Page 1

edicine

III sajam

Podgorica 23–25. oktobar 2014.g. hotel „M Nikić“

Pokrovitelj:

FZCG

MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

KCCG

Organizator:

Farmaceutska komora Crne Gore

program

MONTEFARM


III sajam

edicine

Podgorica, hotel „M Nikic“, 23 – 25. oktobar 2014.g. Organizator: Magazin Medical CG Pokrovitelj: Ministarstvo zdravlja Crne Gore Naučni odbor: Prof. dr Slavica Vujisić, Centar za nauku, Klinički centar Crne Gore, predsjednica Odbora Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, Agencija za ljekove i med. sredstva – CALIMS Doc. dr Zorica Potpara, Farmaceutski fakultet, Podgorica Dr sc med. Elvir Zvrko, Klinički centar Crne Gore Prijatelji:


PROGRAM 23.10.2014.g. (četvrtak) 10:00h Svečano otvaranje sajma (sala 1) Slavica Pantelić, MedicalCG, Prof. dr Slavica Vujisić, predsjednica Naučnog odbora sajma, Prof. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja

Sala1 11:00h – 12:30h

Sesija I

Moderator: dr Milan Mijović Novi projekti Kliničkog centra Crne Gore Dr Milan Mijović, Klinički centar Crne Gore Kardiološke dijagnostičke i terapijske procedure u KCCG - presjek aktuelno dostupnih usluga Prof. dr Ljilja Musić, Klinički centar Crne Gore Projekat izgradnje nove Klinike za neurologiju i neurohirurgiju Dr Mirjana Čukić, Klinički centar Crne Gore


12:45h – 14:00h

Sesija II

Moderator: dr sc med. Majda Šahman Zaimović Pravilnik o farmakovigilanci – obaveze i odgovornosti učesnika u sistemu farmakovigilance Mr ph Maja Stanković, CALIMS Regulativa u oblasti biljnih i tradicionalnih biljnih ljekova Mr ph Milena Adžić, CALIMS Nacionalne, regionalne i globalne inicijative u kontinuiranoj borbi protiv falsifikovanih ljekova Mr ph Pavle Zelić, ALIMS, Srbija

14:15h – 16:00h

Sesija III

Moderator: prim. dr Gordana Rašović Bezbijedna transfuzija krvi - zadatak svih nas Prim. dr Gordana Rašović, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore Značaj uspostavljanja haemovigilance u Crnoj Gori Dr Tamara Sćepanović, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore Dobrovoljno davalaštvo krvi na području Plava Dr Kumrija Cikotić, Dom zdravlja Plav


16:15h – 18:00h

Sesija IV

Moderator: prof. dr Slavica Vujisić Demencije Prof. dr Slavica Vujisić, Klinički centar Crne Gore Actavis Moždani udar – savremeno liječenje i prevencija Dr Ljiljana Radulović, Klinički centar Crne Gore Nesteroidni antireumatici – upotreba i dileme Dr Aleksandar Vujačić, Opšta bolnica Bar

SALA 2 23. 10. 2014. g. (četvrtak) 13:00h – 14:30h

Sesija V

Moderator: dr Aleksandra Marjanović Pegasys – terapijski pristup u liječenju Hepatitisa B i C Dr Dragica Terzić, Klinički centar Crne Gore Hoffmann La Roche Preventivni značaj dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na HIV u cilju ranog i blagovremenog otkrivanja i lijecenja HIV infekcije i njenih komplikacija Dr Aleksandra Marjanović, Institut za javno zdravlje Crne Gore Pravovremena dijagnostika HIV infekcije/AIDS-a preduslov za terapijski uspjeh Mr sci dr Brankica Dupanovic, Klinički centar Crne Gore MSD Imunizacija romske populacije u Bijelom Polju Prim. dr Julija Bošković, Dom zdravlja Bijelo Polje


15:00h – 17:00h

Sesija VI

Moderator: dr Zuhra Hadrović Uticaj društvenih mreža na zdravstvene usluge Dr Zuhra Hadrović, Dom zdravlja Berane Dejan Ćorac, B.App.Mngt, Dom zdravlja Berane Iskustva zaštitnika prava pacijenata Ranko Raketić, VMT, Dom zdravlja Berane Ugovaranje i izvršenje usluga Prim. dr Rasim Agić, Dom zdravlja Bijelo Polje Kvalitet rada u Domu zdravlja Bijelo Polje Prim. dr sci med Alma Bajramspahić, Dom zdravlja Bijelo Polje Pristup uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom u zdravstvenim ustanovama u funkciji kvaliteta usluge Tatjana Jovović, dipl. ing., Klinički centar Crne Gore


SALA 1 24.10.2014.g. (petak) 10:00h – 11:45h

Sesija VII

Moderator: Mr sci Aleksandar Vujačić Uticaj metala na zdravlje Mr sci. Aleksandar Vujačić, Institut za javno zdravlje Crne Gore Ljekovito carstvo i bronhoklirsyrups – „Od korjena do plodova“ Mr ph Jelena Stojanovski, Product manager - Hemofarm Savremena terapija alergijskog rinitisa higijene nosa Dr Saša Avakumović, GPM BerlinChemie PiC Nebulizers-Aerosol therapy Giovanni Padova, International Sales Support Manager Artsana S.p.A. Dr Slađana Radulović, Klinički centar Crne Gore Monte D Alergijske reakcije na koži Dr Saida Zejnilović, Klinički centar Crne Gore Savjetovalište za opstruktivne bolesti odraslih i djece Dr Vera Lipovac Usanović, Dom zdravlja Tivat Dr Sanela Preljević Gašanin, Dom zdravlja Tivat


12:00h – 13:45h

Sesija VIII

Moderator: prof. dr Božidar Bojović Hronične bolesti glavni razlog zabrinutosti za narodno zdravlje – diabetes mellitus Dr Dragan Likić, Institut za javno zdravlje Crne Gore Antidijabetici – primjena i potrošnja u Crnoj Gori Mr ph Olgica Knežević, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adultni tip dijabetes melitusa kod mladih Prof. dr Božidar Bojović PiC Insupen Diabetes Giovanni Padova, International Sales Support Manager Artsana S.p.A. Dr Mira Samardžić, Klinički centar Crne Gore Monte D Dijabetesne komplikacije Dr Valentina Kalinić, Opšta bolnica Bar

14:00h – 15:45h

Sesija IX

Moderator: dr Anka Popović Savremene smjenice u dijagnostici i liječenju hronične limfatičke leukemije & Rituximab – dokazana terapija u liječenju HLL-a Dr Anka Popović, Klinički centar Crne Gore Hoffmann La Roche Da li i koliko često mislimo o neuroendokrinim tumorima Prim. dr Jadranka Lakićević, Klinički centar Crne Gore Novartis Onkology Rana detekcija melanoma Dr Olivera Kovačević-Simić, PZU Kovačević, Budva


16:00h - 18:00h

Sesija X

Uvodničar: mr ph Željka Bešović Širenje uloge farmaceuta u Engleskoj: dosadašnji progres i planovi za budućnost Elizabeth Butterfield, pharm. konsultant, Kraljevsko farmaceutsko društvo, London Farmaceutska komora Crne Gore

SALA 2 24.10. 2014. g. (petak) 12:00h – 13:45h

Sesija XI

Moderator: prof. dr Agima Ljajević Uloga Instituta za javno zdravlje u realizaciji Projekta "Net Age" Prof. dr Agima Ljajević, Institut za Javno zdravlje Crne Gore Specifičnosti organizacije službe mentalnog zdravlja na sekundarnom nivou u Crnoj Gori Dr Jovo Đedović, Specijalna bolnica za psihijatriju, Kotor Konsultativna psihijatrija Dr Rajko Raičević, Dom zdravlja Berane Proces rehabilitacije u Javnoj ustanovi na „Kakarickoj gori“ Milena Janković, psiholog JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Podgorica Program 12 koraka i praktična primjena kod nas i na Zapadu Adriana Pejaković, psiholog JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Podgorica


14:00h – 16:00h

Sesija XII

Moderator: prim. dr Svetlana Balać Registrovane zarazne bolesti u Crnoj Gori Dr Maja Milanovic, Institut za javno zdravlje Crne Gore Edukacija srednjoškolske omladine u opštini Herceg Novi – HIV/AIDS i polno prenosive infekcije Dr Stefa Glušac, Dom zdravlja Herceg Novi Dr Sanja Čeprnjić, Dom zdravlja Herceg Novi Polno prenosive infekcije Dr Vesna Kavarić, Bolnica Codra, Podgorica Histeroskopija na primarnom nivou – naša iskustva Prim. dr Svetlana Balać, Dom zdravlja Berane

SALA 1 25. 10. 2014.g. (subota) 10:00h – 11:45h

Sesija XIII

Moderator: dr Sonja Nejkov Klinička primjena šok talasa i lasera visokog intenziteta u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji Ljiljana Katunac, Str. fiziotarapeut, DEUS BTL Medical Efekti rehabilitacionog programa kod pacijenata sa aortokoronarnim bypass-om Dr Sonja Nejkov, Klinički centar Crne Gore Srčane aritmije, dijagnostika i liječenje Dr Hakan Alakoc, Dogan Zdravstvena Grupacija, Turska Urođene srčane mane Dr Biljana Ivelja, Dom zdravlja Cetinje


12:00h – 13:45h

Sesija XIV

Moderator: dr Dragutin Višnjić Pachyonychia congenita Jadassonhn Lewandowski Dr Snežana Vukadinović, Klinički centar Crne Gore Uloga hidrokoloidnih gelova prilikom obnove kože Dr Dragutin Višnjić, Opšta bolnica Nikšić Meditas Dijabetično stopalo Dr Valentina Kalinić, Opšta bolnica Bar

14:00h – 15:45h

Sesija XV

Moderator: dr Branko Rašović Uloga maksilofacijalne hirurgije kao privatna praksa u sistemu zdravstvene zaštite Prof. dr Zoran Stajčić, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Beograd centar, Beograd Dentalni implantanti – savremeno rješenje Dr Branko Rašović, PZU Apolonia, Podgorica Komplikacije implantologije Dr Predrag Kavarić, Klinički centar Crne Gore


16:00h – 18:00h

Sesija XVI

Moderator: dr Fahrudin Hadrović Stres incontinentio urinae Doc dr Petar Kavarić, Klinički centar Crne Gore Procjena rizika razvoja kontrastne nefropatije – prikaz slučaja Dr Fahrudin Hadrović, Opšta bolnica Berane Kliničke i epidemiološke karakteristike hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom u region sjeveroistočne Crne Gore Dr Milovan Živković, Opšta bolnica Berane Analiza bolničkog morbiditeta u Crnoj Gori Dr Marija Palibrk, Institut za javno zdravlje Crne Gore

SALA 2 25. 10. 2014. g. (subota) 12:00h – 13:45h

Sesija XVII

Moderator: Dr Snežana Labović Barjaktarović Prevencija gojaznosti Dr Snežana Barjaktarović Labović, Dom zdravlja Bar Učestalost poremećaja masnih kisjelina kod dijabetičara Povezanost dijabetesa i hipertenzije u Beranama Dr Snežana Radovanović, Opšta bolnica Berane Diabetes mellitus i Thyreodithis autoimmunis Dr Biljana Ivelja, Dom zdravlja Cetinje Prevencija kolorektalnog karcinoma u opštini Cetinje Zorica Martinović VMS, Dom zdravlja Cetinje


14:00h – 16:00h

Sesija XVIII

Moderator: Dr Biljana Ivelja Njega kože novorođenčeta i odojčeta Dr Sanja Čizmović, Opšta bolnica Nikšić Meditas Program prevencije razvojnog poremećaja novorođenačkog kuka u opštini Bar Dr Aleksandar Vujačić, Opšta bolnica Bar Muskuloselektivni problemi kod djece Dr Biljana Ivelja, Dom zdravlja Cetinje Razvojna disfazija Tamara Sekulić, logoped Dom zdravlja Berane

Profile for medical cg

program Sajam III  

program Sajam III  

Profile for medicalcg
Advertisement