Vestby Nytt nr. 1 2020

Page 40

Stevia

er en urt som vokser i Sør Amerika Den har lenge vært brukt og kjent som en veldig god erstatning for sukker. Sukker er som kjent ikke så bra for oss. Søtsaker smaker godt, men de kan gi oss mange fysiske plager. Noen av dem er ganske alvorlige, som for eksempel diabetes og betennelser. Robert Hagen.

Egentlig har stevia vært brukt i 1500 år. Den er søtere enn sukker og har allikevel ingen kjente negative effekter, tvert i mot. I en artikkel som Dr Glenn S. Rothfield, MD, har publisert om stevia, viser han til fire nyere forskningsrapporter, som han kaller det store gjennombruddet for behandlingen av en rekke sykdommer. Årsaken til dette, er at Stevia fjerner det han kaller en bio­ film som mange typer bakterier har dekket seg til med for ikke å bli avsørt av vårt immunforsvar. Denne biofilmen er i stand til også å lure mange typer medi-

40

VESTBY NYTT NR. 1 - 2020

siner vi får, hvis vi blir syke. Dr Glenn Rothfield nevner bl. a. ulike typer antibiotika. Resultatet av dette kan bli at vi må få flere typer antibiotikakurer, som hjelper lite eller ikke i det hele tatt. Dette igjen er med på å redusere vårt immunforsvar, og så vips, er vi inne i en negativ sirkel av sykdommer og medisiner som hjelper oss veldig lite. Noen ganger tvert i mot. I 1980, i en artikkel publi­ sert av NIH forskere, hevder de at denne biofilmen gjør at 80 prosent av de infeksjonene vi i perioder kan slite med, fort­ setter å plage oss i årevis. Eller slik de beskriver det, bakterier

er mye smartere enn hva vi hittil har trodd. Fordi disse klarer å gjemme seg bak en slik biofilm, oppdages de ofte ikke hverken av vårt immunforsvar, eller i selv meget avanserte medi­ sinske tester. Forskerne hevder videre at hvis kan redusere vår bruk av sukker og erstatte dette med stevia, vil dette kunne gjøre sitt til at vi blir kvitt en god del kjente helseplager. Det er selvsagt ikke lett, skriver de i sine forskningsrapporter, siden sukker er tilsatt i nesten all mat. Dessuten finnes det i store mengder i sjokolade og iskrem, for ikke å snakke om i kaker og andre bakevarer. Bare tenk på Coca Cola og andre kjente såkalte leskedrikker som mange drikker altfor ofte. Konklusjonen deres er i alle fall krystall klar i alle disse artiklene og forsknings­rapportene. Reduser bruken av sukker så langt det er mulig. Unngå falske søtningserstatninger.

Bytt ut dette med stevia og du vil kjapt merke at det skjer masse positive forandringer med kroppen din. Ikke minst skjer det noe med vekta og det er kanskje ikke så dumt etter masse god mat i jula?

Referansene til denne forsk­ ningen finner du i Nutrition and Healing Volume 15, og du kan lete det opp på www.Nutrition­ AndHealing.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.