Vestby Nytt nr. 1 2020

Page 22

Superprint AS Hilde Merete Feragen og Mats Feragen på den 6 mål store tomta hvor bygget vil bli satt opp av en lokal aktør. Bygget vil i tillegg til Superprint romme EvenSupport og A-Tec .

Etter 9 år i bransjen, har skilt- og dekorbedriften vokst seg stor og solid. Eierne velger nå å bygge sine egne lokaler på Deli skog. De vil bygge og bo sammen med Sons-bedriftene EventSupport og A-Tec. Hege Krogseth/Ronny Nermo

-En lokal leverandør skal tegne og bygge bygget. -Hilde poengterer hvor viktig det er å kjøpe lokalt av hverandre. Det ivaretar alles interesser. Søknads- og byggeprosessen vil dermed bli enklere å gjøre i forhold til kommunen. De tre aktørene som skal bygge sammen med Superprint, er altså Terje Baardseths “EventSupport” og Anders Johansens “A-Tec”. Sistnevnte er en av Norges ledende produsenter av lyddempere til jegere og skyttere. Begge er i dag lokalisert i

22

VESTBY NYTT NR. 1 - 2020

Son. Ledelsen i Superprint har sammen med de andre aktørene dannet selskapet Treveien 12 A/S som skal bygge og drifte bygget. -Et veldig spennende prosjekt, sier Feragens, og legger til at de er i sluttfasen med å bestemme hvem som skal tegne og bygge bygget som blir på 2 plan med antatt grunnflate på 2500 m2. Vi kan røpe at det blir en lokal aktør Miljøbevisste bedrifter Målet er forøvrig å bli landets største og beste innen skilt- og dekor profilering. I dagens marked er de allerede en av de


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.