Bilavisen april 2014

Page 37

SALT OG MILJØFOKUS ØDELEGGER BILEN DIN

I vinter har veimyndighetene brukt så store mengder salt at lagrene gikk tomme. Nå er det lurt å tenke på understellet til bilen din. ■■Tekst: Kjetil Anthonsen Foto: Lill Eva Bråthen – Alle biler ruster, det har de alltid gjort. – Får ikke moderne biler slik behandMen nå ruster de mer enn noen gang. Det ling på fabrikken? – En del biler får en viss beskyttelse, har sammenheng med økt salting og at det stilles stadig strengere miljøkrav til men det er ikke nok i vårt hjørne av bilprodusentene, sier Arve Christensen verden. Det er vitenskapelig slått fast at hos Sørlandsparken Dinitrolsenter. rust trives best i 12 plussgrader, omtrent – Det siste lyder som et paradoks? gjennomsnittlig årstemperatur i Norge – Før hadde bilene en rekke kompo- og nokså nøyaktig det moderne parkenenter og ingredienser som inneholdt ringskjellere holder året rundt. Og så giftstoffer. Nå er alt miljøvennligere, men har altså vinterlandene i Skandinavia ikke like effektivt. Bare spør båtfolk, det alt dette saltet i tillegg. Det gjør godt grodde mye mindre den gang bunnstoffet for veigrepet, men er ille for bilene, sier var fullt av bly og kobber. Det minste Arve Christensen. bileiere bør gjøre om våren er en skikStadig flere tar rust på større alvor. kelig vask av understellet. De som vil Christensen har fått flere forhandlere som konservere bilen og øke levetiden kom- nye kunder, de sender både bruktbiler og mer ikke utenom understellsbehandling. nye til understellsbehandling.

annvittige leketøysalg – Etter en hard vinter med rekordstor salting fortjener understellet oppmerksomhet og behandling, sier Arve Christensen i Sørlandsparken Dinitrolsenter.

BMW Value Service

100% BMW SERVICE

FORD-EIERE! Har du en Ford som er 5 år eller eldre? Vi tilbyr driftettersyn på alle europeiske Person biler til kr. 2490,Karosseri/Lakkontroll er inkludert

LA DIN BMW FORBLI 100 % BMW. BMW Value Service er et service- og reservedelsprogram som er designet spesielt for eldre BMW-modeller. Det omfatter service- og reparasjonstjenester til faste priser. Det benyttes kun BMW originaldeler og alt arbeid utføres av våre egne BMW serviceteknikere. Resultatet? Høyeste kvalitet og absolutt trygghet.

OLJESERVICE.

Få en av BMWs serviceteknikere til utføre komplett oljeservice på din BMW. Dette inkluderer BMWgodkjent motorolje, samt skifte av aktivt kullfilter for kupéluften. (Gjelder kun E46 og E39)

Sørlandsparken Tlf. 95447203 Kundemottaker: Arild Vik

BMW 3-serie 1998-2005 (E46) (Eksemplet gjelder BMW 3-serien 316 Ci)

BMW 5-serie 1996-2003 (E39) (Eksemplet gjelder BMW 5-serie 520d)

BMW Service

fra kr

1 695,-

fra kr

2 695,-

Bavaria Kristiansand www.bavaria.no T: 38 14 54 30 Barstølv. 32, 4636 Kristiansand

a p r i l

2 0 1 4

|

3 7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.