mediarte magazine #6

Page 1

MAGAZINE #6

SEPTEMBER-DECEMBER 2019

SPORTHOUSE GROUP FRANK VAN DEN EEDEN - DOSSIER VEILIGHEID VOTF - OPLEIDINGEN - COMMISSIE KUNSTENAARS GENDERKAMER - SOCIAAL CHARTER


All you need to know about the Belgian audiovisual, film and digital industry


VOORWOORD

JAN VERMOESEN (MEDIARTE) © SAËN SUNDERLAND

Iets om bij stil te staan ‘the making of you’, is al sinds het begin van de werking van mediarte onze baseline en het vat nog steeds perfect samen waarom mediarte opgericht werd en waar het voor staat. Ook tijdens onze mediasensor-enquête stond het individu (you) centraal. Deelnemers aan onze bevraging inzake psychosociale risico’s kregen, als zij dat wensten, begin augustus een individueel feedbackrapport. De enquête kende een grotere respons dan in 2016, zowel op werkgevers- als op medewerkersniveau. Is het een goed teken? We zien alvast positieve evoluties in de cijfers. De resultaten worden begin oktober aan de volledige sector gepresenteerd en de uitnodiging hiervoor vind je verderop in dit magazine. Ik hoop dat het nieuwe persoonlijk feedbackrapport onze professionals alvast handvatten biedt om nog beter voor zichzelf te zorgen. Draag zorg voor jezelf, blijft een herhaalde oproep. Het is dan ook echt dé manier om jezelf (beter) te maken en daarop

blijft mediarte inzetten. Tijdens de herfst leggen we, naast de uitrol van een nieuw actieplan op basis van de mediasensor, nadruk op het dossier Veiligheid. Verder bieden we dit najaar maar liefst twintig opleidingen aan. Hoewel er grote onzekerheid is met betrekking tot de verderzetting van de subsidiëring voor de mediacademie, blijft mediarte hoe dan ook geloven in de noodzaak van het investeren in opleidingen, door zowel werkgevers als individuen en hopelijk ook met impulsen van de overheid. mediarte bestaat bij de gratie van haar achterban, met name dus alle werkgevers en werknemers uit onze sector. Ik wil jullie oproepen om nog meer beroep te doen op ons, we zijn er voor jullie. Heb je als werkgever vragen over het verbeteren van het welzijn van je medewerkers, heb je hulp nodig bij het rekruteren, het implementeren van een opleidingsbeleid? Of heb je als werknemer of zelfstandige vragen over je loopbaan, je persoonlijk welzijn, heb je nood aan opleiding? Met plezier helpen wij jullie. Zoals uit de nieuwe sectorfoto blijkt, is onze sector een echte groeisector. We zien die maar al te graag ook echt bloeien en als we jullie van dienst kunnen zijn, dan hoor ik dat graag!

Jan Vermoesen

GENERAL MANAGER MEDIARTE

03


Adverteren in dit magazine?

Wil je een eigen opleiding, jouw onderneming of een product of dienst voorstellen in ons volgend magazine, op onze website of wil je een ander partnerschap afsluiten? Neem dan contact op met jan.vermoesen@mediarte.be

Dit magazine kwam tot stand met de steun van Vlaams minister van Media, Sven Gatz en dit binnen de werking van de mediacademie

In navolging van onze risicoanalyse Psychosociale Risico's 'mediasensor' (2016) en de daaruit volgende actieplannen, voorzien wij een mediasensor-label voor de opleidingen die één van de prioriteiten van het actieplan ondersteunen

STEM staat in een internationale context voor: Science / Technology / Engineering / Mathematics De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met een STEM-profiel. Artikels in dit magazine die bvb. technische knowhow bevatten worden voorzien van het STEM logo in lijn met onze inzet om in de audiovisuele sector STEM-geletterdheid te bevorderen.

CREDITS  coverbeeld Saën Sunderland layout Uncompressed / Jonas De Maesschalck eindredactie Sabine Hélène Bombeke


p Voorwoord................. ............................................................ 03 p Inside the company - SportHouse Group............................... . 06 p Opleidingen social media .................................................... 12 p Journalism & communication - Justin Kings ........................ . 14 p In the picture - Commissie Kunstenaars. ................................. . 20 p In the picture - Genderkamer. ................................................. 24 p Sociaal charter - Nieuw sociaal charter voor de hele Vlaamse mediasector.. ............................................................................ . 28 p mediacafé - mediasensor. ...................................................... .30 p Sectororganisatie - VOTF reikt naar de sector en mediarte....... . 32 p Sectorfoto 2018....... ........................................................... .36 p Dossier veiligheid ................................................................ . 38 p Dossier veiligheid - Getuigenis............................................... . 40 p Dossier veiligheid - Veiligheid boven alles. ...............................44 p Dossier veiligheid - Safety & security voor media professionals. . ............................................................................47 p Dossier veiligheid - Opleidingen. ........................................... .50 p Opleidingen producer series. ............................................. .53 p In the picture - De veelzijdigheid van DOP Frank van den Eeden.. .................................................................56 p Creative Skills Europe .. ....................................................... 63 p AMPLO - Amplo presenteert HelloAmplo. ...................................64 p Startersgids.............. ............................................................66

06-11

p Inside the company SportHouse Group

38-52 p Dossier Veiligheid

56-62

p In the picture De veelzijdigheid van DOP

Frank van den Eeden

…………………… p Opleidingen

12-18 50-52

53-55

68-71 72-73

| Social media | Veiligheid | Producer Series | Animatie | VR

p Opleidingen animatie .. ........................................................ 68 p Opleidingen VR .. . ................................................................. . 72 p Achter de schermen - mei-augustus 2019. ............................. 74 p mediarte team...................................................................... 77 p Agenda. . ................................................................................. 78

05


06

INSIDE THE COMPANY

© SAËN SUNDERLAND

SportHouse Group Interview

Sam Kerkhofs

CEO SportHouse Group

Inside the company

O

p een zonnige dag in augustus, midden in de drukte eigen aan de agenda van oprichter en CEO van SportHouse Group, vindt Sam Kerkhofs met enig gesleutel toch de ruimte om met mediarte te praten over zijn onderneming, hun aanwervingsprocedures, zijn kijk op opleidingen en de toekomst van het digitale productiehuis.

“Onze portfolio is opgedeeld in drie categorieën: Atleten, Media en Brands”, begint Sam ons gesprek wanneer ik hem vraag om me de geschiedenis van zijn hippe 'digital company' te schetsen. Zelfs als niet-sportieveling hoorde ik de naam SportHouse Group al hier en daar vermeld als het over sport, tv en social media content gaat. “We assisteren atleten in content-creatie, communicatie en bij het zoeken van sponsors. Brands is het grootste luik, wij helpen merken die aan sponsoring doen in sport om het juiste verhaal te vertellen. We creëren digitale content voor hen. Soms gebeurt dat in samenspraak


maar even vaak nemen wij het volledig over. Enkele klanten zijn Play Sports, de Rode Duivels, de Voetbalbond, Flanders Classics, Lieven Maesschalk en Club Brugge. Het luik Media houdt in dat wij mediaformats bedenken en die samen met een partner uitwerken. Zo hebben we al een vijftal documentaires gemaakt. Het begon met The Chadli’s. Over de keuze tussen Marokko en België waar Nacer Chadli toen voorstond, over zijn familie en hoe zo’n keuzeproces in die familie in zijn werk gaat, maakten we een docu. Die productie is op Canvas gescreend in 2013. Vorig jaar hebben we samen met Sporza naar aanleiding van het WK in Rusland een documentaire gemaakt over Kevin Debruyne.” Wat ligt in het verschiet voor SportHouse Group? Sam: “We zijn de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid en nu zoeken we naar manieren om die groei te bestendigen. We openen daarom met een partner een kantoor in Amsterdam. We zetten ons team in op grote projecten, zoals het WK wielrennen dat naar België komt. Het is moeilijk om heel concrete voorspellingen te maken, maar ik verwacht toch dat zeker de sector zal blijven groeien en dat wij daarin mee zullen gaan.” Het social media gebeuren is nog steeds in volle bloei. Dit, ondanks de tegenwind die een platform als Facebook kent, omwille van de bewustwording in verband met privacy-issues en de reflecties daarover door de gebruikers zelf. Welke strategiën past SportHouse Group toe bij het verwerven en ontwikkelen van social media campagnes? Sam: “Er is wel degelijk veel concurrentie in de Sport Social Media. Er zijn ook massaal veel jongeren die als hobby een sport social media account hebben. Toen we vijf jaar geleden begonnen met Play Sports waren nog niet eens alle grote sportmedia aanwezig op de social media platforms. Toen was een mooie foto met een tekstje erbij, of snel inspelen op gebeurtenissen genoeg om een groot marktbereik te halen. Geleidelijk aan is dat veranderd en nu een groter aantal spelers op social media actief zijn, moeten we iets creatiever zijn. Wij willen erop toezien dat we er met onze content en onze campagnes steeds uitspringen, dat we niet doen wat alle andere kanalen doen. Wij zoeken naar manieren om hetzelfde nieuwsfeit op een iets andere, indien het topic zich daar toe leent ook iets meer ludieke wijze, te brengen. Ook betrachten we om de inhoud steeds aan te passen aan het merk of de atleet zelf. Ik zie heel veel content van bedrijven die ook met atleten werken waarvan de boodschap wel heel

goed is, maar helemaal niet past bij de atleet. Het bepalen waar een bedrijf voor staat en waar ze het wel en niet over willen of moeten hebben is een eerste grote stap. Wat je wilt bereiken is dat mensen het hebben over jouw specifieke post en niet enkel over het nieuwsfeit dat ook door elk ander mediabedrijf gepost werd.” Hoe ervaar je de evoluties in de sector en op bedrijfsniveau? Sam: “Toen ik in deze branche van start ging, bestond het gegeven Sport Social Media in België nog niet. In Nederland was het onder atleten al populair om bijvoorbeeld videofilmpjes te maken voor de fans en dat op een persoonlijke of op de website van het team te posten. Op een bepaald moment is Dries Mertens naar mij toe gekomen omdat ook hij daar mee wou starten en hij dat professioneel wilde aanpakken. Het was toen best nog moeilijk om bij de grote merken binnen te geraken en budgetten los te maken om op social media zaken te creëeren voor hen. Bedrijven waren evenmin bezig met het zoeken naar eigen content voor die kanalen. Ik bemachtigde een opdracht bij Nike, waarbij we alle content voor Nike voetbal België mochten maken. Het budget dat we daarvoor kregen was echter zo klein dat enkel ik aan dat dossier kon werken. Later is hetzelfde gebeurd met Anderlecht. “De grote evolutie is er voor SportHouse Group vijf jaar geleden gekomen, dankzij het contract met Play Sports. Die overeenkomst ging over een dergelijk groot pakket, dat ik een paar mensen kon aannemen en zaken kon delegeren. Toen ik vier jaar eerder was gestart, werd er vaak een minachtende houding aangenomen wat betreft het social media gebeuren. De bekendere regisseurs en gevestigde cameramannen waren daar totaal niet mee bezig. Natuurlijk zag je, en zie je dat nu nog, veranderen. Momenteel zijn er ook veel jonge cameramannen die zeer straffe social media content maken en een heel mooi bereik halen. Het zijn jonge professionals die anders misschien geen kans hadden gekregen. Er wordt hier en daar, door gevestigde waarden in de audiovisuele industrie, nog steeds wel wat neerbuigend gedaan over dat soort creativiteit, maar dat is vaak uit gebrek aan kennis inzake en die kritiek is langzaam aan het verdwijnen. Wel is er nog steeds een groot verschil wat betreft budgetten, een goeie cameraman die aan de slag gaat voor televisie of een bekend productiehuis zal beduidend meer verdienen dan een cameraman voor social media. Een goede cameraman in social media

07


08

INSIDE THE COMPANY

verdient momenteel ook niet noodzakelijk meer dan een beginnende cameraman. “We krijgen vaak de vraag waarom bedrijven beter met een partner zoals ons werken dan dat ze een eigen medewerker aannemen om die taak in te vullen. Wij bieden een brede waaier aan diensten in content creation en dergelijke aan, dus wij kunnen voor de klanten meteen ook op verschillende vlakken en niveaus inspelen. We beschikken over mensen die goed zijn in data, die de juiste budgetten achter posts kunnen steken en het juiste publiek 'targetten'. We hebben daarnaast onze zuivere content creators. Bij social media gaat het over zoveel meer dan vlug even een post maken. Mooi werk dat opvalt vraagt vindingrijkheid, het leren kennen van de community, enzovoort. Bij Sport House Group hebben we twee freelancers aan de slag voor ons, de rest van de steeds groter wordende ploeg is gewoon in loondienst, het is een sterk en zeer creatief team.” Ondervinden jullie iets van de 'War on talent' in de digitale sector? SportHouse Group maakt gebruik van onder andere de mogelijkheid die via mediarte in het leven werd geroepen, om via de mediastages gemotiveerde whizzkids een start in het werkveld aan te bieden. Hoe pakken jullie het verder nog aan? Sam: “We ondervinden bij SportHouse Group geen probleem om goede medewerkers te recruteren. En stages slaan daarbij inderdaad een perfecte brug tussen onderwijs en werkveld. Wij selecteren eerst en vooral onze stagiaires zeer nauwkeurig. Jongeren kunnen bij ons een stage lopen gedurende twee à drie maanden. Zo kan men de job leren kennen en proberen de juiste indruk te maken op ons team. Als dat goed verloopt krijgt de stagiair, indien dat op dat ogenblik aangewezen lijkt, een permanente job aangeboden. Voor meer dan de helft van onze medewerkers was SportHouse Group een eerste werkgever. We merken dus momenteel niet echt iets van die war on talent, nee.” Aangezien je vooral met jonge creatieve krachten werkt, totale nieuwkomers in de sector, heb je goed zicht op de vlotheid waarmee de overgang tussen school en werkplek wordt gemaakt. Welke indruk heb je van de huidige schoolopleidingen? Sam: “Ik verwacht niet van een school dat zij ‘afgewerkte producten’ aflevert die ik zo kan implementeren binnen SportHouse Group. Wat ik wel merk is dat hoe hoger de scholing is, hoe minder voeling de nieuwkomers in het

begin lijken te hebben met wat het werk en het nemen van een eigen verantwoordelijkheid, ownership, inhoudt. Het is ook meestal zo dat het vooral aan de persoonlijke houding ligt als een jongere goed werk levert. Soms is de juiste scholing ondergeschikt aan de drive die iemand aan boord legt. Passie voor het werk en de wilskracht om er iets van te maken zijn primordiaal. Ik hoop eigenlijk dat er geen studierichting komt die specifiek 'contentcreatie' aanleert want daar zullen veel te veel niet echt gepassioneerde kandidaten op afkomen en in afstuderen! (lacht)” Hoe zit het met de verwachtingen van de jongeren zelf bij het aanvatten van de job? Kunnen die voor hen altijd worden ingevuld? Sam: “Als ik bijvoorbeeld een vacature heb voor onze tak Sportmanagement, presenteren zich enorm veel mensen met een diploma sportmanagement… maar die blijken dan helemaal niet klaar te zijn voor de functie. Zij verkeren in de mening dat de sportwereld op hén, op hun talent, zit te wachten. Ik merk dat hun enthousiaste zelfvertrouwen vaak voor een misperceptie zorgt bij de studenten. Er zijn immers véél meer afgestudeerden dan plaatsen in de industrie. Je moet je al serieus weten te onderscheiden en met een juiste insteek aan je carrière beginnen.” Wat maakt dan het verschil tussen wel en niet aangeworven worden? Sam: “Zoals ik al meegaf, hangt voor mij veel af van het karakter en de ingesteldheid van de sollicitant zelf. Wij hebben al mensen in dienst genomen die niet meteen klaar waren voor de job, maar die zo leergierig waren en zich gretig alle gedeelde kennis en technische onderlegdheid van de medewerkers hier eigen maakten, dat zij op korte periode enorme vooruitgang boekten. Maar evengoed krijgen we kandidaten over de vloer, via bijvoorbeeld een schoolstage of een andere vorm van traineeship, die al heel veel kennen én kunnen, maar van wie we meteen merken dat ze niet meer zullen groeien. Dat, omdat ze vastzitten in hun eigen mening en dito perspectief. Het karakter, de persoonlijkheid blijft voor mij het belangrijkste aspect bij aanwerving. Iemand zonder diploma kan dat ontbreken in onze sector zeker en vast overstijgen door gedrevenheid en ambitie, met daaraan gekoppeld de bereidheid tot hard werken. “Aan pas afgestudeerden wil ik de raad geven om zo snel mogelijk ergens stage te lopen. Er loopt momenteel


Wat je wilt bereiken is dat mensen het hebben over jouw specifieke post en niet enkel over het nieuwsfeit dat ook door elk ander mediabedrijf gepost werd. — Sam Kerkhofs

SAM KERKHOFS © SAËN SUNDERLAND


10

INSIDE THE COMPANY

een stage bij ons via mediarte. Als die stagiair gewoon gesolliciteerd had, was hij waarschijnlijk niet meteen opgevallen tussen alle andere kandidaten die ons vrijblijvend hun cv bezorgden. Maar omdat hij zelf de stagemogelijkheid aanbracht en tijdens zijn weken hier al veel initiatief nam

van de mensen die het maken. Opmerkzaam blijven over nieuwe tools en mogelijkheden is cruciaal. Iedere laatste woensdag van de maand, organiseren we een drink. Het eerste halfuurtje vertelt een medewerker over het werk, over waar hij of zij mee bezig is, over een klant of

© SAËN SUNDERLAND

en vooruitgang boekt, ook omdat we hem op deze manier goed leren kennen, komt hij nu wel degelijk in aanmerking zodra we een vaste plek kunnen aanbieden. Nu krijgt hij eerst en vooral een uitgelezen kans om veel bij te leren en daarnaast is het ook handig om de bedrijfsnaam van een gevestigde waarde in de audiovisuele sector op zijn cv te kunnen zetten (lacht).” SportHouse Group trok de aandacht van mediarte in het kader van de opleidingen binnen de mediacademie. We merkten dat jullie het werkplekleren op een minder conventionele maar leuke manier invullen. Vertel eens? Sam: “Werkplekleren vind ik heel belangrijk. Een audiovisueel eindproduct hangt volledig af van de kennis en het kunnen

een probleem waar hij of zij mee werd geconfronteerd. Daar stellen we dan vragen over en gaan we in gesprek. Zo delen we kennis en oplossingen, en kunnen we elkaar helpen. Daarnaast kunnen medewerkers die iets heel goed kunnen of iets interessant bijgeleerd hebben, tijd vrijmaken om die kennis te delen met hun collega’s. Dat is begonnen met iemand die heel goed kon Photoshoppen. We hebben toen een namiddag uitgetrokken om die medewerker een cursus te laten geven aan de rest van het team, specifiek over het Photoshop programma. Tachtig percent van onze mensen en vaak zelfs het voltallige team, neemt aan dat soort opleidingsmomenten deel. “We hebben ook digitaal een leerplaats gecreëerd. Als collega’s iets leuks of inspirerend zien, kunnen ze dat daar


kwijt. Als iemand dan even niks om handen heeft, kan die daar een kijkje gaan nemen en eventueel iets bijleren en dan kan er ook een dialoog over opgestart worden.” Work hard, Play hard - is dat iets wat ook bij jullie in de bedrijfsfilosofie past? Sam: “Wij hechten groot belang aan het sociale aspect binnen de ploeg. Dat houdt in dat er nu en dan welkome ontspanningsmogelijkheden worden aangereikt. Vaak staan meerdere sportevenementen tegelijk op de kalender en er zijn dus inderdaad intense werkperiodes. In die weken is het echt wel nodig dat al onze mensen kunnen steunen op hun collega’s en dat gaat zoveel beter als er een goede band is. Ontspanning na de inspanning hoort erbij. Als er ergens een gala of award show wordt georganiseerd, probeer ik altijd tickets te voorzien voor het hele team. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een teambuilding. Ik vind de zorg voor het mentale welbevinden van mijn medewerkers zeer belangrijk. We kennen relatief weinig tot geen verloop bij SportHouse Group en dat heeft evenzeer te maken met een juiste verloning als met hoe goed iemand zich voelt binnen een bedrijf. Daarom zet ik hard in op dat groepsgevoel én op het aanwakkeren van de trots om bij SportHouse Group te kunnen werken! De manier waarop dit wordt bewerkstelligd komt wel eerder vanuit het eigen buikgevoel dan dat het een uitgewerkte strategische keuze is.” Maak je in je drukke agenda ook nog de tijd voor je persoonlijke ontwikkeling? Sam: “Ik volg geen externe opleidingen, als dat is wat je bedoelt? (lacht) Ik steek wel graag nieuwe kennis op bij mijn collega’s. Toen Tomas (Van Den Spiegel) ons team kwam versterken heb ik enorm veel van hem geleerd. Hij is belangrijk geweest voor ons team de voorbije jaren. Ook voor mijn persoonlijke groei. En ik heb nooit gedaan met leren, alles blijft in verandering en ik wil mee zijn. Ik weet dat ik niet altijd enkel mijn meest positieve karaktertrekken tot uiting breng, vooral dan in momenten van hoge stress (lacht). Ik ken mijn leerpunten en stel mezelf ook vaak in vraag. Aan wat verbetering kan gebruiken, probeer ik te sleutelen en feedback van mijn collega’s is belangrijk. Ik sta er open voor en vraag hen ook uitdrukkelijk om input, die is altijd welkom!”

Over SportHouse Group: Sporthouse Group werd opgericht in maart 2011. Sam Kerkhofs en Jacob Nys startten met de ondersteuning van professionele atleten door het creëren van relevante content online. Na verschillende projecten voor o.a. Nike Football Belgium, RSC Anderlecht en Telenet Play Sports investeerden de zaakvoerders in Brands en Media. Om de groeiende partnerportfolio's te managen, vervoegde Tomas Van Den Spiegel hen in 2017. In 2018, kwamen ook Wouter Vandenhaute en Erik Watté aan boord. Met hun ruggesteun is SportHouse Group klaar om de volgende stappen te zetten in digital sports transformation.  SportHouseGroup.com Over Sam Kerkhofs: Sam is 31 jaar, zoon van Ludo Kerkhofs, oprichter van Outside Broadcast in1989 (nu NEP) en Ann Steenberghs, oprichter van de Kaderleden (nu hoofd van een ziekenhuis in Rotterdam). Met vijf broers en drie zussen vormt het nemen van een gezamenlijke familiefoto ongetwijfeld een uitdaging. Sams vriendin Sophie M'Sallem, kat Jack en een hond Robbie vervolledigen het plaatje. (Robbie is een straathond, geadopteerd uit Portugal). Sam heeft als tiener steeds vakantiewerk verricht op de sportredactie van Canal+ en jarenlang vulde hij het weekend met het maken van de SlowMo's (LSM) bij wedstrijden in de Jupiler Pro League. Tijdens zijn hogere studies begon hij met SHG en toen het Nike contract kwam besliste Sam die studies stop te zetten. Hij gaf ook vier jaar lang voetbaltraining bij de jeugd van OHL, het laatste jaar op nationaal niveau.

interview door

Sabine Hélène Bombeke

EXPERT HUMAN CAPITAL MEDIARTE

11


OPLEIDINGEN SOCIAL MEDIA

Informatie & inschrijven via

www.mediarte.be


© Ann Kathrin Bopp

350€

DINSDAG

3 december 2019

Brussel

mediarte

Social Media Lead BBC

Rowan Kerek Robertson

Give TV programmes a new life with social media Producenten van tv-programma's kunnen sociale media gebruiken om de belangstelling van het publiek voor hun programma's te vergroten. Hoe kun je jouw sociale media-inhoud plannen om een ​​ nieuw publiek te bereiken? De productie setup en het formaat van je programma, van live-show tot een vooraf opgenomen documentaire, zijn belangrijke criteria bij het opleveren van een sociale media strategie.

• Waarom hebben TV programma’s en films nood aan social media? • Welke sociale media activiteiten krijgen respons bij het publiek? • Welke kijkers kan je bereiken via social media. • Hoe vertel je verhalen op social media? • Vergroot je publiek en bouw aan je online gemeenschappen. • Plan je productie voor social media succes. • Herbekijk je online strategie in functie van je TV programma of film.

We overlopen alle belangrijke elementen die bijdragen aan succesvolle sociale media-activiteiten. Dit door een strategie samen te stellen voor een echt of denkbeeldig project.

13


14

OPLEIDINGEN

Interview

Justin Kings

University of Florida College of Journalism and Communications

Opleidingen

J

Š JUSTIN KINGS

ustin Kings maakte als Senior Manager deel uit van de eerste multimedia nieuwsredactie bij de BBC. Hier begon hij, een allereerste keer ook, te experimenteren met sociale media. In 2010 werkte hij samen met EBU Academy omtrent de organisatie van de allereerste opleidingen in het gebruik van sociale media voor publieke omroepen. Negen jaar later ondersteunt Justin Kings de EBU bij het ontwikkelen van masterclasses Social Media en geeft hij les aan the University of Florida, College of Journalism and Communications. Dit najaar organiseert mediarte twee masterclasses met Justin Kings, over Facebook Groups en Instagram Stories.


Hebben sociale media een mogelijke impact op de manier waarop programmamakers kunnen werken? Justin: “Sociale media hebben twee zeer belangrijke voordelen voor programmamakers. Zij kunnen nu eenvoudigweg een jonger publiek bereiken op platformen zoals Instagram en Snapchat. Tegelijk kunnen ze ook relatief makkelijk diepe en betekenisvolle relaties ontwikkelen met hun kijkers.” ZIjn er misvattingen die media professionelen hebben over sociale media? Justin: “Er zijn volgens mij twee belangrijke misvattingen die de ronde doen. Ten eerste dat social media enkel en alleen draait rond een jong publiek. Er zitten natuurlijk héél veel jonge mensen op sociale media en dat biedt, zoals gezegd, unieke mogelijkheden. Wanneer we echter alle sociale platformen bij elkaar nemen, zien we dat we demografisch een heel breed publiek bereiken. De tweede misvatting, en waarschijnlijk de grootste, is dat er geen inhoud en diepgang is op sociale media. En ja, er zijn veel berichten over oa. katten op deze platformen; wie houdt nu niet van katten? We zien echter een enorme toename in berichten over sociale en politieke thema’s. Bij jongeren bijvoorbeeld is klimaat één van de grootste thema’s online.” Welke competenties moet je hebben om succesvol te zijn op sociale media? Justin: “Ik denk dat media professionals zich voornamelijk moeten focussen op 'people skills' om succesvol te zijn op sociale media. Het woord 'sociaal' in sociale media staat daar niet voor niets. Geïnteresseerd zijn en praten met je publiek, luisteren naar wat terugkomt, en echt investeren in die dialogen, is volgens mij cruciaal. Een doorgedreven sociale strategie hierin rendeert al op korte termijn!” Wat zijn je favoriete sociale media campagnes? Justin: “Het is voor mij heel moeilijk om er één campagne uit te pikken bij omroepen en programmamakers. Ik ben wel enorm geprikkeld en geïnspireerd door de wijze hoe facebook groups meer en meer worden gebruikt. Dit zijn kleinere en meer intense online gemeenschappen die zich hebben verzameld rond één onderwerp of programma. Hier zie je echte dialogen en interacties ontstaan, niet enkel tussen de producenten/omroepen en de gebruikers maar ook tussen de gebruikers onderling. Zeker in tijden waarin er voornamelijk veel verdeeldheid heerst op sociale

media, is de wijze waarop mensen met elkaar omgaan en helpen via Facebook Groups enorm inspirerend.” Wat is het grootste verschil tussen Facebook en Instagram? Justin: “Allereerst heb je natuurlijk het verschil in doelgroepen. Op dit moment heeft Facebook nog steeds de meest actieve gebruikers die demografisch ook heel breed gaan. Instagram daarentegen groeit vooral het snelste, maar is toch vooral populair bij jongeren in de demografische doelgroep van 16- tot 28-jarigen. Iemand bij Instagram heeft mij ooit het verschil tussen beide op een zeer treffende wijze geschetst: je moet Facebook vergelijken met een klassieke papieren nieuwskrant. Daar moet je inzetten op verschillende soorten content en katernen waarbij het ook allemaal zeer actueel moet zijn. Instagram is het bijhorende “glossy magazine”. De meest succesvolle accounts op Instagram zijn diegene die heel specifiek gaan en dag na dag zeer gefocust blijven in hun onderwerpen.”

Justin geeft, als kleine teaser voor de komende opleidingen, drie snelle tips over hoe je als onderneming het beste omgaat met sociale media: • Werk altijd met een strak omlijnde sociale strategie die iedereen in je organisatie toepast en begrijpt. • Teken een duidelijke workflow uit. En hou daarbij rekening dat je tijd nodig hebt om te lezen wat je publiek schrijft en daarop te reageren. • Maar wees ook bereid om heel adaptief in te spelen op veranderingen en je xstrategie bij te stellen. Algoritmes en trends veranderen heel snel op sociale media en je publiek verwacht dat je daar proactief mee omgaat.

interview door

Joost Bevernage

EXPERT LEARNING & DEVELOPMENT

15


16

© Jens Johnssor

OPLEIDINGEN

350€

DONDERDAG

31 oktober 2019

Brussel

Justin Kings

mediarte

How to build and grow Facebook groups Facebook heeft onlangs aangekondigd dat meer dan 400 miljoen van zijn 2,37 miljoen actieve gebruikers lid zijn van “Groups”. Meer en meer zal dit centraal staan in de strategie van het sociale platform om meer 'zinvolle interacties' tussen gebruikers te faciliteren. Voor mediabedrijven zijn Facebookgroepen duidelijk geïdentificeerde doelgroepen met een gedeelde interesse. Dit biedt hen de mogelijkheid om deze gemeenschappen te betrekken en te crowdsourcen om nieuwe vormen van media-inhoud te verrijken en te ontwikkelen. In deze Masterclass wordt uitgelegd hoe je Facebookgroepen kunt bouwen en laten groeien, waarbij je constructieve discussies tussen leden effectief kunt modereren en kunt laten samenwerken om content te creëren en/of journalistiek te verrijken. Een aantal inspirerende internationale casestudies uit de mediasector komen aan bod.

• Hoe relaties ontwikkelen en uitdiepen? • Hoe kan je crowdsourcen? • Hoe kan je discussies modereren? • Hoe kan je Facebook Group’s gebruiken om nieuwe projecten te ontwikkelen? • Hoe gebruik je Facebook Groups op een efficiënte manier? • Hoe vertel je inclusieve verhalen met interactie en co-creatie? • Hoe plan je je content op een strategische manier met specifieke sociale gemeenschappen?


© Austin Distel

350€

DONDERDAG

14 novemberre 2019

Brussel

Justin Kings

mediarte

How to create engaging Instagram Stories Met Instagram-verhalen kun je een reeks foto's en video's posten die als een diavoorstelling worden afgespeeld. Aan het einde van de dag verdwijnen die foto's en video's. Deze nieuwe Masterclass concentreert zich uitsluitend op het maximaliseren van de “Stories” functie binnen Instagram, en combineert native tools en creatieve elementen om jouw verhaal uniek te maken op de markt. Van de strategische planning van verhalen-formaten tot het storyboard proces en productietechnieken, deze masterclass deelt praktisch advies, maar zet ook in op creativiteit en ideeën.

• Overzie relevante content, de toon en stijl • Waar vind je de perfecte “user generated content”? • Ontwikkel verschillende formaten voor Instagram Stories • Hoe ontwikkel je een cultuur waarbinnen je maximaal kunt experimenteren? • Vertikale video skills • Hoe ga je om met feedback en comments? • Hoe gebruik je Storytelling voor maximaal engagement? • Hoe maximaliseer je “completion rates”?

17


18

© Elliot Teo

OPLEIDINGEN

350€

DONDERDAG

28 november 2019

Brussel

Mark Egan

mediarte

Go live with your mobile Leer hoe je kostenefficiënte en hoogwaardige live content voor sociale media kunt maken met alleen je smartphone of tablet. We bekijken de voor- en nadelen van verschillende tools en streamingplatforms. De cursus behandelt ook de beste apps en mobiele apparaten om te gebruiken bij het maken van meerdere camera standpunten, invoegen van video's en overlay-afbeeldingen. Met zowel theorie als praktische oefeningen leer je hoe je jouw social media-publiek kunt laten groeien en vermijd je je merk te beschadigen met veelgemaakte fouten. De Masterclass onderzoekt redactionele uitdagingen en risico's, hoe live-verslaggeving kan worden gebruikt als onderdeel van jouw social media strategie, inclusief hoe je live inhoud structureert en je sociale media-publiek opbouwt. Een aantal inspirerende internationale casestudies uit de mediasector komen aan bod.

• Hoogwaardige video en audio, met behulp van verschillende tools en tips • Presenteer een livestream voor de camera • Organiseer livestreams voor de beste resultaten • Betrek en vergroot het publiek met livestreaming • Modereer opmerkingen en redactionele problemen • Denk na over hoe livestreaming onderdeel kan worden van je sociale media- of nieuwsstrategie


ie

zet jong journalistiek Vlaanderen in de verf via het Festival voor

Vormgeving mmooii.be

M

e

d

ia

ca

d

e

m

M

un

Br tp u s un se t l

Save the date

donderdag 19/09/ 19

de Jonge Journalist. We heten alle studenten journalistiek van harte welkom!

P

ro

15u > Onthaal in Muntpunt Brussel > 15u30 > Workshop Solliciteren OF Freelancing > 16u45 > Workshop Solliciteren OF Freelancing > 18u15 > Jobbeurs met grote mediabedrijven en mogelijkheid tot solliciteren > 18u15 >

g ra m a

Uitnodiging

m

Speeddaten met starters en ervaren journalisten en mediaprofessionals > 19u25 > Getuigenis van onze mystery guest > 20u > Uitreiking Prijs voor het Beste Journalistieke Werk met aansluitende receptie Schrijf je nu in voor het Festival via www.mediacademie.be Daar vind je ook meer info over de workshops, jobbeurs, speeddaters en de Prijs. Inschrijven voor de Prijs voor het Beste Journalistieke werk kan nog tot 1 september 2019. Doen!

Het Festival is een organisatie van alle opleidingen journalistiek, Vlaamse Nieuwsmedia, We Media, Medianetwerk Plus en Media21 in samenwerking met Mediarte, VVJ en Raad voor de Journalistiek. De tweede editie van het Festival gaat door op donderdag 19 september 2019 vanaf 15u in Muntpunt Brussel, Muntplein 6, 1000 Brussel.

donderdag 19/09/ 19

19


20

IN THE PICTURE

Commissie Kunstenaars Interview

Commissie Kunstenaars Fernand De Vliegher Voorzitter Commissie

Sabrine Amraoui

Ondersteuning en politieke coรถrdinatie

In the picture

D

e Commissie Kunstenaars bestaat sinds 2003. Je kan er terecht voor vragen omtrent je sociaal statuut of voor de aanvraag van de kunstenaarskaart (KVR), het visum kunstenaar (1bis RSZ-wet) en voor een zelfstandigheidsverklaring. Via de nieuwe website van de Commissie, het platform artist@work, kan je een aanvraag indienen voor een kaart, een visum of een zelfstandigheidsverklaring. Je kan daar ook terecht voor een aanvraag voor de vernieuwing of toevoeging van artistieke activiteiten. Fernand De Vliegher, voorzitter van de Commissie Kunstenaars en medewerkster Sabrine Amraoui leggen uit hoe ze de werking van artiesten en kunstenaars ondersteunen.


Naast de louter administratieve taken hebben we ook de rol om advies te verstrekken en informatie ter beschikking te stellen. En net deze dienstverlening is nog onvoldoende bekend. Kunstenaars kunnen bij ons terecht met allerlei vragen over sociale of artistieke kwesties. We hebben nauwe banden met de NAR (Nationale Arbeidsraad) maar ook met het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan wie we op onze beurt meer verduidelijking kunnen vragen.” Wat vind je van de Kunstenaarskaart, die uiteindelijk een uiterst precaire status geeft aan de houder ervan omdat die geen sociale rechten opbouwt? Fernand De Vliegher: “Ik vraag me af of de Kunstenaarskaart niet beter afgestemd kan worden op de realiteit waarin kunstenaars actief zijn - korte contracten en de noodzaak om het inkomen aan te vullen met niet-artistieke jobs. Alles wat met kunst te maken heeft, verdient onze aandacht. Hoe meer kunst zich ontwikkelt in verschillende sectoren, hoe meer economisch rendement dit genereert.”

FERNAND DE VLIEGHER

Fernand De Vliegher: “Destijds richtten we ons specifiek op de aanvragen inzake de zelfstandigheidsverklaring. Die bood een extra zekerheid aan de zelfstandige kunstenaar. Zelfstandigen kampten vaak met het bewijzen van hun uitgevoerde prestaties of hadden het moeilijk om die correct voor te leggen. Met deze verklaring hadden ze het bewijs dat ze sociaal-economisch zelfstandig waren. In 2014 werd de wet herzien en de kunstenaarskaart en het kunstenaarsvisum werden toegevoegd. De Commissie Kunstenaars heeft drie kernbevoegdheden: afgifte van kunstenaarskaarten, visa en zelfstandigheidsverklaringen, het verlenen van advies en informatie verstrekken. Bij aanvraag moet de kunstenaar aantonen dat haar of zijn activiteiten van artistieke aard zijn. De samenstelling van de Commissie helpt ons om de artistieke aard van de activiteiten te bepalen. In geval van twijfel vragen we om aanvullende informatie en het gebeurt regelmatig dat we de persoon uitnodigen voor een gesprek. Er is natuurlijk een evolutie in het soort aanvragen, tot een paar jaar geleden bestonden bijvoorbeeld de beroepen van 2D / 3D animatoren niet.

De Commissie verleent haar expertise aan verschillende aspecten in dit kader, kan je wat licht schijnen hierop? Fernand De Vliegher: “Een eerste recent groot project dat me voor de geest komt, was de creatie van het online platform, artist@work en de website artistatwork.be. Beide werden gelanceerd in mei 2018. Daarnaast is het nodig om de sociale status van de kunstenaar opnieuw onder de loep te nemen. De werking van dat statut loopt inderdaad hier en daar stroef. Er moet een systeem worden opgezet dat wel voldoet aan de behoeftes van de kunstenaars. Verder kan de wet worden aangepast zodat de Commissie Kunstenaars de exclusieve verantwoordelijkheid krijgt over de beslissingen omtrent het artistiek karakter van een activiteit. De taak van de rechtbanken blijft dan beperkt tot het uitoefenen van de controle over de wettelijke basis van beslissingen die door de Commissie worden genomen.” Kan je ons de werking van het artist@work-platform wat toelichten? Sabrine Amraoui (administratief expert - politieke coördinatie): “Alle aanvragen worden hierdoor geautomatiseerd en gecentraliseerd.. Om visa, kunstenaarskaarten of zelfstandigheidsverklaringen aan te vragen kunnen

21


22

IN THE PICTURE

kunstenaars zich rechtstreeks aanmelden door verbinding te maken via de 'itsme'-applicatie of eID. Deze mogelijkheid is voorlopig enkel beschikbaar voor artiesten met een Belgische identiteitskaart of -verblijfsvergunning. Ze kunnen ook de status van hun aanvraag volgen. De artiesten die een Kunstenaarskaart hebben bemachtigd kunnen prestaties, in het kader van de kleine vergoedingsregeling, op het platform ingeven. Ze krijgen een overzicht van de uitgevoerde prestaties, beschikbaar saldo en het aantal gewerkte dagen en nog te innen vergoedingen. Dankzij het platform verloopt alles efficiënter en krijgt de kunstenaar sneller antwoord. De papieren aanvraag blijft echter mogelijk, het online platform is geen verplichting. De nieuwe website, gekoppeld aan het platform, bevat alle beschikbare informatie over het artiestenstatuut en de verschillende soorten aanvragen.”  artistatwork.be

SABRINE AMRAOUI

De Commissie kan niet altijd een positief antwoord formuleren - bvb op vragen van kunstenaars die naast hun artistieke activiteiten ook doceren. Is er een organisatie die hen kan helpen om die aanvullende activiteiten te reguleren? Sabrine Amraoui: “Jazeker, het platform “bijklussen.be” kan hen verder helpen. Men vindt er de opsomming van complementaire beroepsactiviteiten zoals het doceren van cursussen, stagebegeleiding, enz. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kunstenaars die lesgeven gebruik maken van dit systeem.” Meer info op  bijklussen.be

interview door

Joëlle Dagry / Julie Delvaux

CONSULTANT / COMMUNICATION COORDINATOR MEDIARTE


MEDIARTIST

Jouw begeleiding in de audiovisuele sector Informatie & inschrijven via

www.mediartist.be

Powered by


24

IN THE PICTURE

PSYCHOLOGEN NINA EN VIKTOR & OMBUDSVROUW ANNELIES © SAËN SUNDERLAND

Genderkamer Interview

Nina Callens

Psycholoog Genderkamer

Viktor Van der Veken Psycholoog Genderkamer

Annelies D'Espallier

Ombudsvrouw Genderkamer

In the picture

M

ensen kijken op een hoogsteigen manier naar ongewenst gedrag en reageren er dan ook verschillend op. Ongewenste situaties op de werkvloer kunnen op meerdere manieren een impact hebben op emotioneel, fysiek of mentaal vlak. Ben jij slachtoffer? Het is heel belangrijk dat je er niet mee blijft zitten en dat je jouw verhaal kan delen. Je kan hiervoor sinds kort ook terecht bij Nina Callens en Viktor Van der Veken, de psychologen van de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst.


De turbulentie veroorzaakt door #metoo leidde tot deining met golfslag in Vlaanderen én een grootschalig onderzoek naar de problematiek van het grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De cijfers die de enquête voortbracht waren behoorlijk alarmerend. Bij de respondenten op de bevraging gaven één op twee vrouwen en één op vijf mannen aan dat ze het voorbije jaar met ongewenst grensoverschrijdend gedrag te maken kregen. Soms ging het om het herhaaldelijk moeten aanhoren van seksueel getinte grappen en deningrerende opmerkingen, maar soms ook om (af)gedwongen seksueel contact. Het onderzoek gaf een genuanceerd beeld van enkele risicofactoren, de moeizame doorstroom naar meldkanalen en het gebrek aan vertrouwen in behandeling van klachten door de werkgevers. Er volgde een eerste sensibiliseringscampagne, ondersteund door o.a. mediarte en het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Daarbij werd het belang van de opleidingen voor vertrouwenspersonen en preventie-adviseurs benadrukt. Eenstemmig met het beleid vonden de sectorconsulenten dat er meer actie nodig was. Zelfs als er tegemoetgekomen is aan de wettelijke reglementering met betrekking tot de psychosociale risico’s binnen een onderneming of organisatie, durven slachtoffers van (seksuele) intimidatie of pesten hierover niet altijd met hun directe leidinggevende of vertrouwenspersoon in gesprek gaan. En als het net die leidinggevende zelf is die het grensoverschrijdend gedrag stelde, wordt dat helemaal onmogelijk. Vaak ook durft een slachtoffer niet met zijn of haar verhaal naar collega’s toe of om hulp vragen. Niet zelden gaat daar angst of schaamte mee gemoeid. De stuurgroep, waarvan ook mediarte en andere vertegenwoordigers uit de audiovisuele, film en digitale sector - zoals het VOFTP en de Unie van Regisseurs - deel uitmaken, verleent advies in het opstellen van een actieplan om het knagende probleem van het grensoverschrijdend gedrag in de sector aan te pakken. De stuurgroep drong aan op het creëeren van een ombudsfunctie voor de ganse Cultuur- en Mediasector. Ombudsvrouw Gender Annelies D’Espallier, van de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst, mocht de mouwen opstropen en kreeg de opdracht om de

genderombudswerking uit te breiden met een specifieke opdracht in de sector. Ze werd gevraagd om twee psychologen aan te stellen die een luisterend oor en erkenning bieden en die waar nodig en gewenst ook bemiddelen. Haar nieuwe medewerkers werden experten Nina Callens en Viktor Van der Veken. Wat gebeurt er eigenlijk in eerste instantie als je contact opneemt met de Genderkamer? Annelies: “De eerste contactname gebeurt meestal per mail en er wordt vrijwel steeds onmiddellijk door ons gereageerd. Ook telefonisch kan je ons bereiken, maar ervaring leert ons dat de drempel via e-mail lager lijkt te liggen. In ons antwoord op die kennisgave van een mogelijks grensoverschrijdende situatie zullen we een eerste persoonlijke ontmoeting met iemand van ons team voorstellen. De melder kan daarbij gerust te kennen geven dat hij of zij die babbel liever met Nina of met Viktor voert. Vooral inzake sexueel grensoverschrijdend gedrag kan zoiets gevoelig liggen. Dat intake-gesprek is volledig vrijblijvend en verplicht te melder verder tot niets.” Tijdens het eerste gesprek zal er vooral worden geluisterd naar het verhaal. Er wordt gepolst naar wat de verwachtingen van de melder zijn. Daarna wordt alle verkregen informatie discreet onderzocht en bekijken Nina en Viktor hoe ze de persoon in kwestie kunnen verderhelpen. Opties daarbij zijn: • samen identificeren en evalueren van de opties om specifieke issues ‘op te lossen’ • contact opnemen met andere partijen, indien de melder dit wenst en als dat gepast is • een vergelijk proberen vinden en op zoek gaan naar oplossingen om toekomstige problemen trachten te vermijden • wanneer de medewerkers van de Genderkamer bepaalde stappen zelf niet kunnen opnemen, begeleiden ze de melder door naar andere instanties die dit wel kunnen en ondersteunen haar/hem bij dit proces Elk verhaal wordt ook - anoniem - opgeslagen in een database. Dit zorgt ervoor dat de Genderkamer algemener kan terugkoppelen naar een transparanter beleid en richtlijnen rond (seksueel) ongewenste situaties op de werkvloer. Dus hoe meer verhalen de Genderkamer binnenkrijgt, hoe sterker ze hierin staan.

25


26

IN THE PICTURE

NINA CALLENS EN VIKTOR VAN DER VEKEN © SAËN SUNDERLAND

Wie zijn Nina Callens en Viktor Van der Veken? Dr. Nina Callens heeft als psychologe, seksuologe en onderzoekster in België en de USA de afgelopen 10 jaar voornamelijk projecten vormgegeven waarin een gelijke behandeling op grond van geslacht, genderidentiteit en -expressie steeds een prominente rol speelden en dit in de eerste plaats voor mensen die geen sterke achterban hebben in de maatschappij. Gewapend met betrokkenheid en informatie, zoekt Nina de complexiteit van moeilijke en gevoelige thema’s op. Ze gelooft sterk in een nieuwe ervarings- en werkcultuur, waarin dankzij professionele ondersteuning en een transparant integriteitsbeleid, werkgevers en -nemers het beste van zichzelf kunnen geven, of het nu op het grote scherm of achter de schermen is. Viktor Van der Veken heeft als psycholoog heel wat ervaring opgedaan in de praktijk zowel op case- als op beleidsniveau. Hij heeft gewerkt rond verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag waaronder intimidatie en pestgedrag. De ernst van deze problematiek heeft hem ertoe aangezet zich te engageren om grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuur- en mediasector daadkrachtig aan te pakken. Viktor wil drempels verlagen, noodzakelijke erkenning bieden en professionele ondersteuning of een

juiste doorverwijzing. Verder zet hij zijn schouders onder de belangrijke taak bij te dragen aan veranderingen op beleidsniveau.

Enkele faq’s Je werkt als vaste of tijdelijke medewerker in de audiovisuele, film of digitale sector en je hebt een vervelende ervaring gehad, of je hebt een klacht over - al dan niet seksueel - grensoverschrijdend gedrag? Dan kan je eerst en vooral terecht bij een interne vertrouwenspersoon, of een interne of externe preventieadviseur psychosociaal welzijn verbonden aan de onderneming waarvoor je aan de slag was of bent . Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon? Binnen een organisatie zal de vertrouwenspersoon: • de eerste opvang verzorgen van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben • onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures • het slachtoffer desgewenst begeleiden als deze werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een


klachtencommissie of de leiding van een onderneming • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties • voorlichting geven over de aanpak van ongewenst gedrag • leidinggevenden en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag • meldingen van ongewenst gedrag registreren Wat is de rol van een preventieadviseur? De preventieadviseur is de persoon binnen het bedrijf die de werkgever ondersteunt om de maatregelen uit de welzijnswet toe te passen. Elke onderneming met meer dan twintig werknemers moet een interne preventieadviseur aanstellen. Bij minder dan twintig werknemers mag de werkgever zelf optreden als preventieadviseur. De preventieadviseur: • heeft een adviserende functie tegenover zowel de werkgever als de werknemers • staat op de loonlijst van het bedrijf en bekleedt een staffunctie • voert zijn/haar opdracht volledig onafhankelijk uit en kan dus geen werkgevers- of personeelsafgevaardigde zijn • mag geen nadelen ondervinden van zijn/haar activiteiten als preventieadviseur

Contactinformatie Genderkamer: Via e-mail, op het algemeen adres: genderkamer@vlaamseombudsdienst.be - Nina Callens: nina.callens@vlaamseombudsdienst.be - Viktor Van der Veken: viktor.vanderveken@ vlaamseombudsdienst.be of telefonisch via 1712. Viktor en Nina kunnen je ook te woord staan in het Engels en het Frans.  vlaamseombudsdienst.be

Soms ken je de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur niet of wil je het niet intern afhandelen. Contacteer in dat geval de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Na de eerste contactname nodigen psychologen Nina en/ of Viktor je uit voor een gesprek, zo kan je bijkomende informatie in vertrouwen met ze delen. Jij kiest waar dat gesprek plaats vindt: • in de kantoren van de Genderkamer, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel • of op een andere locatie, waar jij je goed voelt (de gesprekken kunnen doorgaan op verschillende locaties in Vlaanderen)

artikel door

Sabine Hélène Bombeke

EXPERT HUMAN CAPITAL MEDIARTE

27


28

SOCIAAL CHARTER

Š TREY GIBSON

Nieuw Sociaal Charter voor de hele Vlaamse mediasector

E

en veertigtal mediabedrijven, vakbonden, middenveldorganisaties, universiteiten en hogescholen hebben op 5 juni 2019 een akkoord bereikt over een Sociaal Charter voor de Mediasector. Dat charter is een actualisering en uitbreiding van het Sociaal Charter voor de Audiovisuele sector. Het verzamelt de engagementen van alle partners op (sociale) thema’s als stages, grensoverschrijdend gedrag, intellectuele eigendom en correcte vergoedingen in de geschreven

pers, de audiovisuele sector en de online nieuwsmedia. Het nieuwe charter bouwt verder op het Sociaal Charter Audiovisuele Sector van 2013. Dit charter zorgde de afgelopen zeven jaar voor heel wat positieve acties en ontwikkelingen binnen de audiovisuele sector. Voortbouwend op die positieve tendens en rekening houdend met het gegeven dat zowel de samenleving in het algemeen als de mediasector in het bijzonder onderhevig zijn aan tal van (digitale) veranderingen, bleek dat er nood was aan een actualisering van het charter. Vanuit het Vlaams Parlement werd gevraagd om een aanvullend charter op te stellen voor de geschreven perssector. Het nieuwe Sociaal Charter voor de Mediasector biedt nu een antwoord op deze vragen, ontwikkelingen en gevoeligheden binnen de gehele Vlaamse mediasector. Het heft het Sociaal Charter Audiovisuele sector op.


Het Sociaal Charter voor de Mediasector spoort de verschillende partijen binnen de Vlaamse mediasector aan om de geldende (sociale) wet- en regelgeving in de mediasector te respecteren. Daarnaast garandeert het faire concurrentie tussen de verschillende mediaspelers, stimuleert het aantrekkelijke en duurzame loopbanen voor medewerkers, verbetert het de leefbaarheid binnen de sector en creëert het, met respect voor het bestaand sociaal overleg, een transparant overlegplatform om de dialoog tussen de verschillende partijen in de mediasector te versterken. Het Sociaal Charter is geen collectieve arbeidsovereenkomst noch een loonakkoord. Deze moeten via de geëigende kanalen tot stand komen. Het Sociaal Charter vormt wél een leidraad voor een leefbare werkomgeving in de Vlaamse mediasector. Door dit Sociaal Charter te onderschrijven geven de ondertekenaars aan dat ze de opgenomen engagementen belangrijk vinden en zo goed mogelijk willen naleven. Het charter werd officieel ondertekend in juli 2019. Volgende betrokkenen partijen gaven er hun formele goedkeuring aan: VRT, DPG Media, SBS, NORTV, Mediahuis, Mediafin, Roularta, Bruzz, Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA, Media 21, Medianetwerk Plus, VOFTP, VOTF, ACLVB, ACV Puls, ACOD-VRT, ACV-VRT en VSOA-VRT, SBC, montage. be , Scenaristengilde, Acteursgilde, Unie van Regisseurs, Artists United en FLEGA. Ook alle Vlaamse journalistieke en audiovisuele opleidingen werden betrokken bij het opstellen van het Sociaal Charter, specifiek voor wat betreft het hoofdstuk “Stages”. Daarom ondertekenden ook Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, AP Hogeschool Antwerpen, Thomas More Hogeschool Mechelen, Hogeschool WestVlaanderen, Arteveldehogeschool Gent, Hogeschool PXL Hasselt, LUCA-Arts en Erasmushogeschool Brussel het charter. Deze eerste lijst van ondertekenaars kan altijd nog worden aangevuld. Partijen uit de mediasector die dit

wensen, kunnen contact opnemen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De mediasector in Vlaanderen is een dynamische sector, gevoelig aan verschillende trends en evoluties.

© KABINET SVEN GATZ

Een doeltreffend Sociaal Charter evolueert mee met de snel evoluerende sector. Daarom zal er vanaf 2020 jaarlijks een overlegplatform georganiseerd worden betreffende het Sociaal Charter. Het Departement voor Cultuur, Jeugd en Media neemt hiertoe het initiatief. De ondertekenaars zullen dus minstens één keer per jaar samenkomen om feedback te geven over de toepassing van het Sociaal Charter. Binnen dit overlegplatform zullen nieuwe maatschappelijke of sectorale evoluties en vraagstukken bespreekbaar zijn. Indien aanpassingen of toevoegingen aan het Sociaal Charter wenselijk blijken, kan het Sociaal Charter worden herzien.

Lees het sociaal charter mediarte.be/nl/tag/sociaal-charter 29


uitnodiging

MEDIASENSOR

10 oktober, vanaf 17:00 / gastlocatie: Studio 100 Halfstraat 80, 2627 Schelle

ZE ZIJN ER!

De data van de mediasensor 2019, de sectorale enquĂŞte die in mei werd uitgerold door mediarte, werden door Prof. Notelaers en kennispartner Attentia tijdens de voorbije zomermaanden verwerkt en geanalyseerd. De resultaten geven een duidelijk overzicht van de werkbeleving en het psychosociaal welzijn in onze audiovisuele, film- en digitale sector. mediarte wil het volledige sectorrapport aan jou, als individuele professional, maar ook aan alle ondernemers en hun medewerkers in de sector voorstellen. We gaan hiervoor opnieuw op locatie en deze keer zijn we te gast bij de collega's van Studio 100. Na de presentatie (1u) verzorgd door Sylvie De Meyer, Wellbeing Consultant voor Attentia, wordt een informele drink en een hapje aangeboden. Via onze nieuwsbrief en website kan je meer te weten komen over de mediasensor, de cijfers en de sectorpresentatie. We kijken uit naar jouw aanwezigheid!

Deelnemen is gratis, inschrijven via www.mediarte.be/mediacafe


Ontdek het volledige dossier www.mediarte.be/mediasensor


32

IN THE PICTURE

© SAËN SUNDERLAND

VOTF reikt naar de sector en mediarte Artikel VOTF

Lou Berghmans

Zelfstandig cameraman

Patrice Peeters Videohouse

Sabine Van Riel Option Media

Ingrid Van Dijck Option Media

Gijsbert Verweij Eurogrip

In the picture

D

e beroepsvereniging van Vlaamse audiovisuele facilitaire bedrijven bestaat dit jaar 20 jaar en wil haar representativiteit bewaren en draagvlak vergroten door meer leden te verwerven.

Dat vraagt om een reflectie en hiervoor gingen enkele vertegenwoordigers van VOTF (Sabine Van Riel en Ingrid Van Dijck (Option Media), Patrice Peeters (Videohouse), Gijsbert Verwije (Eurogrip) en Lou Berghmans (zelfstandig cameraman)) in dialoog met mediarte. Bezieler van het eerste uur Wim Robberechts diende verstek te geven. VOTF bestaat dit jaar 20 jaar, maar hoe en vooral waarom is het allemaal begonnen? Patrice: “Midden jaren negentig stelden we, samen met de televisie-producenten, vast dat het zeer moeilijk was om


optimaal te functioneren binnen de arbeidsvoorwaarden die op dat moment op ons van toepassing waren. We moesten werken binnen dezelfde krijtlijnen als bijvoorbeeld IT-bedrijven. We verenigden ons met de producenten en richtten de VOTP op. Al snel was het duidelijk dat de belangen tussen de facilitairen en de producenten niet altijd gelijk liepen en zo ontstond de VOTF. Samen met de zenders creëerden we een paritair comité dat volledig gestoeld was op onze noden.”

Elke werkgever wordt op basis van zijn activiteiten onderverdeeld in een Paritair Comité (PC). Een PC wordt beheerd door werkgeversfederaties en vakbonden. In onze sector tellen we 2 PC’s: PC 227: radio, tv, internet en PSC 303: film. In PC 227 zetelt aan werkgeverskant: VOTF, VOFTP (producenten), FEBELAV (zenders) en FEWEB (digital agencies). In een PC worden CAO’s (collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten) die de arbeidsvoorwaarden bepalen (loon, flexibilteit, premies,...).

Welke rol speelt VOTF dan concreet in zo een paritair comité? Patrice: “Sinds 1999 heeft VOTF het mandaat om op Belgisch niveau de belangen van de facilitaire dienstverleners te vertegenwoordigen. We sluiten CAO’s af die ook bindend zijn voor de facilitaire bedrijven die geen lid zijn van VOTF. Als voorlopig grootste verwezenlijking van VOTF, zien we het verenigen en het professionaliseren van de sector en het feit dat de mogelijkheid gecreëerd werd om legaal te werken, waardoor ook de cowboypraktijken ver achter ons liggen. Eén van de belangrijkste CAO’s die afgesloten werd is deze in verband met de nood aan grote flexibiliteit, waardoor technici binnen een ruim, aan de sector aangepast, kader kunnen werken.”

blijkbaar niet algemeen is geweten, is dat mediarte dus integraal deel uitmaakt van dit PC en op die manier ook mee bestuurd wordt door VOTF. Ingrid: “Belangrijk om hierbij aan te geven is dat mediarte er niet enkel is voor de werknemers, maar er ook hard voor ijvert in te zetten op bijvoorbeeld opleidingen voor zelfstandigen. Binnen de werking van een sociaal fonds is het uitzonderlijk dat dit op een dergelijke verbindende wijze gebeurt.” Hoe word je lid van VOTF? Patrice: “Ondernemingen kunnen reeds vanaf €250 lid worden en afhankelijk van het aantal werknemers van het bedrijf bedraagt het maximale lidgeld €2000.” Lou: “Zelfstandigen kunnen zich via de onderafdeling ZIDAS voor €80 aansluiten. ZIDAS is de groepering binnen VOTF van de freelancers zonder vast statuut.” Wat krijg je voor dit lidmaatschap in return? Patrice: “Naast inbreng in de koers die gevaren wordt in het sociaal overleg, kan je via dit lidmaatschap gratis deelnemen aan werkgroepen waarin actuele thema’s besproken worden. In het recente verleden werd er informatie uitgewisseld over actuele thema’s of problemen waar tegenaan gelopen werd, bijvoorbeeld BTW, kinderarbeid, standaardcontracten en verzekeringen. Door het verschil in topics wisselt de samenstelling van de werkgroep. In de meeste gevallen wordt een expert uitgenodigd om correcte informatie te geven. We koppelen aan onze leden terug over de

Wat is de link tussen VOTF en mediarte? Patrice: “Binnen het paritair comité waarvan sprake is, werd ook een sociaal fonds opgericht. Wat INGRID VAN DIJCK / GIJSBERT VERWEIJ © SAËN SUNDERLAND

33


34

IN THE PICTURE

onderhandelingen in het paritair comité en ook over de werking van mediarte wordt telkens met de leden teruggekoppeld en feedback gevraagd. Als lid van de Sociale Commissie van UNIZO heeft VOTF daarenboven onmiddellijk zicht op wijzigingen die op sociaal vlak op til zijn, en heeft zij ook een stem in de standpunten die UNIZO binnen de Nationale Arbeidsraad inneemt. In die hoedanigheid kan VOTF sociaal-juridische vragen stellen aan UNIZO, om zo antwoorden voor de achterban te verkrijgen.” Gijsbert: “De wijze waarop onze sector wijzigt vraagt, meer dan ooit, om als VOTF krachtig te staan in het sociaal overleg en het eigenbelang te verdedigen. Voor de sector is VOTF dan ook hét aanspreekpunt. Dit zowel voor gevestigde bedrijven als voor jonge mensen die zich in onze sector willen lanceren, maar evenzeer voor de overheid, zoals bijvoorbeeld recent nog bleek in het kader van het Sociaal Charter voor de Media.”

voor de VOTF- en ZIDAS-leden een direct financieel voordeel is. Er worden op dit moment twee lerende netwerken gepland, eentje rond ‘Werken in het buitenland’ en een rond ‘Auteursrechten’. We verspreiden onder onze leden informatie over relevante ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld recent met betrekking tot het studiolicht.” Is er in de werking ook specifieke aandacht voor zelfstandigen? Lou: “Voor veel zelfstandigen blijven deze topics ver van hun bed. Ze vatten deze problematieken ook niet altijd

Naast inbreng in de koers die gevaren wordt in het sociaal overleg, kan je via dit lidmaatschap gratis deelnemen aan werkgroepen.

Waar zet VOTF naast de sociale onderhandeling ook nog op in? Sabine: “VOTF heeft door zijn beperkte werkingsmiddelen niet de mogelijkheid om een professional aan te werven, waardoor de werking als het ware in handen is van vrijwilligers. Om de frequentie en de kwaliteit van deze werkgroepen te verhogen zal VOTF samen met mediarte een samenwerking aangaan, waarbij er telkens

Wat is de Sociale Commissie van UNIZO? In deze commissie informeert UNIZO de sectorfederaties over de sociale atualiteit. Denk maar aan nieuws uit de Nationale Arbeidsraad, de Groep van 10, de stand van zaken over sectorale onderhandelingen in verschillende paritaire comités, lopende dossiers binnen de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen,…

— VOTF voor de volle 100%. In die zin is het zeer belangrijk om de van elkaar verschillende biotopen van werkgevers en zelfstandigen samen te brengen. We hebben dezelfde belangen, maar dit is dan weer zeer moeilijk te verkopen aan onze zelfstandigen. Hoe dan ook is het van groot belang om de dialoog aan te gaan en die aan gang te houden.” Sabine: “De ondersteuning naar jongeren toe is ook zeer belangrijk, aangezien ze op de schoolbanken nagenoeg geen informatie over de realiteit van de sector krijgen.” Ingrid: “Het is daarnaast noodzakelijk om ook aan uitzendkantoren duidelijk aan te geven hoe er in de sector gewerkt wordt en wat de arbeidsvoorwaarden zijn. In die zin is het belangrijk dat iedereen goed het onderscheid kent tussen brutoloon, factuurbedrag en dagprijs. Op die


manier zal er niet marktverstorend gewerkt worden.” Nu 20 jaar later, wat wil VOTF verder nog bereiken? Patrice: “Hoewel VOTF over een mandaat beschikt en onder zijn leden de belangrijkste facilitaire bedrijven kan rekenen, staan we er toch op om met een zo ruim mogelijk mandaat onze achterban te vertegenwoordigen. We reiken dan ook de hand uit naar alle Vlaamse bedrijven die audiovisuele diensten verlenen.” Sabine: “VOTF wil in de toekomst uitgroeien tot een kennisnetwerk voor de eigen achterban, met een nog groter mandaat om de facilitaire bedrijven in het sectoraal overleg te vertegenwoordigen. Dit door het aantrekken van nieuwe leden, leden die ook voor de niet-traditionele televisiesector werken en door arbeidsvoorwaarden af te sluiten aangepast aan de noden en mogelijkheden van de facilitaire bedrijven. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is om er voor te zorgen dat werkgevers in het juiste paritair comité zitten en zo oneerlijke concurrentie te vermijden.”

SABINE VAN RIEL © SAËN SUNDERLAND

Leden van VOTF 2FRAME, BTI STUDIOS, CREATIVE CONSPIRACY, DB VIDEO, DE KADERLEDEN, EUROGRIP, HEADLINE N.F.P., LIVE IS LIFE, MEDIAVENTURES, OPTION FACILITIES, NEP Belgium, SDI MEDIA, SONICVILLE, JAN VERBEKE PRODUCTIES, VIDEOHOUSE, WIM ROBBERECHTS & CO

LOU BERGHMANS / PATRICE PEETERS © SAËN SUNDERLAND

Lees meer over VOTF op votf.be

interview door

Jan Vermoesen

GENERAL MANAGER MEDIARTE

35


SECTORFOTO 2018 O p basis van tewerkstellingscijfers van 2018 werkte mediarte een sectorfoto uit, deze gegevens zijn afkomstig van de RSZ en de RSVZ. Deze sectorfoto reflecteert de evolutie, sinds 2008, in het aantal werkgevers en werknemers actief in de Belgische audiovisuele sector en hoe deze sector samengesteld is. Daarnaast geeft deze sectorfoto ook een beeld over het aantal zelfstandigen. Voor de samenstelling van deze sectorfoto baseerden we ons op de ondernemingen binnen PC 227 en PC 303.01 en diegene met een audiovisuele nacecode.

42% 30% 11% 7% 4% 4% 2%

De tewerkstelling zelf wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE). 1 VTE komt overeen met iemand die een volledig jaar heeft gewerkt. 1 VTE kan bijvoorbeeld ook 2 personen vertegenwoordigen die elk parttime werkten of 12 personen die elk gedurende 1 maand werkten. Deze werkrelatie kan ook worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd of voor een specifiek werk.

van de ondernemingen produceren langspeelfilms, documentaires, radiocontent, fictiereeksen, commercials, bedrijfsfilms of animatiefilms. is actief in het digitale domein: web development, apps, games, … We zien dit segment aan een snel tempo groeien.

zijn dienstverlenende ondernemingen die technische middelen of oplossingen bieden voor het maken of verspreiden van content.

zijn omroepen. Deze categorie omvat radio en televisie.

zijn uitsluitend actief op het gebied van post-productie. (beeld, geluid, fx)

van de ondernemingen biedt advies/ondersteunende activiteiten, zoals juridische services, financiële, HR, …

is actief buiten de hierboven genoemde categorieën. Reclamebureaus, evenementenbureaus, verhuur en verkoop van apparatuur, …


GENDER EN GEMIDDELDE LEEFTIJD

WERKGEVERS & VTE 60%

40%

41 Jaar

2008

VOLTIJDSE WERKNEMERS

88%

2018

WERKGEVERS

716

1.106

VTE

11.367

11.146

WERKGEVERS MET 1-4 VTE

ZELFSTANDIGEN

74%

2008

DPG MEDIA (MEDIALAAN) RTBF / RTL BELGIUM / VRT

AANTAL

1.324

2017 1.898

43,12%

VTE PER SECTOR

KUNSTENAARS PER SECTOR AUDIOVISUELE SECTOR (PC227)

2,5/100

AUDIOVISUELE SECTOR (PC227)

5.152

FILMSECTOR (PSC303.01)

20/100

FILMSECTOR (PSC303.01)

691


Dossier veiligheid Omdat het in de audiovisuele, film- en digitale sector niet altijd om dagdagelijkse werksituaties gaat en nieuwkomers in dit wereldje zich zelden meteen bewust zijn van de mogelijke gevaren en valkuilen, noch van die aspecten van hun fysieke veiligheid en gezondheid waar ze zelf kunnen voor zorgen, maakte mediarte een dossier Veiligheid. Deze herfst geven we dit dossier extra aandacht, omdat voor de uitbouw van een duurzame, gezonde carrière niet alleen het mentale welzijn maar ook de fysieke fitheid en weerbaarheid nodig zijn. Het creÍren van een veilige werkomgeving is een must voor iedere werkgever. Je wilt immers niet dat de veiligheid of gezondheid van je werknemers in gevaar komt. Om nare gevolgen en ongevallen te voorkomen zijn er een aantal factoren waarmee de werkgever rekening moet en kan houden. Veilig werken begint met het naleven van de veiligheidsregels. Een apart en overzichtelijk document met alle regels die van toepassing zijn, is een standaard verplichting. Vervolgens is het de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemers deze regels kennen en naleven. Tevens moet de werkgever of opdrachtgever toezien op het beschikbaar maken van tal van andere goede en veilige voorzieningen voor het personeel, of voor de mensen die voor hem of haar in projectwerk aan de slag zijn.

Maar als werknemer, freelancer en zelfstandige medewerker draag je ook zelf verantwoordelijkheid voor jouw fysieke welzijn. Er zijn veel zaken waar alleen jij, als individu, kan over waken. Je vindt in onze magazines en op de website een keur aan verhalen, case studies en tips om je lijf en leden in optimale gezondheid te houden. Onthoud vooral: voorkomen is nog altijd beter dan genezen!40

DOSSIER

Š STIJN LUYTEN

Dossier veiligheid - Getuigenis Interview

Stijn Luyten

Cameditor - Videohouse

Dossier veiligheid

S

tijn Luyten is al 25 jaar actief als Cameditor, onder de vlag van het facilitair bedrijf Videohouse. Hij is een allrounder, een multitasker die zowel ENG- als EFP-opdrachten uitvoert waarbij de combinatie van camerawerk en beeldmontage bijna dagelijks op de agenda staan. In 2009 had Stijn een zwaar werkongeval en hij deelt zijn verhaal omdat er nog steeds nood is aan verbetering in de houding tegenover veilig kunnen en willen werken. Veilig werken blijft voor veel medewerkers in de audiovisuele sector een abstract begrip. Wat is er precies gebeurd die dag? Stijn: “Ik heb tijdens de draaidag van een bedrijfsfilm een zware val gemaakt. De gevolgen waren dramatisch te noemen: een complexe kniebreuk, een zware polsfractuur, een gebroken elleboog en de camera die letterlijk afbrak in mijn hand.


Het resulteerde in acht maanden werkonbekwaamheid en een intense revalidatie. In principe is er sprake van een zwaar arbeidsongeval op het moment dat je een val maakt, ongeacht de hoogte. In mijn geval was dit extremer, aangezien ik van de vork van een heftruck ben gevallen die op drie meter hoogte stond. Ik draag hier tot op de dag van vandaag de gevolgen van, vooral mijn knie speelt me af en toe nog behoorlijk parten.“

“De reglementering inzake veiligheid is er sinds 2008 in ondernemingen uiteraard ook op vooruit gegaan. In een corporate-omgeving kan je als filmploeg nergens meer aan de slag zonder de aanwezigheid van een veiligheidsadviseur. De wetgeving is strenger geworden, verantwoordelijkheden en verzekeringen zijn belangrijke factoren. Er wordt algemeen strenger toezicht gehouden.”

Hield de situatie waarin je je bevond toen een verhoogd risico in? Had je dit enigszins kunnen voorkomen? Stijn: “In een ENG/EFP-context streven we, nog altijd, naar het ideale shot. De inspanningen om dat beeld te bekomen, kunnen je soms vrij ver laten gaan en situaties creëren waarbij je ogenblikkelijk een belangrijke beslissing moet maken. En toen hebben we de situatie fout ingeschat; had ik, met mijn ervaring, niet op een heftruck moeten gaan staan, punt. Ik veronderstelde dat ik op een “veilige” manier dat shot kon draaien. Op de heftruck werd een kist gezet waarin ik plaats nam, vergezeld van mijn statief. Waar we echter niet bij stilstonden is dat de kist zelf niet was vastgemaakt aan de vorken van de heftruck, met alle gevolgen vandien. "We hadden het uiteraard kunnen voorkomen. Wat ik uit deze situatie ook en vooral heb geleerd, is om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om dergelijke zaken te controleren. Ik heb er gelukkig geen trauma aan overgehouden, hoogtevrees is me nog altijd onbekend (lacht). Maar de omstandigheden waarin ik sindsdien aan het werk ben, schat ik eerst grondig in. Soms zal ik die zelfs naar mijn hand zetten. Je intuïtie volgen is daarin de beste maatstaf. Voor multicam-opdrachten word ik nog altijd ingezet om op hoogte overzichtshots te maken. Voor de regionale omroepen werken we tijdens bepaalde opdrachten vanuit een hoogtewerker, wat het perfecte voorbeeld is van een veilige werkomgeving, gezien alles conform is met de wetgeving. Het oogt beangstigend voor velen maar je werkt wel in een ‘gecontroleerde omgeving’.

© STIJN LUYTEN

Merk je dat er vandaag de dag meer overleg gepleegd wordt met het productieteam, om situaties beter in te schatten? Stijn: “Ook daar is er een groot verschil tussen de ad hoc nieuwsopdrachten, ENG-opdrachten waar er vaak weinig tijd is om te overleggen en de meer gecontroleerde studioproducties. Het veiligheidsrisico ligt ook niet altijd in de situatie an sich. Neem het voorbeeld met de heftruck.

41


42

DOSSIER

Je kiest er zelf voor om dat bepaalde shot te willen filmen. Maar soms kom je in situaties terecht waar je gewoonweg dat soort controle niet hebt. Een manifestatie bijvoorbeeld. Sta je aan de verkeerde kant dan kan de risicofactor opeens exponentieel stijgen. In zulke momenten spelen ervaring en inschattingsvermogen een cruciale rol. De grens is soms heel moeilijk te trekken. Wat bepaalt het moment dat je het zelf een halt toeroept en wat verwacht de reporter of journalist van zijn cameraman? De recente, vaak grimmige, gele hesjes-manifestaties zijn een goed voorbeeld. Sommige collega’s stellen heel duidelijk dat ze in zo’n opdracht niet als enkeling op pad willen. Die uiteindelijke beslissing wordt nog steeds door het individu genomen. “De éénmans ENG-ploegen nemen vandaag meer en meer de overhand in nieuwsproductie. Je bent in dat geval vatbaarder voor risicofactoren aangezien je solo moet opereren, vaak onder moeilijke omstandigheden. Je hebt geen backup, geen ogen in de rug. De jongere professionals, die vaak starten als cam-jo, durven wellicht niet altijd tijdig te kennen geven dat een bepaalde situatie hen te risicovol lijkt. Ze starten net in een job en willen vaak koste wat kost hun gedrevenheid bewijzen.”

Technici in de av-sector ervaren een hoge werkdruk; multitasken en strakke deadlines zijn dagelijkse kost. Denk je dat dit een invloed heeft op hoe omgegaan wordt met risicofactoren? Blijft de geest steeds scherp genoeg om er helder mee om te gaan? Stijn: “Ik ben ervaren genoeg om te weten waaraan ik voorrang geef, zeker als het gaat over het maken van een beeld en dat tijdig door te streamen naar de redactie. Vroeger werd er bijvoorbeeld verwacht dat snel nog een rood licht werd genegeerd, om zo snel mogelijk op de locatie te geraken. Dat is vandaag de dag zeker niet meer het geval, het cowboygedrag is er uitgewerkt. De grote leeftijdsvariatie binnen onze onderneming (20-60j) bewerkstelligde de goede verstandhouding die is gegroeid tussen oud en jong. Dat gegeven, naast de kennis die voorhanden is in het degelijk managen van precaire situaties, werpt vruchten af omdat een groot deel van de collega’s een volledig andere tijdsgeest heeft meegemaak en nu de jongere generatie informeert en begeleidt. Een groot aantal van mijn collega’s heeft nu kinderen en daarbij horende verantwoordelijkheden. Als ik nu terugkijk op mijn prille professionele jaren gingen we soms wel heel “onbedachtzaam” te werk, vooral omdat het toen als de standaard werd aanzien.”

Je intuïtie is altijd de beste maatstaf.

Merk je een positieve bewustwording rond 'veilig — Stijn Luyten werken’ in de audiovisuele sector? Hoe geef je zelf jouw Stijn: “Er wordt algemeen meer over het thema kennis door aan de nieuwe lichting, zonder nagedacht, dat is een feit. De multicam/broadcast belerend over te komen? omgeving is sowieso een heel apart gegeven. Hier is er Stijn: “Ik leid permanent mensen op en probeer aan een grote evolutie merkbaar. Riggers die op grote hoogte de instromers diets te maken hoe ze een situatie juist werken krijgen de gepaste safety opleiding, er wordt steeds kunnen inschatten, zonder dat de job zelf in gedrang met veiligheidsschoenen gewerkt, op maat gemaakte komt. Het ergonomische aspect blijft bijvoorbeeld een gehoorbescherming wordt door meer en meer collega’s pijnpunt, daarover is sensibilisering nodig tijdens het gebruikt. Dus je voelt wel een duidelijke beweging in de opleidingstraject. Het materiaal dat een éénmansploeg goede richting. De preventieadviseur bij Videohouse moet tillen en transporteren blijft nog steeds omvangrijk. stuurt de teamleads van de verschillende departementen Wat ergonomische zorg betreft, werd het er vreemd genoeg aan zodat bepaalde preventiemaatregelen effectief niet beter op de laatste jaren en dat komt vooral omdat men worden toegepast. In vergelijking met nieuwsgaring is het vaker individueel opdrachten uitvoert.” preventieluik in een multicam-omgeving strak geregeld en een positief verhaal. We hebben binnen de ENG-afdeling al Hoe slaag je erin om je loopbaan verder duurzaam uit overwogen om met veiligheidsschoenen te werken, maar te bouwen? dat issue ligt gewoon moeilijk omdat men in negen van de Stijn: “Men moet het werk graag doen en de afwisseling tien gevallen deze schoenen niet nodig heeft (lacht).” appreciëren. Vooral die voortdurende afwisseling in mijn job drijft me enorm. Het houdt me scherp en gemotiveerd.


Ik waak vandaag vooral over mijn work-life balance, waarbij ik probeer de belangrijke momenten in mijn privé-leven niet te missen. Een dag per week ben ik voor het werk onbeschikbaar. Anderzijds mogen ze me altijd contacteren voor bepaalde opdrachten en afhankelijk van de klant en jobinhoud wil ik die vrije dag gerust verplaatsen. Maar ik benadruk het “waken over work-life balance”, dat wekelijkse rustmoment inlassen is voor mij cruciaal geworden. Een duurzame loopbaan bekom je door een bepaald evenwicht te respecteren, wat ook iets belangrijk is tussen werkgever en werknemer.”

Ontdek het volledige dossier mediarte.be/nl/dossiers/veiligheid

interview door

Louis Van De Leest

PROJECT MANAGER MEDIARTE

43Veiligheid boven alles

E

en achtervolgingsscène filmen, een concert capteren dat de toegelaten decibels overschrijdt of zwaar materiaal dragen, dat alles kan je lichaam zwaar belasten. Hoe werk je veilig? Last Minute Risico Analyse voor dummies Niet voor iedere productie wordt van tevoren een aparte risicoanalyse gemaakt. In die gevallen - maar zelfs wanneer deze analyse eerder wel gebeurde - is een Last Minute Risico Analyse (LMRA) een uitstekend plan. LMRA staat voor een korte, algemene risicoanalyse die niet langer dan een minuut hoeft te duren en die zelfs niet noodzakelijk om notities vraagt. Deze last minute analyse bestaat gewoonlijk uit drie stappen: 1. Het beoordelen van gevaren Het identificeren van potentiële gevaren op de set of locatie waar gedraaid wordt. Als jij en/of een medewerker mogelijks blootgesteld worden aan potentieel gevaar of als er een voor jou onaanvaardbaar risico is, start dan niet met je werk voordat de nodige maatregelen zijn getroffen. 2. Maatregelen Bepaal met welke maatregelen de vastgestelde risico’s geëlimineerd of aanvaardbaar gemaakt worden. Overleg over mogelijke gevaren of risico’s veroorzaakt door andere werkzaamheden in de nabijheid en ga na of medewerkers over de juiste training, kennis, hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en info beschikken om hun werk veilig uit te voeren. 3. Actie ondernemen Onderneem actie en zorg dat de opdracht veilig kan worden uitgevoerd. Kun je zelf niet de nodige handelingen bewerkstelligen? Vraag dan om hulp. Veranderen de omstandigheden tijdens het werken? Analyseer dan meteen welke risico’s en gevaren deze nieuwe omstandigheden met zich meebrengen. Ook als je bezig bent met een routineklus

kunnen dingen mislopen. Hervat je werk pas als de werkplek opnieuw opgeruimd en veilig is. Het lijkt misschien omslachtig om dit denkproces te volgen voor iedere opdracht of opnamedag maar het is kwestie van het ontwikkelen van de goede gewoonte om heel bewust met veiligheid om te gaan. Hierbij speelt een goede communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling, een grote rol.

Download de handige LMRA Checklist op mediarte.be Dossier Veiligheid Rugklachten In de audiovisuele sector komen bij heel wat functies hefen tilwerk kijken. Niet alleen camera- en geluidsmensen krijgen er dagelijks mee te maken, ook als electro, machinist of decorbouwer kom je regelmatig in aanraking met zware lasten en dat niet zelden op een locatie waar niet alle mogelijke hulpmiddelen voorhanden zijn. Omdat vaak pas wordt stilgestaan bij de gevolgen van zwaar hef- en tilwerk als het te laat is, en je toch de verantwoordelijkheid draagt voor de zorg voor je eigen lichaam geven we enkele nuttige tips: • doe stretchoefeningen aan het begin van de dag en zorg dat je lichaam in vorm is en blijft • eet trage suikers en drink voldoende • overloop mogelijke hulpmiddelen, zoals een kar of een dolly • laad niet alles in één tas of flightcase • vind de beste grip • hou je hoofd recht en kijk voor je uit tijdens het tillen • vermijd tillen vanaf de vloer of boven schouderhoogte • verwijder obstakels onderweg • plan rustpauzes waarbij je ook je last op heuphoogte laat rusten

45


46

DOSSIER

• zorg dat één voet altijd iets meer naar voren staat bij het tillen • heb je last van de lage rug? Draag dan een gewichtheffersgordel • draag zorg voor je voeten met voldoende rustpauzes en antislip-schoenen of loopschoenen met steunzolen

Bureauwerk

Plaats van je toetsenbord Tussen tafelrand en toetsenbord is een vrije ruimte van zo’n 15 cm vereist om je voorarmen te laten rusten. Aangeraden is daarbij om de pootjes van je toetsenbord in te klappen zodat je handen in het verlengde van je voorarmen blijven. Lichtinval Om de beste lichtinval te garanderen, staat je bureau best loodrecht tegenover het venster op twee meter

Niet enkel mensen die een fysiek zwaar beroep uitoefenen, zoals camera of geluid, kunnen last krijgen van hun rug, nek of schouders. Breng je noodgedwongen veel tijd door aan je computer? Ook dan geldt dat problemen voorkomen een stuk makkelijker is dan ze achteraf genezen. Vijf gouden regels: Zitdiepte Ga op je stoel zitten met je rug tegen de leuning. Er zou nu een vuist ruimte over moeten blijven tussen de rand van de stoel en de knieholte. Op deze manier wordt vermeden dat bloedvaten of zenuwen worden afgekneld. Tafel en armsteunen Bij een verstelbare stoel hoort ook een verstelbare tafel. Zodra je de goede zithouding hebt, kun je je tafel op ellebooghoogte instellen. Op die manier wordt het gewicht van de armen ondersteund of gedragen, dat is toch 10% van je totaal lichaamsgewicht. Is de tafel niet verstelbaar? Dan kan een voetensteun voor kleinere mensen de oplossing bieden en kunnen blokjes onder de tafelpoten een uitkomst zijn voor grotere mensen.

© NEONBRAND

afstand. Het licht valt op die manier zijwaarts in en weerkaatst eveneens zijwaarts. Die afstand is nodig om geen nadelige invloed van fel buitenlicht te krijgen. Met buitenlicht in de rug kunnen er vervelende reflecties ontstaan en staat je bureau tegenover het raam dan zal het verschil in helderheid tussen buiten en binnen te groot zijn. Kunstlicht wordt best voldoende afgeschermd en TL-buizen hangen bij voorkeur dwars over de tafel. Last but not least: beweeg, sta af en toe eens op van je bureau. Of neem een break van vijf minuten voor een sessie desk yoga.

Beeldscherm De bovenrand van je scherm zou op dezelfde hoogte moeten zitten als je ogen. Op die manier neemt je nek een goede houding aan en valt de rustblik van je ogen midden op het scherm. Voor mensen met een leesbril wordt een lagere opstelling aangeraden.

Ontdek het volledige dossier mediarte.be/nl/dossiers/veiligheid

artikel door

Joost Bevernage

EXPERT LEARNING & DEVELOPMENT


HEST © CHARLIE MCGRATH

Safety & security voor media professionals Interview

Charlie McGrath Veiligheidstrainer

Dossier veiligheid

Charlie McGrath heeft vijftien jaar dienst als Brits legerofficier. Hij was actief in Noord-Ierland, maar ook in Centraal Amerika, Zuid-Afrika en tijdens de Eerste Golfoorlog. Voor zijn werk tijdens de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika ('94), werd hij gelauwerd met de titel MBE. Zijn bedrijf “Objective Travel Safety” geeft veiligheidstrainingen aan onder andere journalisten en NGO’s die actief zijn in uitdagende omgevingen. Sinds 2003 organiseren zij ook de succesvolle HEST-cursussen voor de EBU Academy. 47


48

DOSSIER

Hoe ben je begonnen als trainer van de HESTtraining bij EBU? Charlie: "Ik zat gedurende vijftien jaar in het Britse leger, en daarvoor had ik op mijn eentje de wereld verkend. Zowel tijdens mijn reizen als gedurende mijn legercarrière, heb ik een aantal journalisten ontmoet. Eén van mijn beste vrienden bijvoorbeeld, Rory Peck, was een freelance cameraman die omgekomen is tijdens de Jeltsin coup in Rusland. Ook mijn collega’s uit het leger waarmee ik een bedrijfje in veiligheidstrainingen opstartte, hebben heel wat vriendschappen met media professionals ontwikkeld doorheen de jaren. “In 2003 vroeg EBU Academy naar offertes voor veiligheidstrainingen. Wij waren toen pas begonnen in de sector met wel wat concurrenten die gespecialiseerd waren en zijn in “Hostile Environment” trainingen. Die andere specialisten benaderen het echter uitgesproken militaristisch, waar wij vooral vanuit het standpunt van media professionals vertrekken. Hoewel een aantal militaire vaardigheden best handig zijn, willen de meeste journalisten toch niet meteen soldaat worden (lacht). Dit verklaart volgens mij het succes van de EBU HEST trainingen.” Waarom zijn safety trainingen voor media professionals belangrijk? Charlie: “Hier in het Verenigd Koninkrijk is het belangrijk omdat zenders aansprakelijk gesteld

kunnen worden als één van hun medewerkers overlijdt tijdens het verslaan van nieuws of bij een andere opdracht. Als bedrijf wil je toch de nodige ondersteuning geven aan je medewerkers wanneer ze zich begeven in situaties die hen vreemd zijn. Met een beetje training weet je al heel snel wat je moet doen en ben je zelfzekerder. Nog veel belangrijker is dat we ook kleine en snelle tips kunnen meegeven om te vermijden dat je in precaire situaties terecht komt. Door goed voorbereid te zijn, vooraleer je het hotel verlaat bijvoorbeeld, verhoog je je veiligheid.” Wat zijn de voornaamste uitdagingen voor media professionals op vlak van veiligheid? Charlie: “Het gaat erom altijd de juiste balans te zoeken, tussen uitkijken voor jezelf of je team en gaan voor het verhaal en het verzekeren dat je alles capteert. Men heeft heel snel de drang om zo dicht mogelijk bij het verhaal te geraken, ongeacht of de eigen veiligheid in het gedrang komt of niet. Hierdoor kan men wel het risico lopen om zelf het verhaal te worden. Het gebeurt ook allemaal heel snel. Zelfs hier in Europa. Je moet dan maar aanvoelen wanneer je moet stoppen met het capteren van een betoging, bv. in Frankrijk, alvorens je in het middelpunt van rellen terechtkomt en wordt opgepakt door de politie, of erger. Buiten Europa is de situatie nog moeilijker. Zo zijn er landen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika waar je als tv-maker zelf een doelwit bent. En deze dreiging kan uitgaan van autoritaire regimes, terroristische bewegingen of criminelen. Al moeten we daar tegenwoordig niet buiten Europa voor kijken, ook in Malta is een journalist gestorven door een autobom.”

Als tv-maker wil je volledig voor het verhaal gaan, ongeacht je veiligheid, maar je moet wel zien dat je niet zelf het verhaal wordt. — Charlie McGrath

Wat zijn de meest cruciale fouten die je als programmamaker omtrent je eigen veiligheid kan maken? Charlie: “Eén van de meest voorkomende vergissingen is dat er te weinig onderzocht wordt wat het verhaal allemaal omhelst, in welke situaties je allemaal terecht kan komen en vooral welke houdingen de mensen gaan hebben tegenover jou. Je moet echt op voorhand een grondig


inzicht krijgen in de situatie waar je gaat filmen alvorens je stemwisselingen kan opmerken bij een menigte of de persoon die je aan het interviewen bent. We merken vaak dat makers onderschatten hoe snel situaties kunnen veranderen en escaleren.” Is er een evolutie op vlak van veiligheid in de sector? Charlie: “Absoluut. Ten tijde van de oorlog in Vietnam of het Arabisch-Israëlisch conflict waren er nog geen trainingen. Maar dat is allemaal veranderd sinds de Balkanoorlog, toen begon de BBC met het organiseren van trainingen. De andere zenders zijn dan snel gevolgd. Over het algemeen zie je een grotere bewustwording in Noord Europa maar dit is snel aan het uitbreiden. Vooral vanuit de makers zelf die hun producers verzoeken om opleidingen. Een andere reden is dat verzekeraars er alsmaar meer nadruk op leggen. Het wordt voor zenders steeds moeilijker verzekeringen af te sluiten zonder opleidingsattesten van hun medewerkers.” Waarom is de digitale veiligheid zo belangrijk voor media professionals? Charlie: “Als er één ding is dat de laatste 10 jaar gestadig belang wint, is het wel digitale veiligheid. Wij zijn ons helemaal niet bewust van onze digitale voetafdruk en wat daar uit af te leiden valt. Maar soldaten aan een checkpoint weten dat wel en hebben maar vijftien seconden nodig om, al dan niet met toestemming, dankzij je iPhone exact te weten te komen waar je bent geweest. Als je met dissidenten hebt afgesproken is het belangrijk voor hun en jouw eigen veiligheid, dat je alle historiek op je telefoon kunt wissen. In China en Rusland volgt men je, via je laptop of telefoon, hoe ga je daar mee om? De meeste professionelen weten hoe belangrijk dit is, maar willen daar zo weinig mogelijk mee bezig zijn. Grote organisaties kunnen zich het inhuren van IT-ingenieurs veroorloven om dit op te lossen. Geen enkele organisatie echter, groot of klein, kan het zich veroorloven dat hun computernetwerken worden geïnfecteerd met een virus door een onvoorzichtige journalist of tv-maker.”

Charlie geeft hier, speciaal voor mediarte, al een aantal snelle veiligheidstips mee - de rest van de schat aan kennis ontdek je als cursist: • Doe je research. Onderzoek heel goed waar je naartoe gaat, hoe de situatie daar nu is en hoe ze zich daar opstellen ten opzichte van de media. • Werk als een team en verzorg je communicatie. Ook al ga je alleen naar een probleemgebied, steek tijd in de communicatie met je netwerk, zender of productiehuis zodat ze weten wat zij moeten doen als je vermist bent. • Logistiek! Water, voedsel en stroom. In het leger zagen we al te vaak cameraploegen die onvoldoende water meehadden of verveeld zaten met platte batterijen. • Bereid altijd een plan voor wanneer het fout zou lopen.

interview door

Joost Bevernage

EXPERT LEARNING & DEVELOPMENT

49


OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN VEILIGHEID Health • Safety • Insurance Informatie & inschrijven via

www.mediarte.be


© Spensewithans

OPLEIDINGEN

350€

WOENSDAG

24 oktober 2019

Brussel

mediarte

Charlie McGrath

Safety & Security for media professionals Als mediaprofessional moet je fysiek en mentaal goed zijn uitgerust om potentiële gevaren het hoofd te bieden wanneer je je in onveilige en onvoorspelbare situaties begeeft.

• Situatie bewustzijn & persoonlijke veiligheid • Planning en voorbereiding (vooral risicobeoordelingen) • Onrusten & rellen • Digitale beveiliging

De prestigieuze Hostile Environment Safety Training (HEST) van EBU is al jarenlang dé go-to training voor publieke omroepen voor opleidingen omtrent veiligheid, trauma en stress in gesimuleerde vijandige omgevingen, zowel in landelijk als stedelijk kader. Uniek in Europa, biedt mediarte dit jaar een op maat gemaakte ééndagsversie van het HEST trainingsprogramma aan. Hierbij focussen we voornamelijk op binnenlandse en digitale beveiliging.

51


52

© Tomas Sobek

OPLEIDINGEN

350€

WOENSDAG

7 november 2019

Brussel

Amanda Cutting

Intimacy Director masterclass Deze masterclass introduceert de basisprincipes en legt de verschillen uit tussen de diverse vormen van toestemming. Aan de hand van rollenspellen demonstreren we deze verschillen. We overlopen ook het taalgebruik. De vijf pijlers van intimiteit worden geïntroduceerd omdat ze de basis vormen voor elk type intimiteitswerk. We bespreken wat de rol is van een Intimacy Director op een filmset, de voordelen voor de cast, productiebedrijven en de verschillende facetten van het werk. We verdiepen ons in de verschillende vormen van machtsdynamiek, vooral geweld en emotionele manipulatie. Deze wordt ook ondersteund door veilige roll-playoefeningen en discussies. De basis van 'open en gesloten lichaam posities' zullen hier worden getoond. We eindigen met 'closure', emotionele fitheid en een Q&A.

• Toestemming vs akkoord. • Oefeningen voor acteurs. • De taal van toestemming. • Intentie/Backstory/Kwaliteit. • De 5 pijlers van Intimiteit. • Hoe kan een IC ondersteunen tijdens preproductie. • Wat doet een ID op een filmset. • Wanneer heb je een ID nodig. • Power Dynamics. • Geweldadige en emotionele manipulatie. • “Closure” technieken en emotionele fitheid.


OPLEIDINGEN PRODUCER SERIES Consultancy • Rights • Accounting

Informatie & inschrijven via

www.mediarte.be

53


54

© Kyle Glenn

OPLEIDINGEN

150€

DONDERDAG

3 oktober 2019

Brussel

Gert Verpeet

mediarte

Productiebijbel & formatconsultancy Vlaamse programma's worden steeds vaker in het buitenland bekroond en dus ook vaker verkocht als format. Naast het verkopen van de rechten zijn er andere belangrijke facetten waar de nodige aandacht moet aan besteed worden: de productiebijbel en de productiebegeleiding. Help de buitenlandse makers van jouw format door expertise te delen. Hoe ver ga je mee in de aanpassing aan de lokale markt en hoe zorg je er voor dat ze mee helpen bouwen aan jouw internationale succes? Een degelijke productiebijbel en de juiste productiebegeleiding zijn hiervoor van cruciaal belang.

• Waarom is een goede productiebijbel belangrijk? • Wat zet je wel en niet in een productiebijbel? • Hoe pak je een consultancy of productie begeleiding aan? • Hoe doe je via een goede bijbel en de juiste workshops aan de beste productie begeleiding voor je verkochte format?


© Mike Kononov

150€

DONDERDAG

26 september 2019

Brussel

mediarte

Bart Van den Brande

Het nieuwe vennootschapsrecht Het Belgische vennootschapsrecht veranderde ingrijpend op 1 mei 2019. Het ging om de grootste hervorming in 200 jaar.

• De (nieuwe) regels voor bv's worden op een rijtje gezet. • Wat betekent deze hervorming voor de reeds bestaande bvba's en nv's?

De basis zelf van de manier waarop een vennootschap werkt werd radicaal veranderd en dat heeft grote impact op wie voor 1 mei 2019 al een vennootschap had. Sirius Legal zet in deze opleiding alle gevolgen van de nieuwe wetgeving voor bestaande bvba’s en nv’s op een rijtje én licht de opportuniteiten toe voor wie vandaag onder eigen naam werkt of onder een cv of vof. De basis van de nieuwe wetgeving bestaat erin dat de bvba werd vervangen door de bv als “basisvennootschap”. De nv blijft verder enkel behouden voor grote vennootschappen en beursgenoteerde vennootschappen, de coöperatieve vennootschap blijft enkel over voor écht coöperatieve projecten.

55


Failing to prepare, is preparing to fail. — Frank van den Eeden

FRANK VAN DEN EEDEN © JO VOETS


DE PATRICK © SAVAGE FILM

De veelzijdigheid van DOP Frank van den Eeden Interview

Frank van den Eeden Director Of Photography

In the picture

S

BC en mediarte spraken over verleden en toekomst, zijn persoonlijke aanpak van projecten en hoe belangrijk hij de samenwerking op de set vindt, met Frank van den Eeden. Zijn veelzijdige, indrukwekkende loopbaan wordt sterk gewaardeerd door collega DOP’s en zijn werk is al meermaals nationaal en internationaal gelauwerd. Frank werkt met bekende regisseurs, zoals Fien Troch, Nanouk Leopold, Jan Verheyen en Lucas D’hondt. De langspeler 'Girl' werd in Cannes bekroond met o.a. de 'Golden Camera'. 'De Patrick', van Tim Mielants is de meest recente productie waarin Frank nogmaals zijn meesterschap bevestigt. 57


58

IN THE PICTURE

Kan je even je loopbaan schetsen, van het prille begin tot waar je vandaag staat als DOP? Frank: “We keren dan een dikke twintig jaar terug in de tijd, naar het ondertussen bijna vergeten 'analoge' tijdperk. De periode waarin ‘Super 16’ de norm was. Ik volgde een opleiding regie op St. Lukas Brussel die ik persoonlijk heb mogen ombuigen naar een camera opleiding, een nog niet effectief bestaande richting toen. Ik kreeg destijds intensiever lessen van mijn mentors Willy Stassen en Walter Van den Ende en zal ze daarvoor altijd dankbaar blijven.

passie geweest voor film. Ik ben een kind van de jaren '80 en heb enorm veel TV gekeken, belachelijke hoeveelheden film op VHS verslonden, dat alles gecombineerd met een meer dan frequent bezoek aan de bioscoop. Eigenlijk wou ik altijd regisseur worden omdat ik ervan uitging dat de regisseur alles deed bij het maken van een film (lacht). Later drong het tot me door dat de input en verantwoordelijkheid van de cameraman veel groter was dan ik initieel dacht en dat heeft me uiteindelijk over de streep geduwd om te kiezen voor het vak van DOP.”

COBAIN © CIRCE FILMS

“Na mijn studies heb ik de eerder klassieke inloopperiode gevolgd. Dit betekende een kleine twee jaar assistentie-werk bij verschillende camera- en licht-departementen. Maar al vrij snel werd het duidelijk dat het voor mij toch wel over het DOP-werk ging. Ik ben tal van kortfilms beginnen draaien als cameraman. Na een jaar of 4-5 gingen de opdrachten op een organische manier van kortfilms in iets ruimere fictieopdrachten over, om uiteindelijk bij langspelers te belanden. Daar ben ik vandaag nog hoofdzakelijk in actief.” Wat heeft je als jonge kerel geprikkeld om het pad te kiezen van de beeldtaal en het camerawerk? Frank: “Wat het exact was dat me heeft geprikkeld, is moeilijk te definiëren. Maar er is sinds mijn kindertijd altijd vuur en

Het VHS-tijdperk heeft op veel mensen van je generatie een invloed gehad. Welk audiovisueel werk is jou persoonlijk het meest bijgebleven inzake storytelling en/of camerawerk? Frank: "Dat is nog altijd 'The Shining' (1980) van Stanley Kubrick, die ik sowieso op een veel te jonge leeftijd heb gezien (lacht) en een zware indruk heeft nagelaten. Dat was een heel bijzondere film voor me, vormelijk uitermate onorthodox. Het feit dat de film er ook visueel niet uitzag als een klassieke horrorprent gaf me een zeer onveilig gevoel. Er werden totaal nieuwe codes gebruikt naar beeldtaal toe, die ondertussen ook deel uitmaken van de filmgeschiedenis. De steadicam werd speciaal ontwikkeld voor deze film en dat was baanbrekend voor die periode. De belichting


was ook heel high-key wat atypisch was voor een film die een bepaald angstgevoel moest opwekken. Ik kon er toen ook de vinger niet opleggen hoe deze bijzondere film tot stand was gekomen, waarom Kubrick dit zo had aangepakt en hoe. Als ik de film vandaag nog terugzie ervaar ik de fotografie nog altijd als vrij radicaal en vernieuwend, vooral op gebied van cadrage-keuzes en lengte van shots. Daar zit de immense diepte in waar ik in mijn eigen werk regelmatig naar refereer.” Heeft de nasleep van de succesvolle langspeler “Girl” (2018) een invloed gehad op je toekomstige projecten? Wat is hier in 2019 uit voortgekomen? Frank: “Het nationaal en internationaal succes van 'Girl' (Lukas D’Hondt) heeft mijn werk absoluut in de kijker gebracht. Ik durf echter niet te zeggen dat het mijn loopbaan en nabije toekomst volledig heeft omgegooid Er is wel een zeer positieve verandering waarneembaar. Er is veel meer vraag vanuit regisseurs-hoek om mij persoonlijk te ontmoeten. 'Girl' heeft een breed spectrum van kijkers aangesproken (regisseurs, producers, makers) en het effect uit deze hoek - het besef dat het nu artistiek of commercieel wordt benaderd - begint nu pas goed en wel te komen (meer dan een half jaar na release). In mijn geval zijn het hoofdzakelijk regisseurs die “iets zien” in een film, iets wat hen opvalt en dat ze visueel en gevoelsmatig kunnen linken aan hun eigen toekomstig project. 'Girl' was een zeer tactiele film, heel erg inspelend op emoties en broosheid met een hoog realisme-gehalte. In die stijl heeft de film duidelijk iets losgemaakt. "Er staat momenteel een ander project in post-productie fase, 'Animals' (van Nabil Ben Yadir, productie van Films du Fleuve). Een film over een brutale moord in Luik, gebaseerd op waargebeurde feiten, die terug onvergelijkbaar is met al mijn vorig werk. Verder staat ook 'Zola' op de agenda voor 2019. Een Nederlandse productie met een geweldig goed scenario, waar ik enorm naar uitkijk. Voor 2020 borrelt er van alles maar daar kan ik momenteel nog niet over uitwijden." Je hebt recent de langspeler “De Patrick” ingeblikt met regisseur Tim Mielants. Hoe verliep deze

samenwerking? Frank: "'De Patrick' was een heel fijn project om samen met Tim aan te werken. (Tim Mielants is een Belgische regisseur die al een paar jaar meespeelt in de hoogste televisieregionen: Peaky Blinders - Netflix, The Terror - AMC en Legion - Fx network zijn maar enkele producties in zijn ruime portfolio). 'De Patrick' is een project dat volledig verschilt van 'Girl', zowel scenarieel als wat vorm betreft. Je kan met beide langspelers eigenlijk niet extremer gaan (lacht) maar het houdt me fris en scherp. Dat maakt ook dat ik met plezier van de ene filmset naar de andere stap. Een film mag nooit een blauwdruk zijn van wat je allemaal al gedaan hebt. Voor mij mag er nooit een soort van modus operandi zijn waarbij iedereen verwacht dat jij enkel die bepaalde aspecten van filmmaken goed kunt. Ik ga de extreme verschillen wel nooit doelbewust opzoeken maar als ik met TIm (Mielants) in zijn schriftuur duik en daar komt visueel iets totaal anders uit dan bvb 'Girl', dan omarm ik dat volledig.” Wat is jouw belangrijkste drijfveer? Is de afwisseling tussen verschillende jobs, van feature films tot commercials, voor jou een noodzaak? Waar haal je meest voldoening uit? Frank: “Dat ik graag films maak ervaar ik eerder als een soort bestaansrecht (lacht). Mijn drijfveren zijn vooral het scenario en het contact met de regisseur. Inhoudelijk moet ik geprikkeld worden. Bij het lezen van het verhaal moet ik gewaar worden dat er een een heel goede film in zit, zowel wat dramatiek als vorm betreft. De samenwerking met de regisseur vind ik enorm belangrijk. Je hebt creatievelingen die op papier met een waanzinnig puik idee afkomen maar bij het eerste contact blijken ze bijzonder onprettige mensen te zijn. Die wens ik dan veel geluk maar ik ga niet met hen in zee. Ik probeer om het beste uit mensen te halen, zo stel ik me steeds op in een samenwerking. En ik verwacht eigenlijk altijd dat ik dat ook in retour krijg, dat mensen het beste van zichzelf geven. “Ik zou mijn leven perfect kunnen invullen zonder commercials, met alle respect voor de sector en mensen die hierin actief zijn uiteraard, want op zich amuseer ik mij wel met het draaien van commercials. Zonder fictie zou ik mijn job echter minder graag uitoefenen omdat ik daar artistiek het meeste voldoening uit haal. Techniek is voor mij eerder een middel om je doel of concept te verwezenlijken. Een voorwaarde voor voldoening is eerst en vooral een fijne, diepgaande samenwerking, het gevoel dat je samen op één

59


60

IN THE PICTURE

THE TERROR © AMC

lijn zit. Als je aan het einde van een productie elkaar in de ogen kijkt, beseffende dat alle genomen kansen (en risico’s) tot een speciaal eindproduct hebben geleid. Dat moment geeft mij het meeste tevredenheid." Wat is jouw grootste uitdaging geweest tot op heden? Frank: “De grootste uitdaging die spontaan in me opkomt, is een soort van 'gerustheid' kunnen ontwikkelen doorheen de jaren, die maakt dat wanneer er onzekere tijden aanbreken je in alle vertrouwen en rust kan zeggen: 'Het komt sowieso wel goed'. Het is dat vertrouwen kunnen opbouwen en dat resulteert in mogelijkheden. Je zal nog meer risico’s durven nemen, niet met als doel om tegen een muur aan te lopen maar eerder om te zien dat wat je maakt voor iets staat, dat je zaken probeert te ontdekken die voor andere regisseurs of collega cameramensen misschien minder voor de hand liggen of die ze eerder uit de weg zouden gaan. “Hierop aansluitend, we werken in een sector waar je regelmatig ver van huis bent of dat je heel kort bij huis werkt maar belachelijke uren draait (lacht). Het is dus verre van evident op relationeel vlak. Er wordt veel gevraagd van de partner. Dat kan issues geven en het is ook niet evident om een familiaal evenwicht te vinden; gezien de heel uiteenlopende opdrachten en draaidagen. Als collega cameramensen bij elkaar komen is dat keer op keer een gespreksonderwerp. Dat probleem leeft. Nu, als je aan het

einde van de rit aan al die mensen vraagt of ze hun job zouden inruilen, krijg je steevast een 'neen'.” Een vraag die vaak gesteld wordt door de jongere generatie aspirant-DOP’s: Hoe komen opdrachten bij jou terecht? Kan je inzage geven hoe dit in zijn plooi valt en wat maakt dat je een bepaald project kiest? Frank: “Ik heb een track record, een soort mini catalogus, van projecten die op een gegeven moment vrij te bekijken zijn. Regisseurs bekijken die wel maar als ze met mij in contact komen, gebeurt het zelden dat ze hier naar refereren. Als ze contact maken, dan weet ik op voorhand of ze echt willen samenwerken of dat ik bijvoorbeeld deel uitmaak van een top vijf met wie ze eventueel in zee willen en met wie ze eerst willen aftoetsen of het klikt. Naar de jongere generatie toe vind ik het heel moeilijk om op die vraag een gepast antwoord te formuleren. Alhoewel, misschien is er één gouden tip die ik persoonlijk echt wel belangrijk vind: 'Don’t be an asshole!'. Als je de pretentie hebt om een artistiek product te maken middenin een groep mensen, moet je die groep ook gepast begeleiden, met alles wat je hebt en alles wat je kunt. De gemeenschappelijke doelstelling is steeds om een zo goed mogelijke film te maken. Dat kan je onmogelijk realiseren als je op zijn minst niet de nodige social skills bezit die je toelaten om te kunnen luisteren en gepast te ageren. Het blijft een creatief proces waarin je zit en met het permanent afstompen ervan, door niet


open te staan voor andere ideeën, verklein je de kans dat je teruggevraagd wordt voor een nieuwe opdracht. En dat is soms nefast voor het verdere verloop van je loopbaan, ongeacht het feit dat je een uitmuntend cameraman bent. De social skills zijn waanzinnig belangrijk en zijn dat eigenlijk altijd al geweest. “Je moet het ook niet volledig zwart /wit zien. Ik werk liever met een regisseur waar ik op sociaal en conceptueel vlak goed mee overeenkom maar misschien ook geschillen mee heb die we kunnen rechtzetten, dan met iemand die vooral toegeeflijk is en elk conflict probeert te vermijden. Het is geven en nemen en je moet je idee altijd durven verdedigen. Soms vraagt het iets meer uitleg om dat helder te kunnen overbrengen naar derden. But, if you’re an asshole, I wish you good luck! (lacht)” Je werkt recent met agents in Parijs en overzees. Kan je die samenwerking wat meer toelichten? Frank: “De nawerking van 'Girl' heeft me bij deze mensen gebracht. Het neemt me alvast veel non-creatief werk uit handen, wat voor mij meer tijd en ruimte creëert om echt te focussen op de artistieke, inhoudelijke facetten van mijn job. Ook het aantal aanbiedingen blijft gestaag toenemen en de opvolging daarvan is bij hen in goede handen. “Handelt het om fictie, dan gaan agents me in principe geen film kunnen aanreiken waarbij de regisseur geen interesse heeft om met mij te werken. Dat is haast onmogelijk en dat zou ik persoonlijk ook niet willen. Ze nemen wel een soort faciliterende rol op zich, de rol om de eerste contacten op de rails te zetten en te schakelen waar en wanneer nodig. Het blijft je persoonlijke exposure en portfolio die maken dat je aanbiedingen krijgt. Het is dus niet zo dat een agent je vanzelfsprekend meer jobaanbiedingen bezorgt. “In het commercials-circuit ligt dat misschien anders. Daar kom je terecht in een pool van getalenteerde collega’s, wanneer die voor een bepaalde productie niet beschikbaar zijn, kan het zijn dat ze zeggen: 'Engageer Frank

voor die job, let’s give it a try'. Dat zal bij een langspeelfilm niet snel voorvallen. De Nederlandse beroepsvereniging voor DOP’s (NSC) lanceerde in het voorjaar van 2019 een manifest. Nederlandse cameramensen zijn gefrustreerd omdat ze hun werk niet optimaal kunnen uitvoeren. Te vaak start de opnameperiode voordat het script klaar is of de uitvoering ervan helder is.” Zie je hier ook een verschuiving in het Belgische landschap? Frank: “Een goede voorbereiding is van fundamenteel belang om een productieperiode goed door te komen. ‘failing to prepare is preparing to fail’. Als je artistiek je film moet ontdekken op draaidag één, snap ik niet met wat je bezig bent. Je film wordt conceptueel op de rails gezet in de voorbereiding. Als ik het NSC manifest lees, dan beaam ik volledig het feit dat de voorbereiding een uitermate belangrijke milestone is in de workflow van filmmaken. Voor mij is dit echter altijd het geval geweest. Het grondig overleggen en pre-visualiseren, met technische crew en regie, voor de aanvang van de eerste draaidag heb ik altijd voorop geplaatst. “Ik zie bij mijn Nederlandse collega’s een soort reflectie op het gegeven dat de Nederlandse film, in vergelijking met

Ik probeer om het beste uit mensen te halen, zo stel ik me steeds op in een samenwerking. En ik verwacht eigenlijk altijd dat ik dat ook in retour krijg, dat mensen het beste van zichzelf geven. — Frank van den Eeden 61


62

IN THE PICTURE

bijvoorbeeld de Vlaamse film, internationaal weinig respons krijgt. Wat de oorzaak hiervan is, is mij ook een raadsel. Wat er in het manifest geschreven staat, is misschien geen remedie voor de symptomen waar de Nederlandse film nu mee kampt. Waar ik wel zeker van ben, uit persoonlijk ervaren, is dat de ingrediënten die in het manifest werden opgenomen allemaal noodzakelijk zijn om een interessante

Kan een vakbond of union hier nu iets in betekenen, om dergelijke situaties terug te schroeven? Frank: “Dat is een moeilijke vraag, misschien wel, maar een union kan misschien ook te rigoureus zijn in zijn regelgeving. Sectorale afspraken mogen geen verlammende werking hebben, filmmaken gebeurt niet from 9 to 5, toch niet op mijn sets. Ik bedoel daarmee niet dat er geen afspraken

DE PATRICK © SAVAGE FILM

film te kunnen maken. Haal deze weg en je geraakt er simpelweg niet.” Wat met de sociale status van de DOP? Hoe ga je om met de precaire factor van je beroep en richtlijnen die van toepassing zijn in de filmsector? Frank: “Wat mij betreft heb ik de fijnste job ter wereld. Het is misschien een cliché maar ik zie mijn job niet als werk, tegelijk kan het soms zwaar zijn: lange draaidagen, soms maanden in het buitenland of misschien een sluimerende onzekerheid over wat de toekomst zal brengen, het hoort er allemaal bij. Het vroeg of laat vinden van een balans tussen werk en privé is belangrijk. Te weinig werk hebben is niet fijn. Teveel werk of te lange draaidagen geeft ook snel problemen. Ik denk ook dat een belangrijk deel van mijn job bv bestaat uit het mee uiteenzetten en opvolgen van een realistische en haalbare draaiplanning. De jaren waarin je dag en nacht werkt en dat allemaal accepteerde, zijn al lang achterwege en eerlijk, I don’t want to go back. Wie kan na 15 uur werken op een set nog scherp zijn en écht interessante dingen doen?”

nodig zijn, het is zoals bij veel andere sectoren fijn om een soort vangnet te hebben maar dat op de letter te willen naleven is niet altijd het beste voor de film.” Tot slot, welke ambitie wil Frank Van den Eeden nog waarmaken? Een natuurdocu over panda’s of een eigen sci-fi film realiseren? Frank: “Enkel focussen op projecten die me echt nauw aan het hart liggen is wat ik wil blijven doen. Eigenlijk het verlengde dus van wat ik vandaag doe. Als ik deze projecten kan blijven maken op mijn manier, volgens mijn eigen aanpak; maar in plaats van 50.000 mensen, daar 50 miljoen mensen mee kan bereiken, dan ben ik een zeer gelukkig mens (lacht).”  frankvandeneeden.com  cinematography.nl

interview door

Louis Van De Leest

PROJECT MANAGER MEDIARTE


Creative Skills Europe

C

reative Skills Europe, het Europees Platform voor Tewerkstelling en Opleiding in de Audioviosuele en Podiumkunstensector, waarin mediarte betrokken was als lid van het Begeleidingscomité, verzamelde de voorbij jaren informatie en ontwikkelde tools om de competenties in onze sector te laten aanpassen aan de realiteit van het veld.

Ter afronding van dit door de EU gesubsidieerde project werden vijf brochures gepubliceerd waarin een aantal van de mediarte-projecten als best practice naar voor geschoven werden.

• A Step Ahead – Training for Innovation Goede praktijken uit Europa mbt competentieontwikkeling ter ondersteuning van de structurele transformatie die onze sector ondergaat • A Safe Bet – Training and Workforce Development Een toolbox ter ontwikkeling van HR oplossingen om te investeren in competentieontwikkeling best practice: mediastages • It is a New World – Training in and for the Digital Era Voorbeelden van succesvolle trainingen en toepassing voor creatieve professionals in een digitale omgeving • Joining Forces – Funding our Training Needs Aanbeverlingen voor de ontwikkeling van financieringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van opleidingen best practice: Mediacademie • Fruitful Co-operations – Access to training through Social Dialogue Voorbeelden van initiatieven van sociale partners ter ondersteuning van competentie en loopbaanontwikkeling in de Europese creatieve sectoren

Meer info op creativeskillseurope.eu 63


Amplo presenteert: HelloAmplo Al jouw documenten en contracten overzichtelijk op één virtuele plek? Dat is nu mogelijk met het online dashboard HelloAmplo. Amplo hecht sinds 2003 grote waarde aan een persoonlijke aanpak. Met 13 kantoren over heel België biedt Amplo elke freelancer en opdrachtgever een vaste consulent die steeds face-to-face, telefonisch of per mail klaar staat. De creatieve sector waardeert deze manier van werken meer dan ooit en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Sinds kort is het voor freelancers en organisaties ook mogelijk om alle administratieve info online te raadplegen, in een eigen digitale cockpit met de Amplo-consulent als copiloot. Met je logingegevens kan je waar en wanneer je wil alle nuttige gegevens raadplegen, in HelloAmplo. Voor freelancers Als freelance medewerker kan je in HelloAmplo jouw C4’s, tewerkstellingsdetails en loonfiches raadplegen. Daarnaast kan je voortaan ook zelf onkostennota’s en ziektebriefjes toevoegen en jouw opdrachten doorgeven of wijzigen. Achterliggend stuurt het online dashboard de contractaanvraag door naar je vaste consulent zodat een juridische check op het arbeidscontract gegarandeerd blijft. De status van je opdrachten kan je nauwgezet opvolgen, van aanvraag over goedkeuring tot uitbetaling. Zo kan je vrij van zorgen je opdracht uitvoeren. Voor opdrachtgevers Heb je meerdere contactpersonen binnen je organisatie die in contact staan met Amplo? Geen nood. HelloAmplo biedt je de mogelijkheid om meerdere users aan te duiden voor het goedkeuren van prestaties, raadplegen van facturen of commerciële contracten. Op die manier zit alle administratie gecentraliseerd bij de juiste personen. De kalender geeft een helder overzicht van welke freelance medewerkers er voor een bepaalde periode aan het werk zijn, alsook welke contracten hiervoor al aangevraagd en opgemaakt zijn. Geen ontelbare archieven meer of belangrijke documenten die verloren gaan. Goodbye papierwinkel, HelloAmplo. Amplo is een structurele partner van mediarte

PublireportageRE AD Y?


STARTERSGIDS

Afgestudeerd? Op zoek naar die eerste job? Als werkgever geĂŻnteresseerd in een onthaalbrochure op maat van de sector? mediarte is de ideale kennispartner bij de start van de loopbaan van nieuwe medewerkers en/of de begeleiding van stagiairs op de werkvloer. De eerste stappen in het werkveld zetten betekent ook stevig in je schoenen staan en een zekere zelfstandigheid aannemen. Hierbij heb je dan ook de verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen en om voor jezelf op te komen. De drive en goesting om in onze sector te werken is nog altijd zeer groot, velen willen zich volop geven en krijgen daar dan ook zeer veel voor terug. Om te beginnen deze Startersgids.

Deze gids geeft de nieuwkomer een tool in handen waarin de basisinformatie staat om succesvol in de sector te kunnen starten. Hierin vind je antwoorden op vragen als: Hoe zit de sector in elkaar? Hoe stel ik een cv op? Welke statuten zijn mogelijk? Deze basisinformatie werd aangevuld met interviews en tips & tricks van ervaren rotten uit het vak.

Aarzel niet en bestel een gratis exemplaar mediarte.be/ready


OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN ANIMATIE

Character Animation • Storyboarding • Concept Design

Informatie & inschrijven via

www.mediarte.be


© Elliot Teo

750€

WOENSDAG

januari - maart 2020

Lier

Fabrique Fantastique

Dirk Henrotay & Joke Eycken

Karakteranimatie Deze module focust zich op het creëren van geloofwaardige en kwaliteitsvolle karakteranimatie. In bestaande opleidingen worden er basisoefeningen gegeven waarvan de nadruk wordt gelegd op het leren beheersen van volgende basisprincipes: versnelling en vertraging, squash en stretch, anticipatie, curves, follow through en overlapping action. Deze komen in deze module ook aan bod, maar we gaan ons verder verdiepen in karakteranimatie door complexere oefeningen te geven. De animators zullen principes als posing, gewicht, lichaamstaal en emotie leren beheersen en toepassen in deze oefeningen. De module zal door 2 lesgevers gegeven worden. Eén voor 3D in Maya, en de andere voor 2D in Flash, Toonboom en TVPaint. strategie, inclusief hoe je live inhoud structureert en je sociale media-publiek opbouwt. Een aantal inspirerende internationale casestudies uit de mediasector komen aanbod.

69


70

Š Kelly Sikkema

OPLEIDINGEN

750â‚Ź

WOENSDAG

april - juni 2020

Lier

Fabrique Fantastique

Koen Saelemaekers

Storyboarding & animatie In deze module ligt de nadruk op het leren beheersen van principes als staging, acting en timing. De storyboarder leert een verhaal of een scene te verduidelijken in een getimed storyboard (een animatic) die voor een animator de inspiratie doet opwekken om zijn shots uit te werken in beweging. De storyboarder leert denken in functie van een productie, waarbij hij rekening houdt met de stijl van die productie. Hij maakt het storyboard dus niet enkel begrijpbaar voor zichzelf. Waar staat een karakter in beeld, waar denkt hij aan en wat is zijn emotionele staat? Ook het denken in een tijdsverloop is van belang in deze module. Er zullen oefeningen gegeven worden waarbij de storyboarder een concrete scene zal moeten uittekenen in een storyboard en daarna timen in een animatic. Het belang van een goed storyboard wordt vaak onderschat en daarom vinden wij deze module heel belangrijk. In bestaande opleidingen wordt er enkel een basis tot storyboarding gegeven.


© Thomas Tokos

750€

WOENSDAG

september - november 2020

Lier

Fabrique Fantastique

tbd

Concept design In deze module wordt de aandacht gericht op tekenen voor animatiefilm. In 2 delen wordt deze module opgesplitst: character design en environment art. Bij character design wordt de aandacht gericht op principes als ‘solid drawing’ en ‘appeal’. Solid drawing beschrijft dat een karakterontwerp meestal interessanter voor animatie is als deze in volume getekend is, een duidelijk gewicht heeft en in een gebalanceerde pose staat. Je zou een karakter in 3 dimensies moeten kunnen tekenen, om platte en saaie vormgevingen te vermijden. Basisvormen zoals kubussen, cilinders en bollen zijn meestal interessanter voor animatie dan basisvormen zoals cirkels, vierkanten en rechthoeken. Appeal slaat terug op het principe dat een karakter op één of andere manier interessant moet zijn om naar te kijken. Vorm, proportie en overbodige details (animatie vs illustratie) zijn hierbij van belang. Een oefening zou kunnen bestaan uit het bewerken van een bestaand saai figuur naar een veel interessanter figuur door bovenstaande principes toe te passen. Bij environment art zullen er oefeningen gegeven worden om interessante omgevingen, sferen en decors te ontwerpen. Ook oefeningen op het gebruik van coherende kleurpaletten zullen hierbij gegeven worden.

71


OPLEIDINGEN VR Filmmaking • Games • Architecture

Informatie & inschrijven via

www.mediarte.be


© VRTL Academy

995€

MEERDERE DATUMS

20 september - 12 oktober 2019

Gent

Film Fest Gent

VRTL & Garage Stories

Hands on cinematic VR workshop Heb je ooit willen leren hoe je je eigen meeslepende VR-film kunt maken? Mis dan deze VR-workshop, aangeboden door VRTL en Garage Stories (GS), niet. Garage Stories is een filmlab gespecialiseerd in het uitvoeren van VR-workshops en is gevestigd in Silicon Valley. VRTL zijn specialisten in het aanbieden van online theoretische VR-cursussen. Voorafgaand aan de start van de offline workshop in september, krijgen deelnemers toegang tot de online cursussen van VRTL om inzicht te krijgen in de workflow van VR-filmmaken. Hierdoor krijgen ze het beste van twee werelden. Werk geproduceerd tijdens de workshop zal worden getoond op het Film Fest Gent van dit jaar!

• Theoretische inzichten: Krijg toegang tot het VRTL introductie cursuspakket en dompel je onder in de kunst van VR-verhalen vertellen en de specifieke productie workflow. • Hands on Workshop: Wordt door het creatieproces van VR geleid aan de hand van multidisciplinaire teams. Deze techniek is ontwikkeld door Garage Stories. • Netwerking: Sluit je aan bij een netwerk van VR-makers en laat je inspireren door industry leaders uit onze branche die hun visie en aanpak delen tijdens de Masterclass. • Vertoning op film festival: Je VR-film wordt gepresenteerd en tentoongesteld op het International Film Fest Gent op 12 oktober.

73


Achter de schermen Wat heeft mediarte de voorbije maanden verwezenlijkt. We geven je graag een overzicht.

BRIFF 2019 © MARC MELKENBEEK


ACHTER DE SCHERMEN

Mei - Augustus 2019

Opleidingen •  11 JUNI 2019 - Coccorico, Brussel mediartist workshop “Setting the stage” •  14 JUNI 2019 - mediarte, Brussel Go Live with your Mobile (EBU) •  19 JUNI 2019 - mediarte, Brussel mediartist workshop “Setting the stage” •  1 JULI 2019 - Artevelde hogeschool, Gent Podlab XL, opleidingstraject voor podcasters •  25 JULI 2019 - mediarte, Brussel mediartist workshop “Brand yourself”

Events •  7 JUNI 2019 - Thomas More, Mechelen “What’s Next” - afstudeerbeurs •  7 JUNI 2019 - mediarte, Brussel mediasensor - enquête 4200 inschrijvingen

Overleg •

 6 MEI 2019 - Mediahuis, Antwerpen

Adviesraad Mediacademie geschreven pers

 9 MEI 2019 - Kabinet

Sven Gatz, Brussel

Ronde tafel Sociaal Charter voor de Mediasector

 29 MEI 2019 - Antwerpen

Sectorconsulentennetwerk non- discriminatie

 3 JUNI 2019 - Brussel

EU Social Dialogue Committee

 11 JUNI 2019 - Dansaert Centrum,

Brussel

Formation NUKE - comité d'accompagnement

 13 JUNI 2019 - VAF, Brussel

MACKY advisory Committee

 14 JUNI 2019 - Blue

point, Brussel

Lerend netwerk STEM-sectoren

 19 JUNI 2019 - Brussel

•  25 JUNI 2019 - Brouckèreplein, Brussel Brussels International Film Festival - Job Fair

 21 JUNI 2019 - Brussel

•  17 JUNI 2019 - TWIST Cluster, Luik New Ways of Working

Overleg Paritair Comité 227

•  27 JUNI 2019 - VUB, Brussel Innovating Media Economics Conference •  9 JULI 2019 - Brussel Ondertekening van Sociaal Charter voor de media

Mediastages • CZAR • Fabrique Fantastique • Geronimo • Hotel Hungaria • Koeken Troef! • Lecter Media NV • PIT (DPG media) • RTL house • SBS Belgium • Sputnik Media • Toreador- Shelter • Woestijnvis NV

Publicaties

Anticipatie-onderzoek competenties creatieve industrieën en diensten

Infosessie / Keynotes •  27 MEI 2019 - Technifutur - Pole d'image, Luik Infosessie werken in de sector •  4&6 JUNI 2019 - ICF, Brussel Burn-out Prevention sessie •  25 JUNI 2019 - Brouckèreplein, Brussel BRIFF-Debat arbeidsvoorwaarden in de AV en filmsector •  26 JUNI 2019 - HEAJ, Namen Infosessie werken in de sector

Dossiers Bekijk alle dossiers die in de loop van de voorbije maanden werden aangevuld op www.mediarte.be: • welzijn • duurzame loopbanen • arbeidsvoorwaarden • opleidingen

• Startersgids FR • Intersectorale Non- discriminatiehandleiding 75


JOUW ACCOUNT vacatures • opleidingen • sectornieuws • talentpagina gebaseerd op jouw interesses & voorkeuren

maak je account aan op

www.mediarte.be


MEDIARTE TEAM

mediarte TEAM

Jan Vermoesen

Louis Van De Leest

Joost Bevernage

jan.vermoesen@mediarte.be

louis.vandeleest@mediarte.be

joost.bevernage@mediarte.be

Sabine Hélène Bombeke

Jonas De Maesschalck

Florence Onyn

sabine.bombeke@mediarte.be

jonas.de.maesschalck@mediarte.be

florence.onyn@mediarte.be

Joëlle Dagry

Virginie Grulois

Julie Delvaux

joelle.dagry@mediarte.be

virginie.grulois@mediarte.be

julie.delvaux@mediarte.be

General Manager

Expert Human Capital

Consultant

Project Manager

Graphic Content Creator

Project Manager mediartist

Expert Learning & Development

Team Assistant & Office Manager

Communication Coordinator

77


MEDIARTE ORGANISEERT

Opleidingen & events mediarte Hier vind je een uitgebreid aanbod van onze opleidingen georganiseerd door de mediacademie. Ons aanbod evolueert heel snel, waardoor bepaalde opleidingen kunnen wijzigen. Voor een volledig aanbod en meer informatie kan u best terecht op www.mediarte.be • opleiding  • event SECTOR

PRIJS

PRIJS

EXTERN

/

/

€995

€995

20 september 2019 - 12 oktober 2019

€450

€450

24 september 2019

8:30 - 18:30

€150

€250

26 september 2019

14:00 - 18:00

€150

€250

3 oktober 2019

14:00 - 17:00

Charlie McGrath

€350

€500

24 oktober 2019

9:00 - 17:30

Cybernetic Walrus

€450

€450

24 oktober 2019

8:30 - 18:30

€350

€500

31 oktober 2019

9:00 - 17:30

€350

€500

7 november 2019

10:00 - 18:00

€350

€500

14 november 2019

9:00 - 17:30

€450

€450

28 november 2019

8:30 - 18:30

€350

€500

28 november 2019

9:00 - 17:30

€350

€500

3 december 2019

/

/

12 december 2019

€450

€450

18 december 2019

€750

€750

8 januari 2020 - 11 maart 2020

€450

€450

23 januari 2020

€450

€450

19 februari 2020

€450

€450

26 maart 2020

€750

€750

8 april 2020 - 10 juni 2020

€750

€750

9 september 2020 - 18 november 2020

€990

€990

/

OPLEIDING/EVENT • Festival voor de Jonge Journalist • Hands on cinematic VR workshop

VRTL Academy

• Inleiding tot het ontwikkelen van mobiele games  • Het nieuwe vennootschapsrecht

Bart Van den Brande

• Productiebijbel en formatconsultancy

Gert Verpeet

• Safety & Security for media professionals  • Introduction to VR Game Development  • How to build and grow Facebook groups  • Intimacy Workshop

Cybernetic Walrus

Justin Kings

Amanda Cutting

• How to create engaging Instagram Stories  • Inleiding tot 2D game development  • Go Live with your Mobile

Justin Kings

Cybernetic Walrus

Mark Egan

• Give TV programmes a new life with social media

Rowan Robertson

• Media Fast Forward • Inleiding tot 3D game development

Cybernetic Walrus

• Animatie Module 1: Karakteranimatie

Fabrique Fantastique

• Inleiding tot het ontwikkelen van mobiele games  • Optimalisatie technieken voor maximale prestatie  • Inleiding interactieve 3D ontwikkeling

• Preventieadviseur

Attentia

Cybernetic Walrus

Cybernetic Walrus

• Animatie Module 2: Storyboarding & animatic  • Animatie Module 3: Concept Design

Cybernetic Walrus

Fabrique Fantastique

Fabrique Fantastique

PRAKTISCH

19 augustus 2019

15:00 - 21:00

9:00 - 17:30

8:30 - 18:30

8:30 - 18:30

8:30 - 18:30

8:30 - 18:30


Prijzen De sectorprijs geldt uitsluitend voor: • Ondernemingen en hun werknemers in PC 227 of PSC 303.01 • Ondernemingen en hun werknemers en zelfstandigen met de volgende nace-codes 59.112 Productie van televisiefilms 59.113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 59.114 Productie van televisieprogramma's 59.120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 59.130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 59.201 Maken van geluidsopname 59.202 Geluidsopnamestudio's 60.100 Uitzenden van radioprogramma's 60.200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's. • Studenten en docenten uit een audiovisuele studierichting

Voor vragen over een opleiding of

Voor praktische vragen over inschrijvingen

suggesties voor andere opleidingen:

of premie-aanvragen:

Joost Bevernage

Florence Onyn

joost.bevernage@mediarte.be

florence.onyn@mediarte.be

EXPERT LEARNING AND DEVELOPMENT MEDIARTE

OFFICE MANAGER - TEAM ASSISTANT MEDIARTE

Meer opleidingen of inschrijven?

Tijdelijk werkloos?

Wil je het meest recente overzicht van onze opleidingen of deze van onze partners surf dan naar www.mediarte.be/opleidingen. Via deze pagina kan je ook inschrijven voor onze opleidingen. Hou zeker ook onze website in de gaten voor de communicatie over ad hoc events.

Door onze overeenkomst met VDAB kan je als werkloze, onder bepaalde voorwaarden, gratis onze opleidingen volgen. Meer informatie vind je op onze website.


Volg ons

Landsroemlaan 20 1083 Brussel Tel.: +32 2 428 17 11 mediacademie@mediarte.be www.mediarte.be

V.U.: JAN VERMOESEN – LANDSROEMLAAN 20 – 1083 BRUSSEL

Contacteer ons