Esimiehen kesätyöopas 2018

Page 1

2 0 1 8


S U O M A L A I S TA K E S ÄT Y Ö TÄ M U K A N A K E H I T TÄ M Ä S S Ä

ESPOON K AUPUNKI

FINGRID

MYSAFETY

OP

NESTE

SWECO

VEIKK AUS

HELSINGIN K AUPUNKI

SOL PALVELUT

KUNTAREKRY.FI

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS

TYÖELÄKEYHTIÖ ELO

POSTI

ALKO


3 ASIANTUNTIJAKUMPPANIT

VAMLAS PROCOM

PLAN INTERNATIONAL SUOMI KESÄDUUNAA-KAMPANJA

OPISKELIJA-ALLIANSSI OSKU RY YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO RY OPISKELIJAKUNTIEN LIITTO

KUN KOULU LOPPUU

PERHEYRITYSTEN LIITTO

PELASTAKAA LAPSET RY SUOMEN 4H-LIITTO

SUOMEN YRITTÄJÄT

OPISKELEVIEN LIITTO - SAKKI RY

HENRY SUOMEN

SYL - SUOMEN

SAMOK - SUOMEN

SUOMEN AMMATTIIN

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

AKAVA

TOIMIALAKUMPPANIT

ENERGIATEOLLISUUS RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY

FINANSSIALA RY

KAUPAN LIITTO RY

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY SUOMEN TEKSTIILI- JA MUOTI RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY KIRKKO

KEMIANTEOLLISUUS RY

AUTOALAN KESKUSLIITTO RY

METSÄTEOLLISUUS RY

HYVINVOINTIALAN LIITTO RY

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO RY KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY

SIVISTYSTYÖNANTAJAT

SUOMEN

SUOMEN EV.LUT.

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY


VASTUULLINEN KESÄDUUNI ON T-MEDIAN JA TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TATIN LUOTSAAMA KAMPANJA, JOKA HAASTAA TYÖNANTAJAT TARJOAMAAN NUORILLE ENEMMÄN LAADUKKAITA KESÄTYÖPAIKKOJA. YHDESSÄ KAMPANJASSA MUKANA OLEVIEN TYÖNANTAJIEN JA KUMPPANEIDEN KANSSA AUTAMME NUORIA MENESTYMÄÄN KESÄTYÖNHAUSSA SEKÄ SAAMAAN KESÄTYÖSTÄ PARHAAN MAHDOLLISEN KOKEMUKSEN. VASTUULLINEN KESÄDUUNI -KAMPANJASSA TYÖNANTAJAT KEHITTÄVÄT KESÄTYÖKÄYTÄNTÖJÄÄN TUTKIMUSTIEDON SEKÄ NUORTEN OMIEN KESÄTYÖKOKEMUSTEN POHJALTA.


KAMPANJAN SUOJELIJA ”Työnantajan tehtävä on kertoa nuorelle työyhteisön odotuksista ja opettaa työelämän pelisäännöt. Nuori ei välttämättä vielä ole kypsä aikuinen, vaan tarvitsee tukea sekä opastusta.”

Jukka Kurttila Toimitusjohtaja, Finlayson

KATSO VIDEO


6

HYVÄ KESÄTYÖESIMIES, NUORET ODOTTAVAT KESÄTYÖLTÄ PALJON. Kesätyö on ensimmäinen merkittävä askel kohti itsenäistä elämää. Kesätyön esimiehenä sinulla on suuri vaikutus nuoren elämään ja tulevaisuuteen. Esimiehenä opetat työelämän pelisääntöjä ja muovaat nuoren käsityksiä työelämästä yleensä. Olet roolimalli nuorelle. Omalla esimerkilläsi vaikutat nuoren opiskelu- ja uravalintoihin sekä siihen, millaiset työtehtävät häntä kiinnostavat tulevaisuudessa. Kesän aikana rakennat myös vetovoimaista työnantajakuvaa: haluaako nuori organisaatioonne ja toimialallenne jatkossakin töihin? Mitä hän puhuu kavereilleen teistä kesätyönantajana? HY VÄNÄ ESIMIEHENÄ kannustat, motivoit ja annat tarpeeksi vastuuta ja haasteita. Perustelet myös

päätökset ja kerrot, miksi annetut tehtävät ovat tärkeitä. Olet kiinnostunut nuoren tekemisistä ja rohkaiset yksilölliseen työskentelyyn ja ideointiin. Nuoret odottavat runsaasti kehittävää palautetta erityisesti kasvotusten. Esimiestyöhön onkin varattava aikaa: kohtaamiseen, ohjaamiseen ja palautteen antamiseen. ESIMIEHEN KESÄT YÖOPAS avaa vastuullisen kesätyön periaatteita ja tarjoaa käytännön työkaluja kesätyön kehittämiseksi. Opasta on työstetty yhdessä nuorten ja kesätyönantajien kanssa. Kesätyöopas on täynnä nuorten vinkkejä onnistuneeseen kesätyökokemukseen ja vastuullisten työnantajien hyviä kesätyökäytäntöjä. Anna hyvän kiertää!


LAADUKKAITA KESÄTYÖKOKEMUKSIA!

Päivi Salminen-Kultanen Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT


8

TARJOAMALLA hyviä ja mielekkäitä kesätyökokemuksia vaikutat yrityksesi ja toimialasi kiinnostavuuteen.

MIELEKKÄÄT KESÄTYÖKOKEMUKSET KEHITTÄVÄT NUOREN TYÖELÄMÄTAITOJA JA TUKEVAT URASUUNNITTELUA. Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppuu 2017 -tutkimus.


KAIPAISITKO LISÄÄ TYÖELÄMÄÄN LIITTYVÄÄ TIETOA JA OPETUSTA?

50%

Kyllä

61%

Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media: Kun koulu loppuu 2017 -tutkimus.


10

SISÄLLYS 1. TYÖNANTAJAKUVA JA MAINE

11

2. VIESTINTÄ

13

3. KESÄTYÖPROSESSI

21

001 HYVÄ HAKIJAKOKEMUS

25

002 MIELEKÄS TYÖ

36

003 PEREHDYTTÄMINEN

41

004 OIKEUDENMUKAISUUS JA TASAPUOLISUUS

55

005 KOHTUULLINEN PALKKA

63

006 KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS JA TODISTUS

65

4. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA!

70

5. ALLE 18-VUOTIAAN PALKKAAMINEN

72


K E S ÄT Ö I D E N TA R J O A M I N E N N U O R I L L E E I O L E VA I N R E K R Y T O I N T I A .


LUOTTAMUKSEN JA SIDOSRYHMÄTUEN RAKENTUMINEN: AVOIMUUS, VASTUULLISUUS JA TYÖNANTAJUUS

KESÄTYÖ ON YHTEISKUNNALLISESTI VASTUULLINEN TEKO, JOKA VAIKUTTAA POSITIIVISESTI PAITSI TYÖNANTAJAKUVAAN, MYÖS KOKO ORGANISAATION MAINEESEEN. T-MEDIAN LUOTTAMUS&MAINEMALLILLA TEHTYJEN TUTKIMUSTEN MUKAAN YHTIÖN AVOIMUUS, VASTUULLISUUS SEKÄ KÄSITYKSET YRITYKSISTÄ TYÖNANTAJINA VAIKUTTAVAT ENITEN SIDOSRYHMÄTUKEEN ELI YHTIÖN SAAMAAN POSITIIVISEEN KÄYTÖKSEEN. Lähde: T-Median Luottamus&Maine 2016 -tutkimus. Korrelaatioanalyysi maineen osa-alueiden vaikutuksesta suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän saamaan sidosryhmätukeen. Tutkimukseen vastasi 4264 suomalaista, jotka antoivat yhteensä 12 155 yritysarviota.


VASTUULLINEN KESÄDUUNI ON KOKO ORGANISAATION YHTEINEN ASIA.

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KOKO ORGANISAATIO ON SITOUTUNUT HUOLEHTIMAAN HYVÄN KESÄTYÖKOKEMUKSEN JA ENSIVAIKUTELMAN LUOMISESTA.

KANNATTAA SIIS VIESTIÄ MYÖS SISÄISESTI KAMPANJAAN OSALLISTUMISESTA JA VASTUULLISEN KESÄTYÖN PERIAATTEISTA.

K E R R O E T TÄ O L E T T E VA S T U U L L I N E N K E S ÄT Y Ö N A N TA J A .


14

VASTUULLINEN KESÄDUUNI -KAMPANJA NÄKYY JA KUULUU LAAJALTI Vastuullinen kesäduuni -kampanjan viestintämateriaalit ovat maksuttomia kaikille osallistujille.

Diplomi, flyerit ja julisteet kertovat, että työnantaja on sitoutunut Vastuullisen kesätyön periaatteisiin. Kannattaakin laittaa materiaalit esille, jotta koko henkilökunta voi perehtyä niihin. VASTUULLINEN KESÄDUUNI -logo koristaa monen työnantajan rekrytointisivustoa. Monet ovat kertoneet osallistumisestaan kampanjaan myös sidosryhmäjulkaisuissaan ja some-kanavissaan. Kumppanityönantajat saavat parhaan hyödyn kampanjasta viestimällä näkyvästi. Samalla kampanjan tärkeä sanoma leviää laajan verkoston kautta lisäten sen vaikuttavuutta. TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TATin suositun Kunkoululoppuu.fi-sivuston kautta kampanja tavoittaa nuoret entistä paremmin.


15

MITÄ MIELTÄ OLET SEURAAVISTA VIRTUAALISEEN TYÖSKENTELYYN JA JOHTAMISEEN LIITTYVISTÄ VÄITTÄMISTÄ? 14%

51%

23% 11%

Esimies voi antaa palautetta myös netin välityksellä.

12%

42%

31% 15%

Esimies voi hoitaa alaisten ohjeistamisen myös netin välityksellä. Täysin samaa mieltä

18%

27% 10%

46%

Erilaisten chatti-palveluiden käyttö töissä helpottaa kommunikointia esimiesten ja työtovereiden kanssa.

17%

36%

33%

14%

Esimiehen tulee osata käyttää erilaisia tietokonevälitteisiä chatti-palveluita. Jokseenkin samaa mieltä

16%

24% 13%

46%

Erilaisten nettialustojen käyttäminen tiimityöskentelyssä voi korvata kokousten tarvetta.

6% 31%

25% 37%

Virtuaalinen online-tila voi korvata työtovereiden ja esimiehen fyysisen läsnäolon. Jokseenkin eri mieltä

Lähde: T-Media: Nuoret ja johtaminen 2012

18%

32%

39%

12%

Esimiehen tulee osata käyttää sosiaalista mediaa.

18%

5% 44%

33% Esimiehen tulee olla tavoitettavissa chatin välityksellä. Täysin eri mieltä


16

KOHTAA NUORET SOMESSA DIGITAALINEN JA SOSIAALINEN media ovat muuttaneet radikaalisti tapaamme olla yhteydessä ympäristöömme. Ne ovat lisänneet vuorovaikutuksen määrää ja avanneet tämän oivaltaneille yrityksille uusia mahdollisuuksia luoda suhdetta yleisöönsä. Nuorille sosiaalinen media on vielä tiiviimpi osa elämää – jos haluat mukaan nuorten elämään, sinun pitää tuntea tavat vaikuttaa verkossa. SOSIAALINEN MEDIA muuttaa muotoaan jatkuvasti. Facebook ei ole kuolemassa, vaikka siitä paljon puhutaan. YouTube kilpailee Facebookin kanssa sosiaalisen median kuninkuudesta. Instagram on selvästi nuorten areena ja LinkedIniä heistä käyttää vain harva. KAIKKIA KANAVIA yhdistää video. Sen määrä verkkoliikenteessä kasvaa koko ajan, ja kaikilla merkittävillä sosiaalisen median palveluilla on tapansa esittää videota.


17

5 VINKKIÄ: NÄIN HYÖDYNNÄT SOMEA KESÄTYÖVIESTINNÄSSÄ

Luo kanavat. VKD 2018

Ja toimi niissä aktiivisesti!

Näytä parhaat puolenne aidoin tarinoin, kuvin ja videoin.


18

Anna kesätyöntekijöille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan yrityksen kanavissa.

Vie rekrytointikampanja sosiaaliseen mediaan ja käytä sitä pitääksesi hakijat ajan tasalla hakuprosessin vaiheista.

Rohkaise heitä tuomaan esiin ajatuksiaan ja voit oppia uutta!


19

PUSKARADIO

96%

VOISI SUOSITELLA KAMPANJASSA MUKANA OLLUTTA KESÄTYÖNANTAJAA YSTÄVÄLLEEN.

T-Media: Vastuullisin kesäduuni 2017 -tutkimus. Kyselyyn vastasi 6000 kesätyöntekijää, jotka työskentelivät vastuullisessa kesätyöpaikassa kesätyökautena 2017.


20

VIDEOLLA KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET HERÄÄVÄT ELOON Sosiaalisen median tavoin, videot ovat jo välttämätön väline, kun haluat kertoa nuorille organisaatiostanne työpaikkana.

Työntekijöiden tarinat ja kokemukset ovat oleellinen osa työnantajakuva- ja rekrytointiviestintää.

Tuottamalla tarinat videoksi lisäät tarinan vaikuttavuutta ja avaat mahdollisuuden tutustua työpaikan ilmapiiriin sekä työympäristöön missä ja milloin vain.


YLIMMÄN JOHDON TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEHTIA, ETTÄ NUORET TOIVOTETAAN TERVETULLEIKSI TYÖYHTEISÖÖN.

JOHDON ON HYVÄ ITSE TULLA PUHUMAAN NUORILLE. NÄIN ISOT NIMET SAAVAT KASVOT.

YLIMMÄN JOHDON SITOUTUMINEN OSOITTAA ESIMIEHILLE JA KOKO HENKILÖSTÖLLE KESÄTYÖNTEKIJÄN TÄRKEYDEN.

K O K O O R G A N I S A AT I O N S I T O U T U M I N E N


22

Vastuullisessa kesätyöpaikassa koko organisaatio tuntee kesätyön merkityksen ja siihen liittyvät prosessit.


23

Ota kesätyöntekijät mukaan päätöksentekoon! Siten työstä tulee mielekkäämpää, ja nuori kokee olevansa tärkeä. Samalla voitte itsekin oppia uutta.

NUORET TOIVOVAT, että heidät otettaisiin mukaan myös johtoryhmän kokouksiin. Tämä luo paremman ymmärryksen työnantajan toiminnasta ja ammateista, mikä tekee työstä mielekkäämpää.


24

VASTUULLISEN KESÄTYÖN PERIAATTEET:

001 002 003 004

Hyvä hakijakokemus Mielekäs työ Perehdytys ja ohjaaminen Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus 005 Kohtuullinen palkka 006 Kirjallinen työsopimus ja todistus


25

001 HYVÄ HAKIJAKOKEMUS TYÖNANTAJAMIELIKUVA ALKAA HYVÄSTÄ HAKIJAKOKEMUKSESTA.

Panosta sisältöön, kerro yrityksestäsi monipuolisesti, kiinnosta ja innosta!


26

001

HYVÄSTÄ TYÖILMAPIIRISTÄ KANNATTAA VIESTIÄ!

36% TYÖILMAPIIRI ON KOLMANNEKSI TÄRKEIN TYÖPAIKAN VALINTAKRITEERI, MUTTA VAIN 36 PROSENTTIA KESÄTYÖNHAKIJOISTA ON SAANUT SIITÄ RIITTÄVÄSTI TIETOA ENNEN HAKEMUKSEN LÄHETTÄMISTÄ. T-Media: Tutkimuskysely kesäkauden 2015 kesätyön hakemisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista.


27

HYÖDYNNÄ SOMEKANAVIA NETTISIVUJEN LISÄKSI, JAA SISÄLTÖÄ.

Videot ovat toivottu tapa saada tietoa työnantajasta.

YouTubea käyttää 91 % 15-20 -vuotiaista suomalaisista.

TYÖSTÄ KANNATTAA KERTOA EDELLISVUODEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUSTEN JA TARINOIDEN AVULLA. Lähde: MTV ja Kurio: Suomalaisten sosiaalisen median käyttö 2015.


28

001

REKRYSIVUT, KESÄTYÖPAIKKAILMOITUS, HAKULOMAKE

PANOSTA VISUAALISUUTEEN JA TOIMI AKTIIVISESTI SOME-KANAVISSA. VAIN PUOLET KESÄTYÖNHAKIJOISTA ON SAANUT TIEDON HAKUPROSESSIN ETENEMISESTÄ. PERSONOI SÄHKÖISET HAKULOMAKKEET PALVELEMAAN KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ.

”Hakulomakkeis pitäis olla automaattitallennus, ettei tiedot katoo yllättäen!”

Selkeys!

Kerro perustiedot kattavasti välttäen yritysjargonia: montako työpaikkaa on tarjolla, palkka, sijanti, selkeä työnkuvaus ja vaatimukset (mm. ikä ja työkokemus).

Nuorella ei välttämättä ole aikaisempaa työkokemusta, joten ohjaa kertomaan hakulomakkeessa muista vahvuuksista ja harrastuksista.


29

001

HAASTATTELU

LUO HAASTATTELUSTA RENTO TILANNE JA OLE ROHKAISEVA.

”Haastattelija oli aivan ihana, iloinen ja puhelias nainen, joten haastattelussa ei tarvinnut lainkaan jännittää, tunnelma oli haastattelussa rento mutta asiassa silti pysyttiin. Haastattelusta jäi hyvä mieli, vaikken lopulta saanutkaan paikkaa.”

TUO HAASTATTELUUN MUKAAN TULEVIA TYÖTOVEREITA, KUTEN LÄHIN ESIMIES TAI TULEVA TYÖKAVERI. ”Jos työ ei sovellu alle 18 vuotiaille siit olis hyvä ilmoittaa, ettei hae turhaan.”


30

001

HAASTATTELU

OTA VIDEOHAASTATTELUT OSAKSI KESÄTYÖNHAKUASI! NUOREN HAKIJAN ANSIOLUETTELO HARVOIN KERTOO TULEVAISUUDEN POTENTIAALISTA. VIDEO KERTOO ENEMMÄN KUIN PERINTEINEN HAKEMUS. VIDEOHAASTATTELULLA VOIT OSALLISTAA TIIMISI KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VALINTAAN JA TEHDÄ HENKILÖSTÖN TUTUKSI HAKIJOILLE JO PROSESSIN AIKANA.


METSÄ GROUPILLA JOKAISELLE TYÖHAASTATTELUSSA KÄYNEELLE KESÄTYÖNHAKIJALLE ILMOITETAAN PUHELIMITSE PÄÄTÖS VALINNASTA. metsagroup @MetsaGroup

CASE

HYVÄ HAKIJAKOKEMUS

Siten myös hakijoita, jotka eivät tulleet valituiksi, voidaan henkilökohtaisesti kiittää kiinnostuksesta. Samalla he saavat mahdollisuuden kysyä, jos jokin asia rekrytointiprosessissa on jäänyt mietityttämään.


CASE

Millainen kesätyöntekijä olisit?

ALOITA TESTI

HYÖDYNNÄ REKRYTOINTIPELIÄ KESÄREKRYTOINNEISSA TAVOITA NUORET HAUSKALLA JA AKTIVOIVALLA TAVALLA VOIT KÄYTTÄÄ PELIÄ REKRYTOINTIKAMPANJASSA TAI TYÖPAIKKAILMOITUKSISSA TILAA OMA REKRYTOINTIPELISI OIKOTIE TYÖPAIKOISTA AVAIMET KÄTEEN -TOTEUTUKSELLA LISÄTIETOJA: hanna.auvinen@sanoma.fi p. 050-3556138


33

it KATS O LISÄÄ ESIM ERKK EJÄ: www.sanomagames.fi/tyoelaman-pel OikotieTyopaikat

@Oikotie_duunit


34

001

VAIN

HAASTATTELU

ANNA PALAUTETTA HAASTATTELUSTA, VAIKKEI VALINTA OSUISI KOHDALLE. ESIM. HAASTATTELUN PÄÄTTEEKSI LYHYT PALAUTESPARRAUS, MIKÄ MENI HYVIN, MIHIN ASIOIHIN KANNATTAA KIINNITTÄÄ HUOMIOTA TULEVISSA HAASTATTELUISSA.

CASE

ELENIA OY MUISTI KAIKKIA HAKIJOITA TEKSTIVIESTILLÄ, JOLLA VOI LUNASTAA JÄÄTELÖN.

Kerro kuinka prosessi jatkuu ja ilmoita valinnan tuloksista kaikille hakijoille!

23% SAI VASTAUKSEN KAIKISTA HAKEMISTAAN KESÄTYÖPAIKOISTA. T-Media: Nuorten kokemuksia kesätyöhön hakemisesta 2016.

Teksti- tai WhatsApp -viestit puhelun ja emailin rinnalle!


Kojamon yritysjohto haastaa kesätyöntekijät kehittämään yrityksen toimintaa. Perehdytyksen ohessa lanseerattava ideakilpailu on muodostunut jo perinteeksi.

Kojamon kesäduunit 2018 kojamofi

#GoKojamo

CASE

YRITYSJOHDON IDEAKILPAILU KESÄTYÖNTEKIJÖILLE

Kesätyöntekijöillä on koko kesä aikaa tutustua yrityksen toimintaan ja innovoida uutta. Kehitysideat lähetetään toimitusjohtajalle, joka vie ehdotukset johtoryhmän tarkasteltavaksi.

PARHAIMMAT KEHITYSIDEAT PALKITAAN.


36

002 MIELEKÄS TYÖ NUORTEN POTENTIAALI KESÄTYÖNTEKIJÄT TUOVAT UUSIA NÄKÖKULMIA, VISIOITA JA MIELIPITEITÄ YRITYKSEN TOIMINTATAPOIHIN. KANNUSTA SIIS NUORTA ESITTÄMÄÄN IDEANSA ROHKEASTI. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista.

Nuoret avaavat kanavan kasvaviin trendeihin ja nuorten maailmaan.

KESÄTYÖLÄISET saattavat olla asiakkaita tai kohderyhmää. Nuorten näkemyksille kannattaa siis olla avoin ja kannustaa antamaan palautetta.


37

002

KANNUSTUS

95% NUORISTA PITÄÄ TÄRKEÄNÄ, ETTÄ ESIMIES AUTTAA HEITÄ KEHITTYMÄÄN TYÖSSÄÄN.

Rohkaise, tuuppaa epämukavuusalueelle, treenaa yhdessä nuoren kanssa ja innosta!

Hyviä ideoita syntyy avoimessa ilmapiirissä, jossa tieto liikkuu!

LUO TYÖPAIKALLE KANNUSTAVA JA RENTO ILMAPIIRI. ”KIVA” TYÖPAIKKA JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMINEN KUNNIALLA EIVÄT SULJE TOISIAAN POIS.


CASE KESÄTYÖNTEKIJÄT MUKAAN VARMAN TYÖKULTTUURIN KEHITTÄMISEEN – TYÖVÄLINEINÄ LEGOT JA LAUTAPELI TULEVANA KESÄNÄ KESÄTYÖNTEKIJÄT OSALLISTUVAT TYÖKULTTUURIPAJAAN, JOSSA RAKENNETAAN LEGOILLA UNELMIEN TYÖKULTTUURIA. tyoelakevarma

@varma_tweet


39

Pajassa ideoimme uusia toimintatapoja ja pohdimme, miten rakennamme Varmasta entistä paremman työpaikan.

TYÖKULTTUURIPAJAN LISÄKSI KESÄTYÖNTEKIJÄT PÄÄSEVÄT TUTUSTUMAAN STRATEGIAAMME LAUTAPELIN AVULLA. STRATEGIAPELISSÄ RATKOTAAN RYHMISSÄ ERILAISIA TYÖTILANTEITA JA VALITAAN STRATEGIAN KANNALTA PARHAITA VAIHTOEHTOJA.


40

TUNNISTA KESÄTYÖNTEKIJÄN VAHVUUSALUEET JA HYÖDYNNÄ NIITÄ ERI TEHTÄVISSÄ. NUORELTA VOIT OPPIA UUTTA, ESIMERKIKSI SOSIAALISEN MEDIAN TARJOAMISTA MAHDOLLISUUKSISTA.

Kerro nuorille, että he ovat tärkeitä ja heidän työpanostaan sekä näkemyksiään arvostetaan.

NUORET OVAT entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä: peräti 20 % 18–24-vuotiaista kertoo perustavansa yrityksen seuraavan kolmen vuoden aikana (Lähde: Global Entrepreneurship Monitor 2015). Yrittäjän kannattaakin jakaa kesätyöntekijälle omia kokemuksiaan yrittäjänä toimimisesta ja olla siten kannustamassa kiinnostunutta nuorta kohti yritystoimintaa.

NUORI KAIPAA tietoa eri ammateista ja toimenkuvista. Kesätyö on ainutlaatuinen tilaisuus luoda positiivinen vaikutelma organisaatiostanne ja koko toimialasta.


41

003 PEREHDYTTÄMINEN MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI?

46% PEREHDYTETTIIN HYVIN.

Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa 2014. Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta.


CASE TELIALLA TALOON JA KOLLEGOIHIN PEREHDYTÄÄN PILKE SILMÄKULMASSA Perehdytyksen ei aina tarvitse olla niin vakavaa. Telian kesätyöntekijöille järjestetään Kastajaiset kesätyösuhteen alussa. Kastajaisissa kesätyöntekijät suorittavat joukkueissa rastiradan, jossa oppii huomaamattaan ja hauskaa pitäen lisää Teliasta, asiakkaistamme, strategiastamme, toimistotiloista ja mm. liikunta- ja lounasmahdollisuuksista. teliafinland

@teliafinland

Tavoitteena on myös tutustua uusiin kesätyökollegoihin sekä vakituisesti Telialla työskenteleviin yli yksikkörajojen.


43

KASTAJAISET ON KOETTU LOISTAVAKSI TAVAKSI TULLA NOPEASTI OSAKSI TYÖYHTEISÖÄ.


CASE

Kratonilla kesätyöntekijä perehdytetään ja ohjataan turvalliseen sekä vastuulliseen työntekoon alusta alkaen. Painotamme, että kesätyöntekijällä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vakituisillakin työntekijöillä, esimerkiksi keskeyttää mikä tahansa vaarallinen työ tai pysäyttää turvattomaksi havaittu prosessi

Kesätyöntekijöitä kannustetaankin eri tavoin havainnoimaan turvallisuusasioita, tekemään esimerkiksi läheltä piti ja vaaranpaikkailmoituksia, tasa-arvoisena työyhteisön jäsenenä. Näin kesätyöntekijä tuntee työnsä merkitykselliseksi ja kasvaa turvallisuusasenteessaan saaden tärkeitä eväitä tulevaa turvallista työuraa varten.


45

003

KUINKA TÄRKEINÄ PIDÄT SEURAAVIA PEREHDYTYSKÄYTÄNTÖJÄ? 1%

ERITTÄIN TÄRKEÄNÄ

TÄRKEÄNÄ

EN KOVIN TÄRKEÄNÄ

EN LAINK AAN TÄRKEÄNÄ

26%

Perehdyttämiseen nimetty vastuuhenkilö

1% 21%

2% 25%

23%

53% Erilaistet perehdytysmateriaalit

28%

48% Henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma

Lähde: T-Media Nuoret Ja Johtaminen 2012.

Tutustumiskierrokset organisaatiossa

17%

56% Koulutukset

45%

42%

Työhön opastaminen

29%

46%

50%

73%

15%

9%

8%

2% 33%

47% Palautepalaverit


CASE SITOUTA KOKO TYÖYHTEISÖ MUKAAN PEREHDYTTÄMISEEN PEREHDYTTÄMISTÄ ON MONENLAISTA: SOMERYHMÄT, YHTEISTILAISUUDET JA TYÖPISTEELLÄ TAPAHTUVA PEREHDYTYS - YHTEISET TILAISUUDET TUKEVAT MYÖS VERKOSTOITUMISTA. HUOMAA, ETTÄ PEREHDYTTÄMINEN JATKUU KOKO KESÄTYÖN AJAN OSANA SÄÄNNÖLLISTÄ PALAUTTEEN ANTAMISTA. hokelanto

@HOKElanto

Lähetä kesätyöntekijälle perehdytyspaketti jo ennen työsuhteen alkua, jotta hän pääsee tutustumaan organisaation toimintaan etukäteen.


47

003

PEREHDYTYS PEREHDYTÄ NUORI ENSIN TYÖELÄMÄN PERUSTAITOIHIN, PUHELIMEEN VASTAAMISESTA AINA OMIEN LIKAISTEN ASTIOIDEN PESEMISEEN JA TYÖPUKEUTUMISEEN. Käy perehdytyksessä läpi henkilökohtaiset tavoitteet, vastuut, selkeä päämäärä ja työnkuva. Kerro myös miten hänen tehtävänsä tukee koko organisaation tavoitteita. Muista myös työturvallisuusasiat!

PIDÄ KESÄTYÖLÄISTEN kanssa pit stop -palaveri kahden viikon päästä. Käykää yhdessä läpi tavoitesuunnitelma, katsokaa mitä on saavutettu ja asettakaa seuraavat askelmerkit.

EDELLISVUOSIEN kesätyöntekijöitä kannattaa hyödyntää perehdytyksessä. Suurempi vastuu motivoi, ja työntekijä kokee kehittyneensä työssään.


48

003

TUTOR ”Suurempi vastuu motivoi kehittymään!”

NIMEÄ JOKAISELLE KESÄTYÖNTEKIJÄLLE OMA HENKILÖKOHTAINEN TUTORTYÖNTEKIJÄ, JOKA TARJOAA LUOTETTAVAA TUKEA EIKÄ OLE NUOREN SUORA ESIMIES. TUTORIN TEHTÄVÄNÄ ON TUTUSTUTTAA KESÄTYÖNTEKIJÄ YRITYKSEN KULTTUURIIN JA TYÖYHTEISÖÖN.

CASE

TELIAN MANAGEMENT TRAINEE –OHJELMASSA AIKAISEMPIEN VUOSIEN KESÄTYÖNTEKIJÄT PÄÄSEVÄT HARJOITTELEMAAN ESIMIESTAITOJA OHJAAMALLA UUSIA.


49

003

PALAUTE EPÄVARMUUS URAN ALKUTAIPALEELLA ON YLEISTÄ. SIKSI PALAUTETTA ON TÄRKEÄÄ ANTAA ERITYISESTI ONNISTUMISISTA.

67%

PALAUTTEESI MOTIVOI JA EDISTÄÄ AMMATILLISTA KEHITTYMISTÄ.

Lähde: T-Media Nuoret Ja Johtaminen 2012.

VASTAAJISTA KATSOO, ETTÄ ESIMIEHET EIVÄT ANNA TARPEEKSI PALAUTETTA.


CASE

PALAUTTEELLA PAREMPAA TYÖTÄ, TULOSTA JA ASENNETTA MYÖS KESÄTÖISSÄ! MIKSI?

Palaute auttaa uutta työntekijää oppimaan, kehittämään omaa tekemistään sekä olemaan myös ylpeä itsestään ja oman työnsä tuloksesta. Palaute ja kiitos luovat myös yhteishenkeä.

MITÄ?

Kerro, mikä meni hyvin. Kiitä ja kannusta. Huomaa hyvin tehty työ. Kerro myös asiallisesti, jos jotain pitää tehdä toisin.


51

MITEN?

Pitkiä puheita ei tarvita, palaute voi olla lyhyt ja pieni kannustus. Palaute voi olla myös dialogi, jossa tavoitteena on yhteinen ymmärrys tilanteesta ja siitä, miten mennään eteenpäin. Hyvä palaute auttaa ja kannustaa saajaa kehittämään omaa toimintaansa.

MILLOIN?

Tehokas oppiminen edellyttää, että saamme tekemisestämme palautetta. Kesätöissä omaksutaan uusia asioita jatkuvasti ja palautetta kannattaa antaa päivittäin.

MINÄKÖ?

Kyllä, juuri sinä. Palaute ei ole esimiehen yksinoikeus, vaan työyhteisössä kannattaa rohkaista kaikkia palautteenantoon. baronacareers

@baronacareers


52

NUORET KAIPAAVAT PALJON PALAUTETTA PITKIN TYÖSUHDETTA.

Varmuus työhön tulee kokemuksen kautta. Älä siis oleta, että asiat ovat nuorelle itsestäänselvyyksiä.

”Miten voi tietää, onko työ tehty hyvin vai huonosti, jos ei saa palautetta?”

JÄRJESTÄ ”pomovartti” esim. joka viikon perjantai, jossa esimies sekä nuori käyvät yhdessä läpi, mitä viikon aikana on tapahtunut.


53

003

PALAUTE

OTA MYÖS PALAUTETTA VASTAAN.

Monenlaiset tavat antaa palautetta.

palaute? ideaboxi

OSA NUORISTA KOKEE, ETTÄ PALAUTETTA ON HELPOMPI ANTAA SUULLISESTI, OSA KIRJALLISESTI. SIKSI MOLEMPIIN PITÄISI SUODA MAHDOLLISUUS. LUO ILMAPIIRI, JOSSA MYÖS NUORI USKALTAA AVATA SUUNSA JA ANTAA PALAUTETTA.

Ota WhatsApp päivittäisen viestinnän välineeksi.

palauteboxi sähköinen palaute tapaamiset: työntekijät tapaamiset: johto

Viikoittainen lyhyt kahdenkeskinen palaveri oman tutor-työntekijän kanssa. Hän tukee, kuuntelee, antaa ja välittää eteenpäin ideoita.


54

REAGOI PALAUTTEESEEN JA KERRO SELKEÄSTI, MIHIN TOIMENPITEISIIN PALAUTE ON JOHTANUT. KYSE VOI OLLA MYÖS PIENISTÄ KÄYTÄNNÖN PARANNUKSISTA. IDEOIDEN EI TARVITSE OLLA MITTAVIA LIIKETOIMINTAA MULLISTAVIA KEKSINTÖJÄ.

KEHIT YSIDEAKILPAILU Vuoden parhaat ideat julkaistaan ja keksijät palkitaan!

CASE

METSÄ GROUPISSA KESÄTYÖNTEKIJÄ ANTOI PALAUTETTA TUOTANTOLINJAN KUUMISTA TYÖOLOISTA HELTEELLÄ. PALAUTTEESEEN REAGOITIIN JA TUOTANTOLINJAN VIRVOKETARJOILUA PARANNETTIIN.


55

004 OIKEUDENMUKAISUUS JA TASAPUOLISUUS MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI?

61% OTETTIIN TASAVERTAISESTI OSAKSI TYÖYHTEISÖÄ.

Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa 2014. Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta.


56

KOHTELE NUORTA TASAVERTAISESTI JA OTA TYÖYHTEISÖN TÄYSIVALTAISEKSI JÄSENEKSI HETI ALUSTA ALKAEN!

2018

Tarjoa kesätyöntekijälle tasavertaiset työvälineet ja työolosuhteet mahdollisuuksien mukaan.

Ota kesätyöntekijät mukaan viikko- ja kuukausipalavereihin ja kutsu samoihin tilaisuuksiin kuin organisaation muutkin työntekijät.


57

ANNA NUORELLE LUPA EPÄONNISTUA JA TEHDÄ VIRHEITÄ. ROHKAISE NUORTA PYYTÄMÄÄN APUA JA KERTOMAAN VIRHEISTÄ. VIRHEISTÄ VOIDAAN OPPIA JA KEHITTYÄ.

Kohtele ja johda nuorta hyvin. Näin rakennat samalla myös yrityksesi työnantajakuvaa nuoren puskaradion välityksellä!

OTA KESÄTYÖNTEKIJÄT MUKAAN TYÖYHTEISÖN TOIMINTAAN. ANNA PÄÄSY TYÖYHTEISÖN JÄRJESTELMIIN. Auttaminen lisää tutkitusti onnellisuutta. Jaa asiantuntijuuttasi ja auta nuorempia.


58

004

REKRYTOI ROHKEASTI JA ENNAKKOLUULOTTOMASTI!

ÄLÄ MÄÄRITTELE LIIAN KAPEASTI HYVÄÄ TYYPPIÄ! MIETI, MITÄ TAITOJA TEHTÄVÄSSÄ OIKEASTI VAADITAAN. OVATKO AIEMMIN VAADITUT TAIDOT VARMASTI OLENNAISIA? PIENI MUKAUTUS (ESIM. TYÖAIKA TAI SÄÄDETTÄVÄ TYÖPÖYTÄ) VOI TEHDÄ TYÖSTÄ SOPIVAN MYÖS VAMMAISELLE NUORELLE.

Kesätyö on oiva mahdollisuus saada kokemuksia erilaisista työntekijöistä. Rekrytoi rohkeasti!

LUE LISÄÄ: www.vamlas.fi


59

VASTUULLINEN KESÄTYÖNANTAJA VOI LISÄTÄ REKRYTOINTI-ILMOITUKSEEN LAUSEKKEEN, ESIM. “HALUAMME LISÄTÄ HENKILÖSTÖMME MONIMUOTOISUUTTA JA TOIVOMME HAKEMUKSIA MYÖS ESIM. VAMMAISILTA JA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILTA NUORILTA”. KOKEILE VAIHTOEHTOISIA HAKUTAPOJA! SÄHKÖISET LOMAKKEET VOIVAT OLLA HANKALIA ESIMERKIKSI NIILLE, JOILLA ON LUKIVAIKEUKSIA TAI SUOMI EI OLE OMA ÄIDINKIELI.

Keksikää uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia kesätyöntekijöille! Monilla on aivan liikaa töitä. Miettikää, mitä tehtäviä voisitte irrottaa ja antaa jonkun toisen huolehdittavaksi. Kootkaa tehtävistä yhdessä uudenlainen kesätyö.


MAAHANMUUTTAJANUORI KESÄTYÖHÖN 001 SELKEÄ TEHTÄVÄNANTO.

Kerro tai näytä, mitä tarkoitat ja varmista, että tehtävänanto on ymmärretty.

002 ÄLÄ LUULE – KYSY ROHKEASTI!

Ota kulttuuris-uskonnolliset kysymykset esille, jos niillä on jokin yhteys työn tekemiseen.

003 ÄLÄ JÄTÄ YKSIN!

Kutsu nuori aktiivisesti mukaan työyhteisöön esim. kahvi- ja lounastauoilla.

004 MUISTA PALAUTE!

Anna palautetta usein ja käyttämällä esimerkkejä.

005 MUODOSTA TYÖPAREJA. LUE LISÄÄ: www.plan.fi/maahanmuuttajatyö

Erilaiset osaamiset täydentävät toisiaan. Myös kokeneempi työntekijä voi kulkea rinnalla eri tehtävissä.


Lapinlahden Lähde on mielen hyvinvoinnin keskus, joka toimii entisessä Lapinlahden sairaalassa Helsingissä. Talossa on mm. kahvila, galleria, sauna, myymälöitä sekä tapahtumia. Tiimiin kuuluu vapaaehtoisia, työkokeilijoita, opiskelijoita, maahanmuuttajataustaisia nuoria ym. Yhteisöön on helppo tulla osalliseksi, sillä jokaisen työntekijän henkilökohtaiset tarpeet otetaan huomioon. NUORET PÄÄSEVÄT KÄYMÄÄN TYÖPAIKALLA ENNEN KESÄTYÖN ALKUA TEHTÄVÄT OVAT MONIPUOLISIA JA NIISSÄ OPETELLAAN VASTUUN OTTAMISTA PEREHDYTYKSESSÄ EDELLINEN HARJOITTELIJA KERTOO SEURAAVALLE TYÖTEHTÄVISTÄ NUORTEN OMIA IDEOITA KUUNNELLAAN

CASE

LAPINLAHDEN LÄHDE


CASE

ARVOSTAMME KESÄTYÖNTEKIJÖITÄMME JA PIDÄMME HEISTÄ HUOLTA VALITSIMME DESTIASSA VUODEN 2017 KESÄTYÖNTEKIJÄN JA PALKITSIMME HÄNET SISÄISESTI. DESTIAN VUODEN KESÄTYÖNTEKIJÄ PALKITTIIN MYÖS VKD-KAMPANJASSA VUODEN KESÄTYÖNTEKIJÄNÄ.

Meille Destiassa on tärkeää pitää huolta kesätyöntekijöistämme, ja saada heidät tuntemaan itsensä osaksi tositoimijoiden laajaa joukkoa. Vuoden kesätyöntekijän valinta oli meille yksi selkeä tapa antaa positiivista palautetta tärkeille tulevaisuuden tositoimijoille. destiaoy

@DestiaOy


63

005 KOHTUULLINEN PALKKA NUORI EI VÄLTTÄMÄTTÄ USKALLA TAI KEHTAA KYSYÄ PALKKAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA. TYÖNANTAJANA ON SINUN TEHTÄVÄSI NOSTAA KISSA PÖYDÄLLE JA AVATA PALKKAKESKUSTELU MAHDOLLISIMMAN AIKAISESSA VAIHEESSA.

Selvitä nuorelle mihin palkan määrä perustuu (TES tms.) ja kerro selkeästi mistä palkka koostuu (peruspalkka, lisät).


64

Anna nuorelle mahdollisuus varmistaa esim. vanhemmilta, onko palkka kohtuullinen.

PALKKA MOTIVOI SUORIUTUMAAN TYÖSSÄ JA ON HYVÄ KEHITTYMISEN MITTARI. MUISTA SILTI MOTIVOIDA MYÖS KANNUSTAVALLA PALAUTTEELLA.

Työkokemus ja CVmerkintä ovat nuorelle tärkeitä, mutta työstä on reilua maksaa käypä korvaus.


65

006 KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS JA TODISTUS MITKÄ SEURAAVISTA ASIOISTA TOTEUTUIVAT EDELLISESSÄ KESÄTYÖPAIKASSASI?

78% 78% SAI KIRJALLISEN TYÖSOPIMUKSEN.

SAI KIRJALLISEN TYÖTODISTUKSEN.

Lähde: T-Median kysely työhön ja työnantajiin liittyen joulukuussa 2014. Tutkimukseen vastasi 1615 kaupallisen ja teknisen alan amk- ja yliopisto-opiskelijaa sekä valmistunutta.


66

006

TYÖSOPIMUS

KÄY SOPIMUS NUOREN KANSSA PERUSTEELLISESTI LÄPI JA VARMISTA, ETTÄ ASIAT ON YMMÄRRETTY, JA NUORI TIETÄÄ MIHIN ON SITOUTUMASSA. PANOSTA TYÖSOPIMUKSEN SELKEYTEEN.

Tarjoa mahdollisuutta tarkistaa sopimus esim. vanhempien kanssa.

Painota, että allekirjoitettu sopimus sitoo MOLEMPIA osapuolia.


67

006

TYÖTODISTUS Vastuullinen kesätyönantaja tarjoaa työtodistusta, vaikka nuori ei sitä ymmärtäisi pyytää.

TYÖTODISTUS ON NUORELLE TYÖNTEKIJÄLLE ARVOPAPERI JA ITSESTÄÄN SELVÄ OSA VASTUULLISEN KESÄTYÖNANTAJAN TOIMINTAPROSESSEJA!

Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävien laajuus.


68

TYÖNTEKIJÄ SAA PÄÄTTÄÄ, HALUAAKO HÄN TYÖTODISTUKSEEN ARVION TYÖTAIDOSTAAN JA KÄYTÖKSESTÄÄN SEKÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN SYYN.

Erittele ja yksilöi työtehtävät riittävän tarkasti!


69

YRITTÄJÄ! HYÖDYNNÄ NUORISSA PIILEVÄ POTENTIAALI! NUORELLE KANNATTAA ANTAA MAHDOLLISUUS OSALLISTUA JA TUODA ESILLE OMIA IDEOITA JA OSAAMISTAAN. TÄMÄ VOI YLLÄTTÄVÄSTI SYSÄTÄ LIIKKEELLE UUDENLAISTA KEHITYSTÄ LIIKETOIMINNASSA! Lähde: Kun nuori tulee töihin, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Suomen Yrittäjät

LUE LISÄÄ: www.yrittajat.fi Anna nuorelle sellaisia työtehtäviä, joihin hänen osaamisensa riittää.

Positiivinen vuorovaikutus, läsnäolo ja oma esimerkki luovat nuorelle edellytykset työssä onnistumiselle.

Pienessä yrityksessä kesätyöntekijältä edellytetään nopeaa sopeutumiskykyä ja valmiutta tarttua ripeästi töihin.


JO 13 - VUOTIAS VOI OSALLISTUA, MIKÄLI TÄYTTÄÄ SAMAN KALENTERIVUODEN AIKANA 14 VUOTTA.


71

TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -KESÄTYÖHARJOITTELUOHJELMA ON SUUNNATTU PERUSKOULULAISILLE, KYMPPILUOKKALAISILLE, AMMATTISTARTTILAISILLE JA LUKIOLAISILLE. KORVAUS KAHDEN VIIKON JAKSOSTA ON 335 EUROA, JOKA SISÄLTÄÄ LOMAKORVAUKSEN. TOIMIALAT OVAT VOINEET SOPIA MYÖS POIKKEAVASTA KORVAUKSESTA.

Harjoitteluaika on kaksi viikkoa, mutta toimialat ovat voineet sopia pidemmästä jaksosta.

TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -MALLIN EI OLE TARKOITUS KORVATA NORMAALIA KESÄTYÖTÄ. YRITYSTEN TOIVOTAAN TARJOAVAN NUORILLE MYÖS KESÄTYÖPAIKKOJA, ESIMERKIKSI HARJOITTELUOHJELMAN JÄLKEEN.


72

Otsikko

15 VUOTTA TÄYTTÄNYT SAA ITSE TEHDÄ TYÖSOPIMUKSENSA.


TYÖNANTAJAN MUISTILISTA NUORTA ALLE 18-VUOTIASTA KESÄTYÖNTEKIJÄÄ PALKATTAESSA 003 001

Työhön voi ottaa 15 vuotta ja oppivelvollisuutensa täyttäneen nuoren. Tätä nuorempien palkkaaminen edellyttää huoltajan suostumusta ja erityisolosuhteita.

002

15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä työsopimuksensa.

Nuorella työntekijällä ei saa teettää erityisen vaarallista tai terveydelle haitallista työtä.

004

Nuoren työntekijän enimmäistyöaika riippuu hänen iästään. 15 vuotta täyttäneellä työaika voi olla enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa. Työtä voi teettää kello 6-22 välillä, ammattikoulutusta varten tehtävässä työssä klo 6-24 välillä.

005

15 vuotta täyttäneen lepoajan tulee olla yhdenjaksoisesti vähintään 12 tuntia vuorokaudessa.

006

Suoritettavat työnantajamaksut vaihtelevat nuoren työntekijän iän mukaan. 17 vuotta täyttäneen osalta tulee suorittaa kaikki maksut.

73


Kesäkuu . juni 2018 1

Pe Fr

2

Muistuta ke sät yöntekijöitä ke säduunik yselystä!

16

La Lö

La Lö

17

Su Sö

3

Su Sö

18

Ma Må

4

Ma Må

19

Ti Ti

5

Ti Ti

20

Ke On

6

Ke On

21

To To

7

To To

22

Pe Fr

8

Pe Fr

23

La Lö

9

La Lö

24

Su Sö

10

Su Sö

25

Ma Må

11

Ma Må

26

Ti Ti

12

Ti Ti

27

Ke On

13

Ke On

28

To To

14

To To

29

Pe Fr

15

Pe Fr

30

La Lö

22

23

24

25

Juhannuspäivä

26Heinäkuu . juli 2018

Anna pal autetta pitkin ke sää!

16

Ma Må

1

Su Sö

26

17

Ti Ti

2

Ma Må

27

18

Ke On

3

Ti Ti

19

To To

4

Ke On

20

Pe Fr

5

To To

21

La Lö

6

Pe Fr

22

Su Sö

7

La Lö

23

Ma Må

8

Su Sö

24

Ti Ti

9

Ma Må

25

Ke On

10

Ti Ti

26

To To

11

Ke On

27

Pe Fr

12

To To

28

La La

13

Pe Fr

29

Su Sö

14

La Lö

30

Ma Må

15

Su Sö

31

Ti Ti

28

29

30

31 Kesätyökyselyn viimeinen päivä!ELOKUU . Augusti 2018

Muista t yötodistus! PÄÄTÖ SSEMINAARI 6. 9.

16

To To

17

Pe Fr

1

Ke Ti

2

To To

18

La Lö

3

Pe Fr

19

Su Sö

4

La Lö

20

Ma Må

5

Su Sö

21

Ti Ti

6

Ma Må

22

Ke On

7

Ti Ti

23

To To

8

Ke On

24

Pe Fr

9

To To

25

La Lö

10

Pe Fr

26

Su Sö

11

La Lö

27

Ma Må

12

Su Sö

28

Ti Ti

13

Ma Må

29

Ke On

14

Ti Ti

30

To To

15

Ke On

31

Pe FR

31

32

33

34

35

TEKIJÄT SIIRI HUTTUNEN Sisällöntuottaja

PÄIVI SALMINEN-KULTANEN Projektijohtaja

KAISA LAURILA Yhteyspäällikkö


KAUKOKATSE.FI Ulkoasu ja kuvitus

CHARLOTTA FORSBERG Viestinnän harjoittelija

LIISA TENHUNEN-RUOTSALAINEN Johtaja


VASTUULLISTA KESÄDUUNIA MUK ANA KEHITTÄMÄSSÄ

SEK Ä YLI 400 SUOM AL AISTA T YÖNANTAJA A!

W W W. K E S A D U U N I . O R G facebook.com/vastuullinenkesaduuni

twitter.com/kesaduuni

instagram.com/vastuullinen_kesaduuni


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.