Page 1

3 Bouwvergunningen Grave erg prijzig

5 MensenWerk: Marcel Voet

7 Op bezoek bij

minister Leers

11 Hippisch Festijn

kent topafsluiting

XL

22 Arena t/m 25 Zomerspecial

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk XL ook in grave, escharen, gassel, velp en langenboom

12e Graafs Smartlappenfestival op zondag 1 juli

Oude binnenstad van Grave in de ban van het levenslied GRAVE - Grave vormt zondag 1 juli voor de twaalfde keer het decor voor het jaarlijkse smartlappenfestival. Verdeeld over zestien locaties in de sfeervolle historische binnenstad, treden maar liefst 32 smartlappenkoren uit heel Nederland op. Meer dan veertienhonderd zangers, zangeressen en muzikanten vertolken het levenslied in al haar facetten. Arena zocht drie leden van de organisatie van het grootste evenement van Grave op: Loek Adriaans, Henk van de Westerlo en Joeri Nuijen.

Z E E L A N D , M E L K PA D 2 5 5

Perceeloppervlak: 1.174 m2 - Inhoud 761 m3 Vraagprijs: 2 445.000 k.k. www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850

Omwonendenoverleg AZC verzet naar 6 september GRAVE - Tijdens het omwonendenoverleg in februari, over de nieuwbouw van het asielzoekerscentrum in Grave, is aangegeven dat het volgende overleg rond mei zou plaatsvinden. Door de noodzakelijke vervolgonderzoeken is er vertraging in de planvorming opgelopen. Het overleg wordt daarom verzet naar donderdag 6 september van 19.30 tot 21 uur.

Deze avond staat in het teken van het ‘Concept VoorHenk van de Westerlo (links), Joeri Nuijen en Loek Adriaans: “Het smartlapontwerp Bestemmingsplan’. Het is een formeel moment et evenement ont- penfestival is ieder jaar weer een feestje. De AOW’ers staan bovenop de tafel.” (inspraakavond) in de procedure. Bureau BRO presenstaat in 1999 min of teert die avond aan de buurtbewoners het concept voormeer bij toeval ver- lijst en die leggen we naast meter alle 32 koren zien.” den Berg. Tussen 13 en 17 ontwerp bestemmingsplan, dat is opgebouwd uit een telt Loek Adriaans, voorzit- elkaar. De koren die we er Het smartlappenfestival uur treden de 32 koren op masterplan en beeldkwaliteitsplan, aangevuld met de ter van de Stichting Graafs beiden op hebben staan geeft volgens het tweetal 16 verschillende plekken bevindingen uit eerdere omwonendenoverleggen en aanSmartlappenfestival. “Op mogen sowieso komen en ook een positieve impuls in de binnenstad op. Ieder meldingen uit de steekproef. Behalve direct omwonende loswal stond een tent over de rest voeren we een aan het toerisme in Grave. koor speelt op vier verschil- den en omliggende bedrijven, worden ook de leden van voor een rockfestival op de pittig gesprek”, lacht Henk. “We trekken jaarlijks meer lende locaties, die sfeervol de gemeenteraad Grave uitgenodigd. Ook belangstellenzaterdag. Op zondag stond Loek legt uit wat de selec- dan tienduizend mensen. worden aangekleed met den van buitenaf zijn welkom. de tent leeg en zo kwamen tiecriteria zijn. “Het be- Die denken: wat een schôn terrasjes en ander vertier. wij met smartlappenkoor langrijkste criterium is stadje, daar komen we ze- In de feesttent bij de jacht- Aanmelden Bekaf op het idee om een gezelligheid. Het publiek ker nog eens terug.” haven en bij alle zangloca- Belangstellenden kunnen zich op 6 september melden meezingmiddag voor oude- moet kunnen meezingen en ties zijn programmaboekjes bij de receptie van het AZC, waar gevraagd wordt een ren te organiseren.” betrokken worden bij het Programma beschikbaar. Om 17 uur legitimatiebewijs te overleggen ten behoeve van de beDe middag, waaraan zeven optreden. Verder hebben Het gratis toegankelijke fes- begint in de feesttent de zoekersregistratie op het terrein. koren deelnemen, wordt koren uit de directe omge- tival begint zondag 1 juli om eindmanifestatie. een doorslaand succes en ving een streepje voor, want 12 uur met de ontvangst Alle koren laten daar in een het Graafs Smartlappen- die trekken het meeste pu- van de deelnemende smart- samenzang nog eens horen festival is geboren. In de bliek. Verder zeggen we: lappenkoren in de feest- waartoe zij in staat zijn. jaren die volgen groeit het wanneer een koor drie keer tent op het Bekaf-terrein. evenement, mede door de achter elkaar is geweest, Daarna volgt de officiële Meer info op www.smart charme van de oude gevels, dan een tijdje niet. We stre- opening door burgemees- lappenfestivalgrave.nl. GRAVE - In opdracht van de gemeente vinden er de kostraatjes en pleintjes van ven ernaar dat op iedere ter Sjoukje Haasjes-van mende tijd onderhoudswerkzaamheden plaats aan het de historische binnenstad, editie van het festival ministraatwerk in diverse straten in Grave. De werkzaamheuit tot het grootste smart- maal de helft van de koren den bestaan onder meer uit het herstraten van trottoirs, lappenfestijn van Neder- nieuw is.” parkeervakken, het vervangen van kolken en de blauland. Het festival mag zich we zone. De Stadshouderslaan (vanaf Marssingel tot inmiddels verheugen op ‘Goed voor Grave’ aan het Airborneplein) en de parallelbaan Sirtamalaan meer dan tienduizend be- Het succes van het smart(vanaf Chamillylaan tot aan Van Rechterenlaan) worden zoekers. lappenfestival heeft volgens in zijn geheel vervangen door nieuwe elementenverharLoek Adriaans en Henk van ding. Over enige weken volgt hierover meer informatie. 88 inschrijvingen de Westerlo meerdere vaDe werkzaamheden beginnen deze week en duren van “Voor de editie van dit jaar ders. “Op de eerste plaats tot en met week 37. Van 16 juli tot en met 3 augustus worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. hebben zich 88 koren in- de gezellige sfeer die er geschreven”, geeft pr-man heerst. Het is hier ieder jaar De aannemer, Gebr. Van Venrooij BV, stelt omwonenJoeri Nuijen aan. “Daaruit weer een feestje. De AOWden schriftelijk op de hoogte van de werkzaamheden. De overlast blijft tijdens de werkzaamheden tot een minizijn 32 koren geselecteerd ers staan bovenop de tafel”, mum beperkt. die komende zondag mo- lacht Loek. “Maar ook de gen optreden.” Henk van goede organisatie en nade Westerlo is samen met tuurlijk het prachtige decor Loek Adriaans verantwoor- waarin het festival zich afdelijk voor de selectie van speelt, zijn sterke punten”, Arena XL verschijnt iedere laatste vrijdag van de maand. In een oplage van 17.000 exemplaren wordt de krant de koren. “Wanneer de in- vult Henk aan. “Grave heeft dan behalve in Landerd, Ravenstein en Herpen ook in Grave, Velp, Escharen, Gassel en Langenboom huisschrijvingen binnen zijn, een schitterende historiaan-huis verspreid. De redactie is voor Arena XL op zoek naar nieuwstips en correspondenten uit de gemeente speuren we het internet af sche binnenstad. En het Grave. Neem voor meer informatie contact op met 0486-463112 of stuur een mailtje naar sergio@uitleg.nl. Kopij en bezoeken we diverse fes- is allemaal heel compact. aanleveren voor de krant kan via redactie@arenalokaal.nl. tivals in het land. Vervol- Het publiek kan binnen gens maken we allebei een een straal van vijfhonderd

H

Grave timmert aan de weg

Arena zoekt correspondenten in Grave

www.arenalokaal.nl – jaargang 18 – week 26 – vrijdag 29 juni 2012


SCHAIJK Schutsboomstraat 13 AH Perziken of nectarines Bijv. nectarines los, per 500 gram Actieprijs per kilo 2.50

NOG . 2 APP OP TE KO

vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni

Te koop: 4 royale appartementen Te huur: 1 winkelunit De appartementen hebben een oppervlakte van ca. 80 m2. Entree en bergingen op de begane grond. Voorzien van een lift en royale balkons van ca. 12 m2. Indeling: hal, ruime living met open keuken, grote slaapkamer, badkamer en wasruimte / berging. Markant gebouw in het centrum nabij alle voorzieningen. De winkelunit is ca. 135 m2 en zeer gunstig gelegen tussen ‘t Kruitvat en Apotheek Schaijk. richtprijs van de appartementen: vanaf ca. e 179.000,- VoN

Koopsom van de appartementen: vanaf e 179.900,- VON Inschrijving is vanaf heden mogelijk, info via

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk

zie ook: www.coolen-mak.nl Pastoor

van

Winkelstraat 20 5374 BJ schaiJk telefoon: (0486) 46 31 44

NIEUW IN RAVENSTEIN:

T: 0486 464 046

Open: maandag t/m donderdag van 08 tot 20 uur, vrijdag van 08 tot 21 uur en zaterdag van 08 tot 20 uur

Voor uw complete grondwerken, sloopwerken en bestratingen Voor bedrijven en particulieren

MANDERS GRONDWERKEN VOF I www.manders-machineverhuur.nl E info@manders-machineverhuur.nl

Past. van Winkelstraat 87a 5374 BH Schaijk T 0486 462582 M 06 51336812

DAMES- EN HERENKAPSALON De hele maand juli OPENINGSAC TIE knippen voor e 12,-

tekenen adviseren

calculeren

begeleiden

toetsen

ontzorgen

ONBEZORGD BOUWEN. Wij ontwerpen, zoeken de juiste aannemer en begeleiden u persoonlijk op weg naar uw eigen woning of bedrijfspand. Dit betekent dat wij alles in huis hebben om uw nieuwe woning of bedrijfspand te realiseren. Persoonlijk contact staat hierbij voorop.

Marktstraat 1 5371 AC Ravenstein 0486-412577 Open: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur donderdag van 9:00 tot 19:00 uur zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur

2

De hele maand juli A Kerkpad 19 P 5375 BP Reek

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

T 0486-42 04 78 F 0486-42 08 29

E info@n-neas.nl I www.n-neas.nl


Gemeente behoort opnieuw tot zes duurste gemeenten van Nederland

Grave blijft extreem prijzig met bouwvergunningen GRAVE - Een bouwvergunning kost dit jaar gemiddeld vijf procent meer dan in 2011. Dat is een veel grotere stijging dan in voorgaande jaren, toen de bouwleges met één tot twee procent omhoog gingen. Dit blijkt uit onderzoek van Bouwleges.nl in opdracht van Vereniging Eigen Huis. Ook de enorme verschillen in gemeentelijke tarieven voor diverse categorieën bouwvergunningen zijn dit jaar verder toegenomen. Zo kost een kleine bouwvergunning, bijvoorbeeld voor een dakkapel, in de gemeente Grave maar liefst twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Grave behoort hiermee tot de top zes van duurste gemeenten in Nederland.

V

ereniging Eigen Huis wil al langer dat het kabinet ingrijpt door gemeenten te verplichten duidelijk te zijn over de kostprijs van een bouwvergunning en door een maximumtarief in te voeren waarmee excessief hoge leges en verhogingen worden tegengegaan. Zelf gaat de vereniging de gemeenteraden in de honderd gemeenten waar de bouwleges dit jaar met vijf procent of meer stijgen in een brief oproepen kritische vragen te stellen aan het college van B & W over de hoogte van bouwleges en de onderbouwing ervan. De gemeenteraad kan toekomstige legesverhogingen tegenhouden of aanpassen. Ieder jaar laat Vereniging Eigen Huis door Bouwleges.nl in alle gemeenten de tarieven voor bouwvergunningen onderzoeken voor drie categorieën: een dakkapel van 10.000 euro, een uitbouw van 45.500 euro en een nieuwbouwwoning met een aanneemsom van 130.000 euro. Gemiddeld genomen zijn de legestarieven in 2012 ruim vijf procent hoger dan vorig jaar.

colofon

Inwoners van de gemeente Grave betalen 663,90 euro voor de vergunning voor een dakkapel, waar het landelijk gemiddelde ligt op 328,55 euro. Deze stijging is meer dan de onderbouwing van hun het dubbele van de ver- tarieven. “Om de grote verwachte inflatie. schillen in bouwleges tussen de gemeenten te kunHoewel in Grave de tarie- nen analyseren en aan te ven ten opzichte van vorig pakken willen wij dat alle jaar slechts met één tot gemeenten verplicht wortwee procent zijn gestegen, den het landelijke kostenblijft de gemeente extreem model van de Vereniging prijzig met bouwvergun- Nederlandse Gemeenten ningen. De gemeente staat (VNG) te gebruiken”, stelt zelfs in de top zes van de vereniging van eigenduurste gemeenten in ons huisbezitters. “Met dit moland. Zo betalen inwoners del kunnen gemeenten op van Grave, Gassel, Escha- een uniforme manier hun ren en Velp een tarief van kostprijs bepalen, tarieven 663,90 euro voor een dak- vaststellen en duidelijk kapel, waar het landelijk maken welke werkzaamgemiddelde ligt op 328,55 heden zij verrichten bij de euro. Ter vergelijking: in de afhandeling van een bouwbuurgemeenten Wijchen en aanvraag. Nu kan elke geCuijk kost dezelfde vergun- meente zelf bepalen welke ning respectievelijk 252 en kosten zij toerekent aan 291,55 euro. bouwvergunningen. Hieraan moet een einde koUitbouw en nieuwbouw men.” Een vergunning voor een Uit onderzoek van de Veruitbouw kost in Grave eniging Eigen Huis blijkt 2.048,60 euro, dat is ruim dat slechts één op de drie 800 euro meer dan het gemeenten het VNG-model landelijk gemiddelde. In- gebruikt. De overige gewoners van Grave die een meenten gebruiken een einieuwbouwwoning willen gen ‘rekenmodel’ waardoor laten bouwen moeten daar- vergelijking onmogelijk voor maar liefst 4.701,90 wordt. euro neertellen, ruim 1.300 euro meer dan het landelijk Reactie gemeente gemiddelde. Volgens gemeentewoordvoerder Henk Ruijs is het Landelijk kostenmodel niet mogelijk een eenduidiGemeenten zijn volgens ge verklaring te geven voor Eigen Huis allesbehalve de grote tariefsverschillen. helder en duidelijk over “Dat komt omdat er te veel factoren zijn die een rol Arena verschijnt elke vrijdag spelen”, geeft hij aan. Ruijs in Landerd, Herpen en beaamt dat er veel verschilRavenstein e.o. len zijn tussen bouwleges in Nederland. “Die worden Oplage: 10.000 + 7.000 www.arenalokaal.nl

Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: De Winter, 0413 266 766 Weekblad Arena is aangesloten bij:

Brailleproductie na vijftig jaar weer terug in Grave GRAVE - Grave en de zorg voor blinden en slechtzienden: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de recente aanschaf van drie nieuwe brailleprinters zorgt het aan de Traverse gelegen bedrijf Dedicon ervoor dat na bijna vijftig jaar de productie van brailleboeken terugkeert in Grave.

Eindredactie: Sergio Boutkan sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651

kort nieuws

veroorzaakt door verschillen in kosten van de dienstverlening, maar ook door de manier waarop kosten worden toegerekend. Verder speelt mee of er sprake is van kruissubsidiëring. De kosten van bepaalde diensten worden dan verdisconteerd in tarieven van andere diensten. Binnen bepaalde wettelijke regels is dat mogelijk. Daarnaast is de mate van kostendekkendheid niet in elke gemeente hetzelfde. Dat het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in Cuijk minder geld kost dan in Grave wil dus niet per definitie zeggen dat de behandeling van de aanvraag in Cuijk tegen lagere kosten gebeurt dan in Grave.”

De productie van braille in instituutsverband startte al in 1882 in Grave. De braillebibliotheek annex drukkerij van St.Henricus werd in 1916 zelfstandig en kreeg de naam Le Sage ten Broek. Henricus verhuisde naar Nijmegen inclusief haar Le Sage ten Broek-drukkerij/ braillebibliotheek. Dat was in 1966. We zijn inmiddels vele decennia met vele politieke, organisatorische en technische ontwikkelingen verder. De brailleproductie was vroeger mensenhandwerk. De lijvige boeken moesten na lezing teruggestuurd worden. Ze werden gecatalogiseerd en in enorme hallen opgeslagen om vervolgens weer uitgeleend te kunnen worden. Tegenwoordig is de brailleproductie volledig geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Met één printopdracht kan iedere braillelezer zijn of haar eigen brailleboek toegestuurd krijgen en men mag dat boek ook houden. Elke volgende klant kan een eigen geprint exemplaar ontvangen. De nieuwe printers produceren op dit moment zes miljoen braillepagina’s per jaar. Ze produceren niet alleen de brailletekst, maar ze kunnen de pagina’s ook vouwen en nieten. Dat was voorheen mensenwerk. Bovendien gebeurt de adressering met deze printers volledig geautomatiseerd. Voor deze moderne brailledienstverlening heeft Dedicon Grave recentelijk drie nieuwe brailleprinters gekocht. Het bedrijf heeft die, zoals ook in vroeger jaren het geval was, weer in Grave geplaatst. Na bijna vijftig jaar is de brailleproductie dus weer terug waar ze gestart is, maar dan in een snelle eigentijdse en klantvriendelijke versie. Dedicon Dedicon maakt informatie en lectuur op maat. Van gesproken kranten en brochures tot bladmuziek in braille en digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware. Alles wat nodig is voor mensen met een leesbeperking. Dat kunnen blinden en slechtzienden zijn, maar bijvoorbeeld ook mensen met dyslexie. Voor meer informatie: www.dedicon.nl.

Bijeenkomst voor Graafse veteranen GRAVE - Zaterdag 30 juni is de Nationale Veteranendag. Deze dag is bedoeld om extra aandacht en waardering te geven aan de circa 140.000 Nederlandse oorlogsveteranen. Het gemeentebestuur van Grave wil haar waardering voor de plaatselijke veteranen tot uitdrukking brengen op de Veteranendag. Daarom houdt de gemeente dit jaar voor de zesde keer een bijeenkomst voor Graafse veteranen met hun partner.

Het programma van de bijeenkomst is in overleg met de VVM (Vereniging Voormalig Marinepersoneel) opgesteld. Om 14.30 uur ontvangt het gemeentebestuur de veteranen in het stadhuis. Rond 15.15 uur vindt er een korte herdenking plaats bij het monument voor gevallenen, op de hoek Infirmerie-Hoofschestraat. Aansluitend wordt in het Palazzotheater een presentatie gegeven over missies in het buitenland waarna een informeel samenzijn volgt met een hapje en een drankje. De bijeenkomst eindigt rond 17 uur. In 2006 heeft de Nederlandse regering de Veteranendag aangemerkt als nationaal evenement. De Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Er zijn niet alleen Tweede Wereldoorlog-veteranen en veteranen uit de oorlogen in Indië, NieuwGuinea en Korea, maar inmiddels ook veel jonge veteranen die ingezet zijn bij internationale vredesmissies in Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak of Afghanistan.

Wandeling langs nieuwe ecologische verbindingszone VELP/GRAVE - IVN Grave verzorgt op zondag 1 juli een wandeling langs de nieuwe ecologische verbinding in Velp. Deelnemers worden langs de Hertogswetering geleid, waar veranderingen zijn aangebracht om de verbindingszones tussen versnipperde landschapselementen te herstellen. Deze zones bestaan uit corridors en stapstenen. De wandeling, die ongeveer twee uur duurt, begint om 14 uur bij Klooster Emmaus aan de Pastoor Loefsweg in Velp. Deelnemers doen er verstandig aan goede wandelschoenen aan te trekken. De tocht is niet geschikt voor mensen in een rolstoel. Aanmelden is niet nodig. Meer info: 0486-412217 of www.ivn.nl/grave.

TE HUUR

Appartement met balkon (150 m2) Kerkstraat 37c in Zeeland

(naast het gemeentehuis en t.o. zorgcomplex Compostella) Indeling: hal, kamer met open keuken, toilet, badkamer, 2 slaapkamers, hobby-zolderruimte. Huurprijs: e 990,- per maand incl. servicekosten Aanvaarding: per 1 augustus 2012

Inlichtingen:

Brouwerhuys, Henk van Tiel, 0486-450500 of 06-53982757

www.gravelokaal.nl – www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

3


specialist n va ra ca en er pe m De ka Brabant! ost

In de regio noord-0

agenda

Uw vakantie begint hier! Moderne werkplaats voor service en reparatie Keuze uit meer dan 70 modellen Bovag goedgekeurde occasions Uitgebreide kampeershop

www.degreeff.nl Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur Zaterdag van 9.00 - 16.00 uur De Greeff Caravan-Recreatie Arnoud van Gelderweg 97 5361 CV Grave T +31 (0)486 476 000 F +31 (0)486 471 094

Elke dinsdag Elke woensdag

Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag Elke werkdag

JUNI 1-30 1-30

Expositie Betsy Geurts van Kessel (schilderijen) in de bibliotheek in Schaijk Openstelling St. Rochuskapel, dagelijks van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen 1-30 Expositie Tieneke van Montfort (glaskunst), emailles, gemaakt met open vlam door diverse kunstenaars en Iconen van Anastasia Vdovkina in het museum voor vlakglasen emaillekunst in Ravenstein 2-30 Expositie Aris Engel - Schilderijen en etsen in het Raadhuis in Ravenstein 20-30 TV Reek - Van Gerwen Clubkampioenschappen op het tennispark aan de Scheenen in Reek 24-30 Het Nederlandse Rode Kruis - Collecte 30 5 Jaar Kouwenberg Infra - Open dag met demonstraties, van 13 tot 18 uur bij Kouwenberg Infra (Industriepark 2c) in Schaijk 30 Nederlands-Poolse Café Party met DJ Dennis, vanaf 20.30 uur in café De Raaf in Schaijk 30 Openstelling stadstuinen en het kleine museum, van 12 tot 16 uur in en bij ‘t Leerlooierijhuisje in Ravenstein 30 RaafFESTein - Muzikale avond met vier bands en DJ, vanaf 19.30 uur in de feesttent in de uiterwaarden van de Maas in Ravenstein

Arsenaal 4 3905 NN Veenendaal T +31 (0)318 510 190 F + 31 (0)318 523 637

JULI

info@degreeff.nl

1

1 1 1

1 1 1

2e paasdag 1e 1e en en 2e paasdag geopend geopend

NIEUW NIEUW NIEUW

1 1 1 1 1 1-29 1-31 1-31

Prijzen: Prijzen: Volwassenen:

Volwassenen: ma t/m do ma t/mzo do vr t/m vr t/m zo

3-4

€ 20,50 p.p 20,50 p.p. p.p €€ 21,95

5 6 7-8 7-8

€ 21,95 p.p.

Kinderen:

Kinderen: 1 - 5 jaar jaar 16- -511jaar 6 - 11 jaar

€ 1,75 p/jaar €€ 11,95 1,75 p.p. p/jaar

7-29 8

€ 11,95 p.p.

Prijzen zijn exclusief drank.

Prijzen zijn exclusief drank.

8

Voor meer informatie: 0486 - 431153 of www.wokdebeleving.nl

Smitskoor - Repetitie, van 21 tot 22.15 uur in het Wapen van Reek Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in De Raaf in Schaijk KBO Schaijk - Biljarten, van 13 tot 17 uur in De Phoenix in Schaijk

TV Reek - Clubkampioenschappen op het tennispark aan de Scheenen in Reek Carboot Sale, vanaf 9 uur op het terrein bij Manege Swanenberg in Schaijk Buurtvereniging De Bossestroat - Straat/Inritverkoop, van 10 tot 16 uur in de Bossestraat in Schaijk Kookworkshop - Italiaans (vier gangen), vanaf 11 uur in restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk CV De Heikneuters - Fiets hem d’r In, vanaf 12 uur op het terrein van camping De Heische Tip in Zeeland Openstelling Tuinen in Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen IVN Oss - Wandeling door Herperduin (3,5 km.), start om 10 uur bij de parkeerplaats aan het einde van de Bosweg in Koolwijk Expositie Aris Engel - Schilderijen en etsen in het Raadhuis in Ravenstein Kerkdienst over NSB-verleden Ravensteinse dominee Van Barth, vanaf 10 uur in de NH Kerk in Ravenstein RaafFESTein - Familiedag met live muziek en diverse activiteiten op het kinderplein, vanaf 11 uur in en rond de feesttent in de uiterwaarden van de Maas in Ravenstein Open rondleiding vanaf 11 uur en demonstratie glas-in-lood vanaf 13 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Openstelling stadstuinen en het kleine museum, van 12 tot 16 uur in en bij ‘t Leerlooierijhuisje in Ravenstein Expositie José Govers - Dekkers, op woensdag van 14 tot 16 uur en iedere zondag voor en na de H. Mis van 10 uur (tot ongeveer 11.45 uur) in de parochiekerk in Schaijk Openstelling St. Rochuskapel, dagelijks van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen Expositie Tieneke van Montfort (glaskunst), emailles, gemaakt met open vlam door diverse kunstenaars en Iconen van Anastasia Vdovkina in het museum voor vlakglasen emaillekunst in Ravenstein Kinderworkshop emailleren en glas-in-lood, vanaf 14 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Openstelling Tuinen in Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Kookworkshop - Surinaams, vanaf 18 uur in kookstudio De Peppelen in Schaijk Expositie - René Wolters (schilderijen), van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein Openstelling stadstuinen en het kleine museum, van 12 tot 16 uur in en bij ‘t Leerlooierijhuisje in Ravenstein Foto-expositie in het Raadhuis in Ravenstein Feest van de H. Donatus met het thema ‘Een schare Hemelse helpers’ - Plechtige H. Eucharistieviering met het Donatuskoor, vanaf 11.30 uur in de parochiekerk in Reek Feest van de H. Donatus met het thema ‘Een schare Hemelse helpers’ - Plechtig Lof met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament, vanaf 15 uur in de kerk in Reek

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl

Voor meer informatie: 0486 - 431153 of www.wokdebeleving.nl Openingstijden Openingstijden: maandag t/m zaterdag: maandag 16.00 tot 22.00 uur t/m zaterdag: 16.00 tot 22.00 uur Openingstijden zondag t/m zaterdag: zondag: 12.00maandag tot 22.00 uur

16.0014.00 tot 22.00 uuruur tot 22.00

zondag Restaurant de Beleving tot 22.00 uur Graafseweg 89, Langenboom (Voorheen Gasterij ‘t 12.00 Huukske)

RESTAURANT DE BELEVING

Beleving GRAAFSEWEG 89,Restaurant LANGENBOOMde (VOORHEEN GASTERIJ ‘T HUUKSKE) Graafseweg 89, Langenboom (Voorheen Gasterij ‘t Huukske)

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012


Marcel Voet van De Greeff Caravan - Recreatie Grave

‘Als ik later groot ben, wil ik misschien iets anders’ GRAVE - Intercontinentaal varen, toeren binnen Europa en rijden door Oost-Nederland, Marcel Voet (48) van De Greeff Caravan - Recreatie heeft behoorlijk wat gezien van de wereld. Reizen is niet meer zijn vak, maar reisbenodigdheden, of zoals hij zelf zegt ‘vakantieplezier’ verkopen wel. Marcel heeft nu zijn vaste werkplek in Grave. “Je groeit met je leeftijd mee. De veelzijdigheid van mijn managersfunctie maakt mijn baan interessant.”

Hartworm: Hartworm is voor de kijkers van Animal Cops geen onbekende, bijna alle zwerfhonden in deze serie zijn besmet. Besmette muggen brengen tijdens het steken de larfjes van deze worm de bloedbaan in. In hart en longvaten kunnen deze uitgroeien tot wormen van 20 centimeter lengte. Logisch dat het hart dan niet goed meer kan functioneren. Tegen de muggen valt weinig te beginnen, maar preventief behandelen tegen longworm voorkomt problemen. Leishmania: De parasiet Leishmania wordt overgebracht door zandvliegjes en dan met name rond de Middellandse zee. Eenmaal besmet kan het maanden tot jaren duren voor er ziekteverschijnselen optreden; ernstige huidklachten, maar ook aantasting van lever, milt en nieren is mogelijk. Eenmaal besmet blijft besmet, maar de ziekte kan met medicijnen vaak wel onder controle gehouden worden. Aangezien zandvliegjes vooral rond zonsondergang actief zijn, kun je honden rond die tijd het beste binnenhouden. Verder moet je iets gebruiken wat vliegenwerend werkt. Sinds kort is er ook een vaccin op de markt. Indien je een wat langduriger verblijf voor ogen hebt, is dit zeker aan te raden.

M

Marine Omdat de handel Marcel aantrekt, doet hij de MEAO in Uden. “Toen ik na vier jaar klaar was, was de economische toestand slecht. Ik kon niet zomaar een baan vinden. Daarbij moest ik nog in dienst.” De vader van een vriend zit bij de marine en dat lijkt Marcel wel wat. “Ik liet me keuren. Drie dagen word je lichamelijk en geestelijk getest. Van de honderdvijftig man werden er maar negen gekozen. Ik had er geen enkele verwachting van, want de kans dat je wordt gekozen is mini-

Marcel Voet: “Elke dag is een uitdaging.”

wagen halen.” Dankzij deze rijbewijzen kan Marcel, na zijn diensttijd, als buschauffeur aan de slag bij een touringcarbedrijf uit Rijssen. “Ik reed gezelschappen rond door heel Europa. Ik maakte lange dagen, ik was soms ook een paar dagen weg.” Marcels baan legt een zekere druk op zijn gezin. “Ik was al tijdens mijn diensttijd getrouwd met Esther (47). Die vond het niet leuk dat ik zo vaak en lang weg was. Daarvoor ben je niet getrouwd.” Wanneer de kans zich voordoet om van baan te switchen, grijpt Marcel die gelegenheid met beide handen aan. “Het streekvervoerbedrijf Zuidooster waar mijn vader werkte, kwam personeel tekort. Ze belden mij of ik daar wilde beginnen.”

‘Wij verkopen geen caravans, maar vakantieplezier’ maal. Maar toen ik thuiskwam na de keuring, lag er een contract voor vier jaar klaar.” Marcel kiest voor logistieke dienst, waar hij anderhalf jaar voor getraind wordt. “Eerst maken ze van een puber een soldaat, daarna mag je iets van een opleiding doen.” Marcel vaart twee jaar tussen Engeland, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Hij is verantwoordelijk voor alle materialen die een boot varende moeten houden. “Ik vond de diensttijd zeer leerzaam. Je leert er discipline en werken in teamverband. En ik kon mooi mijn rijbewijzen voor bus en vracht-

Ongewenste vakantiesouvenirs In het buitenland, zeg maar vanaf Frankrijk en zuidelijker, zijn er bepaalde parasieten die bij ons in Nederland geen of slechts een beperkte rol spelen. Om nu te voorkomen dat je hond deze als souvenir mee naar huis neemt, zul je voorzorgsmaatregelen moeten treffen.

MensenWerk

arcel is geboren en getogen in Grave. “Mijn vader komt uit Mook en mijn moeder uit Dennenburg. Omdat mijn vader bij het streekvervoerbedrijf Zuidooster werkte in Grave, woonden we daar met het gezin.” Marcel heeft twee zussen. Hij volgt de mavo met een talenpakket op De Griend. Maar hij heeft vooral veel lol. “We hadden een grote vriendengroep met wie we elke week gingen stappen. Er was toen nog geen internet, dus we moesten elkaar opzoeken om gezellige dingen te doen.”

nader bekeken

Marcel vervoert passagiers in het gebied rond Grave, Den Bosch, Tiel en Millingen. “Voor mezelf had ik wel bepaald dat ik dat werk niet tot mijn 65ste wilde doen. Ik beschouwde het als overbrugging.” Alleen wat de volgende stap moet zijn, weet Marcel zelf nog niet op dat moment. De Greeff Marcel is lid van de plaatselijke harmonie waar hij Harry De Greeff leert kennen. “Een keer in de kroeg stelde hij mij, onder het genot van een biertje, voor om bij hem te komen werken. Ik antwoordde hem dat die

vraag niet op het geschikte moment werd gesteld; dat hij er later, onder nuchterdere omstandigheden, maar op terug moest komen. Toen hij het daarna nog een paar keer vroeg, ben ik toch maar eens op gesprek gegaan.” Marcel werkt sinds 1991 bij De Greeff, waar hij als verkoper is begonnen. In 1999 wordt hij medevennoot. “Je begint als verkoper, maar vanzelf trek je taken naar je toe of die worden je toebedeeld. Je leert mensen aansturen. Een bedrijf leiden doe je niet alleen, maar met je personeel.” Marcel voelt zich op zijn plek. “De veelzijdigheid van mijn functie en de gezonde stress maken mijn baan leuk. Elke dag is een uitdaging. Je hebt altijd blije mensen op bezoek. Wij verkopen dan ook geen caravans, maar vakantieplezier.”

ravan die hier nog staat. De laatste paar jaar gaan we pas in september. Dan is het al vroeg kil en koud ’s avonds. Het is daarom ook verleidelijk om het vliegtuig te pakken. We plannen overigens de vakanties nooit. We beslissen op het laatste moment wat we doen.” Door de week probeert Marcel twee keer te gaan tennissen bij de plaatselijke tennisvereniging. “Ik heb 25 jaar bij de harmonie gezeten. Daarna ging ik tennissen en probeerde die twee te combineren. Maar van slagwerk word je niet veel sportiever, dus besloot ik te kiezen voor de tennis.” Marcel is tevens bestuurslid bij de vereniging. Hij maakt de planning van de dienstregeling voor 35 vrijwilligers en is verantwoordelijk voor alles rondom en in de kantine. “Want zoals veel verenigingen, ontleent de onze Handel haar bestaansrecht aan de Marcel en Esther, die op de inkomsten uit de consumpcliëntenadministratie werkt ties en niet uit de lidmaatbij Dichterbij, voormalige schappen.” Binckhof, hebben drie jongens. “We hebben een twee- De komende periode denkt ling van 21 en een jongen Marcel niet aan de toevan 18 jaar. Twee zitten er komst. “Ik ga zes dagen in in de horeca en een is glas- de week fluitend naar mijn vezellasser.” Voorlopig is werk. Elke dag is een uitdageen van drieën geïnteres- ging. Het gaat niet alleen om seerd in de verkoop. “De de verkoop van producten, jongste is nog zoekende, het maar ook om de band die is geen student, maar han- je krijgt met je klanten, het delt wat hier en daar. Als je vertrouwen dat ze je schenin de handel wilt gaan, moet ken. Voorlopig ben ik niet je er als persoon een klik met de toekomst bezig. Als mee hebben, anders lukt ik later groot ben, wil ik mishet je niet.” schien iets anders, nu nog niet.” Vrije tijd “Of vakantie een hobby is? Simone van de Wijdeven Nee, zeker niet. Als ik op vakantie ga, pak ik een ca-

Babesiose en Ehrlichiose: Babesiose wordt door bepaalde teken overgebracht. De afgelopen jaren is deze teek ook in Nederland gesignaleerd en er zijn dan ook enkele kleine uitbraken van Babesiose geweest. De parasiet maakt de hond doodziek, met hoge koorts en rode urine. Ook Ehrlichiose is een ziekte die door teken wordt overgebracht, met een doodziek dier als gevolg. Lyme: Lyme, voor veel mensen geen onbekende. Komt overal voor, dus niet alleen in Nederland. Het schijnt dat een kwart van de honden in ons land er antistoffen tegen hebben. Dat betekent dat ze ooit een besmette teek hebben gehad. Honden zijn echter niet zo gevoelig voor Lyme. Mensen helaas wel. Kortom: teken bestrijden op het dier, met een goede ‘spot on’ (druppeltje in de nek) of tekenband en zorg dat je een tekentangetje bij je hebt, mocht er toch een teek aangehecht zijn. Wanneer je ze binnen een dag verwijdert, is de kans zeer klein dat ze de ziekteverwekkers overbrengen. Indien u uw vakantiebestemming weet, geven wij u graag advies op maat over de te nemen preventieve maatregelen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

Ik wens iedereen een fijne vakantie. Birgit Derix, Dierenkliniek Schaijk, 0486-463636

5


Nieuw marktconcept in de maak

Graafse ondernemers gaan samenwerken met marktkooplieden GRAVE - Het Economisch Platform Grave (EPG), waarin lokale ondernemers en de gemeente proberen de economie te stimuleren en het ondernemersklimaat te verbeteren, lijkt zijn eerste vruchten te gaan afwerpen. Ondernemersvereniging Graveon is in samenwerking met de marktkooplieden bezig met het opzetten van een nieuw marktconcept.

Recent kwam het EPGrave voor de vierde keer dit jaar bijeen. Vertegenwoordigers van Graveon, de Industriële Kring Land van Cuijk, ZLTO, Kamer van Koophandel en de gemeente maakten tijdens deze vergadering onder andere kennis met de nieuwe vertegenwoordiger namens de Industriële Kring, Ric Broens van Advitronics in Velp.

JUNI

1-30 1-30 1-30 29 30 30

JULI

I

n 2011 is voor de gemeente Grave een nieuwe overlegstructuur geïntroduceerd op het gebied van economische zaken, het Economisch Platform Grave (EPG).

agenda

In september gaat in Grave het centrummanagement van start. Het EPG heeft vorig jaar, zoals zij dat zelf zegt, een ambitieus uitvoeringsplan opgesteld. Dat plan is vastgesteld door de raad van de gemeente Grave. Verschillende onderwerpen die begin 2012 in gang gezet zijn, beginnen nu vorm te krijgen. Er is afgesproken om inwoners en bedrijven periodiek te informeren over zaken die in het EPG zijn besproken,

onder meer via de media. Een van de ontwikkelingen die de aandacht krijgt, is het centrummanagement in Grave. Graveon heeft hier met ondersteuning van de Kamer van Koophandel en de gemeente de contouren voor uitgezet. Eind augustus vindt er een bijeenkomst plaats om alle betrokkenen te informeren en in september gaat het centrummanagement in Grave van start Een nieu-

Al ruim 35 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

we ontwikkeling die hier al uit voortkomt is de nauwe samenwerking tussen Graveon en de marktkooplieden. Samen gaan zij een nieuw marktconcept neerzetten. Een van de volgende aandachtspunten is het organiseren na de vakantie van een bijeenkomst over centrummanagement en een bijeenkomst over de kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen, een initiatief van de gemeente, Graveon en Van Lier Consultancy.

Iets te melden? Laat het ons weten via

redactie @gravelokaal.nl

1 1 1 1 1 1 1-20 1-31 1-31 3 6-8 8 10 12 13-15 17 17-20 19 20

Expositie met werken van zes kunstenaars, van do. t/m zo. tussen 11 en 17 uur in de Beeldentuin Grave Expositie - De historie van de gemeente Grave in het Graafs Museum in De Hampoort in Grave Expositie - Mieke van de Hoogen, Lut Brackx, Marijke Postma en Mathisse Arendsen, elke do., vr. en za. van 13 tot 17 uur in The House of Arts in Grave Graafse Muziekavond - Diverse live optredens, vanaf 21 uur in de feesttent op het Bekaf-terrein in Grave Tinkerdag - Koudbloedendag (paardenevenement) op het terrein aan de Beerschemaasweg in Escharen Zomergildedag op het gildeterrein in Gassel Graafse Menwedstrijd, van 10 tot 16.30 uur op het terrein aan de Beerschemaasweg in Escharen Koopzondag, van 11 tot 17 uur in Grave Smartlappenfestival - Optredens van 32 koren op 16 locaties, van 13 tot 17 uur in het centrum van Grave Bezichtiging kerk en haar tentoongestelde kunstschatten (ook rondleiding mogelijk), van 14 tot 16 uur in de St. Elisabethkerk in Grave IVN Wandeling - Ecologische Verbindingszones, start om 14 uur bij Klooster Emmaus in Velp Expositie - Tibetweekend: Tashi Norbu en Janice Devali en Yvonne Gertsen, van 11 tot 18 uur in het Kunstkerkje in Velp Expositie - De historie van de gemeente Grave, van wo. t/m zo. tussen 14 en 17 uur in het Graafs Museum in De Hampoort in Grave Expositie - Mieke van de Hoogen, Lut Brackx, Marijke Postma en Mathisse Arendsen, elke do., vr. en za. van 13 tot 17 uur in The House of Arts in Grave Expositie met werken van zes kunstenaars, van do. t/m zo. tussen 11 en 17 uur in Beeldentuin Grave VVV Stadswandeling onder leiding van een gids, start om 13.30 uur bij het VVV-kantoor, Rogstraat in Grave Expositie - Paul Mullaart en Nathalie Abbbing, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp Schuttersgilde St. Jan - Braderie en rommelmarkt, vanaf 9 uur in het centrum van Gassel VVV Stadswandeling onder leiding van een gids, start om 13.30 uur bij het VVV-kantoor, Rogstraat in Grave Buitenconcert - Harmonie Meer Vreugd, Opmaat en blokfluitgroep, vanaf 20 uur op het Julianaplein Gassel Expositie - Roordink en Roordink, vr. van 14 tot 17 uur, za. en zo. van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp VVV Stadswandeling onder leiding van een gids, start om 13.30 uur bij het VVV-kantoor, Rogstraat in Grave Walk of the Dogs, start dagelijks bij de officiële vierdaagsecamping HCGrave Vierdaagseconcert, vanaf 20 uur in centrum Grave Doorkomst Nijmeegse Vierdaagse, van 06 tot 12 uur door Grave

Graafse Muziekavond in feesttent Bekaf GRAVE - In de feesttent op het Bekaf-terrein in Grave vindt op vrijdag 29 juni de derde editie van de Graafse Muziekavond plaats. Diverse Graafse artiesten laten deze avond vanaf 21 uur van zich horen. Iedereen is welkom, de tent is open vanaf 20.30 uur en de entree is gratis.

Let op!

Meer dan 300 relaxfauteuils Gratis thuisbezorgd meer dan 90 Sta- op fauteuils Veelal uit voorraad leverbaar

Wegens familieomstandigheden

vr 29 & za 30 juni

Gesloten

Eigen stoffeerderijafdeling Nederlands & Duits fabricaat 5 jaar garantie 35 jaar zitcomfortspeciaalzaak

dinsdag 3 juli & woensdag 4 juli zijn wij

zeer beperkt geopend / telefonisch bereikbaar. Excuses voor het ongemak.

Grote verrassing dit jaar is de deelname van Noémi Sarpe. Zij zong in het RTL programma de Voice Kids en nu dus voor eigen publiek. De vijftien zangeressen van Popkoor Sparkle zijn ook van de partij. Muzikale alleskunners Quirijn en Nienke van den Berk samen met Yvette Melskens en Jolanda Adams voeren het publiek op een ludieke manier terug in de tijd met de A-BAH Medley. Daarnaast brengt Jeanny Gremmen samen met Alène van Ras enkele nummers ten gehore. Jeanny is werkzaam in verzorgingstehuis Maaszicht en laat zich nu van haar muzikale kant zien. Er treedt voorts een keur aan muzikanten op, onder wie De Mertbloazers en Harmonie Stad Grave met ondersteuning van zangeres Lisette van Amstel. Frans van Steen en Albert van woerden begeleiden fadozangeres Marleen van Steen. De afwisseling in muziekstijlen is daardoor wel heel bijzonder. Ook Smartlappenkoor Bekaf (foto) zingt mee en stelt de feesttent ter beschikking die is neergezet voor het op hande zijnde Smartlappenfestival (zondag 1 juli). Presentatie van de avond is in handen van Frans Peters.

welk type fauteuil u ook zoekt.. Wij hebben alles.

Boersestraat 11 * Sint Hubert

6

De Graafse Muziek Avond wordt georganiseerd door Smartlappenkoor Bekaf, De Mertbloazers en Harmonie Stad Grave. De muzikanten doen belangeloos mee waardoor er geen entree geheven wordt.

www.gravelokaal.nl – www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012


Een middag op bezoek bij minister Gerd Leers

‘Bij vluchtelingen heb je met mensen te maken, dan praat je over emoties’ DEN HAAG - Ministers zijn individuen die onbereikbaar zijn, dacht ik altijd. Je ziet ze op tv of je leest de stukken over ze in de krant. Ze vervullen een ministerspost, omdat wij, burgers, op hun partijen hebben gestemd. Zomaar een bezoekje aan een minister is dan ook niet niets. Maandag 25 juni had ik het voorrecht minister Gerd Leers van Immigratie, Integratie en Asiel te ontmoeten op zijn kantoor in Den Haag.

werp ik tegen. Als je om vijf over vijf op het gemeentehuis komt, grijp je mis. Is dat nou maatschappijgericht? Bob: “Maar dat is op het ministerie bepaald niet het geval.” Toespraak Het wordt stil rondom ons. De secretaris-generaal kondigt aan dat minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel en minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een woordje zullen doen. Spies, dat was het. Liesbeth Spies. Ik heb de minister van Binnenlandse Zaken zojuist een hand gegeven. Als ik dat nou had geweten…

A

l jaren heb ik een uitnodiging op mijn bureau liggen van Gerd Leers, die ik persoonlijk ken uit een inmiddels ver verleden. “Kom mij maar eens opzoeken in Den Haag.” Dat doe ik nog wel een keer, dacht ik steeds. Maar nu het kabinet demissionair is, heb ik opeens haast. Wil ik hem nog een keer op zijn kantoor zien, dan zal ik moeten opschieten. Want of hij nog bewindsman is na de verkiezingen van 12 september is natuurlijk nog maar de vraag. Om half vijf op maandagmiddag 25 juni kom ik aan bij het ministerie. Ik moet me identificeren aan de balie, er wordt gebeld naar de afdeling en al gauw krijg ik het groene licht de lift in te mogen naar de derde verdieping. Bij het uitstappen moet ik een diepe brede gang op. Ik zie niemand. Deuren staan open, maar het lijkt wel uitgestorven. Wordt er op dit ministerie wel gewerkt? De bode ontvangt mij en verzoekt me in de wachtkamer plaats te nemen. “Wilt u wat drinken?” Een lekker kopje thee sla ik niet af na twee uur reizen. In afwachting van de secretaresse, die ik verwacht om mij op te halen, loop ik langs de tekeningen die de muur sieren. Ik herken Hirsch Ballin, Ter Horst, Peper, maar de gezichten gaan terug tot ver in de jaren veertig. Toen was ik nog niet geboren. Mijn minutieuze inspectie van de gezichten wordt bruusk onderbroken. “Goedemiddag Simone.” Het is de minister zelf.

‘Ik heb een van de moeilijkste portefeuilles van alle ministeries’ Ik mag mee naar zijn kantoor. Een groot bureau en een lange vergadertafel vullen de enorme ruimte. Een televisie in de hoek geeft continu het laatste nieuws door. We worden door de bode voorzien van thee en vlaai. Het gesprek kan beginnen. Al gauw gaat het over asielzoekers. Is het een moeilijke portefeuille? “Het is een van de moeilijkste portefeuilles van alle ministeries.”

Minister Gerd Leers. gentig procent van de asielzoekers in Europa opvangen. Die verantwoordelijkheid zou breder gedeeld moeten worden. Ook moeten we ons blijven inzetten om vluchtelingen in eigen land al te helpen, voordat ze naar Europa kunnen komen.” Hoe ziet u dat voor zich? “Ik ben met een delegatie onlangs in Kenia geweest waar we hebben gesproken met de autoriteiten. Daarna zijn we in een vluchtelingenkamp geweest. Het is belangrijk te onderzoeken in welke omstandigheden potentiële vluchtelingen leven. Je kunt eerder inspringen op hun problematiek. Kijken wat we kunnen doen om hun leven in de regio waar ze vandaan komen, te verbeteren.” Ons gesprek, dat nog uren kan duren, wordt verstoord door de secretaresse. “Meneer Leers, u moet gaan. U wordt zo meteen verwacht bij de zomerborrel van het ministerie.” Ik mag mee. Opeens verzamelt zich een tiental mensen, dat zojuist nog onzichtbaar was, in het kantoor van de secretaresse. Ik word voorgesteld aan woordvoerster Elaine de Boer, aan persoonlijke assistent Bob van Beers en nog veel meer mensen, wiens naam en functie mij gelijk ontgaan. We lopen van het gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het gebouw van het voormalige ministerie van VROM. Ik word onder de hoede gebracht van de woordvoerster. “Dit gebouw wordt binnenkort helemaal gerenoveerd”, vertelt ze mij. “Daarna wordt het voor een ander ministerie gebruikt.”

Waarom dan? “Omdat je te maken hebt met emoties. Kijk, als je over verkeer praat, gaat het over techniek. Maar bij vluchtelingen heb je met mensen te maken. Dan praat je over Algemeen belang emoties. Zeker als het over mensen gaat die in een ge- Regelmatig wordt Elaine de Boer, tijdens mijn gesprek meenschap wonen.” met haar, aangesproken door Jan en Alleman. Ook ik word voorgesteld. Aan Liesbeth bijvoorbeeld. Ik schud Er wordt veel kritiek gegeven op uw beleid. Hoe gaat haar hand. “Aangenaam kennis te maken.” Ik ken haar u daar mee om? ergens van. Dat gezicht. Wie is dat ook alweer? Het “Leuk is het niet, maar het hoort bij het vak. Je moet schiet me niet te binnen. Elaine de Boer vertrekt naar leren de kritiek te accepteren, maar niet te laten domi- een andere afspraak en brengt mij naar de politiek assineren. Als minister, welke dan ook, lig je onder vuur. Je stent Bob van Beers. Ik vraag hem hoe hij in deze functie moet je beleid verdedigen. Zolang je erin gelooft, kun je terecht is gekomen. Bob: “Ik heb rechten gestudeerd in dat.” Tilburg. Mijn taak hier is de reacties van Kamerleden op datgene wat de minister naar voren brengt, te analyseHeeft uw beleid al vruchten afgeworpen? ren om daar vervolgens later zo goed mogelijk op in te “Ja, ik heb me met name ingezet om de lange proce- kunnen gaan.” dures te verminderen. Ook wil ik de instroom beperken tot echte vluchtelingen. Jaren terug kwamen er 60.000 Op mijn vraag waarom hij voor de overheid heeft gekovluchtelingen Nederland binnen. Het zijn er nu ongeveer zen, antwoordt hij ferm. “Ik vind het belangrijk iets voor 15.000. We nemen daarmee als land nog steeds een be- het algemeen belang te kunnen doen. Ik voel me betrokhoorlijk aandeel in Europa. Het zijn tien landen die ne- ken bij de maatschappij.” Maar ambtenaren hebben het imago een werkmentaliteit van negen tot vijf te hebben, Wij zijn 7 dagen per week open vanaf 10 uur. De keuken is open van 12 tot 21 uur.

Café Restaurant Zaal

Nieuw Schaijk

Na een dankwoord voor alle medewerkers van beide ministers, neemt Gerd Leers afscheid van zijn collega’s en nodigt mij uit voor het afgesproken etentje. Terwijl wij onderweg zijn naar het restaurant, sms ik (wat ideaal zo’n mobiel) mijn dochter en haar vriendin. Die heb ik meegenomen naar Den Haag voor een gezellig uitstapje. We spreken af op het juiste adres. Met z’n vieren zitten we gezellig aan tafel. We praten over politiek, over de bezuinigingen, maar vooral over de rekening die onze kinderen later voor ons moeten gaan betalen wanneer de overheid maar door blijft gaan met meer uitgeven dan er binnenkomt. Ik zie de twee jonge meiden even slikken. Het is verder heel gezellig en gewoon. Niks geen belangrijk gedoe. Een politicus, zelfs minister, is ook maar een mens. We nemen afscheid, stappen in de auto en gaan terug naar het Brabantse land. Minister Leers keert terug naar huis, waar hij zich tot diep in de nacht buigt over de moeilijke vraagstukken die deze week nog moeten worden behandeld. Simone van de Wijdeven

(advertorial)

Kansen voor uw bouw- of ontwikkelingsplannen

Herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Landerd De gemeente Landerd treft momenteel voorbereidingen voor het ontwerpen van één nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de gemeente Landerd. Inwoners met bouw- of ontwikkelingsplannen kunnen nu de gemeente verzoeken om hun wensen mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. Met een duidelijk en onderbouwd principeverzoek kunnen inwoners hun wensen kenbaar maken bij de gemeente. Als de gemeente hier mogelijkheden in ziet, moeten de plannen worden uitgewerkt in een ruimtelijke onderbouwing. Planomar kan in verschillende fasen ondersteuning bieden. Planomar is een planologisch adviesbureau met veel ervaring en kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoedontwikkeling, stedenbouw, landschap en bijbehorend procesmanagement. Het adviesbureau begeleidt particulieren bij het realiseren van hun ontwikkelingsplannen en werkt al een aantal jaren met succes aan projecten binnen verschillende gemeenten. Planomar werkt met realistische ontwikkelingsvoorstellen en voorziet deze van een gedegen (ruimtelijke) onderbouwing. Daarom hebben gemeenten aan hen een betrouwbare gesprekspartner en zijn de lijntjes kort. Dit heeft er toe geleid dat diverse particuliere plannen door gemeenten uit de regio werden opgenomen in hun bestemmingsplannen. Daarnaast begeleidt en adviseert Planomar particulieren en bedrijven bij het aantekenen van bezwaar en beroep en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Haalbaarheid van uw plannen Wilt u een eerste indruk krijgen van de haalbaarheid van uw plannen of meer informatie over de diensten van Planomar? Neem dan vrijblijvend contact op met Mark van Schadewijk, info@planomar.nl of 0412-648499 of www.planomar.nl.

Rijksweg 46 * Schaijk Telefoon 0486 - 461294

www.nieuwschaijk.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

7


Uw PC/Laptop werkt weer als nieuw voor € 59,00 Voor back-up van uw documenten, foto’s, e-mail, muziek, instellingen etc. € 20,00 meerprijs Verder geen extra kosten.

www.pcdirect.nu Bronkhorstweg 70 5363 TZ Velp Info: Alg. 06-10173521 Tech. 06-59169506 pcdirect70@gmail.com

Is uw meubilair aan reparatie toe? Is uw meubilair aan stoffering of reparatie toe? Dan bent u bij Scholtens aan het goede adres! Familie Scholtens is sinds 1950 actief in het vak wat van vader op zoon gaat. Wij repareren meubilair uiterst vakkundig en met liefde voor het vak.

Stoffeerwerk Voor al uw stoffeerwerk o.a. eetkamerstoelen, fauteuils, banken kunt u bij ons terecht zowel op klassieke of moderne wijze. Ook doorgezakte stoelen en banken kunnen wij van nieuwe vullingen voorzien voor beter zitcomfort

Leerspecialist Wij zijn gespecialiseerd in diverse leerreparaties, zoals stiknaden, kleine scheurtjes, uitgerekt leer innemen of deelstoffering. Oud leer laten wij herleven door het in te kleuren op natuurbasis en is alleen mogelijk in dezelfde kleur.

• Gra t brenigs haal- e servi n ce • 3 ja ar ga ranti e • 65+ korti ng • Rep rat e thuia bij u s moig elijk

Restauratie Wij restaureren o.a. alle soorten kasten, tafels, stoelen, bureau’s. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels. Ook lijmen en verstevigen wij uw stoelen en voorzien wij stoelen opnieuw van biezen en rieten zittingen.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis of kom even langs in onze winkel Pastoor van Winkelstraat 55c • 5374 ZG Schaijk Bossestraat 3 • 5374 HR Schaijk Tel: 0486 - 436524 • Tel.: 0486 436 524 di. t/m vrij. 10.00 - 17.00 uur Openingstijden: za. - 15.00 of op afspraak di. 10.00 t/m za. 12.00 uur - 17.00 uur of op afspraak

MEUBELSSTOFFERING Scholtens LEERSPECIALIST EN

Meubelstoffeerder, Leerspecialist en ANTIEKRESTAURATIE Antiekrestauratie

MEUBELSTOFFERING, LEERSPECIALIST EN ANTIEKRESTAURATIE

Soho

Schaijk

wok Take away

Snel, makkelijk en gezond! Lunch e 17,50 p.p. Dinner e 22,50 p.p.

RijkSweg 16 5374 RB Schaijk T: 0486 461010 Soho-eindhoven.nl

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012


Indringende portretten en tekeningen

Renée Wolters exposeert in NH kerk Ravenstein

R

‘Mijn EK-elf? Stekelenburg op doel, vier verdedigers, op het middenveld één controleur, Van Persie op links, Sneijder op rechts en voorin Robben op links, Huntelaar in de spits, Lens of Narsingh op rechts en Kuijt eruit.’ Willem van Hanegem was de gewiekste strateeg op het middenveld die zag wat er allemaal kon gebeuren. En hij speelde er op in. Willems scherpe en originele kijk op voetbal is niet aan slijtage onderhevig. Op zijn 68ste ziet de volksheld nog alles. Wie goed naar de oude meester luistert, kan er veel van opsteken. Jaap Visser en Wessel Penning luisterden goed en schreven het op. Niet alleen Willems wijsheden over het Feyenoord van Ronald Koeman en John Guidetti en Feyenoords wondermiddenveld van 1970, maar ook over het Barcelona van Lionel Messi, het Nederlands elftal van Bert van Marwijk, het Oranje van Rinus Michels en de achteruitgang in de eredivisie. ‘Snelheid zegt niets, je moet op tijd vertrekken.’

leggen daarvan - in verf, krijt of inkt - is natuurlijk subjectief, gekleurd en gevormd door eigen dynamiek. Mijn werk is enerzijds uitbundig, uit zijn voegen barstend, maar ook intens en erg dichtbij. Snel en intuïtief ben ik vaak planning of verstand te snel af.” Muzikale opening De tentoonstelling is te zien in de NH kerk op 7 en 8 juli en 14 en 15 juli. Opening met muzikale omlijsting is op zaterdag 7 juli om 12 uur door Max de Vries, voorzitter van de Stichting Cultuur Ravenstein. Expositietijden: op de zaterdagen 7 en 14 juli en zondag 8 juli van 11 tot 17 uur en op zondag 15 juli van 12.30 tot 17 uur.

‘Snel en intuïtief’ Zelf zegt zij over haar manier van werken: “Ik houd van kijken, en van het verEen schilderij van Renée Wolters. beelden van het eigen verhaal van ieder mens. Een verhaal dat verteld wordt in woorden of dat gedragen wordt door het lichaam... Kijk voor meer info op een koorddans van li- www.cultuurravenstein.nl OVERLANGEL - In Overlangel wordt op zondag 15 juli chaam en geest. Het vast- en www.reneewolters.nl. de vijfentwintigste Zomermarkt gehouden. Publiek is op deze dag van harte welkom van 9 tot 17 uur. Om deze jubileumeditie een extra feestelijk tintje te geven krijgt iedere bezoeker een gratis lot, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Daarnaast kunnen de kids de hele dag gratis genieten van de draaimolen, mede mogelijk gemaakt door de Ondernemersvereniging OverHERPEN - In het centrum van Herpen wordt op langel-Herpen en de dorpsraad Herpen. zondag 12 augustus de jaarlijkse goederenmarkt De Zomermarkt in Overlangel heeft een heel eigen karakten bate van de stichting Herpen in Woord en ter. Van de ruim driehonderd kramen wordt ruim de helft Beeld gehouden. Het publiek is tussen 10 en 17 bezet door mensen uit Overlangel, Neerloon en Keent. uur van harte welkom om te komen snuffelen Daarbij komen veel oud-inwoners op deze dag terug naar langs de ongeveer 175 kramen, waar naast allerlei het dorp, om op bezoek te gaan bij familie en bekenden en tweedehands goederen ook diverse hobbyartikelen gezellig bij te praten. Dit zorgt voor een vertrouwde en geworden aangeboden. zellige sfeer. Naast de kramen worden ook diverse grondplaatsen gevuld met allerlei spullen, van zolderopruiming Daarnaast staan enkele attracties opgesteld waar tot bijna professionele verkopers van tweedehands goedede kinderen zich gratis mee kunnen vermaken en er wordt gezorgd voor een gezellig terras met live muren. Levende have is niet toegestaan op de markt. Natuurlijk worden ook diverse plekken ingericht waar ziek. Daarnaast wordt in dit weekend de derde editie de bezoekers even kunnen zitten met een hapje en een van het Open Kampioenschap Paalzitten gehouden drankje en er klinkt live muziek. bij de kiosk. Wie graag een kraam wil huren kan contact opnemen met Diana Koopmans (0486-412518 of e-mail diana-koopmans@home.nl) of Gerda van der Linden (0486-411443 of lhrvanderlinden@home.nl). De opbrengst van de markt komt ten goede aan de stichting Herpen in Woord en Beeld. Deze stichting waarborgt het cultureel erfgoed in Herpen en omgeving en staat verfraaiing van de dorpen voor.

Jubileumeditie zomermarkt Overlangel met loterij

Herpen in Woord en Beeld houdt goederenmarkt

Iets te melden? Laat het ons weten via redactie@arenalokaal.nl

Willem gaat diep Auteur: Jaap Visser en Wessel Penning Uitgever: Kick Uitgevers Pagina’s: 200 ISBN: 978-90-4881-540-1

RAVENSTEIN - In de eerste twee weekends in juli is er in de NH kerk in Ravenstein een expositie van werk van Renée Wolters uit Zaltbommel. Zij exposeert grote werken op doek en papier, onder andere met indringende portretten en tekeningen van dans, op locatie gemaakt.

enée Wolters is geboren in Groningen. Zij studeerde daar Geneeskunde terwijl de kunst op de achtergrond bleef. Pas later, na haar specialisatie Psychiatrie, werden het tekenen en schilderen even belangrijk als het medische vak. Zij volgde onderwijs aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in ‘s-Hertogenbosch en aan de Nieuwe Academie in Utrecht en exposeert regelmatig zowel in Nederland als in het buitenland.

gelezen

De entree bedraagt drie euro per persoon, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis de markt op. Parkeren kan kosteloos. De Zomermarkt wordt jaarlijks georganiseerd door voetbalvereniging OKSV, korfbalvereniging TOG en carnavalsvereniging De Nachtgravers. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de clubkassen van deze verenigingen.

Het foute elftal Auteur: Joost Houtman en Jan-Cees Butter Uitgever: Lebowski Pagina’s: 224 ISBN: 978-90-4881-428-2 Kopstoten, karatetrappen, kniehoge tackles en een stevige elleboog. Nee, voetballers zijn geen lieverdjes. Ook niet naast het veld. De voetballerij wemelt van de ontspoorde, ontregelde en ontgoochelde spelers: gokken, mishandelen, doodrijden, witwassen, zakkenrollen, cokedeals, afpersingen, ja, zelfs moord... Van Patrick Kluivert tot Diego Maradona, van Donny Huysen tot Gilbert Bodart, van Nizar Trabelsi tot Jantje Mulder. Foute spelers met foute vrienden als Willem Holleeder, Pablo Escobar en Osama Bin Laden. Dit boek, geschreven door twee insiders die crime en sport met elkaar weten te verweven, is een must voor iedereen die houdt van bloed aan de paal.

Appelleren Auteur: Nico Dijkshoorn Uitgever: Voetbal International Pagina’s: 350 ISBN: 978-90-7135-995-8 Nico Dijkshoorn is sinds twee jaar columnist bij Voetbal International, het weekblad dat hij al sinds zijn kinderjaren spelt. Zijn grootste talent is het observeren van menselijk gedrag en dat vervolgens op een ironische, tegendraadse, maar vaak ook ontroerende manier beschrijven. In dit boek met verzamelde columns wordt menig hoofdrolspeler in de voetbalwereld door Dijkshoorn fijntjes gefileerd. Behalve columnist is hij schrijver, dichter en muzikant. Zijn roman De tranen van Kuif den Dolder werd genomineerd voor Beste Sportboek van 2009. Verder is Dijkshoorn wekelijks te zien als huisdichter in het tvprogramma De Wereld Draait Door. Bovenstaande boeken zijn allemaal te winnen in de Arena EK-pool. Paul Verstegen

SPEELTOESTELLEN Jungle Gym - Hy-land - Maatwerk

HOUTEN VERPAKKINGEN Pallets - Kratten - Kisten

Scheltseweg 7 - Schaijk Telefoon 0486 463053

HOUTHANDEL Emballagehout - Bouw- en tuinhout

In Landerd opnieuw lege plekken, burgemeester Doorn gaat weer vertrekken. Is iedereen moe?, aan ‘t pensioentje toe?, zelfs de Peppelen sluit ook al de hekken. Riet Derks

www.roba-schaijk.nl

Limerick

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

9


Geldig in week 27 (zondag 1 t/m zaterdag 7 juli 2012)

Spaar nu

8 weken lang

krijgt u bij heel veel aanbiedingen een bord, eierdop, of kop-en-schotel.

Zomaar GRATIS!

GRATIS modern Servies

Actie loopt t/m 31 augustus 2012

PLUS Schijndel, Uden, Boxtel, Herpen en Budel-Schoot organiseren in samenwerking met het BillyBird® Park Hemelrijk een geweldige actie. Tegen inlevering van uw vol koopzegelboekje ontvangt u een entreekaart t.w.v. € 9.95 voor het BillyBird park hemelrijk. Dat is € 5.95 verdienen, u heeft maar 4 euro voor uw vol koopzegel boekje betaald.

Bij elk kratje Bavaria Twist off Kratje à 12 flesjes 25 cl

e tgevend s n i w t es n Het me eem va t s y s r a spa nd! Nederla 2 ct

PER KRATJE

5.

99

PER 4 PACK

Fanta

5.

Regular of Zero

4 x 1500 ml

99

Eijkemans

Eijkemans

Van der Horst Van den Berg

Van Moorsel

Hoofdstraat 121 5481 AD Schijndel Tel.: (073) 5477842 www.pluseijkemans.nl

Botermarkt 9 5404 NV Uden Telefoon: (0413) 336464 www.pluseijkemans.nl

Van Beekstraat 3 5282 RV Boxtel Tel.: (0411) 621160

Parallelweg 1B 6023 BA Budel-Schoot Tel.: (0495) 499019

Komijn, Mosterd en Minder zout

Bij 3 zakken 1x GR ATIS M&M’s 210-260 gram 3 zakken

Keuze uit 7 soorten

Pak à 1 liter

per week open!

Zo

12.00 - 18.00 10.00

Maandag t/m zaterdag 08.30-20.00

Herpen - Rogstraat 6 • Telefoon (0486) 411553 • www.plus.nl

PER PAK

219

Keuze uit:

Ontbijtbord

Kop-en-Schotel

Dinerbord

Eierdop

Dessertbord

Soepbord

3 ZAKKEN

4.99

Bij 4 pakken Appelsientje Dubbeldrank

7 dagen

Rogstraat 6 5373 AT Herpen Tel.: (0486) 411553

VAN DEN BERG

Bij 2 pakken Milner plakken van Jong t/m Oud

PUNT PUNT

T N NT PU PU

De hele zomer zijn wij Bij elk 4-pack

2 ct

t

2c

2ct 2 ct

PER PAK

0.99

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PLUS van den Berg Herpen Rogstraat 6 5373 AT Herpen Tel.: (0486) 411553

www.plus.nl

Ma. t/m za. 8.30 - 20.00 Zondag 10.00 - 18.00


Drie dagen spektakel

Nat Hippisch Festijn Grave kent topafsluiting

sport Koudbloedendag op zaterdag 30 juni

GRAVE - Het Hippisch Festijn Grave schrijft de editie 2012 in de boeken als die met de natste zondag van alle veertien eerdere edities. Maar dat mocht de pret niet drukken in Grave: met ruim 1.200 starts het grootste paardenevenement in Noordoost-Brabant. Op vrijdag om 11 uur beten de springpaarden het spits af, waarna drie paardendagen losbarstten. Hoogtepunt was de ZZ-Licht dressuur op zaterdag, waarbij gestreden werd om afvaardiging naar de Brabantse kampioenschappen.

K

ristel Kwinten uit Westerhoven won de eerste proef van de ZZ-Licht, de hoogste klasse die werd verreden in Grave. In de tweede proef moest zij echter Elcke Govers uit Nistelrode met het paard Ukkepuk voor zich dulden.

GRAVE - De vijfde editie van de Tinkerdag in Grave is omgetoverd tot Koudbloedendag Grave en vindt plaats op zaterdag 30 juni. Naast de Tinkers is de wedstrijd nu ook opengesteld voor andere koudbloedrassen, zoals Friezen, Haflingers en Fjorden. Inmiddels hebben zich voor de dressuurproeven zelfs al deelnemers met Belgische trekpaarden aangemeld.

Aniek Diks over de laatste hindernis tijdens de Derby. “De afzet en landing waren gewoon goed en de paarden gingen niet glijden, het was gewoon goed rijden in Grave.” Toch werd de nog hogere ZZ-rubriek niet verreden, in overleg met de ruiters werd dit besluit genomen. Mede

Op het terras is het goed toeven. De zondag was een vrijwel geheel verregende dag. Van de dressuurruiters trotseerden slechts een deel van de deelnemers op de startlijst de regen om de Kür op Muziek te rijden, met Sanne Collin en haar paard Werner Kling als winnaar. Spannend werd het ’s middags of de afsluitende Derby doorgang zou vinden. In overleg met de ruiters werd besloten de Derby toch te laten doorgaan, omdat de bodem zich goed hield. Veiligheid voor ruiter en paard staat natuurlijk altijd voorop, maar ondanks de nattigheid was het verantwoord te starten. Z-springen-winnares op zondagmiddag, Anne-Martine van Lieren, verwoordde het als volgt na afloop

omdat een deel van de ZZruiters ook de Derby zou starten werd besloten dat twee rubrieken rijden onder deze omstandigheden te veel zou worden. Graafse Derby Speaker Johan Wilmink, gezeteld op een hoogwerker voor een goed uitzicht over het gehele Derbyparcours, zorgde ervoor dat de Derby nog spannender werd dan hij al was. De Graafse Derby heeft een aantal vaste hindernissen in het parcours: een Pulvermann-opsprong, een wal, een waterhindernis en een katapulthindernis: twee walletjes met in het midden een V-vormige boomstronk waar de paarden tussendoor springen. Tel daarbij veertien ‘gewo-

ne’ hindernissen en duizend meter te galopperen parcours op en de ingredienten voor een spannende Derby zijn compleet. “Oude rot in het vak, Pieter van Wiechen uit Schaijk, wordt gesandwicht door de zusjes Diks, wie kan dat nou zeggen”, verwoordde Johan Wilmink de ranking tijdens de prijsuitreiking. Van de twee zusjes was Aniek het snelste in de barrage, die drie deelnemers telde. Op plaats vier eindigde vader Wim Diks en de vijfde prijs was voor nog zo’n oude rot in het vak, Fried van Stiphout. Hij zadelde de witte krachtpatser Vladimir voor de Derby. Tijdens de prijs-

uitreiking nam Fried zelf het initiatief om de microfoon even ter hand te nemen. “Allereerst wil ik de organisatie bedanken voor het door laten gaan van de Derby, ondanks de vele regen vandaag. De thuisblijvers hebben ongelijk gekregen. Onderweg hiernaartoe zag ik al de een na de ander vertrekken. Dat is mooi dacht ik, de concurrentie druipt nu al af. Maar zonder gekheid, ik rij natuurlijk ook een mooie competitie. En dat hebben we vandaag hier in Grave gehad. Bedankt daarvoor.” Meer informatie: www. hippischfestijngrave.nl.

Het belooft een prachtig gezicht te worden op het gratis toegankelijke wedstrijdterrein aan de Beerschemaasweg in Escharen. Er wordt gestart in de dressuur tot en met de klasse ZZ-Licht en ook wordt er gesprongen en kunnen deelnemers een Derby-parcours afleggen. Voor de Tinkers maakt deze dag ook dit jaar weer deel uit van de Zomercompetitie, een landelijke competitie in samenwerking met het Nederlandse Stamboek voor Tinkers.

Graafse Menwedstrijd op zondag 1 juli GRAVE - Menvereniging ‘t Raamdal houdt dit jaar voor de zevende keer de Graafse Menwedstrijd. Zoals altijd vindt deze wedstrijd plaats op de eerste zondag van juli, dit jaar dus op 1 juli. Tijdens deze menwedstrijd kunnen deelnemers starten in de dressuur (twee proeven) en in de vaardigheid, in de klasse B tot en met ZZ en ook in de hobbyklasse. De wedstrijd vindt plaats op het terrein waar ook het Hippisch Festijn Grave is verreden. Er wordt gereden op een goede, vlakke grasbaan.

Een combinatie in actie bij de Derby.

Dé Garagedeur!

Zomerstunt

Geïsoleerde sectionaaldeur + unieke plafondvrije aandrijving + handzender vanaf € 999,- incl. BTW

ACTIE!

Dit jaar wordt tegelijkertijd met de menwedstrijd een recreatiemenrit verreden, waarbij gebruik wordt gemaakt van het nieuwe menroutenetwerk tussen Grave en Langenboom. Daardoor ontmoeten de recreatie menners en de wedstrijdmenners elkaar op paardensportterrein ’t Raamdal in Grave. In samenwerking met Menvereniging Tussen de Burries en de Udense Menvereniging wordt deze recreatierit georganiseerd. Er is keuze uit drie verschillende afstanden. Deze dag is gratis toegankelijk en duurt van 10 tot circa 16.30 uur. Locatie is hetzelfde als die van het Hippisch Festijn, aan de Beerschemaasweg in Escharen.

Inclusief montage vanaf slechts € 1.299,Vrijblijvende prijsaanbeveling, vraag naar de voorwaarden. Actie geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2012

Bask Garagedeuren Laagstraat 26 5371 LE Ravenstein Tel. 0486 - 41 62 61 Mob. 06 - 22 80 25 12 info@bask-garagedeuren.nl www.bask-garagedeuren.nl

Volop spektakel tijdens het Hippisch Festijn.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

Jochem de Wildstraat 7 - 5408 RT - Volkel 0413 273 073 - www.deijne.nl - info@deijne.nl 11


* De actie loopt van 14 mei tot en met 10 augustus 2012. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op! ** Rente per 26 maart 2012. Rentewijzigingen voorbehouden.

Spaar € 750 en krijg een fietskoeltas*

Spaa op-M raat V 2,65 rij %**

Van der Wijst Assurantiën VandeMoss Assurantiën Van derDiass WijstB.V. Assurantiën Diass B.V. Wolters Advies Escharen Runstraat 8c 1a Rogstraat 42 Repellaan 1aa Sint Machutusweg 4a RunstraatRepellaan 8c 5374 AC Schaijk GS Schaijk 5361 GR Grave 5364 RB Escharen 5374 AC 5374 Schaijk 5374 GS Schaijk T 0486 - 46 49 30 T 0486 - 46 24 47 T 0486 - 42 10 10 T 0486 - 47 55 37 T 0486 - 46 49 30 T 0486 - 46 24 47 E info@wijst.net E fa@diassbv.nl E info@vandemoss.nl E escharen@woltersadvies.nl E info@wijst.net E fa@diassbv.nl I www.wijst.net I www.diassbv.nl I www.vandemoss.nl I www.woltersadvies.nl I www.wijst.net I www.diassbv.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.


Gemeentelijke informatie Koninklijke Onderscheidingen voor brandweerlieden

Brandweerpost Schaijk naar finale

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Op maandag 25 juni reikte burgemeester Doorn tijdens een jubileumviering van de Regionale Brandweer Brabant Noord, afdeling Zeeland en Schaijk, een Koninklijke Onderscheiding uit aan Rien van Gaal en aan Maarten Hendriks. Beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Rien van Gaal was van 1989 tot en met november 2011 lid van de vrijwillige brandweer van de Regionale Brandweer Brabant-Noord, post Zeeland. Maarten Hendriks was van juli 1989 tot oktober 2011 lid van de vrijwillige brandweer van de Regionale Brandweer Brabant-Noord, post Schaijk.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Afgelopen zaterdag behaalde de brandweerpost Schaijk de tweede plaats op de Gewestelijke Vaardigheidstoets klasse 112. Zij gaan nu door naar de finale op 22 september in Oudewater.

Activiteiten- en evenementenkalender Rien van Gaal, met zijn echtgenote en burgemeester Doorn.

Maarten Hendriks met gezin en burgemeester Doorn.

Za. 30-06-2012 t/m wo. 04-07-2012 van 17:00 tot 23:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26, Scouting Uotha Uden Zo. 01-07-2012 van 10:00 tot 16:00 uur Straatinritverkoop, Bossestraat, Buurtvereniging De Bossestroat Wo. 04-07-2012 vanaf 12:00 uur Kinderactiviteit t.g.v. 60-jarig jubileum, Terras Kwalitaria De Groot Vr. 06-07-2012 van 08:00 tot 20:00 uur Springwedstrijden paardensport, Schaijksestraat 2 Stg. De Molenkoning Za. 07-07-2012 van 13:00 tot 17:00 uur Gebruik geluidswagen t.b.v. schapendag Odiliapeel Gehele gemeente, Stg. Ovilio Ma. 09-07-2012 t/m vr. 13-07-2012 van 09:00 tot 16:00 uur Moeschakamp, Moeschaterrein, Udensedreef 12 Stg. Jeugdvakantiewerk Schaijk Zo. 15-07-2012 van 09:00 tot 18:00 uur Kofferbakverkoop, Sportveld bij camping De Heische Tip Di. 24-07-2012 Reparatie autoruitschade, Europaplein, Raypareer Ma. 30-07-2012 t/m vr. 03-08-2012 vanaf 09:00 uur INCA-kamp, INCA-terrein, Stg. Jeugdbelangen Zeeland

Groen licht voor brandweerrood in Zeeland Onder het motto ‘Groen licht voor brandweerrood’ zoekt de brandweer nieuwe collega’s M/V in Zeeland. Heb jij het in je om vrijwilliger bij de brandweer te zijn? Wil jij je inzetten voor anderen en hulp verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? Dan is het brandweervak vast iets voor jou! Jouw werkzaamheden: Branden blussen is de hoofdtaak van een brandweerman/vrouw. Maar daar stopt het niet: Wat dacht je van het openknippen van auto’s bij ongevallen? Het verrichten van metingen bij vrijgekomen gevaarlijke stoffen en een helpende hand bieden aan dieren die te water zijn geraakt? Brandwacht zijn betekent veelzijdigheid, acute paraatheid en passie om je in te zetten voor mens en dier. Geen inzet is hetzelfde! Ons aanbod: Spannend en uitdagend werk, een hechte groep collega’s en de mogelijkheid om je zinvol in te zetten voor je omgeving. Je wordt opgeleid tot (rijksgediplomeerd) brandwacht. Je werkt met de modernste brandbestrijdings- en redmiddelen. Voor oefenen, opleiden en uitrukken ontvang je een vergoeding. De opleiding tot brandwacht, een dag of avond cursus, is voor rekening van de brandweer. Onze organisatie: Brandweer Brabant-Noord is het brandweerkorps voor de 20 gemeenten in Noordoost Brabant. De organisatie omvat ruim 1000 vrijwilligers en 250 beroepskrachten die werken vanuit 39 brandweerposten, 5 districten en een centrale vestiging in ‘s-Hertogenbosch. De post Zeeland is een van deze posten en wordt

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

bemand door 20 vrijwilligers. Jaarlijks worden deze vrijwilligers ongeveer 80 keer gealarmeerd. De vaste oefenavond is op maandagavond. Ter bevordering van de onderlinge binding kent de post een actieve personeelsvereniging. Wie zoeken wij? Mannen en vrouwen met lef en een ondernemende instelling. Ben je flexibel, sportief, houd je van werken in teamverband en zet je je graag in voor je medemens in jouw woonplaats? Dan is vrijwilliger bij de brandweer iets voor jou! Een spannende bijbaan naast je eigen baan. Iedereen vanaf 18 jaar en in goede lichamelijke conditie kan zich aanmelden. Belangrijk is dat iemand snel op de kazerne kan zijn. Niemand is honderd procent beschikbaar, maar de voorkeur voor de post Zeeland gaat uit naar mensen die op doordeweekse dagen overdag beschikbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld in Zeeland werken en/of wonen. Belangstelling: Is je interesse gewekt en lijkt het je wat om vrijwilliger te worden, neem dan contact op met de postcommandant; Marcel Bongers via tel. 06-29 58 72 51 of per e-mail: m.bongers@brwbn.nl. Uiteraard kun je bij hem ook nadere informatie krijgen over het werk van een brandweervrijwilliger, de organisatie, wat wij van jou vragen, en wat je voor ons kunt betekenen.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 29 juni 2012

13


Vraag Eigen verklaring rijbewijs digitaal aan De gemeente Landerd heeft drie nieuwe digitale diensten ingevoerd. Voorheen moest u naar Burgerzaken om iets te regelen, nu kan dat voor veel zaken ook online. In dit artikel lichten we de transactie ‘Eigen verklaring rijbewijs’ toe.

Wegwijzer

Voor u als inwoner van Landerd is het mogelijk om te allen tijde een Eigen verklaring rijbewijs aan te vragen via de webwinkel, onder het kopje ‘Snel naar’ op www.landerd.nl.

Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

14

De Eigen verklaring is een formulier met vragen over uw gezondheid. Uit de ingevulde Eigen Verklaring moet blijken of u lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen. Het CBR verstrekt op basis van deze Eigen Verklaring een ‘verklaring van geschiktheid’. Het is mogelijk dat u ook medisch gekeurd moet worden. Door het invullen van de vragen in het webformulier wordt meteen duidelijk welke verklaring wij u toe moeten sturen. U krijgt dan de juiste verklaring toegestuurd. Hieronder wordt per verklaring uitgelegd in welke gevallen ze nodig zijn.

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155. Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Er zijn verschillende soorten Eigen verklaringen: Eigen verklaring personen jonger dan 70 - U doet rij-examen in de categorie A, B, of BE; - U hebt al een rijbewijs in de categorie A, B of BE, maar u moet tussentijds medisch gekeurd worden. - U wilt een buitenlands rijbewijs in de categorie A, B of BE omwisselen. Eigen verklaring personen ouder dan 70 U hebt de Eigen verklaring altijd nodig als u ouder bent dan 70 jaar. Bent u ouder dan 65 jaar en verloopt uw rijbewijs na uw 70e verjaardag, dan hebt u ook de Eigen verklaring nodig. Eigen verklaring rijbewijs CDE Hebt u een rijbewijs in de categorie C, D of E of wilt u dit rijbewijs gaan behalen? U hebt altijd een Eigen verklaring nodig. U wordt, door middel van het invullen van een aantal formulieren, door de betreffende transactie geleid. Daarna krijgt u een samenvatting van uw antwoorden. Als deze samenvatting klopt, kunt u uw formulieren verzenden. Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging met een referentienummer per e-mail. Als bijlage ontvangt u de samenvatting. Het referentienummer is belangrijk als u later vragen heeft aan de gemeente over uw Eigen verklaring rijbewijs. Met het referentienummer kunnen wij u snel verder helpen. Via ‘Digitaal loket’ en dan ‘Mijn loket’ kunt u al uw contacten met en lopende zaken bij de gemeente volgen. U ziet dan direct wat de status is van uw lopende zaken. Naast de Eigen verklaring rijbewijs, kunt u digitaal ook een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens, uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), een wijziging naamgebruik, een verhuizing doorgeven en akten van de burgerlijke stand aanvragen. U kunt 24 uur per dag gebruikmaken van deze digitale dienstverlening op www.landerd.nl.

Info over de Landerdse dorpshuizen?

www.dorpshuizenlanderd.nl De reparatiebon heet vanaf heden:

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen .........................................................................................................

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl

Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk Email: info@toerismelanderd.nl

.........................................................................................................

Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 29 juni 2012


Sjors Sportief & Sjors Creatief

Meld uw sport- of culturele activiteit weer aan De zomervakantie nadert weer met rassen schreden. Dit betekent natuurlijk ook dat er weer een nieuw Sjors Sportief/ Creatief boekje voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 wordt samengesteld. Sportstimulering Nederland biedt iedere geïnteresseerde gemeente in Nederland de mogelijkheid om basisschoolkinderen op ludieke wijze deel te laten nemen aan diverse kennismakingscursussen bij verenigingen op het gebied van sport. Waar gemeente Landerd 2 jaar geleden de primeur had zijn inmiddels in de Provincie Brabant al zo’n 15 gemeenten met dit succesvolle initiatief gestart. Om ook het culturele aspect niet onderbelicht te laten en de kinderen hun creatieve talenten te laten ontplooien, is ook Sjors Creatief dit jaar weer van de partij. Naast alle sportverenigingen kunnen in het nieuwe ook organisaties, instanties of particulieren een kennismakingscursus aanbieden op cultureel gebied. Denk hierbij aan schilderen, knutselen, muziek maken, papierkunst, haarvlechten en noem maar op. Tegen een laagdrempelig tarief kunnen kinderen hier dan door middel van een aantal lessen kennis mee maken. Deze formule geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om een structurele (sport)deelname te bewerkstelligen.

Interesse om een activiteit aan te bieden? Voor een zo groot mogelijk aanbod hebben we u nodig! Uw cursus levert een belangrijke bijdrage aan het draagvlak dat de gemeente Landerd nodig heeft. Alle verenigingen, instellingen & particulieren mogen t/m eind augustus 2012 één (of meerdere) kennismakingscursus(sen) opgeven via de website www.sportstimuleringnederland.nl. In september ontvangen de basisschoolkinderen ontvangen een boekje met daarin het cursusaanbod. Eén week nadat het boekje is afgegeven, kunnen de kids zich inschrijven voor de diverse cursussen op www.sjorssportief.nl. De geplande cursussen vinden plaats bij de verenigingen, instellingen en particulieren in de periode oktober juni. Tekenwedstijd De tekentalenten uit de gemeente Landerd mogen de laatste maand van dit schooljaar al flink hun best gaan doen om de leukste sport-/ of cultuurtekening te fabriceren. De winnaars krijgen de voor- en achterkant van het Sjorsboekje en de winnaar van de voorkant mag zelfs met de hele klas een middagje gaan zwemmen in het golfbad Oss! We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij, dan kunnen we er samen een succes van maken. Twijfel niet om een cursus/ activiteit aan te bieden. Voor meer informatie kunt u te alle tijden contact opnemen met info@sportstimuleringnederland.nl

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor:

• • • •

Activiteiten ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum buurtvereniging De Meulen op 25-08-2012 en 26-08-2012, locatie plein Korte Zwaard / Lange Spruit (5374 JE), vergunning verzonden op: 21-06-2012 kampvuur op 30-06-2012 t/m 04-07-2012, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 22-06-2012 kampeerweek op 01-07-2012 t/m 07-07-2012 en kampvuur op 06-072012, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 25‑06‑2012 open dag en feestavond op 30-06-2012, locatie Industriepark 2c (5374 CM)

Op 22 september 2012 is het Burendag De Burendag wordt jaarlijks georganiseerd door het Oranje Fonds. De Burendag is een feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september, dit jaar is dat 22 september. De reden voor de Burendag is dat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Daarbij wil het Oranje Fonds u steunen. Dit doet zij onder andere door een financiële bijdrage ter beschikking te stellen tot een bedrag van 500 euro per buurt. Dus wilt u bijvoorbeeld een sportief zeskamp voor de hele buurt organiseren? Een bruisende schoonmaakbeurt voor de buurtspeeltuin? Een opfleuractie in het plantsoen? Het kan allemaal tijdens de Burendag op zaterdag 22 september. Vraag uw financiële tegemoetkoming aan voor 1 september via www.burendag.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Tegen naastgenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss, afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving, tel. 0486-458154. Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van www.landerd.nl.

Gevonden/verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 22-5-2012, van Boekelsedijk Zeeland naar Uden (via vuilnisbelt): Kakikleurige Vingino meisjesjas, maat 12. - 28-5-2012, Hoekstraat - Schutsboomstraat Schaijk: Ring met 2 sleutels (waarschijnlijk huissleutel en bromfiets- of autosleutel). - 29-05-2012, school Reek: Paarse Batavus ATB fiets. - 4-6-2012, Vlashoeve, Zeeland (tijdens vierdaagse): Huissleutel aan keycord van Achmea. - 19-06-2012, bij Gemeentehuis Zeeland: Paars/roze kinderbril. Verloren voorwerpen - 22-5-2012, fietspad tussen Zeeland en Schaijk: Lichtbruine schoudertas met daarin portemonnee, GSM, sleutels, bankpasjes, rijbewijs, etc. - 22-05-2012, fietsknooppunt 62 bij bankje (Zeeland/’t Oventje): Samsung fotocamera in zwart hoesje met drukker. Op de camera staan maar enkele foto’s (waaronder een foto van een bankje). - 08-05-2012, Kruisstraat Herpen: Sleutelbos met 3 of 4 sleutels met zwart etui. - 26-05-2012, tussen Albert Heijn en camping Holenberg Schaijk: Zwarte Portemonnee met Mexx-label wat los hangt. Inhoud: rijbewijs, pasje, bibliotheekpasje.

Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen ontheffing hebben verleend aan de heer W. Rieuwerts, wonende Duizendroed 58 te Enkhuizen, voor het hebben van verlichtingsarmaturen voor blauwe zwaai- en knipperlichten op een voormalig brandweervoertuig ten behoeve van deelname aan bijzondere brandweerevenementen. Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl.

Wet Milieubeheer / Melding Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, de volgende melding ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) is ingediend: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): • Autobedrijf Jan van Poppelen, Monseigneur Borretstraat 54, 5375 AC te Reek, voor het bouwen van een showroom en werkplaats, behorende bij een autobedrijf, gelegen aan de Monseigneur Borretstraat 54, 5375 AC te Reek. Deze melding en andere relevante stukken kunnen gedurende zes weken met ingang van 30 juni 2012 elke werkdag van 09 tot 12 uur worden ingezien op de afdeling Ruimte. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111.

- 01-06-2012, Herperduin: Grote zwarte afstandsbediening met zwarte en rode knop voor een halsband van een hond (om hem af te richten). - In de week van 21 mei in Zeeland: Map met transparante hoesjes met diploma’s, waaronder diploma ‘Masterclass muziek pianiste’ in het Pools. - 15-06-2012, (rond 19 uur), Parkeerplaats Wingerd 48 Schaijk: Ring van sleutelhanger met daaraan 3 sleutels; 1 autosleutel met zwarte kop en rode streep merk Ford, 1 sleutel van Iso en 1 sleutel van Nemef. - 15-06-2012, Schaijk of Zeeland: Zwarte schouder-schooltas van Eastpak met schoolboeken, agenda en etui. - 17-06-2012, avonturenpad in Schaijk (en kabouterpad Uden): Gouden slavenarmband. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 29 juni 2012

15


Verkeersbesluit Afsluiten Bergstraat in Reek Burgemeester en wethouder van de gemeente Landerd hebben besloten, op grond van artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Bergstraat in Reek vanaf de N324 volledig af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. De afsluiting wordt aangegeven met verkeersborden C02 ‘eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’, volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens aan de zijde N324 en met bebording L08 ‘doodlopende weg’ aan de zijde van de Heijtmorgen. De stukken kunnen worden ingezien, na afspraak, bij de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd. Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachten De eikenprocessierups is weer gesignaleerd! Deze behaarde rupsen zitten in de maanden mei, juni en juli in een groot aantal eikenbomen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Reden genoeg voor de GGD om u te informeren over wat u kunt doen om deze klachten te voorkomen. Herkennen en klachten Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nesten op de stammen en takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Raak deze niet aan! Echter, ook zonder direct contact met de rups kunnen klachten ontstaan, waarbij de brandharen voornamelijk jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en/of luchtwegen veroorzaken. Ook dieren kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen. Vermijd contact De GGD adviseert dan ook om elk contact met de rupsen en resten ervan te vermijden. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-) gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen. Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan niet krabben of wrijven, maar strip de huid met plakband en was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen normaalgesproken binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Eikenprocessierups gezien? Wanneer u (nesten) eikenprocessierupsen in uw omgeving ziet, neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente kan wanneer nodig bestrijdingsmaatregelen nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD, Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid, tel. 0900-3686868. U kunt ook kijken op de website van de GGD: www.ggdhvb.nl of de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl.

16

Omgevingsvergunningen

Openbare bekendmaking

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Duifhuisstraat 1, 5374 SB Schaijk; het uitbreiden van een bedrijf met een nieuwe vleesvarkensstal. Vergunning is gevraagd voor de Activiteit Milieu (ontvangen 19 juni 2012). • Puttelaar 22, 5411 AB Zeeland; het wijzigen van de gevels van de woning. Vergunning is gevraagd voor de Activiteit Bouwen (ontvangen 15 juni 2012). • Reekseweg 2, 5411 RB Zeeland; het bouwen van een pluimveestal. Vergunning is gevraagd voor de Activiteit Bouwen (ontvangen 6 juni 2012)

Ontwerpbestemmingsplan Burgerveld 17-39 Zeeland

Sloopmeldingen: • Zandvoortseweg 1, 5375 JA Reek; het verwijderen van asbest uit opslagloodsen (ontvangen 13 juni 2012). • Palmstraat 7, 5374 PC Schaijk; het slopen van een afgebrande stacaravan (ontvangen 11 juni 2012). In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Verleende omgevingsvergunningen: • Noordhoek 33b, 5375 AR Reek; het bouwen van een woonhuis met bijgebouw. Vergunning is verleend voor de Activiteit Bouwen (verzonden 19 juni 2012). • Weversweg 1c, 5411 RX Zeeland; het bouwen van een woonhuis met bijgebouw. Vergunning is verleend voor de Activiteit Bouwen (verzonden 15 juni 2012). Huisnummerbesluiten: De volgende huisnummeraanduidingen zijn vastgesteld: • Noordhoek 33b, 5375 AR Reek (vastgesteld 20 juni 2012). • Weversweg 1c, 5411 RX Zeeland (vastgesteld 14 juni 2012). Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Burgerveld voor eenieder ter inzage ligt. Plan Het gaat om 15 huurwoningen gesitueerd in het gebied tussen het Burgerveld en de Molenstraat in Zeeland waar voorheen 12 huurwoningen (Burgerveld 17-39) stonden. Het betreft 15 levensloopbestendige woningen in de huursector. Inzage Met ingang van maandag 2 juli 2012 tot en met zondag 12 augustus 2012 ligt het ontwerpbestemmingsplan (bestaande uit een toelichting, regels, verbeelding en diverse bijlagen) voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 9 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt worden met een medewerker van de afdeling Ruimte sectie Projecten of Ruimtelijk beleid in het gemeentehuis van Landerd. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze Van maandag 2 juli 2012 tot en met zondag 12 augustus 2012 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, sectie Projecten of Ruimtelijk beleid. Contact Voor eventuele vragen over het plan kunt u in eerste instantie terecht bij de afdeling Ruimte, de heer R. Huizinga, tel. 0486-458158 of de heer L. Giesen, tel. 0486-458179.

Inbreker…

van uw geld op vakantie?

Project Burgerveld Zeeland Ontwikkelings/realisatieovereenkomst Burgemeester en wethouders van Landerd maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er op 19 juni 2012 een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Landerd en Stichting Mooiland. Deze overeenkomst is gericht op de ontwikkeling Burgerveld in Zeeland. Het gaat om 15 huurwoningen gesitueerd in het gebied tussen het Burgerveld en de Molenstraat in Zeeland waar voorheen 12 huurwoningen (Burgerveld 17-39) stonden. Het betreft 15 levensloopbestendige woningen in de huursector. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de ontwikkelings/ realisatieovereenkomst ligt met ingang van 2 juli 2012 tot en met 12 augustus 2012 ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ruimte, sectie Projecten of Ruimtelijk beleid. In eerste instantie kun u contact opnemen met de heer R. Huizinga (0486-458158) of de heer L. Giesen (0486-458179). Naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Voorkom vakantiestress... beveilig uw huis tegen inbrekers! Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij úw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politie.

Melding doen van inbraak of verdachte situatie? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf. Let in de vakantieperiode ook extra op het huis van uw buren!

www.samentegeninbrekers.nl

Meld uw voetbalelftal nu aan voor de Omroep Brabant Cup Wil jij met je elftal meedoen aan de strijd om het beste amateur voetbalelftal van Brabant en spelen tegen clubs die je in de competitie niet treft? Meld je dan nu aan voor deelname aan de Omroep Brabant Cup. Aanmelden kan tot half augustus 2012. Loting De Omroep Brabant Cup werkt volgens loting. De wedstrijden worden in principe op donderdagavond gespeeld. Na de loting staat het de clubs wel vrij om in overleg met de tegenstander voor een andere avond in die week te kiezen. De eerste speelronde is in september. Inschrijving Inschrijving voor het toernooi is open voor alle eerste elftallen in het zaterdag- en zondagvoetbal van alle klassen. Ook voor de dames wordt er een Omroep Brabant Cup gehouden, evenals voor de jeugd. Inschrijven bij de jeugdeditie is mogelijk voor de D, E en F jeugd.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 29 juni 2012

Kijk voor meer informatie op: www.omroepbrabant.nl/ omroepbrabantcup.


Op zondag 8 juli

Veertig jaar Moeschakamp gevierd met receptie SCHAIJK - Het Moeschakamp viert dit jaar haar veertigste verjaardag. Het kamp is in 1972 opgericht om de Schaijkse jeugd tijdens de zomervakantie een week lang vertier en plezier aan te bieden. Vandaag de dag doen er nog steeds jaarlijks ongeveer 350 kinderen mee. Tijdens de week worden ze vermaakt met allerlei spelletjes en opdrachten, met een eigen terrein aan de rand van de bossen als uitvalsbasis. Het Moeschakamp is dus nog altijd een zeer gewaardeerde vakantieweek voor de jeugd.

V

anaf de oprichting zijn veel mensen jaarlijks betrokken geweest bij het mogelijk maken van de vakantieweek. De staf wil het jubileum graag vieren samen met de mensen die in de loop van de jaren betrokken waren - of nog steeds zijn - bij het kamp. Dit gebeurt met een receptie op zondag 8 juli van 14 tot 17 uur op het kampterrein,

kort nieuws Veel publiek bij open kijkles Pas de Chat ballet SCHAIJK - De open kijkles die Pas de Chat ballet onlangs hield in dorpshuis De Phoenix in Schaijk was een groot succes. Er was veel publiek op afgekomen, onder wie ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. De leerlingen hadden een twee uur durende les waarin in het eerste blok alle verschillende disciplines - clipdance, streetdance, drama, toneel, zang en klassiek - aan bod kwamen. In het tweede blok werd een eigen presentatie getoond. “Het was erg mooi om te zien hoe de leerlingen zich dit seizoen hebben ontwikkeld. En voor de kijkers een leuke manier om kennis te maken met het lesprogramma van Kidstar”, vertelt Claudia Bevers van der Loo van Pas de Chat ballet. Volgend jaar presenteren de leerlingen een gezamenlijke voorstelling. “Het verhaal zal gaan over Saartje die in allerlei werelden op zoek is naar de toverspreuk om het toverboek te redden. Het wordt een prachtig muziektheaterstuk met live zang, dans en spelmomenten.” Kijk voor meer informatie op www.pasdechatballet.nl of neem telefonisch contact op met Claudia Bevers van der Loo, 0486-464713.

Honderden kinderen vermaken zich elk jaar weer in de Schaijkse bossen tijdens het Moeschakamp. Udensedreef 12 in Schaijk. Dit is tegenover camping De Holenberg. Iedereen die op de een of andere manier ooit een bijdrage heeft geleverd aan het Moeschakamp (als groepsleiding, werkploeg, keukenploeg of op nog een andere manier) is van harte uitgenodigd voor de receptie, om met elkaar het veertigjarig bestaan te vieren.

Op de receptie is er allereerst gelegenheid om andere (oud-)Moeschamensen weer eens te spreken en herinneringen op te halen. Verder is het kamp ingericht met een mooi toneelpodium en een gezellig terras. Bigband 5-6-’07 verzorgt een optreden. Tevens draait er een film met historische beelden, is de schuur te bezichtigen en is er een tentoonstelling van

veertig jaar Moeschakamp. De geheel opgeknapte kabelbaan is te bezichtigen. Voor de kleinsten staat er een springkussen. Kortom, er is van alles te beleven. Bij binnenkomst ontvangen deelnmers twee consumptiebonnen voor een drankje. Voor overige drankjes vraagt de organisatie een kleine vergoeding.

Moeschakamp Schaijk

40 JAAR Het Moeschakamp bestaat veertig jaar. Daarom is er voor iedereen die ooit iets betekent heeft voor het Moeschakamp een receptie met diverse activiteiten op zondag 8 juli van 14 tot 17 uur op het kampterrein aan de Udensedreef 12 in Schaijk. O.A. HERINNERINGEN OPHALEN * TERRAS * BIGBAND * FILM MET HISTORISCHE BEELDEN * MOOI INGERICHT MOESCHAKAMP

Actie Michelin

Prijzen zijn incl MontAge, en btw

NIEUW BINNEN: de Sparta E-motion C4 met een actieradius tot wel 90 km. Kom nu voor een proefrit!

185-65-14 €75,00 - 195-65-15 €84,00 - 205-55-16 €102,00 APK en Uitlijnen binnen zonDer AFSPrAAK

Bij aankoop van een fiets vanaf 749 euro een EDING AANBI S TU BBQ-bon t.w.v. 15,00 gratis AUGUS N E I L U J bovenop onze normale korting

KOUWENBERG INFRA BV 5 jaar Open dag en demonstraties op zaterdag 30 juni van 13.00 tot 18.00 uur. Altijd al willen weten wat Kouwenberg Infra BV doet, kom dan kijken op onze open dag. Wij laten je graag zien wat we doen en geven antwoord op al je vragen.

Wij openen onze deuren voor u! U bent van harte welkom.

KOUWENBERG INFRA BV - Industriepark 2C - 5374 CM - SCHAIJK - 0412 – 405 404 - info@kouwenberginfra.nl - www.kouwenberginfra.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

17


Als luxe nog luxer kan

Oordeel zelf

Nieuwe generatie Hyundai i30 vanaf â‚Ź16.995,Hyundai introduceert: de nieuwe generatie Hyundai i30. Is er ook maar iets waaraan we niet hebben gedacht? Stoer en strak design aan binnen- en buitenzijde. Maximaal comfort voor iedere passagier. En luxe... ja, zelfs de grootste critici zijn het er over eens: de Hyundai i30 met 1.6 motor (99kW/135 pk) is op alle gebieden de nieuwe generatie. Overtuig jezelf. Vraag de Hyundai-dealer om de nieuwe Hyundai i30 en ervaar het grote verschil. Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,7 (l/100 km) / 27 - 14,9 (km/l); CO2 - emissie: 97 - 157 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

www.hyundai.nl

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN ZUMMEREN B.V. RIJKSWEG 44, SCHAIJK, TELEFOON 0486-461317, WWW.HYUNDAI.NL/ZUMMEREN

TM


Basisschool Den Omgang bedankt alle deelnemende bedrijven, vrijwilligers en GGD Hart voor Brabant die de laatste schooldag ‘Lekker gezond de vakantie in’ tot een geweldig succes hebben gemaakt!

De tapijt

mooiste

karpetten vinyl marmoleum

Een speciaal dank

je w el a a

vloerbedekking n:

De Kas groenten en fruit, Gagelstraat Albert Heijn Van Son eethuis, ‘t Durp Emté De Gasterij

laminaat parket gordijnen vitrage

en gordijnen!

jaloezieën lamellen

Bossestraat 8b * 5374 HT Schaijk * Postbus 111 * 5374 ZJ Schaijk E: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl * T: 0486-461283 Schoolstraat 1a Herpen T 0486 41 61 59

www.janswonen.nl

UITNODIGING DEMO dag

Primeur van de eerste centrale in Nederland Wanneer

Agenda

Op dinsdag 3 juli

Graag nodigen wij U uit voor de demonstratie middag van de eerste mortelcentrale van Nederland. Na een korte toelichting waarvoor de machine is ontworpen, kunt U met eigen ogen aanschouwen, hoe eenvoudig het systeem werkt. Waarvoor het met name geschikt is en hoe U daarmee Uw voordeel kunt behalen!

Tijd Ontvangst van 15.30 tot 16.00 uur, programma duurt tot 18.30 uur, voor een hapje en een drankje wordt gezorgd!

Aanmelden Waar Van de Haterd Zand en Cementhandel Kanaalstraat 6, Oss

Om aan te melden kunt u deze mail beantwoorden, of een mailen naar:

info@mortelcentrales.nl

Met vriendelijke groet, Herwie Cornelissen

Mortelcentrales; Beton Tankstation... en alle andere mortels.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

19


20 jAAr

Beste simonly deals simonly v.a.€ 2,50 www.simonly.nl

vtU telecom centrUm zondag open 12.00 tot 17.00 UUr (in intersport Uden)

Samsung Galaxy S3

! w u e I n 6 maanden

GRATIS ABONNEMENT

eerste 6 maanden € HTC24,50 One

V

Apple iPhone 4 8GB

!

!

AcTIe

AcTIe

6 maanden

6 maanden

GRATIS ABONNEMENT

GRATIS ABONNEMENT

eerste 6 maanden € 24,50 p/m na 6 maanden € 47,- p/m Nieuw en verlengen.

eerste 6 maanden € 6,- p/m na 6 maanden € 28,50 p/m Nieuw en verlengen.

eerste 6 maanden € 17,50 p/m na 6 maanden € 40,- p/m Nieuw en verlengen.

Samsung Galaxy S II

Apple iPhone 4 S 16 GB

HTC One X

6 maanden

6 maanden

6 maanden

ABONNEMENT

ABONNEMENT

ABONNEMENT

GRATIS

GRATIS

GRATIS

eerste 6 maanden € 12,- p/m na 6 maanden € 34,50 p/m

eerste 6 maanden € 24,50 p/m na 6 maanden € 47,- p/m

eerste 6 maanden € 17,50 p/m na 6 maanden € 40,- p/m

Nieuw en verlengen.

Nieuw en verlengen.

Nieuw en verlengen.

Apple iPhone 4 8GB

SIMyO SIM ONLy ABONNEMENTEN

Samsung Galaxy S 3

IS

GRAT

9 maanden 50% Tele 2 350 minuten/sms/1000 MB Na 9 maanden € 45,00 p/m

Samsung Galaxy S II

IS

GRAT

60 minuten/sms 120 minuten/sms 300 minuten/sms 600 minuten/sms

€ 2,99 € 4,99 € 6,99 € 15,99

Maandelijks opzegbaar Gratis nummerbehoud

6 maanden

GRATIS ABONNEMENT eerste 6 maanden € 24,50 p/m na 6 maanden € 47,- p/m

www.simonly.nl

Nieuw en verlengen.

Nokia Lumia 800

Samsung Galaxy Note

IS

IS

GRAT

GRAT

9 maanden € 10,-

9 maanden € 10,-

9 maanden € 25,-

Na 9 maanden € 17,76 excl. p/m Nieuw en verlengen www.vtu.nl

Na 9 maanden € 17,76 excl. p/m Nieuw en verlengen

Na 9 maanden € 37,50 excl. p/m Nieuw en verlengen www.vtu.nl

Bedrijfsflexibel + Mobiel internet Start

Bedrijfsflexibel + Mobiel internet Start

VTU Telecom Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur VTU Telecom Centrum St. Janstraat 35, Uden ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vr. 10.00 - 21.00 uur za. 09.30 - 17.00 uur 2326086.indd 1

Bedrijfsbundel XL 150 min/sms/500 MB

VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

Repair & Go Vluchtoord 10, Uden ma. en woe. tot 21.00 uur maandag vanaf 13.00 uur di. en vrij. 10.00 - 17.15 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden 19-06-2012 16:29:11


Doe mee en win diverse geldprijzen

Tour de France-spel van Achilles Reek en Arena

sport Drie jubilarissen bij Fietsdriedaagse Ons Verzet

REEK - Het Europees kampioenschap voetbal is nog niet afgelopen, maar toch kijken Achilles Reek en weekblad Arena al uit naar het volgende grote mondiale sportevenement. Ook dit jaar houden zij samen weer een Tour de Francespel. Op zaterdag 30 juni start ‘s werelds grootste wielerevenement waarin zo’n tweehonderd nationale en internationale renners strijden om een etappeoverwinning of een hoge klassering in het eindklassement. Deelnemers maken kans op diverse prijzen.

E

SCHAIJK - Toerwielerclub Ons Verzet Schaijk hield van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 juni de jaarlijkse fietsdriedaagse. Elke avond stapten zo’n 160 mensen, jong en oud, op de fiets om de door Ons Verzet uitgezette tochten van 25 kilometer af te leggen. Op dinsdag en woensdag was het prettig fietsweer, donderdag waren de voorspellingen verre van goed en besloot een aantal deelnemers om niet mee te fieten. Degenen die wel vertrokken kwamen op het laatste groepje na allemaal droog aan de finish.

De eerste avond bracht de fietsers naar Slabroek en het Slingerpad en vervolgens via De Heische Tip in Zeeland terug naar Schaijk. Op woensdag vormde de Volmerse Plas tussen Wijchen en Niftrik de bestemming. Met twee maal de maasbrug en enkele viaducten in de route moest er ook nog wat klimwerk verricht worden. Degenen die de slotavond wel op pad gingen kregen opnieuw twee beklimmingen te verwerken, namelijk de fietsersbruggen over de S30 naar Oss.

Cadel Evans hoopt dit jaar zijn titel te prolongeren.

lke dag is in het Tourspel een geldprijs te winnen. De eindwinnaar strijkt een bedrag op van 125 euro, maar niemand in de top tien gaat met lege handen naar huis. Tevens wordt onder alle deelnemers vijf exemplaren van het boek Ik, de wielrenner van Koen de Jong en Aart Vierhouten verloot. Meedoen aan het Tourspel van Achilles Reek is eenvoudig. Per inschrijf-

formulier stel je een team samen van twintig renners en vijf reserves (deze tellen alleen mee indien renners uit de lijst van twintig niet starten). Vul ook je naam, adres en telefoonnummer in. Formulieren en reglementen zijn verkrijgbaar op www.achillesreek.nl/ tourspel2012 en bij Haarmode Jan Nelissen (Mgr. Borretstraat 44, Reek) en Bento schoen- & sportshop (Runstraat 8, Schaijk). De inschrijvingstermijn sluit

op zaterdagmiddag 30 juni van een ploeg die meedoet om 15 uur. Deelname kost onder een zelf verzonnen 5 euro per formulier. naam. De kosten hiervoor zijn 4 euro per ploeg. Ploegenklassement Vier afzonderlijke deelne- Uitslagen en standen mers kunnen ook samen Publicatie van uitslagen een ploeg vormen. Hiervoor en standen vindt men tijworden de punten van de dens de Tour de France op afzonderlijke deelnemers www.achillesreek.nl. Op van het eindklassement bij die website is het ook moelkaar opgeteld. Zij vullen gelijk je inschrijfformulier zelf hun eigen deelname- in te vullen. Verder hanformulier in en geven dan gen de uitslagen bij Benop het formulier aan dat to in Schaijk. Bij vragen: zij tevens deel uit maken tourspel@achillesreek.nl.

Voor medicijn tegen energiestofwisselingsziekte

Zeelanders fietsen Pyreneeën Challenge ZEELAND - John Pluk, Frans Roelofs, Jos Ven en Ben ven der Ven doen als Team Lotte mee aan de Pyreneeën Challenge. De Zeelanders zijn volop bezig met de voorbereiding voor deze uitdaging van 13 tot en met 15 september. Zij willen geld inzamelen voor onderzoek naar en ontwikkeling van een medicijn voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

De dochter van John Pluk, Lotte (13), lijdt aan deze ongeneeslijke ziekte. Zeventig procent van deze kinderen wordt nooit volwassen. Onderzoek naar een medicijn kost heel veel geld. Daarom gaan John, Frans, Jso en Ben hun passie voor fietsen combineren met de wens om iets te kunnen betekenen voor alle kinderen die aan deze ziekte lijden door geld in te zamelen voor ontwikkeling van een medicijn. Doneren kan via www.pyreneeenchallenge.nl. Het lijk direct een bijdrage te storten op rekeningnummer bedrag kan op die website aan een van de leden van 1054.49.202 op naam van Stg Ride4Kids. Vergeet niet Team Lotte toegekend worden. Tevens is het moge- de naam van de deelnemer die gesponsord wordt.

Eenmaal terug bij startplaats De Potter werd naast het uitreiken van de medailles ook speciale aandacht geschonken aan drie deelnemers die voor de 25ste keer present waren tijdens deze meerdaagse. Corrie Spanjers en Toon en Cisca van Hal werden dan ook gehuldigd met een speciale herinneringsmedaille en een bloemetje, overhandigd door wethouder Peter Raaijmakers van de gemeente Landerd. In totaal hebben nu zes personen deze mijlpaal bereikt. Terwijl buiten de buien, weliswaar minder hevig als voorspeld, losbarstten werden ter afsluiting van dit fietsfestijn nog diverse prijzen van de jeugdprijsvraag en loterij uitgedeeld. Ons Verzet bedankt deelnemers, sponsors, medewerkers en vrijwilligers voor het succesvolle verloop en ziet iedereen graag de volgende fietsdriedaagse in 2013 terug.

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Agrarische bouw - Betonbouw

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

21


zomerspecial

Jort Tweewielers Batavus Diva Exclusief ontworpen voor dames met een gedurfde smaak:verleidelijke kleuren in combinatie met een frisse styling. Ideaal voor dagelijks gebruik en als schoolfiets!

Vanaf € 599,-

Nu met gratis mand of fietstas.

Schoolstraat 25 | Zeeland | 0486-451633 www.jorttweewielers.nl | Follow us on

Tegenover de St. Pertuskerk

Onbeperkt Tapa’s €25,50! Tegenover de St. Pertuskerk

Tegenover de St. Pertuskerk

Onbeperkt Tapa’s €25,50!

Onbeperkt Tapa’s €25,50!

Reserveren gewenst Señor PP | Kerkstraat 29 5401 BC Uden | T 0413 248427 | www.senorpp.nl Reserveren gewenst Señor PP | Kerkstraat 29 5401 BC Uden | T 0413 248427 | www.senorpp.nl

Reserveren gewenst Señor PP | Kerkstraat 29 5401 BC Uden | T 0413 248427 | www.senorpp.nl

WOK VAN HERPEN Een onvergetelijke culinaire belevenis ACTIE: All-Inn Arrangement

Gedurende 2,5 uur excl. sterke drank dinsdag t/m donderdag e 21,50 p.p. vrijdag t/m zondag e 23,50 p.p. kinderen 4 t/m 11 jaar e 12,00 p.p.

Dinsdag tot en met zondag open vanaf 16.00 uur 100 m2 kindvriendelijke binnenplaats met ballenbak

Afhalen ook mogelijk! Rogstraat 30 5373 AV Herpen 0486-411326 w w w. w o k va n h e r p e n . n l

IJscafé Holland Promenade 51 5401 GM Uden 0413 310159

Genomineerd voor ijssalon van het jaar 2012 w w w. i j s c a f e h o l l a n d . n l

Voorkom vakantiestress

Politie vraagt alertheid rond inbraken in zomerperiode REGIO - Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en alles overhoop gehaald: je komt thuis en ontdekt dat een inbreker emotionele, waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand door het huis gelopen en aan de spullen gezeten. Slachtoffers van inbraak voelen zich vaak niet meer veilig in eigen huis en slapen slecht. Een inbreker vertelt: “Ik sta er regelmatig van te kijken hoe makkelijk mensen het mij maken. Het enige wat ik moet doen, is goed opletten. Post steekt uit de brievenbus, gordijnen zitten dicht en het licht is ’s avonds uit. Dan weet ik al genoeg en ga ik ’s nachts binnen een kijkje nemen. Bij veel huizen zie je een wc-raampje openstaan. Misschien lekker voor de frisse lucht, maar voor mij een uitnodiging om er een koevoet tussen te steken en het huis leeg te halen.” Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om je huis binnen te komen, waardevolle spullen mee te nemen en het hazenpad te kiezen. Terwijl veel mensen vakantie vieren in binnen- en buitenland, slaat het dievengilde toe. De politie waarschuwt dat inbrekers doelgericht op zoek gaan naar woningen, waar duidelijk niemand thuis is. Bij twijfel gaan ze eerder een straatje verder. Ook wanneer er onlangs in de straat ingebroken is, loopt men meer risico om het volgende Wist u dat • slechts 1 op de 9 getuigen van een misdrijf (direct) melding doet van een heterdaadsituatie? • 10% van de daders verantwoordelijk is voor 70% van de inbraken? • inbrekers vaak teruggaan naar dezelfde woning of dezelfde wijk of buurt? • inbrekers vaak meerdere inbraken in een straal van 200 tot 500 meter plegen?

Speelgroep Kersouwe brengt Alice in Wonderland in Berghem

slachtoffer te worden. Mensen doen er goed aan hun woning goed af te sluiten en een bewoonde indruk achter te laten. Oproep aan inwoners Wil je dat de politie inbrekers pakt? Zorg er dan voor dat ze op heterdaad betrapt kunnen worden. Vertrouw je een situatie niet? Bel dan direct de politie, ook als je twijfelt. Meld verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct via 112. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen genomen worden, zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten. Voor tips en informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers kan men terecht op de speciale website www.samentegeninbrekers.nl of volg de politie op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook op www.politiekeurmerkveiligwonen.nl zijn diverse preventietips te vinden.. Aangifte doen Is er toch ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat men altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met de aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. Uiteraard kan men voor de aangifte terecht op het politiebureau. Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl/brabant-noord.

Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in jouw wijk. Daar kunnen zij de ogen en oren BERGHEM - Alice in Wonderland is een modern sprookje van bewoners goed bij gebruiken. Melding doen van voor jong en oud. Een wonderlijke voorstelling vol hys- inbraak of verdachte situatie? Bel 112 bij heterdaad en terie, vreemde ontmoetingen en fantasie. Verwonder je, 0900-8844 achteraf. samen met Alice, over die vreemde wereld die Wonderland heet. Kom dinsdag 3 juli kijken in openluchttheater Hoessenbosch naar de voorstelling van speelgroep De Kersouwe. De show begint om 14.30 uur. Aangekomen in Wonderland moet Alice de weg naar Brugklasser Alice heeft een schoolfeest, maar ze heeft het kasteel zoeken, omdat ze is uitgenodigd door de helemaal geen zin om te gaan. Haar moeder weet Hartenkoningin. En gaat ze niet, dan rollen er koppen... haar over te halen om toch maar te gaan. Op het feest blijkt al snel waarom Alice geen zin had. Ze heeft geen Alice kan niet meer terug en moet er het beste van zien vriendinnen, weinig zelfvertrouwen en voelt zich buiten- te maken. Gelukkit lukt dat haar en onderweg raakt ze gesloten. de bevriend met iemand van het koningshuis. Maar hoe Verdrietig gaat ze daarom alleen naar de wc. Daar ge- zal het haar bij die gemene Hartenkoningin vergaan? Is beurt iets heel geks. Als ze terug wil naar het feest, be- ze echt die verlegen Alice in Wonderland? En komt ze landt ze in allerlei onverklaarbare situaties. Die opvallen- ooit weer thuis? de figuren, die komen toch wel bekend voor. Of niet?

www.hullie.nl Heerlijk Dagje uit !

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

e-bikes van Multicycle en Pointer Kinderfeestje Hullie combineert spelen met lekker eten

Hullie avonturengolf

Hullie Speelboerderij Canadasweg 3-A Uden (0413) 257534

22

Daarnaast zijn wij e-bikedealer van RIH en Giant Ook voor stadsfietsen en reparaties Runstraat 9 SCHAIJK T: 0486-464504 www.cyclestationschaijk.com www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012


Zaterdagavond mogelijk uitverkochte tent

Tweede editie RaafFESTein biedt gevarieerd programma • De winkel voor tuin en dier • Deskundig advies • Dichtbij en vertrouwd • Altijd vriendelijke en behulpzame medewerkers

RAVENSTEIN - Stichting RaafFESTein verwacht veel bezoekers op de tweede editie van het festival op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Naar verwachting zal het zaterdagprogramma weer vooraf uitverkocht zijn, evenals vorig jaar. Op zondag 1 juli mikt de organisatie niet alleen op de eigen Ravensteinse gemeenschap, maar ook op spontaan bezoek van voorbijgangers. Die dag is de entree gratis.

Welkom bij Boerenbond! Kijk voor meer informatie op www.boerenbond.nl

GRAVE

Met een gratis programma op zondag 1 juli maakt de stichting haar festival extra toegankelijk. Voorzitter Sjoerd Ouwens legt uit: “Het programma op zondag is afgestemd op een breed publiek, het moet een gezellige familiedag worden. We hopen op goed weer. Dan kunnen we de negen optredens en alle kinderactiviteiten buiten laten plaatsvinden. Dat wordt echt gezellig voor Ravensteiners, maar we rekenen stiekem ook op wat spontaan bezoek van de mensen die over de dijk langs fietsen.” Een van de optredens op zondag 1 juli is het gezamenlijke ontbijtconcert van de Schaijkse bigband 5-6-07 en Bigband Ravenstein. Aanvang is om 11 uur. Programma De kaartverkoop voor zaterdagavond 30 juni loopt volgens Ouwens boven verwachting. “We weten van vorig jaar en andere evenementen dat de kaartverkoop normaal pas laat op gang komt. Dit jaar ontstond er al vroeg een run op de kaartjes. Het zou me niet verbazen als we net als vorig jaar weer een sticker ‘uitverkocht’ over de spandoeken kunnen plakken.” RaafFESTein presenteert deze avond vier bands in de grote tent en aanstormende bandjes en DJ’s op het buitenpodium. De muziekstijlen lopen deze avond uiteen van rock-’n-roll tot Nederpop. Bootleg Betty De vijf meiden van Bootleg Betty spelen rockabillymuziek waar absoluut iedereen het van op zijn heupen krijgt. De band brengt aanstekelijke en dansbare nummers ten gehore.

Blues in Brabants dialect met Down and Dirty HELMOND - Bluesband Down and Dirty is zaterdag 7 juli te bewonderen in Muziekcafé Helmond. De zes mannen betreden om 22 uur op het podium. Die avond speelt de formatie onder meer het nieuwste nummer ‘Doe di, doe dè’. Down and Dirty, met muzikanten uit de omgeving Schaijk, Oss en Veghel, wisselt eigen nummers af met bluesrock van Walter Trout tot George Thorogood en blues van BB King tot Luther Allison. Variatie in de blues is dan ook kenmerkend voor deze band. De band laat horen dat de blues enorm gevarieerd is, soms gevoelig (down), soms ruig (dirty). Doe di, doe dè Tot nu toe is er door Down and Dirty alleen in het Engels gezongen. Als geintje schreef de band het Brabantse bluesnummer ‘Doe di, doe dè’. Het liedje, een stevig nummer, is volledig in het dialect. Er zijn geluidsopnames gemaakt in de studio en in café Op d’n Hoek Veghel werd in juni een heuse clip opgenomen.

Kooikersweg 2 0486 - 471065

• De winkel voor tuin en dier • Deskundig advies • Dichtbij en vertrouwd • Altijd vriendelijke en behulpzame medewerkers

Welkom bij Boerenbond! Kijk voor meer informatie op www.boerenbond.nl

GRAVE

Kooikersweg 2 0486 - 471065

www.tejohairstyling.nl tejohairstyling@kpnmail.nl

Bootleg Betty.

3-GANGEN KEUZEMENU

ELKE MAAND NIEUW!

Rock-’n-rollpartyband Crazy Cadillac speelt swingende vijftiger jaren-rock-’n-roll in een traditionele bezetting: zang, gitaar, saxofoon, bas en drums. De muziek klinkt puur, swingend, sfeervol, soms rauw en is voorzien van een flinke dosis plezier en humor. Alle ‘oldies’ uit de hoogtijdagen van de rock-’n-roll komen voorbij.

Bezoek onze website voor de openingstijden

Ruizzz is een Brabantse coverband, die de betere nummers uit de Nederlandstalige popgeschiedenis speelt. Deze worden vaak gebracht met een eigen tintje, maar blijven zeker herkenbaar voor een groot publiek. De formatie D.E.M. trakteert het publiek op covers van onder andere U2, Live, Bon Jovi, Kane, Van Dik Hout en Robbie Williams.

WWW.LEURSEHOF.NL

Steun-je-club-actie Evenals in 2011 steunt Stichting RaafFESTein ook dit jaar weer een aantal verenigingen. Per entreekaartje gaat 2,50 rechtstreeks naar de verenigingen. Dit jaar kan de festivalbezoeker kiezen uit vijf verenigingen. Het ziet er voorlopig naar uit dat het Sint-Nicolaascomité en voetbalvereniging Ravenstein het meest populair zijn. Hen is tot nu toe meer gegund dan ruitersportvereniging Cadans, het St. Barbara Gilde en Jeugdwerk DDDD. Kaartverkoop Op zondag 1 juli is de entree gratis. Slijterij Heessen in Ravenstein is het voorverkoopadres voor het zaterdagprogramma. De entree is dan 12,50 euro.

Restaurant de Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur. Telefoon: 024-6422241

De privésauna in Ravenstein Wellness in een karakteristieke omgeving

Voor meer informatie en het volledige programma: www.raaffestein.nl.

PIZZERIA - SHOARMA - DÖNER Een heerlijk dagje uit met z’n allen! www.golfbad.nl

Euterpelaan 1 5344 CA Oss Tel: 0412 - 647575

BEZORGSERVICE VOOR ACTIES ZIE ONZE FOLDER!

Pastoor van Winkelstraat 35 5374 BG Schaijk (0486) 46 47 27 www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

23


DE LEEUW

zomerspecial

voor tUin, DiEr En boErDErij

www.agriwebshop.nl van der Sangen Tuinhout

k Voor a l u w ma a t w e r

Winkel: Bedrijfsweg 2a, 6627 BC Maasbommel (GLD) Van der Sangen Afhaalmagazijn (alleen op afspraak): tuinhuisjes tuinafscheiding Dorpenweg 29,oVerkappingen KS Deursen speeltoestellen Tuinhoutbij5371 Ravenstein (NB) bestellen: 0487-561676 Speeltoestellen of info@agriwebshop.nl Schuttingen

Rieten- en wilgentenen matten Vlonders Tuinhuisjes Dierenverblijven Meubelen Prieëlen Picknicktafels tuinhuisjes tuinafscheiding Bloembakken speeltoestellen oVerkappingen Accessoires Decoratieve boerderijdieren Showmodellen blokhutten Speeltoestellen Schuttingen Rieten- en wilgentenen matten Bosschebaan Vlonders 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35 Tuinhuisjes Openingstijden: ma.t/m t/mvr. vr.8.30 8.30tottot 17.30 uur tot13.00 13.00uur uur Openingstijden:Dierenverblijven Ma. 18.00 uur enen op za. za. 8.30 8.30 tot Meubelen Voor al uw maatwerk! Prieëlen Picknicktafels Bloembakken Accessoires Decoratieve boerderijdieren Showmodellen VisMarine Gerookte blokhutten Noorse Zalmfilet

van der Sangen Tuinhout

Van der Sangen Tuinhout

k Voor a l u w ma a t w e r

www.vandersangentuinhout.nl UW ADRES VOOR TUINHOUT

Stuntvoordeel! www.vandersangentuinhout.nl 2 pakjes à 100 gram

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35 6.58 UW ADRES VOOR TUINHOUT 2e gratis! Openingstijden: ma.t/m t/mvr. vr.8.30 8.30tottot 17.30 uur tot13.00 13.00uur uur Openingstijden: Ma. 18.00 uur enen op za. za. 8.30 8.30 tot

3.29

Voor al uw maatwerk! kilo 16.45

Week 27 • Aanbieding is geldig van maandag 2 juli t/m zaterdag 7 juli 2012 tenzij anders vermeld. Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

Proef het Slokdarmfestival VEGHEL - Het Slokdarmfestival is een grootschalig, tweejaarlijks, gratis toegankelijk, laagdrempelig cultureel en culinair evenement in Veghel, verspreid over drie dagen. Een uniek cultureel evenement met een combinatie van amateur- en professionele kunst in de voedingsstad. Veghel heeft prachtige plaatsen waar deze activiteiten worden uitgevoerd, waarbij ook dit jaar gebruikgemaakt wordt van cultureel, historisch, religieus en industrieel erfgoed. Het Slokdarmfestival vindt plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Verenigingen, groepen en muziekformaties uit de regio Noordoost-Brabant krijgen de kans zich te presenteren voor het grote publiek. Daarnaast wordt het programma ingevuld met acts op het gebied van dans, theater, muziek, kunst en cultuur. Drie dagen lang staat het complete centrum van Veghel bol van de activiteiten, die variëren van open podia, straattheater, bekende artiesten, openlucht bioscopen, culinaire acts en fietstochten tot beeldenexposities, kunstmarkten en wandelroutes. Lustrumjaar Komend weekend wordt de vijfde editie van het Slokdarmfestival gehouden. De mix van muziek, theater, beeldende kunst, literatuur, natuur en architectuur, dans, culinaire hoogstandjes en food presentaties, uitgevoerd door amateurs en professionals, trekt naar verwachting ruim 70.000 bezoekers naar Veghel. Het thema ‘voeding’ wordt in de lustrumeditie nog verder uitgebouwd. liggen. In het totale aanbod ontbreekt dit jaar geen enkele kunstdiscipline. Het evenwicht kan op In de loop van juni is steeds meer bekend geworden meer en meer aandacht van de organisatie rekenen. over het programma. Acteur Jack Wouterse en schrijver Oscar van Woensel en weten allebei waar ze het over hebben als ze over verslaving spreken. Hun samenwerking heeft geleid tot een indringend toneelstuk dat de kijker meeneemt naar het hart van de verslaving. Ontkenning, leugens, verlangens en ‘morgen zal alles anders zijn, morgen is het voorbij, morgen is er een nieuwe REGIO - Uit®waarde brengt vanaf zaterdag 30 juni wereld’. In SLAAF neemt het personage afscheid van tot en met zondag 9 september de voetveren Baal zijn verslavingen, zijn ouders, zijn lievelingseten, van tenburg-Demen en Ravenstein-Niftrik weer dagelijks drogredeneringen, van zijn leven zoals hij dat tot nu toe in de vaart. De veren varen gedurende het zomerseiheeft geleefd. Het publiek wordt meegenomen in een zoen over de Maas van 10 tot 18 uur. lawine van gedachten, emoties en verlangens die verKijk voor de vaartijden van de toeristische Maasveslaving tot in de diepste vezels voelbaar maakt. ren of mogelijke stremmingen op www.uiterwaarde. nl. Het vaarseizoen 2012 sluit af met de overige weekTornado’s einden in september. Met een gemiddelde leeftijd van 10,5 jaar is De Tornado’s waarschijnlijk de jongste band van Nederland. Deze bijzondere band komt naar Veghel om op te treden. In het kader van het Slokdarmfestival presenteert Theater De Blauwe Kei de muzikale kookvoorstelling Cooking for Love. De voorstelling is gratis toegankelijk, maar reserveren is wel noodzakelijk. De show is een liefRAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaille- desmonoloog gespeeld door Iwan Dam. Terwijl hij een kunst in Ravenstein houdt in de eerste week van de zo- achtgangenmenu live op het toneel klaarmaakt, creëmervakantie op dinsdag 3 juli van 14 tot 16 uur weer ren de geuren en ingrediënten van het menu een wespeciale kinderworkshops emailleren en glas-in-lood. In reld van romantiek, tragiek en verlangen. Grappige en de workshops maken de kinderen onder begeleiding ontroerende verhalen, gerechten en liedjes nemen het van de medewerkers van het museum een eigen kunst- publiek mee naar verschillende plekken over de hele wereld. Een voorstelling die je proeft, ruikt en voelt. werkje van geëmailleerd koper of van glas. De kinderworkshops zijn bestemd voor kinderen van tien tot veertien jaar. Per workshop kunnen maximaal acht Social media kinderen deelnemen. Als er meer dan acht aanmeldin- Ook Slokdarmfestival is online te vinden. Blijf op de gen zijn, worden ook op woensdag 4 juli workshops ge- hoogte van de laatste nieuwtjes en de programmering geven. Voor het gebruik van materiaal wordt tien euro door vrienden te worden op Facebook of het festival per deelnemer gevraagd. Aanmelden kan per mail via op Twitter te volgen via @slokdarmfes. Kijk ook op www. info@museumravenstein.nl of telefonisch, 0486-411155. slokdarmfestival.nl voor meer informatie.

Voetveren over de Maas weer dagelijks in de vaart

Kinderworkshops emailleren en glas-in-lood

De Pannekoekenbakker Zeeland Udenseweg 31 0486-452014 www.pannekoekenbakker.nl

PIZZERIA - CAFETARIA GRILLROOM DÖNER - SHOARMA

Schaijkseweg 3a - Herpen 0486-415100

Stationssingel 122 5371 BB Ravenstein

www.kriekeput.nl kriekeput@herperduin.nl

24

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012


In het Jan Cunenpark in Oss

EP: die doet het

Go Back To The Zoo, Postmen en Ben Saunders op Muze Misse

www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

OSS - Op zondag 8 juli vormt het Jan Cunenpark in Oss weer het decor voor het Muze Misse-festival, een mix van muziek en cultuur. De muzikale line-up van dit jaar ziet er als volgt uit: Boris, Postmen, Ben Saunders, Mrs. Hips, Paul Turner, de One Two Trio Kindershow en Go Back To The Zoo.

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur

Postmen is de succesvolste Nederlandse hiphopact aller tijden. Met hun aanstekelijke mix van reggae en hiphop spelen ze van 1998 tot 2003 veel Europese podia plat en sleept de groep talrijke Nederlandse muziekprijzen in de wacht. Naast rapper, producer, componist en bassist is frontman The Anonymous Mis/ Postman (Remon Stotijn) de drijvende kracht achter de groep. Samen met zanger/rapper Shyrock (Michael Parkinson) en drummer/dj G-Boah (Gus Bear) vormt hij de harde kern van Postmen, die zowel in de studio als op het podium wordt aangevuld met livemuzikanten. Shake A Wave is de titel van het nieuwe album van de Amsterdamse rockband Go Back To The Zoo. Sinds debuutalbum Benny Blisto verscheen in 2010 is er veel gebeurd met de band: Lowlands, Pinkpop, huisband van De Wereld Draait Door, uitverkochte clubtours en uiteindelijk volgde de bekroning met een gouden plaat. Na dit overweldigende succesjaar vond GBTTZ dat het tijd was om even weg te gaan uit Nederland. In plaats van het rustiger aan te doen besloten ze om samen in een huis te gaan wonen om al hun tijd aan de muziek te wijden. De teksten op dit tweede album zijn gelaagd, de muziek harder. Shake A Wave is een album vol bravoure, dynamiek en gitaren. Ben Saunders Eind april 2011 kwam het debuutalbum You Thought You Knew Me By Now van Ben ‘The Voice Of Holland’ Saunders uit. “Een echte soulplaat”, zegt de 27-jarige Britse Nederlander over zijn eerste cd. “Dat is de stijl die bij me past. Het is écht, de muziek waar ik iets bij voel. Je zingt het vanuit je diepste zelf.” Het is de muziek van zijn grootste invloeden, vertelt hij. “Zoals Luther Vandross, van wie ik veel heb geleerd; gewoon door veel naar hem te luisteren. Ik heb zelfs een grote tattoo van hem op m’n zij. Babyface, Stevie Wonder, zij hebben écht die soul. Door naar hen te luisteren heb ik ontdekt hoe ik wilde zingen.”

Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

BBQ-PAKKETTEN Spiezen pakket Varkenshaas op stok Bourgondische kipfilet spies Slavinkenspies Italiaanse spies Biesfstuk spies Mixed Grill 27,45 Compleet* 212,20 Like ons op Facebook en maak kans op BBQ pakket Smultopper voor 8 personen

Ambachtelijke slagerij Van Haeren Kerkstraat 33a - 5411 EA Zeeland - Tel: 0486-452000 Voor al uw gourmet-, barbecuefeesten en buffetten www.slagerijvanhaeren.nl

Go Back To The Zoo. (foto: PixOnStage)

De hele zomer zijn wij

parkkant, waardoor toegang tot het museum rechtstreeks vanaf het festivalterrein mogelijk is. Tijdens Muze Misse zijn er diverse activiteiten voor kinderen in en om het museum. Zo word je op de eerste verdieping van het museum verrast door de bijzondere beelden en ‘bling bling’-kunstwerken van Maartje Folkeringa en droom in de trouwzaal weg tussen de inspirerende muurschilderingen van Gijs Frieling. In de tentoonstelling Unfolded van Scheltens & Abbenes is niets wat het lijkt. Probeer te ontdekken hoe deze bijzondere foto’s zijn gemaakt. Voor kinderen is er een leuke kinderkijkactiviteit. Het museum is open van 12 tot 17.30 uur.

7 dagen per week open! Maandag t/m zaterdag 08.30-20.00

VAN DEN BERG

Museum Jan Cunen Grenzend aan het Jan Cunenpark, waar Muze Misse plaatsvindt, ligt Museum Jan Cunen. Speciaal voor Online zijn kaarten te koop via www.muzemisse.nl. dit festival opent het museum haar deuren aan de Tickets kosten in de voorverkoop tien euro.

Herpen - Rogstraat 6 • Telefoon (0486) 411553 • www.plus.nl

ANJA

Reekse José Govers-Dekkers exposeert in parochiekerk Schaijk

SCHAIJK/REEK - In de kerk van de H. Antonius Abt in Schaijk is in juli een expositie met werken van José GoversDekkers uit Reek te zien. Achter in de parochiekerk is een aantal schilderijen tentoongesteld in het kader van ‘It’s a soul world’ onder de noemer ‘World of Art’. De opening van de expositie is op zondag 1 juli na de H. Eucharistieviering van 10 uur. Hierbij is de kunstenares zelf ook aanwezig. Aanwezigen kunnen de schilderijen dan onder het genot van een kopje koffie of thee bekijken. Verder is de tentoonstelling de hele maand juli elke woensdag van 14 tot 16 uur en iedere zondag voor en na de H. Mis van 10 uur (tot ongeveer 11.45 uur) te zien.

Kleding

José koos voor de expositie - de eerste in de Schaijkse parochiekerk - een toepasselijk thema, ‘Contact van mens tot mens’. In elke religie en cultuur staat het contact van mens tot mens centraal. Het gaat dan niet alleen om communicatieve vaardigheden, maar vooral ons gevoel is daarbij essentieel. Door contact te maken met elkaar vallen de uiterlijke verschillen weg en verdwijnen naar de achtergrond. Het contact van mens tot mens hoeft niet groots te zijn; een schouderklopje, een knipoog, een woord of een belangstellende vraag. Het samen zijn, emoties delen met elkaar. Het zit vaak al in kleine dingen, waaruit wij onze krachten kunnen putten. Waar het om gaat is ‘aandacht voor elkaar’. Kijk voor meer informatie op www.soul-world.nl.

is een uitgave van

- maken - herstellen - reparatie

www.anjakleding.nl

Schansweg 1 Schaijk Tel. 0486-851785 Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

www.grieksrestaurantapollo.nl Dagelijks open van 16 tot 22 uur Bezoek ons sfeervolle, vernieuwde terras

Pastoor van Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk 0486-463112 www.uitleg.nl

Zo

12.00 - 18.00 10.00

Lunch & Diner Trien Herpen Rogstraat 26 a Herpen 0486-414141 www.TrienHerpen.nl

St. Elisabethstraat 27 ][ Grave ][ 0486 422589

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

Alle dagen m.u.v. dinsdag open vanaf 12:00 uur 25


3 gangen keuzemenu

Voor € 19,95

Keuze uit: 4 voor - 4 hoofd - 4 na- gerechten Geopend dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur. zondag vanaf 10.00 uur. Maandag gesloten.

KijK eens op onze website

www.LeuRseHof.nL

26

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

Restaurant de Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur. Telefoon: 024-6422241


kerkinformatie Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 30 juni Demen - 19 uur Gebedsdienst - GK Intenties: Grad en overleden familie van de Berg - Stevens Zondag 1 juli Huisseling - 9.30 uur Eucharistieviering - GK Zondag 1 juli Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering Cordaad Intenties: Hendrikus Roefs; Jacobus en Judith Bakker - van Beuningen; Ben en Lineke Coenen - van Boxtel; Dien Princen - van de Camp; Aaron v.d. Ven; Ute Tibke; Jan en Pieta de Bruijn en overleden familie; Mevr. v.d. Broek - Derks; Dina Schilders; Franciska van Susteren - van Schaijk

Zaterdag 7 juli Geen diensten Zondag 8 juli Deursen - 9.30 uur Eucharistieviering - VZ Intenties: Sjaak de Kok namens de buurt Zondag 8 juli Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - VZ Intenties: Greet Heij - de L’Etang; Overleden familie Maassen - Vermeulen; Tonnie van Breda; Tien Hendriks en overleden familie Hendriks - van Gent; Jan Coenen; Gerrit en Nel Gubbels - Roelofs en overleden ouders

H. Jacobus de Meerdere Zeeland Vaste kerkdiensten di. 19 uur (rozenkransgebed), wo. 19 uur, vr. 9 uur, za. 17.30 uur en zo. 9.30 uur.

Zaterdag 30 juni 13de zondag door het jaar Zeeland - 17.30 uur H. Mis Intenties: Sjaan van Boxtel - Dorussen; Harry en Corry Verbruggen; Carla van Tiel; en dat het vandaag ingaande nieuwe beleid van onze parochie zijn vruchten zal afwerpen Zondag 1 juli 13de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Kees Broeren en echtgenote en O. kinderen (Schaykseweg); Jrgt. Hanneke v.d. Coer - de Groot; Jrgt. Antoon Dekkers; Toos van Erp van Wanroy; Leonardus v.d. Ven en Wim van Erp vanwege zijn verjaardag; Toos van Dongen Verkuijlen; Piet en Drika Verstraten - Cornelissen en Willy en Peter; Piet Vervoort vw. zijn verjaardag; Miep Verstraten - Zegers; Jrg.

Anna van Bakel - van Hal en Janus van Bakel en dochter Corrie

Zondag 8 juli 14de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Marinus van Dongen en Nelleke van Dongen - v.d. Loop en Marinus de zoon en O. fam.; Martien en Marie van Uden - Peters en Mart van Uden; Harrie van Dongen vw. zijn verjaardag en Martha van Dongen v.d. Ven; Toon van Erp; Gerrit Bongers en Marie Bongers - v.d. Loop; O.O. van Zutphen - Dreeszen; Anna Bongers - Verhoeven; O. fam. van Wiechen; Joop Houterman; Jan en Martina Jacobs - Schraven; Kees van Lieshout en Tien Verbruggen In juli en augustus vervallen in Zeeland de H. Missen op woensdag en vrijdag en vanaf 1 juli vervalt de mis van zaterdagavond. De intenties die al opgegeven zijn worden op zondag gelezen.

H. Antonius Abt Schaijk Reek Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. en do. 18.30 uur, wo. en vr. 9 uur, za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Vrijdag 29 juni Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed Zaterdag 30 juni Schaijk - 17.30 uur Dankviering 1e H. Communie met jongerenkoor Gojo Misintenties: Overleden familie Loeffen - Wingens; Overleden familie Hendriks - Schraven; Antonius en Antonia Kappen - van Breda; Astrid van Hout; Theodorus en Dina Wingens - Spanjers Zaterdag 30 juni Reek - 19 uur Eucharistieviering Misintenties: Mariet van Casteren - Litjes en familie; Johannes en Maria van Boxtel - de Haan; Marinus Loeffen en Nellie Loeffen - Barten Namens de parochie: Gerrit van Rosmalen; Riek Janssen; Ruud Kappen; Nellie van de Sanden Rijkers; Kea van Casteren - Reijnen; Christien van Poppelen - Gerrits; Anna Huibers - van de Rijdt Zondag 1 juli Schaijk - 10 uur Eucharistieviering met het Herenkoor Misintenties: Overleden ouders Jans - van Hal; Driek en Marie den Brok van der Wijst (verjaardag Driek); Bert Mathijssen; Diny en Harrie Klinkhamer - Bodenstaff; Adriaan Janssen; Wim

Maandag 2 juli Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de wereldvrede

Vrijdag 29 juni Koolwijk - 14 uur Eucharistieviering bij gelegenheid van het huwelijk van Thijs Wieland en Yvon van der Bolt in de St. Annakapel

Parochie St. Lucia Ravenstein St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. secretariaat@parochieravenstein.nl Sint Willibrordus Maasdijk 69, 5371 KB Demen Sint Vincentius Dorpenweg 16, 5371 NZ Deursen Sint Lambertus Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling Sint Jan St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel Sint Lucia St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Parochie H. Antonius Abt Schaijk- Reek Dinsdag 3 juli Schaijk - 9 uur Aanbidding

Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-461220 www.h-antonius-abt.nl

Dinsdag 3 juli Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Woensdag 4 juli Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de toekomst van de Parochie Schaijk Donderdag 5 juli Schaijk - 18 uur Aanbidding

Parochie Sint Petrus Zeeland Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl

Donderdag 5 juli Schaijk 18.30 uur Eucharistieviering voor de gezinnen

Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Vrijdag 6 juli Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de zieken

Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Vrijdag 6 juli Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Parochie St. Sebastianus Herpen

Zaterdag 30 juni Herpen - 19 uur viering met Kinderkoor De Flierefluiters Zondag 1 juli Zaterdag 7 juli Intenties: Overleden Neerloon - 10.30 uur Overlangel - 19 uur ouders Albers - Cuppen, 13e zondag door het jaar 14e zondag door het jaar Jan en Riek de kinderen Eucharistieviering Eucharistieviering met en Toon de schoonzoon; Volkszang Forte Vicante Overleden ouders Adrianus Misintenties: Victor Misintenties: Rina van Hout en Gerharda Veld - School Kersten; Martien en Mien van der Ven; Anna Visen overleden familie; Trees School Visschers; Frans schers van der Loop; Mari Pepers - Megens School Visschers; Uit dankbaarZondag 1 juli heid; Wim van Poppelen; Herpen - 10 uur Joseph Arts Intenties: MariĂŤlle van Rooij - van Dijk; Overleden Annakapel Koolwijk ouders Jan en Mien (jrgt.) Zaterdag 30 juni Zaterdag 7 juli van de Ven - van den Akker; Koolwijk - 17.45 uur Koolwijk - 17.45 uur Miekus en Gerda van Vugt H. Mis H. Mis - Nass; Jo Biermans - van den Brand (jrgt.); Cor den Brok; Jantje en Tonnie van den Berg - den Brok

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel

Arts, en overleden familie; Jan van Gaal; Familie Pashouwers - Kappen; Piet Roosen

Zaterdag 7 juli Koolwijk - 17.45 uur H. Mis Zaterdag 7 juli Herpen - 19 uur Viering met Koor Con Spirito Intenties: Harrie en Bertha van der Velden - Wellens (jrgt. beiden); Wim van Summeren (jrgt.)

Zondag 8 juli Herpen - 10 uur Intenties: Ad Zonnenberg (verj.) en overleden familie; Riek van der Veer (verj.) en Margreet de dochter; Toon en Anna Wolters - FĂśllings en overleden familie; Johan en Truus van Dijk - Ruijs, Willy de zoon en Willy Verstegen (jrgt.) de schoonzoon; Martien (jrgt.) en Stiena van der Linden Lamers en overleden familie van der Linden en Lamers

Parochie St. Sebastianus

Parochie St. Victor en Antonius Abt

Nederlandse Hervormde kerk Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein

Kapellen Rochuskapel - Deursen Rondestraat 28, 5371 LC Sint Annakapel - Koolwijk Koolwijksestraat 5, 5373 KB Sint Jozefkapel - Ravenstein St. Luciastraat 5, 5371 AS Mariakapel Reek Open: doorlopend van 9 tot 17 uur Mariakapel Schaijk Open: van ma. tot en met za. van 9 tot 18 uur

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 juni 2012

n j ‍ה‏, n ĆŁe  .

27


Sluit je aan!

VELEN GINGEN

U VOOR

SLUIT OOK AAN EN BESPAAR GELD

1206_Advertentie Arena 260x380.indd 1

26-6-2012 20:33:23

Weekblad GraveLokaal week 26 2012  

Weekblad GraveLokaal week 26 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you