mediarte magazine #12 (NL)

Page 1

MAGAZINE #12 NAJAAR 2021

NICO MOOLENAAR - LINE PRODUCER - BCPB GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG BELEID STUDIO 100 SAFETY ON SET - STARTEN IN DE ANIMATIESECTOR


All you need to know about the Belgian audiovisual, film and digital industry


VOORWOORD

JAN VERMOESEN - MEDIARTE

Iets om bij stil te staan…

‘J

e zou in je voorwoord iets moeten schrijven over hoe het onverwachte je sterker maakt’, zei één van mijn twee reisgenoten op de TGV, ergens tussen Marseille en Brussel. We hadden er net een verlengd fietsweekend op zitten. Veertigplussers doen dat, op fietsweekend en grenzen verleggen. Die luxe kunnen we ons permitteren en de opportuniteit om deze trip te maken, nam ik ook. ‘Geniet ervan en hopelijk kan je je hoofd wat leeg maken’, kreeg ik van mijn vrouw bij het afscheid mee, ‘want het najaar lijkt voor

mediarte goed vol te zitten’. Zonder kinderen in huis was haar weekend al vol gepland met dates met vriendinnen, een win-win situatie heet dat. Ongetraind zijn we niet echt, ook al zijn onze buikjes ook niet geheel afwezig, maar toen we tijdens onze eerste fietsrit, na ongeveer 30 van de 85 kilometers, vaststelden dat we maar liefst 1300 en niet de verwachte 750 hoogtemeters dienden te overbruggen, brak het angstzweet me toch wel uit. Onverwachte wendingen: niet echt mijn ding, eerlijk gezegd. Je beenspieren voelen branden, maar weten dat ze hier sterker van worden. Je hart uit je lijf voelen kloppen, maar weten dat dit ook een spier is die getraind wordt. Jezelf vervloekend omdat je die route niet op voorhand gecheckt hebt, maar ook beseffend dat je vertrouwde op de vriend die deze gemaakt had.

03


04

VOORWOORD

Een weg terug was er niet, over die col moesten en zouden we. Veerkracht tonen heet dat dan. Je maten uit het oog verliezen, maar weten dat ze ergens daarboven op jou wachten. Het mooie landschap dat ik, eerder stapvoets, passeerde blijft op mijn netvlies gebrand en had ik op de route die we in gedachten hadden waarschijnlijk nooit gezien. Een onverwacht parcours, onvoorziene hellingen, valpartijen, maar vooral voelen hoe de mentale individuele kracht onmiskenbaar versterkt wordt door een team waarop je kan vertrouwen. Daar doe ik het voor. Want het najaar wordt inderdaad pittig voor mediarte en ik weet dat mijn team er staat. Samen met Minister Dalle en zijn Kabinet en tal van andere media-spelers, wordt door mediarte volop ingezet op een sectoraal actieplan tegen Grensoverschijdend Gedrag en het verhogen van de inclusiviteit in de mediasector. Hoewel er hierrond al veel acties gebeurden, is de sense of urgency er meer dan ooit. Om dit mogelijk te maken verwelkomt mediarte Vicky Van Bellingen, die zich liet opmerken met haar thesis over de Genderongelijkheid in de filmsector. En ook Clara Delucis, die onze communicatieafdeling komt versterken. Spijtig genoeg nemen we bij mediarte tegelijk afscheid van Joëlle Dagry die zich ontfermde over de legale aspecten van het werken in de sector en die een onmiskenbare inbreng leverde aan de nieuwe versie van onze Startersgids. Dankjewel, Joëlle, voor je engagement en toewijding. mediarte zal je missen.

Jan Vermoesen

GENERAL MANAGER MEDIARTE


COMPETENTIESCAN mediarte ondersteunt je tijdens elke fase van je carrière

1 2

Registreer je op mediarte.be

Kies de functie die je uitvoert of ambieert

3

Evalueer jouw competenties voor deze functie(s)

4

Krijg opleidingen en vacatures aangeboden op jouw maat

Ontdek alle mogelijkheden op

www.mediarte.be/competentiescan


Adverteren in dit magazine?

Wil je een eigen opleiding, jouw onderneming of een product of dienst voorstellen in ons volgend magazine, op onze website of wil je een ander partnerschap afsluiten? Neem dan contact op met jan.vermoesen@mediarte.be

Genderkamer – Meldpunt voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen Cultuur en Media. Je hebt een vervelende ervaring gehad of een klacht ivm (seksueel) grensoverschijdend gedrag? Contacteer dan

genderkamer@vlaamseombudsdienst.be

In navolging van onze risicoanalyse Psychosociale Risico's 'mediasensor' (2016-2019) en de daaruit volgende actieplannen, voorzien wij een mediasensor-label voor de opleidingen die één van de prioriteiten van het actieplan ondersteunen

STEM staat in een internationale context voor: Science / Technology / Engineering / Mathematics De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met een STEM-profiel. Artikels in dit magazine die bvb. technische knowhow bevatten worden voorzien van het STEM logo in lijn met onze inzet om in de audiovisuele sector STEM-geletterdheid te bevorderen.

CREDITS  coverbeeld Leen Lagrou eindredactie Renate Breuer layout Uncompressed / Jonas De Maesschalck


 Voorwoord................. ............................................................ 03  Legal - Indexatie lonen in de film- en audiovisuele sector. ............. 08  In

the picture - Scenarist / Showrunner Nico Moolenaar . . ........... ............................................................ 10  Neem een vliegende start in de animatiefilmsector . ...................... 14  Inside the company - De Wereldvrede - Stagementor - Stagiair.18  Steunmaatregelen voor de Vlaamse mediasector. ........................ . 22  Point

of view - Hoe schat je de risico's in voor een audiovisuele productie? .................... ........................................................... . 26

 In

the picture - Line Producer - Nathalie Van Schelvergem . ....... 30

10-13

 In the picture Nico Moolenaar

Scenarist / Showrunner

18-21

 Inside the company De Wereldvrede

Stagementor - Stagiair

26-29

Point of view

 Sectororganisatie - BCPB -

Branded Content Producers Belgium............................................ 36

Hoe schat je de risico's in voor een audiovisuele productie?

 Welzijn - Beleid Grensoverschrijdend Gedrag - Studio 100  REPLAY  Achter

. ......... . 42

- Herbekijk de mediarte webinars . ............................. . 51

de schermen - juni - september 2021......................... 52

 mediarte.................... ............................................................ 55

36-41 

Sectororganisatie

BCPB - Branded Content Producers Belgium

42-47 

Welzijn

Beleid Grensoverschrijdend Gedrag Studio 100

50-51 

Opleidingen

Replay

07


08

LEGAL

© EDITORS KEYS

Indexatie lonen in de film- en audiovisuele sector

O

p 1 augustus 2021 werden de lonen in de filmsector (PC 303.01) geïndexeerd met 2% en op 1 november 2021 was het de beurt aan de lonen in de audiovisuele sector (PC 227). Op wie is een indexatie van toepassing? Op iedereen die personeel tewerkstelt in deze Paritaire Comités of hierin werkzaam is als werknemer met een arbeidsovereenkomst (rechtstreeks of via een uitzendkantoor). Ik ben zelfstandige, heeft deze indexatie ook betrekking op mij? Neen, deze indexatie heeft enkel betrekking op de werknemers die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn en dus niet op zelfstandigen of werknemers die onder een ander paritair comité vallen. Ik ben werkgever. Ben ik verplicht om deze indexatie toe te passen? Ja, deze indexatie van de lonen van de werknemers is een wettelijke verplichting.

mediarte.be

Wat is de wettelijke basis van deze indexatie? Voor beide PC’s zijn er CAO’s die de indexatie bepalen, deze lopen echter niet gelijk waardoor het moment van indexeren verschilt. De indexatie wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieindex in PsC 303.01 en de afgevlakte gezondheidsindex in PC 227. Wanneer één van de spilindexcijfers bereikt of er wordt op teruggebracht, worden de lonen opnieuw berekend door ze ter verhogen of door ze te verlagen met 2 %. Wanneer mogen we de volgende indexaties verwachten? Op basis van de huidige voorspellingen worden de volgende indexaties voor de filmsector (PSC 303.01) verwacht op 1 juni 2022 en op 1 augustus 2023 en voor de audiovisuele sector (PC 227) op 1 mei 2022. Waar vind ik de nieuwe loonschalen? Op de website van mediarte vind je alle loonschalen terug.


VACATURES

Plaats je vacatures rechtstreeks op mediarte.be

Meer informatie

www.mediarte.be


10

IN THE PICTURE

© LEEN LAGROU

Beroep in de kijker Scenarist / Showrunner Interview

Nico Moolenaar

Scenarist / Showrunner

In the picture

N

a zijn scenario-opleiding aan Sint Lukas was het zijn mentor, Marc Didden, die hem introduceerde in zijn persoonlijk netwerk. Niet veel later kreeg Nico Moolenaar de kans om als jonge scenarist aan de slag te gaan voor het tweede seizoen van ‘Vermist’. Een harde leerschool, zo bleek. Maar wel eentje die hem lanceerde als scenarist en showrunner. Na ‘Vermist’ volgden ‘Spitsbroers’ en ‘Aspe’ en werd Nico uiteindelijk één van de creatieve breinen achter de successerie ‘Undercover’ (De


Mensen). een co-productie tussen VRT en Netflix. Nico: “Rond het vierde seizoen van Vermist wou Philippe De Schepper ermee stoppen en kreeg ik de kans om het over te nemen. Ik was toen rond de 27. Heel naïef ben ik daarin gestapt en wilde ik hem vooral kopiëren. Dat heeft voor heel wat stress gezorgd. Ik ben toen heel diep gegaan en balanceerde op een bepaald moment op het randje van een burn-out.. Maar ik ben er doorheen geraakt en heb toen beslist in het zesde seizoen te doen wat ik zelf wilde. Omdat ik inmiddels al wat klassieke politieseries had geschreven, kwam ‘Undercover’ op mijn pad . Dat is nu al vijf jaar mijn fulltime job.” Wat is het grote verschil tussen een scenarist en een showrunner? Nico: “Een showrunner is, volgens het Amerikaanse begrip, een combinatie van een scenarist en executive producer. Het komt het erop neer dat de showrunner de creatieve eindverantwoordelijke is van de productie vanaf het eerste

De klik is voor mij cruciaal bij de regisseurs met wie ik werk. Er moet een match zijn op persoonlijk en creatief niveau.

— Nico Moolenaar idee tot aan de oplevering van de montage. Tijdens het schrijven van het scenario loopt alles wat samen en dan is het vrij eenvoudig om je visie, samen met je team, te bewaken. Daarna zie ik het als mijn taak om de stem die je hebt ontwikkeld tijdens het schrijfproces te behouden en te zorgen dat elke volgende stap aansluit bij die visie. Je moet voorkomen dat er een conflict ontstaat tussen verschillende visies. Bijvoorbeeld een regisseur die iets helemaal anders wil maken van het scenario zodat er een soort monster ontstaat waarin het scenario niet volledig wordt gevolgd, of een DOP die meer bezig is met het maken van een showreel, dan het juist vertellen van het verhaal. Dan krijg je een holle, visuele oefening. Als je die stem bewaakt, kun je ervoor zorgen dat

iedereen zich zo veel mogelijk achter die visie schaart. Van regisseur of DOP tot cast.” “Daarnaast is het aan jou om ervoor te zorgen dat het project budgettair haalbaar blijft. Er is, met de producer, een budget bijeengesprokkeld en het is jouw taak om ervoor te zorgen dat je iets kunt maken voor die prijs. Uiteraard in samenspraak met de line-producer, maar jij moet toch keuzes maken. Gebruiken we een boot of een helikopter? Is daar geld voor? Daar beslist de regisseur natuurlijk ook mee over. Maar het is uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van de showrunner om ervoor te zorgen dat alles binnen budget blijft.” “En als je door de opnamen bent gesparteld, kom je in montage terecht en dan is het opnieuw zaak om die stem van het schrijfproces terug te vinden. Daar ben ik ook heel nauw bij betrokken. Maar het is vooral de kracht van het collectief die een reeks sterk maakt. Soms lukt dat, soms helemaal niet. Dat maakt het net boeiend.” Hoe gebeurt de wisselwerking tussen regisseur en showrunner? Nico: “De klik is voor mij cruciaal bij de regisseurs met wie ik werk. Er moet een match zijn op persoonlijk en creatief niveau. Niet dat je het constant met elkaar eens moet zijn. Maar als er echt een conflict is, dan is het wel aan mij om te zeggen welke richting we uitgaan.” Wat is voor jou het grote verschil tussen schrijven voor televisie of voor film ? Nico: “Op tv zijn er tien afleveringen dus er is veel meer om te overzien. Een heel klein detail in aflevering twee kan gevolgen hebben voor de finale aflevering en als dat niet goed opgevolgd wordt, dan zit je met een probleem. Bij film heb je één verhaal en doorgaans is de regisseur dan meer ‘de chef’ omdat de focus op één verhaal ligt. In het geval van ‘Ferry’ was dat een uitzondering omdat die film zich situeert in het universum van ‘Undercover’ dat ik door en door ken. De film maakt dus deel uit van een groter plaatje. Dat maakte dat ik op dezelfde manier werkte als bij een reeks voor televisie. Maar doorgaans het is wel degelijk een andere discipline. Het was ook de eerste film die ik schreef sinds mijn eindwerk aan de filmschool en Bart, de co-scenarist, en ik moesten daarvoor toch wel even opnieuw de boeken in duiken.

11


Ik zie het als mijn taak om de stem die je hebt ontwikkeld tijdens het schrijfproces te behouden en te zorgen dat elke volgende stap aansluit bij die visie. — Nico Moolenaar

© LEEN LAGROU


Heb je bepaalde management skills nodig als showrunner? Nico: “Ik heb het geluk gehad dat ik onder Philippe De Schepper ben begonnen. Hij had een strak georganiseerde manier om zijn productie te leiden en zijn structuur is nog steeds dezelfde structuur die ik vandaag hanteer. Al voeg ik er mijn eigen accenten aan toe. In het schrijven ben ik bijvoorbeeld wat chaotischer dan Philippe, ook al is het een georganiseerde chaos. Daarnaast werk ik bij ‘Undercover’ al enkele jaren met Hiskia Van Aert, de line-producer, die ervoor zorgt dat de machine geolied draait.” Wat is het meest onderschatte aspect aan je beroep? Nico: “Als je op een barbecue in de wijk vertelt wat je doet, onderschatten mensen dat je er zo lang over doet om een scenario te schrijven. Twee maanden schrijven voor 50 minuten televisie? Voor mensen die niet in de sector zitten, is dat niet te bevatten. Ik denk dat iedereen die wél in de sector werkt wel weet hoe moeilijk het is om een verhaal te creëren van een wit blad. Ik hoor vaker dat mensen het zelf niet zouden kunnen. Voor ons is het ook elke keer weer een uitdaging. Dus ik denk dat scenaristen genoeg respect krijgen. Al gebeurt het soms dat mensen die over het geld gaan, denken dat je het ook wel op een maand kan. Die snappen dan niet hoeveel denkwerk er aan te pas komt voordat je iets op papier zet.” “Wat de job als showrunner betreft, weten mensen die het ambiëren niet altijd goed genoeg dat het meer is dan gewoon op de set staan en naar de montage komen kijken. Je moet er ook voor zorgen dat de link tussen productiehuis en het creatieve luik goed loopt. Dat zakelijke aspect wordt vaak vergeten. Het gaat over een constante dialoog die je moet voeren. Vanaf het moment dat de breakdown binnenkomt, totdat de eerste planning klaar is en te lang blijkt te zijn, wanneer de line-producer je zegt wat budgettair mogelijk is. Het is dan jouw taak om te herschrijven en ervoor te zorgen dat alles in de plooi valt. Voor de rest is communicatie heel belangrijk want ik voel vaak dat er snel wantrouwen kan ontstaan tussen productiehuizen en creatievelingen waarbij de creatievelingen wordt verweten dat ze geen rekening houden met het budget en de creatieven overtuigd zijn dat een producent al het geld in zijn zak steekt. Ik zit er dan tussen en weet dat het allebei niet waar is (lacht). Dan is open communiceren heel belangrijk. De luxe die ik heb omdat ik exclusief voor De Mensen werk, is dat daar veel vertrouwen is.”

Wat is jouw drijfveer? Nico: “Alles begon met een grote passie voor film en televisie. Mijn beginjaren waren enorm moeilijk omdat ik mezelf toen niet goed genoeg vond als schrijver. Als showrunner zat ik ook een tijd in die zoekende fase. Ik denk dat een serieuze koppigheid me ertoe heeft aangezet om te volharden in de job. En momenteel ook het werkplezier. Het is fijn dat een aantal collega's ondertussen ook goede vrienden zijn geworden, dat ik een verhaal van nul mag opbouwen waarbij ik bovendien nog mag kiezen met wie en hoe ik dat vorm mag geven. Die enorme vrijheid en dat werkplezier die daaruit voortkomen maken dat ik de stress er met plezier bijneem. Omdat ik weet dat dit een droomjob is.” Wat zijn jouw tips voor startende schrijvers of showrunners? Nico: “Toen ik in de sector stapte, werden er jaarlijks misschien vijf politiereeksen gemaakt, waaronder ‘Flikken’, ‘Code 37’ en ‘Zone Stad’. Met gemiddeld dertien afleveringen per seizoen. Dus zijn dat meer dan 50 uur televisie wat maakte dat er een constante vraag was naar jonge schrijvers. In de plaats daarvan zijn er nu meer one offs gekomen die leuke uitdagingen bieden aan schrijvers. Maar vaak zijn die teams ook meer gesloten. Twee of drie mensen doen hun eigen ding. Hierdoor is er geen noodzaak om nieuwe mensen te betrekken. Er zijn dus meer kansen om jezelf te ontplooien, maar tegelijk minder mogelijkheden om in een schrijversteam terecht te komen en te leren. Al heb ik nog nooit een producent horen zeggen dat er te veel scenaristen zijn. Het komt erop aan te bouwen aan je netwerk, proberen contacten te leggen, scenario's te sturen naar producenten. Waarschijnlijk zullen die de eerste keer op een grote stapel belanden. Maar dan bel je. De eerste test is opvolging. Als je gewoon een scenario opstuurt en denkt dat de rest vanzelf gaat, dan heb je het mis. Dus zorg ervoor dat de producent je naam onthoudt. Niet loslaten is de boodschap. Als je talent hebt, resulteert dat vroeg of laat in een opdracht.”

interview door

Louis Van De Leest

PROJECT MANAGER MEDIARTE

13


14

© HANS EISKONEN

Neem een vliegende start in de animatiefilmsector Artikel

Louis Van De Leest project manager mediarte

W

aar kan je terecht voor bijkomende steun voor de preproductie of productie van je animatiefilm? Wat moet je weten voor je die eerste droomjob te pakken hebt binnen een animatiestudio? Op zoek naar financiering? Of eerder naar de nodige ervaring op de werkvloer? Er bestaan heel wat initiatieven die je helpen om een vliegende start te nemen in de animatiefilmsector. Al is het wel handig om te weten waar je precies terecht kan. Om het je wat makkelijker te maken, zetten wij de belangrijkste mogelijkheden voor je op een rijtje.


Voor de start van je project deAuteurs • BA of Master? Meld je aan voor de afstudeerbeurzen van deAuteurs waarbij je 1000 euro voor je eindwerk kan verzilveren. • Bij afstuderen kan je je lidmaatschap aanvragen en start de begeleiding. deAuteurs int de rechten voor je werk, staat je juridisch bij in het opstellen van contracten, biedt beurzen aan voor nieuw werk en organiseert events om te netwerken. • Heb je een idee voor een nieuw project? Dien het als lid van deAuteurs in via e-depot. Zo is je werk beschermd en kan je bij twijfel of discussie aantonen dat het jouw werk is. Amplo • Geen btw-nummer en toch nood om te factureren? Werk via Amplo met de vrijheid van een freelancer en de bescherming van een werknemer. Amplo zorgt voor een correcte verloning, informatie en volledige wettelijke bescherming. mediarte • Creëer visibiliteit door een persoonlijk profiel met showreel, competenties enlinks aan te maken. Vergroot je netwerk via de talentpool op mediarte. • Informeer je grondig over de courante loonbarema’s die van toepassing zijn binnen de animatiesector. Dit geeft je een zeker inzicht hoe lonen bepaald worden. VAF • In 2021 loopt er een tweede editie van het concept atelier voor animatiereeksen. Drie teams, met telkens een animatieregisseur en een scenarist, starten met een idee en eindigen met een first draft van hun literaire -en grafische bijbel. Een topcoach helpt waar nodig én elk team ontvangt een atelierpremie ter waarde van 6.000 euro. • Het VAF biedt eveneens een conceptatelier aan voor animatiereeksen. Scenaristengilde • Zet je je eerste stappen in de scenario wereld en wanneer je nog niets verkocht hebt? Dan kun je maximaal vijf jaar lang aspirantlid zijn. Als aspirantlid heb je geen stemrecht op de Algemene Vergadering,

maar geniet je wel van dezelfde voordelen als volwaardige leden. Unie van Regisseurs • De Unie van Regisseurs geeft een gezamenlijke stem aan onafhankelijke professionele regisseurs en hoopt daarmee de positie van de regisseur te beschermen en te versterken in een snel veranderend en globaliserend audiovisueel landschap. Animation sans Frontières • Animation Sans Frontières is een 4 × 2 weken durende workshop, ontworpen om jonge Europese animatiefilm- en productie-professionals inzicht te geven in de Europese en internationale animatieindustrie en -markten.

Voor de start van je project VAF • Ben je een auteur die zijn persoonlijke animatiekortfilm wil ontwikkelen? Stel je kandidaat voor het Ontwikkelingsatelier Animatie en maak werk van je scenario, storyboard, set- and character design. Een zelf gekozen professionele coach staat je hierin bij. deAuteurs • Via deAuteurs kan je een beurs aanvragen voor ontwikkelingssteun (lang, kort, documentaire, innovatie).

Tijdens je project deAuteurs • Bij de start van een nieuw project moet je contracten onderhandelen. De rechten voor animatie worden verdeeld onder de scenarist, regisseur, maker van de grafische bijbel en de maker van de literaire bijbel. De verdeling onder auteurs kan je onderling vastleggen of verdelen op basis van het bestaande barema. Voor animatie kan je steeds een modelcontract van deAuteurs gebruiken. • Na het afronden van je werk dien je het aan te geven. Voor animatie gebruik je een specifiek aangifteformulier. deAuteurs int je rechten nadien bij de desbetreffende instanties en stort jouw aandeel door. 15


16

© LI ZHANG

Werkervaring / Stages voor alumni mediarte • Het project Mediastages van mediarte is bestemd voor -26-jarigen die professionele ervaring willen opdoen op de werkvloer. Nagenoeg alle Belgische animatiefilmstudio's en post houses zijn aangesloten bij mediarte dus de keuze aan jou waar je werkervaring wil opdoen, ongeacht de functie die je ambieert (van technisch of artistiek tot productioneel). VAF • Met het stageproject ‘De werkvloer op’ slaat het VAF een brug tussen de (animatiefilm)scholen en een mooie selectie van professionele animatiefilm studio's. Debuterende (animatiefilm)professionals krijgen de kans om drie maanden lang mee te draaien in een professioneel team, maar worden tegelijk ook persoonlijk begeleid.

Meer info? Ontdek ons Dossier Ondernemen op

mediarte.be

artikel door

Louis Van De Leest

PROJECT MANAGER MEDIARTE


MEDIASTAGES Geef pas afgestudeerd talent een kans Informatie & inschrijven via

www.mediarte.be


18

INSIDE THE COMPANY

© DE WERELDVREDE

Stagementor - Stagiair Interview

Roxanne Sarkozi Producer De Wereldvrede

Manon Van Caeneghem

Productie-assistente De Wereldvrede

B

ij productiehuis De Wereldvrede, dat in 2013 werd opgericht door Gilles De Schryver en Gilles Coulier, primeert steeds de visie van de filmmakers. Hun missie: het produceren van hoogwaardige kwalitatieve fictie voor een internationale markt. Het is binnen de muren van dit creatief productiehuis dat Roxanne Sarkozi en Manon Van Caeneghem elkaar leerden kennen. ‘A perfect match’ tussen stagementor en stagiaire, zo bleek.


Roxanne Sarkozi startte, na haar studies Communicatiewetenschappen, als medewerker bij mediarte en groeide daarna door binnen de audiovisuele sector. Eerst werkte ze in de reclamesector om daarna bij het Gentse productiehuis de Wereldvrede aan de slag te gaan. Sinds enkele jaren werkt ze als producer van kortfilms, langspeelfilms en tv-reeksen.

Jullie werken nu beide voor de Wereldvrede. Hoe was jullie eerste contact als stagiaire en stagementor? Roxanne: “Na een aangenaam sollicitatiegesprek volgde een eerste schoolstage. Deze werd door COVID in een online formule gegoten, waardoor Manon een groot deel van het ‘werkplekleren’ niet aan den lijve ondervond. Aangezien zij van thuis werkte en wij vooral communiceerden via videocall. Op zich werkte dit ook en al gauw bleek dat het voor Manon niet gewoon een verplichte schoolstage was. Zij is gepassioneerd en vastberaden om aan de slag te gaan in de sector en dat voelde je meteen. Dankzij de Mediastage kon zij na haar

Tijdens haar opleiding Communicatiewetenschappen volgde Manon Van Caeneghem in 2020 noodgedwongen een online stage bij De Wereldvrede. In de zomermaanden erna kon ze deze online ervaring gelukkig inruilen voor een fysieke stage als productie-assistent voor de serie ‘Lockdown’. Een extra jaar Journalistiek en een tweede mediastage later, mag ze zichzelf kersverse productieassistent bij De Wereldvrede noemen.

opleiding twee zomermaanden lang proeven van hoe het er echt aan toe gaat op set en dat proefde blijkbaar naar meer.” Manon: “Nadat we elkaar één keer fysiek gezien hebben tijdens het sollicitatiegesprek, is de rest van de eerste stage inderdaad volledig online verlopen. Het takenpakket was gevarieerd en hoewel ik altijd wist wat doen, voelde ik dat ik nog meer te leren had. Ik informeerde dan ook naar de stagemogelijkheden bij De Wereldvrede tijdens de zomermaanden. In volle pandemie werd de serie ‘Lockdown’ toen ingeblikt, de ideale kans om twee maanden op een set door te brengen. Na een intensieve

© DE WERELDVREDE

19


20

INSIDE THE COMPANY

© DE WERELDVREDE

samenwerking, merkten Roxanne en ik dat we elkaar met weinig woorden goed begrijpen. Een jaar later gingen we opnieuw samen aan de slag, maar dan als collega’s.”

Niettemin probeer ik hen ook wel wat uit te dagen door in een tweede fase van de stage taken te geven met meer verantwoordelijkheid.”

Waar let je op bij de selectie van een stagiaire? Roxanne: “Een gesprek met een potentiële stagiaire is voor mij meer dan het polsen naar vaardigheden en skills. Ik hecht ook veel belang aan de ‘drive’ die een student of net-afgestudeerde heeft om De Wereldvrede aan te schrijven. ‘Waarom een stage bij het productiehuis De Wereldvrede?’ is één van de eerste vragen die ik stel omdat dit meteen aangeeft of er een affiniteit is met het productiehuis. Verder zijn voor mij een ‘gezonde hoek af’ en relativeringsvermogen van primordiaal belang.”

Wat vinden jullie belangrijk in de wisselwerking tussen stagiair en stagementor? Roxanne: “Open communicatie. En dat geldt voor iedereen die hier werkt. Ik vind het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de ambities van de stagiair, zodat ik daar in de mate van het mogelijke op projectniveau op in kan spelen.” Manon: “Bij het zoeken naar een stageplaats, contacteerde ik bewust kleinere productiehuizen omdat ik wilde vermijden dat ik het volgende nummer zou zijn dat de stagiair voor mij opvolgde. Als stagiair is het aangenaam dat er aan het begin van de periode wordt gepolst naar jouw interesses en dat je op basis daarvan een takenpakket aangeboden krijgt. Wel merkte ik tijdens mijn stages dat een evaluatiegesprek of het krijgen van feedback niet zo snel gebeurde. Een stage is een leerproces waarin je vooruitgang wilt boeken, maar daarvoor moet je wel op je positieve en negatieve punten gewezen worden.”

Welke visie hanteert jullie bedrijf bij het begeleiden van stagiairs? Roxanne: “De stagiairs worden in de eerste fase via een ‘onboarding-dag’ doorheen de hele werking van De Wereldvrede geloodst. Heden en verleden worden uit de doeken gedaan, zodat zij mee zijn met alle projecten en de dagelijkse gang van zaken. Ik voel me soms een beetje een moederkloek, aangezien ik het heel belangrijk vind dat een stagiair zich thuis voelt en gelukkig is.


Wat is een geslaagde stage? Roxanne: “Een periode waarin een student of schoolverlater de kans krijgt om te proeven van verschillende facetten van een audiovisuele productie en tevens tools aangeleerd krijgt om daarmee verder aan de slag te gaan. Een goede stageplek is een win-win situatie voor zowel de stagegever als de stagiair. Zo slaag je erin om de nieuwe lichting te leren kennen en is het interessant om een extra collega te hebben.” Manon: “Als ik terugkijk op geslaagde stages zijn dat degene waarop je een bepaalde hoeveelheid verantwoordelijkheid krijgt, maar ook niet volledig losgelaten wordt. Roxanne zal altijd haar vleugels over haar stagiaires uitslaan, maar op een manier die enorm geapprecieerd wordt en niet ‘pamperend’ overkomt. Je voelt dat je bij De Wereldvrede wordt aangenomen

Wees niet bang om uit eigen initiatief ergens aan te kloppen, ook al staan er geen open vacatures op de website. — Roxanne Sarkozi omdat een extra werkkracht van pas komt, maar ook omdat ze studenten die eerste fijne ervaring binnen het audiovisuele veld willen bezorgen.”

Hoe belangrijk is een stage op de werkvloer na je opleidingstraject? Manon: “Een stage tijdens je opleiding, of een Mediastage erna, lijkt me voor iedereen relevant. Op een stage hoor je in principe toe te passen wat je tijdens je opleiding hebt geleerd, maar mijn ervaring leert me dat die academische kennis niet altijd even goed van pas komt in het werkveld. Mijn studentenjaren tijdens de opleiding Communicatiewetenschappen waren een geschikte periode om mezelf te ontplooien en mijn communicatieve skills te ontwikkelen. Maar het werkveld blijft de beste leerschool. Ook is het de ideale manier om te ondervinden of je gelukkig wordt van de branche waarin je stage loopt en hoopt te gaan werken.” Welke gouden tips hebben jullie voor mensen die hun loopbaan starten binnen het audiovisuele veld? Roxanne: “Wees niet bang om uit eigen initiatief ergens aan te kloppen, ook al staan er geen open vacatures op de website. De audiovisuele sector typeert zich juist door projecten waarbij op korte tijd heel wat mensen gezocht worden. Dit is vaak het moment waarop de productieleider terug gaat kijken in de spontane sollicitaties, eerder dan een nieuwe vacature te verspreiden.” Manon: “Het klinkt cliché, maar ik zou echt iedereen aanraden stage te lopen. Je verliest er niets mee en het kan alleen maar voordelen opleveren in de toekomst. In combinatie met een ondernemende houding en een gezonde dosis ambitie zal het ervoor zorgen dat je vroeg of laat op het juiste moment op de juiste plaats aanklopt. Of je kan gewoon heel veel geluk hebben, zoals ik.”

Stageperiodes verliepen de laatste tijd tijdens de Covid19-pandemie. Welke impact had dit? Roxanne: “Deze vonden, indien het een schoolstage was, vooral digitaal plaats. Wat zonde was omdat dit voor de stagiair een deel van de dynamiek wegneemt die er heerst tussen collega’s op kantoor. Gelukkig konden wij zelf tussen twee golven door met onze producties verder gaan waardoor de impact redelijk beperkt is gebleven. Behalve dat we mondmaskers moesten dragen op set.”

dewereldvrede.be meer info? Ontdek ons dossier Stages op

mediarte.be

interview door

Nathalie Douxfils

COACH & PROJECTMANAGER L&D MEDIARTE

21


22

Steunmaatregelen voor de Vlaamse mediasector Artikel door

Joost Bevernage Expert CompetentieOntwikkeling & Digitaal strateeg mediarte

V

ia het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen voorziet de Vlaamse Regering in een aantal steunmaatregelen voor kleine en middelgrote KMO’s. Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien op het Vlaams Opleidingsverlof. 5 miljoen euro voor Media ICON-projecten

De Vlaamse regering maakt 5 miljoen euro vrij voor projecten vanuit grote en kleine mediabedrijven, technologische toeleveranciers aan de mediasector, contentleveranciers, productiehuizen en telecomoperatoren. De uitrol hiervan zal gebeuren als uitbreiding op het bestaande imec.icon onderzoeksprogramma. De middelen zullen worden gespreid over 2 oproepen (met deadlines op respectievelijk 16 november 2021 en 26 april 2022).


Volgende thematieken komen aanbod: • Het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent • technologie en digitale tools om de efficiëntie of kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen • Mediaplatformen van de toekomst • Projecten om desinformatie te bestrijden Meer informatie: www.imec-int.com/en/icon

Cybersecurity verbetertrajecten Ben je van plan om met jouw onderneming een stap vooruit te zetten inzake cyberveiligheid? Dan zijn de cybersecurity verbetertrajecten misschien iets voor jou. Met het aanbod binnen de cybersecurity verbetertrajecten geeft de Vlaamse overheid immers steun voor het inkopen van extern advies en begeleiding die je nodig hebt om een succesvolle groei te maken in de cybersecurity maturiteit van jouw bedrijf. Je werkt hiervoor samen met één van de negen geselecteerde dienstverleners. VLAIO voorziet 45% steun op trajecten tussen de € 15.000 en € 50.000 (excl. btw)

KMO-groeisubsidie Jouw onderneming komt in aanmerking als je advies wil inkopen of personeel wil aanwerven voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een van de volgende 4 thema’s: innovatie, internationalisering, digitale transformatie, of duurzaam en circulair ondernemen. De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. De derde en laatste oproep van 2021 wordt geopend op 1 november en afgesloten op 31 december. Dit voor max. € 50.000 subsidie per groeitraject Meer informatie op: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ kmo-groeisubsidie

Steun aan filmproducties Via Screen Flanders verstrekt Agentschap Innoveren & Ondernemen maximum € 400.000 steun aan audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen. De steun wordt toegekend via een oproepprocedure. Meer informatie op: www.screenflanders.be

Meer informatie op: www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/cybersecurity-verbetertrajecten

© MATHIEU STERN

23


24

Vlaams Opleidingsverlof In schooljaar 2021-2022 kunnen werknemers extra VOV-uren krijgen als zij zowel een opleiding volgen die de werkgever voorstelde, als een andere opleiding die zij zelf kozen. Zodra een werknemer minstens twee verschillende opleidingen volgt, waarvan minstens één op eigen initiatief en minstens één op initiatief van de werkgever, is er sprake van het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’: het persoonlijk maximum van de werknemer wordt dan verdubbeld. Een werknemer kan in schooljaar 2021-2022 dus recht hebben op een verdubbeling van het persoonlijk maximum, maar het verdubbelde aantal uren kan nooit voor eenzelfde opleiding gebruikt worden. Er is één persoonlijk maximum voor de opleiding(en) die de werkgever voorstelde (maximum 125 uur) en één persoonlijk maximum voor de opleiding(en) die de werknemer zelf koos (maximum 125 uur). Deze maatregel kadert in het plan ‘Alle Hens Aan Dek’, voor een duurzame relance van de arbeidsmarkt. Meer informatie op: www.vlaanderen.be/departementwerk-sociale-economie

Wens je meer informatie over deze of andere premies aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via

vicky.vanbellingen@mediarte.be Ben je op zoek naar een specifieke opleiding op basis van een functie of competentie die je wil ontwikkelen? Vul dan je competentiescan in en wij bieden een opleidingsplan op maat. Meer informatie op:

www.competentiescan.be

artikel door

mediarte.be

Joost Bevernage

DIGITAL STRATEGIST EXPERT & LEARNING & DEVELOPMENT MEDIARTE


MEDIARTIST

Jouw begeleiding in de audiovisuele sector Informatie & inschrijven via

www.mediartist.be

Powered by


26

POINT OF VIEW

© RENDY NOVANTINO

Hoe schat je de risico's in voor een audiovisuele productie? Artikel door mediarte

Point of view

T

echnici, productiemedewerkers, acteurs, iedere audiovisuele productie draait rond mensen en teamwork. En ieder team wordt onvermijdelijk blootgesteld aan mogelijke risico's die kunnen leiden tot blessures of andere gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Vooraf een risicoanalyse maken is daarom geen overbodige luxe en de Online Interactive Risk Assessment-tool helpt daarbij.


Wat doe je bijvoorbeeld als er een ongeluk gebeurt met pyrotechnisch materiaal op de set of hoe voorkom je dat dit gebeurt? Hoe film je veilig op hoogte? Of hoe bereid je een onderwatershoot voor? Een draaidag met een crew en acteurs op een boot lijkt misschien vanzelfsprekend, maar heb je alle risico’s wel juist ingeschat?

Risicoanalyse, anyone? In essentie draait iedere risicoanalyse om dezelfde vraag: welke factoren op de werkplek vormen een gevaar en welke voorzorgsmaatregelen kunnen er worden genomen om schade te voorkomen? Om de juiste antwoorden op deze vraag te vinden zijn dit de noodzakelijke stappen:

1 Identificatie van de gevaren 2 Identificatie van wie en hoe er schade kan opgelopen worden 3 Evaluatie van de risico's en toereikendheid van de huidige controles 4 Actie ondernemen en bepalen welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen 5 Vastleggen van belangrijke bevindingen en implementatie van de voorzorgsmaatregele 6 Monitoring en evaluatie

Van feature film tot VR-productie De Online Interactive Risk Assessment-tool (OIRA) is in de eerste plaats gericht op kleine producties met minder dan tien werknemers of kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Dit sluit echter niet uit dat ook grotere producties er baat bij hebben. Het idee achter deze- tool l is om je te begeleiden in de verschillende stappen van het gehele productieproces of tijdens specifieke draaidagen of scènes die de nodige aandacht vereisen in pre-productie. Ontworpen om iedereen in het brede audiovisuele landschap te begeleiden die gezondheidsen veiligheidsrisico's tijdens het productieproces wil inschatten, kan OIRA worden toegepast op producties van uiteenlopende omvang, zoals feature films, kortfilms, documentaires, series,...tot commercials, videoclips of VRproducties.

Aan de slag De tool biedt een stapsgewijze, laagdrempelige handleiding voor het uitvoeren van de risicoanalyse. Je kan op een eenvoudige manier de risico's identificeren en vervolgens maatregelen opstellen om deze risico’s te minimaliseren of zoveel mogelijk te elimineren. Als gebruiker krijg je een reeks voorgestelde maatregelen waaruit je kan kiezen. Bovendien kan je zelfs opteren om je eigen productiespecifieke maatregelen toe te voegen.

Wat biedt de OiRA-tool voor audiovisuele producties concreet? • Ondersteuning bij het uitvoeren van de risicoanalyse • Adequate en reeds bewezen controle- en preventiemaatregelen: je kan oplossingen selecteren die van toepassing zijn op op jouw specifieke situatie of je eigen oplossingen creëren • Aanmoediging om maatregelen te kiezen waaruit een actieplan voortkomt om de geïdentificeerde risico's zoveel mogelijk te beperken • Een actieplan met opties om verantwoordelijkheden, deadlines en toegewezen budgetten toe te voegen • Een risicoanalyse-rapport en actieplan die kunnen worden gedownload en afgedrukt • De risicobeoordelingen kunnen gemakkelijk aangepast of herhaald worden, op basis van eerdere beoordelingen • Modules die niet relevant zijn voor een productie kunnen worden overgeslagen • De risicobeoordeling kan ook in de loop van de tijd worden voltooid door eerst enkele modules in overweging te nemen of later op andere modules terug te komen

27


28

DOSSIER

Een risicobeoordeling is niet ingewikkeld, maar ervoor zorgen dat deze geschikt en voldoende is in functie van je audiovisuele project, neemt enige tijd in beslag. — Louis Van De Leest

© IMANI MANYARA


Tijdens het risicoanalyse-proces is het raadzaam om de relevante werknemers te betrekken en te raadplegen over de verschillende modules. Ook is het belangrijk om crewleden, die specifieke verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot de veiligheid en gezondheid, op de hoogte te brengen. Het spreekt voor zich dat de risicobeoordelingen achteraf onder de aandacht moeten worden gebracht van alle crewleden die mogelijk worden blootgesteld aan één van de mogelijke risico's. Houd er rekening mee dat de oplossingen die door deze tool worden aangereikt moeten worden beschouwd als suggesties om de gebruiker bewust te maken van de mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's. Overweeg daarom altijd aanvullende maatregelen voor uitzonderlijke situaties of wanneer de aangereikte oplossingen niet geschikt zijn voor jouw specifieke draaidag of scène. Verder is het aangewezen om de risicobeoordeling te laten uitvoeren en opvolgen door iemand met de nodige competenties inzake veiligheid en gezondheid. Is er geen interne persoon voorhanden met de nodige competenties of expertise? Ga dan op zoek naar een externe vertegenwoordiger.

Maatwerk Hoewel de risicobeoordeling niet ingewikkeld is, zal het maken ervan toch enige tijd in beslag nemen om ervoor te zorgen dat het eindresultaat helemaal op maat is van je audiovisuele project. Toch is deze beoordeling belangrijk om de gezondheid en veiligheid op het werk te maximaliseren. Zonder een juiste inschatting van alle risico’s, kan er geen gepast risicomanagement worden opgezet en is het onwaarschijnlijk dat passende preventieve en beschermende maatregelen worden geïdentificeerd. Hoe lang een beoordeling precies in beslag neemt, hangt dan ook af van het type productie, de specifieke scène of de nationale wetgeving die van kracht is.

Meer info? Lees ons Dossier Veiligheid op

mediarte.be

© RENDY NOVANTINO

Wat in ieder geval zeker is, is dat de Online Interactive Risk Assessment-tool je helpt om van jouw productie een veilige productie te maken.

De EU OiRA-tool is het resultaat van het project "Ontwikkeling van een online interactieve risicobeoordelingtool voor film- en tv-producties" en is een samenwerking tussen de Europese Federatie van onafhankelijke producenten (CEPI), de International Federation of Actors (FIA), de International Federation of Film Producers Associations (FIAPF), de International Federation of Musicians (FIM) en UNI Europa - media, entertainment & kunst, met de steun van EU-OSHA.

artikel door

Louis Van De Leest

PROJECT MANAGER MEDIARTE

29


30

IN THE PICTURE

© EYEWORKS FILM & TV DRAMA

Beroep in de kijker - Line Producer Interview

Nathalie Van Schelvergem

line producer Eyeworks Film & TV Drama

In the picture

N

athalie Van Schelvergem, line producer bij Eyeworks Film & TV Drama, behaalde haar middelbaar diploma in 1998. Hoewel ze eerst een jaar rechten studeerde in Gent, ontdekte ze enkele jaren later toch haar voorliefde voor de productiesector. In 2004 behaalde ze haar diploma in Secretariaat-Talen en solliciteerde ze bij Multi Media Group (MMG), de voorloper van Eyeworks Film & TV Drama. Zo zette ze als management assistent van Producent Erwin Provoost haar eerste stappen in de media.


Wanneer ze bij MMG de kans kreeg om ervaring op te doen als productieassistent, greep ze die met beide handen. Een aantal jaar later bracht Nathalie het tot productieleider van de serie “Oud België” en zo groeide ze door tot line producer bij Eyeworks Film & TV Drama. MMG werd overgenomen door Eyeworks en sinds 2014 maakt Eyeworks deel uit van Warner Bros International Television Production, dus eigenlijk ben je gegroeid van management assistant tot line producer binnen één bedrijf. Nathalie: “Ja, eigenlijk wel. Sinds ‘Ben X’ (2006), vormen producent Peter Bouckaert en ik een tandem voor wat de films betreft. Peter initieert alle projecten, start de financiering op, voert de gesprekken met de zenders en de coproducenten en eens een project concreet wordt, kom ik in het plaatje om alle productionele zaken op te starten. Zo stel ik onder andere een eerste budget op, maak ik de dossiers voor de fondsen, stel ik samen met de

regisseur de cast en crew samen, neem contact op met de nodige mensen ... ” Wat doet een line producer nog meer? Nathalie: “De eerste stap is het scenario uitwerken. Daarbij proberen we met de scenarist en de regisseur een scenario op te bouwen dat past binnen het voorziene budget. Die fase kan soms duren tot aan de eerste draaidag, maar gelukkig is dat eerder een uitzondering. Daarnaast moeten er heel wat dossiers gemaakt worden voor onder andere het VAF, Belgische (en eventueel buitenlandse) economische fondsen enzovoort. Ondertussen worden ook de eerste planningen gemaakt en wordt er met de regisseur overlegd wie de heads of department zullen worden, met wie ik de financiële afspraken zal maken, welke locaties in aanmerking komen om te filmen … En dat terwijl je constant het budget in het oog moet houden. Een budget dat weliswaar ‘along the way’ evolueert aan de hand van de gemaakte keuzes, tegenvallers, meevallers en beslissingen van de fondsen. Dat kan soms een ingewikkelde puzzel worden, want je moet ervoor zorgen dat je de minimum bestedingen in je dossiers ook haalt. Indien je deze uiteindelijk niet haalt, dan verlies je naar rato een deel van die steun of je riskeert deze helemaal te verliezen.”

© EYEWORKS FILM & TV DRAMA

31


Je moet graag en goed met mensen kunnen omgaan. Je leidt namelijk een ploeg die uit veel verschillende persoonlijkheden, talen en culturen bestaat. — Nathalie Van Schelvergem

© EYEWORKS FILM & TV DRAMA


© EYEWORKS FILM & TV DRAMA

“Een paar maanden voor de eerste draaidag, start de pre productie en komen de productieleider, eerste regieassistent en location manager(s) erbij. Vanaf dan kan ik de touwtjes een beetje ‘lossen’ en ben ik niet meer het rechtstreekse aanspreekpunt voor de ploeg. De productieleider rapporteert wel op dagelijkse basis aan mij en ik ben vaak ook zelf aanwezig op de set. Op die manier blijf ik tijdens de draaiperiode steeds superviseren. Bij film heb je vaak een vrij korte maar hevige (pre-)productieperiode, dus moet je continu kort op de bal spelen. Wanneer er bijvoorbeeld zware budgettaire of andere kwesties zijn, bespreek ik die met Peter en beslissen we wat ons op dat moment het beste lijkt voor de productie. Eens de draaiperiode erop zit, begint de postproductie. Die volg ik dan weer helemaal op tot de film klaar is en in release gaat. Ik verlies een film dus eigenlijk nooit uit het oog tot wanneer die in de zalen te zien is.”

Wat is voor jou het grote verschil tussen een feature film en een serie? Nathalie: “Bij een tv-reeks leg je een langer productietraject af omdat je veel meer materiaal moet draaien dan voor een film. Bijvoorbeeld bij 10 afleveringen van 50 minuten zit je al makkelijk aan 60 tot 80 draaidagen. Bij een film heb je gemiddeld 30 tot 40 draaidagen.”

Werk je aan verschillende projecten tegelijk? Nathalie: “Ik werk gemiddeld aan één of twee films per jaar, eventueel in combinatie met een minoritaire coproductie. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat we een film in productie hebben en dat ik ondertussen bezig ben met de pre- of postproductie van een andere film. Ik zit met andere woorden vrijwel nooit zonder werk.”

Wat is het meest uitdagende aan jouw job en wat wordt het meest onderschat? Nathalie: “Het meest uitdagende voor mij is, vooral sinds ik een gezin heb, de werk-privébalans vinden. Ik hoef niet altijd aanwezig te zijn op de set of onmogelijke uren te kloppen, maar er zijn vaak periodes die veel tijd en energie van mij vragen. Tijd en energie die ik dan niet (voldoende) in mijn gezin kan steken en dat ‘botst’ al wel eens. Ik doe

Wat zijn voor jou de belangrijkste skills die een producer moet hebben? Nathalie: “Communicatie vind ik de belangrijkste. Je moet graag en goed met mensen kunnen omgaan. Je leidt namelijk een ploeg die uit veel verschillende persoonlijkheden, talen en culturen bestaat. Daarnaast zijn stressbestendig en flexibel zijn zeer voorname skills, maar dat geldt denk ik voor veel functies in onze sector.”

33


34

IN THE PICTURE

En ondanks je wel telkens hetzelfde werk doet, verloopt elk traject anders. Ik hou van die afwisseling.” Nog een laatste vraag: wat is jouw gouden tip voor starters? Nathalie: “Set-ervaring opdoen. Je kunt geen line producer worden als je niet weet hoe een set werkt. En dat hoeft zelfs niet in productie te zijn. Je kan uiteenlopende functies proberen waaruit je veel kan leren. Zo breid je ook je netwerk uit en maak je meer kans om opgepikt te worden. Goede productie-assistenten groeien vaak al snel door naar productieleider. We werken dikwijls met ervaren mensen, maar wij geven ook graag de kans aan jonge, net afgestudeerde mensen die ik met veel plezier begeleid hierin. Mensen begeleiden die van jou willen leren, zalig.”

RED SANDRA - © EYEWORKS FILM & TV DRAMA

mijn job nog steeds zeer graag, begrijp me niet verkeerd, en ik zal niet snel kiezen voor een nine-to-five job, maar ik hoop vooral dat ik alles ga kunnen blijven combineren en goed doen. En daarbij denk ik dat je gewoon af en toe moet kunnen aangeven (aan anderen maar vooral ook aan jezelf) tot waar je kan/wil gaan.”

Film release datums 27/10/21 Red Sandra 08/12/21 8ERAF! 26/01/22 Ritueel 23/02/22 Zeppos het Mercatorspoor

”Wat het meest onderschat wordt aan mijn job, vind ik een moeilijke … Mensen die niet in de sector zitten, schrikken er soms van hoe betrokken en ‘nodig’ je bent als producer. Wanneer ik bijvoorbeeld een avond weg ben met vrienden en er gebeurt iets op de set, dan sta ik wel eens een half uur buiten te bellen. Op zo een moment krijg ik dan al snel de opmerking: ‘kunnen ze je nou geen vijf minuten met rust laten?’ ‘Wat kan er nou misgaan?’ Euh… veel.’ Dus ja, je moet als producer eigenlijk constant bereikbaar zijn tijdens een productie. Daarom ga ik niet slapen zonder mijn gsm, want ook ‘s nachts zijn we vaak aan het draaien. Mijn partner, die trouwens in een totaal andere sector zit, kent het ondertussen wel.” Je werkt al bijna 20 jaar voor dezelfde werkgever. Wat maakt dat je er elke dag weer voor gaat? Nathalie: “Hoewel we nu vaker van thuis werken, ga ik nog steeds graag naar kantoor. Mijn werkomgeving en collega’s spelen daar een grote rol in. Je kent elkaar al zolang dat je een beetje elkaars familie en klankbord bent. De job zelf blijft me natuurlijk ook boeien, anders zou ik dit niet zolang doen.

interview door

Louis Van De Leest

PROJECT MANAGER MEDIARTE


OPLEIDINGEN Investeer eens in je loopbaan

Meer informatie

www.mediarte.be


36

SECTORORGANISATIE

© HAMLET - SHOOT PROXIMUS COMMERCIAL

Branded Content Producers Belgium (BCPB) Interview

Ruben Goots Hamlet

Sectororganisatie

A

ls Executive Producer en cofounder bij productiehuis Hamlet, is Ruben Goots een ervaren rot in het vak. Wereldwijd produceerde hij reclamefilms waarmee hij, zowel nationaal als internationaal, verschillende awards in de wacht sleepte. Daarnaast is hij actief lid en secretaris van de Belgische federatie voor Branded Content Producers (BCPB). De vzw die productiehuizen voor reclamefilms ondersteunt en die creativiteit en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.


“In tegenstelling tot televisieproducenten, werken wij in kleine structuren. Ook al draaien we vrij grote omzetten. Onze vakvereniging -voorheen het Franstalige Club des Producteurs dat later CFP-Belgium werd en sinds vorig jaar BCPB- biedt die kleine structuren de nodige bijstand”, aldus Ruben. Wat is het grote verschil tussen de televisie- en filmproducenten en die van de reclamewereld? Ruben: “Hoewel er veel zaken in de reclamewereld overlappen met die van film en televisie, zijn er ook veel verschillen. In de eerste plaats produceren wij meestal op veel kortere termijn, maar ook is de overheid in mindere mate onze gesprekspartner. Wij werken in een commerciële sector in opdracht van adverteerders en hun communicatiebureaus, waardoor er toch een heel andere soort van belangen speelt.” “Hierdoor is de financiering van onze projecten natuurlijk anders. Wij hebben immers niet met het VAF of met de omroepen te maken. Binnen het V.O.F.T.P. zijn er ook degelijke verschillen tussen tv- en filmproducenten, maar uiteindelijk maken we allemaal audiovisuele content en werken we vaak met dezelfde crews. Wij zijn met de BCPB dus absoluut voorstander van meer samenwerking. Dat heeft ook de pandemie ons geleerd. Een vakvereniging is er om de belangen te verdedigen van een sector. Maar

tijdens de pandemie hebben we gezien dat het belangrijk is om bijvoorbeeld samen met onze collega’s van de televisie en fictie een protocol op te stellen om samen nog sterker te staan.” Houdt de perceptie dat commercials artistiek en inhoudelijk minder kwalitatief zijn dan een fictieproject nog altijd stand? Ruben: “Ja. Die perceptie speelt vooral bij politici en overheden. Wij zijn natuurlijk minder sexy. Een puur commercieel project ligt nog altijd moeilijker. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een film gedraaid voor AB InBev en het was de bedoeling om opnamen te maken op de Grote Markt in Brussel. Maar omdat dat een historische site is, mogen er geen commerciële filmprojecten worden gedraaid. Voor fictie zou dat anders zijn. Dus ik bel met het kabinet van de burgemeester en zeg: ‘Dat kan toch niet. Er heerst een pandemie, dus er is niemand op de Grote Markt. En de opnamen vinden plaats tijdens de nacht en duren maar een uur. Overigens bevindt de mondiale zetel van AB InBev zich op de Grote Markt nummer 6.’ Het was snel geregeld. Dat is dan ook weer Brussel. Maar als ik zou afkomen met een speelfilm met Gérard Depardieu, kon ik meteen heel de Grote Markt vol nepsneeuw leggen zonder dat telefoontje.”

© HAMLET - SHOOT PROXIMUS COMMERCIAL

37


Mensen lopen weg tijdens reclameblokken op tv, maar als er meer creatieve reclamefilms zouden gemaakt worden, films die een emotie losweken, die origineel zijn, dan zou je mensen juist intrigeren. — Ruben Goots

© QUENTIN DE WISPELAERE


Hoe hanteer je een quality label binnen BCPB? Ruben: “Als vakorganisatie vertegenwoordigen we de onafhankelijke productiehuizen die in opdracht van communicatiebureaus en/of adverteerders op projectbasis werken en die duurzaam produceren met respect voor de arbeidswetgeving en andere regelgeving, waardoor ze uiteindelijk ook een kwaliteitslabel vertegenwoordigen naar onze klanten. Je hebt op de Belgische markt een waaier aan ondernemingen die mooi werk leveren op vlak van branded content, vaak online en short format, met heel snelle levertijden. Sommige van deze bedrijven hebben 50 of 60 mensen in dienst en die produceren alles intern. Zij werken op een totaal andere manier dan de BCPB-leden, maar werken ook voor kleinere budgetten.” “BCPB-leden hebben veel kleinere structuren en gaan voor de filmopnamen op dezelfde manier te werk als fictieproducenten: we maken gebruik van vakmensen die op freelance basis meewerken aan één project. Vergelijk het met een Louis Vuitton en H&M. Een adverteerder als Proximus heeft misschien iedere dag meerdere filmpjes nodig voor hun Facebook en Instagram, maar om de aantal maanden hebben ze ook een campagne nodig voor een productlancering of een brand-campagne. Dat zijn films die een totaal ander budget hebben en van

Uiteindelijk zijn de meeste van onze regisseurs, maar ook andere crewleden, actief zowel in de reclame als in de fictie. Er is een enorme crossover van creatieve mensen. — Ruben Goots een totaal andere kwaliteit zijn. De BCPB-leden werken hierdoor meestal voor de grotere adverteerders en niet voor de slager om de hoek. Die adverteerders hebben eigen communicatiebureaus in dienst die een strategie en een hele campagne plannen en dan spreek ik van productiebudgetten die vanaf 30.000 of 40.000 euro kunnen gaan tot zelfs een miljoen euro voor een spot van 30 seconden.”

“De helft van de films die wij maken, is ook niet meer op tv of in een bioscoop te zien. Ze zijn meer en meer voor online gebruik. Maar het is niet meer zoals tien, vijftien jaar geleden, toen de redenering van de adverteerders was dat dit goedkoop medium betekende dat er goedkoop geproduceerd kon worden. Een kwaliteitsfilm vraagt creatief werk. Als mensen mij vragen wat kwaliteitsreclame is, zeg ik: ‘Mensen lopen weg tijdens reclameblokken op tv, maar als er meer creatieve reclamefilms zouden gemaakt worden, films die een emotie losweken, die origineel zijn, dan zou je mensen juist intrigeren. Dat is een discussie die we regelmatig hebben met adverteerders. Maar niet iedere klant begrijpt dit of anders gezegd, wilt dit begrijpen, want er spelen vaak veel andere belangen. Vandaar dat er ook jammer genoeg veel slechte reclame bestaat.” Wat biedt BCPB leden concreet? Ruben: “Wij zijn in de eerste plaats een onafhankelijk aanspreekpunt voor de leden. Bovendien organiseren we maandelijks overlegmomenten, ook al zijn we concurrenten van elkaar. De sfeer is toch vriendschappelijk, het is ook een kleine sector. Iedereen kent elkaar en iedereen heeft weleens bij iedereen gewerkt ondertussen. Je deelt dezelfde doelen, ook al worden we voor ieder project tegenover elkaar in competitie gezet. Dat is nu eenmaal zo. De belangen behartigen van de leden is onze hoofdmissie. Naar andere vakverenigingen, naar de overheid, andere instanties of genootschappen. We hebben gisteren nog een discussie gehad over een internationale adverteerder die betalingstermijnen wilde verlengen en daar moet je dan als vakvereniging tegen optreden.” “Daarnaast zijn we ook lid van de Europese vereniging van reclamefilmproducenten CFP-Europe. Dan praat je natuurlijk op een totaal ander niveau en dat heeft toch een groter draagvlak. Veel van onze klanten zijn uiteindelijk ook multinationals en in die vereniging kunnen we richtlijnen bespreken omdat we dezelfde gemeenschappelijke belangen hebben. Vandaag proberen we met de BCPB onze communicatie wat meer te stroomlijnen zodat we in de toekomst meer zichtbaarheid krijgen. Dat is een beetje het verschil met onze collega’s van de fictie. Door die commerciële wereld worden we sneller in de verdediging geduwd, maar daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Het is belangrijk dat

39


40

SECTORORGANISATIE

onze vakorganisatie en de productiehuizen actief in onze sector bekender worden in de buitenwereld.” Is er een grote samenhang tussen de leden van BCPB? Ruben: “Die is er, maar het is niet vanzelfsprekend. Om te beginnen vertegenwoordigen we niet alle productiehuizen. Dat is jammer omdat we proberen om met de vakvereniging juist geen vijandig blok te vormen dat enkel aan haar eigen belangen denkt, maar vooral een betere sector bewerkstelligen waar uiteindelijk iedereen beter van wordt, ook onze klanten. Dat moet echt wel het doel zijn. Maar als je dan door klanten uitgespeeld wordt tegen niet-leden, dan wordt het moeilijk om de afspraken die gemaakt zijn te blijven respecteren. Toch voelen we dat iedereen daar vrij transparant over is en dat de wil en de visie er zijn om daar iets aan te doen.” “We hebben twee jaar geleden belangrijke productierichtlijnen afgesproken, een soort charter, met de ACC (Association of Communication Companies). Omdat de productiehuizen altijd tegen elkaar in competitie staan, staat in die richtlijnen hoe dit moet verlopen en dat is constructief. We hebben daar ook een briefing-document aan gekoppeld omdat briefings vaak niet goed worden gegeven. Dan is er achteraf discussie

over wat al dan niet in het budget was inbegrepen en dat zijn frustraties die kunnen worden voorkomen. Ik zeg ook altijd dat de communicatiebureaus niet onze klanten zijn, maar onze partners. Een film maken is een creatief proces en dat doe je samen in teamverband. Met een reclamebureau, treden we vaak samen op naar de adverteerder toe.” Wat is de doelstelling van jullie ‘White Book’? Ruben: “Dat ‘White Book’ hebben we ondertussen een update gegeven en dat is in feite een handleiding van hoe de productie van commercials moet verlopen. Van A tot Z. Hoe werkt een reclamefilmproductie en waar moet ik rekening mee houden? Wat is bijvoorbeeld een offline edit en wat is het verschil met een online edit? Hoe moet de communicatie verlopen tussen de partijen? Vaak ontbreekt die kennis bij de adverteerders of de communicatiebureaus. Je kan ook niet verwachten dat iedereen die kennis heeft. Maar door het gebrek aan know-how is er soms ook een gebrek aan vertrouwen. Morgen kan het regenen, mijn camera kan blokkeren op de set, de acteur kan COVID krijgen, dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moeten houden. En dat is vaak moeilijk om te begrijpen voor mensen die niet in de commerciële filmproductie werken.”

© HAMLET - SHOOT PROXIMUS COMMERCIAL


“Voor veel zaken zijn we verzekerd, maar als het bijvoorbeeld slecht weer is, dan kan dat financiële gevolgen hebben voor de klant. Net als in fictie gaan wij eerst de casting opstarten, een locatie zoeken, een crew samenstellen, zorgen voor make-up en styling, een monteur, muziek. Al die zaken worden beschreven in het White Book, van pre-productie tot post-productie. Ook de rechten staan erin, heel belangrijk in onze sector. Het is een handige leidraad voor klanten die graag meer inzicht krij” Is er genoeg aandacht in de audiovisuele opleidingen voor commercials? Ruben: “In sommige scholen worden commercials nog altijd een beetje scheef bekeken, terwijl er in andere filmscholen zelfs de opdracht wordt gegeven aan toekomstige regisseurs om een commercial te maken. Het is immers een hele uitdaging om in 30 seconden een verhaal te vertellen. Uiteindelijk zijn de meeste van onze regisseurs, maar ook andere crewleden, actief zowel in de reclame als in de fictie. Er is een enorme cross-over van creatieve mensen.”

Wat worden de uitdagingen voor jullie in de nabije toekomst? Ruben: “BCPB meer kenbaar maken. Ik denk dat wij een groot economisch aandeel vormen in filmproductie en het zou fijn zijn als we daarin bij de overheden en naar andere vakverenigingen meer gekend worden. Er is heel wat kennis die we kunnen delen. Dus als we alle krachten kunnen bundelen, willen we daar graag aan meewerken. Daarnaast willen we meer juridische ondersteuning bieden aan onze leden in de toekomst. Vandaag werkt ieder productiehuis met verschillende contracten voor acteurs, muzikanten, locaties, etc. Het zou goed zijn dat we dat allemaal eens gaan formaliseren. En dat we ook gaan onderwijzen. Niet alleen in scholen, maar ook bij onze klanten, de adverteerders en communicatiebureaus. Het is onze taak om de reclamefilm meer in de kijker te zetten.”

“Maar ook de productie van een commercial mag meer aandacht krijgen tijdens de opleiding. Want er zijn wel verschillen met fictie qua communicatie en budgettering. Onze stagiaires komen vaak van dezelfde filmscholen, waardoor dat wel interessant zou zijn. Door de korte duurtijd van een reclamefilmproductie, kunnen ze tijdens hun stage ook meerdere producties opvolgen en dat is vaak interessanter dan op één project te zitten.”

Meer info over BCPB

bcpbelgium.be

interview door

Louis Van De Leest

PROJECT MANAGER MEDIARTE

41


42

WELZIJN

© SAËN SUNDERLAND

Beleid Grensoverschrijdend Gedrag - Studio 100 Interview

Wouter Croenen

Director Human Resources

Petra Vonck

Head of IP & Royalty en vertrouwenspersoon Studio 100

E

en algemeen welzijnsbeleid waar Grensoverschrijdend Gedrag (GOG) deel van uit maakte, had Studio 100 al langer. Sinds de schokgolf die #metoo enkele jaren geleden veroorzaakte in buiten- en binnenland, werd dat beleid duchtig geactualiseerd en verder uitgewerkt. “We willen een veilige en aangename werkomgeving,” vat Director Human Resources, Wouter Croenen, samen. In het mediabedrijf, waar het in de gangen alweer gonst van de bedrijvigheid nu de coronaregels zijn versoepeld, heeft mediarte afspraak met hem en Petra


Vonck, Head of IP & Royalty en vertrouwenspersoon. Waaruit bestaat het GOG-beleid van Studio 100 en hoe brengen jullie medewerkers ervan op de hoogte? Wouter: “We hebben het duidelijk neergeschreven in een beleidstekst van een aantal pagina’s waarin we uitleggen wat GOG is en waarin we zeer duidelijk stellen dat we dit soort gedrag onder geen enkele omstandigheid tolereren. Dat is ook onze visie en hoe we willen zijn als werkgever. Creativiteit en innovatie kunnen enkel in een veilige en aangename omgeving ontstaan. Dus het past in het geheel. Het is niet een projectje apart. Ik denk dat dat een belangrijk statement is. Wat voorheen nog voor interpretatie vatbaar was, hebben we nu concreet op papier gezet.” Petra: “Het maakt ook deel uit van de gedragscode. Daar staan nog veel meer dingen in en die wordt door elke werknemer onderschreven.” Wouter: “We lichten dat ook toe. Sowieso gebeurt dat tijdens een sessie met HR, maar ook tijdens een kennismaking met een van onze vertrouwenspersonen.” Petra: “Met zoiets als GOG ga je misschien eerder naar een vertrouwenspersoon omdat dat toch heel delicaat is. Daarom is het belangrijk dat mensen een gezicht kunnen kleven op de vertrouwenspersoon en dat het dus niet louter blijft bij een naam op het intranet. De kennismaking met de vertrouwenspersoon is trouwens een onderdeel van de onboarding-procedure. Al hebben we nu wel een inhaalbeweging te doen door corona. We hebben twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, omdat we het belangrijk vinden dat je zelf kan kiezen naar wie je gaat. Met sommige problemen ga je misschien eerder naar een vrouw of juist omgekeerd.” Wouter: “We afficheren de gegevens van de vertrouwenspersoon ook. Want nieuwe mensen krijgen vaak veel informatie.” Petra: “Het staat ook op intranet en we nemen het op in de productiebijbel en op de callsheets.” Is de grens altijd duidelijk, wat GOG is en wat niet? Petra: “Wat voor jou grensoverschrijdend is, is dat ook. Ongeacht of ik dat ook vind. Of wat de pleger van dat gedrag vindt. We nemen elke klacht ernstig. Grenzen liggen niet voor iedereen gelijk dus dat is heel subjectief.

Dat is niet altijd eenvoudig. Vandaar dat we ook dat eerste kennismakingsgesprek doen. We willen dat mensen zich comfortabel voelen om achteraf naar ons toe te stappen.” Wouter: “Die productiebijbel is ook een goede manier om te communiceren naar de mensen die niet in vaste dienst zijn. In onze sector werken we met veel freelancers en uitzendkrachten die wij zo ook bereiken.” Blijkbaar is dat ook juist een kwetsbare groep. Wouter: “Ja, dat klopt. Op deze manier bereiken we dus ook de figuranten of andere losse medewerkers en die kunnen net zo goed bij onze vertrouwenspersonen gaan aankloppen.” Petra: “Die productiebijbel gebruiken we enkel voor onze theaterproducties. Voor tv-producties zijn we aan het bekijken om de gegevens van de vertrouwenspersonen op de callsheet te vermelden. Zo bereiken we ook die groep van figuranten en freelancers.”

Een veilige omgeving is een omgeving waarin mensen dingen moeten kunnen zeggen. — Wouter Croenen Is het uitwerken van een beleid rond GOG noodzakelijk voor ieder mediabedrijf? Wouter: “Je moet daar op zijn minst over nadenken, vind ik. Iedereen die met mensen werkt, moet daar verantwoordelijk mee omgaan. In die zin is een beleid rond GOG aan te raden voor elk bedrijf, los van de sector waartoe het behoort.” Petra: “Ik denk dat ook. Het kan allerlei vormen aannemen. GOG kan verbaal zijn of fysiek. Zelfs een blik kan grensoverschrijdend zijn.” Wouter: “Of social media. Een foto sturen kan al over een grens gaan.” Petra: “Dat merken we de laatste jaren wel. Er worden talloze Whatsapp-groepjes gemaakt dus die grenzen vervagen. Een fotoke nemen en doorsturen is snel gebeurd.”

43


44

Wat voor jou grensoverschrijdend is, is dat ook. Ongeacht of ik dat ook vind. Of wat de pleger van dat gedrag vindt. — Petra Vonck

© STUDIO 100


Hoe reageren medewerkers op jullie communicatie rond GOG? Petra: “Ik denk dat medewerkers vooral blij zijn dat we er aandacht aan besteden en dat er ernstig mee wordt omgegaan. Dat wordt als positief ervaren.” Wouter: “We merken ook dat mensen de weg vinden.” Petra: “Door de verhalen die in de media zijn gekomen, beseffen mensen soms dat ze er ook mee te maken hebben en weten ze nu dat ze hierover iets kunnen zeggen. De bespreekbaarheid is enorm verhoogd.” Komt er, volgens jullie, meer GOG voor in de mediasector? Petra: “Het is natuurlijk een sector waarin mensen intensief samenwerken. Waarin al eens geknuffeld wordt. Het is een sector waarbij veel emoties, creativiteit en ook lichamelijkheid komen kijken en dat maakt dat onze sector misschien net iets gevoeliger is voor GOG. Mensen pakken elkaar vast, er moet al eens gekust worden, je komt al eens letterlijk in aanraking met bekende mensen waar je naar opkijkt of waar je misschien zelfs verliefd op wordt. Of iemand wordt verliefd op jou. Het is niet altijd evident om met dat soort situaties om te gaan. Hoe het in andere sectoren gesteld is, daar hebben we weinig zicht op.” Zet jullie beleid rond GOG zich ook inhoudelijk door in producties van Studio 100? Petra: “Ik geloof niet dat de mensen die hier creatief bezig zijn vrouwonvriendelijke content zouden maken. Tenzij het in een verhaallijn zou passen of in de juiste context wordt geplaatst. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de verkrachtingsscène in de musical ‘Daens’. Voor de rest maken wij natuurlijk veel kinderprogramma’s dus inhoudelijk speelt het vrouwonvriendelijke bij ons veel minder. Ik kan me wel inbeelden dat, als je bepaalde onderwerpen aankaart in een fictie-productie, je mensen zou betrekken die daarover advies kunnen geven.” Wouter: “Er zijn vandaag natuurlijk gevoeligheden over onderwerpen die 20 jaar geleden als normaal werden ervaren. Dat zijn dingen waar we naar kijken als we iets uitzenden wat lang geleden is gemaakt.” Petra: “Het is niet voor niets dat we nu een hele nieuwe reeks van Bumba aan het maken zijn omdat daar toch stereotypen in zaten. Zoals ‘Bumba in Afrika’. We gaan ervoor zorgen dat die stereotypen er nu niet meer in zitten. Dat is een beslissing die we samen met VRT hebben genomen. Onze creatieve mensen hebben absoluut de juiste reflexen. Die dingen gebeuren eigenlijk vanzelf.”

Wat kan een mediabedrijf ondernemen om voor meer gendergelijkheid te zorgen op de werkvloer? Wouter: “Wij gaan altijd voor de beste kandidaat en kijken daarbij niet specifiek naar het geslacht van een persoon. Maar de verhouding bij ons is 60-40. Dus meer vrouwen dan mannen.” (lacht) Petra: “Ik denk dat wij een heel diverse bezetting hebben. Ook qua leeftijden. Het aandeel van de mensen met anciënniteit groeit wel. Maar die jonge mensen hebben we zeker nodig. Zij zorgen ervoor dat we hip en trendy zijn en brengen ons veel bij op dat vlak. Vlogs, blogs, … Dankzij onze jonge werknemers zijn we helemaal mee.” Wat kun je doen aan vastgeroeste ideeën die misschien leven onder medewerkers? Petra: “Ik denk dat wij een breeddenkend bedrijf zijn. Ook qua seksualiteit dragen wij dat uit waardoor we automatisch mensen aantrekken die niet gebukt gaan onder hun vastgeroeste ideeën. Je zou redelijk snel worden aangesproken op ongepaste uitlatingen. Mensen zijn hier gelukkig heel mondig.” Wouter: “Bij aanwerving houden wij er rekening mee dat mensen hier moeten passen. De omgeving gaat zich niet aanpassen aan de persoon.” Petra: “Ouderwetse denkpatronen gaan hier niet overeind blijven. Stel dat je hier tegen een medewerkster zou zeggen: ‘Breng mij een keer een koffie.’ Dan zou die zeggen: ‘Haal ‘m zelf maar.’ Hè, Wouter?” Wouter: “Ik haal die zelf, ja.” (hilariteit) GOG gaat vaak gepaard met ongelijke machtsverhoudingen. Hoe voorkom je dit? Petra: “Wij gaan altijd beide partijen horen en vervolgens in eer en geweten een beslissing nemen. De eventuele gevolgen hangen volledig af van de uitkomst van die gesprekken.” Wouter: “Een veilige omgeving is een omgeving waarin mensen dingen moeten kunnen zeggen.” Petra: “Wij geven aan leidinggevenden mee dat je ook op dit vlak een verantwoordelijkheid draagt. Het kan bijvoorbeeld je ego strelen als iemand verliefde gevoelens koestert, maar je moet daar zeer zorgvuldig en bedachtzaam mee omgaan. Zeker als je in een leidinggevende positie staat en ook wanneer je misschien zelf gevoelens hebt voor die persoon. Dat kunnen zeer complexe situaties zijn.”

45


46

WELZIJN

© SAËN SUNDERLAND

Wat zijn de concrete stappen die een medewerker kan zetten als zij/hij GOG op het werk meemaakt? Petra: “Je stapt binnen bij wie jij je goed voelt om je verhaal te vertellen. Dat kan bij HR zijn. Dat kan bij een van de vertrouwenspersonen zijn. Dat kan ook een leidinggevende of een collega zijn. Er is natuurlijk een procedure die je kan raadplegen op intranet. Net zoals de mogelijke gevolgen waarmee je te maken kan krijgen.” Wouter: “Er bestaat een bepaald klachtenmechanisme waarbij we altijd uit gaan van wat de melder vertelt. Er is een informeel klachtenmechanisme of een formeel. Wij gaan in ieder geval altijd luisteren en praten. In het geval van een formele klacht gaan we het op papier zetten, onderzoek doen en een rapport maken. We gaan er dan ook iets aan verbinden. Dat kan de vorm aannemen van een sanctie of een schriftelijke waarschuwing. In het slechtste geval kan ook de samenwerking beëindigd worden.” Petra: “We gaan altijd eerst met de melder of het slachtoffer in overleg. Het kan zijn dat die persoon absoluut niet wil dat iemand een sanctie krijgt. Maar ook al weet je als melder dat dat het gevolg kan zijn, dat mag je niet weerhouden om naar ons te komen. Nu, meestal als medewerkers GOG melden, zijn ze overtuigd dat een situatie te ver gaat.”

Draagt beleid rond GOG bij aan een nieuwe mentaliteit? Petra: “Ik ben ervan overtuigd dat het helpt om mensen bewust te maken en misschien twee keer na te doen denken voor ze grenzen overschrijden. Dus dat werkt voor

Ik denk dat wij een breeddenkend bedrijf zijn. Ook qua seksualiteit dragen wij dat uit waardoor we automatisch mensen aantrekken die niet gebukt gaan onder hun vastgeroeste ideeën. — Petra Vonck een stuk ook preventief. Dat is een mes dat langs twee kanten snijdt.”


Werken jullie samen met andere mediabedrijven of de Genderkamer die net een campagne heeft gelanceerd? Petra: “Tot voor kort wist ik niet dat de Genderkamer twee psychologen beschikbaar stelt die je als bedrijf kan inschakelen in geval van GOG. Het is wel goed dat ze nu een campagne lanceren zodat mensen weten dat ze daar terecht kunnen.” Wouter: “Wij zijn natuurlijk een groot bedrijf, maar voor een kleine onderneming is dat wel een uitkomst. Wij werken ook samen met het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Dat is een andere sector, maar sinds vorig jaar oktober bestaat er in die sector ook een CAO over nondiscriminatie en daarin staan heel wat dingen die wij hier al deden. Ik zit zelf ook in het paritair comité van de podiumkunsten en er zijn werkgroepen gemaakt om die CAO concreet te implementeren. Omdat je er zelf bij betrokken bent, kan je ervaringen delen.” Petra: “We hebben ook de dienst van onze bedrijfsarts waar je terecht kan. Als je bijvoorbeeld niet goed weet hoe je moet reageren op een situatie, zijn er daar psychologen die je kunnen adviseren. Als vertrouwenspersoon volg ik ook een keer paar jaar intervisie en daar ontmoet ik ook andere bedrijven waarmee ik ervaringen uitwissel.” Was #metoo een noodzakelijke stap om de problematiek van GOG bespreekbaar te maken? Wouter: “Het heeft de ontwikkeling van een beleid rond GOG zeker versneld.” Petra: “Ja, en het heeft GOG meer bespreekbaar gemaakt. Vaak moet er eerst iets gebeuren voordat er iets verandert. Dat is misschien wel jammer, maar het is wel de realiteit. Wereldwijd heeft het toch wel voor een kentering gezorgd. En die kentering is blijvend. In ons bedrijf is het iets geworden dat leeft, dat bij elke nieuwe medewerker wordt geïntroduceerd. Dat beleid gaat niet meer weg.”

Meer info? Lees ons dossier Grensoverschrijdend Gedrag op

mediarte.be

interview door

Renate Breuer

COACH / DOCENT

47


Online Payrolling? Ontmoet je nieuwe beste vriend: Paymate DDe personeelsbehoeften binnen de creatieve sector zijn veranderlijk en onvoorziene omstandigheden legio. Paymate speelt in op die grilligheid en maakt het mogelijk om tijdelijk personeel te registreren precies op het moment dat je het nodig hebt. Zodat iedereen meteen en zonder vertraging kan starten! Dat online payrolldiensten bestonden, wist je misschien al. Maar wat met online payrolling voor tijdelijk personeel? Paymate is op dat vlak een ware pionier, en een godsgeschenk voor creatieve sectoren, geplaagd door chaotische uurroosters en last minute planningen.

Een tool ontwikkeld door Amplo


Maximale flexibiliteit, 24/7 Paymate is een online platform waarop je zelf tijdelijke krachten inschrijft. Wanneer je maar wil en om onmiddellijk te starten. Voor wie in de creatieve sector werkt, is het dus een waardevol hulpmiddel – of je nu freelancer bent of deel uitmaakt van een KMO of groot bedrijf.

Geen onnodige kosten “Zo’n flexibele tool, die móet wel duur zijn!” Nee hoor. Paymate is naast gebruiksvriendelijk ook nog eens voordelig. Als cloudservice met geoptimaliseerde operationele kosten, kunnen we werken met de meest interessante coëfficiënt op de markt. Je betaalt per geregistreerd contract. Geen abonnementskosten, geen andere vaste kosten, geen dure software. De kost van Paymate is aantrekkelijk en transparant: 1 contract = 1 factuur.

6 x online payrolling made easy Met 6 unieke functies vereenvoudigt Paymate jouw payroll: 1 Als super user voeg je gemakkelijk gebruikers toe en bepaal je per persoon diens toegang of rol. 2 Je hangt niet langer af van tussenpersonen of kantooruren voor de opmaak van je tijdelijke contracten. Je houdt zelf de autonomie en controle over het wettelijk in orde brengen van je werknemers. 3 Het overzichtelijke dashboard toont je projecten, contracten en medewerkers, en geeft een signaal wanneer je iets moet behandelen – wanneer een contract betaald moet worden, bijvoorbeeld. 4 Je contracten en facturen staan verzameld op 1 plaats en kunnen met 1 klik worden betaald. Het is supersimpel om referenties op je facturen te vermelden of vergoedingen van werknemers te corrigeren.

5 Het is niet omdat je alles zelf regelt, dat wij er niet zijn om je te helpen. Op onze FAQ-pagina staan duidelijke antwoorden op je vragen. Maar onze adviseurs zijn ook bereikbaar via onze hulplijn (tegen betaling van 6.00 tot 23.00 uur, 7 dagen per week, ook in het weekend en op feestdagen). 6 Je totale loonadministratie wordt vereenvoudigd. Beheren van onkosten, overuren en bonussen wordt een eitje. Net als het downloaden van omzetverslagen, sociale balansen en andere documenten, trouwens.

Testritje maken In theorie klinkt dat allemaal mooi, maar vorm vooral je eigen mening. Maak daarom vrijblijvend een Paymateaccount aan en ervaar zelf of het de ideale tool is voor jou. Van zodra jouw account is aangemaakt, contacteren wij jou om je te begeleiden en de dienst aan jouw specifieke situatie aan te passen. En nogmaals: zolang je geen contract aanmaakt, betaal je niets.

De mens als middelpunt We ontwikkelden dit platform specifiek voor de menselijke noden in de creatieve sectoren. Paymate laat je toe om je op je werk of project te concentreren in plaats van kostbare tijd te verliezen aan administratieve rompslomp. We geven jou de controle, maar blijven aan je zijde staan. Aan de slag dus, met Paymate!

Ga voor meer info en een vrijblijvend account naar: www.paymate.be


50

HERBEKIJK DE WEBINARS

Vind alle webinars op

youtube.com/mediartebe


REPLAY

REPLAY Herbekijk de mediarte webinars In deze video gaan we samen met Kelly Verlinden, HR Manager bij Hotel Hungaria, dieper in over hoe ze als onderneming omgaan met goede cv's/motivaties, what's standing out, wat de selectie haalt of vooral niet haalt, de aansluiting met de bedrijfscultuur en tone of voice, etc ... Tal van pragmatische insteken waarmee je aan de slag kan als werkzoekende.

 62min.

In dit webinar zoomen we in op de rol van omstaanders bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en geven we tools mee om te reageren wanneer je dit ziet gebeuren. Deze webinar werd gegeven door Eline Lodewyckx - Sensoa

 45min.

youtube.com/mediartebe 51


FILMFEST GENT © JAN VERMOESEN

Achter de schermen Wat heeft mediarte de voorbije maanden verwezenlijkt. We geven je graag een overzicht. Opleidingen • • • • • •

 3 JUNI 2021

webinar “Infosessie over de mediarte begeleidingstrajecten NL/FR”  10 JUNI 2021

Het ABC van de arbeidsvoorwaarden  11 JUNI 2021

webinar “VKRS (Video killed the radio star) Masterclass & table-ronde FR”  17 JUNI 2021

webinar “La Sabam et le secteur de l'audiovisuel FR”  17 JUNI 2021

webinar “L'ABC des conditions de travail FR”  22 JUNI 2021

webinar “Brand yourself FR”

•  27 AUGUSTUS 2021 webinar “Infosessie over de mediarte begeleidingstrajecten NL/FR” •  3 SEPTEMBER 2021 webinar “Re-connect Networking NL/ FR” •  6 SEPTEMBER 2021 webinar/live event “Brussels international film festival - Focus scenaristen FR/NL” •  24 SEPTEMBER 2021 webinar “Setting the stage: Discover FR”


ACHTER DE SCHERMEN

Juni - September 2021

Events •  16 JUNI 2021 - Online Working in the Arts •  24 JUNI 2021 - Online VAF: Sectormoment “Iedereen in beeld” •  28 JUNI 2021 - Online Lerend Netwerk STEM - Monitor 2021 / STEM en digitalisering in de sectorconvenants

Mediastages • Borgerhoff & Lamberigts • De Chinezen • Czar tv • Ded'S it • DPG Media • FBO • Geronimo • Hotel Hungaria • Koeken Troef • Potemkino • Menuet • RTL Belgium • Sporthouse • Sputnik • Woestijnvis

Infosessies / Keynotes •  SEPTEMBER 2021 - Brussel VAF Summerschool

Dossiers Bekijk alle dossiers die in de loop van de voorbije maanden werden aangevuld op www.mediarte.be • Mediarte & De sector (Sectorfoto) • Talentontwikkeling (Competentieprognose) • Welzijn

Overleg

Overlegplatform Diversiteit & Inclusie, Stuurgroep ESF project SCOPE (competentieprogonose), Overleg VAF, Werkgroep Competentiechecks, Stuurgroep Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag, Werkgroep: Actieplan Werkbaar werk, Overleg PC 227 & 303.01, Werkgroep Referentiefuncties in de av-sector,, Overleg Funding application: Erasmus + Alliances for Sectoral Cooperation on Skills, Commissie Kunstenaars, Overleg intersectoraal adviseurs SERV, Overleg CEPEGRA, Intersectorale werkgroep handleiding nondiscriminatie & inclusie: nulmeting/ risicoanalyse, Jury Stagewerking 3e BACH AV-Media - RITCS, COMAC Actiris - Iles, Rencontre post-festival Graines de Cinéastes, Sectorconsulentennetwerk,SERVnetwerk, BSAE Expertengroep Verenigingswerk = Mensenwerk, Opleidingsprofiel Crossmedia -Assistent Volwassenonderwijs, .... 53


JOUW ACCOUNT vacatures • opleidingen • sectornieuws • talentpagina gebaseerd op jouw interesses & voorkeuren

maak je account aan op

www.mediarte.be


MEDIARTE TEAM

mediarte TEAM

Joost Bevernage

Joëlle Dagry

Julie Delvaux

joelle.dagry@mediarte.be

julie.delvaux@mediarte.be

Virginie Grulois

Florence Onyn

Louis Van De Leest

virginie.grulois@mediarte.be

florence.onyn@mediarte.be

louis.vandeleest@mediarte.be

Jan Vermoesen

Nathalie Douxfils

Digital Strategist & Expert Learning & Development

Consultant

Communication Coordinator

joost.bevernage@mediarte.be

Project Manager mediartist

General Manager

jan.vermoesen@mediarte.be

Team Assistant & Office Manager

Project Manager

Project Manager Learning & Development nathalie.douxfils@mediarte.be

55


Volg ons

Landsroemlaan 20 1083 Brussel Tel.: +32 2 428 17 11 info@mediarte.be www.mediarte.be

V.U.: JAN VERMOESEN – LANDSROEMLAAN 20 – 1083 BRUSSEL

Contacteer ons


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.