of IMEX – its raison d’etre – is to help event planners plan ahead. So we know you’ll appreciate knowing the dates of IMEX 2019 and IMEX 2020 right now. We’re already researching, trend-spotting and teaming up with industry disruptors to make these shows the most current, useful and thought-provoking possible. Discover new destinations, find inspiration of every kind and kick-start your business planning at IMEX 2019, and you’ll have 2020 nailed! How’s that for a plan? IMEX AMERICA 2018: 16–18 October IMEX in Frankfurt 2019: 21–23 May IMEX in Frankfurt 2020: 21–23 April (yes – April!)

Register your interest at www.imex-frankfurt.com and we’ll send you more info.