Page 1

S ID RU BRI K

VÄSTSVERIGE MEDFÖLJER MEETINGS INTERNATIONAL #58 2013

Göteborg #05 NOV 2013

MATS BRITTBERG SAHLGRENSKA

Go Life-projektet utvecklar ny medicinsk kunskap 1

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


»

Det går inte att få mer Skandinavien för pengarna.«

lonely planet best in travel 2013 utsåg göteborg till en av världens mest prisvärda destinationer .

Photo: Gothia Towers/Svenska Mässan, Kjell Holmner, Shutterstock, Kim Svensson, Thorskogs Slott

Möten i världsklass Lonely Planet utsåg Göteborg till ett av de mest prisvärda resmålen i världen 2013. Med den vackra skärgården runt hörnet, garanterar vi en helt ny mötesupplevelse.

Ert möte sätts i centrum, i alla bemärkelser. Centralt belägna mötesanläggningar, med allt under ett tak, ligger inom gångavstånd till hotell, restauranger och nöjen. Storstadens fördelar kombineras med en genuint varm atmosfär. Vi bygger för framtiden och för närvarande expanderar eller renoverar flera anläggningar. Under 2015 blir Svenska Mässan och Gothia Towers Europas största helintegrerade hotell-, mäss- och konferensanläggning i Europa.

välkommen till Göteborg

Göteborg & Co. Convention Bureau | T: +46 (0)31-368 4000 | E: convention@goteborg.com | corporate.goteborg.com


S I DR UB R I K

Carin Klemetz Foto: Mikael Almse

MÖTEN I VÄSTSVERIGE SKAPAR TILLVÄXT I början av året beslutade Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd att aktivt och finansiellt stödja projektet ”Möten för tillväxt i Västra Götalandsregionen”. I korthet går projektet ut på att hjälpa dig som är aktiv inom nationella och internationella nätverk att bjuda in till fler kunskapsmöten här i Västsverige. De möten vi fokuserar på att få hit är främst kongresser och andra regelbundna möten som roterar i landet och i världen. Forum som samlar hundratals, ibland tusentals, experter i det egna ämnet för att förädla och förflytta kunskap om det man forskat fram eller på annat sätt vill utveckla. När vi i Västsverige står värd profileras våra forskare, innovationer och företag, vilket stärker regionens position som en attraktiv plats att bo, studera, arbeta och investera i. Det finns flera exempel på områden där Västsverige är framstående inom forskning och innovation,

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

och där våra forskare och företag är med och leder utvecklingen globalt. Genom att bjuda in till nationella och internationella samarbeten och nätverk kan vår spetskompetens spridas i landet och runt om i världen. Mötet är också en viktig komponent för att människor som bor och arbetar i regionen ska känna gemenskap och stolthet, vilket i sin tur ökar attraktiviteten av Västra Götaland som helhet. När mötet sker på hemmaplan ges dessutom fler i den egna organisationen möjlighet att ta del av kunskap och nätverkande. Därför kan mötet i förlängningen även stärka kluster och underlätta rekrytering av både etablerade forskare och nya talanger. I kontakten med lokala värdar och tjänstemän inom Västra Götalandsregionen har vi inom projektet ”Möten för tillväxt” målet att visa på regionens goda möjligheter att genomföra miljöcertifierade möten där anläggningar, hotell och andra

leverantörer samverkar för ett hållbart arrangemang. I kombination med väl utbyggd kollektivtrafik och orter där det är gångavstånd mellan hotell och mötesanläggningar har vår region i internationell jämförelse per automatik mycket goda förutsättningar att också driva en miljövänlig och hållbar mötesindustri. Vill du och dina kollegor stå värd för ett möte i Västsverige? Kontakta oss eller din lokala Convention Bureau så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig. Carin Klemetz Affärsområdesansvarig mötesindustrin Västsvenska Turistrådet

För mer information om Västsvenska Turist­ rådets arbete i mötesindustrin kontakta gärna carin.klemetz@vastsverige.com

3


4

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Mats Brittberg, ortoped, adjungerad professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

M Ö T EN F Ö R UT VEC K LI N G

GO LIFE SKAPAR MÅNGA NYA VIKTIGA MÖTEN International Cartilage Repair Society, ICRS, grundades år 1997 och är en förening för doktorer och ortopeder inom broskskadebehandling. Utgångspunkten för föreningen var att samla basalforskare och kliniska doktorer för att gemensamt utveckla kunskapen kring ämnet. Den tredje världskongressen genomfördes i Göteborg år 2000 på Svenska Mässan. Där var två av föreningens grundare, Mats Brittberg och hans mentor och kollega Lars Peterson, ansvariga för mötets genomförande med cirka 600 deltagare. Göteborg Convention Bureau, GCB, utvecklar möjligheter för att skapa nya möten, men även med att följa upp att tidigare möten kan genomföras igen fast några år senare. För ett par år sedan ringde Annika Hallman, GCB, till Mats Brittberg och ville prata om det fanns något intresse för att få tillbaka världskongressen till Göteborg. Mats Brittberg säger att bli arrangör för en medicinsk kongress är ungefär lika tufft som att få ett OS. Städer är med och tävlar om möjligheten eftersom det finns mycket kunskap i landet där kongressen

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

genomförs. Under en medicinsk kongress är många läkare med och utvecklar sina kunskaper om den senaste forskningen och de senaste behandlingsmetoderna. – Det var inte säkert att det skulle bli Göteborg inom en överskådlig framtid även om vi fick ett mycket positivt bemötande från ICRS sida. Det fanns självklart en del personer som tyckte att det skulle vara orättvist att Göteborg fick mötet igen, när så många andra städer köade för att få kongressen för första gången. År 1987 gjorde Lars Peterson och Mats Brittberg den första brosktransplantationen i världen. Under mer än två decennier har Mats Brittberg sedan varit en av de ledande läkarna inom broskcellsbiologin och klinisk forskning för att främja vård av patienter med broskskador. Mats Brittberg, Lars Peterson och deras kollegor i Göteborg har banat väg för en ny terapeutisk strategi när det handlar om broskskador. Redan år 1994 publicerade de en uppmärksammad artikel med rubriken ”Behandling av djupa broskdefekter i knäet med autolog kondrocyttransplantation” i New England Journal of Medicine. Artikeln väckte ett enormt

vetenskapligt och kliniskt intresse för broskreparationer. Artikeln var också grundstenen till bildandet av ICRS år 1997. Därutöver har Mats Brittberg också varit ICRS sekreterare, vice ordförande och president. Den möjlighet som öppnades var att kunna ha en slags jubileumskongress 2017 i Göteborg med tanke på att det då är 30-årsjubileum sedan den första brosktransplantationen. Men Annika Hallman ville också att de skulle titta på möjligheten att skapa några andra medicinska möten, kanske någon variant som alltid ligger i Göteborg. – Då framförde vi idén om att kunna göra någonting inom tissue engeenering eftersom vi har kunskaper inom Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Chalmers, och inom den medicinska industrin som gör att de kan samla flera doktorer inom ortopedin. Därefter hade vi ett möte med flera representanter från Sahlgrenska ortopedin och där föddes idén till projektet Go Life. – Det kan precis lika gärna handla om Go Life för kardiologi, och Chalmers kan ha Go Life för biomaterial. Sahlgrenska Science Park finns redan, ska Go Life ha sin

5


M ÖTEN FÖR U TVECKLI NG

hemvist där? Vi har därefter haft många möten med många individer, där vi också involverat staden och universiteten. – Kanske kan vi starta med ett möte 2015 som det första Go Lifemötet: ’Framtidens ortopedi’. Det skulle verkligen vara en spännande utmaning. ­Enligt Matts Brittberg var den senaste ICRS-kongressen i turkiska Izmir ett mycket bra möte med

in visionärer som till exempel Richard Branson då hans tankar går över alla gränser och utmanar våra hjärnor. Målet med Go Life är att Göteborg ska hamna ännu mer i centrum, och att arrangera möten inom flera specialiteter som återkommer regelbundet. – Vad är det för huvudrubrik i år, det var så intressant förra gången, den typen av reaktioner vill vi se. Vi har också diskuterat idéer som att göra

”Vad är det för huvudrubrik i år, det var så intressant förra gången, den typen av reaktioner vill jag se” många klassiska katedrala föreläsningar. – I Göteborg 2017 är det kanske dags att ändra mötesformerna till att skapa mer aktiva diskussionsforum om vad forskningen lett till och hur framtiden för brosk och artros behandling kan te sig. Det finns många frågor som aldrig hinner besvaras. Och vi behöver tveklöst mer interaktivitet. Att se till att det kommer fler politiker, exempelvis hälso- och sjukvårdsministern, och att kongressdeltagarna får utrymme att diskutera nya produkter och vad de får kosta, är också angeläget. Enligt Mats Brittberg är det idag svårt för många medicinska företag att tillverka nya produkter. Även om de som tillverkar varorna satsar tiotals miljoner kronor vet de inte om man når ut på marknaden därför att politiska beslut kan förändra förutsättningarna snabbt. – Vi måste också bli betydligt bättre på att få med media som radio, tv och press. Inför framtida möten kan de vara intressant att också bjuda

6

som på Bokmässan, det vill säga att man har två dagar för professionella möten och sedan öppnar för allmänheten under två dagar. – Allmänheten kanske inte alltid är intresserad av operationer, men här skulle man kunna diskutera i olika forum och få svar på sina frågor. Här ska man, som ett exempel, också kunna se på proteser.

M E E T INGS INT E RNAT ION A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg www. meetingsvastsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


S I DR UB R I K

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

7


S ID RU BRI K

8

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Camilla Nyman, tf vd, Göteborg & Co Foto: Niklas Bernstone

SA M A R B ET E

”INTERNATIONELL UTBLICK” ”ÄR EN AV GRUNDPELARNA I VÅRT ARBETE” Mötesindustrin i form av kongresser, konferenser och företagsmöten är en del av basnäringen i Göteborg, och den blir allt viktigare. Det finns ett nära samarbete mellan stad, akademi och besöksnäringens leverantörer, och hoppet är stort att mötesindustrin ska utvecklas kraftfullt. – Göteborg har alltid varit lyckligt lottat med Svenska Mässan centralt belägen, säger Camilla Nyman, tf vd för Göteborg & Co. Nu har vi dessutom Clarion Hotel Post och hela Lindholmen med det nya hotellet Radisson Blu. Det kan hända saker parallellt här, vilket ju är vanligt i större städer. Enligt Camilla Nyman är Svenska Mässan alltid motorn, och det ger en bra känsla inför framtiden att det bubblar lite överallt i Göteborg. Som exempel tar hon Folkets Hus satsning på ett hotell med 300 rum som ska vara klart år 2017–2018, vilket ger en ny yta kring Järntorget. – Det skapar en geografisk spridning i staden som jag tror är hälsosam ur ett längre perspektiv. När det gäller vilken roll Göteborg & Co har om fem, tio år i förhållande till idag, svarar hon att man ska vara medveten om att konkurrensen är brutal när det gäller möten och

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

evenemang. Det är många svenska städer som har haft Göteborg & Co som förebild. – Vi har en grundsamverkan i staden som gör oss väldigt starka, men den behöver självklart också utvecklas. Nu ska vi bli ännu bättre på att hitta in i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Vi har en stor utvecklingspotential. Camilla Nyman anser att globalt är Göteborg fortfarande en ganska liten aktör, och att de vet att inga institutioner kan stå på egna ben i en internationell värld. De måste samarbeta för att vara konkurrenskraftiga. Hon säger att styrelsen är väldigt kompetent, mycket engagerad och vill att samverkansplattformen ska fungera. På frågan om Göteborg Con­ ven­tion Bureau får större resurser framöver för att aktivt kunna generera fler möten till staden när möteskapaciteten blir ännu större, säger hon att det kanske inte bara hänger på resurserna utan på arbetssättet i en snabbt föränderlig värld. Ledtiderna har blivit mycket kortare, en kongress kan byta destination med kort varsel på grund av att de ekonomiska förutsättningarna ändras. Det

öppnar möjligheter för den som är flexibel. – Proppen i systemet är att kunna producera bud som är tillräckligt tilltalande. Vi måste lära oss att arbeta bredare även inom Göteborg & Co, och ta till vara alla våra resurser. Runt om i Göteborg börjar nya mötesplatser att ta form. – Folkets Hus har kommit lite som en outsider. Om de lyckas få till hotellet finns det stora möjligheter att koppla ihop sig med övrig mötesindustri i staden. De har stora möteslokaler, men självklart blir det en mer komplett mötesplats när hotelldelen är klar. Camilla Nyman tror att Göteborg mår bra av den här utvecklingen, Clarion Hotel Post invigdes för snart två år sedan, år 2015 är det tredje tornet på Gothia Towers färdigt, och två år senare öppnar Folkets Hus. – Det är en hälsosam spridning tidsmässigt, men det krävs förstås att vi lyckas attrahera ännu fler möten, kongresser, konferenser och företagsevenemang. Det planeras för ett nytt Scandinavium som verkar bli lite försenat. Hur viktigt är det att ha idéer om fortsatt utveckling av mötesarenorna?

9


SAMA RBETE

– Frågan är fortfarande under utredning för att ta fram ett bra beslutsunderlag. Vi ser frågans lösning ur en destinations konkurrensperspektiv. Då är den bästa lokaliseringen så nära Svenska Mässan som möjligt, då skapas synergieffekter. Men väljer man att lägga arenan någon annanstans uppstår andra möjligheter.

– Det offentliga och privata näringslivet tar gemensamma beslut och strategier för hur vi som destination ska bli så framgångsrik som möjligt. Har man respekt för varandra är det i mina ögon hälsosamt med olika åsikter. Jag hoppas att vi fortsättningsvis också behåller en sådan höjd i våra diskussioner. Med en dåres envishet försvarar jag att det här är

”Vi har en grundsamverkan i staden som gör oss väldigt starka” Men det handlar också om att skapa hållbara lösningar. – Arenor har en viss livslängd, men vi tar steg framåt med ett nytt Scandinavium som blir nästa generations arena. Men vi ser också hela Göteborg som en arena. Det som utmärker en bra evenemangsstad är att också kunna använda gator och torg. Som exempel nämner hon Götaplatsen som är en huvudplats för musikevenemang, att Way Out West får vara i Slottsskogen, och att det finns ett område som Heden. Göteborg har en kompakt citykärna med nästan allt inom gångavstånd. – Vi har Evenemangsstråket från Korsvägen till Stora Ullevi. Det är inte många andra städer som har sådana fördelar. Det är inte hållbart långsiktigt att sitta i köer på väg till eller från ett evenemang. Här har vi otroligt bra förutsättningar också framöver. Göteborg & Co har flera betydelsefulla samarbetspartners, men vilka är de viktigaste i det här arbetet?

10

vägen framåt. Akademin, Svenska Mässan och hotellen är självklart oerhört betydelsefulla samarbetspartners förutom staden själv. Göteborg står inför ett stort jubileumsår år 2021, och planeringen pågår för fullt. Enligt Camilla Nyman är arbetet i en fas där de går från ord till handling. Nu ska alla idéer testas i över fyrtio förstudier. – En del av idéerna hade jag svårt att tro på, men de kan visa sig bli helt fantastiska. Det här är lite som med forskning. Låt oss testa innan vi gör. Det är många städer som jubilerar, men Göteborg har bestämt att vägen till jubileumsåret är lika viktig. – Vi använder Volvo Ocean Race år 2015 och 2018 för att bidra till kommunikationsplattformen när vi bygger den nya framtida staden. När det gäller arbetet globalt är Göteborg & Co en mycket aktiv medlem i International Congress and Convention Association, ICCA. I European Cities Marketing är Camilla Nyman en av styrelsemedlemmarna. Hon har också ett

M E E T INGS INT E RNAT ION A L ® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg www. meetingsvastsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om

styrelseuppdrag i organisationen ”Delice – Good Food Cities of the World’, med medlemsstäder som bland andra Lyon, Barcelona, Turin, Lissabon, Bryssel, Montreal, Chicago och Osaka. – Den internationella utblicken är en av grundpelarna i vårt arbete. Vi är en liten aktör, utvecklingen snurrar väldigt fort, är man inte ute och ser och lyssnar på vad som diskuteras blir det svårt att utvecklas. Vi behöver vara ute och synas, och lägga ned mycket tid och kraft på internationella frågor. Men det ger oss också väldigt mycket tillbaka. – Man måste också ägna sig åt att reaktivera sina internationella nätverk, och hitta samverkansforum där man engagerar sig. Göteborg & Co arbetar nära akademin, det vill säga universitetet, Sahlgrenska och Chalmers, och har gemensamma strategier för vad de ska skapa tillsammans. – Vi tittar på finansieringslösningar för att locka fler möten och evenemang till Göteborg. Det är en utveckling man ser runt om i världen. Det handlar inte alltid om direkta kontanta medel, utan kanske om förfinansieringar och garantier. – Dessutom sitter Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, i styrelsen för Göteborg & Co. Och i styrgruppen för Göteborg Convention Bureau finns flera representanter från universitetet och Chalmers. Idag är det en grundförutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt arbete på bästa sätt.


S I DR UB R I K

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

11


12

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Agneta Olsson, projektledare, Campus Näckrosen, Göteborgs universitet

SA M A R B ET E

CAMPUS NÄCKROSEN EN FRAMTIDA MÖTESPLATS Campus Näckrosen är ett projekt som ska skapa förutsättningar för samarbete inom forskning, utbildning och innovation för framtiden, och det geografiska läget understryker Göteborgs universitets närvaro i samhället. Campuset är en plats för gränsöverskridande möten och kreativ samverkan mitt i staden, mitt i debatten. Området är även ett skyltfönster för utvecklingen av universitetet samt för kultur- och kunskapsstaden Göteborg, en ”Park for Humanities and Arts”. Agneta Olsson är projektledare för Campus Näckrosen, men har tidigare arbetat vid Göteborgs universitetsbibliotek i 35 år. Ifjol slutade hon som överbibliotekarie. Agneta Olsson kom i kontakt med Göteborg & Co och Svenska Mässan när hon var ordförande för den nationella kommittén och var med och anordnade Bibliotekskongressen IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions. Därefter gick hon egentligen i pension, men universitetet hade redan satt igång projektet Campus Näckrosen.

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

– När rektor frågade om jag vill bli projektledare tackade jag genast ja. Nu är det här det roligaste jag har gjort. Hon berättar att i rollen som överbibliotekarie lär man känna väldigt många människor inom och utanför universitetet, och inte minst i den övriga staden. Som projektledare har hon ett värdefullt nätverk av kontakter. – Inom projektet har vi lyckats få fram ett fantastiskt samarbete med staden, förvaltningarna och de intressegrupper runt omkring som säger att det här projektet lyfter Göteborg ytterligare. Agneta Olsson förklarar att projektet är en strategisk plan för universitetet. Mellan Götaplatsen och Korsvägen, i kanten av Näckrosdammen, samlas institutionerna vid de humanistiska och konstnärliga fakulteterna tillsammans med universitetsbibliotekets verksamhet och i samspel med externa aktörer. I visionen ingår att Campus Näckrosen ska bli en av hörnstenarna i universitetets identitet, och ingå som en del av Göteborgs

13


SAMA RBETE

”Den nya helheten blir större än summan av delarna”

framtida utveckling som internationell kunskaps- och kulturstad. Från universitetet ses projektet också som en möjlighet att öppna och synliggöra universitetet samt göra det mer tillgängligt för allmänheten. Projektet vill också dra nytta av den växelverkan som finns mellan staden, regionen och universitetet. Med satsningen på Västlänken utvecklas även kommunikationerna för området eftersom en av station Korsvägens uppgångar planeras här. I visionen har Jubileumsutställningen, eller Göteborgsutställningen som den också kallas, från år 1923 inspirerat. Göteborgs universitet är ett av Europas stora universitet med omfattande tradition inom humaniora och konstnärliga områden. Lärosätets signum är att vara en del av staden: Universitetet i staden, staden i universitetet. Det sker både fysiskt i stadsrummet och som drivkraft i utvecklingen av kunskapsstaden Göteborg. Universitetets verksamhet kännetecknas av ett uttalat samhällsansvar, närheten till stadens liv och öppenheten mot omvärlden. Lärosätet har en stark lokal och regional förankring samtidigt som forskning, utbildning och samverkan präglas av ett internationellt engagemang.

14

Utgångspunkten är att många förutsättningar och aktörer redan finns på plats. Nästa steg handlar om förädling och förtätning. Universitetsområdet behöver en tillräcklig mängd människor och verksamheter för att generera möjligheter till aktiviteter och händelser. I anslutning till området görs därför plats för näringsliv och organisationer som på ett relevant sätt kan bidra till kunskapsmiljön. Omgivningens redan befintliga organisationer inbjuds att vara aktiva i projektet. Campus Näckrosen ska vara välintegrerat och upplevas som en plats som välkomnar och bjuder in till delaktighet. Det ska vara lättillgängligt och utåtriktat, utan hinder för deltagande men också vara ett led i universitetets strategi om breddad rekrytering och ökad kontakt med grund- och gymnasieskolan. – Tanken är också att människor från olika platser och med varierande bakgrund möts och arbetar tillsammans, och att den nya helheten blir större än summan av delarna. Det ska vara en plats man lätt kan komma till och där man vill stanna kvar. Universitetsområdet ska också utnyttja det centrala läget. Utvecklingen kan dra nytta av möjligheten till expansion, vilket är ovanligt

ur ett internationellt perspektiv för ett cityuniversitet. Målet är att Campus Näckrosen ska bli en hållbar miljö med global attraktionskraft som lockar och bjuder in till kreativ samvaro i en omtalad och relevant akademisk miljö. År 2020 ska arbetet ha kommit en bra bit på väg. – Året därpå är det Göteborgs jubileumsår och ännu längre fram förutser jag att man läser om Näckrosen i alla turistbroschyrer. Så vill jag och många andra att det ska vara. Inte bara för besökare utan minst lika mycket för göteborgarna.

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L ® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


S I DR UB R I K

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

15


S ID RU BRI K

16

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Magnus Berglund, tillgänglighetsdirektör, Scandic

T I LLG Ä N G LI G H ET

”ALLA KUNDERS PENGAR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA” Sjuttio procent av alla funktionshinder syns inte. I de nordiska länderna har över 2,5 miljoner människor någon form av funktionsnedsättning, och i övriga Europa rör det sig om över 50 miljoner människor. Det var avgörande fakta för Scandic, men de insåg inte affärsmöjligheterna förrän de anställde Magnus Berglund som tillgänglighetsdirektör. Magnus Berglund var sjukskriven från sitt arbete som kock i hotellbranschen, och fick höra att han aldrig mer skulle kunna ha ett vanligt jobb. Hösten 2003 steg han in på Scandics kontor med rehabhunden Ada, och med idén att alla kunders pengar är lika mycket värda. Idén tilltalade hotellkedjans ledning, och Magnus Berglund anställdes som tillgänglighetsambassadör med uppgift att säkerställa att samtliga hotell är tillgängliga för alla människor oavsett funktionsnedsättning. Allt började med att Magnus Berglund satt framför datorn och letade hotell att bo på inför en kommande resa. Men han fann inga bra uppgifter som visade hur hotellen skulle kunna ha honom som gäst. Han hittade inte ens uppgifter om badrummet hade eller inte hade en duschstol. – Scandic var den enda hotellkedjan som hade en liten symbol för handikapprum, men jag var inte

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

hundra procent säker så jag avbokade resan. Det måste det vara många som gör, tänkte jag, och presenterade min idé om hur de skulle kunna få fler kunder ifall de nappade på mitt förslag. En händelse som han delar med sig av är när VM i rullstolstennis genomfördes i Stockholm. – Vi fick en förfrågan om vi kunde ordna hundra duschstolar. Då skulle alla kunna bo på samma hotell, och vi skulle därmed kunna fylla hela hotellet. Det är en stor affärsmöjlighet för den som ser marknaden. – Jag kan få champagne klockan 03.00 på natten på nästan alla hotell jag har bott på, men frågar de om jag vill ha en duschstol blir jag kund för alltid. En av Magnus Berglunds första arbetsuppgifter var ett utbildningsprojekt i vilket han lärde medarbetarna att förstå hur det är att vara gäst med någon form av funktionsnedsättning. Det är viktigt att samtliga medarbetare är kunniga i att ge service till gäster med tillgänglighetsbehov, menar han. Behoven och kraven för ett bekymmersfritt resande varierar beroende på om man är rullstolsburen, allergisk, har nedsatt syn eller hörsel. Det är därför hotellkedjan ser till att vara uppdaterad på vilka de olika behoven och kraven är.

– Tack vare smarta lösningar kan vi designa hotell där alla våra gäster kan ha det bra. Vi prioriterar tillgänglighet i nybyggda och renoverade hotell för att hela tiden kunna höja standarden. Vi tror, förutom på tekniska och praktiska lösningar, mycket på omtanke och eftertanke. Att visa intresse och engagemang är i många fall precis lika viktigt för att se till att alla trivs när de bor hos oss. Ett av Magnus Berglunds favorithotell är Scandic Victoria Tower i stadsdelen Kista i Stockholm, och enligt honom ett av Europas få hotell där även rullstolsburna kan bo på våning 21. – Hotellet är så väldesignat att det inte märks att det är tillgängligt fullt ut för alla. För att verkligen åstadkomma en förändring har de arbetat strukturerat. I samråd med organisationer för personer som har speciella behov, hotellgäster och medarbetare har hotellkedjan gjort en checklista med 110 punkter som kallas för Scandics tillgänglighetsstandard. Standarden omfattar allt hotellen erbjuder och är en integrerad del av alla produkter och tjänster. – Av de 110 punkterna är 81 av dem obligatoriska för alla våra hotell. De övriga punkterna tillkommer vid nybyggen och renovering av befintliga hotell.

17


T ILLGÄ NGL I GHET

Scandic är världens första hotellkedja som erbjuder detaljerad tillgänglighetsinformation på alla sina hemsidor. De har följt vägen som hotellgäster tar sig fram genom varje enskilt hotell, från parkering och entré, till reception, restaurang och vidare till hissen och in på de anpassade rummen. – Många tror kanske att det är uppenbart att en stor hotellkedja ska vara tillgänglig även om du har ett

– Tillgänglighetsfrågor är ett hett ämne i Europa, och vi blir ofta ombedda att föreläsa internationellt. Det finns över 50 miljoner människor med ett funktionshinder i Europa, vilket är en enorm marknad med en åldrande befolkning. Scandic är en hotellkedja där möten står högt på dagordningen. Hur långt har de hunnit i tillgänglighetsarbetet när det gäller olika slags möten?

”Frågar de om jag vill ha en duschstol blir jag kund för alltid” brutet ben, nedsatt hörsel, använder en rullstol eller av andra skäl behöver lite extra omtanke? Anmärkningsvärt nog är det knappast så ens 2013. Målet är att ligga längst fram som hotellkedja i tillgänglighetsfrågor. Behöver gästerna ett hotell där de kan hålla möten och bo, ska de veta att Scandic gör allt för att gästerna ska välja deras hotell. – Alla gäster ska kunna nå kaffekopparna på frukostbuffén. Det ska vara en självklarhet med hörselslingor i möteslokalerna. Vi har utrustat varje toalettdörr med ett handtag på insidan i rätt höjd så att du kan stänga den bakom dig även om du sitter i rullstol. Det finns till och med en käpphållare i receptionen och väckarklockor som vibrerar för personer med nedsatt hörsel. Det kanske låter som självklarheter, men så är det definitivt inte på alla hotell. Tillgänglighetsarbetet har uppmärksammats även utanför Sverige, och Scandic Hotels har fått flera internationella utmärkelser och många positiva reaktioner.

18

Magnus Berglunds svar är att många människor känner oro när det gäller möten som ska hållas utanför kontoret. Fler personer än vad du kanske tror har nedsatt hörsel och allergier är vardagsmat. Om du har ett brutet ben eller sitter i rullstol kan det vara svårt att ens försöka vara med på ett möte oavsett hur angeläget det är. – Vi prioriterar precis de frågorna. Det är därför som vi har en hörselslinga tillgänglig i våra mötesrum. Det är därför dörrarna är minst 80 cm breda, så att gästerna kan komma igenom med en rullstol, kryckor eller rullator. Det finns minst ett mötesrum utan mattor, och scenen är tillgänglig för rullstolsburna. Vi har låga trösklar och telefonerna kan nås från rullstolen. Än så länge har vi inte allt på samtliga hotell, men vi är på väg dit.

M E E T INGS INT E RNAT I ON A L ® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg www. meetingsvastsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


S I DR UB R I K

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

19


S ID RU BRI K

20 

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Matts Johansson, grundare, ägare till da Matteo Foto: Rania Rönntoft

EN G AG EM A N G

VÄRLDSKONGRESSEN WORLD OF COFFEE TILL GÖTEBORG 2015 År 1685 kom den första lasten med kaffebönor till Göteborg och Sverige. I juni år 2015 kommer kaffevärlden tillbaka i form av World of Coffee. En av världens främsta branschkongresser och en mässa för den svarta drycken. För att kunna övertyga en organisation som Speciality Coffee Association of Europe, SCAE, att komma till Göteborg krävs eldsjälar och engagerade medarbetare. Göteborg & Co hittade Matts Johansson som är en känd kaffeutvecklare, grundare och ägare till da Matteo i Göteborg, med lång erfarenhet av att arbeta med kaffe som specialitet. Han har bland annat suttit med i Board of Directors inom World Coffee Events, ett arbete som gett honom en mängd kunskaper och ett internationellt nätverk. Men han har också deltagit i flera tävlingar och på många mässor. – Det ger bra kontakter, och dem har jag haft stor nytta av i arbetet för att utveckla mina företag. För att fortsätta att utvecklas är det viktigt för mig att fler unga människor som jobbar med mig också ska få mer omvärldsanalys och nya kunskaper.

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

– Men jag hade aldrig engagerat mig om inte Göteborg & Co och andra aktörer i staden dragit ett stort lass. Det är första gången ett så stort kaffeevenemang kommer till Sverige. Från början handlade det enligt Matts Johansson om ett årligt event med tävlingar som genomfördes på olika platser i Europa, där man på varje destination försökte engagera sin lokala avdelning. För några år sedan kom det in nya människor i det europeiska arbetet och SCAE gick ut med flera förfrågningar till framför allt mässanläggningar i Europa, och undrade om de var intresserade av att ha eventet hos sig. Även Svenska Mässan fick frågan, och de började leta efter eldsjälar i Göteborg som kunde tänka sig att vara med och genomföra mässan. Efter några varv landade frågan på Matts Johanssons bord. Han blev kontaktad av Anna Hylander på Göteborg & Co, och de fann varandra snabbt. Konstaterar också att han nog hade lite tur eftersom de internationella kontakter han hade sedan tidigare fortfarande satt kvar i beslutande positioner. Så skickades ansökan in, ett jobb som Matts

Johansson ger Göteborg & Co mycket beröm för. – Jag hade aldrig kunnat engagera mig om de inte hade fixat den stora delen av jobbet, bland annat med ansökan. De var oerhört engagerade och drivande så det var lätt för mig att bidra med mina specialkunskaper och då blev det väldigt rätt. För ett och ett halvt år sedan åkte de till det årets kongress i Wien, och i somras till Nice. – Göteborg & Co har verkligen visat att de vill göra det här. Det blev en klar arbetsseger för oss, men även för en stad som i det här sammanhanget är ganska liten. Andra destinationer som sökte världskongressen var Stockholm, Berlin och Dublin. Beroende på vilken stad som är värd brukar det internationella kaffemötet samla mellan 4 000 och 6 000 deltagare. Matts Johansson berättar att det finns sju olika kaffetävlingar, och att det i hans arbete inför kongressen i Göteborg ingår att försöka få med så många som möjligt av de tävlingarna. – Målet är att genomföra minst två tävlingar. Det är flera av dem som lockar en mycket ung publik, men det

21


E N G AGEMA N G

är en B2B-mässa så den är inte öppen för allmänheten. Men vi arbetar på att mässan verkligen ska synas ute på stan också. Enligt Matts Johansson ligger kaffeindustrin på sjätte, sjunde plats på listan över de största branscherna i världen, men har inte tagit någon framskjutande plats kommunikationsmässigt.

suger ut utvecklingsländer där många mellanled är hårt pressade. Hur ska man då kunna utveckla värdekedjan så att bönderna får mer betalt för bättre bönor, rosterierna får mer betalt för högre kvalitet, kaféerna tjänar mer pengar därför att de serverar fantastiskt kaffe, och att kunden får en bättre upplevelse och blir en mer nöjd konsument?

”Jag hade aldrig engagerat mig om inte Göteborg & Co och andra aktörer dragit ett stort lass” – Under världskongressen finns det stor plats för en positiv utveckling, och tjänster, utrustning, mikrobryggerier och kaffesorter diskuteras. Alla inblandade samlas på ett ställe och det blir många viktiga föreläsningar. Det som sker i Göteborg skapar också en snabbare och starkare utveckling i Sverige när det gäller produktutveckling för kaffe. Matts Johansson säger att produktutvecklingen sker i de små företagen, just därför att de är små. Det handlar om mikrorosterier som bygger specialkaffetrenden, det är på samma vis som med mikrobryggeriernas explosiva utveckling de senaste tio åren. Det är stor skillnad på bra och dåligt kaffe, men nu börjar kunden acceptera att det finns prisskillnader. – Kunderna dricker gott kaffe hos oss, och kommer tillbaka för att de inte står ut med det billiga och dåliga kaffet de köper någon annanstans. Förhoppningen är att mässan ska förstärka den positiva spiral som kaffebranschen befinner sig i. Matts Johansson anser att vi fortfarande

22 

– Det är vad det handlar om, och det är därför vi vill att World of Coffee ska komma till Göteborg. Kaffe är fortfarande en underutvecklad produkt som behöver öka i kvalitet och värde hela vägen från odling till kopp. Det här evenemanget gör att kaffets värdekedja lyfter sig i Europa. Och mitt företag, det hade inte funnits om det inte varit för World of Coffee.

M E E T INGS INT E RNAT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg www. meetingsvastsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


KUN S K A PSSI DR DELN UB IRNI G K

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg 23 M E E T INGS INT E RNAT ION A L ® VÄS TSVER I G E    |     G öteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

23


24 

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Sarah Marting, projektledare, Team Göteborg

VOLON TÄ R ER

VOLONTÄRER EN VIKTIG DEL I STADENS EVENEMANG Team Göteborg är en pool med ungdomar och unga vuxna som deltar som volontärer på evenemang som är viktiga för staden. I år har volontärpoolen 350 medlemmar och mångfalden är stor. Det talas över 45 språk och alla stadsdelar är representerade. Ett mål med volontärpoolen är att öka anställningsbarheten genom ökad självkänsla, erfarenhet, kunskap och kontaktnät. Ett annat av målen är att visa att man gör något viktigt och positivt för evenemanget och sin stad. Långsiktigt kan ett sådant arbete bidra till att bryta de fördomar som finns när det exempelvis gäller kön, etnicitet, bakgrund och hudfärg. Det tredje målet är att evenemangsstaden Göteborg ska upplevas som öppnare, tryggare, mer tillgänglig och välkomnande för flera grupper lokalt, nationellt och internationellt. Sarah Marting är projektledare för Team Göteborg, och hennes arbetsplats är på Göteborg & Co. Hon berättar att projektet startade för fyra år sedan och att det gett många positiva resultat för deras samarbetspartners och medlemmar.

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

En undersökning från i fjol visar att en majoritet av projektets medlemmar anser sig ha fått ökade arbetslivserfarenheter, kunskaper och kontakter, att deras insatser har haft stor betydelse för staden samt att de har fått vänner och kontakter i andra stadsdelar. Som medlem i teamet blir volontären en viktig del i Göteborgs olika evenemang, som exempelvis Kulturkalaset, Picknickfestivalen och UEFA Dam-EM 2013. Totalt handlar det om ett fyrtiotal arrangemang. – Du gör en meningsfull insats för vår stad samtidigt som du får nya kunskaper och vänner. Dessutom skaffar du dig värdefull arbetslivserfarenhet inom evenemang som gör sig bra i ditt cv. Volontärerna genomgår en utbildning som ger viktiga kunskaper inom evenemang med ämnen som exempelvis säkerhet, hjärt-lung-räddning, kunskap om Göteborg samt service och bemötande. Utbildningen är obligatorisk för att kunna bli medlem i volontärpoolen. Nästa år genomförs utbildningen under två heldagar i mars.

Därutöver arrangeras flera fördjupningsutbildningar, inspirationsföreläsningar och mentorträffar. Syftet är att kunna skaffa flera nya kontakter, erfarenheter och kunskaper. För att skapa rätt förutsättningar för ett bra samarbete tecknas även ett avtal mellan eventarrangören och volontärpoolen. Kriterierna i avtalet som arrangören åtar sig att följa är många: Evenemanget ska definieras som angeläget för staden. Arrangören ska vara införstådd med Team Göteborgs syfte. Arrangören ska vara genuint intresserad av att volontärerna ska lyckas i sina roller. Arrangören ska bemöta volontärerna på ett omhändertagande, pedagogiskt och motiverande vis. Volontärer som deltar under uppdraget får inte ersätta avlönad personal. Volontäruppdraget ska vara väl avgränsat och får pågå i högst åtta timmar per dag. Arrangören får inte betala ut någon form av ersättning till volontärerna.

25


VOLO N TÄ RER

Arrangören åtar sig att skriva intyg till varje volontär samt efter fullföljt uppdrag ge en utvärdering, skriftligt eller muntligt, till Team Göteborgs projektledare. Arrangören behöver inte teckna försäkring för volontärerna. De är olycksfallsförsäkrade genom Team Göteborg/Göteborg & Co. Arrangören åtar sig att förse volontärerna med mat och dryck under uppdraget. Om det är över fem

Sedan försöker vi jobba med perspektiv, att skapa erfarenhet, att hjälpa de som är med att skapa nätverken och kontakta andra organisationer inom staden. Team Göteborg genomför flera olika utbildningar, till exempel hur man nätverkar och skriver ett cv. Det görs för att bygga på och förvalta de erfarenheter man har fått. – Jag försöker jobba aktivt med att sprida projektet till olika delar inom

”Vi får dem att mötas, bli mer engagerade och stolta över sin stad” timmar ska minst ett varmt mål mat erbjudas. Arrangören åtar sig att se till att volontärerna enkelt och säkert kan ta sig till och från evenemanget. – När vi rekryterar nya medlemmar använder vi oss bland annat av de kommunala bostadsbolagen för att nå ut i helt nya kanaler. Vi affischerar, pratar med husvärdar och får igång en dialog. Vad som är häftigt är att många ungdomar kommer från de yttre stadsdelarna som östra Göteborg och Angered, men alla andra stadsdelar är också med. Vi får dem att mötas, bli mer engagerade och stolta över sin stad. Sarah Marting förklarar att även om samtliga stadsdelar utgör staden Göteborg, så känner sig inte alla invånare hemma i de centrala delarna. Man kanske inte rör sig så mycket utanför sin egen stadsdel. På så vis kan uppdraget som volontär bidra till att man känner sig mer som en del av Göteborg. – Volontärpoolen är grunden i projektet, och den vi bygger utifrån.

26 

alla”, som syftar till att göra Team Göteborg och Göteborgs stad mer tillgänglig. Passalen arbetar för att skapa en meningsfull fritid för alla och särskilt för barn och unga med funktionsnedsättning. I år rör det sig om sex personer. Enligt Sarah Marting är reaktionerna genomgående positiva. – Vi lär oss ännu mer om tillgängligheten i hela Göteborg genom att barnen och de unga vuxna integreras i vårt arbete. – Projektet ska få växa till sig för varje år i takt med att vi lär oss och utvecklas. Det här är ett oerhört positivt projekt för samhället. De här personerna är kanske bland de allra första som sitter i rullstol och är funktionärer på stora idrottsevenemang.

näringslivet i Göteborg så att fler vet vad projektet står för. Sarah Marting berättar att det under rekryteringsarbetet dyker upp en del talanger. – Många ungdomar är ganska nya när de kommer till oss och har ingen erfarenhet överhuvudtaget, men här kan de utvecklas och växa oerhört snabbt. Till och med år 2015 drivs Team Göteborg i projektform. Målet är att bli en egen verksamhet inom Göteborg & Co. Det gäller att få arrangörer att vilja och kunna använda volontärpoolen i ett mångkulturellt samhälle för att skapa stolthet hos deltagarna och känna att de bidrar till någonting bra. – Jag tror inte att det ska bli fler medlemmar varje år. Istället ska vi hålla en hög kvalitetsnivå där arrangörer vill arbeta med våra volontärer och att de känner att de vill vara delaktiga. Volontärpoolen och den ideella föreningen Passalen driver också sedan i år projektet ”Ett värdskap för

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


S I DR UB R I K

GÖTEBORG CONVENTION BUREAU www.corporate.goteborg.com Box 29, 401 20 Göteborg Besöksadress: Mässans gata 8 Tel: 031-368 40 00, Fax: 031-81 10 48 E-post: convention@goteborg.com

LENNART JOHANSSON affärsområdeschef,

031-368 40 50, lennart.johansson@goteborg.com ANNA HYL ANDER projektledare, organisationsmöten,

031-368 40 51, anna.hylander@goteborg.com ANNELI STAHRE projektledare, organisationsmöten,

031-368 40 53, anneli.stahre@goteborg.com ANNIKA HALLMAN projektledare, organisationsmöten,

031-368 40 52, annika.hallman@goteborg.com ANTHONY BRIGHT projektledare, företagsmöten,

031-368 41 32, anthony.bright@goteborg.com

www.meetingsvastsverige.se

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE  Atti Soenarso

atti.soenarso@meetingsinternational.com PUBLISHER  Roger Kellerman

roger.kellerman@meetingsinternational.com SKRIBENTER  Roger Kellerman, Atti Soenarso.  FOTOGRAF  Roger Kellerman (alla foton

där inte annat anges). Övriga fotografer: Mikael Almse, Niklas Bernstone, Dick Gillberg, Sergey Jarochkin.  DESIGN  KellermanDesign.com  KONTAKT  Meetings International Publishing,

P.O. Box 224, SE-271 25 Ystad, Sweden, Editorial  Office +46 8 612 42 20, Commercial Office +46 8 612 42 96, info@meetingsinternational.se, ­www.meetingsinternational.se  TRYCKERI  Trydells Tryckeri – miljöcertifierade enligt ISO 14001  ISSN  1651-9663

Eftertryck av artiklar och annat material, helt eller delvis, förbjuds utan tillstånd från förlaget. Citering uppmuntras däremot, så länge källan uppges.

Foto © iStockphoto.com/Garsya/Sergey Jarochkin

ORDLISTA Mötesindustrin består av följande huvuddelar: kongresser, mässor, konferenser, företagsevent och incentive/belöningsresor. Abstract Gäller endast veten­ skapliga kongresser. Sammandrag av forskares föredrag som skickas till kongresskommittén för be­ dömning om tid och utrymme ska ges under kongressen för muntlig presentation eller via poster. AIPC International Association Congress Venues. AMC Association Management Company. Hjälper föreningar och organisationer att med ut­ gångspunkt i ett möte utveckla hela föreningen eller organi­ sationen. Badge Namnskylt. Bid En inbjudan till en förening/organisation om att man vill vara värd för en internationell kongress. Buzz session Gruppmöte. Clinic Praktik. Conference Den engelska benämningen på en kongress. Convention Den amerikanska benämningen på en kongress. (För en amerikan är The Con­ gress den styrande politiska församlingen.) Core PCO En PCO som är av­ talsbunden till en organisation och följer en kongress från stad till stad under flera år. Kontraktstiden är oftast tre år. Corporate meetings Företags­ möten. Local PCO Vanligen en Pro­ fessional Congress Organiser, PCO, som bara är verksam i en stad.

CVB Convention Bureau. Ägs av en stad och arbetar för att skapa fler möten, evenemang och kongresser åt staden. DMC Destination Management Company. Står internationellt för aktiviteter och upplevelser i samband med kongresser och företagsmöten. Eventbyrå Specialister på att skapa eller förstärka ett evenemangs budskap eller underhållning. Ledande byråer arbetar allt oftare med upple­ velsebaserad kommunikation och varumärkesbyggande. Facilitator Neutral mötesleda­ re. Läs mer på www.iaf.org. Fam trips Familiarization trips används i inledningsfasen där man bjuder in företrädare/ beslutsfattare hos en organisa­ tion inför en planerad kongress eller ett större evenemang för att besöka värdstaden, träffa rätt personer och förvissa sig om att staden kan erbjuda det mötet strävar efter.

Kongress Ett, vanligen, regel­ bundet återkommande möte som samlar enskilda personer kring ett specifikt ämne med individuell anmälning och be­ talning. MPI Meetings Professional International. Internationellt nätverk. Multitrack sessions Parallella sessioner. Open Space Ett mötesformat. PCO En Professional Congress Organiser är en fackmässig kongressorganisatör. Ett av världens största PCO-företag finns i Sverige: MCI Group. Poster En utställningsskärm som erbjuds en vetenskaps­ man som framfört en önskan om att få berätta om sin forskning för sina kollegor men inte fått plats som talare. Poster exhibition Utställning med affischer.

IAPCO International Associa­ tion of Professional Congress Organizers.

RFP Request for Proposal. Begäran om offert för en kongress, konferens eller ett företagsmöte. Begärs hos CVBer eller kongressanlägg­ ningar.

ICCA International Congress & Convention Association.

SBTA Swedish Business Travel Association.

Keynote presentation Huvud­ föredrag.

SITE Society of Incentive Travel Executives.

Konferens Ett enskilt möte som samlar personer kring ett för inbjudaren viktigt ämne. Konferensen har en beställare och en faktureringsadress för hela mötet.

Site inspection Inspektionsresa för kontroll av anläggningar, hotell och leverantörer för att se till att ett möte ska kunna genomföras som det är tänkt.

Function rooms Möteslokaler.

Think-tank Expertgrupp.


Foto: Dick Gillberg

Gรถteborg & Co. | T: +46 (0)31-368 4000 | corporate.goteborg.com

Meetings Västsverige Göteborg, #05 nov 2013  

Mats Brittberg, Sahlgrenska: ”Go Life-projektet utvecklar ny medicinsk kunskap”