Page 1

2020

SPRING / SUMMER

FINNISH EDITION


VINGA SPRING SUMMER COLLECTION 2020


4

5

K E S TÄVÄ K E H I T Y S . . . . . . . . . . . . . . 6 L A H J A K O R T T I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PERSONOINTI JA E R I KO I S T U OTA N O . . . . . . . . . . .

14

L A K U T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 RPET Sortino............................................16 Baltimore..................................................26 Hunton......................................................34

A N TA M A S I L AHJAN ARVO JA MERKIT YS Kirjoitan tätä kesäparatiisissamme 13.7 2019, jossa vietämme suurimman osan lomistamme. 13. heinäkuuta on minulle hyvin erityinen päivä, sillä täsmälleen seitsemän vuotta sitten syntyi esikoislapseni Winston. Tuntuu hieman epätodelliselta kun sitä miettii, sillä aika menee niin nopeasti. Lasten syntymäpäivät ovat uskomattoman kauniita, sillä ne ovat täynnä odotusta, uteliaisuutta ja iloa. Odottaminen alkaa muutamaa viikkoa aiemmin ja huipentuu juuri kun laulat sängyn vierellä syli täynnä paketteja. Kuvittele, jos meillä ei olisi sylillistä paketteja, vaan ainoastaan yksi paketti. Paketissa olisi kortti jossa sanotaan, että olemme antaneet Winstonille lahjaksi sata puuntainta Etelä-Amerikassa. Hiipuisiko silmien kimallus ja ilo? Hänen täytyisi sanoa kohteliaasti kiitos, mutta ehkä hän samalla miettisi, onko hän tehnyt jotain väärin saadessaan tällaisen lahjan. Sisimmissään hän olisi todennäköisesti pettynyt, sillä hän luultavimmin odotti jotakin muuta. Hän ei ymmärrä ilmastokysymystä samalla tavalla kuin aikuinen ja hän ei luultavimmin pysty ymmärtämään syytä, miksi annoimme hänelle tällaisen lahjan. Aikuiset, työntekijät ja yritysten työntekijät ymmärtävät haasteemme. Jos heidän työnantajansa ostaa puita lahjaksi, se on heidän mielestään ok. Mutta luullakseni syvällä sisimmissään me kaikki haluamme tulla arvostetuiksi samalla tavalla kuin lapsi syntymäpäivänään tai jouluaattona. Kun yrityksessä hyvään lahjoittaminen korvaa tavaralahjan antamisen, niin mieleen tulee varmaan samanlaisia tunteita joita olet kokenut lapsena. Odotuksia on ehkä ylläpidetty jo jonkin aikaa ja työntekijöiden silmät ovat täynnä uteliaisuutta ja jännitystä. Yrityksemme haasteena on löytää tuotteita, joilla olisi suuret lahjan saamiseen liittyvät positiiviset tunteet ja samalla mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön. Meidän on oltava erittäin tietoisia ja avoimia tuotantomme ympäristövaikutuksista. Meidän on oltava myös nöyriä ja yrittää

Clifton.......................................................36 Brooklands...............................................36 R A N T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Marmi...................................................... 44 Rantapyyhe..............................................47 Scuba........................................................57 CALLE DAHLIN VD

P E L I T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 P I K N I K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 V E S I - J A T E R M O S P U L L O T . . . . 68

tiedostaa missä asioissa meidän tulisi kehittyä eniten. Meidän on rakennettava turvallisuuden tunne, jossa asiakas tiedostaa, että meiltä ostamilla tuotteilla on mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön. Tämän rakentaminen vie aikaa, mutta olemme siihen voimakkaasti sitoutuneita.

Otis...........................................................68 Miles.........................................................70 Lean..........................................................74 S P O R T T I P Y Y H E . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Vuodesta 2018 lähtien olemme osallistuneet ilmastotalkoisiin kompensoimalla aiheuttamaamme hiilijalanjälkeä. Kompensoimme kaikki kuljetukset, kaikki matkamme ja lämmityksen. Tuotevalmistuksen kokonaisvaikutusta ympäristöön emme ole tähän saakka pystyneet laskemaan, mutta uskomme, että vuoden 2020 pystymme kompensoimaan myös sen vaikutuksen. Keskeinen asia on myös yrittää vähentää todellisia päästöjä. Lentorahdin sijaan suosimme juna- ja laivarahtia. Kannustamme tuotantolaitoksia ostamaan vihreää sähköä tai sen tuottamiseen tarvittavaa kalustoa. Pyrimme luonnollisesti valitsemaan tuotteisiimme ympäristön kannalta oikean materiaalin. Asensimme syksyllä 2019 aurinkopaneelit kiinteistöömme ja tuotamme sen avulla 33% sähkönkulutuksestamme, joka vastaa 46 155 kWh vuodessa. Kaiken kaikkiaan tämä on pieni asia suuressa kokonaisuudessa. Mutta monilla pienillä oikeansuuntaisilla askelilla on valtava positiivinen vaikutus ympäristöömme.

K E I T T I Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Asado.......................................................84 Mason.......................................................88 Grilli......................................................... 90 Waltham.................................................107 Buscot..................................................... 114 Kaiser...................................................... 118 Albe........................................................124 Nomimono.............................................128 O L O H U O N E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 K Y L P Y H U O N E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 K A N G A K A S S I T . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 L A H J A L A A T I K O T . . . . . . . . . . . . . . 145


6

K E S TÄVÄ K E H I T Y S

PÄ Ä S T Ö T J A ILMAS TO K O M P E N S A AT I O Viime vuonna teimme paljon päästöjen vähentämiseksi. Olemme kartoittaneet, laskeneet ja asettaneet tiukempia käytäntöjä päästöjen vähentämiseksi arvoketjun kaikissa osissa. Vaikka pieni osa päästöistä tapahtuu täällä Skandinaviassa, oli silti luonnollinen askel aloittaa toiminta täällä. Investoimme omaan kaiverruskoneeseen, minkä ansiosta rahtien määrää voidaan pienentää. Lokakuussa 2019 asensimme aurinkopaneelit pääkonttorimme katolle. Ne korvaavat vuositasolla jopa kolmasosan energiankulutuksestamme. Rahtien ympäristövaikutusten pienentämisen vuoksi emme käytä enää lentorahtia kuin aivan poikkeustapauksissa. Meillä on myös sisäinen politiikka kotimaisten lentojen suhteen. Ne on kielletty kokonaan pois lukien Pohjois-Ruotsiin suuntautuvat asiakastapaamiset. Myynti- ja johtohenkilöstö käyttää sen sijaan hybridi- ja sähköautoja. Vaikein osa päästöjen kartoittamisessa, laskennassa ja niihin vaikkuttamisessa koskee itse tuotantoprosessia. Meillä on nykyään hyvä tieto siitä, missä tuotantoprosessin vaiheessa päästöjä syntyy eniten. Tiedämme esimerkiksi, että suurin osa tekstiilituotannon päästöistä tapahtuu pääasiassa värjäys- ja valmistusprosessissa. Teimme tehdasvierailumatkan syksyllä 2019, jolloin vierailimme yhdeksällä suurimmalla kumppanillamme Kiinassa. Matkan tarkoituksena oli keskustella tehtaiden johtohenkilöiden kanssa kestävästä kehityksestä ja kartoitimme tehtaiden ympäristövalmiutta ja siihen liittyviä tulevaisuuden suunnitelmia. Saamamme tulokset vaikuttavat merkittävästi arvioidessamme tulevan yhteistyömme tasoa nöiden tehtaiden kanssa. Kompensoimme aiheuttamiamme päästöjä. Olemme mukana kolmessa eri ZeroMission:in projekteissa ja olemme päättäneet kompensoida saapuva ja lähtevä tavaraliikenne, lentoja automatkamme sekä energiankulutuksemme. Lue lisää projektista verkkosivustoltamme www.vinga.com. Todellinen tavoitteemme on tietenkin minimoida aiheuttavamme ympäristövaikutukset, ei ipelkästään kompensoida niitä.

K E S TÄVÄ K E H I T Y S

ZEROMISSION P R O J E K T I T J O I TA OLEMME TUKEMASSA BIOKAASULAITOKSET INDONESIAAN Indonesiassa polttopuun ja kalliiden fossiilisten polttoaineiden käyttö ruoanlaitossa ja veden lämmityksessä on yleistä. Hankkeen tavoitteena on asentaa pieniä biokaasulaitoksia kotitalouksiin, joissa on kotieläimiä, jolloin niiden lannoista voidaan tehdä energiaa ruoanlaittoon ja valaistukseen. Hanke sijaitsee Balin saarella, jossa biokaasun tuotantoon käytetään pääasiassa sianlantaa. Tuotannon jäämiä käytetään arvokkaana orgaanisena lannoitteena, jolla parantamaan sadon määrää. Puun käytön vähentämisen lisäksi projekti Vährntää sianlannasta vapautuvaa metaanin määrää ilmakehään. Lisäksi biokaasuntuotannon jäännöksillä korvataan myös kemiallisia lannoitteita luonnssa sekä niiden tuotannossa ja kuljetuksessa. Hankkeen avulla on asennettu 18400 biokaasulaitosta ja vältetty noin 63 000 puutonnin polttaminen.

AURINKOLIEDET MADAGASK ARISSA Uuden maatalousmaan raivaaminen ja puunhakkuut Madagaskarilla uhkaavat ainutlaatuista ekosysteemiä. WWF:n mukaan noin 90 prosenttia saaren pinta-alasta oli metsää 1900-luvun alussa. Nykyään siitä on jäljellä vain noin 10 prosenttia. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja Madagaskarin metsäkadon torjumiseksi valmistetaan ja jaetaan tehokkaita liesiä sekä ilmastoystävällisiä aurinkoliesiä. Hankkeessa istutetaan myös kaksi puuta kutakin myytyä keittoastiaa kohden. ADESjärjestö (Association pour le Développement de l’Energy Solaire) on valmistanut aurinkoliesiä Madagaskarilla vuodesta 2002 lähtien ja myy niitä alennettuun hintaan paikallisille kotitalouksille. Vuodesta 2010 projekti on laajentanut toimintaansa koko saarelle myy myös myös tehokkaita keittoliesiä, joita voidaan käyttää pilvisinä päivinä. Nykyään ADES tarjoaa yhdeksän erilaista aurinko- ja energiatehokasta liesityyppiä kotitalouksille ja julkisille toimijoille kuten päiväkodeille, kouluille sekä sairaaloille. Hankkeessa ylläpitää yhdeksän tuotanto- ja jakeluasemaa asiakkaiden palvelemiseksi Madagaskarilla.

AURINKOVESI, PUHDA S JA L ÄMMIN VESI, UGANDA Aurinkovesi on ruotsalainen keksintö, jonka avulla voidaan puhdistaa ja lämmittää vettä. Aurinkovesilaitteessa auringon lämpö ja UV-säteily tappaa vedestä terveydelle vaaralliset pieneliöt. Tuote säästää ihmishenkiä, koska se estää tehokkaasti vedessä leviävien sairauksien leviämisen. Laite voi tuottaa 11-33 litraa juomakelpoista vettä päivässä. Sen avulla saadaan myös lämmintä pesuvettä sekä polttopuun käytön vähentymisen ansiosta saavutetaan ilmastoetuja. ZeroMission ja Solvatten aloittivat hankkeen vuonna 2013. Myclimate:n ja Ecotrust:in kanssa ohjaamme kompensaatiota Solvattenin hankkeeseen. Projekti on validoitu ja sertifioitu Gold Standard -sertifikaatin mukaisesti.

7


8

K E S TÄVÄ K E H I T Y S

K E S TÄVÄ K E H I T Y S

PÄ I V I T TÄ I N E N KEMIALLINEN T YÖ Työskentely kemikaalien kanssa on keskeinen osa Vingan päivittäistä työtä. Perusvastuumme tuotekehittäjänä on estää haitallisten kemikaalien pääseminen tuotteisiimme, niitä valmistaviin työntekijöihin, luontoon. Päivittäisenä työnämme on lopettaa ja korvata nämä aineet mahdollisimman varhain.

VA S T U U M M E

GOTS

Vinga of Sweden haluaa tehdä laadukkaita tuotteita ja pakata ne tyylikkäästi. Tahdomme, että asiakas kokee iloa käyttäessään tuotteitamme. Olemme sitoutuneet valmistamaan tuotteemme ja pakkauksemme vastuullisesti. Se tarkoittaa, että kumppanitehtaidemme tulee toimia laillisesti, turvallisesti, oikeudenmukaisesti sekä huolehtia työolosuhteiden kunnollisuudesta. Pyrimme aktiivisesti löytämään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja energiaa säästäviä tuotantomenetelmiä. Teemme yhteistyötä seuraavien järjestöjen kanssa ja meillä on niiden myöntämät sertifikaatit.

GOTS on lyhenne termistä Global Organic Textile Standard, ja sen luonnonkuituja koskeva kansainvälinen ympäristömerkintä. Tämän standardin avulla säännellään haitallisia aineita ja päästöjä koko tuotanto- eli tavantoimittajaketjussa. Sertifiointi edellyttää, että kuidut on viljelty luonnonmukaisesti EU-direktiivin edellyttämällä tavalla. Koko prosessin aikana suoritetaan tarkkoja tarkistustoimenpiteitä. Kaikissa valmistusvaiheissa huolehditaan tarkoin ympäristöstä. Tämä sertifikaatti takaa, että tuotteet on valmistettu vähintään 70–100-prosenttisesti luomumateriaalista ja että valmistus tapahtuu vastuullisesti sekä ympäristön että sosiaalisen vastuun kannalta. Riippumaton tarkastaja kontrolloi ja seuraa vaatimusten toteutumista vuosittain. Pyrimme siihen, että yhä useampi tekstiilituotteemme saisi GOTS-merkinnän.

BSCI BSCI (Business Social Compliance Initiative) on Euroopan eettistä materiaalinhankintaa koskeva yhteiskunnallinen valvontajärjestelmä. BSCI perustuu kansainvälisen työjärjestön ILO:n työstandardeihin ja tukee tavarantoimittajien yhteiskunnallisen toiminnan jatkuvaa parantamista. Sen perimmäinen päämäärä on tulla sertifioiduksi sellaisilla standardeilla kuin SA 8000 tai vastaavilla ja siten edistää maailmanlaajuisesti kestäviä työolosuhteita tehtaissa. BSCI-toimitaohjeet kattavat seuraavat alueet:

OEKO TE X

• Vaatimustenmukaisuus

Oeko-Tex-standardi 100 on kansainvälinen tekstiilien testausja sertifiointijärjestelmä. Standardi rajoittaa haitta-aineiksi määriteltyjen tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten myöntämä sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä

Tarvittavan tietopohjan kartuttamiseksi teemme yhteistyötä valittujen asiantuntijoiden kanssa. Emme ole itse kemistejä, joten toimintamme kehittämiseksi tarvitsemme ulkopuolista kemian huippuosaamista. Jotta päätöksemme perustuvat oikeaan tietoon ja luotettaviin lähteisiin, olemme työskennelleet pari vuotta Stefan Posnerin kanssa. Stefan on polymeerija tekstiiliasiantuntija, jolla on yli 30-vuoden kokemus tekstiilien ja polymeerimateriaalien kemikaalien tutkimuksesta yhteistyössä yritysten, viranomaisten ja yliopistojen kanssa useissa kansainvälisissä hankkeissa vuosien varrella.

• Työaika

Eu Ecolabel

• Korvaus

EU-ympäristömerkki (EU Ecolabel) EU-ympäristömerkki toimii samalla tavalla kuin Joutsenmerkki. Se on 1-tyypin ympäristömerkki. Tuotteet arvioidaan elinkaarinäkökulmasta – raaka-aineesta jätteeseen. Tuotteiden on täytettävä tiukat ympäristö-, toiminta- ja laatuvaatimukset. Vaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti.

Stefan on tehnyt monien vuosien ajan kemikaalien juridista valmistelutyötä UNEP:n Tukholman yleissopimuksen, Euroopan komission ja useiden kansallisten viranomaisten kanssa. Hän on mukana tutkimuksessa ja kemikaalien hallinnassa toteuttaakseen vaarallisten kemikaalien käytön korvaamisen aidoissa arvoketjuissa. Stefan on yksi tärkeimmistä kumppaneistamme tiedon saamisessa, oikeiden päätösten ja parempien valintojen tekemisessä ja lopultakin muutoksen luomisessa.

ISO 9001

STEFAN POSNER P O LY M E R - O C H T E X T I L K E M I S T

• Lapsityövoiman kieltäminen • Pakkotyön ja kurinpitotoimenpiteiden kieltäminen • Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus • Kaikkinaisen rotusyrjinnän kieltäminen • Työterveys ja -turvallisuus

BCI

• Hallintajärjestelmät

BCI (Better Cotton Initiative) on kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävän kehityksen mukaiseen puuvillantuotantoon. Se kattaa kaikki kestävän kehityksen kolme pilaria: ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Kaikki osatekijät – tuotantoperiaatteista ja -kriteereistä tulokset ja seuraukset osoittaviin valvontamekanismeihin – toimivat yhdessä tukemassa Better Cottonin ja BCI:n järjestelmää ja uskottavuutta. Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa hyvien käytäntöjen vaihto ja kannustaa kollektiivisten toimien laajentamiseen paremman puuvillan tuottamiseksi kestävän kehityksen päätuotteena.

• Ympäristöä ja turvallisuutta koskevat asiat

ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä on työväline yrityksille, jotka haluavat harjoittaa tehokasta ja strukturoitua laatutyötä. ISO 9001 -vaatimukset on tarkoitettu kaikille yrityksille ippumatta niiden koosta tai toimialasta. Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on luoda laatutyölle suuntaviivat, niin että yritykset pyrkivät jatkuviin parannuksiin ja palveluidensa ja tuotteidensa laadun varmistamiseen. I S O 14 0 0 1 Ympäristöjärjestelmä, joka auttaa meitä työskentelemään systemaattisesti yrityksemme ympäristövaikutuksen vähentämiseksi ja kustannustehokkaiden vaihtoehtojen löytämiseksi. Näin voimme kehittää toimintaamme sekä ympäristöystävällisemmäksi että tuottavammaksi. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän kansainvälisten standardien avulla organisaatio pystyy identifioimaan ympäristövaikutuksensa ja vähentämään sitä systemaattisesti. Standardi tarjoaa tukea työssämme kehittäessämme työtapoja esimerkiksi energian ja raaka-aineiden kulutuksen pienentämiseksi ja jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseksi.

9


10

L AHJAKORT TI

L AHJAKORT TI

11

L AHJAKORTIN OS TO J A R Ä ÄTÄ L Ö I N T I 1. VA L I T S E A R VO

L I S ÄT I E T O JA

Lahjakortteja on neljä eri arvoista: Nobel 23,90, Classic 29,90, Regal 45,90 ja Extra 63,90. Nobel, Classic ja Regal korteissa on valittavana yli 100 lahjaa. Extra kortissa 50 vaihtoehtoa. Katso valikoima nettisivuiltamme.

1 . T A R V I T S E M M E : Kuvamateriaalin, tekstin, logon ja ohjeistuksen.

2 . VA L I T S E K A N S I K U VA

3 . T O I M I T U S A I K A : leiska nopeasti hyväksyttäväksesi. Hyväksynnän jälkeen kortit ovat käytössäsi noin kahdessa viikossa.

Kortin kansikuvan voit valita itse. Olemme suunnitelleet jouluaiheisen kannen ja toisen hillitymmän ja ajattoman kannen. Valitse jompikumpi niistä tai suunnittele kokonaan oma kansi! Autamme mielellämme suunnittelussa. 3. SISÄÄNKIRJAUTUMISSIVUN PERSONOINTI Voimme lisätä kirjautumissivulle tervehdyksesi ja kuvan/ logon, niin että lahjansaaja näkee sen heti ensimmäisenä kirjauduttuaan sisään.

VINGAL AHJAKORT TI.FI Lahjakortit ovat haluttuja, sillä niissä lahjansaaja saa itse päättää minkä lahjan hän itselleen valitsee. Valikoimamme on mittava ja monipuolinen. Vingan tuotteiden lisäksi valittavana on lahjoja myös muilta arvostetuilta merkeiltä. Voimme räätälöidä korttien ulkoasua ja tilausjärjestelmää kullekin yritysasiakkaalle parhaiten sopivaksi. Painamme lahjakortit omalla painokoneellamme ja oma henkilökuntamme hallinnoi tilausjärjestelmää. Tämän ansiosta voimme tehdä personointeja jo pientenkin tilausmäärien yhteydessä. Järjestelmässämme on näkyvillä vain tuotteita, jotka ovat sillä hetkellä varastossa saatavilla. Sen vuoksi tilaaja saa aina järjestelmästä valitsemansa lahjan.

2 . K I R J E K U O R I : Vakiokuori sisältyy hintaan, painatus kuoreen 1,50/kuori (min 50 kpl)

4 . K O R T I N P E R S O N O I N T I : Aloituskustannus 60 EUR (väh. 50 korttia). 5 . N E T T I S I V U N P E R S O N O I N T I : Aloituskustannus 60 EUR (väh. 50 korttia).

L AHJAKORT TI NOBEL

L AHJAKORT TI CLASSIC

L AHJAKORT TI REGAL

L AHJAKORT TI EXTRA

Lahjakortin nerokkuus piilee lahjansaajan kokemassa tyytyväisyydessä. Annat hänen itse valita mieluisin tuote korkealaatuisesta ja monipuolisesta valikoimasta. Vingan tuotteiden lisäksi on valittavana tuotteita muilta laadukkailta brändeiltä. Kysy testikoodeja.

Lahjakortin nerokkuus piilee lahjansaajan kokemassa tyytyväisyydessä. Annat hänen itse valita mieluisin tuote korkealaatuisesta ja monipuolisesta 100 lahjan valikoimasta. Vingan tuotteiden lisäksi on valittavana tuotteita muilta laadukkailta brändeiltä. Kysy testikoodeja.

Lahjakortin nerokkuus piilee lahjansaajan kokemassa tyytyväisyydessä. Annat hänen itse valita mieluisin tuote korkealaatuisesta ja monipuolisesta 100 lahjan valikoimasta. Vingan tuotteiden lisäksi on valittavana tuotteita muilta laadukkailta brändeiltä. Kysy testikoodeja.

Lahjakortin nerokkuus piilee lahjansaajan kokemassa tyytyväisyydessä. Annat hänen itse valita mieluisin tuote korkealaatuisesta ja monipuolisesta 50 lahjan valikoimasta. Vingan tuotteiden lisäksi on valittavana tuotteita muilta laadukkailta brändeiltä. Kysy testikoodeja.

Tuoten: LK239

Tuoten: LK299

Tuoten: LK459

Tuoten: LK639

Hinta Alv 0%:

Hinta Alv 0%:

Hinta Alv 0%:

Hinta Alv 0%:

23.90 € + rahti 9.90

29.90 € + rahti 9.90

45.90 € + rahti 9.90

63.90 € + rahti 9.90

Astrid Wilson

Lahjakorttimme ovat suunnattu pelkästään yrityslahjamyyntiin. Hinnat alv 0%. Myynti valikoitujen yrityslahjakumppaneidemme kautta.


12

L AHJAKORT TI

TOIMINTO EI OLE K ÄY TÖ S S Ä S U O M E S S A

L AHJAKORT TI

13


P E R S O N O I N T I J A E R I KO I S T U OTA N TO

14

V IIMEIS TELY, JOK A LUO KOKONAIS T UOT TEEN Olemme pitkään hioneet Vingan tuotteiden suunnittelu- ja tuoteprosessia entistä paremmaksi. Valmistamme käytännöllisiä premium-tuotteita ja seuraava tavoitteemme on tarjota myös tuoteprosessin loppuvaiheeseen premium-luokkaisia tukipalveluita. Tavoitteenamme on, että logomerkkauksista tulee luonnollinen osa palveluamme. Käytämme alihankkijoita apunamme, mutta keväällä 2019 ostimme ensimmäisen oman merkkauslaitteen. Lasermerkkauskoneemme avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Lasermerkkauksessa pyrimme myös ympäristöystävällisyyteen. Asensimme syksyllä 2019 aurinkopaneelit kiinteistömme katolle ja katamme sen avulla 33% sähkönkulutuksestamme. Alla on muutamia esimerkkejä tekemistämme laser-merkkauksistamme.

P E R S O N O I N T I J A E R I KO I S T U OTA N TO

15


16

L AUKUT

RPE T SORTINO VALMISTUKSEEN VIISI PE T- PULLOA Yhden kassin valmistuksessa käytetään noin 5 PET-pulloa. RPET Sortino –sarjassa polyesteristä 50% on korvattu kierrätetyllä materiaalilla. RPET:in käyttö on keinomme tukea kierrätysajattelua. Se auttaa osaltaan myös estämään muovipullojen joutumista luontoon.

L AUKUT

17


18

L AUKUT

L AUKUT

19

JARMON SUOSIKKI Rpet Sortino -sarjan laukut ovat suosikkejani. Niissä on onnistunut muotoilu ja päällikankaan meleerattu pinta kruunaa tyylikkään ulkonäön. Käytän kylmäreppua normaalirepun tavoin ja kauppareissuilla sujautan sinne kylmäsäilytystä vaativat tuotteet. Kätevää myös sikäli, että kädet jäävät vapaiksi muille kantamuksille. Ekologinen materiaalivalinta lisää tuotteen houkuttelevuutta.

JARMO MANNONEN M Y YJ Ä

RPET SORTINO TRAIL KYLMÄREPPU Tyylikäs kylmäreppu soveltuu loistavasti retkille, mökille ja tietenkin kauppareissuille. Paksu kylmävuoraus pitää tuotteet pitkään kylminä ja korkealuokkaiset kangasmateriaalit varmistavat laukun pitkän käyttöiän. Sisäpuolen yläosassa on verkkotasku kylmäkallelle, josta kylmä leviää luontevasti koko reppuun. Ulkopuolella on kaksi sivutaskua ja yksi suuri tasku edessä. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Koko: 30,5x15x36 cm Tuoten: 51101 harmaa, 51102 navy, 51103 musta Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

RPET SORTINO KYLMÄREPPU Kylmäreppukin voi tuoda arkeen luksusta. Sen on niin elegantti ettei se edes näytä kylmärepulta. Voit käyttää sitä vaikka päivittäin hyvin pehmustettuna cityreppuna ja kauppareissulla lisäät sinne kylmänä säilytettävät tuotteet, ja talvella kylmyydestä kärsivät yrtit. Kätesi pysyvät vapaina ja elintarvikkeet herkullisina. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Koko: 30,5x15x46 cm Tuoten: 52101 harmaa, 52102 navy, 52103 musta Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 52,55 €


20

L AUKUT

L AUKUT

21

RPET SORTINO K YLMÄKORI

RPET SORTINO KYLMÄSÄKKI Moderni paksusti kylmätopattu citysäkki soveltuu hienosti kaupunkija uintiseikkailuihin. Kulutusta hyvin kestävä kangas on kudottu kahdella eri värillä mikä tuo siihen elävän meleeratun efektin. Laukkua on kätevä kantaa puuvillaisen olkahihnan ansiosta. Sisäosa kestää hyvin kosteuden. Kangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Koko: 25x25x58 cm Tuoten: 51341 harmaa, 51342 navy,

Tilava kylmäkori osoittaa, että kylmälaukun ei tarvitse olla perinteisen tylsä ja muovinen. Kauniisti meleerattu kangas sekä puuvilla- ja keinonahkayksityiskohdat tekevät siitä halutun laukun piknikille ja kauppareissuille. Paksu kylmävuoraus pitää tuotteet pitkään kylminä ja korkealuokkaiset vetoketjut ja kangasmateriaalit varmistavat sen pitkän käyttöiän. Laukun ulkopuolella on myös tasku pikkutavaroille. Säädettävän olkahihnan ja kantokahvojen ansiosta sitä on kätevä kantaa. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Koko: 40x28x24 cm

51343 musta

Tuoten: 51201 harmaa,51202 navy, 51203 musta

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 35,50 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,45 €


22

V LÄ AU SK KO UR T

V LÄ AU SK KO UR T

RPET SORTINO GRANDE K YLMÄL AUKKU Retkeily sekä mökki- ja kauppareissut on mukava tehdä tyylikkään ja trendikkään kylmälaukun kanssa. Kangas on kauniisti meleerattu ja siinä on myös tyylikkäitä puuvilla- ja keinonahkayksityiskohtia. Paksu kylmävuoraus pitää tuotteet pitkään viileinä ja korkealuokkaiset kangasmateriaalit varmistavat sen pitkän käyttöiän. Laukun ulkopuolella on iso tasku tavaroille. Säädettävän olkahihnan ja kantokahvojen ansiosta sitä on kätevä kantaa. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

23

RPET SORTINO S K YLMÄL AUKKU Hieman normaalia pienempi kylmälaukku sopii hyvin pienen porukan herkuille, täsmäostoihin kaupasta tai vaikkapa tuhdin lounaan ja smootieiden kuljettamiseen. Kantamista helpottaa olkahihna ja kaksoiskahvat. Paksu kylmävuoraus pitää tuotteet pitkään kylminä ja korkealuokkaiset kangasmateriaalit varmistavat laukun pitkän käyttöiän. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

Koko: 35x26x36 cm

Koko: 23x20x27 cm

Tuoten: 51311 harmaa, 51312 navy, 51313 musta

Tuoten: 51321 harmaa, 51322 navy, 51323 mustaharmaa

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,69 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,75 €


24

L AUKUT

L AUKUT

25

RPET SORTINO OLK AL AUKKU Tyylikäs olkalaukku soveltuu kätevästi rantalaukuksi tai shoppailuun. Lisäeleganssia sille tuo kauniisti meleerattu kangas sekä puuvilla- ja keinonahkayksityiskohdat. Laukku on tilava ja siinä on kahdenkertaiset kantokahvat. Käytettävyyttä lisää sisäpuolen turvallinen vetoketjutasku sekä ulkopuolen kolme pikkulokeroa. Rantakäytön jäljiltä laukku on helppo kuivata. Laukku kuivuu nopeasti. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Koko: 45x15x35 cm Tuoten: 51331 harmaaharmaa 51332 navy, 51333 musta Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,75 €

PERSONOI TUOT TEESI Meillä on varastossa tuotteidemme värisiä PU-merkkejä. Laserleikkaamme ne sopivaan kokoon sekä teemme logomerkkauksen. Kysy lisää.


26

L AUKUT

L AUKUT

27


28

L AUKUT

L AUKUT

29

AMANDAN SUOSIKKI Olin aiemmin henkilö, joka ei koskaan käyttänyt reppua, kunnes tapasin sinut, rakas matkakumppanini. Matkustamme usein yhdessä ja joka kerta teet työsi poikkeuksellisen hyvin. Pidät pitkälläkin matkalla vaihtovaatteeni kunnossa sekä tietokoneeni kuivassa ja turvassa. Se, että olet saatavana vielä lempivärinäni, on jo melkein liikaa! Olet kuin minulle tehty.

AMANDA MALMGREN DESIGNER

B A LT I M O R E M AT K A R E P P U Tämä reppu on minimalistin unelma! Modernissa repussa yhdistyy käytännöllisyys ja tyylikkyys. Repun tila on hyödynnettävissä 100%:sti sen taskujen ansiosta. Läppärille on oma pehmustettu osasto ja repun selkäpuolella olevassa piilotaskussa voit säilyttää arvoesineitä turvallisesti. Repun kätevä koko, säädettävät hihnat ja hyvin suunnitellut osastot tekevät siitä oivan matkakumppanin. Täydellinen lyhyille matkoille tai yökyläilyyn! Koko: 55,5x22x43 cm Tuoten: 500319 musta, 500320 beige, 500321 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 74,25 €


30

L AUKUT

L AUKUT

B A LT I M O R E TIETOKONEL AUKKU Moderni tietokonelaukku toimii katseenvangitsijana. Tyylikkään ulkonäön ohella se on ennen kaikkea myös hyvin käytännöllinen. Tietokonelokeron lisäksi siinä on useita pienempiä lokeroita ja tilanjakajia papereille, kynille ja muille tarvikkeille. Laukku on valmistettu vettähylkivästä kankaasta, siinä on kestävä vetoketju ja sen kantamista helpottaa irrotettava olkahihna ja kaksoiskahvat. Tietokonelaukussa on myös solki, jonka avulla se on helppo kiinnittää käsimatkatavaroihisi.

31

B A LT I M O R E VIIKONLOPPUL AUKKU Et takuulla jää huomaamattomaksi tämä tyylikäs ja samalla minimalistinen viikonloppulaukku olallasi! Laukussa on säädettävä hihna, joten mukavuus on taattu sekä työ- että lomamatkoilla. Lisäksi laukusta löytyy useita taskuja. Toiselta puolelta löydät vetoketjullisen taskun, ja toiselta puolelta pienemmän taskun. Laukku on valmistettu PUnupukkkinahasta, joka antaa pinnalle vettä hylkiviä ominaisuuksia.

Koko: 43x14,5x28 cm

Koko: 55,5x22x43 cm

Tuoten: 500519 musta500520 beige, 500521 navy

Tuoten: 500219 musta, 500220 beige, 500221 navy

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 66,49 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 57,19 €


32

L AUKUT

L AUKUT

33

B A LT I M O R E TOILET TIL AUKKU Toilettilaukku ei ole pelkästään käytännöllinen vaan lisäksi myös kaunis ja nykyaikainen! Laukku on valmistettu vedenkestävästä materiaalista, joten sinun ei tarvitse pelätä sisällön tuhoutumista. Laukussa on vetoketju ja se sopii erinomaisesti matkoille. Valmistettu PU-nupukista (60% polyuretaania ja 40% polyesteriä). Koko: 23,5x12,5x18,5 Tuoten: 500419 musta, 500420 beige, 500421navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,19 €

B A LT I M O R E O L K A L AU K K U Trendikäs pikkulaukku on valmistettu vettähylkivästä kankaasta ja sitä voi kantaa olalla tai vyötäröllä säädettävän hihnan avulla. Siinä on yksi iso ja kaksi pienempää taskua, joihin saat lokeroitua esim. puhelimen, tabletin, lompakon ja avaimet. Tyylikäs ja käytännöllinen tapa kuljettaa tärkeitä esineitä turvallinen kiinni vartalossasi. Koko: 28x8x22 cm Tuoten: 500619 musta, 500620 beige, 500621 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 47,89 €

B A LT I M O R E R E P P U Minimalistinen ja trendikäs reppu, joka sopii kaikkiin tilanteisiin. Reppu on valmistettu vedenkestävästä PU-nupukkinahasta, ja siinä on säädettävät hihnat. Reppu on myös varustettu vetoketjullisella taskulla ja takaa löytyvällä piilotaskulla - voit siis helposti kääntää selkäsi pelkäämättä arvoesineittesi puolesta. Sopii yhtä hyvin työ- ja koululaukuksi. Koko: 36x14,5x39 cm Tuoten: 500119 musta, 500120 beige, 500121 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 57,19 €


34

L AUKUT

L AUKUT

35

HUNTON TOILET TIL AUKKU Klassinen ja silti moderni toilettilaukku, joka on koristeltu PU-nahasta tehdyillä yksityiskohdilla. Tässä tyylikkäässä laukussa voit säilyttää hygieniatuotteitasi sekä kotona että matkoilla. Laukun kätevän koon takia se on helppo ottaa matkaan. Kanna laukkua vaikka sivussa olevasta kantohihnasta! Koko: 26x20x5 cm Tuoten: 526019 ruskea, 527019 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 30,85 €

HUNTON L AUKKU Klassisen ajaton laukku, jossa pehmustettu lokero läppärille! Laukun materiaalina on käytetty mokkanahkajäljitelmää, ja se on koristeltu PU-nahasta tehdyillä yksityiskohdilla. Tämä laukku on loistava kumppani kouluun, työhön tai vaikkapa kaupungilla hengailuun. Laukun pehmustettu olkaremmi tuo lisämukavuutta kantamiseen. Koko: 34x9,5x40 cm Tuoten: 524019 ruskea, 525019 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 77,35 €

HUNTON VIIKONLOPPUL AUKKU Tilava viikonloppulaukku, joka sopii mainiosti lyhyille matkoille tai retkille. Malli on ajaton ja klassinen, joten se sopii erilaisiin asuihin. Päämateriaalina on käytetty keinomokkanahkaa ja yksityiskohdissa messinkiä. Laukkua on helppo kantaa sekä olalla että kädessä. Riittävän kokoinen ja helposti kuljetettava kumppani niille päiville, jolloin olet paljon liikkeellä! Koko: 48,5x25x30 cm Tuoten: 522019 ruskea, 523019 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 97,49 €


36

L AUKUT

L AUKUT

37

CLIFTON K YLMÄL AUKKU HARVEY

Normaalilta tyylikkäältä kanvaskassilta näyttävä kylmälaukku. Tee ostoksesi ja piknikkisi tyylillä. Voit kantaa laukkua olalla tai kädessä. Paksu kylmävuoraus takaa hyvät kylmäominaisuudet.

Tilava ja kivan näköinen kylmälaukku, joka on tehty tukevasta kivipestystä puuvillakanvaasista. Hienot puuvillasta ja keinonahasta tehdyt yksityiskohdat lisäävät tyylikkyyttä. Hyvin eristetty laukku pitää juomat ja ruoan kylminä tavallista kauemmin. Mukana on säädettävä olkahihna.

Koko: 39x18x32 cm

Koko: 37x30x23 cm

Tuoten: 5486 navy, 5489 musta, 5487 ruskea

Tuoten: 521011 navy 521013 musta, 521015 ruskea

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 54,10 €

CLIFTON DUFFELIK YLMÄL AUKKU


38

L AUKUT

L AUKUT

39

CLIFTON TRAIL REPPU Tilava reppu kestävästä puuvillakanvaksesta. Sisällä pehmustettu lokero tietokoneelle. Upeina yksityiskohtina käytännölliset narut, keinonahkaremmit, ja pikkutasku. Koko: 49x30,5x10 cm Tuoten: 5233 musta, 5234 ruskea, 5238 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 86,65 €

CLIFTON PUKUPUSSI

Trendikäs kaupunki- ja matkaolkalaukku, jossa on pehmustettu tasku 15 tuuman tietokoneelle. Valmistettu kestävästä puuvillakanvaasista. Irrotettava olkahihna, kantokahva sekä tyylikkäitä somisteita.

Pakkaa pukupussiin kauluspaidat, puvut, jakkupuvut ja muut juhlavaatteet. Vedä vetoketjut kiinni ja pussi muuttuu viikonloppulaukuksi, jonka sisällä pukusi kulkee suojassa. Pakkaa mukaan vaihtovaatteet ja toilettilaukku! Kivipesty puuvillakanvaasi ja tyylikäs vuori tekevät laukusta ajattoman matkakumppanin.

Koko: 40x30x5 cm

Koko: 59x31x27 cm

Tuoten: 5206 musta, 5207 navy, 5208 ruskea

Tuoten: 521307 navy, 521308 ruskea, 521310 musta

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 71,15 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 112,99 €

CLIFTON OLKA/ TIETOKONEL AUKKU


40

L AUKUT

L AUKUT

41

CLIFTON WESTMINSTER L AUKKU Upea viikonloppulaukku kivipestystä puuvillakanvaksesta. Laukussa on irrotettava olkahihna, kantokahvat sekä tyylikkäitä somisteita. Olkahihna on kiinnitetty kassiin diagonaalisesti kantomukavuuden parantamiseksi. Laukun pitkällä sivulla on pieni tasku. Koko: 55x35x24 cm Tuoten: 521002 musta, 521004 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 97,50 €

CLIFTON WEEKENDER Upea laukku kivipestystä puuvillakanvaasista. Laukussa on irrotettava olkahihna, kantokahva sekä tyylikkäitä somisteita. Tilava kenkätasku toisessa päädyssä lisää kassin käyttömukavuutta. Koko: 30x54x21 cm Tuoten: 5221 ruskea, 5222 navy, 5224 musta Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 97,50 €

CLIFTON TOILET TIL AUKKU Toilettilaukku kivipestyä puuvillakanvaasia. Kätevä kantohihna ja muita yksityiskohtia keinonahasta. Sisäpuolella pieni vetoketjulla suljettava tasku ja verkkotasku. Koko: 17x25,5x10 cm Tuoten: 521107 navy, 521108 ruskea, 521110 musta Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,29 €


42

L AUKUT

L AUKUT

BROOKLANDS TOILET TIL AUKKU Tikkikuvioisessa toilettilaukussa on tyylikkäät somisteyksityiskohdat ja hienostunut ruudullinen sisävuoraus. Se on sekä kestävä käytössä että kaunis katsella. Koko: 18x27,5x10 cm Tuoten: 551240 vihreä Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,29 €

BROOKLANDS TIETOKONEL AUKKU Tikkikuvioitu tietokonelaukku on hyvin pehmustettu, joten se suojaa tietokonetta kevyiltä kolhuilta. Laukussa on keinonahkaiset yksityiskohdat ja sievä ruudullinen vuori, ja se on sekä kestävä käytössä että kaunis katsella. Laukussa on irrotettava ja säädettävä olkahihna sekä lyhyet hihnat kädessä kantamiseen. Koko: 35x50x20 cm Tuoten: 551040 vihreä, 551020 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 74,25 €

BROOKLANDS VIIKONLOPPUL AUKKU Brooklands on tyylikäs tikkikuvioitu laukku viikonloppumatkoille. Tyylikkäät somisteyksityiskohdat ja hienostunut ruudullinen sisävuoraus. Laukussa on irrotettava ja säädettävä olkahihna sekä lyhyet hihnat kädessä kantamiseen. Sisäpuoli on jaettu kahteen pienempään osastoon, joihin mahtuu esimerkiksi 9,8 tuuman tabletti ja isommat mukaan pakattavat tavarat. Pitkän sivun ulkopuolella on tilava napeilla suljettava tasku. Koko: 30x41x20 cm Tuoten: 551140 vihreä, 551120 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 97,49 €

43


44

R A N TA

R A N TA

45

MARMI HAMAM-PYYHE Tarvitsetko monipuolisen kylpypyyhkeen käytettäväksi rannalla, matkalla tai kotona. Se on suurikokoinen, kevyt, kuivaa hyvin ja kuivuu nopeasti. Voit kääriä sen pieneen tilaan, joten löydät sille helposti paikan kaapissa tai matkalaukussa. Koko: 180x100 cm Tuoten: 40653 harmaa, 40654 keltainen, 40655 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,75 €


46

R A N TA

R A N TA

47

R A N TA P Y Y H E C R E AT I N G MEMORIES Olitpa ulkomailla tai lähirannalla, niin mikä olisi parempaa kuin nauttia ja kokea pyyhkeen printin tavoin ”creating your memories”. Suurikokoinen rantakylpypyyhe on valmistettu 100% GOTS-sertifioidusta luomupuuvillasta ja se on käytännöllinen ja tyylikäs varuste nautinnollisille hetkille ulkona. Koko: 180x80 cm Tuoten: 8017 keltainen Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,15 €


48

R A N TA

R A N TA

49

DANIEL SUOSIKKI Rakastan tätä kylpypyyhettä, se saa minut ajattelemaan hienoja kesämuistoja perheen ja ystävien kanssa. Käytän sitä koko kesän rannalla!

DANIEL FALK M Y YJ Ä

AURINKOTUOLIPY YHE RESERVED

R A N TA P Y Y H E O U F O F OFFICE Rannalla oleiluun tarvitset ehdottomasti suuren ja pehmeän kylpypyyhkeen. Hauska ”Out of Office” -teksti kertoo myös päivän suunnitelman. Kylpypyyhe on valmistettu 100% GOTS-sertifioidusta luomupuuvillasta. Koko: 180x80 cm Tuoten: 8018 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,15 €

Tässä on täydellinen pyyhe rannalle ja aurinkomatkoille. Pyyhe on suurikokoinen ja pehmeä ja sen teksti kertoo, että paikka on juuri sinulle varattu. Pyyhkeen toiseen päähän on ommeltu selkänojan yläosaan ripustettava nerokas tasku, jonka avulla pyyhe pysyy tuolissa paikoillaan. Valmistettu 100% GOTSsertifioidusta luomupuuvillasta. Koko: 180x80 cm Tuoten: 8019 viherturkoosi Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,15 €


50

R A N TA

R A N TA

OCEAN KYLPYPYYHE Todella imukykyinen kudottu pyyhe 100% luomupuuvillaa (450g/m2). Pyyhkeen viesti vie sinut oitis oikeaan tunnelmaan. Koko: 80x180 cm

51

C A P U I M A L A Ä M P Ö M I T TA R I Lämpömittari, joka kelluu vedessä pystyasennossa. Mukana naru, jolla voit kiinnittää sen esim. laituriin Koko: 19,5x4,5x2 cm

Tuoten: 8013 navy/valk, 8014 stripe

Tuoten: 5116 navy, 5115 valkoinen, 5119 pink

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 37,95 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 6,10 €


52

R A N TA

R A N TA

53

B O N S A L L R A N TA P Y Y H E Trendikkäillä geometrisillä kuvioilla koristeltu ja 100% luomupuuvillaveluurista (450 g/m2) valmistettu rantapyyhe, joka imee hyvin kosteutta. GOTS-sertifiointi. Koko: 80x180 cm Tuoten: 7163 harmaa, 8003 navy/pink, 8004 oranssi/turkoosi Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 37,95 €


54

R A N TA

R A N TA

55

BEACH MODE VIBES KYLPYPYYHE Todella imukykyinen kudottu pyyhe 100% luomupuuvillaa (450g/m2). Pyyhkeen viesti vie sinut oitis oikeaan tunnelmaan. Koko: 80x180 cm Tuoten: 8009 pink Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 37,95 €


56

R A N TA

R A N TA

57

SCUBA OL AK AL AUKKU 25L

KYLPYPYYHE Todella imukykyinen kudottu pyyhe 100% luomupuuvillaa (450g/m2). Pyyhkeen viesti vie sinut oitis oikeaan tunnelmaan.

Nuorekas olkalaukku kaupunkiin, urheiluun ja harrastuksiin. Täydellisen vedenpitävävyyden ansiosta suojaat kännykkäsi ja muut arvotavarat vaikka laukku putoaisi veteen. Valmistettu kestävästä 500D PVC -tarpaulinista. Koko: 25x25x60 cm

Koko: 80x180 cm

Tuoten: 510305 musta, 510304 lime,

Tuoten: 8007 lime, 8012 oranssi

510303 pink

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 37,95 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 30,85 €


58

PELIT

PELIT

YAT Z Y O U T D O O R Yatzy-peli puutarhaan tai puistoon! Täydellinen keskikesän leikkeihin tai viihdykkeeksi grilliherkkuja odoteltaessa. Viisi suurikokoista arpakuutiota ja vihko pisteiden merkitsemiseen. Säännöt ovat yksinkertaiset. Paras pelaaja voittakoon! Koko: 17x11,5x7,5 cm Tuoten: 9110 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 24,65 €

ANTIQUE KROKETTI -PELISETTI Klassiseen krokettisettiin kuuluu: 4 mailaa, pallot, portit ja suojapussi. Nauti seurasta ja haasta läheiset peliin mukaan. Koko: 78x14,5 cm Tuoten: 9115 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

BASEBALL-SETTI

H E I TÄ KÖY T TÄ - P E L I

Baseball-setti, jossa on kaksi lyöntimailaa, pyöreä ja tasainen. Settiin on lisätty käytetty padel-pallo, joita keräämme padel-kentiltä Boråsin ympäristöstä. Pieni esimerkki, miten kiertotaloutta voidaan hyväksikäyttää myös kaupallisissa tarkoituksissa ja edesauttaa ympäristön hyvinvointia.

Ulkopeli, jota kaikki voivat pelata ikään katsomatta. Pelissä heitetään köydestä tehtyjä renkaita, joilla yritetään osua maahan kiinnitettyyn keppiin. Erikokoisista renkaista saa eri määrän pisteitä. Mukana kattava peliohje. Sopii hyvin kesäiltojen seurapeliksi.

Koko: 60x5x5 cm

Tuoten: 9136

Tuoten: 9230 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,15 €

Koko: 40x15x3 cm Pakkaus:Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 13,79 €

59


60

PELIT

PELIT

61

P E TA N K K I M I N I Minipetankkisetti, jossa kuusi minipetankkikuulaa sekä puinen maalipallo. Peli on kulultaan aivan kuten tavallinen petankki ja tavoitteena on saada metalliset petankkikuulat niin lähelle puista maalipalloa eli “snadia” kuin mahdollista. Toimitetaan pienessä puuvillapussissa. Koko: 10x10x15 cm Tuoten: 9132 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 19,99 €

BOCCIA BL ACK - PELI Petankin kaltainen Boccia on mukava ulkoilmapeli, joka sopii kaikenikäisille. Sitä pystyy pelaamaan puistoissa, rannoilla, takapihalla ja kaikilla viheralueilla. Sitä voi pelata yksilöina tai joukkueina. Tyylikkääseen settiin kuuluu kuusi mustaa palloa, mittanaru ja ”snadi”. Säännöt ovat helpot: lähinnä pikkupalloa päässyt voittaa. Pakattu puuvillaiseen vetonarupussiin. Koko: 6,5 cm Tuoten: 9148 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,15 €

R A N TAT E N N I S S E T T I Pysy kesällä kunnossa hauskan rantatennissetin avulla, jossa on kaksi mailaa ja palloa. Mailat on pakattu puuvillaiseen vetonarupussiin, jossa ne on helppo kantaa pelipaikoille. Koko: 40x20x1 cm Tuoten: 9228 Pakkaus: Vetonarupussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 19,99 €


62

PIKNIK

PIKNIK

63

PERSONOI TUOT TEESI Meillä on varastossa tuotteidemme värisiä PU-merkkejä. Laserleikkaamme ne sopivaan kokoon sekä teemme logomerkkauksen. Kysy lisää.

A R CO P I K N I K- H U O PA Erittäin suuri lekottelualusta, jossa on miellyttävän pehmeä fleecepäällinen. Tässä huovassa istut ja lepäät mukavasti yksin tai porukalla ja sinun ei tarvitse murehtia märästä maasta, sillä alapohjassa on vettä hylkivä PEVAkangas. Piknikkisi jälkeen huovan voit pakata helposti kokoon ja kuljettaa kätevän kahvan avulla mukanasi. Koko: 100x180 cm Tuoten: 5394 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,15 €


64

PIKNIK

PIKNIK

65

B O N SA L L P I K N I K- H U O PA Trendikkäillä geometrisilla kuvioilla ja hienoilla puuvilla- ja keinonahkasomisteilla koristeltu laadukas ja pehmeä lekottelualusta. Päällinen huippulaatuista fleece-kangasta, alla kosteutta hylkivä PEVA-pohja. Koko: 170x130 cm Tuoten: 5384 harmaa Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,95 €

O R I E N T P I K N I K- H U O PA Nauti piknik tyylillä tai käytä tätä upeaa lekottelualustaa terassisi komistuksena. Päällä pehmeä ja laadukas korallifleece, jossa tyylikäs itämaisen maton painokuvio. Kääntöpuolen PEVAmateriaali suojaa kosteudelta. Mukana kantoremmi.

F LO R A P I K N I K- H U O PA Trendikkäillä hienoilla puuvilla- ja keinonahkasomisteilla koristeltu laadukas ja pehmeä piknik-huopa. Päällinen huippulaatuista fleece-kangasta, alla kosteutta hylkivä PEVA-pohja.

Koko: 170x130 cm

Koko: 170x130x1 cm

Tuoten: 5373 vihreä/kirjava

Tuoten: 5379 vihreä/kirjava

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 72,69 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,95 €


66

PIKNIK

PIKNIK

E R Ä PA N N U Paistinpannussa on pitkävartinen kierteillä irrotettava kahva. Mahtuu pieneen tilaan ja siitä huolimatta sitä on kätevä käyttää avotulella. Kääritty suojapussiin. Koko: 21,5x21,5x2,5 cm Tuoten: 5510 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,59 €

K YLMÄREPPU K AUNISSA ARI Tyylikäs ja tilava kylmäreppu, jossa on paljon käytännöllisiä taskuja. Soveltuu pehmustettuna reppuna tietenkin muillekin kuin kylmätuotteille. Täydellinen matkalle tai piknikille. Heitä reppu selkään ja pidä kädet vapaina! Koko: 47x33x22 cm Tuoten: 5180 musta Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,95 €

SIENISETTI ALBA Klassinen sienikori, jonka rottinkipunosten välistä ilma pääsee kiertämään tehokkaasti ja sienet pysyvät upeassa kunnossa. Sivujen vuoraus on puuvillakanvaasia. Setin mukana tulee sieniveitsi, jossa on kääntöterä ja suti sienten puhditusta varten. Sudin suojapussi on kiinnitetty koriin. Koko: 37x20x24 cm Tuoten: 2102 Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,95 €

67


VESI- JA TERMOSPULLOT

68

VESI- JA TERMOSPULLOT

JOHANNAS FAV O R I T Mottoni elämässäni on: ”MUTTA ENSIN KAHVIA!” Jokainen päivä alkaa aina hyvällä kahvikupillisella. Käytän Otista päivittäin kotona, töissä ja tietysti autossa. Suosikkituote, joka auttaa minua elämään myös ympäristöystävällisemmin.

JOHANNA JOELSSON M Y YJ Ä

O T I S T H E R M O TA K E AWAY Kahvinjuojan arkea helpottaa korkealaatuinen take away –muki, jota voi kantaa ja sen kannen voit avata ja sulkea yhdellä kädellä. Valmistettu 18/8 teräksestä, joten siihen ei tartu ylimääräiset maut ja hajut ja se on konepesun kestävä. Koko: 300 ml Tuoten: 5062 teräs, 5064 musta, 5066 valkoinen Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 23,10 €

69


70

VESI- JA TERMOSPULLOT

VESI- JA TERMOSPULLOT

71

MILES GR ANDE TERMOSPULLO 10 0 0 M L Miles termospullon vakuumirakenne pitää kylmän juoman viileänä 18 tuntia ja kuuman lämpöisenä 6 tuntia. Tyhjiörakenteen ansiosta kosteutta ei tiivisty pullon pintaan, joten se ei kostuta käsiä eikä kantovälinettä. Pullo on valmistettu 18/8 teräksestä, joten siihen ei tartu ylimääräiset maut eikä hajut ja se on konepesun kestävä. Ympäristön kannalta terästermos on hyvä valinta sillä sen elinikä on hyvin pitkä eikä siitä liukene myöskään toksiineja. Korkkissa on kätevä ripustinlenkki. Koko: 1000 ml Tuoten: 5054 teräs, 5058 musta Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 30,85 €


72

VESI- JA TERMOSPULLOT

VESI- JA TERMOSPULLOT

73

VIIMEISTELE T Y YLIK ÄS JA Y M PÄ R I S T Ö Ä S Ä Ä S TÄVÄ TUOTE Kuvan pitkäikäisen pullon merkkaustapa on ympäristöystävällinen. Se on tehty laserillamme, jolloin voidaan vähentää rahtien kustannuksia ja ympäristöhaittoja. Kiinteistömme katto on vuorattu aurinkopaneleilla, joiden avulla tuotamme sähkön laseriimme. Kaiverruksessa ei myöskään käytetä kemikaaleja. MILES TERMOSPULLO Miles termospullossa voit pitää sekä kylmiä että kuumia juomia. Tehokkaan vakuumieristyksen ansiosta juomat säilyvät pullossa kylminä jopa 18 tuntia, ja lämpiminä 6 tuntia. Tyhjiön ansiosta kosteutta ei kondensoidu pullon ulkopuolelle, ja lämpö ja viileys pysyvät sisällä. Termospullo on valmistettu 18/8 ruostumattomasta teräksestä, joten nesteisiin ei liukene haitallisia kemikaaleja, eikä myöskään siirry pullon tai aikaisempien juomien makuja tai hajuja. Koko: 450 ml Tuoten: 5042 navy, 5044 vihreä, 5046 valkoinen,5048 teräs, 5052 musta Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 25,55 €


74

VESI- JA TERMOSPULLOT

VESI- JA TERMOSPULLOT

75

LEAN L ASIVESIPULLO Supertyylikäs Lean pullosarjamme täydentyi lasisella versiolla. Oiva valinta toimistoon, kotiin ja salille. Pullo on valmistettu paksusta lasista ja se kestää konepesun ja pikkukolhut. Kolhuille lisäsuojaa antaa ja otteen pitävyyttä parantaa ohut silikonisuojus ja ripustuslenkki. Lasipulloon ei luonnollisestikaan imeydy hajuja eikä makuja. Koko: 500 ml Tuoten: 50961 musta, 50962 harmaa Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 15,35 €


76

VESI- JA TERMOSPULLOT

VESI- JA TERMOSPULLOT

77

LEAN TERMOSPULLO Ruostumattomasta 18/8 teräksestä valmistettu tyylikäs termospullo pitää kylmät juomat pitkään kylminä ja kuumat juomat kuumina. Materiaali takaa sen, että nesteisiin ei liukene haitallisia kemikaaleja tai makuja. Sitä on kätevä kantaa trendikkäästä silikonilenkistä tai ripustaa laukkuun tai pyörän tankoon. Pullo sopii normaaleihin mukipidikkeisiin ja se on luonnollisesti konepestävä. Koko: 450 ml Tuoten: 50950 musta, 50951 valkoinen, 50952 harmaa Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 21,55 €


78

VESI- JA TERMOSPULLOT

VESI- JA TERMOSPULLOT

79

LEAN TERMOSPULLO Ruostumattomasta 18/8 teräksestä valmistettu tyylikäs termospullo pitää kylmät juomat pitkään kylminä ja kuumat juomat kuumina. Materiaali takaa sen, että nesteisiin ei liukene haitallisia kemikaaleja tai makuja. Sitä on kätevä kantaa trendikkäästä silikonilenkistä tai ripustaa laukkuun tai pyörän tankoon. Pullo sopii normaaleihin mukipidikkeisiin ja se on luonnollisesti konepestävä. Teräksen väriseen versioon voit vapaasti valita minkä tahansa kahdeksasta eri värisestä silikonikantimesta. Koko: 450 ml Tuoten: 50953B turkoosi, 50953BK musta, 50953DB navy, 50953DG harmaa, 50953G vihreä, 50953O oranssi, 50953P pinkki, 50953R punainen, 50953W valkoinen Pakkaus: Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 21,55 €


80

VESI- JA TERMOSPULLOT

VESI- JA TERMOSPULLOT

81

UNOHDA ” K E R TA K ÄY T T Ö I N E N ” NY T JA AINIA AKSI Skandinaavista muotoilua olevat vesipullot ja termokset luovat siistin ja modernin vaikutelman. Lean-tuotevalikoiman takana oli ajatus kestävästä kehityksestä ja aktiivisesta elämäntyylistä – tuloksena syntyi korkealaatuinen ja kestävä sarja, jonka tuotteilla voidaan korvata kertakäyttöiset muovi- ja pahvikupit. Koko sopii useimpien autojen mukipidikkeisiin. Sekä vesipulloja että termospulloja voidaan helposti personoida lisäämällä omia logoja tai nimiä.

VESIPULLO LEAN Tyylikäs juomapullo toimistoon, kotiin ja salille. Pulloa on kätevä kantaa trendikkäästä silikonilenkistä ja voit vaikka ripustaa sen siitä roikkumaan kuntopyörän tankoon. Konepestävä (ei korkki). Valmistettu Tritan-muovista, joka ei sisällä vaarallisia BPA-aineita. Lean-pullo ja samanvärinen Sporttipyyhe sopivat hienosti setiksi. Koko: 500 ml Tuoten: 50830 pinkki, 50831 navy, 50832 harmaa, 50833 punainen, 50846 oranssi, 50847 läpinäkyvä, 50848 lime, 50849 turkoosi, 50862 keltainen, 50863 tummanvihreä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 9,15 €


82

VESI- JA TERMOSPULLOT

VESI- JA TERMOSPULLOT

83

COOL URHEILUPY YHE Moderni urheilupyyhe viilentää ja raikastaa treenin tai lämpimän kesäpäivän aikana. Upota pyyhe viileään veteen mukana tulevassa mukissa. Purista liikavesi pois ja nauti viilentävästä tunteesta. Pyyhe säilyy viileänä 30-60 minuuttia. Pakattu PET-muoviseen pulloon, jota voit käyttää myös vesipullona tai jossa voit säilyttää treenin aikana pieniä arvoesineitäsi. Koko: 90x30x1 cm Tuoten: 60010 turkoosi, 60012 punainen Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 8,55 €

SPORTTIPY YHE PIENI Pehmeä mikrokuitupyyhe, jossa on vetoketjullinen tasku esim. salikorttia varten. Taskuun on kätevä tehdä myös brodeeraus tai painatus. Sporttipyyhe soveltuu erityisen hyvin setiksi sporttisen Lean-juomapullon kanssa. Koko: 80x40x1 cm Tuoten: 6000301 turkoosi, 6000901 musta, 6001101 kalkki, 6001501 oranssi Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 10,25 €


84

KEITTIÖ

KEITTIÖ

85

PATA K I N N A S A S A D O Tyylikäs patakinnas, jossa on salmiakkikoristetikkaus ja keinonahkaiset yksityiskohdat. Käytännöllinen malli, joka sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Valmistettu kivipestystä 45 g/m2 puuvillasta. Koko: 33x16x1 cm Tuoten: 2168musta, 2169 vihreä, 2172 hiekka Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 19,99 €

PA N N U L A P P U A S A D O Pannulappu kivipestystä 45 g/m2 kanvaasista, jossa on ripustuslenkki ja tyylikkäät kontrastitikkaukset. Koko: 20x20x1 cm Tuoten: 1038 musta, 1039 vihreä, 2173 hiekka Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 10,69 €

ESILIINA ASADO Upea esiliina kivipestystä 45 g/ m2 puuvillakanvaasista. Trendikäs keinonahkainen tasku, kiristysnauha ja koristeet antavat essuun ilmettä. Tyylikäs Asado on monen ravintolan käytössä. Koko: 90x70x1 cm Tuoten: 2155 musta, 2156 vihreä, 2159 hiekka Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,95 €


86

KEITTIÖ

KEITTIÖ

87

A SADO ENSIAPUL AUKKU Suosittuun Asado-sarjaamme kuuluva ensiapupakkaus. Vetoketjullinen kangaspussi sisältää kaiken mitä tarvitset pienten onnettomuuksien sattuessa, kuten laastarit, sakset, siteet, jne. Koko: 16x12x2 cm Tuoten: 2190 Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 23,09 €

ASADO SAMMUTUSPEITE Vingan sammutuspeitteet ovat tarkoitettu keskeiselle paikalle keittiön seinälle, ei piiloon keittiökomeroon. Kivipesty canvas-suojapussi. Koko: 120x120x1 cm Tuoten: 4821 vihreä, 4823 musta, 4825 hiekka Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,69 €


88

KEITTIÖ

KEITTIÖ

89

MASON UUNIKINNAS Näiden uunikintaiden kanssa et enää polta sormiasi. Ne on valmistettu 240 g/ m2 puuvillasta ja paksun pehmusteen ansiosta kestävät korkeita lämpötiloja. CE-sertifioidut uunikintaat on suunniteltu niin, että ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille kokeille. Koko: 15x30 cm Tuoten: 2257 navy, 2258 beige, 2259 vihreä Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 10,69 €

MASON PY YHE-/ESILIINA Tarvitsitpa esiliinaa tai keittiöpyyhettä, tämä tuote hoitaa helposti molemmat tehtävät. Sen monitoimisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää sekä esiliinana että pyyhkeenä. Valmistettu 100% puuvillasta. Kontrastiväristä ripustuslenkkiä voi käyttää esiliinan ripustamiseen käytön jälkeen. Koko: 70x50 cm Tuoten: 2254 navy, 2255 beige, 2256 vihreä Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,89 €

MASON ESILIINA Puuvillasta (100%) tehty käytännöllinen esiliina, joka saa sinut näyttämään ammattikokilta sekä keittiössä että grillin ääressä. Essun etupuolella on pyyhepidike ja syvä tasku. Takana on kontrastiväriset ristikkäisremmit, jotka takaavat optimaalisen säädettävyyden Koko: 70x90 cm Tuoten: 2251 navy, 2252 beige, 2253 vihreä Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,29 €


90

KEITTIÖ

KEITTIÖ

91

SEETRIPUINEN GRILL AUSSET TI Lisää ruokaan hienostunut seetripuun maku grillaamalla ruokasi seetripuulaudan päällä (upota lauta ensi noin tunniksi veteen). Kun herkkusi on valmistunut, niin aseta lauta rosteriselle tarjoilualustalle ja kanna se pöytään. Koko: 40x18,5x0,8 cm Tuoten: 3394 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 0%: 41,70 €


92

KEITTIÖ

KEITTIÖ

93

P I Z Z A - J A L E I PÄ K I V I Keraamisen pizza- ja leipäkiven avulla kokkaat herkulliset pizzat ja leivät. Se kestää kovaa lämpöä, jolloin pizzasi paistuu hetkessä ja leipäsi kuoresta tulee herkullisen rapea ja sisus säilyy ihanan ilmavana. Kiveä voit käyttää sekä uunissa että grillissä. Koko: 33x3 cm Tuoten: 3391 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,95 €

GRILLISETTI Grillisettiin kuuluu rosterinen lasta sekä veitsi. Puiset kahvat takaavat miellyttävän otetuntuman. Grillaaja voi tarvittaessa avata virvokepullon monikäyttölastan avulla. Koko: 31x7x3 cm Tuoten: 3382 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,29 €


94

KEITTIÖ

KEITTIÖ

95

BOUGON MARINADISETTI

Suuri, valuraudasta tehty mortteli, joka kestää kulutusta ja takaa loistavan vakauden. Käytä morttelia omien pestojen tekemiseen tai yrttien ja mausteiden sekoittamiseen. Klassisen mallinsa ansiosta mortteli on käytännöllinen ja kätevä lahja, joka takuulla sopii useimpiin makuihin.

Marinadisetti, johon kuuluu valurautainen pieni kattila sekä puusta ja silikonista valmistettu marinadisivellin. Tässä kattilassa voin sulattaminen sujuu helposti, lisäksi setti soveltuu erinomaisesti marinadien, glaseerauksen ja lämpimien kastikkeiden valmistamiseen. Kattilan voi laittaa suoraan uuniin tai grillin ja hellan päälle. Valurautainen kattila toimii loistavasti myös induktioliedellä. Marinadisiveltimen puhdistaminen on helppoa. Silikoniosan voi irrottaa ja pestä astianpesukoneessa.

Koko: 15,5x10 cm

Koko: 23x16x6 cm

Tuoten: 19861

Tuoten: 1932

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 47,89 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,95 €

BOUGON MORTTELI


KEITTIÖ

96

KEITTIÖ

97

I S O VA L U R A U TA PA N N U Valmista itse Suomen paras pizza, tai pihvit ja lisukkeet suurellekin porukalle! Käytä valurautapannua ulkogrillissä, uunissa tai suurikokoisella liedellä. Valurauta kestää korkeaa lämpötilaa, joten se soveltuu hienosti myös rapeakuorisen pizzan paistamiseen. Tuote sopii mainiosti minkä tahansa ruoan valmistukseen, jossa isosta koosta ja valuraudan loistavista paistoominaisuuksista on hyötyä. Toimii myös induktiolla. Koko: 33x33x2 cm Tuoten: 3347 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,75 €

AV O N G R I L L PA N N U Valurautagrillipannulla teet herkullista ruokaa nopeasti ja vaivattomasti ja saat ruoan pintaan upean paistojäljen. Grillipannussa vain pieni osa raudasta osuu paistettavaan tuotteeseen, mikä tekee siitä erityisen helppokäyttöisen. Voit käyttää sitä kaikilla liesityypeillä, uunissa, grillissä tai vaikka nuotiolla. Se soveltuu parhaiten lihan, makkaroiden, nahallisen kalafileen ja kasvisten valmistamiseen ja se kestää kovaakin käyttöä vuosikymmeniä.

AV O N VA L U R A U TA PA N N U Valurautagrillipannulla teet herkullista ruokaa nopeasti ja vaivattomasti ja saat ruoan pintaan upean paistojäljen. Voit käyttää sitä kaikilla liesityypeillä, uunissa, grillissä tai vaikka nuotiolla. Se soveltuu parhaiten lihan, makkaroiden, nahallisen kalafileen ja kasvisten valmistamiseen.

Koko: 31x31x2 cm

Koko: 26x26x5,5 cm

Tuoten: 2180

Tuoten: 2181

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €


98

KEITTIÖ

KEITTIÖ

99

STORY OF COOKING II Digitaalinen paistomittari, joka toimii myös munakellona. Pakattu tyylikkääseen kirjalaatikkoon, jonka kanteen on painettu ideaalilämpötilat eri lihoille ja viineille. Paistomittariin on esiasennettu lämpötilat tavallisimmille liha-, kala- ja kanavaihtoehdoille. Mittarin avulla voit myös viilentää viinit oikeaan lämpötilaan. Koko: 21,5x11x3,5 cm Tuoten: 3406 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 32,35 €

B BQ - G R I LLI KO R I

M E N D OZ A G R I LLI KO R I

G R I L L I VA R R A S KO R I

Kuusi ruostumattomasta teräksestä valmistettua tyylikästä pihviveistä ja –haarukkaa. Hyvinleikkaavilla välineillä on hienoa nauttia herkullista pihviä, hampurilaista, kalaa ja kasvisherkkuja.

Grillikori ruostumattomasta teräksestä. Korissa voi grillata hyvin vihanneksia ja muita pieniä raaka-aineita, jotka muutoin putoavat helposti grilliritilän läpi tai tarttuvat siihen. Se sopii hyvin myös lämmön säilyttämiseen, jos haluat asettaa grillatut tuotteet sivuun. Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa.

Suuri teräksinen grillikori, joka soveltuu erinomaisesti kaikkien herkkujen grillaamiseen. Vihannekset ja muut ainekset pysyvät paikoillaan, eikä pieniä palasia tarvitse onkia grilliritilän läpi. Helppo pitää puhtaana ja mukava käyttää.

Kahden nerokkaan grillikorin setti. Varrraskori on paljon kätevämpi kuin normaali grillivarras. Aseta haluamasi ainekset koriin, sulje kansi, grillaa ja käännä. Etuna vartaan käyttöön on nopeus ja helppous. Toimitetaan lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa.

Koko: 22x2x1 cm

Koko: 38x28x5 cm

Tuoten: 3384

Tuoten: 3346

Tuoten: 3377

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 43,25 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,65 €

PIHVIVEITSI & -HAARUKKASETTI BISTRO

Koko: 52x14x8 cm Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 22,45 €

Koko: 49x4x5 cm Tuoten: 3379 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 22,45 €


100

KEITTIÖ

KEITTIÖ

101

G R I P G R I L L I VÄ L I N E S E T T I

B B Q - P I N TA L Ä M P Ö M I T TA R I

G R I L L I K A M PA S S E T T I

Grillisettiin kuuluu reilunkokoiset pihdit ja jykevä lasta. Lastan reijitys poistaa ylimääräisen rasvan ja nesteen sekä viilentää otepintaa. Työvälineet on kätevä ripustaa haluamaasi paikkaan.

Grillilämpömittari, joka mittaa lämpötilan grillin tai pannun pinnalta. Aseta mittari grilliritilän tai muun mitattavan pinnan päälle. Muutaman sekunnin kuluttua näet tason lämpötilan. Auttaa löytämään oikean valmistuslämpötilan sekä toistamaan onnistunut suoritus myöhemmin samanlaisena. Mukana vihko, jossa on vinkkejä eri tuotteiden grillauslämpötiloista.

Kahden vartaan setti. Näiden avulla BBQ-herkkujen valmistaminen onnistuu kätevästi. Pujota lempiraaka-aineesi vartaiden piikkeihin ja ja keskity nauttimiseen. Vartaiden kääntäminen onnistuu helposti, eivätkä herkut tipu grillin pohjalle. Setin puhdistaminen sujuu kätevästi astianpesukoneessa.

Koko: 50x10x5 cm Tuoten: 3374 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,15 €

Koko: 5,5x2,1 cm Tuoten: 3407 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 17,05 €

Koko: 30x4x1 cm Tuoten: 3376 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 17,05 €

G R I L L I VÄ L I N E E T L I G H T

PIHVIPRÄSSI

GRILLIPIHTI FINE

Minimalistista skandinaavista muotoilua edustavat grillivälineet ruostumattomasta teräksestä. Aterimet voidaan puhdistaa helposti sekä käsin että koneessa. Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa.

Hampurilaispihvien teko ei ole koskaan ollut näin helppoa ja nopeaa! Pyöritä lihamassasta pallo leikkuulaudalla, nosta prässi päälle ja purista se halutun paksuiseksi kahvasta painamalla. Pihvi jää paistovalmiiksi laudalle. Teet hetkessä suuren määrän tasalaatuisia pihvejä mistä tahansa massasta! Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkosen kanssa.

Pinsettimalliset pihdit ovat monen mielestä ne ainoat oikeat. Niitä on näppärä käyttää ja tuntuma lihojen ja lisukkeiden käsittelemiseen on hyvä.

Koko: 34x7,5x2 cm Tuoten: 3354 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 25,55 €

Koko: 17,5x10,5x10,5 cm Tuoten: 3366 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 19,99 €

Koko: 35x3x3 cm Tuoten: 3339 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,89 €


102

KG E IRTI TL ILÖ

KEITTIÖ

103

B B Q - L I U K U VA R R A S S E T T I Rosterivartaat ovat kaksiteräiset, joten voit kääntää vartaat ilman että ruoka pyörii niissä ympäri. Nerokkaan liukurin avulla pystyt poistamaan herkut vartaasta kätevästi. Mukana reseptivihkonen. Kahden vartaan setti. Koko: 32,5x3x3 cm Tuoten: 33210 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 13,79 €

J O U S TAVA G R I L L I H A L S T E R I

Täydellinengrillisetti, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun grillausalustan, kaksi grillivarrasta ja pintalämpömittarin. Kattava setti, joka sopii kaikkeen grillaukseen. Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa.

Nerokas halsteri, jonka joustavat vaijerit mukautuvat grillattavaan tuotteen muotojen kanssa. Pystyt grillaamaan normaalia paksumpia kala, liha ja muita herkkuja. Lisäksi hieman erikokoiset grillattavat herkut eivät ole ongelma tälle halsterille. Kahva saarnipuusta. Toimitetaan lahjalaatikossa reseptivihkosen kanssa.

Koko: 40x19x4 cm

Koko: 54x34x1 cm

Tuoten: 3367

Tuoten: 3357

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,95 €

BBQ SET MORENO


104

KEITTIÖ

KEITTIÖ

105

RAPUSETTI Mukaviin rapujuhliin on hyvä varautua ajoissa! Juhlat onnistuvat entistäkin paremmin kun sinulla on kunnon välineet: osteriveitsi, neljä haarukkaa ja kuoren halkaisija tyylikkääseen puuvillapussiin pakattuna. Juhlien jälkeisenä päivänä pese välineet käsin ja kauden lopussa sivele puuosat öljyllä. Koko: osteriveitsi 15,5x2,2 cm, haarukka 17x0,7 cm, kuorensärkijä 13x5 cm Tuoten: 3389 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,59 €


106

KEITTIÖ

KEITTIÖ

WA LT H A M K A R A H V I K R I S TA L L I A Upea kristallikarahvi, jossa uurrettu kuviointi. Tarjoa kahvin avec tai muu juoma tyylillä. Koko 23x13 cm. Astianpesukoneen kestävä. Koko: 13x13x24 cm Tuoten: 3857 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 75,79 €

107

L A S I K A R A H V I WA LT H A M Trendikäs lasikarahvi, jossa tyylikäs kuviointi. Tarjoile jäävettä, mehua ja muita juomia läpi vuoden. Koko: 10,8x10,8x24,2 cm Tuoten: 3844 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 37,04 €

WA LT H A M K A N N U K R I S TA L L I A

H I G H B A L L - L A S I T WA LT H A M

BAMBUPILLI

Upeassa kristallisessa sekoituslasissa on uurrettu kuviointi. Olitpa sitten innokas cocktailharrastaja tai juoma-alan ammattilainen, tällä sekoituslasilla lisäät juomiisi hienostuneen loppusilauksen ja teet vaikutuksen vieraisiisi. Lasia voi hyvin käyttää myös pienenä pöytäkannuna ja tarjoilla siinä vettä tai muuta juomaa.

Kuusi trendikästä highball lasia. Hienot konepesun kestävät lasit juhlaan ja arkeen.

Tee ympäristöystävällinen valinta ja vaihda muovipillit bambu-pilleihin. Puuvillaiseen säilytyspussiin on pakattu 12 pilliä ja pesuharja. Käytön jälkeen pese pilli lämpimällä vedellä puhdistusharjan avulla. Pillien öljyäminen aika ajoin pidentää niiden käyttöikää.

Koko: 9,5x9,5x16 cm Tuoten: 3849 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 24,02 €

Koko: 7x7x14 cm Tuoten: 3801 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,59 €

Koko: 1x19,5 cm Tuoten: 30601 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,89 €


108

KEITTIÖ

KEITTIÖ

109

LUNCHBOX CERI

LOGAN R A ASTIN

TERMOS GLOBE

Älykäs lounaslaatikko muovissa ja siihen liittyvä kansi, jossa on silikonin reuna ja lopuksi joustava nauha, jossa suljet laatikon. Laatikossa on irrotettava ylimääräinen seinä, joka mahdollistaa halutessasi laatikon sisällön jakamisen.

Raasta juustoa, inkivääriä, suklaata, porkkanaa tai sitrusten kuorta tällä kätevällä raastimella, jossa on akaasiapuusta tehty kahva ja kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua terää. Liukumattomalla kumilla varustettu pohja antaa raastimelle lisää vakautta. Tyylikäs ja hyödyllinen keittiöväline, joka vie vain vähän tilaa keittiökaapissasi.

Pyöreä muovinen termoskannu, jossa metallikansi. Säilyttää hyvin lämmön sisäpuolen kaksinkertaisen lasin ansiosta. Kannu on yhtä aikaa ajaton ja moderni.

Koko: 19x12x6,5 cm Tuoten: 3106 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,89 €

Koko: 31,5x6,25x2,5 cm

Koko: 18x18x21 cm Tuoten: 5002 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,69 €

Tuoten: 30491 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,89 €

S K A N D I N A AV I N E N KAHVISETTI

WA LL ACE 6 - OSA I N E N TA B L E T T I S E T T I

Onko mitään enemmän skandinaavista kuin kahvitauko ystävien kanssa, ja onko mitään parempaa kuin kahvikuppi täydellisen kakkupalan kera? Tämä setti koostuu kahvimittalusikasta ja kakkulapiosta, eli voit tarjota lempiherkkujasi tyylikkäästi ja vaivattomasti. Ja kirsikkana kakun päälle: välineitä on todella helppo puhdistaa.

Tablettien pohjapuolella käytetyn korkkimateriaalin ansiosta ne pysyvät hyvin paikoillaan ja ne on helppo pitää puhtaina. 30x40 cm:n kokoisilla tableteilla on riittävästi tilaa lautasille, ruokailuvälineille ja laseille, eikä sinun tarvitse huolehtia jatkuvasti kääntyvistä kulmista kuten pehmeistä kankaista valmistettujen tablettien kanssa. Setti koostuu kuudesta tabletista, joissa on ruokapöytään väriä ja tyylikkyyttä lisäävä kaunis kukka- ja kasvikuvio.

Koko: 28x13x4 cm Tuoten: 3388 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,19 €

Koko: 40x30 cm Tuoten: 3591 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,69 €

WA L L A C E TA R J O T I N Pyöreä tarjotin, jonka halkaisija on 37 cm. Tarjotin on valmistettu pajusta ja siinä on kaunis koristeellinen kukkakuvio. Upea koriste-esine, joka sopii sekä arkisiin että juhlavampiin tilaisuuksiin. Helppo pitää puhtaana pyyhkimällä. Koko: 37x37 cm Tuoten: 3590 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 46,35 €


KEITTIÖ

110

KEITTIÖ

111

A J AT O N K L A SSIK KO Ajattoman klassisesti muotoiltu veitsikokoelma, joka ei vanhene koskaan. Jykevät ja hyvin tasapainotetut saksalaisesta teräksestä valmistetut veitset, vakaat puukahvat, pitkä käyttöikä ja erinomainen tahrankestävyys. Hoida niitä rakkaudella ja huolella, niin voit käyttää niitä uudelleen ja uudelleen, mahdollisesti koko elämäsi ajan.

TOSTES K ASARI Korkealaatuisen kasarin pinta koostuu kolmesta kerroksesta: kahdesta teräksisestä ulkokerroksesta sekä alumiinisesta sisuksesta. Rakenne jakaa lämmön optimaalisesti pannulla. Kasari kestää erittäin korkeita lämpötiloja ja se sopii siksi erinomaisesti esimerkiksi lihan ja kalan ruskistamiseen. Pannussa on luonnostaan non-stick-ominaisuus, sillä pohjan kohokuviointi muodostaa pohjaan ilmataskun, jonka ansiosta ruoka ei tartu pannun pintaan. Korkeiden reunojen ansiosta kasaria voi käyttää sekä paistamiseen että kastikeruokien valmistukseen. Kasaria voi käyttää kaikkien lämmönlähteiden kanssa, myös induktioliedellä. Suojarasvan voi poistaa astianpesukoneessa ennen ensikäyttöä. Koko: 28x28x8 cm Tuoten: 1973 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 108,35 €

T O S T E S PA I S T I N PA N N U Teräksisen Tostes-paistinpannun rakenne on kolmikerroksinen. Teräskerrosten välissä on alumiininen sisus. Rakenne takaa pannun nopean lämpenemisen ja se kestää erittäin korkeita lämpötiloja. Pannu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lihan ja kalan valmistamiseen ja saat niihin kauniin ruskean pinnan. Pannun pinnassa on hento kennokohokuviointi, jonka ansiosta paistettava tuote ei koko alueelta olentäysin kiinni teräksessä vaan väliin jää hiuksenhieno ilmatasku. Se muodostaa luonnostaan non-stickominaisuuden, jonka ansiosta ruoka ei helposti tartu sen pintaan kiinni. Pannu toimii kaikkien lämmönlähteiden kanssa. Suojarasvan on hyvä poistaa astianpesukoneessa ennen ensikäyttöä. Koko: 28x28x5 cm Tuoten: 1959 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 92,85 €


112

KEITTIÖ

KEITTIÖ

B L I N I - & L E T T U PA N N U BOUGON Valurautainen pannu jolla voit valmistaa nopeasti seitsemän herkullista pikkubliniä, jälkiruokalettua tai paistettua kananmunaa. Valurautapannu on pitkäikäinen ja sen ominaisuudet vain paranevat käytön myötä. Koko: 23x23x2 cm Tuoten: 1952 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 46,35 €

PAV O 6 C S U U R I KO KO I N E N PA I S T I N PA N N U

PAV O 6 C H I I L I T E R Ä S PA N N U

Kun grillipannu on oikein hoidettu, niin et tarvitse siihen paistettaessa lainkaan rasvaa. Sivelet vain paistettavaan lihaan tai kasvikseen ohuen öljykerroksen ja ruoka ei tartu pannuun kiinni. Valurauta on helppohoitoinen, kestävä ja saat ruokaan upean paistopinnan. Valurautapannumme toimivat kaikilla liesityypeillä.

Hiiliteräksestä valmistettu paistinpannu, jolla on erinomaiset lämmönjohto- ja jako-ominaisuudet. Pannu on kevyt ja se kuumenee ja jäähtyynopeasti. Metallikahvojen ansiosta se soveltuu myös käytettäväksi uunissa. Laadukkaassa pannussa on 3 mm paksu pohja ja sen sisäpinta on käsitelty mehiläisvahalla suojaamaan pannua kuljetuksen aikana (muista pestä se pois ennen ensimmäistä käyttöä).

Hiiliteräksestä valmistettu paistinpannu, jolla on erinomaiset lämmönjohto- ja jako-ominaisuudet. Pannu on kevyt ja se kuumenee ja jäähtyynopeasti. Metallikahvan ansiosta se soveltuu myös käytettäväksi uunissa. Laadukkaassa pannussa on 3 mm paksu pohja ja sen sisäpinta on käsitelty mehiläisvahalla suojaamaan pannua kuljetuksen aikana (muista pestä se pois ennen ensimmäistä käyttöä).

Koko: 23x23x3 cm

Koko: 30x30x cm

Koko: 28x28x5,2 cm

Tuoten: 1902

Tuoten: 2002

Tuoten: 2001

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 61,85 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 61,85 €

G R I L L I PA N N U B O U G O N

113


KEITTIÖ

114

KEITTIÖ

115

BUSCOT PYÖR E Ä LE I K KUU - / TA R J O I L U L A U TA Laadukas pyöreä leikkuulauta, joka toimii upeasti myös tarjoilualustana. Kokoa näyttävä juustotarjotin jälkiruuaksi tai asettele aamupala näyttävämmin esille. Kätevä kahva tekee käsittelystä helppoa. Lauta on valmistettu FSC-sertifioidusta teakpuusta, ja sen kultaisesta keskiruskeaan vaihteleva puupinta tummuu kauniisti ajan myötä. Korkea öljypitoisuus takaa laudalle tehokkaan suojan ja pitää sen pitkään erinomaisessa kunnossa. Koko: 51x40x1,5 cm Tuoten: 3181 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,75 €

BUSCOT SUORAKULMAINEN L E I K K U U - / TA R J O I L U L A U TA Tyylikäs leikkuu-/tarjoilulauta, joka näyttää hyvältä missä tahansa keittiössä. Suuri pinta-ala helpottaa sekä leikkaamista että tarjoiltavien herkkujen esillepanoa. Lauta on valmistettu FSC-sertifioidusta teakpuusta, ja sen kultaisesta keskiruskeaan vaihteleva puupinta tummuu kauniisti ajan myötä. Korkea öljypitoisuus takaa laudalle tehokkaan suojan ja pitää sen pitkään erinomaisessa kunnossa. Laudan kahva helpottaa tarjoiltavien herkkujen siirtämistä keittiöstä ruokapöydälle. Koko: 49x24x1,5 cm Tuoten: 3183 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,69 €

BUSCOT PITK Ä LEIKKUU-/ TA R J O I L U L A U TA

R A K K A U D E S TA PUUHUN Tarjoilu- ja leikkuulaudat, jotka kestävät eliniän. Buscot-sarjaan kuuluu kestäviä ja vankkoja teak-puusta valmistettuja tuotteita, joilla on todella pitkä käyttöikä. Jokainen rakkaudella tehty kappale on valmistettu uusiutuvasta materiaalista, joka vain muuttuu kauniimmaksi vuosien varrella. Puupinnat on käsitelty öljyllä vettä hylkivien ominaisuuksien aikaansaamiseksi, ja näitä monipuolisia lautoja voi käyttää sekä leikkuulautoina että inspiroivaan tarjoiluun. Saatavilla kullanruskeissa ja keskiruskeissa sävyissä, jotka ajan myötä kehittyvät tummemmiksi ja täyteläisemmiksi.

Erittäin vankka ja käytännöllinen leikkuu-/ tarjoilulauta, joka kokonsa puolesta (75cm pitkä, 15cm leveä) on riittävän suuri sekä leikkuulaudaksi että tarjoiluun. Lauta on valmistettu FSC-sertifioidusta teakpuusta, ja sen kultaisesta keskiruskeaan vaihteleva puupinta tummuu kauniisti ajan myötä. Korkea öljypitoisuus takaa laudalle tehokkaan suojan ja pitää sen pitkään erinomaisessa kunnossa. Koko: 75x15x1,5 cm Tuoten: 3184 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,45 €


116

KEITTIÖ

KEITTIÖ

BUSCOT LEIKKUU-/ TA R J O I L U L A U TA Sopivan kokoinen leikkuu-/tarjoilulauta (40x30 cm), joka soveltuu hyvin leikkaamiseen, ruoan valmistamiseen ja tarjoamiseen. Laudassa on kätevä pidike tabletille tai matkapuhelimelle, joten voit helposti kokata seuraamalla samaan aikaan suosikkireseptejäsi. Lisäksi laudassa on käytännöllinen ura, jota pitkin nesteet voi helposti kaataa pois ilman että ne valuvat pöydälle. Valmistettu FSC-sertifioidusta teakpuusta. Koko: 40x30x1,5 cm Tuoten: 3182 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,75 €

117

L U C C A L E I K K U U L A U TA

C I T E R N A L E I K K U U L A U TA

PA D A N O L E I K K U U L A U TA

Kaunis leikkuu- ja tarjoilulauta on valmistettu FSC-sertifioidusta akaasiasta. Lauta soveltuu sekä juustojen ja tapaksen tarjoiluun että ruuanvalmistukseen. Sivele leikkuulauta miedolla ruokaöljyllä ennen käyttöä, jolloin se kestää kauemmin.

Kaunis leikkuu- ja tarjoilulauta on valmistettu FSC-sertifioidusta akaasiasta. Lauta soveltuu sekä juustojen ja tapaksen tarjoiluun että ruuanvalmistukseen. Sivele leikkuulauta miedolla ruokaöljyllä ennen käyttöä, jolloin se kestää kauemmin. Valmistukseen on käytetty FSC-sertifioitua puuta.

Kaunis leikkuu- ja tarjoilulauta on valmistettu FSC-sertifioidusta akaasiasta. Lauta soveltuu sekä juustojen ja tapaksen tarjoiluun että ruuanvalmistukseen. Sivele leikkuulauta miedolla ruokaöljyllä ennen käyttöä, jolloin se kestää kauemmin. Mukana tuleva leikkuuveitsi sujahtaa kätevästi laudan sivussa olevaan pidikkeeseen.

Koko: 36x26x1,5 cm

Koko: 27x19,5x1,5 cm

Tuoten: 3188

Tuoten: 3194

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,59 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,59 €

Koko: 36x26x1,5 cm Tuoten: 3187 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,29 €


KEITTIÖ

118

KEITTIÖ

119

A J AT O N K L A SSIK KO Ajattoman klassisesti muotoiltu veitsikokoelma, joka ei vanhene koskaan. Jykevät ja hyvin tasapainotetut saksalaisesta teräksestä valmistetut veitset, vakaat puukahvat, pitkä käyttöikä ja erinomainen tahrankestävyys. Hoida niitä rakkaudella ja huolella, niin voit käyttää niitä uudelleen ja uudelleen, mahdollisesti koko elämäsi ajan.

VEITSISETTI KAISER

FILESETTI KAISER

L E I PÄV E I T S I K A I S E R

Settissä on kaksi korkealaatuista veistä. Kokkiveitsen pituus on 33 cm (terä 2 cm) ja kuorinta/juuresveitsin pituus on 19,5 (terä 8 cm).

Täydellisessä kalankäsittelysetissä on fileerausveitsi, suojakäsine ja metallisaippua. Metallisaippua poistaa käsistä mm. kalan ja sipulin hajut. Käsineen avulla saat kalasta pitävän otteen ja se suojaa kättäsi veitsen viillolta. Veitsi on valmistettu saksalaisesta laatuteräksestä (X50CrMoV15) ja sen kahva on kestävää ja kaunista Pakkawoodia Kahvasta saa hyvän otteen, veitsi on tasapainoinen ja leikkaa erittäin hyvin.Koko: pituus 33 cm (terä: 21 cm).

Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 33 cm. Terä 2 cm

Koko: 33x3x1 cm Tuoten: 1655 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 71,15 €

Koko: 33x3x1 cm Tuoten: 1651 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

Koko: 33x3x1 cm Tuoten: 1601 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 54,09 €

ISO VEITSISETTI K AISER

KO K K I V E I T SI K A I SE R

N A K I R I KO K K I V E I T SI K A I SE R

SANTOKUVEITSI K AISER

Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 33 cm. Terä 2 cm.

Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 3 cm. Terä 17 cm

Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen.

Koko: 33x3x1 cm

Koko: 30x3x1 cm

Koko: 30x3x1 cm

Tuoten: 1660

Tuoten: 1650

Tuoten: 1652

Tuoten: 1653

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 241,65 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

Täydellinen viiden korkealaatuisen veitsen setti, joka sisältää kokkiveitsen, leipäveitsen, japanilaisen kokkiveitsen, santokuveitsen sekä kuorimaveitsen. Ammattikokkien käyttämässä veitsipussissa terät säilyvät moitteettomassa kunnossa.

Koko: 25,5x3x1 cm Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 44,75 €


120

KEITTIÖ

KEITTIÖ

121

K AISER ALLROUNDSET Santoku-veitsi ja kala- ja lintusakset kauniiseen magneettilaatikkoon pakattuna. Saksilla voi leikata helposti siipikarjaa, ribsejä, kalaa ja rapuja. Kahvassa olevan turvalukon ansiosta sakset pysyvät suljettuna, kun niitä ei käytetä. Koko: 25,5x3x1 cm Tuoten: 3371 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 61,85 €

TEROITUSTERÄSETTI K AISER Kaiser-sarjan kokkiveitsi ja teroitusterä. Veitsi on valmistettu saksalaisesta laatuteräksestä (X50Cr- MoV15) ja sen kahva on kestävää ja kaunista Pakkawoodia. Veitsellä työskentely on tehokasta ja helppoa laadukkaiden materiaalien ja hyvän ergonomian ansiosta. Setin teroituspuikolla pidät veitsen huipputerävänä ja loistavasti leikkaavana.

M O N T E P I P P U R I M Y L LY Laadukas pippurimylly kuuluu keittiön tärkeimpiin välineisiin. Monte pippurimyllyssä yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja käytön helppous. Hiiliteräksinen myllyosa on erittäin korkealaatuinen ja se jauhaa pippurin tasakokoiseksi

Koko: 33x3x1 cm

Koko: 22x5,5x5,5 cm

Tuoten: 3373

Tuoten: 316210

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 86,65 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,75 €


122

KEITTIÖ

KEITTIÖ

123

M AT E R A S A L A AT T I O T T I M E T

L ARINO JUUSTOSETTI

S A L A AT T I O T I N R E T R O

Tyylikkäät akaasiapuiset salaattiottimet. Kapean kahvaosan ansiosta hienostuneet salaattiottimet sopivat useimpiin kattauksiin.

Hieno kolmiosainen juustoveitsisetti. Veitsien kädensijat ovat akaasiapuuta. Onko suosikkisi kova, mieto vai pehmeä juusto? Setti sisältää oikean veitsen kaikille kolmelle juustotyypille kätevässä kolmilokeroisessa säilytystaskussa.

Klassisen kauniit rosteriset salaattiottimet jonka varret ovat tammea. Teräksen ja puun yhdistelmä on käytännöllinen ja ylellinen

Koko: 29x6x1 cm Tuoten: 10301 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,89 €

FORREST M A R M O R I TA R J O I L U A L U S TA Tyylikäs rustiikkinen marmoritarjoilualusta, joka soveltuu yhtä hyvin ruuan tarjoiluun kuin katseenvangitsijaksi keittiöön. Koko: 33x18x1 cm Tuoten: 3280 vihreä, 3285 ruskea Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 46,35 €

Koko: 19x4x1 cm Tuoten: 3073 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,29 €

Koko: 28,5x5,5x2 cm Tuoten: 1022 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 30,85 €

L E I K K U U L A U TA C H O P S TAT I C Choptastic takaa käytännöllisen ja hygieenisen keittiötyöskentelyn. Leikkuulaudassa on kaksi puolta, muovinen ja puinen. Molemmissa havainnolliset kuvakkeet. Muovisen puolen kuvakkeet ohjaavat leikkaamaan kalaa ja lihaa. Toisen puolen kuvakkeet vihanneksia ja hedelmiä.Laudan kaltevuus ohjaa leikkuunestet laidallisiin nurkkiin. Koko: 38x26x3 cm Tuoten: 3031 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,29 €

J U U S T O S E T T I N O VA R A Tiikistä valmistettu leikkuu- ja tarjoilulauta. Leikkuulaudan mukana jämäkkä juustoveitsi. Sopii erinomaisesti parmesanille ja muille herkkupaloille. Koko: 21,5x15,5x1,8 cm Tuoten: 3072 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 19,99 €


124

KEITTIÖ

KEITTIÖ

125


126

KEITTIÖ

KEITTIÖ

127

A L B E L AU TA S S E T T I (2 K P L )

A L B E TA R J O I L UA S T I A Jos haluat tarjoilla ruokaa tyylikkäästi ja samalla vaivattomasti, tämä maalaistyylinen savesta valmistettu tarjoiluastia on juuri sinua varten. suuri osa käsintehtyjen saviastioiden viehätyksestä johtuu siitä, että kaikki kappaleet ovat täysin ainutlaatuisia. Neutraali muotoilu tekee tästä asiasta sopivan useimpiin sisustustyyleihin, ja sitä voidaan käyttää alkupalojen, pääruokien ja jälkiruokien tarjoiluun.

Koko: 21x21x2 cm

Käsintehtyihin rustiikkia tyyliä oleviin viehättäviin kulhoihin on käytetty reaktiivista lasitetekniikkaa, jonka seurauksena kulhojen pintaan on syntynyt ihanan vaihtelevia sävyvivahteita. Savesta valmistettuja kulhoja voi käyttää esim. aamiaismurojen, jäätelön tai keittojen tarjoiluun. Jos haluat lisätä ylellisyyden fiilistä ja järjestää useamman ruokalajien aterian, käytä kaunista pöytäliinaa ja aseta nämä kulhot pääruokalautasten päälle. Yksi setti sisältää kaksi kulhoa.

Tuoten: 352119

Koko: 18x18x5 cm

A L B E L AU TA S S E T T I (2 K P L ) Pienehköt savesta käsintehdyt maalaistyyliset lautaset, jotka takuulla lisäävät visuaalista nautintoa ruokailuhetkiin. Reaktiivinen lasite luo lautasten pintaan kauniisti värikkään sävyvivahteen. Tämän tekniikan ansiosta kaikki lautaset ovat täysin ainutlaatuisia. Lautasten koko on 21x2 cm ja niitä on helppo yhdistää samaan sarjaan kuuluvien isompiin lautasiin. Yhteen settiin kuuluu 2 lautasta.

Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 32,39 €

Tuoten: 352219 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 32,39 €

A L B E L AU TA S S E T T I (2 K P L )

ALBE MUKISET TI (4 KPL)

Maalaistyyliset lautaset on käsintehty savesta. Lautasten reaktiivinen lasite antaa niille uskomattoman tyylikkään ja värikkään sävyn. Tämän tekniikan ansiosta kaikki lautaset ovat täysin ainutlaatuisia, ja se onkin suuri osa niiden charmista. Näiden lautasten asettelu pöytään on puhdasta iloa, ja jos sanonta ”syödä silmillä” on yhtään totta, nämä lautaset vievät ruokailukokemuksesi varmasti korkeammalle tasolle. Yhteen settiin kuuluu 2 lautasta.

Maalaistyylinen mukisetti, joka koostuu neljästä viehättävästä kahvamukista. Mukit ovat riittävän suuria ja sopivat mainiosti tee- ja kahvikupeiksi. Sen ansiosta, että mukit on käsintehty savesta, ne ovat täysin ainutlaatuisia. Uniikki reaktiivinen lasitetekniikka luo lisäksi mukien pintaan ihania sävyvivahteita.

Koko: 27x27x2 cm Tuoten: 352019 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,69 €

Koko: 9x9x9,5 cm Tuoten: 312519 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,59 €

Koko: 35x21x4 cm Tuoten: 352319 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 54,09 €

A L B E TA R J O I L U K U L H O Savesta tehty ja rustiikkia tyyliä oleva tarjoilukulho, joka tulee takuulla koristamaan mitä tahansa ruokapöytää. Kulho on käsintehty ja reaktiivisen lasitetekniikan tuottamien sävyvivahteiden ansiosta kaikki kappaleet ovat täysin ainutlaatuisia. Erinomainen astia salaattien, pastan tai ruoan tarjoamiseen. Sopii useimpiin keittiötyyleihin. Koko: 26x26x7,5 cm Tuoten: 352419 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 47,89 €


KEITTIÖ

128

KEITTIÖ

129

MA AL AIST Y YLI, MA ANL ÄHEISIÄ S ÄV YJ Ä Japanilainen ja pohjoismainen, maalaistyylinen ja samaan aikaan moderni. Nomimono-tuotesarja ammentaa inspiraatiota luonnosta ja maasta, ja tuloksena syntyy upea maalaistyylinen astiasarja, jossa ei ole kahta identtistä kappaletta. Jokainen astia on käsintehty savesta, ja kolmikertainen lasitetekniikka varmistaa juuri oikeanlaisen viimeistelyn. Tämän valmistusprosessin ansiosta jokainen kappale on täysin ainutlaatuinen, ja se onkin suuri osa Nomimonon viehätyksestä. Keräilyesineet inspiroivissa ja maanläheisissä sävyissä.

NOMIMONO KANNU Pienehkö ja kahvalla varustettu rustiikki kannu, josta on kiva tarjoilla erilaisia juomia. Kannu on valmistettu savesta, eli jokainen kappale on täysin ainutlaatuinen. Reaktiivinen lasite lisää värivivahde-eroja ja suo kannulle vielä enemmän persoonallisuutta ja charmia. Koko: 11x18 cm Tuoten: 3578 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 61,85 €

TA PA S S E T T I N O M I M O N O Keramiikkavati ja kolme pientä kulhoa. Rajoittamattomasti käyttömahdollisuuksia: tapas, dipit, pikkupurtavat tai vaikkapa kynttilät. Vadista voit tarjoilla myös vaikka salaatin. Koko: Keramiikkavati: 35,5x14,2 kulhoa: 8,5x4 cm. Koko: 35,5x14,2x3 cm Tuoten: 3559 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 44,79 €


130

KEITTIÖ

KEITTIÖ

131

L AU TA S S E T T I N O M I M O N O Kaksi Nomimono-tuoteperheen keramiikkalautasta. Kestävät konepesun. Koko: 26,5x26,5x1,5 cm Tuoten: 3553 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 43,90 €

N O M I M O N O L AU TA S S E T T I (2 KPL) Kaksi Nomimono-tuoteperheen keramiikkalautasta. Kestävät konepesun. Koko: 17x17x1 cm Tuoten: 3576 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 37,04 €


132

KEITTIÖ

KEITTIÖ

TA R J O I L U K U L H O NOMIMONO

133

KULHOSETTI NOMIMONO

Ihana keraaminen tarjoilukulho Nomimono-tuoteperheestä.

Kaksi pientä keraamista kulhoa. Sopii käytettäväksi aamiaisella tai alkupalalautasena.

Koko: 31x31x5,5 cm

Koko: 17,5x17,5x5,5 cm

Tuoten: 3551

Tuoten: 3557

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,75 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 24,02 €

N O M I M O N O S Y VÄ TA R J O I L U K U L H O Kaunis käsintehty keraaminen tarjoilukulho, jossa on korkeat ja tyylikkään epätasaiset reunat. Sopii loistavasti herkullisen salaatin tai vaikkapa pastan ja hedelmien tarjoiluun. Voi pestä astianpesukoneessa.

NOMIMONO KULHO

TA R J O I L U S E T T I N O M I M O N O

Neljä kahvatonta Nomimonotuoteperheen mukia. Sopivat tee- ja kahvikupeiksi tai vaikkapa vesilaseiksi.

Nomimono-sarjan kulho sopii erinomaisesti niin kylmien salaattien kuin keitettyjen perunoiden tarjoiluun. Astianpesukoneen ja mikron kestävä.

Kaksi pienempää Nomimonotuoteperheen tarjoiluvatia. Käytä leikkelelautasena tai tarjoiluvatina lisukkeille.

Koko: 30x30x9 cm

Koko: 8x8x9,5 cm

Koko: 21x21x12 cm

Koko: 24x10,5x1,5 cm

Tuoten: 3564

Tuoten: 3558

Tuoten: 3569

Tuoten: 3554

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 50,99 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,29 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,69 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 19,95 €

MUKISETTI NOMIMONO


134

OLOHUONE

OLOHUONE

B E L L LY H T Y / M A L J A K K O

VEGAANIKYNTTILÄ OBIORI

Kaunis lasimaljakko/-lyhty ajattomalla kuplakuviolla ja messinkikoristeella. Sopii yhtä hyvin niin kukkakimpulle kuin kauniille pöytäkynttilälle.

Täysin vegaaninen kynttilä on valmistettu soijavahasta (80% ) ja kasvipohjaisista aineista (20%). Kynttilän kokonaispalamisaika on n.30 tuntia, ja sen jälkeen, kun kynttilä on palanut loppuun, voit käyttää astiaa joko uuden kynttilän kanssa tai muuten kauniina sisustus- tai käyttöobjektina. Ei sisällä hajusteita ja mikä tärkeintä, niin soijakynttilät palavat hyvin puhtaasti. Parafiinikynttilöihin verrattuna ero on hyvin merkittävä.

Koko: 14x14x19,5 cm Tuoten: 8103 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 61,85 €

135

Koko: 7,5x8 cm Tuoten: 1158 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 30,85 €

CUBE K YNT TIL ÄNJALK A

M I N O T LY H T Y

K Y N T T I L Ä LY H T Y L U N A

Skandinaavinen muotoilu on parhaimmillaan samaan aikaan modernia, klassista ja yksinkertaista. Kaunis muotoilu ja läpinäkyvä kristalli tekevät Cubesta tyylikkään ja kevyen esineen, joka sopii yhtä hyvin ruokapöydälle, hyllylle tai ikkunalaudalle. Sitä kelpaa katsoa vaikka ilman kynttilääkin. Toimii hyvin yksin, mutta vielä kauniimpi parina toisen Cuben kanssa.

Tyylikäs ja monikäyttöinen designesine toimii hienosti maljakkona ja lyhtynä. Lyhdyn tasaisella pohjalla voit polttaa näyttävää kynttilää tai somistaa koristeeksi kiviä, jäkäliä hiekkaa tai käyttää sitä näyttävien kukkakimppujen tyylikkäänä maljakkona. Kahva helpottaa lyhdyn siirtämistä ja viimeistelee samalla vaasin ulkonäön.

Käsin puhallettu lasinen kynttilälyhty. Lasissa on kuplia, jotka on saatu aikaan hiilihappolla. Kuplat asettuvat sattumanvaraisesti, joten jokainen lyhty on ainutlaatuinen. Lyhty on värjätty sisältä, joten kynttilän palaessa se hohkaa kauniisti.

Koko: 6x6x6 cm

Tuoten: 8104

Tuoten: 382120 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 30,85 €

Koko: 19x21 cm Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,45 €

Koko: 9x9x10 cm Tuoten: 8175 harmaa, 8176 valkoinen, 8177 vihreä Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,75 €


136

OLOHUONE

OLOHUONE

137

B R AT Z Y P ÖY TÄ P E L I Perinteinen Yatzy ylellisessä pakkauksessa! Kullanväriset nopat ja samaa tyyliä henkivä kynä nostavat Yatzyn uudelle tasolle, ja tuloksena on Bratzy. Peli toimitetaan tyylikkäässä kultakuvioisessa säilytysrasiassa, joka on ilo antaa sekä lahjaksi että pitää omalla sohvapöydällä valmiina pelihetkeen. Koko: 12x16,5x3 cm Tuoten: 9152 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 21,55 €

PE LI KO R T T I SE T T I Pelaa erä korttia tyylikkäästi. Korttien takapuolella on hillitty graafinen kuvitus. Kortit toimitetaan tyylikkäässä kultakuvioisessa säilytysrasiassa, joka on ilo antaa sekä lahjaksi että pitää omalla sohvapöydällä valmiina pelihetkeen. Pakkaus sisältää kaksi korttipakkaa sekä pelivinkkejä. Koko: 16x11,5x2,5 cm Tuoten: 9156 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,89 €

B I LT O N T O R K K U P E I T T O

YA T Z Y P Ö Y T Ä P E L I Erä täyskättä, nelosia vai yatzia? Viiden nopan peli toimitetaan tyylikkäässä kultakuvioisessa lahjapakkauksessa, joka on ilo antaa sekä lahjaksi että pitää omalla sohvapöydällä valmiina pelihetkeen. Koko: 12x16,5x3 cm Tuoten: 9154 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,89 €

Todella tyylikäs ja miellyttävä torkkupeitto 190 g/m2 meleeratusta fleecestä. Se on niin tyylikäs, että siitä saattaa tulla kisa perheenjäsenten kesken. Piilossa olevien nappien ansiosta torkkupeittoa voi käyttää myös ponchona. Konepestävä. OEKO-TEX Standard 100. Koko: 130x170 cm Tuoten: 194610 harmaa, 194612 ruskea Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 32,39 €


138

OLOHUONE

OLOHUONE

139

T O R K K U P E I T T O M I LT O N Pörröinen peite 300 g/m2 teddykankaasta ja kääntöpuoli 180 g/ m2 sametista. Näyttää ja tuntuu lampaan turkilta! Konepestävä. Koko: 170x130x1 cm Tuoten: 40019 luonnonvalkoinen Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 60,29 €

TORKKUPEIT TO HARROW Uskomattoman pehmeä torkkupeite, jonka erikoispitkä koko antaa lämmön isolle alueelle. Tyylikäs meleerattu harmaa sävy sopii eri sisustusten kanssa oivallisesti yhteen. Kristallifleecen erityishienojen kuitujen ansiosta se on erityisen pehmeä ja kestää hyvin konepesua. Koko: 200x130x1 cm Tuoten: 40016 harmaa Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,15 €

TORKKUPEIT TO RUSSEL Eksklusiivisen pehmeä torkkupeitto 620 g/m2 plyysikankaasta. Hienostunut peite, joka huokuu lämpöä ja laatua. Koko: 170x130x1 cm Tuoten: 40035 ruskea, 40040 harmaa Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 75,79 €


140

OLOHUONE

OLOHUONE

141

WA L L AC E S H E R PA TORKKUPEIT TO Upea ja yleellisen pehmeä kristallifleece torkkupeitto. Klassinen Wallace-kuvio tuo vaaleaan huoneistoon väriä ja vastaavasti kääntöpuolen superpehmeä valkoinen sherpapinta tuo sille vastakohdan. Sisustustarpeet huomioiden voit pitää kumpaa puolta hyvänsä näkyvillä. Konepestävä. OEKO-TEX Standard 100. Koko: 170x130x1 cm Tuoten: 194533 sininen Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 69,59 €

FOX TORKKUPEIT TO Erittäin pehmeästä kristallifleecestä (350 g/m2) valmistettu torkkupeite. Eri fleecemateriaaleissa on suuret erot. Vingan kristallifleece tehdään hyvin ohuesta ja korkealuokkaisesta kuidusta, jolloin sen pehmeys säilyy vuodesta toiseen. Konepestävä. Koko: 170x130x1 cm Tuoten: 4532 kirjava Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 57,19 €

K R I S TA L L I F L E E C E L A M M A S Erittäin pehmeästä kristallifleecestä (350 g/m2) valmistettu torkkupeite. Eri fleecemateriaaleissa on suuret erot. Vingan kristallifleece tehdään hyvin ohuesta ja korkealuokkaisesta kuidusta, jolloin sen pehmeys säilyy vuodesta toiseen. Konepestävä. Koko: 170x130x1 cm Tuoten: 4530 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 57,19 €

TORKKUPEITTO GARONNE Erittäin pehmeästä kristallifleecestä (350 g/m2) valmistettu torkkupeite. Eri fleecemateriaaleissa on suuret erot. Vingan kristallifleece tehdään hyvin ohuesta ja korkealuokkaisesta kuidusta, jolloin sen pehmeys säilyy vuodesta toiseen. Koko: 170x130x1 cm Tuoten: 40042 navy Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 42,65 €


142

KYLPYHUONE

KYLPYHUONE

143

ABERDEEN PY YHESETTI Pyyhesettiin kuuluu kaksi kylpy- ja käsipyyhettä. Niissä on käytetty tyylikkään maanläheisiä värisävyjä, joten ne sopivat helposti useimpiin kylpyhuoneisiin. Pyyhkeiden puuvillasta 18% on sertifioitua kierrätyspuuvillaa, joka saadaan oman ja läheisten muiden kutomoiden leikkuuylijäämäpuuvillasta. Paksu ja pehmeä 550 g/m2 puuvilla kuivaa hyvin. OEKO-TEX Standard 100.

T O T O S V E H N ÄT Y Y N Y

70x135 cm, 40x65 cm

Vehnätyyny, jonka avulla voit saada kylmä- tai kuumahoitoa rentoutukseen ja särkyihin. Tyyny on kolmiosainen, joten jyvät jakautuvat tasaisesti tyynyn isällä. Lisäksi siinä on kätevä hihna, jonka avulla tyynyn voi kiinnittää esim. niskan ympäri tai mihin tahansa kipeään kohtaan.

Tuoten: 194104 harmaa,194116 beige, 194118 vihreä

Koko: 44x13x2,5 cm Tuoten: 15030050 valkoinen, 5214 harmaa

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 69,59 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 22,45 €


144

KANGASKASSIT

L A H J A L A AT I KOT

D J U N G E L L A H J A L A AT I K KO Lahjalaatikko, jossa on kaunis kuosi Koko: 39x29x8 cm

145

F L O R A L A H J A L A AT I K KO Lahjalaatikko, jossa on kaunis kuosi Koko: 39x29x8 cm

Tuoten: 1321 M, 1325 L

Tuoten: 1421 M,1425 L Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 6,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 6,90 €

K E S TÄVÄ G O T S E KO K A S S I Pitkäikäinen tuhti kassi erittäin hienosta luomupuuvillakanvaasista, GOTS-sertifioiti takaa aidon ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisen vastuunkannon. Valmistettu todella paksusta 350 g/m2 100 % luomupuuvillasta. Öko-Tex-standardi 100.

THANK YOU L AHJAK A SSI

T H A N K YO U L A H J A L A AT I K KO

Koko: 40x38x7 cm

FSC Metsänhoidon sertifikaatti takaa, että raaka-aineena käytetty puu on peräisin metsästä jota hoidetaan FSC:n periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti.

FSC Metsänhoidon sertifikaatti takaa, että raaka-aineena käytetty puu on peräisin metsästä jota hoidetaan FSC:n periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti.

Tuoten: 2306 luonnonvalkoinen, 2307 harmaa, 2309 musta

Koko: 16x20x9 cm

Koko: 37x30x10 cm

Koko: 49x40x11 cm

Koko: 39x29x7 cm

Koko: 49x33x11 cm

Tuoten: 408

Tuoten: 409

Tuoten: 410

Tuoten: 921

Tuoten: 925

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 2,95 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 3,85 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 4,49 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 5,45 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 7,59 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 6,95 €


146

FOLLOW OUR WORK AND BE INSPIRED @VINGASWEDEN FACEBO OK .CO M/ V I N GA S W E DE N @ V I N G A S W E D E N

P I DÄTÄ M M E O I K U D E N H I N N A N M U U TO K S I I N JA M A H D O L L I S I I N PA I N OV I R H E I S I I N .


www.mediawear.fi VINGA.COM

Profile for Mediawear

Vinga of Sweden - Liikelahjat - 2020 kevät / kesä  

Vinga of Sweden 2020 kevät & kesä kuvastosta löydät lahjaideoita mm. liikelahjat, kesälahjat, lahja asiakkaille, henkilökunnalle / työntekij...

Vinga of Sweden - Liikelahjat - 2020 kevät / kesä  

Vinga of Sweden 2020 kevät & kesä kuvastosta löydät lahjaideoita mm. liikelahjat, kesälahjat, lahja asiakkaille, henkilökunnalle / työntekij...

Profile for mediawear
Advertisement