Vestby Nytt Nr. 1 - 2014

Page 14

Siste nytt om

«GODSET»

Den lenge påtenkte og planlagte bruktbutikken nærmer seg et faktum. Håpet er at dørene kan åpnes til jul i år. Det er lov å ønske at alle formaliteter og godkjennelser faller på plass raskt. Dette er et sted som vil glede og være til nytte for mange. Hege Krogseth

Ordentlige, brukte ting, tang, møbler, klær og utstyr er tenkt omsatt i ryddige former. Dessuten hjemmeproduserte, redesignede og reparerte skatter. «Godset» blir et supplement til «Teten på tvers» og

«Huset» i Vestby, som jobber med å fremme frivillighet, ferdigheter og positivitet for alle og enhver. Via Frivilligsentralen, selvfølgelig. «Huset» er kommunalt, men samarbeider tett med sentralen som ligger i samme hus. Filosofien og målsetningen har de felles; folk har bruk for hverandre, folk

har bruk for å bli sett og for å gjøre nytte for seg. I «Godset»prosjektet er dessuten NAV veldig til stede, og vil kunne tilby sine klienter arbeidstrening av mange slag. Det er fristende å legge til: «En vinn, vinn, vinn, vinn-situasjon», ikke minst for miljøet (red. anm.). Primus motor Berit Sandvig, leder av sentralen, er i full gang med å gjøre avtaler, skrive søknader og kontrakter. Det er mye som skal plass før man kan åpne en geskjeft i landet vårt. Bruksendring må f.eks. til, men før man kunne søke kommunen om det, måtte penger ligger på bordet. For å søke om bruksendring, må en ha en ansvarshavende byggebedrift (dette er kommet i orden) osv Sandvig og hennes kollega Marianne Torbjørnsen har mye å gjøre på sentralen, men jobber i tillegg hardt med prosjektet. Og det bærer frukter!

Flotte ting lagres allerede i påvente av åpningen (arkivbilde av sofa i privat eie)

14

VESTBY NYTT NR. 1 - 2014

Berit Sandvig kan se ned på godshuset og gleder seg til fortsettelsen

-Det er hardt arbeid og mye å sette seg inn i, sier Berit, men det er utrolig morsomt.- Som vanlig sprudler hun nesten over når hun jobber med det hun brenner for, og at det er meningsfylte oppgaver som gagner oss alle, er det mange som er enige i. Brikkene faller på plass For å drive en virksomhet, behøves ledere, materialer og mye mer. Nå er samarbeidet med Vestby videregåendes Byggfag-linje, helt på plass, hyggelige priser på materialer og innstalasjoner lovt fra henholdsvis Montér, Grøstad bygg, Maxbo og Vestby elektroservice. Den videregående skolen skal stå for plantegninger, mur- og rørleggerarbeider. Dessuten for selve oppgraderingen av bygningen som blir gjort innvendig. Godshuset står på en liste over vernede bygninger og skal fremstå som det alltid har gjort. To ulike klasser ved Byggfaglinjen vil være deltagende til å sette i stand bygningen. Når det gjelder kapital, har søknader til Sparebank 1, Sparebankstiftelsen og Extrastiftelsen gitt flotte resultater. Kr 275.000 er en fantastisk sum å ha fått til prosjektet. Videre er det søkt om støtte fra NAV til 2 stillinger for en viss periode. Det skal ikke glemmes at folk som benytter seg av «Husets» tilbud, og gjør mang en god jobb for kommunen og sentralen, skal gjøre bygningen klar til selve oppgraderingen. Det er absolutt en viktig del av tilblivelsen siden huset har stått ubrukt over mange år og har vært utsatt for brann. En frivillig jobber med å få prosjektet på nett, så snart kan vi følge med på den spennende utviklingen videre!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.