mediarte magazine #11 (NL)

Page 1

MAGAZINE #11 ZOMER 2021

RELANCE SECTOR - SONHOUSE - LOCATION MANAGER - STACKA VRT DIVERSITEIT - SOLLICITEREN BIJ WOESTIJNVIS COMPETENTIEPROGNOSE - TELE-BURNOUT


All you need to know about the Belgian audiovisual, film and digital industry


VOORWOORD

JAN VERMOESEN - MEDIARTE

Iets om bij stil te staan…

D

e audiovisuele en digitale sector kijkt vol zelfvertrouwen naar de toekomst, kopt het artikel dat de resultaten bevat van ons onderzoek naar toekomstige competenties in onze sector. “Sterke relance eind 2020” lezen we elders in dit magazine. Het mag al eens positief nieuws over onze sector zijn. Ook mediarte volgde dezelfde trend. We voelen in 2020 ook de financiële gevolgen van de de crisis maar we realiseerden wel knappe resultaten op het vlak van onze acties.

De sector kruipt uit het dal dat COVID-19 sloeg, maar de tijdelijke werkloosheid is ook in 2021 nog niet uit onze sector verdwenen en wat betreft het arbeidsvolume zitten we nog maar net aan het niveau van hetzelfde kwartaal in 2019. We hebben letterlijk een jaar verloren. Gelukkig zien onze werkgevers heel veel kansen op het vlak van digitale evoluties. De zenders en digitale ondernemingen voorspellen weinig problemen met de relance na Covid-19, de productiehuizen en facilitaire ondernemingen zijn wat voorzichtiger. Het zal niemand verbazen dat werken van thuis uit als een blijver wordt ervaren en dat dit gepaard zal gaan met een flexibelere arbeidsorganisatie. Meer hierover lees je ook verder in dit magazine. De sector diende zijn flexibiliteit te tonen, maar het voorbije jaar toonde ook mediarte zelf zeer flexibel om te kunnen gaan met de eigen arbeidsorganisatie. Net als de sector deelde mediarte mee in de klappen van de COVID-19-crisis en keken we in 2020 aan tegen aanzienlijk minder inkomsten. We zijn er echter met minder middelen en minder personeel in geslaagd om onze werking volledig te virtualiseren, het bezoek op onze website naar

03


04

VOORWOORD

recordhoogtes te sturen en meer activiteiten en content dan ooit te ontwikkelen. Een mediarte-team om fier op te zijn én zorg voor te dragen. Relatief vlekkeloos stapten we van een residentieel opleidingsaanbod over naar een volledig digitale werking wat resulteerde in 45 eigen opleidingen en webinars waar in totaal 1032 professionals aan deelnamen. De virtualisering van onze opleidingen zorgde ook voor een boost in de eigen digitalisering. We implementeerden een zeer ver doorgedreven geautomatiseerde opvolging van de opleidingen en de begeleiding van onze mediastagiairs en mediartisten. Onze Competentiescan werd met nieuwe competenties aangevuld en we publiceerden in 2020 99 video-tutorials op onze site. In 2020 zien we het gebruik van onze site naar een recordhoogte stijgen (+25%) met bijna 200.000 bezoekers, 385.000 sessies en 920.000 paginabezoeken (+10%). In 2020 zetten we ook verder in op onze Competentiescan en vulden we hiervoor onze opleidingsdatabase aan met bijna 500 nieuwe opleidingen. Onze opleidingspagina werd volledig vernieuwd en opgebouwd uit swimminglanes. Op dit moment werken we aan een uitbreiding van de filtermogelijkheden van onze Talent-pagina en aan een doorgedreven koppeling tussen de vacatures en de Talenten (meer dan 2.100) die we op onze site hebben. Doordat een groot deel van de tewerkstelling weg viel zagen we ook het aantal vacatures op onze site dalen met 40% tov 2019. Tijdelijke werkloosheid en een stagnerende sector gaven ons ook extra werk in de begeleiding van werkzoekenden naar onze sector. In 2020 liepen 52 jongeren een mediastage om een eerste werkervaring in onze sector op te doen, goed voor 376 stageweken, en in het mediartistproject begeleidden we 90 Brusselse werkzoekenden naar een tewerkstelling in onze sector. Rust hebben wij het voorbije jaar alleszins niet echt gekend. Maar gelukkig lonkt naast de vrijheid, ook duidelijk het herstel voor onze sector. Een sector die meer dan ooit teert op de veerkracht van zijn professionals… iets om fier op te zijn en zorg voor te dragen.

Jan Vermoesen

GENERAL MANAGER MEDIARTE


MEDIASTAGES Geef pas afgestudeerd talent een kans Informatie & inschrijven via

www.mediarte.be


Adverteren in dit magazine?

Wil je een eigen opleiding, jouw onderneming of een product of dienst voorstellen in ons volgend magazine, op onze website of wil je een ander partnerschap afsluiten? Neem dan contact op met jan.vermoesen@mediarte.be

Genderkamer – Meldpunt voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen Cultuur en Media. Je hebt een vervelende ervaring gehad of een klacht ivm (seksueel) grensoverschijdend gedrag? Contacteer dan

genderkamer@vlaamseombudsdienst.be

In navolging van onze risicoanalyse Psychosociale Risico's 'mediasensor' (2016-2019) en de daaruit volgende actieplannen, voorzien wij een mediasensor-label voor de opleidingen die één van de prioriteiten van het actieplan ondersteunen

STEM staat in een internationale context voor: Science / Technology / Engineering / Mathematics De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met een STEM-profiel. Artikels in dit magazine die bvb. technische knowhow bevatten worden voorzien van het STEM logo in lijn met onze inzet om in de audiovisuele sector STEM-geletterdheid te bevorderen.

CREDITS  coverbeeld Githa Hermans layout Uncompressed / Jonas De Maesschalck


 Voorwoord................. ............................................................ 03  Point  In

of view - Relance in de sector - Key Takeaways . ................ 08 the picture - Location scout & manager Githa Hermans ........ . 12

 Sectororganisatie - Acteur.be / Comedien.be.......................... 20  mediartist ................. ........................................................... . 24  mediartist - mediartist - Huei Li YAP . ....................................... . 26  Inside

the company - Sonhouse ........................................... 30

 In

the picture - Woestijnvis - Hoe verloopt de selectie en rekrutering bij Woestijnvis ...................................................... . 36  In the picture - De audiovisuele en digitale sector kijkt vol zelfvertrouwen naar de toekomst ............................................... . 40  In the picture - BVX - Een nieuwe Belgische vereniging voor visual effects artiesten . . .. ........................................................... . 44  VRT

Diversiteit - Het nieuwe normaal? .. ................................ . 46

 In

the picture - Staat SMart ten dienste van de artiest? . ............. 52  Point of view - Wieni - Gedaan met nutteloze videomeetings . ... 56  Opleidingen - Investeer eens in je loopbaan . ............................ . 60  FLEGA - Stacka - De gamestudio die nooit videogames

zou maken.................... ............................................................ 64  Thuiswerken  REPLAY

in tijden van Covid . ..................................... . 68

- Herbekijk de mediarte webinars . ............................. . 73

08-10

 Point of view Relance in de sector

Key Takeaways

20-23 

Sectororganisatie

Acteur.be / Comedien.be

24-29 

mediartist

Save the date & Interview Huei Li Yap

30-34 

Inside the company

Sonhouse

60-63 

Opleidingen

Investeer eens in je loopbaan

68-71 

Welzijn

Thuiswerken in tijden van Covid  Achter

de schermen - januari - mei 2021. .............................. 76

 mediarte.................... ............................................................ 79

07


08

POINT OF VIEW

© BRANDS PEOPLE

Relance in de sector - Key Takeaways Artikel door

Joost Bevernage

Digital Strategiste & Expert Learning & Development mediarte

Point of view

I

n het begin van dit jaar hebben we de impact van de eerste lockdown in kaart gebracht. De impact was drastisch, maar hing af van waar je tewerk was gesteld. Zo waren vooral de productiehuizen en facilitaire bedrijven zwaar geraakt. Dit zagen we dan ook terug in het verschil tussen de audiovisuele en digitale sector (PC 227), dat een beperktere daling kende op vlak van arbeidsvolume, dan bij de zwaarder getroffen filmsector (PSC 303.01). Aan de hand van nieuwe data van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid


(RSZ), die een volledig beeld van 2020 geven, kunnen we gelukkig vaststellen dat er een duidelijke relance is geweest in het tweede deel van 2020. We sommen kort de 6 belangrijkste tendensen op. Voor een grondige analyse met cijfers verwijzen we door naar ons artikel op de website. www.mediarte.be/ relance

2 Productiehuizen herstellen trager De productiehuizen kenden samen met de facilitaire ondernemingen de grootste impact door de Covid-19 epidemie, hun herstel verloopt dan ook trager. We zien dat de sector vooral geraakt is in het Vlaams Gewest omdat daar een aantal ondernemingen met een internationale en werking gericht op live-events gevestigd zijn. Op Vlaams niveau is het herstel daar ook moeizamer. In het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest zien we echter al dat de facilitaire ondernemingen gegroeid zijn tegenover 2019.

1 Sterke relance De gehele sector kende vooral in het derde kwartaal van 2020 een sterke relance. Dit herstel vertraagde op het einde van het jaar waardoor er nog een kleine daling valt te noteren tegenover 2019. De filmsector herstelde nagenoeg volledig. In deze subsector lijkt het Vlaams Gewest wel de Waalse trend gevolgd te zijn door in te zetten op seizoensgebonden kortere contracten. Hierdoor merken we een daling in arbeidsvolume op het einde van het jaar. In het Waals Gewest loopt de tewerkstelling in PC 227 achter op de federale evoluties. Dit is voornamelijk te wijten aan één onderneming, Gaming1, die de sector heeft verlaten. Dit verlies aan tewerkstelling in de sector is dus permanent en niet te wijten aan de Covid-19 pandemie.

3 Impact hoogst bij jongste werknemers

De impact van de 1ste lockdown was vrijwel gelijk voelbaar bij alle leeftijdsklassen met een enigszins verminderde impact naarmate de verhoging in leeftijd. Ook de relance laat zich op een gelijkaardige manier voelen waarbij vooral

09


10

POINT OF VIEW

de <25 jarigen nog de hoogste daling kennen. Bij de 65+ noteren we een stijging. We hebben het hier echter over zo'n kleine aantallen dat deze stijging volledig aan 1 VTE toe te wijzen valt.

2021. In maart 2021 zien we wel terug een voorzichtige daling voor bijna alle ondernemingen. Enkel de facilitaire ondernemingen doen weer meer beroep op dit systeem van tijdelijke werkloosheid.

4 Nauwelijks impact op man/vrouw verhoudingen

6 Tekenen van voorzichtige groei

In beide subsectoren is de impact van de epidemie op mannen en vrouwen nagenoeg gelijk geweest. Op vlak van herstel zien we dat vrouwen net iets trager naar de sector terugvloeien, maar dit verschil valt nog steeds binnen de statistische verschillen die we elk jaar waarnemen.

5 Tijdelijke werkloosheid ook nog in 2021

Ondanks het feit dat het arbeidsvolume van de sector nog niet op hetzelfde pijl staat van 2019, zien we toch al een aantal indicaties dat we terug naar een groeisector evolueren. Als alle werknemers die nu in tijdelijke werkloosheid zitten terug tewerkgesteld worden in de sector, zullen we een aanzienlijke groei kennen. Dat is natuurlijk geen garantie en op dit moment van schrijven puur hypothetisch. Daarnaast zien we ook al een groei in een aantal subsectoren. Zo zijn de Vlaamse digitale ondernemingen reeds gegroeid tegenover 2019 alsook de Waalse en Brusselse facilitaire ondernemingen. Ook de andere, ondersteunde, ondernemingen in de sector zoals consultancy, legal en andere niet audiovisueel specifieke activiteiten, zijn sterk gegroeid.

Vanaf mei tot september 2020 zien we een sterke daling in het aantal werknemers die tijdelijk werkloos waren met reden Covid. In november is er echter terug een lichte heropflakkering, te samen met de tweede Covid-19 golf, om dan te stabiliseren tot en met het eerste kwartaal in 2021. We moeten dus geen volledig herstel verwachten begin

artikel door

mediarte.be

Joost Bevernage

DIGITAL STRATEGIST EXPERT & LEARNING & DEVELOPMENT MEDIARTE


MEDIAGUIDANCE

m

ediarte en ascento slaan de handen in elkaar en bieden persoonlijke begeleiding op maat van mediaprofessionals Wil je als mediabedrijf het beste uit je medewerkers halen? Wens je als particuliere mediaprofessional je competenties in kaart te brengen of wil je leren hoe je beter omgaat met jobgerelateerde stress? Dan kan 'mediaguidance' daarbij de ideale begeleiding bieden . In 2018 lanceerden mediarte en ascento ‘mediaguidance’ om mediaprofessionals te helpen bij een heroriëntering in hun carrière, bij de versterking van hun veerkracht en het promoten van welzijn op het werk. Door middel van loopbaanbegeleiding, stressmanagement of burn-out prevention coaching, op maat van mediaprofessionals denken onze ervaren coaches actief mee, geven ze praktisch advies zodat jij en je medewerkers klaar zijn voor de volgende stap in een gezonde loopbaan.

Praktisch Een pakket van vier uur loopbaanbegeleiding of coaching kost je als medewerker slechts € 40 wanneer je betaalt met loopbaancheques. Je kunt loopbaancheques bestellen via de website van VDAB. 5% korting op outplacement Alle werkgevers die ressorteren onder PC 227 of PSC 303.01 krijgen een korting van 5% op outplacement-begeleiding via ascento. Meer over ascento ascento is deel van de Agilitas groep en begeleidt medewerkers in elke fase van hun loopbaan. De experts van ascento helpen de competenties, talenten en aspiraties van werknemers in de mediasector in kaart te brengen en hen te laten groeien. Zowel in hun huidige job, als in een nieuwe functie in het kader van heroriëntering, als bij ontslag

Powered by

Ontdek het volledige dossier www.mediarte.be/mediaguidance


12

IN THE PICTURE

© GITHA HERMANS

Beroep in de kijker - Location Manager Interview

Githa Hermans

Location scout & manager

In the picture

N

adat ze haar opleiding aan de kunstacademie in Nederland had afgerond, trok de 21-jarige Githa Hermans naar Amerika voor een uitwisselingsprogramma. Per toeval kwam ze daar op een filmafdeling terecht en was meteen de toon voor haar loopbaan in de film gezet.

Githa: “Op de kunstacademie in Nederland werd veel gesproken over de Vlaamse film en zo ben ik, na mijn terugkeer uit Amerika, op Sint-Lukas in Brussel terecht gekomen. Tijdens mijn bacheloropleiding heb ik verschillende kortfilms gemaakt die, onder meer, op festivals in Gent en Oostende werden getoond. Maar toen studeerde ik af


en wist ik niet goed waar te beginnen. Op school werd daar nooit echt over gesproken. Ik heb toen even in een kledingwinkel gewerkt, maar dat vond ik verschrikkelijk want dat voelde zo ver weg van mijn studie. Toen ben ik op het Ritcs-platform een oproep tegengekomen voor assistent-opnameleiding. Ik had eigenlijk vrij weinig ervaring op een professionele set, enkel tijdens korte, vrijwillige stage bij Caviar. Zo ben ik een half jaar assistentopnameleiding geweest voor de serie ‘Amigo’s’. Je begint dus helemaal onderaan de ladder en bent dan degene die de straten blokkeert tijdens de opnames, de cateringtafel klaarzet en de ruimtes voor make-up en kostuum. Degene die de koffie brengt en de wc’s poetst. Maar ik vond dat zo’n verademing.” “Een filmset op school is niet te vergelijken met een professionele set. Van een locatiemanager had ik nog nooit gehoord. Na ‘Amigo’s’ kreeg ik voor een Ketnet-serie de kans om door te stromen naar locatiemanagement. Toen is voor mij het balletje aan het rollen gegaan en leerde ik Jules Logistics kennen. Dat is een verhuurbedrijf van opnameleiding-materiaal en de eigenaars Guy, Fre en Sofie die dat runnen zijn zelf ook locatiemanagers.” “Na de Ketnet-serie kon ik starten op de set van de film ‘Le passé devant nous’ van Nathalie Teirlinck in Brussel.

Dat was heftig. Ik denk dat ik toen wel 20 uur per dag hebt gewerkt maar ik heb er heel veel van geleerd. Het was ook ineens in Brussel en in het Frans. Ik zei nooit nee en ging dus van het ene project naar het andere. Zeven jaar ben ik non-stop bezig geweest. Toen ik assistente was van een locatiemanager voor een serie in Brussel, ben ik begonnen met scouting. Ook voor de serie ‘Professor T’ en ‘Over Water’ deed ik location scouting en ik ontdekte dat ik dat graag deed.” Waarom hou je zoveel van je job als location scout & manager? Githa: “Scouting is creatiever. Je moet dan meedenken met de regisseur, de art director en de DOP die al een eigen idee en een moodboard hebben. Jij gaat dan op zoek naar de locaties die zij in hun hoofd hebben. Dat ligt best wel uit mijn comfortzone want je moet constant contact leggen met mensen die je niet kent. Soms is het een kwestie van aanbellen en mensen overtuigen, terwijl ik een redelijk verlegen persoon ben. Je gaat bij wildvreemde mensen binnen in hun privéwoning, met je camera, en dat is wel spannend omdat jij het ijs moet breken. Bij bedrijven is dat anders. Vaak zoek ik wel eerst online, Google Images is daarbij een grote bron. Naar een bedrijf kan je dan eerst een mail sturen en erna pas bellen. Daar heb ik minder moeite mee.”

© GITHA HERMANS

13


De meeste zotte vraag die al gehad heb: ‘jij kunt die luchthaven toch wel afsluiten gedurende drie dagen?’ — Githa Hermans

© GITHA HERMANS


“Ik kreeg bvb. vandaag net enkele links doorgestuurd van een art director met appartementen die hij goed vindt, dus dan ga ik vanmiddag even rondbellen om te zien of we ze eventueel als locatie kunnen gebruiken. Mensen overtuigen is wel wat moeilijker geworden vanwege COVID. Hierdoor is het werk van de locatiemanager nog een tikkeltje zwaarder geworden. Er zijn nog meer regels bijgekomen. Op logistiek vlak is het nu ook een uitdaging om de gepaste ruimtes te vinden voor make-up, kostuum of voor de lunch. Zo’n plek moet ruim genoeg zijn om 80 tot 100 man op afstand te laten eten. Het gebeurt nu dat we daar een festivaltent voor laten opzetten.” Wat is voor jou het grote verschil tussen scouting en location manager? Githa: “Beide lopen bij mij een beetje in elkaar over, ook al zijn het twee aparte jobs. Als location scout neem je de regisseur en zijn creatieve team mee op ‘pré-recce’. Dat zijn creatieve locatiebezoeken waarbij de regisseur, de art director en de cameraman kiezen welke locatie ze het interessantst vinden. Als locatiemanager ben je eigenlijk pas later bij het proces betrokken. Normaal gezien zijn de locaties dan al gevonden en begin je met de voorbereiding, zoals het aanvragen van vergunningen, contacten leggen, praktische afspraken maken. Tijdens de technical-recce, waar de verschillende departementen mee naar toe gaan, ben je makkelijk met een delegatie van een man of twaalf of vijftien. Dat vergt altijd wel wat organisatie en planning. Voor ‘Beau Séjour’ verbleven we daarvoor een week in een hotel aan de kust en zijn we elke dag locaties gaan bezoeken. Met zo'n planning ben ik toch ook minimaal een week bezig. Het is een hele puzzel die gelegd moet worden.” “Als locatiemanager krijg je dan plots veel informatie te verwerken. Of krijg je vragen zoals: Krijgen we toestemming om een lamp op een glazen dakraam te zetten? Of: Die straat moet afgesloten worden tijdens de opname. Dat steek je dan mee in je vergunning. Ook de art director komt dan met speciale vragen, bijvoorbeeld: Mogen we deze muur schilderen? Als locatiemanager ben ik dan de tussenpersoon tussen de locatie en de filmcrew.” “Een filmcrew is eigenlijk een soort bubbel die in een eigen wereld leeft en dan ben jij als locatiemanager, samen met de productie, de enige die met de buitenwereld communiceert. De, soms bizarre, vragen zijn vaak echt

niet zo evident. Ik heb wel eens gehad dat de geluidsman heel serieus vroeg om een volledig plein in Brussel af te sluiten. Dat vind ik het moeilijkste, dat vaak gedacht wordt dat het allemaal gemakkelijk gaat. Maar soms ben ik daar maanden mee bezig. In de praktijk gebeurt het ook wel vaak dat er zeer kort voor de draaidagen nog extra locaties moeten geregeld worden. De meest zotte vraag die ik al gehad heb: ‘Jij kunt die luchthaven toch wel afsluiten gedurende drie dagen?’” Wat is het meest uitdagende aan je job? Githa: “Ik krijg veel energie als iets lukt. We hebben vorig jaar gefilmd op de luchthaven van Deurne in Antwerpen voor de Netflix-serie ‘Into the night’, met een Amerikaanse DOP en een Franse regisseur. Dat was gigantisch. Het ging over een kaping van een vliegtuig en moest zich zogenaamd afspelen in een Scandinavisch land waar ook sneeuw moest liggen. We hebben kunnen regelen om drie nachten te draaien wanneer de vlieghaven gesloten was. Op heel korte tijd hebben we dan sneeuw gespoten, een Boeing speciaal uit Londen laten overvliegen... Dat was de eerste keer dat mijn job zo groots was. Voor Vlaamse projecten werk ik vaak alleen en krijg ik niet altijd assistentie. Voor deze productie had ik gelukkig wel een assistent. Toch heeft het me wel maanden voorbereiding gekost. ‘Beau séjour’ heb ik volledig alleen gedaan. Samenwerken met een assistent hangt dus vooral van het budget af.” “Het komt er wel op neer dat het een hele zware job is. Bij ‘Beau Séjour’ heb ik op de laatste draaidag , na 110 dagen, een trein locomotief geregeld. Op het einde van de serie gebeurt er een treinongeval. Ik mocht toen in de locomotief zitten met een walkie-talkie en dat was wel een leuke afsluiter, als zoiets dan lukt. We hebben voor de serie ook heel close samengewerkt met de marine en ik ben bevriend geraakt met mensen die daar werken. Een marinebasis is streng beveiligd dus het was wel bijzonder dat wij daar elke dag mochten filmen. Dat vind ik het leuke aan mijn job. Je komt ineens in een nieuwe wereld terecht waar je eigenlijk niks vanaf weet. Je leert veel nieuwe mensen kennen, en je leert ook een nieuwe context kennen. Door de serie ‘Over water’ heb ik bijvoorbeeld de haven van Antwerpen leren kennen via Katoen Natie. Zij hebben me toen ontzettend geholpen. Je moet er wel tegen kunnen dat er altijd onzekerheden zijn. Soms kom je op locaties waar je je niet altijd veilig voelt.

15


16

IN THE PICTURE

© GITHA HERMANS

‘s Nacht bijvoorbeeld. Dan is het fijn om er niet alleen voor te staan.” Zijn er bepaalde aspecten rond veiligheid waar jij rekening mee te houden hebt? Githa: “Je moet rekening houden met de de locatie zelf. Stel dat je in een delicate villa filmt, dan moeten we voor bescherming zorgen: vloeren die worden afgeplakt met beschermingsmateriaal, de deurposten, de persoonlijke spullen van de mensen die er wonen en dat soort zaken. We tekenen altijd op voorhand de contracten en de plaatsbeschrijving. Mocht er schade zijn. Dat zijn zaken die wel belangrijk zijn. We zijn immers te gast op zo’n locatie, maar er komt toch een man of 30, 40 over de vloer. Dat is een heel circus. Daarom spreken we ook goed door wat we exact gaan doen met de mensen die er wonen. Wat er veranderd wordt of welke muur we gaan schilderen. De art director bezorgt meestal een document waarin precies staat wat er gaat gebeuren.” “De job is voor een groot stuk ook wel administratief. Denk aan de vergunningen, contracten of verzekeringen.

Verder zijn je talen belangrijk omdat je in het hele land op zoek gaat naar locaties. Mijn Frans is vrij goed, maar soms heb ik wel wat hulp van een assistent nodig om vergunningen in het Frans aan te vragen. De verschillende filmcellen in steden als Brussel, Antwerpen en Gent helpen je voornamelijk bij die vergunningen, niet zozeer bij het scouten zelf. Stad Antwerpen is op dat vlak goed georganiseerd. Politie, stadsdiensten, de communicatie tussen de diensten loopt er heel vlot. Voor het vinden van locaties, kan je in Nederland terecht bij Creatief leegstandsbeheer. Dat wordt daar vrij goed geregeld. Creatief leegstandsbeheer staat hier in België nog in de kinderschoenen, als je dat vergelijkt, maar toch krijg ik ook in België geregeld pareltjes van locaties door .” “Op het vlak van veiligheid denk ik natuurlijk ook aan de veiligheid van de crew. Op de callsheet zet ik daarom aandachtspunten. Niks laten openstaan, auto’s op slot, ‘s nacht gele hesjes aandoen, dat soort dingen. We voorzien ook extra bewaking voor de vrachtwagens met materiaal en een veilige parkeerplaats tussen de draaidagen door. Op de callsheet staat verder alle


logistieke informatie, adressen, een plattegrond en de locatie van de make-up en kostuum. Voor de Netflix-serie moest ik ook een risk-assessment invullen. Dan moet ik op voorhand nadenken wat de gevaren van een locatie zijn.” “Stel, je filmt in de visveiling. Die kan je niet sluiten. Er is trouwens ook geen geld om dat überhaupt te vragen. Dan moeten we ons aanpassen aan de situatie en de planning van het bedrijf. Het is leuk om die puzzel te maken en je hebt toch ook wel wat overtuigingskracht nodig. Ik ben wel altijd zo eerlijk mogelijk en ik probeer ook duidelijk uit te leggen wat we exact komen doen. Maar het blijft wel moeilijk om echt duidelijk te maken hoe groot de impact is van een filmopname omdat mensen dat vaak onderschatten.” Waar let jij vooral op tijdens de scriptanalyse? Githa: “Als ik de scouting doe, ga ik specifiek op zoek naar locaties die nodig zijn en probeer ik ook al verder te denken. In mijn hoofd zie ik dan al wat er allemaal moet gebeuren. Dat is misschien omdat ik ondertussen al zoveel op een set heb gestaan. Als we bijvoorbeeld in een appartement gaan filmen aan een straatkant, gaan we daar lawaai van hebben of staat er iets in het zicht dat weg moet, zoals geparkeerde auto’s. Ik denk al na over welke straten we moeten laten afsluiten en

© TOON AERTS

waar onze vrachtwagens geparkeerd kunnen worden. Eigenlijk probeer ik de film alvast te visualiseren tijdens het doorlopen van een scenario. Als ik enkel als locatiemanager werk, bekijk ik de foto's of ga ik langs om afspraken te maken. Normaal gesproken verzamel je al die info tijdens de technical-recce. Mijn opleiding als regisseur

helpt mij er ook bij. En ook dat ik al van kinds af aan te maken kreeg met film. Mijn vader was een cameraman dus dat speelt misschien ook mee. Dat ik snel scenario's in mijn hoofd kan afspelen en vooruit kan kijken. Ik probeer dan alles uit te sluiten, zodat niemand daar zelf nog over hoeft na te denken.” Op welke manier schaaf je je kennis bij en wat vind je hier belangrijk aan? Githa: “Je leert al doende, vind ik. Elk project is toch weer nieuw. Ik begin steeds van voor af aan, want je komt steeds in nieuwe werelden terecht. Als ik denk aan wat ik op school geleerd heb, dan heb ik op het vlak van location scouting of management eigenlijk weinig geleerd. Ik ben zelf ook onderaan de ladder begonnen, ik was zelf ook diegene die twaalf uur lang straten stond te blokkeren. Leuk is dat niet, maar daar starten we allemaal.” Wat wordt er soms onderschat aan je job? Githa: “Hoe moeilijk die job is. De stress die erbij komt kijken, de lange dagen. Het vergt wat van je lijf. Je bent de eerste op de set en de laatste die weer naar huis gaat. Ik probeer dat wel steeds beter te regelen. Toen ik net begon, kon me dat allemaal niks schelen. Ik was al blij dat ik zoveel werk had en dan ging ik door zolang het nodig was. Veel te lang vaak. Maar het is moeilijk om de balans te vinden tussen dat volhouden en de kwaliteit van je werk bewaren. Ik ben daar een perfectionist in, dat mijn werk goed geregeld is. Nu begin ik dat wel een beetje te voelen.” Wat doe je dan voor jezelf om die balans beter te bewaken? Githa: “Een assistent helpt al. Dat is dan iemand die wat zaken kan overnemen. Ik ben bijvoorbeeld niet altijd meer bij nachtopnames. ‘s Nacht kun je toch niks regelen of mensen bellen. Maar vroeger deed ik dat wel en werd ik dan ‘s ochtends alweer wakker gebeld door de politie omdat bepaalde wagens fout geparkeerd stonden. Dan zijn je nachten wel heel kort. Maar elke dag kunnen er onvoorziene omstandigheden gebeuren dus je moet je altijd flexibel opstellen.” Welke vaardigheden zijn belangrijk voor de job die je doet? Githa: “Wat belangrijk is, is enthousiasme en goed kunnen omgaan met tegenslagen. Het moet je wel liggen, steeds flexibel en positief blijven. Je moet na zestien uur op een

17


18

IN THE PICTURE

© GITHA HERMANS

set nog steeds vriendelijk blijven. Oplossingsgericht zijn en kunnen omgaan met stress. Dan helpt het wel als je zaken gemakkelijk kunnen relativeren. Maar durf ook voor jezelf te kiezen, je balans te bewaren en je rust in te plannen. Je moet voor jezelf een manier vinden die het houdbaar maakt. Al doende leer je ook bij over technische zaken. Zo moet je wel iets van stroom afweten, of van hoogwerkers of standspijpen. Dingen die moeilijk in een klaslokaal te leren zijn. Daarom zijn stages zo belangrijk.”

Tips van Githa • Google is your friend: de grootste zoekmachine en Google foto’s helpen je op weg. • Insta-accounts die ik regelmatig bekijk: veel design- en architectuur-accounts en van fotografen zoals Alexander Dumarey die veel leegstaande gebouwen fotografeert.

Wat raad je pas afgestudeerden aan? Githa: “Dat ze toch zeker een stage lopen als assistentopnameleider. Iedereen wil gelijk regisseur worden, maar dat is niet realistisch. Mensen hebben soms ook talenten op andere vlakken. Misschien is iemand wel geschikt voor geluid of licht, als gripper of camera-assistent. Dat is wel fijn aan opnameleiding: als je wil kennismaken met de set, dan leer je zo alle facetten van film kennen. En als je een harde werker bent, dan word je snel opgepikt.”

interview door

Nathalie Douxfils

PROJECT MANAGER LEARNING & DEVELOPMENT MEDIARTE


TUTORIAL THURSDAY

Ontdek elke donderdag een nieuwe tutorial, documentaire, keynote, longread, …

Meer informatie

www.mediarte.be/tag/tutorial


20

SECTORORGANISATIE

© SARAH BASTIN

Acteur.be / Comedien.be Interview

Clarisse Lepage

Acteur.be / Comedien.be

Sectororganisatie

I

n 2002 werd Comedien.be opgericht door acteurs van het Conservatorium van Brussel. Inmiddels groeide dit platform uit tot een bevoorrecht instrument voor een artistieke gemeenschap. Een gemeenschap die tot dat moment een professionele ruimte voor ontmoetingen en uitwisselingen ontbeerde.


Sinds 2017 kreeg Comedien.be gezelschap van Acteur.be, zijn Nederlandstalige tegenhanger. Samen versterken en vertegenwoordigen deze initiatieven de gehele gemeenschap van de podiumkunsten en de audiovisuele sector over de taalgrenzen heen. Welke steun bieden jullie aan -al dan niet professionele- acteurs vandaag? Clarisse: “Allereerst zorgt het platform voor zichtbaarheid en helpt het bij het zoeken naar werk. Comedien.be / Acteur.be is een referentiesite voor alle professionele artiesten uit de audiovisuele- en podiumkunstenwereld in België. Het netwerk stimuleert het tot stand brengen van banden en artistieke uitwisselingen tussen alle beroepsgroepen in de sector, waardoor een hele gemeenschap van kunstenaars, instellingen en productiestructuren wordt gemobiliseerd.” “Verder is Cosmos-Kosmos.be een gratis platform voor culturele crowdfunding. In de continuïteit van de missies van de vzw Comedien.be / Acteur.be wil dit

nieuw platform een Belgisch en tweetalig platform zijn ter ondersteuning van de dragers van culturele en/ of artistieke projecten. Onze wens is om kunstenaars te steunen die nog niet in de subsidie-circuits zijn opgenomen. Het is dan interessant om hen aan een groot publiek voor te stellen en op een actievere manier te steunen.” “Concreet kan het platform op drie verschillende manieren worden gebruikt. Projecten worden er in de vitrine geplaatst en genieten er zichtbaarheid. Dat gebeurt op een eenvoudige manier: het is makkelijk om nieuws, foto's, video's of een ander document toe te voegen aan een pagina. Het is ook uiterst geschikt om intelligent te netwerken omdat een hele sector zijn ideeën, zijn werk in uitvoering en, vooral, zijn werkaanbiedingen laat zien. Het zal voor alle geïnteresseerde kunstenaars mogelijk zijn contact op te nemen met de projectleiders en -waarom niet?- zich bij het artistieke team aan te sluiten. Tot slot haalt de projecteigenaar via het platform van

© COMEDIEN.BE / ACTEUR.BE

21


22

SECTORORGANISATIE

© SARAH BASTIN

participatieve financiering het bedrag op dat nodig is voor de concretisering of de lancering van zijn project. En dit zonder commissie.” “Regelmatig schrijven wij artikelen over de culturele sector en delen we zo informatie. Dit kan gaan over projecten van onze leden, nieuws van onze partners, nieuwe ontwikkelingen in het wettelijke kader, zoals de hervorming van de vzw's of wijzigingen in het statuut van kunstenaars. Wij informeren onze leden ook over infosessies of maatregelen ter ondersteuning van de sector. Als antwoord op het gebrek aan mogelijkheden voor ontmoetingen en uitwisselingen binnen de artistieke gemeenschap organiseren we ook een tweetalig netwerkevenement in Brussel, ‘Het Feest des Acteurs’. Dit is een gelegenheid voor kunstenaars om elkaar te ontmoeten, om deel te nemen aan workshops en rondetafelgesprekken over specifieke onderwerpen.” Wat zijn jullie missies? Clarisse: “Onze opdracht is tweeledig: de professionele integratie van kunstenaars aanmoedigen en tegelijk de promotie van artistieke projecten verzekeren. Dit is de kern

van alle faciliteiten die wij hebben gecreëerd en dagelijks beheren.” Hoe gaan jullie om met jullie leden? Is er een zekere samenhang/hechtheid? Clarisse: “Wij staan altijd tot hun beschikking om hen maximaal en op een menselijke manier te begeleiden. Onze kantoren laten niet toe om permanent beschikbaar te zijn om hen te ontvangen, maar we ontmoeten hen wel tijdens de evenementen die we organiseren: ‘Het Feest des Acteurs’, tijdens aanwezigheid op festivals of opleidingsprogramma's. De interactie is dus eerder virtueel. Onze mailboxen zitten dan ook altijd vol. Of het nu over online projecten op Cosmos-Kosmos.be gaat of over kunstenaarsprofielen. Wij houden ook regelmatig contact om de specifieke behoeften te begrijpen. Op die manier is Acteur.be ontstaan, de Nederlandstalige tweelingbroer van Comedien.be. Of ons meest recente project, Cosmos-Kosmos.be.” Hoe houden acteurs hun vaardigheden scherp? Clarisse: “Door opleidingen. Onze vzw organiseert een programma van korte opleidingen en workshops volgens specifieke thema's voor de bijscholing van kunstenaars. Deze opleidingen bieden kunstenaars de kennis en de


instrumenten om zich voor te bereiden op toekomstige werkgelegenheidskansen.” Hebben jullie de laatste tijd een grotere convergentie gezien tussen de kunst/performance-sector en de audiovisuele sector? Clarisse: “Niet alleen tussen deze twee disciplines, maar tussen alle disciplines! Kunstenaars willen werken, bijdragen en creëren. Ze dragen vaak verschillende petten en zijn actief in verschillende disciplines. Als uitvoerend kunstenaar, schepper van hun eigen artistieke projecten, manager van hun eigen carrière, … Daarom hebben wij deze verschillende platforms ontwikkeld. Om de verschillende trajecten die kunstenaars volgen te stimuleren en te ondersteunen en om hen de instrumenten te geven om hun eigen weg te vinden.” De impact van COVID op het beroepsleven van acteurs was in 2020 desastreus. Hoe heeft Comedien. be hierop gereageerd? Clarisse: “2020 was voor ons ook een moeilijk jaar. Ons trainingsprogramma en onze events werden plotseling onderbroken, net als in de hele wereld. Tijdens de eerste lockdown hebben we een enquête gehouden om te weten wat ze nodig hadden. Helaas was het niet altijd mogelijk kant-en-klare oplossingen te formuleren, maar wij wilden de kunstenaars laten weten dat zij niet vergeten werden.

Onze wens is om kunstenaars te steunen die nog niet in de subsidiecircuits zijn opgenomen. — Clarisse Lepage Wij hebben ons actief ingezet om kunstenaars de juiste informatie te verstrekken over steunmaatregelen en de wetgeving. Hiervoor konden wij rekenen op uitstekende partnerschappen met deskundigen op dit gebied. Toen we merkten dat deze buitengewone omstandigheden ook een dynamiek op gang bracht waarin kunstenaars meer aan hun

acteur.be comedien.be

eigen projecten werkten, leek het ons het perfecte moment om Cosmos-Kosmos.be te lanceren. Met dit platform, voor projecten in uitvoering, hopen we kunstenaars aan te moedigen om in hun eigen talent te investeren. Omdat er behoefte is aan kunst en cultuur, misschien wel meer dan ooit.” Wat zijn jullie uitdagingen voor het jaar 2021/2022? Clarisse: “Op koers blijven. Comedien.be / Acteur.be bekleedt een unieke plaats in de culturele sector en in de professionele wereld. Met de lancering van een nieuw platform ter ondersteuning van culturele en artistieke projecten blijven wij trouw aan de missies die wij onszelf hebben opgelegd. Bovendien zorgt de mogelijkheid van gratis crowdfunding voor een grotere inclusie en diversiteit in de culturele sector. Sinds de lancering van CosmosKosmos.be hebben projecteigenaars al meer dan 15.000 euro bijeengebracht voor hun projecten. Wij hopen in de komende maanden nog veel meer succesverhalen te verzamelen.” “In 2021 hebben we twee grote projecten. De CosmosKosmos showcase die tot doel heeft fases van het werk -zowel toneel, performance, muziek als audiovisuele producties- aan een welwillend publiek te tonen en vervolgens na elke voorstelling momenten van feedback en ontmoetingen te organiseren. Verder is er ‘Court&Kort’. Een avond met kortfilms van Belgische projecten. Voornamelijk geregistreerd op Cosmos-Kosmos.be, al zullen er ook andere projecten te zien zijn. In 2022 willen we ook het beheer van een zaal overnemen om zo een fysieke plaats voor opleidingen en de creatie van projecten te bieden. Hiervoor moeten de precieze contouren nog worden bepaald.” “Dit alles zal alleen mogelijk zijn met een stabilisering van de structuur die momenteel functioneert met een, soms precair, evenwicht tussen inkomsten uit activiteiten, lidmaatschapsgelden en niet-structurele subsidies. Het blijft noodzakelijk onze structuur aan te passen aan onze ambities om onze acties verder te zetten.”

interview door

Louis Van De Leest

PROJECT MANAGER MEDIARTE

23


MEDIARTIST

Jouw begeleiding in de audiovisuele sector Informatie & inschrijven via

www.mediartist.be

Powered by


mediartist

S

choolverlater en hoop je snel die eerste job te bemachtigen? Al professioneel actief in de audiovisuele, film- of digitale sector maar nog worstelend met het vinden van cont(r)acten? Je wenst een professionele doorstart te vinden in onze sector? mediartist is het project dat een succesvolle begeleiding beoogt van de Brusselse werkzoekenden die in de audiovisuele, film en digitale sector aan de slag willen. Het mediarte-team, bijgestaan door experts en professionals uit de sector, ondersteunt je waar nodig om je professionele project of parcours te doorgronden en samen de mogelijkheden uit te zoeken die voor jou beschikbaar (kunnen) zijn. We helpen je ook om je persoonlijke touch te vinden en deze te vertalen naar een professionele identiteit die in balans is met je persoonlijkheid. Op het programma: workshops, infosessies, individuele coaching en assessments van je competenties. We organiseren ook informele netwerkmomenten: thematische gesprekken, netwerkmomenten met deelnemers uit het programma, job speeddating en een aanwezigheid op grotere festivals in de sector (BRIFF, FIFF, Anima,...).

Naast deze netwerkmomenten leveren we je kwalitatieve content aan over de laatste actualiteit uit de sector, de meest recente jobs, portretten van professionals, beroepen in de kijker, de meest recente arbeidsvoorwaarden en veel veel meer!

NIEUW! mediartist verwelkomt zowel mensen die werkloos zijn als mensen die deeltijds aan het werk zijn* *** SAVE THE DATE *** Op 6 september 2021 slaan mediarte en Amplo de handen in elkaar met het Brussels International Film Festival, deAuteurs en de Scenaristengilde. Samen organiseren we een dag die integraal in het teken staat van de scenarioschrijver. Deze dag vindt plaats op 6 september 2021 op het volgende BRIFF (Brussels International Film Festival) en zal hopelijk face-to-face sessies kunnen hosten (dat hopen we toch) en zal tegelijkertijd online gestreamd worden Deze dag is zowel gericht op beginners en actieve professionele scenaristen. Op het programma (ov): een sessie om te ontdekken hoe je je carrière als scenarioschrijver zo vlot mogelijk kan uitbouwen, een sessie over de kansen die nieuwe digitale platformen bieden, een netwerkborrel.

artikel door

mediartist.be

mediarte

* Dit programma is enkel bestemd voor personen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 25


26

MEDIARTIST

© HUEI LI YAP

mediartist - Huei Li Yap Interview

Huei Li Yap

3D artist bij Fabrique Fantastique

V

an jongs af aan was tekenen één van haar passies welke ze verder ontwikkelde op Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel. Maar dat was nog maar het begin voor Huei Li Yap. Tijdens een van haar trips naar New York besloot ze om er een Summer Course animatiefilm te volgen aan de ‘School of Visual Arts’.

Hue Li: “Deze ervaring leerde me hands-on hoe klassieke animatie wordt opgebouwd en hielp me om met ondersteuning mijn eerste animatie te maken. Overtuigd dat ik in deze richting verder wilde, besloot ik om de opleiding Animatiefilm aan de Luca School of Arts in Brussel te volgen. Daar heb ik me verdiept in animatietechnieken zoals cut-out en stop motion. Na het behalen van mijn masterdiploma volgde ik een overkoepelende opleiding in 3D aan Syntra in


Antwerpen-Berchem. Mijn eerste echte job was bij Studio Souza als lighter en compositer voor een Deense animatie langspeelfilm, ‘The Street Party’. Na het afronden van dit project, ben ik gestart als 3D artist bij Fabrique Fantastique. Dat is een animatiestudio, actief in zowel 2D als 3D projecten. Binnen deze studio krijg ik de kans om me verder te ontwikkelen als artiest en me te verdiepen in de verschillende aspecten van 3D.” Wanneer had je behoefte aan steun in je loopbaan en waarom? Huei Li: “Nadat mijn project bij Studio Souza was afgerond, schreef ik me in als werkzoekende bij Actiris. Bij Actiris kwam ik al snel tot de conclusie dat de klassieke kanalen nog niet zijn aangepast aan relatief nieuwe functies, zoals 3D-artist. Tijdens de begeleiding werd duidelijk dat ze iemand met mijn profiel niet zo vaak over de vloer krijgen en daarom ook geen gerichte hulp konden bieden. Ik had meer nood aan begeleiding die gericht was op de audiovisuele sector en zo kwam ik terecht bij mediarte. Eerst voor begeleiding via het mediartist-project en aanvullend volgde ik ook een mediastage.” Hoe heeft het mediartist-programma jou geholpen? Huei Li: “De workshop ‘Setting the Stage’ binnen het mediartist- traject heeft me gedwongen om stil te staan bij mijn sterktes en zwaktes en mij af te vragen in wat voor werkomgeving ik graag zou willen werken. Ik werd me bewuster van wat mijn volgende stap kon zijn in de zoektocht naar een passende job.”

mediartist is het begeleidingstraject voor Brusselse werkzoekenden die in de audiovisuele, film- en digitale sector aan de slag willen. Je hebt ook een mediastage gevolgd. Hoe belangrijk is een stage op de werkvloer na je opleidingstraject? Huei Li: “Ik ben ervan overtuigd dat het dé manier is om te beginnen in de sector en dat het een goede overbrugging is tussen school en werk. Bij de meeste animatiefilm-opleidingen is het opleidingstraject relatief algemeen waardoor je na je studie niet meteen inzetbaar bent. Daarom is een stage de perfecte manier om alsnog een kans te krijgen binnen een bureau en om relevante werkervaring op te bouwen. Tijdens je stage leer je in teamverband te werken, connecties te maken en iemand anders visie en stijl uit te werken. Het is eveneens een win-win voor beide partijen. Studio’s willen vaak geen risico lopen om iemand aan te nemen die nog niet zoveel ervaring heeft. Door de specifieke noden van een project heb je soms zeer specifieke vaardigheden en competenties nodig. Die kan je verwerven via een bijkomende opleiding, zelfstudie of door reeds eerder opgedane werkervaring, maar als starter is een stage dé manier om te bewijzen dat je een bijdrage kunt leveren aan de productie en te laten zien dat je snel nieuwe software kan aanleren.”

Het project mediastages is bestemd voor -26-jarigen die werkloos en niet-uitkeringsgerechtigd zijn en die ervaring willen opdoen in de audiovisuele, film- en digitale sector.

© FABRIQUE FANTASTIQUE

27


De vraag naar jobs binnen de audiovisuele sector is groter dan het aanbod. Door het grote aanbod aan talent is de concurrentie hoog. Het is niet zo evident om opgemerkt te worden en daarom is het van groot belang dat je een sterke portfolio of een demo-reel kunt presenteren. — Huei Li Yap


© FABRIQUE FANTASTIQUE

Wat waren de belangrijkste moeilijkheden waarmee je als werkzoekende in de audiovisuele sector werd geconfronteerd? Huei Li: “De vraag naar jobs binnen de audiovisuele sector is groter dan het aanbod. Door het grote aanbod aan talent is de concurrentie hoog. Het is niet zo evident om opgemerkt te worden en daarom is het van groot belang dat je een sterke portfolio of een demo-reel kunt presenteren. Connecties zijn belangrijk, als starter is dat niet altijd eenvoudig. Toch helpt het om aan mensen die je kent te vragen of ze misschien iemand zoeken voor een project. Verder werken studio’s projectgericht en hebben ze soms tijdelijk meer of minder mensen nodig.”

Volg bedrijven die je interesseren via LinkedIn of andere sociale media, zoals Facebook. Dan ben je meteen op de hoogte over huidige projecten waarvoor ze nog mensen zoeken. Bijvoorbeeld op de facebookgroep ‘Belgians in Animation/ games and VFX’ wordt er soms een bericht gepost als ze op zoek zijn naar potentiële kandidaten voor hun projecten. Verder zou ik niet enkel op vacatures reageren maar zeker ook spontaan solliciteren. Er bestaan ook verschillende contactmomenten, zoals de ‘Industry Day’ op het filmfestival Anima, waar je via een speeddate individuele gesprekken kunt houden met bedrijven uit de sector.”

Heb je nog een gouden tip die je graag wil delen? Huei Li: “Doorzettingsvermogen hebben, open staan om nieuwe zaken te leren, gemotiveerd en flexibel zijn. Dit zijn belangrijke elementen van een sterke werkethiek. Verder kan ik enkel aanmoedigen om vooral als starter zoveel mogelijk werkervaring op te doen, eventueel door meerdere stages te lopen. Alle ervaring die je opbouwt is meegenomen en een mooie aanvulling op je portfolio. interview door

Nathalie Douxfils

PROJECT MANAGER LEARNING & DEVELOPMENT MEDIARTE

29


30

INSIDE THE COMPANY

© JUSTIN PAQUAY

Inside the company - Sonhouse Interview

Cédric Engels en de kracht van geluid

medeoprichter Sonhouse

Cédric: “Ik heb altijd de ambitie gehad om muzikant te worden. Ik studeerde rechten en intellectuele eigendom om mijn ouders gerust te stellen. Maar van zodra ik afgestudeerd was, sprong ik op de trein naar Londen om mijn muzikale ambitie waar te maken. Na enkele maanden van twijfel en uitstel kwam ik eindelijk op het idee dat me de komende jaren bezig zou houden: de kracht van geluid! Dit is wat mij tot op heden altijd geleid en gestimuleerd heeft.

Cédric Engels

Inside the company

sonhouse

De kracht van het geluid is onze ontwaking in de wereld: het eerste geluid dat we horen is de hartslag van de moeder wanneer we nog in de baarmoeder zitten. Geluiden roepen emoties op en hele universums kunnen worden samengevat in een geluidsfragment van een halve seconde. Het is een korte stap van emotie naar merk. Volgens Martin Lindstrom spenderen ondernemingen het grootste deel van hun marketingbudget om de ogen te strelen en vergeten ze vaak het gehoor... dat is een stevige vergissing! In 2012 startte ik mijn eerste onderneming, Roundhouse, met een focus op sonic branding


om merken te verbinden met de wereld van geluid. In het prille begin was ik alleen en ik had niets om te investeren... behalve mijn tijd! Ik schreef een businessplan uit, gebaseerd op een model dat ik op Google vond. Na contact op te nemen met mijn broers, maakte ik een tweede plan om uiteindelijk een lening te bemachtigen bij de bank. Maar dit werd niet toegekend, een grote teleurstelling. Uiteindelijk heb ik een goedkoop huis gehuurd dat ik verbouwde tot een studio, naast een bordeel. Ik zocht een partner, een mentor. Het enige wat nog ontbrak waren... de klanten! De eerste klanten zijn vaak, zoals het gezegde luidt, "friends, fools and family"... Mensen die toch in ons geloofden en die ons in staat stelden een klantenportefeuille te ontwikkelen om het bedrijf te kunnen laten groeien. We hadden onze eerste grote klanten: de productie van de soundtrack voor Bevergem (tv serie, 2015) en de sonic branding

Een goede leidraad is ook om nooit tevreden te zijn, nooit te zeggen: ‘ik heb het gedaan, ik ben de beste.’ Er zijn altijd nieuwe dingen te leren.

Cédric Engels heeft een boek geschreven : “De kracht van geluid, over de onderschatte impact van geluid en de invloed ervan op ons dagelijks leven” - Borgerhoff & Lamberigts Om op koers te blijven tijdens deze jaren van ontwikkeling en permanente groei, ben ik altijd trouw gebleven aan mijn motivatie die de drijvende kracht is achter de visie van het ondernemerschap: neen durven zeggen, als je passie en je bedrijfsconcept het maken van podcasts is, zal het je niet lukken om in te stemmen met het opnemen van bands. Een goede leidraad is ook om nooit tevreden te zijn, nooit te zeggen "ik heb het gedaan, ik ben de beste". Er zijn altijd nieuwe dingen te leren. Daarom moet je altijd aan de volgende stap denken. Vier jaar geleden, bereikten we een bepaalde grens met Roundhouse (voorganger van Sonhouse). We konden geen grotere postproductie projecten aannemen vanwege de grootte van onze studio. Bovendien was de locatie gelegen in Gent waardoor we de klanten die in Brussel wilden werken ons moeilijk konden inhuren. We moesten ons dienstenaanbod uitbreiden om de de onderneming te verstevigen. Toen kreeg ik een telefoontje van Phile (Bokken) en Thierry (Van Durme) van Sonicville. Na een jaar besloten we de twee ondernemingen te fusioneren en Sonhouse als trio op te richten (Sonhouse is de samensmelting van Roundhouse en Sonicville). Het was een echte integratie, we schreven samen een nieuwe visie en business plan. Dat gebeurde ongeveer drie jaar geleden. En vandaag, in 2021, is Sonhouse er nog steeds!”

Sonhouse, sound production agency

— Cédrig Engels van Coolblue (Nederlands e-business bedrijf). Deze verwezenlijkingen gebruikten we vervolgens om andere klanten te overtuigen. We deden de volledige soundtrack van De Dag (tv-serie, 2018) en de sonic branding van de stad Gent. Mijn methodologie bestond erin om op basis van een workshop en een stuk wetenschap een merk te kunnen vertalen in een geluids universum .

Cédric: ”Bij Sonhouse geloven we dat een juiste geluidsidentiteit een project sterker maakt. Het impliceert een specifieke visie en eisen inzake kwaliteit. Onze drijfveer is en blijft de noemer ‘sound’. Het is een breed thema dat ons in staat stelt verschillende diensten aan te bieden en ons niet te beperken tot bijvoorbeeld uitsluitend muziek. Muziek is geluid maar geluid is niet per se muziek. ‘Production’ betekent dat wij onze eigen productiefaciliteiten en ons eigen team hebben. Wij hebben vestigingen in Brussel, Gent, Antwerpen en Seneffe. Wij willen dicht bij onze klanten zijn en zijn ook

31


De kracht van het geluid is onze ontwaking in de wereld: het eerste geluid dat we horen is de hartslag van de moeder wanneer we nog in de baarmoeder zitten. — Cédrig Engels

© JUSTIN PAQUAY


© JUSTIN PAQUAY

gebonden aan de regels van de lokalisatie van onze bureau’s om subsidies te kunnen verkrijgen (screen brussels, screen flanders en wallimage). Onze Brusselse vestiging maakt deel uit van Edmond, een audiovisuele cluster die verschillende ondernemingen uit de sector verenigt. We hebben twee hoofdafdelingen: Film en Brand. Geluid loopt als een rode draad door al onze afdelingen. Maar elke eenheid vereist een specifieke deskundigheid. In de filmafdeling houden we ons bezig met postproductie, dubbing, muziek supervisie en soundtracks. Wij beschikken over vier identieke dubbing studio's, waar wij zowel werken voor nationale als internationale klanten. We hebben een casting departement waar we de best geschikte stemmen voor elk project zoeken. Aan de postproductie zijde verzorgen wij het geluid voor series, films en documentaires: we monteren, voegen geluidseffecten toe en mixen. Deze projecten nemen vaak maanden in beslag, soms wel een jaar. Muzieksupervisie is meestal een consultancy job: we adviseren auteurs en

producenten over de muziek die ze kunnen gebruiken voor hun project. Als ze originele muziek willen, adviseren we hen over de beste componist voor hun project. We zoeken ook achtergrondmuziek en clearen de rechten op bestaande muziek. Sonhouse produceert ook soundtracks: wij zoeken de componist en produceren complete scores voor series, films, animatiefilms en documentaires. Het is noodzakelijk de muziek te begrijpen, de taal van de regisseur te vertalen naar de musicus en te begrijpen hoe de opname van een orkest werkt. In de Brand afdeling houden we ons bezig met podcasts, muziek, sonic branding en radio. We produceren onze eigen podcasts (Tomato Tales) of we produceren podcasts voor klanten: tv-stations, musea, reclamebureaus of adverteerders. Tien minuten podcast is het budget van twintig seconden reclame. Sonic branding is het idee van een geluidsidentiteit gekoppeld aan een bepaald merk. Coolblue is ons bekendste voorbeeld. In ons radio departement produceren we commercials voor agentschappen.” 33


34

INSIDE THE COMPANY

Onze mensen, ons talent. Cédric: “Vandaag vormen we een team van 19 werknemers, maar we werken ook met freelancers. Iedereen heeft zijn eigen competenties, zijn eigen expertise. Wij geloven in dit agency model, wij zijn een open huis. De markt is geëvolueerd, de apparatuur is toegankelijker geworden en vele professionals hebben hun eigen homestudio. We zien deze freelance ingenieurs en muzikanten niet als concurrenten. Integendeel, we werken graag samen met externe elementen. Wij geven hen toegang tot onze productiefaciliteiten, als zij een grotere of andere mix- of geluidsstudio nodig hebben, als zij een producer willen die hun planning of budget doet. En we werken ook met hen samen als ze in hun eigen homestudio werken. In plaats van te vechten tegen de evolutie van de markt, zoals taxichauffeurs vechten tegen Uber-chauffeurs, denken wij dat het positief is om het beste van twee werelden te combineren. Ons freelance platform biedt dus een plaats aan voor acteurs, stem regisseurs/coaches, editors, mixers, muzikanten, geluidsfreaks, iedereen, jong of oud, die met geluid te maken heeft en talent heeft.” Naar wat voor talent zoeken jullie bij Sonhouse? Cédric: “In de Brand afdeling (het radio gedeelte) zijn we op zoek naar stemcoaches. De stemcoach is het equivalent van de regisseur voor audio. Hij/zij werkt naast de ingenieur en fungeert als tussenpersoon tussen de stemmen en de klanten. De stemcoach moet een script begrijpen, en het vertalen in een audio-idee. Hij/zij zal de stemmen in die zin coachen. En hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. Dit geldt voor radiospots, maar ook voor podcasts.

Het team vormt de belangrijkste troef van een onderneming. Cédric:”Wat verbindt de mensen die ik aanneem? Motivatie en initiatief! Loyd, de manager van ons Engelse kantoor, fietste van Londen naar Gent om me te vertellen dat hij met ons wilde werken. Hij is aangenomen! Een andere aanwijzing of een bepaalde persoon al dan niet in het team thuishoort, afgezien van zijn of haar vaardigheden, is het gevoel van een gemeenschappelijke cultuur: als ik zin heb om met deze persoon een praatje te maken bij een drankje, is dat een goed teken aan de wand. Het is belangrijk om een specifieke expertise of competentie te bezitten, ook al ben je nieuwsgierig en ben je in verschillende domeinen thuis. Als je van alles hier en daar een beetje aanraakt, word je echter nooit de beste in je vakgebied.” Enig advies voor mensen die hun loopbaan starten? Cédric: “Wees niet bang om te springen maar spring steeds met een idee voor ogen: wat je wilt doen en waar je je op wilt richten. Anders zal je overal en nergens zijn. Volg je hart. Het is niet makkelijk om een baan te vinden of een zaak te beginnen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je je doel en je hart volgt het goed komt. Forceer het echter niet. Als je advocaat wilt worden, word dan advocaat!”

In het algemeen zijn we altijd op zoek naar mensen die gepassioneerd zijn door audio, of ze nu muzikanten, mixers, ingenieurs, enz. zijn. We willen altijd nieuw talent ontmoeten.”

interview door

sonhouse.com

Virginie Grulois

PROJECT MANAGER MEDIARTIST


COMPETENTIESCAN mediarte ondersteunt je tijdens elke fase van je carrière

1 2

Registreer je op mediarte.be

Kies de functie die je uitvoert of ambieert

3

Evalueer jouw competenties voor deze functie(s)

4

Krijg opleidingen en vacatures aangeboden op jouw maat

Ontdek alle mogelijkheden op

www.mediarte.be/competentiescan


36

IN THE PICTURE

Hoe verloopt de selectie en rekrutering bij Woestijnvis? Interview

Inge Sierens

(Ex) Senior producer & capaciteitsplanner Woestijnvis

In the picture

We mochten Inge Sierens van Woestijnvis bevragen over hoe de selectie en rekrutering in hun productiehuis verloopt. We zoomen hierbij ook in hoe je jouw CV en motivatiebrief kan stroomlijnen en afstemmen op vacatures binnen de audiovisuele sector. Inge kan terugblikken op een 25-jarige loopbaan voor TV. Inge: “Mijn carrière voor televisie start in het begin van de jaren negentig. Ik ben er eerder toevallig verzeild, en in die zin heb ik ook geluk gehad. Ik ben bij Woestijnvis begonnen in 1997, zo goed als bij de opstart van het bedrijf. Ik werkte er als producer tot ongeveer 2012 voor een waaier aan verschillende genres: o.a. reality shows zoals De Mol, aan studioprogramma's zoals De Laatste Show en Human Interest programma’s zoals die van Annemie Struyf. Ik was ook betrokken bij de opstart van de Rechtbank en heb aan één fictieproject, de Parelvissers, meegewerkt.


Vanaf 2012 ben ik meer overkoepelend gaan werken. Vanuit mijn rol als senior producer ben ik me meer gaan bezighouden met het coördineren en werven van teams. Anderzijds werkte ik als ook capaciteitsplanner, wat betekent dat ik zocht naar de gaten binnen het bedrijf en die probeerde in te vullen. Mijn kennis en ervaring van op de werkvloer kon ik nu inzetten om de juiste mensen te vinden.”

Zorg dat jouw CV aansluit bij de functie en het programma waarvoor je solliciteert. — Inge Sierens

Hoe verloopt het aanwerven van mensen binnen Woestijnvis? Inge: “Er zijn vier instroom-pijlers zeg maar: Een eerste zijn de schoolstages, een tweede zijn de facilitaire jobs zoals camera, klank, montage en grafiek, een derde pijler zijn de producers, redactie en reporters. Ik was zelf vooral verantwoordelijk voor het rekruteren van deze derde pijler. Een vierde pijler zijn de mediarte-stages, het project mediastages in het bijzonder. Die zijn eigenlijk ideaal omdat ze mensen een extra werkervaring bieden na het beëindigen van hun studies en hen zo die extra springplank bieden om hun eerste job te bemachtigen.”

Ben je in het begin van je carrière, beperk dan je CV tot één A4. Vat samen wat je gestudeerd hebt, je werk of stageervaringen, een link naar jouw eindwerk, je vaardigheden, etc. Een foto is niet verplicht, maar we vinden dat wel fijn. Zo herkennen we je CV veel sneller, als we die later terug in handen hebben. CV’s worden namelijk bijgehouden, het kan gebeuren dat er niet onmiddellijk werk is voor jouw profiel maar dat we jou in een later stadium toch opbellen voor een gesprek voor een andere productie. Voeg hyperlinks toe naar jouw portfolio, website, je eindwerk, Linkedin, extra informatie... en check op voorhand dat deze werken. Deze ervaringen zijn belangrijk en kunnen dat duwtje zijn dat je nodig hebt om uitgenodigd te worden op een gesprek. Soms checken we ook wel jouw social media-kanalen zoals Facebook of Linkedin. Hou er dus rekening mee dat er geen gênante foto’s op staan.” Hoe belangrijk is iemand zijn opleidingsparcours? Inge: “Dat is zeer afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert. Elk type programma heeft een ander organogram, de samenstelling van de redactie van de Slimste mens is totaal anders dan bv. de samenstelling van de redactie voor De Rechtbank, of dat van een realityprogramma als De Mol. De functieprofielen die in de verschillende programma’s aan bod komen zijn totaal verschillend en wij moeten daar bij de rekrutering sterk rekening mee houden.

© GUY KOKKEN

Enkele gouden tips qua vorm of de inhoud voor je CV? Inge: “Je CV moet helder en overzichtelijk zijn. Zorg dat hij aansluit bij de functie en het programma waarvoor je solliciteert. Vermijd slordigheden, je cv moet zakelijk en verzorgd overkomen.

Opleiding is van belang in televisie omdat het een zeer gespecialiseerde sector is. Er zijn bepaalde functies waarbij een audiovisuele opleiding heel belangrijk is zoals voor cameramensen, monteurs, klanktechnici en grafici zijn technische vaardigheden en ervaring van groot belang. Voor reporters, redacteurs... wordt ook gekeken naar de opleiding maar ik wil toch wel benadrukken dat dit toch

37


38

IN THE PICTURE

En wat met de begeleidende brief? Inge: “Een begeleidende brief is van zeer groot belang. In je brief kan je echt wel het verschil maken en jouw persoonlijkheid laten zien. Je brief mag origineel zijn, maar zorg dat hij niet te informeel is. De brief moet goed geschreven zijn, blijk geven van interesse. Wees specifiek wat jou motiveert en wat jouw meerwaarde kan zijn binnen Woestijnvis of voor een specifiek programma. Maak vooraf je huiswerk! DE RECHTBANK © WOESTIJNVIS

zeer afhankelijk is van het programma en de functie. We engageren dus ook mensen met een andere achtergrond. Iemand die pakweg geschiedenis gestudeerd heeft, kan voor bepaalde producties een meerwaarde betekenen. Zo kan jouw specifieke achtergrond dus een voordeel zijn. In je brief kan je echt wel het verschil maken en jouw persoonlijkheid laten zien. In een programma heb je een producer voor de praktische en budgettaire opvolging en een eindredacteur die inhoudelijk verantwoordelijk is. In een programma zoals bv. De Rechtbank of Topdokters, werken we voornamelijk met hybride profielen, mensen die reporter/regisseur zijn. Het zijn vaak beperkte ploegen die toegelaten worden om te draaien in een operatiezaal of een rechtszaal. Het is dan ook een meerwaarde als deze persoon ook kan filmen en monteren. Kennis van meerdere talen zijn in televisie zeker een meerwaarde, vergeet ze niet te vermelden. Stel dat je bv. voor een bepaalde serie of documentaire in een andere taal research kan doen, dan is dat jouw troef. Benoem dus zeker al jouw vaardigheden en al jouw technische skills. Hobby’s, vrijwilligerswerk, jeugdbeweging, sport... kan je ook best vermelden op jouw cv. Noteer wel enkel wat relevant is voor de functie, maak er geen te lange lijst van.”

In je brief kan je echt wel het verschil maken en jouw persoonlijkheid laten zien. — Inge Sierens

Waar staat Woestijnvis voor? Welke programma’s worden er gemaakt? Bij welk specifiek programma wil jij het liefst betrokken zijn? Naar welk programma kijk je graag? Welke series of films vind je goed? Op een gesprek is de kans groot dat hier naar gevraagd wordt, zo polsen we naar jouw betrokkenheid en interesse in onze programma’s. Bereid je dus goed voor, lees bv. interviews met medewerkers. Zo krijg je ook een beeld van hoe het er aan toe gaat achter de schermen. De begeleidende brief en CV werken aanvullend, vermijd te veel herhalingen. De brief is een weerspiegeling van wie je bent, wat je wil en wat je graag doet. Zet je talenten in de verf. Gebruik je hulpbronnen. Laat je brief nalezen, een extra blik kan verhelderend zijn maar vooral blijf jezelf! ”

interview door

woestijnvis.be

Nathalie Douxfils

PROJECT MANAGER LEARNING & DEVELOPMENT MEDIARTE


Je bent een artistieke cultuurwerker en je wilt de situatie delen waar je mee te maken hebt? Heb je ideeën om het statuut van cultuurwerkers in België te verbeteren? Het podium is van jou! Het participatieplatform “Working in the Arts” is een project geïnitieerd door de regering om het kunstenaarsstatuut te hervormen en te verbeteren. In samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen faciliteert en ondersteunt de FOD Sociale Zekerheid de consultatie van de culturele sector via dit digitaal platform. Je kan aan verschillende onderwerpen deelnemen dankzij de ruimtes die je aangeboden worden in het hoofdmenu: inspraakprocessen, voorstellen, focus debatten. Doe mee, neem deel en beslis.

workinginthearts.be


40

IN THE PICTURE

De audiovisuele en digitale sector kijkt vol zelfvertrouwen naar de toekomst Artikel door

Joost Bevernage Expert CompetentieOntwikkeling & Digitaal strateeg mediarte

In the picture

W

elke evoluties zijn belangrijk voor de av sector? Eerste resultaten van de enquête. In het kader van de competentieprognose in de audiovisuele en digitale sector heeft mediarte de sector bevraagd naar hoe zij bepaalde evoluties binnen de sector gaan ervaren. De transformatiedomeinen die aanbod kwamen waren: 1 Digitale transformatie 2 Duurzaamheid 3 Relance na Covid-19


De audiovisuele en digitale sector is een brede sector en om een accuraat beeld te vormen hebben we dan ook de sector onderverdeeld in 4 hoofdactiviteiten: • Zenders (TV (online), radio (online) • Productiehuizen (film, TV, animatie, bedrijfsfilm) • Facilitaire ondernemingen (studio, verhuur, post- productie) • Digitale ondernemingen (web, gamesector, applicaties) Daarnaast hebben we ook rekening gehouden met de verschillende arbeidsorganisatie vormen die aanwezig zijn in de sector. Op deze manier kunnen we ook peilen naar de ervaring van zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) of werknemers met een interim contract of contract van bepaalde duur. Ook de onderwijsinstellingen met richtingen die rechtstreeks aansluiten op onze sector zijn bevraagd. Een uitgebreid rapport zal eind dit jaar gepubliceerd worden. Nu kunnen we al een aantal hoofdlijnen van het onderzoek meegeven. Na dit onderzoek volgt er een workshop waar we samen met de sector op zoek gaan naar strategieën om op deze evoluties te reageren.

De digitale transformatie: it's all about the data Zowel de zenders als de digitale ondernemingen zien héél veel kansen op vlak van digitale evoluties. De

productiehuizen en facilitaire ondernemingen zijn overwegend positief maar delen minder het enthousiasme. Vooral Big Data zal een grote impact hebben op onze sector en al helemaal voor de zenders. Enkel AI zal volgens de digitale ondernemingen en het onderwijs nét iets belangrijker worden. Naast deze twee zal automatie belangrijk zijn voor iedereen. GDPR en cybersecurity worden minder belangrijk geacht qua invloed. De correspondenten zien zichzelf alsook hun collega's als zeer capabel om op deze evoluties in te spelen. Ook de directe leidinggevende

Naast de kansen die besloten liggen in AI & big data bijvoorbeeld, kan je er niet om heen dat er ook heel wat onbeantwoorde vragen zijn over de technologische omwentelingen. Transparantie, deontologie, duurzaamheid van de job in de sector, edm. — Anonieme reactie uit de enquête

© JOSHUA SORTINO

41


42

IN THE PICTURE

als de strategische doelstellingen van de onderneming of opdrachtgever heeft genoeg oog voor, en kennis over, de belangrijke digitale evoluties. Enkel in de invulling van de dagdagelijkse taken is er niet altijd voldoende aandacht voor de digitale transformatie.

De circulaire en koolstof neutrale economie: genoeg kansen maar te weinig kennis De gehele sector is relatief éénsgezind dat evoluties op dit vlak eerder kansen met zich mee brengt dan bedreigingen. De belangrijkste impact wordt verwacht van een duurzamere mobiliteit. Enkel het onderwijs verwacht meer resultaten door te focussen op algemene instroom (duurzame electronica, deeleconomie, cloud/locale server strategie). Daarnaast kijkt men ook naar energiebesparing als een belangrijke strategie (LED en groene stroom). Er is echter wel te weinig kennis in de sector om hier voldoende op in te spelen. Maar bij de collega's, leidinggevende en de strategische doelstellingen is

dit eerder onvoldoende. Het grootste probleem ligt bij een gebrek aan aandacht voor de circulaire en koolstof neutrale economie bij het invullen en uitvoeren van onze dagdagelijkse taken. “Door de grote focus van het (Europese) beleid op vergroening kan de audiovisuele sector op dit punt niet achter blijven. Er ligt een opportuniteit om een voorbeeldrol op te nemen en creatieve oplossingen naar voor te brengen.” — Anonieme reactie uit de enquête

De relance na Covid-19: de sector is er klaar voor De zenders en digitale ondernemingen zien weinig problemen met de relance na Covid-19. De productiehuizen en facilitaire ondernemingen zijn voorzichtiger maar nog steeds positief. Vooral meer werken van thuis uit wordt als een blijver ervaren naast dat de digitalisatie extra versneld is. Voor de productiehuizen gaat dit gepaard met een flexibelere arbeidsorganisatie maar de digitale

© RICCARDO ANNANDALE


Wegens de noodzaak om samen een oplossing te vinden (zie o.a. filmprotocol) is er meer communicatie en overleg geweest tussen de verschillende partijen. Dit leidde tot een dialoog die vroeger nooit tot stand kwam wegens het verdedigen van eigen belangen.

Aarzeling bij werknemers met tijdelijke contracten Ondanks het feit dat de sector in het algemeen positief naar de komende evoluties kijkt zijn werknemers met tijdelijke contracten beduidend minder zelfzeker. Vooral voor de relance heerst er twijfel en ook de digitale transformatie wordt niet éénduidig als positief ervaren. “Er is zodanig veel verandering digitaal, dat het voor mij (als jong persoon) een opportuniteit kan geven. Wat aan de andere kant bedreigend overkomt omdat je wel MOET mee zijn. Je moet veel kennen of notie van hebben.” — Anonieme reactie uit de enquête

— Anonieme reactie uit de enquête ondernemingen volgen hierin niet. De sector gelooft niet echt in poltieke/maatschapelijke instabiliteit en veel verandering in de balans tussen werk/privé wordt er ook niet verwacht. De sector beschikt over voldoende kennis om op de relance na Covid-19 in te zetten. Er is méér dan voldoende kennis aanwezig bij de correspondenten, de collega's en de leidinggevenden en zowel strategisch als operationeel zien we onze ondernemingen als zéér capabel om door deze crisis te geraken.

artikel door

mediarte.be

Joost Bevernage

DIGITAL STRATEGIST EXPERT & LEARNING & DEVELOPMENT MEDIARTE

43


44

SECTORORGANISATIE

Een nieuwe Belgische vereniging voor visual effects artists Artikel door BVX

Sectororganisatie

Een aantal jaar geleden kwamen enkele professionals uit verschillende vfx studio's bij elkaar met het idee om een vereniging op te richten, specifiek voor de Belgische visual effects artiesten en aanverwante beroepen in de postproductie-wereld. Het voorbeeld volgend van hun collega’s in het buitenland, wilden ze graag een platform creëren om de hard werkende mensen in deze sector een podium aan te bieden, om een heldere en gezonde dialoog op te zetten met de verschillende overheden en om een betrouwbare raadgever te zijn voor nieuwe talenten startend in de vfx-industrie. Met enige trots werd de Belgische vereniging voor Visual Effects artists ofte BVX boven het doopvont gehouden. Hieronder geven we een overzicht mee van de belangrijkste pijlers waar ze als beroepsvereniging op willen inzetten.


• De BVX heeft als doel om regelmatig bijeenkomsten te organiseren waar vfx artists kunnen samenkomen en netwerken. We nodigen internationaal befaamde gastsprekers alsook onze eigen getalenteerde supervisors uit om ervaringen en kennis te delen. Op die manier kunnen onze eigen artiesten luisteren en leren van de crème de la crème uit onze industrie en krijgen onze studio's zo de kans om met sleutelfiguren uit het buitenland te netwerken. • De BVX wil tevens de hand reiken naar de verschillende filmscholen en opleidingen in België. We stellen onze ervaring ter beschikking om de curricula bij te sturen en te optimaliseren om zo de studenten beter voor te bereiden op de professionele omgeving. • We willen een realistisch beeld schetsen van het fantastische werk dat onze Belgische studios produceren. Op die manier trachten we tevens een antwoord te bieden op de exodus van nieuw talent naar de buitenlandse visual effects hotspots. • De BVX vestigt zich als een representatieve stem voor zowel studio’s als artiesten richting VAF, WBI, Screen Flanders, Screen Brussels, … We hebben ook de wens om een gezonde dialoog op te zetten met de verschillende overheden en zo gericht te adviseren over bvb de Tax Shelter. • De BVX is dan ook de ideale partner voor de bestaande beroepsverenigingen in onze sector zoals de SBC, Unie van Regisseurs, Scenaristengilde, BeMontage, ... • We willen graag meer helderheid brengen in het soms complexe proces van visual effects en aansturen op gerichte educatie bij de verschillende beroepen die onze content op het scherm toveren. Visual effects kunnen immers overweldigend lijken voor een buitenstaander. We hopen alle creatives een heldere kijk te geven en wegwijs te maken in wat de mogelijkheden zijn wanneer visuals effects ook vroeg in het productieproces betrokken worden. • En last but not least, we willen ons eigen toptalent in de schijnwerpers zetten. Zonder grote Hollywood budgetten slagen we er toch steeds in om niet onder te doen in creativiteit terwijl we ook hard inzetten op technologische vooruitgang.

belgianvfx.be 45


46

VRT DIVERSITEIT

FC UNITED © VRT

Het nieuwe normaal? Artikel door

Nadia Hanssens VRT Diversiteit

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Diversiteit

A

ls je het gesprek aangaat over diversiteit en inclusie in media, hoor je het begrip ‘Het nieuwe normaal’ wel eens. Maar voor wie is diversiteit eigenlijk een nieuwigheid? De cijfers liegen er niet om: meer dan 38% van de kinderen die op dit moment geboren worden, hebben een migratieachtergrond. In Vlaanderen leeft 15 procent van de bevolking met een handicap, 51 procent van alle inwoners in Vlaanderen zijn vrouwen. Eén op de zes identificeert zich op één of andere manier als holebi+ of queer. Diversiteit is overal en gaat iedereen aan.


Maar dat zien we nog niet genoeg op onze schermen: het leeuwendeel van de (hoofd)rollen, ankers, expertenrollen, presentatoren gaat vandaag de dag nog steeds naar middenklasse hetero mannen zonder migratieachtergrond, zonder handicap. VRT Diversiteit geeft het hele jaar door workshops die contentmakers kunnen inspireren, doorgronden, bewustmaken. Daar kunnen alle makers die iets voor VRT produceren gebruik van maken. Daarnaast biedt VRT Diversiteit ondersteuning tijdens het productieproces: van advies over taalgebruik tot talent of experts aanbrengen.

Diversiteit van binnenuit In de maatschappij van vandaag is het belangrijker dan ooit om iedereen te tonen. De VRT vindt het belangrijk dat die diversiteit ook weerspiegeld wordt in de content die wordt uitgezonden op onze netten. Iets hoog op de agenda staan hebben is één ding, maar het in de praktijk omzetten, dat is andere koek. Waarom gaat die vooruitgang trager dan we zouden willen? De maatschappij waarin we ons bewegen staat voor grote uitdagingen. De media reflecteren die uitdagingen en vergroten ze soms uit. Denk maar aan

de polarisering rond de zo genoemde ‘woke’-beweging. Mediamakers kunnen een spiegel voorhouden, wordt vaak gezegd. Maar is het niet eerder een bril, en lens waardoor je naar de anderen kijkt? Dan moet je je de vraag durven stellen wie die lens gevormd heeft: onder mediamakers vind je op dit moment nog niet enorm veel diversiteit. De groep mensen die (mainstream) content maken zijn geen weerspiegeling van de echte bevolking van ons land. Kijk maar eens terug naar de demografische cijfers. Als op de redactie weinig diversiteit aanwezig is, zal de output vaker ook weinig diversiteit tonen. De vooruitgang zal zich dus pas sneller voortzetten als productiehuizen en redacties op verschillende niveaus inclusief zijn. Wil je diversiteit uitstralen, dan moet het ook in je zitten. Durf te kijken naar jezelf: jouw team, jouw redactie, je productiehuis. Krijgen mensen het gevoel dat ze welkom zijn bij jou?

Representatie en authenticiteit Elk individu bestaat uit lagen: niemand is enkel ‘persoon met een handicap’, enkel ‘vrouw’ of enkel ‘persoon met migratieachtergrond’. We hebben allemaal een hybride identiteit die gevormd wordt door onder andere onze

GRENSLANDERS © VRT

47


48

VRT DIVERSITEIT

opvoeding, onze omgeving, onze fysieke kenmerken. Sommige lagen van die identiteit krijgen meer aandacht dan we zouden willen, met andere lagen zijn we helemaal niet bezig. Maar al die identiteitskenmerken zijn er wel. Hoe kan je er als mediamaker voor zorgen dat je al die individuen, al dan niet als lid van een gemeenschap, realistisch of authentiek weergeeft? Als je zorgt voor herkenbaarheid op één of meerdere lagen, dan ben je al een heel eind. Zorg voor personages waar mensen zich op verschillende manieren kunnen in herkennen, aspecten van de verhaallijn die niet noodzakelijk met hun afkomst, gender, of handicap hebben te maken. Je kan niet worden wat je niet kan zien: als je jezelf niet herkent in media, denk je dat je stem er niet toe doet.

In elke stap In elke stap van het productieproces kan je keuzes maken die meer of minder ruimte laten voor diversiteit: Hoe bedenk je een authentiek personage met een beperking? Hoe trek je meer mensen met een migratieachtergrond aan voor een casting? Hoe kan je je productieteam inclusief maken? Welke termen liggen gevoelig bij bepaalde gemeenschappen?

Toon je vooral een middenklasse blik op de wereld? Je kan werkelijk bij elke keuze een invloed uitoefenen op de diversiteit binnen je productie. Daar kan VRT Diversiteit bij helpen: je kan ons vragen voor een startvergadering, het scenario laten meelezen, je castingoproep of vacature mee verspreiden, zoeken naar experten,… . Wil je je hele productieproces en werkomgeving doorlichten? Neem de vragenlijst inclusie van Represent (https://lesmecs.be/ nl/projects/represent#about) erbij. Je taal en woordgebruik doet er enorm toe, zeker in de laatste jaren groeit het bewustzijn van het publiek daarover. Wanneer gebruik je die/hen als voornaamwoord? Is ‘mensen van kleur’ een correcte term in het Nederlands? Die vragen worden beantwoord op https://diversewoordenlijstvrt. wordpress.com, een doorzoekbare woordenlijst die periodiek wordt geüpdatet in samenwerking met de taaladviseur van de VRT. Je kan je vraag ook altijd stellen bij VRT Diversiteit. Welke formule je ook verkiest, daar ondersteunen we je in. Maar onthoud wel: inclusief werken van bij de start laat ruimte voor diversiteit. Aan het eind er nog wat mensen van kleur bij zetten, dat werkt meestal niet.

DE TWAALF © VRT


BLACK-OUT © VRT

Beweegt er wat? Als we op zoek gaan naar de resultaten van jarenlang bewustzijn creëren en sensibiliseren, dan vind je zeker genoeg voorbeelden. Kijk maar naar presentatoren en ankers Danira Boukhriss, Aster Nzeyimana, Fatma Taspinar en Esther Nwanu. Om er maar enkele te noemen. We zien al veel meer kleur op onze schermen. Vrouwen komen ook al een stuk vaker aan het woord. We zien een betere sociale mix in de programma’s. Met ‘De Shaq’ hadden we voor het eerst een fictiereeks met twee zwarte hoofdrolspelers op onze schermen, een primeur voor Vlaamse media. We zien de effecten van de inspanningen, dat is zeker. Maar we hebben nog wat werk te verzetten: als we relevant willen blijven, moeten we die effecten nog sneller zichtbaar maken. De perceptie van het publiek is namelijk dat er nog niet zo

veel veranderd is. Het publiek wil méér. Dus: er beweegt wat. En om die beweging mee een duwtje in de rug te geven, staat VRT Diversiteit voor je klaar. Ben je televisiemaker, regisseur, radioreporter, content creator of scenarist? Ben je op zoek naar concrete tips en goeie handvaten om de diversiteit van onze maatschappij ook in jouw content te tonen? Aarzel dan niet om ons te contacteren van in het begin. Want in elke stap die je zet, elk woord dat je schrijft, heb je opnieuw een kans om inclusiever te werken. Tot binnenkort? Meer weten? Neem een kijkje op vrt.be/diversiteit. Om een workshop aan te vragen of advies in te winnen, contacteer VRT Diversiteit op diversiteit@vrt.be.

artikel door

vrt.be/diversiteit

Nadia Hanssens VRT INNOVATIE

49


Amplo is een structurele partner van mediarte


Digitale oplossingen voor menselijke issues in de creatieve sector De kans is groot dat je bij Amplo terecht komt omwille van onze persoonlijke, menselijke service. Maar achter de schermen ontwikkelden we een totaalaanbod aan digitale oplossingen op maat. Niet om onze menselijke aanpak te vervangen, maar om die te ondersteunen. Een overzicht. Bij Amplo zijn we uniek door onze focus op menselijk contact, onder andere door onze vertrouwde en individuele adviseurs. Dat betekent niet dat we het digitale aan ons voorbij laten gaan. We werkten een arsenaal aan flexibele digitale oplossingen uit, ter ondersteuning van de persoonlijke service die ons zo typeert. We ontwikkelden onze ‘digital solutions’ op de Amplomanier: op basis van jullie input, op maat van jullie situatie, aangepast aan jullie wensen en budgetten. Digitale oplossingen die de creatieve sector zitten als gegoten.

1 | HelloAmplo HelloAmplo is jouw digitale sidekick. Met het interactieve e-dashboard van Amplo heb je alles bij de hand in één centrale cloud. Zowel als freelancer als voor organisaties. Gebruik het om: • Opdrachten en contracten aan te maken, op te vragen, te bevestigen, uit te betalen, aan te passen, enzovoort. • Sociale documenten (C4, vakantie-attest,tewerkstel lingsdetail, sociale balans, …) of facturen te downloaden. • Je calendar viewplanning te bekijken, van je eigen contracten of die voor jouw organisatie, • Overzicht per contract van factuurbedrag tem netto, • enzovoort.

HelloAmplo is helemaal gratis. Vraag je dichtstbijzijnde kantoor om meer informatie, want HelloAmplo biedt vast nóg voordelen voor jouw specifieke situatie.

2 | PayMate PayMate is de budget-oplossing voor organisaties die liever volledig digitaal werken. • Biedt de één op één service en expertise van Amplo jou weinig meerwaarde? • Heb je zelf de nodige kennis in huis om interim contracten te verwerken? • Heb je alleen eenvoudige contracten nodig met terug kerende parameters? Dan is PayMate mogelijk de oplossing voor jou. Het is een performant digitaal portaal voor grote en kleine opdrachtgevers. Je kan er je tijdelijke werknemers zelf inschrijven wanneer je dat wil. Binnen, maar ook buiten de normale kantooruren.

3 | DzjinTonik DzjinTonik is de toonaangevende en allesomvattende productieplanner voor film-, media- en podiumhuizen. Op jullie vraag legde Amplo een rechtstreekse link met de online productiemanagementtool DzjinTonik. Het is nu nóg gemakkelijker om jouw productie efficiënt te koppelen aan Amplo. Niemand combineert beter planning, efficiëntie en expertise. Contacteer ons via www.amplo.be voor meer info.

amplo.be


52

POINT OF VIEW

© SAM MOQADAM

Staat SMart ten dienste van de artiest? Artikel door Tijs Hostyn ACV PULS

Point of view

D

e activiteiten van de coöperatieve vennootschap SMart zijn niet zonder controverse. SMart zegt dat zij wie werkt in de cultuursector toelaten de eigen activiteiten te beheren, en prestaties te factureren, op een autonome wijze. Als autonome werker via SMart zoek je dan zelf je klanten. Je maakt een factuur voor die klant, met een factuurbedrag dat je zelf bepaalt. SMart treedt dan op als tussenpersoon - de werkgever - die een arbeidscontract uitschrijft voor die activiteiten. Dit klinkt als een oplossing in een sector waar een arbeidscontract niet altijd eenvoudig te bekomen is, of zelfs wenselijk is. Maar is het wel zo onschuldig? In dit artikel leggen wij alles in de weegschaal: streng maar rechtvaardig. Lees met ons mee en beslis zelf waarom je best (niet) met SMart werkt.


Legale vraagtekens Het ter beschikking stellen van werknemers is in België strikt gereglementeerd en het uitlenen van personeel met overdracht van het werkgeversgezag is er verboden, op enkele door de wet voorziene uitzonderingen na (voornamelijk interimwerk). In andere landen zien we hetzelfde. In Frankrijk is de ‘portage salarial’ strikt gereglementeerd is in en verboden in de evenementensector. In Frankrijk tracht SMartfr dat obstakel te omzeilen door een licentie aan te vragen als evenementenorganisator. Zonder ook maar één evenement te organiseren, heeft SMartfr die licentie gekregen. Die praktijk is niet alleen gewiekst, maar ook illegaal. De Franse wet laat niet toe dat arbeidskrachten met winstoogmerk uitgeleend worden in de kunstsector en de sector van de podiumkunsten. In 2020 maakte de arbeidsinspectie een proces-verbaal op tegen SMartfr wegens koppelbazerij. Het proces-verbaal werd overgemaakt aan de Openbare Aanklager in Rijsel, die een politieonderzoek instelde.

De gevolgen voor jou Het gaat niet alleen om het naleven van de wet. Door de arbeidsrelatie die de wetgever voorschrijft te vervormen, brengt de loonbemiddeling een aantal perverse gevolgen teweeg. De leden van onze organisaties hebben ons vaak gewezen op hun bezorgdheden, die kunnen worden samengevat in de volgende zeven punten:

1 Artiesten en technici maken niet altijd vrijwillig gebruik van dit soort diensten. Ze kunnen ertoe verplicht worden door hun werkelijke werkgever, die niet van zin is om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Hun loon wordt trouwens besnoeid door de beheerskosten die SMart afhoudt. Die kosten variëren per land: zo bedragen ze 8,5% in Frankrijk en 6,5% in België. Dit cijfer, dat vaak aan bod komt in gesprekken over het SMart-model, komt niet meer

overeen met de werkelijke gebruikskost van de diensten van SMartbe. Als gevolg van de wetswijzigingen in België in 2015 nam deze kost aanzienlijk toe. De website van SMartbe vermeldt nu ook dat bepaalde andere kosten (zoals de vermindering van bijdragen en subsidies of een percentage van het werkbudget) ook gemeenschappelijk gedragen worden. Dat betekent een meerkost voor de werknemergebruiker. SMartbe spreekt over een gemiddelde van 6,1% van het werkbudget, maar zegt ook dat het bedrag kan variëren. Los van de kwestie over transparantie, is het voor ons duidelijk dat er aanzienlijke kosten verbonden zijn aan het gebruik van de SMart-diensten.

2 De werknemers hebben geen recht op collectieve vertegenwoordiging met de werkgever waarvoor ze daadwerkelijk arbeidsprestaties verrichten. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een ondergeschikte positie ten overstaan van de tussenpersonen. Die ondergeschiktheid is echter van fictieve aard, aangezien de bemiddelaar noch tussenkomt in de organisatie van het werk, noch bij de invoering van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor de werknemers. De bemiddelaar mag ook geen contractuele bepalingen vastleggen of onderhandelen. Wanneer er een geschil is, bijvoorbeeld over de arbeidsomstandigheden, wordt het veel moeilijker om rechten te doen gelden ten opzichte van de werkelijke werkgever, terwijl alleen SMart de arbeidsovereenkomst ondertekende. 3 SMart past de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van de podiumkunsten toe, ongeacht de werkelijke aard van de activiteiten van de werkgever. Wanneer de werknemer recht heeft op een betere toepasbare collectieve overeenkomst, worden de individuele en collectieve garanties daarvan hem ontzegd. Zo kan de werkgever besparen op de rug van de werknemer, wanneer de toepasbare barema’s en voordelen uit de werkelijke activiteitensector hoger zijn (wat vaak het geval is).

FIA : International Federation of Actors FIM: International Federation of Musicians 3 UNI MEI: the division of UNI representing workers in the media, entertainment, arts and sports sectors (staff freelance, independent and contract workers), part of UNI global union 1 2

53


54

POINT OF VIEW

4 SMart voert vaak een fiscale en sociale optimalisatie uit, met name wanneer het aantal aangegeven arbeidsdagen niet overeenkomt met het werkelijke aantal, of door het toepassen van een lager belaste verloning die niet onderhevig is aan sociale bijdragen (bijvoorbeeld: auteursrechten). Er wordt verondersteld dat de precaire werknemer per definitie baat heeft bij deze optimaliseringen, maar alleen op korte termijn en wanneer ervan wordt uitgegaan dat de werkelijke werkgever aan

Wanneer SMart de sociale verplichtingen van de werkgever minimaliseert, wordt het economische risico overgedragen op de werknemer en met minimale sociale bijdragen zullen werkloosheid en pensioen ook minimaal zijn. — Tijs Hostyn zijn hoedanigheid en verantwoordelijkheid van werkgever verzaakt. Organisatoren van voorstellingen kunnen op die manier gebruikmaken van artistieke prestaties tegen een lagere kostprijs dan wanneer ze zelf de muzikanten zouden aanwerven, of wanneer ze een overdrachtsovereenkomst zouden afsluiten bij een producent die de wetgeving respecteert.

5 De aansprakelijkheid van de werkgever inzake gezondheid en veiligheid op het werk zou in theorie moeten worden opgenomen door SMart, die in de praktijk echter geen enkele hefboom heeft om ervoor te zorgen dat die normen op de werkplek worden gerespecteerd. Het takenpakket van werknemers in de sector vergt erg variabele competenties en beroepsdeskundigheid. Het spreekt voor zich dat er risico’s verbonden zijn aan bepaalde functies, waarvoor duidelijkheid moet zijn wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt als er iets misgaat.

6 Het wordt voor onze leden steeds duidelijker dat SMart een belemmering voor de toegang tot stabiele tewerkstelling vormt. Het SMart-model veroordeelt artiesten en technici, zelfs degene die erg vaak van de diensten gebruikmaken, tot tal van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur. Op die manier krijgen die werknemers geen toegang tot vaste contracten als ze daar recht op zouden krijgen. De bemiddeling van SMart stuurt de werkelijke werkgever erop aan hun artiesten in de precariteit te houden. De artiest krijgt dan enkel een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, zonder mogelijkheid op stabielere vormen van tewerkstelling. Het is in dat opzicht relevant om die opeenvolging van contracten in vraag te stellen. De opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij eenzelfde werkgever is beperkt tot vier contracten. Wat zijn de sociale gevolgen wanneer SMart zijn model van extreme flexibiliteit op de arbeidsmarkt zou veralgemenen, waarbij de werkelijke werkgever zich kan onttrekken aan alle verantwoordelijkheden ten opzichte van zijn werknemers, die steeds dieper wegzakken in de precariteit?

7 Het SMart-model heeft ook nefaste gevolgen voor de opbouw van rechten in de sociale zekerheid. Hoewel dit een bezorgdheid is voor alle werknemers, zijn de meest precaire werknemers degenen die het allereest gebruikmaken van de sociale vangnetten. Wanneer SMart de sociale verplichtingen van de werkgever minimaal invult, wordt het economische risico overgedragen op de werknemer. Als je uitgaat van een minimaal loon, met minimale sociale bijdragen, zullen werkloosheidsuitkeringen en pensioen ook minimaal zijn. Anderzijds wordt werkgeverskost wel maximaal afgewend op de sociale zekerheid. Er wordt maximaal beroep gedaan op werkloosheidsuitkeringen, aangezien de werkgever de werknemer slechts periodiek betaalt via SMart. Zo is het in de artistieke sector courant geworden dat periodes van voorbereiding en repetitie van een voorstelling niet betaald worden en bijgevolg gedekt worden door werkloosheidsuitkeringen. Dit mechanisme brengt kosten mee voor de sociale zekerheid, die zo onder druk komt te staan. Wij stellen dan ook vast dat de door SMart ontwikkelde bemiddelingsdiensten “ten behoeve” van artiesten en technici vooral een middel zijn om gebruik te maken van verkoopovereenkomsten (handelsovereenkomsten voor


de levering van diensten tussen een “zelfstandige” en een opdrachtgever) in gevallen waarin de werknemer een arbeidsovereenkomst met zijn eigenlijke werkgever zouden

moeten hebben. Daardoor komt het wankele evenwicht van tewerkstelling in de sector in gevaar.

Deze opinie werd geschreven door Tijs Hostyn, sectorverantwoordelijke voor de media bij de vakbond ACV Puls. De opinie is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de Europese koepel van vakbonden van artiesten en werknemers in de media- en culturele sector, samengesteld uit de FIA1, de FIM2 en UNI MEI3. Samen vonden we het nodig een kritische analyse te formuleren van het SMart-model en de onder dat merk gecreëerde diensten of via daarvoor opgerichte entiteiten. De kritiek baseert zich op een diepgaande raadpleging van onze leden in Frankrijk en België.

artikel door

Tijs Hostyn

SECTORVERANTWOORDELIJKE VOOR DE MEDIA ACV PULS

55


56

POINT OF VIEW

© WIENI

Gedaan met nutteloze videomeetings. Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken Artikel door Wieni

Point of view

W

ieni ontwerpt en ontwikkelt webapplicaties die uitblinken in performantie en user experience.

Is thuiswerken gewoon werken van thuis uit, of is het meer dan dat? Is er een oplossing om niet 8 uur per dag in videogesprekken door te brengen? Wieni experimenteerde begin 2021 volop met asynchrone communicatie, en delen graag hun learnings.


Wieni en thuiswerken Wieni heeft een traditie om te experimenteren met thuiswerken. In 2013 werden alle werknemers verplicht 2 weken naar huis gestuurd. Daaruit ontstond het (prépandemie) beleid om optioneel tot 3 dagen van thuis uit te werken per week. Vanaf maart 2020 werden we echter verplicht om quasi 100% van thuis uit te werken. We vertaalden onze fysieke manier van werken 1 op 1 naar een online equivalent. Wat op zich niet zo een grote transitie was, gezien onze ervaring met thuiswerken. We merkten echter dat het volume van video vergaderingen een grote druk legde op de productiviteit en het energieniveau van het team. De rest van de wereld deelde die mening. De zoekterm zoom fatigue - oftewel het gevoel dat je volledig leeg bent na een dag videobellen - ging wereldwijd pijlsnel de hoogte in ging op Google Trends vanaf maart 2020. En bleef de maanden nadien ook populair. Merk ook

Maar tegelijkertijd wilden we ook sleutels vinden om het menselijke zoveel mogelijk te benadrukken binnen ons systeem van communiceren. Waardevol menselijk contact dus, zonder te vervallen in 8 uur beeldbellen per dag. Het experiment: defaulten naar asynchroon Uit onderzoek bij bedrijven met een lange traditie in remote werken, komt één principe telkens centraal in beeld als gemeenschappelijke factor: probeer zoveel mogelijk te defaulten naar asynchroon. Asynchroon betekent dat communicatie van A naar B niet impliceert dat B onmiddellijk terug communiceert naar A. Een tekstdocument, een e-mail, een voicemail, maar ook geschreven communicatie binnen online samenwerkingsplatformen zijn voorbeelden van asynchrone communicatie. Aan de andere kant van het spectrum zit synchrone communicatie. Als A communiceert naar B, verwacht A instant feedback van B. Zowel fysieke als remote video vergaderingen behoren tot deze categorie. Maar net zo goed een telefoongesprek of een instant message met bijhorende notificatie waarvan verwacht wordt dat je er onmiddellijk op reageert. “Enkel asynchrone interne communicatie gebaseerd op long-form tekst of vooraf opgenomen video, die ingaat tegen de traditie van synchrone verbale meetings, leidt tot de noodzakelijke vermindering van vergaderingen en video calls”

Wieni gids voor interne communicatie de correlatie op tussen de populariteit van de zoekterm en de 3 golven van maatregelen in Europa en de VS. Samengevat. We gingen dan wel remote werken, maar fundamenteel veranderde er niets aan de manier waarop we samenwerkten.

Dé uitdaging Op welke manier konden we ons systeem van communiceren binnen Wieni aanpassen om hier verandering in te brengen? Het is niet onlogisch dat we hier tegenaan liepen. Uit een interne enquête rond communicatievoorkeuren, meer bepaald het geven en ontvangen van feedback, stond de face 2 face (video) meeting met stip op 1.

Een belangrijke inspiratie was de manier waarop Basecamp remote werken toepast. Hun handleiding over “How we communicate” heeft ons geïnspireerd voor onze eigen Wieni gids voor interne communicatie. Vooral omdat we merkten dat asynchroon samenwerken alleen maar werkt als er een aantal basisregels in acht worden genomen. Concreet bestaat de gids uit volgende 10 principes: 1 Asynchroon als regel, synchroon als uitzondering. Synchrone communicatie gaat uit van instant feedback. Dit in tegenstelling tot asynchrone communicatie, waar de ontvanger feedback geeft op een ander moment in de tijd. Of anders gezegd, “mijn tijd” als default, “onze tijd” als het nodig is. 2 Enkel asynchrone interne communicatie gebaseerd

57


58

POINT OF VIEW

3 4 5 6

7 8

op long-form tekst of vooraf opgenomen video, die ingaat tegen de traditie van synchrone verbale meetings, leidt tot de noodzakelijke vermindering van vergaderingen en video calls. Vergaderingen zijn de laatste toevlucht, niet de eerste optie. Wie schrijft die blijft. Wie praat, produceert enkel lucht die verdampt. Als het belangrijk is: schrijf het op. Praten helpt diegene die het hoort. Schrijven helpt iedereen. Zowel mensen die er niet bij konden zijn, als toekomstige collega’s binnen 10 jaar. Verwacht van niemand om onmiddellijk te reageren

behalve in geval van hoogdringendheid. De drang naar onmiddellijke antwoorden is toxisch voor productiviteit. ASAP is vergif. Slechte communicatie creëert extra werk. Geef feitelijke en ruimtelijke context. Feitelijk zijn dingen die mensen moeten weten. Ruimtelijk is waar de communicatie plaatsvindt. Bespreek een taak onder de taak, niet ergens anders. 9 Communicatie heeft niets te maken met agenda’s synchroniseren. Schrijven of andere asynchrone communicatie worden niet tegengehouden door beschikbaarheden van je collega’s. 10 Een goede collega is een goede schrijver. Steek tijd en

moeite in wat je schrijft, hoe je het schrijft en waar je het schrijft. De kwaliteit van wat opgeschreven wordt bepaalt de kwaliteit van het werk dat eruit volgt.

Voorbeelden van asynchrone communicatie Je kan interne communicatie opdelen in vier categorieën op basis van 2 parameters: 1 Zijn er veel of weinig deelnemers? 2 En ben je op zoek naar veel of weinig interactie?

Binnen categorie 1 (veel deelnemers, weinig interactie) zitten klassieke mededelingen. State of the Union communicatie. Waar iemand uit het leiderschap een boodschap wilt overbrengen naar de volledige organisatie. In een synchrone wereld is dit een meeting waar iedereen op hetzelfde moment aanwezig is. Niet evident, want je kaapt - gewild of ongewild - de agenda van je volledige organisatie. Bijzonder intrusief dus. Het asynchrone alternatief kan zijn om een tekst rond te sturen. Maar dat heeft wat limitaties om de nodige nuance aan te brengen. Het betere asynchrone alternatief is eenvoudig. Je neemt een video op - indien nodig met de slides in beeld - en stuurt dit rond binnen de organisatie. Iedereen kan de informatie


verwerken wanneer hij of zij dat wilt. En herbekijken om de informatie beter te verwerken. En het is al helemaal een zegen voor toekomstige leden van je organisatie. Maar ook voor categorie 2 (weinig deelnemers, weinig interactie) zit veel potentieel om het asynchroon beter te krijgen. We plannen nogal snel “even een moment” in om informatie over te brengen naar een kleiner team. Als mensen echter deel uitmaken van verschillende teams, zorgen net deze meetings voor een overlopende agenda. Dus ook hier kan je aan de slag met asynchrone alternatieven in tekst en/of video. Categorie 3 is de meest complexe om onder handen te nemen. Maar dat geldt zowel voor de fysieke als de remote wereld. Hiertoe behoren de typische workshops van een halve dag met 20 mensen. Deze zijn in een fysieke setting al redelijk intens. Maar als je ze 1 op 1 vertaalt naar remote workshops via videoconferencing, worden ze al snel heel belastend. Hier leert onze ervaring dat het spreiden in de tijd door synchroon en asynchroon af te wisselen de beste resultaten oplevert. Je kan de context van een workshop perfect vertalen in een videobriefing, en een eerste opdracht asynchroon laten uitvoeren door de deelnemers. Om vervolgens synchroon samen te komen in een videomeeting en te bespreken. En nadien opnieuw de resultaten asynchroon te verwerken. Waardoor je de tijdsbesteding voor synchrone communicatie drastisch kan reduceren.

wieni.be mediarte.be

De vraag is of categorie 4 veel voordelen kan halen uit asynchroon. Het is heel verleidelijk om gewoon met wat mensen in een call te gaan en volop interactie aan te gaan. Toch merken we ook hier dat zelfs situaties waar 2 deelnemers interactie willen aangaan, baat hebben bij asynchroon. Je kan perfect snel je denkpistes op video zetten en delen met de andere. Die vervolgens kan nadenken, herbekijken en feedback geven. We merken zelfs dat de synchrone opvolging van de asynchrone voorbereiding vaak kan geannuleerd worden, simpelweg omdat de oplossing er al ligt. Het lijkt banaal, maar als je alles optelt, zorgen ook deze asynchrone interacties voor een substantiële daling in death by meeting en een opvallend beter eindresultaat.

Maar wat betekent dat dan voor thuiswerken? Lees het volledige experiment van Wieni op mediarte.be

artikel door

Wieni

59


60

OPLEIDINGEN

© LEON

Investeer eens in je loopbaan Artikel door

Joost Bevernage Expert CompetentieOntwikkeling & Digitaal strateeg mediarte

Opleidingen

8

2% van de Vlamingen zien het nut niet in van permanente vorming volgens een onderzoek van OESO. Nochtans gaat de impact van oa. technologische ontwikkelingen zeer groot zijn op jobs, kwalificaties en vaardigheden. Volgens de Vlaamse Overheid zullen in de toekomst jobs verdwijnen, nieuwe en vaak betere zullen er bijkomen, en bijna alle jobs zullen van inhoud veranderen. Bovendien zal de houdbaarheidsdatum van competenties gevoelig inkorten.

Wat dit specifiek voor de audiovisuele en digitale sector zal betekenen zijn we bij mediarte aan het uitzoeken aan de hand van de competentie prognose. Maar nu al is het duidelijk dat er


een mentaliteitsverandering nodig zal zijn. Met de opleidingsdatabase op mediarte.be proberen we hierin te ondersteunen. In 2020 hebben we deze database vernieuwd en meer geïntegreerd in de rest van de website. We geven graag een paar tips mee hoe je aan levenslang leren kunt beginnen en hoe wij daarin kunnen helpen.

Kijk over de grenzen heen De audiovisuele en digitale sector is een hoogopgeleide sector waardoor er een uitgebreide basiskennis is. Maar door de internationalisering heerst er ook een alsmaar toenemende concurrentie vanuit het buitenland. In andere landen wordt er al veel langer ingezet in permanente vorming. Door de huidige digitalisering van opleidingen kunnen we hier vanuit België nu ook gebruik van maken.Zo heeft recent het Erich Pommer Institute en Raindance hun productie opleidingen online gezet. De Arri Masterclasses zijn gratis online te volgen en CookeOpticsTV is op Youtube al een tijd een vaste waarde. Voor onze opleidingsdatabase zoeken we continu naar deze

internationale initiatieven opdat we ze op één plaats kunnen bundelen en presenteren. Je moet dus zelf het internet niet meer afschuimen. Kom je toch nog een sectorspecifieke opleiding tegen die wij hebben gemist dan horen we dit graag.

Experimenteer met verschillende leervormen Iedereen is verschillend, ook op de manier hoe we graag en dus efficiënt leren. Sommige verkiezen het vertrouwde klassikaal leren, maar ook e-learning modules, video tutorials, boeken of de mix van verschillende vormen kunnen zeer doeltreffend zijn. Je kan opteren voor intense cursussen die volledige dagen duren maar soms kunnen 15 minuten elke dag even efficiënt zijn. Ontdek welke manier van leren het beste werkt voor jou. Onze database zet in op zo veel mogelijk van deze leervormen. Daarnaast hebben we onze tutorial thursday waar we elke week op zoek gaan naar een gratis online tutorial ter inspiratie.

© MARVIN MEYER

61


62

OPLEIDINGEN

Blijf op de hoogte wat speelt in jouw vakgebied Motivatie is een belangrijk onderdeel van efficiënt leren. Wat je directe concullega's kennen en kunnen kan een belangrijke inspiratiebron zijn waar je in wilt investeren. Daarom groeperen we onze opleidingen in de database ook per vakgebied. Hierdoor krijg je al een mooi algemeen overzicht van mogelijke opleidingen die interessant voor jou kunnen zijn. Wil je nog meer in detail gaan, en op basis van je functie naar opleidingen gaan zoeken, kan dit ook. Hiervoor ga je naar “opleidingen speciaal voor jou”, maak je een profiel aan op onze website zodat je je functies kunt kiezen, en voer je de competentiescan uit.

Evalueer regelmatig je eigen competenties Even stilstaan waar je nu staat is soms de beste strategie om vooruit te gaan. Het kan zijn dat je competenties bezit die ook kunnen ingezet worden voor andere functies. Hierdoor kunnen plots andere carrièremogelijkheden zich aanbieden. Of wordt het duidelijk dat je in een aantal competenties moet investeren om vooruit te geraken. Om je hierin te assisteren heeft mediarte de competentiescan ontwikkelt. Alle functies in de audiovisuele en digitale sector worden uitgewerkt in competenties die te ontwikkelen zijn via opleidingen. Schaal deze competenties voor jezelf in via onze tool, en krijg een opleidingsplan op maat. We zijn op dit moment nog volop bezig met het aanvullen van competenties maar voor volgende clusters is de competentiescan volledig operationeel: Beeld, Audio, Technisch, Post-Productie en Productie.

Aanleren is ook leren Misschien minder evident maar iemand iets aanleren is een zeer efficiënte strategie voor de retentie van je eigen kennis. Investeren in het kennen en kunnen van iemand anders is dus investeren in jezelf! In het kader van de mediastages hebben we een hele toolbox uitgewerkt voor mentors. Deze bevat een hele hoop nuttige en praktische tips voor begeleiders. Zelfs als het niet in het kader van een stage is. En als je er voor openstaat gebeurd het leren altijd in beide richtingen natuurlijk. (voor online versie - Link naar toolbox)

Combineer werken en leren Leren doe je het makkelijkst als je een concreet doel voor ogen hebt. Het in de praktijk brengen van je nieuwe kennis is de beste methode om gemotiveerd te blijven en je hele leven lang te leren. We hebben daarom ook onze vacaturedatabank gelinkt aan de opleidingen. Bij elke opleiding geven we openstaande vacatures weer die deze te ontwikkelen competenties nodig hebben. En in omgekeerde richting zie je bij elke vacature nu ook opleidingen die gelinkt zijn aan de noodzakelijke competenties. Daarnaast houden we op mediarte.be een lijst bij van alle mogelijke steunmaatregelen die je kunnen helpen bij de financiering van je opleidingsnoden. Neem zeker eens een kijkje.

mediarte.be/nl/decompetentiescan mediarte.be/opleidingen

artikel door

Joost Bevernage

DIGITAL STRATEGIST EXPERT & LEARNING & DEVELOPMENT MEDIARTE


OPLEIDINGEN Investeer eens in je loopbaan

Meer informatie

www.mediarte.be


64

STACKA

© STACKA

De gamestudio die nooit videogames zou maken Artikel door

Christophe De bont Flega

“Wij gaan zelf nooit videospelletjes maken, hé”. Jan Hameeuw, creatief producer bij The Fridge, liet het zich ooit ontvallen in een gesprek met Bruno Urbain, medeoprichter van de Waalse gamestudio Fishing Cactus. Enkele jaren later is Stacka, de afdeling die zich binnen The Fridge buigt over alles wat nieuwe technologie is, één van de meest recente aanwinsten van de sectorvereniging van Vlaamse videospelontwikkelaars FLEGA. Of zoals Bredero het zo mooi verwoordde: het kan verkeren.


We twijfelen er niet aan dat Hameeuw op dat moment overtuigd was van zijn uitspraak. Toch was het bijna evident dat The Fridge, een Brussels technologiebedrijf gespecialiseerd in visuele effecten en 2D/3D-animatie, op een gegeven moment de mogelijkheden van VR en videogames zou gaan verkennen. “Daar zit zowel een technologische als creatieve motivatie achter”, legt Hameeuw uit. “Creatives uit de filmwereld die meer interactief wilden werken - mensen zoals Hans Van Nuffel en Douglas Boswell - maar geen connecties hadden in de gamesector kwamen vaak bij ons terecht. De eerste projecten waar we aan werkten, vloeiden voort uit hun ideeën.” Daarnaast zijn er de technologische overlappen. Tijdens het maken van de film Labyrinthus ontwikkelde The Fridge een pipeline om regisseur Boswell meer creatieve vrijheid te geven. Van daar bouwde het bedrijf verder aan een technologie om 3D-omgevingen rechtstreeks in de Unity-engine te importeren. Achteraf gezien bleek die methode niet voldoende geoptimaliseerd voor het maken van videogames, maar het was het beste bewijs dat beide werelden naar elkaar toe groeiden. Stacka’s meest recente animatiefilm Heart of a Tower wordt op dit moment trouwens volledig in Unity gebouwd. “We zouden het uiteraard ook niet doen, mochten we het niet heel cool vinden.”, voegt Hameeuw eraan toe. “Misschien ben ik ondertussen te oud om te snappen wat

jongeren leuk vinden, maar ik vind het persoonlijk ronduit geweldig om zelf te kunnen ronddwalen in het universum van de film die je zonet hebt bekeken. Het idee van die convergerende werelden spreekt ons enorm aan. ”

Om op internationaal niveau te kunnen meespelen, is het cruciaal dat de Belgische taxshelter wordt uitgebreid naar videogames. — Jan Hameeux Stacka mag dan misschien een nieuwe naam zijn in de gamesector, op het vlak van internationale coproducties en taxshelter zijn ze niet aan hun proefstuk toe. Door hun bijdrage aan talloze animatieprojecten, heeft het bedrijf naam gemaakt als een betrouwbare partner die weet hoe een project van een bepaalde omvang en budget tot een goed einde te brengen. Hameeuw merkt daarbij op dat er een hemelsbreed verschil is tussen het gefinancierd krijgen van een animatiefilm en een videospel. “Het is natuurlijk

© STACKA

65fantastisch dat we in België steun kunnen krijgen van publieke fondsen zoals het VAF en Wallimage, maar in vergelijking met andere landen, spelen we wel een paar divisies lager. Om écht op internationaal niveau te kunnen meespelen, is het cruciaal dat de Belgische taxshelter wordt uitgebreid naar videogames.” Daar is ook de gamesector al jarenlang vragende partij voor. David Verbruggen van FLEGA: “Videogames zijn exportproducten die grote ontwikkelings- en marketingbudgetten vereisen. Taxshelter biedt de mogelijkheid om, nog voor een productie van start gaat, financiële middelen op te halen bij privé-investeerders mét een mooie return on investment voor de overheid.” De vrees dat de uitbreiding van de maatregel negatieve gevolgen heeft voor de audiovisuele en culturele sector is volgens Arne Ottoy van Cronos Invest, die een taxshelter tussenpersoon voor games oprichtte, ongegrond: “Uit onze gesprekken met potentiële investeerders blijkt dat zij ofwel bijkomende middelen ofwel voor het eerst middelen in de taxshelter willen investeren, zodra videogames eraan worden toegevoegd.” Ottoy merkt bovendien op dat zelfs in het economisch zware coronajaar 2020 de investeringen van privé-kapitaal in de Vlaamse audiovisuele sector met 5 miljoen euro steeg ten opzichte van het jaar ervoor.

op de eerste optie. Met de vertical slice, waarmee eerder productiesteun van het VAF werd bekomen, worden uitgevers benaderd, maar het blijft een moeilijke oefening. Naast Replaceable heeft Stacka nog een game in de pipeline, gebaseerd op een Duitse animatiefilm. Die titel zit evenwel nog maar in vroege preproductie. Ten slotte bouwen ze aan twee VR-ervaringen, die begin 2022 moeten uitkomen. Dat maakt dat het bedrijf dat nooit zelf videogames zou maken maar liefst vier interactieve projecten op til heeft. “Het is soms grappig hoe de technologie de werkelijkheid inhaalt”, mijmert Hameeuw.

Het is uitgerekend de zoektocht naar dat bijkomende privé-kapitaal, die het veelbelovende Replaceable - een verhalende avonturengame met Hans Van Nuffel aan het creatieve stuur - momenteel aan de grond houdt. In de game help je een bejaarde uitvinder in zijn missie om de malafide artificiële intelligentie die hij zelf heeft gemaakt onschadelijk te maken. Hameeuw: “Er zijn twee mogelijke pistes. Ofwel blijf je trouw aan de oorspronkelijke visie van het project en moet je op zoek naar extra fondsen. Ofwel ga je in productie met het budget dat je hebt en moet je de scope verkleinen.” De voorkeur ligt vanzelfsprekend

interview door

flega.be

Christophe De bont

FLEGA

67


68

WELZIJN

© AUSTIN DISTEL

Thuiswerken in tijden van Covid, het perfecte recept voor een teleburn-out? Artikel door

Renate Breuer

Auteur, lifecoach & gastdocent Thomas More

Point of view

S

inds een jaar werken mensen over de hele wereld massaal vanuit thuis teneinde het corona-virus in te dammen. Maar wat aanvankelijk nog een stressverlagende evolutie leek toen de ochtend- en avondfiles plots voltooid verleden tijd werden, zou wel eens voor een nieuwe golf aan burn-outs kunnen gaan zorgen. Hoewel het nog te vroeg is voor harde cijfers, gaan er niettemin steeds meer stemmen op die zeggen dat de corona-pandemie ook die andere


pandemie verder aanzwengelt. Die van chronische stress en burn-out. We kennen inmiddels allemaal de belangrijkste oorzaken van burn-out waarbij chronische stress een doorslaggevende rol speelt. Maar wat betekent dat in tijden van Covid-19 waarin velen van ons nog steeds van thuis werken? Je tijd verdoen in ochtend- of avondspits is misschien niet meer aan de orde nu je kantoor zich voornamelijk in je living bevindt, maar in diezelfde living steken nieuwe stressfactoren de kop op, zo blijkt. Was het voorheen duidelijk wanneer je aan het werk was en wanneer niet omdat werk en vrije tijd zich op andere locaties afspeelden, dan is de scheiding tussen je professioneel en privé-leven al snel zoek nu beiden voortdurend onder hetzelfde dak gebeuren. In combinatie met zorg voor de kinderen en huishoudelijke taken, vormt de zoveelste videocall met je baas of collega’s al snel een inbreuk op je privacy. Heb je geen gezin, dan beperken de contacten die je hebt zich vaak tot professionele contacten en beland je al snel in een routine van werken-slapen-werken-slapen en… repeat. Bovendien mag je al blij zijn als je nog werk hébt. Want veel mensen verloren het afgelopen jaar hun job of zagen de ene na de andere opdracht geannuleerd worden omdat opnamen werden uitgesteld of projecten werden afgelast. Ook dat zorgt voor stress.

Digitale overload Los van het jongleren met tijd en aandacht tijdens het telewerken, blijkt dat mensen van thuis vaak langer doorwerken, ze te veel binnen blijven zitten en te weinig bewegen. Bovendien lijden de meesten van ons inmiddels onder het gebrek aan sociale contacten dat de strenge regelgeving om het coronavirus te bedwingen met zich meebrengt. Komt daar nog bij: de niet-aflatende digitale informatiestroom en de sombere nieuwsberichten die ons dag en nacht bereiken en die deze sociale contacten niet kunnen vervangen. Al bij al blijft er weinig ruimte over om stoom af te blazen. Het perfecte recept voor teleburn-out, lijkt het wel. Nu online werken de norm is geworden, krijgen we nog meer digitale prikkels binnen dan voor de wereldwijde pandemie het geval was. Ondertussen haasten we ons van de ene Zoom-meeting naar het andere Teams-overleg

terwijl we en passant onze mail bijhouden en ook nog even moeten reageren in een van de vele WhatsApp-groepjes die ons verbonden moeten houden. Al die technologische mogelijkheden zijn natuurlijk een uitkomst en stellen ons in staat ons werk te blijven doen. Tegelijk zorgen de vele prikkels voor voortdurende onrust en leiden ze je af van waar je mee bezig bent. Dat is alles behalve gezond. Juist in deze tijd waarin we vaak niet anders kunnen dan de hele dag online zijn, lijden velen dan ook aan een regelrechte prikkelverslaving. En dan te weten dat één enkele notificatie je ongeveer 20 minuten uit je concentratie haalt. Wil dat dan zeggen dat mensen hierdoor niet meer aan hun echte werk toekomen? Bijlange niet want uit onderzoek blijkt dat mensen, nadat ze worden afgeleid, nog harder beginnen te werken om de verloren tijd te compenseren.

Telewerken voor beginners Nu het er naar uitziet dat thuiswerken deels de norm zal blijven, is het essentieel om ervoor te zorgen dat we dit op een zo gezond mogelijke manier volhouden. Soms maakt een kleine aanpassing in je manier van werken al een wereld van verschil. En net als bij de reguliere preventie van burnout ligt de oplossing ook hier zowel bij de medewerkers als bij hun leidinggevenden. Wat kun je als medewerker doen om een teleburn-out te vermijden? • Stel grenzen naar zowel je werkgever als naar je huisgenoten en maak duidelijke afspraken met hen. Wanneer ben je aan het werk en wanneer niet? Wanneer ben je aanspreekbaar voor wissewasjes in huis en wanneer enkel als het huis in brand zou staan? Wanneer kan je werkgever een beroep op jou doen en wanneer ben je absoluut niet bereikbaar? • Doorbreek je isolement en onderhoud contacten buiten je werk of gezin. Zelfs al betekent het dat je alweer in een Zoom-meeting moet om een vriend of vriendin te spreken. Digitale sociale contacten zijn nog altijd beter dan helemaal geen contacten. • Ga eens wat vaker naar buiten en beweeg! Niet voor niets werd wandelen het afgelopen jaar een nationale sport. Het risico op besmetting met het virus in open lucht is klein, beweging is goed voor je lijf én het maakt je hoofd leeg. • Zorg voor een vaste werkplek in huis. Op die manier 69


70

WELZIJN

© MIKAYLA MALLEK

weten niet alleen je huisgenoten wanneer ze je met rust moeten laten, ook jij zelf weet precies wanneer je aan het werk bent omdat je je job associeert met die plek. Telewerken vanuit je slaapkamer is dan ook niet zo’n goed idee. Zeg nu zelf: wie slaapt er lekker in zijn kantoor? • Maak een werkschema en las pauzes in. Ook al behoort even kletsen met je collega’s aan de koffiemachine thuis niet tot de mogelijkheden, strek af en toe even je benen en doe iets anders om je hoofd fris te houden. Je werk verloopt erna eens zo snel! • Blijf jezelf verzorgen. De verleiding is soms groot op een dag zonder videocalls, maar van dagen in pyjama word je niet altijd vrolijker. Spring liever ’s ochtends onder de douche zodat je letterlijk en figuurlijk fris aan je dag kan beginnen. • Ga eens offline. En als je daar dan toch mee bezig bent: ga meteen ook even naar buiten voor wat frisse lucht!

• Zet notificaties af en check mails en berichten op regelmatige tijdstippen die jij bepaalt. Zo voorkom je dat je je op het einde van de dag als een uitgebluste flipperkast voelt. • Vervang de weggevallen pendeltijd door een work-out of een andere activiteit die niets met werken te maken heeft en die het begin of het einde van je werkdag duidelijk afbakent.


WELZIJN

De preventie van een (tele)burn-out ligt niet louter in de handen van medewerkers. Ook als opdrachtgever of leidinggevende kun je bijdragen aan de mentale gezondheid van je medewerkers. Dat is tijdens een pandemie niet anders. • Geef voldoende vertrouwen aan je medewerkers en ga niet ieder moment van de dag spioneren om te zien of ze hun job wel doen. Als je managet op resultaat, is de weg er naartoe minder belangrijk. • Zorg voor voldoende feedback, ook op afstand. Een gebrek aan feedback vormt een grote stressfactor voor medewerkers en nu we elkaar minder vaak zien, is die feedback eens zo belangrijk. • Wees empathisch en deel eens een compliment uit, ook al gebeurt dit via Zoom of een sms. Tijdens uitzonderlijke tijden als deze worden de kleine dingen vaak vergeten. Toch kunnen ze net dat belangrijk verschil maken.

Leestip: Psycholoog Elke Van Hoof, gespecialiseerd in stress en burn-out, schreef een boek over thuiswerken. ‘Eerste Hulp bij Thuiswerken’ (Lannoo) legt uit hoe je omgaat met de nadelen van thuiswerken en hoe we de voordelen maximaal kunnen benutten. Ook in een post-pandemische wereld.

mediarte.be/nl/dossiers/welzijn

artikel door

Renate Breuer

71


VACATURES

Plaats je vacatures rechtstreeks op mediarte.be

Meer informatie

www.mediarte.be


HERBEKIJK DE WEBINARS

Vind alle webinars op

youtube.com/mediartebe


74

REPLAY

REPLAY Herbekijk de mediarte webinars Hoe bouw je een professioneel parcours uit in de animatiesector? Jeroen Ceulebrouck maakte naam met de kortfilm ‘Antarctica’ en is art director en senior animator bij o.a. Lunanime. Aan de hand van zijn verhaal geven Amplo, mediarte en deAuteurs in deze infosessie alle informatie die je bij het afstuderen op zak wilt hebben van stages tot contracten.

 40min.

Tijdens de webinar wordt dieper ingegaan op de cijfers, mogelijke oorzaken en gevolgen van stress, worden handvaten aangereikt die preventief werken en wordt ook aandacht besteed aan de huidige omstandigheden die maken dat stress gerelateerde problemen wellicht nog langer onder de radar blijven dan gewoonlijk. Niet voor niets bestaat één van de pijlers van preventie uit het herkennen van signalen. Of dat nu bij jezelf of bij één van je medewerkers is. Worden deze signalen tijdig (h)erkend, kan een burn-out vaak worden voorkomen.

 95min.


In deze video gaan met Inge Sierens, (ex)senior producer en capaciteitsplanner bij Woestijnvis, in op hoe ze als onderneming omgaan met goede cv's/motivaties, what's standing out, wat de selectie haalt of vooral niet haalt, de aansluiting met de bedrijfscultuur en tone of voice, etc ... Ontdek tal van pragmatische insteken waarmee je aan de slag kan als werkzoekende.

 75min.

In dit webinar maak je kennis met de 2 psychologen van de Genderkamer en hoe ze jou kunnen helpen in de omgang met grensoverschrijdend gedrag. Of je nu slachtoffer, omstaander of pleger bent of proactief binnen je organisatie dit thema meer aandacht wil geven.

 55min.

youtube.com/mediartebe


“ETAT DE SANTÉ DE L’AUDIOVISUEL BELGE FANCOPHONE” VAN LINKS NAAR RECHTS: AURORE BORACZEK - SCREEN.BRUSSELS, JEANNE BRUNFAUT - CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL, JAN VERMOESEN- MEDIARTE, TÜLIN ÖZDEMIR - RÉALISATRICE, GUIMMAUME SENEZ - ARRF © AXELLE PISUTO

Achter de schermen Wat heeft mediarte de voorbije maanden verwezenlijkt. We geven je graag een overzicht. Opleidingen •  12 JANUARI 2021 webinar “Pitching van een av-project- FR” •  14 JANUARI 2021 webinar “Infosessie over de mediarte begeleidingstrajecten NL / FR” •  26 JANUARI 2021 webinar “Annticipez la faisabilité de votre projet de fiction-FR” •  26 JANUARI 2021 “Développer un projet de film documentaire-FR” •  26 JANUARI 2021 webinar “Le SABAM et les droits d'auteurs dans le secteur audiovisuel- FR” •  16 FEBRUARI 2021 webinar “Een carrière opbouwen in de animatiefilmsector” •  22&26 FEBRUARI 2021 webinar “Brand yourself-FR”

•  4 MAART 2021 webinar “Eerste hulp bij burn-out” •  9 MAART 2021 webinar “Setting the stage-FR” •  11 MAART 2021 webinar “Inside the company met Sonhouse-NL/FR” •  16 MAART 2021 webinar “CV Lab met RTL-FR” •  23 MAART 2021 webinar “De genderkamer” •  25 MAART 2021 webinar “CV Lab met Woestijnvis” •  1 APRIL 2021 webinar “Infosessie over de mediarte begeleidingstrajecten-NL/FR” •  22 APRIL 2021 webinar “Setting the stage-NL” •  27 APRIL 2021 webinar “Financer son projet via sa communauté” •  4 MEI 2021 webinar “Setting the stage-FR”


ACHTER DE SCHERMEN

Januari - Mei 2021

•  18 MEI 2021 webinar “Brand yourself-NL” •  27 MEI 2021 webinar “Hoe reageren als omstaander” •  27 MEI 2021 webinar “Een job in de animatie-en VFX sector-NL/FR” ism Amplo

Events •  15-19 FEBRUARI 2021 - Online ANIMA festival - Futuranima •  14 APRIL 2021 - Online Launch of the EU Online Interactive Risk Assessment Tool for AV- productions •  27 APRIL 2021 - Online EU-financieringskansen voor de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren •  7 MEI 2021 - Workshop Competentieprognose: Strategieën voor de toekomst

Mediastages • Benuts • Caviar • Collation • De Chinezen • Ded'S it • DOK1 Media • Dreamwall • Fabric Magic • Fremantle Media • Geronimo • Hotel Hungaria • Koeken Troef • Polar Bear • Potemkino • Roses are blue • RTL Belgium • Sporthouse • Sputnik • Studio Souza • Sylvester Productions • Wenneker • Woestijnvis

Overleg

Overlegplatform Diversiteit, Stuurgroep ESF project SCOPE (competentieprogonose) Lancering enquête competentieprognose, Stuurgroep Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag, Stuurgroep Weerbare Kunstenaars, Data & ledenorganisaties ism BSAE, Overleg mbt verderzetting Sectorconvenant, Overleg PC 227 & 303.01, Werkgroep referentiefuncties in de av-sector, Overleg BRIFF, Commissie Kunstenaars, Overleg intersectoraal adviseurs SERV, Werkgroep studie-en beroepskeuze, Overleg CEPEGRA, Overleg VDAB, Intersectorale werkgroep handleiding non-discriminatie & inclusie, Overleg Stagewerking in het Hoger Onderwijs (EHB -Kdg -Luca - PXL), COMAC Actiris - Iles, Sectorconsulentennetwerk,..

Infosessies / Keynotes •  3 MEI 2021 - Online Infosessies VAF “Achter de schermen” •  8 MEI 2021 - Online Graines de Cinéastes - “Table ronde : État de Santé de l’Audiovisuel Belge Francophone” •  21 MEI 2021 - Online EGIN - “Continuing Education in time of lockdown” •  26 NOVEMBER 2020 - online BSAE “Data-driven communiceren en campagnes voor ledenorganisatie”, toelichting 360° communicatiemodel mediarte

Dossiers Bekijk alle dossiers die in de loop van de voorbije maanden werden aangevuld op www.mediarte.be • Talentontwikkeling • Welzijn (update) • Loopbaan (update)

77


JOUW ACCOUNT vacatures • opleidingen • sectornieuws • talentpagina gebaseerd op jouw interesses & voorkeuren

maak je account aan op

www.mediarte.be


MEDIARTE TEAM

mediarte TEAM

Joost Bevernage

Joëlle Dagry

Julie Delvaux

joelle.dagry@mediarte.be

julie.delvaux@mediarte.be

Virginie Grulois

Florence Onyn

Louis Van De Leest

virginie.grulois@mediarte.be

florence.onyn@mediarte.be

louis.vandeleest@mediarte.be

Jan Vermoesen

Nathalie Douxfils

Digital Strategist & Expert Learning & Development

Consultant

Communication Coordinator

joost.bevernage@mediarte.be

Project Manager mediartist

General Manager

jan.vermoesen@mediarte.be

Team Assistant & Office Manager

Project Manager

Project Manager Learning & Development nathalie.douxfils@mediarte.be

79


Volg ons

Landsroemlaan 20 1083 Brussel Tel.: +32 2 428 17 11 info@mediarte.be www.mediarte.be

V.U.: JAN VERMOESEN – LANDSROEMLAAN 20 – 1083 BRUSSEL

Contacteer ons


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.