2382 rentegning helse 10 2014 epaper

Page 31

helse: sundhed.dk

Medicin hjælper Annelise Møller og hendes mand med at leve et godt liv med deres kroniske lidelser - men det er en udfordring at have overblikket over det hele.

+ Det kan du finde svar på i Medicinkortet: • Navnet på medicinen, som din læge har ordineret til dig. • Hvor meget du skal tage og for hvad. • Hvornår du skal begynde og stoppe med at tage medicin, som ikke er en fast/varig behandling. • Hvordan du skal tage medicinen. • Recepter fra 2 år tilbage. • Apoteksudleveringer. • Dine børns medicin og recepter.

Det kan du ikke finde på i Medicinkortet: • Vaccinationer – gå til fmk-online.dk. • Tilskudssaldo. • Mulighed for direkte recept­ udlevering/receptfornyelse.

idéen om selv at have adgang til alle de oplysninger, der findes om mig. For det første får man et større ansvar for, at behandlingen fungerer godt, og for det andet føler man sig mere sikker. Selvfølgelig vil der være komplicerede situationer, som man ikke selv kan tage stilling til, men der er det jo godt, vi har lægen.

Det nye medicinkort giver et bedre overblik Annelise har dog ikke kun været tilfreds med medicinprofilen. For eksempel har det været for forvirrende, at udgåede og aktive recepter har været blandet sammen. Hun blev dog positivt overrasket, da hun for nyligt loggede ind på sundhed. dk for at se sin medicin. Den tidligere medicinprofil på sundhed.dk er nemlig erstattet af Medicinkortet, og den nye visning er i brugertests

blevet fremhævet som mere logisk og nem at overskue. Annelise er enig, og selvom hun ikke oplever væsentlige ændringer i forhold til, hvad hun kan, så synes hun, at den forbedrede brugervenlighed gør en stor forskel. – Nu, når der er blevet rettet på brugerfladen, så synes jeg, det giver et bedre overblik. Det er klart blevet mere overskueligt. Forbedringer er der dog stadig plads til, hvis man spørger Annelise. – Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at der kom et felt til receptfornyelse og ét til bestilling af medicin på apoteket. Det ville klart betyde shortcuts (genveje, red.) for os, der lever med en kronisk sygdom, lyder opfordringen fra Annelise, og selvom der ikke på nuværende tidspunkt er lagt op til sådanne muligheder i medicinkortet, finder hun stadig plads til optimisme: – Der sker jo hele tiden noget. Tænk på dengang, man rodede rundt i papir­ recepterne.

helse / december 2014

31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.