Cerca i troba. Museus de les comarques de Tarragona i les terres de l’Ebre

Page 1

13 museus i més de 180 objectes a trobar! Hores i hores de diversió per a petits i grans als museus més destacats de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

¡13 museos y más de 180 objetos a encontrar! Horas y horas de diversión para todas las edades en los museos más destacados de las comarcas de Tarragona y las Terres de l’Ebre.

13 museums and more than 180 objects to find! Hours of fun for all ages on the most outstanding museums in Tarragona region and Terres de l’Ebre.

13 musées plus de 180 objets à trouver ! Des heures d’amusement pour tous les âges dans les musées les plus remarquables de la region de Tarragone et des Terres de l’Ebre.

ISBN: 978-84-18601-84-2

MUSEUS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE

Cerca i troba Busca y encuentra Seek & Find

MUSEUS DE

LES COMARQUES DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE Miguel Bustos


Els museus de la xarxa de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre 1

2

3

6 4 2 10

5

3 8

1 12

9

4

11 5

7 13

6

Fundació Apel·les Fenosa Institut Municipal Reus Cultura Museus de Reus Museu Comarcal de la Conca de Barberà

7

8

9

10

11

Museu d’Alcover Museu d’Història de Cambrils Museu de la Vida Rural

12

13

Museu de Tortosa Museu de Valls Museu Deu Museu Diocesà de Tarragona Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Museu Pau Casals Museu de les Terres de l’Ebre


Els museus de la xarxa de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre 1

2

3

6 4 2 10

5

3 8

1 12

9

4

11 5

7 13

6

Fundació Apel·les Fenosa Institut Municipal Reus Cultura Museus de Reus Museu Comarcal de la Conca de Barberà

7

8

9

10

11

Museu d’Alcover Museu d’Història de Cambrils Museu de la Vida Rural

12

13

Museu de Tortosa Museu de Valls Museu Deu Museu Diocesà de Tarragona Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Museu Pau Casals Museu de les Terres de l’Ebre


Fundació Apel·les Fenosa Carrer Major, 25 El Vendrell fundaciofenosa.org


Fundació Apel·les Fenosa Carrer Major, 25 El Vendrell fundaciofenosa.org


Institut Municipal Reus Cultura Museus de Reus

Centre de la Imatge Mas Iglesias

Raval de Santa Anna, 59 Reus museudereus.cat

Museus de Re

us


Institut Municipal Reus Cultura Museus de Reus

Centre de la Imatge Mas Iglesias

Raval de Santa Anna, 59 Reus museudereus.cat

Museus de Re

us


Museu Comarcal de la Conca de Barberà Carrer de Josa, 6 Montblanc mccb.cat


Museu Comarcal de la Conca de Barberà Carrer de Josa, 6 Montblanc mccb.cat


13 museus i més de 180 objectes a trobar! Hores i hores de diversió per a petits i grans als museus més destacats de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

¡13 museos y más de 180 objetos a encontrar! Horas y horas de diversión para todas las edades en los museos más destacados de las comarcas de Tarragona y las Terres de l’Ebre.

13 museums and more than 180 objects to find! Hours of fun for all ages on the most outstanding museums in Tarragona region and Terres de l’Ebre.

13 musées plus de 180 objets à trouver ! Des heures d’amusement pour tous les âges dans les musées les plus remarquables de la region de Tarragone et des Terres de l’Ebre.

ISBN: 978-84-18601-84-2

MUSEUS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE

Cerca i troba Busca y encuentra Seek & Find

MUSEUS DE

LES COMARQUES DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE Miguel Bustos


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.