Vestby Nytt nr. 1 2020

Page 36

40 år på isen

med Jan-Eddys skøyteskole -Bøy deg i knærne, sånn ja, bra! JanEddy Narozny (58) veileder en av de unge håpefulle som er møtt opp på JanEddys jubileumsfest på skøyteisen i Moss ishall. Ildsjelen Jan-Eddy har hatt skøyteskole vinterstid for Vestbys befolkning siden 1980 og dette skal feires. Med moro på isen, boller og kunstløpoppvisning. Christine Berge

Det hele startet på banen ved Randemfaret i Vestby, der 16-år gamle Jan-Eddy kjørte traktor for å måke snø og laget is og hockeybane. Som 18-åring startet han å undervise de andre barna i gata på skøyter. Og har siden fortsatt. Den aktive skøte-entusiasten har spilte 3 år

36

VESTBY NYTT NR. 1 - 2020

på A-laget til Ski, vært hockeytrener og i tillegg håndballærer i 21 år. Fremdeles spiller han hockey en gang i uka.

har holdt på så mange år med skøyteskolen. For å lære å gå på skøyter er det viktigste å brukte tid på isen. Barn blir raskt flinke etter bare noen få ganger. Og begynn gjerne tidlig, fra 3-års alderen, råder han.

Barn i alle aldere, foreldre, familie og hockeyvenner møtte opp i Moss ishall for markeringen. Høgdabanen ved Randem Willam (8) og Nicolay (5) og er vanligvis Jan-Eddys arena, far Anders Martinsen fra ­Vestby men med mildvær og ingen har funnet veien til Moss ishall. is fikk han ved hjelp av spon- Det er ikke første gang gutsorpenger fra JI Bygg mulig- tene er med på skøyteskolen. het for skøyte­skole­markering Faktisk har far Anders også vært på skøypå kunstis i Moss. teskolen til Anslags­v is var det «Jan-Eddy er en Jan-Eddy da mellom 70-80 barn levende legende. han selv var som møtte opp på Han har gjort mye ung, og tatt isfesten den 4. januar. for barn og unge sine første Noen barn brukte i Vestby. Han kan skøytesteg på Høgdabanen. kasser eller en pingdukke opp første –Jan-Eddy er vinfigur til støtte og balanse, mens de mer juledag og sprøyte en levende legende. Han viderekomne spilte is, han sørger har gjort mye hockey i andre enden alltid for is på for barn og av banen. Det viktigHøgdabanen» unge i Vestste er å ha det gøy. by. Han kan -Det er givende å se hvor mye dukke opp første juledag og barna lærer og at det er stor sprøyte is, han sørger alltid interesse for dette, forteller for is på Høgdabanen, forteller Jan-Eddy som grunn til at han Anders.

Jubileet i ishallen startet med skøytelek og veiledning av JanEddy, det ble øvd på svinging, hoppe over et tau og bremsing. Deretter var det for anledningen en kunstløpoppvisning fra Moss Kunsløpklubb med jenter som tok galante svinger og piruetter og nesten svevde over isen til musikk. Alle barna som satt og så på fikk samtidig saft og boller. Etterpå var det bare å kose seg videre på isen igjen for de oppmøtte. Emine (4) og Amilia (8) sammen med mor Charlotte Nygaard har gått noen vintre på skøyter på Risilbanen, men det var første gang de var på skøyteskolen til Jan-Eddy. Jentene og mor koste seg på isen og mor syntes hele opplegget var helt rått, kjempebra! På spørsmål til Jan-Eddy om hvor lenge han vil holde på med skøyteskolen svarer han, i hvert fall 7 år til, så han kan undervise alle barnebarna sine også. I ishallen var alle JanEddys 3 barn møtt opp sammen med hans 5 barnebarn.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.