__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

edicine

II sajam

Podgorica, 4, 5 i 6. decembar 2013. godine Hotel “M Nikić”

Pokrovitelj:

FZCG

MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

Generalni sponzor:

KCCG

program

MONTEFARM


edicine

II sajam

Podgorica 4 – 6. decembar 2013. g. Organizator: Magazin Medical CG Pokrovitelj: Ministarstvo zdravlja Crne Gore Generalni sponzor: Farmegra d.o.o. Naučni odbor: Prof. dr Slavica Vujusić, predsjednica Prof. dr Ljilja Musić Dr sci med. Majda Šahman Zaimović Dr sci med. Zorica Potpara Dr sci med. Elvir Zvrko Prijatelji:


PROGRAM 04.12.2013.g. (srijeda) 11:00h Svečano otvaranje sajma (sala 1)

Sala 1 Sesija I

12:00h – 14:00h

Moderator: prof. dr Slavica Vuisić - Centralno zakazivanje pregleda u Kliničkom centru Crne Gore Dr Milan Mijović, ing Pavle Aligrudić, KCCG - Novi koncept porodilišta u Kliničkom centru Crne Gore Dr Milan Mijović, prof. dr Snežana Crnogorac, KCCG - Razvojni projekti CALIMS Mr ph Željka Bešović, CALIMS - Potrošnja ljekova u Crnoj Gori u 2012. god. Mr ph Lidija Čizmović, CALIMS - Harmonizacija crnogorske legislative sa EU u okviru IPA projekta Dr Vesna Koblar, RA pharm CALIMS - Transfuzija krvi u Crnoj Gori u susret evropskim standardima Prim. dr Gordana Rašovic, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore


Sesija II 14:15h – 16:00h Moderator: dr sci med. Zorica Potpara - Primjena i odobravanje ljekova sa liste B Mr ph Olgica Knežević, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - Evropska kartica zdravstvenog osiguranja Igor Ćirović, dipl. pravnik, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - Farmaceutski menadžment u zdravstvu Dr sci med. Zorica Potpara, Farmaceutski fakultet, Podgorica Dr pharm. Tanja Vojinović , Farmaceutski fakultet, Podgorica - Prezentacija Hygeja Group Greece i Hygeja Hospital Tirana CEO Stavros Krasadakis - Irbesartan – novi igrač u poznatom timu Prof. dr Branislava Ivanović, KCS, Beograd Hemofarm

Sesija III 16:30h – 18:00h Moderator: dr Sanja Čizmović - Značaj suplementacije mikroelementima (cink, bakar) Prof. dr Branimir Nestorović, Tiršova klinika, Beograd Lifemedic - Farmegra - Suplementi u pedijatriji Dr Mirjana Mišić, Lifemedic – Beograd - Biljni suplementi Mr ph Đulija Hadžibeti, Farmaceutska komora Crne Gore - Atopijski dermatitis, savremeni pristup Dr Saida Zejnilović, Klinički centar Crne Gore Meditas - Pelenski dermatitis Dr Sanja Čizmović, Opšta bolnica Nikšić Meditas


Sala 2 (04.12.2013.g.) Sesija IV 12:00h – 13:30h Moderator: dr Marina Roganović - Registrovane zarazne bolesti u Crnoj Gori Mr sci dr Sanja Medenica, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Bolesti zavisnosti u Crnoj Gori – trenutna situacija i izazovi Dr Aleksandar Tomčuk Dr Marina Roganović Specijalna bolnica za psihijatriju, Kotor - Program supstitucione terapije metadonom u Domu zdravlja Berane Dr Rajko Raičević, Dom zdravlja Berane

Sesija V 14:00h – 15:00h Moderator: prim. dr sci med. Alma Bajramspahić - Dobrovoljno davalaštvo krvi kao jedan od prioriteta Dr Mirjana Savićević, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore - Neki indikatori kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Prim. dr sci med. Alma Bajramspahić, Dom zdravlja Bijelo Polje - Briga o starim osobama – uloga izabranog doktora Dr Jelena Zindović, Dom zdravlja Kolašin - Značaj sistematskih pregleda kod mlade populacije Dr Vesna Pantović, Dom zdravlja Berane


05.12.2013.g. (četvrtak) Sala 1 Sesija VI 10:00h – 12:00h Moderator: prim. dr sc med. Đurđica Ostojić - Skrining kolorektalnog karcinoma Prim. dr sc med. Đurđica Ostojić, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Nova target terapija uznapredovalog i metastatskog bazocelularnog karcinoma. Vismodegib – kliničko iskustvo Prof. dr Vladimir Todorović, Klinički centar Crne Gore Hoffmann – La Roche Ltd - Hemioterapija izbora – zašto i kada pametna tableta Xeloda Dr Jadranka Lakićević, Klinički centar Crne Gore Hoffmann – La Roche Ltd - Skrining za kolorektalni karcinom - iskustva iz Doma zdravlja Bijelo Polje Dr Rade Ranitović, Dom zdravlja Bijelo Polje

Sesija VII 12:15h – 13:30h Moderator: dr Olivera Simić Kovačević - Zineryt® losion-mjesto u topikalnoj terapiji akni Prof. dr Radoš Zečević, VMA, Beograd PharmaSwiss - HSV i VZV infekcija: novosti u prevenciji i terapiji Dr Olivera Simić Kovačević, PZU Dr Kovačević, Budva Medical - Ulcus cruris terapija Dr Dragutin Višnjić, Opšta bolnica Nikšić Meditas - Kompresivna terapija Dipl. ph spec Katarina Milošević, PZU Medicir, Kotor, Farmaceutska komora Crne Gore - Koncentrovani faktori rasta (C.G.F.) – primjena u oralnoj hirurgiji Dr stom. Branko Rašović, Ordinacija Apolonia Medical


Sesija VIII

14:00h – 16:00h

Moderator: dr sci med. Elvir Zvrko - Infektivni endokarditi – mogućnosti transezofagusne ehokardiografije Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić, Klinički centar Srbije Medical - Epidemiologija i izazovi u lijecenju AKS Prof. dr Ljilja Musić, Klinički centar Crne Gore Astra Zeneca - Brilique (ticagrelor) u lijecenju AKS Dr Siniša Dragnić, Klinički centar Crne Gore Astra Zeneca - Uloga Exforge u liječenju arterijske hipertenzije Dr Mihailo Vukmirović, Klinički centar Crne Gore Novartis

Sesija IX 16:15h – 18:00h Moderator: prof. dr sci med. Božidar M. Bojović - Šećerna bolest – globalni zdravstveni problem čovječanstva Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović Medical - Dijagnostika i terapija Akromegalije Doc. dr Snežana Vujošević, Klinički centar Crne Gore Novartis oncology - Skrining na preddijabetes i dijabetes mellitus tip 2 u opštini Bar Dr Miroslav Stanišljević, Dom zdravlja, Bar


05.12.2013.g. (četvrtak) Sala 2 Sesija X

10:00h – 11:15h

Moderator: dr Snežana Barjaktarović Labović - Znanje, stavovi i navike u potrošnji hrane u Crnoj Gori Dr Borko Bajić, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Značaj ishrane u prevenciji hroničnih bolesti Dr Snežana Barjaktarović Labović, Dom zdravlja, Bar - Centar za prevenciju kao preteča preventivne medicine Prim. dr Milena Proročić, Dom zdravlja, Herceg Novi

Sesija XI

11:30h – 12:45h

Moderator: Mr. ph. Mehrixhana Dervishi Llazorja - Interakcija antibiotika i hrane Mr. ph. Mehrixhana Dervishi Llazorja, PZU "Pharmalife" Ulcinj Farmaceutska komora Crne Gore - Upotreba antibiotika Mr ph Đulija Hadžibeti, Farmaceutska komora Crne Gore - Upotreba antibiotika u populaciji studenata Crne Gore, njihove navike, stavovi i znanja Dr pharm. Mina Minić, Farmaceutska komora, Podgorica


Sesija XII

13:00h – 15:00h

Moderator: Doc. dr Petar Kavarić - Karcinom bubrega Doc.dr Petar Kavarić, KCCG Pfizer – Farmegra - Ciljana terapija mRCC – Sunitinib u prvoj liniji liječenja Prof. dr Vladimir Todorović, KCCG Pfizer – Farmegra - Sutent u terapiji mRCC – naša iskustva Dr Jadranka Lakićević, KCCG Pfizer – Farmegra - Skrining i dijagnostika hronične bubrežne bolesti u ordinaciji izabranog doktora Dr Biljana Dapčević, Dom zdravlja, Herceg Novi - Dijalizni centar Dr Armen Pejčinović, Dom zdravlja Plav


06.12.2013.g. (petak) Sala 1 Sesija XIII 10:00h – 12:00h Moderator: prof. dr Slavica Vujisić - Naučno-istraživcački rad u Kliničkom centru Crne Gore Prof dr Slavica Vujisić, Klinički centar Crne Gore - Publikovanje u medicini Dr sci Elvir Zvrko, Klinički centar Crne Gore - Zdravstveni turizam – šansa i izazov za Crnu Goru i region Dr Mladen Filipović, PZU Filipović Dr Hernan Puelma Fuenzalida, SAD - www.medicalcg.me Dnevne medical informacije u 22 sata Vidak Latković, mr sc dipl. pravnik Medical


Sesija XIV

12:15h – 14:00h

Moderator: dr Ivo Ivanović - Rana dijagnoza reumatoidnog artritisa Dr Svetlana Aligrudić, Klinički centar Crne Gore Hoffmann – La Roche Ltd - Terapija komplikacija osteoporoze Dr Ivo Ivanović, Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan - Preventivni program - fizička aktivnost u prevenciji hroničnih oboljenja Dr Marina Delić, Institut „Dr Simo Milošević“ Igalo Medical - Prirodni faktori ulcinjske regije Prim. dr Gani Karamanaga, Dom zdravlja, Ulcinj - Fizička aktivnost djece u gradskoj sredini Prim. dr Marija Joksimović, Dom zdravlja Berane - Pokretom do zdravlja – uloga fizioterapeuta u promociji zdravlja Krsto Kovačević, Spec. App, Udruženje fizioterapeuta Crne Gore Medical

Sesija XV

14:15h – 16:00h

Moderator: dr Zuhra Hadrović - Menadžment odnosa sa korisnicima zdravstvenih usluga Dr Zuhra Hadrović, Dom zdravlja Berane - Istorijat razvoja zdravstvene službe Bijelog Polja - Izvršavanje Programskih i planskih dokumenata Prim dr Rasim Agić, Dom zdravlja Bijelo Polje - Komunikacija zdravstvenih radnika kao faktor kvaliteta zdravstvenih usluga Ana Golubović, psihološkinja, Dom zdravlja Berane


06.12.2013.g. (petak) Sala 2 Sesija XVI

10:00h – 11:30h

Moderator: prim. dr Svetlana Balać - Women health Dr Tijana Krnjeta, Roche diagnostics, Beograd - Mogućnost histeroskopske dijagnostikeu primarnoj zdravstvenoj zaštiti Prim. dr Svetlana Balać, Dom zdravlja Berane

Sesija XVII

12:00h - 14:00h

Moderator: Dr Anka Popović - Invazivne gljivične infekcije, dijagnostičke mogućnosti i terapija (preemptivna, empirijska, kauzalna) Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, Klinički centar Srbije Pfizer Doc. dr Ana Vidović, Medicinski fakultet Beograd Pfizer - Renalna anemija, dijagnostika i terapija epoetinskim preparatima - Skrining na renalnu anemiju u preddijaliznoj populaciji Prof. dr Marina Ratković, KCCG Hoffmann – La Roche Ltd

Profile for medical cg

program Sajam II  

program Sajam II  

Profile for medicalcg
Advertisement